Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Ung thư phổi


Ung thư phi là mt ác tính (có nghĩa là nó có th lây lan đến các b phn khác ca cơ th) khi u bt đu trong các tế bào ca phi.Khi ung thư bt đu trong các tế bào ca phi nó được gi là ung thư phi nguyên phát.
Ung thư phi được chia thành ung thư không nh phi tế bào (NSCLC) và ung thư phi tế bào nh (SCLC). Nhng đnh được da trên các loi tế bào ung thư, trong đó bt đu.
ung thư phi không phi tế bào nh thường bt đu bt đu trong tế bào tuyến trên phn bên ngoài ca phi. Đây là loi ung thư được gi là ung thư tuyến và cũng có th bt đu trong các tế bào vy mng phng đó dòng phế qun (ng thông khí ln mà chi nhánh ra t khí qun vào phi). Đây là loi ung thư phi được gi là ung thư biu mô tế bào vy ca phi.
Mt loi ít ph biến ca bnh ung thư phi không phi tế bào nh là ung thư biu mô tế bào ln. loi hiếm ca NSCLC bao gm sarcoma và ung thư biu mô sarcomatoid.
ung thư phi tế bào nh thường bt đu trong các tế bào đó dòng phế qun trung tâm ca phi. Hai loi chính ca ung thư phi tế bào nh là ung thư biu mô tế bào nh và kết hp ung thư biu mô tế bào nh.
Mc dù các loi ung thư khác có th lây lan đến phi, đây không phi là căn bnh như ung thư phi nguyên phát.
Nguyên nhân và triệu chứng của ung thư phổi
Nghiên cu cho thy 90 phn trăm ca bnh ung thư phi nam gii và hơn 70 phn trăm ph n có th được ngăn nga bng các môi trường không khói thuc. Tuy nhiên, cht gây ung thư khác như khí radon, uranium, asen, và amiăng cũng có th gây ra ung thư phi.
Triu chng ung thư phổi bao gm:
·         dai dng, ho mãn tính hoc xu đi
·         đau ngc mà là liên tc và t hơn bi hơi th sâu hoc ho
·         cht nhy nhum máu đó là ho ra t phi
·         khó th
·         th khò khè
·         nhim trùng thường xuyên ngc (viêm phế qun, viêm phi)
·         mt mi
·         khàn tiếng
·         ăn mt ngon
·         gim cân
·         phi b sp đ
·         đau vai nghiêm trng
·         hi chng Horner
du hiu và triu chng mun hin nay như ung thư phi phát trin ln hơn hoc lây lan đến các b phn khác ca cơ th.
·         s tích t ca cht lng xung quanh phi
·         đau xương
·         bnh vàng da
·         khó nut
·         nhng thay đi v thn kinh bao gm đau đu, chân tay tê lit, chóng mt, suy nhược hoc co git
·         hch to c hoc trên xương đòn
Ai có thể bị ung thư phổi
Liên quan đến các nguyên nhân gây bnh ung thư phi, nhng người hút thuc bt k loi thuc lá, thường xuyên hít khói thuc lá hoc tiếp xúc vi amiăng hoc radon có nhiu nguy cơ phát trin bnh ung thư phi. Nguy cơ gia tăng đáng k cho nhng người tiếp xúc vi mt s kết hp ca bt k các yếu t nguy cơ trên.
yếu t nguy cơ khác bao gm:
·         Mt lch s gia đình ung thư phi
·         Ô nhim không khí
·         bnh phi trước
·         đã qua điu tr bnh ung thư
·         bnh ung thư liên quan đến hút thuc lá trước
·         min gim
·         nhà đt than
·         lupus
Theo d liu t SEER 18 2006-2012, khong 6,6 phn trăm đàn ông và ph n s được chn đoán là mc bnh ung thư phi và phế qun ti mt s thi đim trong cuc đi ca h.
Tiên lượng nếu bạn có ung thư phổi
Đi vi mc đích điu tr, các bác sĩ thường s dng mt h thng đơn gin da trên hay không ung thư có kh năng có th được g b (ct b) bng phu thut:
• bnh ung thư có th ct b nhng người mà các bác sĩ tin rng có th được loi b hoàn toàn bng phu thut.
• ung thư không th ct b đã lan quá xa hoc đang mt nơi quá khó khăn đ được loi b hoàn toàn bng phu thut.
Nói chung, hu hết các giai đon 0, I, II và bnh ung thư và có th mt s bnh ung thư giai đon III là ct b. Hu hết các khi u giai đon III và IV là không th ct b.
Tuy nhiên, điu này cũng ph thuc vào các yếu t khác, chng hn như kích thước và v trí ca ung thư và mt người là đ sc khe đ phu thut.
T l sng tương đi 5 năm cho bnh ung thư phi:
·         Giai đon I - 58-73 phn trăm
·         Giai đon 2 - 36-46 phn trăm
·         Giai đon 3 - 19-24 phn trăm
·         Giai đon 4 - 2-13 phn trăm
Giao thức: Làm thế nào để điều trị ung thư phổi
Các loi thuc thông thường chính ca điu tr ung thư phi tại bệnh viện bao gm:
·         Phu thut
·         Bc x tr liu
·         Hóa tr
·         Liu pháp gim nh
Nếu bạn muốn sử dụng giao thức tự nhiên trị liệu thì liên hệ OGA SHOP
Làm thế nào để ngăn ngừa ung thư phổi
Có quyết đnh li sng mà bn có th làm đ gim nguy cơ phát trin ung thư phi, bao gm c vic b thuc, duy trì mt trng lượng khe mnh bng cách ch đng và ăn mt chế đ ăn ung lành mnh: rau; trái cây; bánh mì ngũ cc nguyên ht, mì ng, và ngũ cc; cá;gia cm; và đu. Ngoài ra, bn nên hn chế tht đã chế biến và tht đ.
H thng min dch có cha nhiu loi khác nhau ca "tế bào", tuy nhiên, ch có mt s ít các tế bào máu trng thc s giết chết các tế bào ung thư. Nó phi là ý đnh ca mt người b ung thư tp trung vào phương pháp điu tr có th nhanh chóng tăng s lượng ca các tế bào máu trng ung thư giết chết.
Điu th hai cn lưu ý là xây dng h thng min dch là đôi khi không phi là ưu tiên cao nht ca nhng người mc bnh ung thư. Nhng người ch có mt vài tháng đ sng chc chn nên dùng các sn phm xây dng h thng min dch - và tp trung hơn vào các cht dinh dưỡng, thc phm và các sn phm tiêu dit tế bào ung thư trc tiếp hoc phc hi các bnh ung thư tế bào thành tế bào bình thường.
Vi trường hp ngoi l hiếm hoi, nó là rt cao nên s dng các cht t nhiên đ đi phó vi h thng min dch đ điu tr ung thư, không có vn đ gì ở các giai đon bnh nhân ung thư.
Hệ thống miễn dịch y tế
Mt h thng min dch khe mnh vn là phòng th tt nht ca cơ th ca bn. Không ch là mt h thng min dch yếu mt bnh lý do chính b ung thư - và bnh ung thư có th tiếp tc làm suy yếu h min dch.
Trường Y Harvard cho thy hướng dn sau đây tt sc khe nói chung là các bước đơn tt nht bn có th làm theo hướng gi cho h thng min dch ca bn mnh m và khe mnh:
·         Không hút thuc.
·         Ăn mt chế đ ăn nhiu trái cây, rau và ngũ cc nguyên ht, và ítcht béo bão hòa .
·         Luyn tp th dc đu đn.
·         Duy trì mt trng lượng khe mnh.
·         Kim soát huyết áp ca bn.
·         Nếu bn ung rượu, ch ung điu đ.
·         Ng đ.
·         Thc hin các bước đ tránh nhim trùng, chng hn như ra tay thường xuyên và nu tht trit đ.
·         Nhn xét nghim sàng lc y tế thường xuyên cho nhng người trong nhóm tui ca bn và loi ri ro.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét