Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Canxi dư thừa làm cạn kiệt Magnesium

Một bức tranh trị giá một ngàn chữ. Hãy xem video sau đây giải thích sự cân bằng quan trọng của magiê và canxi. Nó trên trang web của Hiệp hội dinh dưỡng Magnesium (mà tôi là giám đốc y tế). Video được gọi là A Look Inside của tiến sĩ Andrea Rosenoff.
Chúng ta đang sống trong một thế giới bị vôi hóa và tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Magiê kiểm soát thông tin điện liên lạc cell-to-cell(tế bào với tế bào) cho phép số lượng chính xác của canxi để nhập một tế bào để tạo ra tế bào co. Điều này có thể là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đặt ra cho magiê vì mức độ canxi ngoài tế bào của chúng ta có thể gấp hàng chục ngàn lần so với mức an toàn cho phép bên trong tế bào. Công việc của magiê được thực hiện còn khó khăn hơn vì có rất nhiều người đang dùng thêm canxi bổ sung trong hình thức (sữa, thuốc..)và không nhận ra rằng họ cần một lượng bằng nhau của can xi và magiê trong cơ thể.

Xem thêm về canxi và magiê liều lượng trong các loại phần và liều lượng của magiê và canxi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét