Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA GIỚI ĐỨC

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

GIỚI

 

ĐỨC

 

THIÊN ẤN         THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ         QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Cao Đức Thắng

 

 


 

QUYỂN THƯỢNG

 

PHẦN I

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

LONG HOA GIỚI ĐỨC LÀ GÌ ?

 

Long Hoa Giới Đức: Là sống theo lời dạy của Cha Trời, sống có Kỷ Cương. Sống theo khuôn phép Đạo Luật. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính nằm trong cơ bản Quyền con người, mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những quyền bất khả xâm phạm.

 

Nhờ sống có Kỷ Cương. Sống theo Long Hoa Giới Đức lời dạy của Cha Trời. Nên Thuận Thiên, không phạm Thiên Ý Cha Trời. Nhờ vậy mà mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thần thông trí huệ vô biên, làm vua, làm chúa trên khắp các tần trời. Biện tài vô ngại ít ai sánh kịp. Giáo hóa vô lượng Thiên Chúng Phước Đức không thể nghĩ bàn.

 

Long Hoa Giới Đức chính là Kỷ Cương Đạo Luật. Ngăn cản không cho con người đi ngược lại Thiên Ý. Vì đi ngược lại Thiên Ý nhất định sa đọa vào con đường ác, trở thành Quỉ dữ Yêu Tinh không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên được nữa, cũng như không còn con đường để về trời. Long Hoa Giới Đức còn ví như con thuyền lớn vượt qua biển Mê đến bờ Giác. Long Hoa Giới Đức cũng là con đường về Trời nhanh nhất gần nhất. Không có pháp môn nào hơn được pháp môn Long Hoa Giới Đức nầy. Phải nói con đường tu tắc rút ngắn hàng vạn ức kiếp tu luyện nhanh nhất thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Kỷ Cương mất. Kỷ Luật không còn, thời coi như bức tường ngăn cản đi ngược lại Thiên Ý đã bị phá bỏ. Con người sa đọa vào ác đạo. Gây ra không biết bao nhiêu là tội ác. Nhận lấy quả báo không bao giờ dứt, đọa lạc truyền miên. Luân hồi mãi mãi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh chịu lấy sự khốn khổ là vô tận. Kỷ Cương mất, Kỷ Luật không còn ví như tàu thuyền bị thủng đáy chìm lỉm hết mong vượt sông mê đến bờ giác. Không có Kỷ Cương, không còn Kỷ Luật thời nhất định con người rơi vào ác Đạo đi ngược lại Thiên Ý. Dù cho Tu Thiền Luyện Khí đến đâu. Thần Thông Pháp Thuật cở nào. Cũng không sao tránh khỏi Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển giáng họa. Linh Hồn Sa Đọa xuống các Tần Địa Phủ. Chịu nhiều sự khốn khổ, không biết thuở nào ra.

 

Long Hoa Giới Đức là kim chỉ Nam. Cho những ai muốn thoát khổ. Giải trừ kiếp nạn tai họa. Gặt hái nhiều Phước Báo. Cũng như mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh về Trời sống mãi trong thế giới Châu Báu. Thế giới của sự giàu có, thế giới của sự Vàng, Bạc, Ngọc Ngà, Trân Châu, Kim Cương,  Pha Lê, Lưu Ly, San Hô, Xà Cừ, Hổ Phách. Nhiều không kể xiết. Cung Vàng Điện Ngọc, kỳ quan bảo tháp san sát cùng khắp cõi nước trời. Thế giới sang giàu hơn vạn lần Vua, Chúa nhân gian. Muốn gì cũng có. Tưởng ăn có Ăn. Tưởng mặc có mặc. Nói chung là muốn gì được nấy. Đi tới đâu thời Cung Vàng Điện Ngọc hiện theo tới đó. Hơn hẳn kiếp sống Vua Chúa Trần Gian gấp trăm nghìn lần.

 

Ở đời không gì hơn được Long Hoa Giới Đức. Sống theo Long Hoa Giới Đức. Là đang chuyển kiếp đổi đời từ Nghèo chuyển sang Giàu. Từ Họa chuyển sang Phúc. Từ người Ngu chuyển thành người Trí. Từ người Phàm chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ cuộc sống Trần Gian, siêu sanh lên sống  trên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Vì thế Long Hoa Giới Đức không phải là Báu Vật vô giá thời còn gì nữa. Có Long Hoa Giới Đức trong tay, lại biết tu theo thời chính những người nầy là vua, là chúa ở các tần trời sắp đến. Không gì phải bàn luận nữa.

 

Sống không phạm Giới có nghĩa làm đúng lời Trời dạy. Trở thành người có Đức. Có Đức thời không sức mà Ăn, không sức mà Hưởng. Sống trên đời ai cũng biết đại phú do Thiên. Thuận Thiên Ý thời nhất định trở thành đại phú quý. Thế gian trọng tiền, nhưng Thánh Hiền trọng đức, nên mới gọi là Đức Phật. Đức Chúa. Đức Thánh. Đức Cha. Có thể nói phước năng thắng số. Có Đức có Phước, làm thay đổi cả vận mệnh. Từ phàm trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ nghèo chuyển sang giàu. Từ không có quyền lực trở thành có quyền lực. Vì thế Long Hoa Giới Đức quý đến cở nào.

 

Long Hoa Giới Đức, chính là căn bản Giới, Định, Tuệ. Chánh Đẳng Chánh Giác. Thông Hiểu Long Hoa Giới Đức. Hành theo Long Hoa Giới Đức thời có tất cả. Quyền Lực, Danh Lợi. Đạt đến cảnh giới như ý sự sống.

 

Cuộc sống cứ mãi đi ngược lại Thiên Ý. Vi phạm Thiên Luật. Gieo Nhân Ác, Gặt Quả chẳng lành. Ác Lai Ác Báo. Tránh sao cho khỏi luân hồi sanh tử kiếp họa triền miên. Tai ương chồng chất. Muốn dứt kiếp họa, tai ương. Không còn cách nào hơn là sống theo làm theo Long Hoa Giới Đức, thuận theo Thiên Ý Cha Trời.

 

Những Ai am hiểu Long Hoa Giới Đức. Thời hữu ích cho chính bản thân mình. Cho cuộc sống mình. Tự thân gặt hái những lợi ích phước đức vô tận. Nhờ những công lao Hành Thiện mà trong Long Hoa Giới Đức đã chỉ đường.

 

Những ai kém may mắn. Không gặp được Long Hoa Giới Đức lời dạy của Trời. Thời đáng tiếc biết bao, bỏ lở cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Bỏ lở cơ hội đổi đời, chuyển phàm lên Thánh, làm vua làm chúa trên các cõi trời uổng thay tiếc thay. Người không gặp được Long Hoa Giới Đức, khác nào lạc vào chốn u minh. Lạc vào Ác Đạo Quỉ Đạo.  Gieo ra bao cái Ác.  Để rồi gặt lấy bao kiếp nạn tai ương khó mong đầu thai trở lại làm người, nói gì đến cảnh trở lại thiên đàng cực lạc.

 

Sự yên ổn bình yên. Cũng như vạn sự may mắn, muôn cái hênh tài lộc đem đến, không phải tự nhiên mà có. Mà nhờ gieo Thiện phước. Hành Lành, cứu người giúp đời. Nếu gặp được Long Hoa Giới Đức coi như gặp vạn sự may mắn, muôn cái hênh, tài, lộc, phúc, thọ vô biên. Biết nghe theo làm theo Long Hoa Giới Đức lời dạy Cha Trời. Thời nhất định gặt hái phúc quả vô tận, mọi sự phúc lành đều đạt đến đỉnh cao. Có thể nói muốn gì được nấy, cầu gì cũng linh. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Cha Trời Mẹ Trời luôn phò trì gia hộ. Những ai coi Long Hoa Giới Đức, còn hơn cả sinh mạng của mình. Thời nhất định người nầy.

 

Sự thành đạt. Công Danh, Sự Nghiệp, Uy Linh, Hiển Hách không thể nghĩa bàn. Con đường đi đến thành đạt rực rỡ nào phải đâu xa, chỉ cần sống theo Long Hoa Giới Đức. Coi Long Hoa Giới Đức như Thầy, như Cha. Thành kính Tôn Thờ hằng ngày sự nghe theo làm theo Giới Đức. Thời trên đầu thường có hào quang đủ sắc màu xinh đẹp vô cùng. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba Ngôi Tối Cao Vũ  Trụ. Thân Hành che chở. Phù hộ giúp đở. Công Danh, Sự Nghiệp. Uy Linh, Hiển Hách, Hiển Hiện như mong muốn.

 

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ xa xưa cho đến tận ngày nay. Trải qua lâu xa hàng muôn vạn tỉ năm. Không rời xa Long Hoa Giới Đức lời dạy Cha Trời. Nên không bao giờ bị sa đọa, vào con đường ác. Mãi mãi là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phước đức vô tận, phước báo vô biên sống mãi trong an vui Cực Lạc Hạnh Phúc.

 

Sống theo Long Hoa Giới Đức. Là sống theo Thiên Ý Cha Trời. Tránh xa tội ác cũng như vi phạm Quyền con người, những quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Sống theo Long Hoa Giới Đức  là sống như Phật,  sống như Thánh, sống như Tiên, sống như Thần, sống như Chúa. Sự sống đi vào bất tử, Tự mình trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ được Tinh Hoa Giới Đức. Thời còn tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào nữa. Sống theo Long Hoa Giới Đức chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sắp Thành và Đã Thành.

 

Để khỏi đi ngược lại Thiên Ý, sa đọa vào ác đạo. Nên Cha Trời mới nói ra Long Hoa Giới Đức Luật Tạng Vũ Trụ. Long Hoa Giới Đức vừa là Thầy vừa là Cha luôn gần gủi với con người, chỉ dạy con người không được đi ngược lại Thiên Ý. Vì Thiên Ý cũng chính là Thiên Luật vũ trụ.  Phạm Thiên Luật thời bị xây chuyển theo định luật vũ trụ không ai có thể thoát được, dù cho đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Muốn thoát tai họa cũng như sanh tử luân hồi, không còn con đường nào khác hơn. Là sống theo Long Hoa Giới Đức lời dạy Cha Trời. Những Giới Đức cơ bản mà con người cần phải làm theo, hành theo. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm chủ vũ trụ, làm chủ giang sang mà Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời đã tạo lập ra.

 

Nói đến Quyền. Là nói đến Luật. Người phạm Luật, là mất quyền, hành không đi ngược lại Thiên Ý. Thời người đó đã bỏ qua sự thừa hưởng những quyền cơ bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những người không phạm Thiên Ý, thường là làm vua làm chúa các tần trời. Giáo hóa vô lượng vô biên thiên chúng. Quyền năng tối cao, quyền lực vô biên. Thay thế Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao vũ trụ. Cai quản vũ trụ, điều hành vũ trụ.

 

Tài mà vô Đức: Có nghĩa hành động trái ngược lại Thiên Ý của Trời. Phạm Thiên Luật, thời chữ Tài liền với chữ Tai một vòng. Người có Đức chính là không phạm Thiên Luật. Không phạm Thiên Luật thời đã có cái Tài thiên phú. Nhờ cái Tài thiên phú ấy mà giữ vững chơn mệnh cũng như sự nghiệp. Người có cái Tài trong cái Đức, cái Đức trong cái Tài thời làm việc gì cũng trôi chảy. Tài Đức song toàn. Thành vĩ nhân, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là chuyện hiển nhiên. Không gì để bàn cải. Điều đáng nói ở đây. Cái Tài trong cái Đức, cái Tài hiển vinh thành đạt, cái Tài vô Đức liền với chữ tai một vòng.

 

Long Hoa Giới Đức. Là Tinh Hoa Luật Tạng. Những Giới Đức căn bản Thiên Ý Cha Trời. Những lợi ích lớn từ đây sanh ra thành đạt to lớn. Phước Đức tràn đầy trong cuộc sống.

 

Phàm đi vào Long Hoa Giới Đức. Phải hiểu lợi ích của Giới Đức. Vì hiểu như thế, con người mới làm theo. Đạo Hạnh con người phát triển nhanh chóng. Giải thoát kiếp nạn tai họa khốn khổ. Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trở về Thiên Đàng Cực Lạc sống an vui hạnh phúc. Không còn luân hồi, cũng như sa đọa xuống các Tần Địa Phủ.

 

Cuộc sống Vô Luật. Không Giới, Vô Đức. Cuộc sống như thế tiềm ẩn nhiều mầm họa. Tai Ương luôn ập tới khó mà chống đở. Không những tai họa ập đến bản thân. Mà còn làm khổ lây cho gia đình Ông Bà, Cha Mẹ cũng như con cái.

 

Muốn có được quyền huy Con Người. Thời phải sống theo Luật. Phạm Luật thời mất Quyền. Quyền trong Luật. Long Hoa Giới Đức là chận đứng phạm luật giữ vững Quyền cơ bản con người. Những Quyền Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Cuộc sống không mất Quyền con người là cuộc sống không phạm luật hạnh phúc an vui tự tại.

 

Cuộc sống không mất Quyền cơ bản con người. Là cuộc sống không phạm Nhân Quyền, cao hơn nữa là không phạm Thiên Quyền. Vi phạm Nhân Quyền có nghĩa là tự mình tước đi cái quyền cơ bản của mình.

 

Muốn không phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thời phải sống theo Long Hoa Giới Đức.

 

Giới có nghĩa là sự ngăn cấm không cho sai phạm Thiên Ý. Cũng tức là nghiêm cấm không cho vi phạm vào Quyền cơ bản con người. Trở thành người có Đức được Nhân Loại ca ngợi Tôn Vinh. Trời Đất che chở phù hộ.

 

Người không phạm Thiên Ý. Không xâm phạm Quyền con người. Trở nên Thánh Thiện. Nền tản cái Đức con người đã thành. Nhờ Tôn Trọng những Quyền cơ bản con người. Chính là cái Tài sanh ra cái Đức Thánh Thiện. Được Thiên Hạ tôn vinh. Những người có tánh bất tin bất tín, không kể gì đến Nhân Quả. Đạo Luật, thời tự mình đã tạo ra trùng trùng bảo báo cũng như tai họa. Cho đời nầy và vô số kiếp khác.

 

Phát huy Quyền con người. Cũng chính là phát huy Giới Đức con người, ếm yểm trù dập Quyền con người, có nghĩa làm cho xã hội con người trở nên xã hội Địa Ngục. Thời kỳ hưng thịnh Chủ Nghĩa Cá Nhân Độc Tài Độc Trị. Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị là Chủ Nghĩa đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Chủ nghĩa của sự Tàn Bạo Sa Đọa. Tai Ương và những Khốn Khổ.

 

Nhờ Giới Đức con người không phạm Thiên Ý, không phạm vào Quyền con người trở nên có Đức. Cái Đức làm tăng cái Quyền con người. Không phạm vào Quyền cơ bản con người. Thời sẽ được Nhân Loại Chư Thiên Tôn Phong ca ngợi thường  Làm Vua, Làm Chúa các Tần Trời.

 

Luật Tạng Vũ Trụ, chính là Giác Tánh tự nhiên của Trời. Giác Tánh Đại Linh Hồn Vũ Trụ của Trời có trong mỗi Tiểu Linh Hồn con người. Trở Thành Quyền cơ bản con người, những Quyền cơ bản bất khả xâm phạm. Ví như Giác Tánh tự nhiên Của Nước. Trở Thành Quyền của mỗi Bọt Nước. Cái Quyền không ai có quyền xâm phạm.

 

Trên các cõi Trời. Chư Thiên sống theo Long Hoa Giới Đức phát huy cái Quyền của chính mình. Đi vào xã hội công bằng bình đẳng tuyệt đối. Ai ai cũng được tự do mưu cầu hạnh phúc. Sự sống không phạm Thiên Ý, chính là sự sống vĩnh hằng an vui tự tại. Nhân Loại Chư Thiên Chung Sống cùng nhau. Nhưng không bao giờ xâm phạm cái Quyền Tạo Hóa ban cho mà ai ai cũng có. Mãi mãi sống trong thế giới Cực Lạc an vui Hạnh Phúc.

 

Nói Tốm Lại :

Giới là gì ?

Giới có nghĩa là Cấm. Ranh giới cấm không cho vi phạm Thiên Ý của Trời. Hay Thiên Luật cũng vậy.

 

Đức là gì ?

Đức có nghĩa là không xâm phạm, không làm hại bất cứ ai thuận theo Thiên Ý. Tôn trọng Quyền con người, trở thành Thiện Đức. Thiện Đức là nền tản căn bản đỉnh cao con người, trở thành giai cấp Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cho đến làm Vua làm Chúa trên các cõi trời. Quyền năng vô tận quyền lực vô biên.

 

Long Hoa Giới Đức. Chính Là Đạo Giải Thoát. Giải Thoát Tất Cả Sự Khốn Khổ. Chuyển Đổi Số Mạng. Từ Khốn Khó Trở Nên Sang Giàu. Từ Ngu Si Trở Nên Thông Minh. Từ Phàm Tục Mau Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu Sanh Thiên Giới Sống Mãi An Vui Hạnh Phúc. Trên Đời Nầy. Không Gì Quý Hơn Long Hoa Giới Đức.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

QUYỂN HẠ

 

PHẦN II

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

1- NGHIÊM CẤM GIẾT HẠI, SÁT HẠI

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta: Trên đầu các con hào quang rực rỡ. Thời cũng đã hiểu rõ các con thấu suốt Luật Tạng Vũ Trụ Cội Nguồn. Chứng Ngộ 108 phần Giác Tánh Thiên Tánh Tự Nhiên Vũ Trụ Tổ Tiên Tạo Hóa.

 

   Nầy các con từ Giác Tánh Luật Tạng Vũ Trụ, Thiên Tánh Tự Nhiên Tổ Tiên Tạo Hóa. Chuyển sang trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con. Trở thành những Quyền cơ bản. Nhân Quyền mỗi con người, Quyền bất khả xâm phạm.

 

Cha Trời Nhìn Một Trăm Người Con rồi  nói rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con đã thấu hiểu. Những Giác Tánh Tự Nhiên Luật Tạng Vũ Trụ, từ Bản Thể Tối cao Đại Linh Hồn Tạo Hóa Tổ Tiên. Chuyển sang mỗi trong mỗi Linh Hồn các con trở thành Nhân Quyền, Thiên Quyền. Nhưng các con có nhìn thấy Giác Tánh Thiên Luật Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên Tạo Lập lên Vũ Trụ không ?

 

Một Trăm Con Trời Đồng Thưa Rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng Con không những Thấy rõ, Biết rõ. Pháp Tánh Luật Tạng Tổ Tiên Tạo Hóa. Có trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con. Trở thành những Quyền cơ bản của mỗi con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Mà còn hiểu rõ Thiên Tánh Luật Tạng Tổ Tiên. Khai Tạo Lập Lên  Tất Cả. Lập lên tam thiên đại thiên vũ trụ. Lập lên 28 tần trời. Thất Sơn châu báu. Non Tiên Cực Lạc. 18 Tần Địa Phủ. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Biển Khí Nước Mặn. Bốn Cõi Trần Gian. Đều hình thành theo khuôn phép Luật Tạng tự thể Pháp Thân Tổ Tiên.

 

   Cho đến: Ba Cõi Liên Thông Cõi Trời, Trần Gian, Địa Phủ. Ba Giới rõ Phân. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Cũng đều theo định Luật Thiên Ý mà phân định cả.

 

   Cho đến: Khai Tạo lập lên Bộ Máy Tuần Hoàn Vũ Trụ. Tất cả đi vào Định Luật tự nhiên Thành, Trụ, Hoại, Không. Chuyển luân tiến hóa Sanh, Trụ, Dị, Diệt.

 

   Cho đến: Lập lên Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Phân rõ Thuận Nghịch, Âm Dương, Ngũ Hành, Tương Sanh, Tương Khắc. Chuyển Luân Sự Sống. Cũng đi vào Định Luật Thiên Ý.

 

   Những gì có sanh đều phải chuyển theo Định Luật. Như Luật Tự Nhiên, Luật Nhân Quả, Luật Nhân Duyên, Luật Ngẫu Nhiên, Luật Tất Nhiên, Luật Hiển Nhiên, Sanh Sanh Hóa Hóa khắp cùng. Nhưng không ngoài sự an bày Tạo Hóa Tổ Tiên Vũ Trụ.

 

   Ngoài những luật nói trên. Còn có một định Luật vô cùng quan trọng. Đó là Luật Chuyển Sang, Luật Thừa Kế, Kế Thừa những gì Tổ Tiên khai tạo lập lên.

 

   Những gì Đại Linh Hồn Cội Nguồn Tạo Hóa Tổ Tiên có đều chuyển sang Tiểu Linh Hồn con cháu. Từ Thiên Tánh Tạo Hóa, những Luật Tạng cơ bản, trở thành Quyền Cơ Bản của mỗi sự sống trong đó có con người. Những Quyền cơ bản con người.

 

   Tổ Tiên Tạo Hóa có tới năm phần Chân Tánh. Khai Sanh Tạo Lên Tất Cả Sự Sống. Cả phần Hồn lẫn phần Xác. Phần thấy được chỉ là phần vật chất. Còn phần mắt thường không thấy được phải nhờ đến con mắt huệ đạt đến cảnh giới thần thông.

 

   Sự Tan Hoại, Hội Tụ, Sanh Diệt, Giết Hại, Vay, Trả  tất cả đều có nguyên nhân đi đến kết quả, theo lộ trình Luật Định, Quy Luật tự nhiên an bày. Hể có gieo là có gặt. Có sanh thời có tử, gieo nhân thời có kết quả. Đều chuyển theo Luật Tạng Thiên Ý Tự Nhiên. Những Định Luật Vũ Trụ như Luật Tuần Hoàn, Luật Nhân Duyên, Luật Nhân Quả, Luật Ngẫu Nhiên, Hiển Nhiên, Tất Nhiên, Nghịch, Thuận tạo tác mà ra.

 

   Pháp Thân Chân Tánh Khai Hóa Tổ Tiên. Như Hư Không chỗ nào cũng có. Dưỡng nuôi hết thảy. Muôn loài vạn vật, không phân biệt loài nào. Pháp Thân Chân Tánh Tổ Tiên chính là Thiên Tánh Đại Từ, Đại Bi.

 

   Chân Tánh Đại Từ Đại Bi Tổ Tiên đã Chuyển Sang trong mỗi Tiểu Linh Hồn Chúng con. Trở Thành Tòa Án Lương Tâm Của Chúng Con. Vì thế chúng con mới hiểu rõ những gì đi ngược lại Thiện Tánh Cha Ông.

 

   Ví Dụ:  Sát Sanh hại mạng là hành động trái ngược lại Lương Tâm Lương Tri của chính mình. Vì mình muốn sống mà lại đi giết hại mạng sống của kẻ khác, sự giết hại ấy là phạm Thiên Ý, trái ngược lại Thiện Tánh Thiên Đức Cha Ông vũ trụ.

 

(Thiện Tánh Tạo Hóa Tổ Tiên vũ trụ, không phải là cái thiện của Hành Giả gieo nhân thiện, hay nhân ác. Để rồi nhận lấy quả báo phước hay họa. Mà là cái Chân Thiện tự nhiên tánh đức Đại Từ Đại Bi. Vũ Trụ).

 

Cha Trời Khen Rằng:

   Các Con nói không sai đúng thế, đúng thế.

   Tổ Tiên Tạo Hóa Khai Dựng Tạo Lập Lên Vũ Trụ. Cũng Như Tạo Lập Khai Sanh ra muôn loài vạn vật là do Giác Tánh Thiện Đức tự nhiên khai sanh tạo lập ra tất cả.  Những phần thấy được chỉ là vật chất. Còn phần không thấy được phải có con mắt trí huệ mới thấy. Còn phần Mật Tánh thời phải có con mắt Chánh Đẳng Chánh Giác mới thấy được. Chân Tánh Tạo Hóa Tổ Tiên Không Có Tánh Sát, Tánh Giết.  Không sát, không giết chính là Đức Tánh Tổ Tiên. Đức Tánh Đại Từ Đại Bi. Đức Tánh dưỡng nuôi tất cả muôn loài vạn vật. Ví như người Mẹ sanh Con. Nuôi Con. Không sát hại Con. Những ai không Sát Hại, Giết Hại thời lúc nào cũng được Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời Che Chở. Sanh nơi đâu cũng đứng đầu Thiên Hạ.

 

Một Trăm Người Con Trời nghe Cha Trời truyền dạy như thế  đồng phát nguyện nói rằng:

   Chúng Con Nguyện không sát hại, giết hại. Nguyện sống theo Chân Tánh Đại Từ Đại Bi, đời đời kiếp kiếp vũ trụ nầy tan biến, vũ trụ khác ra đời. Cứ như thế đến vô tận vô biên vũ trụ, không làm tổn hại đến sự sống muôn loài vạn vật. Ngược lại còn cứu tất cả sanh linh vạn vật hội nhập Cội Nguồn, hưởng niềm vui trọn vẹn.

 

Cha Trời nghe xong lời phát Nguyện con cái như vậy. Liền phóng ra một đạo hào quang trong suốt. Hiện rõ Tất Cả Sự Sống con người, cũng như muôn sanh linh cùng vạn vật ở  khắp sáu hư không Vũ Trụ.

 

Một Trăm Người Con Trời, nương theo Hào Quang Cha Trời. Thấy rõ sự sống Nhân Loại. Cũng như muôn sanh linh cùng vạn vật. Ở Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.  Không sót một mảy lông.

 

Một trăm người con Trời. Nhìn thấy rõ những người tu hành, cũng như không tu hành. Chỉ cần giữ giới không sát hại, giết hại sanh mạng. Liền được Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phù hộ che chở. Tất cả đều được siêu sanh lên các Tần Trời, Cõi Trời hưởng thước. Còn những người phạm giới Sát Sanh chỉ vì mưu sinh. Không có ý mưu sát, lại ra thân hành thiện cứu giúp những người khốn khổ. Thường hay lấy ân trả oán không gây thêm nghiệp sát. Những người như thế không những Tổ Tiên Cha Trời. Mẹ Trời che chở phù hộ. Mà Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thường Phóng Quang độ mạng giải trừ kiếp nạn. Họa lớn biến thành họa nhỏ. Họa nhỏ thời tiêu tan chẳng còn. Phước Đức vô cùng. Gia Đình hạnh phúc. Con Cái, Cháu Chắt đều vinh quang hiển đạt.

 

Những người biết chấm dứt hành vi sát hại, giết hại thời không còn sa đọa xuống các Tần Địa Phủ. Nếu QuyY trở về Cội Nguồn tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Khi mãn thân đều được siêu sanh lên các Tần Trời hưởng phước.

 

Huống chi không giết hại Con Người. Mà lại cứu người thời những người nầy mau trở thành Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì đã khế hiệp thuận theo Tánh Đức Tổ Tiên, cũng chính là Tánh Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Nên thường được ba ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Không những Độ Mạng Che Chở. Mà còn khai thông trí huệ.

 

Tánh Không Giết Hại. Chính là Chân Tánh Thiện Đức Tạo Hóa Tổ Tiên tối cao vũ trụ. Trở thành Tấm Lòng Nhân Từ, Đại Từ, Đại Bi của mỗi con người.

 

Chỉ khi nào. Côn Trùng làm hại con người. Cầm Thú làm hại con người. Con người làm hại con người. Vì sự tự vệ Bất Đắc Dĩ Giết Hại Sát Sanh. Tuy không Tội nhưng phải chịu Luật Nhân Quả vay trả. Nếu lạm sát thái quá, giết hại những người vô tội thời bị Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển. Gieo Sát Nhân Gặt Sát Quả. Phần lớn lạm Sát, Giết Người vô tội. Đều bị sa đọa xuống các Tần Địa Phủ khốn khổ vô cùng.

 

Còn những người không phạm Giới Sát. Tuy không theo Đạo nào. Nhưng nhờ kế hiệp Chân Tánh Tổ Tiên cũng như Chân Tánh Cha Trời Mẹ Trời. Linh Hồn được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc. Cũng như siêu sanh lên các Tần Trời hưởng phước. Huống Chi Biết Tôn Thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời Địa Mẫu. Thời Thường làm chủ các Cung Điện. Các Cung Động. Ở Non Tiên Cực Lạc. Cũng như các Cung Điện trên các Cõi Trời.

 

Những người phạm giới Sát, nhưng vì có công hành thiện tuy chưa được siêu sanh về Trời. Tái kiếp sanh làm người trở lại chốn nhân Gian. Sanh nơi đâu cũng được nhân loại cung kính. Làm việc gì cũng được thuận lợi trôi chảy. Sống trong sự giàu sang. Nhất là Thân khỏe mạnh ít bệnh tật.

 

Một Trăm Người Con Trời. Nhìn thấy rõ những lợi ích không phạm Giới Sát. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời kiếp kiếp tột cùng vị lai, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Những Người không phạm Giới Sát. Dù không đi tu ở tại gia, cũng thành quả lớn lao nhờ cái Đức không sát hại, giết hại. Chúng Con sẽ phù hộ che chở không cho những tai họa đụng đến, mà còn mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu có công lớn trong Văn Hóa Cội Nguồn sẽ được làm Vua làm Chúa trên các tần trời, cõi trời.

 

Cha Trời khen:

   Thật hi hữu thay.

   Các con luôn pháp đại nguyện như vậy tấm lòng các con quả là vô bờ bến, lòng yêu thương các con  đối với nhân loại là không thể nghĩ bàn.

 

   Những người không Sát Sanh Hại Mạng. Thời mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Huống chi lại hay cứu người. Thời thành tựu vô số Đức Tánh Công Đức. Như Đức Tánh Đại Từ, Đại Bi. Đức Tánh dứt bỏ Hận Thù.  Đức Tánh dứt bỏ Hung Sùng Ác Sát. Những đức Tánh nầy nó tự sanh ra vô số vô biên phước báo phước đức nên sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

 

   Đã là người hiểu rõ Luật Tạng Vũ Trụ. Tuyệt Đối Không Được Phạm Giới Sát. Chỉ Trường Hợp Những Người Nguyện Làm Hộ Pháp. Bảo Hộ Chánh Pháp. Thời có Quyền diệt Yêu Tinh. Trừ Ác Quỉ. Những Linh Hồn không còn Lương Tâm, Lương Tri. Trở Thành Linh Hồn Ác Ma, Ác Quỉ. Chuyên làm hại sanh linh vạn vật. Cũng như làm hại con người. Sự Sát hại ấy có Đức không Tội. Cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì đêm lại sự bình yên cho sự sống.

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của ta.

   Về sau nhân loại con người nghe được những lời kinh nầy. Dù cho tội ác đến đâu cũng tiêu tan hết thảy. Nhất là luôn gặp những may mắn bệnh tình thiên giảm. Tai qua nạn khỏi. Không còn sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Huống chi hiểu rõ lời dạy trong kinh nghe theo làm theo, giảng giải cho người khác nghe. Hoặc biên chép in ấn, lưu truyền lại cho hậu thế. Thời người nầy nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thường làm vua, làm chúa ở các tần trời cõi trời. Nếu còn tại thế thời gia đình, con cái đều được an vui. Rạng rở công danh, nhất là trí huệ sáng láng học đâu nhớ đấy. Thường đứng đầu đại chúng.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ không phạm Giới Sát lại biết thương người vì người, nên Vương, Quan ai nấy nhân cách, phẩm hạnh Đức Độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành đất nước văn minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần, Vật Chất. Dân giàu nước mạnh, luôn ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm trên thế gới ở vào thời đó không có một đất nước nào bằng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

2- NGHIÊM CẤM BẤT LƯƠNG

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Truyền Dạy rằng:

   Nầy Các Con của Ta.

   Tạo Hóa Tổ Tiên. Khai Dựng Tạo Lập lên vũ Vũ Trụ. Thế Giới vật chất. Cũng như các Tần Trời, các cõi Trời, thế giới Ngọc Ngà, Vàng, Bạc, Kim Cương, Châu Báu. Là để cho ai ?

 

Một trăm con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tạo Hóa Tổ Tiên Khai Dựng Tạo Lập lên Vũ Trụ. Là để cho muôn loài vạn vật. Cũng như Nhân Loại con người, con cháu Tổ Tiên Thọ Hưởng. Không phân biệt loài nào, chủng nào. Tùy theo Công Sức, cũng như Công Đức của mỗi người. Mà thọ hưởng những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời tạo lập ra. Nếu có công cứu giúp nhân loại, tận độ nhân loại đi theo con đường chánh thiện, cũng như tôn thờ Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời. Thời Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao vũ trụ ban cho. Muôn phức vạn lành công danh rực rỡ Đại Phú Do Thiên. Tất cả mọi sự phước phần, giàu có, vua, quan, đều có căn nguyên, tạo tác sanh ra. Theo luật nhân quả, luật nhân duyên mà thành. Ra Công Sức gieo trồng cội phúc cúng dường bố thí, Gieo Công Đức Cứu Người khốn khó, Luật Tự Nhiên Thiên Ý chuyển xây mà được phước phần vinh hoa phú quý uy danh lừng lẫy.

 

Cha Trời Khen đúng thế đúng thế:

   Những Ai sanh nghề Bất Lương, hành động trái ngược lại Lương Tâm, chỉ biết trộm, cướp. Hay dùng nhiều thủ đoạn, lường gạt lấy đi của cải người khác, cướp đi Công Sức của người, cướp đi Phước Phần của Trời Ban. Thời coi như đã Phạm Thiên Ý. Chính những ấy đi ngược lại Lương Tâm của chính mình. Nhẹ thời mang họa, nặng thời mất mạng. Phước Phần Ông Bà Cha Mẹ gieo ra giảm sút. Tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường làm ăn sanh sống. Muốn Giàu Sang Phú Quý lâu bền. Phải hiểu câu của đến Phi Nghĩa khó giàu lâu, của vào bất chính, thời họa cũng theo sau. Họa họa nối nhau tan tành cơ nghiệp. Thiên Luật Ý Trời không chừa một ai, hể gieo sao thời gặt vậy, sớm với muộn chẳng sót mảy lông. Trồng cà hái Cà, trồng Lúa gặt Lúa. Định Luật công bằng Vũ Trụ chẳng hề sai.

 

   Thế Giới Vật Chất Vũ Trụ. Không phải là thế giới vô chủ tự nhiên mà có. Mà do Tổ Tiên Tạo Hóa khai dựng tạo ra. Cha Trời, Mẹ Trời chủ quản. Nếu làm trái Thiên Ý ngược lại Lương Tâm. Trộm, Cướp dù bằng hình thức nào, mưu mô xảo quyệt. Cậy thế cường quyền, thổ phỉ. Dù cho cướp lấy cả trái đất. Cũng vô ích. Cuối cùng cũng trắng tay. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây lấy lại, không còn hạt bụi, mảy lông. Không những thế tai họa giáng xuống trùng trùng.

 

   Tốm lại: Sống bất lương, gieo nhân bất chính. Dù có làm chút ít phước Thiện. Thời kết quả khó mà tốt đẹp được. Gặp tai ương thời nhiều, may mắn thời chẳng được bao nhiêu.

 

Một trăm người con Trời. Nghe Cha Trời dạy bảo như thế. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp không gieo nhân Bất Chính. Không hành động Bất Lương, không hành vi không thiện, trái ngược lại Lương Tâm. Mà chỉ sống theo thiện Tâm luôn giúp đỡ người. Cứu giúp người mãi mãi như thế. Cho dù vũ trụ nầy tan hoại đi, vũ trụ khác hình thành cứ như thế đến vô tận vô biên lòng chúng con cũng không thay đổi. Vì gieo nhân bất chính, hành vi không thiện. Nghịch Thiên Ý hại nhân sanh kết quả chẳng được gì tai họa trùng trùng. Khó mong yên bình. Bản thân, gia đình, con cái. Thi nhau mà gánh lấy hậu quả. Chưa hết khổ nầy chồng lên khổ khác, khi chết hồn đọa xuống địa phủ không biết ngày nào ra.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Nhân Loại về sau ai nghe được những lời nầy. Thời coi như đã chuyển đổi số mạng. Chuyển họa hóa lành tiêu tan vô lượng vô biên tội ác. Dù là ở nơi địa ngục cũng được siêu sanh lên các tần trời hưởng phước. Huống chi trì tụng giới đức nầy tin theo làm theo. Sống theo Lương Tâm, gieo nhân Thiện, không hành vi bất chính, trong sáng như gương. Thường hay giúp người cứu khổ cứu nạn, thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu giảng giải cho người khác nghe. Dù xuất gia hay tại gia mau đắc đạo, gia đình hạnh phúc, con cái an vui. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu thăng về trời hưởng phước.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới, không phạm Bất Lương, lại hay cứu người giúp người Thân, Tâm, Khẩu, Ý hành thiện nên Vương, Quan nhân cách, phẩm hạnh, đức độ, hơn hẳn người thường. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Bách Việt Văn Lang vì thế, trở nên hùng mạnh văn minh, tinh thần lẫn vật chất. Uy Danh lừng lẫy nhất thời bấy giờ, không có một đất nước nào sánh kịp. Ổn định chính trị kéo dài độc lập 2701 năm. Thượng, Hạ, Hùng Vương.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

3- NGHIÊN CẤM BẤT NHÂN

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy Các Con Của Ta.

   Các Con có biết vì sao. Chân Tánh Tạo Hóa Tổ Tiên khi ở trong Linh Hồn con người trở thành Lương Tâm con người Thức Tánh lương thiện không ? Vì sao, con người trở nên Bất Nhân hung ác gieo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, không còn là con người nữa. Trở thành Linh hồn Ác Ma, Ác Quỉ là do đâu ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chân Tánh Tổ Tiên chính là Lương Tâm con người, căn bản của sự Thiện Lương con người cũng từ đây mà có. Những người đánh mất Lương Tâm, Lương Tri thường là người Bất Nhân. Hung Sùng, Ác Sát, Tàn Bạo Gian Ác vô cùng. Hành động thường là trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Chỉ biết lao theo dục vọng, bất chấp thủ đoạn, chỉ biết mình không có lòng thương nghĩ đến người khác. Những người như thế không việc Ác nào mà không làm. Tàn sát đồng loại, làm cho nhân loại khốn khổ. Những người đánh mất Lương Tâm thường có đủ năm đại ác.

 

1- Hành động thường trái ngược lại Lương Tâm của chính mình mà không biết Xấu Hổ. Không biết Thẹn. Không có tội Ác nào mà không làm.

 

2- Tham Lam, Độc Ác, Tàn Bạo, Tàn độc với con người chỉ biết Mình. Không có lòng nghĩ đến người Khác.

 

3- Sống theo Chủ Nghĩa Cá Nhân. Tôn thờ Chủ Nghĩa Cá Nhân. Trở thành cường hào Ác Bá. Coi mạng con người như cỏ rác, không cần Đạo Đức, không cần lẽ phải chỉ biết Tham Lam độc tài tàn độc mà thôi.

 

4- Gieo rét chết chóc, Hận Thù khắp nơi. Làm cho Cha, Con, Anh Em tương tàn. Nhân Loại Đồng Bào chém giết lẫn nhau. Chiến tranh loạn lạc, binh đao máu lửa.

 

5- Phản Bội Cội Nguồn, xem thường Nhân Quả, nghịch Thiên Ý. Cho mình là Trời, muốn làm gì thời làm. Muốn nói gì thời nói. Trái ý mình thời giết, không cần biết đúng sai.

 

   Đủ năm Ác Tánh trên. Trở thành Ác Nhân. Hay Bất Nhân cũng thế. Những người nầy nhất định Sa Đọa xuống các Tần Địa Phủ không biết ngày nào ra. Nếu ra khỏi Địa Phủ thời khó mà đầu thai trở lại làm người.

 

   Nếu không sám hối ăn năng quay về Cội Nguồn tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ba ngôi tối cao vũ trụ lập công chuộc tội. Phục hồi Lương Tâm thiện tánh trở lại, thời khó mà đầu thai làm người được nữa. Chỉ lẫn quẩn luân hồi qua lại Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, Cầm, Thú mà thôi.

 

Cha Trời khen các con nói rất đúng:

   Các Con nói quả không sai. Chỉ cần Không Biết Xấu Hổ. Không Biết Thẹn. Thời đã trở thành người Đại Ác rồi. Huống Chi đủ cả năm điều đại Ác nói trên. Những Người nầy không gọi là Đại Bất Nhân thời gọi là gì, đã là đại Bất Nhân thời chuyện Ác nào mà không làm, nên gieo ra vô lượng Tội Ác. Có những tội Ác Trời không dung Đất không tha. Thiên Luật chuyển xây Nhân Quả Tuần Hoàn Ác gieo Ác gặt, Ác Lai Ác Báo. Khó mà tránh khỏi Tai Ương kiếp nạn.

 

   Lại nữa Tổ Tiên Tạo Hóa là Đấng Hóa Công. Một tội Ác mảy lông gieo ra. Thời Huyền Cơ Thiên Luật Chuyển Xây. Những gì mình gieo ra thời mình phải nhận lấy. Gặt lấy tránh đâu cho khỏi. Nếu không biết ăn năng sám hối. Hồi phục lại Lương Tâm con người thời kiếp Nạn tai Kiếp trùng trùng hết đời nầy chuyển sang đời khác. Trải qua vô lượng ức kiếp cũng không hết tai họa, khốn khổ truyền miên không bút mực nào tả cho hết.

 

   Muốn thoát khỏi Tai Ương Kiếp Nạn. Thời phải bỏ năm điều đại Ác. Quy thuận Văn Hóa Cội Nguồn hồi phục lại Lương Tâm. Cải ác tùng thiện không đi theo con đường ác đó nữa. Những gì trái ngược lại lời dạy Cha Trời thời không nên làm. Nếu đã lở làm thời phải biết sám hối biết Xấu Hổ. Phải biết Hổ Thẹn. Có làm được như vậy thời coi như những người nầy trở thành Thiện Nhân. Lương Tâm con người hồi phục rất nhanh. Nếu đã trở về Cội Nguồn, vì Nhân Loại Đồng Bào Anh Em. Ra thân cứu giúp. Nhất là Truyền Bá Văn Hóa Cội Nguồn. Thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm Chúa làm Vua trên các cõi trời, các tần trời.

 

   Sự Đắc Đạo, thành Đạo, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không ở đâu xa. Chỉ cần loại bỏ Ác Tâm Ác Tánh trong Linh Hồn của chính mình. Làm cho Linh Hồn chính mình trở nên Thánh Thiện. Thời coi như thành Chánh Quả rồi. Huống chi những người phát nguyện không phạm Giới Bất Nhân, thời những người nầy thường được Cha Trời Mẹ Trời che chở sanh ra nơi đâu luôn ở ngôi vị tối cao.

 

Một Trăm Con Trời nghe Cha Trời truyền dạy như thế liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp dù trải qua vô số vô biên Vũ Trụ cũng không đi vào phạm giới Bất Nhân. Luôn sống Chân Thiện sống vì người không vì mình có tình có nghĩa. Cũng như đem lời dạy Cha Trời truyền bá khắp nhân loại về sau. Để cho nhân loại con người không bị sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, siêu sanh về Trời, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vĩnh Hằng an vui tự tại.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Mãi về sau những ai nghe được những lời kinh nầy. Thời coi như đã gặp vô số vô biên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tai họa gì cũng qua khỏi, huống chi thành kính tôn thờ làm theo lời dạy trong kinh. Thời coi như chuyển đổi số mạng. Từ nghèo chuyển sang giàu, thường làm đâu được đó. Ngu dốt chuyển sang lần thông minh. Làm quan thường thăng quan tiến chức, làm dân thời hạnh phúc an vui. Nếu biên chép, ấn in, thời cầu chi đặng nấy. Con cháu về sau đặng vinh quang. Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng. Còn bản thân mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh sống trên các cõi Trời.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ không phạm Đại Giới Cấm Bất Nhân. Nên các Vương Quan sống Chân Thiện yêu thương muôn loài vạn vật. yêu thương đồng loại con người. Trở thành người có Đức. Nhờ có Đức nên cầu chi đặng nấy. Có Đức thời lo gì con cháu không đặng hiển vinh. Ông Bà Cha Mẹ lo gì không được giảm tội siêu thăng. Cũng như thoát khỏi Địa Ngục. Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Bản Thân lo gì không đặng về Trời. Nếu giữ được nhiều Đại Giới. Thời Nhất Định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thậm chí còn làm Vua làm Chúa các Tần Trời. Cũng như làm Vua làm Chúa Non Tiên Cực Lạc. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành đất nước văn minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần, Vật Chất. Dân giàu nước mạnh, luôn ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm trên thế gới ở vào thời đó không có một đất nước nào bằng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

4- NGHIÊM CẤM BẤT NGHĨA

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy Các Con Của Ta.

   Các Con có biết Bất Nghĩa là gì Không ?

 

Một Trăm Người Con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Những Ai sống trong Vũ Trụ mà quên Cội quên Nguồn.  Quên Công Ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao. Tạo lập lên Vũ Trụ. Tạo lập lên muôn loài vạn vật, Cây, Cỏ, Ngũ Cốc. Hoa Quả, Không Khí, Nước Uống. Để cho muôn loài vạn vật sanh sống. Trong đó có con người. Sống trong giang sang Vũ Trụ, mà không hề nghĩ đến công ơn khai tạo lập ra Vũ Trụ. Ăn của Trời lại bạc ơn với Trời. Sống nhờ Trời mà không tưởng nghĩ đến Trời. Đây là tội Bất Nghĩa thứ nhất.

 

   Có mấy ai không ăn Ngũ Cốc, không hít thở không khí không uống nước mà sống được đâu. Ngũ Cốc, Không Khí, Nước. Ai cũng biết là do Trời tạo ra. Ăn của Trời không nhớ đến Trời. Không gọi Bất Nghĩa thời gọi là gì ?

 

   Chuyện Hiển Nhiên sờ sờ trước mắt như vậy. Ai cũng có thể hiểu, có thể biết, có thể thấy. Những Ai ăn của Trời, sống nhờ Trời. Mà lại Bội Ơn Vô Tình Bạc Nghĩa không tưởng nghĩ đến Trời. Thời không mong gì được hưởng Phước Trời. Ai cũng biết Đại Phú Do Thiên. Làm Vua, Làm Chúa, Giàu Sang Bậc Nhất Thiên Hạ, Bình An Vạn Sự lâu dài. Điều do Phước Trời Ban Cả.

 

   Thưa Cha Trời.

   Như Chúng Con Đây không lúc nào quên ơn Tổ Tiên, quên ơn Cha Trời, Mẹ Trời. Nên tất cả chúng con muốn gì được nấy. Nếu chúng con thành tâm dâng lên phẩm vật cúng dường Tổ Tiên, cúng dường Cha Trời Mẹ Trời. Tùy theo công đức lớn nhỏ Trời ban cho hồng phúc cũng khác nhau. Huống chi là biết nghe lời Trời dạy gieo ra vô lượng công đức dìu dắt nhân loại anh em. Thời Trời ban cho Hồng Phúc vô tận vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Nói cho dễ hiểu. Tưởng nghĩa nhớ công ơn Trời, thời Trời ban cho phúc lành. Lại có công hành thiện gieo trồng công đức, gieo nhân gì gặt quả nấy. Thời chẳng khác nào đặng Gấm mà được thêm Hoa, đã Sang mà lại Giàu. Đã uy linh mà quyền năng cũng vô tận.

 

   Những ai gieo trồng công đức. Cúng thí khắp nơi nhưng lại thờ ơ với Trời. Tuy gặt hái quả lành, nhưng thường bị Ma, Quỉ chuyển xây cướp lấy. Vì mang tội Bất Nghĩa đối với Trời. Nếu được Trời che chở thời không một ai cướp lấy được.

 

   Mưu Sự Tại Nhơn, Thành Sự Tại Thiên. Mưu đoạt cướp của người khác, nhưng Trời không cho thời không thể nào cướp được. Không ai có thể chống lại được Thiên Ý Chuyển Xây. Tuy Tu Hành gieo ra vô lượng công đức. Gặt hái vô lượng phúc lành giàu sang, nhưng không có Trời che chở thời Quỉ, Ma cũng tìm cách cướp lấy như thường. Chẳng khác nào sự giàu có của mỗi người không có công lý Pháp Luật che chở thời Trộm, Cướp lấy hết không còn.

 

   Chúng Con Thấy Rõ Biết Rõ điều nầy. Nên luôn tưởng nghĩ đến công ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao vũ trụ. Ba ngôi lập lên tất cả. Tam thiên đại thiên thế giới, tạo lập lên muôn loài vạn vật, con người. cho đến Thiên Đàng, Trần Gian, là do Trời sanh Trời tạo ra tất cả. Nói chung những gì có trong Vũ Trụ là của Trời. Trời ban cho Ai thời người đó hưởng. Trời không ban, dù cho thâu tốm hết của Thiên Hạ. Trước thời có nhưng sau cũng trở về không. Công Dã Tràng xe cát biển đông rốt cuộc rồi cũng trắng tay vô ích mà thôi.

 

   Lại Nữa Nhân Loại con người là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Bằng chứng cụ thể là Chúng Con đây. Những người con của Trời. Ai quên Cội, quên Nguồn. Lại không nghĩ đến Công Ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời thời coi như đại Bất Nghĩa. Sống nhờ Trời, ăn của Trời mà Vô Tình Bạc Nghĩa với Trời. Thời không còn gì để mà nói.

 

   Ở đời ai cũng biết, có Vai Phụ, tất nhiên có Vai Chánh. Cha Trời Mẹ Trời Ngôi Chánh Thân Chánh Mẫu. Ngôi Sanh Ra Nhân Loại Con Người. Còn Ngôi Phụ Ông, Phụ Bà, Phụ Thân, Phụ Mẫu Là Ngôi Phụ Diễn Lưu Truyền Nòi Giống Con Người.

 

   Như Vậy Phụ Thân, Phụ Mẫu. Cha Mẹ hiện tiền là Cha Trời Mẹ Trời Ngôi Thứ Hai. Ăn ở Vô Tình Bội Bạc Cha Mẹ hiện tiền chính là Bất Nghĩa. Tội lớn đứng Thứ Hai sau tội lớn đối với Trời.

 

   Bất Nghĩa đối với Thầy tội lớn ngang bằng Bất Nghĩa đối với Ông Bà, Cha Mẹ. Những Ai sống không Bất Nghĩa. Sống có Tình có Nghĩa. Thời sự sống ấy Cao Quý làm sao. Nhất Định hưởng được Phước Trời. Đại Phú Do Thiên. Cọng với phước đức Ông Bà, Cha Mẹ ban cho. Thời giàu sang vinh quang mãi mãi hết kiếp nầy đến kiếp khác. An vui hạnh phúc tột cùng.

 

Cha Trời khen các Con:

   Quả là người có Nghĩa. Phải nói là Đại Nghĩa. Nên các Con mới nói được những lời Chí Tình Chí Nghĩa Như Vậy.

 

Cha Trời Truyền Dạy:

   Nhân loại con người sanh ra từ một Cội một Nguồn phải biết nượng tựa lẫn nhau mà sống. Chăm lo cho nhau. Đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó là cuộc sống Chí Tình Chí Nghĩa. Những người Bội Ơn Vô Tình Bạc Nghĩa là người Bạc Ác, Bất Nghĩa, Đại Ác, Bất Nhân.

 

   Các Con hãy truyền lời dạy của Trời cũng như sự ngộ Đạo của các con cho bao thế hệ mai sau. Để cho bao thế hệ mai sau, không phạm Bất Nghĩa. Luôn sống  có Tình, có Nghĩa với nhau. Nhất là không quên công ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao vũ trụ. Thường thắp đèn. Dâng Hương Hoa Trà Quả. Đồ Ăn Thức Uống Cúng dường. Cũng như không quên công ơn Sanh Thành Dưỡng Dục Ông Bà, Cha Mẹ hiện tiền, không quên công ơn Thầy, Cô  người có công dạy bảo. Không được thất kính Vô Tình Bạc Nghĩa với người có ơn. Người nào giữ được một giới không Bất Nghĩa, luôn có nghĩa biết tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, Ông Bà, Cha Mẹ hiện tiền cũng như Thầy trở thành người Đại Nghĩa. Thành tựu hà sa phước đức. Thời coi như người đó không còn sa đọa xuống các Tần Địa Phủ. Giàu Sang Phú Quý. Mau thành Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu Sanh về Trời hưởng phước Trời trường sanh sống mãi an vui hạnh phúc.

 

Một trăm người con Trời nghe xong lời dạy của Cha Trời. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, không phạm đại giới cấm Bất Nghĩa. Mà luôn luôn có Tình có Nghĩa, nhớ mãi công ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao vũ trụ. Dù cho vũ trụ nầy mất đi vũ trụ khác hình thành, rồi lại mất đi cứ như thế không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Chúng con cũng không ăn ở Bất Nghĩa. Sau này vì độ tận nhân loại, tái sanh đầuvthai trở lại làm người. Thời chúng con nguyện tôn thờ Ông Bà, Cha Mẹ. Phụ Thân, Phụ Mẫu không những Ông Bà, Cha Mẹ hiện tiền, mà còn tôn thờ Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Các con đã trở thành những lãnh tụ Tinh Thần thống lãnh Tâm Linh khắp cùng Vũ Trụ. Mà còn thay thế Ta điều hành Vũ Trụ. Cai quản giang sang những gì Tổ Tiên Tạo Lập lên. Mãi về sau những ai nghe được lời kinh nầy, thời nhất định tiêu tan vô lượng vô biên tội ác. Không còn sa đọa tam đồ khổ nữa, Rút ngắn đường tu vô lượng kiếp. Chỉ trong vòng một kiếp thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không sai. Gia đình con cái, nhiều đời nhiền kiếp điều được vinh hoa phú quý. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu thăng, về thất sơn châu báu, cũng như về trời hưởng phước.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới Không phạm Bất Nghĩa. Nên các Vương Quan trở thành Đại Nghĩa, Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đức Độ hơn hẳn người thường. Nên được Thánh Thần Che Chở. Quỉ Thần phù hộ. Cha Trời, Mẹ Trời Ban Phước Lành. Làm đâu được đó. Cầu chi đặng nấy. Có Đức thời bình yên vạn sự. Con Cái, Cháu Chắt, giàu sang phát đạt. Nhất là được siêu sanh về trời. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành đất nước văn minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần, Vật Chất. Dân giàu nước mạnh, luôn ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm trên thế gới ở vào thời đó không có một đất nước nào bằng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

5- NGHIÊM CẤM BẤT TRUNG

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy Các Con Của Ta.

   Các Con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tạo Hóa Tổ Tiên, Giác Tánh Trung và Dung Bao Trùm Hết Thảy, Không Trong, Không Ngoài, Không Nhỏ, Không Lớn, Không Dưới, Không Trên. Khắp cùng tất cả chỗ nào cũng có. Giác Tánh Trung và Dung Tự Nhiên Tổ Tiên. Chuyển Sang Tiểu Linh Hồn Con Người. Trở Thành Lòng Trung Tính.  Quyền Cơ Bản Trung Thành Quý Báu Nhất Con Người Không ?

 

Một trăm con Trời thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng Con không những nhìn thấy rõ Giác Tánh Đại Đạo Trung và Dung Tổ Tiên. Chuyển Sang Tiểu Linh Hồn Con Cháu nhân loại con người. Trở thành Lòng Trung Tính, quyền cơ bản Trung Thành con người. Ví như Chân Tánh Nước. Thành Quyền Thức Tánh của mỗi Bọt Nước. Giác Tánh Trung và Dung Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên, khi chuyển sang Tiểu Linh Hồn con cháu thành Quyền cơ bản Trung và Thành của mỗi Tiêu Linh Hồn con người.  Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

   Những ai đem Lòng Trung của mỗi con người. Thờ Ma thờ Quỉ nhất định thành Ma thành Quỉ. Những ai đem lòng Trung tôn thờ cái ác, thời nhất định sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Những ai Lạc Cội mất Nguồn biến Lòng Tôi Trung. Phục vụ Ác Ma Ác Quỉ. Để rồi nhận lấy không biết bao nhiêu là quả báo. Luân hồi khắp nẻo họa tai trùng trùng. Không khác gì Anh Hùng Lạc Đạo. Lòng Tôi Trung theo phò  kẻ Bất Chính để rồi trở  thành kẻ Bất Nhân Tàn Bạo. Đánh mất Quyền Tôi Trung. Trở thành nô lệ cho Ác Ma Ác Quỉ. Để rồi mãi mãi đọa lạc trong sanh tử, luân hồi khắp nẻo. Sa đọa Địa Phủ, Ngạ Quỉ, Súc Sanh khốn khổ truyền miên trải qua vô lượng ức kiếp. Sự Tôi Trung sai đường lạc nẻo. Kết thành Ác báo khắp nơi. Tai ương họa kiếp trùng trùng.

 

Cha Trời Khen rằng:

   Các Con nói không sai. Đem Quyền Tôi Trung Quý Báu của mình, trung với Phi Nghĩa biến lòng Trung thành nô lệ phục vụ cho Ác Ma Ác Quỉ. Để rồi trở thành Ác Ma Ác Quỉ khốn khổ đọa đày không biết chừng nào cho hết.

 

   Những Ai đem Quyền Tôi Trung của mình. Tôn thờ theo xu thế Bất Chính để rồi trở thành Bất Nhân thành Ma thành Quỉ. Thời coi như không còn đầu thai trở lại làm người. Vì đã đánh mất Lòng Trung và Dung Chân Tánh Tổ Tiên, đánh mất con đường thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không còn cơ hội trở về Thiên Đàng Cực Lạc. Nói đến Quyền thời phải theo Luật. Con không nhận Cha thờ Cha, mà thờ người Khác thời coi như mất Quyền làm con. Nhân Loại bỏ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Không Tôn Thờ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Tôn Thờ Ma Quỉ thời không còn những Quyền cơ bản con người nữa. Những Quyền mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho. Vì đã lìa Nguồn bỏ Cội. Tôn Thờ Ác Ma Ác Quỉ thời thành Ma thành Quỉ, không còn cơ hội trở thành Chư Thiên. Cũng như làm Vua Chúa các tần trời, cõi trời. Những người  đã bán rẻ Lương Tâm đánh mất Lòng Trung Chính hạt giống Chân Tánh Tổ Tiên. Thời coi như muôn kiếp sa đọa luân hồi. Nói cho cùng hành động đúng tôn thờ Cội Nguồn thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không tôn thờ ai cả. Mà chỉ Tôn Thờ Thiên Ý Cha Trời, Luật Tạng Vũ Trụ. Chỉ nghe theo lời dạy Cha Trời Mẹ Trời. Lòng Trung Chính Trung Thành đúng Luật nên mãi mãi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không bao giờ lạc vào con đường Ác Đạo. Như vậy thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không gì là khó cả, mà chỉ sống theo Thiên Ý của Trời. Tôn Thờ đúng Luật, thờ Cội Nguồn nơi sanh ra Linh Hồn cũng như thể xác vật chất con người.

 

Cha Trời Dạy:

   Nầy các Con của Ta. Về sau nhân loại con người, vì chưa hiểu Quyền cơ bản Lòng Tôi Trung của mình. Biến Lòng Tôi Trung, thành lòng nô lệ, tôn thờ sự Ác sự Tôn Thờ sai Thiên Ý. Thời nhất định sa đọa luân hồi. Các Con nên hiểu Lòng Tôi Trung Phục Vụ Cho Cái Gì, Thời Thành Cái Đó. Trung với Ma Thành Ma. Trung Với Quỉ Thành Quỉ. Trung Với Tổ Tiên Cội Nguồn Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đây là sự Tất Nhiên, Hiển Nhiên theo Luật Định Thiên Ý Của Trời. Hể theo Cái Gì Thành Cái Đó. Hể gieo Giống Gì thời gặt Giống Đó. Theo Trời  Thành Con Trời. Theo Quỉ Thành Con Quỉ. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời chính là thấu hiểu sự thâm sâu lời dạy của Trời ở đây.

 

Nghe Cha Trời dạy rõ. Sự Lợi và Sự Hại của Lòng Tôi Trung. Để khỏi rơi vào cảnh Anh Hùng Lạc Đạo. Một Trăm Người Con Trời Phát Nguyện rằng:

   Chúng Con Nguyện đời đời kiếp kiếp, dù cho vũ trụ nầy mất đi vũ trụ khác hình thành cứ như thế đến vô tận vô biên. Chúng con chỉ Tôn Thờ Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Không tôn thờ bất cứ ai bất cứ những gì. Ngoại trừ Cha Mẹ sanh ra mình. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Như Anh Em Một Nhà. Đồng cùng chung một Nguồn một Cội mà ra. Tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Bình Đẳng.

 

Cha Trời  Khen rằng:

   Hi hữu thay các Con của Ta.

   Nếu Như về sau có người nghe được lời kinh nầy. Thời liền tiêu tan vô lượng vô biên tội lỗi. Đại họa chuyển thành tiểu họa. Tiểu họa liền tan biến không còn. Chuyển lần sang đại phúc. Từ khốn khổ chuyển lần sang an vui, từ nghèo khổ chuyển lần sang giàu sang. Bản thân, gia đình, con cái đều bình an vạn sự.

 

   Vì Sao Lại Có Sự Nhiệm Mầu Như Vậy. Vì lời kinh nầy chính là lời Truyền Dạy Cha Trời. Nên mỗi lời kinh đều có sự Linh Ứng, Linh Thiên không thể nghĩ bàn. Với thần thông vô ngại Cha Trời Mẹ Trời thời việc gì mà Cha Trời, Mẹ Trời làm không được. Sự chuyển đổi số mạng con người, chuyển đổi vận mệnh đất nước, chỉ là chuyện quá nhỏ đối với Cha Trời. Huống chi còn có cả trăm Ông Bà năm màu da Tổ Tổ Tổ con Trời đang điều hành làm chủ vũ trụ. Chỉ cần có niềm tin thời có ứng nghiệm ngay.

 

   Chú Ý Giác Tánh Trung và Dung Chính Là Thiên Tính Của Trời. Đều Có Ở Trong Mỗi Tiểu Linh Hồn Con Người. Trở Thành Quyền Trung và Thành của mỗi con người. Lòng Tôi Trung con người từ Giác Tánh Cội Nguồn chuyển sang..

 

   Nói Đến Quyền Thời Phải Đi Đôi Với Luật. Phạm Luật thời mất Quyền. Phạm Luật Trời thời tự mình đánh mất những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên chuyển sang. Lòng Trung Chính, chính là Cán Cân Công Lý. Tuyệt đối Công Bằng, Bình Đẳng, không thiên vị. Ví Như Sự hiện thân của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thiên Ý của Trời. Thánh Ý con người. Sống ngay thẳng. Trung Can là THÁNH. Sống Từ Bi Lòng Bao Dung đó là PHẬT. Tôn Thờ Trời đó là CHÚA. Hiểu rõ những Định Luật Tạo Hóa  là TIÊN. Bảo vệ Thiên Ý Hóa Công đó là THẦN.

 

   TRUNG và DUNG là Đại Đạo Vũ Trụ. Cái Đạo không trong ngoài, không lớn nhỏ. Không dưới trên, không quá khứ, không vị lai. Không sanh, không diệt. Dung Hòa khắp trong Trời Đất chỗ nào cũng có. Làm cho Trời Đất sanh sanh hóa hóa. Trung và Dung Tánh Trời Ở Trong Mỗi Linh Hồn Con Người Trở Thành Lòng Trung Tính Quyền cơ  bản Trung và Thành con người. Con Người rời xa Cội Nguồn, đem lòng Trung thờ Ma thờ Quỉ để rồi Thành Ma Thành Quỉ nô lệ cho cái Ác. Đánh Mất cái Quyền Trung và Thành của mỗi con người. Không còn cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đọa lạc luân hồi sanh tử. Khi Lòng Tôi Trung tôn thờ phi nghĩa, thời coi như Anh Hùng Lạc Đạo Trở thành Nô Lệ Thần Quyền. Nô Lệ cho Ác Quỉ. Ác Ma Trung với Ác Ma thành Ác Ma. Trung với Ác Quỉ thành Ác Quỉ. Muôn đời vạn kiếp khốn khổ Tai Ương, Kiếp Họa truyền miên không biết bao giờ thoát khỏi quả báo nghiệp báo.

 

   Không phạm Đại Giới Bất Trung. Lòng Trung luôn hướng về Cội Nguồn. Tôn thờ Thiên Ý Cha Trời, tôn thờ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Trở thành Thánh Đức. Nên Đi, Đứng, Nằm, Ngồi. Điều có Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Quỉ Thần che chở. Phật, Trời, Thần, Thánh phóng quang độ mạng khai mở trí huệ Tâm Linh. Có Đức không sức mà ăn, mà hưởng. Đêm Lòng Tôi Trung phục vụ cho cái ác, thành ra Thất Đức. Gây ra nhiều Tội Lỗi. Tai họa giáng xuống. Gia Đình con cái khó mà đặng bình yên. Bản Thân tội lỗi khó đặng siêu sanh về Trời. Nếu gây nghiệp Ác quá nhiều thời phải sa đọa xuống các Tần Địa Phủ. Chịu nhiều sự hành hình khốn khổ không biết ngày nào ra.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ không phạm Giới Bất Trung. Hội ngộ những cơ bản của Lòng Tôi Trung Quyền Trung Thành của mỗi con người. Nên ai nấy cũng chí tâm Tôn Thờ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tối cao Văn Lang, Thiên Ý Đạo Trời.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành đất nước văn minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần, Vật Chất. Dân giàu nước mạnh, luôn ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm trên thế gới ở vào thời đó không có một đất nước nào bằng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

6- NGHIÊM CẤM BẤT HIẾU

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy Các Con Của Ta.

   Các Con hãy nương theo Thần Lực của Cha. Nhìn xem Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa khắp sáu hư không vũ trụ Tôn Thờ Ai ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Nhờ nương theo thần lực của Cha Trời chúng Con nhìn thấy rõ. Phật, Thánh. Tiên, Thần, Chúa khắp sáu hư không Vũ Trụ. Không Tôn Thờ bất cứ ai. Mà chỉ Tôn Thờ Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao vũ trụ.

 

   Vì sao lại như thế ? Vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều hiểu rõ. Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân con người khắp cùng hư không Vũ Trụ. Cha Trời Mẹ Trời là hiện thân Tổ Tiên Tạo Hóa. Nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lúc nào cũng nương theo Cha Trời Mẹ Trời. Tôn Thờ Cha Trời Mẹ Trời. Cúng dường Cha Trời Mẹ Trời. Thể hiện lòng Hiếu Thuận đối với công ơn sanh thành dưỡng dục. Nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ai nấy cũng coi trọng Chữ Hiếu. Nhờ có Tấm Lòng Hiếu Thuận đối với Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời, nên mau Hội Nhập Cội Nguồn hiệp vào Pháp Thân Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Nên Thần Thông Pháp Thuật vô biên không thể nghĩ bàn, muốn gì được nấy trường sanh bất tử an vui tự tại.

 

Một Trăm Người Con Trời nói xong đồng phóng hào quang rực rỡ. Muôn màu vạn sắc đẹp lạ đẹp lùng. Làm sáng bừng hư không Vũ Trụ. Tuyên thuyết nói rằng:

   Nhân Loại con người, là do Trời sanh ra. Con Người không thờ Trời thời còn thờ ai nữa. Tổ Tiên Tạo Hóa hiện thân Cha Trời Mẹ Trời không cúng dường Cha Trời Mẹ Trời thời cúng dường ai. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa vì tôn thờ Cha Trời Mẹ Trời, được Cha Trời Mẹ Trời ban cho quyền làm chủ giang sang Vũ Trụ. Cai quản tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, vô biên cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc. Làm chủ Non Tiên Cực Lạc, Thất Sơn Châu Báu. Làm chủ Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Bốn Cõi Trần Gian. 18 tần Địa Phủ. Nói cho cùng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thay thế Cha Trời Mẹ Trời làm chủ càn khôn Tam Thiên Đại Thiên thế gới Vũ Trụ.

 

   Cũng như con cháu trần gian không tôn thờ Ông Bà, Cha Mẹ hiện tiền, thời coi như bất hiếu, nhất là ăn ở tệ bạc, vong ơn bội nghĩa là đại Bất Hiếu. Vì Cha Mẹ hiện tiền là ngôi Trời thứ hai Phụ Thân Phụ Mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người đi vào trường tồn mãi mãi.

 

   Những ai không nghĩ đến Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, rời bỏ Cội Nguồn, xem thường Cội Nguồn. Thời không mong gì sự che chở của Trời Đất, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhất định lạc loài sanh tử luân hồi mãi mãi, sa đọa nơi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, sa vào đường ác hết mong sanh lại làm người. Phạm thêm Bất Hiếu Cha Mẹ hiện tiền thời coi như sa đọa mãi mãi nơi Địa Ngục không có ngày đầu thai.

 

Nói về Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa khắp sáu cõi hư không Vũ Trụ thấy một trăm Anh Em con Trời ở cõi Ta Bà đồng cùng chung Cội Nguồn do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Trí Huệ Thần Thông oai thần pháp lực vô biên. Đồng khen rằng:

   Hi hữu thay, hi hữu thay. Những con Trời đầu tiên ở cõi Ta Bà. Sau nầy là những Ông Bà Tiên Tổ ở cõi Ta Bà. Với pháp thuật thần thông vô biên tuyên thuyết những lời hay lẽ đẹp lợi ích sáu cõi hư không Vũ Trụ, công đức không thể nghĩ bàn, dù trải qua vô số kiếp cũng không kể hết công đức hi hữu nầy.

 

   Nhân Loại Trần Gian về sau chỉ nghe được lời Kinh do con Trời nói ra, thời coi như tội Ác gì cũng được tiêu trừ. Không còn sa đọa nơi Đại Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Nếu biết nghe theo hành theo, thời mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

   Huống chi quy kính Cội Nguồn tôn thờ Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Thời coi như người đó Phước Đức không thể nghĩ bàn. Dù trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào nói hết phước đức đó được. Dù Tái Sanh nơi đâu cũng đứng đầu Thiên Hạ, biện tài vô ngại.

 

Một trăm người con Trời ở cõi Ta Bà nghe xong Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở khắp sáu hư không Vũ Trụ ca ngợi mình như thế. Liền Tuyên Thuyết ca ngợi lại rằng:

   Hi hữu thay, hi hữu thay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ông Bà Tổ Tổ Tổ Tối Cao khắp sáu hư không Vũ Trụ. Vì Nhân Loại con người mà nói rõ sự lợi ích Tôn Thờ Cội Nguồn Ba Ngôi Tối Cao vũ trụ, trở thành Hiếu Thuận Cao Nhất Trong Trời Đất. Không có sự Hiếu Thuận phước đức nào cao hơn. Phải nói sự lợi ích Hiếu Thuận nầy là không thể nghĩ bàn.

 

   Nhân Loại khắp sáu hư không vũ trụ. Cũng như nhân loại về sau, Trần Gian, Thiên Đàng, Địa Phủ, chỉ cần nghe được lời kinh nầy, dù là một câu, một chữ. Thời Ác nghiệp to lớn đến đâu cũng tiêu tan. Không bao lâu trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Còn những linh hồn khốn khổ từ nơi các tần Địa Phủ dù chỉ là nghe được một câu, một chữ. Liền được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc, cũng như siêu sanh  lên các Tần Trời hưởng phước.

 

Nhờ Thần Lực Cha Trời. Nên các Linh Hồn khốn khổ nơi các Tần Địa Phủ nghe được những lời Kinh Thuyết Giáo qua lại Các Vị Tối Cao Con Trời. Liền được thoát ra khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc. Cũng như siêu sanh lên các Tần Trời Hưởng Phước đông vô số vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ không phạm Giới Bất Hiếu. Luôn lấy chữ Hiếu Thuận làm đầu, ổn định nề nếp gia đình xã hội. tiến tới dân giàu nước mạnh văn minh. Nên Vương, Quan ai nấy nhân cách, phẩm hạnh Đức Độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành đất nước văn minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần, Vật Chất. Dân giàu nước mạnh, luôn ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm trên thế gới ở vào thời đó không có một đất nước nào bằng.

 

Nói đến Tội thời tội Bất Hiếu là Tội đứng đầu. Phạm tội Bất Hiếu, phần nhiều đều bị sa đọa xuống các tần Địa Phủ.. Người nào giữ được Hiếu Thuận đối với Ông Bà Cha Mẹ thời coi như tu hành rồi. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ Cha kính Mẹ chính là chân tu. Lại biết Tôn Thờ Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ, hết lòng phụng dưỡng Ông Bà Cha Mẹ. Thời coi  như không còn sa đọa xuống các Tần Địa Phủ. Nếu biết hướng thiện làm lành, khi mạng chung thời liền được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc. Hay siêu sanh lên các tần trời hưởng phước. Huống chi truyền bá Kinh Luân cứu khổ cứu nạn Thiên Hạ. làm cho nhân loại siêu sanh về trời. Nhất định những người nầy thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là điều hiển nhiên. không thể nào sai được.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

7- KHÔNG BIẾT LIÊM, SỈ

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các Con có nhìn thấy Pháp Thân Linh giác Cội Nguồn Tối Cao Tạo Hóa Tổ Tiên. Chân Tánh Vô Vi Trong Sạch Chân Chính không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn thấy rất rõ. Giác Tánh Trong Sạch Chân Chính Tạo Hóa Tổ Tiên. Chuyển sang ở trong mỗi Linh Hồn con người. Trở thành bản tính Chân Chính Biết Liêm, Sỉ, bản tánh không vấy bẩn, bỡi lòng tham, không vấy bẩn những hành động  Bất Chính Phi Pháp trái ngược lại Lương Tâm Liêm, Sỉ của chính mình.

 

   Thưa Cha Trời.

   Bản Tánh Chân Chính, Trong Sạch (Liêm) nên những gì làm trái lại Bản Tánh, Chân Chánh Trong Sạch liền tự thấy xấu hổ (Sỉ). Lương Tâm biết Hổ Thẹn Xấu Hổ chính là Đạo Đức Phẩm Hạnh, Sỉ Diện của bậc Thánh Nhân. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những ai có Sỉ Diện cao thời thường sống đúng Lương Tâm Trong Sạch Chân Chính của chính mình, Thuận Thiên không nghịch lại Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên Tạo Hóa nên không phạm vào Thiên Ý của Trời. Vì không phạm Thiên Ý Cha Trời nên thường là bậc Tôn Quí đỉnh cao nhân loại.

 

Cha Trời Khen:

   Các con nói rất đúng.

   Các Con hãy nhìn xem nhân loại khắp sáu hư không vũ trụ những người không đánh mất Liêm, Sỉ họ là những ai?

 

Một Trăm Người Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Những người không đánh mất Liêm, Sỉ. Những người như thế thường là những người danh tiếng, nhân cách, phẩm hạnh, đức độ hơn hẳn người thường, phân đông là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có những người Liêm Sỉ đỉnh cao thường là các vị Vua Trời. Cao hơn nữa là Chuyển Luân Thánh Vương. Quyền năng vô tận quyền lực vô biên. Dân chúng ở những nước Trời ấy đều yên bình cực lạc. Quan không tham nhũng, dân sống ngay thẳng, cõi nước giàu sang quả thật không sao luận bàn được. Chỉ biết nói là yên bình cực lạc mà thôi.

 

Cha Trời nhìn thấy những người con của mình thấy rõ biết rõ những lợi ích từ Tánh Liêm, Sỉ không thể nghĩ bàn. Liền thuyết giáo dạy rằng:

   Nầy các con của Ta, những người đánh mất Tánh Liêm, Sỉ. Trở thành lòng dạ đen tối, không biết Hổ Thẹn, Xấu Hổ, hành động Bất Chính. Làm Quan thời Tham Nhũng, làm dân thời Trộm, Cướp, làm Vợ thời lấy trai, làm Chồng thời quan hệ bất chính với người khác. Những người đánh mất Liêm, Sỉ. Không biết Hổ Thẹn Xấu Hổ thường là hành động trái ngược lại Lương Tâm, Phạm Thiên Ý. Những người như thế thời khó thoát khỏi huyền cơ Thiên Luật chuyển xây. Gieo nhân Bất Chính, kết quả chẳng an lành gì. Tất cả đều tan theo mây khói. Kiếp nạn bủa vây tai ương dấy khởi sống thời khốn khổ, chết thời Hồn sa Địa Phủ. Khó mong trở lại đầu thai làm người được nữa. Khổ thay khổ thay.

 

Một Trăm Con Trời nghe Cha Trời dạy như vậy. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp tận cùng đến tột vị lai. Không đánh mất Liêm, Sỉ. Biết Hổ Thẹn, Biết Xấu hổ. Luôn sống Chân Chính không vấy bẩn những hành động Phi Pháp. Luôn giữ đức Tánh trong sạch, phẩm hạnh trong sạch.

 

Cha Trời nghe khen:

   Hi hữu thay các Con của Ta.

   Các con đã phát đại thệ nguyện như vậy, thời các con không bao giờ đánh mất Liêm, Sỉ mãi mãi là người có Liêm, Sỉ.

 

   Nhân loại về sau nghe được những lời kinh nầy. Dù chỉ là một câu, hiểu được một nghĩa. Thời coi như vô lượng ức kiếp tội Ác tiêu tan, vô lượng Tai Ương cũng dần dần biến mất không còn. Chỉ cần giảng giải cho người khác nghe trong một đại giới, thời coi như những người nầy không còn sa đọa xuống các tần Địa Phủ nữa. Trở thành những Thiện Nhân trí thức. Không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Gia đình, con cái, Ông bà Cha Mẹ tăng tuổi thọ, nếu in ấn, biên chép lời dạy Cha Trời. Thời phước báo không thể nghĩ bàn. Cha Mẹ Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp thoát khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, siêu sanh làm người trở lại, siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc, nếu phát nguyện làm theo lời dạy của Trời thời siêu sanh lên các tần trời hưởng phước.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ phát huy biết Liêm, Sỉ. Biết Hổ Thẹn, Xấu Hổ đối với việc làm sai trái. Nên hàng nhân sự cấp cao nước Văn Lang, nhân cách, phẩm hạnh, đức độ, hơn hẳn người thường, nhất là gương mẫu đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Soi sáng sự chân chính cho toàn dân.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước Văn Minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất, ổn định chính trị. Kéo dài độc lập 2701 năm Thượng, Hạ Hùng Vương, thế giới thời đó không nước nào sánh kịp. Bách Việt Văn Lang uy thế lẫy lừng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

8- NGHIÊM CẤM BẤT CHÍNH

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các Con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên Giác Tánh Minh Chính Trong Sáng không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tạo Hóa Tổ Tiên Giác Tánh Minh Chính, Trong Sáng Vô Cùng.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Giác Tánh Minh Chính Trong Sáng Tạo Hóa Tổ Tiên chuyển sang ở trong Linh Hồn con người trở thành Lòng Chính Trực, Minh Bạch Phân Minh, Lương Tâm của mỗi con người. Sự nhận thức Đúng Đắn, Lẽ Phải. Chính Trực, Công Bằng, Bình Đẳng là do giác tánh Minh Chính Trong Sáng Tạo Hóa Tổ Tiên truyền sang nầy.

 

   Những ai hành động ngược lại những Đức Tánh Minh Chính Trong Sáng, Chính Trực, Minh Bạch Phân Minh trở thành lòng Tà, Bất Chính. Hành vi Bất Chính, là hành vi không Đúng Đắn, không ngay thẳng Tà vọng trái Lẽ Phải, không Chính Trực, không minh bạch phân minh. Nhất là hành động trái ngược lại Lương Tâm. Lòng Trong Sáng Minh Chính, của chính mình. Hành động Phi Pháp, theo chiều hướng gian trá.

 

   Hành động Bất Chính đi ngược lại Giác Tánh Trong Sáng Minh Chính Cội Nguồn Tổ Tiên, cũng chính là trái ngược lại Thiên Ý Cha Trời phạm Thiên Luật. Những ý nghĩ, hành động, lời nói, phạm Thiên Ý như thế. Thời làm sao tránh khỏi Thiên Luật chuyển xây giáng họa, tai ương ập xuống luân hồi sa đọa xuống các tần Địa Phủ khốn khổ triền miên. Mất thân người Linh Hồn đọa lạc muôn kiếp khó trở lại đầu thai làm người. Uổng thay uổng thay.

 

Cha Trời lại nói:

   Nầy các con của Ta.

   Các con hãy nhìn xuống các tần Địa Phủ sáu cõi hư không vũ trụ. Có người nào sống Chân Chính mà bị đọa xuống đó không ?

 

Một Trăm Người Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng Con không nhìn thấy một ai sống Chân Chính mà bị sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Những Linh Hồn bị sa đọa xuống các tần Địa Phủ toàn là những Linh Hồn Bất Chính, gieo ra vô số những tội Ác nghịch lại Thiên Ý Cha Trời. Làm hại đồng loại con người. Có những Linh Hồn phải chịu khổ nơi Địa Phủ vạn tỉ ức kiếp mà vẫn chưa được siêu sanh, hay đầu thai vì gieo tội Ác quá sâu dày.

 

   Những người sống Chân Chính, hành vi Ngay Thẳng, Minh Bạch, Chính Trực, ưa chộng Lẽ Phải, Công Bằng Bình Đẳng. Những người như thế đều Hiển Thánh siêu sanh lên các cõi Trời sanh sống, có người làm Vua làm Chúa trên các cõi nước Trời.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Những người sống Chân Chính thường là hành động thuận Thiên Ý nên mọi công chuyện thường được nhiều người ca ngợi ủng hộ tiếng tốt lừng lẫy, ai nghe thấy cũng kính phục. Khi mãn kiếp số trần gian Linh Hồn siêu sanh lên các Tần Trời sanh sống muốn gì được nấy. Không như các Linh Hồn hành động Bất Chính  gieo ra nhiều tội Ác, nghịch lại Thiên Ý nên bị sa đọa xuống các Tần Địa Phủ, chịu vô lượng vô biên sự hành hình  khốn khổ, không có giây phút ngừng nghĩ.

 

Nghe Cha Trời truyền dạy sự lợi ích Chân Chính và Bất Chính, họa phúc khác nhau, hai nẻo Siêu, Đọa, Vui, Khổ. Lên trời hay xuống Địa Phủ đều do ở con người. Một trăm người con Trời đồng phát nguyện rằng:

   Chúng con Nguyện đời đời kiếp kiếp không hành động Bất Chính, không hành động trái ngược lại Lương Tâm. Hành Động Thuận theo Thiên Tánh Đạo Đức Minh Chánh Trong Sáng Ông Cha. Dù cho vũ trụ nầy có mất đi, vũ trụ khác hình thành rồi mất đi, cứ như thế đến vô lượng vô biên vũ trụ, thời chúng con mãi sống theo Chân Chính, không hành động theo Bất Chính.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Mãi về sau có ai nghe được những lời kinh nầy. Thời dù có phạm năm đại tội Ác, cũng tan biến dần dần không còn, từ đại họa chuyển sang lần đại phước. Không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Huống chi biên chép ấn in, có công giảng giải cho người khác nghe. Người nầy nhất định làm Vua làm Chúa ở các cõi nước trời. Dân chúng nước trời mình cai quản giàu sang vô biên, thuận hòa, yên vui hạnh phúc.

 

   Không phạm Bất Chính. Hành vi Minh Chính Trong Sáng. Chính Trực Minh Bạch. Trở thành Thánh Đức. Nhờ có đức lại thuận Thiên Ý, nên thường cầu chi đặng nấy. Đức càng cao thời đường con cái, cháu chắt càng hiển vinh. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời giảm tội, thậm chí còn tiêu tan hết nghiệp họa. Không còn sa đọa nơi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Đầu thai trở lại làm người, hoặc siêu sanh lên thiên giới an vui cực lạc. Huống chi không phạm nhiều Đại Giới. Thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thậm chí làm Vua làm Chúa trên các cõi trời, tần trời.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ không phạm Giới Bất Chính. Nên hàng nhân sự cấp cao nước Văn Lang, nhân cách, phẩm hạnh, đức độ, hơn hẳn người thường, nhất là gương mẫu đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Soi sáng sự chân chính  cho toàn dân.

 

Nước Văn Lang nhờ vào sống theo Giới Đức. Bách Việt Văn Lang trở nên hùng mạnh. Luôn ổn định chính trị kéo dài độc lập 2701 năm niên đại Thượng, Hạ, Hùng Vương. Trên thế giới thời đó không có đất nước nào sanh kịp.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

9- NGHIÊM CẤM VÔ LỄ

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có biết tại vì sao. Nhân loại con người năm màu da Anh Em. Bình Đẳng không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng nói rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Nhân loại con người là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh tạo ra. Nên tất cả nhân loại anh em Bình Đẳng, năm màu da cũng cùng một Cội một Nguồn chẳng có màu da nào cao hay thấp Bình Đẳng như nhau.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Nầy các con của Ta.

   Nhân loại anh em Bình Đẳng thời rõ rồi. Nhưng Quyền nhân loại anh em, cũng như Quyền của mỗi con người Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho có Bình Đẳng không ?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho mỗi Dân Tộc, mỗi màu da, mỗi con người. Những Giác Tánh Từ Bản Thể Tạo Hóa Tổ Tiên truyền sang thành Quyền của mỗi Dân Tộc, không Dân Tộc nào khác Dân Tộc nào. Màu da nào khác màu da nào. Con người cũng thế những Quyền cơ bản Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho không ai khác ai như nhau Công Bằng Bình Đẳng tuyệt đối. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

   Vì Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Công Bằng Bình Đẳng tuyệt đối nầy. Trở thành Luật Công Bằng Bình Đẳng. Nghiêm Cấm không cho xâm phạm.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Các con có biết phương pháp nào đối xử với nhau sao cho khỏi phạm luật Nhân Quyền, Thiên Quyền, Công Bằng, Bình Đẳng không ?

 

Một trăm con Trời thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Muốn tránh khỏi phạm Luật Nhân Quyền, Thiên Quyền, Công Bằng, Bình Đẳng. Tránh xúc phạm đến mỗi Dân Tộc, mỗi màu Da, mỗi con người, thời phải đi vào Khuôn Phép đối nhân xử thế. Đó là Hành Lễ tôn trọng lẫn nhau, Hòa Nhã trong khi cư xử với nhau giữa Người với Người, giữa Dân Tộc với Dân Tộc, không được Vô Lễ. Những gì vô lễ đối với người khác cũng chính là vô lễ đối với bản thân mình. Tôn trọng người chính là tôn trọng mình.

 

Cha Trời khen:

   Đúng thế đúng thế. Lễ là nhân cách sống Tinh Hoa Đạo Đức của sự đối nhân xử thế. Trong khuôn phép đối nhân, xử thế, khuôn phép cư xử giữa người với người, cư xử giữa bề trên, kẻ dưới, khuôn phép trong phong tục tín ngưỡng, khuôn phép trong hành lễ. Nói ra thời rất nhiều nhưng rút lại thời có bốn cách đi vào đời sống con người xã hội.

1 là Khuôn Phép Lễ Giáo.

2 là Khuôn Phép Lễ Nghĩa.

3 là Khuôn Phép Lễ Nghi.

4 là Khuôn Phép Lễ Vật.

 

   Bốn khuôn phép Đối Nhân Xử Thế nầy phạm vi rất rộng khắp tất cả mặt hoạt động xã hội. Có thể nói nhân cách sống ở đời. Tiên học Lễ, hậu học Văn. (Lễ là gốc của Đức. Văn là gốc của Tài). Đã là con người mà mất đi khuôn phép đối nhân xử thế Lễ. Hòa Nhã Văn. Thời  dù cho tài giỏi cách mấy cũng không ra con người.

 

Cha Trời lại nói:

   Nầy các con của Ta.

   Các con hãy nhìn khắp sáu hư không vũ trụ xem những người luôn biết giữ Lễ họ là những ai ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Nhờ thần lực Cha Trời, chúng con nhìn thấy rất rõ. Những người luôn biết giữ  Lễ, không phạm Vô Lễ họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sống an vui tự tại, được sự sùng kính của chư thiên và nhân loại phàm trần. Còn những người Vô Lễ thường là những người không ra gì, càng thông đạt Văn Chương càng kêu căn ngạo mạng. Những người như thế khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mãi đọa lạc luân hồi trong sanh tử vì Vô Lễ khinh thường nhân loại. Khinh thường bề trên, khinh thường kẻ dưới, không tôn trọng Lễ Nghi, không cống hiến Lễ Vật. Không Tỏ lòng thành kính Tổ Tiên,Cha Trời, Mẹ Trời. Những người như thế đâu còn là con người nữa. Hung tàn bạo ác coi Trời bằng vung, coi Thiên Hạ như cỏ rác, những người như thế khi chết đi khó mà đầu thai trở lại làm người. Luân hồi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, Cầm, Thú. Tu luyện vô lượng kiếp nữa tiêu tan hết Ác nghiệp cơ may mới trở lại làm người.

 

Một trăm người con Trời thấy rõ sự tai hại của Vô Lễ phải nói là tai họa trùng trùng. Đồng phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến tận cùng vị lai không làm người Vô Lễ. Mà luôn theo khuôn phép lấy Lễ làm đầu. Có thể nói là mãi mãi không bao giờ đoạn diệt hạt giống Đại Lễ trong Linh Hồn chúng con.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Các con không hổ danh là con cái Nhà Trời. Mãi về sau những ai nghe được lời kinh nầy, chỉ cần thoáng qua lỗ tai cũng đã thành tựu vô lượng phước đức, huống chi nghe rồi lại nhớ, thời tội ác gì cũng tiêu tan, tai họa dù lớn đến đâu cũng biến thành tai họa nhỏ, huống chi là tai họa nhỏ biến tiêu tan không còn. Những người khốn khổ nghèo cùng nghe được những Kinh nầy, thời liền chuyển đổi số mạng. Lần lần giàu sang phú quí,  huống chi biên, chép, ấn, in, hay giảng giải cho người khác nghe. Thời nhất định siêu sanh về các cõi Thiên Đàng Cực Lạc, gia đình con cái về sau càng hiển đạt, Ông Bà, Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp thoát khỏi Địa Ngục, siêu sanh đầu thai làm người trở lại trần gian, hoặc siêu sanh lên Thiên Đàng Cực Lạc hưởng phước.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Hàng Vương, Quan, Tướng lĩnh Văn Lang ai nấy cũng có phong cách Đại Lễ. Nên nhân cách, phẩm hạnh, đức độ hơn hẳn người thường. Luôn gương mẫu đi đầu theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước văn minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất. Nhất là ổn định chính trị. Kéo dài độc lập 2701 năm. Thượng, Hạ, Hùng Vương. Trên thế giới ở vào thời đó không đất nước nào sánh kịp.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

10- NGHIÊM CẤM THẤT TÍN

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời  Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con hãy nhìn xem tam thiên đại thiên thế giới sáu hư không vũ trụ. Cõi Phật, cõi Thánh, cõi Tiên, cõi Thần, cõi Chúa, vô số vô biên không thể nghĩ bàn, không ai có thể tính đếm hết cõi nước trời. Các vì Vua, Chúa, Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ. Thần Tổ, Chúa Tổ, thuyết giáo ra lời gì Thiên Chúng đều tin theo răm rấp nhất loạt làm theo nghe theo. Vì sao lại có chuyện như vậy? Các vị Tổ giữ Đại Giới gì mà thành tựu như Quyền Năng  Uy Nghi như thế ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Các vì Vua, Chúa, Phật Tổ. Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.  Nhờ vào công đức tu luyện không bao giờ Thất Tín. Nên tạo ra Đức Tin vô tận vô biên cho Thiên Chúng, nhất là lời dạy về ba ngôi tối cao vũ trụ. Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Những sự lợi ích cũng như sự linh ứng không bao giờ sai. Nên Thiên Chúng Tin lời truyền dạy Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, lời hứa Các Vị Tổ không bao giờ Thất Tín. Bội Tín cả. Cũng như lời truyền dạy ba ngôi tối cao vũ trụ. Những gì Cha Trời, Mẹ Trời nói ra thời không bao giờ sai được. Nhờ vào lòng Tin tuyết đối, đối với Cha Trời Mẹ Trời nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mới có được Uy Đức vô tận, Trí Truệ vô tận, Phước Đức vô tận, Quyền Năng vô tận. Biện Tài Vô Ngại vô tận. Hàng phục tất cả lập lên các cõi nước trời. Cõi nước Phật, nước Thánh, nước Tiên, nước Thần, nước Chúa khắp sáu hư không vũ trụ tam thiên, đại thiên, thế giới.

 

Cha Trời khen các con nói rất đúng:

   Không Thất Tín là tạo ra Đức Tin vô tận cho Thiên Chúng. Tạo ra Đức Tin vô tận cho chúng dân. Không Thất Tín, luôn giữ gìn lời hứa những gì mình đã nói ra, truyền ra tất cả đều sự thật. Không có sự Bội Tín phản bội lại lời hứa của chính mình. Luôn làm cho người khác tin mình. Nhờ giữ gìn chữ tín cao, không có sự Thất Tín, hay Bội Tín luôn luôn thực hiện lời hứa của chính mình, cao nhất của Lời  Hứa chính là lời phát Đại Nguyện. Nên Đức Tin Lòng Tin phát ra mạnh mẽ vô cùng làm cho Thiên Chúng tin theo làm theo răm rắp.

 

   Đức Tin, Chữ Tín vô cùng quan trọng.  Những ai Thất Tín, Bội Tín đều trở thành những người gian ác. Những ai tin kẻ Thất Tín, Bội Tín thời coi như con đường tốt đẹp tương lai đã bị khép kín, nhất là con đường siêu sanh  không còn có cơ hội về trời, cũng như con đường công danh sẽ bị lụi tàn theo mây khói.

 

   Các con hãy nhìn xem những người Thất Tín, Bội Tín kết quả họ gặt hái những gì ? Một trăm con Trời nương theo thần lực Cha Trời nhìn nhân loại đang sanh sống khắp sáu hư không vũ trụ. Những người Thất Tín, Bội Tín, không giữ lời hứa của chính mình. Thường hay Lật Lọng phản bội lời hứa, như trở bàn tay.  Làm giàu thời đi vào sạt nghiệp, phá sản. Làm Vua thời mất nước bị người khác đoạt ngôi. Những người Thất Tín, Bội Tín như thế  uổng một kiếp làm người nơi chốn nhân gian mất cơ hội về Trời. Linh Hồn dần dần chuyển hóa trở thành Ác Ma Ác Quỉ khi thân người mất đi Linh Hồn phần lớn sa đọa xuống các tần Địa Phủ chịu đủ thứ hành hình thảm khóc. Còn như may mắn không sa đọa xuống các tần Địa Phủ làm Ma ở chốn nhân gian thời không biết bao giờ mới được đầu thai làm người trở lại. Nếu như được đầu thai làm người trở lại thời luôn bị người ta khinh khi cũng như sự nghèo khổ.

 

(xem kinh sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn những linh hồn sa đọa xuống các tần Địa Phủ cũng như cơ may đầu thai trở lại làm người).

 

Cha Trời nói:

   Như các con đã thấy.

   Những người luôn Thất Tín, Bội Tín, tuy mang thân xác con người nhưng Linh Hồn đã chuyển hóa thành Ác Ma Ác Quỉ. Nếu không biết ăn năng sám hối thời nhất định thành Ác Ma Ác Quỉ, không mong gì đầu thai trở lại làm người được nữa. Linh Hồn mãi luân hồi chuyển kiếp qua lại Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, nhất là làm thân Trâu, Ngựa luôn bị con người hành hạ trâu cày ngựa cỡi cho đến chết. Khi mất thân Trâu, Ngựa Linh Hồn may mắn đầu thai làm người, thời nghèo khổ luôn bị người ta khinh khi.

 

Một Trăm Con Trời nghe Cha Trời truyền dạy như thế. Liền phát Đại Nguyên rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp không phạm Thất Tín, nói ra thời giữ lời không Bội Tín.  Mãi mãi tột cùng vị lai trải qua hàng vạn ức vũ trụ mất đi rồi lại hình thành lòng chúng con không hề thay đổi. Và nguyện đem lời dạy của Cha Trời mãi mãi truyền cho hậu thế về sau. Hiểu rõ về sự tai hại của Thất Tín cũng như Bội Tín.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Nhân loại về sau nghe được những lời kinh nầy dù là một câu, một chữ cũng được siêu thoát vô lượng tội ác. Huống chi truyền giảng cho người khác nghe. Thời đại họa to lớn đến đâu, nghiệp ác to lớn đến đâu cũng tiêu tan. Huống chi nghe theo tu theo, thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu có công dìu dắt nhân loại tu theo, thời nhất định làm Vua làm Chúa các tần trời.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ không phạm Giới Thất Tín, lại biết thương người vì người, nên Vương, Quan ai nấy nhân cách, phẩm hạnh Đức Độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước Văn Minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất, ổn định chính trị. Kéo dài độc lập 2701 năm Thượng, Hạ Hùng Vương, thế giới thời đó không nước nào sánh kịp. Bách Việt Văn Lang uy thế lẫy lừng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

11- NGHIÊM CẤM TÀ DÂM

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có biết, sự quý nhất trong cơ thể  con người là gì không?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng.

   Thưa Cha Trời.

   Sự quý nhất trong cơ thể con người chính là Tam Bửu, TINH, KHÍ, THẦN. Chính Tinh, Khí, Thần, nầy kết tinh hoa thành tinh trùng lưu truyền nòi giống con người. Cũng như tu thiền thu nạp Chân Khí  vào cơ thể, dưỡng nuôi Tinh Khí Thần trong cơ thể chuyển hóa trở thành nhị xác thân, Quý Báu vô cùng.

 

   Những người tu thiền thu nạp Chân Khí, cũng như nuốt nước miếng luyện Đạo mau thành nhị xác thân, trong lúc tu thiền luyện khí, luyện Đạo như thế phải tuyệt đối không được vọng tưởng Tà Dâm nói gì đến Tà Dâm. Nếu phạm phải Tà Dâm thời khó mà tu luyện thành nhị xác thân. Lại nữa Tinh, Khí, Thần chính là thể lực sức khỏe con người. Tỉnh tâm tu luyện giữ vững Tinh, Khí, Thần không bao lâu đạt đến cảnh giới thần thông biến hóa. Bách bịnh bất xâm.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Những người tu thiền thu nạp Chân Khí, cũng như luyện Đạo nuốt nước miếng, mà phạm phải Tà Dâm thời chẳng khác nào cái lu thủng đáy. Nước đổ vào mãi mà chẳng thấy đầy.

 

Cha Trời lại nói:

   Nầy các con của Ta.

   Trong Đạo vợ chồng không cấm sự ăn mằm với nhau, nhưng phải có chừng mực, vì lạm dụng sự ân ái thái quá làm cho con người sanh ra nhiều bệnh tật, giảm sút sức khỏe, giảm tuổi thọ.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Nầy các con của Ta.

   Sự quý nhất trong Đạo, Vợ Chồng là gì ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Trong Đạo, vợ, chồng ngoài thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Còn một Đức Tánh vô cùng cao quý. Đó là Đức Tánh Thủy Chung, Chung Thủy. Đức Tánh nầy được coi như là một trong những Đức Tánh hạnh phúc lứa đôi. Đức Tánh chủ lực êm ấm gia đình. Phạm phải Tà Dâm bất chính đánh mất Đức Tánh chung thủy, thời coi như trong hạnh phúc hôn nhân đã bị rạng nức, phá vỡ hạnh phúc trong gia đình, đánh mất sự bình yên trong gia tộc.

 

   Dù vợ hay chồng, phạm Tà Dâm lẹo tẹo với người khác, đánh mất lòng Chung Thủy. Tức là phá vỡ hạnh phúc gia đình, không những làm nhục bản thân, mà con cái cũng xấu hổ nhục nhã với bạn bè.

 

   Vì thế những người đã lập gia đình, không được phạm phải Tà Dâm bất chính phạm vào điều cấm kỵ hạnh phúc lứa đôi. Tà Dâm phá hoại tiết hạnh của người khác, nhất là tội cưởng hiếp thời coi như tội lớn. Khó mà tránh khỏi hậu họa.

 

Cha Trời nói đúng thế, đúng thế:

   Người tu thiền thu nạp Chân Khí, cũng như luyện Đạo nuốt nước miếng phạm Tà Dâm thời tu thiền luyện Đạo khó thành. Chuyển hóa Tinh, Khí, Thần, thành nhị xác thân khó khăn.

 

   Những ai đã nên đôi lứa thành vợ thành chồng mà lạm dụng ái ân thái quá, không những giảm sút tuổi thọ, sức khỏe, mà còn sanh ra nhiều bệnh tật. Nếu Phạm Tà Dâm bất chính đánh mất lòng chung thủy thời tình yêu không còn tốt đẹp, dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình.

 

   Vì thế dù cho người xuất gia, hay người tại gia mà phạm Đại Giới Cấm Tà Dâm thời phải nên tu sửa, không được phạm nữa. Muốn nên việc lớn trước phải Tu Thân, chỉnh đốn việc nhà, sau mới nói đến vì Dân vì Nước. Làm thầy Thiên Hạ.

 

Một Trăm Con Trời nghe Cha Trời truyền dạy cái lợi ích không Tà Dâm, cái hại lớn của Tà Dâm hai nẻo Họa, Phúc đối đầu nhau. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp khiếp không phạm vào Đại Giới Cấm Tà Dâm, cho đến tận cùng mai sau cũng vẩn như thế. Chúng con Nguyện đem lời dạy Cha Trời truyền bá khắp cùng nhân loại về sau, ai nấy cũng hiểu sự lợi ích Không Tà Dâm. Làm cho gia đình hạnh phúc. Xã hội bình yên Văn Minh, non sông tổ quốc thái bình an lạc. Cũng như người tu hành mau đắc Nhị Kim Thân, thần thông  tự tại vô ngại.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Mãi mãi về sau những ai nghe được những lời kinh nầy, mà khen tặng một lời, thời coi như đã chuyển đổi số mạng, từ khốn khổ bần hàn, chuyển lần lên giàu sang phú  quý. Nếu giảng giải cho người khác nghe thời mọi tội lỗi tiêu tan. Nếu ấn in biên chép truyền lại cho đời. Thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Gia đình hạnh phúc, con cái, cháu chắt về sau thường đặng hiển vinh.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới. Không phạm Tà Dâm nên phẩm hạnh đức độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu cốt cáng đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang. Bách Việt Văn Lang vì thế  gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước Văn Minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất, ổn định chính trị. Kéo dài độc lập 2701 năm Thượng, Hạ Hùng Vương, thế giới thời đó không nước nào sánh kịp. Bách Việt Văn Lang uy thế lẫy lừng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

12- NGHIÊM CẤM KHÔNG DÙNG CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN, CÁC CHẤT GÂY SAY, TRỪ TRƯỜNG HỢP CHỮA BỆNH

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Thể xác con người là tiểu Thiên Vũ Trụ. Tinh Hoa Vũ Trụ thu nhỏ. Nhất là Bộ Não con người hình thành Tinh Hoa Chất Xám vô cùng quý hiếm, trợ giúp Linh Hồn phát triển Ý Thức, Nhận Thức, vô tận. Để giữ được Tinh Hoa Chất Xám phát triển mạnh, cũng như không làm tổn hại. Thời nhân loại con người phải làm sao ?

 

Một Trăm Con Trời thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Nhân loại con người là con cháu nhà Trời. Thân xác tiểu thiên Tinh Hoa Vũ Trụ. Muốn bảo vệ Tinh Hoa Chất Xám ở phần Não Bộ. Thời nhân loại không được dùng các chất gây nghiện. Các chất kích thích mạnh. Các chất gây say.

 

   Vì các chất gây nghiện, các chất kích thích mạnh. Các chất gây say. Làm tổn hại đến Chất Xám Bộ Não. Làm cho Bộ Não mất đi phần tối cao nhậy bén, in, ấn, ghi chép mờ nhạt. Còn phần Linh Hồn trở nên nghiện ngập điên đảo, giảm đi trí huệ không còn thông minh, chỉ hành động theo ý thức tầm thường mà thôi, bao nhiêu linh tính nhậy cảm biến mất không còn. Có thể nói sự nghiện ngập chính là đầu dây mối nhợ làm cho con người dần dần ngu si.  Đã ngu si thời coi như đi vào con đường u tối. Không còn nhận thức được phải trái gì nữa. Phí đi một kiếp người, nếu gây nghiệp ác thời Linh Hồn sa đọa luôn các tần Địa Phủ.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Những người nghiện rượu, cũng như lạm dụng chất kích thích men say thái quá, làm suy hại đến Bộ Não nhất là hệ Thần Kinh Trung Ương. Sự nhậy bén thông minh không còn nữa, học đâu quên đó, dạy đằng trước quên đằng sau. Trở nên ngu si đần độn. Sanh ra nhiều lầm lạc dẫn đến nhiều tội lỗi nhiều hệ lỵ cho gia đình và xã hội. Nhất là Linh Hồn trở nên điên đảo dẫn đến nhiều kiếp tới ngu si đần độn. Con đường về trời khép kín. Uổng một kiếp người sanh ra nơi trần thế. Trần gian tuy là cõi tạm nhưng lại là nơi trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn. Vì mang trong mình say xỉn, nghiện ngập. Hết mong trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Uổng thay uổng thay. Uống Rượu tuy không có tội, nhưng nó vô cùng Độc Hại đối với Linh Hồn, đối với Chất Xám não bộ con người. Dẫn đến ngu si đần độn và nhiều hệ lụy khác thảm thay.

 

Một trăm con Trời nghe Cha Trời truyền dạy sự sa đọa vào nghiện ngập men say tai hại như thế. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến tận cùng vị lai không phạm vào Đại Giới Cấm. Không dùng đến các chất gây Nghiện, các chất gây Say. Trừ trường hợp chữa bệnh mà thôi. Chúng con nguyện in, ấn ghi chép lời truyền dạy Cha Trời, lưu truyền mãi mãi trong nhân loại con người. Để con người thoát khỏi cảnh ngu si đần độn, thông minh tiến hóa Linh Hồn lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vận mệnh, làm chủ Linh Hồn, làm chủ giang sang vũ trụ. Mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đã dày công tạo lập ra.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Mãi về sau có người nghe được những lời kinh nầy, thời coi như người đó là người may mắn nhất trên đời. Giải thoát được những kiếp ngu si đần độn sắp đến. Sinh ra nơi đâu cũng được thông minh, học đâu nhớ đó, học một biết mười. Huống chi không lạm dụng chất men say, chất nghiện. Lại truyền giảng lời kinh nầy cho người khác nghe. Không muốn vang danh, cũng được vang danh, không mơ tưởng đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không cần nghĩ về Trời cũng được sanh về Trời.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới, không phạm giới say xỉn, cũng như nghiện ngập. Nên nhân cách, phẩm hạnh đức độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu, cốt cáng đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước Văn Minh hùng mạnh, cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất, ổn định chính trị. Kéo dài độc lập 2701 năm Thượng, Hạ Hùng Vương, thế giới thời đó không nước nào sánh kịp. Bách Việt Văn Lang uy thế lẫy lừng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

13- NGHIÊM CẤM BẤT TRÍ, HÀNH ĐỘNG KHÔNG NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Người như thế nào gọi là Bất Trí?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Những người hành động mà không cần nghĩ đến Hậu Quả chính là những người Bất Trí. Hành động gieo nhân để rồi nhận kết quả, mà không phân biệt được Thiện, Ác. Đúng sai.  Phải trái.  Để rồi nhận lấy quả báo thảm thương.  Chính là những người Bất Trí.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Các con hãy nhìn xem những người Bất Trí đụng đâu hành động đó không kể gì đến hậu quả. Thời tai hại biết dường nào.

 

Cha trời nói xong liền phóng một đạo hào quang trong suốt hiện rõ những người Bất Trí trong sáu hư không vũ trụ. Nhờ nương theo Thần Lực Cha Trời, một trăm người con Trời nhìn thấy rõ hậu quả những người Bất Trí gây ra không sót  mảy lông.

 

Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ con Trời, nhìn thấy vô số vô biên những người Bất Trí hành động không nghĩ đến hậu quả. Gieo ra không biết bao nhiêu là tội ác, bạo tàn. Trở thành Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, Tham Lam Tàn Bạo, Hung Sùng Ác Sát. Làm khổ đến cuộc sống nhân loại con người. Những người Bất Trí ở giai cấp Vương, Quan thường là bè phái vây cánh tin cậy của những hôn Quân vô đạo, không chuyện Ác nào mà không làm. Tội ác chồng chất như núi. Những người Bất Trí ở giai cấp thường dân, thường làm cho gia đình đổ vỡ. Dòng họ sa sút. Con cháu bất hòa. Những người Bất Trí quan hệ bạn bè thường là những người hại bạn làm cho tan nhà nát cửa. Những người Bất Trí trong quan hệ làm ăn, thường là gạt gẫm lẫn nhau, làm hại nhau. Những người Bất Trí cấp dưới thường là làm hại cấp trên. Người ăn kẻ ở Bất Trí thường hay làm hại chủ nhà. Sự nguy hiểm của Bất Trí là hành động không nghĩ đến hậu quả, gieo ra bao sai lầm hậu quả khôn lường. Để rồi nhận lấy tai ương, nhận lấy quả báo không bao giờ hết. Những người Bất Trí thường gây ra bao cái sai trầm trọng, nhất là gây ra tội ác. Những người Bất Trí không sao tránh khỏi sa đọa xuống các tần Địa Phủ, chịu đủ cực hình. Chuyển kiếp đầu thai qua lại các loài thay hình đổi dạng, như loài Ve, Bướm, Tắc Kè, loài Rắn. Cũng như đầu thai qua lại các loài Cầm, Thú, súc sanh. Phạm phải Bất Trí thời khó mà tu hành chánh quả, không mong siêu sanh Thiên Giới về trời, không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì Bất Trí hành động như người mách, nặng như người điên không kể đúng sai hậu quả. Những người Bất Trí. Cơ may hành động gieo ra chút ít phước thiện. Nhưng vì Bất Trí cũng chỉ thành Ma không sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Làm Ma cõi Âm về Đêm chốn nhân gian. Trải qua hàng nghìn nghìn năm cũng không mong gì đầu thai trở lại làm người.  Hưởng hết phước Ma sa đọa vào Địa Ngục. Súc Sanh, Ngạ Quỉ. Khổ thay khổ thay.

 

Một trăm con Trời Ông Bà Tổ Tổ. Thấy hậu quả những người Bất Trí dẫn đến tai hại như thế. Cũng như lời chỉ dạy Cha Trời. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến tận cùng vị lai trải qua vô số vô biên vũ trụ không thể nghĩ bàn. Chúng con làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả. Mãi mãi không bao giờ trở thành người Bất Trí. Mãi mãi là là người chánh trí sáng suốt phân minh. Chúng con nguyện đem lời truyền lời dạy Cha Trời, truyền bá khắp cùng thế giới tột cùng vị lai  để cho nhân loại con người đoạn diệt Bất Trí, kết sanh Huệ Mạng Chánh Trí. Thông đạt lý lẽ phân biệt được Tà Chánh, Đúng Sai. Phân biệt Phi Nghĩa, Chính Nghĩa. Nhất là Thiện, Ác phân biệt rõ ràng. Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, mãi mãi sống trên thiên đàng cực lạc  tự tại an vui.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Các con lúc nào cũng nghĩ đến nhân loại con người. Nhất là biết nghe theo lời Trời dạy, lại luôn nghĩ đến nhân loại con người, cứu khổ nhân loại con người. Và những lợi ích lớn từ lời dạy Cha Trời, truyền trao cho hậu thế. Các con thật xứng đáng là con của Ta. Xứng đáng làm chủ vũ trụ, những gì mà Ông Cha đã tạo lập lên. Mãi về sau những ai nghe được những lời kinh nầy dù chỉ là thoáng qua lỗ tai, cũng đặng phước đức. Huống chi là chú tâm lắng nghe, thời coi như không còn sa đọa xuống Địa Ngục. Huống chi nghe rồi ghi nhớ giảng giải cho người khác nghe. Thời dù tội ác có to lớn đến đâu cũng tiêu tan hết thảy. Nếu như biên chép, ấn, in truyền bá rộng rãi. Thời những người nầy coi như chuyển đổi số mạng. Nghèo chuyển sang giàu, đã giàu lại càng giàu thêm.  Nếu không phạm phải Bất Trí. Làm gì cũng nghĩ đến hậu quả, gieo thiện gặt thiện, gieo ác gặt ác. Nhân nào quả nấy Luật Trời nào sai. Cứu người thời được phúc lai, siêu sanh thiên gới an vui vĩnh hằng. Cha Trời truyền dạy đành rành, nghe được một lời cũng đặng an vui.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới. Không phạm Bất Trí làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả. Ban hành việc gì cũng nghĩ đến hậu quả. Hành xử việc gì cũng dựa trên căn bản đạo đức. Nhất là đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, đạo Pháp. Nên Nhân sự cấp cao nước Văn Lang nhân cách, phẩm hạnh, đức độ hơn người. Xứng đáng là người đứng đầu đại diện cho dân. Làm gương cho dân. Người thầy mẫu mực của dân.

 

Nước Văn Lang vì thế hơn hẳn các nước xa gần, lân cận. Trở thành đất nước Văn Lang hùng mạnh không một đất nước nào sánh kịp. Thái Bình an lạc Độc Lập đến mấy nghìn năm.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

14- NGHIÊM CẤM NÓI LỜI ÁC KHẨU, ÁC Ý, HÀNH ÁC

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con hãy nhìn xem, phần lớn tai họa con người trong sáu hư không vũ trụ, từ đâu sanh ra ?

 

Một Trăm Con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tai họa phần lớn con người là từ Thân, Khẩu, Ý sanh ra. Thân, Khẩu, Ý chính là cái gốc sanh ra Họa, Phúc của mỗi con người, mỗi gia đình. Cũng như Họa Phúc của mỗi Dân Tộc mỗi Đất Nước. Chúng con nhờ nương theo Thần Lực của Cha Trời chúng con nhìn thấy rất rõ. Thân, Khẩu, Ý, chính là nguồn gốc sanh ra Họa và Phúc đóng vai trò vô cùng quan trọng sự bình yên, hay kiếp họa tai ương con người. Những gì gieo ra Họa, Phúc Ý đứng hàng đầu. Vì Ý nghĩ gì thời khẩu phát ra nấy.

 

   Nhất là lời Ác Khẩu, nói Đâm Thọc, nói Thêu Dệt, nói Hiểm Độc, nói Lừa bịp Gian Dối. Nói chung là do Ác Ý xuất ngôn lời nói Bất Chính sanh ra, hành ác Bất Chính sanh ra. Do Hành Ác, cũng như Ác Khẩu làm hại người gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, gieo khổ đau cho cuộc sống. Gieo ra không biết bao nhiêu là tội ác, tàn sát lẫn nhau. Do Thân, Khẩu, Ý hành ác tạo ra kết cấu thành Ác Nghiệp. Linh Hồn dần dần biến thành Ác Ma, nhất là biến thành Ác Quỉ.

 

   Cự Khẩu Quỉ: Quỉ nầy trong miệng thường khạc ra lửa dữ, khó mà ăn, đói khác vô cùng.

 

   Châm Khẩu Quỉ: Đầu bụng lớn như núi, cổ họng nhỏ như cây kim, nuốt không được khốn khổ vô cùng.

 

   Xú Khẩu Quỉ: Miệng hôi như thây ma thúi ai cũng phải xa lánh.

 

   Ba loại Quỉ nầy chẳng được ăn uống gì cả. Khi còn làm người chốn trần gian Ý Ác vô cùng (ác ý có ý). Hành Ác triền miên (tham lam hành động bạo tàn) nói lời Ác Khẩu (đâm thọc thêu dệt hại người) thuộc hạng nặng nên bị sa đọa vào ba loại Quỉ nầy.

 

   Những người Ý Ác nhẹ hơn ác ý vì Dục Vọng tham lam, Hành Ác cũng theo đó, Ác Khẩu, thêu dệt, đâm thọc gian dối cũng theo đó. Khi chết đi đọa vào ba loại Quỉ.

 

   Đại Anh Quỉ: Nơi cổ có cái Bướu lớn, đói quá tự tay móc lấy mủ nuốt ăn.

 

   Châm Mao Quỉ: Mình mọc đầy kim, trở lại đâm mình đau đớn ra máu tự ăn.

 

   Xú Mao Quỉ: Lông trong mình tự mọc ra thúi không chịu nỗi, tức giận nhổ ra chảy máu để ăn.

 

   Ba loại Quỉ nầy dù sao cũng đặng ăn chút đỉnh.

 

   Những người Thân, Khẩu, Ý tạo ra Ác Nghiệp vì cuộc sống tuy Ý Ác, Hành Ác, Khẩu Ác nhưng vẩn còn chút lương tâm thời có phần nhẹ hơn luân chuyển kiếp trở thành Quỉ.

 

   Đắc Khí Quỉ: Thường đặng ăn đồ cúng tế vứt bỏ mới được ăn.

 

   Đắc Thất Quỉ: Thường ăn những đồ ăn, người ta bỏ quên trong xóm, ngoài đồng, trong xó hẻm.

 

   Những người Thân, Khẩu, Ý tạo ra Ác Nghiệp vì bó buộc trong cảnh hận thù, tranh hùng, tranh bá. Vẩn Còn Lương Tâm, trở thành thế lực Quỉ. Thế Lực Quỉ Có ba hạng:

1, Quỉ Dạ Xoa.

2, Quỉ La Sát.

3, Quỉ Tùy Xá Xà.

 

   Ba hạng Quỉ nầy đều là Quỉ có quyền lực đặng nhiều thức ăn uống, bỡi do người đời thờ cúng, nơi miếu, đình, chùa chuyền, thánh thất, đền thờ.

 

   Tất cả nghiệp báo là do Ác Ý, Hành Ác, Ác Khẩu. Tùy theo nặng nhẹ mà chuyển sanh ra chín loài Quỉ như nói trên. Khốn khổ vô cùng. Dù cho Quỉ có quyền lực tuy được ăn uống những mãi mãi vẫn là kiếp Quỉ. Có những thời thế người trần không cúng kiến gì cả vì chủ nghĩa vô thần nghiêm cấm nên đói khác vô cùng.

 

Cha Trời nói:

   Các con nói rất đúng, khổ ải sa đọa con người chính là do Ác Ý, Hành Ác, Ác Khẩu tạo ra loài Quỉ ấy tuy may mắn chưa sa đọa xuống các tần Địa Phủ chịu cảnh hành hình thảm khốc hàng triệu năm. Tuy lưu lại cõi âm sống về đêm nơi chốn nhân gian, kiếp sống khổ thời nhiều, nhưng vui chỉ bằng sỏi cát các khốn khổ hàng nghìn nghìn năm.

 

   Các Con hãy nhìn xem, những người khắp sáu cõi hư không vũ trụ. Thân, Khẩu, Ý, hành xử  Văn Minh luôn Ý nghĩ Thiện Lành, nói lời thiện đức làm cho nhân thế dứt hết hận thù, đoàn kết an vui. Những người Thân, Khẩu Ý thiện lành như thế, trở thành biện tài vô ngại không ai bì kịp, giảng giải đạo đức, hành phục Chúng Dân làm cho nhân loại thái bình an lạc. Nói lời Trời dạy làm cho ai nấy cũng được siêu sanh về Trời, thoát khỏi kiếp Quỉ, kiếp Ma, kiếp Địa Ngục, Kiếp Ngạ Quỉ, kiếp Súc Sanh. Ý nghĩ thương người. Lời nói có Đạo có Đức không làm hại một ai. Hành động luôn chân chính. Những người Thân, Khẩu, Ý thiện lành như thế, thường gieo ra vô lượng phước đức. Độ thoát vô số vô biên nhân loại. Họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm. Dìu dắt nhân loại thoát khỏi con đường hiểm họa. Lấp cửa Địa Phủ mở cửa Thiên Đàng, về sau những ai gặp người như thế, thành tâm lễ bái cúng dường thời đặng phước đức không thể nghĩ bàn.

 

Một trăm con Trời nghe Cha Trời truyền dạy sự lợi ích không thể nghĩ bàn Ý Thiện, Hành Thiện, Khẩu Thiện. Cũng như sự tai họa của Ác Ý, Hành Ác, Ác Khẩu sa đọa truyền miên khốn khổ không bao giờ dứt. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp không nói lời Ác Khẩu, không Ác Ý, không Hành Ác. Luôn Luôn Ý Nghĩ Chân Chính, hành động Chân Chính, nói lời Chân Chính. Tột cùng vị lai không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Chúng con nguyện đem lời Cha Trời dạy, truyền lại cho hậu thế, mãi mãi trải qua vô số vô biên ức kiếp không thể luận bàn. Làm lợi ích cho toàn nhân loại mai sau.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Về sau nhân loại nghe được những lời kinh nầy. Những người ấy là do Cha Trời, Mẹ Trời dìu dắt đến để nghe chuyển hóa siêu thoát vô lượng kiếp tội ác. Chỉ trong một kiếp hiện tiền kể từ ngày gặp đặng kinh luân sám hối cải ác tùng thiện dứt bỏ Ác Ý, Hành Ác, Ác Khẩu. Mà thường hay giảng giải kinh luân Ý nghĩ lành. Hành động lành, Lời nói lành thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chỉ trong một kiếp làm người trần thế mà thôi. Rút ngắn vô lượng ức kiếp, thành quả của một  kiếp tu.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới. Không phạm Ác Ý, Hành Ác, Ác Khẩu. Nên nhân cách, phẩm hạnh đức độ hơn hẳn người thường. Xứng đáng gương mẫu, cốt cáng đi đầu trong Hiến Pháp, Luật pháp, Đạo Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, Văn Minh hùng mạnh làm cho các nước xa gần, lân cận anh em kính phục. Kéo dài độc lập 2701 năm không có một đất nước nào sánh kịp.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

15- NGHIÊM CẤM BẤT HÒA, CHỐNG BÁN LẪN NHAU

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con hãy nương theo Thần Lực của Ta thử nhìn xem nhân loại chư thiên, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở khắp tam thiên đại thiên thế gới khắp sáu hư không vũ trụ. Chư Thiên sống mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mỗi người mỗi nhân hạnh khác nhau nhưng không bao giờ xung đột Bất Hòa đối nghịch nhau là tại làm sao ?

 

Một Trăm Con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Mỗi chư thiên sống trên các cõi trời, tuy mỗi người sống theo mỗi kiểu khác nhau, không ai giống ai. Nhưng lại thuận hòa, cỡi mở vui vẻ, từ ái, khoang dung vị tha, không có sự đố kỵ ganh ghét, bảo thủ thất kính, kêu ngạo, tự đại, hận thù, bài bác. Sống vui vẻ đem lại niềm vui cho nhau. Lời nói có Lễ Phép thưa trình nhã nhặn. Lúc nào cũng thể hiện sự Tôn Kính lẫn nhau. Là do căn bản mỗi chư thiên đều nhớ rõ Cội Nguồn của chính mình, tuy cách sống hiểu biết có khác nhau. Nhưng tất cả cùng một Nguồn Cội mà ra. Nên không có sự Bất Hòa, hay đối nghịch chống bán nhau.

 

   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng chính là Chư Thiên danh chấn cõi trời. Mỗi người mỗi nhân hạnh khác nhau, tư cách sống khác nhau. Nhưng không bao giờ chống bán nhau. Vì quá hiểu rõ Nguồn Cội của chính mình. Từ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên Tạo Hóa mà ra. Vì hiểu rõ như thế nên sống rất Bình Đẳng tôn trọng những Quyền cơ bản của mỗi con người từ bản thể Cội Nguồn Tạo Hóa truyền sang. Những Quyền bất khả xâm phạm. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa luôn sống theo Thiên Ý, ai cũng như nấy nên không có sự Bất Hòa chống bán lẫn nhau.

 

   Nói chung là các Ngài sống theo Thiên Tánh Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Cũng chính là sống theo Luật Tạng Vũ Trụ. Các Ngài tâm ý Bình Đẳng vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hiểu rõ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Tôn trọng nhau và không bao giời xâm phạm quyền lợi của nhau. Nói cho cùng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sống theo Hiến Tạng, Luật Tạng, Pháp Tạng, Thiên Tạng, Mật Tạng vũ trụ. Không sống theo Phàm Tánh lạc Cội lạc Nguồn sống bảo thủ, tư lợi cá nhân, đối đầu Bất Hòa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đã rời bỏ Tánh Phàm sống theo Thiên Tánh sống đúng Thiên Quyền Nhân Quyền của mỗi con người, nên mãi Thuận Hòa với nhau luôn luôn đồng thuận cùng nhau. Không có sự Bất Hòa chống bán đối lập nhau. Mà coi như là thành viên con một Cha. Đồng bản thể Cội Nguồn vũ trụ một nhà Vũ Trụ.

 

Cha Trời khen:

   Các con nói quả không sai.

   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như thiên chúng chư thiên sống trên các tần trời, cõi trời. Vì không lạc mất Cội Nguồn hiểu rõ anh em vì từ một Cội một Nguồn mà ra. Sống thuận hòa trong đại gia đình vũ trụ.

 

   Còn những người lạc Cội lạc Nguồn thường sống theo tư lợi cá nhân chỉ biết mình sống Bất Hòa. Ý nhỏ mọn, tỵ hiềm, ganh ghét, cố chấp bảo thủ, kêu ngạo tự cao tự đại, hận thù, bài bác, chống bán lẫn nhau ít có sự tôn trọng lẫn nhau, chỉ biết xu theo bè phái, không lấy tổ quốc non sông, đất nước làm đầu. Chỉ biết vì danh vì lợi chống bán. Khiêu khích hơn thua, đâm thọc, thêu dệt đủ tuồng đủ tích triệt hại lẫn nhau. Nguyên do cũng tại lạc Cội lạc Nguồn mà ra. Hành động không theo Thiên Ý Cha Trời. Đi ngược lại Thiên Luật, bị huyền cơ Thiên Ý chuyển xây họa kiếp trùng trùng. Tai ương ập tới.

 

   Sự sống lạc Nguồn lạc Cội dẫn đến Bất Hòa là nguyên nhân xảy ra xung đột chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Binh đao máu lửa. Sự lạc Cội lạc Nguồn xung đột Bất Hòa đưa Linh Hồn con người vào con đường tội lỗi. Biến Linh Hồn thành yêu tinh quỉ dữ, sa đọa khốn khổ vô cùng. Mất kiếp người khó mong trở lại sa đọa mãi trong Địa Phủ, Ngọa Quỉ, Súc Sanh. Thương thay những ai lạc Cội lạc Nguồn.

 

Một Trăm Con Trời nghe Cha Trời truyền dạy sự tai hại của lạc Cội lạc Nguồn dẫn đến Bất Hòa, chống bán lẫn nhau, chiến tranh loạn lạc truyền miên. Thi nhau mà sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp. Trải qua vô số vô biên vũ trụ hình thành, hủy diệt cho đến tận cùng vị lai chúng con mãi mãi không phạm Đại Giới Bất Hòa, chống bán lẫn nhau. Mà sống Hài Hòa. Cỡi Mở. Tôn Trọng Lẫn Nhau. Vui Vẻ, Từ Ái, Khoang Dung, Độ Lượng. Sống Không Hận Thù. Sống Không ganh Ghét. Sống Không Bài Bác. Không Nói Lời Khiêu Khích Hơn Thua. Sống Không Xâm Phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền. Những Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho. Thuận Theo Luật Tạng Thiên Ý Cha Trời Mà Sống.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Các con vì nhân loại về sau mà phát đại nguyện như thế Đức Độ các con không thể nghĩ bàn. Về sau những ai nghe được những lời kinh nầy, chỉ cần ca ngợi, hay làm theo dù chỉ là một câu thời tội ác gì cũng tiêu tan, dù cho đó là năm đại tội Đại Nghịch cũng dần dần biến tan không còn. Huống chi đọc tụng, biên chép, ấn, in, giảng giải cho người khác nghe thời đại họa to lớn đến đâu cũng tan biến không còn. Khi mạng chung thời linh hồn liền được siêu sanh thiên giới. Không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu trì Đại Giới Cấm không phạm sai lầm Bất Hòa chống bán lẫn nhau. Dù xuất gia hay tại gia mà không phạm giới Bất Hòa, thời sự thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng như nhau ngay tại thế. Gia đình con cháu đều được hiển vinh. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời  thoát khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Huống chi là những hồn Ma khốn khổ, hồn Quỉ sa đọa nghe được những lời kinh nầy, đều được siêu sanh trở lại trần gian làm người trong đời Thánh Đức. Nghe kinh siêu thoát về trời.  Huống chi là người truyền kinh thọ giới.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới, Không Phạm Bất Hòa, nên Vương Quan, Tướng Sĩ không có sự Bất Hòa. Chung vì lý tưởng vì Dân vì Nước. Dân Chúng yên ổn. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế Văn Minh hùng mạnh, dân giàu, nước mạnh, chính trị ổn định. Kéo dài độc lập hơn mấy nghìn năm. Trên thế giới ở vào thời đó không có một đất nước nào sánh kịp đất nước Văn Lang.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

16- KHÔNG ĐƯỢC NGẠO MẠN, KIÊU NGẠO

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Trong Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn, có thứ căn bệnh vô cùng độc hại, các con có biết căn bệnh độc hại đó là gì không ?

 

Một Trăm Người Con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn thấy rất rõ thứ căn bệnh độc hại trong Linh Hồn mỗi con người. Chính là căn bệnh Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo. Thứ căn bệnh mất Phước, tổn Đức, tiêu tan phẩm hạnh, nhân cách con người. Thứ căn bệnh làm cho người nghe khó chịu ra lánh mình. Căn bệnh luôn dẫn đến thất bại. Làm tiêu tan cả cơ nghiệp sự nghiệp. Thứ căn bệnh Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo vô cùng độc hại nầy luôn gây ra hậu quả không biết đâu mà lường.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Căn bệnh Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo là căn bệnh vô lễ. Hổn xược với người, ngạo ngược với đời. Nhìn thiên hạ không ra gì, coi Trời bằng vung. Xem thường Nhân Quả. Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo bất chấp lễ độ,  tự cho mình hơn hết. Hành động trái lẽ thường tình ở đời.  Sự Hống Hách không coi ai ra gì càng làm tăng thêm căn bệnh Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo.

 

   Căn bệnh Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo, là tự đào cho mình một hố sâu tội lỗi. Đi ngược lại Thiên Ý, Thiên Luật Vũ Trụ. Vi phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền quá lớn. Gieo ra không biết bao nhiêu là tội Ác. Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo là căng bệnh độc hại cho bản thân mất hết tư cách, nhân cách, phẩm hạnh con người. Độc hại cho Linh Hồn, nếu gieo tội ác lớn phải sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Nhất là thành yêu tinh quỉ dữ.

 

   Vì Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo là căn bệnh hình thành trong Linh Hồn kết cấu Linh Thức Ác Căn độc hại như sau:

1, Ác Mạng Khinh Khi.

2, Ngã Mạn Lấn Lướt Hổn Xược Vô Lễ.

3, Tà Mạn Luôn Bảo Thủ Sai Lầm Chẳng Cần Nghe Ai.

4, Quá Mạn lúc nào cũng cho mình trên hết xem thường tất cả.

5, Tăng Thượng Mạn, coi Trời bằng vung, xem thường hậu quả. Cho mình là Trời không ai làm gì được mình.

6, Mạn Ngạo Mạn, biết mình không bằng Trời, không bằng người. Nhưng vãn nói bừa mình hơn Trời hơn Người.

 

   Xét cho cùng căn bệnh Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo là căn bệnh vô cùng độc hại nguồn gốc gây ra Bất Hòa. Chiến tranh hận thù. Vô Lễ Độ. Gây ra sự bất bình dẫn đến thôn tính lẫn nhau. Sống Mất Bình Đẳng. Không cần luật lệ tạo ra sự hổn loạn trong cuộc sống. Sống Không Tôn Trọng Lẫn Nhau. Dẫn đến đấu đá chém giết lẫn nhau. Lấn Lướt Coi Thiên Hạ Không Ra Gì. Gây ra mâu thuẫn xung đột mạnh được yếu thua tàn sát lẫn nhau.

 

   Căn Bệnh Ngạo Mạn Kiêu Ngạo đã kết tập thành Căn Thân Huệ Mạng Ác Căn. Thời Linh Hồn tránh đâu cho khỏi sa đọa xuống các tần Địa Phủ chịu đủ thứ hành hình khốn khổ vô cùng, không biết chừng nào siêu sanh làm người trở lại. Khổ thay khổ thay.

 

Một Trăm Con Trời Ông Bà Tổ Tổ Tổ nghe Cha Trời truyền dạy như vậy. Hiểu rõ căn bệnh Ngạo Mạn, Kêu Ngạo vô cùng độc hại làm cho Linh Hồn sa đọa mãi mãi, khốn khổ vô lượng ức kiếp mất thân người khó mong trở lại làm người. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp. Không phạm vào Đại Giới. Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo. Sống Hài Hòa, Từ Tốn, Khiêm Tốn, Hòa Nhã. Cho đến tận cùng vị lai trải qua vô số vô biên vũ trụ hủy diệt rồi lại hình thành không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Và nguyện truyền lời dạy của Cha Trời khắp cả nhân loại con người mãi mãi cho đến tận mai sau. Làm cho nhân loại con người lìa xa căn bệnh Ác Căn Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Khi Ta trở về hư không vũ trụ, Ta rất yên tâm. Vì các con là những Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ. Tiên Tổ Tổ Tổ thay ta trông coi điều hành vụ trụ. Về sau nhân loại chỉ cần nghe được lời kinh nầy, dù chỉ là một câu một chữ. Thời coi như đã siêu được vô lượng tội ác. Huống chi đọc tụng, biên chép, ấn, in. Truyền dạy cho đời. Thời những người nầy không còn sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Huống chi tu theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Không Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu có công diều dắt nhân loại thời nhất định làm vua làm chúa các tần trời. Không có lời Kinh nào hiệu nghiệm ứng linh hơn Kinh nầy. Vì lời Kinh nầy chính là lời Kinh Cha Trời truyền dạy.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới không phạm Ngạo Mạn, Kiêu Ngạo. Sống Hòa Nhã, Hài Hòa, Khiêm Tốn. Nên nhân cách, phẩm hạnh, đức độ hơn người. Xứng đáng là Vương Quan, gương mẫu đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, chóa loại là đất nước Văn Minh vang rền khắp các nước, không có một đất nước nào lân cận là không kính phục. Độc Lập yên bình đến mấy nghìn năm. Có một không hai trên địa cầu.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

17- NGHIÊM CẤM HÁCH DỊCH, HỐNG HÁCH

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Hách Dịch, Hống Hách có phải là Tật, là Bệnh trong tâm hồn con người không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Hách Dịch, Hống Hách chính là Tật, chính là bệnh. Một thứ Tật, Bệnh vô cùng xấu xa độc hại trong Tâm Hồn. Không khác gì bệnh ghẻ lở trên con người. Hể ai mà nhìn thấy Nhờm Tởm tránh ra.

 

Cha Trời hỏi:

Vì sao chúng con lại nói thế ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Vì Hách Dịch, Hống Hách, thể hiện tư cách xấu xa. Với thói cậy thế, ỷ quyền, thường lên mặt, ra oai, nộ nạt hống hách. Càng Hách Dịch, Hống Hách thời càng làm cho người ta coi thường. Hống Hách lên mặt với bề trên, Hống Hách bắt nạt kẻ dưới. Càng Hống Hách ra oai, tỏ thái độ có quyền có chức. Làm cho người chán ghét, làm cho người khinh khi. Hách Dịch, Hống Hách thái quá trở thành người điên. Mất hết Phẩm Hạnh, Tư Cách, Nhân Cách, Đạo Đức con người. Hách Dịch, Hống Hách là thứ Tật, Bệnh trong tâm hồn độc hại. Nếu không loại bỏ căn bệnh nầy, không những làm cho thiên hạ chán ghét, Dân Chúng chẳng ưa, còn làm cho bao tai họa ập tới không sớm thời muộn. Một thứ tật Bệnh Gớm Tởm không ai muốn tiếp xúc, thứ Bệnh luôn ngăn cản con đường tương lai phía trước.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Nếu không từ bỏ Căn Tật, Căn Bệnh. Hách Dịch Hống Hách, thời con đường tương lai chính là hố sâu thăm thẳm. Trước mắt tai ương, mầm họa giăng đầy.

 

Nói xong Cha Trời liền phóng một đạo hào quang xuyên suốt sáu hư không vũ trụ.

 

Một trăm con Trời nương theo hào quang Cha Trời nhìn thấy rõ. Những người Hách Dịch Hống Hách trước mắt họ là một tương lai tối tăm,  đầy rẫy tai họa. Dù cho đó là Vua là Chúa cũng bị chuyển xây trong tình thế nguy cơ. Sự nghiệp tiêu tan mau sụp đổ. Làm quan thời bị khiển trách, cách chức trở về dân thường. Đang giàu thời bị tai họa ập tới. Huống chi là thường dân. Những người tu hành mà phạm phải Hách Dịch Hống Hách. Thời khó mà thành chánh quả. Nói gì đến thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.  Hách Dịch là phạm Thiên Ý Không coi ai ra gì. Phạm vào Thiên Quyền, Nhân Quyền, trở thành người vô lễ. Luôn gây ra sự bất bình chán ghét cho người đối diện. Phần lớn những người Hách Dịch, Hống Hách khi chết đi linh hồn biến thành yêu tinh quỉ dữ. Nếu may mắn tái sanh trở lại làm người. Thường là người nghèo khổ. Mang trong người căn bệnh Tâm Thần.

 

Một Trăm Con Trời chán ngán nhờm tởm thứ Tật, Bệnh Hách Dịch Hống Hách vì nó làm hại con người, làm hại Linh Hồn. Hết kiếp nầy đến kiếp khác. Một Trăm Con Trời đã thấy rõ sự độc hại của Hách Dịch Hống Hách. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp cho đến tận cùng vị lai mãi mãi là người Khiêm Hòa, không cậy thế, ỷ quyền, không có căn Tật căn Bệnh Hách Dịch, Hống Hách nguy hiểm nầy. Và nguyện đem lời dạy Cha Trời chỉ dạy truyền bá mãi về sau. Để cho nhân loại con người thoát khỏi Căn Tật Căn Bệnh hiểm họa Hách Địch, Hống Hách nầy. Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu  sanh về trời hưởng phước.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Các con không những là người chí hiếu, mà còn biết giữ gìn lời dạy của Ông Cha. Lại có tấm lòng Đại Từ Đại Bi rộng lớn như hư không vũ trụ. Lúc nào cũng muốn cho nhân loại thoát khổ sống an vui hạnh phúc. Nhất là không còn sa đọa xuống các Tần Địa Phủ, chịu nhiều sự hành hình đớn đau. Nhân loại về sau may mắn gặp được kinh nầy dù là đọc một chữ một câu. Cũng siêu thoát vô lượng tội ác huống chi là giảng giải, in, ấn, chép, biên. Những người nầy nhất định vượt qua vô số kiếp nạn. Từ họa chuyển lần ra phúc. Huống chi giàu sang thời càng giàu sang thêm nữa. Nếu ở ngôi Vua thời sự nghiệp càng thêm vững bền. Nếu ở ngôi quan thời luôn thăng chức. Lời Trời dạy thế ráng nhớ đừng quên.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới không phạm Hách Dịch, Hống Hách. Sống khiêm hòa không có ỷ quyền cậy thế, nên Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức hơn hẳn người thường. Xứng đáng Vương, Quan gương mẫu cốt cáng đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Luật Tối Cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế mãi trong cảnh thái bình an lạc. Kéo dài độc lập mấy nghìn năm.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

18- NGHIÊM CẤM TỰ ĐẮC

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Nói đến bệnh thời không ai là không ớn, có bệnh là khổ. Còn bệnh là khổ, sự sống không được yên. Dù đó là Thân Bệnh, hay Tâm Bệnh. Nhưng Thân Bệnh thời chỉ khổ một thời. Còn Tâm Bệnh thời khổ vô lượng kiếp.

 

Cha Trời hỏi:

   Dương Dương Tự Đắc có phải là Tâm Bệnh không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Dương Dương Tự Đắc là căn Bệnh Tâm Linh trầm trọng. Bao thói hư tật xấu là do Căn Bệnh nầy.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Vì sao chúng con lại nói thế ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Vì Dương Dương Tự Đắc. Tự cho mình là hay, cho mình là giỏi. Dương Dương Tự  Đắc, không cần nghe ai. Không cần học ai. Tự cho mình là trên hết, kể cả lời hay lẽ đúng cũng không nghe. Trong khi mình còn sai phạm hậu họa khó lường. Những gì bí mật nơi vũ trụ còn chưa hiểu được. Ngay cả Tâm Hồn từ đâu sanh ra cũng không biết. Chưa hiểu rõ Lương Tâm của chính mình. Chưa làm chủ được Chân Tâm, Chân Tánh.  Chưa hiểu rõ huyền cơ Vũ Trụ. Tự cho mình hiểu biết tất cả, với căn Bệnh, Huênh Hoang Tự Đắc như thế. Quả là Ếch ngồi đáy giếng. Với căn Bệnh lúc nào cũng cho mình là Hay, cho mình là Giỏi. Vênh Mặt Tự Đắc. Quả là một căn Bệnh vô cùng tai hại.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Với căn Bệnh Dương Dương Tự Đắc ấy, gieo ra không biết bao nhiêu là Cuồng Ngạo. Tự mình phá hỏng tương lai của chính mình. Tự mình làm cho những người đối diện chán ghét mình.

-   Tự Đắc cho mình là giỏi là hay.

Không cần học ai nữa.

 

-   Tự Đắc không ai làm gì được mình.

Xem thường tất cả.

 

-   Tự Đắc sự tài ba của mình.

Kiêu căng lên mặt với đời.

 

-   Tự Đắc không ai theo kịp mình

Cho mình tài giỏi xem thường thiên hạ.

 

-   Mới có tài một tí Tự Đắc Huênh Hoang.

Đánh mất sự khiêm nhường cầu học đánh mất lòng, khiêm tốm, lúc nào cũng tự phụ, Ngu Ngốc.

 

-   Dương Đương Tự Đắc, cho mình là trên hết.

Tự mình đánh mất, Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức. Trở thành người Thất Học, Vô Lễ.

 

   Với căn Bệnh Tự Đắc nhiều độc hại như nói trên, thời mong gì hưởng được Phước Đức. Có thể nói gặt hái nhiều tai họa nữa là khác.

 

Cha Trời nói xong liền phóng ra một đạo hào quang xuyên suốt sáu hư không vũ trụ. Hiện rõ những con người có tánh Huênh Hoang Tự Đắc. Dương Dương Tự Đắc. Những người này dù có tu cũng khó mà trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm Vua thời mau bị truất phế. Làm Tướng thời bị người dưới hảm hại. Làm Quan thời lâm nạn truyền miên. Làm dân thời thường đói nghèo, cũng như sự khinh khi xã hội, mãn kiếp người Linh Hồn thường sa đọa vào ba đường dữ.

 

Một Trăm Con Trời Ông Bà Tổ Tổ Tổ, nương theo hào quang Cha Trời chứng kiến căn bệnh Tâm Linh Huênh Hoang Tự Đắc. Dương Dương Tự Đắc gieo tạo ra những hệ lụy hậu quả thấy mà ghê sợ. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, cho đến tận cùng vị lai không Huênh Hoang Tự Đắc. Dương Dương Tự Đắc. Xa lìa căn Bệnh độc hại nầy. Luôn Phát Tâm cầu tiến, luôn phát Tâm cầu học. Luôn nương theo Cha Trời Mẹ Trời. Cội Nguồn Vô Tận Thệ Nguyện Học. Thiên Ý Cha Trời Thệ Nguyện Tu.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Trí Huệ các con không thể nghĩ bàn. Đạo Hạnh các con không thể nghĩ bàn. Nguyện lực Thần Thông các con không thể nghĩ bàn. Mãi về sau người nào nghe được lời kinh nầy. Thời coi như người đó đã gặp hằng hà sa số Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu như nghe rồi liền nhớ rõ giảng giải cho người khác nghe. Người nầy muôn khiếp về sau thường đứng đầu đại chúng, trở thành biện tài vô ngại. Huống chi, lại thêm biên chép, ấn in. Thời dù cho tai nạn lớn đến đâu cũng được qua khỏi. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp siêu thăng. Con cái cháu, chắt, chút, chít. Đều được hiển đạt công danh, sang giàu hạnh phúc.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới. Không Phạm Kiêu Căn Tự Đắc. Lúc nào cũng khiêm cung cầu học, hạ mình tôn trọng người khác. Nên Vương, Quan Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đức Độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu cốt cán đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành đất nước văn minh hùng mạnh. Cả hai mặt văn minh Tinh Thần lẫn Vật Chất, ổn định chính trị hơn hẳn các nước xa gần, kéo dài độc lập 2701 năm. Thượng, Hạ, Hùng Vương.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

19- NGHIÊM CẤM TỰ PHỤ, CAO NGẠO, TỰ ĐẠI

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Thân không sạch sẽ nhiều Bệnh tật sanh ra. Tâm cũng vậy Tâm không trong sáng nhơ bẩn có nhiều Bệnh nguy hiểm không kém. Tâm Bệnh là thứ bệnh còn nguy hiểm hơn thân Bệnh nhiều, phải nói là cực kỳ độc hại. Nó làm cho Linh Hồn đời đời kiếp kiếp. Sa đọa vào con đường Ác Đạo để rồi nhận lấy không biết bao nhiêu là quả báo khốn khổ. Khốn khổ hết kiếp nầy đến kiếp khác, phải nói là không bao giờ dứt. Trong nhiều thứ Tâm Bệnh, phải kể đến bệnh. Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại thứ tâm bệnh độc hại vô cùng. Tâm đã mang phải thứ Bệnh nầy thời không mong gì trở về trời, không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại, nó phá hủy Phẩm Hạnh, Tư Cách, Nhân Đức, Đạo Hạnh con người. Làm cho con người lạc vào Tà Ma Ác Đạo, Sa đọa vào loài Yêu Tinh, Quỉ dữ. Các con có nhìn thấy căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại, độc hại, tai hại không?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con đã thấy rõ Căn Bệnh Tâm Linh, Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại vô cùng độc hại.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Vì sao chúng con lại nói thế ?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Vì người mắc phải căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại thường là vô Đạo Đức, hay lên mặt Khoác Lác không coi ai ra gì. Một thứ Bệnh không khác gì Bệnh Tự Đắc.

 

   Cho mình là Tối Cao, không cần lắng nghe điều hay lẽ phải.

 

   Cho mình là giỏi hơn người, không ai làm gì được mình xem thường thiên hạ như cỏ rác. Không cần ai giúp, bất chấp mọi lẽ phải.

 

   Tự Phụ sự giàu có. Tự Phụ quyền lực. Tự Phụ tài năng của mình.

 

   Cao Ngạo, Tự Cao, Tự Đại. Tự đề cao mình. Làm cho ai cũng chán ghét.

 

   Sự Bất Cần, không chịu học hỏi, cũng như không chịu lắng nghe những lời tốt đẹp.

 

   Tóm Lại: Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại, căn Bệnh độc hại. Căn nguyên làm cho người Ta xa lánh mình. Thậm chí hảm hại mình. Làm Vua thời mau sụp đổ. Làm giàu thời mau tan tành cơ nghiệp. Làm lãnh đạo, lãnh tụ, kẻ Nịnh theo nhiều, người Trung rất ít. Một căn Bệnh phải nói là vô cùng độc hại. Nếu không loại bỏ thời Linh Hồn mãi mãi sa đạo Tam Đồ Khổ, không biết bao giờ mới chấm dứt thoát khổ.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại, là căn Bệnh tâm linh vô cùng độc hại đối với Linh Hồn con người. Người sống Khiêm Hòa, Lắng Nghe, Ham Học. Luôn tôn trọng người khác mới loại bỏ được căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại nầy. Tu hành mau thành chánh quả. Căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại, phải  nói là vô cùng nguy hại làm tiêu tan bao công trình Đạo Đức mà Ta xây dựng hàng triệu ức kiếp. Sự Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại dẫn đến Nóng Giận bất chấp hành động không suy nghĩ gây ra không biết bao nhiêu hậu quả khó lường. Phần lớn tai họa cũng từ căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Phụ nầy mà ra. Mảnh Vườn Công Đức xây dựng hàng triệu kiếp. Chỉ vì một cơn nóng giận Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại gây ra thời coi như thiêu hủy công đức xây dựng hàng triệu kiếp. Không phải vô cùng độc hại, tai hại  là gì.

 

Cha Trời nói xong liền phóng ra một đạo hào quang hiện rõ những người mang căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại, khắp sáu hư không vũ trụ.

 

Một Trăm Con Trời chứng kiến cảnh độc hại của căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại. Những hệ lụy do căn Bệnh Tự Phụ, Tự Cao, Tư Đại là vô cùng to lớn. Không những thiêu hủy mảnh rừng công đức gieo ra vô lượng kiếp. Mà con gieo ra hiểm họa cùng khắp, để rồi nhận lấy hậu quả không thể nào nói cho hết, kể cho cùng. Hết kiếp nầy tới kiếp khác. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện lìa xa căn Bệnh Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại. Không những làm hại mình, còn làm hại người khác gieo ra vô lượng vô biên tội lỗi. Chúng con nguyện sống Khiêm Hòa, lắng nghe học hỏi. Nhất là Lời dạy Cha Trời, Thệ Nguyện Học. Đạo Đức Cha Trời Vô Tận Thệ Nguyện Tu. Bí Mật Vũ Trụ Vô Biên Thệ Nguyện Chứng. đời đời kiếp kiếp, cho đến tận cùng vị lai, Trải qua vô số vô biên vũ trụ. Vũ trụ nầy hủy diệt, vũ trụ khác hình thành cứ như thế không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Mãi về sau có người nghe được những lời kinh nầy dù là một chữ, một câu. Cũng đặng phước đức vô tận vô biên. Huống chi lắng nghe đọc tụng thời tiêu tan vô lượng ức kiếp tội ác. Nếu biên chép giảng cho người khác nghe thời liền chuyển đổi số mạng từ nghèo chuyển lần sang giàu. Từ Phàm chuyển lần lên Thánh. Từ ngu dốt chuyển lần thông minh. Lại thường cầu chi đặng nấy. Không còn sa đọa nơi Tam Đồ Khổ. Nếu tu theo như lời kinh dạy thời nhất định siêu sanh lên các tần trời hưởng phước. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là điều chắc chắn không gì để mà bàn cải.  Những ai nghe kinh nầy, mà lòng không tin, còn chê bai thời tai ương họa kiếp liền ập đến. Không những một đời, mà nhiều đời.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới, không Tự Phụ, Cao Ngạo, Tự Đại. Trở thành Khiêm Hòa, Lắng Nghe, Ham Học. Nên Vương, Quan. Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức hơn hẳn người thường. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật, Tối Cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, hùng mạnh Quân Dân như Cá với Nước. Nhất hô bá ứng. Không nước nào là không nể phục. Độc lập kéo dài đến mấy nghìn năm.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

20- NGHIÊM CẤM BẢO THỦ

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Nói đến Bệnh, Tật, là khổ, dù là Bệnh, Tật gì. Tâm bệnh hay thân bệnh. Thân mang nhiều Tật, nhiều Bệnh thời càng khổ. Tâm cũng thế  nhiều Tật, nhiều Bệnh là khổ. Cái Tật cái Bệnh luôn làm khổ sự sống, làm khổ con người. Trong các Bệnh về Tâm. Bảo Thủ cũng là căn Bệnh tai hại vô cùng. Bảo Thủ sanh ra Cố Chấp, cố chấp nó làm tăng Căn Bệnh Bảo Thủ. Căn Bệnh Bảo Thủ là căn bệnh tệ hại. Nó làm cho Tâm Linh chậm tiến hóa phát triển. Làm cho con người chậm phát triển. Là cho xã hội chậm phát triển. Căn Bệnh Bảo Thủ mà không loại bỏ được thời tai hại vô cùng. Trở thành Ác Đạo, Vì Cố Chấp nên không thấy được cái sai của chính mình. Bảo Thủ Cố Chấp là căn bệnh nó giam mãi Linh Hồn trong con đường luân hồi sanh tử. Nó là bức tường ngăn không cho người Ác trở về nẻo Thiện. Sự Cố Chấp Bảo Thủ con người đã bỏ lở nhiều cơ hội. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bỏ lở nhiều cơ hội trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Một căn bệnh phải nói là quái ác, chôn chặc con người mãi trong sanh tử luân hồi. Không chịu buông bỏ Ác Đạo, trở về với Thiện Đạo. Bảo Thủ, Cố Chấp là thứ Tật, Bệnh không dễ loại bỏ. Nó đeo bám Linh Hồn hàng vạn triệu kiếp. Linh Hồn mang thứ Tật Bệnh Cố Chấp Bảo Thủ nầy. Thời hết mong tu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hết mong tiến hóa phát triển đỉnh cao Tâm Linh. Các con có thấy căn Bệnh, Bảo Thủ, Cố Chấp vô cùng tai hại nầy không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Bảo Thủ, và Cố Chấp là một căn Tật căn Bệnh vô cùng tai hại. Nó làm cho Tâm Linh bó hẹp dẫn đến ngu si không tiến hóa đi lên được. Nhất là Bảo Thủ, Cố Chấp những hành vi tội lỗi, Sai, Trái, bạo tàn, một thứ Căn Bệnh bó buộc Linh Hồn trong mãi luân hồi chịu không biết bao nhiêu là khốn khổ. Bảo Thủ, Cố Chấp hành vi tội Ác nên gieo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Để rồi nhận lấy quả báo vô lượng ức kiếp. Sự Cố Chấp, Bảo Thủ cá nhân đã là tai hại vô cùng. Huống chi Cố Chấp Bảo Thủ những điều mê tín trong Phong Tục Tập Quán sai lầm làm hại đến nhiều người. Nhất là Bảo Thủ Cố Chấp sự cuồng tín, làm khốn khổ cho dân tộc. Không ngóc đầu lên được, thậm chí dẫn đến đi ngược lại Đạo Đức cơ bản con người lạc hậu, dốt nát, đói nghèo khốn khổ vô cùng.

 

   Sự Cố Chấp, Bảo Thủ, của một Chế Độ càng nguy hiễm hơn nữa. Cố Chấp Bảo mãi sự sai lầm. Một căn Bệnh trầm trọng vừa cá nhân, vừa tập thể xã hội con người. Do căn Bệnh Cố Chấp Bảo Thủ không chịu buông bỏ sự sai lầm trong Thể Chế Phong Kiến. Kéo dài triền miên sự khốn khổ độc tài độc trị, khó tiến đến Văn Minh được. không muốn thay đổi, những gì xơ cứng thóa hóa lỗi thời, không còn phù hợp nhu cầu cuộc sống, kéo níu mãi sự lạc hậu. Xã hội vì thế cũng mãi khốn khổ.

 

   Dù biết Thể Chế Phong Kiến Thần Giáo đã lạc hậu lỗi thời, nhưng vẫn Cố Chấp Bảo Thủ, di trì cái đường lối tệ hại đó.  Không những làm hại cho bản thân mình, mà còn làm hại cả dân tộc.  Có thể nói Bảo Thủ, Cố Chấp là căn Bệnh trầm trọng làm hại Tâm Linh. Làm hại Bộ Tộc, thậm chí làm hại cả dân tộc. Một tội lỗi không ai có thể ngờ tới.

 

   Sự khăng khăng Bảo Thủ cứng nhắc, không chịu thay đổi Tập Tục, nhất là Tập Tục phản cảm. Gây cảm giác ghê rợn cho người xem. Tập Tục ấy không tạo phúc mà tạo Ác Nghiệp cho con cháu mai sau. Sự Cố Chấp Bảo Thủ không chịu thay đổi Tập Tục, không chịu thay đổi chủ trương nhất là thứ chủ trương kìm hảm phát triển văn minh con người. Người Cố Chấp, Bảo Thủ luôn là người lạc hậu. Cố Chấp và Bảo Thủ là mẹ đẻ của sự Ngu Si, tự bốp chết sự phát triển Tâm Linh của chính mình. Cố Chấp, Bảo Thủ nó sanh sản ra căn Bệnh Tiêu Cực, căn Bệnh Ương Bướng. Cũng như sự Bất Chấp đúng sai. Làm hại đến Uy Đức, Nhân Cách, Phẩm Hạnh, cao quý con người. Những người Cố Chấp, Bảo Thủ quá nặng căn Tật căn Bệnh Cố Chấp, Bảo Thủ  đã ăn sâu trong Linh Hồn trở thành con người Mù Quáng hàng vạn ức kiếp. Tự mình bó buộc bốp chết Tư Duy văn minh phát triển của chính mình.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Căn Tật, căn Bệnh Bảo Thủ là căn Bệnh quái ác nó làm hại Tâm Linh làm cho Linh Hồn sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh luân hồi qua lại khốn khổ vô lượng ức kiếp. Bảo Thủ cái Ác là sự Bảo Thủ đáng sợ, vì nó chôn vùi Linh Hồn đi vào kiếp sống đọa đày. Bảo Thủ, Cố Chấp chính là sự Ngu Si, Mù Quáng gây ra không biết bao nhiêu là Bi lụy trong đời, cũng như nhiều kiếp tới.

 

Cha Trời thuyết giáo xong liền phóng ra một đạo hào quang hiện rõ những con người khắp sáu hư không vũ trụ. Bị căn Bệnh Bảo Thủ, Cố Chấp, không những làm hại bản thân, làm hại những người xung quanh, mà còn làm hại cả tương lai tươi sáng của đất nước. Thậm chí làm hại đến vô lượng ức kiếp tới. Luôn trong cảnh tối tăm đầy tai họa, cũng như sự khốn khổ.

 

Một Trăm Con Trời Ông Bà Tổ Tổ Tổ nhìn thấy rõ những hệ lụy khốn khổ do Bảo Thủ Cố Chấp tạo ra. vùi dập Linh Hồn trong bão táp phong ba, chịu nhiều sự khốn khổ trong luân hồi sanh tử. Nhất là sa đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Tất cả do Cố Chấp, Bảo Thủ không chịu xả bỏ những hành vi, tội lỗi. Nên chịu mãi sự luân hồi sa đọa như vậy. Liền phát Đại Nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến tận cùng vị lai. Không có sự Cố Chấp, Bảo Thủ. Mà luôn mở rộng tư duy. Xả Bỏ những tai hại. Đón nhận Văn Minh tiến bộ nhân loại, cũng như đón nhận lời dạy Cha Trời. Biết lắng nghe và luôn sửa đổi. Vượt lên chính mình thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thời nhất định phải loại bỏ Cố Chấp cũng như Bảo Thủ.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Mãi về sau có người nghe được những lời kinh nầy. Chỉ cần khen ngợi, dù là một câu, một chữ. Cũng đặng phước đức vô tận vô biên. Vì sao lại nói như thế ? Vì những lời Kinh nầy là những lời Kinh tối cao vô thượng. Lời Kinh của Cha Trời truyền dạy những lời dạy tối cao. Chỉ cần hiểu được một câu, giảng được một chữ thời coi như không sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Huống chi giảng giải một đại giới cho người khác nghe, cũng như biên, chép, đọc tụng, ấn, in. Thời người nầy không muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không muốn biện tài vô ngại cũng trở thành biện tài vô ngại. Sanh ra nơi đâu cũng thường đứng đầu đại chúng. Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nhiều đời nhiều kiếp thường hưởng vinh hoa phú quý. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp siêu thăng. Thoát khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Sự lợi ích xả bỏ Cố Chấp Bảo Thủ những gì sai lầm, phải nói là phước đức vô cùng vô tận không sao nói hết.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới, không có sự Cố Chấp, Bảo Thủ. Trở thành người Văn Minh tiến bộ. Nên hàng nhân sự cấp cao nước Văn Lang, nhân cách, phẩm hạnh, đức độ, hơn hẳn người thường, nhất là gương mẫu đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Soi sáng sự chân chính cho toàn dân. Nước Văn Lang vì thế luôn có sự đổi mới tiến bộ vượt bậc, không có nước nào sánh kịp nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế. Tình hình chính trị luôn ổn định dân giàu nước mạnh. Không có một nước nào theo kịp, độc lập kéo dài đến mấy nghìn năm.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

21- KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ LỜI DẠY TỐI CAO CHA TRỜI

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có biết không. Trong Tâm hồn con người có một thứ Tánh. Hết sức có lợi nhưng cũng rất có hại. Các con có biết Tánh ấy là Tánh gì không?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Đó là Tánh Nghi Ngờ, Đa Nghi.

 

Cha Trời nói đúng vậy đúng vậy:

   Nhân loại sống trong thời mạc vận, mạc pháp, mạc kiếp. Phần nhiều là không sống theo Lương Tâm. Có người còn đánh mất cả Lương Tâm. Sống gian xảo, lừa đảo không chê vào đâu được, nói một đường hành động một nẻo. Ác thời nhiều Lương thời ít. Sống trong hoàn cảnh lừa dối như thế. Làm cho con người nghi ngờ đa nghi không tin vào đâu. Sống trong thời đại Mạc Pháp như thế  không có tánh Nghi Ngờ Đa Nghi. Thời chẳng khác gì con chim ngu ngốc lao vào cạm bẫy gian hùng bị chúng sát hại. Còn những con chim có trí huệ cao thời nhìn thấy rõ sự lừa dối cạm bẫy ấy ngay, nên tánh nghi ngờ có phần giảm nhẹ  ít hơn. Vì biết rõ sự giả đối như thế. Sự đa nghi tuy có lợi đối với cuộc thế đầy rẫy những lừa dối và cạm bẫy, nhờ sự đa nghi nầy ít gặp thảm họa hơn. Nhưng Nghi Ngờ thái quá. Là tự mình làm hại chính mình, nhất là trong tình Yêu Thương. Tính Đa Nghi ẩn chứa đầy độc hại, nó làm cho Linh Hồn trở nên độc tài, nóng nảy. Sự độc đoán không kiểm chứng đúng sai dẫn đến nhiều hệ lụy. Gây tác hại nghiêm trọng cho bản thân, gia đình, và sự nghiệp. Người quá Đa Nghi, thấy việc gì cũng nghi trước mắt luôn là sự Nghi Ngờ, vì không đủ trí huệ sáng suốt phân định nhìn ra lẽ Chánh Tà, Tốt Xấu, cái gì cũng nghi nên đã lưng chừng hoặc chối bỏ phẩm hạnh tốt đẹp của người khác. Và luôn đánh mất những người tốt đẹp nầy. Các con có thấy những điều đó không?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tánh Nghi Ngờ, Đa Nghi có cả mặt Được mặt Mất của sự đa nghi. Mặt Lợi, lẫn mặt Hại. Nghi Ngờ và Đa Nghi nó làm phát sanh Trí Tuệ. Khi trí huệ cao thời tánh đa nghi cũng giảm bớt. Nếu đạt đến cảnh giới Đại Ngộ thời sự đa nghi không còn. Vì thế người ít trí huệ, thường Nghi Ngờ, Đa Nghi mù quáng sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân. Cho hạnh phúc lứa đôi, gây chia rẻ Gia Đình, Xã Hội. Sự nghi ngờ mù quáng phá hỏng ngăn cản con đường tương lai tốt đẹp. Đánh mất niềm tin ngay cả chính mình. Sự đánh mất niềm tin trở thành chủ nghĩa Vô Thần. Một thứ chủ nghĩa tàn độc vì không còn tin vào đâu nữa.

 

   Sống trong xã hội hổn tạp. Công Lý không còn, không có sự minh bạch trong Hiến Pháp, Luật Pháp, thời Tánh Nghi Ngờ Đa Nghi sẽ có lợi cho những thành phần ít trí huệ, giúp cho con người bớt đi tai họa. Đụng đâu tin đó thời hậu quả khó mà lường. Nhất là sự lừa dối trong chính trị. Tin theo đi theo hệ lụy đến nhiều đời nhiều kiếp. Đó là nói thời Mạc Pháp, Mạc Kiếp.

 

   Nhưng sống trong thời Thánh Đức. Công Lý, Hiến Pháp, Luật Pháp, minh chính. Đụng đâu Nghi Ngờ đó là một thảm họa gây tác hại tàn phá không biết bao nhiêu là sự tốt đẹp, quan hệ bản thân, gia đình, xã hội. Nghi Ngờ, Đa Nghi thái quá làm tác hại tổn thương bộ não của chính mình. Suy giảm trí huệ. Không còn sáng suốt hành động theo cảm tính. Không phân biệt được đúng sai Thiện, Ác nguy hiểm vô cùng. Tốt hơn hết là hãy tránh xa những người Nghi Ngờ, Đa Nghi thái quá. Vì những người nầy trí huệ quá ít ỏi. Không phân biệt được sự đúng sai, tốt, xấu, minh chính cũng như tà giáo.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Tánh Nghi Ngờ, Đa Nghi cái lợi không là bao nhiêu. Nhưng cái hại thời vô cùng to lớn. Vì tánh Đa Nghi, Nghi Ngờ. Khi gặp lời dạy Cha Trời không hội đủ niềm tin. Bỏ mất cơ  hội thăng hoa. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mất cơ hội siêu sanh về trời. Mất cơ hội chuyển đổi số mệnh, mất cơ hội  giải thoát vô lượng vô biên ức kiếp tội lỗi. Mất cơ hội trở thành Thiện Nhân Trí Thức. Không còn sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Sự đánh mất cơ hội triệu ức năm mới gặp một lần, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Cũng chỉ vì Đa Nghi mà ra. Nghi Ngờ đánh mất cơ hội ngàn vàng hiếm có. Nghi Ngờ là bức tường ngăn cách giữa Cha Trời với con người. Giữa tiểu Linh Hồn con cháu và Đại Linh Hồn Cội Nguồn vũ trụ. Vì sự ngăn cách nầy mà con người không tìm thấy được Cội Nguồn của chính mình. Cũng như không bao giờ nhìn thấy được Chân Tâm Chân Tánh (Bổn lại diện mục) của chính mình, mãi trôi lăng trong đường sanh tử. Nghi Ngờ Đa Nghi, giết chết niềm tin đối với Ba Ngôi Tối Cao vũ trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba Ngôi tạo lập lên tất cả. Quyền năng vô hạn, quyền lực vô biên, không gì mà Cha Trời, Mẹ Trời làm không được. Thậm chí thay đổi số mệnh con người từ nghèo chuyển sang giàu, từ Phàm lên Thánh trong nháy mắt. Nghi Ngờ, Đa Nghi. Giết chết Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin, những đức tánh mà con người cần phải có. Không những có mà còn là Đức Tin tuyệt đối. Niềm Tin, Tự Tin tuyệt đối. Mới mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như đạt đến cảnh giới Đại Giác Ngộ ra khỏi sanh tử, trở thành đấng tối cao Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Một Trăm Con Trời nghe Cha Trời phân tích dạy rõ sự lợi và hại của sự Nghi Ngờ và Đa Nghi như thế. Liền phát đại nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến tận cùng vị lại, không thể tính đếm hay nghĩ bàn. Chúng con nguyện là người có đủ  Đức Tin. Niềm Tin, Tự Tin.  Chỉ có Tánh Thấy Trước, Biết Trước. Không có Tánh Nghi Ngờ, Đa Nghi. Chúng con nguyện mãi mãi truyền lại lời dạy Cha Trời để cho nhân loại hội nhập tri kiến vũ trụ, dứt bỏ Tánh Nghi Ngờ Đa Nghi, mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mau thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm chủ Chân Tâm, làm chủ Vũ Trụ.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Các con là những người con thương yêu nhân loại con người vô bờ bến. Nên mới phát đại nguyện như vậy. Mãi về sau có người nghe được lời kinh nầy. Thời dù tội Ác có to lớn đến đâu cũng tiêu tan hết thảy. Dù ngu si đến đâu cũng được hóa giải thông minh trở lại. Huống chi là nghe rồi liền nhớ, nhớ rồi đem giảng giải cho người khác nghe. Hoặc biên chép, in, ấn lưu truyền cho hậu thế. Thời coi như những người nầy không sa đọa vào tam đồ khổ. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Gia đình, Cha Mẹ, con cái, đều bình an vạn sự. Không cầu về trời cũng được về trời. Không cầu giàu sang cũng được giàu sang. Không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chuyển sanh nơi đâu cũng đứng đầu đại chúng. Trí tuệ vô biên, biện tài vô ngại.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới, kiểm soát Nghi Ngờ, Đa Nghi chính xác, không phạm sai lầm trong sự nghi ngờ. Luôn đặc niềm tin vào Dân Chúng, niềm tin sự truyền dạy Quốc Tổ. Nên Vương, Quan Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đức Độ hơn hẳn người thường. Xứng đáng là người gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, không có đất nước nào sánh kịp. Kể cả nhiều mặt, kinh tế, giáo dục, đạo đức, chính trị, văn hóa, ngoại giao. Đất nước Văn Lang luôn ổn định chính trị, dân giàu nước mạnh. Kéo dài độc lập mấy nghìn năm. Trải qua 23 đời Thượng Hùng Vương 18 đời Hạ Hùng Vương. Thượng, Hạ 41 đời, trên thế giới vào thời đó không có đất nước nào sánh kịp.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

22- NGHIÊM CẤM TRUYỀN ĐẠT NGOẠI ĐẠO TÀ GIÁO, NHẤT LÀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Sao gọi là Ngoại Đạo Tà Giáo, Mê Tín Dị Đoan ?

 

Một Trăm Con Trời thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Ngoại Đạo Tà Giáo, là những Giáo Đạo đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, không tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền, những quyền Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Những Giáo Thuyết không tôn trọng Nhân Quyền, Thiên Quyền nghiêm cấm Nhân Quyền Thiên Quyền. Chính là Ngoại Đạo Tà Giáo. Sự tôn thờ tàn bạo. Xưng hùng xưng Bá. Dẫn dắt nhân loại vào con đường chiến tranh đầu rơi máu đổ. Đứng đầu Ngoại Đạo Tà Giáo. Chính là Giáo thuyết Vô Thần hủy diệt Đạo Đức con người, làm cho con người trở nên hung Ác, Tàn Độc. Không có thủ đoạn Ác Độc nào mà không làm. Con người theo chủ thuyết Ngoại Đạo Tà Giáo đoạn diệt hạt giống trí huệ Chân Chính Nhân Thiện, trở nên cuồng tín, tôn thờ những chuyện không thật có. Sống trên ngôn từ ảo mộng. Không cần hành thiện, không tin Nhân Quả. Không có Trời kẻ nào lừa được Thiên Hạ đó là Trời. Ngôi vị tối cao của Ngoại Đạo Tà Giáo chính là Độc Tài Độc Trị, không theo khuôn phép luật lệ nào cả. Sự thành công của Ngoại Đạo Tà Giáo là càng Ác càng đêm lại địa vị ngôi cao. Thống trị của Ngoại Đạo Tà Giáo là bạo lực thuận thời sống chống thời chết. Ngoại Đạo Tà Giáo là sống trên đau khổ con người, chúng cướp sạch tất cả, không những cướp sạch của cải Vật Chất, mà còn cướp hết Quyền con người. Không cho con người có quyền chi cả. Những người đi theo Ngoại Đạo Tà Giáo hầu hết là Mê Tín Dị Đoan. Mê tín Ngôn Từ. Sống theo ảo tưởng Ngôn Từ.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Vì sao chúng con lại nói thế?

 

Một Trăm Con Trời thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Độc Tài Độc Trị mà ví như ánh Thái Dương.  Độc Tài Độc Trị làm gì có Công Bằng Bình Đẳng. Mơ tưởng Công Bằng Bình Đẳng thời có. Công Bằng Bình Đẳng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Độc Tài làm gì có Nhân Quyền Dân Chủ. Mà thực thi Nhân Quyền Dân Chủ. Không phải là Mê Tín Ảo Tưởng là gì ?

 

   Cũng như Cha Mẹ không thờ mà thờ kẻ Bạo Tàn Gian Ác cướp sạch tất cả những gì con người có cho đó là Cha Mẹ. Những kẻ cướp những Quyền cơ bản Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Không gọi Ngoại Đạo Tà Giáo, thời gọi là gì ?

 

   Sống quên Cội bỏ Nguồn tôn thờ kẻ bạo tàn Độc Tài Độc Trị những kẻ giết người không gớm tay. Tôn thờ sự lừa dối không sự thật. Những người như thế không phải cuồng tín chính trị, mê tín chính trị thời còn gì nữa ?

 

Cha Trời khen các con nói rất đúng:

   Những kẻ mê tín dị đoan Tà Thần, Quỷ Vật. Hay mê tín ảo tưởng Chính Trị. Nguy hại như nhau. Gọi chung là Ngoại Đạo Tà Giáo, là những, Giáo Điều. Giáo Đạo Tà Thuyết đi ngược lại Chính Nghĩa phạm luật Thiên. Không tội Ác nào mà không có. Giết Hại đồng loại, Sát Hại Chủng Tộc. Bất Lương, Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, Không Biết Liêm Sĩ. Âm Mưu Bất Chính, Vô Lễ, Thất Tín, dối gạt chúng dân, Tà Dâm đầu độc xì ke, ma túy. Bất Hòa chống bán lẫn nhau, Kiêu Ngạo, Hách Dịch, Hống Hách, Cao Ngạo, Tự Tôn, Tự Đại, Bảo Thủ, Đa Nghi, Tham, Sân, Si. Ác không chừa món nào. Làm trái ngược Lương Tâm không chừa món chi. Không biết sám hối ăn năng. Nói tóm lại Ngoại Đạo Tà Giáo là Mê Tín Dị Đoan. Ảo Tưởng Tà thuyết. Không cần Thiện chẳng tin Nhân Quả. Gây ra tội lỗi ngập núi ngập non. Ở vào giai đoạn nầy thời có Chuyển Luân Vương xuất hiện. Cứu nhân loại con người ra khỏi Ngoại Đạo Tà Giáo.

 

Một trăm con Trời nghe Cha Trời phân tích rõ Ngoại Đạo Tà Giáo. Gồm hai thành phần. Mê Tín Dị Đoan và Mê Tín Chính Trị. Cuồng Tín về Ảo Mộng khác với Thiên Đạo Chánh Giáo. Ví như Tối với Sáng không có sự lẫn lộn nhau. Một bên Phúc một bên Họa. Chánh Giáo về Trời. Tà Giáo xuống Địa Ngục. Theo Chánh Giáo thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Theo Tà Giáo thành Ác Ma Ác Quỉ. Liền phát nguyện rằng:

   Tà Giáo, Ác Ma, Ác Quỉ thề đoạn diệt. Thiên Ý Công Lý Thệ Nguyện Thành. Nguyện không cho Tà Giáo làm hại con người, không cho Tà Giáo lộng hành làm loạn Vũ Trụ. Từ đây cho đến mãi mãi về sau Vũ Trụ nầy hình thành rồi hủy diệt đi, cho đến vô tận vô biên Vũ Trụ không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Chúng con không gì thay đổi. Chỗ nào ánh sáng Tâm Linh biến mất thời chúng con hiện đến, hiện ra Mặt Trời Trí Huệ soi sáng Linh Hồn con người.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Lòng Đại Từ Đại Bi các con không thể nghĩ bàn. Mãi tận về sau có người nghe được những lời kinh nầy. Chỉ cần khen ngợi một câu. Cũng thoát khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Huống chi là đọc tụng giảng giải cho người khác nghe. Thời dù cho Ác nghiệp đến đâu, cũng tiêu tan không còn. Nếu như lìa bỏ Ngoại Đạo Tà Giáo lìa xa Ác Kiến, Ác Ý, Ác Hiểm. Thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khi mãn kiếp trần gian nhất định siêu sanh lên các cõi trời hưởng phước. Huống chi biên chép, ấn, in. truyền bá cho đời. Thời con cái, cháu chắt, luôn gặt hái những điều may mắn. Làm ăn muôn điều thuận lợi. Ông Bà Cha Mẹ nơi Địa Ngục cũng giảm tội được siêu thăng. Lợi ích của sự truyền Giới, truyền lời dạy Cha Trời. Không còn phước đức nào hơn nữa.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới. Không theo, không truyền Ngoại Đạo Tà Giáo. Đoạn diệt Ác Kiến, Ác Ý, Ác Hiểm. Nên Vương, Quan Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đức Độ hơn hẳn người thường. Xứng đáng gương mẫu đi đầu, trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành một đất nước hùng mạnh, không có một đất nước nào sánh kịp. Kéo dài độc lập đến mấy nghìn năm. Trải qua 41 đời Thượng, Hạ, Hùng Vương.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

23- KHÔNG ĐƯỢC THAM LAM, HẬN THÙ, CUỒNG SI

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Tánh Tham do đâu mà có?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tánh Tham là do lòng Ham Muốn Bất Chính sanh ra. Nếu lòng Ham Muốn chính đáng, không có sự Bất Chính. Thời  Tánh Tham không có, lòng ham muốn mà thôi. Sự Ham Muốn Bất Chính thời không có gì tai hại cho bằng. Trở thành Tánh Tham Lam tai hại.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Người không có lòng Ham Muốn là người gỗ người đá không phải con người thật. Đã là người thời ai ai cũng có lòng Ham Muốn. Ham Muốn chính là Ý Dục, đưa Linh Hồn tới đỉnh thăng hoa. Nhưng đáng nói ở đây Ham Muốn Dục Thanh,  hay Ham Muốn Dục Trược mà thôi. Cha Trời nói Dục Ý Ham Muốn không có tội cũng không có phúc.

Dục Ý  Ham Muốn chân chính là Hạnh Phúc.

Dục Ý  Ham Muốn bất chính là tội ác khốn khổ.

 

Cha Trời hỏi:

   Các con nghĩ thế nào Ham Muốn và Tham Lam sự khác biệt nhau ở chỗ nào?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Ham Muốn ví như trẻ con còn nhỏ vô tư Ý Dục. Còn Ham Muốn Bất Chính, hay Ham Muốn Chân Chính, ví như người lớn trưởng thành.  Ham Muốn Bất Chính trở thành Tham Lam. Như vậy Ham Muốn và Tham Lam hai cảnh giới khác nhau. Ham Muốn chỉ là Ý Dục, còn Tham Lam là kết quả của sự Ham Muốn Bất Chính.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Ham và Tham có tội không ?

 

Một Trăm Con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Ham không có tội, cũng không có phước, nhưng Tham Lam Bất Chính thời có tội.

 

   Nếu đó là sự Ham Muốn, học hỏi kinh nghiệm. Ham Muốn làm lành. Ham Muốn làm giàu. Ham muốn tận độ nhân sanh. Ham muốn được nhiều sự lành hơn nữa. Thời Dục Ý Ham muốn ấy, phải nói là tạo ra phước đức vô tận vô biên. Còn Ý Dục Ham Muốn Bất Chính trở thành Tham Lam, liền sa lầy vào con đường tội lỗi.

 

   Người chân Tu cũng như Vương, Quan Ham Muốn phi lý. Trở thành Tham Lam Bất Chính hành động phi pháp. Gây ra nhiều hậu quả tai hại khôn lường. Sự Ham Muốn Bất Chính trở thành Tham Lam xấu xa, không ai là không chán ghét.

 

   Vì Ham muốn Bất Chính. Trở thành Trộm, Cướp, Tham Ô, Tham Nhũng. Gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Để rồi sa đọa vào ba đường ác khốn khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Hận có tội không ?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Hận không có tội nhưng Thù thời gây ra nghiệp chướng.

 

   Nếu đó là Hận vì mình chẳng ra làm sao. Hận vì bỏ lở cơ hội cứu Dân cứu Nước. Hận vì bỏ lở cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hận vì mình lầm đường lạc lối. Cái Hận của sự Giác Ngộ không có gì là tai hại cả, sự Hận ấy là nền tản tốt đẹp cho tương lai.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Hận chân chính thời vô tội, vô phúc.

   Nhưng Thù thời có tội không ?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Thù chân chính thời vô tội.

 

   Ví dụ: Như Căm Hận quân thù xâm lược. Căm Hận những kẻ gây tội Ác. Căm Thù những kẻ đối lừa phản nước hại dân. Sự Hận Thù ấy không có tội. Còn Hận Bất Chính, gây sanh Oán Thù. Sự Hận Thù vì tranh bá nhau. Sự hận thù kẻ thắng, người thua. Bản thân gây ra nhiều tội Ác, bị người vạch mặt lên án nổi lên sự Hận Thù. Sự Hận Thù tội lỗi. Những kẻ lừa đối phản Nước hại Dân, bị Dân chúng loại bỏ, nổi lên Hận Thù sự Hận Thù nầy là Hận Thù điên cuồng Hận Thù của muôn nghìn tội Ác.

 

Cha Trời khen các con nói rất đúng:

   Hận Chân Chính thời không có Thù. Ngược lại còn tạo ra Phước Đức cho chính bản thân mình. Hận Bất Chính thời Thù nổi dậy, gieo ra muôn nghìn tội lỗi, gieo tai họa cho bản thân, cũng như vô lượng kiếp tới.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Si có tội không ?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Si không có tội. Nhưng Si Mê Bất Chính trở thành Cuồng Si thời gây ra không biết bao nhiêu là hậu họa. Có thể nói Si là anh cả của sự Ham Muốn. Nếu Si Mê Chân Chính thời chuyển hóa Linh Hồn Tâm Linh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhanh chóng.

 

   Ví dụ: Si Mê lời dạy cha Trời. Si Mê làm lành, Si Mê truyền giáo, Si Mê Phổ Độ cứu khổ cứu nạn nhân loại. Sự Si Mê ấy như mặt trời bừng lên tỏa sáng. Tràn ngập phước đước khắp tam thiên đại thiên thế giới.

 

   Nói tốm lại:

   Lòng Ham Muốn, Hận, Si,  không có tội. Nhưng Ham Muốn, Bất Chính. Hận Bất Chính. Si Mê bất chính gây nên nghiệp họa tội lỗi. Nếu đó là sự Ham Muốn, Hận, Si Mê Chân Chính, thời gieo tạo ra phước đức không thể nghĩ bàn.

 

   Ham Muốn, Hận, Si Chân Chính Chính là Thánh Đức Hiền Nhân Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

   Ham Muốn, Hận, Si Bất Chính đi ngược lại lẽ phải. Tham Vọng Cuồng Ngạo tạo ra lòng Tham Lam không đáy chứa đầy tội lỗi. Trở thành Yêu Tinh Quỉ Dữ.

 

   Buông xả Tham Lam, Bất Chính, buông xả Hận Thù Bất Chính, buông bỏ Cuồng Si Bất Chính là người Đại Giác, Đại Ngộ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đã thành.

 

Cha Trời nói các con nói quả không sai:

   Sự Ham Muốn, Hận Thù, Cuồng Si Bất Chính. Thường là đi ngược lại Thiên Ý  Phạm Thiên Luật. Cứ nghĩ vơ vét cho nhiều, đàn áp cho nhiều làm cho Thiên Hạ khiếp sợ, Cuồng Ngạo tự xưng cho lớn, thời làm Bá Chủ muôn năm. Nào hay đâu Huyền cơ xây chuyển tiêu tan chẳng còn. Bỏ công bỏ sức được gì. Khói mây rồi cũng trở về khói mây. Đời gieo Ác Nghiệp khắp nơi. Tránh đâu cho khỏi tai ương ngập tràn.

 

Cha Trời nói xong liền phóng ra một đạo hào quang hiện rõ những người Tham Lam Bất Chính, Hận Thù Bất Chính, Cuồng Si Bất Chính ở khắp sáu hư không vũ trụ.

 

Một Trăm Con Trời chứng kiến. Những người Tham Lam Bất Chính. Hận Thù Bất Chính. Cuồng Si Bất Chính gieo ra vô lượng tội Ác, thường gặt hái không biết bao  nhiêu là đen đủi, rủi ro, tai ương, họa giởi. Sự giàu có chỉ là khói mây tan biến trong chốc lác. Vàng, bạc tôm gốp đầy nhà đầy kho, không bao lâu không cánh mà bay. Của cải chất chồng như non như núi. Bổng mọc ra nhiều cẳng bò đi tứ hướng sạch bách sạch trơn. Tiếng đời nhuốt nhơ, Linh Hồn thời đầy rẫy thói hư tật xấu. Không sao tránh khỏi luân hồi đày đọa muôn vạn ức kiếp lẫn quẩn trong ba đường ác khắp nẻo Địa Ngục, chín loài Ngạ Quỉ, sáu đường Súc Sanh. Khủng khiếp làm sao. Chứng kiến cảnh quả báo do Tham Lam Bất Chính mà nên.

 

Một trăm con Trời nhìn thấy cảnh ấy vô cùng nhàm chán Tham Lam Bất Chính, Hận Thù Bất Chính, Cuồng Si Bất Chính, kết cuộc vô cùng thảm khốc. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến tận cùng vị lai nguyện làm người không có lòng Tham Lam Bất Chính. Không có sự Hận Thù Bất Chính, Không có sự Cuồng Si Bất Chính. Mà chỉ có lòng Ham Muốn Chân Chính. Những gì hợp với Thiên Ý Cha Trời, hợp theo Thiên Luật vũ trụ. Chúng con nguyện đem những lời Trời dạy truyền cho hậu thế mãi mãi về sau. Để cho nhân loại con người thoát khổ. Không còn sa đọa luân hồi sanh tử. Nhất là sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ Quê Hương Thiên Đàng Cực Lạc.

 

Cha Trời khen rằng:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Những gì các con làm, các con nói đều hợp Ý Ta. Mãi về sau có ai nghe được những lời kinh nầy. Ngợi khen không hết lời. Hiểu rõ Ý Nghĩa lời dạy của Trời phải nói người ấy đã tu vô lượng ức kiếp. Vì một nhân duyên lớn sanh xuống nhân gian, làm sáng tỏ Thiên Ý của Trời. Những ai gặp được những người nầy. Nên cúng dường ca ngợi, Dù chỉ là đồng tiền, bác gạo. Cũng chuyển số đổi đời. Vượt qua vô số kiếp nạn tai họa. Huống chi là cung phụng đồ ăn thức uống, áo, quần, gấm vóc, lụa là, nhà ở. Thời coi như đã cúng dường Cha Trời Mẹ Trời. Phước đức những người nầy không thể nghĩ bàn. Không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh sống trên các tần trời.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ giữ Đại Giới không phạm Tham Lam, Bất Chính trên mọi hình thức, cũng như Trộm, Cướp, Tham Ô, Tham Nhũng. Chỉ một lòng Ham Muốn làm cho đất nước càng ngày càng xuân Độc Lập, Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc. Trở thành người Đại Đức nên Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đức Độ hơn hẳn người thường. Xứng đáng gương mẫu đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở thành một đại cường quốc, không có một đất nước nào sánh kịp. Dân giàu nước mạnh xã hội Công bằng, Bình Đẳng, Văn Minh. Kéo dài độc lập mấy nghìn năm.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

24- CÓ TỘI PHẢI SÁM HỐI KHÔNG ĐƯỢC CHE DẤU TỘI LỖI TRONG NỘI TÂM

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5.

 

Cha Trời Lạc Long Quân truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Đã là người sanh ra nơi chốn Trần Gian nầy không ai là người không phạm lỗi. Nhiều hay ít mà thôi. Có lỗi biết Hổ, biết Thẹn, biết ăn năng sám hối là người có Tâm có Đức Nhơn Hiền. Có lỗi không biết Hổ, không biết Thẹn, không hối lỗi ăn năng. Mà còn che dấu tội lỗi, bảo thủ tội lỗi là người Đại Gian Hiểm Ác. Những người biết Hổ biết Thẹn khi mình làm sai. Thành tâm can đảm phục Thiện, tỏ lòng Ăn Năng sám hối, hoặc xin lỗi Dân, xin lỗi người bị xúc phạm, cũng như người bị thiệt hại. Đây là một  hành động tốt, Nhân Cách, Phẩm Hạnh rất cao. Đạo Hạnh của  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cao hơn nữa là Thành Tâm phục Thiện trước Anh Linh Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ không tái phạm những hành vi thất đức đó nữa. Thành Tâm phục Thiện trước Anh Linh Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ xin giải trừ kiếp nạn do hành vi tội lỗi gây ra. Từ nay không đi vào tái phạm nữa. Sự thành Tâm sám hối nầy. Dù cho tội Ác to lớn đến đâu cũng tiêu tan hết thảy. Vì sao lại có chuyện như vậy ? Cha Trời hỏi các con có thấy điều đó không ?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con thấy rõ hiểu rõ những người gieo ra tội ác như núi hàng nghìn kiếp tới khó mà trả cho hết họa kiếp tai ương. Nhưng vì thành Tâm sám hối trước Anh Linh Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ hứa phục thiện không gây tội lỗi nữa, thời tội ác liền tiêu tan hết thảy tai họa cũng hết không còn. Vì sao có chuyện như thế. Vì Cha Trời, Mẹ Trời là hiện thân Tạo Hóa Tổ Tiên hiện Quyền năng vô hạn, quyền lực vô biên, thần thông vô ngại không có chuyện gì mà Cha Trời lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ làm không được. Như việc Tạo lập lên Vũ Trụ dễ như trở bàn tay, dù cho hàng vạn ức người Tội lỗi to lớn đến đâu, mà biết sám hối trước Cha Trời Mẹ Trời. Thời tội lỗi không còn. Huống chi vài nghìn người, một hai người. Chỉ cần Cha Trời, Mẹ Trời quan Tâm đến, thời tội ác của những người nầy được Cha Trời Mẹ Trời chuyển hóa tiêu tan.

 

Cha Trời nói đúng thế, đúng thế:

   Quyền năng Cha Trời, Mẹ Trời không thể nghĩ bàn, biến Địa Ngục thành Thiên Đàng dễ như trở bàn tay. Huống chi xóa tội cho con người. Những ai biết phục thiện xin Cha Trời, Mẹ Trời xóa tội không hành động gian ác thất đức đi ngược lại Thiên Ý của Trời nữa. Sự thành Tâm như thế tội ác vô lượng kiếp liền được tiêu tan. Những người gieo ra tội ác như non như núi mà cứ mãi bảo thủ bao che, không thành Tâm sám hối trước Cha Trời, Mẹ Trời. Thời không cách gì tiêu tan được nghiệp họa. Mãi mãi khốn cùng sa đọa trong sanh tử quả báo. Pháp Thân Linh Giác Cha Trời, Mẹ Trời chính là vô số Định Luật. Chỉ cần xoay chuyển Định Luật thời cứu thoát nhân loại như không. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không làm nỗi việc nầy. Vì quyền năng của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chỉ nằm trong giới hạn Phù trì hộ độ giảm bớt họa tai. Cũng như chỉ đường dạy bảo tránh thoát họa tai. Hoặc cứu thoát tai họa. Vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không ai có thể đảo ngược lại Thiên Luật. Mà chỉ thuận theo Thiên Luật gieo nhân nào gặt quả nấy. Theo Định Luật huyền cơ Thiên Luật xoay chuyển hành xử. Chỉ có Cha Trời Mẹ Trời mới có đủ quyền năng xoay chuyển Định Luật xóa bỏ tội lỗi vô lượng ức kiếp gieo ra trong nghiệp thức của mỗi con người, cũng như tội lỗi cả nhân loại con người. Làm cho thế giới thái bình an lạc, an vui hạnh phúc.

 

   Các con nên hiểu không có người Cha, Mẹ nào mà không thương con. Chỉ trường hợp người đó bị thần kinh, hay bị điên. Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người nên thương yêu Nhân Loại Con Người vô cùng. Nếu như con người biết ăn năng sám hối tội lỗi của mình. Làm theo lời dạy Cha Trời. Thời nhân loại con người, không còn sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Tất cả đều thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sống trên các tần trời hưởng phước. Những người hành Ác, không biết phục Thiện. Không có sự ăn năng sám hối. Thời cứu làm sao được vì lúc nào cũng hành động trái ngược lại Thiên Ý của Trời. Thành Tâm cải hối tội lỗi không còn tái phạm nữa. Nếu sơ ý tái phạm thời nên ăn năng sám hối. Nhờ sự thành Tâm biết ăn năng sám hối những lần phạm tội, dần dần con người trở nên hoàn thiện. Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Nhân Đức hồi phục trở nên Thánh Thiện. Sám hối trước Anh Linh Cha Trời Lạc Long Quân. Anh Linh Mẹ Trời Âu Cơ. Thời nhất định Cha Trời, Mẹ Trời xóa bỏ tội lỗi vô lượng ức kiếp.  Không còn sa đọa Địa Ngục, sa đọa chín loài Ác Quỉ. Không đọa vào loài Cầm, Thú, cũng như Sáu loài Súc Sanh sống gần con người. Không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào đủ quyền năng, xóa tan một Linh Hồn đại ác hết tội. Hay chuyển Đại Họa sang Đại Phước chỉ trong một chớp mắt. Ngoài Cha Trời Mẹ Trời ra không ai làm được điều đó. Các con có thấy điều đó không?

 

Một Trăm Con Trời đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con chính là Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ Tổ.  Chúng con không thể chuyển Linh Hồn Đại Ác sang Linh Hồn Đại Thiện được. Mà chỉ truyền lời dạy Cha Trời Mẹ Trời. Người đó còn Đức Tin, Niềm Tin thấy lời Cha Trời truyền dạy tự quay đầu là bờ bến. Tự cải Ác tùng Thiện. Ra khỏi sanh tử, cũng như Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Chúng con chỉ có quyền năng ngăn cản tai họa. Không có đủ quyền năng làm tiêu tan tai họa. Cũng như không có quyền năng chuyển người Đại Ác trở thành người Đại Thiện được. Người có đủ quyền năng ấy chính là Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ.

 

Cha Trời Lạc Long Quân vì muốn cho các con thấy rõ quyền năng vô hạng không thể nghĩ bàn của Trời. Liền phóng ra một đạo hào quang xuyên suốt 18 tần Địa Phủ ở sáu hư không vũ trụ. Hiện rõ những linh hồn khốn khổ khủng khiếp nơi Địa Ngục. Bị lửa đốt chết đi sống lại muôn ức vạn lần hết năm nầy qua năm khác, trải qua hàng vạn ức triệu năm. Những Linh Hồn bị kiếm đâm phanh thây xẻ thịt chết đi sống lại muôn ức vạn lần trải qua muôn ức triệu năm. Những Linh Hồn bị hơi lạnh nứt thịt nẻ da đau đớn không sao chịu nỗi, trải qua muôn ức kiếp tỉ năm. Những Linh Hồn nơi tần 18 Địa Phủ hầu như không có cơ hội để đầu thai. Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ trông thấy thương xót vô cùng liền chấp tay cầu Cha Trời cứu với những Linh Hồn ấy.

 

Cha Trời cười nói:

   Những Linh Hồn nầy chịu cực hình thảm khốc vô số vô biên tỷ năm không ai có thể cứu thoát được, nhưng ta thời khác.

 

Nói xong Cha Trời phóng ra vô số vô biên đạo hào quang chiếu xuống đỉnh đầu vô số vô biên những Linh Hồn khốn khổ ấy. Thời kỳ lạ thay những Linh Hồn Ác Quỉ vô số vô biên đang khốn khổ hiện nguyên trở lại hồn người. Hào Quang tỏa sáng bay lên các tần trời sanh sống. Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ hết sức vui mừng. Liền phát nguyện rằng:

   Chúng con Nguyện đời đời kiếp kiếp Tôn Thờ Cha Trời Mẹ Trời, nương theo Cha Trời, Mẹ Trời cho đến tận cùng vị lai, vũ trụ nầy mất đi, vũ trụ khác hình thành, rồi lại mất đi. Rồi lại hình thành cứ như thế không thể tính đếm hay nghĩ bàn. Đức Tin, Niềm Tin đối với Cha Trời Mẹ Trời là niềm tin Bất Diệt. Chúng con nguyện mãi mãi truyền lời dạy Cha Trời độ tận nhân loại mai sau.

 

Cha Trời khen:

   Hi hữu thay các con của Ta.

   Lời nguyện các con sẽ được như ý. Mãi về sau có người nghe được những lời kinh nầy. Dù là chỉ thoáng qua lỗ tai, những người ấy cũng đặng phước đức không thể nghĩ bàn. Huống chi là thành tâm chú ý lắng nghe. Thời những người nầy đã tiêu tan vô lượng vô biên ức kiếp tội ác. Huống chi biên chép, ấn, in, giảng giải cho người khác nghe. Thời coi như chuyển đổi số mạng, từ nghèo chuyển lần sang giàu. Làm quan thời luôn thăng chức, làm vương thời được lâu dài. Đã giàu thời được giàu thêm vô kể. Bệnh tật dần dần thoát khỏi, luôn được quới nhân giúp đở. Anh linh Thần, Thánh gia hộ. Nếu thành tâm sám hối trước Anh Linh Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ không còn tái phạm thất đức gây hại làm tổn thương con người. Thời những người nầy khi mạng chung thời, đều được siêu sanh về thượng giới. Không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhất là cầu gì cũng linh, cầu tài đắc tài, cầu lợi đắc lợi. Cầu Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng thời được siêu thăng. Cầu bình an vạn sự thời được bình an vạn sự. Thành Tâm sám hối là vô cùng quan trọng cho sự loại bỏ tội lỗi đã gieo ra hàng muôn ức kiếp. Chỉ có Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ là dư khả năng hóa giải tội Ác con người đã gieo ra vô lượng ức kiếp tan biến vào hư không trong nháy mắt. Đức Tin, Niềm Tin và sự  Linh Ứng thường đi đôi với nhau. Tin nhiều ứng linh nhiều, tin ít ứng linh ít. Không tin là không có sự ứng linh nào cả. Tin là có không tin là không có. Đây cũng chính là Định Luật cảm ứng, có cảm tưởng thời linh ứng. Tưởng nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời. Thời liền linh ứng không sai. Vì thế ăn năng hối cải trước Anh Linh Cha Trời, Mẹ Trời vô cùng quan trọng.

 

Quốc Tổ nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy trong lúc truyền Đại Giới.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ có tội luôn Sám Hối. Không tái phạm thất đức gây tổn thương cho người khác. Mau trở thành Thánh Thiện.  Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đức Độ hơn hẳn người thường. Nhất là làm trong sạch bộ máy Chính Quyền nhà nước Văn Lang. Ai nấy đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế trở nên hùng mạnh vô cùng, không  nước nào là không nể phục, đất nước luôn ổn định chính trị. Kéo dài độc lập 2701 năm trên thế giới không một đất nước nào bằng.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

 

 

 

ĐẠI GIỚI CẤM

 

25- NGHIÊM CẤM PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, CHIA RẼ DÂN TỘC, PHÁ HOẠI ĐOÀN KẾT, CHỈ SỐNG THEO HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG BẰNG DÂN CHỦ, VĂN MINH

 

Thuở dựng nước, nơi Thượng Viện Quốc Đạo.  Quốc Tổ truyền Long Hoa Giới Đức. Trong Đạo Luật nền Quốc Đạo Văn Lang. Mỗi lần chỉ truyền một đại giới, giảng giải thông suốt.

Quốc Tổ truyền Đại Giới.

Thưa Đại Hội:

   Nước Văn Lang là đất nước Bách Việt Đa Nguyên trăm Bộ Tộc Bộ Lạc Văn Lang. Đất nước đa Sắc Tộc, nhiều giáo phái. Đa Tôn Giáo, Đạo Giáo. Có thể nói đất nước của sự Hộp Chủng Tộc. Hiệp Giới Đạo, Liên Minh thống nhất, thành một khối Đại Đoàn kết. Đời Đạo chung cùng một hướng. Tiến tới cùng một đích Dân Giàu, Nước Mạnh, Công Bằng, Bình Đẳng, Nhân Quyền, Dân Chủ Văn Minh.

 

   Sở dĩ đất nước trở nên đại họa thời có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính phát nguồn từ Độc Tài Độc Trị. Cũng như  Phân Biệt Bộ Tộc. Phân Biệt Giáo Phái, Đạo Giáo Tôn Giáo. Gây nên sự Bất Hòa dẫn đến tranh hùng tranh bá tàn sát lẫn nhau. Dấy khởi chiến tranh nguy cơ tan rã đất nước là điều không tránh khỏi.

 

   Vì thế Nghiêm Cấm Thể Chế Độc Tài. Cũng như những Sai Phạm, Xâm Phạm, Xúc Phạm đến quyền lợi. Quyền cơ bản. Của mỗi Chủng Tộc, Dân Tộc, Bộ Tộc, Bộ Lạc, Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo.

 

   Thể Chế Độc Tài Độc Trị, không đem lại sự Công Bằng Bình Đẳng. Mà luôn phân biệt Đố Kỵ dẫn đến Hiềm Thù. Ganh Ghét, cội rễ từ lòng Ích Kỷ, Cố Chấp, Tự Cao, Tự Phụ. Thấy người ta hơn mình. Nổi lên thù hiềm. Những thói hư, Tật xấu làm hại đến xã hội, đến non sông Tổ Quốc.

 

   Các nước xung quanh ta luôn bất ổn chính trị. Là do giáo điều Thể Chế Độc Tài Độc Trị mà nên. Sự xem thường về Quyền con người. Cũng như không có Dân Chủ lấy Dân làm Gốc. Trị quốc theo kiểu Độc Tài Độc Trị. Dẫn đến Đố Kỵ Ganh Ghét tàn hại nhau. Mạnh được yếu thua. Thắng là Vua thua là Giặc. Làm cho nguy cơ chiến tranh xảy ra bộc phát. Ngọn lửa Hận Thù ngùn ngụt bốc cháy, thiêu rụi hết sự yên bình Tổ Quốc non sông.

 

   Không sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, mà chỉ sống theo Thể Chế Độc Tài, Độc Trị. Hành động phân biệt chủng tộc. Phân biệt Tôn Giáo, Đạo Giáo, Phân biệt bè Phái. Thời coi như nguy cơ đất nước đã đến. Tự mở ra con đường làm suy yếu Tổ Quốc non sông tạo điều kiện cho xâm lược ngoại xâm.

-   Đất nước nhiều tai họa.

-   Tiêu tan cơ nghiệp dựng xây.

-   Tan vở mất đoàn kết.

-   Nghèo đói loạn lạc khốn nguy.

-   Chiến tranh binh đao máu lửa.

 

   Phải cương quyết loại bỏ Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Loại bỏ phân biệt Chủng Tộc, phân biệt Tôn Giáo, Đạo Giáo. Giữ vững đoàn kết thống nhất. Đời, Đạo cũng chỉ là một trong ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Tối cao nước Văn Lang.

 

   Nếu không cương quyết xóa bỏ Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Loại bỏ Phân Biệt Chủng Tộc thời nhất định nước Văn Lang đi vào đại loạn tan rã, khối Đại Đoàn Kết Thống Nhất Bách Việt Văn Lang không còn. Khốn khổ chiến tranh không bao giờ dứt.

 

   Hãy sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đoàn kết Bách Việt, giàu lòng Từ Bi, Nhân Ái, Bao Dung, Độ Lượng chăm sóc cho tình Đồng Bào, nghĩa Quê Hương. Làm cho đất nước nở hoa.

 

Thưa Đại Hội:

   Như chúng Ta đã thấy Giáo Điều Thần Giáo, Phong Kiến Vua Chúa. Chỉ biết Giáo Điều Độc Tài, Độc Trị. Làm cho dân chúng khốn khổ. Đói nghèo lạc hậu. Nhất là chiến tranh sát tộc truyền miên. Một dân tộc có Nguồn có Cội như nước Văn Lang chúng Ta. Đương nhiên phải có lối sống Văn Minh Đặc Biệt, khác hẳn với lối sống các nước xung quanh chúng Ta. Sự Sống có Cội có Nguồn. Là cuộc sống luôn đem lại hòa bình. Đoàn kết thống nhất ý chí. Bách Việt Đa Nguyên Văn Lang là Bách Việt hùng mạnh. Không theo Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Mà chỉ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đi vào Bình Đẳng. Tiến tới Dân Giàu nước mạnh Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng Văn Minh. Hãy sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Và can đảm sửa sai, hành động theo phong cách Thiện Nhân, Trí Thức. Tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng những Quyền Cơ Bản con người, của mỗi Chủng Tộc, mỗi Dân Tộc, mỗi đất nước. Những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm.

 

Thưa Đại Hội:

   Trên thiên giới Chư Thiên vì đã hội ngộ Cội Nguồn. Làm Chủ Thiên Quyền, Nhân Chủ cao hơn Nhân Quyền, Dân Chủ mấy cấp. Nên mọi ý tưởng luôn Hài Hòa. Sống Cỡi Mở, Vui Vẻ, Từ Ái, Khoang Dung, Độ Lượng, Hỷ Xả, xóa sạch Ý Nhỏ Mọn, Tỵ Hiềm, Ghen Ghét, Giận Hờn, Bảo Thủ, Cố Chấp, Thất Kính, Kiêu Ngạo, Tự Đại, Bài Bác. Tâm hồn trở nên trong sáng vô cùng. Không phạm Thiên Ý tức là không phạm Thiên Quyền Nhân Chủ. Những quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho, quyền bất khả xâm phạm. Thường đem lại niềm vui cho mọi người. Hạnh phúc nhân loại con người cũng chính là hạnh phúc của mình.

 

Thưa Đại Hội:

   Vì hiểu rõ Thiên Ý của Trời. Nên Chư Thiên rất hiếm vi phạm những Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa đã ban cho, ai cũng như ai đều mang trong mình những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Nên hành động cũng như lời nói luôn thể hiện sự Tôn Kính. Lễ Phép Nhã Nhặn. Nhất là sự khéo Léo trong cung cách ứng xử Đối Nhân Xử Thế. Những người đối diện ai cũng thấy hài lòng. Yêu mếm cung cách Hài Hòa không có sự khiêu khích, Hơn Thua.

 

Thưa Đại Hội:

   Tôn trọng những Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa đã ban cho. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Nên mọi Ý Nghĩ khi tiếp xúc với nhau phải Hài Hòa Tôn Trọng, Vui Vẻ, Cỡi Mở. Không có sự Ngã Mạn, Tự Cao, Tự Phụ. Hoặc Diềm người xuống vi phạm Quyền con người. Mà phải Tôn Vinh người ta lên. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình.

 

Thưa Đại Hội:

   Nhân Loại Chư Thiên nói chung. Là Những người giác ngộ Cội Nguồn, chung cùng ngôi nhà vũ trụ là Dân Tộc Đồng Bào, chung trong Bào Bọc Âu Cơ mang trong mình dòng máu Rồng Tiên. Từ Cha Trời Lạc Long Quân, từ Mẹ Trời Âu Cơ sanh ra, nên tất cả Chư Thiên Hòa Chung Trong Một Khối Đại Đoàn Kết. Sống theo Thiên Ý của Trời. Thiên Luật Vũ Trụ. Công Bằng, Bình Đẳng, Văn Minh. Không vi phạm Thiên Quyền Nhân Chủ. Sống theo lời dạy của Trời. Thường giúp đở nhau đi đến con đường Chân, Thiện, Hoàn, Mỹ làm chủ Chân Tâm Chân Tánh tiến tới làm chủ vũ trụ. Làm chủ vận mệnh của chính mình.

 

Thưa Đại Hội:

   Giới Cấm là bức tường ngăn chặn tội lỗi không cho hành động Bất Chính gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, xã hội, non sông Tổ Quốc.

 

Thưa Đại Hội:

   Đã là Bách Việt Văn Lang  cùng chung nòi giống Tiên Rồng sống chung trong Ngôi Nhà Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thống Nhất không phân biệt Màu Da, Chủng Tộc, Dân Tộc, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Sống chung trong một Nhà Nước Pháp Quyền, Công Bằng, Bình Đẳng. Không có sự Độc Tài Độc Trị. Mà là Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Trị. Tuyệt Đối Công Bằng, Văn Minh. Khi gặp khó khăn thời cùng nhau họp bàn tìm ra giải pháp Kiến Hòa Đồng Giải đi đến thống nhất chung sức chung lòng.

 

Thưa Đại Hội:

   Hiến Pháp Văn Lang chính là Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ. Cũng như các Định Luật. Đã đi vào cuộc sống Bách Việt Văn Lang. Đại Phúc, Đại Lợi, Đại Cát, Đại Tường. Đêm lại sự thanh bình cho toàn Bách Việt Văn Lang. Cái Phúc, cái Lợi trong từ trong từ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp ai cũng như ai. Lợi Hòa Đồng Chung Công Bằng, Bình Đẳng. Cùng nhau thọ dụng, cùng nhau thọ hưởng, cùng nhau gìn giữ. Cùng nhau xây đắp mỗi ngày một hoàn thiện tôn vinh. Tôn thờ Giới Đức. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp là bổn phận của tất cả con cháu Tiên Rồng Bách Việt Văn Lang.

 

   Lối sống Đoàn Kết Thuận Hòa cùng nhau chung sống trong Ngôi Nhà Chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thời nhất định đem hạnh phúc cho bản thân. Gia Đình, Xã Hội, non sông Tổ Quốc nở hoa thái bình. Muốn thoát khỏi chiến tranh loạn lạc, nghèo đói lạc hậu, không còn con đường nào khác hơn, là phải sống theo Giới Cấm. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thuận theo Thiên Ý của Trời. Và chỉ có làm được như vậy mới đem lại sự yên ổn giải trừ hết tất cả Kiếp Nạn, đi vào dân giàu nước mạnh. Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng Văn Minh.

 

Thưa Đại Hội:

   Mãi về sau có người nghe được những lời kinh nầy dù chỉ là một câu. Sanh tâm vui mừng khen ngợi ca tụng, liền tiêu tan vô lượng ức kiếp tội lỗi. Huống chí nói lại cho người khác nghe thời phước đức không sao nghĩ bàn cho hết được. Huống chi đọc hết 25 đại Giới, thành tâm kính bái trì tụng, giảng giải, biên chép, ấn, in lưu truyền cho đời. Thời những người nầy đi đứng nằm ngồi, đều được Cha Trời, Mẹ Trời gia hộ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phù trì dù cho tai họa lớn đến đâu cũng tai qua nạn khỏi. Huống chi chí tâm tu theo 25 Đại Giới Cấm, không phạm Giới Cấm sai lầm. Thiện Đức, Thiện Phước không thể nghĩ bàn. Thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hiện ra trước mắt. Nếu đêm 25 đại Giới, Đức mở rộng truyền dạy cho người. Thời nhất định làm Vua Trời, làm Chúa Trời, làm Ngọc Đế chuyển đại pháp luân. Nói ra hà sa pháp môn, thiên chúng đông vô số vô biên. Cõi nước trang nghiêm. Cung vàng, điện ngọc, kỳ quan bảo tháp. Đường Vàng, Ao Ngọc, Trân Châu Bá Bảo. Hào quang muôn màu, muôn sắc xinh đẹp lạ lùng.  Cha Trời truyền dạy rằng nầy các con của Ta sống theo Hiến Tạng, Luật Tạng, Pháp Tạng là sự sống Chân Thiện Hoàn Mĩ sự sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như khắp trong Vũ Trụ không có lời dạy nào cao hơn lời dạy của Trời. Lời dạy cao nhất tối cao Vũ Trụ.

 

Quốc Tổ truyền xong Long Hoa Giới Đức theo di chí lời dạy Cha Trời Lạc Long Quân, cho các hàng Vương, Quan, Thống Tướng. Cũng như các Tôn Sư, Pháp Sư, Thiền Sư, Bụt Sư, Đạo Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Nhân sự cấp cao ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Tất cả đều thành tâm lắng nghe lời truyền dạy Quốc Tổ.

 

Nhờ tôn thờ Giới, Đức. Không phạm Giới Cấm, nên Vương, Quan ai nấy nhân cách, phẩm hạnh Đức Độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.

 

Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước Văn Minh, dân giàu nước mạnh, Cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất. Nhất là ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm, trên thế giới ở vào thời đó không có đất nước nào sánh bằng. Văn Lang Bách Việt văn minh hùng mạnh làm khiếp sợ quân thù ngoại xâm.

*                   *                    *

 

Nam Mô :  Vô Tận Hư Không

A Men :  Như Ý : Khắp Trong Đất Trời

Chúa Trời, Cha Trời Một Người

Di Lặc, Quốc Tổ Cũng Là Khác Chi

Chí Tôn Thiên Đế Tối Cao

Cũng Là Quốc Tổ chung quy một người.

 

Long Hoa Giới Đức Là Bộ Kinh tối thượng. Gồm 25 Đại Giới. Tinh Hoa thu nhiếp tất cả Pháp cả Luật. Chúa Tể tất cả Phước và Đức. Ở thời dựng nước Văn Lang. Long Hoa Giới Đức chỉ truyền xuống hàng Quốc Vương người kế vị mà thôi. Thất truyền vào thời Hạ Hùng Vương.

--------------

 

CAO ĐỨC THẮNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét