Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Sản phẩm

 Chữa bệnh có thể kết hợp Đông y, Tây y + tu tâm, ý, thân... truyền bá chánh pháp, hành thiện dâng công đức lên cha Trời Lạc Long Quân, mẹ Đất Âu Cơ, Quốc tổ Hùng Vương, bậc thánh, người tốt... để có kết quả tốt hơn. Tây y hiệu quả nhanh nhưng không lâu dài, Đông y trị tận gốc nhưng chậm.


Chúng tôi nhận chữa bệnh theo yêu cầu. Không có ý định thương mại hóa sản phẩm như hàng phổ thông. Có nhiều thứ chỉ bán cho bệnh nhân chữa bệnh theo yêu cầu. Tôi chữa bệnh chứ không bán thực phẩm chức năng.


DHA (Omega 3)1 nhận xét: