Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Chăm sóc da ở tuổi 40-50

mi la tui, chăm sóc da tt s bt đầu vi vic bo v da khi nhng tn thương có th tránh được, đặc bit là do ánh nng mt tri gây hi, và to ra mt thói quen hàng ngày cơ bn hp lý phù hp vi loi da ca bn. Tuy nhiên, trong nhng năm 40 và 50 ca cuc đời sinh lý hc ca bn (đặc bit nếu bn là ph n) thay đổi đáng k. Nếu bn mun gi li v tr trung nht có th, chăm sóc da ca bn cũng s phi thay đổi.
Sau 40 da phi đối mt vi nhiu thách thc hơn vi ít tài nguyên hơn
Các thp niên th 40 và 50 ca cuc sng được đặc trưng bi mt s suy gim đáng k v mc độ ca các kích thích t khác nhau và các yếu t tăng trưởng. Tn thương tế bào đã tích t trong nhiu mô; da là mt trong nhng người b nh hưởng nhiu nht. Kết qu là, t l mà da đổi mi và sa cha chính nó tr nên chm hơn nhiu.
Ph n độ tui 40 và 50 gp phi nhng thay đổi hoóc môn đột ngt vì h hoc tiếp cn hoc tri qua thi k mãn kinh, gây ra s suy gim mnh m các hoóc môn sn xut bi bung trng: estrogens và progesterone. S mt mát ca các hoocmon gây ra s suy gim tng hp collagen, elastin và các thành phn khác ca ma trn da, làm gim s sn sinh sebum (du da) và do đó dn đến s mng đi ca da, khô và các thay đổi tiêu cc khác. Đáng chú ý, tác động ca testosterone gim nam gii có phn tương t nhưng không được đánh du hoc đột ngt.
Mt vn đề khác ca da già hơn là viêm quá mc. Mc dù thường không nhìn thy được bng mt thường, viêm da do tui tác biu hin các mc trung gian gây viêm (cytokine, prostaglandins và nhng người khác) và hot động bt thường ca các tế bào h min dch nht định. Viêm làm tăng sn xut các gc t do gây hi và dn ti s gia tăng tn thương tế bào, s xung cp ca ma trn da và các vn đề khác.
Tt c các kết qu trên có mt s thay đổi có th nhìn thy được:
  • Làm dày và làm khô lp ngoài ca lp biu bì (tng lp corneum) dn đến s xut hin m đạm, khô.
  • S mng và yếu ca lp gia ca da (lp da), là lp chu trách nhim cho sc mnh ca da, s vng chc và kh năng phc hi. Điu này dn đến s phát trin nhanh chóng ca đường nét và nếp nhăn.
  • Tiến trin và làm sâu thêm các nếp nhăn và nếp nhăn. Nhng nếp nhăn chuyn động là nhng nếp nhăn đang phát trin trong khu vc, nơi nhng c động trên khuôn mt dn đến vic gp li da. Lp h bì yếu t không th đối phó vi s gp nếp liên tc ca da, dn đến s nếp nhăn chuyn động nhanh chóng.
  • S phát trin ca sc t không đồng đều, chuyn màu, mao mch v, đỏ và các nhược đim khác liên quan đến lão hóa da.
  • Mt m dưới da và làm gim các cơ mt, c hai đều góp phn làm cho mt mt mi, haggard và sag mt.
Trong khi lão hóa vn không tránh khi, bn không phi chp nhn th động tt c nhng thay đổi tiêu cc trong s xut hin ca bn. Mt s có th b đảo ngược, trong khi mt s khác b kim soát hoc b chm li.
Nhng gì bn có th làm để chng li
Phm vi ca bài viết này là quá hp để bao gm tt c các phương pháp điu tr có th cho các vn đề ph biến da 40-50 tui. Dưới đây chúng tôi lit kê các bước chăm sóc da chính / phương pháp điu tr có th hu ích sau bn mươi. (Để biết thêm thông tin, hãy duyt qua phn còn li ca trang web ca chúng tôi.)
Đảm bo hydrat hóa 
Da khô thường gp sau 40 tui. Mc dù vic hydrat hóa phù hp không đủ để ti ưu hóa chng lão hóa, nhưng nó cn thiết cho tt c các bước khác để hot động bình thường. 
Điu tr nếp nhăn và đường nhăn
Các nếp nhăn và đường nét thường thy sau 40. Mt vài tác nhân đã được trình bày trong các nghiên cu đã được công b để làm gim các nếp nhăn, các nếp nhăn và ngăn nga hoc làm chm li s xut hin ca các nếp nhăn mi. Các tác nhân được ng h bi nhiu bng chng nht là retinoids (ví d tretinoin aka Retin A) và h vitamin C (L-ascorbic acid và mt s dn xut ca nó).  Mi người đều có ưu và khuyết đim và có th phù hp vi mt s người nhưng không cho người khác. 
Các estrogen và progesterone ti ch 
Nghiên cu cho thy b sung lượng hormone gii tính, đặc bit là estrogens và progesterone, thông qua ng dng ti ch giúp ci thin quá trình hydrat hóa da, làm gim nếp nhăn, tăng t l tái to lp biu bì và to ra các hiu ng có li khác ph n gn hoc trước khi mãn kinh. Tuy nhiên, vì mt s lượng nh các estrogen ti ch được hp thu vào máu, điu tr như vy ch nên được thc hin dưới s chăm sóc và vi s chp thun ca bác sĩ. Đừng c gng này nếu không có s giám sát y tế. 
Exfoliate - nếu bn cn 
tui 40, lp biu bì ca bn (lp da ngoài) có th s tr nên khô hơn và dày hơn bi vì các tế bào ca nó (keratinocytes) không được thay thế nhanh như trước. Kết qu là, da ca bn có th trông ngu si đần độn và có kết cu khô, không đều. Nếu bn nhn thy nhng thay đổi này, ty da chết định k có th giúp khôi phc li cm giác tr trung hơn bng cách loi b phn dư tha ca keratinocyt chết khi b mt da ca bn. Tuy nhiên, điu quan trng là không làm ty da chết quá nhiu. Nếu bn ty tế bào chết đến khi da b kích ng da mãn tính, bn có th s thúc đẩy quá trình lão hóa da. Bn có th bt đầu bng các cht ty da chết cơ hc nh (chng hn như chà sàn bàn); nếu nhng người đó không đủ và da ca bn vn còn ngu ngc, th các cht ty tế bào chết nh, chng hn như axit alpha và beta-hydroxy.
Gim s suy gim ma trn da bng cách c chế MMP
Mt trong nhng lý do khiến da b gim nhanh hơn khi chúng ta già đi là s gia tăng hot động ca các protein metalloproteinase (MMP). Trong khi nghiên cu vai trò ca MMP trong quá trình lão hóa da là tương đối mi, các bước để ngăn chn hot động ca chúng có th giúp ích. 
X lý các vn đề sc t
Các vn đề v sc t da, như vết bn và đốm tui, rt ph biến sau 40 tui. Hu hết là do s sn xut melanin sc t da (thường là tăng). Thông thường, vn đề này có th được ci thin bi các cht làm sáng da đặc hiu, hu hết trong s đó c chế s tng hp melanin. 
Nếp nhăn chuyn động được giúp đỡ bi độc t botulinum (Botox) 
Nếp nhăn di chuyn là các nếp nhăn tương đối phát trin khu vc nơi các c động trên khuôn mt dn đến vic gp li da. Chúng rt ph biến sau 40 tui và có khuynh hướng chng li vic điu tr vi các cht chng nhăn cho da hoc ngay c các quy trình như tái to da bng laser và các lp da hóa hc. Tuy nhiên, các nếp nhăn chuyn động thường phn ng mt cách đáng ngc nhiên khi tiêm botulinum toxin (Botox). Lý do chính là Botox làm gim hoc loi b nguyên nhân ca chúng, tc là s di chuyn ca da. Trong hu hết các trường hp, Botox ci thin đáng k các nếp gp trán ngang, nhng đường gia các lông mày, chân chim và các nếp nhăn dc ca môi trên ca bn. Tính hu ích ca nó đối vi nếp gp mũi và n cười không rõ ràng (đường n cười thường được điu tr bng các cht b sung da). Botox không có hiu qu đối vi các nếp nhăn không gây ra bi chuyn động mt. 
Các vn đề bn thn có th xy ra đối vi các phương pháp điu tr / th thut th hai 
Nhiu vn đề ca da 40-50 tui có th cng đầu đủ để chng li các tác nhân gây tê và các phương pháp điu tr đơn gin khác. Vào thi đim đó, bn nên xem xét điu tr dòng th hai / th tc thường được thc hin bi các chuyên gia y tế. Điu quan trng là phi chn cách điu tr đúng cho mt vn đề c th và tìm được mt bác sĩ phù hp để điu tr nó. Tùy thuc vào vn đề cn sa cha, các phương pháp điu tr th hai như vy có th bao gm laser, cht làm đầy da, lp v hóa hc, tiêm botulinum toxin (Botox) và các loi khác. Nhiu phương pháp điu tr là không xâm ln hoc xâm ln ti thiu trong khi nhng người khác liên quan đến vết rch hoc các vết thương h khác. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét