Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Magiê cho mệt mỏi

Mệt mỏi là một trong những khiếu nại phổ biến nhất mà mọi người có. Tất cả chúng ta dường như muốn nhiều năng lượng hơn. Nếu bạn đi đến bác sĩ và nói, "Tôi cảm thấy mệt mỏi, có chuyện gì với tôi?" Bác sĩ có thể kiểm tra máu của bạn và cho bạn biết bạn là tốt, nhưng có thể bạn đang chán nản và cung cấp cho bạn một thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên, nếu bạn có magiê, bạn có thể thấy rằng nó không phải là trầm cảm ở tất cả nhưng thiếu ATP!

Một triệu chứng sớm của thiếu magiê là mệt mỏi. Bệnh nhân thiếu magiê thường cảm thấy mệt mỏi vì hàng chục hệ thống enzyme đang được hoạt động. Điều quan trọng nhất là hệ thống ATP. ATP là viết tắt của adenosine triphosphate, phân tử năng lượng cơ bản trong cơ thể của chúng ta. Magiê gắn với ATP, ổn định, và làm cho nó có sẵn để sử dụng. Nếu bạn không có đủ magiê, sau đó ATP được sản xuất không đúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét