Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

LONG HOA ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC QUYỂN 4

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

ĐẠI

 

CƯƠNG

 

ĐẠI THỪA - TRIẾT HỌC

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. CAO ĐỨC TOÀN

 

QUYỂN 4

 

 

 

Chương  11

 

Phần  1

 

1  SỰ CHUYỂN HÓA CỦA VĂN HÓA HẾT SỨC ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ CỦA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, LÀM THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI CỦA XÃ HỘI. Trong quá trình xuất hiện vận động và phát triển liên tục của Văn Hóa Cội Nguồn, tác động của Văn Hóa Cội Nguồn, làm thay đổi cuộc sống tinh thần xã hội, sự tác động thay đổi ấy đã nói lên sức mạnh của Văn Hóa mới, làm thay đổi ý thức nhận thức, thay đổi tập quán lạc hậu, Văn Hóa lạc hậu, chính trị lạc hậu, thay vào đó là trình độ Văn Hóa đỉnh cao Thiên Quyền đại đồng bình đẳng công bằng tự do. Như vậy Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện, làm thay đổi về con người, mà cả xã hội tiến tới một cuộc sống văn minh, chân thiện hoàn mĩ. Dựa trên nhịp điệu kỳ diệu của Văn Hóa Cội Nguồn, đưa nhân loại đến bước nhảy vọt, rút ngắn thời gian tiến hóa phát triển xã hội, nhanh chóng từ nghèo chuyển sang giàu thành tựu thiên đàng cực lạc trần gian chỉ trong một thời gian ngắn. SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN TỤC CỦA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, BAO GIỜ CŨNG ĐÊM LẠI TỐT CẢ CHẤT LẨN VỀ LƯỢNG LÀM THAY ĐỔI Ý THỨC NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI, DẨN ĐẾN LÀM THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI CỦA XÃ HỘI, DO ĐÓ TRONG HOẠT ĐỘNG Ý THỨC NHẬN THỨC VỀ VĂN HÓA CỘI NGUỒN , BÙNG LÊN THÀNH BÃO VĂN HÓA, NHỮNG VIỆC LÀM VĨ ĐẠI CỦA CON NGƯỜI CŨNG TỪ Ý THỨC NHẬN THỨC GIÁC NGỘ NẦY MÀ RA. Sự thay đổi hướng đi xã hội, đó chính là con đường đại lộ Văn Hóa, làm thay đổi ý thức nhận thức hướng đi của con người, trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về Văn Hóa. QUỐC TỔ nói, sự tiến hóa của xã hội Văn Hóa cũng chính là sự cạnh tranh đối lập lẫn nhau, thậm chí là sự cạnh tranh đối lập mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng sự cạnh tranh ấy không đêm lại sự tai hại cho xã hội, mà còn phát triển xã hội, vì sao lại như thế, vì sự cạnh tranh trong Văn Hóa Cội Nguồn là sự cạnh tranh bình đẳng  cạnh tranh có HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG LÝ LÀM TRỌNG TÀI, ai vi phạm thời chiếu theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, công bằng , bình đẳng mà xử. CÒN SỰ CẠNH TRANH, ĐỐI LẬP TRONG CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TRỊ, LÀ SỰ CẠNH TRANH ĐỐI LẬP HỦY DIỆT, CẠNH TRANH  MẤT BÌNH ĐẲNG, MẠNH ĐƯỢC YẾU THUA, ĐƯỢC XƯNG VUA, THUA CHO LÀ GIẶC, KHÓ MÀ LÀM CHO XÃ HỘI PHÁT TRIỂN ĐI LÊN. Để nhận thức đúng đường hướng phát triển, quy luật thống nhất cạnh tranh phát triển, không phải cạnh tranh hủy diệt, hướng đi mới, hướng đi tiến tới dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN CẠNH TRANH THEO HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP. TẠO RA MỘT SÂN CHƠI CẠNH TRANH CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TIẾN HÓA XÃ HỘI. CŨNG LÀ CON ĐƯỜNG HÓA GIẢI MÂU THUẨN CẠNH TRANH KHÔNG BÌNH ĐẲNG, ĐEM LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO XÃ HỘI, CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH XÃ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH. CÒN TẤT CẢ CON ĐƯỜNG KHÁC ĐẦY CHÔNG GAI KHÓ ĐẠT THÀNH. Trong Văn Hóa Cội Nguồn, những sự huyền diệu trong Văn Hóa không phải mới cũng không phải củ, mà chỉ vận hành song song với huyền cơ tạo hóa. Tạo Hóa chuyển đổi sanh phúc thời Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa sanh ra mở hướng đi mới. Tạo hóa hủy diệt thời mạc thời Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa biến mất, vì thế mới nói Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa huyền cơ vũ trụ, không có một văn hóa nào nhiệm mầu  hơn linh thiên hơn. Sự ra đời và tồn tại của Văn Hóa, trong quá trình vận động của Văn Hóa, những nhân tố mới luôn luôn xuất hiện, thay thế cho nhân tố cũ. Quan điển lỗi thời, những cái lạc hậu, tiêu cực, không còn nữa mà bị thay thế những quan điểm mới, bổ sung những nhân tố mới, nhưng không ngoài nền tản Văn Hóa Cội Nguồn. Trong một chu kỳ phát triển tuần hoàn đại hóa vũ trụ, THÀNH - TRỤ - HOẠI - KHÔNG, SANH , TRỤ, DỊ, DIỆT cũng như vòng đời của con TẰM: TRỨNG, TẰM, NHỘNG, NGÀI, trải qua tiến hóa bốn lần chu kỳ như thế. Chu kỳ tiến hóa xã hội loài người trong một chu kỳ tiểu kiếp cũng thế. THỜI HỒNG HOANG - THỜI HỒNG BÀNG - THỜI ĐẾ,VƯƠNG, VUA, CHÚA - THỜI BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, TỔNG THỐNG, tiến dần đến kết thúc chu kỳ tiến hóa xã hội loài người trở lại thời HỒNG HOANG, ĐI VÀO CHU KỲ TIỂU KIẾP MỚI. Sự tiến hóa phát triển theo tuần hoàn chu kỳ, lặp đi lặp lại, quy luật lặp lại, lặp đi. Quy luật tiến hóa kế thừa, quy luật tiến hóa phát triển đi lên,  từ chân tâm chân tánh vũ trụ sanh ra tất cả, có nghĩa từ không sanh ra có, từ vô hình, vô sắc, vô tướng, sanh ra hửu hình, hửu sắc, hửu tướng. Rồi từ tất cả hửu tướng hửu sắc hửu hình trở về chân không tức là  trở về chân tâm chân tánh vũ trụ, diễn ra liên tục tiếp nối nhau vô tận tuần hoàn mãi mãi. Mỗi chu kỳ xuất hiện phát triển của văn hóa, giúp chúng ta nhận thức quy luật tuần hoàn tiến hóa xã hội, mọi sự vật luôn luôn thay đổi và xuất hiện cái mới, thay thế cho cái cũ trên cơ sở kế thừa, đâm chồi nảy lộc sanh sôi cái mới, bảo tồn phát triển sự sống mới, theo chiều hướng mới ở mỗi chu kỳ phát triển xã hội, có những đặc điểm riêng biệc, cải tiến thay thế cái lạc hậu, cái mới ra đời từ cái cũ trên cơ sở kế thừa tất cả, những tinh hoa bất tử hàng nghìn hàng vạn năm. Trong thế giới tự nhiên, cái mới xuất hiện cũng một cách tự nhiên, xã hội cũng thế cái mới thay cho cái cũ cũng là quy luật tự nhiên. chính vì thế, trong sự tiến hóa phát tiển của xã hội, con người phải biết vượt lên cái cũ ủng hộ cái mới ra đời, chăm sóc cái mới tạo điều kiện cho nó phát truyển.

 

2   Quy luật phát triển của Văn Hóa, phải ý thức nhận thức, những phương diện quá trình vận động của Văn Hóa, phát triển Văn Hóa, con người phải chủ động biết vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể. VĂN HÓA VÀ NHẬN THỨC VĂN HÓA, CHÍNH LÀ VAI TRÒ THỰC TIỂN ĐI VÀO THỜI ĐẠI MỚI, THỜI ĐẠI ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ NHÂN LOẠI. Xuất phát từ Văn Hóa Cội Nguồn, trở thành Văn Hóa chủ nghĩa đại đồng, đi vào thời đại mới của toàn nhân loại. Sự ý thức nhận thức về Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa Thiên Luật vũ trụ Văn Hóa Thiên Ý Cha trời, Văn Hóa mặt trời đưa nhân loại con người vương lên một tầm cao mới, tầm cao của sự làm chủ, làm chủ vận nệnh  chính mình, làm chủ vận mệnh xã hội, làm chủ vũ trụ.

 

3   Sự ra đời Văn Hóa Cội Nguồn đã chuyển hóa tạo ra thời đại mới, thời đại PHÁP QUYỀN. HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP LÀ VUA, THẾ CHO CON NGƯỜI LÀM VUA, VUA HIẾN PHÁP, LÀ VỊ VUA KHÔNG BAO GIÀ, KHÔNG BAO GIỜI CHẾT, TRƯỜNG TỒN MÃI THEO THỜI GIAN, LUÔN LUÔN ĐÊM LẠI SỰ CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, CHO TOÀN XÃ HỘI, CHO TOÀN NHÂN LOẠI. Sự ra đời của Văn Hóa Cội Nguồn, dấy lên một phong trào cách mạng trong lý luận nhận thức, bằng sự thừa kế Văn Hóa vũ trụ, phát huy Văn Hóa vũ trụ, làm bùng nổ phong trào Văn Hóa khắp năm châu bốn biển.

Sự khẳng định tác động của Văn Hóa, vào tâm thức con người, làm cho con người thay đổi  ý thức nhận thức, tiến tới tự giác và đầy sáng tạo, quá trình nhận thức ấy diễn ra theo trình tự. Từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, đi từ ý thức đến nhận thức, từ tính chất đến bản chất, tạo thành kết quả của sự luân chuyển trong sự sống con người, trong xã hội loài người. Việc xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn, đi vào thời đại mới, đi vào nguyên tắc cơ bản, những nguyên tắc đỉnh cao của Văn Hóa, chúng ta thấy ở đó những nguyên tắc cơ bản phát triển xã hội, phát triển trí tuệ, phát triển nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức con người trong sáng tuyệt vời. Những tấm gương trong sáng đầy chính nghĩa của những thế hệ đi trước, là nền tản cho các thế hệ nối tiếp sau. SỰ QUÝ MẾM CỦA CÁC THẾ HỆ SAU, ĐỐI VỚI CÁC THẾ HỆ TRỨƠC, LÀ SỰ QUÝ MẾM VỀ PHẨM HẠNH, VỀ NHÂN CÁCH, ĐẠO ĐỨC TRONG SÁNG. Và đây cũng chính là nền tản cho các thế hệ sau noi theo, không ngừng trau dồi phẩm hạnh nhân cách đạo đức trong sáng của mình. NhữngTấm gương trong sáng đạo đức của những người đi trước, của những thế hệ đi trước, soi đường cho những thế hệ đi sau, mãi mãi về sau, gương tốt, người tốt, việc tốt.

 

4  QUỐC TỔ nói, cái gì cũng có thể lỗi thời, còn phẩm hạnh , Nhân cách , đạo đức, thời không bao giờ bị lỗi thời, mãi mãi trường tồn và bất tử, trước sau như một không có gì thay đổi. Như vậy Văn Hóa trước, Văn Hóa sau cũng đồng một quy luật phát tiển, từ nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức thô sơ, tiến lần đến NHÂN CÁCH, PHẨM HẠNH, ĐẠO ĐỨC HIỆN ĐẠI, ĐỈNH CAO CỦA CON NGƯỜI. Đạo đức mới lớn lên từ đạo đức cũ, tốt đẹp hơn, trong sáng hơn, rộng lớn hơn, chuẩn mực hơn. Có hiểu mới làm tốt, có thông mới đạt lý đạt tình vững bước đi lên, cùng nhau xây dựng thiên đàng trần gian cực lạc, nất thang đầu tiên tiến về thiên đàng vũ trụ.

 

5   Vấn đề quan trọng phát huy truyền thống Văn Hóa Cội Nguồn, những yêu cầu mới, nhân cách mới, phẩm hạnh mới, đạo đức mới, phải được tiến hành giáo dục thường xuyên, từ Văn Hóa hiểu biết đơn giản đến Văn Hóa nhận thức hiểu biết  hiện đại, nhất là cho các Đồng Bào dân tộc thiểu số đi theo một lộ trình Văn Hóa loại bỏ những mê tín dị đoan, tập tục lạc hậu. Vương mình đi lên cùng thời đại.

 

6   QUỐC TỔ nói, trong đời sống hằng ngày vật chất, thực vật nuôi thể xác, còn đạo lý văn hóa chính nghĩa, nuôi nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức tinh thần con người. TINH THẦN VẬT CHẤT, PHÁT TRUYỂN SONG SONG, THỜI MỚI TÌM RA GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC, ĐÍCH THỰC ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI. Vì vậy vấn đề khơi dậy Văn Hóa Cội Nguồn , khơi dậy truyền thống dân tộc, khơi dậy ý thức đạo đức của mọi người, để mọi người tự giác nhận thức được trách nhiệm đối với chính mình, đối với Cha Ông, đối với dân tộc, nhận thức một cách sâu sắc, sung sướng nhất vẻ vang nhất trên đời, tự  mình loại bỏ những cái lỗi thời, vương lên cái mới cao đẹp hơn, tốt đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Những lỗi lầm không ít xảy ra trong quá khứ, háo danh cao ngạo, bè phái, quân phiệt, quan liêu, hách dịch, chia rẽ, cậy quyền ỷ thế, coi thường nhân dân, xem thường cấp trên, lấn áp cấp dưới, tư tưởng hẹp hòi, ham chuộng hình thức, chỉ biết về mình, mà quên đi trách nhiệm đối với quê hương đối với xã hội, đối với nước non, đối với Đồng Bào, đối với dân tộc.

 

7  QUỐC TỔ nói, đây là những tệ nạn cũng là tội ác, đi ngược lại lương tâm con người đi ngược lại  HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP Chân Chính, phải kiên quyết loại bỏ những tệ nạn đó, vì tệ nạn đó là án mây đen bao phủ che phủ con đường tiến hóa chính nghĩa trong sáng của dân tộc. Văn hóa mới xuất hiện loại bỏ những gì tha hóa mất phẩm chất, làm tai hại đến đời sống con người, làm tai hại đến non sông tổ quốc. Loại bỏ những thói hư tật xấu, để trở thành con người tốt, con người có ích cho xã hội, cho nước cho non, nhầm cải tiến xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Chính nghĩa, hay phi nghĩa, điều đóng một vai trò quyết định vận mệnh của xã hội, ĐƯA XÃ HỘI, ĐẾN THIÊN ĐÀNG XÃ HỘI, HAY ĐỊA NGỤC XÃ HỘI MÀ THỘI. Gieo giống nào trổ ra giống nấy, đó chính là Luật, đó chính là công bằng bình đẳng của vũ trụ, gieo nhân tốt thời gặt quả tốt, gieo thiện gặt thiện, gieo ác gặt ác, gieo sự giã dối thời không bao giờ có kết quả tốt đẹp được.

 

8  Yếu tố quyết định, đến sự phồn vinh phát triển xã hội, thời phải hiểu rõ luật nhân duyên, luật nhân quả, nhân gì trổ quả gì, kết duyên lành thời tồn sanh, kết duyên ác thời hủy diệt. Chính sự tác động, nhân duyên, nhân quả, qua lại lẫn nhau thúc đẩy xã hội phát triển, tiến tới dân giàu nước mạnh, hay ngược lại.

 

9  QUỐC TỔ nói, vai trò hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là vô cùng quan trọng, đối với sự phồn vinh hưng thịnh, cuộc sống con người, tự do ấm no hạnh phúc, vì thế vai trò ý thức nhận thức về Văn Hóa Cội Nguồn là vô cùng quan trọng, động lực chuyển hóa xã hội, tạo ra sự sống mới văn minh mới, nhu cầu mới, hội nhập xu thế thời đại mới, thời đại tột thế văn minh nhân loại con người. Trên cơ sở Văn Hóa Thiên Quyền Nhân Chủ, chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa của sự thật sự Bình đẳng công bằng xã hội.

 

10   QUỐC TỔ nói, nhận thức Văn Hóa ,bổ sung Văn Hóa, hoàn thiện Văn Hóa,  điều nầy có nghĩa là thước đo hoàn thiện của nhận thức, đạt đến cảnh giới toàn năng toàn giác của con người.

 

11   QUỐC TỔ nói, Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa vừa là CHA, vừa là MẸ, vừa là THẦY, vừa là VUA, vừ là THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, nên mỗi người tự mình gần gũi, nghe lời tu dưỡng trí huệ, tu dưỡng đạo đức chính nghĩa, kiên trì bền bỉ suốt đời, thời thành PHẬT, THÀNH THÁNH, THÀNH TIÊN, THÀNH THẦN, THẦN CHÚA KHÔNG SAI.

 

12   QUỐC TỔ nói, con người tốt, thời xã hội tốt, xã hội tốt chính là xã hội thiên đàng cực lạc. Mỗi giai đoạn mỗi chu kỳ Văn Hóa, bao giờ cũng tiến hóa đến giai đoạn mới, nhiệm vụ mới, với những khó khăn mới thắng lợi mới, vinh quan mới, ngày càng to lớn hơn. Mặt khác cũng đào thải những thói hư tật xấu, hư hỏng, thoái hóa, biến chất, làm tổn hại đến xã hội, đến non sông tổ quốc. Vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng quan trọng gắn liền với ý tưởng con người, quan hệ tác động qua lại với nhau, vừa thường xuyên vừa vận động phát triển, loại bỏ biến chất lỗi thời, sanh sôi nẩy nở phẩm chất đạo đức trong sáng mới.

 

13   Sự xuất hiện Văn Hóa Cội Nguồn ở nước ta là lẽ hiển nhiên, vì Văn Hóa Cội Nguồn chính là nền VĂN HIẾN CỘI NGUỒN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, CŨNG CHÍNH LÀ CỘI NGUỒN CỦA CÁC DÂN TỘC ANH EM TOÀN THẾ GIỚI. Và đây cũng chính là con đường đưa đất nước chúng ta đi lên, theo kịp ngang tầm thời đại mới. Chủ trương định hướng  hội nhập quốc tế là hướng đi đúng đắn, mở rộng chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa quan hệ với quốc tế. Không những giữ vững được độc lập tự chủ, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phát triển tiến hóa xã hội đi lên càng ngày càng phồn thịnh dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Con đường đưa đất nước đi lên tiến tới đân giàu nước mạnh không có con đường nào khác hơn, là con đường tự do cạnh tranh bình đẳng công bằng xã hội, trong một nền Văn Hiến, công bằng bình đẳng xã hội, tất cả Đồng Bào toàn dân tộc Việt Nam đều có quyền bình đẳng, có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc như nhau.

 

14   Đối với đất nước ta, có nhiều thời cơ thuận lợi theo xu thế toàn cầu, phải tranh thủ nắm bắt thời cơ vận hội nầy, đẩy lùi mọi nguy cơ tiềm ẩn trong đất nước ta, nhất là nguy cơ xâm lược ngoại ban. Con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam, phải có một nỗ lực phi thường, tập trung vào việc nân cao nhận thức Văn Hóa Cội Nguồn tự bảo vệ cho mình, vừa nân cao phẩm hạnh, phẩm chất, đạo đức con người, đạo đức xã hội, đạo đức văn hóa truyền thống dân tộc, đi theo và làm theo gương sáng QUỐC TỔ. Đây là con đường đưa dân tộc ta đi trên bước đường thắng lợi, đi tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

 

15   Để nân cao trình độ dân trí trong tình hình mới, đòi hỏi nhà nước PHÁP QUYỀN, KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, NHÀ NƯỚC VÌ QUYỀN CON NGƯỜI, NHÀ NƯỚC THẬT SỰ CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN. Tiếp tục đổi mới tư duy, vận dụng và sáng tạo phát triển Văn Hóa Cội Nguồn, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội.

 

16  Phải hiểu cho đúng con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam, là dân tộc Đồng Bào, dân tộc của nhiều bộ tộc, đa sắc tộc, dân tộc đa nguyên, đa giáo, càng đi sâu vào độc quyền độc trị càng sai, QUỐC TỔ đã nói rõ nhiều lần trong lúc truyền giáo, dạy đạo cho các tần lớp VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG, chúng ta lập lên  nhà nước VĂN LANG, không phải là nhà nước ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ mà là Là nhà nước pháp quyền, nhà nước HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, LÀ VUA CỦA NHÀ NƯỚC VĂN LANG, NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, CÁN CÂN CÔNG LÝ, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, sẽ đem lại sự bình yên cho Tổ Quốc, đem lại sự bình đẳng công bằng cho xã hội, ai cũng như ai, sống tự do mưu cầu hạnh phúc. Những kiến thức về xã hội, đặc biệt về kiến thức Văn Hóa chính nghĩa đại đồng, HIẾN PHÁP, DỰNG NƯỚC, LUẬT PHÁP GIỮ NƯỚC, ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC ĐEM LẠI CUỘC SỐNG ẤM NO CHO DÂN. Văn Hóa  kiến thức vô cùng hệ trong đối với dân tộc Việt Nam. Từ đó chúng ta không ngừng hoàn chỉnh , đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Văn Hóa. Tất cả con cháu Tiên Rồng Việt Nam phải quán triệt điều nầy. Nân cao trình độ hiểu biết trong tình hình mới, giai đoạn thời đại mới, đòi hỏi dân tộc Việt Nam vừa kế thừa Văn Hóa, vừa làm chủ Văn Hóa, vừa phát huy Văn Hóa, vừa vận dụng sáng tạo Văn Hóa theo đường lối đổi mới hiện nay.

 

17   QUỐC TỔ nói, thực hiện đường lối đổi mới, luôn luôn gắn liền với Văn Hóa phát triển. Trung với nước, hiếu kính với dân, suốt đời hy sinh cho độc lập dân tộc, vì hòa bình, tự do, ổn định công bằng, bình đẳng xã hội, nhằm xóa bỏ áp bức, bóc lột, độc quyền, độc tài độc trị xã hội, phát triển kinh tế cạnh tranh bình đẳng, đêm lại đời sống ấm no cho toàn dân. Đó chính là mục tiêu phát triển xã hội mới, thời đại mới, tiếp nối ý tưởng của quốc tổ VUA HÙNG. Việc nắm vững Văn Hóa Cội Nguồn, chức năng từng quy luật Văn Hóa Cội Nguồn. Quan hệ giữa người với người, giữa xã hội với xã hội, giữa các TÔN GIÁO, ĐẠO GIÁO, ĐẢNG PHÁI, DÂN TỘC, SẮC TỘC, hàng gắn vết thương do chiến tranh, do phân biệt chủng tộc, sắc tộc, màu da tạo ra. Nâng cao trình độ dân trí, từ nhận thức thông thường về Văn Hóa Cội Nguồn, tiến đến nhận thức khoa học về Văn Hóa Cội Nguồn, lý luận Văn Hóa đi đôi với khoa học Văn Hóa. Đây là một trong những yếu tố làm nên thắng lợi trong công cuộc đổi mới nước ta. Nhận thức Văn Hóa Cội Nguồn thông thường, khác với nhận thức Văn Hóa Cội Nguồn khoa học, là hai nấc thang khác nhau, về chất lẫn về lượng. Trong quá trình nhận thức thông thường, tiến lần đạt tới cảnh giới giác ngộ nhận thức chân thật Văn Hóa có tầm nhìn khoa học. Vấn đề cơ bản tiến hóa ý thức nhận thức nầy, được xem như là một trong những nội dung cơ bản tiến hóa của ý thức nhận thức, tiến hóa đến đỉnh cao của sự giác ngộ, tiến hóa xuất hiện những trí huệ hiện đại, trí huệ soi sáng thấy rõ tất cả. Thấy rõ của những tấm Gương tốt, người tốt việc tốt, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, thể hiện tiêu biểu nhất, phẩm chất đạo đức trong sáng nhất, trên con đường phát tiển xây dựng cuộc sống, xây dựng xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam.

 

Các bạn thử nghĩ nước Việt Nam ta thật nhỏ bé so với những các nước cường quốc thời có thấm vào đâu. Sự độc tài, độc trị không có lợi cho những nước nhỏ. Không những hạn chế về phát triển xã hội, mà còn nguy cơ bị xâm lược. Vì thế đất nước càng nhỏ càng thực thi Quyền con người càng cao. Tự do dân chủ càng mạnh, cũng cố dân chúng thành sức mạnh liên kết cùng một nhịp tim Văn Hóa ai cũng là chủ nhân của đất nước. Quyền làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tối cao. Thời không có một thế lực nào đánh bại. Dù đó là thế lực to lớn hơn ta gấp 10 lần. Một mũi kim nhỏ có thể giết một con voi nhưng đó là mũi kim có sức công phá dữ dội làm tiêu tan sức mạnh con voi. Sức mạnh đó được kết hợp cả tinh hoa của trời và đất. Việt Nam tuy nhỏ nhưng tinh hoa của dân tộc Việt Nam là đỉnh cao của Văn Hóa Cội Nguồn. Tạo lên dân tộc Thần Thánh dân tộc không ai đánh bại nổi.Chỉ khi nào Văn Hóa Cội Nguồn không còn nữa.

Bạn có hiểu vì sao ta khổ mãi

Bỡi vì ta chẳng hiểu Cội Nguồn

Bỏ Ông Cha quên truyền thống của mình

Cây mất gốc đành rũ cành héo ngọn

Nước không nguồn nước đã cạn đã khô

Bạn có hiểu mất nguồn mất Cội cảnh lệ nô.

 

Hết phần 1 chương 11

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 11

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  11

 

Phần  2

 

1   QUỐC TỔ nói, gieo trồng Văn Hóa Cội Nguồn, TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CON NGƯỜI. Thời xã hội đó, gương tốt, người tốt, việc tốt, lần lần xuất hiện, án mây đen xã hội theo thời gian tan biến lần, non sông Tổ Quốc trở nên trong sáng, càng lùi xa nghèo đói lạc hậu, lùi xa chiến tranh, nhất là chiến tranh nồi da nấu thịt, Đồng Bào anh em tàn sát lẫn nhau, rơi vào kế bẫy âm mưu xâm lược của Trung Quốc, giặc tàu, mãnh hổ tương tàn thợ săn đắc lợi. Định hướng tương lai Tổ Quốc đất nước, bằng con đường  Văn Hóa Cội Nguồn, xây dựng lên đất nước hòa bình thịnh vượng, nân cao đời sống ấm no hạnh phúc, những tiêu biểu vì dân vì nước lan tỏa khắp nơi, càng làm cho dân tộc Việt Nam càng đi lên, tuệ nạn xã hội càng ngày đẩy lùi, đất nước non sông Việt Nam như mùa xuân hương hoa nở rộ.

 

2   QUỐC TỔ nói, gieo giống tốt ,nhất định phải gặt quả tốt, Gieo nền VĂN HIẾN CỘI NGUỒN TRONG LÒNG DÂN CON CHÁU TIÊN RỒNG VIỆT NAM, THỜI TRONG LÒNG DÂN CON CHÁU VIỆT NAM MÙA XUÂN ĐỘC LẬP, MÙA XUÂN TỰ DO, MÙA XUÂN ẤM NO XUẤT HIỆN. Những tệ nạn xã hội dần dần biến mất,  thay vào đó là những gương tốt, người tốt, việc tốt, làm rạng danh non sông Tổ Quốc Việt Nam. Văn hóa mới, tư tương mới, con người mới, nếp sống mới, đi vào thời đại mới, là điều tất yếu của quy luật tiến hóa phát tiển xã hội, không ai có thể ngăn cản nổi. Theo quy luật tiến hóa, cái già cỗi cứng nhắc, lão hóa, phải thay thế bằng sự phát sanh non trẻ, xã hội, già cỗi lão hóa cứng nhắc, sẽ bị đào thải, thay vào đó là phát triển sanh ra một xã hội mới non trẻ đầy sức sống, theo xu thế thời đại tiến hóa đi lên, đó là Thiên Luật Hóa Công không ai có thể làm chi khác được, mà phải thận theo Ý Trời, hợp lòng người, thuận Thiên thời gặt phúc, nghịch Thiên thời gặt họa.

 

3   QUỐC TỔ nói, cuộc sống con người không chỉ là cuộc sống vật chất, mà còn có cả đời sống tâm linh. Vì thế xây cuộc sống văn minh, là cuộc sống đòi hỏi cả tinh thần lẫn vật chất. Tình trạng suy thoái đạo đức con người, đạo đức làm người, đạo đức xã hội, mỗi ngày một thêm trầm trọng, là vì đã đánh mất bản sắc văn hóa chính nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, tinh hoa đạo đức truyền thống dân tộc. Phát triển xã hội mà không trụ vững Cội Nguồn, lại lạc mất Cội Nguồn, thời làm gì mà trụ vững cho được, chia năm xẻ bảy, nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực xã hội, dẫn đến hậu quả tai hại nghiêm trọng. Văn Hóa Cội Nguồn nền Văn  Hiến dân tộc, không những là Văn Hóa tuyệt đối ổn định xã hội, phát truyển xã hội, mà còn là văn hóa độc lập dân tộc. Vấn đề nguyên tắc chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao của sự phát triển xã hội song song với Văn Hóa Cội Nguồn hay không? Nếu có khả năng đó trong quá trình phát triển Văn Hóa vô hạn, phản ảnh đầy đủ, từng quy luật phát triển, từng thành phần chủ chốt, từng bộ phận chủ lực, và những điều kiện thuận lợi nhất định trong Văn Hóa. Sự phát triển Văn Hóa Cội Nguồn tồn tại song song đi đôi với phát triển xã hội, tự nó khắc phục, những sai lầm cực đoan những căn bệnh xã hội, căn bệnh làm tê liệt sự sống xã hội, sự sống con người. Việc nắm vững nguyên tắc của sự hiệu quả Văn Hóa Cội Nguồn, là một lý luận khoa học cơ bản hoạt động nhận thức thực tiển, đòi hỏi khi xem xét đánh giá mỗi sự việc, trên quan điểm xuất phát từ khoa học lịch sử cụ thể.

 

4  Quán triệt được những nguyên tắc đó, con cháu Tiên Rồng, dân tộc Việt Nam mới xây dựng xã hội non sông đất nước việt nam tốt. QUỐC TỔ nói, Văn Hóa Cội Nguồn linh hồn sống của dân tộc, mất Văn Hóa Cội Nguồn là mất tất cả, con cháu Tiên Rồng sẽ rơi vào cảnh tối tăm khốn khổ, đó là khẳng định không thể nào sai.

 

5  VĂN HÓA CỘI NGUỒN THEO NGHĨA RỘNG, LÀ VĂN HÓA VÔ CÙNG, VÔ TẬN, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THEO LUẬT TỰ NHIÊN, TIẾN HÓA SẢN SINH RA SỰ SỐNG. VÌ THẾ NẮM BẮT KHOA HỌC VĂN HÓA CỘI NGUỒN, LÀM CHỦ VĂN HÓA CỘI NGUỒN, LÀ LÀM CHỦ SỰ SỐNG TRƯỜNG TỒN VĨNH CỬU, SỰ SỐNG CON NGƯỜI, SỰ SỐNG TÂM LINH, SỰ SỐNG XÃ HỘI, LÀM CHỦ VŨ TRỤ. Sự ra đời Văn Hóa Cội Nguồn, gắn liền với đời sống con người, hình thành các quan hệ, giữa người với người quá trình chuyển hóa lẫn nhau, tác động lẫn nhau. Sự tác động ấy quá trình ý thức dẫn đến nhận thức làm thay đổi nhận thức vươn tới đỉnh cao trí tuệ giác ngộ của con người. Nhờ sự giác ngộ thấu hiểu thế nào căn bản sự sống của con người. Sự sống con người là sự sống phải đi đôi với Văn Hóa Đạo Đức. Làm thay đổi xã hội, cũng chính là thay đổi của văn hóa tác động vào xã hội, THEO QUY LUẬT TỰ NHIÊN, GIEO GIỐNG GÌ TRỔ RA GIỐNG NẤY, GIEO LÚA TRỔ RA LÚA, GIEO CÀ TRỔ RA CÀ, GIEO ÁC TRỔ RA ÁC, GIEO THIỆN TRỔ RA THIỆN. Thiên luật, xưa nay vốn không gì thay đổi, trước sau như một. QUỐC TỔ nói, thay đổi xã hội cũng có nghĩa là thay đổi  Hạt Giống Văn Hóa Xã Hội. CHÍNH VÌ VẬY, ĐỂ CHUYỂN HÓA XÃ HỘI PHÁT TRIỂN ĐI LÊN SONG HÀNH CÙNG VĂN HÓA đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt các quy luật, quy luật Tự Nhiên, quy luật Nhân Duyên, quy luật Tuần Hoàn, quy luật Nhân Quả, quy luật Phát Triển, quy luật Cạnh Tranh. Quy luật Hiển Nhiên, Tất Nhiên, mà còn cả Ngẫu nhiên. Làm chủ các quy luật ấy. Khai thác quy luật, áp dụng triệt để, làm lợi khí gieo trồng Văn Hóa Cội Nguồn bảo quản tốt, chăm sóc tốt, kiểm tra tốt. NGƯỢC LẠI, nếu con người bất chấp quy luật, không theo quy luật, đụng đâu làm đó gieo những hạt giống bất lợi cho xã hội, cũng như sự sống con người thời phải gánh chịu hậu quả khôn lường. QUỐC TỔ nói, hiểu thiên luật, làm chủ thiên luật, thời sanh sanh hóa hóa. Không hiểu thiên luật, tự theo ý mình làm càn làm bừa, thời tai họa trùng trùng giáng xuống. QUỐC TỔ nói, việc nhận thức các quy luật vũ trụ, sử dụng quy luật có hiệu quả, thuận theo Thiên Ý Cha Trời, là lối sống khôn ngoan nhất, vĩ đại nhất.

 

6   Nói đến Quốc Tổ là nói tới toàn bộ tình cảm suy nghĩ, suốt cuộc đời vì nhân loại, vì dân, vì nước không mệt mỏi, đem lại sự tự do, ấm no hạnh phúc cho dân chúng. QUỐC TỔ là CHÍ TÔN THIÊN ĐẾ GIÁO TỔ GIÁNG TRẦN theo Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, đêm hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn truyền xuống chốn nhân gian, mở đường cho nhân loại về trời lên ngôi PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con dân Đại Việt, thừa kế những gì QUỐC TỔ VUA HÙNG truyền lại. Non sông Tổ Quốc, Văn Hóa Cội Nguồn,  truyền thống anh linh của dân tộc. Để xứng đáng là người thừa kế di chí Quốc Tổ Vua Hùng thời phải giàu lòng nhân ái, gắn bó chặt chẽ, với các Đồng Bào dân tộc, không những Đồng Bào anh em trong nước, mà cả Đồng Bào anh em toàn thế giới, cùng chung một Cội một Nguồn, một Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu vũ trụ. Với nền Văn Hóa truyền thống quý báu nầy, chúng ta phải biết tận dụng phát huy, bồi đắp sức mạnh dân tộc, bồi đắp sức mạnh đoàn kết, làm nên lịch sử vận hội mới, vận hội, hội nhập quốc tế.

 

7  Gần hai nghìn năm non sông Tổ Quốc chúng ta, luôn luôn bị bắc thuộc xâm lược, chìm đắm mãi trong chiến tranh, bị chúng kèm kẹp không phát triển đất nước được, dẫn tới đói nghèo lạc hậu. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước, chẳng những thường xuyên bị giặc phương bắc đô hộ, cai trị dã man, mà còn bị chúng vơ vét, kiệt cạn tài nguyên non sông Tổ Quốc, hàng nghìn năm. QUỐC TỔ nói, vấn đề dân tộc, luôn luôn gắn liền với tự do, có độc lập là phải có tự do, có tự do là phải có độc lập, nỗi khổ lớn nhất của con người là mất độc lập tự do. Hàng nghìn năm bị giặc tàu xâm lược, hết lần nầy tới lần khác Tổ Quốc mãi lâm nguy, dân tộc bị áp bức, mất tự do dẫn đến đói nghèo lạc hậu khốn khổ nhất của con người. Chúng ta là con cháu Tiên Rồng, thừa kế nền Văn Hóa tối cao vũ trụ, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam, bước sang thế kỷ 21, thế kỷ của những tư tưởng mới, xã hội mới, hướng đi mới, trước sự yêu cầu tiến hóa xu thế nhân loại, đời sống con người phải được nân lên một tầm cao mới.

 

8   SỨ MỆNH LỊCH SỬ NẦY, ĐÃ ĐẶT TRÊN VAI CON CHÁU TIÊN RỒNG, DÂN ĐẠI VIỆT. Vai trò trong thời đại mới của con người Việt Nam, là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  đại đồng, theo Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI. QUỐC TỔ nói: Con cháu Tiên Rồng hãy trao đôi cánh Văn Hóa Cội Nguồn cho nhân loại, để cho nhân loại tự mình bay về vũ trụ, làm chủ vũ trụ.

 

9  Trong quá trình tiến hóa của lịch sử, Việt Nam nói riêng, thế gới nói chung, lịch sử chệch hướng để lại bao chứng tích tội lỗi, của chủ nghĩa độc quyền , độc tài, độc trị chế độ độc quyền, độc tài độc trị, bao cái độc kết bè, kết lũ sanh ra, độc tâm, độc tánh, độc nhân, độc nghĩa, độc ác, bao thủ đoạn gian manh kết chùm kết trái, thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội mọc lên như nấm. Đi ngược lại lương tâm con người, phản Thiên Tính thời làm sao tránh khỏi tại họa do chính con người gây ra.

 

10   QUỐC TỔ nói, nhà nước VĂN LANG, không phải là nhà nước độc quyền, độc tài ,độc trị, nên không có chế độ độc quyền độc tài độc trị, vì thế bao cái độc ít sanh ra, nhất là độc tâm, độc tánh, độc ác  nên không tàn hại sự sống con người.

 

11  QUỐC TỔ nói, đã gieo hạt giống độc tài, độc trị, xuống non sông tổ quốc, thời nó sẽ  mọc lên từ trung ương, xuống tận địa phương, độc đã gieo ra thời gặt bao cái độc mà thôi. QUỐC TỔ nói, dù cho mười phương PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, XUỐNG TRẦN, CŨNG KHÔNG LÀM THAY ĐỔI TÌNH ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC, KHI ĐẤT NƯỚC ĐÓ ĐÃ GIEO RA BAO CÁI ĐỘC NHƯ VẬY. QUỐC TỔ nói, muốn có non sông tổ quốc mùa xuân, thời phải chọn giống, và gieo hạt giống nhân quyền  thiên luật, xóa bỏ hạt giống độc quyền, độc tài, độc trị. Thay vào đó là hạt giống, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, thiên quyền, nhân quyền, bình đẳng, công bằng, tự do. Nhìn về quá khứ lịch sử hàng nghìn năm, chứng kiến quá nhiều tội ác ,của chủ nghĩa độc quyền, chế độ độc quyền, độc tài, độc trị, đối với dân chúng của họ, huống chi các dân tộc thuộc địa khác. Có thể nói nơi nào còn chủ nghĩa độc quyền, chế độ độc tài độc trị,  thời nơi đó trở thành cuộc sống xin cho ,cảnh áp bức, khủng bố, bóc lột, thường xảy ra như ăn cơm bửa không có tự do, không công bằng, mất bình đẳng, luôn luôn xảy ra bao tệ  nạn xã hội. Người dân như trong nhà tù lớn bởi quá nhiều điều luật phi lý trói buộc con người vào thể chế độc quyền, độc tài, độc trị. Theo xu thế tiến hóa của nhân loại con người, quan hệ giữa người và người, khẳng định quyền con người, nhân quyền con người, quyền sống con người, quyền tự do con người, quyền bình dẳng con người, quyền mưu cầu hạnh phúc con người ai cũng như ai bình đẳng. Đã là con người thời phải đứng thẳng dậy, bất chấp mọi uy quyền, đàn áp của chế độ tài độc trị, đòi hỏi Quyền con người. Những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Như quyền bình đẳng, quyền công bằng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền sống nhân quyền con người. Trong chế độ độc tài độc trị, đầy rẫy những bất công áp bức, bóc lột làm cho con người cùng khổ. Văn Hóa Cội Nguồn  chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ đại đồng, là chủ nghĩa công bằng  tự do, chủ nghĩa của sự soi sáng tiến rốt ráo Công Bằng Bình Đẳng. Chủ nghĩa của sự  dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, chủ nghĩa của sự phản ảnh, dúng quy luật tự nhiên, khách quan tiến hóa sống còn văn minh của xã hội.

 

12  Quy luật chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  đại đồng mang tính tất yếu khách quan, dù con người có nhận thức được hay không, nhưng Văn Hóa Cội Nguồn vẩn luôn luôn tác động nguyện vọng cũng như ý chí của con người, và đưa con người đến nhận thức về chủ nghĩa đỉnh cao của nhân loại , đạt đến đỉnh cao nhận thức về chủ nghĩa, nhất là chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  đại đồng, NHƯ VẬY, CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHỦ NGHĨA HÀNH ĐỘNG TÙY TIỆN, HÀNH ĐỘNG BẤT CHẤP QUY LUẬT,  MÀ PHẢI NẮM BẮT QUY LUẬT, QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THEO QUY LUẬT, VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO CỦA CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ  ĐẠI ĐỒNG. Trong quá trình vận động tồn tại, và phát triển Văn Hóa, những quy luật đã có sẳn trong Văn Hóa Cội Nguồn, những quy luật mới phát sinh trong Văn Hóa Cội Nguồn, nhằm tạo ra những nhu cầu phát triển thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần, vật chất con người. Trong các thời kỳ cải cách về Văn Hóa, nhưng dù cho cải cách thế nào đi nữa, nhưng xa rời Văn Hóa Cội Nguồn, xem thường truyền thống dựng nước giữ nước, thời coi như dân tộc đó đã rơi vào cảnh tối tăm. Không những tối tăm sản sinh ra nhà nước độc quyền, độc tài, đọc trị  đưa dân tộc đến con đường cùng khổ, mà còn rơi vào con đường lệ thuộc nô lệ ngoại ban. Thấm nhuần lời truyền dạy QUỐC TỔ, hể ai là người Việt Nam, trong nước, ngoài nước, thời hãy yêu thương con người, đêm Văn Hóa Cội Nguồn đến cho con người, những con người cùng khổ khắp thế gian, nạn nhân của chủ nghĩa độc quyền , độc tài, độc trị. HÃY TRẢ LẠI QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYẾN SỐNG, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, NHỮNG QUYỀN THIÊNG LIÊNG MÀ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ĐÃ BAN CHO MỖI CON NGƯỜI, NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Các Bạn nghĩ xem Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ đâu đến? Quỉ Ma yêu Tinh từ đâu ra? Thưa các bạn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến. Mà từ chính cái Tâm Thức Linh Hồn các Bạn có Văn Hóa Đạo Đức lại biết Cội biết Nguồn trở về với Cội Nguồn liền trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ có đơn giản như vậy thôi. Các Bạn thử nghĩ xem Ác Quỉ, Ma Tinh cũng không từ đâu mà ra cả. Cũng chỉ tại cái Tâm Thức Linh Hồn các Bạn thiếu Văn Hóa Vô Đạo Đức lại lạc Cội lạc Nguồn Tâm Hồn hành ác đánh mất lương tri lương tâm tức thời các Bạn trở thành Yêu Tinh, quỉ Dữ. Tổ Tiên Khai Hóa Cha Trời Địa Mẫu khai tạo ra  28 tần trời thuộc Dương, 18 tần địa phủ thuộc Âm. Nếu không nói Bạn có thể đoán được rằng, Những Linh Hồn có Văn Hóa Đạo Đức lại không lạc Cội lạc Nguồn Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh về các tần trời sanh sống trong thế giới thiên đàng cực lạc châu báu ngọc ngà  sống vĩnh hằng an vui tự tại. Còn những Linh Hồn Vô Văn Hóa, Vô Đạo Đức Lạc Cội Lạc Nguồn hành ác đánh mất cả lương tri lương tâm thời nhất định Linh Hồn biến thành Linh Hồn Yêu Tinh Quỉ dữ sa đọa xuống các tần Địa Phủ chịu sự hành hình khốn khổ vô cùng.

Khi đã hiểu, thời mới thấy Văn Hóa là chí quý

Nuôi Hồn Ta, và  tỏa sáng Hồn Ta

Vô Văn Hóa thời còn gì nói nữa

Hồn dại khờ ôi khốn khổ làm sao

Phật, Thánh, Tiên, không từ đâu đến

Do Tâm Ta yêu mếm Trời Cha

Lòng yêu thương lòng Trung Hiếu nở hoa

Trở về vũ trụ bài ca thanh bình.

 

Hết phần 2 chương 11

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 11

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 11

 

Phần 3

 

1  CUỘC THÁNH CHIẾN CHÍNH LÀ CUỘC CHIẾN TRANH VĂN HÓA, CHIẾN TRANH VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA, CHIẾN TRANH BẤT BẠO ĐỘNG, VŨ KHÍ CỦA THÁNH CHIẾN, LÀ HIẾN PHÁP NHÂN QUYỀN, LUẬT PHÁP NHÂN QUYỀN, ĐẠO PHÁP NHÂN QUYỀN, ĐẠI ĐỒNG CHÍNH NGHĨA, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG TỰ DO. Chiến tranh Văn Hóa chính nghĩa, là cuộc chiến tranh ít đổ máu, ít hận thù, cuộc chiến chỉ đưa đến sự giác ngộ về Chính Nghĩa, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công bằng, bảo vệ con người, như bảo vệ sự sống của chính mình. Cách mạng Văn Hóa càng rộng, thời hòa bình đêm lại càng lớn, tự do ấm no hạnh phúc càng cao. Đây cũng là một nguyên lý, một quy luật, THÁNH CHIẾN, PHÀM CHIẾN , KHÁC NHAU XA.

 

2   Có thể nói trong lịch sử chiến tranh, đây là cuộc chiến tranh thánh chiến kỳ lạ nhất, trải qua hàng vạn vạn năm, không có ở các thời kỳ PHONG KIẾN ĐỘC QUYỀN THẦN GIÁO. PHONG KIẾN ĐỘC QUYỀN ĐẾ VƯƠNG, VUA, CHÚA. CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐỘC TRỊ. Một cuộc chiến tranh ít đổ máu nhất, nhưng lại có sức mạnh và uy lực to lớn nhất, làm thay đổi cuộc diện xã hội.

 

3  Con đường cách mạng Văn Hóa, dân tộc ta muốn tiến lên đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc  không có con đường nào khác hơn, là con đường phát huy Văn Hóa Cội Nguồn, tiến hành ba cuộc cách mạng.

 

4   Cách mạng Văn Hóa chính nghĩa, cách mạng Truyền Thống dân tộc, cách mạng Khoa Học kỹ thuật, đẩy lùi đói nghèo lạc hậu, đẩy lùi phi nghĩa độc quyền áp bức. QUỐC TỔ nói, những ác QUỶ, chuyên lừa dân khi trình độ dân trí con thấp, còn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, thời ác QUỶ không thể dối lừa được bỡi vì trong tâm Phật, Thánh, Tiên, Thần,Chúa đã có ánh sáng Chính Nghĩa. Sự mưu mô quỉ quyệt của ác Quỷ, lợi dụng tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng, nhằm khuất phục con người nói chung, nói riêng con cháu Tiên Rồng Đại Việt, phục vụ cho phi chính nghĩa đạo đức  của chúng, trở lại kiếp khốn cùng nô lệ hàng nghìn năm như chúng thường làm.

 

5   QUỐC TỔ nói, văn hóa cội nguồn là văn hóa mặt trời, không có một ác QUỶ lợi hại quỉ quyệt nào mà không lộ rõ nguyên hình, trước thiên luật, trước ánh sáng chánh đẳng chánh giác vũ trụ.

 

6  Chúng ta con cháu Tiên Rồng, sống dung hòa không đứng trên cao nhìn xuống, không đứng bên ngoài nhìn vào, mà cùng chung nhịp đập cùng nhân loại, chia xẽ nổi thống khổ, cũng như hạnh phúc cho nhau, cùng chung một khác vọng, khác vọng Quyền con người, khác  vọng ấm no, khác vọng tự do, khác vọng mưu cầu hạnh phúc, khác vọng những quyền cơ bản của con người, những quyền mà TỔ TIÊN TẠO HÓA đã ban cho chúng ta, cái quyền không ai có quyền tước đoạt, hoặc bố thí ban phát cho chúng ta. QUỐC TỔ nói,  có văn hóa cội nguồn là có ĐOÀN KẾT, ĐẠI DOÀN KẾT. Đánh mất văn hóa cội nguồn, là đánh mất đoàn kết, đại đoàn kết. Với nền văn hóa như trời cao đất rộng, Văn Hóa linh hồn dân tộc, Văn Hóa mặt trời của con cháu Tiên Rồng, văn hóa xuất phát từ thời QUỐC TỔ dựng nước, theo dòng lịch sử cho tới tận ngày nay. Trung thành với Văn Hóa Cội Nguồn, truyền thống dân tộc là sự trung thành đầy lý tưởng cao đẹp, lý tưởng yêu nước yêu cội yêu nguồn, mang lại hạnh phúc cho con người.

 

7  Vì quyền sống, quyền con người, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, mà Tạo Hóa đã cho mỗi con người những quyền bất khả xâm phạm, nên không ai có quyền xâm phạm .kẻ cả những tổ chức chính trị độc tài độc trị. Con cháu Tiên Rồng đã phải chịu bao nhiêu là hy sinh đau thương, mất mát, về Nhân Quyền cũng như đói nghèo lạc hậu giờ cũng đã đến lúc đòi lại tất cả những gì mà Tạo Hóa đã ban cho. Với truyền thống con Rồng Cháu Tiên dòng máu Lạc Hồng, lòng bao la bác ái của Quốc Tổ, những người có tâm huyết thừa kế di chí Ông Cha  đánh kẻ phản bội Ông Cha, không đánh người hối lỗi khi đã trở về Với Cội Với Nguồn.

 

8  Đối với con cháu Tiên Rồng bao giờ cũng theo gương Quốc Tổ, lòng khoan dung gắn liền với bản chất  nhân đạo, tạo điều kiện cho những kẻ sai lầm sửa chữa. Mỗi con người đều có cái thiện cái ác ở trong lòng, không mấy ai là người toàn thiện hay toàn ác, đối với những người lầm lỗi, chúng ta luôn luôn giúp đở họ sớm nhận ra con đường chính nghĩa yêu nước thương dân, con đường hạnh phúc, con đường thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, xa hơn nữa là thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con đường siêu thoát về trời, con đường làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, sống đúng Thiên Luật, làm đúng Thiên Ý trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, BƯỚC VÀO CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ  ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ. Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, vấn đề vai trò của Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng quan trọng, Văn Hóa của sự giải thoát cùng khổ con người. Trong lịch sử chủ nghĩa độc quyền độc tài độc trị, chế độ độc quyền, độc tài độc trị. Đồng Bào nhân dân các nước thuộc địa nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng, hầu hết Đồng Bào nhân dân trên toàn thế giới, bị chính sách độc tài độc trị, làm cho khiếp sợ, làm cho loạn trí, làm cho ngu đần dốt nát, để dễ bề cai trị, đàn áp, dễ bề làm tay sai cho chúng. Nhất là các thế lực ngoại xâm, chúng làm cho dân tộc Việt Nam yếu đi, phân tán ý chí, rời rạc đoàn kết, mâu thuẩn nội bộ, chia rẽ các dân tộc anh em. Sự đầu độc về chất độc, đã là nguy hại lắm rồi, huống chi chúng đầu độc về văn hóa, một thứ văn hóa làm tê liệt lòng yêu nước yêu Cội yêu Nguồn trở thành nhu nhược khiếp sự trước nanh vuốt của ngoại xâm làm suy giảm HÙNG, BI, TRÍ, ĐỨC, TRUNG, HIẾU, NHÂN, NGHĨA, KIÊN CƯỜNG, BẤT KHUẤT, CỦA MỘT DÂN TỘC, nhất là dân tộc Rồng Tiên như dân tộc Việt Nam. Con đường cứu nước, không ngoài con đường khơi dậy Văn Hóa Cội Nguồn, những dân tộc bị đầu độc, những dân tộc bị áp bức, những dân tộc bị nô lệ, với sức mạnh khác vọng tự do như muôn trùng cơn sóng dữ đang gào thét, Chỉ cần có Văn Hóa Cội Nguồn thời  những trận cuồng phong sấm sét cuồng nộ kinh thiên nổi lên, với sức mạnh  lấp biển dời non, hàng tỷ tỷ quả bôm tinh thần đòi lại Nhân Quyền, những quyền cơ bản con người bùng nổ làm chấn động đất trời, sức mạnh diệu kỳ đó không từ đâu xa lạ mà ngay chính từ lương tâm của mỗi con người khi đã hội nhậpVăn Hóa Cội Nguồn tạo lên sức mạnh kỳ diệu đó. Sức mạnh mà TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU ĐÃ BAN CHO HỌ. Để cho họ đòi lại cái quyền thiêng liêng, cái quyền mà Tổ Tiên, Cha Trời, Đại Mẫu , đã ban cho họ. Đã là con người không có lý do gì mà không đòi lại những quyền cơ mà Tạo Hóa đã cho nầy. Con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam may mắn hơn cả có một báu vật QUỐC BẢO vô giá, đó chính là  Văn Hóa Cội Nguồn HIẾN PHÁP VĂN LANG, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng thời Văn Hóa Cội Nguồn lại xuất hiện, có những thời kỳ tuy là sự xuất hiện yếu ớt nhưng cũng đủ làm khiếp sợ quân thù, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nhấn chìm lũ ngoại xâm. Huống chi MẶT TRỜI VĂN HÓA CỘI NGUỒN ĐÃ XUẤT HIỆN TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHÚNG TA. Và đây là dấu hiệu, văn minh thời đại ra đời, văn minh của chủ nghĩa Nhân Quyền Dân Chủ tiến Thiên Quyền Nhân Chủ, chủ nghĩa đại đồng xuất hiện. Lịch sử Văn Hóa phát triển, nhân loại cũng đã chứng kiến có hai loại hình văn hóa: MỘT, là văn hóa chính nghĩa dựa trên nền tản Quyền con người. HAI,  là văn hóa phi chính nghĩa độc tài độc trị.

 

9  Văn hóa chính nghĩa dựa trên nền tản Quyền con người là văn hóa không có sự độc quyền, độc tài, độc trị, văn hóa Nhân Quyền Công Bằng Bình Đẳng sống chung trong một ngôi nhà HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC.

 

10  Văn hóa phi chính nghĩa là văn hóa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TRỊ , ĐỘC TÀI, quyền lợi tập trung vào tay một số ít người, còn đại đa số bị trị, bị bóc lột.

 

11  Văn hóa chính nghĩa là văn hóa về Quyền con người ĐẠI ĐỒNG, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG XÃ HỘI, ai cũng như ai,quyền lợi trong hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, như nhau.

 

12  Văn hóa phi chính nghĩa là văn hóa, không có sự công bằng, bình đẳng, chỉ có thống trị, và bị trị, bóc lột, và bị bóc lột mà thôi.

 

13  Văn hóa chính nghĩa là Văn Hóa Cội Nguồn, con người luôn luôn làm chủ vận mệnh, làm chủ sự sống, làm chủ linh hồn, làm chủ khoa học, làm chủ xã hội, làm chủ hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, dân tộc, cho đến làm chủ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, làm chủ VŨ TRỤ, đỉnh cao của sự làm chủ.

 

14  Văn hóa phi chính nghĩa là văn hóa, không có NHÂN QUYỀN, KHÔNG CÓ TỰ DO CUỘC SỐNG, KHÔNG CÓ TỰ DO MƯU CẦU HẠNH PHÚC, mà là văn hóa trói buộc con người theo thể chế độc tài độc trị, kìm hảm tiến hóa dân trí con người.

 

15  Văn hóa chính nghĩa là văn hóa kích thích phát triển tiến hóa dân trí con người, tiến hóa xã hội loài người, phát vỡ phi nghĩa, phi lý, của chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị, chủ nghĩa u minh màng đêm không thể tồn tại, khi ánh DƯƠNG QUANG đã xuất hiện.

 

16  Văn hóa phi chính nghĩa là văn hóa đi ngược lại Thiên Ý Của Đức CHA TRỜI, đi ngược lại Thiên Luật vũ trụ, nên đã biến TRẦN GIAN THÀNH CHIỀN TRANH ĐỊA NGỤC. Xét cho cùng Văn Hóa Chính Nghĩa là Văn Hóa đem lại cho xã hội bao thuận lợi phát triển xã hội tiến tới dân giàu nước mạnh, theo những quy luật cơ bản của quy luật tạo hóa, bắt nguồn từ gieo hạt văn hóa chính nghĩa, để rồi gặt hái kết quả chính nghĩa. SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA, QUYẾT ĐỊNH LÀM THAY ĐỔI VẬN MỆNH XÃ HỘI, MỞ RA HƯỚNG TƯƠNG LAI MỚI . TƯƠNG LAI XÃ HỘI CON NGƯỜI TƯƠNG THÔNG TRỜI ĐẤT XÃ HỘI THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC TRẦN GIAN. Một dân tộc thông minh, là dân tộc biết sử dụng Văn Hóa, như sử dụng một thứ vũ khí hiện đại, chống trả quân thù, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng Tổ Quốc giàu mạnh, từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác. Lòng tin vững chắc trong truyền thống yêu nước, yêu cội yêu nguồn, phát huy Bản Chất tốt đẹp con cháu Tiên Rồng, không ngừng hoàn thiện nân cao nhiệm vụ, nghiệp vụ, cải cách đổi mới xã hội làm cho rực thắm mùa xuân. CON CHÁU TIÊN RỒNG THỪA KẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG, Ý CHÍ, ĐẠO ĐỨC, QUỐC TỔ. Sự thừa kế toàn diện, từ khoa học tinh thần,  lẫn khoa học vật chất, nhờ vào tiềm năng vô tận của Văn Hóa, đêm lại cho dân tộc ta bừng ánh hào quang chóa loại  đời sống ấm no, hạnh phúc dân cao thiên đàng trần gian xuất hiện tại thế. Mục đích phát huy Văn Hóa Cội Nguồn để làm gì? Nói một cách đơn giản và dễ  hiểu, là không ngừng nân cao trình độ dân trí, nân cao đời sống tinh thần, lẫn vật chất, thái bình thịnh trị, ổn định xã hội, độc lập lâu dài, hướng tới tương lai dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng bình đẳng Nhân Quyền dân chủ văn minh.

 

17  QUỐC TỔ nói, bình đẳng, công bằng, tự do là tính TRỜI mà cũng là tính tự nhiên của con người ai ai cũng có. KHI LÒNG NGƯỜI ĐÃ HƯỚNG VỀ BÌNH ĐẲNG CÔNG BẰNG TỰ DO, THỜI COI NHƯ LÒNG NGƯỜI ĐÃ HỢP LÒNG TRỜI. Thời chủ nghĩa độc quyền, độc trị, chế độ độc quyền độc trị, sẽ bị phong trào Nhân Quyền dân chủ tiêu diệt, nhân loại tiến hóa văn minh đỉnh cao đi vào thời đại mới, thời đại  Quyền con người đi đôi văn minh trí tuệ, tài năng, đạo đức, và sự giác ngộ, đỉnh cao.

 

18   Chủ nghĩa độc quyền độc tài, độc trị đã đi vào giai đoạn thoái hóa, bánh xe huyền cơ vũ trũ sẽ đào thải, và tạo ra chủ nghĩa đa nguyên Quyền con người, tiến tới chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ, ĐẠI ĐỒNG. Sự phát triển của Văn Hóa Cội Nguồn, tác động đến đời sống con người, động lực thúc đẩy phát triển ý thức nhận thức xã hội về cái đúng cái sai, cái cần phải loại bỏ. Tiến tới cái hòa hợp giải quyết những xung đột mâu thuẫn, trong quá trình phát triển tiến hóa đi lên của xã hội. VĂN HÓA RA ĐỜI HÌNH THÀNH MỘT CÁCH TỰ NHIÊN, KHÁCH QUAN, TRONG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG TIẾN HÓA, ĐƯƠNG NHIÊN XÃ HỘI PHẢI TIẾN HÓA THEO. BỠI VÌ GIEO NHÂN VĂN HÓA KẾT QUẢ VĂN HÓA. Nhưng xã hội hưởng quả ngọt hay qủa  chua là do hạt giống của Văn Hóa ấy. Vì thế chọn giống gieo nhân là việc làm hết sức thận trọng Một đất nươc có Truyền Thống tốt đẹp như Truyền Thống Việt Nam. Không thể gieo những hạt giống Văn Hóa xấu  độc tài độc trị sẽ làm hư hoại truyền thống tốt đẹp đó. Vai trò quyết định về  Văn Hóa Cội Nguồn, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào đời sống xã hội, đời sống con người, cũng sẽ làm thay đổi ý thức, nhận thức con người. Sự thay đổi nầy là sự thay đổi mang yếu tố quyết định, về tất cả các mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy lịch sử Văn Hóa phát triển, thời xã hội loài người cũng đi vào đa dạng phong phú sự sống, trổ hoa những nét độc đáo riêng.

 

19  Tuy nhiên, con đường đi lên của nước ta đã gặp phải những trở ngại nhất định, do sự lạc Cội lạc Nguồn gần hai nghìn năm, bị văn hóa độc hại ngoại xâm thống trị,  nhưng điều đó không có nghĩa là văn hóa độc hại ngoại lai kìm hảm được Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống dân tộc văn hóa trí tuệ mặt trời vũ trụ. Sự cản trở ấy chỉ làm cho Văn Hóa Cội Nguồn tỏa sáng rực rỡ thêm mà thôi.

 

20   Có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa đỉnh cao của tiềm năng chính nghĩa vô tận, tinh hoa Văn Hóa đỉnh cao của soi sáng làm phát sanh ý thức nhận thức trí tuệ về chân thật cuộc sống, cả quá khứ, hiện tại, và vị lai, của dân tộc Việt Nam và thế giới, cả phương Đông lẫn phương Tây.

 

21  Sự thống nhất của Văn Hóa Cội Nguồn, chính là chủ nghĩa Nhân Quyền quốc tế, ĐẠI ĐỒNG CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, chủ nghĩa của lòng yêu thương đối với cả nhân loại, đối với mỗi con người.

 

22  Chính vì Văn Hóa Cội Nguồn là đỉnh cao của chủ nghĩa quốc tế Nhân Quyền ĐẠI ĐỒNG CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG nầy, đêm lại sự thống nhất Chủ nghĩa, thống nhất TÔN GIÁO, ĐẠO GIÁO, thống nhất ĐẢNG PHÁI, thống nhất MÀU DA, SẮC TỘC, sự thống nhất toàn diện trên mọi lĩnh vực cuộc sống.

 

23   Những phẩm chất châu ngọc của Văn Hóa, là trang sức, là mẫu mực, là kim chỉ nam, làm cho cuộc sống con người xã hội, non sông , tổ quốc càng ngày càng xuân.

 

24  Vì lẽ sinh tồn của cuộc sống, tiến hóa của cuộc sống, nhu cầu của cuộc sống, loài người mới đi vào sáng tạo phát minh RA NI, và NGÔN NGỮ,  CHỮ VIẾT, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, KHOA HỌC, NGHỆ THUẬT, vân vân . . . Toàn bộ những sáng tạo ấy, chính là sự phát triển của Văn Hóa và sự kế thừa phát triển liên tục đáp ứng nhu cầu cuộc sống, tồn sinh của con người. Như vậy mọi vật ở đời đều có Vua, có Chúa và Văn Hóa Cội Nguồn chính là Vua, Chúa  của các Văn Hóa. Theo nghĩa rộng nhất, là văn hóa vô giá, những giá trị vật chất, những giá trị tinh thần, những giá trị khoa học, thể hiện cương lĩnh trong công cuộc đổi mới xây dựng xã hội, xây dựng non sông Tổ Quốc phong phú và đa dạng, nhằm đáp ứng cuộc sống đỉnh cao của nhân loại loài người, nhất là dân tộc Việt Nam trong giai đoạn  hiện nay.

 

25   KHI CẢ ĐẤT NƯỚC CÙNG CHUNG SỐ PHẬN,  BỊ ĐỌA ĐÀY TRONG VÒNG TĂM TỐI. Văn Hóa Cội Nguồn chưa bừng lên tỏa sáng, vì vậy những nhà yêu nước phải gặp nhiều khốn khổ gian nan, tù đày đôi khi còn mất mạng.

 

26  MUỐN CỨU DÂN TỘC THOÁT KHỎI HIỂM HỌA CHIẾN TRANH, THOÁT KHỎI ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU, CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT, ĐÓ  LÀ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN ĐẾN TỚI MỖI NGƯỜI DÂN, VÀ MỖI NGƯỜI DÂN TỰ MÌNH LÀM CHỦ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA ẤY.

 

27   Là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hay cộng đồng người Việt trong nước, đều cùng chung một Cội một Nguồn, một truyền thống lâu đời, mang tâm hồn của người Đại Việt.

 

28   Văn Hóa Cội Nguồn là QUỐC HỒN, dân tộc Việt, khi Quốc Hồn sống dậy, thời dân tộc Việt Nam nở hoa đoàn kết, gắn kết các cộng đồng dân tộc anh em, trong nước ngoài nước, thành một khối thống nhất, đặc trưng của sự thống nhất đa dạng.

 

29   Mỗi dân tộc tự nâng mình lên, nhất là dân tộc Việt Nam đã mọc ra đôi cánh Văn Hóa Cội Nguồn, đôi cánh PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, đôi cánh bay về vũ trụ, làm chủ vũ trụ. Sự làm phát sanh trí huệ chính là niềm tin vào Văn Hóa, hội nhập Văn Hóa. Nhận thức được Văn Hóa. Và cũng từ hình thành lên nhân cách lĩnh tụ, những lĩnh tụ có lợi cho dân cho nước, ai ai cũng được hạnh phúc. Bạn hãy tự tin Bạn sẽ làm được việc đó khi có thời cơ đến với bạn.

 

Không ai có thể lường trước được cuộc đời của bạn, khi Bạn đã thật sự  trở về Cội Nguồn, tôn thờ Quốc Tổ, tôn thờ Cha Trời, Mẹ Trời, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Bạn có thể từ một người bình thường bổng trở nên một lĩnh tụ thiên tài tỏa sáng như vầng thái dương. Sự kỳ diệu ở Văn Hóa Cội Nguồn là ở điều kỳ lạ nầy. Nếu bạn đủ lòng tin nơi Văn Hóa, lòng tin nơi Quốc Tổ, lòng tin nơi Cha Trời, Mẹ Trời, Lạc Long Quân và Âu Cơ thời điều kỳ diệu đó nhất định xảy ra.

 

Hết phần 3 chương 11

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 11

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  11

 

Phần  4

 

1  CUỘC ĐẤU TRANH CHÍNH NGHĨA LÀ CUỘC ĐẤU TRANH VĂN HÓA BẤT BẠO ĐỘNG, THỰC CHẤT CỦA CUỘC ĐẤU TRANH, LÀ ĐÒI LẠI CÁI QUYỀN CON NGƯỜI  MÀ TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU ĐÃ BAN CHO MỖI CON NGƯỜI. CHO MỖI DÂN TỘC, NHỮNG QUYỀN BẤT KHÃ XÂM PHẠM. Chống lại thống trị độc quyền, độc tài, độc trị, chống lại áp bức và bóc lột, bất công là đấu tranh xóa  bỏ chủ nghĩa của phi nghĩa, xóa bỏ cảnh người bóc lột người quá đáng, xây dựng một xã hội mới, xã hội bình đẳng công bằng dân chủ văn minh. Theo định hướng của Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng.

 

2  Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ. Văn hóa nói về Quyền con người những quyền bất khả xâm phạm. Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Văn Hóa Thống Nhất độc lập Dân Chủ. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Tam Quan Vũ Trụ: Văn Hóa Vũ Trụ Quang, Văn Hóa Thiên Ấn Thiên Ý Quang, Thiên Luật Định Luật Quang. Như kiền ba chân, mật thiết với nhau, như cơn bão làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, nhất là các thế lực ngoại xâm. Cuộc đấu tranh chính nghĩa là cuộc đấu tranh xây dựng lên một nền HIẾN PHÁP chân chính hiến pháp Cội Nguồn dân tộc, Hiến Pháp dựng nước vào thời các VUA HÙNG hiến pháp giữ nước KẾ THỪA các thế hệ con cháu.

 

3  Sự kế thừa tiếp nối nhà nước VĂN LANG, 23 ĐỜI THƯỢNG HÙNG VƯƠNG  2959 trước công nguyên, 18 ĐỜI HẠ HÙNG VƯƠNG 1276 trước công nguyên là sự kế thừa nhà nước PHÁP QUYỀN, NHÀ NƯỚC HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, TRÊN HẾT. Khác với phương Bắc, vua của nước VĂN LANG CHÍNH LÀ  HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, QUỐC ĐẠO VĂN LANG. Còn vua của các nước phương Bắc là con người theo xu hướng chủ nghĩa cá nhân, thắng là vua, thu là giặc, Vua là quyền tối cao, muốn ai chết là chết muốn ai sống là sống. Ở phong kiến Vua, Chúa Phương Bắc về vấn đề Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp dân tộc, còn rất xa đối với Phương Nam ở thời Thượng Hùng Vương. Nên không có Hiến pháp trị, Luật pháp trị, Đạo pháp dân tộc trị, mà chỉ có vua, chúa Độc quyền, độc tài, độc trị, nên không phải là nhà nước Pháp Quyền, nhà nước của dân, do dân vì dân, mà là nhà nước phong kiến vua chúa, độc quyền độc trị, không có sự tự do, công bằng, xã hội. Sự thừa kế nhà nước PHÁP QUYỀN VĂN LANG, đến đời HẠ HÙNG VƯƠNG THỨ 11, HÙNG CHINH VƯƠNG, HƯNG ĐỨC LANG, thời nền quốc ĐẠO dần dần biến mất, NỀN VĂN HIẾN, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC KHÔNG CÒN, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VĂN LANG CŨNG RA ĐI, THAY VÀO ĐÓ LÀ NHÀ NƯỚC VĂN LANG ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, CHẲNG KHÁC GÌ PHƯƠNG BẮC. Và cũng từ đây đại họa hình thành giáng xuống đầu con cháu Tiên Rồng, cảnh mất đất Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang cảnh bị giặc phương bắc đô hộ lầm than, kéo dài hàng nghìn năm.

 

4  Dân Đại Việt khổ là vì nền Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền, nền Quốc Đạo biến mất nên bị giặc phương Bắc làm hại, không thể vươn lên bay cao được. Nhưng nay đã khác Văn Hóa Cội Nguồn đã trở về, nền Quốc Đạo dần dần hồi phục, dân tộc Việt Nam tỏa sáng  con cháu Tiên Rồng, đơm hoa kết quả chính nghĩa.

 

5  Cuộc khởi nghĩa Văn Hóa chính nghĩa, bắc nguồn từ lòng yêu nước dựng dậy Hồn Thiên Dân Tộc là cuộc khởi nghĩa chưa từng thấy ở những cuộc khởi nghĩa trước đây, cuộc khởi nghĩa đầy vinh quang phong phú và đa dạng, cũng lắm nghệ thuật. Vũ khí đấu tranh bất bạo động chính là Văn Hóa Chính Nghĩa Văn Hóa vì Quyền con người, vì quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.Tạo ra phong trào hừng hực toàn cầu, sôi động và đầy hiệu quả, có thể nói đây là cuộc Thánh Chiến, không cần tới vũ khí tiêu diệt hàng loạt các độc hóa học, cũng như nguyên tử hạt nhân. Cũng làm nên cuộc thắng lợi vẻ vang chấn động địa cầu tự nhân loại đứng lên giải thoát khỏi nanh vuốt của thể chế độc quyền độc tài độc trị, đòi lại những quyền cơ bản con người, quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người, quyền thiêng liêng mà TỔ TIÊN Cha Trời, Địa Mẫu đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm.

 

6   Trình độ dân trí cao là động lực chuyển hóa xã hội theo chiều hướng Nhân Quyền dân chủ, chiều hướng của nền Văn Hóa mới văn hóa chính nghĩa, Văn Hóa tinh hoa tiến hóa nhân loại, Văn Hóa đỉnh cao khoa học tinh thần lẫn vật chất, trào lưu tiến hóa Văn Hóa toàn cầu, hợp lòng người, hợp ý trời, văn hóa hưng thịnh bậc nhất  của toàn nhân loại.

 

7  Sự kế thừa và phát huy truyền thống Văn Hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phát triển những phẩm chất tốt đẹp lên một tầm cao mới, đi vào thời đại mới, đưa đất nước việt nam ngang tầm thời đại, đó cũng chính là mục tiêu của con cháu Tiên Rồng chúng ta.

 

8   Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa ra đời, cũng có nghĩa là đem lại cho nhân loại con người một mùa xuân mới. Nân cao trình độ dân trí, từ chỗ nô lệ áp bức, chuyển sang làm chủ, tự chủ, tự mình cỡi bỏ những xiềng xích, giáo điều độc trị, thể chế độc tài, tôn vinh HIẾN PHÁP NHÂN QUYỀN, LUẬT PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, ĐẠO PHÁP ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT CON NGƯỜI. Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa ra đời, cũng có nghĩa là lấp cửa Địa Ngục trần gian. mở cửa Thiên Đàng Cực Lạc, trần gian nân cao phẩm chất tốt đẹp, nân cao phong cách lành mạnh, vươn tới cái chân, cái thiện, cái mĩ, truyền thống tốt đẹp của nhân loại con người nói chung, dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng nói riêng.

 

9  Căn cứ vào tình hình hiện nay ĐẠO ĐỨC NHÂN PHẨM CON NGƯỜI, CŨNG NHƯ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG, NẾU KHÔNG KỊP THỜI CỨU VÃN THỜI DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU không lẽ lại tiếp tục đi trên con đường luồn cúi ngoại ban, nô lệ ngoại ban.

 

10  QUỐC TỔ nói, gặp lúc vận mệnh non sông Tổ Quốc đen tối như thế, thời mỗi người dân tự mình thắp sáng ngọn đuốc Văn Hóa Cội Nguồn lên, thời non sông Tổ Quốc đổi thay vận mệnh thoát khỏi binh đao máu lửa nguy khốn. Không những thoát khỏi binh đao máu lửa nguy khốn, mà còn nở hoa mùa xuân dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh trị mấy nghìn năm tới không lấy gì làm khó, đây là sự độc đáo chỉ có trong Văn Hóa Cội Nguồn.

 

11  VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ TINH HOA BAO HÀM TỔNG QUÁT VĂN HÓA, nhưng ở đây chỉ nêu lên một vài lĩnh vực văn hóa, văn hóa HIỀN PHÁP, văn hóa LUẬT PHÁP, văn hóa ĐẠO PHÁP TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, văn hóa BINH PHÁP, CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH QUỐC GIA, văn hóa GIÁO DỤC, văn hóa NGHỆ THUẬT, văn hóa KHOA HỌC TINH THẦN, VẬT CHẤT, văn hóa ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, văn hóa ĐẠI ĐỒNG, BÌNH ĐẲNG, THIÊN QUYỀN VŨ TRŨ, NHÂN QUYỀN XÃ HỘI, văn hóa ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, văn hóa CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC vân vân . . . QUỐC TỔ nói, VĂN HÓA và GIÁO DỤC như chim có đôi cánh để bay, như người có đôi chân để đi. Non sông tổ quốc có văn hóa, có giáo dục, thời còn lo chi không tiến đến cảnh dân giàu nước mạnh, mùa xuân độc lập tự nó nở hoa.

 

12  Ở các thời phong kiến, Vua, Chúa, độc quyền, độc tài độc trị, cũng như các chế độ thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, cũng có văn hóa, và sự giáo dục. Nhưng văn hóa và sự giáo dục đó, không phải đêm lại quyền lợi công bằng bình đẳng, tự do mưu cầu hạnh phúc chính đáng của mỗi người dân. Mà là văn hóa thống trị độc quyền độc tài, độc trị, Sơi giây văn hóa ấy trói buộc con người trong khốn khổ nhà tù lớn không mấy quan tâm đến đời sống của dân, mà chỉ quan tâm đến ngôi vị quyền lợi của chính mình. Chính sách giáo dục của chủ nghĩa độc quyền, độc tài độc trị, là chính sách giáo dục ngu dân, học hoài mà không sáng suốt thông minh được. Vì Văn Hóa thể chế độc tài độc trị KHÔNG PHẢI GIÁO DỤC ĐỂ MỞ MANG TRÍ TUỆ, mà giáo dục cai trị con người. Văn hóa kìm hảm phát triển tri thức con người, làm cho con người thêm đần độn, Khiếp sợ, nhu nhược, trước quyền lực để dễ cai trị, thống trị.

 

13  QUỐC TỔ cho sự giáo dục nầy, là sự giáo dục phi chính nghĩa, đi ngược lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, đi ngược Thiên Luật vũ trụ, giáo dục chạy theo bằng cấp theo hình thức, không cần biết kết quả giáo dục ra làm sao. Giáo dục nhồi sọ, là giáo dục ngu dân tạo ra chính sách ngu dân, để dân mãi mãi sùng bái quyền lực của mình, sùng bái sự bố thí sự xin cho sống nhỏ giọt của bề trên đối với dân đen, đạo đức độc tài độc trị là như thế.

 

14   ĐỂ XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM VĂN MINH, CÓ NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, NỀN GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH, PHẢI DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘI NGUỒN. MỞ MANG TRÍ TUỆ, NÂNG CAO DÂN TRÍ, CƠ BẢN LÂU DÀI.

 

15   DẠY VÀ HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH, LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM. CHÚNG TA PHẢI LÀM CHO DÂN TỘC CHÚNG TA TRỞ NÊN MỘT DÂN TỘC CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA MẪU MỰC. VĂN HÒA CHÍNH NGHĨA HÙNG MẠNH GƯƠNG MẪU XỨNG ĐÁNG VỚI MỘT DÂN TỘC RỐNG TIÊN. MỘT DÂN TỘC SỨC MẠNH  NHƯ RỒNG, PHẨM HẠNH, ĐẠO ĐỨC NHÂN CÁCH ĐẸP NHƯ TIÊN,  SÁNH VAI CÙNG CÁC NƯỚC ANH EM KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN TIẾN LÊN BAY VỀ VŨ TRỤ.

 

Những bậc giác ngộ đều nhận thức được rằng. Vật chất dưỡng nuôi thể xác. Còn Văn Hóa dưỡng nuôi Linh Hồn vì thế muốn vương tới cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Thời phải phát huy Tinh Thần vật chất song đôi. Văn minh vật chất lên cao, thời văn minh Văn Hóa Tinh Thần cũng phải lên cao. Đó cũng chỉ là quy luật tất yếu không thể làm khác đi được. Nếu bạn đã nhận thức được điều nầy thời Bạn mới thấy được giá trị của cuộc sống. Cuộc sống thật sự hạnh phúc. Có thể nói cuộc sống thiên đàng cực lạc trần gian.

Hãy sống cho ra sống

Sống hiên ngang bất khuất kiên cường

Sống vì dân tộc sống yêu thương

Sống cho Tổ Quốc vương lên đẹp giàu

Hãy đứng lên ta nhìn về phía trước

Nhìn non sông Tổ Quốc mãi Uy Linh

Nhìn mùa xuân đã trổi dậy khắp nơi

Hãy vương mình bay vào nơi ấy

Cùng nhịp tim trong kiếp sống trời mây

Hãy bay lên con cháu Rồng Tiên

Bay lên vũ trụ đến miền Ông Cha.

 

Hết phần 4 chương 11

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 11

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  11

 

Phần  5

 

1  PHẤN ĐẤU ĐÊM LẠI HẠNH PHÚC CHO CON NGƯỜI ĐÊM LẠI CÔNG BẰNG BÌNH ĐẰNG CHO XÃ HỘI, QUYỀN SỐNG, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, CÁC QUYỀN CƠ BẢN CON NGƯỜI, QUYỀN LÀM NGƯỜI, LÀ VIỆC LÀM VÔ CÙNG ĐẠO ĐỨC, CÓ THỂ NÓI CÁC NGÀI LÀ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ĐẦU THAI XUỐNG THẾ, CHUYỂN ĐẠI PHÁP LUÂN, MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG LẤP ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC, PHẦM VỊ CÁC NGÀI LUÔN ĐƯỢC NÂN CAO, LÀM VUA LÀM CHÚA KHẮP CÁC TẦN TRỜI, KHẮP  CÙNG VŨ TRỤ, SAU ĐÂY LÀ TRÍCH NGUYÊN VĂN KIỆN QUỐC TỔ ĐÃ TRUYỀN DẠY TẠI THƯỢNG VIỆN QUỐC ĐẠO CHO HÀNG TƯỚNG LĨNH, VƯƠNG, QUAN ,TƯỚNG PHỦ, VĂN LANG, BIẾT THỀ NÀO LÀ CĂN BẢNNỀN VĂN HIẾN QUỐC ĐẠO VĂN LANG thế nào LÀ NHÂN THIỆN VÀ HÀNH ÁC  KẾT QUẢ CỦA NÓ.

 

THIÊN ĐÀNG và ĐỊA NGỤC

 

THIÊN ĐÀNG

 

Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG nên biết, THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC là hai cảnh giới khác nhau không phải tự nhiên mà có. Chúng ta nên biết ở các tần trời hình thành lên Thiên Đàng Cực lạc không phải tự nhiên mà có. Mà phải có cái nhân thiện của nhiều người hiện tại ở Trần Gian, rồi đưa đến một kết quả trong tương lai, thành một xã hội thiện nhân ở Trần Gian trong sáng vui tươi lành mạnh sống có Văn Hóa từ bi, bác ái, khoan dung và độ lượng.

 

2   Xã hội thiện nhân đó, còn gọi là xã hội chân, thiện, hoàn mĩ, hay xã hội thiên đàng cực Lạc Trần Gian. Có nghĩa là: cứ một người đi theo Văn Hóa Cội Nguồn giác ngộ làm lành, là một thành viên xây dựng cho xã hội trần gian thêm phần hạnh phúc, và ở tương lai những nhân thiện nầy sanh lên thiên đàng cõi trời xây dựng  lên xã hội cự lạc quốc, nhân thiện sanh lên cõi trời càng đông thời xã hội cực Lạc Thiên Đàng càng thêm chư thiên rộng lớn. TỒ TIÊN lập lên vũ trụ, phân định lưỡng nghi chuyển thành ÂM DƯƠNG chia ra làm hai: Một phần thuộc DƯƠNG, nhẹ nhàng, trong sáng, nổi lên trên kết thành châu báu thành lập các tần trời. Một phần thuộc ÂM tối lạnh cặn dục chìm xuống dưới, kết tụ lập thành các tần địa phủ.

 

3   Vì thế con người muốn đi lên các tần trời thời phải hành thiện hợp với Dương Quang vũ trụ sống trên các tần trời. Còn hành ác thời không thể về Trời được vì hành ác thuộc Âm  chỉ sa đọa xuống các tần địa phủ. Điều căn bản là ở chỗ đó  phải có căn nguyên của nó. Người hành thiện sống theo Văn Hóa Cội Nguồn không thể nào sa đọa xuống các tần Địa Phủ được. Vì trong tâm hồn họ đã có Dương quang. Chỉ sanh về cõi trời mà thôi.

 

4  Như vậy ngay cuộc sống hiện tại chốn nhân gian nầy, một khi con người đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, giác ngộ làm lành thiện tâm thiện tánh hợp với Dương Quang nhất định những người nầy một khi họ qua đời lẽ đương nhiên, họ sẽ siêu sanh về các tần trời cao thấp tì theo thiện tâm nhiều hay ít của họ mà hưởng phước lạc an vui. Khi con người ở cõi nhân gian nầy, họ tự giác trở về Cội về Nguồn cùng nhau tu theo thiện nghiệp, từ một người cho đến nhiều người, không nói các VƯƠNG các QUAN các TƯỚNG cũng hiểu, số người về các cõi trời càng đông vì số đông đó tu theo thiện nghiệp, khi mạng chung, LINH HỒN của họ sẽ được siêu sanh về các tần trời, và tạo thành xã hội thiên đàng cực lạc quốc.

 

ĐỊA  NGỤC

 

Các VƯƠNG các QUAN các TƯỚNG nên biết, các tần ĐỊA PHỦ, có ĐỊA NGỤC, là do con người tạo ác sanh ra, nơi chốn Trần Gian cái nhân xấu lần lượt của nhiều người xuất hiện rồi dẫn đến một kế quả trong tương lai xã hội mất đạo đức, hình thành một xã hội xấu, xã hội không vô Văn Hóa, mất hết luân thường đạo lý, sống hung bạo. Không nói chúng ta cũng biết những đức tính gian xảo ác độc, hiểm ác như vậy  rất phù hợp với âm khí. Nơi các tần âm phủ.

 

5  Và lẽ đương nhiên những con người có ác tâm ác tánh ấy, khi họ chết đi linh hồn của họ sẽ sa đọa xuống các tần ĐỊA PHỦ, tỳ theo ác ít ác nhiều mà hình thành lên nhiều xã hội địa ngục khác nhau. Sự khổ cũng khác nhau. Có thể nói một cách dễ hiểu CỘI GỐC CỦA XÃ HỘI ĐỊA NGỤC NƠI ÂM PHỦ LÀ DO NHỮNG TÁNH ÁC CỦA NHIỀU NGƯỜI  Ở TRẦN GIAN TẠO RA, rồi sa đọa xuống các tần Địa Phủ hình thành lên xã  hội Địa Ngục. Có nghĩa là: cứ một người làm ác, là một thành viên , một viên gạch xây nền XÃ HỘI ĐỊA NGỤC, nơi cõi âm phủ, nhiều người làm ác tức là xã hội địa ngục nơi âm phủ thêm phần rộng lớn.

 

ÁC và THIỆN

 

THIỆN

 

Các Vương, Quan, Tướng, Phủ, nên biết. Ác và thiện là hai giới tính mâu thuẫn nhau, như tối và sáng không thể nào hợp chung với nhau được, vì vậy ngay trong cõi trần gian nầy, một khi con người trở về với cội, với nguồn,trở thành những con người giác ngộ có đạo có đức trình độ giác ngộ nân cao, họ thường theo về với nhau tạo Thành một tập thể, đạo giáo, tôn giáo, hay một xã hội thiện nhân, chính những yếu tố chung về một hướng tạo ra tập thể, tạo ra xã hội, một tập thể, một xã hội thiện nhân thánh thiện như vậy, gọi nôm na là xã hội Thánh Đức xã hội chân thiện hoàn mĩ ngay tại Trần Gian. Xã hội Thánh Đức chân thiện Trần Gian, còn gọi là thiên đàng  trần gian. Và đây chính là nền tản đưa xã hội Thánh Đức Trần Gian lên tần cao là thành lập xã hội Thiên Đàng Cực Lạc trên các Cõi Trời. Vì xã hội Thánh Đức là xã hội Nhân Thiện, xã hội thăng hoa về các Tần Trời hình thành lên xã hội Thiên Đàng Cực Lạc.

 

6   Các VƯƠNG các QUAN các TƯỚNG, PHỦ, các Ông nên biết. Từ những tập thể Đạo Giáo, Tôn Giáo, hay xã hội thiện nhân Tiên Thánh nầy, họ sẻ suy tôn người có công truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, cứu khổ họ, làm cho họ an vui cuộc sống, một nhân vật tiêu biểu điển hình, hoặc nhiều nhân vật tiêu biểu điển hình. Đương nhiên họ sẽ suy tôn những người đó hay còn gọi là THẾ TÔN nhân thế tôn phong lên bậc thầy hay lĩnh tụ họ.

 

7   Dù hình thức nào đi nữa đã có công truyền kinh giáo cứu người thời lẽ đương nhiên đi đến một tập thể, hay một xã hội, dù lớn hay nhỏ, tự nó sẽ sanh ra giai cấp lãnh đạo (hay lãnh tụ) những lãnh đạo lãnh tụ đó ở trần gian gọi là THẾ TÔN, GIÁO CHỦ, THIÊN TỬ, ở thiên giới gọi là CHÍ TÔN, NGỌC ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ, NGỌC HOÀNG, những người công lớn cứu nhân độ thế, lo cho dân lo cho nước, lẽ đương nhiên các ngài gieo đại công lập đại đức, thời các ngài phải hưởng kết quả vinh quang, được các tần lớp thiện nhân trí thức yêu mến khâm phục, và tự họ suy tôn lên để làm lãnh tụ và lãnh đạo họ.

 

8   Dù cho các NGÀI là ai đi nữa, CHÍ TÔN, THẾ TÔN, NGỌC ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ đi nữa, đầu tiên các NGÀI cũng chỉ từ phàm phu tục tử, như bao nhiêu người bình thường khác, có điều các ngài không nghĩ đến lợi ích hạnh phúc riêng mình, mà luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc nhân loại, nghĩ đến hạnh phúc của muôn dân trăm họ.

 

9   Các ngài đã bỏ bao công sức đem hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn gieo vào lòng người làm cho nhân loại thoát khổ an vui hạnh phúc, làm cho dân giàu nước mạnh thái bình thịnh trị xã hội công bằng dân chủ văn minh.

 

10   Các ngài làm được như thế không chỉ có lòng thương người, mà còn có cả sự nhẩn nại, nhẩn nhịn, nhẩn nhục, cương quyết, bền chí vững lòng tự tin, tự đấu tranh tư tưởng loại bỏ cái ác, duy trì cái thiện, tiến tới làm chủ lấy mình, làm chủ chân tâm chân tánh, trở thành dũng tướng lãnh đạo phong trào chuyển xây tình thế, làm cho thiên hạ nở hoa giác ngộ cải ác tùng thiện, làm chủ HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, trở thành một đất nước văn minh chân thiện hoàn mĩ. CácVƯƠNG các QUAN các TƯỚNG, PHỦ cũng thừa hiểu những người có công như thế không những đã được Đồng Bào thiên hạ suy tôn, mà ngay chính bản thân của họ đã thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Rồi VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG, VĂN LANG CHÚNG TA không những là chủ nhân của đất nước mà còn là chủ nhân của nền QUỐC ĐẠO đang trực tiếp dìu dắt trăm họ đi đến con đường hạnh phúc dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đất nước Văn Lang là đất nước con cháu Tiên Rồng sống theo Thiên Ý Cha Trời, không đi trái ngược lại Thiên Luật vũ trụ. Những người có công lớn truyền bá THIÊN Ý CHA TRỜI, THEO THIÊN LUẬT vũ trụ, những người có công lớn thiện tâm lớn, cứu dân độ thế lớn  khi mạng chung thời đương nhiên họ sẽ làm các vị Vua Trời lớn, những người có công nhỏ thời làm Vua Trời nhỏ, còn bá tánh muôn dân trăm họ Bách Tộc Văn Lang hướng Về Cội Nguồn đều được sanh về Trời làm chư thiên dân thiên giới hưởng giàu sang tột thế sống trên các tần trời ngọc ngà châu cung vàng, điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, nhà cửa, đền, chùa, miếu, thất, kiến trúc xây dựng cổ kính hiện đại, nguy nga tráng lệ, những chất liệu xây dựng toàn là bạc, vàng, ngọc ngà, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, tỏa ra muôn đạo hào quang đẹp mắt vô cùng, sự giàu sang ấy cõi Trần Gian không thể nào có được. Những người tu theo Văn Hóa Cội Nguồn, Hiến Pháp Văn Lang Nền Quốc Đạo Dân tộc. Mà còn sanh về Trời hưởng phước như thế, huống chi là người có công truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, cũng có nền Quốc Đạo Dân Tộc. Thời nhất định những người có công to lớn ấy trở thành các bậc Vua Trời rồi. Các VƯƠNG các QUAN, các TƯỚNG, PHỦ, các ông nên biết bá tánh muôn dân trăm họ, Bách Tộc Văn Lang nhờ sự nổ lực dạy bảo, chỉ lối chỉ đường không mệt mõi của các Ông, nên đã được lần lượt siêu sanh về các cõi trời, và họ sẽ gặp lại các Ông suy tôn các Ông trên cương vị làm Vua làm Chúa các cõi Trời, ở các Tần Trời, hoặc các vị Phật Tổ Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, chuyển luân giáo hóa Văn Hóa Cội Nguồn khắp thập phương, cõi Nước Trời.

 

11  Như vậy ngay chốn nhân gian nầy cứ một người giác ngộ làm lành đi theo Văn Hóa Cội Nguồn ,không những trở thành một người công dân tốt, mà còn là viên gạch thành viên xây dựng xã hội thiên đàng thêm rộng lớn, xã hội tốt đẹp chân thiện hoàn mĩ nhất trong càn khôn vũ trụ, xã hội thiên đàng cực lạc là xã hội Thiên Quyền Nhân Chủ  ĐẠI ĐỒNG, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG VŨ TRỤ, QUYỀN SỐNG, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC đều đạt đến  đỉnh cao,  nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ 8 muôn 4 nghìn điều khoảng điều nào cũng vì con người những quyền bất khả xâm phạm. Những quyền nầy chính là thiên quyền tối cao vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, không ai có quyền đi ngược lại. Thuận Thiên Ý thời còn nghịch Thiên Ý thời mất, và cũng chính vì lẽ thuận Thiên không được nghịch lại THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI, thời dân tộc Văn Lang mới có chỗ đứng vững chắc độc lập tồn tại hàng nghìn năm. CHỦ NGHĨATHIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG, LÀ CHỦ NGHĨA ĐỈNH CAO CỦA NHÂN LOẠI VŨ TRỤ. CHỦ NGHĨA THIÊN Ý CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG  HÓA CÔNG TUYỆT ĐỐI. Các Vương, Quan, Tướng Lĩnh, Tướng Phủ, phải nắm rõ Thiên Ý Cha Trời, làm theo Thiên Ý Cha Trời .Thời phước đức của Vương, Quan, Tướng lĩnh, Tướng Phủ, phước đức phước báo không thể luận bàn nghĩ bàn dù cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào hết được. Khi mạng chung thời  liền siêu sanh về thượng giới, làm Vua làm Chúa khắp các tần Trời, cõi Trời. THIỆN TÂM,  THIỆN  TÁNH HỢP VỚI TIÊN THIÊN CHÂN KHÍ NÊN CON NGƯỜI HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN ĐI THEO CON ĐƯỜNG LÀNH, NHẤT ĐỊNH SIÊU SANH VỀ THƯỢNG GIỚI, SỐNG TRÊN CÁC  CÕI NƯỚC TRỜI CHÂU BÁU. Các Vương, Quan, Tướng Lĩnh, Tướng Phủ nên biết như chúng ta đã biết KHAI HÓA TỔ TIÊN tạo lập lên Vũ trụ càn khôn phân định làm hai ÂM và DƯƠNG. DƯƠNG QUANG TIÊN THIÊN THÀNH LẬP CÁC TẦN TRỜI CÒN ÂM TRÌ ÂM KHÍ THỜI THÀNH LẬP CÁC TẦN ĐỊA PHỦ. Các tần Trời là các cõi Dương Quang Tiên Thiên nên đất đai toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, pha lê, kim cương, xà cừ, hổ phách, lưu ly, tạo thành đất báu ở thiên giới, không những nhân loại chư thiên, lấy đất bảy báu xây dựng, tạo lập lên xã hội thiên đàng cực lạc, kiến trúc tạo lập lên những kỳ quan lộng lẫy, nhà cửa cầu kỳ cổ kính, cung điện nguy nga tráng lệ, đường sá dọc ngan sang trọng, ao hồ sen báu sáng choang, cung điện, nhà cửa, cây báu, hào quang rực rỡ. Mà con thân thể của nhân loại chư thiên  là kết tinh, tinh hoa tinh khí thần của bảy báu, tạo nên thân thể Kim Thân  không những rất xinh đẹp, mà còn tỏa ra muôn đạo hào quang, vô cùng đẹp mắt, muốn già hóa già, muốn trẻ hóa trẻ, sống lâu vô kể, muốn gì được nấy, thiên đàng cực lạc quả không sai.

 

12  Còn những người đi ngược lại Thiên Luật, Thiên Ý của Đức Cha Trời, đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, thời phải chịu cảnh đọa lạc luân hồi mãi mãi , ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỈ, SÚC SANH, A TU LA, ÁC QUỈ, vân vân . . .

 

ÁC

 

Các VƯƠNG, các QUAN, TƯỚNG Lĩnh, TƯỚNG Phủ, nên biết ÁC và THIỆN là hai cảnh giới không những đối lập nhau mà còn đối nghịch nhau, như sáng và tối, Thiên Đàng và Địa Ngục. Trên cơ sở lý luận một cách khoa học, xét về sự hình thành xã hội địa ngục nơi các tần Địa Phủ, là do con người làm ác và nhiều người làm ác sa đọa về nơi các tần địa phủ, hình thành lên xã hội địa ngục âm phủ. Nếu con người rời xa Văn Hóa Cội Nguồn làm ác một ngày một gia tăng, thời nơi cõi Âm Phủ, xã hội Địa Phủ sẽ theo đó càng ngày càng rộng lớn vô cùng. Có thể nói XÃ HỘI THIÊN ĐÀNG CÁC TẦN TRỜI, và xã hội ĐỊA NGỤC CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, đối lập nhau, khác biệt nhau. Một thời Cực Lạc, một thời cực khổ. Mà nơi gieo ra sự Vui - khổ, siêu - đọa lên Thiên Đàng hay xuống địa Phủ đó điều do chính người Trần Gian tạo ra cả. Nhân Loại Trần Gian, có tới bốn cõi nhân gian được thiết lập chính giữa Thiên Đàng và Địa Phủ. Hay nói một cách dễ hiểu, con người ở bốn cõi nhân gian. Thiện thời siêu lên các cõi Trời hình thành lên xã hội Thiên Đàng Cực Lạc. Con người hành ác thời đọa xuống các tần Địa Phủ hình thành lên xã hội Địa Ngục.

 

13  Đứng về phương diện khách quan nhận định một cách khoa học giữa hai giới tính Ác và Thiện đánh giá rồi đưa đến một kết luận. ÁC TÂM  ÁC TÁNH  HỢP VỚI  ÂM TRÌ CHÂN ÂM CÁC TẦN ĐỊA PHỦ NHỮNG CON NGƯỜI RỜI XA CỘI NGUỒN ĐI THEO CON ĐƯỜNG ÁC, NHẤT ĐỊNH ĐỌA LẠC VỀ CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, ÁC NHẸ THỜI SỐNG NƠI ĐỊA PHỦ, ÁC NẶNG THỜI SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC, như chúng ta đã biết, KHAI HÓA TỔ TIÊN,  tạo lập lên càn khôn vũ trũ, phân định làm hai, ÂM và DƯƠNG, phần TIÊN THIÊN CHƠN DƯƠNG TỔ TIÊN KHAI HÓA TẠO LẬP 28 TẦN TRỜI. THƯỢNG THIÊN VŨ TRỤ PHẦN TIÊN THIÊN CHƠN ÂM TỔ TIÊN KHAI HÓA THÀNH LẬP NON TIÊN CỰC LẠC, HẠ THIÊN VŨ TRỤ CÒN PHẦN CẶN ĐỤC ÂM TRÌ TỔ TIÊN KHAI HÓA KHAI LẬP 18 TẦN ĐỊA PHỦ. ĐỊA PHỦ, đất trược, không có ánh sáng, như GAN, THÉP, SẮT, THIẾT, KẺM, CHÌ, ĐỒNG, vân vân . . . Không những các Linh Hồn ác, lấy đất âm trược, gan, thép, sắt, thiết, kẻm, chì, đồng, thau, tạo lập lên xã hội đại ngục hình thành nơi các tần Địa Phủ, mà còn tạo ra khí cụ, để chém, giết, tra, tấn, hành hình lẫn nhau, những kiểu mẫu hành hình vô cùng dã man đầy tàn khốc, ghê rợn và tàn độc không có bút mực nào tả cho xiết.

 

GIỚI TÍNH ÁC

 

Các Vương, Quan, Tướng Lĩnh, Tướng Phủ nên biết. Giới tính Ác sanh ra là do phát sanh tiêu cực cá nhân quá lớn, chỉ biết về mình lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình con cái mình, khởi lên những ác tánh tham lam ích kĩ hủy hoại lòng nhân từ độ lượng từ bi bác ái, mưu cầu hạnh phúc cá nhân, gây hại đến bao hạnh phúc của những người xung quanh mình, để rồi gây ra bao tội ác, thậm chí có những người vì cuộc sống bảo thủ cá nhân quá nặng, ác tâm ác tánh quá lớn dùng nhiều thủ đoạn không có một thủ đoạn nào độc ác nào mà họ không dám làm.

 

14   Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết, theoThiên Luật tự nhiên vũ trụ, LÀM ÁC phải trở về cõi ác Địa Phủ, làm THIỆN, trở về cõi thiện Thiên Đàng. Định luật nhân quả là vậy, gieo giống gì trổ ra giống nấy, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, theo luật nhân duyên mà kết bè kết lũ, kết chùm kết trái. Chịu chung số phận Siêu hay Đọa, Thiên Đàng hay Địa Ngục. Đã hành ác phải luân chuyển theo con đường ác, hành thiện luân chuyển theo con đường thiện. Hai nẽo họa phúc khác nhau.

 

15  Vì thế, những người lầm đường lạc lối không biết chuyển hướng đi, cứ lao đầu vào con đường làm ác, bảo thủ chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị, không nghĩ gì đến bá tánh Đồng Bào thiên hạ muôn dân. Thời không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn lâu bền, đại họa sẽ giáng xuống là không sao tránh khỏi. Ngược lại, những VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG LĨNH, TƯỚNG PHỦ lúc nào cũng vì dân vì nước, vì Đồng Bào trăm họ Bách Tộc Văn Lang  ban hành HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, ai ai cũng gieo nhân lành để rồi gặt hái quả lành thái bình thịnh trị muôn năm. Vì tự do độc lập, vì  quyền con người, vì tự do mưu cầu hạnh phúc, vì sự công bằng bình đẳng xã hội, nhà nước VĂN LANG mãi mãi là nhà nước PHÁP QUYỀN DÂN CHỦ, NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN. Nếu không làm được như vậy thời nhà nước Văn Lang không những không còn tồn tại mà dân tộc Bách Việt Văn Lang cũng sẽ rơi vào cảnh tối tăm dẫn đến nô lệ mất nước. Các Vương, Quan, Tướng Lĩnh, Tướng Phủ. Thời Quốc Tổ dựng nước vì làm theo lời chỉ dạy Quốc Tổ làm theo Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI, nên ở trên đầu người nào người nấy thường phát ra minh quang trí huệ quang minh chính nghĩa, thành tựu vô lượng vô biên công đức, không thể nghĩ bàn, xóa tan bóng tối U MINH, tạo ra xã hội văn minh vui tươi trong sáng lành mạnh, các vị Vương, Quan, Tướng Lĩnh, Tướng Phủ  như thế, là những vị Vua Trời, Chúa Trời ở tương lai, làm cho xã hội Thiên Đàng càng thêm rực rỡ.

 

16  Còn những vị VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG LĨNH, TƯỚNG PHỦ đi ngược lại Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, bảo thủ chủ nghĩa cá nhân Độc quyền, độc tài,độc trị bài phái làm hại dân hại nước. Gây ra chiến tranh loạn lạc, chiếu theo THIÊN LUẬT THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA, CHIẾU THEO LUẬT TỰ NHIÊN, LUẬT NHÂN DUYÊN, LUẬT NHÂN QUẢ, thời không sao tránh khỏi sa đọa về cõi âm phủ, chịu bao quả báo, đọa đày, luân hồi sanh tử, không biết bao nhiêu là thống khổ, khó mong trở lại làm người. VÌ LUẬT THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, LUẬT THIÊN CÔNG KHÔNG THIÊN VỊ MỘT AI, DÙ CHO ĐÓ LÀ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, VUA TRỜI mà đi ngược lại Thiên Ý Cha trời cũng bị sa đọa như thường.

 

17   Chúng ta cũng đã biết, các tần địa phủ, là do ÂM  TRÌ TRƯỢC KHÍ, TRƯỢC KHÍ ÂM CHẤT TẠO THÀNH phù hợp với tư tưởng ác, tánh ác, tâm ác, nên tất cả những người ác đều sa đọa xuống đây, tạo thành xã hội ác hình thành lên vô số vô biên cõi địa ngục. Sự sống đói khổ, trong xã hội âm phủ con đở, còn sự sống trong xã hội địa ngục thời vô cùng tàn bạo, có thể nói là không kể gì đến CHA, CON, CHỒNG, VỢ, ANH, EM, HỌ HÀNG THÂN TỘC, tranh giành sự sống sát hại lẫn nhau tàn bạo ghê rợn khủng khiếp.

 

18  Thật đáng thương thay cho những kẻ lầm đường lạc lối đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, để rồi nhận lấy bao sự khốn khổ, đọa lạc luân hồi, Địa Ngục, Súc Sanh, Ngạ Quỉ, A Tu La, ác Ma, và ác Quỷ, không mong gì đầu thai trở lại làm người, thương thay thương thay. Những người trở về Cội Nguồn sống theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời, nên được siêu sanh về các cõi trời. Cac tần trời, tự do tự tại, muốn chi được nấy, tưởng chi được nấy, muôn thứ gì đều theo ý tưởng hiện ra muốn gì được nấy.

 

TỐM LẠI

 

ÁC HAY THIỆN LÀ DO LINH HỒN TẠO RA.

 

Vũ trụ LINH HỒN chỉ có hai, ĐẠI LINH HỒN, và  TIỂU LINH HỒN,

Vậy đại linh hồn là ai?

Tiểu linh hồn là ai ?

Các VƯƠNG các QUAN các TƯỚNG các PHỦ, các ông nên biết, VŨ TRỤ ĐẠI LINH HỒN  là vũ trụ có cả đại linh hồn, tiểu linh hồn vũ trụ. ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤkhông ai khác hơn là ĐẠI LINH HỒN TỔ TIÊN KHAI HÓA, ĐẠI LINH GIÁC VŨ TRỤ, độc nhất vô nhị  có một không hai, tối cao vũ trụ, bản thể CHÂN TÂM CHÂN TÁNH ĐẠI ĐỒNG rộng lớn như hư không, ĐỘC LẬP, TỰ DO, CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, bản thể thiên thể Tổ Tiên thiên luật vũ trụ. Hay nói một cách dễ hiểu, bản thể ĐẠI LINH HỒN LINH GIÁC TỔ TIÊN, THÂN TƯỚNG  rộng lớn như hư không, KHÔNG NHỮNG THỂ TƯỚNG TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI ĐỒNG CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, MÀ THỂ TÁNH CŨNG TỐI CAO ĐỘC LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG chính là Thiên Ý của Tổ Tiên hiện thân Thiên Ý Cha Trời.

 

19   HAY NÓI MỘT CÁCH KHOA HỌC DỄ HIỂU BẢN THỀ ĐẠI LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ LÀ BẢN THỀ ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO.

 

20  VÀ CHÍNH BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO,  BẢN THỂ, ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO NÀY sau khi khai thiên lập địa, lập lên vũ trụ, cùng muôm sanh linh vạn vật thời bản thể linh giác tối cao vũ trụ nầy trở thành bản thể HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, ĐẠO TẠNG TỐI CAO VŨ TRỤ, TỐI CAO CỦA CHÂN LÝ CHÍNH NGHĨA hiện thân Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Phápcủa sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TRỞ THÀNH THIÊN QUYỀN, NHÂN QUYỀN, CỦA NHÂN LOẠI MỖI CON NGƯỜI. Trong mỗi tiểu Linh Hồn vũ trụ con người, đại Linh Hồn vũ trụ Tổ Tiên có sự đồng nhất về bản thể tối cao vũ trụ. Như nước và Bọt nước bản thể không khác nhau. Nên mỗi lương tâm con người đều là hợp theo Thiên Ý cả. Làm ngược lại lương tâm của chính mình là đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời. CŨNG CHÍNH vì lương tâm con người  chính LÀ THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ. Nếu con người đi ngược lại lương tâm của chính mình thời sẽ bị Thiên Luật chuyển xây, Thiên Ý giáng họa không một ai là thoát khỏi định luật nầy.

 

21  Tiểu linh hồn là ai?  Các ông nên biết nói riêng là tất cả LINH HỒN NHÂN LOẠI, NÓI CHUNG LÀ TẤT CẢ LINH HỒN CỦA MUÔN SANH LINH CÙNG VẠN VẬT, CÙNG SINH SỐNG TRONG VŨ TRỤ.

 

TIỂU LINH HỒN DO ĐÂU MÀ CÓ ?

 

Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết vô lượng vô biên TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ là do ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ SANH RA, VÍ NHƯ NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC, BẢN THỂ CỦA NƯỚC CHỈ CÓ MỘT, NHƯNG BỌT NƯỚC THỜI VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN.

 

SỰ ĐỒNG NHẤT

 

SỰ ĐỒNG NHẤT CÙNG BẢN THỂ, GIỮA NƯỚC VÀ BỌT NƯỚC, KHÔNG KHÁC NHAU, VỀ CHÂN TÁNH CÓ THỀ NÓI RẰNG, BẢN THỀ CỦA NƯỚC, BẢN THỂ CỦA BỌT NƯỚC KHÔNG KHÁC NHAU, LÀ VÌ NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC. BỌT NƯỚC CŨNG CHÍNH LÀ NƯỚC.

 

22  Có thể nói rằng bản thể chân tánh của nước BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG , ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, thời bản thể của BỌT NƯỚC không khác bản thể chân tánh của NƯỚC cũng bình đẳng, công bằng, đại đồng, độc lập, tự do,  như vậy chân tánh của BỌT NƯỚC cùng chân tánh của NƯỚC không khác nhau. Như vậy Thiên ý của Nước Đại Linh Hồn vũ trụ đều có trong Bọt Nước. Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Thiên Ý của Nước chính là Thiên Luật vũ trụ, còn Thiên Ý của Bọt Nước chính là Lương Tâm con người. Có thể nói rằng Bọt Nước hội ngộ Chân Tánh của chính mình. Cũng có nghĩa là hội ngộ thấy được chân tánh bản thể của nước. Hay nói một cách khác, con người hội ngộ được chân Tánh của chính mình, cũng có nghĩa là hội ngộ thấy được chân Tánh Tổ Tiên Khai Hóa chân tánh VŨ TRỤ,  chân tánh tối cao của KHAI HÓA TỔ TIÊN. CHÂN TÁNH KHAI HÓA TỔ TIÊN, ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO TRỞ THÀNH CHÂN TÁNH TỐI CAO  CỦA TẤT CẢ SỰ SỐNG TOÀN VŨ TRỤ NÓI CHUNG, NHÂN LOẠI NÓI RIÊNGCHÂN TÁNH TỐI CAO KHAI HÓA TỔ TIÊN Ở TRONG MỖI LINH HỒN CON NGƯỜI TRỞ THÀNH NHỮNG QUYỀN TỐI CAO CỦA CON NGƯỜI. NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM Thiên Quyền Nhân Chủ CHÍNH NGHĨA, CỦA CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, CHỦ NGHĨA CỦA SỰ SỐNG, SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO.

 

23   Nhân loại con người đang tìm kiếm những quyền mình đã mất, đã bị Chủ nghĩa Thần Giáo ĐỘC QUYỀN độc tài, độc trị.  Chủ nghĩa Phong Kiến Vua, Chúa, ĐỘC QUYỀN, độc tài, độc trị. Chế độ độc tài toàn trị, tước đoạt, cướp đoạt hàng vạn vạn năm. Những quyền tối cao con người đã bị vùi dập và chính con người nổi lên đòi lại nó.

 

24  Đó là: QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, của mỗi con người. NHỮNG QUYỀN CƠ BẢN NẦY. Ở bản thể TỔ TIÊN gọi là THIÊN LUẬT, THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI. Ở THIÊN CHÚNG những quyền cơ bản nầy là THIÊN QUYỀN quyền bất khả xâm phạm của mỗi chư thiên. Ở NHÂN GIAN những quyền cơ bản nầy CHÍNH LÀ NHÂN QUYỀN, quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người. Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ các Ông nên biết NƯỚC  sanh ra BỌT NƯỚC, CHÂN TÁNH sanh ra THỨC TÁNH, ĐẠI LINH HỒN sanh ra TIỀU LINH HỒN. BẢN THỂ TỐI CAO NGUỒN CỘI CỦA TẤT CẢ SỰ SỐNG CHÍNH LÀ BẢN THỂ TỐI CAO KHAI HÓA TỔ TIÊN. BẢN THỀ ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO. VÀ CHÍNH BẢN THỂ TỐI CAO SỰ SỐNG NẦY TRỞ THÀNH QUYỀN SỐNG TỐI CAO CON NGƯỜI. Ở NƯỚC, CHÂN TÁNH, ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ CHÍNH LÀ BẢN THỂ THIÊN TẠNG, HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, MẬT TẠNG VŨ TRỤ, ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, ĐÃ CHUYỀN SANH THÀNH BỌT NƯỚC, THÀNH THỨC TÁNH, THÀNH TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI THỜI TRỞ THÀNH NHỮNG QUYỀN THIÊNG LIÊNG, QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM, phổ quát trong Hiến Tạng, pháp Tạng, Luật Tạng, Thiên Tạng, Mật Tạng. Hàng triệu, hàng vạn, hàng nghìn năm, con người cứ mãi đi tìm chân lý, tìm lại những quyền mình đã  mất, hoặc bị chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị, tước đoạt cướp đoạt, trở thành những người bị bóc lột, bị áp bức, bị nô lệ. Mất quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự nguyện, quyền tự giác, vân.v… Trở thành những con người cùng khổ, và cứ thế khi những người cùng khổ bị dồn ép vào đường cùng thời nổi lên đấu tranh giành lại quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự nguyện, quyền ngôn luận, nói chung là các quyền cơ bản của con người nằm trong linh hồn của mỗi con người.

 

25  Chính sự đấu tranh giành lại, quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền ngôn luận, nói chung là các quyền cơ bản của con người, do chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, tước đoạt, cướp đoạt, trở thành những người nô lệ, luôn bị áp bức, luôn bị bóc lột. Bị dồn ép vào cùng cực nổi lên đấu tranh giành lại những quyền đã bị mất  là sự đấu tranh hợp Ý Trời hợp lòng người, là việc làm không sai Thiên Luật vũ trụ.

 

26  Những cuộc đấu tranh đòi lại Quyền Con Người, đòi lại quyền Công Bằng, quyền Bình Đẳng , đòi lại Quyền Tự do, Đòi lại quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc là đấu tranh hợp Ý Trời, hợp lòng dân, không sai Thiên Luật, Sẽ được Cha Trời ủng hộ dẫn đến thành công đại thành công.Chú Ý đấu tranh hợp lòng Trời, không phải là đấu tranh giai cấp, tranh hùng tranh bá, tranh danh, tranh lợi mà là đấu tranh bằng Văn Hóa Chính Nghĩa đòi lại quyền con người những quyền Tạo Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạmthường là những cuộc đấu tranh dẫn đến thành công, đại thành công, tiến tới dân giàu nước mạnh. Những cuộc đấu tranh khi giành lại được quyền làm người nhưng không bao lâu lại vuột khỏi tầm tay là vì đấu tranh tự phát không thông chân lý.

 

27  Tiếp tục trở lại thể chế ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ trù dập kìm hảm quyền con người đi ngược lại lòng DÂN, nghịch lại THIÊN Ý CHA TRỜI, sai Thiên LUẬT VŨ TRỤ, con đường lặp lại sự sụp đổ, như các chế độ thể chế độc quyền  độc tài, độc trị trước là không sao tránh khỏi, sớm hay muộn mà thôi.

 

28  Đáng lý ra sau khi giành lấy chính quyền , phải lập lên nhà nước PHÁP QUYỀN, nhà nước HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP LÀ VUA, VỊ VUA BẤT TỬ trước sau như một, VỊ VUA MÃI MÃI, đêm lại sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, QUYỀN SỐNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN cho toàn sự sống hạnh phúc xã  hội. Nói chung là những quyền căn bản của con người được HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, bảo vệ  tôn trọng. Nhà nước PHÁP QUYỀN,  HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP LÀ VUA trên cả vua. Như nhà nước VĂN LANG Thời Đại Hùng Vương là nhà nước trên hợp LÒNG TRỜI dưới hợp LÒNG DÂN, nhà nước hành sự theo Thiên Luật vũ trụ Thiên Ý Cha Trời. thái bình thịnh trị 2701 năm dân giàu nước mạnh, là đều tất nhiên, hiển nhiên không có gì là bàn cải chỉ khi nào đi ngược lại LÒNG DÂN, đi ngược lại THIÊN Ý CHA TRỜI, đi ngược lại THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, trở thành nhà nước ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, như các nước chậm phát triển hiện nay ở phương Tây cũng như ở phương Đông. Dân chúng khốn khổ truyền miên hết khổ nầy đến khổ khác. Sự đảo chánh lật đổ truyền miên là không sao tránh khỏi, con HỔ SAU nuốt con sói trước, rồi biến thành con sói, hại người nghịch trời, thế là con hổ sau xuất hiện, nuốt con sói, rồi biến thành con sói, cuộc thế xoa vần cứ như thế mà lặp đi lặp lại không sao thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn biến thành cuộc sống địa ngục trần gian khốn khổ không ngừng.

 

29  Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, như các Ông đã biết cõi trần gian chỉ là cõi tạm TRƯỜNG THI TIẾN HÓA LINH HỒN hành thiện thời siêu lên thiên giới sống trên các tần trời, hành ác thời đọa xuống các tần âm phủ, địa ngục, sống cực hình khốn khổ. Những linh hồn từ trên Trời sanh xuống, ở địa ngục sanh lên, từ trong bụng mẹ sanh ra chào đời, nào ai có mang theo gì khi ra đời đâu trần truồn không có chi cả. Thời khi chết đi cũng thế mà thôi  không thể mang theo dù đó là hạt bụi hạt cát, nói chi là nhà cao cửa rộng, quyền lực, chức vị nơi chốn nhân gian. Chỉ mang theo những công lao cứu thế độ dân, những đức tánh cao cả tấm lòng vàng trong mỗi Linh Hồn con người người vì dân vì nước, những phẩm hạnh cao đẹp, những phẩm chất trong sáng, đó là những châu báu NGỌC NGÀ, không có một thứ châu báu ngọc ngà vật chất nào sánh khịp các Ông nên biết, sự sống của linh hồn TÂN LINH, là sự sống có Ý Thức và Nhận Thức tạo lên căn thân huệ mạng sự sống của Linh Hồn. Nhận thức mê mờ sẽ trở thành Linh Hồn ngu si đần độn làm ác thời sa đọa xuống các tần địa phủ.

 

30  Nhân loại tiến bộ, một khi trình độ dân trí nân cao, họ nhận ra, chết không phải là hết, mà chỉ mất đi thể xác phàm tục giã tạm nơi chốn nhân gian, còn phần linh hồn không bao giờ mất, chỉ luân chuyển theo hành ác, hay hành thiện, siêu hay đọa là tự do mình quyết định, không phải do một ĐẤNG NÀO QUYẾT ĐỊNH CẢ, thời nhân loại tiến bộ sẽ loại bỏ những gì bất lợi về sự sống con người. Chẳng hạng như chế độ ,độc tài độc trị.

 

TỐM LẠI

 

Từ khi con người ra đời, thời xã hội ĐỊA NGỤC, xã hội THIÊN ĐÀNG, cũng ra đời,

Vì sao lại nói như vậy ?

Vì từ khi con người ra đời, ác tánh, thiện tánh ,cũng ra đời, kết quả của ý thức, nhận thức cũng sanh ra từ đó, từ Tính Chất chuyển thành Bản Chất kết quả sâu vào tìm thức để rồi nhận lấy phước hay họa nhản tiền, siêu hay đọa sanh lên các tần trời, hay đọa xuống các tần địa phủ, vì thế xã hội địa ngục, hay xã hội thiên đàng mới hình thành sanh ra. Có thể nói bước đầu tiên nhân loại trần gian làm lành ít, thời các tần trời nhân loại chư thiên cũng ít, cho đến khi nhân loại trần gian làm lành tăng lên, thời các tần trời càng ngày càng đông chư thiên, và lẽ đương nhiên vì nhu cầu ổn định của sự sống, dù lớn hay nhỏ xã hội xã hội thiên đàng cực cũng phải ra đời, cọng với sự sanh con đẻ cái BỐ, MẸ, THIÊN CHÚNG CHƯ THIÊN, cũng như sự siêu sanh của người trần thế, từ đó xã hội thiên đàng cực tăng dân số rộng lớn mãi, tản ra di cư thành lập vô lượng vô biên cõi nước trời, khắp các tần trời.

 

31  Hay nói một cách ngược lại, buổi sơ khai đầu tiên nơi các tần địa phủ, những linh hồn  bò sát, thú cầm, ở đây rất đông, chúng đã hình thành lên cuộc sống địa ngục âm phủ, chúng ăn nuốt lẫn nhau còn dã man hơn loài bò sát, cầm thú chốn nhân gian. Cho đến khi con người chốn nhân gian làm ác và làm ác mỗi ngày mỗi tăng lên, những linh hồn cùng hung cực ác ấy, đã biến thành những linh hồn ác quỷ, tự tàn sát lẫn nhau tạo xã hội ĐỊA NGỤC, càng về sau xã hội địa ngục càng lúc càng nhiều, sự tàn sát lẫn nhau càng lớn phải nói là khủng khiếp. Những người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn trở PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA sống an vui tự tại thấy nhân loại lạc vào ác đạo đọa xuống Địa Phủ khốn khổ vô cùng vì lòng từ bi cứu khổ cứu nạn hồn linh những linh hồn sa đọa, hiện thân làm chúa QUỶ, chúa MA, cai quản mười tần ĐỊA PHỦ, hành sự theo THIÊN LUẬT, THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI, di trì ĐẠO LUẬT công đạo VŨ TRỤ, từ đó các tần địa phủ âm phủ mới đi vào trật tự ổn định. Để đi đến kết luận khẳng định rằng, không có con người hành ác làm ác, thời không có xã hội địa ngục không có con người hành thiện làm thiện, thời không có xã hội thiên đàng cực lạc. Như vậy xã hội thiên đàng cực lạc cũng như xã hội địa ngục âm phủ không do một ĐẤNG NÀO tạo ra cả, mà do con người tạo ác, hay tạo thiện lập lên hai cảnh giới ấy. Những VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG LĨNH, CÁC THÀNH PHẦN TRI THƯC, TRÍ THỨC XÃ HỘI có công XÂY DỰNG, BẢO VỆ, CŨNG CỐ PHÁT HUY VĂN HÓA CỘI NGUỒN gieo hạt giống tối cao chính nghĩa vào đời sống con người làm lợi ích cho con người, đưa con người đến con đường thánh thiện, chiếu theo luật tự nhiên, luật nhân quả, luật vay trả, luật công bằng, luật nhân duyên thời khẳng định nhất định những người có công nầy là các vị Vua Trời, Chúa Trời, không gì là sai cả. Ngược lại, những người đã phá hoại Văn Hóa Cội Nguồn, phá hoại Thiên Ý Cha Trời, phá hoại Thiên Luật vũ trụ làm hại con người, phạm Thiên Luật, nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, chiếu theo luật tự nhiên, luật nhân quả,  hại người thời người hại, phạm Luật Thiên thời huyền cơ xây chuyển, mất hết phước lực quyền lực, nghịch lại Ý Trời, thời đại họa sẽ giáng xuống tiêu tan theo mây khói, đó cũng là theo luật tự nhiên, luật nhân quả, luật vay trả, luật cảm ứng chiêu cảm sao ứng quả vậy, vay ác thời trả ác, gieo gió thời gặt bão, gieo giống nào thời gặt quả nấy và cũng ứng theo luật tự nhiên phạm Thiên Luật thời Thiên Luật chuyển nghịch Trời thời Trời phản ngược lại giáng đại họa, kết duyên ác phải đi vào con đường ác đi vào con đường đọa lạc luân hồi là không sao tránh khỏi. Nếu không có sự ăn năng sám hối nhất định những người hủy bán phá hoại Văn Hóa Cội Nguồn có thể nói là đại họa khủng khiếp có thể bị Trời đánh hủy diệt Căn Thân Huệ Mạng diệt tiêu Ý Thứ Nhận Thức phá hoại Văn Hóa Cội Nguồn. Còn những Linh Hồn không bị Trời Đánh muôn đời vạn kiếp đọa lạc nơi địa ngục,  khi mản kiếp địa ngục, thời đọa lạc vào ngạ quỷ, súc sanh muôn vạn ức kiếp, hết kiếp ngạ quỉ, thời đọa lạc vào kiếp súc sanh, không mong gì đầu thai trở lại làm người được nữa, lời nói nầy là lời nói chân thành của QUỐC TỔ, vì Quốc Tổ thấy tất cả những gì xãy ra trong toàn vũ trụ. Và cũng là lời nói chân thành của ngưởi thi hành di mệnh công đạo THIÊN ẤN, THIÊN BÚT di mệnh Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI.

 

Đến lúc nầy các Bạn cũng đã rõ, Thánh chiến khác với Phàm Chiến , Thần Chiến, là không dùng đến vũ khí súng đạn, gươm đao giáo mác chém giết lẫn  nhau. Mà Thánh chiến là cuộc chiến bất bạo động. Cuộc chiến đấu tranh bằng Văn Hóa chính nghĩa đòi lại Quyền con người, những quyền mà Tạo Hóa đã  ban cho  những quyền bất khả xâm phạm, người chiến thắng kẻ chiến bại không có hận thù, cũng không làm thiệt hại cho bên nào.Vì kẻ chiến thắng, người chiến bại đều có những Quyền cơ bản mà Tạo  Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm ai ai cũng  như ai Công Bằng Bình Đẳng. Kẻ chiến bại người chiến thắng đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Công Bằng Bình Đẳng, ai cũng như ai. Một cuộc chiến chỉ đêm lại hòa bình thịnh trị dân giàu nước mạnh làm sáng Quyền con người cũng như sáng cái đức con người mà thôi. Thánh Chiến là cuộc chiến đẩy lùi cái ác tiến tới cái Chân Thiện Mĩ con đường về trời. Những lĩnh tụ Thánh Chiến là các vĩ nhân Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Kỳ vĩ nào hơn cảnh sáng lòng

Ôm choàng vũ trụ ý sáng trong

Bàn tay trải rộng nân đở khắp

Cha Trời Thiên Ý hiểu rõ thông

Hư không một cội niềm giải thoát

Thừa hành di chí đấng Cha Ông

Thiên Đàng vạn cõi đề thơ khắp

Vũ trụ vào ra có với không.

 

Hết phần 5 chương 11

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 12

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 12

 

Phần  1

 

PHẦN TIẾP THEO LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ.

 

1   Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, nên biết trong các sự nghiệp, chỉ có sự nghiệp văn hóa cội nguồn chính nghĩa đạo đức là sự nghiệp to lớn, vô cùng vĩ đại, bền lâu trường tồn vĩnh cửu. không có một cơ nghiệp to lớn nào sánh kiệp, kể cả cơ nghiệp vua chúa chốn nhân gian, vì sao chúng ta lại nói như thế.

 

 2  Vì sự nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn, là cơ nghiệp Văn Hóa chính nghĩa Thiên Ý Cha Trời cơ nghiệp ĐẠI ĐẠO vũ trụ, cơ nghiệp Thiên Đàng Cực Lạc, giải thoát sự khổ đem đến niềm vui lập lên cơ nhiệp trường tồn bất diệt. Lại nữa cơ nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, không phải hình thành trên giai cấp đấu tranh, tranh quyền tranh lợi, tranh bá, trang hùng, tranh hơn, tranh thua, mà hình thành dựa trên Văn Hóa Cội Nguồn, nền tản của đạo đức chính nghĩa, về Quyền con người  và sự giác ngộ.

 

3  Sự thành công của cơ nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn là làm cho con người giác ngộ. Trở về với Cội với Nguồn đến với Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, Lạc Long Quân và Âu Cơ và nhận biết rõ những quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho những Quyền bất khả xâm phạm.

 

4  Sự trường tồn của cơ nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn là làm cho con người nhận thức ưa thích mến chuộng những điều hay lẽ phải, phẩm chất cao đẹp đạo đức trong sáng, để trở thành, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẨN, CHÚA. Những chủ nhân tương lai của vũ trụ, vì vậy sự nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, là sự nghiệp vô cùng cao quí, và cũng hết sức vẻ vang, sự nghiệp đỉnh cao của nhân loại con người. Có thể nói, sự nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, là cơ nghiệp trường tồn vĩnh cửu  thành lập lên các cõi nước TRỜI thiên đàng cực lạc, thành lập lên cõi PHẬT, cõi THÁNH, cõi TIÊN, cõi THẦN, cõi CHÚA. Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết cơ nghiệp đạo đức, không chỉ hình thành trên nền tản đạo đức, và sự giác ngộ, mà còn hình trên sự giải thoát cứu khổ ban vui, trên phương diện nhiều hình thức. Nói về sự khổ con người thì bao la vô tận, nhưng ở đây chỉ điển hình một vài minh chứng của sự đau khổ, khốn khổ, cực khổ, cùng khổ, cái khổ do tự bản thân sanh ra, cái khổ do chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị đêm đến, cái khổ do lầm đường lạc lối tạo ra, nếu không có MẶT TRỜI CHÍNH NGHĨA Văn Hóa Cội Nguồn soi sáng, thời con người khốn khổ mãi không biết bao giờ chấm dứt. Nhân loại trần gian mất đi mặt trời Văn Hóa Cội Nguồn Chính Nghĩa, thời trần gian nhân loại lầm than không khác gì nơi ĐỊA NGỤC, biển khổ mênh mông không biết đến đâu mà cùng mà tận.

 

CÁI KHỔ CỦA SỰ CÙNG KHỔ

 

Sự khốn khổ của Nhân Loại con người trần gian hiện nay chính là ở trong nhà tù rộng lớn dưới sự cai trị của Phong Kiến Thần Giáo Độc Tài Dộc Trị, cao hơn nữa là Phong Kiến Vua, Chúa  độc tài toàn trị. Cảnh khổ nô lệ, khổ áp bức, khổ bóc lột,, khổ mất đi quyền con người, quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự chủ, quyền ngôn luận, mất tất cả những Quyền cơ bản như thế, thời cái khổ của sự cùng khổ lắm rồi, còn cọng thêm cái khổ của sự ăn không đủ no,mặc không đủ ấm, khổ về dịch bệnh, khổ về nghèo nàn lạc hậu. Khổ về Thiên Tai, động đất, Khổ về sanh, lão, bệnh, tử vân.v… Còn biết bao cái khổ của sự cùng khổ, biển khổ Trần Gian đúng là cùng khổ, cái khổ cả thể xác lẩn linh hồn, cái khổ nầy chồng chất lên cái khổ kia. Cái khổ kia chồng chất lên cái khổ nọ. Bỡi vì Trần Gian là bể khổ. Nếu không cứu khổ cho nhân loại mà còn gieo rét cái khổ cho con người thêm nữa thời nhất định cái khổ động đến lòng trời, khi lòng dân kêu oán cầu trời, thời được Trời ủng hộ huyền cơ xoay chuyển đảo ngược tình thế, chuyển bá tánh trăm họ Đồng Bào Muôn dân cùng khổ, hóa thành con Hổ dữ cuồn cuộn lên sức mạnh nuốt con Sói Phong Kiến Thần Giáo độc quyền, độc tài, độc trị. Nuốt con Sói Phong Kiến Vua, Chúa  gieo rét cái Khổ cho con người, cho bá tành muôn dân. Thế là với bao công lao dựng lên chế độ nhà nước độc quyền, độc tài, độc trị, trở thành cuộc hề ,nhà nước dã tràng, công khói mây rồi cũng trở về khói mây.

 

5  Nhưng đáng tiếc thay đáng lý ra sau khi con HỔ nuốt con SÓI, thời các lĩnh tụ tinh thần Vì Dân vì con người không nên đi theo bánh xe đổ độc quyền, độc tài, độc trị, đã bị phong trào khởi nghĩa đòi lại quyền sống con người lật đổ. Con Hổ phải đi theo con đường mới, con đường bảo vệ Quyền con người những quyền mà Tạo Hóa đã ban cho những Quyền bất khả xâm phạm hợp lòng Người, hợp lòng Trời, hợp Thiên Luật, lập lên nhà nước PHÁP QUYỀN, NHÀ NƯỚC, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, nhà nước thật sự của Dân do Dân vì Dân  nhà nước của chủ nghĩa Nhân Quyền dân chủ nhà nước của sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, nhà nước ĐỘC LẬP đi đôi với TỰ DO, các quyền cơ bản con người không những được bảo vệ mà còn được nân cao, thời con HỔ, không những không biến thành con SÓI, đã bị lật đổ MÀ BIẾN THÀNH CON RỒNG, LẬP THÀNH NHÀ NƯỚC TIÊN RỐNG, NHÀ NƯỚC MẠNH NHƯ RỒNG, ĐẸP NHƯ TIÊN, nhà nước văn minh nhất thời đại, nhà nước dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh. Và Quốc Tổ đã dùng Văn Hóa Cội Nguồn loại bỏ chủ nghĩa Phong Kiến Thần Giáo độc quyền độc tài độc trị, Phong Kiến Vua, Chúa, độc tài toàn trị. Khai sanh ra Nhà Nước Văn Lang nhà nước thật sự của Dân do Dân vì Dân có nền tản vì Quyền con người, quyền sống con người, quyền tự do con người, quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Mọi sự sống xã hội Công Bằng, Bình Đẳng vì tất cả Vua, Quan, Dân, Tướng, đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, nền Quốc Đạo Dân Tộc.

 

6  Sự sai sót của chủ nghĩa Phong Kiến Thần Giáo, cũng Phong Kiến Vua, Chúa là tước đi Quyền con người độc quyền, độc tài, độc trị, không những đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, đi ngược lại lòng Dân, đi ngược lại Thiên Luật vũ trụ, mà còn tạo ra bao nổi đắng cay khốn khổ trùm xuống sự khốn khổ của người dân. Khi nhân loại sự khốn khổ cũng đã là quá tải, sự khốn khổ quá tải đó là gì ? đó là TỨ KHỔ vậy.

 

7  Cái khổ phải chịu đầu thai vào bụng mẹ, sanh ra trong biển khổ trần gian  cái khổ DỊA NGỤC NHÂN LUÂN, linh hồn nơi địa ngục âm phủ sanh lên thời còn đở, còn như ở thiên đàng sanh xuống thời khốn khổ vô cùng. Vì chư thiên đã quen sống trong cảnh Thiên Đàng cực lạc. Vì lòng từ bi sanh xuống nhân gian chịu bao sự khổ. Cái khổ phải chịu nằm trong bụng mẹ luôn trong chín tháng mười ngày, nằm trong bốn bức tường tăm tối từ lúc phôi thai cho đến lúc hình thành thi thể, chịu bao sự khốn khổ ô uế khó chịu vô cùng, làm cho linh hồn u mê quên hết kiếp trước của mình trí giác không còn nhớ rõ điều gì, phải chịu làm lại từ đầu chịu bao khổ nhọc khờ dại. Đến khi đủ tháng đủ ngày, thời phải chui ra cửa mình chật hẹp, ép ngặt đau đớn vô cùng, làm khổ cả con lẫn mẹ. Quốc Tổ nói Chúng ta Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều chung cùng cái khổ đầu thai như nhau. Nhưng SAU NĂM NGHÌN NĂM NỮA thời nhân loại chư Thiên sanh xuống chốn Trần Gian mổ bụng chui ra. Cũng là lúc Thiên Ấn, Thiên Bút xuất hiện chốn nhân gian Văn Hóa Cội Nguồn ra đời soi sáng Quyền con người. Nhân Loại nhờ thế mà siêu sanh về Trời đông vô lượng vô biên không thể tính đếm hay nghĩ cho hết được. Tuy chúng Ta khai lập lên Nhà nước Văn Lang Văn minh công bằng cũng như nền Hiến Pháp Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Đạo, nhưng chỉ truyền khẩu cho nhau mà thôi. Không ghi chép thành kinh luân được. Nên dẫn đến tam sao thất bổn là lẽ đương nhiên dân tộc bách việt Văn Lang sau ba nghìn năm nữa sẽ trở lại thời đại độc tài toàn trị  chủ nghĩa Phong Kiến Vua Chúa lạc hậu về Quyền con người, đó là nói chuyện sau ba nhìn năm tới con dân Văn Lang phải chịu cảnh lầm than như vậy. Còn ở vào giai đoạn nầy khắp thế giới chỉ riêng nhà nước Văn Lang là không độc quyền, độc tài,độc trị. Dân chúng sống trong mái nhà Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp bình yên an vui hạnh phúc.

 

8  Những linh hồn sanh ra nơi chốn Trần Gian ở thời đại nầy, nếu không phải thượng căn thời khó mà phục hồi lại căn tánh của mình, vì bao sự khốn khổ đầu thai ấy nên khi mở mắt chào đời, liền bật lên tiếng khóc khổ ải, bước vào sự sống khốn khổ yếu đuối lặp lại từ đầu, luôn luôn nhờ cha nhờ mẹ bảo bọc để sống lúc nào cũng bị đói khác hành hình, bịnh tật đe dọa, làm khổ cho cha mẹ biết là bao, cuộc đời lớn lên phải trải qua biết bao là khổ nhọc khó nhọc, phải chịu nhiều tai kiếp, hoạn nạn ngoài ý muốn, ôi còn sự khổ nào hơn.

 

ĐÓ LÀ SANH KHỔ VẬY

 

Trên Thiên Giới, nói đến cảnh về GIÀ, thời ai mà không ngán ngẩm, mắt mờ, tai điếc, thể lực kém suy, da nhăn, má tốp, lảng trí, hay quên, lẫn cẫn, khù khờ, không còn minh mẫn sáng suốt. khổ già ấy quả thật là khổ trên Thiên Đàng không có cảnh khổ nầy vì ai ai cũng trường sanh bất tử. Còn sự sống trần gian cảnh  bệnh tật theo sự già nua cứ mãi sanh ra, già cứ sanh bệnh tật, chẳng khác nào đất sanh cỏ, bao nhiêu thời trai trẻ, gái xuân đều biến mất, nhường lại cho sự già nua lụ khụ lờ khờ, ôi còn cái khổ nào hơn. Hãy trở về Nguồn Cội theo Văn Hóa Cội Nguồn về Trời sanh sống giải thoát khổ già.

 

ĐÓ LÀ LÃO KHỔ VẬY

 

Ở Thiên Giới Chư Thiên nghe nói đến cái đau cái bệnh, thời không ai là không lắc đầu ngán ngẩm với bốn trăm lẻ tám bệnh, cứ xoay vần bám lấy con người, cuộc sống chẳng được bình yên, bao khổ não sanh ra, hết bệnh này sang bệnh khác, có những bệnh trầm trọng làm cho con người dở sống dở chết, khốn khổ không biết đâu mà lường, đó mới nói về phần thân xác, còn về phần linh hồn, thời bao bệnh phiền muộn cứ sinh ra, lo lắng chuyện nầy chưa xong thời lo sang qua chuyện khác, cái lo nầy chồng chất lên cái lo kia, nổi sợ nầy chồng lên nổi sợ khác, lương tâm cứ dày vò bức rức không yên, đủ thứ buồn phiền sanh sôi nảy nở, thân xác cùng tâm thức thi nhau mà đau mà bệnh, ôi còn nổi khổ nào hơn, Hãy đến với Cha Trời sống theo Thiên Ý Cha Trời trở về Thiên Đàng cực lạc giải thoát bệnh khổ. Vì sống trên Thiên Đàng cực lạc không có ai là bệnh khổ cả. Khổ bệnh chỉ có ở trần gian cõi tạm mà thôi.

 

ĐÓ LÀ KHỔ ĐAU KHỔ BỆNH VẬY

 

Nói đến cái chết Thời ở trên Chư Thiên không lấy gì làm lạ vì chư thiên đã hiểu thông sanh tử, sanh tử chỉ là thay đổi lớp áo da con người mà thôi. Bỏ thân nầy có thân khác. Nhưng người Trần Gian lại khá  nói đến cái chết thời ai ai cũng sợ hãi lẫn lo âu buồn rầu, không biết linh hồn sẽ đọa lạc về đâu, một lần ra đi không bao giờ trở lại, sự nghiệp, vợ con, họ hàng thân thuộc, bạn bè, quê hương, vĩnh viễn không còn thấy nữa, trước cảnh chia ly bao nổi ngậm ngùi, ngoài nghiệp ÁC nghiệp THIỆN ra chẳng mang theo, đem theo được gì, siêu hay đọa đều quyết định phút ra đi nầy, vui hay khổ cũng quyết định phút ra đi nầy, ôi còn cái khổ nào hơn nữa. Hãy trở về Cội Nguồn, đi theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn trở về Trời giải thoát sanh - lão - bệnh - tử sống vĩnh hằng sống an vui tự tại, làm chủ vũ trụ.Bốn nổi khổ lớn nầy, theo luật tự nhiên, theo luật nhân duyên, theo luật vô thường, theo luật sanh tử, theo luật nhân quả xây chuyển mãi trong vụ vô thường nhất là Trần Gian. Những bốn nổi khổ nầy, một khi con người trở về với Cội với Nguồn đi theo Văn Hóa Cội Nguồn sống theo Thiên Ý Cha Trời liền được hóa giải làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ các quy luật vũ trụ, thời không có gì là quan trọng cả, vì đã giải  thoát tất cả. Sanh Tử vô hiệu. Sanh - Lão - bệnh - tử tự mình làm chủ lấy.

 

9  Nhưng mấy ai ở chốn nhân gian, được gặp Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Ấn Thiên Bút vũ trụ vì hàng chục triệu năm huyền cơ Tạo Hóa  mới xuất hiện Một Lần, có thể 75 triệu 600 nghìn năm chỉ xuất hiện ở VĂN LANG chúng ta mà thôi. Và sau năm nghìn năm nữa mới trổ hoa Thiên Ấn - Thiên Bút. Nơi chốn trần gian hiện giờ các nước lân cận chúng ta nói riêng, toàn thế giới nói chung, nhân loại vì bốn nổi khổ lớn nầy, làm cho nổi khổ đã là quá tải. Thế mà chủ nghĩa Phong Kiến Thần Giáo, cũng như Phong Kiến Vua, Chúa. Chính Giáo còn đở. Còn Tà Giáo thời thôi khỏi nói độc quyền, độc tài, độc trị kinh khủng, coi mạng người như cỏ rác, nói gì đến Quyền con người. Phong Kiến Tà Giáo độc tài, độc trị, gieo ra bao nổi khổ chồng thêm lên bốn sự khổ tự nhiên của con người sanh - lão - bệnh - tử, đêm khốn khổ, đè lên bao sự khổ, đưa con người đến cùng khổ. Sự khốn khổ con người đã quá tải, cầu mong sao giải thoát nổi khốn ấy, nhưng chủ nghĩa Phong Kiến Thần Giáo, cũng như Phong Kiến Vua, Chúa  cứ đặc điều ra thể chế nầy, thể chế nọ độc quyền, độc tài độc trị gây ra bao cảnh tan thương. Lại bỏ mặt không quan tâm đến sự khốn khổ nầy của Đồng Bào thiên hạ bá tánh muôn dân, mà chỉ lo cũng cố Quyền Lực sự độc quyền, độc tài, độc trị của mình, thống trị tàn bạo đối với muôn dân, chồng chất lên bao sự khổ, khốn khổ, khổ hết lớp nầy sang lớp khác, làm cho đồng bào thiên hạ muôn dân lâm vào cảnh cùng cực của sự khổ.

 

10  Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cháu nhà Trời, là phải làm theo lời dạy của Trời,cũng có nghĩa làm theo lời dạy của QUỐC TỔ VUA HÙNG, THEO CHÍ HƯỚNG CỦA VUA HÙNG, xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn, xây dựng cơ nghiệp Đạo Đức, trên cơ sở truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung, thực hành theo duy chí của ĐỨC CHA TRỜI, cứu khổ ban vui khắp cùng nhân loại, giải thoát sự đau khổ, sự khốn khổ, sự cùng khổ của nhân loại, đưa con người đến chỗ làm chủ lấy mình, làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ xã hội, làm chủ khoa học, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ.

 

11  Đi theo truyền thống Cha Ông, cũng có nghĩa là giàu lòng từ bi bác ái, huy sinh cuộc đời mình phụng sự cho dân cho nước nói riêng, cho nhân loại nói chung, mở cửa Thiên Đàng lấy đường địa ngục, đêm hết tâm tư nguyện vọng phục vụ cho Chính Nghĩa, làm nổi bật chính khí sáng tỏ phẩm hạnh phẩm chất trong sáng con cháu Tiên Rồng Việt Nam, như những cánh hoa sen tua tủa truyền cảm chúng dân, những liều thuốc văn hóa linh diệu, làm sống lại Quyền con người, THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP TỰ DO, VÀ NHỮNG QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TỪ ĐẠI LINH HỒN TỒ TIÊN, CHUYỀN SANG TIỀU LINH HỒN CON CHÁU, đã có sẳn tự bao đời ẩn tàng trong tìm thức, chỉ cần Văn Hóa Cội Nguồn truyền đến là sẽ bừng bừng sống dậy mọc lên, tỏa hương hoa chính nghĩa thơm ngát, mùa xuân hạnh phúc trổi dậy khắp non sông tổ quốc.

 

12  Trong xã hội nhân loại con người, một khi đã gặp được Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, thời coi như họ đã tìm thấy chân lý, tìm lại chính mình, tự mình đứng lên giải thoát sự khổ cho chính mình. Và cũng từ đây xã hội nhân loại chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn ý thức, nhận thức giác ngộ cao, tiến tới xã hội văn minh Chân Thiện Hoàn Mĩ, chủ nghĩa Nhân Quyền Dân Chủ tiến lên Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  đại đồng, tạo thành sức mạnh vô biên, sức mạnh của sự thành công đại thành công, chủ nghĩa vĩ đại trên các chủ nghĩa, vĩ đại chủ nghĩa đại đồng, công bằng, bình đẳng tối cao vũ trụ.

 

13  NÓI TỐM LẠI, sự nghiệp ĐẠO ĐỨC là sự nghiệp vô cùng vĩ đại, không có một sự nghiệp nào sánh kịp, có thể nói rằng, tạo dựng cơ nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là tạo dựng cho chính mình một cơ nghiệp trường tồn vĩnh hằng vĩnh viễn, cơ nghiệp cõi trời thiên đàng cực lạc. Chỉ có Những con người làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn hội tụ đủ điều kiện, cả đạo đức lẫn tài năng, vượt lên tất cả đi đầu dẫn đầu về Quyền con người đem lại công bằng, bình đẳng, từ bi, bác ái, khoan dung và độ lượng vì tình người, dẫn đầu đoàn kết, đại đoàn kết, mở ra con đường rộng lớn Nhân Quyền dân chủ công bằng, bình đẳng, lấp con đường độc quyền, độc tài, độc trị, thay thế vào đó là một nền văn minh lỗi lạc, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp trên nền tản Quyền con người tiến tới làm chủ vũ trụ. ĐIỀU ĐÁNG CHÚ Ý, đã là con người thời phải cần có Văn Hóa, và chính Văn Hóa làm cho ý thức nhận thức con người phát triển, Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đỉnh cao của trí tuệ. Văn Hóa tối cao của chính nghĩa, Văn Hóa tối cao của sự giải thoát đau khổ, khốn khổ, cùng khổ, văn hóa chánh Đẳng chánh Giác. Con người một khi làm chủ Văn Hóa tối cao nầy, không nói chúng ta cũng hiểu rằng, con người như vậy đã hội tụ nhiều yếu tố cơ bản, thông chân lý lắm tài lắm đức, phải nói là những con người thay thế Đức Cha Trời. Đêm lại quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền độc lập, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, cho mỗi dân tộc, cho mỗi con người, trên khắp hành tinh trái đất nầy.

 

14  Theo sự truyền dạy của Quốc Tổ. Sau năm nghìn năm tới kể từ khi khai dựng nước Văn Lang thời thời Thiên Ấn, Thiên Bút sẽ xuất hiện. HUYỀN CƠ ĐÃ CHUYỀN THEO LUẬT TUẦN HOÀN VŨ TRỤ, Ở VÀO GIAI ĐOẠN ĐI LẦN VỀ CUỐI TIỂU KIẾP THỨ 9, ĐẦU THẾ KỈ 21, THỜI CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, ĐÃ KÉO DÀI HÀNG VẠN VẠN NĂM, Ở VÀO CÁC THỜI KỲ THẦN GIÁO, THỜI KỲ PHONG KIẾN, ĐẾ - VƯƠNG - VUA - CHÚA - ĐỈNH CAO CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRI,  CHÍNH LÀ THỂ CHẾ CHẾ ĐỘ, ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, TIẾN TỚI CẢNH GIỚI LÃO HÓA, THÁI HÓA, CỨNG NGẮC, CỨNG NHẮC KHÔNG CÒN LINH HOẠT PHÙ HỢP THEO HUYỀN CƠ TIẾN HÓA CHUYỀN XÂY VŨ TRỤ, CŨNG  NHƯ KHÔNG THEO KIỆP SỰ TIẾN HÓA TRÀO LƯU TIẾN HÓA PHÁT TRIỂN XÃ HỘI, THEO XU THẾ TOÀN CẦU, CÓ THỂ NÓI CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, ĐI LẦN ĐẾN HỦY DIỆT THAY VÀO ĐÓ LÀ CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN, quyền con người CHỦ NGHĨA NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ, CHỦ NGHĨA CỦA SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN,  ĐỈNH CAO CỦA CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ TỰ DO. LÀ CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG, CHỦ NGHĨA TỐI CAO TRÊN CÁC CHỦ NGHĨA, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐẠO HỢP NHẤTTỐI CAO VŨ TRỤ. Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ các Ông nên biết, nước VĂN LANG chúng ta đã đi trước sự tiến hóa xã hội nhân loại, trước năm nghìn năm, xây nền móng Quyền con người chủ nghĩa đại đồng. Sau năm nghìn năm nữa ở vào thế kĩ 21 sau công nguyên, chủ nghĩa Nhân Quyền Dân Chủ, tiến tới Thiên Quyền Nhân Chủ  đại đồng sẽ ra đời kéo dài cho hết tiểu kiếp thứ 9, nở hoa chánh đằng chánh giác. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.

 

15  Các Ông nên biết, chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị, đã gieo rắc quá nhiều đau khổ cho nhân loại con người, chỉ tồn tại, khi trình độ dân trí thấp. Nhưng khi trình độ dân trí cao thời không còn phù hợp tồn tại được nữa. TỐM LẠI: trong các sự nghiệp, chỉ có sự nghiệp đạo đức Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa,là sự nghiệp vĩ đại trên các sự nghiệp vĩ đại, trường tồn vĩnh hằng, bất diệt, sự nghiệp tạo dựng lập lên các cõi nước Trời thiên đàng cực lạc, cõi PHẬT, cõi THÁNH, cõi TIÊN, cõi THẦN, cõi CHÚA, ở khắp các tần trời. Những người chỉ hướng Về Cội Nguồn thời phước đức còn không sao nói hết, huống chi những người theo Văn Hóa Cội Nguồn, gầy dựng sự nghiệp đạo đức, cống hiến của cải vật chất, cống hiến tài năng, trí huệ, sức lực, cho sự nghiệp vẻ vang trường tồn vĩnh hằng bất diệt ấy, thời nhất định những người có công lớn như thế thời làm Vua Trời, công nhỏ thời làm Quan, Tướng nhà Trời. Còn tu hành đảnh lễ, cúng dường hương hoa, trà quả, nhang đèn, tiền của cải, vàng bạc châu báu , ngọc ngà, kim cương, trân châu cũng như sản phẩm có công tạo ra, có công  kiếm được, dâng lên cúng dường khai hóa TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, thời nhất định siêu sanh về khắp các tần trời, cõi trời làm thiên chúng chư thiên, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, muôn thứ đều theo ý tưởng hiện ra, sống trong lầu đài cung điện nguy nga, đường sá ao hồ toàn bằng châu báu, hào quang rực rỡ. Sống lâu vô biên không có ốm đau bệnh tật, cuộc sống đại đồng, công bằng, bình đẳng, quyền sống, quyền độc lập,quyền tự do, quyền tự chủ, quyền ngôn luận, quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung những Quyền Tạo Hóa đã ban cho được tôn trọng tuyết đối, ai cũng như ai, không ai có quyền xâm phạm. Sống cuộc sống thiên đàng cực lạc, huống chi là các bật VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG, PHỦ cũng như các tần lớp THIỆN NHÂN TRI THỨC TRÍ THỨC, vì DÂN vì NƯỚC vì NHÂN LOẠI, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn có thể nói các NGÀI là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đầu thai xuống thế, cứu khổ cứu nạn dìu dắc Đồng Bào thiên hạ bá tánh muôn dân về Trời, mở rộng thiên đàng cực lạc thêm rộng lớn, công đức của các Ngài không sao luận bàn, dù cho luận bàn trăm nghìn kiếp cũng không hết. Để thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình, các Ngài luôn nắm vững Thiên Luật Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI, bảo vệ quyền thiêng liêng con người, mở rộng khôi phục Quyền con người xây dựng chủ nghĩa hóa bình thân thiện. Phát triển Văn Hóa Cội Nguồn  đến cùng, xây dựng lên một nền HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, CHÍNH NGHĨA, là một vấn đề cơ bản theo Quy Luật tiến hóa phát truyển hoàn thiện của nhà nước PHÁP QUYỀN, NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, NHÀ NƯỚC CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ VĂN MINH, nhà nước của sự bất diệt, vĩnh hằng, trường tồn, bất tử, những cải cách xã hội hoàn toàn đổi mới khác xa chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị. Chủ Nghĩa Thiên Đàng cực lạc, tự do, tự tại, an vui hạnh phúc.

 

Đến đây các bạn cũng đã biết rõ, trở thành lĩnh tụ tinh thần vũ trụ không mấy là khó, chỉ cần mình sống vì người, sống cho nhân loại anh em. Nhân loại vui thời mình vui, nhân loại khổ thời mình khổ. Mỗi lời nói , mỗi hành động đều vì nhân loại anh em không vì mình chỉ có vậy thôi.

Cái vui cùng khắp trong ta

Cái vui, vui mãi sơn hà nước non

Cái vui cứu khổ muôn dân

Cái vui giải thoát tử sanh luân hồi

Cái vui bay thẳng về trời

Cái  vui làm chủ Linh Hồn chân ông

Cái vui chung cảnh muôn dân

Cái vui nhìn thấy nước non sang giàu

Cái vui an lạc Tâm Hồn

Cái vui  tự  tại  biển  trời tự  do.

 

Hết phần 1 chương 12

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 12

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 12

 

Phần  2

 

PHẦN TIẾP THEO LỜI DẠY QUỐC TỔ

 

1  Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết nếu con người biết được PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, từ đâu mà có, từ đâu sanh ra Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời họ nắm lấy thời cơ, cơ hội, tự làm chủ lấy mình làm chủ văn hóa cội nguồn, làm chủ thiên luật, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ hiến pháp, luật pháp, đạo pháp,suốt đời vì dân vì nước vì nhân loại, lèo lái con thuyền chính nghĩa cứu dân độ thế, thời chính những người nầy tự tâm tự tánh, tự họ sanh ra địa vị, ngôi vị, phật, thánh, tiên, thần, chúa, không có một đấng nào sanh ra Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cả mà chính họ và chính cả xã hội THIÊN ĐÀNG xã hội  ĐỊA NGỤC cũng thế, không có một đấng nào tạo ra cả, mà do con người hành ác hành thiện tạo ra xã hội thiên đàng, xã hội.địa ngục mà thôi.

 

2  Khi con người hiểu biết như thế, thời họ sẽ tự quyết định lựa chọn cho chính mình con đường tươi sáng, con đường do chính mình tự chọn, con đường Văn Hóa chính nghĩa, con đường trở về Nguồn Cội, con đường từ bi bác ái, công bằng, bình đẳng, khoan dung và độ lượng con đường tạo lập dựng lên cơ nghiệp thiên đàng cực lạc cõi trời, cõi PHẬT, cõi THÁNH, cõi TIÊN, cõi THẦN cõi CHÚA, và họ cũng hiểu chỉ có đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, thời nhân loại mới hội đủ điều kiện, trở thành những người có tài có đức, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, xây dựng lên thiên đàng cực lạc quốc. Xã Hội  tự do, công bằng, bình đẳng, đoàn kết, cuộc sống thanh cao thoát tục, tinh thần vật chất đều đạt đến đỉnh cao, vượt lên trên tất cả, chủ nghĩa của thế giới phàm phu, chủ nghĩa của sự độc quyền , độc tài, độc trị. Có thể nói rằng, những người làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, không nói cũng hiểu những con người như vậy, là những đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu Đồng Bào thiên hạ bá tánh muôn dân trăm họ, đi theo con đường Văn Hóa chính nghĩa, đấu tranh giành lại Quyền con người. Quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, xóa bỏ con đường độc quyền, độc tài, độc trị, con đường khổ chồng chất lên bao sự khổ, hận thù chồng chất lên bao hận thù, một thể chế đi vào lỗi thời, già nua xơ cứng thóa hóa, tự nó sanh ra sâu mọt, tham ô, móc ngoặc, tranh quyền, đoạt chức,bè phái quấy nhiễu chế độ, không những tự nó làm hại thể chế độc quyền, độc tài, độc trị của nó, mà còn cửa quyền, sách nhiễu, hách dịch, hạch sách,đàn áp, áp bức muôn dân đi ngược lại Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI. Một nhà nước như thế sẽ đưa đến kết quả tai hại không những cho mình và cả cho người sự diệt vong và đổ nát.

 

3  Một xã hội mà cứ gieo rắc ra mãi những hạt giống độc quyền, độc tài, độc trị, thời bao cái độc nó mãi sanh ra từ trung ương đến địa phương, lan tràng đến mọi người dân, độc tâm, độc tánh cứ thế mà sanh ra, hủy diệt tàn hại sự sống con người, gieo ra bao cái nhân xấu, đi sâu vào con đường tội lỗi, để rồi nhận một kết quả trong tương lai, không những dẫn đến sự đổ nát nhanh chóng hiện tại, mà còn dẫn nhau sa đọa xuống các tần Địa Phủ, làm cho địa ngục âm phủ thêm mở rộng, rồi chính mình phải nhận bao thảm họa, kinh khủng, hãi hùng, khiếp đảm, nơi địa ngục, âm phủ mà còn phải chịu luân hồi trả quả, gieo ác gặt ác không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

 

4  Những người giác ngộ như thế, như các đoạn kinh văn trước đã nói,  PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA trên các tần trời đầu thai xuống chốn phàm trần cứu dân độ thế lưu truyền Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, mở rộng các cõi thiên đàng cực lạc thêm phần rộng lớn, công đức của những người nầy không sao kể xiết, dù cho trăm nghìn kiếp cũng không sao kể hết được, chỉ cần thành tâm ca ngợi lễ bái, cúng dường cho những người nầy, thời chuyển họa thành phúc siêu sanh về các tần trời, huống chi là cúng dường TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, thời những người ca ngợi cúng dường ấy, tuy là người phàm tục nhưng đổi chơn căn thành các Thiện Nhân tri thức đại phước  siêu sanh lên ở các cõi trời.

 

5  Văn hóa cội nguồn chính nghĩa xuất hiện, ánh sáng MẶT TRỜI CHÂN LÝ LUÔN SÁNG SOI,  thời nhân loại tự tìm thấy con đường về Trời, và cũng từ đó họ tạo dựng lên cơ nghiệp Văn Hóa chính nghĩa, Văn Hóa tối cao về Quyền con người đại đồng bình đẳng, Văn Hóa của sức mạnh đoàn kết, sức mạnh vô biên, không còn một sức nào hơn nữa, sức mạnh đưa đến thành công, đại thành công. Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết.

 

6   Không phải chỉ có nhà cao cửa rộng, tiền tài danh lợi, quyền cao chức trọng mới là sự ngiệp, mà văn hóa cội nguồn chính nghĩa mới là sự nghiệp to lớn vô cùng vĩ đại cơ nghiệp vĩnh hằng ,trường tồn, bất diệt, không có một sự nghiệp nào sánh được sự nghiệp văn hóa nầy, các sự nghiệp khác chỉ là hạt cát hạt bụi, đối với sự nghiệp văn hóa cội nguồn mà thôi.

 

7  VÌ THẾ,  những người giác ngộ, họ dám huy sinh tất cả các cơ nghiệp sự nghiệp khác, chỉ giữ lấy cơ nghiệp sự nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, cũng cố xây dựng mỗi ngày một thêm to lớn, giúp dân giúp nước, trở thành quốc thới dân an, dân giàu nước mạnh, thái bình âu lạc, không có chiến tranh và lòng hận thù. Những người như thế là đại ân nhân của nhân loại con người, những  con người vĩ đại không có sự vĩ đại nào hơn.

 

8  Theo Thiên Luật tiến hóa phát triển tuần hoàn xã hội, thời cái gì đến giai đoạn thoái hóa già cỗi, thời phải thay thế bằng sự sống mới, hàng vạn vạn năm chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị cũng thế. Nhưng đến khi tiến hóa đến chỗ không còn tiến hóa được nữa, thời của chủ nghĩa độc quyền độc tài, độc trị, thời phải đi vào sự hủy diệt thay thế bằng một chủ nghĩa khác, chủ nghĩa của Non trẻ, đó là chủ nghĩa đa nguyên tiến tới chủ nghĩa Nhân Quyền Dân Chủ, tiến lên Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ ĐẠI ĐỒNG. Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ các Ông nên biết mỗi thời kỳ mỗi thời điểm mỗi giai đoạn lịch sử, con người luôn luôn biến đổi phát triển tiến hóa về ý thức về nhận thức, nhận định về cuộc sống, những cái lỗi thời sẽ đi vào thóa hóa chối bỏ, và vương tới những cái mới ở đỉnh cao hơn, đây là quy luật không gì thay đổi của luật tuần hoàn tiến hóa phát triển xã hội nhân loại vũ rụ.

 

9  Và cũng chính quy luật không gì thay đổi  phát triển tiến hóa nhân loại xã hội vũ trụ, họ tự thấy những cái thóa hóa già cỗi phải được loại bỏ, thay thế bằng sự sống mới, sự sống cao hơn, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn.

 

10  Và Văn Hóa Cội Nguồn chính là cái mà nhân loại đang cần không thể chối bỏ vì chối bỏ thời Quyền con người khó mà tỏa sáng được. Bóng u minh sẽ bao trùm lấy Trần Gian, nhân loại phần lớn đều sa đọa xuống các tần Địa Phủ chịu bao cảnh hành hình khủng khiếp. Và nhân loại cũng tự thấy rằng, chỉ có con đường Văn Hóa Cội Nguồn, mới thật sự đêm lại Quyền con người đem lại sự công bằng bình đẳng cho cuộc sống cho người và cũng cho chính mình, một luồng gió mới, một cuộc sống mới, một tình thương rộng lớn khắp hoàn cầu, làm mát dịu lòng hận thù, thay thế vào lòng từ bi ác ái.

 

11  Trong xu thế phát triển tiến hóa nhanh chóng con đường đa nguyên Nhân Quyền  dân chủ toàn cầu, nhằm lúc giai đoạn Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, như một liều thuốc quí làm sống dậy Quyền con người sự Công  Bằng Bình Đẳng, đi vào sự sống. Tiến tới một thời đại văn minh, lấy Văn Hóa chính nghĩa làm nền tản kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong xu thế trào lưu thế giới, Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện. Sẽ tự nhiên xuất hiện những nhân vật tiêu biểu, làm rường cột cho nền Văn Hóa chính nghĩa, hết lòng phụng sự cho Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, phụng sự cho nhân loại, những con người tiêu biểu dũng cảm ấy, dám quên mình vì xã hội vì non sông tổ quốc, vì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, tự mình rèn luyện những đức tánh cao thượng, những phẩm chất, thanh cao trong sáng, và lẽ đương nhiên họ sẽ trở thành, PHẬT, THÁNH, TIÊN THẦN, CHÚA lĩnh tụ đỉnh cao nhân loại.

 

12   Như vậy, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến, từ nhân dân mà ra, từ tâm từ tánh mà thành vì dân vì nước mà có, vì nhân loại trở thành các lĩnh tụ. Có thể nói rằng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không đâu xa, mà chính những người hết lòng phụng sự cho dân tộc, cho Tổ Quốc, cho nhân loại, những con người mở cửa Thiên Đàng lấp đường Địa Ngục, tạo dựng cơ nghiệp đạo đức, cơ nghiệp thiên đàng cực lạc, xã hội chân thiện hoàn mĩ tối cao của xã hội loài người.

 

13   Những người có công dìu dắc nhân loại con người trở về với cội với nguồn làm cho con người có hạnh phúc, thời chính họ là người hạnh phúc nhất trần gian, và hiển nhiên, họ là người không cầu danh, cầu lợi, và vẩn nổi danh, nổi lợi Như sấm, khắp đất nước khắp thế giới.

 

14  Những người có công vì dân vì nước, có công dìu dắc nhân loại đi đến con đường hạnh phúc, đó là một việc làm cao cả, không có việc làm cao cả nào hơn, đương nhiên những người ấy, sẽ trở thành các Chúa Trời, Vua Trời, họ luôn luôn được thiên chúng ca ngợi suy tôn, họ là những đấng đại giác ngộ, thay mặt cho Trời, hành sự theo Trời, các ngài là đấng cứu thế, cứu khổ cứu nạn, những đấng anh linh cao cả. Có thể nói ở vào thời kỳ đa nguyên Nhân Quyền dân chủ, tiến tới Thiên Quyền Nhân Chủ  chủ nghĩa đại đồng, là thời kỳ nhân loại con người trần gian tiến tới, Thành Phật, Thành Thánh, Thành Tiên, Thành Thần, Thành Chúa, hằng hà sa số, không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được. Các Ông nên biết là vì ở vào thời kỳ ấy, trình độ dân trí đã đạt đến trình độ đỉnh cao, trình độ văn minh tinh thần lẫn vật chất, chỉ cần Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa xuất hiện, là nhân loại Con người sẽ hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, tiến tới  làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, đạt đến cảnh giới chánh đẳng chánh giác, làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ vũ trụ, và cũng từ nền tản Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa nầy, đã chuyển hóa xã hội Địa Ngục trần gian, thành xã hội Thiên Đàng trần gian, nất thang đi vào cảnh giới thiên đàng cực lạc, nất thang cõi trời, khắp các tần trời.

 

15  Ở vào thời kỳ như thế, nhân loại, thành Phật, thành Thánh, thành,Tiên, thành Thần, thành Chúa, hằng hà sa số, vô tận vô biên, không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được. Vì sao lại nói như thế. Vì những người đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, hành theo Văn Hóa Cội Nguồn, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, thời ý thức của nhân loại con người đã đi đến đỉnh cao chánh đẳng chánh giác, làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ quy luật tạo hóa, làm chủ vũ trụ, thời lẽ đương nhiên nhân loại thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Thần, thành Chúa, hằng hà sa số vô lượng vô biên không lấy chi làm lạ, đó cũng chính là quy luật tự nhiên ý thức nhận thức tiến hóa con người, đạt đến cảnh giới phản tỉnh trực giác đỉnh cao, thấy rõ bổn lai diện mục, thật tướng thật tánh của chính mình, làm chủ vũ trụ.

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN NÊN BIẾT TRƯỚC

 

Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết xã hội VĂN LANG chúng ta đi trước huyền cơ tiến hóa phát triển xã hội nhân loại Văn Minh về Quyền con người đi trước đến năm nghìn năm. Là một chuyện kỳ lạ nhất trong thời đại Phong Kiến Thần Giáo độc quyền đọc tài, độc trị .Kỳ lạ nhất trong thời đại Phong Kiến Vua, Chúa độc quyền, độc tài, độc trị. Mở màng nền văn minh Văn Hóa Cội Nguồn, nền Văn Minh Quyền con người trên hết. Một nhà nước Văn Lang kỳ lạ ra đời. Quốc Vương của nước Văn Lang không phải là vị Vua Tối cao. Mà tối cao của Nước Văn Lang là Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp, Công Bằng Bình Đẳng. Vua, Quan, Tướng Lĩnh, Dân Chúng ai cũng như ai đều bình đẳng Công Bằng trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Dân chúng Bách Việt Văn Lang sống trong Quyền Tự Do, tự do mưu cầu hạnh phúc. Không còn sống trong cảnh nhà tù xã hội rộng lớn, dưới ách thống trị. Độc quyền, độc tài, độc trị. Nước Văn Lang được coi như là Thiên Đàng Trần Gian. Tuy ba nghìn năm tới Bách Tộc Văn Lang tuy rơi vào cảnh khốn khổ do thể chế độc tài độc trị gây ra. Vì nền Quốc Đạo Văn Lang biến mất. Nhưng sau năm nghìn năm tới Nền Văn Hiến Quốc Đạo Văn Lang sẽ hồi sanh trở lại trổ hoa chánh đẳng chánh giác. Đến lúc nầy Dân Tộc Văn Lang đã trở thành Dân Tộc Đại Việt. Nhưng đất đai Văn Lang chỉ còn Nam Văn Lang mà thôi. Tức là làm Chủ Địa Long vũ trụ . hình chữ S.

 

16  Dân tộc Bách Việt Văn Lang trên hai nghìn năm gian khổ nền Quốc Đạo biến mất, BÓNG U MINH BAO TRÙM LẤY NON SÔNG, TỪ NHÀ NƯỚC VĂN LANG PHÁP QUYỀN, TRỞ THÀNH NHÀ NƯỚC VĂN LANG ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, THEO PHƯƠNG BẮC, BỊ PHƯƠNG BẮC XÂY CHUYỂN ĐÔ HỘ XÂM LƯỢC, cướp đi tất cả những quyền cơ bản con người. Không những chúng cướp đi quyền sống, quyền độc lập, quyền tự do, mà còn cướp đi đất đai VĂN LANG, Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang , biến dân tộc Văn Lang thành dân tộc nô lệ, trở thành dân tộc đau khổ, khốn khổ, cùng cực sự khổ gần hai nghìn năm, tôi luyện ý chí bất khuất, kiên cường, quật khởi, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Sau gần năm nghìn năm tới, Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa lại xuất hiện Dân Tộc Việt Nam hồi sinh Quyền con người sống dậy mạnh mẽ. Nhờ sự tôi luyện trong gian khổ, chiến tranh binh đao máu lửa, tù đày nô lệ áp bức, nên đã khác vọng về Quyền con người, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và những quyền cơ bản khác, nói chung là những quyền Tạo Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Vạn sự sống trên đời hết thịnh rồi tới suy, hết suy  rồi tới thịnh Dân Tộc Việt Nam đã hết kiếp nạn suy vong, đương nhiên phải đến lúc hồi sinh trở lại, Huyền cơ vũ trụ xoay chuyển Thiên Ấn, Thiên Bút ra đời. Dân Tộc Việt Nam tiếp thu Văn Hóa Cội Nguồn nhanh chóng lấy lại khí thế con cháu Tiên Rồng, gánh lên vai trách nhiệm của Cha Ông, trách nhiệm cao cả, đêm Văn Hóa Cội Nguồn truyền trao cho nhân loại, mở màng thời đại mới, thời đại đỉnh cao trí tuệ nhân loại, Việt Nam rạng rỡ khắp năm châu.

 

Các Bạn nghĩ sao ? nếu non sông Đại Việt không hiển linh làm gì có Văn Hóa Cội Nguồn ra đời. Tôi có thể khẳng định với các Bạn rằng không ai có thể viết được Văn Hóa Cội Nguồn. Chỉ trừ khi Cha Trời Chuyển hóa Thiên Ý. Thiên Ần Thành Thiên Bút mà thôi. Không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào làm nổi điều nầy. Cho nên cơ vận Tạo Hóa đã nói. Tai họa nhân loại chỉ có Trời mới cứu khỏi. Có nghĩa là Thiên Ấn, Thiên Bútxuất hiện. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, phò trì  đem Ý Trời truyền khắp nhân loại. Nhân loại nhờ đó mà được cứu khổ an vui. Nên Thiên Cơ nói: tai nạn nhân loại chỉ Trời mới cứu khỏi. Khổ đau kia có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa độ qua.

Dân tộc Việt Nam ôi Việt Nam

Dân tộc uy linh dân tộc Tiên Rồng.

 

Dân tộc có bề sâu bề dày năm nghìn năm Văn Hiến, Từ Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước cho tới ngày nay. Sao ta mãi hững hờ mà quên đi Nguồn Cội.

Dậy mà đi hỡi Đồng Bào Đại Việt

Dậy mà đi hỡi Hồn Thiên dân tộc

Dậy uy linh dậy hào hùng cuồng phong bão táp

Nền Văn Hóa chuyển rung trời rung đất

Phá tan tành những đen tối u minh

Hãy hồi sinh, Việt Nam với đôi cánh bay lên

Nở hoa phồn thịnh , nở hoa sang giàu.

 

Hết phần 2 chương 12

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 12

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 12

 

Phần 3

 

PHẦN TIẾP THEO LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ

 

1  CON CHÁU TIÊN RỒNG ĐẠI VIỆT CŨNG PHẢI ĐẾN NGÀY NHẬN THỨC ĐƯỢC RẰNG, DÂN TỘC ĐẠI VIỆT GẶP NHIỀU SÓNG GIÓ TAI HỌA. LÀ DO LẠC CỘI LẠC NGUỒN MÀ RA.VĂN HÓA CỘI NGUỒN BIẾN MẤT. NỀN QUỐC ĐẠO KHÔNG CÒN. BÓNG U MINH TRÙM LẤY NON SÔNG ĐẠI VIỆT. CHỦ NGHĨA PHONG KIẾN THẦN GIÁO ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ. CHỦ NGHĨA PHONG KIẾN VUA, CHÚA ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ. CÓ CƠ HỘI PHỤC HƯNG TRỞ LẠI HÌNH THÀNH LÊN NGHĨA CÁ NHÂN SANH RA ĐỘC TÀI , ĐỘC TRỊ. GIEO RẮC TỪ TRUNG ƯƠNG XUỐNG ĐỊA PHƯƠNG, RỒI LAN RA KHẮP CHÚNG DÂN CHÚNG. SANH RA ĐỘC TÂM, ĐỘC TÁNH, ĐỘC ÁC, NGẬP TRÀNG SỰ SỐNG, KHÔNG NHỮNG ĐỘC TÂM ĐỘC TÁNH, MÀ CÒN GIEO ĐỘC VÀO THỨC ĂN THỨC UỐNG, CÓ THỂ NÓI SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ, ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, LÀ SỐNG TRONG THẾ GIỚI TRĂM NGHÌN CÁI ĐỘC. CÁI ĐỘC CÙNG KHẮP, CÁI ĐỘC KHÔNG NHỮNG LÀM TÊ LIỆT CUỘC SỐNG XÃ HỘI,MÀ CÒN LÀM TÊ LIỆT LINH HỒN, THỂ XÁC CON NGƯỜI, MUÔN CÁI BỆNH SANH RA, BỆNH TÂM, BỆNH TÁNH, BỆNH TẬT HỦY HOẠI SỰ SỐNG CON NGƯỜI. CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, CÀNG ĐI VÀO GIÀ CỖI THOÁI HÓA, CÀNG DỒN ÉP CON NGƯỜI VÀO CẢNH CỦA SỰ CÙNG KHỔ, HẾT KHỔ NẦY TỚI KHỔ KHÁC CHỒNG CHẤT LÊN NHAU LIÊN MIÊN BẤT TẬN.

 

2  SỰ NHẬN THỨC NẦY THÔI THÚC CON CHÁU TIÊN RỒNG, LOẠI BỎ CHỦ NGHĨA ĐỘC QUỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, ĐỔI MỚI VƯƠNG LÊN, CUỘC SỐNG NON TRẺ, CUỘC SỐNG ĐA NGUYÊN DÂN CHỦ, QUYỀN CON NGƯỜI. TIẾN TỚI CUỘC SỐNG CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, CUỘC SỐNG MÀ AI AI CŨNG CÓ QUYỀN, QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP GẮN LIỀN VỚI TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ CHỦ, QUỀN TỰ GIÁC, NÓI CHUNG LÀ NHỮNG QUYỀN CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI, NHỮNG QUYỀN MÀ THIÊNG LIÊNG, TẠO HÓA ĐÃ BAN CHO NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM, CÁI QUYỀN NẰM TRONG THIÊN LUẬT, THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI, CÁI QUYỀN TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG. VÌ NHẬN THỨC NHƯ THẾ, CON CHÁU TIÊN RỒNG, TỪ TRONG BÓNG TỐI, ĐỔI MỚI ĐI LÊN BƯỚC LẦN RA ÁNH SÁNG, THEO HƯỚNG MẶT TRỜI VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA, RA KHỎI NẾP SỐNG CŨ, NẾP SỐNG CỦA SỰ ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, ĐÃ ĐI VÀO GIÀ CỖI THOÁI HÓA LỖI THỜI, XÂY DỰNG LÊN MỘT CUỘC SỐNG VĂN MIMH CUỘC SỐNG  QUỀN CON NGƯỜI  CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG. SỰ TAN RÃ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN , ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, LÀ CUỘC SỐNG ĐI ĐẾN CHỖ SA LẦY, THOÁI HÓA KHÔNG THỂ NÀO CỨU VÃN ĐƯỢC NỮA, ĐÂY CŨNG LÀ SỰ LỰA CHỌN CHỐI BỎ KHÔN NGOAN, ĐẦY NHẬN THỨC, VÀ CŨNG ĐẦY TRÍ TUỆ, CŨNG VÌ SỰ GIÁC NGỘ THỨC TỈNH NẦY MÀ Ý THỨC CON CHÁU TIÊN RỒNG, TUA TỦA NHƯ NHỮNG CÁNH HOA MAI, ĐẦY MÙA XUÂN, NHƯ NHỮNG CÁNH HOA SEN ĐẦY TINH KHIẾT, ĐẦY TÌNH THƯƠNG ẤM ÁP CỦA MÙA HẠ, ĐẦY TÌNH YÊU RỰC THẮM CỦA MÙA XUÂN, NƯỚC VIỆT NAM VÌ THẾ MÀ RỰC RỠ KHẮP NĂM CHÂU ĐI ĐẦU LÀM SÁNG TỎ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI. TIẾN TỚI THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG.

---  Không ai có quyền ngăn cấm lỗ tai của người DÂN khi họ đang cần nghe.

---   Không ai có quyền ngăn cấm con mắt của người DÂN khi họ đang cần thấy.

---  Không ai có quyền ngăn cấm những quyền cơ bản thiêng liêng của con người, những quyền mà tạo hóa, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MÃU , đã ban cho họ.

---  Không ai có quyền ngăn cấm con người trở về với NGUỒN với CỘI, nơi sanh ra thể xác, cũng như linh hồn

Sự sống con người lưu truyền cho đến ngày nay.

---   Không ai có quyền chia rẽ ĐỒNG BÀO vì đồng bào là từ BÀO BỌC trong bọc trứng DỨC MẸ ÂU CƠ SANH RA.

---  Không ai có quyền quyết định sự sống của con người, mà chỉ có con người tự quyết định vận mệnh của chính mình, không ai thay thế được quyền thiêng  đó.

---  Không ai có quyền độc chiếm quyền tối cao độc tôn của  TẠO HÓA, mà chỉ có quyền CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG  dưới sự độc tôn tối cao quyền năng của TẠO HÓA.

---  Không ai có quyền ngăn cản, sự tiến hóa của con người đi theo sự tiến hóa phát triển của luật tuần hoàn vũ trụ.

---  Quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự chủ, quyền ngôn luận, quyền tự nguyện, quyền tự giác, nói chung là các quyền cơ bản của con người, là những quyền mà ai ai cũng có, sẳn có, tự có ( nói theo ĐẠO LUẬT TỰ NHIÊN CỦA TẠO HÓA) từ bản thể quyền năng của TẠO HÓA, chuyển sang thành quyền cơ bản của mỗi con người, ( nói theo luật KHOA HỌC TỰ NHIÊN ). Từ BẢN THỂ CỦA NƯỚC, chuyển sang bản thể BỌT NƯỚC ( nói theo LUẬT TIẾN HÓA DUY TRUYỀN ( từ bản thể ĐẠI LINH HỒN, duy truyền chuyển sang TIỂU LINH HỒN, từ BẢN THỂ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH chuyển sang THỨC TÂM, THỨC TÁNH, như vậy quyền sống, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền ngôn luận, quyền tự chủ, quyền tự nguyện, quyền tự giác.

 

3   Không phải là những quyền bố thí, hoặc cho chác, nhỏ giọt, của những thế lực độc quyền, độc tài, độc trị.

 

4  Mà là những quyền cơ bản của mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm. những quyền thiêng liêng tối cao của mỗi con người.

---  Không ai có quyền ngăn cấm con người, đòi lại những quyền con người ĐÃ CÓ, TỰ CÓ, SẲN CÓ, trong ý thức nhận thức, tìm thức của mỗi con người, những quyền mà TẠO HÓA đã ban cho họ.

---  Không ai có quyền tước đoạt, cướp đoạt những quyền đã nói trên, những kẽ tước đoạt, cướp đoạt những quyền cơ bản con người như đã nói trên, không những không cướp được, mà còn bị luật công bằng, luật bình đẳng chuyển xây của TẠO HÓA, làm cho những quyền cơ bản sẳn có, tự có, đã có, của con người nổi dậy dân cao, dìm chết những hung thần tàn bạo, độc quyền, độc tài, độc trị, mà từ xưa tới nay đã từng thấy, đã từng xãy ra trong các thời kỳ THẦN GIÁO, trong các thời kỳ VUA, CHÚA, ĐẾ, VƯƠNG, trong các thể chế, độc quyền, độc tài, độc trị. Cũng như toàn quyền Đảng Trị  thực dân kiểu mới ĐẦU GÀ, MÌNH VỊT, mình lao xuống nước, đầu kéo Lên bờ.

 

5   Con cháu Tiên Rồng đã chịu đựng hàng nghìn năm dưới sự đau khổ, khốn khổ, cùng cực của sự khổ, do chủ nghĩa Độc quyền, độc tài, độc trị, gây ra. Nhất là sự độc tài, độc trị quân xâm lược đô hộ cai trị tàn bạo, của đế quốc thực dân phương Bắc, làm cho nhà tan cửa nát, đói nghèo lạc hậu, nồi da nấu thịt, con cháu lưu lạc khắp nơi khắp chốn khắp địa cầu. Và lẽ đương nhiên, con cháu Tiên Rồng dân Đại Việt, luôn bị dồn ép bỡi lệ thuộc ngoại ban, chúng vơ vét tài nguyên làm cạn kiệt tài nguyên hiếm quý. Không còn con đường nào khác hơn là toàn dân tộc con cháu Tiên Rồng đứng dậy, loại bỏ độc tài, độc trị độc ác tồn tại trong nước, cũng như triệt phá âm mưu xâm lược giặc tàu phương Bắc, làm sống dậy truyền thống Cha Ông. Phụng Thờ Quốc Tổ  xây dựng lên một cuộc sống văn minh hiện đại, cuộc sống dân giàu , nước mạnh,  ĐỘC LẬP đi đôi với TỰ DO, CÔNG BẰNG , BÌNH ĐẲNG đi đôi với QUYỀN con người. Các Vương, Quan, Tướng lĩnh, Tướng Phủ các Ông nên biết trên cơ sở lý luận, sự sống của con người là sự sống VĂN HÓA, một khi VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA RA ĐỜI, thời coi như con ĐƯỜNG ĐẠI LỘ sự sống RỘNG LỚN đã ra đời, con đường thánh thiện bình yên, đạt đến mục đích, thành công đại thành công, cả hiện tại lẫn tương lai, biến trần gian ĐỊA NGỤC, THÀNH THIÊN ĐÀNG TRẦN GIAN, nất thang đầu tiên bước lên thiên đàng cực lạc ở các cõi TRỜI, tần TRỜI thiên giới.

 

6  Có thể khẳng định rằng, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không từ đâu đến mà từ Ý THỨC, NHẬN THỨC, giác ngộ về VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, TRONG CÁC TẦN LỚP XÃ HỘI, TỪ NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÂN TAY, LAO ĐỘNG TRÍ THỨC, LAO ĐỘNG KHOA HỌC MÀ RA, không có chi là huyền thoại, huyền bí cả, hay có thể kết luận rằng, nơi nào có sự giác ngộ về Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa cội nguồn thời nơi đó có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ra đời. Như vậy phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không từ đâu tới, mà ở ngay trong tâm, trong tánh của mỗi con người, khi con người giác ngộ về Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, hành động làm theo Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, những người như vậy chính họ đã trở Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tại thế, ngay tại cuộc sống mà họ đang sống, và lẽ đương nhiên họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trên các cõi trời, tần trời. Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết, chỉ có con đường Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là con đường tối cao duy nhất, con đường cứu khổ cứu nạn, con đường tận độ, không còn con đường tận độ nào cao hơn nữa, con đường Văn Hóa MẶT TRƠI, còn các con đường Văn Hóa khác,  chỉ là văn hóa ánh sáng của TRĂNG và SAO thời không thể nào sánh kịp, vì ánh sáng Trăng, Sao ấy không đủ sức phá vỡ cảnh giới của vô minh, nên xoay vần lẩn quẩn trong vòng lẩn quẩn xoay vần trong quy luật biến thiên  tạo hóa. Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa Mặt Trời tối cao vũ trụ, tối cao vô thượng làm tan biến cảnh giới U Minh. Hàng chục triệu triệu năm mới xuất hiện, nói chi là hàng vạn hàng nghìn năm, những người gặp được Văn Hóa Cội Nguồn. Thời coi như họ đã gặp được kho tàng châu báu tri kiến vũ trụ, rồi trở thành chủ nhân của kho báu ấy, thời không nói cũng  hiểu những người đó đi lần đến sự giàu có phước đức đến mức độ không thể luận bàn hay nghĩ bàn cho hết được, huống chi là dân tộc VĂN LANG, nay là Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, đang thừa kế Văn Hóa hiển linh từ Cha Ông truyền bá ra ắp thế giời độ tận nhân loại anh, thời dân tộc em. Việt Nam rực rỡ biết là bao. Một dân tộc không thể luận bàn công đức, cũng như về phước đức, dù cho trải qua muôn nghìn ức kiếp cũng không thể nào luận bàn cho hết được.

 

7  Các VƯƠNG, các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông nên biết. Chúng ta mở màng nhà nước VĂN LANG, là nhà nước pháp quyền, không phải là nhà nước độc quyền, độc tài, độc trị, mà là nhà nước HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, trên hết, nhà nước PHÁP QUYỀN trên cả ĐẾ - VƯƠNG - VUA - CHÚA, PHÁP VƯƠNG HIẾN PHÁP CHÍNH LÀ THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI CŨNG CHÍNH LÀ THIÊN LUẬT  VŨ TRỤ.

 

8   Vì vậy nước VĂN LANG chúng ta từ nay và mãi mãi về sau cũng chỉ là một nhà nước PHÁP QUYỀN, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, MÀ THÔI, KHÔNG CÓ THỂ CHẾ ĐỘC TÀI ĐỘC TRỊ. HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, LẬP HIẾN TRÊN NỀN TẢN QUYỀN CON NGƯỜI, CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG. Vương, Quan, Tướng Lĩnh, Tướng Phủ nối tiếp nhau, lo cho dân lo cho nước. Cung phụng tôn thờ PHÁP QUYỀN, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, lãnh tụ toàn dân tộc VĂN LANG, đi vào cuộc sống công bằng, bình đẳng, sống đúng, làm đúng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nền Quốc Đạo dân tộc, nhà nước của dân, do dân, vì dân các VƯƠNG,  các QUAN, các TƯỚNG, các PHỦ, các Ông luôn ghi nhớ và mãi mãi truyền dạy cho con cháu chúng ta như thế. Lời kinh văn QUỐC TỔ truyền dạy nơi THƯỢNG VIỆN QUỐC ĐẠO, cho hàng VƯƠNG, QUAN, TƯỚNG, PHỦ đến đây là kết thúc.

 

Các Bạn nghĩ sao, sự hào hùng văn minh thời Cha Ông dựng nước, có một không hai trong nhân loại con người. Thời đại Hùng Vương  nối tiếp nhau 41 đời. Thượng Hùng Vương 23 đời, Hạ Hùng Vương 18 đời  kéo dài độc lập 2701 năm không có một đất nước nào trên thế giới sánh kịp có một không hai trên toàn. Thời Đại Hùng Vương.

 

Hết phần 3 chương 12

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 12

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  12

 

Phần  4

 

SỰ KẾ THỪA VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA LÀ BỔN PHẬN LÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CON CHÁU TIÊN RỒNG CHÚNG TA, MỘT TRÁCH NHIỆM HẾT SỨC CAO CẢ VÀ CŨNG HẾT SỨC VINH QUAN, CHO THẾ HỆ CON CHÁU CHÚNG TA.

 

1  Văn Hóa Cội Nguồn đã trở thành truyền thống dân tộc, một truyền thống vô cùng quý báu, hết sức thiêng liêng, và đã trở thành QUỐC HỒN DÂN TỘC, quốc hồn năm nghìn năm VĂN HIẾN, QUỐC HỒN DÂN TỘC MẤT là non sông tổ quốc đi vào điêu đứng, bế tắc, tinh thần dân tộc xuống dốc, rơi vào cảnh lầm than quân thù đô hộ xâm lược, dẫn đến cảnh đói nghèo lạc hậu nô lệ, dưới thể chế ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, phương Bắc, tiếp tục thống trị nhân dân ta qua nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp. Làm cho dân tộc ta đói nghèo lạc hậu đau khổ, khốn khổ, cùng cực sự khổ.

 

2  Và vì thế, chỉ có một con đường duy nhất, là con đường thừa kế Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa ,phát huy truyền thống Cha Ông,  theo gót Cha Ông, tiếp nối Cha Ông, theo kim chỉ nam, theo hướng mặt trời Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, tiến hóa  đổi mới đi lên xây dựng lên nhà nước PHÁP QUYỀN, Công Bằng Bình Đẳng , nhà nước của dân do dân, vì dân, như thời QUỐC TỔ đã xây dựng, dân tộc VĂN LANG đã lựa chọn.

 

3   Con cháu Tiên Rồng hãy đứng vững và bay lên trên đội chân truyền thống, trên đôi cánh Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa. Không nói chúng ta cũng biết,  chúng ta là con cháu Tiên Rồng Việt Nam, dân tộc mạnh như Rồng đẹp Như Tiên, dân tộc uy linh bất khuất quật cường. Nhất định không chịu làm nộ lệ dù cho thây phơi thịt rã. Một dân tộc có nền Độc Lập 2701 năm  không phải tự nhiên mà có, đó là dân tộc Văn Lang tự biết bảo vệ chính mình không tôn thờ Độc Tài Độc Trị, phản Nhân Quyền hại tự do. Và luôn coi Tổ Quốc là trên hết, nên Tổ Quốc Văn Lang mới kéo dài Độc Lập thịnh trị đến như vậy. Hãy đứng lên xóa bỏ lệ thuộc thể chế  độc quyền, độc tài, độc trị,  thể chế  già cỗi, thoái hóa xơ cứng, chỉ có hại cho dân tộc Việt Nam làm cho dân tộc Việt Nam xuống cấp Đạo Đức, đất nước kém phát triển không thể nào theo kịp Bạn Bè anh em thế giới. Hãy phát huy nòi giống Tiên Rồng ra đời cách  75 triệu 600 nghìn từ trong bọc trứng ÂU CƠ ra đời, ĐỒNG BÀO ruột thịt năm màu da anh em toàn thế giới cùng cội cùng nguồn, một sức mạnh ĐẠI ĐỒNG, sức mạnh của sự vô địch không có một sức mạnh nào hơn.

 

4  Khi nhân loại họ trở về với Cội, với Nguồn, thời sức mạnh ĐỒNG BÀO, ĐẠI ĐỒNG nổi lên cuồn cuộn, một cuộc thế như thế, đầy sức mạnh và hào hùng, của sự đoàn kết, đại đoàn kết thành công, đại thành công, chỉ có ở trong Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, kết tụ tinh anh trí tuệ tri tri thức thời đại, tri thức đỉnh cao của sự làm chủ và Quyền con người.

 

5   Có thể nói đã gieo hạt giống Văn Hóa Chính Nghĩa vào tâm thúc của mỗi con  người, làm cho con người kết quả ý thức, kết quả nhận thức, hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn tối cao vũ trụ, đã trở thành Văn Hóa linh hồn vũ trụ con người nên con người tiến tới làm chủ vũ trụ, thời coi như nhân loại con người không còn đọa  lạc trong luân hồi sanh tử vũ trụ nữa, mà chỉ dạo chơi trong giang sang vũ rụ mà thôi, giang sang mà TỔ TIÊN TẠO HÓA đã lập lên cho con cháu nhân loại con người.

 

6  Vì nhận thức được như thế, nhân loại con người luôn luôn hướng về Cội Nguồn tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, thuận theo Thiên Ý mà sống.

 

7  Xã hội tiến hóa đến đỉnh cao là xã hội sàng lọc lọi bỏ những cặn bã của xã hội làm suy hoại đạo đức con người. tiến tới một xã hội văn minh hơn và hiện đại hơn, ứng đụng thích hợp phù hợp cuộc sống. Chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ, ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa của sự bất tử, chủ nghĩa của sự làm chủ tất cả.

 

8  Và vì thế chủ nghĩa Thiên Quyền ĐẠI ĐỒNG biến địa ngục trần gian , thành thiên đàng trần gian, đêm lại cuộc sống yên vui cho toàn nhân loại, lúc nầy nhân loại con người hiểu rất rõ SỰ SỐNG, cũng như SỰ CHẾT, chết chỉ là thay đổi cái xác đi vào cuộc sống mới, linh hồn luôn luôn bất tử, luôn luôn mang theo mình những đức tánh trong sáng và sự giác ngộ vô biên.

 

9  Những điều nầy QUỐC TỔ VUA HÙNG đã nói rất nhiều trong các KINH VĂN, dựng nước VĂN LANG và GIỮ NƯỚC VĂN LANG những người đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn chính là dựng cho chính mình cơ nghiệp đạo đức một sự nghiệp không có sự nghiệp nào sánh được, sự nghiệp bất tử vô cùng vĩ đại, những con người vì còn ảnh hưởng chủ nghĩa độc quyền độc tài, độc trị, cũng như ảnh hưởng quyền lực thống trị của phương bắc, tiếp tục trên con đường độc tài độc trị hại dân hại nước, trù dập Quyền con người, đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân tộc. Không những đi ngược lại Thiên Luật vũ trụ, Thiên Y Cha Trời,  đi ngược lại truyền thống dân tộc thời dựng nước VĂN LANG, và cũng đã đến Hồn Thiên sông núi hiển linh sống dậy quét sạch. CÂY mất gốc lấy gì nở cành xanh ngọn, NƯỚC mất nguồn nước cạm nước khô, Truyền thống không còn lấy đâu làm chỗ tựa nương, lạc Cội lạc Nguồn bơ vơ Quỉ Ma nó dày nói xéo. Vì thế con cháu Tiên Rồng hãy đứng lên tìm lại những gì chúng ta đã mất, tìm lại sức mạnh của chúng ta, sức mạnh Quyền con người, sức mạnh Hồn Thiên dân tộc, sức mạnh trí tuệ dân tộc, sức mạnh đoàn kết dân tộc, sức mạnh của sự đổi mới đi lên, sức mạnh chính nghĩa, làm chủ vận mệnh làm chủ xã hội, làm chủ non sông tổ quốc, ĐỘC LẬP, TỰ DO, Công Bằng , Bình Đẳng văn minh.

 

10   Những người có công với xã hội, với non với nước, xây dựng lên sự nghiệp ĐẠO ĐỨC, sự nghiệp mà Ông Cha ta đã từng xây dựng đã từng làm, đã từng đi, và lẽ đương nhiên những người nầy, không những họ trở thành vương quan, lãnh đạo, lãnh tụ, của đất nước, mà còn là PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ngay còn tại thế,  linh hồn của họ đã kết tụ linh thể tiên tiên, linh thể siêu sanh về các cõi trời, các tần trời làm Vua làm Chúa các tần trời. QUỐC TỔ nói, khi những linh hồn đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, kết tụ linh thể thiên tiên, siêu sanh về các tần trời, các cõi trời, dù siêu sanh dưới hình thức nào đi nữa, ĐẦU THAI LÊN CÕI TRỜI, HÓA THÂN LÊN CÕI TRỜI, LINH HỒN NHẬP XÁC TRỞ THÂN XÁC CÕI TRỜI KHI LÀM XONG NHIỆM VỤ Ở CÕI TRẦN GIAN. Thời thân xác của các Ngài cũng không khác gì nhau, đều tinh anh rực rỡ hào quang, có đủ pháp thuật thần thông bay biến tự tại như ý. Hay có thể nói một cách cụ thể rằng, không có một vị Thiên Tiên nào ở thiên đàng thượng giới mà không có thần thông tự tai vui chơi.

 

11   Cũng như ngay ở trần gian nầy, người nào cũng biết đi biết chạy, chỉ trường hợp những người tàn tật, cũng như loài chim sang ra là phải biết bay.

 

12   Xã hộiThiên đàng cực lạc, là xã hội chân thiện hoàn mĩ nhất của nhân loại con người, xã hội rốt ráo của sự công bằng, bình đẳng, tự do và tự tại.

 

13  Có thể nói chủ nghĩa THIÊN QUYÊN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG đêm lại cuộc sống thiên đàng, cũng như trần gian một cuộc sống tốt đẹp không có cuộc sống nào tốt bằng. Nhưng cần phải hiểu dù cho ở cõi Trần Gian có hạnh phúc sung sướng đến đâu, cũng chỉ là Trần Gian cõi tạm. Dù cho hết chiến tranh hết đói nghèo, muốn gì được nấy, công bằng, dân chủ văn minh, cũng không thể so sánh với cuộc sống thiên giới thiên đàng cực lạc được. (xem long hoa thiên tạng, long hoa pháp tạng sẽ nói rõ sự sống trên thiên đàng cực lạc hơn hẳn Trần Gian như thế nào).

 

14  Vì cõi trần gian chỉ là cõi tạm, là trường thi tiến hóa của linh hồn, và cũng là cõi tác động nhiều quy  luật  biến hóa vô thường luân chuyể đổi dời thuận nghịch, mất còn, chia ly, tan hợp vô thường của vũ trụ xây chuyển sự sống con người vạn vật không ngừng nghĩ làm cho con người luôn khốn khổ bảo vệ nuôi sống bản thân mình những sự trả giá phải nói là khốn khổ, pha lẫn đắng, cay, ngọt, bùi. Chỉ có những con người làm chủ những quy luật, định luật tự nhiên vũ trụ ấy mới không bị vô thường xây chuyển mà thôi cuộc sống luôn an vui tự tại. Chỉ sống về lý trí tinh thần không  chạy theo cảnh giới vật chất, vì thế sự sống của cõi trần gian là sự sống của sự tiến hóa chuyển hóa của luật, nhưng xảy ra vô cùng nhanh chóng VÔ THƯỜNG, GIÀ CỖI, SANH TỬ, THOÁI HÓA, CHUYỂN ĐỔI, TĂNG GIẢM, CHIA LY, TAN HỢP  LIÊN MIÊN, PHẢI NÓI LÀ VÔ TẬN.

 

15  Như chúng ta đã biết Trần Gian chỉ là cõi tạm Thiên Đàng mới thật chính quê. Thiên Đàng hay Non Tiên cực lạc là ngôi nhà chung vũ trụ con người phải làm chủ  để ở. Muốn lên được Thiên Đàng hay làm chủ Non Tiên Cực Lạc thời ngay trong chốn Trần Gian nầy chúng ta phải hành theo Thiên Luật, sống theo Thiên Ý Cha Trời. Như chúng ta đã biết nguồn gốc xã hội địa ngục âm phủ, đều do nhân loại trần gian tạo ra. Có thể nói xã hội trần gian chính  là xã hội mẹ đẻ sanh ra xã hội thiên đàng cực lạc, sanh ra xã hội địa ngục âm phủ.

 

16  Những hạt giống THIỆN, mọc lên xã hội thiên đàng cực lạc, những hạt giống ÁC hình thành mọc lên xã hội địa ngục âm phủ, QUỐC TỔ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, như chúng ta đã biết chết không phải là hết đó chẳng qua là sự chuyển đổi thể xác, lớp áo thể xác nầy bỏ đi, mặc lớp áo thể xác khác vào, linh hồn QUỐC TỔ về trời, linh hồn QUỐC TỔ sẽ trở lại, theo luật huyền cơ xoay chuyển nhân loại khi còn mê tưởng PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA là huyền thoại, là những gì mà họ luôn luôn khiếp sợ, mà họ đã quên rằng khi họ thành tâm hướng thiện làm chủ vận mệnh của chính mình, trở về cội về nguồn, thời chính họ là PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA rồi, nào phải có gì xa lạ đâu mà tìm kiếm.

 

17   QUỐC TỔ nói, Ta cũng chỉ là con người bình thường cũng bằng xương bằng thịt, cũng đau, cũng ốm, cũng đói cũng khác như bao người khác, cũng tầm thường như bao người tầm thường khác.

 

18   Như Ta có một tâm hồn trong sáng , thương người, hòa mình cùng cuộc sống, thiên hạ đồng bào khổ là ta khổ, thiên hạ Đồng Bào vui là ta vui. Ta với Đồng Bào thiên hạ bá tánh muôn dân chỉ là một, và Ta không bao giờ đi ngược lại Thiên Luật, cũng như Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI, và Ta luôn là thế, dù cho Ta luân kiếp ở ngôi Vua, hay ở thường Dân cùng chỉ thế mà thôi, con người luôn giản dị, con người bình thường của thế gian, có lẽ vì sự bình thường nầy nhất là sự tái sanh vào cảnh đời đau khổ , khốn khổ, cùng cực của sự khổ, chịu chung sự đày đọa của chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị tàn bạo đối với ĐỒNG BÀO THIÊN HẠ MUÔN DÂN. Nhưng Ta không bao giờ ghét hay giận đối với chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị. Mà càng thương những con người tối tăm nầy hơn. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa cứu khổ cứu nạn  chính nghĩa trước sau như một, những gì QUỐC TỔ truyền dạy ở thời THIÊN ẤN, dựng nước, chuyển sang thời THIÊN BÚT, cũng trước sau như một mà thôi, tuy là cách nhau sau năm nghìn năm. Sự thừa kế truyền thống, sự cống hiến SỨC LỰC, TRÍ TUỆ, CỦA CẢI , TÀI NĂNG, THẬM CHÍ CẢ SANH MẠNG, PHÁT HUY, CỦNG CỐ, TRUYỀN BÁ, GIEO HẠT VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, VÀO TÂM HỒN, VÀO XÃ HỘI, VÀO CUỘC SỐNG NHÂN LOẠI, những con người như thế có thể nói là những con người vô cùng vĩ đại, những con người có công tái tạo cuộc sống mới, cuộc sống thiên đàng trần gian, cuộc sống bước lên cuộc sống thiên đàng cực lạc ở  thiên giới.

 

19   Công ơn của những người đó sánh như trời biển, ngang bằng Tạo Hóa.

 

20  Nói tốm lại, trở về với Cội với Nguồn, trở về với truyền thống dân tộc, là việc làm vô cùng cấp bách, vừa khôn ngoan, vừa trung hiếu, hợp cơ biến, hợp thời đại, hợp xu thế tiến hóa phát triển tiến hóa của thời đại, và đây cũng chính cơ hội tự khẳng định lại dân tộc mình, một dân tộc MẠNH NHƯ RỒNG, ĐẸP NHƯ TIÊN.

 

Đến lúc nầy Bạn không còn thấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xa lạ với mình. Và mình cũng chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì mình đã trở về với Cội với Nguồn không còn lạc lỏng bơ nơi vũ trụ nữa, trong tay của Bạn đã có Văn Hóa Cội Nguồn đôi cánh làm chủ vũ trụ của Bạn. Bạn muốn đến đâu thời đến, dù đó là cõi Tần Trời nào. Thậm chí Bạn xuống các Tần Địa Phủ xem những Linh Hồn khốn khổ đày đọa khủng khiếp cũng không ai ngăn cấm các bạn.

Hãy tự tin, hãy vưỡng tin một tương lai rộng mở.

Biết chờ đợi, biết ẩn nhẫn thời việc gì cũng sẽ làm nên.

Đường rộng lớn, Ta cứ đi và đi đi mãi.

Đến tận cùng Nguồn Cội Ông Cha.

 

Hết phần 4 chương 12

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 12

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  12

 

Phần  5

 

1   ĐỨNG VỀ LẬP TRƯỜNG CON CHÁU TIÊN RỒNG, CON ĐƯỜNG DUY NHẤT, TIẾN HÓA PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐI LÊN, KHÔNG NGOÀI CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC, LÀ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN, NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ TIẾN LÊN THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ  CHÍNH NGHĨA, CON ĐƯỜNG MÀ QUỐC TỔ KHAI SANH DỰNG LÊN NHÀ NƯỚC VĂN LANG. TRUYỀN THỐNG CHA ÔNG, KIM CHỈ NAM CHO MỌI THỜI ĐẠI. Con cháu Tiên Tồng nở hoa chánh đẳng chánh giác, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, khoác lên mình anh linh chính nghĩa, để rồi theo gót Cha Ông trở về miền cực lạc, đầy chân thiện hoàn mĩ của cuộc đời, sống trong tiền đồ vũ trụ Ông Cha. Chỉ cần có Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, là con cháu Tiên Rồng có tất cả, xây dựng lập lên một xã hội văn minh hiện đại. Cạnh tranh lành mạnh phát triển đi lên, một xã hội như vậy, chính là xã hội thiên đàng trần gian, đưa ĐỒNG BÀO, chung trên con đường hạnh phúc. Con cháu TIÊN RỒNG đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ, nhưng ở thời điểm nào con cháu Tiên Rồng cũng không quên nguồn cội. Đó mới thật sự là con cháu Tiên Rồng.

 

2  Quốc Tổ nói một dân tộc là RỒNG, thời phải nở ra RỒNG, không thể nở ra loài RẮN được. Một dân tộc là Tiên phải nở  ra Tiên , đó là quy luật tất yếu tự nhiên không lấy gì làm lạ. Vì thế dân tộc Việt Nam sẽ bừng lên sức mạnh như Rồng đẹp như Tiên là điều hiển nhiên không có gì bàn cải. Nói đến truyền thống dân tộc VIỆT NAM là phải nói đến truyền thống Rồng Tiên, giòng máu Lạc Hồng. Chúng ta là con cháu TIÊN RỒNG, DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG, DÒNG GIỐNG ƯA CHUỘNG HÒA BÌNH. Dân Tộc Việt Nam là dân tộc Đồng Bào nên không phù hợp với thể chế  độc quyền, độc tài, độc trị, thể chế độc quyền, độc tài, độc trị tranh bá tranh hùng luôn gây chiến tranh xâm lược nước khác. Và con cháu Tiên Rồng của chúng ta cần phải loại bỏ thể chế độc tài độc trị, mới mong tránh khỏi phải chịu biết bao nhiêu là sự đau khổ, khốn khổ, cùng cực của sự khổ, khổ thể chế độc tài toàn trị, khổ đô hộ xâm lược của phương bắc.

 

3   Vì sự đô hộ xăm lược hàng nghìn năm của phương bắc, chúng đã gieo bao cái độc vào con cháu Tiên Rồng chúng ta, làm cho con cháu Tiên Rồng chúng tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, nồi da nấu thịt, và chúng mãi là thợ săn đắc tài, ngư ông đắc lợi. Nhưng chúng nào có hiểu rằng nước non hình chữ S là địa CỐT LONG HOA của trái đất, tinh cốt của quả ĐỊA CẦU, một TRĂM người con đầu tiên của nhân loại trong bào bọc ÂU CƠ, ĐỊA MẪU SANH RA TỪ ĐÂY. Và cũng chính nước non chữ S nầy, chính là cánh cửa CỘI NGUỒN vũ trụ, HIỆN RA CON ĐƯỜNG THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ  ĐẠI ĐỒNG RỘNG LỚN, đưa nhân loại về trời hết tiểu kiếp thứ chín, và kéo cho đến tiểu kiếp thứ 15, hơn 80 triệu năm nữa. Nói tốm lại, Văn Hóa Cội Nguồn không phải muốn ra đời là ra đời, mà phải có sự sắp XẾP của bàn tay TẠO HÓA, theo .Vận hóa tiến hóa của huyền cơ vũ trụ, hàng chục triệu năm mới xuật hiện một lần. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời trên một địa cuộc Đại Long hình chữ S mà thôi. Chính là nước Việt Nam ngày nay. Địa cuộc Địa Long là Địa Cuộc anh linh địa cầu. Thiên Ấn, Thiên Bút xuất hiện trên địa cuộc địa long nầy. Và con cháu Tiên Rồng Việt Nam thừa kế và làm chủ nên Văn Hóa Thiên Ấn Thiên Bút ấy. Để nhận lấy sự thừa kế nầy  Dân Tộc Việt Nam Phải chịu nhiều sự tôi luyện, trong nô lệ, đô hộ, xâm lược, độc quyền, độc tài, độc trị, của các thế lực ngoại xâm, sự tôi luyện trong đau khổ, khốn khổ, cùng cực của sự khổ, mới đủ sức gánh vát những trọng TRÁCH làm theo Thiên Ý của đức CHA TRỜI. Đừng về mặt khách quan trung trực mà nói, con cháu TIÊN RỒNG dân ĐẠI VIỆT, cần nổ lực hơn nữa, mới hoàn thành sứ mệnh Thiên Ý của Đức Cha Trời,  một dân tộc phải đi đầu, trong mọi lãnh vực những gì trong Văn Hóa Cội Nguồn đã truyền dạy. Nói đến con cháu Tiên Rồng, không những nói đến tiền đồ vô tận, mà còn nói đến sức mạnh như RỒNG, ĐẸP NHƯ TIÊN, tốt đẹp về phẩm chất trong sáng về đạo đức, siêu linh về giác ngộ, tối cao về trí tuệ, trở thành những bật thầy dẫn đường ĐỒNG BÀO THIÊN HẠ VỀ TRỜI, cũng mở màng xóa bỏ độc quyền, độc tài, độc trị, mở ra thời đại mới, thời đại THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ  ĐẠI ĐỒNG, cao hơn NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ đến mấy bậc Cái gì đến thời nó cũng đã đến . Đã đến rồi thời chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ, vững niềm tin làm nên đại nghiệp làm rạng danh non sông Tổ Quốc Việt Nam.

 

Long Hoa Đại Cương là triết học Đại Thừa tối cao vũ trụ, chỉ cần đọc hiểu thấu đáo được một câu, cũng đưa các Bạn đến chân trời mới. Huống chi là thấu đáo Long Hoa Đại Cương, Đại Thừa Triết Học tối cao vũ trụ. Các bạn tuy là người phàm tục, nhưng chân linh các Bạn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Quê hương các Bạn là các Cõi Trời, trần Gian chỉ là cõi tạm. Nơi các Bạn đang ra sức chuyển hóa nhân loại theo Thiên Ý Cha Trời lập Đại Công trong Văn Hóa Cội Nguồn Vũ Trụ .

Kìa trước mắt một con đường rộng lớn

Một con đường truyền thông của Cha Ông

Một con đường độc lập của non sông

Kìa trước mắt một mùa xuân nồng thắm

Một mùa xuân tràn đầy bao sức sống

Đầy hương thơm tràn ngập khắp hoa bông

 

Nay ta đã giác ngộ rồi

Cứu dân cứu nước thoát  đời lầm than

Con đường Nguồn Cội thênh thang

Tự do tung cánh cứu dân giúp đời

Ở trong  Trời Đất bầu Trời

Lập công hưởng quả rạng ngời muôn thu.

 

Hết phần 5 chương 12

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 13

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  13

 

Phần  1

 

1   ĐÃ BIẾT VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, LÀ CHIẾC CHÌA KHÓA VẠN NĂNG CỦA MUÔN SỰ THÀNH CÔNG, THỜI CHÚNG TA PHẢI NẮM CHO VỮNG, ĐỪNG ĐỂ VUỘT KHỎI TẦM TAY, ĐỂ RỒI CHUYỂN HÓA NHÂN LOẠI ĐI DẾN THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG, CỦA SỰ GIẢI THOÁT, CÙNG CỰC KHỐN KHỔ. ĐI ĐẾN  HẠNH PHÚC, ĐẠI HẠNH PHÚC, AN LẠC CUỘC SỐNG, AN LẠC TÂM HỒN. Đã thừa kế cơ nghiệp Văn Hóa Cha Ông, Văn Hóa Cội nguồn chính nghĩa, nền văn Hiến Pháp văn Lang QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, thời chúng ta không những cần phải có cương lĩnh, bản lĩnh, mà con cương quyết khôn khéo đối với kẻ địch, những kẻ đi ngược lại truyền thống dân tộc, truyền thống Cha Ông.

 

2    Cải cách đổi mới phát triển xã hội, đi đôi với phát triển Văn Hóa Cội Nguồn, mở rộng chân lý, trao chân lý Văn Hóa Cội Nguồn đến tận tay của mỗi người dân, để mỗi người dân hội ngộ, hội nhập, làm chủ Văn Hóa.

 

3   Tiến tới làm chủ vận mệnh của chính mình, làm chủ xã hội, làm chủ non sông Tổ Quốc. Khai thác khoa học Nhân Văn, Văn Hóa  vận dụng khoa học vi tính, chuyển tải  Văn Hóa, làm cho bá tánh muôn dân hiển đạt  tài năng, đạo đức, trí tuệ, sức lực, Phát huy Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, rộng lớn, vươn cao, bay xa, hóa thành những trận mưa xuân chính nghĩa, làm cho thế giới yên bình, XANH - SẠCH - ĐẸP, NỞ HOA, TỎA HƯƠNG CHÍNH NGHĨA THƠM NGÁT, làm cho nhân loại đều trở nên THÁNH THIỆN. Có thể nói rằng, trong quá trình tiến hóa lịch sử Văn Hóa tiến hóa phát triển đi lên của nhân loại, từ thời cổ đại , đến thời thực tại hiện đại,cũng chỉ là một hành trình Văn Hóa nân cao trí thức, nhận thức, con người tiến đến cái chân cái thiện hoàn mĩ sự sống. Khởi nguồn từ phôi thai Văn Hóa, tiếp đến hình thành bản thân Văn Hóa , cành lá sum sê. Trở thành cây đại thụ Văn Hóa, tiến tới hút lấy tinh hoa trời đất, vũ trụ, kết nụ, đơm hoa kết trái, có thể nói THIÊN ẤN là cây đại thụ VĂN HÓA, còn THIÊN BÚT là đơm hoa, kết quả của Văn Hóa. Thời kỳ đi lần về sự ra đời  của Văn Hóa Cội Nguồn, từ thế kĩ 21 kéo dài đến năm nghìn năm tới, hết tiểu kiếp thứ chín, là giai đoạn ĐƠM HOA, KẾT QUẢ TRÍ TUỆ, CHÁNH ĐẲNG CHÁH GIÁC NHÂN LOẠI và kéo dài sự hưng thịnh trải qua năm tiểu kiếp hơn 80 triệu năm.

 

4   Sự thừa kế nối tiếp Văn Hóa Cội Nguồn tối cao vũ trụ chính nghĩa ở thế hệ chúng ta, THỜI THIÊN BÚT, chính là thời kỳ ĐƠM HOA, KẾT QUẢ, văn hóa chính nghĩa, thời kỳ hưng thịnh mùa xuân đẹp nhất nhân loại, HƯƠNG THƠM VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, NGÀO NGẠC CHỐN NHÂN GIAN. Thời THIÊN ẤN đã chuyển thành THIÊN BÚT có thể nói trong BÚT có ẤN, ẤN TRONG BÚT, THẤY BÚT CŨNG CHÍNH LÀ THẤY ẤN. Do sự ẤN - BÚT hiệp nhất ẩn hiện nầy nên ĐỜI và ĐẠO cũng chỉ là một, ĐẠO trong ĐỜI, Đời trong Đạo, PHẬT, THÁNH, TIÊN, cùng một cội. Năm màu da đều là anh em. Tất cả chung một thể TẠO HÓA, ĐẠI ĐỒNG, BÌNH ĐẲNG.

 

Đến đây không thể nói rằng. Bạn không nhìn thấy những hạt Kim Cương to lớn lấp lánh trong mỗi câu chữ Long Hoa Đại Cương. Nếu quả thật Bạn không thấy thời Bạn đã bỏ lở mất cơ hội làm chủ kho tàn Kim Cương Vũ Trụ. Còn như Bạn nhìn thấy thời không ai giàu hơn Bạn nữa được. Vì Bạn là chủ nhân kho báu Kim Cương vũ trụ không những giàu về của cải vật chất mà còn giàu quyền lực, giàu tài năng, giàu đức độ.

Ai giàu hơn Bạn

Vì Bạn là chủ kho báu kim cương

Giàu tài năng, giàu đạo đức vô biên

Ai có hỏi

Vì sao ? Bạn lại giàu như thế

Lạ gì đâu, những hạt Kim Cương

Sáng chóa trời cho.

 

Hết phần 1 chương 13

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 13

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  13

 

Phần  2

 

1    SỰ BIẾT TRƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THỪA, MÀ LÀ CÓ SỰ BIẾT TRƯỚC, CHÚNG TA LUÔN NHẬY CẢM PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, THỜI XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, XÂY DỰNG NON SÔNG, TỔ QUỐC MỚI ĐÊM LẠI HIỆU QUẢ KẾT QUẢ CAO. Càng đi lần về cuối tiểu kiếp thứ chín, thời tai họa về thiên nhiên theo đó lớn dần.

Do ngũ ĐẠI THÁI CHUYỂN

1-   là do lực đại thái chuyển

2-   là do khí đại thái chuyển

3-   là do nước đại thái chuyển

4-   là do đại địa thái chuyển

5-   là do hỏa đại biến chuyển

Làm phát sanh ngũ tai, 1- là THỦY TAI, 2- là ĐỘNG ĐẤT, 3- là  MƯA TO BÃO LỚN, 4- là NHIỆT DỘ TĂNG CAO,  5- là NHIỆT ĐỘ HẠ THẤP.

Hủy diệt lần cuộc sống hay nói một cách khác THỂ LỰC THÁI CHUYỂN, THỂ HƠI THÁI CHUYỂN, THỀ LỎNG THÁI CHUYỂN, THỂ ĐẶC THÁI CHUYỂN, GÂY RA NGŨ TAI ĐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI TOÀN CẦU TĂNG DẦN VỀ CUỐI TIỂU KIẾP.

 

2   Nhưng điều nầy không có gì đáng sợ, nhưng đáng sợ là nhân loại con người không biết trước để phòng tránh, trước huyền cơ Tuần Hoàn xây chuyển thành - trụ - họa - không, sanh, trụ, dị, diệt. Tăng Giảm lập lại trật tự Tuần Hoàn vũ trụ. Vì thế huyền cơ xoay chuyển Văn Hóa Cội Nguồn ra đời làm cho nhân loại con người nắm rõ các định luật vũ trụ. Tiến tới làm chủ lấy nó. Xây chuyển theo nó phụ vụ cho con người. VŨ TRỤ TUẦN HOÀN LÀ CON QUÁI VẬT VÔ THƯỜNG, HÃY XỬ DỤNG NÓ KHỐNG CHẾ NÓ, CHÚNG VẬN HÀNH THEO LUẬT, CHÚNG TA NƯƠNG THEO LUẬT LÀM CHỦ LẤY NÓ. THOÁT KHỎI SỰ DUY HẠI CỦA CHÚNG, VŨ TRỤ LÀ CON QUÁI VẬT VŨ TRỤ, CON QUÁI VẬT ẤY CHỈ VẬN HÀNH PHẦN LỚN, THEO LUẬT TỰ NHIÊN THEO LUẬT TUẦN HOÀN. THEO LUẬT NHÂN DUYÊN, THEO LUẬT NHÂN QUẢ, THEO LUẬT TĂNG GIẢM. THEO LUẬT TIẾN HÓA  THEO LUẬT TƯƠNG SANH, TƯƠNG KHẮC, vân. v... Và con nhiều định luật khác nữa. hãy làm chủ các định luật vũ trụ ,nương theo chúng và bắt chúng phục vụ cho người. Chủ nhân của con quái vật vũ trụ, chính là con người, vì con người là kết hợp, cả hai, bản thể linh giác vũ trụ, và vật thể linh khí vũ trụ,  linh giác linh hồn con người đã đạt đến cảnh giới chánh đẳng chánh giác, thời con quái vật vũ trụ kia coi như đã được con người tùng phục. Sức mạnh của trí tuệ là sức mạnh vô biên, khi sức mạnh ấy đã hội nhập chung cùng bản thể linh giác vũ trụ đại đồng, thời có thể hủy diệt vũ trụ nầy, thành lập sanh ra vũ trụ mới, nói như thế là chúng ta chưa làm được ngay bây giờ, nhưng trong tương lai nhân loại con người sẽ làm được việc đó, đó là điều khẳng định không có gì là sai cả. Nói tốm lại, chúng ta hiểu rõ con quái vật vũ trụ, thời chúng ta không còn sợ chúng  nữa, mà chúng trở thành những hữu ích cho sự phát truyển ý thức, nhận thức, tiến hóa đến cảnh giới đại huệ chúng ta mà thôi, không những chúng ta không sợ con quái vật vũ trụ, mà còn vật lộn với chúng, làm lợi ích cho cuộc sống chúng ta, chúng chuyển theo luật huyền cơ tiến hóa của tạo hóa, gây ra ngũ tai. THỜI CHÚNG TA NƯƠNG THEO LUẬT THÁI HÓA CHUYỂN HÓA CỦA CHÚNG, PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI DO CON QUÁI VẬT VŨ TRỤ GÂY RA, làm lợi ích cho cuộc sống con người chúng ta.

 

Đối với con Quái Vật to lớn Vũ Trụ, Bạn còn không sợ thời Bạn không còn sợ cái gì nữa đâu. Vì Bạn đã đạt đến cảnh giới làm chủ Linh Hồn của chính mình. Làm chủ quy luật sanh tử. Bạn có thể rời bỏ cõi Trần Gian giả tạm. Linh Hồn Bạn Trở về Thiên Đàng cực lạc để sanh sống. Có thể Bạn không quyến luyến  nơi Trần Gian nữa, vì Bạn đã có quê hương cực lạc. Những gì Bạn mang theo là vô tận. Vì Linh Hồn của Bạn đã là kho báu Kim Cương vũ trụ.

Sống và Chết là trò vui Tạo Hóa

Xác mất rồi nhưng Hồn Vẫn tiêu diêu

Hồn thay xác trong hành trình chuyển kiếp

Lạ gì đâu, nào có lạ gì đâu

Trẻ không chết, thời già cũng chết

Sớm muộn gì Hồn thay xác phải thay

Sống và Chết là con đường tiến hóa

Hiểu được rồi ta làm chủ  ta bay.

 

Hết phần 2 chương 13

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 13

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  13

 

Phần  3

 

1  NHƯ VẬY KHÔNG NÓI CŨNG HIỂU KHI CON NGƯỜI LÀM CHỦ VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH, LÀM CHỦ LINH HỒN CỦA CHÍNH MÌNH, THỜI KHÔNG CÒN SỢ CON QUÁI VẬT VŨ TRỤ NỮA, LÀM CHỦ SANH TỬ, LÀM CHỦ SIÊU ĐỌA, THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC LÀ DO CHÚNG TA TỰ LỰA CHỌN LẤY MÀ THÔI. Để có một tương lai tốt đẹp, thời ngay hiện tại chúng ta phải biết làm gì, nghĩ gì, và làm sao đạt được mục đích cuối cùng, là xây dựng một xã hội chân thiện hoàn mĩ, trên nền tản Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, để lại cho bao thế hệ mai sau, có làm được như vậy chúng ta mới xứng đáng là con Rồng cháu Tiên. Vì tương lai con cháu, vì truyền thống Cha Ông, vì xã hội, vì cuộc sống, vì Đồng Bào nhân loại anh em, nguyện ra sức cống hiến đời mình, đóng gốp trí tuệ, tài năng, sức lực, của cải vật chất, một cách tích cực, vào công cuộc xây dựng sự nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, thoát khỏi ách thống trị phương bắc, tự chủ, tự do, độc lập. Dạy và Học luôn đi đội với Hành, tích cực luôn đi đôi với phụng sự, phụng sự nhân loại, xây dựng xã hội, bảo vệ Tổ Quốc, mở mang dân trí, xây dựng một xã hội vượt lên trên các xã hội, một cuộc sống vượt lên trên tất cả cuộc sống, để làm được việc nầy, phải phát huy tối da Văn Hóa Cội Nguồn HÙNG, BI, TRÍ, ĐỨC, và đạt đến đỉnh cao của sự NHẨN NHỊN, NHẪN NHỤC, NHẪN NẠI và sự chờ đợi khôn khéo và quả quyết.

 

2  Từ một người bình thường, đi vào giác ngộ, trở thành người dẫn đường,  cho cả nhân loại đi đến THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG công bằng, bình đẳng, độc lập tự do là một quá trình phấn đấu liên tục lấy sự gian khổ cứu nhân độ làm vui thời mới đạt đến đỉnh của sự mong muốn. Cuộc sống chính nghĩa là cuộc sống đầy sáng tạo, tuôn trào những phẩm giá cao đẹp đầy ngọc ngà châu báu, kiến trúc xây dựng lên những tần cao rực sáng xã hội. Đời sống mới luôn luôn đi đôi với con người mới, con người mới luôn luôn đi đôi với Văn Hóa mới. Văn hóa mới là văn hóa vượt lên trên văn hóa già cỗi thoái hóa, tràng đầy sức sống, của sự non trẻ, và cũng chính sự non trẻ nầy của Văn Hóa mới, làm cho mùa xuân sự sống đơm bông kết trái ra đời. Như chúng ta đã biết Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là văn hóa mùa xuân. Xuân tâm hồn, xuân chính nghĩa, xuân công bằng, xuân bình đẳng, xuân độc lập, xuân tự do. Xuân đã đến với từng người, từng gia đình, từng họ tộc, cho cả mỗi dân tộc, khắp nhân loại, mỗi quốc gia, khắp cùng trái đất. Dưới ánh sáng MẶT TRỜI VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, càng làm mùa xuân sự sống muôn màu muôn sắc rực rỡ. Bầu nhiệt huyết con cháu Tiên Rồng đang hâm nóng, bừng lên sức sống mảnh liệt vô biên, và cũng đầy ý nghĩa thiêng liêng, lẽ sống của sự trường tồn và bất diệt, lẽ sống của sự trường tồn bất tận, lẽ sống vô biên, hạnh phúc vô biên.

 

Muốn có vũ trụ. Không phải tự nhiên mà có, Mà Tổ Tiên Khai Hóa tạo lập dựng lên. Chúng ta cũng thế muốn có mùa xuân hạnh phúc, chúng ta phải biết gieo trồng Văn Hóa  công đức tạo lập lên. Nếu chúng Ta không Gieo Trồng Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa vào Linh Hồn nhân loại thời nhất định nhân loại con người sẽ không có mùa xuân. Nhất là mùa Xuân về Quyền con người mùa xuân của sự Công Bằng Bình Đẳng. Người nông dân muốn có cơm ăn áo mặc, họ phải dọn sạch những cõ dại. Chọn những hạt giống tốt gieo trồng xuống, để rồi gặt hái những thành quả mà mình đã bỏ công sức ra. Hãy xóa bỏ những hạt giống Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Thay thế vào đó là những hạt giống về Quyền con người Nhân Quyền Dân Chủ, tiến Thiên Quyền Nhân Chủ đại đồng Công Bằng, Bình Đẳng. Thời kết quả gieo trồng đó sẽ rực rỡ mùa xuân sự sống con người. Sự sống giàu sang cả Tinh Thần lẫn Vật Chất.

Hãy chọn hạt và gieo trồng những hạt giống tốt.

Ta là chủ, ta quyết định vận mệnh tương lai của chính ta.

Đã ra sức, thời quyết thành kêt quả.

Giàu hay nghèo, cũng chỉ tại ở ta.

 

Hết phần 3 chương 13

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 13

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  13

 

Phần  4

 

1   TRƯỚC XU THẾ PHÁT TRIỀN TIẾN HÓA XÃ HỘI NHÂN LOẠI TIẾN HÓA ĐI LÊN XU THẾ TOÀN CẦU, KHÔNG CÓ MỘT QUỐC GIA NÀO CÓ THỂ PHÁT TRIỂN TRONG SỰ TÁCH BIỆT VỚI THẾ GIỚI.

 

2   MÀ PHẢI HỘI NHẬP THẾ GIỚI ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ THỜI CƠ CƠ HỘI, CHO VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP RA ĐỜI, LÀM SÔI ĐỘNG TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, và cũng vì thế mà VIỆT NAM rực rỡ khắp năm châu, bốn biển. Vì vậy phải thúc đẩy các phong trào, kêu gọi toàn dân tộc, con cháu Tiên Rồng, trong nước ngoài nước, khắp năm châu bốn bể, tuyên truyền cổ động, càng sâu càng rộng, càng to lớn, thấm sâu vào đời sống con người, đời sống mùa xuân của cuộc sống.Trên con đường tiến hóa tu tiến làm lành, thời không còn con đường nào hơn được con đường truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn nầy. Cũng không có công lao nào lớn hơn công lao to lớn nầy. Gieo trồng Văn Hóa công đức Cội Nguồn chính nghĩa, là sự gieo trồng vô cùng vĩ đại,  để rồi gặt hái kết quả công đức cội nguồn chính nghĩa vĩ đại, thời phải nói là không có một công đức nào sánh kiệp vĩ đại hơn. Chỉ cần ca ngợi Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, thời cũng đã giải thoát vô lượng vô biên tội ác, chuyển họa thành phúc, huống chi, đọc, tụng, ngâm thi, hội họa, cổ động, in ấn, phát động, đóng gốp công sức, trí tuệ, tài năng, tiền tài, của cải, vật chất, xương máu, sanh mạng sự sống, duy trì thừa kế, phát huy, truyền bá văn  hóa vũ trụ, văn hóa CỘI NGUỒN THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ  ĐẠI ĐỒNG CHÍNH NGHĨA, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI. Làm cho MẶT TRỜI VĂN HÓA CHÌNH NGHĨA THIÊN Ý CHA TRỜI SÁNG SOI MÃI Ở CHỐN NHÂN GIAN. Thời những người nầy không ai có thể nói hết công đức của họ, dù cho trải qua muôn nghìn kiếp và chính những người nầy là PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, đầu thai xuống thế tận độ nhân loại anh em. VÀ NƠI MÀ CÁC NGÀI ĐẾN LÀ CÁC CÕI TRỜI, CÁC TẦN TRỜI, THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, Ở KHẮP THIÊN GIỚI. Nói tóm lại, có gieo thời có gặt, có công thời có quả, dù chỉ là công lao bằng mảy lông sợi tóc, cũng gặt hái kết quả to lớn vô cùng, vì đã gieo trồng cội phúc Văn Hóa Cội Nguồn vô tận chính nghĩa, thời kết quả gặt hái cũng vô tận phước báo cội phúc không lấy gì làm sai. Sự linh thiên trong Văn Hóa Cội Nguồn đến với mỗi con người, là tùy thuộc vào lòng thành, cũng như công đức, công sức của chính mình, có thể nói là cầu chi đặng nấy, vì Văn Hóa Cội Nguồn chính là Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý của Đức Cha Trời, chỉ cần lời cầu Nguyện không trái Thiên Luật, hợp Ý Cha Trời, thời dù cho khó khăn đến đâu cũng vượt qua, việc to lớn đến đâu cũng hoàn thành, tai họa to lớn đến đâu cũng giải trừ tiêu tan. Đừng bao giờ quên lời nói trong kinh văn là lời nói Thiên Ý có cả  THIÊN ẤN lẫn THIÊN BÚT, tối cao vũ trụ.

 

Bạn cũng đã biết quyền năng của Ba Ngôi tối cao vũ trụ Ba ngôi khai lập lên vũ trụ. Bạn còn lo nổi gì nữa sao chúng Ta không cầu lên Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, Che chở cho chúng Ta, khi chúng Ta gieo trồng hạt giống Thiên Ý của Đức Cha Trời. Cứu sống Linh Hồn nhân Loại thoát khỏi Địa Ngục, Quỉ Dữ, và Súc Sanh. Thời Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời không che chở cho chúng Ta sao được. Chỉ khi nào Bạn rời xa Cội Nguồn đi ngược lại Thiên Ý lời dạy của Đức Cha Trời. Thời Bạn mới không cảm nhận sự Linh Ứng cầu Nguyện đó.

Cha Trời đó sao Ta không tìm đến

Trong vòng tay Cha nâng đở chúng Ta

Những quyền năng Cha ban cho mà có

Hãy đến với Cha, hãy đến với Cha.

 

Hết phần 4 chương 13

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 13

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương  13

 

Phần  5

 

1   CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC TỔ, LÀ DI SẢN VÔ GIÁ, NIỀM TỰ HÀO VÔ HẠN CỦA CON CHÁU TIÊN RỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM, CỦA THẾ HỆ HÔM NAY VÀ CÁC THẾ HỆ MAI SAU. Văn Hóa Cội Nguồn không những chân lý cao thâm, triết lý vô tận, kim cương bất hoại, mà còn là ánh sáng cứu thế, ánh sáng của đại từ, đại bi, đại hĩ, đại xả, ánh sáng của sự công bằng, bình đẳng, như vần thái dương không thiên vị ánh sáng sự sống cho khắp thế gian, côn trùng, thảo mộc, muôn loài cầm thú, con người đều có quyền hưởng thụ sự hưởng thụ công bằng, bình đẳng, không giới hạn, hưởng thụ nhiều thời sức sống nhiều, hưởng thụ ít thời sức sống hạnh phúc ít đó là lẽ công bằng của tạo hóa. Văn hóa cội nguồn chính nghĩa cũng thế, là văn hóa, MẶT TRỜI ĐẠI HUỆ của sự chánh đẳng chánh giác, sáng soi khắp cùng vũ trụ, không riêng cho dân tộc nào, mà cho toàn nhân loại, thiên đàng, trần gian, địa phủ. Cuộc đời và sự nghiệp QUỐC TỔ là di sản vô giá, niềm tự hào vô hạn của con cháu Tiên Rồng dân tộc VIỆT NAM nói Riêng, thế giới nói Chung, niềm tự hào chung cho toàn nhân loại. Nhân loại đang bước vào nền văn minh trí tuệ, phát triển nhảy vọt về ý thức nhận thức, phản tỉnh trực giác đi vào giác ngộ đại ngộ, làm chủ khoa học, làm chủ vận mệnh, làm chủ linh hồn, làm chủ xã hội, làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm chủ chân tâm chân tánh tiến tới làm chủ vũ trụ. Cuộc cách mạng Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là cuộc cách mạng Văn Hóa chính nghĩa toàn cầu tạo lên sức mạnh toàn cầu, làm thay đổi nhiều quan niệm cũ về độc tài độc trị, nhiều lĩnh vực về thể chế xin cho  mà xưa nay nhân loại cố bám níu trì giữ,  bằng chứng là chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, kéo dài hàng vạn, hàng nghìn năm.

 

2  Sự khủng hoảng của chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, là do trì độ dân trí mỗi ngày một lên cao nhận thức lần về Quyền con người. Sự công bằng bình đẳng. Trong khi ấy chủ nghĩa cá nhân càng ngày càng quá lỗi thời sự  già cỗi của chủ nghĩa,độc quyền, độc tài, độc trị đi ngược lại trào lưu tiến bộ nhân loại, dẫn đến sự thoái hóa nhanh chóng. Sự khủng hoảng ấy của chủ nghĩ độc tài, độc trị, đã dẫn đến phát sanh nhiều tiêu cực, càng có bám níu chủ nghĩa độc tài độc trị, càng đặc ra nhiều luật lệ vô lý trói buộc con người. Sự tàn bạo ác độc càng lúc càng gia tăng, chằng ép, đàn áp nhân dân gây ra bao sự bất bình đầy lòng căm phẩn và vì thế lòng dân càng lúc càng nổi lên mạnh mẽ đòi lại công lý công bằng xã hội, khi lòng căm phẩn đã bừng lên,theo trình độ dân trí đã lên cao. NƯỚC LÀ DÂN, DÂN LÀ NƯỚC, LÒNG DÂN ĐÃ OÁN HẬN THỜI NƯỚC DÂNG LÊN NGẬP NÚI NGẬP NON, NGẬP TRỜI NGẬP ĐẤT VÙI CHÔN CHỦ NGHĨA ÁP BỨC, ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI ĐỘC TRỊ, VÀO LÒNG ĐẠI DƯƠNG. NHÂN LOẠI.

 

3  Một khi sự phản kháng đòi hỏi của muôn dân, đã ứng hiệp Thiên Luật, ứng hiệp Thiên Ý Cha Trời, vì dân Quyết đòi lại Quyền con người nên huyền cơ liền ứng hóa theo Sức mạnh của Bản thể Nước ứng vào sức mạnh của Bọt Bước, Đại Linh Hồn Cha Trời truyền sức mạnh cho Tiểu Linh Hồn Nhân Loại những người ưa chuộng hòa bình và Quyền con người nổi lên như cuồng phong vũ bão thời coi như không có một sức mạnh nào chống đở nổi, không chỉ ở lòng dân, mà cả ở trời, lẫn huyền cơ thiên luật  vũ  trụ, một sức mạnh như thế, thời còn thế lực nào chống trả nổi, dù cho đó là thế lực ĐEN TỐI NHẤT cũng phải tan biến cúi đầu thọ tội.

 

Như Bạn đã biết Thiên Ý Cha trời cũng như Lương Tâm con người không khác nhau. Vì sao lại nói thế ? Vì Ý của Nước và Ý của Bọt Nước chẳng khác nhau. Nên nói Thiên Ý Cha Trời chính là Lương Tâm con người. Người mất lương Tâm tức là không còn Thiên Ý. Linh Hồn biến thành Yêu, Tinh, Quỉ dữ, hãy sống đúng Lương Tâm và làm theo Ý Lương Tâm đòi lại Quyền con người. Quyền mà Cha Trời Tạo Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm, thời nhất định thành công đại thành công.

Hãy đứng lên đòi lại quyền Tọa Hóa

Những quyền mà Cha Trời Tạo Hóa đã ban cho

Những quyền bất khả xâm phạm

Thời nhất định thành công đại thành công.

 

Hết phần 5 chương 13

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 14

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 14

 

Phần 1

 

NHỮNG BIẾN ĐỘNG THEO XU THẾ CẢI CÁCH CHUYỂN HÓA ĐỔI MỚI, TRÊN KHẮP TOÀN THẾ GIỚI, LÀM ĐẢO LỘN VỀ CHÍNH TRỊ, GIỮA SỰ THÓA HÓA CỦA CHỦ NGHĨA, ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI ĐỘC TRỊ, VÀ SỰ LỚN MẠNH NON TRẺ CỦA CHỦ NGHĨA ĐA NGHUYÊN, NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ. TIẾN TỚI CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN ĐẠI ĐỒNG. Ở VÀO NHỮNG THẬP KĨ NẦY, VĂN HÓA CỘI NGUỒN PHẢI NHANH CHÓNG RA ĐỜI CỨU VÃN TÌNH THẾ,  RÚT NGẮN CON ĐƯỜNG BI ĐÁT, KHÔNG NHỮNG XÃY RA NGAY TRONG CHỦ NGHĨA CỌNG SẢN, MÀ CẢ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN, VĂN HÓA CỘI NGUỒN THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ. CHÍNH LÀ CỨU CÁNH KIẾP NẠN CON NGƯỜI. DO CHÍNH CÁC CHỦ NGHĨA CẠNH TRANH TẠO RA. VĂN HÓA CỘI NGUỒN  CHÍNH LÀ VĂN HÓA ĐỈNH CAO CỦA THỜI ĐẠI VĂN HÓA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG CỦA CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, CHỦ NGHĨA TỐI CAO CỦA SỰ HỢP NHẤT, TỐI CAO CỦA SỰ ĐOÀN KẾT, CHỦ NGHĨA TỐI CAO CỦA SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG LÀ CON ĐƯỜNG ĐẠI LỘ VŨ TRỤ, THÊNH THANG VÀ VÔ TẬN,  CON ĐƯỜNG MÙA XUÂN TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG, TRƯỜNG TỒN BẤT TỬ TỰ TẠI TỰ DO, CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI LÀM CHỦ VŨ TRŨ, PHẦN TRÁCH NHIỆM CỨU VÃN TÌNH THẾ NẦY KHÔNG PHẢI CHỈ CHO RIÊNG AI, MÀ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ TOÀN NHÂN LOẠI, VÀ CŨNG CHỈ CÓ TOÀN NHÂN LOẠI, MỚI CỨU VẢN NỔI TÌNH HÌNH ĐẠI HỌA XÃ RA NGOÀI Ý MUỐN CỦA XU THẾ TIẾN HÓA ĐỔI MỚI ĐI LÊN CỦA THỜI ĐẠI SỰ KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, ĐÃ DẨN ĐẾN SỰ SỤP ĐỔ HÀNG LOẠT, THAY THẾ LẦN SỰ HÌNH THÀNH NON TRẺ CỦA CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN. NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ. LỊCH SỬ THẾ GIỚI ĐÃ VÀ ĐANG BƯỚC VÀO NHỮNG GIAI ĐOẠN QUANH CO, NẾU KHÔNG SỚM XUẤT HIỆN VĂN HÓA CỘI NGUỒN THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ RA ĐỜI THỜI KHÓ TRÁNH KHỎI CHIẾN TRANH  CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, XUNG ĐỘT CỤC BỘ, XUNG ĐỘT DÂN TỘC, SẮC TỘC, TÔN GIÁO, ĐẠO GIÁO, ĐẢNG PHÁI LÀM GIA TĂNG ĐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI, TOÀN CẦU. TRƯỚC HOÀN CẢNH VỪA THUẬN LỢI, VỪA KHÓ KHĂN NẦY, CON CHÁU TIÊN RỒNG PHẢI MAU ĐI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH, VẬN MỆNH NON SÔNG TỔ QUỐC CỦA CHÍNH MÌNH,  GỠ BỎ LÁ BÙA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, ĐỔI MỚI NHANH CHÓNG ĐI LÊN THEO CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỐN CHÍNH NGHĨA, CỦA CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ ĐẠI ĐỒNG, ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÔI CHÂN TRUYỀN THỐNG, BAY LÊN VỚI ĐÔI CÁNH VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HỘI NHẬP THẾ GIỚI LỚN MẠNH CHO CHÍNH MÌNH, MÀ VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH LÀ KIM CHỈ NAM CHO MỌI THÀNH CÔNG ĐÓ. NON SÔNG TỔ QUỐC CHÍNH LÀ NHÀ, VĂN HÓA CỘI NGUỒN THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ CHÍNH NGHĨA ĐẠI ĐỒNG CHÍNH LÀ CƠ NGHIỆP SỰ NGHIỆP, ĐẠI GIA ĐÌNH TOÀN CẦU NÓI CHUNG VIỆT NAM NÓI RIÊNG CƠ NGHIỆP THIÊN ĐÀNG VŨ TRỤ, THỜI KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MÀ SUY NGHĨ NỮA. MAU CHÓNG HOÀN THÀNH SỨ MỆNH NHÂN LOẠI, HOÀN THÀNH DUY MỆNH CỦA ÔNG CHA, MÀ CŨNG CHÍNH LÀ HOÀN THÀNH TÂM NGUYỆN CỦA CHÍNH MÌNH.

 

Hết phần 1 chương 14

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 14

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 14

 

Phần 2

 

CHÚNG TA NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC TỔ, KHO TÀN TRI THỨC VÔ GIÁ VÔ TẬN VÔ BIÊN. DÙ LÀ QUỐC TỔ TÁI SANH, HAY SỰ HIỂN LINH CỦA QUỐC TỔ. CŨNG CHẰNG KHÁC GÌ NHAU. CHÚNG TA CHỈ CẦN TIẾP NHÂN THIÊN ẤN, THIÊN BÚTTHỪA KẾ DI CHÍ CHA ÔNG NHƯ THẾ LÀ ĐƯỢC RỒI. NHỜ SỰ THỪA KẾ NẦY MÀ CON CHÁU TIÊN RỒNG CHÚNG TA CÓ CƠ HỘI TUNG BAY TRONG BẦU TRỜI RỘNG LỚN VÀ TỪ KHO TÀN TRI THỨC VÔ TẬN VÔ BIÊN NẦY, SÁNG SOI MỞ ĐƯỜNG CHỈ LỐI CHO CHÚNG TA ĐI. TRƯỚC NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, NHỮNG VẤN ĐỀ NAN GIẢI, VÔ  CÙNG PHỨC TẠP, ĐÒI HỎI CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT ỔN THỎA, TRƯỚC BỐI CẢNH ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY. MUỐN LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐÓ, THỜI PHẢI HIỀU RÕ NỔ LỰC CỦA SỰ ĐÊM ĐỀN THÀNH CÔNG ĐÓ LÀ GÌ ? VÀ DI VÀO QUYẾT TÂM, VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN ĐI ĐẾN MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA SỰ THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG.

1-         LÀ  NIỀM TIN,  TIN VÀO KINH VĂN

2-         LÀ ĐỨC TIN, LÒNG TIN VỮNG CHẮC

3-         LÀ TỰ TIN , VƯỢT LÊN TẤT CẢ

4-         LÀ TIN Ở THIÊN Ý CHA TRỜI

5-         LÀ TIN SỰ ANH LINH QUỐC TỔ

6-         LÀ TIN HỒN THIÊN DÂN TỘC

7-         LÀ TIN THỜI CƠ VẬN HÓA

8-         LÀ  TIN ĐỊA LINH HÌNH CHỮ S ĐẠI LONG VŨ TRỤ

9-        LÀ TIN ĐỊA LONG VŨ TRỤ ĐÃ ĐẾN LÚC KHÍ THIÊN SÔNG NÚI NỞ HOA

10-    LÀ TIN DÂN TỘC RỒNG TIÊN TỎA SÁNG MƯỜI NIỀM TIN NẦY LÀ YẾU TỐ NỀN TẢN DẨN ĐẾN MỌI SỰ THÀNH CÔNG.

 

Hết phần 2 chương 14

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 14

Triết học Long Hoa Đại Cương.

---------------------------------------------------

 

Chương 14

 

Phần 3

 

Phần câu hỏi

 

Câu 1

 

vì sao chúng ta lại chọn giải pháp, không ngừng cũng cố, mở rộng phát huy Văn Hóa Cội Nguồn? chiến lược đại đoàn kết là gì? vươn lên tầm cao, lẫn chiều sâu. Có liên quan gì đến không ngừng cũng  cố, mở rộng phát huy Văn Hóa Cội Nguồn hay không?

 

Câu 2

 

Vì sao chúng ta lại chọn giải pháp, mọi chủ trương chính sách, phải dựa trên nền tản Văn Hóa Cội Nguồn? đêm lại Quyền con người cũng như sự công bằng, bình đẳng, cho toàn xã hội. Có phải là do nền HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC NỀN QUỐC ĐẠO CHÂN CHÍNH KHÔNG? hãy minh chứng cụ thể, sự chân chính công bằng bình đẳng ấy.

 

Câu 3

 

Vì sao chúng ta phải nắm vững quan điểm về sự thừa kế di chí Ông Cha, cũng như tôn thờ Quốc Tổ? Non sông Tổ Quốc Đại Việt ra đời bằng cách nào? Tiền Thân của nước Đại Việt là nước gì? Văn Hóa Cội Nguồn có phải là Văn Hóa khai Quốc dựng nước hay không? Sự thừa kế ấy làm thế nào cho có hiệu quả.

 

Câu 4

 

Hãy cho biết về lập trường đối với em về cuộc đời sự sự nghiệp Quốc Tổ. Đối với chúng ta, đối với non sông Tổ Quốc giai đoạn lịch sử mới. Chúng ta phải làm gì hãy dẫn chứng và nói lên quan điểm gắn liền với thực tiển đó.

 

Câu 5

 

Xây dựng Tổ Quốc, giữ vững độc lập,  dựa vào sức mình là chính sức mình là ai? đảng phái, tôn giáo, đạo giáo, nhân dân, hay là toàn thể Đồng Bào, toàn dân tộc? giúp đỡ các nước, ủng nhân loại tiến bộ, không quên nghĩa vụ quốc tế, đó có phải là xây dựng bảo vệ Tổ Quốc hay không? giữ vững độc lập mà quên đi truyền thống Ông Cha thời có những tại hại gì?

 

Câu 6

 

Cải cách đổi mới, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng một nền hành chính NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ, trong sáng vững mạnh vì sao ta phải làm như thế? phát huy NHÂN QUYỀN dân chủ là phát huy những gì? thế nào là Nhân Quyền Dân Chủ tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân có lợi hay có hại cho xã hội, cho Tổ Quốc? hãy nói lên cả hai mặt lợi và hại đó.

 

Câu 7

 

Đánh thắng kẻ thù bằng mọi sức mạnh đó là điều hiển nhiên, nhưng sức mạnh nào địch thủ  khó chống đở nhất? hãy cho biết những sức mạnh đó. Văn Hóa, súng đạn hay gươm đạo. Thế nào lòng người hợp lòng trời, thuận lòng dân. Thiên Ý Cha Trời có khác Lương Tâm con người không? Hãy minh chứng điều đó.

 

Câu 8

 

Nói về sự xâm lược của các thế lực ngoại xâm, thời hình thức xâm lược nào nguy hiểm nhất, BINH LỰC, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA? kháng chiến Văn Hóa có được coi là kháng chiến trường kỳ không? vì sao nói Văn Hóa mới chống trả được Văn Hóa? hãy minh chứng điều đó.

 

Câu 9

 

Vì sao nói Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là QUỐC HỒN dân tộc?  người có hồn để sống, Tổ Quốc có hồn để tồn tại. thế mà chúng ta lãng quên Văn Hóa Nguồn Cội đúng hay sai? hãy phân tích chỗ đúng sai đó. Nghĩ gì khi QUỐC HỒN dân tộc đã mất? những viễn cảnh bi đát đã xãy ra trải qua, trong các thời kỳ đô hộ xâm lược của phương bắc.

 

Câu 10

 

Nhà nước của dân do dân vì dân, có phải là nhà nước ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, không? mà là nhà nước gì? tối cao của nhà nước PHÁP QUYỀN là ai? NGƯỜI, HAY HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, minh chứng cụ thể, dẫn chứng rõ ràng, giữa cái lợi và cái hại, trong cuộc sống giữa hai Thể chế nhà nước.

 

Câu 11

 

Trong quá trình cải cách đổi mới, kiên định mục tiêu, trên nền tản Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa. Sự cải cách đổi mới tiến hóa đó, có phải  giống như từ hạt giống mọc lên cây, đơm hoa kết trái trở thành đại thụ, nếu là đúng thời hãy minh chứng cho sự tiến hóa phát triển nầy và sự thành quả của nó.

 

Câu 12

 

Tại sao nói? cạnh tranh công bằng, bình đẳng, là cạnh tranh phát triển? phân tích sự cạnh tranh phát triển đó. Phân tích ý thức, nhận thức, theo duy thức, Tính Chất, Bản Chất con người theo luật tiến hóa, tự nhiên, khách quan, nhân duyên, nhân quả, theo luật tuần hoàn sanh tử tiến hóa của ý thức, nhận thức, tiến hóa đến cảnh giới đại huệ chánh đẳng chánh giác.

 

Câu 13

 

Tồn tại Văn Hóa, trong ý thức nhận thức con người nếu đó là Văn Hóa Cội Nguồn thời hiệu quả ra làm sao? hãy minh chứng điều đó qua nhận thức hiểu biết của bạn. Mối liên hệ giữa ý thức và nhận thức là gì? minh chứng giữa Ý Thức và Nhận Thức. thành một luận chứng có khoa học, về sự Luân Hồi của Nhận Thức quả nghiệp.

 

Câu 14

 

Hãy phân tích nguồn gốc BẢN CHẤT của chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, qua các kiểu độc quyền, độc tài, độc trị của nhà nước độc quyền?  có phải thật sự vì dân vì nước không? Tại sao nói văn hóa cội nguồn chính nghĩa, là văn hóa của sự sống đỉnh cao? không còn sự sống đỉnh cao nào hơn nữa, hãy minh chứng điều đó.

 

Câu 15

 

Vì sao dân tộc Việt Nam không phù hợp nhà nước Độc Quyền độc tài độc trị? hãy minh chứng điều đó. hà nước phù hợp với dân tộc Việt Nam là nhà nước gì? Nu đó là nhà nước Pháp Quyền thời dựa vào nền tản nào để mà xây dựng? Nền tản thừa kế hay nền tản dựa trên Quyền con người?  Vì sao Nhân Quyền đi đôi với Dân Chủ?

 

Hãy hỏi lại chính  mình, mình làm gì cho cuộc sống, nếu sống vô nghĩa, sống không có trách nhiệm, sống chỉ lo cho bản thân mình, thời cuộc sống ấy không phải là cuộc sống của con cháu tiên rồng, mà chỉ là cuộc sống của loài hoang dã. Đã là DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG thời mang trong mình cuộc Sống đầy uy linh và cũng đầy chính nghĩa, sống vì người, sống vì nhân loại anh em, sống vì XÃ HỘI, VÌ NON SÔNG TỔ QUỐC VÌ CHA ÔNG, VÌ TỔ TIÊN, CHA TRỜI , ĐỊA MẪU, cuộc sống luôn tràng đầy ý nghĩa, chung lo xây dựng tạo lập cuộc sống mới, cuộc sống văn minh, công bằng bình đẳng, cuộc sống nhân quyền  dân chủ tự do, ấm no hạnh phúc, là cuộc sống tràng đày trách nhiệm, đối với các thế hệ nối tiếp hiện tại, tương lai con cháu tiên rồng chúng ta, cuộc sống luôn kết quả nở hoa thơm ngát hiện tại và mãi mãi về sau.

***********************************

 

LONG HOA ĐẠI CƯƠNG ĐẠI THỪA TRIẾT HỌC VŨ TRỤ ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC. CHÚC CÁC BẠN THÀNH ĐẠT, ĐẠI THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét