Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA LUẬT TẠNG QUYỂN 2

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

 

LONG  HOA

 

 

LUẬT  TẠNG

 

 

THIÊN ẤN                 THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ                  QUẢNG NGÃI

 

2015

 

QUYỂN THƯỢNG

 

CAO ĐỨC TOÀN

 

QUYỂN 2

 

 

 

CHƯƠNG 2

 

Phần 2

 

72- QUYỀN CHÍNH PHỤ

 

 

1- QUYỀN KHÔNG NÔ LỆ, LỆ THUỘC

 

THỂ GIÁC TÁNH KHÔNG NÔ LỆ. CỘI NGUỒN TỰ TẠI TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN KHÔNG NÔ LỆ. LỆ THUỘC. CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Quyền Không Nô Lệ. Không Lệ Thuộc phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Không Lệ Thuộc.

-   Quyền Xả Bỏ Tất Cả.

Và những Quyền phụ khác nữa. Như Quyền Vô Tư. Thanh Nhàn. An Nhàn. Không Vướng Bận. Không Ràng Buộc. Vâng và..

 

Các phần Quyền Căn Bản Thức Tánh có Quyền  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói Chung 36 phần  Quyền Chính 72 phần Quyền Phụ của Thiên Quyền. Nhân Quyền.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Trị.

-   Quyền Chủ Trị.

-   Quyền Tự Do Không Vướng Bận.

Vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Nói đến Luật thời phải hiểu căn bản của Luật. Luật sanh ra để bảo vệ Quyền Pháp. Mỗi Hành Pháp phải theo khuôn Phép Pháp Luật.

 

Những Hành vi trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Coi như đã vi Phạm Thiên Ý. Cũng chính là vi phạmThiên Luật Vũ Trụ. Tự Do Hành Động trái Thiên Luật. Thời sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển Hành Xử theo Thể Tánh Tự Nhiên Luật Định giáng họa. Không chừa một ai kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Quyền không Nô Lệ, Lệ Thuộc. Phát Nguồn từ Thể Tánh. Thượng Tôn. Độc Lập Cội Nguồn Vũ Trụ.  Quyền căn bản con người. Bị Nô Lệ, Lệ Thuộc. Có nghĩa là mất đi cái Quyền căn bản Không Nô Lệ, Không Lệ Thuộc Tạo Hóa Ban Cho. Có Quyền đòi lại Quyền đã mất. Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

2- QUYỀN THƯỢNG TÔN VÔ THƯỢNG

 

THỂ GIÁC TÁNH THƯỢNG TÔN VÔ THƯỢNG THỐNG NHẤT CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Quyền Thượng Tôn Vô Thượng. Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Thống Nhất. Thể Tánh Thống Nhất.

-   Quyền Thống Nhất, Thể Thức Thống Nhất.

 

Quyền Cơ Bản trong nội Thể Linh Giác kết hợp với những Quyền Khác. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng:

Như Quyền:

-   Quyền Độc Lập Mưu Sanh.

-   Quyền Độc Lập Khai Sanh.

-   Quyền Độc Lập Chủ Quyền.

-   Quyền Độc Lập Tự Do.

Vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi Luật. Phạm Luật mất Quyền.

 

( Mỗi Hành Pháp đều phải theo khuôn Phép Pháp Luật. Những Hành Động trái lại Thiên Ý. Trái lại Tòa Án Lương Tâm. Vi phạm Thiên Ý. Thời sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển . Theo Luật Định Tự Nhiên Cội Nguồn Tối Cao Vũ Tụ, chuyển xây giáng họa).

 

Quyền Pháp và Luật Định luôn đi song đôi với nhau. Tuy hai mà một.. Tuy Một mà hai. Như Lửa và Ánh Sáng. Như Nước Tánh Ướt. Có Ướt là có Nước. Có Ánh Sáng là có Lửa. Ví như Độc Lập mà mất Tự Do. Thời không còn là Độc Lập nữa. . Quyền Thống Nhất luôn đi đôi với Chủ Quyền.

 

Mất Quyền Thống Nhất Độc Lập Tự Chủ. Thời có Quyền phản Đối. Phản Kháng. Đòi Lại  Những Quyền Cơ Bản mà Tạo Hóa Ban Cho, nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ trong Thiên Quyền. Nhân Quyền Luật Tạng Vũ Trụ Cội Nguồn. Những quyền bất khả xâm phạm.

-----------------------

 

 

3- QUYỀN PHÂN CHIA

 

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH PHÂN CHIA. TRỞ THÀNH QUYỀN PHÂN CHIA. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Phân Chia.

-   Quyền Phân Ly.

-   Quyền Ly Tán.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền. của mỗi con người. Mỗi Tổ Chức. Mỗi Tập Thể. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Có Quyền Phân Chia, Phân Ly, Ly Tán. Khi không còn phù hợp với nguyện vọng nữa. Công Bằng, Bình Đẳng Trước Luật Định Vũ Trụ.

 

Có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Phân Chia Quyền Lực.

-   Quyền Phân Chia Chủ Quyền.

-   Quyền Giải Tán Hội Họp.

-   Quyền Cắt, Chia Tự Chủ.

-   Quyền Công Bằng Phân Chia Quyền Lực.

Vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Những gì Khởi Sanh, đều phải theo Luật. Mới giữ được Quyền của mình, đi vào Quỷ Đạo ổn định. Đại Đạo Tồn Sanh. Sự Khởi Sanh không theo Quy Luật. Định Luật. Là sự Khởi Sanh Đi Ngược lại Thiên Ý, rơi vào Tà Đạo Ác Đạo. Sẽ bị Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển hủy diệt giáng họa.

 

Những Hành Động trái lại Tòa Án Lương Tâm. Thời coi như đã vi phạm Thiên Ý. Phạm Thiên Ý. Thời coi như mất đi Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho.

 

Các Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Phát Nguồn từ Cội Nguồn Thể Giác Tánh Cội Nguồn tối cao Vũ Trụ. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất đi Quyền Cơ Bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ ban Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Đòi lại. Sự Công Bằng, về Quyền con người.

 

Nói chung là Quyền mở rộng liên kết 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Và những Quyền phụ khác nữa. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Chủ nghĩa Độc Tài Độc Trị Là chủ nghĩa hủy hoại Quyền Cơ Bản con người. Hủy hoại Thiên Quyền, Nhân Quyền. Làm cho con người khốn khổ. Vì đã mất đi những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

4- QUYỀN BÌNH ĐẲNG

 

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH BAO BỌC. CHỞ CHE TRỞ THÀNH CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Bảo Bọc.

-   Quyền Chở Che.

Và những Quyền Chính Phụ khác, như Quyền Dưỡng, Quyền Nuôi, Quyền Chăm Sóc vâng v..

 

Những Quyền Cơ Bản Chính Phụ. Có Quyền liên kết với những Quyền khác. Trọng nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Bảo Bọc Tự Nguyện

-   Quyền Che Chở Tự Giác

-   Quyền Phản Kháng Che Chở.

Vâng và ..

 

Các Quyền cơ bản liên kết với nhau Thành Văn Quyền nhiều Quyền trong một sự  việc. Vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Mọi vận động Trường Tồn đều chuyển theo Định Luật Vũ Trụ. Không đi ngược lại Định Luật Vũ Trụ. Nếu đi ngược lại Thiên Luật Vũ Trụ. Thời sẽ bị Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển giáng họa hủy diệt. Nói tới Quyền thời phải đi đôi với Pháp. Quyền  Pháp thời phải đi đôi với Luật. Mỗi Hành Động. Đều phải Theo Khuôn Phép Mẫu Mực. Định Luật Pháp Tạng Vũ Trụ.

 

Những Hành Động Trái lại Tóa Án Lương Tâm. Cũng chính là vi phạm Thiên Ý. Tự Hành Động không theo Định Luật Thiên Ý. Phản ngược lại Thiên Ý. Gieo ra Tội Ác. Làm hại Nhân Loại. Làm hạ sự sống. Sẽ bị Bộ máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử giáng họa.

 

Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị. Đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Dương nhiên sẽ bị loại. Thay thế vào đó là Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Công Bằng, Bình Đẳng.

 

 Sự hiện hữu ở thể chế, Độc Tài Độc Trị. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Vì đi ngược lại Thiên Ý. Không theo Định. Luật Trường Tồn mà theo Định Luật Hủy Diệt.

 

 

Các Quyền Cơ Bản Phát nguồn từ thể Giác Tánh Tối Cao Cội Nguồn Vũ Trụ. Trở thành Quyền cơ bản con người.

 

Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho Cuộc sống rơi vào cảnh khốn khổ. Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Khởi Tố đòi lại Quyền đã mất. Quyền cơ bản của mỗi con người.

 

Nói chung là những phần  Quyền Chính, Phụ có Quyền mở rộng 36 phần  Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Cũng như các Quyền Phụ khác. Trong Luật Tạng Cội Nguồn đi vào đời sống. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

5- QUYỀN GIAO ƯỚC, HÔN PHỐI, HIỆP ĐỊNH

 

THỂ GIÁC TÁNH GIAO ƯỚC. HÔN PHỐI, HIỆP ĐỊNH CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN CHÍNH PHỤ CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Giao Ước.

-   Quyền Hôn Phối.

-   Quyền Hiệp Định.

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Có Quyền kết hợp với những Quyền khác Như Quyền Giao Ước Tự Quản. Quyền Kết Hợp Phối Hợp. Quyền Hiệp Định Liên Minh. Vâng v..

 

Những Quyền cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền đều phát Nguồn từ. Thể Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên. Thành Quyền cơ bản Con Người. Khi Quyền  được  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền chính phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Hôn Phối Tự Nguyện.

-   Quyền Giao Ước Tự Do.

-   Quyền Phối Hiệp, Hợp Tác.

-   Quyền Hiệp Định Tự Chủ.

Vâng  v..

 

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền thời phải đi đôi với Pháp.  Quyền  Pháp thời phải đi đôi với Luật.

 

Mỗi Hành Động về Quyền. Đều phải khuôn phép theo Luật Định Vũ Trụ. hiệp theo Thiên  Ý. Thời mới được coi như Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Còn mỗi Hành Động trái ngược lại Tòa Án  Lương Tâm. Thời coi như đã phạm Thiên Ý. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Chuyển  hành xử giáng họa.

 

Các Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người Phát nguồn từ Thể Giác Tánh Cội Nguồn Vũ Trụ. Trở thành Quyền Cơ bản con người.

 

Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Trở thành lệ thuộc nô Lệ khốn khổ. Có quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Đòi Lại  sự Công Bằng, Bình Đẳng. Về Quyền cơ bản của mỗi con người. Nói chung là những Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

6- QUYỀN MƯU SANH, MƯU CẦU

 

THỂ GIÁC TÁNH MƯU SANH. MƯU CẦU CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN MƯU SANH, QUYỀN MƯU CẦU. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Mưu Sanh.

-   Quyền Mưu Cầu.

-   Quyền Nhu Cầu.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Mưu Sanh. Mưu Cầu. liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền chính phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Mưu Sanh Lập Nghiệp.

-   Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc.

-   Quyền Mưu Sanh Khai Sáng.

-   Quyền Mưu Cầu Tư Lợi Chân Chính.

-   Quyền Mưu Sanh Tự Do An Lạc.

Vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Những quyền Cơ Bản. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người là Những Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Phải đi đôi với Pháp. Pháp Quyền  phải đi đôi với Luật. Mỗi Hành Động đều phải theo Khuôn Phép. Không Hành Động trái ngược lại Thiên Ý. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Thời coi như phạm Luật Thiên. Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển hành xử giáng họa.

 

Mất đi Quyền Mưu Sanh, Mưu Cầu. Và những Quyền cơ bản khác, có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Rơi vào cuộc sống khốn khổ, cùng đường ngõ cụt. Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Đòi Lại sự Công Bằng , Bình Đẳng. Quyền cơ bản  Con Người theo Luật Định. Thiên Luật. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

7- QUYỀN HỦY DIỆT LOẠI BỎ

 

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN. TỐI CAO, ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH HỦY DIỆT LOẠI BỎ, HỦY BỎ. TRỞ THÀNH QUYỀN LOẠI BỎ, HỦY BỎ. QUYỀN CƠ BẢN CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Hủy Diệt.

-   Quyền Loại Bỏ.

-   Quyền Sa Thải.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Hủy Diệt. Loại Bỏ. Sa Thải. Có Quyền liên kết với những Quyền. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Và những Quyền Phụ khác nữa. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Loại Bỏ những Giáo Điều Vi Hiến, Vi Luật.

-   Quyền Đính Chính Sửa Sai, Sửa Đổi, Sửa Lỗi.

 

Cho Đúng, Cho Hay, Cho Ngay, Cho Đẹp, Cho Tốt. Phù hợp Tòa Án Lương. Thuận Thiên Ý Cha Trời.

 

Cần Lưu Ý: Quyền Con Người là Quyền phạm vi rất rộng.  Quyền Con Người ở phạm vi Cá Nhân. Ở phạm vi Xã Hội. Phạm Vi Đất Nước. Cũng như Quyền Con Người về Địa Cầu. Rộng lớn hơn nữa là Quyền Con Người nơi Vũ Trụ.

 

Tuy Căn Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền có 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Nhưng khi mở rộng liên kết các Quyền. Thời lên đến hàng nghìn, hàng vạn Quyền. Tận cùng là 8 muôn nghìn Quyền. Sự Sống toàn năng toàn giác của Tiểu Linh Hồn. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

 

Để khỏi vi phạm về Quyền Con Người. Cũng như sự báo ứng của Nghiệp Quả. Thời tất cả phải đi vào Luật. Thời sự sống mới có ý nghĩ, đi vào Trường tồn Hạnh Phúc. Những gì hành động trái lại Tòa Án Lương Tâm. Phạm Thiên Ý. Dục vọng Mê Muội. Hành động điên cuồng. Gây ra nhiều Tội Ác. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. Theo định Luật Thiên Ý Hóa Công.

-----------------------

 

 

8- QUYỀN THEO, KHÔNG THEO

 

THỂ GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN TỰ CHỦ. THEO. KHÔNG THEO TRỞ THÀNH QUYỀN THEO. KHÔNG THEO. TỪ CHỐI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính phụ.

-   Quyền Theo.

-   Quyền Không Theo.

-   Quyền Từ Chối.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Theo. Không Theo. Từ Chối. Liên Kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Nguyện Theo Cha Trời Mẹ Trời.

-   Quyền Tự Chủ Phò Trì Văn Hóa Cội Nguồn.

-   Quyền Từ Chối Không Theo Chủ Nghĩa Vô Thần.

Vâng v..  Tự Tại.

 

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền thời phải đi đôi với Pháp. Đã nói đến Pháp Quyền thời phải đi đôi với Luật. Pháp Hành thời Luật cũng Hiện. Pháp và Luật luôn đi đôi với nhau. Cũng như Thể và Dụng, trong Dụng có Thể. Phạm Luật Mất Quyền. Có Quyền thời phải đúng Luật.

 

Vì Vậy mỗi Hành Động. Đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Hành Động không theo Luật. Thời mất đi cái Quyền cơ bản của chính mình. Vì đã vi phạm Thiên Ý. Tự do Hành Động trái Pháp Luật. Gây ra nhiều Tội Ác. Làm hại Nhân Loại. Làm hại cuộc sống. Huyền Cơ theo Luật Định Thiên Ý xây chuyển Giáng Họa.

 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc tùy theo nặng nhẹ, huyền cơ Thiên Ý chuyển xoay hành xử. Theo Định Luật Tự Nhiên Hóa Công.

-----------------------

 

 

9- QUYỀN ĐỐI LẬP, CHỐNG TRẢ

 

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN, ĐỐI LẬP. CHỐNG TRẢ TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐỐI LẬP, CHỐNG TRẢ QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Đối Lập.

-   Quyền Chống Trả.

-   Quyền Phản Kháng.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Đối Lập. Chống Trả. Phản Kháng. Có Quyền liên kết với những Quyền. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Đối Lập Chính Trị.

-   Quyền Chống Trả Kẻ Thù.

-   Quyền Phản Kháng Áp Bức.

-   Quyền Chống Trả Bất Công.

-   Quyền Thống Nhất, Đồng Thuận Ý Chí.

Vân . v..

 

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền thời phải đi đôi với Pháp. Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Phạm Luật thời mất Quyền. Cũng như còn Lửa còn Nóng. Hết Lửa hết Nóng. Pháp và Luật luôn song hành nhau tuy hai mà một. Tuy một mà hai. Lửa thời phải Nóng. Mà Nóng là dụng thể của Lửa. Nóng và Lửa không khác gì Pháp và Luật. Hành Pháp mà không theo Quy Luật. Là phạm pháp. Vi Hiến Vi Luật.

 

Vì vậy mỗi Hành Pháp đều phải theo Khuôn Phép. Mẫu Mực của Luật. Những gì Hành Động trái lại Tòa Án Lương Tâm. Coi như là đã phạm Thiên Ý, cũng có nghĩa là phạm Thiên Luật. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Luật vũ trụ xây chuyển giáng họa.

 

Thiên Quyền. Nhân Quyền Con Người. Không phải tự nhiên mà có. Phát Nguồn từ Cội Nguồn Tổ Tiên. Những Quyền Cơ Bản không ai có Quyền ban cho. Hoặc cướp đi. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Trừ khi vi phạm Thiên Ý thời mất Quyền. Bị huyền cơ xoay chuyển đọa lạc luân hồi. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Tai ương nạn họa khốn khổ. Theo Đinh Luật Thiên Ý Hóa Công Định Luật Vũ Trụ.

-----------------------

 

 

10- QUYỀN TỒN SANH

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ. GIÁC LINH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT. LINH GIÁC TỰ NHIÊN TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT TRỞ THÀNH QUYỀN SỐNG, QUYỀN TỒN SANH CƠ BẢN THỨC TÁNH. CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính phụ.

-   Quyền Sống.

-   Quyền Trường Tồn.

-   Quyền Bảo Tồn.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Sống. Quyền Trường Tồn. Quyền Bảo Tồn, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên.  Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Sống Tự Do, Sống An Vui, SốngTự Tại.

-   Quyền Sống Không Lệ Thuộc.

-   Quyền Sống Chủ Quyền, Tự Chủ.

-   Quyền Sống Không Theo, Hoặc Theo

-   Quyền Sống Tự Nguyện, Tự Giác.

Vâng v..

 

Sát Sanh hại mạng Phạm Luật. Tôn trọng sanh mạng. Thời phước đức không gì bằng. Muốn hạnh Phúc mà hại người. Bất kể  hậu quả, thời tai hại biết là dường bao. Thiên Ý chính là nhiều Định Luật Vũ Trụ. Trong đó có Luật Nhân Quả. Luật Vay Trả. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo Ác Gặt Họa. Gieo Thiện Gặt Phước.

 

Mất đi Quyền Sống thời rơi vào cảnh Khốn Khổ. Không còn ý nghĩa Sự Sống nữa. Có Quyền phản kháng. Phản Đối. Chống Đối. Đòi lại Quyền Sống. Quyền cơ bản con người Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

11- QUYỂN HUÂN TẬP TU LUYỆN

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ. THỂ GIÁC TÁNH HUÂN TẬP, TU LUYỆN. TRỞ THÀNH QUYỀN HUÂN TẬP RÈN LUYỆN CƠ BẢN THỨC TÁNH CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính phụ.

-   Quyền Huân Tập.

-   Quyền Rèn Luyện.

-   Quyền Tu Luyện.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Huân Tập. Rèn Luyện. Tu Luyện liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính phụ.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Huân Tập, Hội Tụ.

-   Quyền Rèn Luyện Ý Chí.

-   Quyền Tu Thiền, Luyện Khí.

Vâng v..

 

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Tất cả mọi sự Hành Pháp đều phải tuân theo Pháp Luật.  Có như vậy thời mới có Thái Bình An Lạc. Đất Nước Tồn Vong, Độc lập lâu dài. Ổn định Chính Trị Xã Hội. Tất cả Sự Sống Hoạt Động đi vào Khuôn Phép Đạo Luật An Toàn Xã Hội. Tiến tới cảnh Dân Giàu nước mạnh. Xã Hội Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

 

Quyền Huân Tập, Rèn Luyện, Tu Luyện. Phát nguồn từ Thể Giác Tánh, Linh Giác Đại Linh Hồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên.

Trở Thành: Quyền Cơ Bản Thức Tánh, của mỗi Tiểu Linh Hồn con người, cũng như con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Có thể nói: Thể Giác Tánh Rèn Luyện của Nước. Trở thành Quyền Bọt Nước. Cũng như sự duy truyền Tính của Cha sang con. Những căn bản Thể Tánh những gì Cha có. Thời con cũng có.

Vì Thế: Thể Giác Tánh những gì  Đại Linh Hồn Có. Thời Thức Tánh Tiểu Linh Hồn cũng có. Trở thành Quyền cơ bản của mỗi Tiểu Linh Hồn. Là điều Hiển Nhiên, Tự Nhiên. Không có gì là không đúng khoa học. Cái đúng tuyệt đối không gì để cải.

 

Tôn trọng Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Là tôn trọng Thiên Tính Tự Nhiên của Cha Ông. Thời không còn sự phước báo nào hơn. Thiên Tánh Ông Cha thành Quyền con cháu. Quyền cơ bản con người.

 

Nhân Loại con người. Đại đa số còn nằm trong cảnh giới Vô Minh. Bị phiền não Ác Căn che mờ. Nên khó mà nhận thấy rõ Thiên Tánh của Trời chính là Tòa Án Lương Tâm của chính mình. Khi Tòa Án Lương Tâm tỏa sáng. Chính Là Lúc Tiểu Linh Hồn con người  trở Thành Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hội Nhập Cội Nguồn làm chủ Vũ Trụ. Làm chủ các Tần Trời. An Vui Cực Lạc Hạnh Phúc.

-----------------------

 

 

12- QUYỀN  DANH, SẮC

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ. GIÁC LINH DANH, SẮC. TRỞ THÀNH DANH QUYỀN, SẮC TƯỚNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN. QUYỀN CƠ BẢN CON NGƯỜI.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Danh Quyền.

-   Sắc Quyền.

-   Tướng Quyền.

-   Quyền Nổi Danh.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Danh Quyền. Sắc Quyền. Tướng Quyền liên kết với Quyền khá nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Phân Danh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

-   Quyền Phân Sắc, Phân Biệt Màu, Phân Biệt Tướng.

-   Quyền Vua,  Quan

Vâng vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi Luật. Nói đến Luật thời nhất quán không gì thay đổi. Mỗi Quyền con người đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Từ Luật Định Vũ Trụ, chuyển thành Hiến Pháp Luật Pháp ở đời. Đi vào cuộc sống. Hành Động chính là Hành Pháp. Mà Hành Pháp không theo Luật. Thời sự Hành Động Ấy vi Pháp Luật.  Không còn là Quyền nữa.

 

Mất những  Quyền cơ bản Tạo Hóa Ban Cho, thời không còn gì là niềm an vui nữa. Cuộc sống khô khan. Cuộc sống chết. Vô Ý Nghĩa. Có Quyền kháng Cự. Phản Kháng. Đòi lại sự Công Bằng Bình Đẳng. Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa đã ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

13- QUYỀN BAO DUNG

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. LINH GIÁC BAO DUNG THỂ TÁNH BAO TRÙM. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN, CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Bao Dung.

-   Quyền Bao Che.

-   Quyền Bảo Bọc.

-   Quyền Bao Trùm.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Bao Dung, Bao Che, Bảo Bọc. Bao Trùm. liên kết với những Quyền khá. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Thống Lĩnh Toàn Quyền.

-   Quyền Bao Che Toàn Cõi.

-   Quyền Độc Quyền Điều Hành Chỉ Đạo.

-   Quyền Bảo Bọc, Định Cư, An Cư.

Vâng vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Những Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Phát Nguồn từ Cội Nguồn Thể Giác Tánh Tối Cao Vũ Trụ. Thành Quyền cơ bản con người THÀNH LUẬT. Đã nói đến Pháp Quyền thời phải đi Pháp Luật. Luật ở đây không phải theo ý Cá Nhân. Hay tổ chức Tập thể tự đặt. Mà phải có cơ sở từ Nguồn Cội của Luật. Luật Định theo quy Luật tự nhiên. Có từ Nguồn Cội Vũ Trụ Giác Tánh Hiển Ra. Không có sự thay đổi về những Định Luật nầy. Xuyên suốt từ Vũ Trụ Khai Sanh. Cho đến khi Vũ Trụ mất đi. Khi Vũ Trụ ra đời, thời những Định Luật Thiên Ý xuất hiện trở lại.

 

Thiên Luật là Định Luật bất di bất dịch. Chỉ có mở rộng. Hoặc khép kín. Nhưng cơ bản Đạo Luật không mất. Tùy theo phạm vi, cuộc sống nhỏ, hẹp. Rộng, lớn. Đa ngành nghề. Nhiều thành phần. Rộng quan hệ. Đa lãnh vực. Nhiều dân tộc. Cho đến liên minh các cường Quốc. Thời nền tản cơ Bản Thiên Luật Được Mở Rộng. Trở thành Hiến Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống.

 

Hiến Pháp, Luật Pháp. Do ý Cá Nhân, Tập Thể đặt ra không theo nền tản khuôn phép của Đạo Luật thiên Ý Cội Nguồn Vũ Trụ. Thời coi như Hiến Pháp Luật Pháp tạm bợ. Theo xu thế thời thế, không có giá trị về Quyền con người.  Vi Hiến Luật Tạng Thiên Ý.

 

Một dân tộc Văn Minh xây dựng Hiến Pháp. Luật Pháp. Theo Quy Luật Tự Nhiên phát xuất từ những Luật Định Vũ Trụ. Đi vào cuộc sống chung Toàn Nhân Loại. Cho cả Nhân Loại Trần Gian. Và Chư Thiên trên các cõi Trời. Và định mệnh cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng làm điều đó. Theo sự chuyển xây Huyền Cơ Tạo Hóa Vũ Trụ.

 

Là niềm vinh quang cho dân tộc Việt Nam. Đỉnh cao của Hiến Pháp Sống. Luật Pháp Sống, đi vào đời Sống Nhân loại con người. Đưa nhân loại về Trời sống an vui hạnh phúc.

-----------------------

 

 

14- QUYỀN THỐNG NHẤT

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH HÒA HỢP THỐNG NHẤT. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Đoàn Kết.

-   Quyền Chung Hội.

-   Quyền Hòa Hợp, Hòa Giải.

-   Quyền Thống Nhất Một Mối.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Đoàn Kết. Hòa Giải. Chung Hội. Thống Nhất, liên kết với những Quyền khác nữa. Những Quyền trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Thống Nhất Liên Hiệp.

-   Quyền Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc.

-   Quyền Đoàn Kết, Liên Kết.

-   Quyền Chung Hội, Chung Thuyền.

Vâng v..

 

Cần Lưu Ý: Vũ Trụ Tồn Sanh nhờ đi vào Quỷ Đạo của Luật Tạng. Những gì đi sai Quỷ Đạo Luật Tạng Vũ Trụ đều bị hủy diệt. Và tái sanh làm lại cái mới. Cuộc sống Nhân Loại cũng thế. Cá Nhân Vô Đạo, thời sa đọa. Xã Hội Vô Luật là rối loạn. Là đi vào Hủy Diệt.

 

Vì Vậy: Mỗi Hành Động đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Nhất là khuôn mẫu Luật Định Thiên Ý. Thời không còn gì hay cho bằng. Nhân Loại sẽ được an vui hạnh phúc. Thái bình an lạc.

 

Các Quyền cơ bản con người. Phát nguồn từ Giác Tánh Tối Cao Cội Nguồn Vũ Trụ. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất quyền Cơ Bản con người. Có nghĩa là Mất đi cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Cuộc sống rơi vào cảnh Khốn Khổ. Có Quyền Kháng cự. Phản kháng. Khởi Tố. Đòi lại sự Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền cơ bản Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Cũng như Quyền Công Bằng Bình Đẳng. Mỗi dân tộc, mỗi Quốc Gia. Trước Luật Định Vũ Trụ.

 

Những Hành Động chỉ biết tự  lợi cá Nhân. Không theo Luật Định Thiên Ý. Thời nhất định sẽ bị Huyền Cơ xây chuyển giáng họa. Công Bằng, Bình Đẳng trước Thiên Ý Của Trời. Là sự sống Văn Minh Nhất. Tất cả Sự Sống đều được tôn trọng không khác gì cuộc sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các cõi trời.

 

Sự Kết Luật Hiện Hành. Bảo vệ Quyền con người. Cũng như những Hành Vi Sai Phạm phải đi vào bảy yếu tố chính.

1, Vô Tình.

2, Cố Ý.

3, Chủ Động.

4, Sai  Khiến.

5, Chủ Mưu.

6, Lệ Thuộc.

7, Bắt Buộc, Cưởng Bức.

Thời mới đi vào Minh Chính Văn Minh Cuộc Sống. Phước, Tội. Khen, Phạt rõ ràng.

-----------------------

 

 

15- QUYỀN NGÔN LUẬN

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH  THIÊN Ý THIÊN NGÔN LUẬN. TRỞ THÀNH QUYỀN NGÔN LUẬN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH  HỒN CON NGƯỜI.  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Đa Văn.

-   Quyền Lập Luận.

-   Quyền Luận Bàn.

-   Quyền Du Thuyết.

-   Quyền Phản Biện.

-   Quyền Bào Chửa, Luận Hộ.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Ngôn Luận. Có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội Thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói Chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần  Quyền chính phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Do Ngôn Luận.

-   Quyền Lập Đàn Thuyết Giáo.

-   Quyền Bát Bỏ Không Công Nhận.

-   Quyền Tự Chủ Chửa Sai.

-   Quyền Phê Bình Tự Phê.

-   Quyền Tư Do Báo Chí.

 Vâng và ..

 

Những Ngôn Luận trái lại Tòa Án Lương Tâm. Thời coi như đã Phạm Thiên Ý. Tự do ăn nói bừa bãi trái Pháp Luật. Gây ra nhiều tội lỗi , làm hại Nhân Loại, làm hại cuộc sống. Thời sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử giáng họa.

 

Quyền Ngôn Luận. Phát nguồn từ Cội Nguồn  Giác Tánh Thiên Ý. Thiên Luận. Trở thành Quyền Ngôn Luận cơ bản con người.

 

Mất Quyền Tự Do Ngôn Luận. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho. Sự Ngôn Luận không còn ý nghĩa. Vì đã mất đi cái Quyền Ngôn Luận. Có quyền Phản Kháng. Kháng Cự, chống đối. Khởi Tố. Nhất là Cầu Lên Ba Ngôi Tối Cao. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Đòi lại Quyền Ngôn Luận đã Mất. Đòi lại sự Công Bằng Bình Đẳng. Quyền cơ bản của mỗi con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

16- QUYỀN CHỦ LỰC

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN  VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH LINH GIÁC CHỦ LỰC. TRỞ THÀNH QUYỀN CHỦ LỰC. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Điều Hành.

-   Quyền Vận Hành.

-   Quyền Điều Động.

-   Quyền Tác Động.

Vâng v..

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Chủ Lực  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói Chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Điều Hành, Lập Hiến, Lập Pháp.

-   Quyền Cơ Động, Điều Binh Khiển Tướng.

-   Quyền Tác Động, Khai Mở Chủ Quyền.

-   Quyền Điều Động, Chủ Trì Cuộc Họp.

Vâng vâng và ..

 

Cần Lưu Ý: Văn Luật là Văn theo khuôn Phép của Luật. Những Định Luật tuyệt đối A là A không thể nói là B được. Vì vậy thế nào là Mất  Quyền. Thế nào là có Quyền. Hành Động trái Pháp Luật, tức là không  còn Quyền nữa. Mà là phạm tội. Để đúng nghĩa sự sống Công Bằng, Bình Đẳng. Thời Tất cả sự sống Xã Hội phải theo khuôn phép Hiến Pháp, Luật Pháp. Làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Sự Công Bằng, Bình Đẳng trong Hiến Pháp Luật Pháp. Là sự Công bằng Tuyệt Đối . Không còn sự Công Bằng, Bình Đẳng nào hơn.

 

Sự Hiện Thân của Hiến Pháp, Luật Pháp chân chính phải xuất phát từ Nguồn Cội Giác Tánh Tổ Tiên. Thành Quyền cơ bản Luật con người.

 

Không phải  phát xuất. Từ Phong Kiến. Đảng Phái. Tôn Giáo. Thể Chế Độc Tài Độc trị có ra. Mà là Phát Nguồn từ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ. Giác Thể Khai Sanh Tạo Lập lên tất cả. Vật Chất. Tinh Thần. Cũng như các Định Luật Vũ Trụ. Trong năm phần Pháp Thân Định Luật Vũ Trụ. Thiên Tạng. Pháp Tạng. Mật Tạng, Đại Đạo Hiến Tạng.  Có phần Luật Tạng Vũ Trụ,  Đạo Luật Tồn Sanh Vũ Trụ.

-----------------------

 

 

17- QUYỀN VIÊN MÃN TỌA LẠC

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH VIÊN MÃN TỌA LẠC. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Tọa Nguyện.

-   Quyền An Lạc.

-   Quyền Sung Sướng.

-   Quyền Thỏa Mãn.

Vâng v…

 

Quyền Tọa Nguyện. Quyền thành đạt. Cái Quyền do công sức của mình Tạo Ra. Làm Nên. Dẫn đến thành công Tọa Nguyện. An Lạc Tinh Thần lẫn Vật Chất. Đỉnh cao của sự  thành công.  Tất cả đều được Như Ý. Không còn gì để mà mong cầu nữa.

 

Khi chưa được Viên Mãn, An Lạc. Thời Quyền Mong Cầu đóng vai chính. Trên con đường xây dựng tạo lập sự nghiệp. Quyền cơ bản con người . Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Ý. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bứt. Tùy theo nặng, nhẹ. Huyền cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

-----------------------

 

 

18- QUYỀN ĐỊNH CHẾ, KHỐNG CHẾ

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH ĐỊNH CHẾ, KHỐNG CHẾ. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐỊNH CHẾ, KHỐNG CHẾ THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Định Chế.

-   Quyền Khống Chế.

-   Quyền Giam Giữ.

-   Quyền Bắt, Nhốt.

Vâng v…

 

Quyền Cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Định Chế. Khống Chế, liên kết với các Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Hạn Chế Vi Phạm Pháp Luật.

-   Quyền Khống Chế Bạo Lực.

-   Quyền Định Chế Không Cho Phát Triển.

-   Quyền Chế Tài Xử Phạt, Những Sai Phạm.

Vâng v…

 

Nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật.. Mỗi Hành Động phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Thời cái Quyền con người không mất. Hành Động Phạm Luật thời không gọi là Quyền nữa. Mà là có tội, phạm tội. Dù cho đó là những người đang thi hành Pháp Luật.

-----------------------

 

 

19- QUYỀN GIÁO DỤC

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ GIÁC TÁNH GIÁO DỤC. TRỞ THÀNH QUYỀN TRUYỀN DẠY. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính.

-   Quyền Giáo Dục.

-   Quyền Truyền Đạt.

-   Quyền Chỉ Dạy.

-   Quyền Bày Vẽ.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Giáo Dục. Truyền Đạt. Chỉ Dạy. Bày Vẽ, liên kết các Quyền trong nội Tối Cao Giác Linh Vũ Trụ. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính phụ.  Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Liên Thông Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Do Giáo Dục.

-   Quyền Tự Chủ Giáo Dục.

-   Quyền Khai Sáng, Chỉ Dạy.

-   Quyền Dìu Dắt, Bày Vẽ.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản của mỗi con người. Phát xuất từ Thể Giác Tánh Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền Thiêng Liêng  Quyền Tạo Hóa ban cho. Có Quyền phản kháng. Kháng Cự. Khởi tố lên Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Nhất là khởi tố lên Công Lý Nhân Quyền Quốc Tế Thời nhất định có sự Linh Ứng. Cũng như sự hiệu quả.  Huyền cơ Vũ Trụ xây chuyển Trả lại sự Công Bằng, Bình Đẳng Luật Định Tạo Hóa.

 

Dùng Quyền Lực. Bạo Lực, ngăn cấm. Tước đi những Quyền cơ bản Tạo Hóa Ban Cho. Là vi phạm Thiên Ý. Những Vi Phạm Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bứt. Tùy theo nặng, nhe. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển hành xử giáng họa.

-----------------------

 

 

20- QUYỀN HAY, BIẾT

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH ĐỐI ĐẢI, ĐỐI XỬ TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN ĐỐI ĐẢI, ĐỐI XỬ THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Đối Đãi.

-   Quyền Đối Xử.

-   Quyền Đối Địch.

-   Quyền Đối Chất.

-   Quyền Đối Chiếu.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Đối Đãi. Đối Xử. Đối Chiếu. Đối Chất. Kết hợp những Quyền Cơ Bản khác. 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Phản Bác, Đối Xử.

-   Quyền Biện Luận, Đối Chiếu.

-   Quyền Chống Lại, Đối Địch.

Vâng v…

 

Bảo Vệ Thiên Quyền. Nhân Quyền. Quyền cơ bản con người là đều nên làm. Cần phải làm. Mất những Quyền cơ bản thời không ra con người nữa. Nhất là hành vi đi ngược lại những Quyền cơ bản con người. Vi phạm Thiên Ý.

 

Nói đến Quyền thời phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Trở thành có tội. Quyền trong Luật. Luật Trong Quyền. Pháp Luật là Định Luật khuôn phép. Theo một lịch trình định Luật Tự Nhiên.  Hể có Lửa thời có Nóng. Hể có Nước thời có Ướt. Hể có Vật thời có Chất. Có đánh thời hiện Tiếng Vang. Không đánh thời không có Tiếng Vang. Vì vậy mỗi Hành Động đều phải theo khuôn phép Pháp Luật. Thời Cái Quyền mới còn. Bằng ngược lại đi sai Quy Luật. Thời cái Quyền không còn biến mất.

 

Những Hành Động trái lại Luật Định Tự Nhiên. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Hành Động làm càn không theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Gây ra nhiều Tội Lỗi. Làm hại Nhân Loại, làm hại cuộc sống. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử giáng họa.

 

Dùng Quyền Lực. Bạo Lực ngăn cấm những Quyền cơ bản con người. Tước đi. Trù dập. Thời coi như có Tội với con người.. Có Tội Với Trời.

 

Mất những Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất  đi Quyền Tạo Hóa ban cho. Có Quyền kháng Cự. Phản Kháng. Đòi lại. Khởi Tố lên Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Đòi lại sự Công Bằng Bình Đẳng về Quyền Cơ Bản con người, mà Tạo Hóa Ban Cho Cũng như tố cáo, khởi tố lên Công Lý Nhân Quyền Thế Giới. Nhất định linh ứng chuyển xây trả lại Công Bằng sự sống.

-----------------------

 

 

21- QUYỀN PHÁT TRIỂN

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH PHÁT TRIỂN. TRỞ THÀNH QUYỀN CẠNH TRANH. CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Phát Triển.

-   Quyền Cạnh Tranh.

-   Quyền, Hơn. Thua.

-   Quyền Thành, Bại.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Phát Triển, Cạnh Tranh. Hơn. Thua liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên.  Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Do Phát Triển Nghiêng Cứu.

-   Quyền Tự Do Cạnh Tranh,  Lập Luận.

-   Quyền Hơn Thua Bao Biện Lẽ Phải.

-   Quyền Đối Chấp Công Tố Xét Xử.

Vâng và …

 

Nhân Quyền. Thiên Quyền Là Quyền Sở Hửu về Quyền con người. Quyền liên Thông Bản thể Tổ Tiên. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể Xâm Phạm thời coi như phạm Thiên Luật.

 

Sự nhận thức về Quyền con người. Thiên Quyền, Nhân Quyền. Cũng như sự Đúng, Sai về Quyền. Đúng Luật hay phạm Luật. Đi Ngược lại Thiên Ý, Hay Thuận Thiên Ý. Tự Quyết Định vận mệnh cho chính mình. Gia Đình Mình. Dân Tộc Mình. Tổ Quốc Đất Nước Mình.

 

Sự nghiêm cấm, đặt ra nhiều Luật Lệ không theo khuôn phép quy Luật Tự Nhiên. Độc Tài Độc Trị. Làm cho Nhận Thức về Quyền con người sai Đường Lạc Hướng. Dẫn đến sai phạm Luật Thiên. Tai Họa Trùng Trùng. Nhân Loại khó mà trở về Trời. Phần đông sa đọa xuống các Tần Địa Phủ. Chịu nhiều sự khốn khổ vô biên.

 

Cần Lưu Ý: Không sự sống nào mà sống ngoài Vũ Trụ. Nên tất cả sự sống đều có liên quan với  nhau. Tác động vào nhau. Trong đó có cả mặt Lợi mặt Hại. An Lạc Hạnh Phúc. Hay hiểm họa tai ương trùng trùng. Là do tự chính mình Tạo ra cả. Gieo Giống nào trổ Giống Nấy. Gieo Ác Gặt Ác, gieo Thiện Gặt  Thiện. Không gì thoát khỏi Luật Định Quy Luật Hóa Công Vũ Trụ. Vì vậy mỗi Hành Động phải theo khuôn phép Pháp Luật Hiện Hành. Thuận Thiên Ý, sống đúng Quyền Cơ Bản con người. Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Những Hành Động nghịch Thiên Ý. Trái lại Tòa Án Lương Tâm. Gây ra nhiều tội lỗi. Làm hại nhân loại con người, làm hại cuộc sống. Những sai phạm. Vô Tình, Cố Ý. Chủ Động, Sai Khiến. Chủ Mưu, Lệ Thuộc. Bắt Buộc, Cưỡng Bức, tùy theo nặng, nhẹ. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử.

-----------------------

 

 

22- QUYỀN BAN THƯỞNG

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH BAN THƯỞNG TRỞ THÀNH QUYỀN BAN CHO CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Ban, Thưởng.

-   Quyền Khen, Tặng.

-   Quyền Phân Phát.

-   Quyền Cho Chát.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Một Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Ban. Thưởng. Khen, Tặng, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên.  Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần  Quyền Chính Phụ.  Thiên Quyền, Nhân Quyền  con  người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Khen Thưởng. Người có Công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

-   Quyền Ban Cho. Quyền Khai Lập.

-   Quyền Tặng Cho. Quyền Làm Chủ.

-   Quyền Giao Cho. Quyền Thừa Kế.

-   Quyền Trao Thưởng, Khen Thưởng

Vâng và …

 

Quyền cơ bản con người. Phát nguồn từ Giác Tánh Tối Cao. Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền Cơ Bản Tiểu Linh Hồn Con Người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Mất đi những Quyền cơ bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Phản Kháng. Kháng Cự. Phản Đối. Đòi lại sự Công Bằng,. Quyền cơ bản mỗi con người. Mà ai ai cũng  như ai. Bình Đẳng Trước Luật Định Vũ Trụ.

-----------------------

 

 

23- QUYỀN AN NGHỈ

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI  LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH AN NGHỈ  TRỞ THÀNH QUYỀN AN NGHỈ AN DƯỠNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền An Nghỉ.

-   Quyền An Dưỡng.

-   Quyền An Phận.

-   Quyền Nghỉ Dưỡng.

Vâng v…

 

Quyền An Nghỉ. An Dưỡng. An Phận. Nghỉ Dưỡng, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền An Dưỡng Tự Do.

-   Quyền An Nghỉ Tự Nguyện.

-   Quyền Tự Chủ An Dưỡng.

-   Quyền An Hưởng Độc Lập.

Vâng và …

 

Tất cả sự sống trong Vũ Trụ đều phải theo Định Luật Vũ Trụ. Định Luật Khổ. Định Luật Vui. Định Luật Phước. Định Luật Họa. Định Luật Nhân Duyên. Định Luật Nhân Quả.

 

Thiên Ý chính là vô số Định Luật. Quyền Sở Hữu Chung cho tất cả sự sống, trong đó có con người. Quyền Chủ Sở Hữu Định Luật Vũ Trụ.

 

Nói về Thiên Quyền, Nhân Quyền, thời Ai cũng như Ai về Quyền con người. Cái Quyền của sự sống. Cái Quyền đi đôi với Luật sự sống. Vì vậy mỗi Hành Động phải theo khuôn phép Mẫu Mực Pháp Luật. Hành động vi Pháp Luật là Hành Động tội lỗi. Gây lối loạn trật tự sự sống Vũ Trụ. Xã Hội. Cũng  như rối loạn sự sống con người.

 

Ngôi Nhà Chung Vũ Trụ. Không Phải là Ngôi Nhà Vô Chủ. Mà Là Cha Trời đã giao Quyền cho Con Cái. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.  Một trăm người con Trời. Tối Cao Ông Bà Tổ Tổ Tổ. Chiếu theo Thiên Ý Hành Đạo, thay Cha Trời Công Bằng xét xử.

-----------------------

 

 

24- QUYỀN PHẢN HỒI

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO TỔ TIÊN VŨ TRỤ GIÁC TÁNH PHẢN HỒI TRỞ THÀNH QUYỀN PHẢN HỒI. QUYỀN TRỞ VỀ. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Trở Về.

-   Quyền Trở Lại.

-   Quyền Hồi Hương.

Vâng v…

 

Quyền Trở Về. Trở Lại. Hồi Hương liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Do, Trở Về Cố Hương.

-   Quyền Trở Lại, Hội Luận, Trao Đổi.

-   Quyền Phản Hồi Đúng, Sai.

Vâng vâng và …

 

Sự sống con người là sự sống nói về Quyền. Quyền  Phát xuất từ nguồn cội Giác Tánh Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho.

 

Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Khởi Tố. Đòi lại, sự Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền Cơ Ban của mỗi con người. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

25- QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN TỔ TIÊN VŨ TRỤ GIÁC TÁNH QUYẾT ĐỊNH TRỞ THÀNH QUYỀN QUYẾT ĐỊNH. CHỈ ĐỊNH. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần  Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Quyết Định.

-   Quyền Tự Quyết.

-   Quyền Chủ Định.

-   Quyền Chỉ Định.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Quyết Định. Chỉ Định. Tự Quyết, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Chủ, Tự Quyết.

-   Quyền Chủ Quyền Tự Quyết.

-   Quyền Quyết Định Khai Sáng.

-   Quyền Đồng Thuận Chấp Nhận.

-   Quyền Bác Bỏ Không Thừa Nhận.

Vâng vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Luật luôn đi đôi. Mặt Trái, Mặt Phải. Tội và không Tội. Được Phép và không được Phép. Nhưng trên căn bản đều phải đúng Luật. Nói đến Luật, là nói đến Quyết Định mọi vấn đề Vận Động trong cuộc sống. Đi vào Quy Trình khuôn phép Pháp Luật. Từ Hiến Pháp phổ quát thành Luật Pháp. Những Điều Luật Hiện Hành, đi vào đời sống. Phải theo khuôn phép mở rộng của Hiến Pháp. Ngoài Hiến Pháp không có Luật Pháp. Mỗi Quyền của Hiến Pháp khi mở rộng Luật Pháp lên đến cả trăm Điều.

 

Những Quyền cơ bản con người. Phát nguồn từ Thể Giác Tánh Chủ Đạo Tối Cao Cội Nguồn Vũ Trụ Tổ Tiên.  Trở thành Quyền cơ bản con người. Không phải tự đặt mà có. Mất đi Quyền cơ bản con người.  Có nghĩa là mất  đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Phản Kháng. Phản Đối. Kháng Cự. Khi Bị Mất Quyền. Đòi lại Sự Công Bằng Bình Đẳng. Trong Luật Tạng  Cội Nguồn. Quyền Bất  Khả Xâm Phạm.

 

Những Hành Vi Trái Lại Tòa Án Lương Tâm. Hành Động trái Pháp Luật. Thời coi như không còn Quyền. Mà là Tội.  Người Có Tội đã mất Quyền.

-----------------------

 

 

26- QUYỀN AN VỊ

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH AN VỊ TRỞ THÀNH QUYỀN NGÔI VỊ THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜ. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền An Vị.

-   Quyền Ngôi Vị  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

-   Quyền Tổng Thống.

-   Quyền Vương, Quan.

Vâng v...

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền An Vị, Ngôi Vị,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền An Vị Tư Hữu Tư Nhân.

-   Quyền Ngôi Vị. Sở Hữu Thừa Kế.

-   Quyền An Vị Sở Hữu Tư, Công.

-   Quyền Ngôi Vị, Đại Diện Công Hữu.

-   Quyền Ngôi Vị Tự Quản, Kinh Doanh.

Vân vân. và ..

 

Cần Lưu Ý: Không có Quyền nào mà không đi đôi với Luật. Hể đúng Luật thời thành Quyền. Hể phạm Luật thời mất Quyền.

 

Các Quyền cơ bản con người, phát nguồn từ thể Giác Tánh Hóa Công Tạo Hóa Tối Cao Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất Quyền Sở Hữu, những Quyền Cơ Bản Con Người.  Có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Cuộc sống đi vào khốn khổ. Có Quyền đòi lại khi mất đi. Có Quyền Phản Đối. Phản Kháng khi bị trù dập. Do  thể chế Chủ Nghĩa Cá Nhân. Đảng Phái. Độc Tài Độc Trị tự đặt ra những điều luật giáo điều vô lý.

 

Quyền Sở Hữu những Quyền cơ bản của mỗi con người là Quyền có Nguồn có Cội. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Những Sai Phạm. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động, Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bức, tùy theo nặng nhẹ. Huyền Cơ Xoay Chuyển Giáng Họa.

-----------------------

 

 

27- QUYỀN VẬN HÀNH

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH LUÂN CHUYỂN VẬN HÀNH. TRỞ THÀNH QUYỀN VẬN HÀNH. ĐIỀU ĐỘNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần  Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Điều Hành.

-   Quyền Vận Hành.

-   Quyền Điều Động.

-   Quyền Cơ Động.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Vận Hành. Điều Hành. Cơ Động. Bạo Động. Có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Luật Tạng, Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Chủ, Điều Động.

-   Quyền Triển Khai, Luật Định.

-   Quyền Luân Chuyển Nhân Sự.

-   Quyền Chuyển Đổi Thể Chế

-   Tổng Quyền Điều Hành Thể Chế.

Vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Pháp Quyền và Điều Luật. Đều phải hợp Hiến, hợp Pháp. Nhà Nước Pháp Quyền là Nhà Nước không có sự Độc Tài Độc Trị. Mà là Nhà Nước Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp là trên hết. Nhà Nước có nền tản Luật Tạng. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Định Luật phát nguồn Từ Tạo Hóa. Cội Nguồn của tất cả sự sống. Trở thành Thiên Luật Vũ Trụ. Thiên Ý Cha Trời.  Mà Tòa Án Lương Tâm chính là thành Viên, trong Luật Tạng Vũ Trụ. Vì thế Luật Pháp Chân Chính luôn kế hiệp Lương Tâm con người. Nói chung là hợp lòng người. Cũng chính là hợp lòng Trời.

 

Tóm lại: Quyền chính là Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Không phạm Luật mà mất Quyền. Có Quyền đòi lại Quyền cơ bản con người. Quyền Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

28- QUYỂN PHÂN PHỐI

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC THÂN PHÂN PHỐI. TRỞ THÀNH QUYỀN PHÂN PHỐI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN QUYỀN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Phân Chia.

-   Quyền Phân Định.

-   Quyền Phân Công.

-   Quyền Phân Bổ.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Phân Phối. Chi Phối. Phân Công. Phân Bổ,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Luật Tạng Cội Nguồn. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ . Thiên Quyền, Nhân Quyền con  người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Phân Chia Quyền Lực.

-   Quyền Phân Phối, Nhu Cầu.

-   Quyền Phân Bố, Công Việc.

-   Quyên Phân Định Đất Đai.

-   Quyền Phối Hợp, Thống Nhất.

Vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Hiến Pháp. Thiên Quyền, Nhân Quyền Phát Nguồn từ  Luật Tạng Vũ Trụ. Giác Tánh Tổ Tiên. Thành Quyền Cơ Bản con người. Ví như Giác Tánh Nước. Trở thành Quyền Bọt Nước. Nói đến Pháp thời phải đi đôi với Luật. Pháp  Luật trong khuôn phép của Pháp Luật. Thời mới thể hiện được cái Quyền. Quyền trong Luật. Luật trong Quyền.

 

Những Giáo Điều. không theo khuôn phép của Luật. Mà chỉ theo Độc Tài Độc Trị tư lợi, bè nhốm, cá nhân. Thời không gọi là Quyền nữa. Mà gọi là Bạo Lực. Quyền áp chế mà thôi. Vi Pháp. Vi Hiến. Vi Luật. Phạm luật Tự Nhiên Vũ Trụ. Thời coi như phạm tội. Vì hành sự ngược lại Thiên Ý Cha Trời.

 

Các Quyền cơ bản con người, phát nguồn. Từ Giác Tánh Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền căn bản con người. Mất đi Quyền cơ bản con người.. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Quyền sống. Quyền Tồn Tại. Quyền Phát Triển. Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Đòi lại sự Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền cơ bản của mỗi con người. Trong Luật Tạng Cội Nguồn Vũ Trụ Tổ Tiên Cha Ông.

-----------------------

 

 

29- QUYỀN ĐỒNG THUẬN

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒI TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN.  GIÁC TÁNH  ĐỒNG THUẬN. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐỒNG THUẬN. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần  Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Đồng Thuận.

-   Quyền Đồng Tình.

-   Quyền Đồng Lòng.

-   Quyền Đồng Tâm.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Đồng Thuận. Đồng Lòng, Đồng Tâm, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Luật Tạng Vũ Trụ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Liên Kết, Đồng Thuận.

-   Quyền  Đồng Thuận, Tự Chủ, Hòa Hợp.

-   Quyền Đồng Tâm, Chung Hưởng An Lạc.

-   Quyền Đồng Lòng, Hợp Tác Lẫn Nhau.

Vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Nói đến Hiếp Pháp là nói đến Quyền. Quyền chính là Hiến Pháp. Hiếp Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Bảo vệ Quyền cũng có nghĩa là bảo vệ Hiến Pháp. Luật Tạng Quyền chính là Hiến Pháp. Tự Nhiên không thay đổi. Chỉ Phổ quát Rộng, Hẹp, Lớn, Nhỏ. Nhiều, Ít. Theo Luật Định. Nhân Duyên. Tự Nhiên. Nhân Quả. Chuyển theo Ngẫu Nhiên, Tất Nhiên. Đương Nhiên. Hình thành Nặng Nhẹ của Luật Sanh Sống. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bứt. Mà nhận Lấy Hậu Quả, Kết Quả của sự Phước sự Báo. Tội và vô Tội.

 

Luật Định Vũ Trụ là Luật Định Tự Nhiên. Hể Động là Chuyển. Gieo Nhân chính là kết Quả. Trước sau như một không có sự sai khác được. Vì Vậy Mỗi điều Luật được Ban Hành, phải thấu đáo cái Nhân và cái Quả của nói.  Để rồi Gặt hái sự bình yên hay khốn khổ. Mỗi Hành Động sự sống, muốn được Hạnh Phúc Bình Yên đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Nhất là khuôn mẫu Luật Tạng Vũ Trụ. Tuyệt  Đối Tôn Trong Quyền Con Người. Quyền mà Tạo Hóa ban cho Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

30- QUYỀN ĐÍNH CHÍNH

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH ĐÍNH CHÍNH. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐÍNH CHÍNH CHỈNH SỬA. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần  Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Đính Chính.

-   Quyền Sửa Sai.

-   Quyền Bào Chữa.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Đính Chính. Sửa Sai. Bào Chữa, liên kết với những Quyền khá nữa. Trong nội thể Luật Tạng Pháp Thân Linh Giác Vụ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Đính Chính, Dự Án.

-   Quyền Loại Bỏ, Không Chấp Nhận.

-   Quyền Chỉnh Sửa, Đề Đạt Vô lý, Phi Lý.

-   Quyền Biểu Quyết, Loại Bỏ Điều Luật.

Vâng vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Luật Có Nguồn của Luật. Pháp có Nguồn của Pháp. Luật Pháp tự đặc là Luật Pháp. Phản Pháp. Không còn là Luật Pháp nữa. Mà chỉ là những Giáo Điều ép buộc tội lỗi mà thôi. Cần nên hiểu. Pháp là Sanh, Luật là Sống. Luật Pháp bốp ngẹt Sự Sống. Là Luật của Tà Ma Ác Đạo. Không Phải Thiên Sanh. Đạo Luật Cội Nguồn.

 

Quyền cơ bản con người, phát nguồn từ Giác Tánh. Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Quyền căn bản của sự sống. Mất Đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Phản Kháng, Kháng Cự. Phản Đối. Chống Đối. Đòi lại Quyền Phản Kháng. Đòi lại sự Công Bằng, Bình Đẳng Quyền cơ bản trong Luật Tạng Cội Nguồn của mỗi con người.

-----------------------

 

 

31- QUYỂN HỘI HỌP

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỐI CAO TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH HỘI HỢP TRỞ THÀNH QUYỀN HỘI HỢP. CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Hội.  Quyền Hộp.

-   Quyền Tụ Hội. Quyền Tụ Họp.

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Hội. Quyền Họp,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác  Tối cao Tổ Tiên, Tạng Luật Cội Nguồn. Nói chung là 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Hội Tụ Khai Mở Doanh Nghiệp.

-   Quyền Hội Họp Biểu Quyết, Nghị Quyết.

-   Quyền Tụ Hội Nhân Sĩ Trí Thức.

-   Quyền Hội Họp Liên Minh Công Chính.

Vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Luật Tạng phát nguồn từ Thiên Tánh Trời chung nhất. Trở thành Quyền con người ai cũng như ai Bình Đẳng. Quyền cơ bản con người phát nguồn từ Thể Giác Tánh Cội Nguồn Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên Vũ Trụ.

 

Nói đến Quyền thời phải đi đôi với Pháp. Nói đến Pháp thời phải đi đôi với Luật. Hành sự đúng Luật thời Quyền cơ Bản con người mới còn. Hành sự không đúng Luật là hành sự Phi Pháp.

Hành Sự Phi Pháp. Là hành sự đi ngược lại Thiên Ý, cũng chính là trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm của chính mình. Quyền chính Là Pháp. Mỗi Quyền Pháp khi mở rộng đi vào đời sống lên đến cả trăm Điều Luật Hiện Hành. Những điều Luật mở rộng sai Quyền Pháp. Thời coi như không còn giá trị về mặt Pháp Luật. Mà chỉ là Luật Lệ Phi Pháp Luật.

 

Những Hành Động Phi Pháp. Phi Luật. Không theo khuôn phép mẫu mực. Hành động trái ngược lại Thiên Ý. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Làm hại Nhân Loại, làm hại sự sống.

 

Những sai phạm. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức, tùy theo nặng nhẹ. Huyền cơ Thiên Ý xoay chuyển giáng họa.

-----------------------

 

 

32- QUYỀN BẢO MẬT

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO TỔ TIÊN VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH LINH GIÁC MẬT TẠNG. TRỞ THÀNH QUYỀN BẢO MẬT. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Bảo Mật, Bí Mật.

-   Quyền Tuyệt Mật.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Bảo Mật. Bí Mật. Tuyệt Mật,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Chủ, Bảo Mật.

-   Quyền Ban Giao, Tuyệt Mật.

-   Quyền Hội Hợp Bí Mật.

-   Quyền Triển Khai Cơ Mật.

-   Quyền Khép Kín, Kín Mật.

Vâng và …

 

Cần Lưu Ý: Luật Tạng Pháp Quyền được mở rộng tối đa thời lên đến 8 muôn 4 nghìn Điều Luật Hiện Hành đi vào đời sống. Pháp Quyền chính là căn bản Hiến Pháp. Từ Hiến Pháp mở rộng Điều Luật Hiện Hành đi vào đời sống. Bảo vệ cuộc sống, ổn định cuộc sống. Dù mở rộng Điều Luật thế nào. Cũng phải theo căn cứ căn bản Luật Tạng Hiến Pháp.

 

Nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Nói đến Pháp Luật  thời phải theo một Định Luật nhất định.

Ví Dụ: Ai cũng có Quyền Tự Do. Bảo vệ Quyền Tự Do đó chính là Luật. Quyền con ngời ai cũng như ai. Bảo vệ Quyền con người chính là Luật.

 

Pháp trong Luật. Luật trong Pháp ví như Lửa và sự Nóng của Lửa. Ngoài Lửa không có Nóng. Ngoài Nóng không có Lửa. Luôn Tương Ứng cho nhau Tồn Tại.

 

Quyền Pháp, không phạm luật mới giữ được Quyền. Trong cạnh tranh Phát Triển bao giờ cũng đi đôi với Công Bằng. Bình Đẳng. Mới đúng Luật. Cạnh tranh không Công Bằng là Phạm Luật. Cạnh Tranh Tiến Hóa Phát Triển.

 

Những Hành Động trái ngược Thiên Ý. Điều bị Huyền Cơ xây chuyển giáng họa. Thuận Thiên Thời Còn, nghịch Thiên Thời Mất. Thuận Thiên Thời Phước. Nghịch Thiên Tai Họa Trùng Trùng.

-----------------------

 

 

33- QUYỀN TRANG TRẢI

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH TRANG TRẢI TRỞ THÀNH QUYỀN TRANG TRẢI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ

-   Quyền Trang Trải.

-   Quyền Giúp Đở.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Trang Trải. Giúp Đở. Thay Thế. liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Luật Tạng Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần  Quyền Chính. 72 phần  Quyền Chính phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Trang Trải, Thay Thế.

-   Quyền Giúp Đở, Toàn Diện.

-   Quyền Chi Phí, Tự Giác.

-   Quyền Trang Trải, Giúp Đở.

Vâng v…

-   Quyền Hòa Hợp Thống Nhất Tôn Giáo Đạo Giáo.

-   Quyền Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc.

Vâng vâng và …

 

Quyền Con Người được thiết lập trên nền tản Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên Tối Cao Vũ Trụ.

 

Ví Dụ: Giác Tánh Tổ Tiên Tự Do. Trở thành Quyền Tự Do của mỗi con người. Giác Tánh Tổ Tiên Tự Chủ. Trở thành Quyền Tự Chủ của mỗi con người. Giác Tánh Tổ Tiên Thượng Độc Tôn. Trở thành Quyền Độc Tôn của mỗi con người.

 

Những căn bản Luật Tạng Lý Tánh. Trở thành Quyền Năng của mỗi con người. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Vì vi phạm thời đi ngược lại Luật Tạng Vũ Trụ. Sẽ bị Huyền Cơ Vũ Trụ xây chuyển giáng họa.

 

Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban Cho. Quyền Sống. Quyền Tồn Tại. Quyền Phát Triển. Quyền Hạnh Phúc thiêng liêng con người.

 

Có Quyền đòi lại khi Mất Đi. Có Quyền Phản Kháng khi bị trù dập. Quyền Hội Hộp Đúng Luật là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Ý. Vô Tình, Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Sẽ bị Huyền Cơ xây chuyển hành xử.

-----------------------

 

 

34- QUYỀN ẤN, CHỨNG

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ TỔ TIÊN.  GIÁC TÁNH ẤN CHỨNG TRỞ THÀNH QUYỀN ẤN CHỨNG. THỪA NHẬN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Ấn Chứng.

-   Quyền Thừa Nhận.

-   Quyền Ghi Nhận.

Vâng v…

 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền. của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Ấn. Chứng. Thừa Nhận. Ghi Nhận, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân, Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Ghi Nhận, Hợp Đồng Hai Bên.

-   Quyền Thừa Nhận, Sở Hữu Tư Nhân.

-   Quyền Thừa Nhận, Chủ Quyền, Tự Chủ.

-   Quyền Công Nhận, Thành Tích Đã Đạt Được.

-   Quyền Ấn. Chứng, Thành Quả. Công Lao.

Vâng v…

 

Cần Lưu Ý: Luật Tạng Thiên Luật là Luật nói về Quyền con người. Cũng như những Định Luật Thiên Ý Hóa Công. Những Quyền cơ bản từ Tánh Trời, thành Quyền người. Những Quyền Sống trong đời sống, Giữa người với người, giữa cuộc sống với cuộc sống. Sự tôn trọng về Quyền con người là sự tôn trong thể hiện Đạo Đức. Nhân Cách. Phẩm Hạnh. Của con người mẫu mực gương mẫu. Trở thành bậc Thầy Thiên Hạ.

 

Thiên Quyền, Nhân Quyền Là Quyền cơ bản sống của mỗi Linh Hồn, cũng như mỗi con người. Ai cũng như ai Bình Đẳng. Xâm phạm Quyền con người, là hành vi phạm tội đối với Nhân Loại. Có tội đối với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời.

 

Hiến Pháp Nhân Quyền. Luật Pháp Nhân Quyền đi vào đời sống Toàn Nhân Loại là đều Hiển Nhiên không có gì thay đổi. Thiên Luật Tự Nhiên Trường Tồn Bất Diệt. Không ai chống lại được, và cũng không ai ngoài Thiên Luật mà trường tồn.

 

Những Luật Định Tạng Luật cơ bản đi vào cuộc sống. Trở thành Hiến Pháp Sống. Luật Pháp sống, đi vào đời cuộc sống, theo Luật Định. Quy Luật Tạo Hóa. Bảo vệ Thiên Ý. Cũng chính là bảo vệ các Định Luật. Cũng như bảo vệ về Quyền con Người.

-----------------------

 

 

35- QUYỀN KIỂM SOÁT

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO TỔ TIÊN VŨ TRỤ, GIÁC TÁNH KIỂM SOÁT TRỞ THÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT KIỂM CHỨNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần  Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Kiểm Soát.

-   Quyền Kiểm Chứng.

-   Quyền Lục Soát.

Vâng v…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Kiểm Soát. Kiểm Chứng. Lục Soát, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Tự Do, Kiểm Soát.

-   Quyền Kiểm Chứng,  Đặt Danh.

-   Quyền Lục Soát, Gia Cư Bất Hợp Pháp.

-   Quyền Kiểm Soát, Kiểm Chứng, Đúng, Sai.

Vâng và …

 

Nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Pháp Luật chính là khuôn mẫu bảo vệ Quyền của Người, Thiên Tánh Trời. Vì vậy mỗi Hành Động về Quyền, thời phải Hành Động đúng Pháp Luật. Nhất là Điều Luật ban hành đúng Pháp Luật. Thể Hiện đúng Quyền. Thời coi như bất khả xâm phạm.

 

Độc Tài Độc Trị không phải là Quyền cơ bản con người. Mà là đi ngược lại Thiên Ý hóa Công. Vì phá vỡ sự Công Bằng Bình Đẳng. Làm sai lệch Cán Cân Công Lý Hóa Công Vũ Trụ.

 

Quyền con người phát nguồn từ Lý Tánh Trời. Thành Quyền con người. Ai Ai cũng có. Bảo vệ Quyền con người trong đó có mình. Bảo vệ Quyền con người Thành  Luật. Phạm Luật mất Quyền. Trở thành có tội.

 

Độc Tài Độc Trị  phát xuất từ  Tư Lợi Cá Nhân, Cũng như lòng Tham chỉ biết vì mình, cá nhân mình. Cao hơn nữa là tổ chức mình. Đảng phái mình. Cái Quyền trong bạo lực. Bạo Lực tạo lên Quyền. Mạnh Được Yếu Thua. Thắng là Vua, Thua cho là Giặc. Cái Quyền tự phát, tự tàn không Nguồn không Cội.

-----------------------

 

 

36- QUYỀN THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO ĐEM LẠI SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG CUỘC SỐNG. CŨNG NHƯ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI. QUYỀN TẠO HÓA BAN CHO. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỐI CAO TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH THIÊN Ý CÔNG LÝ HÓA CÔNG TRỞ THÀNH QUYỀN CÔNG LÝ PHÁN XÉT VÔ NGẠI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI, CÔNG QUYỀN TẬP THỂ. CŨNG NHƯ QUYỀN BAN PHƯỚC GIÁNG HỌA NHỮNG GÌ NGƯỢC LẠI THIÊN Ý. THUẬN THIÊN Ý.  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 

Phần Quyền Chính Phụ.

-   Quyền Phán Xét.

-   Quyền Luận Tội.

-   Quyền Công Tâm.

-   Quyền Công Minh.

-   Quyền Phân Xử.

Vâng v…

 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước.  Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Quyền Phán Xét. Luận Tội. Công Tâm. Công Minh. Phán Xử,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Tối Cao Cội Nguồn. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

-   Quyền Phán Xét Tòa Án.

-   Quyền Luận Tội, Công Tố.

-   Quyền Công Minh Xét Xử.

-   Quyền Phán Xử, Đúng Pháp Luật.

Vâng và …

 

Quyền Thực Thi Công Lý, phát nguồn từ thể Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên. Thành Quyền cơ bản trong Công Lý. Cái Quyền Hóa Công. Tuyệt Đối Công Bằng, Bình Đẳng trong Luật. Cái Quyền Tự Có. Từ Nước chuyển sang Bọt Nước. Tử Giác  Tánh Trời. Thành Quyền Công Lý ở Đời. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

 

Cần Lưu Ý: Người Xây Dựng Luật, cũng như góp Ý Kiến về Quyền. Phải là người Thông Đạt Lý Tánh Cội Nguồn Vũ Trụ. Am hiểu tường tận Tánh Trời, thành Quyền người. Cái Quyền có Căn có Cội, theo Luật Định Lý Tính Tự Nhiên Tự Có. Không ai sanh ra và cũng không bị diệt đi.

 

Một Quyền trong Luật Tạng.  Khi được mở rộng lên cả Trăm điều hiện hành  đi vào cuộc sống. Luật Tạng Hiển cái Quyền. Nhưng khi mở rộng Quyền. Thời phải theo khôn khổ của Luật, thành  Điều Luật. Luật thời có mặt Trái, mặt Phải. Có Tội, vô tội. Được Phép. Không được Phép. Nhưng không nằm ngoài Khuôn Phép Luật Tạng.

 

Luật Tạng  Cội Nguồn Vũ Trụ trở thành Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Bảo vệ Thiên Quyền, Nhân Quyền  đi vào cuộc sống. Ai cũng như Ai Bình Đẳng. Vì Vậy mỗi Điều Luật phải theo khuôn mẫu Lý Tính Trời thành Quyền con người. Quyền Pháp mẫu mực. Luật Pháp khuôn mẫu. Tính Bình Đẳng của Quyền. Nên Quyền Tư Pháp tuyệt đối Công Bằng. Độc Lập Tư Pháp.

 

Tóm Lại: Quyền Chính Là Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật Mất Quyền. Không Phạm Luật Mà mất Quyền. Thời có Quyền đòi lại Quyền cơ bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

-----------------------

 

 

PHẦN QUYỀN CHÍNH PHỤ KHÁC

 

37- QUYỀN KHỞI NGHĨA

 

38- QUYỀN CỐNG HIẾN

 

39- QUYỀN OÁN HẬN

 

40- QUYỀN THƯƠNG YÊU

 

41- QUYỀN HỔ TRỢ

 

42- QUYỀN TÀI TRỢ

 

43- QUYỀN VAY TRẢ

 

44- QUYỀN BÁO THÙ

 

45- QUYỀN THI ĐUA

 

46- QUYỀN AN PHẬN

 

47- QUYỀN XÁC NHẬP

 

48- QUYỀN GIẢI THỂ

 

49- QUYỀN HỒI HƯỚNG

 

50- QUYỀN ÔN HÒA

 

51- QUYỀN THA THỨ

 

52- QUYỀN CHĂM BÓN

 

53- QUYỀN SA THẢI

 

54- QUYỀN GIẢ DỐI

 

55- QUYỀN SÁM HỐI

 

56- QUYỀN QUY Y

 

57- QUYỀN CỐ THỦ

 

58- QUYỀN HÀNH THIỆN

 

59- QUYỀN BỐ THÍ

 

60- QUYỀN ĐỘ SANH

 

61- QUYỀN CHO

 

62- QUYỀN KHÔNG

 

63- QUYỀN KẾT NẠP

 

64- QUYỀN BẢO LÃNH

 

65- QUYỀN THỪA KẾ

 

66- QUYỀN GIAO HẢO

 

67- QUYỀN NHƯỜNG NGÔI

 

68- QUYỀN CẢI TÀ QUY CHÁNH

 

69- QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

 

70- QUYỀN DÌU DẮT

 

71- QUYỀN THÀNH ĐẠT

 

72- QUYỀN LÀM HẠI CUỘC ĐỜI

 

Mỗi Phần Quyền có nhiều Quyền khác lên kết tương tác với nhau, như các Phần Quyền đã trình bày từ phần một đến phần 36. Khi các Quyền liên kết mở rộng lên tới 8 muôn 4 nghìn Quyền. Nhưng chủ chốt cơ bản 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền chính Phụ. Thành 108 phần Quyền. Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

-----------------------------

 

HẾT QUYỂN THƯỢNG

 

XEM TIẾP

 

QUYỂN HẠ

 

CAO ĐỨC TOÀN

 

HẾT QUYỂN 2.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét