Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Tác hại của đậu tương với sức khỏe 3

Nhưng s phn n ln nht là v nhng gì đu tương gây ra cho tr em. Sa công thc làm t đu tương cha lượng isoflavone nhiu gp 130.000 ln so vi sa m. Bn đã s chưa? Thế vn còn chưa là gì. Tiến sĩ Kenneth D.R. Setchell Bnh vin Nhi ti Cincinnati, Ohio kết lun t nghiên cu ca ông rng lượng phytoestrogen trong sa công thc làm t đu tương cao gp nhiu ln trong sa ca c nhng bà m ăn nhiu đu tương. Liu lượng isoflavone hàng ngày (tính theo cân nng) mà tr sơ sinh phi chu khi ăn sa công thc đu tương cao gp 4 đến 11 ln liu lượng gây ra hiu ng v hooc-môn người ln khi ăn thc phm cha đu tương.
Bây gi hãy xem xét điu này: DES (Diethylstilbestrol mt loi estrogen tng hp tng được dùng bi ph n có thai nhưng đã b cm) mnh gp 100.000 ln phytoestrogen trong thc phm đu tương. Ngành công nghip đu tương mun bn dng li đó, yên tâm rng h không bao gi làm hi con cái bn. Tôi mun bn tiếp tc đc. Năm 1985 đy là hơn 20 năm trước Setchell viết
Trong khi DES mnh gp nhiu ln estrogen ca cơ th hoc phytoestrogen, lượng phytoestrogen thường được hp th li cao hơn nhiu. nh hưởng ca estrogen thc vt con người là đáng lo ngi, đc bit là khi có người đã gi ý rng đu tương có th được dùng làm cht kích thích tăng trưởng đng vt tương t như DES. Mt ví d là nng đng phytoestrogen trong các sn phm đu tương thông dng tương đương vi nng đ 0.5 phn t DES.
Mt s nghiên cu trên đng vt cho thy phytoestrogen có kh năng gây ung thư nhiu hơn so vi DES, tùy thuc vào giai đon phát trin khi nó được hp th. Đây là mt trích dn t mt nhà nghiên cu Phòng Thí nghim Đc cht hc Quc gia thuc Vin Khoa hc Y tế Môi trường Quc gia (National Institute of Environmental Health Sciences): “Vic s dng sa công thc t đu tương cho tr sơ sinh khi không có yêu cu bác sĩ và các chiến dch qung cáo sn phm đu tương nhm đến tr nh cn được theo dõi cht ch.
Điu gì xy ra vi tr em ăn sa công thc t đu tương? Th nht, sa công thc t đu tương cung cp 38 mg isoflavone mi ngày. Đó là lượng hooc-môn tương đương v3 đến 5 viên thuc tránh thai mi ngày. Đy là con s ly t d liu ca Dch v Y tế Liên bang Thy Sĩ (Swiss Federal Health Service), d liu mà h có kèm theo cnh báo v đc t ca isoflavone. Bn đã cm thy báo đng chưa? Daniel Sheehan, chuyên gia đc t hc cao cp ti Trung tâm Đc t hc Quc gia (National Center for Toxicological Research) ca FDA nghĩ rng bn nên cm thy báo đng. Ông nói rng sa công thc cho tr sơ sinh làm t đu tương là mt thí nghim to ln, không được kim soát và hu như không được theo dõi trên tr sơ sinh.
Phytoestrogen có th liên kết vi các th cm dành cho nhng hooc-môn thc s mà cơ th cn, như testosterone, estrogen và progesterone. Các nh hưởng ca nó bao gm t thay đi cu trúc não và h thng sinh sn cho đến d dng cơ quan sinh dc. Các nhà nghiên cu đã phi đt ra nhng thut ng mi đ miêu t hi chng ca nhng d dng bm sinh, s gia tăng tính nhy cm vi các bnh ni tiết và s thay đi hành vi nhng bé trai b estrogen hóa. H gi nó là Hi chng Estrogen hóa Phát trin hoc Hi chng Ri lon Phát trin Tinh hoàn. H có th đơn gin hóa và gi nó là Hi chng Đu tương. D tt niu đo lch dưới (hypospadias) là mt d tt bm sinh trong danh sách đó. Nó là d tt trong đó niu đo xut hin mt dưới ca dương vt thay vì đu mũi. Nhng bé trai b d tt này thường b có tinh hoàn không xung dưới và thoát v bn na. Trong 40 năm tr li đây, s ca b d tt niu đo lch dưới gia tăng mt cách đáng báo đng Hoa K và châu Âu, đc bit là nhng ca nghiêm trng. Điu này loi tr gii thích s gia tăng đó là do thng kê tt hơn. Và vì nó không phi là mt xu hướng toàn cu (d tt này xy ra vi t l áp đo các nước giàu), chúng ta d dàng thy nó không phi do các hóa cht nông nghip và công nghip như nhng người cp tiến vn mun đ li cho. C vic đ li nhng căn bnh kinh hoàng khác như Hi chng Pierre Robin và tt nt đt sng (spina bifida) cho nhng hóa cht đó. Nhưng nh đng b qua phytoestrogen trong đu tương: Trung bình năm trong s sáu bé trai b d tt niu đo lch dưới có m theo chế đ ăn chay. Các tác gi kết lun rng có nhiu kh năng có mi quan h nhân qu đây.
Còn các bé gái thì sao? Ngay bây gi, đang có mt đi dch tr em gái dy thì sm đt nước này. Mt phn trăm tr em gái Hoa K có nhng du hiu dy thì như ngc phát trin hoc mc lông mu trước tui lên ba. Tôi nghĩ cht PCG trong nha và các cht gây ri lon ni tiết trong hóa cht công nghip là nhng nguy cơ nghiêm trng, và tôi không có ý đnh b qua chúng. Nhưng hãy nhìn vào t l dy thì sm theo chng tc: 14.7% bé gái da trng có du hiu dy thì trước khi lên tám. Nhưng đi vi tr em gái M gc Phi, t l đó là 48,3%. Đó gn như là mt na. Xin hãy nói vi tôi rng đu bn đang n tung ra vì phn n. Không mt đa tr tám tui nào được chun b đy đ v tình cm đ bước vào tui dy thì. Và dy thì sm báo hiu c cuc đi đy nhng vn đ v ph khoa, t mt kinh nguyt cho đến tn hi c t cung, cùng vi tăng trưởng kém, ri lon h thn kinh trung ương bao gm đau đu, đng kinh, các vn đ v sinh sn và hành vi.
Vy thì đu tương có vai trò gì trong câu chuyn này? WIC là mt chương trình phân phi thc phm cho người nghèo ca chính ph liên bang. Nó cho không rt nhiu sa công thc tr em. WIC bt buc phi t chc đu thu gia các nhà sn xut sa công thc tr em đ có được giá r nht.
Theo lut pháp, các đi lý WIC các bang phi t chc đu thu gia các nhà sn xut sa công thc tr em. Thông qua đó, WIC tr mc giá thp nht có th cho sa công thc tr em. Thương hiu sa cung cp bi WIC thay đi t bang này đến bang khác, tùy vào công ty được nhn hp đng bang đó.
Nếu bn không thích loi sa được cung cp, bn có th đi sang loi khác, nhưng thường bn cn giy bác sĩ. Đy không phi là th d dàng có được nếu bn là mt bà m đc thân, không có phương tin đi li, có con nh, làm vic mc lương ti thiu và không được hưởng li ích nào khác.
Theo báo cáo ca Văn phòng Trách nhim Chính ph (GAO), Tr sơ sinh ít có kh năng được bú sa m nht nếu m chúng dưới 20 tui, không hc đi hc, chưa lp gia đình, hoc đa tr là người M gc Phi.
Tôi không tìm được s liu chính xác nào v vic có bao nhiêu tr em M gc Phi dùng sa công thc làm t đu tương. Nhưng nhng điu trên v nên mt bc tranh không đp đ gì. Kết qu 48% tr em gái da đen bước vào tui dy thì trước khi chúng có th tham gia hướng đo sinh đã t nói lên nhng gì cn nói, tiếng nói mà không có ai nghe. S khinh mit lnh lùng ca thái đ phân bit chng tc, khinh ghét ph n và ch nghĩa tư bn đã khiến phn ln đt nước này điếc. Nhưng s im lng ca nhng người cp tiến cn được gii thích thêm.
Nhiu chiến dch rt thành công đã được tiến hành chng li Nestle vì nhng gì nó làm ti các nước thế gii th ba. Dĩ nhiên mc tiêu ca Nestle là gim vic cho con bú sa m và thuyết phc ph n rng sa công thc là tt hơn. Không có nhng kháng th và dinh dưỡng t sa m, cùng vi vic nước dùng đ pha sa cha đy tác nhân gây bnh và ký sinh trùng, nhiu tr em đã chết. Theo UNICEF, tr em dùng sa công thc trong điu kin nghèo đói và kém v sinh có t l chết do tiêu chy cao gp 6 đến 25 ln, và do viêm phi cao gp 4 ln tr em bú sa m. Nhng người cp tiến Hoa K và châu Âu kiến ngh và phn đi, và cuc đu tranh vn đang tiếp din. Đó là mt chiến dch chính đáng và đáng t hào. Câu hi ca tôi đây là ti sao không có ai quan tâm đến nhng đa tr bé bng ngay ti Hoa K này. Bn mươi tám phn trăm là mt trong nhng con s gn như quá ln đ có th nói thành li, quá ln nếu li nói đó vn còn đi ra t trái tim. Thế nhưng phe cánh T không đưa điu đó vào chương trình ca h. Nhng s liu thng kê đó ch được nhc đến khi đi tượng b lên án là PCB và mt công ty hóa cht nào đó.
Nhng người cp tiến không coi đu tương là mi nguy him, là th phm đánh cp tui thơ ca nhng đa tr. H cn đu tương là mt phn trong gii pháp ca h, mt phn ca Vương quc Sinh thái Lý tưởng. Có đu tương nghĩa là không ai phi cn đng vt đ ly tht và sa: con sư t s nm yên bình cnh con cu. Đu tương nghĩa là tt c nhng hecta đt b lãng phí kia có th dùng đ nuôi con người ch không phi đ nuôi bò ly tht. Đu tương m ra mt thiên đường ít cht béo, nơi mà s ép xác là con đường cu ri, nơi con người s không bao gi còn b cám d bi nhng đói khát và thú vui qu d ca cơ th. Con người đã phm ti li ham mê ăn ung, thế gii đang căng lên đ đáp ng lòng tham ca chúng ta; và đu tương là vt thiêng liêng. Nó đây trong t lnh các ca hàng tp hóa, trong thùng xp, trong các món khai v, trong các ba ăn hàng ngày ca chúng ta. Trên thc tế, hin nay nó có mt trong 70% tt c các loi thc phm, th thc phm thiêng liêng s cu ri chúng ta. Đu tương là tt, đu tương là tuyt vi. Ch có nhng k d giáo mi đt du hi v đu tương và cái thế gii tuyt vi y.

Liu có giúp ích chút nào không nếu tôi nói vi bn rng Solae công ty sn xut thành phn cho các thc phm đu tương như Gardenburgers, Mori-Nu, và Yves Veggie Cuisine thuc v DuPont? Bn biết h đang đu đc thế gii này. Ti sao t nhiên bn li tin tưởng đ h sn xut (sn xut ch không phi trng trt) thc phm ca bn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét