Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA LUẬT TẠNG QUYỂN 1

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

 

LONG  HOA

 

 

LUẬT  TẠNG

 

 

THIÊN ẤN                 THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ                  QUẢNG NGÃI

 

2015


 

QUYỂN THƯỢNG

 

CAO ĐỨC TOÀN

 

QUYỂN 1

 

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

Thiên Ý luật tạng nhân quyền. Thành nền văn minh Hiến Pháp Văn Lang. Hiến Pháp Thiên Ý Vũ Trụ.

 

Luật Tạng Vũ Trụ. Là Một Trong Năm Phần Pháp Thân. Đạo Luật Giác Tánh Thiên Ý Cha Trời. Trở Thành Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền Cơ Bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Cơ Bản Con Người. Trong Năm Phần Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Có Đến 8 nghìn 40 Quyền. Khi Quyền Được Mở Rộng Lên Đến 8 Muôn 4 Nghìn Quyền.

 

Trong 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Những Quyền Căn Bản Gốc Chỉ Có 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Cũng Như Nhiều phần Quyền Phụ Khác. Từ Những phần  Quyền Chính Nầy Mở Rộng Kết Hợp Sanh Ra 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Quyền Sống Cơ Bản Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Cũng Như Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người.

*             *              *

 

Hết Phần mở đầu mời xem tiếp Chương 1 Phần 1 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thời coi như không sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

-----------------------

 

 

 

CHƯƠNG 1

 

Phần 1

 

Thưa nhân loại anh em, nói đến Thiên Ý thời vô cùng vô tận. Có đến năm phần Giác Thân Thiên Ý.

1Hiến Tạng hay còn gọi là Đạo Tạng.

2- Thiên Tạng.

3- Pháp Tạng.

4- Mật Tạng.

5- Luật Tạng.

 

Chỉ cần phần Luật Tạng cũng đã có tới hàng nghìn Giác Tánh Thiên Ý. Nói gì đến Đạo Tạng, Thiên Tạng, Pháp Tạng, Mật Tạng.

 

Để hiểu rõ về phần Thiên Ý Luật Tạng vô cùng quan trọng đối với sự sống cộng đồng xã hội con người. Luật Tạng không đi vào cuộc sống. Thời nhất định cuộc sống cộng đồng xã hội sẽ đi vào đại loạn, hổn loạn, không còn trật tự gì nữa. Cuộc sống không khác gì muôn loài vạn vật, cầm, thú, mạnh được yếu thua, ăn nuốt cấu xé lẫn nhau không có kỷ cương Đạo Luật gì cả.

 

Con người đương nhiên khác hẳn muôn loài cầm thú, sống có ý thức, nhận thức của cuộc sống, nhất là cuộc sống cộng đồng xã hội. Cuộc sống có khi lên đến hàng tỷ tỷ người Nếu con người sống không có Đạo Luật, lại không làm chủ được mình, phải nói con người tàn ác hơn loài cầm, thú gấp chục gấp trăm lần. Gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. tàn sát lẫn nhau, diệt chủng lẫn nhau. Nhất là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, trở thành Ác Ma, Ác Quỷ tai họa giáng xuống không sao kể xiết. Cuộc sống khốn khổ không biết đến bao giờ chấm dứt. Khổ nơi Trần Gian, khổ xuống Địa Phủ, khổ luân hồi đọa lạc Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Đầu thai trở lại loài cầm, thú ăn nuốt lẫn nhau hết kiếp nầy, sang kiếp khác mãi mãi, không bao giờ ngừng.

 

Muốn tiến tới làm chủ vũ trụ, con người lại càng am hiểu về Đạo Luật. Kỷ cương, giới luật tinh nghiêm.

 

Sống trong đất trời, mà đi ngược lại Thiên Ý thời khó mà tìm thấy con đường tươi sáng an vui hạnh phúc, lặn hụp mãi trong đao binh khói lửa chiến tranh đầu rơi máu đổ.

 

Đạo Luật. Kỷ Cương, giới luật làm cho con người trở nên Thánh Thiện. Trí huệ cũng nhờ Đạo Luật. Kỷ Cương, giới luật mà tỏa sáng. Cho nên tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng đều từ Đạo Luật, Kỷ Cương, giới luật mà thành. Làm vua làm chúa khắp các tần trời cũng từ Đạo Luật, Kỷ Cương, giới luật mà ra.

 

Làm người sống không cần Đạo Luật, Giới Luật, lại chẳng có Kỷ Cương, hành động trái ngược Lương Tâm Vô Đạo người nầy nhất định trở thành Ác Ma, Ác Quỷ khó mà thoát khỏi sa đọa xuống các tần Địa Phủ.

*              *              *

 

Hết Chương 1 phần 1 mời xem tiếp Chương 1 Phần 2 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thời coi như không sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

-----------------------

 

 

 

CHƯƠNG 1

 

Phần 2

 

CHA TRỜI DẠY

 

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Tổ Tiên hiện thân Cha Trời, Mẹ Trời bay đến địa cầu Trần Gian sanh con đẻ cái, trên dãy núi Long Hoa. Một trăm người con trời Ông Bà Tổ Tổ Tổ đầu tiên nhân loại con người.  Nhân loại Trần Gian từ đó ra đời, tiếp nối Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống cho đến tận ngày nay.

 

Có sanh có dạy. Cha Trời sau khi dẫn 100 người con Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em. Đi tham quan sáu hư không vũ trụ. Những vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Con người đã tiến tới làm chủ, sống theo Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời văn minh trước vũ trụ Ta Bà.

 

Một Trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ chứng kiến nền văn minh Khoa Học Thiên Tiên, Địa Tiên, từ Thiên Đàng cho đến Trần Gian, Địa Phủ.  tai nghe mắt thấy tay sờ đụng.

 

Nhất là nền Văn Minh Thiên Quyền Nhân Chủ nhân loại chư thiên sống theo Thiên Ý an vui cực lạc.

 

Nhân loại Trần Gian sống theo Nhân Quyền Dân Chủ. Và đang tiến lên Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ sống bình yên Độc Lập Tự Do mưu cầu hạnh phúc. Biến cõi Trần Gian thành Thiên Đàng Cực Lạc giả tạm. Cánh cửa Thiên Đàng mở rộng nhân loại siêu sanh về trời phải nói là không thể nghĩ bàn. Nơi Địa Phủ phần lớn Địa Ngục trống không tất cả Linh Hồn đọa lạc đã siêu thoát. Nhờ nghe được Kinh Giáo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ.

 

Khi Cha Trời dẫn con cái 100 Ông Bà Tổ Tổ Tổ, trở lại địa cầu trần gian, hạ chân xuống trên đỉnh dãy núi Long Hoa. Cha Trời nhìn thấy con cái người nào người nấy trên đầu tỏa hào quang sáng rực thời biết con cái trí tuệ vô biên liền thuyết giáo dạy rằng:

   Nầy hỡi các con của Ta.

   Các con đã tham quan sáu hư không vũ trụ, và cũng đã chứng kiến nền văn minh Thiên Tiên, Địa Tiên, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở các cõi vũ trụ ấy. Sự văn minh ở Thiên Đàng, sự văn minh ở Trần Gian. Ngoài sự văn minh khoa học vật chất ra. Còn văn minh tinh thần thời các con mới hiểu tổng quát chung chung, khó mà đi vào cuộc sống.

 

   Nầy các con nơi Cội Nguồn Vũ Trụ có năm phần pháp thân của Ta. Hiến Luật Đạo Tạng Thiên Ý. Thiên Tạng Thiên Ý. Pháp Tạng Thiên Ý. Mật Tạng Thiên Ý. Luật Tạng Thiên Ý.

 

   Như các con đã nhìn thấy sự bình yên Chư Thiên ở khắp các cõi trời, và nhân loại Trần Gian vô số đất nước. Sống trong hòa bình an vui hạnh phúc, xã hội cộng đồng đi vào nề nếp, dân giàu nước mạnh, sáu hư không vũ trụ. Là nhờ văn minh Luật Tạng Vũ Trụ. Nhân loại đều sống theo Thiên Ý, sống đúng Lương Tâm của chính mình.

 

   Thiên Ý của Ta chính là Thiên Tính tự nhiên. Pháp thân Linh Giác của Ta khắp cùng hư không vũ trụ chỗ nào cũng có, nên Thiên Tính của Ta chỗ nào cũng có.

 

   Nếu các con đi ngược lại Thiên Tính của Ta cũng có nghĩa là đi ngược lại Thiên Luật Vũ Trụ. Thời các con sẽ khốn khổ vô cùng.

 

   Các con nên nhớ điều nầy Thuận Thiên Ý thời các con sống an vui hạnh phúc. Nghịch lại Thiên Ý thời các con khốn khổ không biết bao nhiêu là tai họa.

 

   Dù cho các con có thông minh đến đâu. Có văn minh vật chất đến đâu. Nếu đi ngược lại Thiên Ý thời nhất định khốn khổ tai họa.

 

   Vì thế các con cần nghe cho rõ lời truyền dạy của Ta. Và truyền lại cho đời sau. Nhiều tần lớp thế hệ con cái, cháu, chắt, chút, chít.

 

   Thế giới Tâm Linh, là thế giới trường tồn bất diệt. Thế giới chủ thể của vật chất. Trong thế giới Tâm Linh có 8 muôn 4 nghìn loài. Mỗi loài Linh Căn Tánh Thức cái biết phân biệt khác nhau. Nhưng thông minh nhất chính là Linh Căn Tánh Thức Linh Hồn con người.

 

   Xác thân con người chính là xác thân tiểu thiên vũ trụ, nên Linh Hồn con người thông minh hơn muôn loài vạn vật. Sự tiến hóa ý thức, nhận thức con người nhanh hơn các loài Cầm, Thú, hàng triệu triệu lần. Vì thế sống trong vũ trụ con người luôn đóng vai trò quan trọng.

 

   Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn con người tiến hóa Ý Thức, Nhận Thức đến đỉnh cao. Có thể Nhận Thức những gì bí mật nơi vũ trụ. Và tiến tới làm chủ vũ trụ.

 

   Chỉ có Linh Hồn con người mới Nhận Thức thấy rõ được Lương Tâm của chính mình. Còn muôn loài Cầm Thú khó mà nhận thấy Lương Tâm, Lương Tri ấy.

 

Cha Trời nhìn một trăm người con rồi hỏi:

   Các con thấy rõ Lương Tâm của chính mình không ?

 

Một Trăm người con trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha chúng con nhìn thấy rõ.

 

Cha Trời nói:

   Lương Tâm của các con chính là Tòa Án tối cao Lương Tâm con người. Tòa Án Lương Tâm con người chính là Thiên Ý của Ta ở trong Linh Hồn các con.

 

   Thiên Ý của Ta ở trong Linh Hồn các con, có Quyền phán xét tất cả. Ngay cả bản thân các con khi làm bậy trái ngược lại Thiên Ý của Ta. Có người thấy xấu hổ khi làm trái ngược lại Lương Tâm đó là người tốt.

 

   Còn những người làm nhiều tội lỗi trái ngược lại Lương Tâm. Mà không tự thấy xấu hổ đó là dấu hiệu Linh Hồn đã lạc vào con đường sa đọa. Nhất định gặt hái nhiều tai họa.

 

   Thiên Ý của Ta chính là Tòa Án Lương Tâm của các con. Ở trong Linh Hồn của các con. Những gì trái ngược lại Thiên Ý của Ta. Lương Tâm các con đều có dấu hiệu phản tỉnh cả. Chỉ trừ những kẻ đại gian đại ác U Minh bao phủ thời không còn nhận thấy Lương Tâm, Lương Tri con người.

 

Cha Trời nhìn một trăm người con rồi hỏi:

   Các con có thấy Lương Tâm các con phản tỉnh khi các con làm sai quấy những gì trái ngược lại Lương Tâm không?

 

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

   Chúng con thấy rõ Lương Tâm chúng con luôn phản tỉnh những gì chúng con làm trái lại Lương Tâm.

 

Cha Trời nói:

   Các con đã nhìn thấy rõ Lương Tâm của chính mình. Chính là các con đã thấy rõ Thiên Ý của Ta. Các con sẽ có Ta mãi mãi trong Linh Hồn các con.

 

   Thiên Ý ở trong Linh Hồn các con đóng vai trò Chủ Đạo. Tòa Án Lương Tâm của các con. Tòa Án Lương Tâm ấy chủ trì Công Lý Hóa Công. Làm cho Linh Hồn các con tiến hóa nhanh chóng lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà không sợ lạc vào con đường Ác Đạo.

 

   Nhờ Lương Tâm các con soi sáng, nên các con luôn sống hiệp Thiên Ý của Ta. Lúc nào cũng đem lại sự bình yên cho cuộc sống. Khi các con sống đúng Lương Tâm của chính mình. Thời các con thay Ta làm chủ vũ trụ.

 

Nầy các con của Ta:

   Thiên Ý chính là Thiên Tính tự nhiên. Không sanh ra và không bị diệt đi có thể nói tồn tại mãi mãi ở trong Linh Hồn mỗi các con. Và trở thành Thiên Quyền của các con. Những Quyền bất khả xâm phạm.

 

   Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho các con Thiên Ý Thiên Quyền các con là con người, các con đã làm chủ. Thiên Quyền Nhân Chủ. Đi vào cuộc sống trở thành Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chủ nghĩa cao nhất của nhân loại con người.

 

   Những người chưa thấy rõ Lương Tâm, chưa làm chủ được tòa án Lương Tâm. Nên chưa thấy rõ Thiên Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho con người làm chủ. Vì thế Nhân Quyền, Dân Chủ mới chỉ là bước đầu khởi đầu tiến tới đỉnh cao Thiên Quyền, Nhân Chủ  mà thôi.

 

   Những gì đi ngược lại Nhân Quyền Dân Chủ, Thiên Quyền Nhân Chủ. Thời coi như đi ngược lại Thiên Ý của Trời. Vi Phạm những Quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho mỗi con người, những Quyền bất khả xâm phạm. Sẽ bị huyền cơ Tạo Hóa xoay chuyển theo luật nhân quả mà thọ lãnh quả báo.

 

Nầy các con của Ta:

   Các con có thấy Lương Tâm các con Bình Đẳng không?

 

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời vâng có ạ. Khi mất bình đẳng chúng con thường phản đối, và đòi lại sự công bằng bình đẳng.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Các con có thấy Lương Tâm các con tự do không ?

 

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời vâng có ạ. Khi mất Tự Do các con thường phản đối, và đòi lại tự do.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Các con có ai là muốn chết không ?

 

Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Con Kiến còn muốn sống thay huống chi chúng con là con người. Những kẻ cướp mạng sống của kẻ khác đều là hành động trái ngược lại Lương Tâm. Phạm Thiên Ý có tội.

 

Cha Trời nhìn một trăm người con khen rằng:

   Mỗi các con đều có tòa án Lương Tâm. Lương Tâm các con chính là Tiểu Thiên Ý của Trời, tiểu Thiên Luật vũ trụ. Các con đã làm chủ được Lương Tâm thời các con đã có Chủ Quyền Tự Tại Độc Lập. Vì thế  các con không nên xâm phạm đến đời tư Chủ Quyền Tự Tại Độc Lập của người khác. Hãy tôn trọng lẫn nhau và sống thật Bình Đẳng.

 

   Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho các con những Quyền Cơ Bản. Để cho mỗi con người các con tiến lần đến làm chủ vũ trụ. Tự tại an vui hạnh phúc. Quyền con người, nếu nói cho hết thời có tới 8 muôn 4 nghìn điều. Cả Năm Phần Thiên Ý Hiến Tạng Đạo Luật. Thiên Tạng Đạo Luật. Pháp Tạng Đạo Luật. Mật Tạng Đạo Luật. Luật Tạng Đạo Luật.

 

   Nhưng tốm lại chỉ có 108 Quyền cơ bản con người. 36 phần Quyền chính. 72 phần  Quyền chính phụ. Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc là những quyền trong 36 phần Quyền chính con người. Các con tuyệt đối tôn trọng không được xâm phạm.

 

Nầy hỡi các con của Ta:

   Các con có thấy Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền Dân Chủ trong Linh Hồn các con không ?

 

Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ đồng thanh đáp rằng:

   Vâng dạ. Thưa Cha chúng con đã nhìn thấy.

 

Cha Trời lại nói:

   Nầy các con Thiên Quyền, Nhân Quyền con người không phải tự nhiên mà có. Mà từ Thiên Tính tự nhiên của Tổ Tiên ẩn tàn trong mỗi Linh Hồn các con. Trở thành những Quyền cơ bản con người. Những Quyền bất khả xâm phạm.

 

Các con  hãy nghe cho rõ ví dụ sau đây:

   Thiên Tính Nước có trong Bọt Nước khác nhau không?

 

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời: Thiên Tính Nước có trong Bọt Nước không khác nhau. Vì sao chúng con lại nói thế? Vì Bọt Nước là do Nước sanh tạo ra. Nên Thiên Tính Nước sao thời Thiên Tính Bọt Nước vậy.

 

Cha Trời khen các con thông minh lắm:

   Các con nên nhớ Thiên Tính Nước có trong Bọt Nước thời Thiên Tính trở thành Quyền của Bọt Nước. Những quyền bất khả xâm phạm.

 

   Thiên Tính Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Có trong Tiểu Linh Hồn  con người các con trở thành những Quyền Cơ Bản con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Sống, Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Là những quyền cơ bản con người. Không được vi phạm.

 

   Thiên Tính Tổ Tiên trở thành Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Tòa Án Lương Tâm của mỗi con người. Có quyền phán xét tất cả những ai vi phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Và Huyền Cơ sẽ chuyển xây những ai đi ngược lại Thiên Ý  rơi vào đại  họa.

 

   Các con là những Ông Bà Tổ Tổ Tổ lại là con của Cha Trời Mẹ Trời. Nên linh căn các con sáng tỏ rực rỡ trí tuệ vô biên Ý Thức, Nhận Thức chánh đẳng chánh giác. Nên các con thấy rõ Thiên Ý của Ta ở trong Linh Hồn các con. Trở thành tòa án Lương Tâm các con.

 

   Nhờ làm chủ được Thiên Ý Lương Tâm nên các con đã trở thành Phật Tổ Tổ Tổ. Thánh Tổ Tổ Tổ. Tiên Tổ Tổ Tổ. Thần Tổ Tổ Tổ. Chúa Tổ Tổ Tổ. Linh Hồn đã đến cảnh giới Toàn Chơn Thiện Mỹ trở thành chủ nhân Vũ Trụ.

 

   Các con thay thế Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, trông coi giang sang vũ trụ. Vận dụng Thiên Ý đi vào cuộc sống Chư Thiên và Nhân Loại phàm trần. Phán xét phân minh theo Thiên Luật Vũ Trụ.

 

   Các con truyền dạy Thiên Quyền Nhân Chủ. Nhân Quyền Dân Chủ, thành Hiến Pháp. Đạo Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống. Làm cho xã hội bình yên. Con người phát triển Đạo Đức, Nhân Cách, Phẩm Hạnh. Sống có Văn Hóa. Tiên học Lễ hậu học Văn. Tôn trọng lẫn nhau nhận thức giá trị cuộc sống. Xa lìa Độc Tài Độc Trị công bằng văn minh.

 

   Các con phải hiểu rằng: Nói đến Thiên Quyền, Nhân Quyền đi vào cuộc sống thời ai cũng như ai Bình Đẳng. Mỗi một con người sanh ra Bình Đẳng và ai cũng có Thiên Quyền, Nhân Quyền như nhau Bình Đẳng. Những quyền bất khả xâm phạm.

 

   Hãy nhận thức về Quyền con người. Tôn trọng Quyền con người. Chính là sống đúng theo Thiên Ý Cha Trời, không mong cầu hạnh phúc, hạnh phúc vẫn đến. Sống đúng Quyền con người. Tôn trọng Quyền con người, sống theo Lương Tâm luôn vì người nân đở, giúp đở cứu khổ lẫn nhau. Sống như thế  là cuộc sống văn minh trình độ dân trí cao. Không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

   Thiên Ý Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, trở thành Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Những Quyền bất khả xâm phạm là những Quyền tối cao. Không ai có quyền ngăn cấm, đánh đổ, loại bỏ.

 

   Sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền. Làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Làm chủ tòa án Lương Tâm của chính mình, thời coi như trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc.

 

   Những ai Độc Tài Độc Trị tham tàn bạo ác đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Trù dập Thiên Quyền, Nhân Quyền thời coi như đã vi phạm Thiên Ý. Nhất định huyền cơ xoay chuyển giáng tai ương đại họa đến là điều chỉ sớm hay muộn mà thôi.

 

   Sống theo Lương Tâm không phạm Thiên Ý thời Trời Đất ủng hộ, làm việc chi cũng thành, cầu chi cũng linh. Nhất định siêu sanh về trời hưởng phước.

 

   Hỡi các con của Ta. Các con sống theo Thiên Ý, không sống ngược lại Lương Tâm của chính mình, thời Thân, Khẩu, Ý các con thường trong sạch. Các con thành Phật, Thánh, Tiên, Thần,Chúa. Có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ai cũng muốn ưa nhìn. Hào quang rực rỡ.

 

   Các con đã nhận thức được tòa án Lương Tâm chính là Thiên Ý Cha Trời ở trong mỗi Linh Hồn các con, luôn phản tỉnh những gì các con sống trái Thiên Ý của Ta.

 

   Các con tôn trọng Thiên Ý tức là không làm trái ngược Lương Tâm của chính mình. Những Quyền cơ bản mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho các con, thời các con phải biết tôn trọng gìn giử, sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

 

   Những ai chống phá Thiên Quyền, Nhân Quyền, trù dập Thiên Quyền, Nhân Quyền, cấm đoán Thiên Quyền Nhân Quyền thời coi như đã phạm vào Thiên Ý. Nhất định sa đọa xuống các Tần Địa Phủ.

 

   Người hiểu biết Thiên Ý, sống theo Thiên Quyền, Nhân Quyền, sẽ tự loại bỏ được thói hư tật xấu. Đoạn trừ phiền não, không còn lạc vào Tà Đạo, Ác Đạo minh quang tỏa sáng Thánh Thiện.

 

   Khi con cái, cháu chắt, chút, chít các con thấy rõ tòa án Lương Tâm chính là Thiên Ý Cha Trời ở trong mỗi Linh Hồn con cái, cháu, chắt, chút, chít. Khi ấy con cái, cháu, chắt, chút, chít sẽ thận trọng trong mọi hành động. Cũng như ý nghĩ, và lời nói. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có lối sống Bình Đẳng, Đại Nhân, Đại Đức, Đại Từ, Đại Bi.

 

   Các con nên hiểu những người tâm ý háo sát, tham lam, tàn bạo, hận thù, cuồng tín, mê muội, ngu si thời khó mà nhận thấy tòa án Lương Tâm của chính mình. Nên không biết Thiên Ý của Trời có trong Linh Hồn của chính mình. Cứ mãi lao vào con đường tội lỗi gian ác. Linh Hồn vì thế mà sa đọa xuống các Tần Địa Phủ chịu nhiều sự hành hình khốn khổ vô biên không biết đến bao giờ siêu thoát.

 

   Nầy hỡi các con của Ta. Pháp Thân  của Ta cùng khắp hư không vũ trụ. Thiên Ý Tự Nhiên của Ta không chỉ có trong mỗi Linh Hồn các con. Mà cùng khắp hư không vũ trụ chỗ nào cũng có. Hể có tưởng niệm liền có ứng linh. Các con sống đúng Lương Tâm thời các con cầu chi cũng linh. Luôn có Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời bảo bọc che chở.

 

   Các con không được sống ngược lại Thiên Ý. Vì sống ngược lại Thiên Ý. Thời tòa án Lương Tâm các con tự nó chuyển xây theo nghiệp quả mà các con gây ra, để rồi nhận lấy tai ương kiếp họa khốn khổ mãi.

 

   Những ai sống đúng Tòa Án Lương Tâm thời coi như đã sống hiệp Thiên Ý, diệt được mọi khổ đau, kiếp họa. Nhất định siêu sanh về các cõi trời hưởng phước.

 

Cha Trời dạy:

   Các con của Ta hãy sống đúng Lương Tâm làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thực hiện tôn trọng rốt ráo những Quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những Quyền bất khả xâm phạm.

 

   Nầy các con của Ta Tòa Án Lương Tâm trong tiểu Linh Hồn các con chính là Đại Đạo, Luật Tạng vũ trụ. Tối cao trong Linh Hồn mỗi con người. Các con nên nhớ Thiên Ý Luật Tạng chính là tòa án Lương Tâm của các con.

 

   Người đánh mất Lương Tâm thời không còn là con người nữa, mà trở thành Ác Quỉ, Ác Ma không còn Nhân Tính con người. Cuộc đời đầy tội lỗi tai ương bao trùm tai họa cùng khắp. Khi mất xác phàm chết đi Linh Hồn nhất định sa đọa xuống các tần Địa Phủ trải qua vô số kiếp hành hình chết đi sống lại khốn khổ vô cùng (xem kinh Sau Thời Hậu Đế hiểu rõ hơn sự khốn khổ nơi Địa Phủ).

 

Cha Trời truyền dạy:

   Hỡi các con của Ta, hãy sống đúng toàn án Lương Tâm. Tôn trọng lẫn nhau, nhất là tôn trọng những quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Thiên Quyền Nhân Quyền những quyền bất khả xâm phạm.

 

   Nầy hỡi các con Thiên Ý của Ta ở trong tiểu Linh Hồn các con, trở thành tòa án Lương Tâm của các con, chính tòa án Lương Tâm của các con có đầy đủ 36 quyền chính 72 quyền chính phụ, 108 quyền Thiên Quyền, Nhân Quyền cơ bản con người.

 

   Trong vũ trụ, trên cõi đời, mỗi một con người sinh ra Bình Đẳng không ai hơn ai về Quyền con người. Những ai phát huy được Thiên Tánh, làm chủ Lương Tâm. Không đi ngược lại Thiên Ý trời. Thời người đó đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thành tựu vô lượng phước đức không thể nghĩ bàn. Trí huệ không thể nghĩ bàn. Thường làm vua các Tần Trời, chuyển đại pháp luân không thể nghĩ

Bàn.

 

   Các con của Ta. Nhân loại về sau muốn có được cuộc sống an vui dân giàu nước mạnh văn minh hạnh phúc. Công Bằng, Bình Đẳng thời phải sống theo Hiến Pháp Luật Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Hiệp theo Thiên Ý của Trời.

 

   Tòa Án Lương chính là nguồn Đạo Luật vô tận, hãy làm chủ tòa án Lương Tâm đi vào cuộc sống. Hiến Pháp, Luật Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền là kim chỉ nam cho cuộc sống, cho mọi tần lớp xã hội cạnh tranh công bằng bình đẳng phát triển tiến hóa đi lên.

 

   Muốn làm chủ vũ trụ, cũng như trở về Nguồn Cội mà không trực tính phản tỉnh nhìn thấy Lương Tâm của chính mình, thời khó mà nhận thấy Thiên Ý. Vì không nhận thấy Thiên Ý nên không thấy rõ những Quyền cơ bản con người Thiên Quyền, Nhân Quyền những quyền bất khả xâm phạm mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho.

 

Cha Trời nhìn khắp con cái của mình rồi hỏi:

   Trong các con có người nào. Không nhìn thấy Cội Nguồn, cũng như Thiên Ý của Ta trong tiểu Linh Hồn của các con không ?

 

Một trăm người con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha.

   Chúng con không những thấy rõ Cội Nguồn, mà còn thấy rõ Thiên Ý của Cha Trời ở trong mỗi Linh Hồn chúng con. Chúng con cũng nhận thức được Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền Dân Chủ của mỗi con người chúng con. Chúng con đã tự có Hiến Pháp, Luật Pháp trong cuộc sống. Và chúng con sẽ truyền lại cho con người con cháu của chúng con sống an vui hạnh phúc.

 

Cha Trời khen rằng:

   Các con của Ta đã trở thành Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tổ tổ tổ, Thần tổ tổ tổ, Chúa tổ tổ tổ. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Ta đã yên tâm giao vũ trụ nầy lại cho các con cai quản và sáng tạo làm cho vũ trụ xinh đẹp thêm.

 

Cha Trời nói:

   Về sau những ai sống đúng tòa án Lương Tâm, có nghĩa đã hiệp theo Thiên Ý của Trời. Thời những người ấy thường biểu lộ một tình thương vô hạn, không những đối với nhân loại con người, mà còn đối với tất cả sanh linh. Những người ấy chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các Ngài đã đi vào Công Bằng Bình Đẳng vượt lên trên cảnh giới Độc Tài Độc Trị. Chỉ sống theo Thiên Ý tỏa sáng Lương Tâm con người.

 

Cha Trời nói:

   Sống đúng Thiên Ý và làm chủ các Quy Luật, Định Luật. Quy Luật Tuần Hoàn, Quy Luật Sanh Tử. Lặp đi lặp lại. Định Luật Nhân Quả, Định Luật Nhân Duyên, Định Luật Tự Nhiên. Dẫn đến sự Ngẫu Nhiên, Tất Nhiên, Đương Nhiên. Tạo lên vận mệnh của cuộc sống. Thấp Hèn, Giàu Sang, Phúc cũng như Họa, Sa Đọa cũng như Siêu Thăng. Thời coi như các con đã làm chủ được Bộ Máy Huyền Cơ Vũ Trụ. Ra vào Sanh Tử, như đi dạo vườn hoa. Đi trong cõi Ác mà không bị cõi Ác xây chuyển làm hại. Ở trong cảnh giàu sang mà không mê đắm vật chất.

 

   Nầy các con về sau nơi nào thực hiện Thiên Quyền, Nhân Quyền thời nơi đó trình độ dân trí sẽ được nân cao. Nhân Cách Đạo Đức nân cao, Cuộc sống văn minh Vật Chất lẫn Tinh Thần. Một xã hội như thế phần đông đều siêu sanh về Trời, ít có người sa đọa xuống các Tần Địa Phủ.

 

   Trong vũ trụ Thiên Quyền Thiên Đạo cũng chính là Nhơn Đạo. Thiên Quyền Thiên Ý cũng như Đạo Đức con người mà thôi. Khi con con người làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền rốt ráo. Thời con người cũng đạt đến cảnh giới Đạo Đức cao, Nhân Hạnh, Phẩm Hạnh. Nhân Cách đỉnh cao.

 

   Sự đối nhân xử thế. Cái gốc chính là sự tôn trọng về Quyền con người lẫn nhau Bình Đẳng. Tôn trọng cái Đạo, cái Đức, cái Công, cái Ơn, cái Nghĩa. Chính là Đạo Lễ của Đạo Làm người. Thời không cầu thành Phật cũng thành Phật. Không cầu thành Thánh cũng thành Thánh. Không cầu thành Tiên cũng thành Tiên. Không cầu thành Thần cũng thành Thần. Không cầu thành Chúa cũng thành Chúa.

 

Để hiểu về tòa án Lương Tâm Cha Trời dẫn chứng rằng:

   Nầy các con của Ta thế nào là tòa án Lương Tâm?

   Các con thử nhìn xem khắp vũ trụ loài vật nào cũng muốn sống, con người cũng thế mà thôi. Tôn trọng sự sống đó là đúng luật, đúng Lương Tâm, đúng Thiên Ý.

 

   Họ không xâm phạm đến mình, mà mình lại sát hại mạng sống của kẻ khác tức là vi phạm vào tòa án Lương Tâm, vi phạm vào Quyền Sống, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Phạm vào Thiên Luật vũ trụ. Sẽ bị các định luật vũ trụ xây chuyển gặt hái tai họa. Các tội ác đứng đầu chính là giết hại tàn bạo sát hại dã man một cách phi lý vô Lương Tâm. Khó mà thoát khỏi quả báo sớm hay muộn mà thôi. 

 

   Các con thử nhìn xem khắp trái đất, loài vật nào cũng muốn có Tự Do, con người càng quý Tự Do hơn nữa. Tự Do là Thiên Tính tự nhiên. Cũng chính là Quyền Tự Do của các con, mất Tự Do là sống khổ.  Vì thế cấm đoán Tự Do là vi phạm vào Thiên Ý. Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc là quyền cơ bản chính đáng của con người. Quyền bất khả xâm phạm.

 

   Đại Đạo vũ trụ nào có xa, không ngoài Thiên Tính Thiên Ý tòa án Lương Tâm có trong mỗi Linh Hồn của các con.

 

   Các con thử nhìn xem, những gì mất Công Bằng Bình Đẳng đều bị huyền cơ Thiên Luật chuyển xây vay trả, trả vay không dứt. Lấy chỗ cao lấp xuống chỗ sâu. Nắng hạn thời mưa nhiều. Phá vở Công Bằng Bình Đẳng chính là vi phạm vào Thiên Ý Hóa Công. Mất Công Bằng Bình Đẳng là đi vào đại loạn. Cán cân công lý Hóa Công không nghiêng về bên nào chuyển xây tất cả. Đại họa vì thế mà giáng xuống triền miên.

 

   Những căn bản Luật Tạng tự nhiên vũ trụ, đi vào Luật Định vũ trụ.

Ví dụ :  Quy Luật Tự Nhiên Tuần Hoàn. Thành, Trụ, Hoại, Không. Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Đi vào Luật Định Nhân Quả. Định Luật Nhân Duyên. Định Luật Tự Nhiên. Chuyển hóa theo Đương Nhiên, Tất Nhiên, Ngẫu Nhiên. Tác động, lôi kéo, phản kháng, đồng thuận. Sanh ra muôn hình vạn trạng trong cuộc sống. Cũng như nghiện quả tốt hay xấu. Lành hay dữ, bình yên hay hổn loạn vân vân. và ..

 

   Có hiểu Thiên Ý, nắm vững Thiên Luật. Hiểu rõ Lương Tâm, thời mới gặt hái những phước đức vô tận. Cũng như muôn điều may mắn. Nhất cử nhất động đều tạo ra hằng hà sa số phước đức. Bằng ngược lại nhất cử, nhất động gieo ra vô biên tội ác, khốn khổ mãi trong ác nghiệp không có ngày ra.

 

Cha Trời dạy rằng:

   Khi chưa hiểu rõ Thiên Ý, cũng như chưa nắm vững Lương Tâm. Thời phải sống theo Giới Cấm thực hành theo Giáo Điều.

 

   Còn nếu có Hiến Pháp, Luật Pháp chân chính hiệp theo Thiên Ý. Thời phải sống theo Hiến Pháp Luật Pháp.

 

   Làm lành lánh dữ chính là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đương Nhiên sẽ gặt hái những quả báo phúc lành.

Ví dụ như xã hội bình yên, tự do mưu cầu hạnh phúc.

 

   Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp là sống có Đạo. Quý mến thương yêu nhau, tôn trọng nhau, giúp đở nhau, đó là sống có Đức. Có Đạo có Đức không sức mà hưởng phước Trời.

 

   Sống không theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Là lối sống Vô Đạo Vô Luật. Cuộc sống chỉ biết Dèm Pha, Ganh Ghét, Đâm Thọc nói xấu nhau. Hảm hại lẫn nhau. Cuộc sống như thế là cuộc sống Tà Đạo cuộc sống của ác Ma và ác Quỉ. Khi chết đi Linh Hồn sẽ bị xây chuyển sa đọa xuống các tần Địa Phủ (xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ rõ).

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Đã là con người. Dòng Giống Tiên Rồng, mang xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ con Trời, thời phải sống theo Hiến Pháp Luật Pháp Thiên Ý không sống trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Thời mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hội nhập trở về Cội Nguồn lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Hỡi các con của Ta:

   Mọi sự vật trên đời đều có Căn. Có Nguồn, Có Cội. Các con thử nhìn khắp vũ trụ. Những vật có Hình Tướng. Cũng như mọi Âm Thanh, vô lượng Hương Vị, Màu Sắc có ra. Là do Đạo Luật Tự Nhiên, chuyển động theo Quy Luật. Theo Định Luật. Nhân Quả, Nhân Duyên. Tự Nhiên. Tác động Ngẫu Nhiên, Đương Nhiên, Tất Nhiên sanh khởi ra.

 

   Còn Cội Nguồn vật chất Lực, Khí, Nước, Đất. Cũng như Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật, trong đó có Linh Hồn con người. Phát Nguồn Từ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu sanh khởi tạo ra. Ví như Nước sanh tạo ra Bọt Nước.

 

   Đại Linh Hồn Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ví như Nước sanh tạo ra Tiểu Linh Hồn Bọt Nước, Linh Hồn muôn loài vạn vật, trong đó có Tiểu Linh Hồn con người.

 

   Các con cũng đã hiểu. Bọt Nước với Nước tuy hai mà một, vì đồng cùng Bản Thể là Nước. Đại Linh Hồn Tổ Tiên Khai Hóa, với Tiểu Linh Hồn con người cũng vậy. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Linh Giác Tổ Tiên với Linh Thức Linh Hồn con người đồng cùng Bản Thể Linh Giác tối cao vũ trụ.

 

   Các con nên hiểu tất cả sự sống Tâm Linh đều cùng chung một Cội một Nguồn. Nên tất cả Tâm Linh đều Bình Đẳng. Không những Bình Đẳng về Tâm Linh mà còn Bình Đẳng về Thiên Quyền Nhân Quyền trong mỗi Linh Hồn con người.

 

Cha Trời dạy rằng:

   Cuộc sống hổn loạn không được bình yên, sanh ra mọi sự khốn khổ, phần lớn là mất đi Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Quyền mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho, những Quyền bất khả xâm phạm.

 

   Cuộc sống cứ mãi bó buộc, kìm giữ mãi trong phạm vi độc tài độc trị, không cho Tự Do, bất công và đầy phi lý.

 

   Thể Chế độc tài độc trị phần nhiều là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, nên luôn đói nghèo lạc hậu. Một thể chế ẩn tàn nhiều tai họa, gây ra chiến tranh tàn khóc chết chóc thê thảm biết là bao.

 

Nầy các con của Ta:

   Muốn có cuộc sống ổn định tự do cạnh tranh công bằng phát triển, hạnh phúc độc lập lâu dài, thời các con phải ghi chép lại tất cả những gì Ta dạy đi vào cuộc sống, trở thành Hiến Pháp Thiên quyền, Nhân Quyền. Luật Pháp ổn định trật tự xã hội mà ai ai cũng phải tuân theo.

 

   Cuộc sống trật tự ổn định xã hội phải đi vào khuôn phép Luật Pháp Đạo Luật xã hội. Có làm được như vậy thời sự cạnh tranh đa phương hóa đa dạng Phát triển xã hội, cạnh tranh công bằng đa dạng nghành nghề phát triển tiến hóa ổn định. Đạt đến cảnh giới khoa học vật chất, khoa học tinh thần văn minh cao. Giàu sang hạnh phúc công bằng văn minh.

 

   Cạnh tranh theo kiểu độc tài độc trị là cạnh tranh không có  công bằng bình đẳng. Cạnh tranh thôn tính lẫn nhau chỉ làm cho xã hội rơi vào tai kiếp khốn khổ. Sự cạnh tranh độc tài độc trị không đem lại sự văn minh nào cả. Mà chỉ làm cho xã hội chậm phát triển dẫn đến đói nghèo lạc hậu.

 

Cha Trời dạy:

   Phần lớn mọi sự tội lỗi sanh ra, là mọi tần lớp xã hội phát triển không theo Hiến Pháp, Luật Pháp, mà chỉ dựa vào quyền lực để cạnh tranh phát triển thôn tính lẫn nhau. Cuộc sống lại lạc Cội mất Nguồn, mạnh ai nấy cũng chỉ biết sống cho mình tranh quyền đoạt lợi tàn sát lẫn nhau.

 

   Các con hãy truyền dạy cho các thế hệ nhân loại về sau, phải luôn nhớ đến Cội Nguồn, sống theo Hiến Pháp Luật Pháp, dù chưa hiểu rõ Lương Tâm, không thấy Thiên Ý cũng gặt hái hạnh phúc lớn, khi bỏ xác phàm trần gian cũng được siêu sanh về các Tần Trời hưởng phước.

 

   Không có con đường nào khác hơn để cho bao thế hệ nhân loại sống trong hòa bình độc lập bình yên. Ngoài con đường Thiên Ý Đại Đạo, Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp. Cạnh tranh Công Bằng, phát triển Bình Đẳng. Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới thật sự đem lại cuộc sống văn minh ổn định cuộc sống, gắng bó giữa con người với con người phát triển Ý Thức. Nhận Thức cao phân biệt được đúng sai, nhận thức thấy rõ tòa án Lương Tâm của chính mình, và cũng hiểu rõ Thiên Ý của Trời, Thiên Luật vũ trụ. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiến tới làm chủ vũ trụ.

 

   Sống theo Thiên Ý cũng chính là sống theo Lương Tâm của chính mình. Đi vào cuộc sống Thiên Quyền, Nhân Quyền  tôn trọng lẫn nhau ai cũng  như ai Bình Đẳng.

 

   Thiên Quyền, Nhân Quyền đi vào cuộc sống, thời coi như đi vào cảnh giới thuận Thiên. Càng thuận Thiên thời cuộc sống càng ổn định càng giàu sang hạnh phúc. Như một quy luật tất yếu không gì thay đổi.

 

   Những bảo thủ chủ nghĩa Cá Nhân, Tập Tục Lạc Hậu. Mê Tín Dị Đoan, Độc Tài Độc Trị. Là tự mình dậm chân tại chỗ khó mà trở nên văn minh, làm cho cuộc sống mãi đi vào khốn khổ. Dẫn đến nô lệ Thần Quyền, nô lệ cho sự Tham Lam tàn bạo của chính mình. Rồi nhận lấy những quả báo trút xuống.

 

   Nếu không loại bỏ chủ nghĩa Cá Nhân. Loại Bỏ Tập Tục lạc hậu. Loại bỏ Mê Tín Dị Đoan. Loại Bỏ Độc Tài Độc Trị thời khó mà tiến tới cảnh Tự Do, Dân Giàu Nước Mạnh Công Bằng Văn Minh.  Khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời không thể nào làm chủ vũ trụ được.

 

Cha trời hỏi :

   Các con có thấy tất cả sự sống trong vũ trụ là cuộc sống Đa Nguyên không ?

 

Một trăm người con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như năm màu Da anh em đã là Đa Nguyên rồi. Nếu không chấp nhận sự Đa Nguyên thời không thể nào đoàn kết được. Không đoàn kết được thời coi như đi ngược lại Thiên Ý của Trời.

 

Cha Trời lại hỏi:

   Các con nhìn thấy Mùa Xuân không?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng.

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con đã nhìn thấy muôn hoa đua sắc kheo màu vô cùng rực rỡ.

 

Cha Trời nói:

   Chủ Nghĩa Mùa Xuân chính là Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, năm màu Da anh em đều nở Hoa Đạo Đức, Tỏa Hương Nhân Cách, Phẩm Hạnh rực rỡ.

 

   Những ai không chấp nhận sự Đa Nguyên. Thời người đó trí huệ còn quá lạc hậu khó mà thấy chủ Nghĩa Mùa Xuân. Chỉ thấy chủ nghĩa Mùa Đông tàn khóc hiện ra trước mắt.

 

Nầy các con của Ta:

   Khi các con hiểu rõ Chủ Nghĩa Mùa Xuân thời các con cũng đã hiểu rõ Thiên Ý của Trời. Các con đi vào Chủ Nghĩa Đa Nguyên là các con đi vào đoàn kết đại đoàn kết sống theo Hiến Pháp Thiên Quyền Thiên Ý, sống theo Luật Pháp Đạo Luật xã hội. Thời các con coi như đã có sức mạnh toàn vũ trụ. Và tiến tới làm chủ vũ trụ.

 

   Nầy các con của Ta. Khi nhân loại con người làm chủ vũ trụ, với Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Con người tha hồ mà tạo lên cảnh giới Thiên Đàng Cực Lạc.

 

   Tòa Án Lương Tâm của mỗi con người, chính là ngọn đèn Trí Tuệ soi sáng mãi trong Linh Hồn mỗi con người. Nhờ ngọn đèn Lương Tâm nhân loại không rơi vào cảnh giới U Minh sống mãi trên Thiên Đàng Cực Lạc.

 

   Nhân Loại sống đúng những Quyền Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho, thời Nhân Loại sẽ gặt hái mãi hạnh phúc.

 

   Những ai không rời Cội Nguồn làm chủ Lương Tâm, sống đúng Thiên Ý. Tôn trong Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Thời nhất định làm chủ Thiên Địa Càn Khôn. Làm chủ ba cõi Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Làm chủ Thượng Thiên Vũ Trụ. Hạ Thiên Vũ Trụ. Làm chủ Nhật, nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Làm chủ ba giới Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

 

Nầy các con của Ta:

   Những ai phát Đại Nguyện tận độ nhân loại trở về Cội Nguồn. Sống đúng Lương Tâm. Sống theo Thiên Ý. Tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền. Lại gốp công làm sáng tỏ Hiến Pháp Thiên Quyền. Luật Pháp Đạo Luật ngăn ngừa tội lỗi thời trở thành Phật Tổ Tổ Tổ. Thánh Tổ Tổ Tổ. Tiên Tổ Tổ Tổ. Thần Tổ Tổ Tổ. Chúa Tổ Tổ Tổ.

 

   Thiên Quyền Nhân Chủ là chủ nghĩa Đa Nguyên. Đại Đồng Tối Cao Vũ Trụ. Trên cả chủ nghĩa Nhân Quyền Dân Chủ không còn chủ nghĩa nào cao hơn.

 

Để cho các con hiểu rõ thêm về Thiên Ý. Ở trong Linh Hồn mỗi con người, trở thành những Quyền cơ bản con người. Những Quyền bất khả xâm phạm.

 

Cha Trời truyền dạy:

   Nầy các con của Ta. Nếu nói cho hết những Quyền cơ bản con người thời có tới 8 muôn 4 nghìn điều. Nhưng chủ chốt sanh ra 8 muôn 4 nghìn điều chỉ có 108 phần  Quyền chính 36 phần Quyền chính, 72 phần Quyền chính phụ. Cọng cả hai phần Quyền chính và Quyền chính phụ thành 108 phần Quyền.

*              *              *

 

Hết Chương 1 phần 2 mời xem tiếp Chương 2 Phần 1 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thời coi như không sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

-----------------------

 

 

 

CHƯƠNG 2

 

Phần 1

 

36- PHẦN QUYỀN CHÍNH

 

CƠ BẢN QUYỀN CON NGƯỜI

 

 

1- PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ GIÁC TÁNH THƯỢNG TÔN, ĐỘC LẬP

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta:

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên thể Tánh Tối Cao Thượng Tôn, Độc Lập không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con thấy rõ. Biết rõ  Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên Thể Tánh Thượng Tôn Độc Lập. Khắp hư không vũ trụ không lệ thuộc nào cả.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Các con nói quả không sai.

   Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Giác Linh Độc Lập. Thể Tánh Vô Vi Trong Sạch Không Cấu Nhiễm Thống nhất. Linh Giác Tổ Tiên Ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Tự Tại.

-   Quyền Độc Lập.

-   Quyền Tạo Hóa Ban Cho.

 

Quyền Cơ Bản của mỗi con người. Mỗi gia đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Tự Tại, Độc Lập là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Tự Tại Độc Lập. Thời coi như phạm Thiên Luật.

 

Xâm Phạm: Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưởng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ huyền cơ Thiên Luật xây chuyển hành xử giáng họa.

 

 Xâm Phạm Quyền Độc Lập của người khác. Hay một nước Bạn. Thời không gọi là Quyền, mà là Phạm Luật. Phạm Luật Mất Quyền. Trở thành tội phạm xâm phạm.

 

Tốm Lại: Quyền Chính Là Pháp. Quyền Pháp Phải Đi Đôi Với Luật. Phạm Luật Mất Quyền. Không Phạm Luật Mà Mất Quyền. Thời Có Quyền Đòi Lại. Quyền Cơ Bản Con Người, Cơ Bản Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

2- GIÁC TÁNH LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ THỂ GIÁC TÁNH  TỰ DO KHÔNG CẤU NHIỄM

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên Linh Giác Trong Sạch Tự Nhiên không cấu nhiễm không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con Thấy rõ. Biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên  Linh Giác Tự Do Trong Sạch. không Cấu Nhiễm Linh Giác Hoa Se Gần Bùn Mà Chẳng Nhiễm Bùn.

 

Cha Trời khen rằng đúng thế đúng thế:

   Các con nói không sai.

   Linh Giác Tự Do Trong Sạch Không Cấu Nhiễm. Chính là Thể Tánh Hoa Sen. Không tiêm nhiễm. Không bị Trói Buộc, Lệ Thuộc, Ràng Buộc vào cảnh giới nào cả. Trong Sạch.

 

   Linh Gác Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Tự Do.

-   Quyền Trong Sáng.

-   Quyền Giải Thoát.

 

Quyền Cơ Bản của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Trong Sáng. Quyền Giải Thoát. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật.

 

Những Sai Phạm Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bức.   Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thế Thiên Hành Đạo, chiếu theo Thiên Ý Công Bằng xét xử.

 

Đi Ngược Lại Quyền Trong Sáng. Quyền Giải Thoát là Ngu Si Tối Tăm. Sa Đọa Luân Hồi. Trở Thành Những Ác Ma Ác Quỷ.

 

Tóm lại: Giác Tánh Tổ Tiên, Ở Trong Mỗi Con Người Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Nhân Quyền.

-  Giác Tánh Nước, Trở Thành Quyền Bọt Nước.

-  Mất Những Quyền Cơ Bản Trên. Thời có Quyền Đòi Lại, Những Quyền Cơ Bản Con Người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

3- GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ THỂ GIÁC TÁNH CÔNG BẰNG HÓA CÔNG VŨ TRỤ

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Tổ Tiên Giác Tánh Linh Giác Công Bằng không ?

 

Một trăm người con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con thấy rõ, biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Thể Giác Tánh Linh Giác Tuyệt Đối Công Bằng, Không có sự sai khác, mọi hành động đều chuyển theo Luật Định Tự Nhiên. Pháp Thân Linh Giác Chuyển thời nhiều Luật Định cũng hiện hành. Tạo ra Định Luật Sự sống Công Bằng cùng khắp. Sự Sống Nào Cũng Theo Định Luật.

 

Cha Trời khen:

   Các con đã thành tựu thanh tịnh Huệ Nhãn nên các con mới thấy rõ Giác Tánh Linh Giác Công Bằng Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Tất cả mọi sự chuyển động đều theo luật định. Không ngoài Luật Định. Nên Tất Cả Sự Sống Ai Cũng Như Ai. Loài Vật nào cũng như loài vật nào. Theo Luật Định Vũ Trụ Tồn Tại Hay Hủy Diệt. Tất Cả Đều Có Căn Có Cội Theo Định Luật Cả. Không có sự giáng họa ban phước nào mà không theo Luật Định. Công Bằng tuyệt đối.

 

   Giác Tánh Linh Giác Công Bằng Tuyệt Đối Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Công Bằng, Như Nhau.

-   Thiên Quyền, Nhân Quyền.

-   Không Ai Khác Ai.

 

Quyền của mỗi con người, mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Tất cả  đều Bình Đẳng về Quyền  Trước Luật Định Thiên Luật.

 

Không Phạm Luật. Mà Tước Quyền Thời coi như phạm Luật. Quyền Không Phạm Luật là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Tùy theo nặng nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Luật Công Bằng theo Thiên Ý không có nghĩa sang bằng ai cũng như ai. Mà Ai cũng có Quyền Nầy. Quyền Công Bằng. Thiên Quyền, Nhân Quyền Ai Cũng Như Ai. Có Làm Có Hưởng. Có Nhân Có Quả. Theo luật định có phước có phần có công có quả. Phước Nhiều Hưởng Nhiều. Phước Ít Hưởng Ít. Những ai không cho mà lấy. Dù cho lấy của người giàu chia cho người nghèo cứ nghĩ đó là Công Bằng, nhưng thiệt ra vi phạm Thiên Luật. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chiếu theo Thiên Ý Công Bằng xét xử)

 

Nơi nào có Công Bằng thời nơi đó có Bình Đẳng. Công Bằng Bình Đẳng. Không thể tách rời nhau mà có được. Hể có Lửa là có Ánh Sáng. Có Hình thời có Tướng. Vô Hình  thời vô Tướng. Chỉ có Công Bằng giả Tạo theo kiểu Độc Tài Độc Trị. Thời không có sự Công Bằng, Bình Đẳng nào cả. Chỉ là cái Bóng của Công Bằng Bình Đẳng mà thôi.

-----------------------

 

 

4- GIÁC TÁNH LINH GIÁC BÌNH ĐẲNG

 

Cha Trời truyền dạy:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Vũ Trụ  Tổ Tiên Giac Tánh Linh Giác Bình Đẳng không ?

 

Một trăm con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn Thấy rõ. Biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Tuyệt Đối Bình Đẳng. Không có sự sai khác chỗ nào cũng như chỗ nào, khắp hư không Vũ Trụ. Không có sự sai biệt Cao Thấp Lớn Nhỏ khác nhau  Bình Đẳng. Dù cho Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên, khỡi ra một đầu lông Linh Thức. Vô lượng đầu lông Linh Thức. Cũng không có sự sai khác. Bình Đẳng. Linh Thức nào cũng như Linh Thức nào. Đều có sự Thấy, Nghe, Hay, Biết giống nhau. Tuyệt Đối Công Bằng. Ai Cũng Như Ai.

 

Cha Trời khen các con nói quả không sai:

   Thể Tánh Tổ Tiên rộng lớn như hư không. Bao trùm tất cả hư không Vũ Trụ. Thể Tánh Linh Giác tuyệt đối Bình Đẳng. Không có sự Sai Khác, Lớn Nhỏ. trước sau vẫn như thế Bình Đẳng Pháp Thể. Nên Tất Cả Sự Sống Tuyệt Đối Đi Vào Công Bằng.

 

   Thể Giác Tánh Bình Đẳng Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Bình Đẳng.

 

Quyền Cơ Bản Nhân Quyền Con Người Ai Cũng Như Ai. Không Ai Khác Ai. Của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bình Đẳng đi đến sự sống Công Bằng. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giám Họa.

 

Bảo Vệ Quyền Bình Đẳng, Sự Sống Công Bằng. Theo Thiên Ý Của Trời Là Việc Làm Vô Cùng Ý Nghĩa  Bảo Vệ Quyền Tạo Hóa Ban Cho Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

- Xã hội Công Bằng Bình Đẳng chính là Xã Hội Sống Theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Ai Cũng Như Ai Công Bằng Bình Đẳng.  Làm  nhiều công nhiều hưởng nhiều, phước lớn. Đức lớn hưởng lớn. Đó chính là Thiên Ý Hóa Công Thiên Luật Định Luật vũ trụ. Những ai dùng quyền lực làm trái ngược lại Công Bằng Bình Đẳng Phạm Thiên Ý gieo tội Ác thời Huyền Cơ Thiên Ý Vũ Trụ Xoay Chuyển Hành Xử.  Tùy Theo Nặng Nhẹ.

 

-  Không ai Có Quyền Tước Quyền Bình Đẳng Khi Người Đó Sống Đúng Luật. Tôn Trọng Quyền Công Bằng Bình Đẳng của Người Khác.

-----------------------

 

 

5- PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐỘC TÔN TIÊN THỂ

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Tổ Tiên Linh Giác Độc Tôn Tiên Thể  không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn thấy rõ. Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên là Pháp Thân Linh Giác Độc Tôn. Tối Cao Tiên Thể Tối Cao Vũ Trụ. Tự Mình Làm Chủ Lấy Tổng Thể Pháp Thân Linh Giác của chính mình. Độc Tôn Tự Chủ. Tự Tại.

 

Cha trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên là Linh Thể Linh Giác Độc Tôn. Không Phải Độc Tài gắng liền với Tự Chủ, Làm Chủ. Thiên Tánh tự làm chủ lấy mình.

 

   Thiên Tánh Độc Tôn Tổ Tiên ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở  thành:

-   Quyền Tự Chủ.

-   Quyền  Không Lệ Thuộc.

 

Tự Chủ Đa Năng của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Tự Chủ. Quyền Không Lệ Thuộc hợp theo Thiên Ý là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Tự Chủ, Quyền Không Lệ Thuộc thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Thống Trị Độc Tôn. Chủ Nghĩa Cá Nhân. Khác Xa Độc Tôn có một không hai Vũ Trụ. Ví như một Mặt Trời  Tự Nó Độc Tôn. Không Cần Thống Trị. Độc Tôn Thống Trị  Đi Ngược Lại Thiên Ý Của Trời. Làm theo Ý Độc Tài Độc Trị. Cá Nhân. Tập Thể, bè nhốm làm hại nhân loại làm hại cuộc sống Huyền Cơ xây chuyển  trả lại sự Công Bằng tự nhiên của Thiên Ý Tạo Hóa).

 

Thể Giác Tánh Tiên Thể Độc Tôn Cội Nguồn. Ở Trong Mỗi Con Người. Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Quyền Làm Chủ lấy mình. Làm Chủ Xã Hội, Làm Chủ Non Sông Tổ Quốc. Quyền Cơ Bản Làm Chủ Nầy. Trở Thành Quyền Cơ Bản. DÂN CHỦ Công Dân Ai Cũng Như Ai. Không Ai Khác Ai. 

-----------------------

 

 

6- LINH GIÁC TÁNH KHAI SANH

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh  Khai Sanh  không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên chính là Thể Linh Giác Tiên Thể Tạo Hóa Khai Sanh không thể nghĩ bàn. Vì sao chúng con lại nói thế? Nếu Thiên Ý Tổ tiên không có Thiên Tánh Tạo Hóa Khai Sanh. Thời Tổ Tiên không khai sanh ra vũ trụ. Tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Ba cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Cũng như khai lập muôn loài vạn vật. Hiện Thân ra Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra Nhân Loại Con Người chúng con  vân. và ..

 

Cha Trời nói:

   Đúng thế đúng thế.

   Thiên Tánh Tổ Tiên là Thiên Tánh Khai Sanh. Những gì Tổ Tiên khai sanh đều theo Thiên Tánh Tạo Hóa Khai Sanh cả.

 

   Thể Tánh Tạo Hóa Khai Sanh Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con. Trở thành:

-   Quyền Sanh.

-   Quyền Mưu Sanh.

 

Nhân Quyền Cơ Bản của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Sanh. Quyền Mưu Sanh. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Sanh. Quyền Mưu Sanh. Quyền Thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Những kẻ Mưu Sanh Bất Chính. Mưu Cầu Bất Chính, không theo Luật Định Tự Nhiên Công Bằng Tạo Hóa. Mà Chỉ Theo Tham Tàn Bạo Ác. Hủy diệt lẫn nhau. gây tội ác. Huyền Cơ Thiên Ý chuyển xoay hành xử.

 

Quyền Sanh, Quyền Mưu Sanh Là Quyền Tạo Hóa Ban Cho trong mỗi Tiểu Linh Hồn Con Người. Ai Cũng Như Ai. Không Ai Có Quyền Xâm Phạm. Quyền  bất khả xâm phạm. Còn Hành theo Dục Ý bất chính không theo Luật Quyền Sanh. Quyền Mưu Sanh.. Chỉ theo Tham Ý cá nhân gây ra tội lỗi. Gây hại Nhân Loại. Huyền Cơ Thiên Ý chuyển xoay giáng họa. Có Vay Có Trả. Nhân Nào Quả Nấy Không Sai.

-----------------------

 

 

7- GIÁC QUYỀN SANH, GIÁC TÁNH QUYỀN  DIỆT

 

Cha Trời dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Giác Tánh Quyền Sanh, Giác Tánh Quyền Diệt. Quyền Năng Vô Hạn không thể nghĩ bàn không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con đã chứng biết thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên. Thể Tánh Quyền Sanh. Thể Tánh Quyền Diệt. Như Ý những gì Thuận Thiên Ý Thời Sanh, trái lại Thiên Ý Tổ Tiên Thời Diệt. Quyền Tối Cao Sanh Diệt điều do Thiên Ý Tổ Tiên.

 

   Tổ Tiên Khai Sanh Vũ Trụ, Tổ Tiên Hủy Diệt Vũ Trụ Hủy diệt Tất Cả những gì nghịch lại Thiên Ý Tổ Tiên Thuận Thiên thời Phước. Nghịch Thiên thời họa. Thuận Thiên Thời Còn. Nghịch Thiên Thời Mất. Không ai có thể chống lại được. Thể Tánh Quyền Sanh. Quyền Diệt Tổ Tiên luôn chuyển theo Định Luật. Thuận Còn Nghịch Mất không gì thay đổi mãi mãi như thế.

 

Cha Trời khen:

   Các con đã thành Chánh Đẳng Chánh Giác nên mới biết rõ thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Thể Tánh Quyền Sanh. Thể Tánh Quyền Diệt Tổ Tiên như thế. Không có ai nghịch lại Thiên Ý Tổ Tiên mà trường tồn, kể cả Vũ Trụ.

 

   Thể Tánh Quyền Sanh. Quyền Diệt Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Sanh.

-   Quyền Sát.

-   Quyền Loại Bỏ.

-   Quyền Chấp Nhận.

 

Quyền Cơ Bản Nhân Quyền Con Người. Loại Bỏ những gì đi ngược lại Đạo Đức, đi ngược lại Thiên Ý, Trái Lại Lương Tâm. Chấp Nhận Hay Loại Bỏ Là Quyền Cơ Bản Mỗi Con Người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước.

 

Quyền Chấp Nhận Hay Loại Bỏ Thời Ai Ai Cũng Có. Nhưng Biết Chấp Nhận Lẽ Thiện. Loại Bỏ điều Ác  là Quyền chân chính, Quyền Căn Bản Đạo Đức Con Người. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Ý. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Tóm Lại: Quyền Là Pháp. Quyền Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Luật Trong Quyền. Quyền Trong Luật.

 

-  Không phạm Luật, mà mất Quyền. Có Quyền đòi lại những Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

-----------------------

 

 

8- THỂ GIÁC TÁNH PHẢN ỨNG, CẢM ỨNG, LINH ỨNG

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Linh Ứng, Phản Ứng, Cảm Ứng khắp cùng không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những biết rõ, mà còn nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Linh Ứng. Phản Ứng. Cảm Ứng khắp cùng hư không vũ trụ. Giáng họa, ban phước cùng khắp. Một hạt bụi mảy lông. Ác, Thiện gieo ra điều nhận lấy Phước, Họa không sót.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Giác Tánh Linh Ứng. Cảm Ứng. Phản Ứng, khắp cùng hư không. Có Cơ Có Cảm. Có Cầu Có Linh. Thể Tánh Cơ Cảm Linh Ứng, Phản Ứng đo lường tất cả của  sự Nhân Quả họa phúc.  Do con người gieo ra. Giáng Họa ban Phước theo Thiên Ý Hóa Công. Thiên Luật Vũ Trụ.

 

   Thể Tánh Linh Ứng, Phản Ứng, Cảm Ứng Tối Cao Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền  Phản Kháng.

-   Quyền Cảm Nhận.

-   Quyền Linh Ứng Thị Hiện.

 

Quyền cơ bản mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Nhất Là Phản Kháng Đúng Luật. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Những ai Phản Kháng chống lại Thiên Ý của Trời  đều bị Huyền Cơ xoay chuyển hành xử. Vì sao lại như vậy? Vì Trời Là Đấng Hóa Công Hành Xử. Tất Cả Đều Theo Luật Tự Nhiên. Không Thiên Vị Theo Trật Tự Công Bằng Bình Đẳng. Phản kháng chống lại đi ngược lại Thiên Ý là đi vào hủy diệt).

-----------------------

 

 

9- GIÁC THÂN LINH GIÁC ĐẠI ĐỒNG

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Pháp Thân Thống Nhất Đại Đồng không ?

 

Một trăm người con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời

   Chúng con không những nhìn thấy rõ. Pháp Thân Tối Cao Tổ Tiên Giác Thể  Đại Đồng cùng khắp hư không vũ trụ. Hòa Hợp Nhất Thể Thống nhất, không có sự sai khác nhau chia cắt. Thể Tánh Đại Đồng Thống Nhất.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Cội Nguồn là Thể Tánh Đại Đồng, Hòa Hợp Thống Nhất. Những gì phân biệt chia rẽ đều đi ngược lại Thể Tánh Hòa Hợp Đại Đồng nầy. Mà phải đoàn kết. Đại đoàn kết đi vào Thống Nhất. Thuận Thiên.

 

   Thể Tánh Đại Đồng, Thống Nhất Tổ Tiên  ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Thống Nhất.

-   Quyền Đồng Thuận.

-   Quyền Hòa Hợp.

 

Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Quyền Thống Nhất. Hòa Hợp. Đồng Thuận với những việc đi ngược lại Thiên Ý. Tức là tự đi vào hủy diệt. Ngược lại. Thống Nhất, Hòa Hợp. Đồng Thuận hợp theo Thiên Ý. Thời An Vui Hạnh Phúc Trường Tồn).

-----------------------

 

 

10- THỂ TƯỚNG LINH GIÁC TỐI CAO TỔ TIÊN  KHÔNG SANH, KHÔNG DIỆT, TRƯỜNG SANH, TRƯỜNG TỒN

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên không Sanh không Diệt không?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Không ai sanh ra, cũng như không mất đi. Trước sao sau vậy không có sự chết. Cũng như không có sự Thêm, Bớt. Khắp cả Hư Không Như Như thường còn, Trường Sanh mãi mãi.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Không ai sanh ra, cũng không mất đi. Pháp Thân Tối Cao Tự Nhiên Như Như thường còn. Trường sanh mãi mãi. Từ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Nầy Sanh Ra Linh Hồn Các Con.

 

   Nên Linh Hồn Các Con Cũng Không Bao Giờ Mất Đi. Trường Sanh Mãi Mãi trở thành:

-   Quyền Trường Tồn.

-   Quyền  Bất Diệt.

 

   Không ai sanh ra được Linh Hồn Của Các Con. Mà Chỉ Có Cội Nguồn của các Con. Từ Linh Giác Tổ Tiên Sanh Ra.

 

   Linh Giác Tổ Tiên, Sanh Ra Linh Thức Linh Hồn của Các Con.  Từ Thiên Tánh Tổ Tiên. Không Sanh. Không Diệt trở thành:

-   Quyền Trường Tồn.

-   Quyền Bất Diệt.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Trường Tồn Bất Diệt Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Sanh Sống thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Sát sanh, giết người, cướp lấy sanh mạng của người khác thời coi như phạm Luật Thiên. Phật, không sao tránh khỏi kiếp họa, tai họa, tai ương).

-----------------------

 

 

11- LINH GIÁC THỂ TÁNH TỰ TẠI

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Pháp Thân Linh Giác Thể Tánh Tự Tại không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên tuyệt đối An Nhiên Tự Tại, Tự Chủ Không gì lay chuyển được Thể Tánh Tự Tại Tổ Tiên. Mà còn là Thể Tánh thanh tịnh tuyệt đối. Thể Tánh Cội Nguồn của tất cả Định Luật.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Linh Giác Tổ Tiên, là Thể Tánh Tự Tại. Thể Tánh Tối Cao Cội Nguồn tất cả sự sanh diệt. Thể Tánh Tự Tại là Thể Tánh An Vui, không còn sự An Vui nào cao hơn nữa.

 

   Thể Tánh Tự Tại Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Tự Tại, Tự Chủ.

-   Quyền An Vui, An Lạc.

 

Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền  của mỗi con người.  Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước.  Hể Phạm Vào quyền  Tự Tại, Tự Chủ. Quyền An Vui, An Lạc thời coi như phạm vào Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Trộm, cướp. Hành hung tàn bạo đối với người khác, dùng bạo lực, quyền lực đè người hại người. Không gọi là Quyền Tự Tại. Mà trở thành Tự Tung Tự Tác không theo Luật vi phạm Thiên Ý. Sẽ bị Thiên Ý Hành Xử. Theo Định Luật Vũ Trụ).

-----------------------

 

 

12- THỂ GIÁC TÁNH ĐẠI TỪ, ĐẠI BI

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Đại Từ, Đại Bi không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Đại Từ Đại Bi. Giác Tánh  Thương yêu tất cả Tiểu Linh Hồn con cháu, nên mới hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời sanh ra Nhân Loại con người, xác thân tiểu Thiên Vũ Trụ, dòng giống Tiên Rồng, để cho tất cả Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật, đầu thai làm người, tiến hóa Ý Thức Nhận thức nhanh chóng, mau trở về Cội Nguồn, giải thoát mọi sự khốn khổ, an vui tự tại. Lại còn hiện thân Cha Trời Mẹ Trời nhiều lần truyền dạy Pháp Tạng, Thiên Tạng, Mật Tạng, Luật Tạng, Đạo Tạng cho con cháu nhân loại con người.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Đại Từ Đại Bi, không phân biệt Thiện, Ác, Giàu, Nghèo, Ngu, Dại, Thông Minh. Quan, Dân. Ví như ánh dương quang chiếu xuống, muôn loài vạn vật đều phát triển xanh tốt. Hể loài hấp thu Tinh Hoa Thiên Tánh Cội Nguồn nhiều thời được phát triển tươi tốt sai hoa kết quả phước đức, sự nghiệp, trí tuệ sum sê. Công Bằng Bình Đẳng.

 

   Thể Giác Tánh Đại Từ, Đại Bi Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Nhân Từ.

-   Quyền Thương Yêu.

-   Quyền Tận Độ Chúng Sinh Cứu Khổ Muôn Loài Vạn Vật.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

 

(Những ác tánh làm hại nhân loại. Ví Dụ như đầu độc làm hại Dân Trí. Tham lam tàn bạo. Gây ra Hận Thù chiến tranh binh đao máu lửa. Thời coi như vi phạm Thiên Ý đánh mất Quyền Đại Từ Đại Bi. Làm trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Tự rước lấy hậu họa).

-----------------------

 

 

13- THỂ GIÁC TÁNH CHỦ QUYỀN

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Chủ Quyền, Chủ Trì Sự Sống Vũ Trụ không ?

 

Một trăm con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn thấy rõ Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Chủ Quyền. Chủ Trì sự sống toàn vũ trụ. Không ai có thể thay thế được. Độc Tôn có một không vũ trụ.

 

Cha Trời dạy:

   Thể Giác Tánh Chủ Quyền Tối cao Vũ Trụ ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Chủ Quyền.

-   Quyền Chủ Trì.

-   Quyền Chủ Quản.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền Nhân Quyền con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Hể vi phạm thời coi như đi ngược lại Thiên Ý. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Quyền Chủ Quyền. Quyền Chủ Trì, Quyền Chủ Quản không phải là Quyền Độc Tài Độc Trị. Bắt buộc theo Ý Mình, làm theo Ý Mình. Không theo liền hại hại.  Phạm Thiên Luật gây ra tội lớn. Huyền Cơ Thiên Ý xoay chuyển giám họa, tùy theo nặng, nhẹ mà nhân lấy quả báo).

 

Quyền Cơ Bản con người Phân Quyền có nhiều hạng, nhiều phần. Cá Nhân. Xã Hội, Tập Thể.

Ví Dụ: Như những quyền căn bản con người mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Quyền Cơ Bản Chủ Quyền Tập Thể thuộc về xã hội. Quyền Chủ Quyền  Gia Đình thuộc về Cha Mẹ. Còn Quyền Chủ Quyền Đất Nước thuộc về Toàn Dân. Tất cả phải theo Đạo Luật nhất định mà Thiên Ý đã an bày.

-----------------------

 

 

14- THỂ GIÁC TÁNH LIÊN MINH

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội nguồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Tánh Liên Thông không ?

 

Một trăm người con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Thể Tánh Liên Thông. Mà còn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Thể Tánh  thống nhất Đồng Tánh Thể. TÁNH KHÔNG TÁNH chính là CHÂN TÁNH VÔ VI TỐI CAO TỔ TIÊN. Đồng Thể Tánh Cùng khắp hư không vũ trụ.

 

Cha Trời khen hy hữu thay cho các con của Ta:

   Đúng thế đúng thế.

   Thể Tánh Tối Cao Tổ Tiên là Thể Tánh Liên Thông. Pháp Thân Vô Vi, Vô Tướng Tánh Không Tánh. Chính là Chân Tánh Bao Trùm, Đồng Thể Tánh, cùng khắp hư không vũ trụ.

 

   Thể Tánh Đại Đồng Liên Thông Hợp  Nhất Tối Cao Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Liên Thông.

-   Quyền Liên Kết.

-   Quyền Hội Họp.

 

Quyền Thiên Quyền, Nhân Quyền cơ bản của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.  Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Ý Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý của sự vi phạm. Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

 

Quyền Liên Thông. Liên Kết, Hội Họp. Thuận Theo Thiên Ý. Thời phước đức vô cùng tận. Bằng ngược lại Liên Kết, Liên Thông, Hội Họp Bất Chính, đi ngược lại Thiên Ý. Phạm Thiên Luật. Không còn là Quyền nữa. Làm Ác làm hại Nhân Loại. Làm Hại Cuộc Sống. Thời coi như phạm Thiên Luật.

 

Tóm lại:  Quyền chính là Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền.

-  Không phạm Luật

Mà mất Quyền, thời có Quyền đòi lại những Quyền cơ bản con người Tạo Hóa đã ban cho.

-----------------------

 

 

15- THỂ GIÁC TÁNH THIÊN Ý NGÔN LUẬN

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Linh Giác Thể Tánh Ngôn Luận không ?

 

Một Trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ mà còn nhận biết. Thể Tánh Tổ Tiên Ngôn Luân vô biên không thể nghĩ bàn. Cùng một lúc phát ra vô lượng Âm Thanh, khác nhau, thuyết giảng khác nhau,  làm cho muôn vạn vật loài phát truyển Ý Thức, Nhận Thức chứng ngộ Đạo Pháp nhanh chóng. Chỉ trong chốc lác bằng muôn vạn ức kiếp tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Ngôn Luận Tổ Tiên không ai sánh được. Dù cho quy tập hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp bảy hư không vũ trụ, cũng không thể nào sánh kịp dù chỉ là một phần vạn Ngôn Luận Tối Cao Tổ Tiên.

 

   Thể Tánh Ngôn Luận Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn Các con trở thành:

-   Quyền Ngôn Luận.

-   Quyền  Đa Văn.

-   Quyền  Lý Luận.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền  của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Ngôn Luận, Đa Văn, Lý Luận. Bảo vệ Chính Nghĩa, nhất là bảo vệ  Thiên Ý. Thời phải nói là Phước Đức vô cùng vô tận.

 

Bằng ngược lại. Ngôn Luận, Đa Văn, Lý Luận bất chính. Làm hại sự sống cũng như làm hại con người xã hội. Thời coi như vi phạm Thiên Ý.

Ví Dụ: Mình muốn sống mà hai mạng sống của người khác. Ai nguyền rủa mình thời không thích, thế mà cứ nguyền rủa người ta. Trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Thời coi như đã phạm vào Thiên Ý. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Những ai Nói Dối, Nói Đâm Thọc. Nói Thiêu Diệt. Nói Ác Khẩu.  Làm hại con người, làm hại cuộc sống Tội Ác như non như núi. Thời khó thoát quả báo tai ương. Đọa Lạc Linh Hồn, khốn khổ mãi).

-----------------------

 

 

16- GIÁC TÁNH LINH GIÁC KHAI HÓA, TẠO HÓA

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Tánh Khai Hóa, Tạo Hóa không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Thể Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Khai Hóa Tạo Hóa. Mà Còn Tạo Hóa Đa Năng, Khai Lập Tạo Lên. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 28 tần Trời. Thượng Thiên, Trung Thiên vũ trụ. Thất Sơn Châu Báu Hạ Thiên, Đại Thiên Vũ Trụ. Khai lập Tạo Lên Thể Lực vũ trụ. Chuyển hóa khai lập tạo lên Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc. Hình thành Đất, Nước, Gió, Lửa. Tạo Lên Châu Báu, Ngọc Ngà, Vàng, Bạc, Kim Cương, Trân Châu, Lưu Ly, Pha Lê, Xà Cừ bảy báu vũ trụ, thành lập Hạ Thiên, Thượng Thiên vũ trụ. Tạo Lên Sắt, Thép, Kẻm, Chì, Đồng, Thau, Nhôm, Gang. Thành lập 18 tần Địa Phủ. Thành lập ba cõi. Cõi Trời, Trần Gian, Địa Phủ. Thành Lập Ba giới. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Thành Lập Thiên Địa Càn Khôn. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú Thiên Hà, Ngân Hà, Trái Đất. Thành Lập muôn loài vạn vật. Trong đó thành lập Con Người xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ là Cao Hơn Cả. Thành lập Luật Tuần Hoàn. Thành. Trụ. Hoại. Không. Mỗi tiểu kiếp. Thành lập tuần hoàn Xuân, Hạ, Thu, Đông trong một năm. Chuyển vận huyền cơ thành lập tuần hoàn trần gian địa cầu Ngày, Đêm trái đất. Tạo ra Vô Cực, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Bát Quái. Tạo Ra vô số Luật Định Như Luật Tự Nhiên, Luật Nhân Duyên, Luật Nhân Quả. Dẫn đến trùng hợp Ngẫu Nhiên, Đương Nhiên, Tất Nhiên. Tạo Ra Âm Thanh. Màu sắc, muôn hình vạn trạng vân vân. và .. không thể nào nói cho hết. Thể Tánh Đa Năng Khai Hóa Tạo Hóa Tối Cao Tổ Tiên như thế phải nói là không thể nghĩ bàn. Dù cho kể trăm nghìn ức kiếp cũng không hết.

 

Cha Trời Khen hy hữu thay các con của Ta:

   Trí Huệ các con không thể nghĩ bàn nên các con mới thấy rõ Thể Tánh Pháp Thân Khai Hóa Tạo Hóa Tổ Tiên như thế.

 

   Thể Giác Tánh Khai Hóa Tạo Hóa Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Khai khẩn.

-   Quyền Sáng Tạo.

-   Quyền  Tạo Lập.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Khai Khẩn, Sáng Tạo, Tạo Lập chân chính không trái Thiên Ý là quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Quyền Khai Khẩn, Sáng Tạo, Tạo Lập. Bất Chính Phạm Thiên Ý. Thời mất Quyền. Đã nói đến Quyền thời phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền.

 

Hành động trái ngược Lương Tâm Của chính mình. Gieo tội Ác, làm hại con người làm hại  cuộc sống. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Không chạy đâu cho thoát.

-----------------------

 

 

17- LINH GIÁC THỂ TÁNH NHƯ Ý

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Như Ý không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Thể  Giác Tánh Tổ Tiên Là Thể Giác Tánh Như Ý. Không gì Khai Hóa Tổ Tiên Tạo Lập mà không như ý.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Giác Tánh Như Ý. Không gì khó khăn mà Tổ Tiên làm không được. Như Khai Hóa Tạo Lập vũ trụ. Như chuyển đổi số mệnh con người. Như chuyển Họa thành Phúc. Cứu thoát tất cả khốn khổ con người, nhưng con người phải trở về Cội Nguồn, biết nghe lời truyền dạy Tổ Tiên. Là không đi ngược lại Thiên Luật Vũ Trụ. Ngược lại Thiên Ý của Trời. Thời Nhân Loại con người muốn gì được nấy. Đại Phú do Trời không gì là sai cả.

 

   Thể Giác Tánh Như Ý Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Viên Mãn.

-   Quyền Thỏa Mãn.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Viên Mãn, Thỏa Mãn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

 

Thỏa Mãn vì sự Bất Chính. Thời coi như đi vào trọng tội. Bất chính làm hai sự sống, làm hại con người. Làm hại non sông Tổ Quốc. Đi ngược lại Thiên Ý của Trời cũng chính là hành động trái ngược lại Lương Tâm chính mình, mưu mô xảo quyệt, lọc lừa xảo trá. Gieo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Nhân Quả xoay vần tai ương ập đến. Không biết đâu mà lường.

-----------------------

 

 

18- KIẾN TÁNH VÔ NGẠI

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta:

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Kiến Tánh Vô Ngại không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng không những biết rõ thấy rõ Thể Tánh Kiến Tánh Tổ Tiên không chướng ngại. Không gì trong vũ trụ mà Tổ Tiên không thấy. Dù chỉ là hạt bụi cũng không sót lọt. Tổ Tiên Nhìn thấy rõ Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật. Kể cả Tiểu Linh Hồn con người. Dù chỉ là một ý nghĩ Tổ Tiên Cũng Thấy.

 

Cha Trời khen rằng đúng thế đúng thế:

   Kiên Tánh Tổ Tiên Vô Chướng Ngại. Thấy khắp cùng vũ trụ, không chỗ nào là không thấy. Dù chỉ là ý nghĩ, ý nghĩ Lành, ý nghĩ Ác Tổ tiên đều thấy cả. Huống chi là hành động gieo nghiệp Ác. Mắt Trời lồng lộng, mảy lông cũng không thể dấu được. Sự Ban Phước Giáng Họa Thiên Ý Chuyển xây không bao giờ sai nhầm.

 

   Kiến Tánh Vô Ngại Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Nhìn.

-   Quyền Thấy.

-   Quyền Soi Sáng.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền  của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Nhìn, Quyền Thấy, Quyền Soi Sáng là Quyền Thiên Tánh Tự Nhiên Tổ Tiên trong mỗi Linh con người. Quyền bất khả xâm phạm. hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

 

Những kẻ che mắt Thiên Hạ. Không cho Thiên hạ thấy điều hay lẽ phải, cũng như sự tiến bộ văn minh nhân loại. Mà chỉ Nhìn Thấy những sai lầm để dễ cai trị là tội Ác lớn. Không tránh khỏi huyền cơ Định Luật xoay chuyển rơi vào đại họa hủy diệt.

-----------------------

 

 

19- GIÁC LINH GIÁC TÁNH NGHE VÔ NGẠI

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Tánh Nghe Vô Ngại không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy Rõ Biết Rõ. Thể Tánh Nghe Tổ Tiên Là Tánh Nghe Vô Ngại. Nghe khắp cùng vũ trụ, không gì mà Tổ Tiên Không Nghe. Dù chỉ là một niệm chưa ra tiếng. Huống chi là niệm ra tiếng. Nhất là Niệm Cha Trời Mẹ Trời, niệm Tổ Tiên thời không có sự linh ứng phước Đức nào bằng. Niệm Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên ba ngôi tam hoàn vũ trụ dù chỉ là một lần. Bằng niệm cả mười phương Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có thể nói là chuyển đổi số mạng. Tội Ác gì cũng tiêu tan, không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ. Làm Chuyển Luân Vương tận độ hà sa nhân loại. Lợi ích niệm Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên phải nói là không thể nghĩ bàn. Trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào nói hết. Những kết quả Niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao vũ trụ. Dù chỉ là niệm thầm trong Tâm trong Miệng. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đều nghe thấy rõ.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Không có gì lợi ích bằng hướng về Cội Nguồn. Niệm danh hiệu Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thời phải nói cầu chi cũng Linh, muôn nghìn may hiện đến. Dù cho tội lỗi đến đâu cũng được siêu sanh về Trời sống mãi hưởng phước. Huống chi là hiểu được một thể Tánh Đại Đà La Ni Tổ Tiên, thấu hiểu cái Quyền mà Tổ Tiên đã ban cho. Người nầy nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không xa. Đi đứng nằm ngồi thường được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời che chở, cũng như khai mở trí huệ mau thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm Chủ Vũ Trụ. Làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc.

 

   Tánh Nghe Vô Ngại Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Chuyển sang ban cho ở trong Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Nghe.

-   Quyền Nhận.

 

Quyền Cơ Bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mõi Đất Nước. Quyền Nghe, Quyền Nhận là Quyền Bất Khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Những ai còn Mê Muội nghe theo lời dạy Bất Chính Tà Giáo Ác Đạo, phạm Thiên Ý thời coi như rước họa vào thân. Không những đời mình mà còn lây sang đời con cháu. Không gì tai hại hơn là chối bỏ lời dạy Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao vũ trụ. Tạo Lập lên tất cả Sự Sống. Ban phước cho tất cả Sự Sống.

 

Nghe theo lời giả dối, lừa dối làm hại con người lạc vào Tà Ma Ác Đạo. Quỷ Đạo. Luân hồi đọa lạc vô lượng ức kiếp. Vì làm Ác phạm Thiên Luật, bị Thiên Luật hành xử. Sa Đọa Linh Hồn Giam nơi các tần Địa Ngục. Khốn khổ khó mong có ngày ra.

-----------------------

 

 

20- THỂ GIÁC TÁNH HAY, BIẾT

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Hay, Biết Vô Ngại không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Thể Giác Tánh Hay, Biết khắp cùng vũ trụ. Không gì mà Tổ Tiên không Hay, Không Biết. Dẫu cho cùng khắp pháp giới hư không. Muôn loài vạn vật mười phương, mỗi loài mỗi chủng khác nhau làm gì nghĩ gì Tổ Tiên đều hay biết rõ. Không sót một ý nghĩ, dù chỉ là hành động mảy lông. Tánh Hay, Biết Tổ Tiên cùng khắp chỗ nào cũng có. Dù cho muôn loài vạn vật Trần Gian, Thiên Đàng, Địa phủ. Chỉ cầm một niệm nghĩ đến Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thời liền được lợi ích không thể nghĩ bàn. Các Linh Hồn tội lỗi đang giam cầm nơi địa ngục liền được đầu thai chuyển kiếp làm người. Muôn loài Cầm, Thú, Yêu, Tinh Quỉ dữ nơi chốn Trần Gian. Chỉ cần nghe đến Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời sanh Tâm kính bái, hoặc là ghi nhớ dù chỉ là một lần. Cũng được chuyển kiếp đầu thai làm người.  Huống chi là nhân loại Trần Gian. Không phân biệt giàu nghèo, màu da Chũng Tộc. Thiện, Ác. Vương, Quan, Dân dã, Thông Minh, Tật Nguyền, Khốn Khó. Chỉ cần Niệm thành Tâm Niệm đến Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, tức thời chuyện dữ hóa hiền. Kiếp nạn tai qua nạn khỏi. Nếu như nghe lời dạy bảo Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời Địa Mẫu. Thời nhất định chuyển kiếp thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ, làm vua làm chúa khắp các Tần Trời. Tánh Hay, Biết Tổ Tiên không thể nghĩ bàn, chỉ cần một Niệm khởi sanh Tổ Tiên liền Hay, Biết. Tức thời chuyển số đổi đời. Từ nghèo chuyển lần thành giàu. Từ Họa chuyển lần Thành Phúc. Nếu như có người nghe được đoạn kinh nầy. Trọn phần Kính Tin. Thời người nầy nhất định siêu lên Thiên Giới Vô số kiếp sau thường đứng đầu đại chúng. Phước đức khôn cùng.

 

Cha Trời khen rằng hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Ta đã an Tâm giao tam thiên đại thiên vũ trụ, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Các Con Thừa Kế  Di Chí Ông Cha. Điều Hành Vũ Trụ. Giữ Vững Thiên Ý Hóa Công. Làm cho vũ trụ được bình an. Loài nào cũng được an vui hạnh phúc. Chỉ trừ những kẻ đi ngược lại Thiên Ý, Thời phải chịu Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

 

   Thể Tánh Hay, Biết Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên ở trong Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Hay.

-   Quyền Biết.

 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Hay, Quyền Biết là quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nghẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. Quyền Hay, Biết là Quyền bất khả xâm phạm.

 

Quyền Hay, Biết của mình. Hội Nhập Thiên Ý, hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Chạy theo điều Ác, gieo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Phạm Thiên Luật. Thời mất đi Quyền Thiên Tánh. Hay, Biết. Bị huyền cơ xoay chuyển hành xử giáng họa. Tùy theo  nghiệp ác nghiệp  gây ra. Nặng, nhẹ mà nhận lấy quả báo.

-----------------------

 

 

21- THỂ TÁNH CHỦ TRÌ

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Chủ Trì không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh chủ Trì Tổ Tiên Vô Ngại. Vì Sao Chúng Con lại nói thế? Vì Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên là nơi Khởi Nguồn Sanh ra tất cả. Vũ Trụ, Vật Chất, Con Người, Vạn vật. Sự Sanh, Sự Tử, Sự Phước, Sự Họa. Tất cả sự Chuyển Động, sự Tiến Hóa. Sự  sống đều nhờ Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên.

 

   Có Thể Ví Dụ: Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Ví Như Đại Dương, muôn nghìn loài Cá sống trong Đại Dương. Không có loài Cá nào ra khỏi Đại Dương mà sống được.

 

   Có thể nói Tam Thiên, Đại Thiên, Thế Giới. 28 tần Trời. Thất Sơn Non Tiên Châu báu. Bốn Cõi Trần Gian. 18 tần Địa Phủ. Đều ở trong lòng Tổ Tiên. Nhờ Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên. Nên mới được Tồn Tại như vậy.

 

   Nếu thể Tánh Tổ Tiên dừng Chủ Trì thời tất cả trở về hư không cát bụi. Không còn sự sống nào cả. Ngoài những Tiểu Linh Hồn đã trở về với Cội với Nguồn nương theo Pháp Thân Linh Giác Đại Linh Hồn Tổ Tiên. Mới còn tồn tại. Chờ cho Vũ Trụ mới khác sanh ra tiếp tục hiện xác tiến hóa tu hành trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác hội nhập Cội Nguồn trường sanh bất tử.

 

Cha Trời khen hy hữu thay:

   Các Con của Ta.

   Các con đã thật sự trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên các con mới Thấy, Nghe, Hay, Biết tận cùng như thế. Quả đúng không sai Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên là Thể Giác Tánh Chủ Trì Tất cả sự sống khắp hư không vũ trụ, nhờ vào Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên nầy sự sống khắp hư không vũ trụ mới được tồn tại.

 

   Thể Giác Tánh Chủ Trì Đại Linh Hồn Tổ Tiên, ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Chủ Trì.

-   Quyền Lãnh Đạo.

-   Quyền Lãnh Tụ.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Nhất là Quyền Lãnh Tụ Chính Nghĩa. Làm theo Thiên Ý của Trời.

 

Quyền Chủ Trì, Lãnh Đạo, Lãnh Tụ. Làm sáng tỏ Văn Hóa Cội Nguồn. Lãnh Tụ Chủ Trì Văn Hóa Cội Nguồn Thời phước đức không sao nói cho hết. Dù trải qua hằng hà sa số kiếp cũng không nói hết.

 

Bằng ngược lại Chủ Trì, Lãnh Đạo, Lãnh Tụ. Chủ Nghĩa Vô Thần. Độc Tài Độc Trị. Hảm hại Nhân Loại. Thời mất đi cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Phạm Thiên Ý tội Ác không sao kể hết, dù cho trải qua nghìn kiếp. Vì thế sự sa đọa cũng vô tận vô biên.

 

Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị hủy hoại mất hết những Quyền Cơ Bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Thời coi như vi phạm Thiên Luật. Nhất định Thiên Luật huyền cơ hành xử đi vào Diệt Vong. Trả lại Quyền Cơ Bản con người. Mà Tạo Hóa đã ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

22- THỂ GIÁC TÁNH TRỰC GIÁC

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Tánh Trực Giác không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ, Biết rõ. Thể Tánh Tổ Tiên Phản Tỉnh Trực Giác không thể nghĩ bàn. Mà còn là Thể Tánh Trí Huệ Vô Biên không thể nghĩ bàn. Vì sao chúng con lại nói như thế? Vì Thể Giác Tánh Trực Giác Tổ Tiên luôn luôn Phản Tỉnh làm Chủ Pháp Thân Linh Giác của mình. Có thể nói toàn Pháp Thân Linh Giác là Thể Tánh Trực Giác Phản Tỉnh Tổ Tiên. Tạo Lên Sự Thấy, Nghe, Hay, Biết. Phân Biệt Vô Tận. Toàn Năng Toàn Giác. Khắp Cùng Hư Không Pháp Thể Linh Giác Vũ Trụ. Nhất Thiết Chủng Trí. Thấy suốt Quá Khứ. Hiện Tại, Vị Lại,  dù chỉ là hạt bụi cũng thấy rõ quá khứ, hiện tại, vi lai. Thể Gáic Tánh Trực Giác là Thể Tánh Toàn Năng Toàn Giác tổ Tiên. Thể Tánh không thể nghĩ bàn.

 

Cha Trời khen hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Đúng thế đúng thế. Thể Tánh Trực Giác Tổ Tiên. Là Thể Tánh Toàn Năng Toàn Giác. Thể Tánh Trí Tuệ không thể nghĩ bàn. Không gì trong vũ trụ Hiện Tại, Quá Khứ. Vị Lại mà Tổ Tiên không thấy, không hay, không biết. Có thể nói Tổ Tiên biết trước tất cả sự việc trong vũ trụ, dù việc chưa xảy ra. Sắp xảy ra. Tổ Tiên đều thấy rõ không hề sai. Nhân loại về sau nghe được lời Kinh Nầy dù chỉ là một câu một câu một chữ cũng được lợi ích vô cùng. Huống chi là tin lời Kinh dạy thời coi như muôn sự may mắn thường đem đến. Huống chi là truyền dạy cho người. Thời người nầy nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sanh nơi đâu cũng được nhân loại tôn kính. Đứng đầu đại chúng không sai.

 

   Thể Tánh Trực Giác Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Tự Giác Thông Suốt.

-   Quyền Phản Tỉnh Nhận Định.

-   Quyền Giác Ngộ. Giác Hạnh Viên Mãn.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Tự Giác Thông Suốt, Nhận Định, Giác Ngộ, Giác Hạnh. Là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

 

Sự Mê Muội, phạm Thiên Ý  đã đánh mất Quyền Cơ Bản Thiên Tính Tạo Hóa Ban Cho. Lạc lối sai lầm mãi mãi Vô Minh che phủ. Tối tăm đọa lạc luân hồi. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Mất thân người muôn kiếp khó mong trở lại làm người.

 

Những người rời ra Văn Hóa Cội Nguồn. Không hiểu Thiên Ý Thiên Luật. Nên Phạm phải Thiên Luật, bị huyền cơ xoay chuyển. Theo Nhân Quả tốt, xấu mà nhận lãnh khổ vui, phước họa, tai ương, hủy diệt.

-----------------------

 

 

23- THỂ GIÁC TÁNH AN TRỤ

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Thể Giác Tánh Tổ Tiên Tối Cao Vũ Trụ. An Trụ Thanh Tịnh Tự Thể Giác Thân không?

 

   Khai Hóa Tạo Hóa Tổ Tiên. Khai Lập Tạo lên Vũ Trụ. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ có dành riêng cho loài nào không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tổ Tiên  Tạo Lập lên. Tam Thiên, Đại Thiên, Thế Giới. 28 Tần Trời Thượng Thiên. Trung Thiên. Hạ Thiên vũ trụ. Thất Sơn Châu Báu Non Tiên Cực Lạc. Bốn cõi Trần Gian. 18 Tần Địa Phủ. Không chỗ nào không có Thể Tánh Tổ Tiên An Trụ chủ trì cuộc sống. Nhờ sự An Trụ tự Giác Thể Tổ Tiên, nên vũ trụ mới trụ vững an toàn. Vận hành theo Thiên Ý Định Luật Vũ Trụ.

 

   Lại nữa Tổ Tiên lập lên Vũ Trụ. Không dành riêng cho bất cứ loài nào. Loài nào cũng nương theo Pháp Thân An Trụ Tổ Tiên để mà Tồn Tại. Ví Như Cá, nhờ Nước Tồn Tại.

 

   Miễn là không vi phạm Thiên Ý của trời. Nếu phạm Thiên Ý liền bị xây chuyển. Từ Thiên Đàng đoạ xuống Trần Gian. Từ Trần Gian đọa xuống Địa Phủ. Từ Địa Phủ biết ăn năng sám hối tội lỗi, thời được siêu sanh lên Thiên Đàng.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh An Trụ Tổ Tiên không chỗ nào là không có. Luôn di trì dưỡng nuôi tất cả sự sống. Làm cho muôn loài vạn vật tồn tại trường tồn tiến hóa phát triển sanh sôi nẩy nở.

 

   Tổ Tiên Khai Tạo lập lên vũ trụ. Không dành riêng cho loài nào. Loài nào cũng được sanh sống trên giang sang Tổ Tiên Tạo Lập. Nương theo Pháp Thân An Trụ Tổ Tiên mà sống.

 

   Thể Giác Tánh An Trụ Đại Linh Hồn Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền An Định.

-   Quyền An Trụ.

-   Quyền Tồn Tại.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc.Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Trong những Quyền Cơ Bản nói trên, còn những Quyền Chính Phụ. Như Quyền Cư Ngụ, An Cư bất cứ ở nơi đâu. Thiên Đàng, Trần Gian. Địa Phủ. Nhưng dù ở nơi đâu cũng phải thuận theo Thiên Ý. Nếu trái lại Thiên Ý thời liền bị Thiên Luật chuyển xoay. Luân chuyển đổi dời số phận.

 

Quyền An Định, An Trụ, Tồn Tại, Cự Ngụ, An Cư. Đúng Luật Thuận Theo Thiên Ý. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

 

Tóm Lại: Mỗi con Người. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước, đều có những Quyền Cơ Bản nói trên. Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền Tạo Hóa ban cho Bất khả Xâm Phạm. Những thế lực xâm phạm, huyền cơ Công Bằng Thiên Ý xoay chuyển hành xử.

-----------------------

 

 

24- GIÁC TÁNH TRỰC GIÁC

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Phản Hồi Không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng :

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Tánh Tối Cao Tổ Tiên là Thể Giác Tánh Phản Hồi. Không bao giờ rời xa Tánh Thể của Mình. Luôn An Trụ nơi Nguồn Cội Chính Mình. Một Định Luật không bao giờ thay đổi Như Như trước sau cũng chỉ thế.

 

Cha Trời nói đúng vậy, đúng vậy:

   Thể Giác Tánh Khai Sanh Tạo Hóa Tổ Tiên. Luôn An Trụ Tự Thể của Chính Mình. Thần Thông vô hạn. Sự An Trụ Tự Thể. Quyền năng không thể nghĩ bàn. Không gì mà Tổ Tiên không làm được.

 

   Thể Giác Tánh Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Phản Hồi.

-   Quyền Trở Lại.

-   Quyền Định Thân.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Những Quyền Cơ Bản trên là những Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Không ai có Quyền Xâm Phạm. Khi những Quyền Thuận theo Thiên Ý. Những gì đi ngược lại Thiên Ý. Huyền cơ Thiên Ý chuyển xoay giáng họa. Theo Định Luật Thiên Công Vũ Trụ.

 

Những Ai không Phản Hồi Nhận Thức, sự sai trái của mình. Rời bỏ Cội Nguồn. Xem thường Cội Nguồn  Thời không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đọa Lạc vào Ác Đạo, Ma Đạo, Quỉ Đạo. Luân Hồi mãi mãi. Khó mà trở về Thiên Đàng Cực Lạc.

-----------------------

 

 

25- THỂ GIÁC TÁNH CHỦ TRÌ

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Tánh Chủ Tánh Pháp Thân Linh Giác Cội nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Tánh Chủ Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên. Mà còn hiểu rõ về Giác Tánh Chủ Trì Nầy. Chủ Trì mọi Định Luật Vũ Trụ. Chủ Trì Sự Sống toàn Vũ Trụ. Chủ Trì cai quản tất cả Linh Hồn muôn loài vạn vật. Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên không thể nghĩ bàn.

 

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh  Chủ trì Tổ Tiên không thể nghĩ bàn. Chủ Trì tất cả Định Luật Vũ Trụ. Chủ Trì tất cả mọi sự sống. Chủ Trì Vận hành Vũ Trụ đi vào tuần hoàn đi vào trật tự. Luôn duy trì sự Công Bằng của Tạo Hóa. Không ai có thể thay thế được.

 

   Thể Giác Tánh Chủ Trì Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Chủ Trì.

-   Quyền Chủ Tọa.

-   Quyền Đứng Đầu.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể Xâm Phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Phạm những Quyền Tạo Hóa đã ban cho.

 

Chỉ khi nào Chủ Trì, Chủ Tọa cho việc hành Ác. Phạm Thiên Ý. Đương nhiên sẽ mất những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho Nầy. Trở thành người phạm tội. Tổ Chức phạm tội. Huyền cơ xoay chuyển giáng họa. Theo Định Luật Thiên Ý Vũ Trụ.

 

Nhất là Chủ Trì vận hành Văn Hóa Cội Nguồn. Thời không còn Phước Đức nào hơn. Thay Trời Hành Đạo. Cứu Khổ Nhân Loại, độ tận Chúng Sinh. Thời còn gì bằng. Muôn nghìn ức kiếp cũng không thể kể hết phước báo.

-----------------------

 

 

26- THỂ GIÁC TÁNH SỞ HỮU

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Sở Hữu Không?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Tánh Sở Hửu Tổ Tiên. Mà còn thấy rõ Quyền Quyết Định vận mệnh Vũ Trụ của Tổ Tiên. Hủy Diệt hay thành lập Vũ Trụ mới. Là do Tổ Tiên.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Sở Hữu Tổ Tiên là không thể nghĩ bàn. Những gì có nơi Vũ Trụ là Sở Hữu của Tổ Tiên. Thuộc về Tổ Tiên những gì mà Tổ Tiên Tạo Lập ra.

 

   Thể Giác Tánh Sở Hữu Khai Hóa Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Sở Hữu.

-   Quyền Tư Hữu.

-   Quyền Làm Chủ.

-   Quyền Riêng Tư.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Ý.  Phạm những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Huyền cơ xoay chuyển giáng họa theo định Luật Thiên Ý.

 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Mưu, Chủ Động, Sai Khiến, Bắt Buộc, Cưỡng Bức, tùy theo nặng nhẹ. Huyền cơ Thiến Ý chuyển xoay hành xử.

 

Tóm lại:  Quyền chính là Pháp. Quyền Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Không phạm luật mà mất Quyền. Thời có Quyền đòi lại những Quyền Cơ Bản. Mà Tạo Hóa ban cho, những Quyền Bất Khả xâm Phạm.

-----------------------

 

 

27- THỂ GIÁC TÁNH VẬN HÀNH

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Vận Hành không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ. Thể Tánh Vận Hành Tổ Tiên khắp cùng vũ trụ. Vận hành Chuyển Động chuyển hóa thành Luật Tuần Hoàn, Thành Luật Vay Trả, Thành Luật Nhân Quả, Thành Luật Nhân Duyên, Thành Luật Ngẩu Nhiên, Thành Luật Tự Nhiên, Thành Luật Tất Nhiên, Thành Luật Hiển Nhiên. Vô số Định Luật khác nữa vân. v.. Mà còn Vận Hành Cán Cân Công Lý Tạo Hóa. Phản Tỉnh, Đo Lường. Gieo Nhân Kết Quả. Của những Định Luật, Quy Luật, tình tiết Nhiều Ít, Nặng Nhẹ chính xác không sai sót mảy lông. Khắp tất cả sự sống trong vũ trụ. Dù chỉ là Ý Nghĩ cũng theo Nhân Quả của Ý Nghĩ.

 

Cha Trời khen hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Các con nói quả không sai Thể Tánh Vận Hành Tổ Tiên. Tạo Ra vô số Quy Luật, Định Luật, Giáng họa, Ban Phước. Cho muôn loài vạn vật. Tùy gieo Nhân mà hưởng quả, theo công lao. Cũng như gieo Ý Nghĩ mà sanh tạo nghiệp. Hành Động Ác, Thiện, của chính mình. Mà nhận lấy sự vui, sự khổ. Giàu sang, bần hèn. Siêu hay đọa. đều theo các Quy Luật, Định Luật xây chuyển. Không ai là tránh thoát được. Dù cho đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hành động gieo tội Ác, hành động sai Thiên Luật. Thời cũng bị các Quy Luật. Định Luật chuyển xây giáng họa sa đọa nhưng thường. Thể Tánh Vận Hành xoay chuyển Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Thiên  Tự Nhiên. Vận hành Theo Luật Định Tự Nhiên. Không chừa loài nào. Loài nào vi phạm Thiên Ý liền bị chuyển xây.

 

   Thể Tánh Vận Hành Đại Linh Hồn Tối Cao Tự Nhiên Tổ Tiên. Ở trong Mỗi Linh Hồn các Con trở thành:

-   Quyền Vận Hành.

-   Quyền Điều Hành.

-   Quyền Điều Khiển.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm, thời phạm Thiên Luật. Phạm những Quyền Tạo Hóa Ban Cho.

 

Những sai phạm. Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức tùy theo nặng nhẹ Thiên Ý giáng họa hành xử. Theo Luật Định Thiên Ý Vũ Trụ.

 

Quyền Vận Hành. Điều Hành. Điều Khiển. Đi vào Độc Tài Độc Trị. Làm hại những Quyền Cơ Bản con người. Phạm Thiên Ý. Huyền Cơ xoay chuyển loại bỏ hủy diệt.

 

Tóm lại: Thuận Thiên Ý trường tồn. Nghịch Thiên Ý hủy diệt. Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền.

-----------------------

 

 

28- THỂ GIÁC TÁNH CHUYỂN THỂ

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Chuyển Thể Giác Tánh, Thành Thức Tánh. Hiện ra Hữu Hình, Hữu Sắc không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ. Thể Tánh Đa Năng Tùy Thuận Chuyển đổi Tổ Tiên vô cùng tận. Biến Hiện Như Ý. Không có chướng ngại. Mà còn Biết rõ Thể Giác Tánh Chuyển đổi nhanh chóng Tổ Tiên. Từ Giác Tánh. Chuyển Thành Thức Tánh. Từ Vô Sắc. Chuyển thành Hữu Sắc. Từ Vô Hình chuyển thành Hữu Hình. Từ Vô Tướng chuyển thành Có Tướng. Từ Vô Tánh chuyển thành có Tánh. Từ Vô Ý chuyển thành Vô Lượng Ý. Từ Vô Pháp chuyển Thành Vô Lượng Pháp. Phải nói là không thể nghĩ bàn. Không có lời nói ngôn từ nào diễn tả nói cho hết được.

 

Cha Trời khen rằng hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Trí huệ các con không thể nghĩ bàn nên các con mới thấy suốt, thấu suốt Thể Tánh Đa Năng Tùy Thuận Chuyển đổi Tổ Tiên như thế. Quả đúng không sai. Thể Giác Tánh Đa Năng Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Thần Thông Vô Ngại. Quyền Biến. Hiện Vô Biên không thể nghĩ bàn. Chuyển Đổi Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Biến Hóa Ra vô lượng Thức Tánh. chủng loài khác nhau như ý. Vô ngại Thần Thông.

 

   Thể Giác Tánh Đa Năng, Chuyển Thể Tổ Tiên. Ở trong Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Biến Hiện.

-   Quyền Thị Hiện.

-   Quyền Chuyển Thể.

Từ Thức Tánh chuyển sang Nghiện Tánh. Thành Nghiệp Ác hay Nghiệp Thiên.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Một Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Hể Xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho, thời phải sống đúng Thiên Ý. Tức là hành động đúng Lương Tâm. Không trái ngược lại Lương Tâm.

 

Ví dụ: Biến hiện ra Ác Ma, Ác Quỉ hảm hại người. Từ Quyền Độc Tôn. Chuyển Sang Độc Tài Độc Trị. Thời không còn Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Mà phải chịu quả báo. Do Tánh Thức hành nghiệp tạo ra.

-----------------------

 

 

29- THỂ GIÁC TÁNH AN LẠC

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh An Lạc không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ. Thể Giác Tánh Tổ Tiên Thường Tịnh An Lạc. Mà còn Vô Tận Hạnh Phúc An Vui Tự Tại  không còn cái Vui nào hơn. Vì sao chúng con lại nói như thế.  Vì Thể Giác  Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Thường Tịnh An Lạc tạo ra Phước Đức khắp cùng vũ trụ không thể nghĩ bàn. Lại là Thể Tánh Như Ý muốn gì được nấy. Nên không còn cái vui nào hơn. Những ai Tôn Thờ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao Vũ Trụ. Thời Được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ban cho Phước Đức. Đại Phú Do Thiên Thời muốn gì được nấy An Lạc sung sướng Thụ Hưởng Như Ý không còn  an vui nào hơn.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Các con nói quả không sai.

   Không có Đấng Phước Đức nào hơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Không có Đấng nào Giàu có hơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba Ngôi Tối Cao Khai Lập Tạo lên vũ trụ. Không gì mà Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời không có. Chỉ cần quy kính Cội Nguồn. Tôn Thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thời cầu nguyện thường được như ý. Giàu Có. Quyền Năng. Tài Trí. Muốn bao nhiêu mà không được. Chỉ cần đủ niềm tin. Tôn Thờ Tổ Tiên Làm theo lời dạy Cha Trời Mẹ Trời, Thời cầu chi cũng linh muốn gì cũng được. Thường đực như ý.

 

   Thể Tánh Thường Tịnh An Lạc. Thể Tánh Muốn gì Hiện Nấy. Muốn gì được nấy Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Thụ Hưởng.

-   Quyền An Lạc.

 

Quyền Cơ Bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Thụ Hưởng, Thọ Hưởng. Những gì mình ra sức có công làm ra. Cũng như Trời đãi Trời Cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ xây chuyển giáng họa.

 

Thụ Hưởng, Thọ Hưởng bất chính, tham lam bạo tàn. Những hành vi không cho mà lấy. Cướp của giết người là hành vi phạm Thiên Luật. Đi ngược lại Thiên Ý. Huyền Cơ Thiên Ý Hóa Công xoay chuyển hành xử tùy theo phạm Thiên Ý nhẹ nặng mà nhận lấy quả báo.

-----------------------

 

 

30- THỂ GIÁC TÁNH KHÔNG CẤU NHIỄM

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Không Cấu Nhiễm không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh  Tổ Tiên Giác Tánh Không Cấu Nhiễm. Vì sao chúng con lại nói thế. Vì Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Tột Thế Trong Sạch Vô Vi. Tự Thể Không Cấu Nhiễm. Ví như Sen gần bùn mà không nhiễm bùn.  Dù ở trong bùn hàng triệu năm.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Các con nói quả không sai.

   Thể Giác Tánh Tổ Tiên Không bao giờ Cấu Nhiễm. Dù ở trong Vật Chất vẫn trong sáng Vô Vi. Ví như Sen ở trong bùn hàng vạn triệu năm vẫn không nhiễm bùn. Giác Tánh Minh Tâm Kiến Tánh.

 

   Thể Giác Tánh Không Cấu Nhiễm Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Tách Ly.

-   Quyền Trong Sáng.

-   Quyền Nguyên Vẹn.

 

Quyền Cơ Bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Phát Huy cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Tách Ly điều ác. Rời bỏ Độc Tài Độc Trị. Thể hiện lòng trong sáng của mình. Thương Dân Yêu Nước. Thời hay biết mấy. Những gì thuận theo Thiên Ý. Quyền cơ bản con người mới được nâng cao. Hể xâm phạm thời coi như Phạm Luật Thiên. Những sai phạm. Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc. Bắt Buộc, Cưỡng Bức, tùy theo nặng, nhẹ.  Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

-----------------------

 

 

31- THỂ GIÁC TÁNH SOI SÁNG

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Soi Sáng không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ. Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Minh Tâm Kiến Tánh soi sáng vô cùng tận. Không chỗ nào là không soi sáng. Sự Soi Sáng Nầy. Làm cho vô lượng vô biên Tiểu Linh Hồn, Tâm Linh con cháu trở về với Cội với Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Giải thoát sanh tử. Không còn sa đọa nữa. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. An Vui Tự Tại.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Soi Sáng Tổ Tiên. Là Thể Tánh Minh Tâm Kiến Tánh. Thể Giác Tánh Soi Sáng không thể nghĩ bàn. Nhờ thế mà tất Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Khi đã hướng về Cội Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Thấy rõ Biết rõ những gì bí mật Vũ Trụ. Những nơi tối tăm nhất Vũ Trụ. Ví như Dương Quang soi sáng. Phân biệt được những gì Mê, Ngộ, Siêu, Đọa. Giải Thoát, Luân Hồi Sanh Tử.

 

   Thể Giác Tánh Soi Sáng Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Soi Sáng.

-   Quyền Chỉ Đường.

-   Quyền Dẫn Đường.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Phát Huy những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Soi Sáng, Chỉ Dường. Mở Đường. Dìu dắt nhân loại trở về Cội Nguồn Thuận Thiên Ý. Thời còn phước đức nào hơn. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Chỉ đường. Dẫn đường vào con đường Ác. Trái ngược Lương Tâm. Phạm Thiên Ý. Thời khó mong tránh khỏi hậu họa. Nhân Quả xoay vần nhận lấy bao kiếp nạn tai ương.

-----------------------

 

 

32- THỂ GIÁC TÁNH MẬT TẠNG

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Mật Tạng không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên. Là Thể Tánh Mật Tạng Vũ Trụ. Ẩn tàn Vô số những Mật Tạng Năm Phần Pháp Thân Tối Cao Tổ Tiên. Nếu không hội nhập Cội Nguồn thời không thể nào chứng biết được. Dù cho có Thần Thông Thiên Nhãn nhìn thấy khắp cùng vũ trụ. Mọi sự vật, vạn vật đều thấy rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng không thể nào nhìn thấy được Tạng Tánh Mật Tạng Vũ Trụ Pháp Thân Tối Cao Tổ Tiên. Muốn thấy được Mật Tạng Vũ Trụ Tạng Giác Tánh Tổ Tiên. Thời phải trở về Cội Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Khám Phá lần ra Năm Phần Pháp Thân Mật Tạng Vũ Trụ. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm Chủ Vũ Trụ. Thay Thế Cha Trời. Mẹ Trời. Làm theo Di Chí Tổ Tiên, Ông Cha.

 

Cha Trời khen rằng hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Đúng thế đúng thế. Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên Là Pháp Thân Mật Tạng. Nếu không trở về Cội Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Thời không thể nào chứng biết được. Dù cho Thiên Nhãn nhìn thấy rõ mọi sự vật những gì trong vũ trụ.

 

   Thể Giác Tánh Mật Tạng Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Bí Mật.

-   Quyền Bảo Mật.

-   Quyền Tuyệt Mật.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bí Mật. Bảo Mật. Tuyệt Mật. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nghẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

 

Nhưng Bảo Mật sự gian Ác đi ngược lại Thiên Ý thời không gọi là Quyền nữa, mà gọi là tội, có tội.  Phải được lật tẩy tố giác.

 

(Những bí mật có hại cho nhân loại con người. Thời cần được làm sáng tỏ. Đêm ra phán xét trước Công Lý. Công Bằng xét xử).

 

Tóm lại:  Quyền chính là Pháp. Quyền Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Không phạm Luật. Mà mất Quyền. Thời có Quyền đòi lại. Quyền Cơ Bản con người. Quyền Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

33- THỂ GIÁC TÁNH TRUNG DUNG

 

Cha trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Trung Dung không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ, Biết rõ Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên. Là Thể Tánh Trung Dung. Hóa Công Tạo Hóa. Nhờ vào Giác Tánh Dung Hòa Trung Dung Tổ Tiên. Làm cho Âm, Dương tương hợp muôn sanh linh, cùng vạn vật hòa chung nhịp sống. Sanh sôi nẩy nở tiến hóa. Mà còn Thấy rõ. Biết rõ. Nhờ vào Đạo Luật Trung Dung tương hợp cùng nhau. Kết Hợp Âm Dương Hóa Hóa Sanh Sanh. Nhân Loại Nam Dương, Nữ Âm hòa hợp trao trinh sanh con cháu lưu truyền nòi giống. Nhờ Thể Tánh Đại Đạo Trung Dung Nên mọi sự sống mới được Tồn tại và phát triển ở đời.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Đại Đạo Trung Dung Tổ Tiên Là Thể Tánh Duy Trì hòa hợp. Đồng Thuận tiến hóa phát triển.

 

   Thể Tánh Đại Linh Hồn Vũ Trụ Đại Đạo Trung Dung Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Dung Hòa.

-   Quyền Liên Hợp.

-   Quyền Liên Minh.

-   Quyền Liên Kết.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi  con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

 

Vì lợi ích Cá Nhân Tập Thể. Liên Kết. Liên Minh Bất Chính làm hại nhân loại con người. Phạm Thiên Luật gây nhiều tai họa cho cuộc sống. Huyền Cơ Thiên Ý Hóa Công xoay chuyển giáng họa hủy diệt. Thuận Thiên thời còn nghịch Thiên thời mất.

-----------------------

 

 

34- THỂ GIÁC TÁNH THIÊN CAN

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Tánh Thiên Can không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ. Thể Tánh Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Là Thể Tánh Thiên Can. Đối nghịch nhau. Kìm hảm nhau. Can gián nhau. Di Trì Đa Nguyên Công Bằng, Bình Đẳng. Không cho mãi mãi Độc Tài duy nhất. Mà phải đi vào Quy Luật thống nhất. Đa Nguyên. Vì sao chúng con lại nói thế? Vì Vô Cực chuyển sanh Thái Cực. Thái Cực phân định Âm, Dương. Âm Dương phân sanh Tứ Tượng.

 

   Âm Dương, Tứ Tượng Phối Hợp Chuyển Động sanh ra Ngũ Hành. Sanh Ra Bát Quái. Vừa Tương Sanh Tương Khắc lẫn nhau. Không Cho độc Tài Duy Nhất, tiến hóa. Theo Đạo Luật Trung Dung Bình Đẳng Công Bằng Đại Đạo Vũ Trụ.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Thiên Can tối cao Tổ Tiên Là Thể Tánh luôn Tạo Ra sự Cạnh Tranh Công Bằng, Bình Đẳng. Tiến Hóa cùng nhau phát triển. Không cho sự Độc Tài. Độc Trị mãi mãi duy nhất phát triển.  Mà phải phát triển theo Đa Nguyên. Trung Dung Đại Đạo Công Bằng, Bình Đẳng tiến hóa phát triển. Vì Sự Sống Vũ Trụ Là Sự Sống Đa Nguyên. Đa hình chủng loại. Đa sanh Linh, Đa vạn Vật. Tất cả Bình Đẳng phát triển cùng nhau.

 

   Thể Tánh Thiên Can Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn Các con trở thành:

-   Quyền Can Ngăn.

-   Quyền Cấm Ngăn.

-   Quyền Cản Ngăn.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Can Ngăn, Cấm Ngăn, Cản Ngăn Là Quyền Thiên Tánh Tạo Hóa ban cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

Sự Can Ngăn, Cấm Ngăn, Cản Ngăn. Những hành vi hành Ác, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Cản Ngăn chủ nghĩa Độc Tài Độc Trị. Hủy họa Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Quyền Tạo Hóa đã ban cho là ngăn cản đúng Thiên Ý. Sự Ngăn Cản đúng Thiên Ý. Sẽ được Thiên Ý Bảo Hộ. Thành Công Đại Thành Công. Không ai có thể chống lại Thiên Ý, mà không đi vào hủy diệt. Những cá Nhân, tổ chức, dù cho đó là một đất nước, dù to lớn hùng mạnh đến đâu. Phạm Thiên Ý thời bị Huyền Cơ xoay chuyển hủy diệt như thường. Huống chi chỉ là những tổ chức Đảng Phái, Bè Phái.

-----------------------

 

 

35- THỂ TÁNH SANH THÀNH

 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Sanh Thành Không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Sanh Thành Tối Cao Tổ Tiên là không thể nghĩ bàn. Vì sao chúng con lại nói như thế? Vì  Tổ Tiên Khai Sanh ra Vũ Trụ. Tổ Tiên Khai Sanh ra Muôn Loài vạn vật. Tổ Tiên Khai Sanh ra Định Luật. Tổ Tiên Khai Sanh ra Linh Hồn Chúng Con. Tổ Tiên Khai sanh ra Thần Lực Vũ Trụ. Khai Sanh Ra đất, nước, gió, lửa. Thành Lập tam thiên đại thiên thế giới. Vô lượng cõi nước Trời, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Nói Tóm Lại Sự sanh thành Tổ Tiên là không thể nghĩ bàn.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Khai Sanh. Không những khai sanh lập thành Vũ Trụ. Mà còn Khai Sanh ra Trùng Trùng Duy Thức Tâm Linh. Trở thành Tiểu Linh Hồn Muôn Loài Vạn Vật. Trong đó có tiểu Linh Hồn con người.

 

   Thể Giác Tánh Khai Sanh Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Sanh Thành.

-   Quyền Hoàn Thành.

-   Quyền Thành Lập.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quyền Sanh. Quyền Lập. Quyền Thành. Là Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Sanh. Có Quyền Lập. Có Quyền Thành. Nhưng phải thuận theo Thiên Ý. Thời mới giữ được Quyền của mình. Phạm Thiên Ý thời mất Quyền. Nhất là khai sanh ra chủ nghĩa Vô Thần làm hại Nhân Loại.

-----------------------

 

 

36- THỂ TÁNH BAN PHƯỚC, GIÁNG HỌA

 

Cha Trời truyền dạy:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Tánh Ban Phước Giáng Họa không ?

 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Giáng Họa, Ban Phước. Tự Nhiên Công Bằng Bình Đẳng không thiên vị nào cả. Tuyệt Đối Công Minh Hóa Công Tạo Hóa. Mà còn Thấy rõ những giáng họa, cũng như ban phước đa năng. Nặng, nhẹ khác nhau. Lớn nhỏ khác nhau. Tùy theo muôn loài vạn vật Tạo Tác Gieo Nghiệp. Mỗi một Hành Động đều Khởi Gieo Nghiệp Số. Tạo Lên Số Phận Mỗi Người. Mỗi Loài. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Những gì mình tạo ra thời mình phải nhận lấy. Không ai nhận thế cho mình.

 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Giáng Họa Ban Phước. Là Thể Giác Tánh Luật tạng Định Luật Thiên Ý. Tự Nhiên. Không thiên vị. Tuyệt Đối Công Bằng Bình Đẳng. Thể Tánh Phản Ứng Đo Lường Giáng Họa. Ban Phước Chính Xác không sai sót mảy lông, nghiệp quả Tốt Xấu muôn loài gieo ra. Thời muôn loài nhận lấy. Không ai nhận lấy thay thế cho mình.

 

   Thể Tánh Giáng Họa, Ban Phúc. Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

-   Quyền Khen Thưởng.

-   Quyền Phạt Tạ.

-   Quyền Phán Xét.

-   Quyền Kết Tội.

-   Quyền Luận Tội.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Phán Xét, Quyền Hành Xử, Quyền Luận Tội, Quyền Kết Tội Phải Hợp Pháp, Hợp Hiến. Nhất là Theo Thiên ý Công Bằng Xét Xử.

 

Vi phạm vào những Quyền cơ bản nói trên. Thời coi như vi phạm Thiên Luật. Vi phạm những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như Phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

 

(Luận tội ép Buộc, ép Cung Là Luận Tội Phi Pháp. Không gọi là Quyền Luận Tội. Mà hành vi có tội).

 

Tóm lại: Quyền là Pháp. Hành Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Đã mất Quyền thời không còn cái Quyền để xét xử hay buộc tội người khác.

-----------------------

 

*         *         *

36 Phần Thể Giác Tánh Linh Giác Cơ Bản Từ Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ LUẬT TẠNG Tối Cao Tổ Tiên. Có Trong Tiểu Linh Hồn Linh Thức Mỗi Con Người. Trở thành Tòa Án Lương Tâm Mỗi Con Người. Cũng như những Quyền Cơ Bản. Mà Tạo Hóa Tổ Tiên Truyền Sang Ban Cho. Những Quyền bất khả xâm phạm.

-----------------------

 

*              *              *

 

Hết Chương 2 phần 1 mời xem tiếp Chương 2 Phần 2 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thời coi như không sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

-----------------------

 

SAU ĐÂY LÀ 72 QUYỀN CHÍNH PHỤ

 

CAO ĐỨC TOÀN

 

HẾT QUYỂN 1.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét