Tìm kiếm chủ đề sức khỏe

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Iodine điều trị ung thư vú và nhiều hơn nữa, bằng chứng áp đảo

Hình ảnh từ Funahashi 2001. Ung thư vú gây ra ở chuột với hóa chất gây ung thư. Các hình ảnh bên trái Các con chuột được điều trị bằng Iodine không có khối u ung thư vú. Hình ảnh cột bên phải là chuột không được điều trị có khối u ung thư vú lớn

Mt người bn tt ca chúng tôi đã tri qua mt th thách vi ung thư vú. T l mc bnh ung thư vú đã tăng lên 1 trong 8 ph n, vi 4.000 trường hp mi mi tun. Bn có th hi, có th có mt bin pháp ngăn nga được an toàn, giá r và ph biến rng rãi đã được b qua?
Câu tr li là CÓ, và đó là khoáng cht thiết yếu, Iodine, được thêm vào mui ăn vào năm 1924 trong chương trình quc gia nhm ngăn chn Goiter. Goiter là mt dng m rng tuyến giáp do thiếu it.
Chế độ ăn kiêng ca chúng tôi là thiếu Iodine
Mui it là ngun cung cp it ch yếu cho người M. Tuy nhiên, nhiu bác sĩ đã nói vi bạn tránh mui, bi vì mui gây ra huyết áp cao. Nhng người theo li khuyên này s có chế độ rt ít it. Trên thc tế, chúng ta có mt s thiếu ht it tng quát trong dân s ca chúng ta. Hin nay, 15% s ph n trưởng thành M được T chc Y tế Thế gii (WHO) xếp loi do thiếu it. Mc dù tt c các thc phm chế biến có cha mt lượng mui ln, nhưng mui này không được thêm vào it. Không có iodine.
RDA cho It rt thp cho sc kho ti ưu
Theo bác sĩ Guy Abraham, khu phn ăn Iodine ca chúng ta quá thp. Mc này được đặt mc 150 mcg mi ngày do chính ph đề ngh tr cp hàng ngày (RDA). Tiến sĩ Guy Abraham khuyến cáo lượng Iodine ăn vào là 12,5 mg mi ngày, tương ng vi lượng Iodine Nht hàng ngày. Chế độ ăn ung Iodine cao hơn gii thích ti sao người Nht có t l ung thư vú, tuyến tin lit và tuyến giáp thp nht.
Làm thế nào an toàn là It b sung?
It là nguyên t vi lượng duy nht có th ăn được an toàn vi lượng lên đến 100.000 ln so vi RDA . Iodide đã được kê toa cho mt s lượng ln các bnh nhân phi (COPD) vi s lượng lên đến 6 gram mi ngày trong nhiu năm. Đây là mt điu tr ni tiếng v bnh phi tc nghn mãn tính (COPD) giúp huy động s bài tiết ca phi.
FDA khuyến cáo 165 mcg Iodine
FDA đã chính thc tuyên b rng, b sung it là an toàn và thc s khuyến cáo 165 mg ca it cho người ln trong trường hp bc x khn cp để bo v người dân khi ung thư tuyến giáp.
It D ng?
"Iodine allergy" là mt t ng nhm ln vì tên này được áp dng cho d ng vi các cht tương phn phóng x có it, ch không phi vi iodine nguyên t, mt cht hóa hc khá khác nhau. It cơ bn là khoáng cht cn thiết và cn thiết cho sc kho. Thiếu Iodine trong nguyên nhân phát trin phôi mn cm và thiếu ht tr đang phát trin gây ra bướu c . Do đó, bt k bào thai đang phát trin nào d ng vi it s không th sng sót hơn mt vài tun, và do đó không có d ng vi iodine nguyên t, cũng như không có d ng vi oxy hoc nước, cũng là cht dinh dưỡng thiết yếu.
Iodine, mt cht kh trùng và kháng khun ti ch, cũng trc tiếp giết chết tế bào ung thư và đóng vai trò then cht trong h thng giám sát ca cơ th để loi b các tế bào tin ung thư bt thường. Có nhiu nghiên cu y tế đáng k để h tr tuyên b này.
Thiếu Iodine gây ra Bnh vú Fibrocystic, Ung thư Vú và Ung thư tuyến giáp - Tiến sĩ Eskin
Tiến sĩ Eskin đã xut bn 80 bài báo trên 30 năm nghiên cu ung thư vú it và ông cho biết rng thiếu oxy làm cho ung thư vú và ung thư tuyến giáp người và động vt. Thiếu it cũng là nguyên nhân gây ra ung thư tin ung thư tình trng được gi là bnh vú xơ võng mc. Ghent đã công b mt báo cáo vào năm 1993 cho thy b sung it hot động khá tt để đảo ngược và gii quyết nhng thay đổi xơ va ca vú, và đây li là ch đề ca mt nghiên cu lâm sàng hin ti
Mc dù tim năng rõ ràng ca nó, không nhiu đã được thc hin vi Iodine điu tr trong 40 năm qua ti Hoa K. Do iodine không được cp bng sáng chế và do đó không có kh năng sinh li, không có tin để nghiên cu cho "s chp thun ca FDA". Tuy nhiên, s chp thun ca FDA là không bt buc vì Iodine đã là mt cht ph gia cho mui ăn siêu th.
Thiếu Iodine - Nang và tuyến giáp
Là mt bác sĩ X-quang can thip làm vic trong bnh vin trong 25 năm, phn ln công vic ca tôi là đánh giá các d tt tuyến giáp, nt sn và u nang bng siêu âm, chp x tuyến và chp ct lp kim. Mc dù rõ ràng nhng bt thường ph biến tuyến giáp là do thiếu it, tôi thường t hi ti sao không có ai trong s các bnh nhân được b sung it. Câu tr li rõ ràng là h cn phi có. Vai trò bo v ca it được b qua bi thuc chính thng.
Thiếu it - Bnh vú dng si nâu
Mt phn trong ngày ca tôi là mt nhà chp X quang đã được s dng để đọc vú và các nghiên cu siêu âm vú. Bnh vú Fibrocystic là khá ph biến, và nhng ph n này s tr li cho th thut hút kim ca nhiu nang vú, và sinh thiết kim ca các khi u lành mnh lành tính. Rt nhiu ph n này đã tr li nhiu ln vì các th tc vì h thng y tế không được điu tr hu ích để cung cp cho h. Bây gi chúng ta biết rng có mt điu tr y tế rt hu ích. B sung Iodine không ch gii quyết được u vú và bnh vú xơ va, nó còn gii quyết được u nang bung trng và u tuyến giáp. Trên thc tế vic b sung Iodine luôn luôn có sn, nhưng mt ln na điu này b bác b bi y hc ch đạo, và các bác sĩ ti bnh vin không biết đến nó.
Người b bướu b thiếu It
Thiếu it là nguyên nhân trc tiếp ca Goiter, cũng như s m rng ca tuyến giáp vi nt tuyến giáp và u nang. Trong trường hp nng, s gia tăng có th là rt ln. Xem hình nh bên trái ca các công ty đa truyn thông có biu hin bướu c gây nên bi thiếu ht Iodine. Dch tuyến nt tuyến giáp cũng do thiếu it.
Iodine b sung để s dng?
Có nhiu cht b sung It. Gii pháp ca Lugol đã được s dng trong nhiu năm. "D án It" vào năm 1997 và cùng vi hai bác sĩ thc hành gia đình Jorge Flechas và David Brownstein tiến hành các nghiên cu lâm sàng v gi thuyết rng cơ th cn 12,5 mg it mi ngày.
Hơn 4.000 bnh nhân trong d án này đã b sung Iodine b sung t 12 đến 50 mg mi ngày, và nhng người mc bnh tiu đường, lên đến 100 mg mi ngày. H báo cáo nhng phát hin ca h rng Iodine thc s đảo ngược bnh xơ va; bnh nhân tiu đường cn ít insulin; bnh nhân tuyến giáp đòi hi ít hơn thuc tuyến giáp; các triu chng đau cơ xơ cng, và nhng bnh nhân đau đầu nhc đầu migraine không còn na.
Tiến sĩ Albert Szent Györgi (1893 - 1986), bác sĩ phát hin ra vitamin C, đã s dng Iodine t do trong thc hành y khoa ca mình. Liu tiêu chun ca Iodide trong nhng ngày đó là 1 gram, cha 770 mg iodine .
Iodine là mt phn quan trng trong chương trình phòng chng ung thư vú ca chúng tôi.
S hi phc t nhiên ca ung thư vú
David Brownstein MD báo cáo ba trường hp t hi phc t phát v ung thư vú sau khi ph n b sung it (được trình bày trang 63 trong cuốn sách Iodine ca David Brownstein MD)
Joan, mt giáo viên tiếng Anh
Bnh nhân đầu tiên, Joan, mt giáo viên tiếng Anh 63 tui, được chn đoán mc bnh ung thư vú vào năm 1989, đã gim điu tr thông thường và ung Iodine 50 mg mi ngày . Sáu tun sau, mt chp PET (hình nh bên trái) cho thy, " tt c các khi u hin có đang phân hy ".
Delores
Bnh nhân th hai, Delores 73 tui, được chn đoán mc bnh ung thư vú vào năm 2003. Cô đã t chi điu tr thông thường vi x tr và tr liu. Thay vào đó, Dolores ung 50 mg Iodoral hàng ngày . Mt siêu âm tiếp theo ca vú 18 tháng sau cho thy, "Dường như nhng khi u ác tính này đã gim v kích thước k t ln kim tra cui cùng. Hai năm sau, mt chp quang tuyến vú và siêu âm không theo bt k s bt thường nào và đã được bác sĩ X quang đọc bình thường.
Joyce
Bnh nhân th ba, Joyce 52 tui được chn đoán mc bnh ung thư vú 2 năm trước và bt đầu dùng Iodoral 50 mg mi ngày. Ba năm sau khi bt đầu Iodoral, các chp X quang vú và các bài kim tra siêu âm cho thy gim kích thước khi u mà không có tiến trin.
Thiếu Iodine Nguyên Nhân Ung thư Vú - Bng chng nghiên cu người ca các khu vc có It thp
Thiếu it có liên quan đến t l mc bnh ung thư vú và ung thư vú cao hơn. Tương t, lượng Iodine ăn kiêng cao có liên quan đến bnh bướu c và ung thư vú. Ví d, Nht Bn có chế độ ăn kiêng it cao nht (13 mg mi ngày), và t l thp nht đối vi bnh bướu c và ung thư vú. Tuy nhiên, khi ph n Nht di cư và thay đổi chế độ ăn ung Iodine xung mc thp hơn 150 mcg / ngày M, t l ung thư vú tăng lên
Iceland là mt quc gia có lượng Iodine cao và t l thp mc bnh ung thư vú và ung thư vú. It t chế độ ăn kiêng cao đến t ngành đánh bt cá trước WWI. Trong nhng ngày đó, bt cá được cho ăn vào bò sa cung cp sa có hàm lượng iod cao. Sau WWI, bt cá đã được loi b khi bò sa, và t l ung thư vú tăng gp 10 ln.  
Nghiên cu v động vt
Chế độ ăn thiếu ht Iodine động vt gây ra ung thư vú và bướu c  
Nghiên cu It t Mexico, n Độ và Nht Bn. n Độ Nhóm Shrivastava n Độ báo cáo rng phân t it gây ra apoptosis (tế bào chết theo chương trình) trong nuôi cy tế bào ung thư vú người. "Iodine cho thy các tác động gây độc tế bào trong các tế bào ung thư vú ca con người được nuôi cy".
T Mexico, nhóm Carmen Aceves Velasco báo cáo Iodine an toàn, không có tác dng độc hi đối vi chc năng tuyến giáp, và có tác dng chng tăng sinh trên tế bào ung thư vú ca con người. Báo cáo năm 2009 ca h báo cáo cơ chế mà Iodine hot động như mt tác nhân chng ung thư. It liên kết vi lipid màng được gi là lactones to thành iodo-lactones điu hòa apoptosis (lp trình chết tế bào). Iodine gây ra apoptosis khiến tế bào ung thư phi chết theo chương trình. Tiến sĩ Aceves kết lun rng vic điu tr it phân t liên tc có "hiu qu chng ung thư" trong s tiến trin ca ung thư vú.  
Nht Bn
T Nht Bn, Tiến sĩ Funahashi cho biết mt thc phm rong bin thông thường cha hàm lượng iod cao có li hơn là hóa tr liu trên ung thư vú. Các nhà khoa hc đã chng minh rng vic s dng iodine ca Lugol hoc rong bin Wakame cho chut đã được điu tr bng cht dimethyl benzantracen gây ung thư đã ngăn chn s phát trin ca các khi u vú.Trong cùng mt nhóm chng minh rng apoptosis gây ra to bin trong tế bào ung thư vú ca con người có hiu lc cao hơn fluorouracil, mt phương pháp điu tr hóa hc được s dng để điu tr ung thư vú "
Cơ chế tác động - Thay đổi biu hin gen
Mt bài báo năm 2008 ca Bernard A. Eskin MD cho thy Iodine thc s thay đổi biu hin gen trong các tế bào ung thư vú, gây ra chết tế bào được lp trình.
Ung thư phi và It
Mt nghiên cu năm 2003 ca Ling Zhang cho thy rng phân t Iodine gây ra các tế bào ung thư phi để tri qua quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis). Các tế bào ung thư phi đã được biến đổi gen để tăng s hp thu it. Điu thú v là, mt báo cáo trường hp năm 1993 mô t thuyên gim t phát ca ung thư phi bnh nhân tình c được điu tr bng Amiodorone cha it (khong 9 mg mi ngày)
Trong Kết lun
Nghiên cu Iodine hin nay yêu cu s dng Iodine phân t cho tt c các bnh nhân b ung thư vú. Các ung thư khác như phi và tuyến tin lit cũng có th có li. Các nghiên cu thêm v It như hóa tr liu ung thư nên được ưu tiên hàng đầu cho s tài tr ca NIH.

Bài báo này không nhm mc đích tư vn y tế. Hãy chc chn tho lun vi bác sĩ và làm theo các khuyến cáo ca bác sĩ riêng ca bn khi xem xét bt k thay đổi nào đối vi chế độ ăn ung, thuc men, hoc các chương trình điu tr y tế ca bn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét