Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 4

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

MẬT TẠNG

 

KINH

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

2000

 

Cao Đức Thắng

 

QUYỂN 4

 

 

 

CHƯƠNG 17

 

PHẦN 1

 

TIẾNG SẤM ĐẦU TIÊN

TIẾNG SẤM ĐẠI ĐỒNG

 

Đức Chí Tôn Thái Tử. Hùng Lan thuyết giáo đến đây dừng lại thở dài một tiếng, làm chấn động chúng hội Long Vân. Thái Tử thuyết cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Lúc ấy ta là Chúa Tể Loài Rồng Chúa Tể đứng đầu 8 muôn 4 nghìn Loài. Khi ta nghe Đức Cha Trời truyền chỉ. Liền bay đến dãy núi Long Hoa. Đỉnh Thiên Ấn lẩn Thiên Bút. Nhìn thấy Đức Cha Trời, Đức Mẹ Trời, hào quang rực rỡ. Thân Tướng xinh đẹp, nhìn mãi mà không thấy chán. Ta nghe Đức Cha Trời truyền dạy. Các ngươi hãy xả bỏ thân xác thấp hèn, thân xác của loài Cầm Thú, Bò Sát. Đầu thai làm con của ta. Các ngươi sẽ được làm người. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng. Ta liền xả bỏ thân xác Rồng. Linh Hồn ta tức tốc Đầu Thai vào bụng mẹ Âu Cơ Địa Mẫu trước nhất. Nên ta ở ngôi số 1. Khi Đức Mẹ Âu Cơ sanh ra bọc trứng lớn. Bao bọc 100 bọc nhỏ bên trong. Bọc lớn nổ ra. Tiếng sấm đầu tiên là tiếng sấm Đại Đồng. Tiếng sấm nói lên sức mạnh của Nhân Loại anh em. Chung nhau cùng một Bọc. Đồng Bào anh em. Tiếp theo sau tiếng sấm Đại Đồng là tiếng sấm con người. Ta đã chào đời trước nhất. Tiếp theo sau là chín mươi chín tiếng sấm làm rung rinh Trời Đất. Năm Châu bốn biển, vũ trụ tam thiên đại thiên rung chuyển. Một trăm anh em sanh ra. Cùng một Cội Nguồn một Cha một Mẹ. Một bọc trứng Âu Cơ Đại Đồng Bình Đẳng. Ta nhớ rõ vào thuở xa xưa ấy. Đức Địa Mẫu Âu Cơ sanh ra anh em của ta gồm 50 Nam 50 Nữ. Tổng cọng 100 người gồm đủ 5 màu Da, ứng hiệp theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ.

 

Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ, ở lại với con cái một thời gian khá lâu. Rồi sau đó chia con làm hai. Một nữa theo Cha làm quen với Đồng Bằng, Sông, Hồ, Biển, Đảo. Còn một nữa theo mẹ làm quen với Cao Nguyên núi rừng Đại Ngàn. Lạc Long Quân - Cha, Âu Cơ - Mẹ dẫn con đi khắp lục Địa khắp Năm Châu Bốn Biển. Sau đó Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ dẫn con cái hợp lại một chổ, nơi xuất phát ra đi.

 

Thấy con đã khôn lớn. Cha Trời Lạc Long Quân dạy rằng:

   Đất đai, núi non, Sông, Hồ, Biển, Đảo là của các con.

 

Cha Trời Lạc Long Quân nói:

   Các con hãy nhìn lên bầu trời. Thiên Hà - Ngân Hà - Nhật Nguyệt - Tinh Tú là của các con.

 

Đức Cha Trời phóng một Đạo hào quang hiện rõ 28 tần Trời toàn bằng Châu Báu. Mỗi tần rộng lớn vô tận vô biên.

 

Cha Trời Lạc Long Quân nói:

   28 tầng Trời Châu Báu nầy là của các con. Nếu các con biết nghe lời ta. Thuận theo Thiên ý của ta.

 

Đức Cha Trời Lạc Long Quân, phóng một Đạo hào quang hiện rõ 18 tần âm phủ tăm tối u minh.

 

Cha Trời nói:

   Nếu các con không nghe lời ta dạy. Làm trái lại Thiên ý của ta cũng chính là làm trái lại lương tâm của các con. Thời các con sẽ sa đọa xuống 18 tần âm phủ. Tùy theo tội nặng tội nhẹ mà đọa xuống mỗi tần âm phủ khác nhau.

 

Cha Trời lại nói:

   Sữa Mẹ các con đã chảy xuống mọc lên Ngũ Cốc khắp lục Địa. Lại thêm Thảo, Mộc cỏ cây. Đơm hoa kết trái. Nơi đâu cũng toàn là sự sống. Các con là chủ. Các con phải biết giữ gìn và khai thác. Nhất là khai thác Mỏ Khí, Mỏ Lực trên không. Mỏ Dầu dưới lòng Đại Dương. Mỏ Vàng mỏ Bạc, mỏ sắt, mỏ thép dưới lòng đất chế tạo lên Máy Móc thay thế sức lực con người, sức mạnh trí tuệ là sức mạnh vô địch, không có loài Câm, Thú, Bò Sát nào chống trả nổi. Tuy Cha Mẹ sanh các con ở Phương Đông nhưng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ sẽ ứng nghiệm cơ trời, anh em các con sẽ lưu vong khắp cùng Trái Đất, làm chủ năm châu bốn bể. Nhưng nghe lời Cha Mẹ. Không phân biệt màu da chủng tộc. Tôn trọng nhau, thương yêu nhau, giúp đở nhau, sang sẽ hiểu biết cho nhau. Các con sẽ đến các tần Trời xây dựng lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc.

 

   Các con không nghe lời Cha Mẹ dạy, anh em tàn sát lẫn nhau. Tranh giành quyền lợi ác căn ác tánh sanh ra. Các con sẽ trở thành ác Ma ác Quỉ sa chân vào cõi âm u Địa Ngục. Các con hãy nhớ lấy lời Cha dạy. Các con cố nhớ đừng quên. Cha Mẹ sắp xa các Con, trở về Cội Nguồn, trở về ngôi vị Tổ Tiên, Đấng tối cao, Đấng lập lên vũ trụ, Đấng hiện ra thân Cha Mẹ.

 

Nói xong Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ bay lên tòa sen. Hai tòa sen mỗi lúc một xa dần rồi biến mất hút trong khoảng không gian. Một trăm người con nhìn theo ngơ ngác, Thành những người con côi cút. Thân lập lấy thân mà đi vào cuộc sống (xem kinh Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn).

 

Nòi giống Tiên Rồng cũng từ đây sanh sôi nẩy nở cùng khắp lục địa khắp năm châu bốn biển  Con đàng cháu đống ra đời, duy trì nòi giống con người. Nhờ đó mà Linh Hồn các loài Thần Thú tiếp tục có chỗ đầu thai để làm người. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Theo bước ông Cha trở về Cội Nguồn làm chủ vũ trụ. Nhân Loại cũng từ đây mỗi ngày mỗi thêm đông. Hình thành lên nhiều Họ Tộc, Bộ Tộc, Bộ Lạc rồi đến các Vương Quốc. Sự sống của con người cứ thế hết tiểu kiếp nầy sang tiểu kiếp khác.Những người con của Đức Cha Trời (Ông Bà Tối Cao Tiên Tổ). Nhân Loại hiện đang làm chủ khắp cùng vũ trụ. Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ, Phật Tổ Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ Tổ cùng nhau giáo hóa Thiên Chúng, truyền dạy lời dạy của Đức Cha Trời. Hiến Tạng, Pháp Tạng, Thiên Tạng, Luật Tạng, Mật Tạng vũ trụ.

*********

 

Hết phần 1 chương 17 mời xem tiếp phần 2 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những ai xem qua Long Hoa Mật Tạng, xem rồi quên rồi thời hãy cầu nguyện lên Đức Cha Trời, Mẹ Trời, cũng như anh linh Quốc Tổ, thời lần lần nhớ lại tất cả chuyển đổi số mạng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vào Hội Long Hoa.

Muốn đạt đỉnh cao chốn cõi Trời

Tin là nền tảng nhớ ai ơi

Cha Trời khắp chỗ ngay trước mắt

Hư không vũ trụ thân khắp nơi

Cầu nguyện lòng tin tâm chuyên nhất

Cảm ứng linh thiêng đệ nhất Trời.

 

 

 

CHƯƠNG 17

 

PHẦN 2

 

GIÁC NGỘ

 

Chúng hội Long Vân càng nghe Chánh giáo văn hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ. Càng hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, thế nào là hạnh phúc Chân Chính. Không có gì vui sướng hơn là làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Hạnh phúc chốn nhân gian, chỉ là thứ hạnh phúc giã tạm. Hạnh phúc ở Thiên Đàng mới là hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu. Muốn có hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu ấy. Chỉ có một con đường duy nhất là phải trở về với Cội với Nguồn. Đến với Đấng Ông Cha, Đấng lập lên vũ trụ cùng con người. Từ khi Nhân Loại ra đời đến nay đã hơn bốn tiểu kiếp. Thời gian đã trải qua 75 triệu 600 nghìn năm, với thời gian lâu xa như vậy, với bao sự thăng trầm Thiên Địa tuần hoàn. Sanh, Trụ, Dị, Diệt của tiểu kiếp Nhân Loại đã trải qua bốn lần hủy diệt, ở giai đoạn cuối tiểu kiếp. Những người may mắn sống sót. Trở thành người nguyên thủy Hồng Hoang . Tiếp tục cuộc hành trình sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người. Để cho các vong Linh nơi cõi âm lại có dịp đầu thai trở lại làm người. Tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn, theo bước Cha Ông về thượng giới.

 

Với 16 triệu 800 nghìn năm. 8 triệu 400 nghìn năm kiếp tăng nữa tiểu kiếp. 8 triệu 400 nghìn năm kiếp giảm nữa tiểu kiếp. Thời gian phải nói là rất lâu xa. Thế mà chúng ta tu luyện tiến hóa giải thoát, sự ngu si, mê chấp giãi trừ ác căn ác tánh vẩn không kịp. Hàng loạt Linh Hồn phải trở về âm phủ tu luyện ở những tiểu kiếp tới, sự lẩn quẩn trong đấu tranh sát phạt lẫn nhau. Mãi lún sâu vào ác căn ác tánh. Mê mờ lẩn quẩn trong trong thế giới giã tạm, khó mà giải thoát. Nếu không có sự may mắn, gặp được Đại Thừa Thượng Thừa, Văn Hóa Cội Nguồn vô thượng. Thời khó mà đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Làm chủ linh Hồn. Làm chủ bản thân. Làm chủ xã hội. Làm chủ cuộc sống, văn minh Bình Đẳng, Công Bằng xã hội. Chúng ta đang ở giai đoạn gần cuối tiểu kiếp, giai đoạn Thiên Địa tuần hoàn sắp đi vào giai đoạn lặp lại, sẽ đưa Nhân Loại đến con đường hủy diệt. Ở vào giai đoạn nầy ai là người cứu vớt Linh Hồn chúng ta. Giàu có ư. Những thứ ấy tuy rằng có lợi cho cuộc sống giã tạm. Nhưng chẳng liên quan gì đến cho sự giải thoát tội lỗi, giải thoát thói hư tật xấu. Thiện căn rất ít, ác tánh thời nhiều. Con đường trở về Địa Ngục, trở về Âm Phủ không sao tránh được. Quyền cao chức trọng, giàu sang phú quí không mang theo được. Đến khi hiểu thời đã quá muộn màng, ác căn ác tánh sâu dày thời khó mà chuyển đổi thành thiện căn thiện tánh. Thoát khỏi Âm Phủ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ súc sanh được là điều không phải dễ. Ác căn ác tánh xoay chuyển khó mong trở lại làm người, uổng thay, phí toi công sức đấu tranh, dựt giành quyền lợi. Nhất là những quyền lợi bất chính lại càng làm tăng thêm tội ác, uổng nhiều công sức mà chẳng đem lại kết quả gì. Lại để tiếng dữ về sau, làm hại con cháu. Chúng Hội Long Vân, như người mù sáng mắt, nhìn xa thấy rộng. Như người lạc hậu nằm trong rừng đã nhìn được lối ra. Như người lạc lối lâu năm đã tìm ra lối về, từ bến sống mê đã nhìn ra bờ giác. Cõi Thiên Đàng đã hiện ra trước mắt. Cảnh Địa Ngục mờ xa không còn thấy nữa. Thiên Ấn ra đời chúng hội Long Vân bước lên ngôi vị Phật Thánh Tiên Thần Chúa, giai cấp Vương, Quan. Nước Văn Lang sắp ra đời. Đất nước Văn Minh. Đi trước Văn Minh thời đại xã hội, năm nghìn năm.

*********

Hết phần 2 chương 17 mời xem tiếp phần 3 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

Bí mật giờ đây đã phơi bày

Tiên Rồng phất phới lượn tung bay

Mặt Trời Chánh Giác bừng tỏa sáng

Nhân Loại về Trời hưởng phúc thay.

 

 

 

CHƯƠNG 17

 

PHẦN 3

 

NGUỒN GỐC BA CON QUỶ

 

Thái Tử Hùng Lan thuyết giáo hơn ba năm. Biết thời cơ đã đến. Hôm ấy vào ngày 2 tháng 9 sau khi thuyết giáo xong. Thái Tử bằng xin Đức Vua Cha là KINH DƯƠNG VƯƠNG. Cho phép Thái Tử thu nạp Nhân Tài. Dẫn Đại Quân tiến về Lãnh Nam. Địa Long vũ trụ. Để khai cơ mở rộng nước Xích Quỷ về phía Nam. Kinh Dương Vương nghe Thái Tử mở rộng Nước Xích Quỷ về phía Nam, thời không khỏi giật mình, suy nghĩ. Kinh Dương Vương biết rõ. Đất Lãnh Nam là đất Yêu Tinh Quỷ Quái hết sức kỳ bí, có đi không có về. Kinh Dương Vương lặng thinh chưa quyết định.

 

Thái Tử thấy vậy nói:

   Thưa Cha Nước Xích Quỷ tuy rộng lớn. Nhưng tìm ẩn nguy cơ chiến tranh xâm lược. Chỉ thích hợp cho trồng trọt chăn nuôi, đánh bắt tôm cá, buôn bán giao thương. Không lo sợ đói nghèo. Nhà nhà no cơm ấm áo nhưng Thủ Đô Nam Kinh Xích Quy không có lợi cho việc phòng thủ. Lúa gạo, lúa mì, ngô, sắn là hạt Ngọc của Trời, dòng sữa của Địa Mẫu Âu Cơ. Lại thêm Đất Đai màu mỡ. Chính là miếng mồi ngon cho bao thế hệ ngoại ban tham lam, dù cho có bao lâu, một đời nhiều đời, ngàn năm chúng tìm cách chiếm cho bằng được. Vì vậy con muốn xây dựng thêm một Kinh Đô rộng lớn trên địa phận Đất Lãnh Nam. Kinh Đô Văn Lang, thêm phần rộng lớn vững vàng nước Xích Quỷ.

 

Kinh Dương Vương nghe con nói vô cùng hửu lý, liền nói:

   Cha cũng muốn thế từ lâu nhưng sức lực có hạng không làm nổi việc đó. Vì Đất Lĩnh Nam là đất của Yêu Tinh Quỷ dữ chiếm đóng từ khai Thiên lập Địa tới bây giờ. Có đi không có về. Ý con nghĩ thế không những hiệp ý Cha mà còn hiệp với các đời Tiên Đế nữa. Cha nghe các vì Tiên Đế kể lại rằng. Đất Lãnh Nam tuy là giáp ranh với Nước Xích Quỷ ta. Nhưng ít ai tới gần biên giới đất ấy, thậm chí trăm năm không có bóng người. Đất Lãnh Nam có 3 con Chúa Tinh, Chúa Yêu, Chúa Quỷ. Thần Thông pháp thuật vô biên. Dù cho Thần Tiên trên Trời xuống thế cũng không tài nào đánh lại chúng. Trước đây các vì Tiên Đế lúc nào cũng nghe Yêu Tinh Quỷ dữ làm hại muôn Dân. Bằng chọn người tài giỏi nhất Nước, dẫn Đại quân tiến vào Đất Lãnh Nam diệt trừ Yêu Tinh Quỷ dữ nhưng có đi mà không có về. Đến thời Cha lên Ngôi Quốc Vương trị vì Thiên Hạ. Mỗi khi cha nhắc đến Đất Lãnh Nam thời cả Triều Thần đều rung sợ. Cha thấy vậy nên không nhắc đến Đất Lãnh Nam đầy huyền bí đó nữa.

 

   Con tuy là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai. Nhưng đối với 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy, thời con phải hết sức thận trọng. Không những chúng có pháp thuật Thần Thông cao cường mà mưu trí của chúng cũng không ai sánh kịp. Cơ may là chỉ có con mới đối đầu được với chúng. Còn thiên binh vạn mã cũng chẳng làm gì được chúng đâu. Chỉ là làm mồi cho chúng xơi mà thôi.

 

Kinh Dương Vương nói xong. Thời Cao Tổ tiếp nối thưa rằng:

   Thưa Chí Tôn Thái Tử. Thần nghe nói 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy. Đa mưu lắm kế. Tuy ở Đất Lãnh Nam nhưng chúng thường chu du khắp hoàn cầu. Cấu kết vô số Yêu Tinh khác, sát hại vô số Tu sĩ, Đạo sĩ, Giáo sĩ. Thần nghe kể lại các Tổ sư các giáo pháp Thần giáo. Thần Thông pháp thuật vô biên, hiệp sức bay đến Đất Lãnh Nam diệt trừ Yêu Tinh tận ổ. Sau cuộc giao tranh khốc liệt chỉ hơn có một ngày một đêm. Các Tổ sư của các phái Thần giáo bị Yêu Tinh sát hại ăn thịt hết. May mắn chỉ còn một số Tổ Sư Thần giáo sống sót trở về nói rằng. Dù cho có Thần Tiên trên Trời xuống thế cũng không làm gì được chúng, vì trúng độc Hồ Tinh vị Tổ Sư nói xong thời hồn lìa khỏi xác. Các Đạo sĩ, Tu sĩ, Giáo sĩ ở những thế hệ sau nầy. Hể nghe đến Đất Lãnh Nam thời giật mình kinh sợ. Chí Tôn Thái Tử là Đấng con Trời xuống thế may ra mới có thể diệt trừ 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy trừ hại cho toàn Nhân Loại. Thời Nhân Loại mới yên tâm tu luyện tiến hóa Linh Hồn được.

 

Để trấn an lòng dân ÂU - LẠC mới ra đời. Cao Tông liền thưa với Đức Chí Tôn Thái Tử rằng:

   Thưa Đức Chí Tôn dân ÂU - LẠC là Dân con cháu nhà Trời. Trời muốn Dân ÂU - LẠC làm chủ Đất Lãnh Nam, thời chúng ta nên làm theo, việc sống chết có gì đáng sợ, sống vì Chính Nghĩa, chết vì Chính Nghĩa. Chúng ta lại càng mau lên Thiên Đàng. Diệt gian, trừ bạo, diệt yêu trừ quỷ. Đó là bổn phận con cháu nhà Trời.

 

   Thưa Đức Chí Tôn chúng Thần là con Cháu Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ Con Rồng Cháu Tiên. Thời không sợ quỷ càng không sợ Yêu Tinh. Mà chỉ sợ làm trái ý Trời. Trái lại Chính Nghĩa Đạo Đức. Thời chúng ta hết mong giải thoát. Linh Hồn thường đọa đày nơi Địa Ngục, luân hồi trong biển khổ. Chí Tôn là Đấng Cứu Thế, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Từ nay Chí Tôn Thái Tử đi đến đâu. Thời Chúng Thần theo Thái Tử đến đấy. Thái Tử vì Nhân Loại, diệt trừ yêu Tinh ác Quỷ, việc làm Đại Nghĩa ấy, Chúng Thần nguyện theo Thái Tử để lập công. Chúng Thần không sợ chết, sống vì Chính Nghĩa, chết vì Chính Nghĩa, lối sống vinh quang, quang minh lỗi lạc anh hùng. Đã là con Rồng Cháu Tiên. Thời phải sống theo lối sống Con Rồng Cháu Tiên. Vì Đại Nghĩa tiến lên, yêu Tinh Quỷ dữ không có gì đáng sợ.

 

Lời Cao Tông vừa dứt. Thời hàng vạn vạn tiếng hô:

   Chúng Thần không sợ chết khi chiến đấu với Yêu Tinh. Nếu có chết thời chúng Thần trở về với Cội với Nguồn, sống trong hạnh phúc tình thương yêu của Đức Cha Trời. Trong thế giới Châu Báu Thiên Đàng Cực Lạc. Chúng ta vì Nhân Loại, đồng tiến lên tiêu diệt Yêu Tinh Quỉ dữ  Đồng tiến lên tiêu diệt Yêu Tinh Quỉ dữ.

 

Tiếng hô vang của hàng vạn vạn người. Làm chấn động đến ba con Quỷ Chúa. Như báo hiệu điềm tai họa sẽ gián xuống đầu chúng.

 

Để hiểu rõ nguồn gốc của 3 con Quỷ. Nơi chúng hội có một học giã vô cùng Thông Thái, tên là Thi Công Hầu, chấp tay thưa với Thái Tử rằng:

   Thưa Đức Chí Tôn. Chí Tôn là Đấng Chánh Giác. Hiểu rõ quá khứ vị lai. Chúng Thần muốn biết 3 con Tinh Yêu Chúa Quỷ ấy nguồn gốc xuất xứ. Bắt đầu xuất Thân từ đâu? Toàn chúng hội cũng muốn biết rõ điều đó, để hiểu vì sao 3 con Yêu Tinh Chúa Quỷ lợi hại như vậy.

 

Thái Tử hiểu ý Chúng hội. Liền trở lại cảnh giới an trụ Chân Tánh nhập định bất động. Tức thời trên đỉnh đầu Thái Tử phát ra Đạo hào quang trí huệ xuyên suốt về quá khứ. Một lúc lâu thời biến mất. Thái Tử từ trong Đại định trở về thực tại thuyết giáo kể rằng:

   Vào khoảng cách đây 76 triệu năm. Nơi chốn nhan gian có dãy núi cao chọc Trời. Hình thể như một con Rồng dài hàng vạn dặm uốn lượn hình chữ S. Như muốn bay về Trời uốn khúc trong những đám mây Ngũ Sắc. Đó là dãy núi Long Hoa. Dãy núi không những to, cao, rộng, dài. Mà bốn bên chân dãy núi cũng rộng dài xa thăm thẳm. Ngựa hay chạy cả năm, cũng khó mà đi giáp vòng cho được. Đất đai đã rộng, cây cối sum sê, rừng xanh tăm tắp bạc ngàn. Hoa quả triểu cành, đủ màu đủ sắc, tràn đầy sự sống. Nên Chim muôn vạn Thú đều tập trung đến dãy núi chân núi để ở, trú ngụ rất đông. Đông đến nổi trên cây đầy chim muôn, dưới đất đầy vạn thú. Dãy núi thường tỏa ra linh khí. Nên các Loài Cầm - Thú - Bò Sát, sống ở chân dãy núi, trên dãy núi Long Hoa lâu ngày chầy tháng hấp thụ Linh Khí. Nên đại đa số phần nhiều Thú - Cầm - Bò Sát. Đều có yêu thuật thần thông. Ở vào thời kỳ xa xưa ấy, dưới chân núi Long Hoa. Họ nhà Chồn Cáo sống đông vô số kể. Chúng rất khôn ngoan gian manh xão quyệt, lại thêm tánh đa nghi, còn hơn cả loài Chuột. Trong họ nhà Chồn Cáo. Cáo chuyên cướp Chồn chuyên trộm. Có một con Cáo cái Chúa, khôn ngoan đáo để tu luyện rất lâu. Thường ở hang động gần suối ao hồ gọi là Hồ Cáo Chúa. Hồ Cáo Chúa rất ghét với họ nhà gà. Vì Chồn Cáo thích bóng đêm. Còn họ nhà gà thường thích ánh sáng. Hể ban ngày thời loài Chồn Cáo sợ hãi lấy làm khó chịu. Hể Loài Chồn Cáo nghe gà gáy rộ thời hừng Đông ánh sáng bình minh lần lần hiện ra. Loài Chồn Cáo vốn có tánh đa nghi. Tưởng là họ nhà Gà kêu ông mặt Trời thức dậy để hại chúng và chúng đã rình rập tàn sát loài gà nhất là về đêm. Hồ Cáo Chúa thấy thịt gà ăn rất ngon, lại làm tăng thể lực. Từ đó Hồ Cái Cáo Chúa không thềm ăn tôm, cua, cá, ốc, hến. Chỉ rình bắt những con gà mập mạp đem về hang để mà ăn. Loài Chồn Cáo thuộc Âm. Loài gà thuộc Dương. Âm Dương giao hóa vạn vật hóa sinh. loài Chồn Cáo ăn gà. Tu luyện mau thành yêu Tinh. Do Hồ Cáo Cái Chúa ăn quá nhiều họ nhà gà kết tụ ngũ tinh, Gà đen, Gà trắng, Gà vàng, Gà xám, Gà đỏ. Hồ Cáo Cái Chúa vốn đã có 4 đuôi. Hồ Cáo Cái lần nầy mang thai rất lâu có đến cả hàng nghìn năm. Sanh ra chỉ có một con Hồ Tinh Đực có tới chín cái đuôi. Hồ Tinh chín đuôi thông minh. Đa nghi xão quyệt hơn mẹ nó gấp 10 lần. Hồ Tinh chín đuôi bắt gà còn giỏi hơn mẹ nó gấp 10 lần. Tu luyện mau chóng thành nhị xác thân, pháp thuật Thần Thông vượt trội hơn mẹ nó cả trăm lần và có lần Hồ Tinh hạ gục một con hổ lớn thành tinh.

 

   Cho đến cách đây 75 triệu 600 nghìn năm khi Đức Cha Trời thuyết giáo xong. Liền có hàng loạt Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát vui mừng khôn xiết. Liền xã bỏ thân xác. Linh Hồn liền đầu thai vào bụng Mẹ Âu Cơ, để được làm con của Đức Cha Trời. Chúa Tể loài Rồng nhanh chóng đầu thai trước nhất ở ngôi vị số 1. Rồi đến Chúa Tể loài Phụng Hoàng. Chúa Tể Khổng Tước. Chúa Tể Kỳ Lân. Voi. Ngựa. Trâu. Dê. Mèo. Chó v.v…

 

   Chỉ riêng có 3 con Quỷ. Chúng vừa hung ác, vừa cao ngạo, vừa đa nghi. Đó là Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc Tinh. Chúng không chịu làm con của Trời. Không những chúng không chịu đầu thai làm con Trời mà chúng còn tỏ thái độ ganh ghét sự cao sang xinh đẹp, uy lực Thần Thông quảng Đại của Đức Cha Trời. Đức Cha Trời biết thế nhưng không làm hại đến chúng. Mà còn nói. Nầy 3 con Quỷ, Thiên Luật rất công minh. Nếu sau này 3 ngươi thắng được con ta. Thời 3 ngươi có quyền làm chủ vũ trụ. Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế. Không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung bay đi đầy thách thức. Đức Cha Trời thấy thế không những không tức giận. Nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời.

 

   Nói về ba con Quỷ sau khi thách thức cao ngạo với Cha Trời chúng bay về hang động tụ hộp huênh hoang, ba hoa, khoác lác. Bổng nghe hàng loạt tiếng sấm. Làm rung động cả Địa Cầu. Chúng thấy muôn Đạo hào quang tỏa lên từ Đỉnh núi Long Hoa. Chúng liền bay lên không trung hướng về ngọn núi Long Hoa bay tới. Thời hết sức kinh hoàng. Một trăm người con của Địa Mẫu Âu Cơ ra đời. Trăm Đạo hào quang tỏa ra chiếu đến làm chúng ngạt thở. Như hàng vạn mủi kim đâm vào tim chúng, làm chúng hoảng sợ, ẩn mình trốn thoát không dám quay đầu nhìn lại nữa.

 

   Từ khi Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ, trở về nơi Cội Nguồn vũ trụ một trăm anh em, 50 Nam 50 Nữ. Năm màu Da anh em cứ thế mà chung sống với nhau, khát thời uống nước suối, đói thời ăn trái cây, lần lần mất hết hào quang. Nhưng thay vào đó là sự tinh khôn của con người phát triển nhanh chóng. Tình cảm vượt trội hơn các loài Cầm Thú và cũng mau chóng đi vào trật tự đoàn kết. Con người ra đời hơn hẳn các loài Cầm Thú về mọi mặc. Thể hiện lần sức mạnh của trí tuệ sức mạnh Cộng Đồng, sức mạnh đoàn kết. Nhất là ý thức về mưu lược. Biết cách chống trả chống cái mạnh hơn mình.

 

   Đời sống một trăm anh em tuy mồ Côi tự lập nhưng đời sống vẩn vững vàng đi lên. Không những tìm ra thức ăn ngon mà còn biết để dành. Sự tích lũy trí khôn mỗi ngày mỗi lớn. Biết sử dụng, đá, cây làm vũ khí hộ thân, hang động làm nơi trú ngụ để ở. Cũng vì vậy mà cuộc xung đột giữa người và Thú, Cầm, Bò Sát mỗi ngày một quyết liệt, tranh giành thức ăn, tranh giành lãnh thổ, tranh giành chỗ ở. Và vì thế cuộc xung đột giữa người và khỉ đã xảy ra trong cái lạnh mùa Đông giá rét. Trái Cây rất ít. Con người khôn hơn chiếm mọi ưu thế, lúc nào loài khỉ cũng bị thua thiệt. Nhưng chưa dám tấn công con người. Cho đến 1 hôm có bầy đàn khỉ từ xa kéo đến, con nào con nấy to lớn khí thế hùng mạnh. Chúng đi đến đâu thời các đàn khỉ khác phải cuối đầu nằm phục. Nếu không thời sẽ bị chúng giết. Cho đến loài Cọp cũng phải tránh xa. Vì họ nhà Cọp không đủ sức chống lại hàng nghìn con khỉ to lớn hung dữ như thế. Chúng hung tợn nhe nanh múa vuốt nhảy tới nhảy lui. Làm cho cây rừng rung động ào ào như bão lớn. Như bị tàn phá. Một trăm anh em con Trời đang hăng say tìm kiếm hái lượm. Bổng thấy khỉ ở đâu kéo đến đông nghịt, con nào con nấy to lớn dữ tợn hung hảm vô cùng. Đàn khỉ kéo tới mỗi lúc một đông hàng nghìn nghìn con. Nhưng chưa dám tấn công con người. Chúng chỉ đứng xa nhe nanh múa vuốt mà thôi.

 

   Bổng đàn khỉ vẹt ra 2 bên. Liền xuất hiện một con Khỉ Chúa to lớn dị thường. Tay xách một con Cọp nhìn con người nhe nanh múa vuốt chí ché đinh tai nhức óc. Như nói rằng mau nằm mạp xuống. Bằng không tao sẽ xé xác như xé con Cọp nầy. Chúa Khỉ liền xé xác con Cọp như xé một chiếc lá, từng mảnh vụn. Hàng nghìn con Khỉ thấy Chúa Tể của chúng thị uy ra oai. Chúng cũng vội chí ché hú lên vang động núi rừng như ca ngợi sức manh uy dũng Chúa Tể của chúng. Chúng nhìn con người tự đắc chúng hét lên nằm mạp xuống.

 

   Chúa Tể loài Khỉ, thấy con người không những không sợ sệt chúng. Mà không coi chúng vào đâu Chúa Khỉ liền nổi cơn thịnh nộ lao vút vồ lấy con người để xé xác. Bổng có tiếng quát như sấm. Một người anh em da Đen phi ra chận đầu con Khỉ Chúa. Khỉ Chúa đã tu luyện lâu năm, yêu thuật cao cường, với cái vồ hiểm hóc dã từng vồ chết nhiều con Cọp. Kình lực từ đôi bàn tay Khỉ Chúa tuôn ra cát bụi bay lên mù mịt. Người anh em da Đen không những không sợ mà còn quát to như sấm. Như nói với Khỉ Chúa kia rằng. Ta đây mới là Chúa Tể của loài nầy. Thấy tao không quỳ lạy mà còn hổn láo, tao cho mày chết. Con người lúc ấy không phải người phàm sinh ra. Mà do Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ sanh, tuy chưa tu luyện pháp thuật Đạo thuật thần thông nhưng thần lực con Trời hơn hẳn các loài Thần Thú. Lại có khí tiên thiên bao bọc con người. Nên các loài Thần Thú, Thần Cầm yêu thuật tầm thường, không thể nào hại nổi.

 

   Người anh em da Đen tung ra cú đá như Trời giáng. Chúa Khỉ bị trúng đoàn đau quá lộn trọc ngã nhào kêu lên chí ché inh ỏi. Bị trúng đòn ngã nhào lộn trọc. Mất mặt trước sự chứng kiến của đàn khỉ. Khỉ Chúa tức lồng lộng. Bay lên không trung thổi xuống một luồn yêu phong nhưng con người vẩn không hề hấn gì. Chúa Khỉ bằng lao xuống nhanh như tia chớp với thế võ đầy bí hiểm với cả sức mạnh đánh xuống đầu người anh em da Đen. Người anh em da Đen thấy Khỉ Chúa vô cùng hung ác muốn hạ gục mình. Thời tức giận nổi lên đùng đùng, hét lớn 1 tiếng làm rung chuyển cả núi rừng, tao cho mày chết. Rầm một tiếng Kinh Thiên Động Địa. Khỉ Chúa bị đánh bật lên không trung rớt xuống đất lảo đảo. Người anh em da Đen trong cơn đang tức giận. Lấy khúc cây cột ở sau lưng ra, phi nhanh tới đánh xuống đầu con Khỉ Chúa với một sức mạnh Kinh Thiên, tiếng bốp chóa tai, đầu óc Khỉ Chúa bị vỡ toan. Hàng nghìn con Khỉ thấy Khỉ Chúa bị đánh chết chúng run lẩy bẩy thim thiếp. Có con nằm mạp có con chạy trốn toán loạn kinh hồn khiếp vía. Từ đó loài Khỉ hể thấy con người thời tránh xa không dám tới gần.

 

   Để đấu tranh sanh tồn. Con Trời lúc đó tuy đã biết làm tổ lá để ở, áo lá để che thân. Nhưng vì trời mưa dai dẳn giá lạnh thấu da. Tổ lá, áo lá khó mà chống đở nổi. Nên anh em con Trời mới bàn tính tìm hang động để ở. Thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người. Cầm - Thú - Bò Sát, tiếp tục xảy ra. Và ở đó không xa có một dãy núi cao hàng triệu năm do sự chấn động địa cầu làm rạng nức trong lòng núi. Các mạch nước ngầm tuông chảy. Hình thành lên các sơn động tự nhiên. Có một Thạch Động to lớn sâu xa có thể chứa cả nghìn người ở. Nhưng thạch Động đã có loài Rắn rất đông, hàng nghìn hàng vạn con. Con nào con nấy to lớn dài hàng chục mét. Nhất là con Rắn Chúa to lớn dài hơn trăm mét. Có 9 cái đầu. Đã từng sát hại không biết bao nhiêu sư tử, hổ, báo. Đã từng quật ngã cả Voi trước động, cho cả đàn rắn đến ăn thịt. Một trăm người con của Đức Cha Trời phát hiện ra thạch Động to lớn nhưng vì có bầy rắn dữ chiếm ở, nhưng con người sức mạnh ở trí tuệ, sức mạnh của Đại Đồng tập thể. Nhờ thế con người càng lúc càng mạnh. Càng phát minh sáng kiến những phương pháp chế ngự muôn loài Cầm Thú, Bò Sát. Làm chủ lần đất đai sông hồ núi non biển cả. Thời loài Rắn có hung dữ đến đâu, lợi hại đến đâu cũng không hơn được con người và đúng thế con người đã đánh đuổi loài rắn dữ làm chủ thạch Động. Với phương pháp sức mạnh của trí tuệ, con người đã tìm ra lối tấn công loài Rắn vô cùng hửu hiệu bằng cách ném đá, cho chúng bị thương hoặc chết bớt hoặc sợ hãi bỏ chạy. Sự thông minh của con người quả là đáng sợ. Nhất là sức mạnh trí tuệ tự do, sức mạnh trí tuệ Đại Đồng hội tụ tinh hoa trí tuệ, giống như gốp gió thành bão. Những hạt mưa hợp lại thành Đại Hồng Thủy. Mỗi đốm lửa chung hiệp lại với nhau thành ngọn lửa khổng lồ. Theo kế sách vừa phòng thủ vừa tấn công. Đàn Rắn khiếp hồn khiếp vía thi nhau chạy trốn bán sống bán chết, với thế ném từ trên cao ném xuống. Những viên đá lớn xé gió như cơn bão đá ập vào động. Thời đàn rắn dù hung dữ đến đâu cũng không chống trả nổi. Trước trí khôn của con người. Chúa Tể chín đầu của Loài Rắn. Dù trổ tài hết sức bình sanh, nổi giông nổi gió, phun hơi Độc mù mịt. Nhưng con Trời thời có Tiên Khí hộ mạng, bách độc bất xâm. Cuối cùng Chúa Rắn chín đầu phải đành tử nạn. Hang Động đã thuộc về con Trời. Một hôm anh em da Trắng đi hái lượm trái cây. Thời bị một con Đại Bàng to lớn tấn công, sít tí nữa thời bị nó cắp đi để ăn thịt. Đã làm cho một trăm anh em con Trời nổi giận. Liền lập kế để tiêu diệt những loài cố ý làm hại con người. Bằng lập ra trận kế tiêu diệt Đại Bàng trừ hại cho con người. Một hôm một trăm anh em chung tay chung sức, kẻ mài lao, người Kiếm Mây, bắt heo, bắt thỏ. Đóng cọc, cột heo, cột thỏ, nơi Đại Bàng thường đi săn để nhử chúng, con người ngụy trang thành những lùm cây bụi rậm thật khéo. Sức mạnh Đại Bàng là sức mạnh đoàn kết chống lại kẻ thù có sức mạnh đến đâu cũng bị đánh bại. Có lẽ một trăm anh em luôn luôn nhớ lời Cha Trời dạy bảo, sống bình đẳng không có cảnh người cai trị người. Người bóc lột người, tôn trọng nhau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Quyền tự do. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Không phân biệt màu da. Tất cả đều là anh em. Trăm người như một.

 

   Một cuộc sống Cộng Đồng. Có thủ lĩnh nhưng không có sự độc tài cai trị. Chỉ làm theo ý kiến thống nhất của tập thể. Thủ Lĩnh ở đây không phải ngôi vị Vua, Chúa mà là ngôi vị được anh em đề cử lên điều hành chung tạo lên sức mạnh tập thể, sức mạnh trí tuệ tập thể cộng đồng xã hội, xã hội cộng đồng Bình Đẳng là xã hội không có cảnh độc tài độc trị. Mà tất cả Anh Em  chỉ sống theo lời dạy Cha Trời đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Sau nầy trở thành Hiến pháp Nhân Quyền di giáo lời dạy bảo của Đức Cha Trời. Các con tôn trọng nhau để mà sống. Các con bảo vệ nhau để mà sống. Các con chia xẻ cho nhau để mà sống. Các con nân đở nhau để mà sống. Hòa thuận yêu thương nhau chính là sức mạnh trí tuệ cũng như sức mạnh đoàn kết con người. Thời các con mới đủ sức chống lại kẻ thù tiêu diệt các con. Anh Em tàn sát nhau, cai trị nhau là điều tối kỵ vì đi ngược lại Thiên Ý của Cha. Thiên Ý của Cha đã đồng hóa thành Lương Tâm của các con. Sống đúng lương tâm sống theo lương tâm, thời các con không còn lo sợ gì nữa vì lúc nào cũng có Cha ở bên cạnh.  Sống theo Thiên Ý làm theo Lương Tâm thời Linh Hồn tiến hóa nhanh chóng đến chổ chí cao. Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu các con nghịch lại Thiên Ý hành động trái ngược lại lương tâm thời các con sẽ bị trầm luân nơi Địa Ngục. Một trăm anh em sống theo lối sống Đại Đồng Công Bằng văn minh, vì thế sức mạnh tập thể luôn luôn phát huy đến đỉnh cao. Qua sự sáng suốt lựa chọn của tập thể lập lên người đứng đầu. Đủ khả năng thi hành trôi chảy. Lợi ích chung cho toàn sự sống anh em. Cũng như sự chiến thắng kẻ thù. Trước sự mưu trí của con người. Chúa Tể loài Đại Bàng cũng phải đành sa lưới. Có lẽ Đại Bàng bắt hụt con người. Nên lúc nầy chúng thường xuất hiện tới 2 con. Con Trống - Mái. Chúng bay lượng trên không phát hiện con mồi, dễ gì bỏ qua bằng lao nhanh xuống chụp con mồi bay lên. Nhưng chỉ hơn vài ba mét thời bay lên không được, vì con heo bị cột bởi sợi dây mây. Đại Bàng chưa biết phải làm sao. Bổng từ các lùm cây chuyển động. Hàng loạt phi lao phóng ra nhanh như tia chớp, vì bất ngờ lại đang nhìn xuống chân quắp con heo. Thời ôi thôi trúng phải phi lao khắp mình. Tiếng kêu rú thê thảm. Con cái lao xuống trúng liền một lao ngay cánh khiếp hồn khiếp vía. Rán bay lên trốn thoát, vì vậy mà về sau loài Thú, Cầm, Bò Sát hể thấy con người là tránh xa không dám tới gần.

 

   Một hôm 3 con Quỷ nghe muôn loài Cầm, Thú, Bò Sát nói chuyện với nhau. Nếu gặp loài người thời tránh xa, không thì chết. Các loài Cầm Thú vừa nói chuyện vừa run sợ. Ba con Quỷ nghe tức giận lắm nhưng không làm gì được con người, vì chúng sợ Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ, sợ ánh sáng của con người. Và cho đến một hôm. Chúng vô tình thấy con người không còn hào quang nữa. Cũng không thấy Cha Trời - Địa Mẫu. Chúng lấy làm mừng. Nhưng vì chúng là loài đa nghi nhất là Hồ Tinh. Chúng thường tới lui để thăm dò, khi chúng biết chắc. Đức Cha Trời - Đức Địa Mẫu không còn ở đó nữa. Thời chúng lập kế để mà hại con người. Ba con Quỷ nghĩ thời cơ đã đến chúng tụ tập Sơn Lâm ác thú. Cọp, Beo, Sư Tử, Cáo, Sói, Đại Bàng, Rắn, Thuồng Luồng, Cá Sấu. Ba con Quỷ nói. Loài vật chúng ta đã bị loài người sát hại. Con người sẽ là Chúa Tể Địa Cầu, chúng ta không còn Đất để sống, rừng núi không còn quả để chúng ta ăn. Chúng ta phải chống lại loài người. Con người tồn tại thời chúng ta sẽ bị loài người tiêu diệt. Nói xong ba con Quỷ trổ thần oai, hóa gió tạo mưa. Hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bổng nhiên tối sầm cát bay đá chạy cây cối đỗ ngã. Cuồng phong ầm ầm gào thét kinh thiên động địa. Các loài dã thú ác căn khiếp quá nghe theo răm rắp.

 

   Mặt Trời khuất núi màn đêm buông xuống rất nhanh. Cảnh núi rừng cũng vội vã đi vào yên tỉnh. Trăng sao mờ nhạc bởi cảnh sắc mùa đông. Bổng nghe Khỉ hụ, Hổ gầm, Sói tru, Quỷ thét. Chúng ùa vào động tấn công con người, tức thời một cuộc hổn chiến xảy ra. 50 anh em con trai, chống trả quyết liệt đánh bật dã Thú ác Cầm, Cọp, Beo, Rắn, Sói ra xa, với sức con Trời càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Các loại ác thú ác cầm, thuồng luồng, cá sấu, rắn rít, bò cạp chết thôi vô số kể.

 

   Ba con Quỷ thấy thế biết không xong, liền ra tay phù phép. Mộc Hương Tinh tức thời thổi ra một luồng âm phong mê hồn trận. Cây cối hiện ra che phủ tối trời mịt đất. Ngự Tinh cũng ra oai hóa phép. Nước dân cuồn cuộn, thuồng luồng, cá sấu, rắn độc hiện ra tấn công con cái nhà Trời. Hồ Tinh nào chịu kém hóa phép hiện ra vô số vô biên loại Cáo chín đuôi phun độc. Hồ Tinh từ trên không chụp xuống. Ba con Quỷ tấn công con người như vũ bão, con người khó mà thoát chết. Nhất là Hồ Tinh luôn  đắc ý khoái chí. Cặp mắt HồTinh luôn nhìn vào hang động. Có vẻ thèm thuồng 50 người con gái đẹp lộng lẫy giống Mẹ Âu Cơ. Hồ Tinh luôn luôn mơ tưởng bắt những cô gái nhà Trời từ lâu. Hồ Tinh càng đánh càng hăng tiêu diệt 50 người con trai mau chóng kết thúc. Hồ Tinh đắc ý cười the thé rung chuyển cả đất trời. Đây là ngày cuối cùng của con người. Ta sẽ làm chủ vũ trụ, ta sẽ làm chủ vũ trụ, làm chủ Địa Cầu. Cuộc chiến xảy ra Thần sầu quỷ khốc vô cùng khốc liệt. 50 chàng trai có bề yếu thế, bị ba con Quỷ đánh tới tấp xây xẩm cả mặt mặt, sắp bị tiêu diệt đến nơi. Nghe tiếng cười đắc ý sắp chiến thắng của loài Quỷ. 50 người con gái chấp tay cầu nguyện Đức Mẹ Âu Cơ cứu khổ cứu nạn.

 

   Nói về Địa Mẫu Âu Cơ tuy rời xa con cái trở về Cội Nguồn hòa nhập vào bản thể Tổ Tiên. Bản thể vô vi Linh giác tối cao vũ trụ rộng lớn khắp cùng chỗ nào cũng có Địa Mẫu Âu Cơ lúc nào cũng ở sát bên con. Nhưng trăm người con không thể nào thấy được, biết được. Nay thấy con gặp nạn lại tưởng nhớ đến mình. Cầu cứu đến mình không quên lời dạy. Để cứu con cái pháp Thân tối cao linh giác của Địa Mẫu liền hóa ra một trận mưa sấm sét đánh xuống ba con Quỷ. Làm chúng chết đi sống lại cả hàng chục lần. Hủy diệt Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực cả hàng triệu năm tu luyện. Chúng khiếp quá lê lết trốn thoát, khiếp sợ đến nỗi vở cả mật. Từ đó về sau con người là Chúa Tể Địa Cầu, yêu Tinh Quỷ dữ, ác Cầm ác Thú đều khiếp sợ con Người. Ba con Quỷ tìm nơi thâm sâu cùng cốc tu luyện hàng triệu năm nữa mới có thể hồi phục pháp thuật.

 

   Nói về Nhân Loại con người ra đời trải qua 8 triệu 400 nghìn năm đi vào giai đoạn kết thúc tiểu kiếp thứ 5 chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 6, giai đoạn cuối tiểu kiếp là giai đoạn Thiên Địa tuần hoàn lặp lại chuyển đổi Địa Cầu co thắt, động đất liên miên xảy ra khắp cùng lục Địa. Dãy núi Long Hoa cũng không thoát khỏi sự Động Đất, sụp xuống thành những dãy núi thấp. Cọng thêm mua to như trút nước làm lở núi sụp đồi. Chim muôn vạn thú cùng con người chết la chết liệt. Trôi ra biển cả làm mồi cho cá, cho tôm. Họ nhà Chồn Cáo cũng không tránh khỏi tai khiếp đó. Chỉ còn sót lại những con có yêu thuật Thần Thông bảo toàn sanh mạng. Cho đến gần cuối tiểu kiếp thứ 7. Lúc nầy Nhân Loại con người ra đời 42 triệu năm. Chỉ còn 10 nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ 7. (Kiếp giảm), kiếp văn minh vật chất. Nhân Loại gần cuối tiểu kiếp thứ 7, sự tiến hóa Linh Hồn con người cũng như sự tiến hóa của xã hội đang bước vào giai đoạn sơ khai nền văn minh vật chất. Biết khai thác tài nguyên thiên nhiên vũ trụ, phục vụ vào đời sống xã hội con người. Nhờ vậy đời sống con người mỗi ngày một thêm phong phú. Trình độ dân trí tiến hóa nhanh chóng, biết phát triển chăn nuôi trồng trọt, mở màn khai thác quặng mỏ khoáng chất, khoáng sản, nguyên chất hàm lượng lớn như: mỏ than, mỏ vàng  v.v…

 

   Ba con Yêu Tinh tu luyện hơn 40 triệu năm mới hoàn hồi pháp thuật phải nói còn lợi hại hơn xưa gấp 3 gấp 4 lần nữa là khác. Nhất là Hồ Tinh 9 đuôi càng tu luyện càng ác độc, xảo quyệt, man trá, khôn khéo. Hồ Tinh bắt gia Cầm gia súc của loài người nuôi để ăn thịt. Nhưng lòng ác độc ganh ghét với con người. Hồ Tinh nghĩ ăn thịt con người bằng ăn thịt hàng vạn con gà. Nhất là trẻ con lại càng bổ dưỡng hơn nữa. Hồ Tinh chuyển sang ăn thịt trẻ con. Làm kinh động khiếp đảm khắp nơi.

 

   Ở vào thời kỳ ấy có vị Quốc Vương hưng thịnh là vị vua giàu có, binh hùng tướng mạnh, làm chủ năm mươi trấn chư hầu. Nghe tin dân chúng bị Hồ Tinh sát hại đời sống vô cùng khó khăn. Nhất là trẻ con chưa đầy một tuổi bị Hồ Tinh ăn thịt, hết xã này đến xã khác, hết huyện này sang huyện khác làm khiếp đảm dân chúng. Hồ Tinh ăn thịt hơn trăm em. Hồ Tinh càng ăn thịt trẻ thơ sinh, pháp thuật càng cao cường. Hồ Tinh khoái chí nghĩ nếu biết sớm ăn thịt trẻ thơ sinh tăng pháp thuật Thần Thông. Thời ta cần gì phải mất trên bốn mươi triệu năm để tu luyện. Thế là Hồ Tinh sát hại trẻ thơ sinh mỗi tháng một nhiều mà không cần phải sợ ai.

 

   Quốc Vương Hưng Thịnh ra bảng cáo thị tuyển chọn nhân tài, lựa ra những vị anh hùng có võ công cái thế, pháp thuật Thần Thông cao cường, tiêu diệt Hồ Tinh, trừ tai họa cho dân chúng. Sau một thời gian tuyển lựa chọn ra được 50 người, 10 Đạo sĩ, 30 anh hùng xạ tiển, mười anh hùng đao thương kiếm thuật xuất chúng, với sức mạnh 50 nhân tài này Quốc Vương Hưng Thịnh nghĩ dù Hồ Tinh có giỏi đến đâu cũng phải chết. 50 người được lịnh đến xã An Đức, huyện Đức Chính mai phục. Trong khi chờ đợi. Bổng thấy trên không xuất hiện một chấm đen, càng lúc càng lớn gấp ba lần con người. Hồ Tinh đánh hơi có người mai phục. Nhưng không lấy đó làm sợ sệt, mà cứ đi thẳng đến ngôi nhà có trẻ con. Đến lúc nầy 50 người đã nhìn rõ Hồ Tinh. Là một con Cáo có cánh. Nhưng Hồ Tinh không quạt cánh để bay. Mà bay bằng pháp thuật Thần Thông. Hồ Tinh đến nhà có trẻ con chỉ còn khoảng chừng 50 mét. Hồ Tinh thổi một luồng yêu phong. Cuốn phen ngôi nhà bay đi. Không còn chần chừ thêm nữa 30 anh hùng xạ Tiển đồng loạt buôn tên. 30 mũi tên xé gió lao nhanh khủng khiếp đến hạ gục Hồ Tinh. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra tên không những không bắn trúng Hồ Tinh. Tên bay tới gần Hồ Tinh tự động rơi xuống hết thảy. Cùng lúc ấy mười Đạo sĩ cùng lúc ra tay. Người bay lên không, tấn công xuống, kẻ dưới đất cả chỉ, cả chưởng lẫn kiếm tấn công tới tấp vào Hồ Tinh. Hồ Tinh hai con mắt tóe lửa. Chỉ thấy 2 chân trước của Hồ Tinh đầy móng vuốt sắc nhọn bổng dài ra chụp bắt các Đạo sĩ. Những móng vuốt ấy Đao Kiếm chặt không đứt. Chỉ trong nháy mắt 10 Đạo sĩ bị Hồ Tinh giết sạch. 30 mũi tên đang ở dưới đất tự động bay lên lao nhanh tới 30 anh hùng xạ tiển nhanh như tia chớp. Thế là 30 anh hùng xã tiển xong đời. Mười anh hùng võ nghệ Kiếm thuật Đao thuật cao cường. Chưa kịp ra tay đã bị Hồ Tinh quật chết chẳng còn 1 người. Hồ Tinh bị 50 người phá đám không muốn ăn thịt trẻ con nữa liền hóa một luồng yêu phong bay mất. Quốc Vương Hưng Thịnh nghe tin khiếp vía. Không dám động đến Hồ Tinh nữa. Hồ Tinh muốn làm gì thì làm. Cáo già Hồ Tinh không những ăn thịt uống máu trẻ con. Còn bắt cả gái tơ phụ nữ cho cuộc hành dâm luyện tinh tăng thể lực, tăng nọc độc Hồ Tinh. Người mất vợ kẻ mất con khóc than cầu khẩn đến Cha Trời.

 

   Cha Trời liền chuyển đại họa nhân gian đến tai những người con có đủ khả năng diệt Hồ Tinh, cứu con người.  Năm ấy là năm kỷ Dậu ở trên Thiên giới có vì Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Là 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Đang ở tần Trời số 10. Cõi Thiên quang. Cung Kim quang. Đang lúc tu Thiền luyện khí. Thời 1 luồng gió lạ nỗi lên. Như báo hiệu điềm chẳng lành ở hạ giới. Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ liền nhập định mở con mắt pháp Nhãn nhìn xuống nhân gian. Thời thấy rõ Yêu Tinh Chồn Cáo sát hại Nhân Loại con người. Liền sai Kim Đồng, xuống tần Trời số 6, cõi Trời Tha Hóa, Cung Ma Vương. Có vị Thánh Mão Nhật Kê là cháu chín đời của Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Khi Mão Nhật Kê dến Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ dạy rằng, loài người ở chốn nhân gian, đã bị Hồ Tinh sát hại. Từ khi Đức Cha Trời trở về bản thể hư không, Linh giác Chân Tánh tối cao vũ trụ. Giao giang sang vũ trụ lại cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gìn giữ và luôn luôn chiếu cố đến con người nhất là Nhân Loại thế gian. Để lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Con xuống chốn nhân gian diệt trừ yêu quái Hồ Tinh, cứu khổ cứu nạn cho Nhân Loại con người. Dân công trạng lên Đức Cha Trời.

 

   Mão Nhật Kê nói Cháu xin tuân lệnh, tức tốc đằng vân lên đường bay xuống chốn nhân gian. Khi ấy chốn nhân gian mới bước sang ngày Mậu Thân. Mão Nhật Kê đứng trên các tần Mây. Dùng Thiên Nhãn nhìn xuống núi non sông hồ biển cả. Ở phương Tây không phát hiện được gì. Liền bay sang phương Đông thời thấy yêu khí trùng trùng. Bổng phát hiện một luồng yêu khí cực mạnh, phát lên từ một Vương Quốc giàu có. Mão Nhật Kê bay đến thời một cảnh tượng ghê khiếp Quốc Vương Hưng Thịnh đang run sợ trước cảnh Đại quân ngã rạp. Các tướng lĩnh đã bị Hồ Tinh bốp nát như tương. Như bốp một con giun con Dế. Mão Nhật Kê thấy thế bay xuống hét to, hỡi loài Hồ Tinh độc ác, ngươi đã làm hại đến con người, thời ngươi đã tới số. Tức thời chỉ tay cái một Đạo chỉ quang bay xuống. Hồ Tinh xem thường liền trúng ngay một Đạo chỉ quang. Đau đến nổi Hồ Tinh thét lên kinh hãi. Cáo già Hồ Tinh biết gặp phải tay dữ, không còn dám xem thường nữa. Bay lên không xáp chiến với Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê thấy Hồ Tinh trúng phải Kim quang chỉ mà không hề hấn gì thời kinh hãi nghĩ không lẽ Hồ Tinh đã luyện được Kim thân bất hoại. Kim quang chỉ của ta cho dù Vàng Đá cũng bị xuyên thủng như thường thế mà Hồ Tinh không hề hấn gì cả. Mão Nhật Kê biết Hồ Tinh là thứ dữ không dám coi thường mà hết sức cẩn thận.

 

   Cuộc giao tranh xảy ra vô cùng khốc liệt giữa Hồ Tinh và Mão Nhật Kê. Hồ Tinh muốn chiến thắng cho mau, liền hóa ra thân hình to lớn, mình đồng da sắt, móng vuốt sắc nhọn cứng như kim cương. Tấn công Mão Nhật Kê tới tấp. Mồm Cáo già phun ra yêu khí nọc độc mờ trời mịt đất. Mão Nhật Kê liền trúng phải nọc Độc Hồ Tinh tức thời tối sầm mặt mũi. Biết không xong liền hóa ra một Đạo hào quang biến mất. Hồ Tinh đắc ý nghĩ con Trời cũng chỉ thế là cùng. Nói về Mão Nhật Kê hóa một Đạo hào quang trốn thoát. Bay lạc đến tần Trời 12, lạc đến cõi Trời Quang Âm. Cung Nam Hải, Thiên Trúc. Nơi đây có Nam Hải Phật Mẫu Quan Âm là một trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ, Mẹ Trời. Hôm ấy phật Mẫu Quan Âm đang dạo chơi nơi cảnh Bồng Lai Thiên Trúc. Thời bổng nhiên có một luồng gió lạ đến. Biết là ý Trời có điều dạy bảo. Liền lắng tâm xem xét, thời hiểu rõ tất cả. Mão Nhật Kê đã lâm nạn. Đức Cha Trời đã đưa đến đây.

 

   Nói về Mão Nhật Kê không hiểu mình đã lạc đến xứ nào. Mình mẩy trúng độc đau nhức vô kể chưa biết phải làm sao. Thời Quan Âm Phật Mẫu đã xuất hiện nói con thật là khổ. Ta với Ông Bà Tổ Tổ Tổ của con Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ là anh em cùng cha cùng mẹ. Tức là Long Hoa Cha Trời, Tiên Cơ Địa Mẫu. Nay con lâm nạn vì Đại Nghĩa, thời ta sẽ cứu chữa cho con. Nói xong Quan Âm Phật Mẫu lấy nhành dương liễu nhúng vào bình Cam Lộ, rồi lấy ra phất vào người Mão Nhật Kê không những khỏi hẳn nọc Độc Hồ Tinh mà thần lực tăng lên rất nhiều. Mão Nhật Kê mừng quá lạy tạ Quan Âm Phật Mẫu nói Mão Nhật Kê cảm ơn Tổ Tổ Tổ.

 

   Phật Mẫu Quan Âm nói. Con Hồ Tinh Cáo già chín đuôi ấy Thần Thông quảng đại vô biên. Là nhờ Mẹ nó là Hồ Ly Cáo cái Chúa, hấp thụ Tinh Khí Âm Dương hàng triệu triệu năm. Hấp thụ Linh khí Trời Đất đạt đến chín tần Linh Khí vũ trụ. Liền sanh ra con Hồ Tinh Đực chín đuôi nầy. Lớn lên tu luyện hàng mấy mươi triệu năm nữa. Nếu không phải những loại Thần Thông khắc tinh với chúng. Thời cho dù Thần Tiên xuống trần cũng đành bỏ mạng. Để ta sai Đại Thánh Kim Qui cùng con đến Linh Sơn gặp Phật Tổ Tổ Tổ. Phật Tổ Tổ Tổ là anh em với ta cùng Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Nhờ Phật Pháp vô biên giãi trừ kiếp nạn cho Nhân Loại phàm trần.

 

   Hôm ấy nơi chốn Linh Sơn. Chư Thiên Bồ Tát đông vô số vô biên. Phật Tổ Tổ Tổ thuyết giảng rằng. Từ khi Đức Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền Ấn Quang Tối Thắng Như Lai (Lạc Long Quân). Cùng Tiên Cơ Địa Mẫu Dưỡng Sanh Như Lai. Trở về Hư Không vũ trụ an trụ ngôi vị Tổ Tiên Như Lai. Giao lại vũ trụ cho con cái cai quản, từ đó đến nay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, luôn luôn làm tròn bổn phận. Duy trì Công Đạo, giữ vững Cán Cân Công Lý vũ trụ. Thiên quyền ổn định, Chủ Nghĩa Đại Đồng luôn cũng cố và phát huy. Nhân Loại chư Thiên sống trong an lạc hạnh phúc. Nhưng ở thế gian thời khác. Nhân Loại đang sống trong biển khổ trầm luân. Không có Nhân quyền, không có Bình Đẳng, không có tự do, không có tự do mưu cầu hạnh phúc. Đời đời kiếp kiếp trói buộc nhau, trong giáo điều cuồn tín. Trói buộc nhau trong khuôn khổ độc tài độc trị, cái khổ nầy chồng chất lên cái khổ kia như non như núi. Thế mà đâu đã hết đang lâm vào đại nạn Hồ Tinh sát hại khắp nơi. Cha Trời có dạy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phải diều dắt Nhân Loại phàm trần. Nhất là giải nguy kiếp nạn con người. Huyền Cơ đã chuyển ý Trời đã vậy, nên Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Cũng như Quan Âm Phật Mẫu Tổ Tổ Tổ  đã cho người đến đây cầu Phật Pháp diệt trừ Yêu Tinh giải thoát kiếp nạn cho Nhân Loại phàm trần. Tức thời Phật Tổ Tổ Tổ cho mời Đại Thánh Kim Điêu đến dạy rằng. Con là Cháu chín đời của ta. Để lập công trong Thiên Đạo Vũ Trụ, Phật Pháp ta phải cùng Thánh Giáo, Tiên Giáo thừa hành di chí của Đức Cha Trời, bảo tồn nhân loại. Đại Thánh Kim Điêu nói con xin nghe lời Tổ Tổ Tổ.

 

   Nói về Hồ Tinh sau khi thắng Đại Thánh Mão Nhật Kê. Thời khoái chí mở tiệc ăn mừng, mời Yêu Tinh các Động tới, phải nói đúng là ngày hội của Yêu Tinh. Hồ Tinh ba hoa khoác lác nói. Con cái nhà Trời là giống gì chứ. Chẳng qua chúng gặp thời lên mặt. Con cháu của chúng sẽ lần lượt vào bụng của ta. Ta đây mới là Trời. Trời là ta vì ta muốn gì được nấy. Ta muốn Trời là hóa ra Trời. Ta muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Để chứng minh lời nói Hồ Tinh liền hóa ra người khổng lồ cao tới mây. Rồi mọc ra 2 cánh che rợp cả bầu Trời. Hồ Tinh thu mình lại nhỏ như con Kiến ẩn dưới lá cây. Yêu Tinh quỷ quái  khen không ngớt. Đang lúc đắc ý Hồ Tinh luôn luôn khoác lác ta sẽ là Chúa Tể vũ trụ, các ngươi theo ta lên Trời để ở không? Yêu Tinh quỷ quái hò reo vang dội chúng con theo chúa Tinh lên trời.

 

   Cùng lúc ấy trên hư không có người nói xuống rằng. Loài Yêu Tinh các ngươi chỉ xuống âm phủ tha hồ mà ăn đồng uống sắt. Hồ Tinh Đâu mau ra nạp mạng. Hồ Tinh chín đuôi tức giận đùng đùng bay lên không trung tìm địch thủ để tiêu diệt. Hồ Tinh chỉ mặt Mão Nhật Kê, ngươi còn dám vát mặt đến đây nữa sao. Đại Thánh Kim Qui bay tới chém 1 Kiếm. Kiếm quang chơm chớp tỏa sáng rực Trời. Hồ Tinh móng vuốt lúc ẩn lúc hiện chống trả. Mão Nhật Kê hiểu rõ sự lợi hại của Hồ Tinh không dễ gì mình Kim Qui Đại Thánh đánh thắng được, liền bay vào xáp chiến. Kim quang chỉ phóng ra như tia chớp, Hồ Tinh trúng chỉ bị thương.

 

   Cáo già Hồ Tinh quả thật lợi hại, phun ra nọc độc mờ Trời mịt Đất. Kim Qui Đại Thánh hóa ra lớp sương mù chống trả. Hồ Tinh bổng thân hình to lớn. Quật đôi cánh, tức thời cuồng phong cuộn tới sức mạnh khủng khiếp tàn sát, hai vị Đại Thánh tối tăm mù mịt chỉ còn cách gắng sức chống trả. Đại Thánh Kim Điêu thấy khí Độc Yêu Tinh hung hảm đến thế. Liền hóa ra Đại Bàng Điêu to lớn khổng lồ, quạt đôi cánh tạo ra cuồng phong chống trả. Kim Qui Đại Thánh nhờ có màn sương mù chống trả lại Yêu độc Hồ Tinh. Thấy cuồng phong Hồ Tinh, bị cuồng phong Đại Thánh Kim Điêu chặn lại liền xông tới tấn công xối xả vào Hồ Tinh. Mão Nhật Kê Đại Thánh nhờ Cam Lộ Quan Âm không sợ yêu Độc Hồ Tinh, xông vào Kim quang chỉ tuông ra như sấm sét. Hồ Tinh biết mình khó đánh lại ba người liền nhã viên ngọc độc ra hóa thành vô số hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh hầu tiêu diệt đối thủ. Đại Bàng Kim Điêu thấy Hồ Tinh hóa ra hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh. Tức thời nhã ra viên ngọc Bạch quang hóa ra vô số Đại Bàng Kim Điêu, xông tới nuốt hết hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh Chồn Cáo, Hồ Tinh khiếp đảm muốn tẩu thoát. Tức thời Mão Nhật Kê Đại Thánh liền hiện tướng là một con gà Thần khổng lồ. Nhã viên ngọc kim quang. Cất lên tiếng gáy van trời động đất. Ngọc Kim quang liền hóa ra Thiên La Địa La lưới phép. Bao vây bắt lấy Hồ Tinh. Hồ Tinh không tài nào thoát được. Nằm gọn trong lưới Kim quang. Gà Thần tiếp tục gáy, lưới Kim quang liền biến thành Thiên Kiếm vạn Đao băm xác Yêu Tinh ra thành muôn mảnh. Diệt xong Hồ Tinh. Ba vị Thánh hiện lại nguyên hình thành ba vị Thiên Tiên oai phong lẩm liệt, tính hạ xuống yêu động diệt hết con cái cháu chắt Hồ Tinh trừ hậu họa về sau. Cùng đồng đảng Yêu Tinh của chúng.

 

   Thời trên không có vần mây ngũ sắc bay đến. Thì ra đó là Chúa Tiên Huyền Nữ, 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Ba vị Thánh chấp tay đảnh lễ chúng con chào Chúa Tiên Tổ Tổ Tổ. Chúa Tiên Huyền Nữ dạy rằng. Các con diệt Hồ Tinh chín đuôi, thời coi như đã hoàn thành sứ mệnh. Không nên lạm sát nữa. Để ta bắt lấy vài con Hồ Tinh cái về cho Nữ Oai Nương Nương dạy chúng, nhốt chúng vào Động âm sát ngày sau có chỗ dùng. Nói xong Chúa Tiên Huyền Nữ phất cái túi Tiên Thiên, tức thời 1 Đạo hào quang từ trong túi tỏa ra nhanh như chớp cuốn hút Yêu Tinh vào trong chiếc túi, xong đâu vào đấy Chúa Tiên Tổ Tổ Tổ hóa ra một Đạo hào quang rồi biến mất. Ba vị Đại Thánh hoàn thành nhiệm vụ chia tay nhau hóa ra ba Đạo hào quang biến mất. Từ đó giặc Hồ Tinh không còn xuất hiện nữa.

 

   Sự yên tỉnh của Nhân Loại không được bao lâu, thời bị giặc Thuồng Luồng sát hại. Thuồng Luồng là họ hàng nhà cá sấu tiến hóa thành Tinh. Chúng rất hung dữ đa mưu lắm kế, xão quyệt không khác gì loài Chồn Cáo có sức mạnh phi thường khó ai địch nổi chúng. Nguyên trước đây hàng mấy chục triệu năm. Ở vào thời Hồ Tinh Cái Cáo bốn đuôi. Thời kỳ ấy Tiên Thiên Chân Khí hạ thấp xuống chốn nhân gian. Có một con Thuồng Luồng Cái Chúa. Ngày tu luyện dưới đáy sông sâu. Đêm lên bờ luyện Chân Khí. Thường Thuồng Luồng cái Chúa. Mỗi lần sinh con có đến hàng tá. Nhưng lần sanh con nầy lại khác. Chỉ sanh độc nhất có một con hết sức quái dị. Đuôi Rồng. Đầu Chó. Mình Sấu. Con Thuồng Luồng quái dị này, càng lớn càng tinh khôn, càng độc ác, ăn thịt cả đồng loại, làm cho Thuồng Luồng, Cá Sấu, các loài khác đều khiếp sợ. Không bao lâu con Thuồng Luồng quái dị ấy thống lãnh hết con sông lớn đổ ra biển, sau cùng tranh bá với Loài Rồng để làm chủ Đại Dương nhưng chưa làm được. Loài Rồng cũng đã nhiều phen mất mạng vì con quái vật nầy.

 

   Ở vào thời kỳ ấy không chỉ có Ngư Tinh làm hại con người. Mà còn có cả loài Mộc Tinh nữa. Cũng ở vào thời kỳ Thuồng Luồng cái Chúa nơi rừng Thiên Khí Độc. Nước Độc, do các loài cây có độc thải ra. Lâu ngày tích tụ cùng xác chết của các loài Động Vật. Chết vì nước độc khí độc vô số kể. Do khí hậu, địa cuộc, thổ nhưỡng. Thích nghi tính chất, ung đúc mọc lên loại cây kỳ lạ, loại cây ăn thịt, loại cây sống bằng khí độc, nước độc. Vừa động vừa tịnh. Chúng mọc rãi rác khắp nơi ở rừng Thiên khí Độc, nước Độc nầy. Chúng luôn luôn tiết ra mùi hương dụ dỗ Cầm, Thú, Côn Trùng, đến để ăn thịt. Loài cây nầy không có hoa nên không có quả. Loài cây nầy chóng lớn tuổi thọ rất cao, hàng triện triệu năm. Có một cây Mộc Hương do hấp thụ nhiều Linh Khí núi rừng Trời Đất. Lại ăn nhiều Động vật sống nên Mộc Hương Tinh đã trổ hoa sặc sở sáng chói, xen lẩn nhiều màu sắc. Hoa chóng nở cũng chóng tàn không đậu quả. Nhưng lần ra hoa nầy lại khác. Mộc hương Tinh kết đậu một quả dị thường, hình quả nhơn sâm. Không bao lâu thời rụng xuống đất mọc lên cây Mộc Hương cạnh cây Mẹ của nó.

 

   Mộc Hương con lớn nhanh như thổi lấn ép lần mẹ nó. Cuối cùng mẹ nó bị hủy diệt, Mộc Hương con không ăn thịt loài Khỉ, vì quả Mộc Hương Tinh có ra là do Tinh Khỉ Chúa bắn ra dính vào hoa Mộc Hương Tinh. Trước khi bị Mộc Hương Tinh ăn thịt. Mùi hoa của Mộc Hương Tinh là mùi hương kích dục rất mạnh. Chất Kích Độc của Mộc Hương làm cho muôn loài Côn Trùng. Cầm Thú mau chóng tê liệt. Thể xác tan biến thành thức ăn cho Mộc Hương.

 

   Mộc Hương Tinh Khỉ sau khi tu luyện hồi phục. Liền tìm con người để ăn thịt, trả thù. Thế là con người lâm vào cảnh khốn khổ tai họa chết chóc, bị Ngư Tinh, Mộc Tinh làm hại khắp nơi và cũng 3 con quỷ nầy đã thách thức với Đức Cha Trời trên dãy núi Long Hoa khi 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ chưa ra đời và chúng đã bị Địa Mẫu Âu Cơ đánh tiêu tan hết Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực. Khiếp hồn khiếp vía. Trốn chui trốn nhủi, phải mất một thời gian trên bốn mươi triệu năm mới hồi phục Thần Thông trở lại phải nói là cao cường hơn bốn mười triệu năm về trước gấp mười lần.

 

   Lúc bấy giờ Ông Bà Tổ Tổ đầu tiên của Nhân Loại con người một trăm người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Chia nhau làm chủ khắp cùng vũ trụ. Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Hôm ấy nơi cõi hạ Thiên vũ trụ có bốn cung Trời ở bốn bên dưới đỉnh núi tu Di, Trời tứ Thiên Vương là 4 cung Trời ở gần hạ giới nhất. Trông coi bốn cõi Nhơn phàm. Hạ giới trần gian.

1: Là Nam Thiên Bộ Châu.

2: Là Bắc Lô Cô Châu.

3: Là Đông Thắng Thần Châu.

4: Là Tây Ngưu Hóa Châu.

 

   Hôm ấy Trời xanh mây sáng. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần ra khỏi cửa Thiên Môn. Thời thấy yêu khí trùng trùng phủ lấy nhân gian Nam Thiện Bộ Châu, yêu khí mỗi lúc một dân cao. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần kinh hãi nói yêu khí gì mà khủng khiếp thế. Bằng bay đến cõi nhân gian xem xét. Thấy dãy núi Long Hoa tuy động đất sụp lún hết hai phần. Nhưng vẩn còn những dãy núi chạy dài lổm chổm. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần nhìn thấy rõ nơi đây hình thành lên nhiều Vương Quốc Yêu Tinh. Nhất là Vương Quốc Hồ Tinh, Mộc Tinh, Ngư Tinh. Nhìn yêu khí bao trùm Địa Cầu biết là Yêu Tinh thứ dữ, khó mà diệt trừ chúng được, không khéo còn bỏ mạng. Nam Thiên Vương bằng đằng vân lên tần Trời số 2 đến Cung Trời Đạo Lợi Thiên ra mắt Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Thiên Tôn Đại Đế là 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ (Cao Thiên Thánh Thánh Đế Tổ Tổ Tổ). Nam Thiên Vương ra mắt Ngọc Hoàng Cao Thiên Đại Đế. Hành lễ rồi tâu rằng Nam Thiện Bộ Châu Nhân Loại phàm trần đang lâm nạn do Yêu Tinh hoành hành. Loại Yêu Tinh nầy Thần Thông quảng Đại khó mà diệt trừ chúng. Lúc ấy có Nam Cực Tiên Ông. Tiên Ông nói bẩm Ngọc Đế. Ngọc Đế đến Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ xem xét nguồn gốc loài Yêu Tinh nầy từ đâu sinh ra rồi hể tính. Thế là Chư Thiên Đại Thánh. Đồng đến Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ để xem nguồn gốc xuất xứ của loài yêu Tinh. Đài Thiên Văn hay còn gọi là Điện Thiên Văn. Là nơi bảo mật cung cấm không ai được đến. Trừ khi có lệnh của Ngọc Hoàng. Đài Thiên Văn là Đài Bảo Bối máy móc huyền cơ tối tân. Hiện rõ quá khứ xảy ra trong vũ trụ. Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ trong suốt. Theo ý tưởng con người cảnh giới lần lần hiện ra. Nguồn gốc của ba con Chúa quỷ đã hiện ra. Chư Thiên Đại Thánh cũng phải kinh khiếp trước sự tu luyện pháp thuật Thần Thông của chúng. Tuy Hồ Tinh đã bị diệt trừ. Nhưng còn hai Chúa Quỷ kia rất là khó đối phó. Ngọc Đế nói ta phải lên tần Trời thứ 11 địa phận Trung Thiên giới Tần Trời phước sanh Cõi Thiên Vân, Cung Long Vân gặp Đức Chí Tôn. Tức là tần Trời thứ 18 tính từ tần trời thứ 1 trở lên.

 

   Anh em con Trời lại có dịp gặp nhau. Đức Chí Tôn giáo Tổ nghe Ngọc Đế nói kiếp nạn Nhân Loại nơi chốn nhân gian lấy làm thương xót cho Nhân Loại phàm trần. Bằng nói với Ngọc Đế rằng, anh em chúng ta có đến cả trăm. Thay thế Cha Trời làm chủ gian sang vũ trụ. Bảo vệ nòi giống con người, giải trừ kiếp nạn cho Nhân Loại con người.

 

   Đáng lý chúng ta phải thông báo hiệu triệu hết anh em ở toàn vũ trụ Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Làm như vậy thời lớn quá trở thành Long Vân Đại Hội. Chỉ hội vào Đại hội thường niên mà thôi hoặc có ý chỉ của Đức Cha Trời. Nơi trung ương Thiên giới có cả Tam giáo Phật Thánh Tiên. Có cả ngũ chi anh em. Ngũ luân Phật Tiên Thánh Thần Chúa. Nhân tài không thiếu, dư sức tiêu diệt loài Yêu Tinh quỷ quái làm hại Nhân Loại nhân gian. Để ta sai Ngũ Long Đại Thánh theo Ngọc Đế. Hiệp cùng Thiên binh Thiên tướng của Ngọc Đế, diệt trừ loài yêu quái. Bắt hồn chúng đưa đến động âm âm u Đông Thắng Thần Châu  giam giữ chúng không cho chúng sát hại con người nữa.

 

   Nói về Hồ Tinh bị Tam Thánh giết chết. Linh Hồn vất vơ vất vưởng. Ngày thời ẩn hồn xuống tận hang sâu trốn ánh sáng. Đêm thì vất vơ vất vưởng theo mây theo gió. Đói lạnh khốn khổ vô cùng đến cả mấy trăm năm. Một hôm Hồ Tinh vất vơ vất vưởng nương theo gió. Gặp lúc Ngư Tinh Quỷ Chúa đang phù hơi luyện khí. Hồ Tinh nhận ra đồng bọn khi xưa mừng quá liền xuất hiện tới gần Ngư Tinh run lẩy bẩy. Ngư Tinh đang ngồi luyện khí thấy hồn con Cáo Chín đuôi xuất hiện run lẩy bẩy liền hỏi ngươi đến đây để làm gì. Hồ Tinh nói anh không nhận ra tôi sao. Tôi là Hồ Tinh chín đuôi đây mà. Nói xong Hồ Tinh khóc lóc kể lể. Tôi đã bị con Trời sát hại. Con Trời thật là hung dữ tài cao. Chúng đòi tiêu diệt hết loài Yêu Tinh chúng ta. Chúa Tinh đừng để chúng gặp, nếu gặp con Trời chúng ta hết còn ngõ sống. Ngư Tinh nghe Hồ Tinh nói vậy, liền cười ngất làm rung chuyển Đất Trời. Tưởng gì chứ mấy Đạo sĩ, Tu sĩ, tự xưng là con Trời ta đã ăn thịt chúng quá nhiều, kể ra mấy Đạo sĩ, Tu sĩ cũng có chút ít tài năng. Ăn thịt Đạo sĩ, Tu sĩ bổ dưỡng hơn trăm lần loài Cầm Thú. Nhân Loại con người chỉ là miếng mồi ngon tẩm bổ cho ta trường thọ, luyện công. Ngươi xem kìa xương người sọ người chất như núi. Ta vừa mới ăn thịt hết ba mạng Tu Sĩ Đạo Sĩ. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh nói thế lấy làm mừng. Hồ Tinh thấy ánh sáng mặt Trời sắp mọc lên sợ hãi tan biến tìm nơi ẩn núp.

 

   Hôm sau Hồn Hồ Tinh hiện tới run rẩy khóc lóc kể, ta đầu thai chưa được. Chúa Tinh trả thù cho ta, ta mới có dịp để đầu thai. Trả thù cho ngươi là chuyện dễ chuyện nhỏ. Hồ Tinh nói Chúa Tinh đã lầm. Những người mà Chúa Tinh ăn thịt. Dù cho đó là Đạo sĩ Tu sĩ cũng chỉ là người thường. Chưa phải là con Trời. Những Đạo sĩ, Tu sĩ xưa kia Hồ Tinh tôi cũng thường bắt chúng để ăn thịt. Con Trời ở trên Trời, xưng là Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thiên Thần không phải Địa Thần. Nhân Loại nhân gian chỉ là phàm những thế hệ sau mà thôi. Con Trời ở những thế hệ trước mới thật là lợi hại. Hồ Tinh ngươi đề cao con người quá. Ngư Tinh lại nói dù cho chúng có kéo hết tới đây, ta tốm gọn hết 1 lần giam chúng lại để ăn thịt. Ta đây mới chính là Trời, còn Trời nào nữa. Đừng mắc lừa chúng. Chẳng qua chúng chỉ là loài khỉ tu luyện biến hóa ra loài người. Như chúng ta thường biến hóa ra con người để hại con người đó thôi. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh nói thế có hơi suy nghĩ.

 

   Có lẽ Ngư Tinh bị Trời đánh chết tuy tu luyện hoàn hình trở lại nhưng đã quên hết quá khứ rồi nên không hiểu con người là con Trời sanh ra. Hồ Tinh không cải  rồi nói té ra là thế. Ngư Tinh làm ra vẽ thông thái nói. Làm gì có Trời, chẳng qua con người có ra là do sự tu luyện tiến hóa của loài vật Cầm Thú mà thôi. Loài nào mạnh hơn loài đó là Chúa Tể. Ngư Tinh ta là Chúa Tể của muôn loài. Loài nào thuận ta thời sống, loài nào chống ta thời chết. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh còn cao ngạo hơn cả mình. Mãi nói chuyện Hồ Tinh quên mất ánh dương quang xuất hiện. Mặt Trời chiếu phải Hồ Tinh đau đớn vô cùng, sợ quá liền tan biến xuống đất tìm nơi ẩn núp.

 

   Đêm lại về Hồ Tinh lại hiện lên khóc lóc kể lể. Cầu xin Ngư Tinh trả thù cho tôi, trả thù cho nhà Họ Chồn Cáo chúng tôi. Họ nhà Chồn Cáo chúng tôi từ nay về sau quy thuận Chúa Tinh. Ngư Tinh nói, ta sẽ ăn thịt hết loài người tàn sát chúng cho ngươi được hả dạ. Hồ Tinh coi như đã đạt được ý nguyện, liền cáo từ Ngư Tinh. Linh Hồn nương theo mây gió, tìm hang sâu để mà ẩn núp. Có một hôm Hồ Tinh bị một luồng gió lạ cuốn hút vào chốn hư không. Bổng nghe tiếng khóc than của loài Người vô cùng thê thảm. Thì ra con người đã bị Mộc Tinh bắt ăn thịt. Hồ Tinh đánh hơi mùi máu tanh định hướng bay đến. Thấy Mộc Tinh vừa ăn thịt xong hết mấy người. Mùi máu tanh còn nồng nặc. Có lẽ đã ăn no nê. Mộc Tinh hóa ra một trận cuồng phong bay về hướng Tây Nam mất dạng. Hồ Tinh liền bám sát theo. Thấy Mộc Tinh liền hạ xuống một vùng âm u quanh năm không thấy ánh sáng mặt Trời. Mộc Tinh hiện nguyên hình trở lại. Thành cây Đại Thụ Mộc Hương khổng lồ cao to che rợp vả một vùng rộng lớn, xung quanh xa gần cây đại thụ Mộc Hương Tinh còn có hàng nghìn hàng vạn cây Mộc Hương nữa. Đó là Mộc Hương Tinh bắt cả trăm nhân mạng con người đem về đây cả họ hàng Mộc Tinh ăn thịt, yêu khí nơi đây trùng trùng. Hồ Tinh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hồ Tinh hiện Hồn dưới gốc Cây Mộc Hương khóc lóc kể rằng, từ khi chúng ta chia tay nhau tôi bị con người làm hại. Mộc Tinh đã nhận ra Hồ Tinh nói ta đã nhận ra ngươi rồi. Ngươi Thần Thông quảng đại làm sao con người hại ngươi được.

 

   Hồ Tinh khóc lóc kể rằng. Con cái tôi họ hàng tôi bị con người sát hại. Linh Hồn tôi vô cùng khốn khổ vừa đói vừa khát, vừa sợ ánh sáng, lang thang nay đây mai đó vất vơ vất vưởng. Khốn khổ vô cùng, không nơi nương tựa, xin Chúa Tinh trả thù cho chúng tôi. Mộc Tinh nói chuyện gì chớ chuyện đó thời dễ. Ta đã ăn thịt nhân loại con người cả hàng triệu năm rồi, không biết bao nhiêu mà tính đếm cho hết. Mộc Hương Tinh nói xong cười ngất làm chấn động cả núi rừng làm khiếp đảm chim muôn vạn thú, cả hàng nghìn nghìn dặm.

 

   Mộc Hương Tinh lại nói, ta không những ăn thịt con người mà ngay cả Thần Sông, Thần Núi, Thần Thổ Địa. Ta cũng bắt chúng để ăn thịt nốt. Những Thần chưa bị ta ăn thịt chúng khiếp sợ chạy trốn từ lâu. Ta là Chúa Tể không có loài nào có thể sánh được. Hồ Tinh không tin nhưng cũng làm bộ nói. Mộc Tinh Chúa Thần Thông quảng đại. Hồ Tinh tôi nguyện theo làm đệ tử. Nhưng tôi giờ đây chỉ là Linh Hồn, thời biết phải làm sao. Mộc Tinh nói ngươi vốn là loài Cáo rất hợp với Khí Thể Độc Khí của ta. Ngươi có thể ẩn mình dưới gốc cây hóa rễ Đại Thụ Mộc Hương ta. Ta sẽ che chở cho ngươi. Ngươi hấp thụ Tinh Thể, Khí Thể của ta, hồi phục Nhị xác Thân, thời người sẽ hồi phục Thần Thông trở lại. Hồ Tinh nghe Mộc Tinh nói vậy thời mừng quá liền ẩn vào gốc cây hang hốc của Mộc Hương. Từ đó Mộc Hương Tinh. Hồ Tinh chuyên làm hại con người khắp Năm Châu Địa Lục. Sự hoành hành của ba con Tinh Chúa gieo họa khắp Địa Cầu, yêu khí xông lên mỗi ngày một thêm dữ mờ mịt cả hạ giới. Nam Thiên Vương tâu lên Ngọc Đế. Ngọc Đế tâu lên Đức Chí Tôn vì thế ba con Tinh Quỷ đã đến ngày tận số.

*********

 

Hết phần 3 chương 17 mời xem tiếp phần 4 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Bộ Kinh tối cao Mật Tạng Vũ Trụ, cũng là tối cao Cội Nguồn khai dựng nước Văn Lang, cũng như Bách Việt Văn Lang.  Nay là  dân tộc Việt Nam. Truyền thống anh linh Ông Cha đã thất truyền hơn mấy nghìn năm.

Truyền Thống Cha Ông thật hào hùng

Thảo trừ Yêu Quỉ đất trời rung

Khai dựng nước non rền trời đất

Văn Lang rộng lớn biết bao cùng.

 

 

 

CHƯƠNG 17

 

PHẦN 4

 

BẮT HỒN BA CON QUỶ

 

   Một hôm dưới chân ngọn núi âm phong, gần cửa sông Hồng Hải Họ nhà Thuồng Luồng đông hàng vạn con, con nào con nấy vô cùng hung dữ. Chúng đang ăn thịt con người nhảy múa reo hò. Bổng thình lình có một người xuất hiện hét lên như sấm. Loài Yêu Tinh tạp chủng không lo tu luyện, tiến hóa Linh Hồn. Đầu thai chuyển kiếp làm người. Mà chuyên làm hại con người. Con cháu nhà Trời, ta vân lệnh Ngọc Đế đến đây tận diệt Yêu Tinh các ngươi. Ngư Tinh đâu mau ra đây chịu chết.

 

   Ngư Tinh hiện ra. Thân người đầu chó. Chính là con Thuồng Luồng quái dị. Đầu chó, mình Sấu, đuôi Rồng. Chúa Tinh nói ngươi ở bộ tộc nào tới, ta đây đang đói, gặp phải ngươi thì vừa ý lắm. Nói xong Ngư Tinh hóa phép bàn tay bổng dài ra hàng trượng với móng vuốt sắc nhọn dài hàng mét như móc câu, xưa nay chưa người nào thoát khỏi cái chụp thần tốc với sức mạnh kinh khiếp nầy. Nhưng Ngư Tinh nào có hay biết người trước mắt chính là khắc tinh của Ngư Tinh. Một vị trong năm vị Ngũ Long Đại Thánh Quân do Chí Tôn phái đi diệt quỷ. Ngư Tinh chụp tới tưởng thế nào cũng bắt được đối phương. Nào hay đâu một Đạo hào quang chiếu lên, kèm theo là một tiến sét nổ đinh tai nhức óc. Ngư Tinh rú lên thảm thiết. Bàn tay Chúa quỷ yêu Tinh đã bị chặt đứt, máu phụt ra lênh láng. Ngư Tinh đau quá gào thét rền trời rền đất, hàng vạn Yêu Tinh Thuồng Luồng thấy Chúa Tinh bị thương. Chúng ào ào xông tới thổi gió phun độc. Cuồn cuộn như thát đổ ập đến tấn công người trước mặt. Thiên binh Thiên tướng ở trên không thấy vậy hò reo bay xuống chận đánh lũ Yêu Tinh.

Thật là:

Yêu Tinh hung ác gặp binh Trời

Số tận mạng cùng đã đến nơi

Thiên La Địa Võng ôi cùng khắp

Binh Trời nào dễ quỷ yêu xơi

Ác lai ác báo ứng giờ đã đến

Hại người, người hại quỷ yêu tơi

Tà Chánh giao tranh rền trời đất

Yêu Tinh bỏ mạng hết cuộc đời.

 

   Ngư Tinh tức giận nhìn Thiên Binh Thiên Tướng càn quét tiêu diệt họ hàng yêu Tinh nhà chúng. Ngự Tinh liền thổi ra một luồng yêu phong mờ trời mịt đất, hóa ra hàng muôn vạn ức Kiếm khí. Đao khí ầm ầm lao tới hầu giết hết cả Thiên Binh Thiên Tướng. Bổng trên không trung một con Rồng đen khổng lồ đã hiện ra. Thổi một luồng cương khí làm tiêu tan yêu phong của Yêu Tinh. Ngư Tinh kinh hoàng hỏi Rồng đen, ngươi từ đâu tới. Tức thời Rồng Đen hiện nguyên hình là một vị Thiên Tiên oai phong lẩm liệt. Ngư Tinh nói té ra ngươi là người. Hắc Long Đại Thánh nói, trước kia ta là loài Rồng, nhưng ta đã đầu thai làm loài người, tu luyện thành Thánh. Ngươi hỏi để làm gì tội ác ngươi quá nhiều không thể sống được nữa. Nói xong Hắc Long Đại Thánh, vung Hắc Long Thánh Kiếm những tia sấm chớp ập tới như sang bằng cả núi non. Ngư Tinh biết mình gặp phải khắc tinh. Liền vận hết Thần Lực cả hàng triệu triệu năm chống trả. Tức thời một tiếng nổ vang lên rung chuyển cả trời đất. Ngự Tinh khiếp vía, thân hình lắc lư như muốn ngã nhào, không còn đứng vững được nữa, hiện nguyên hình là con Thuồng Luồng, Đầu Chó, Mình Sấu, Đuôi Rồng, chỉ còn có ba Chân. Máu vẩn chảy ra lai láng. Ngư Tinh biết mình sắp gặp nguy hiểm liền nhả ra Viên Ngọc Ngư Tinh. Kim Đơn yêu lực tích lũy tu luyện hàng mấy chục triệu năm hóa ra hàng triệu triệu Ngư Tinh, hóa ra mây đen mờ trời mịt đất hầu trốn thoát.

 

   Nhưng nào có được Xích Long Đại Thánh ở trên không hóa ra lửa sấm lửa sét đánh xuống ầm ầm làm tiêu tan Ngọc Đan Thần Lực của Yêu Tinh. Ngư Tinh sợ quá nhìn kẻ phá tan ngọc đan yêu lực của mình là một con Rồng Đỏ khổng lồ. Xích Long Đại Thánh hiện lại nguyên hình là con người oai phong lẫm lẫm nói. Loài tinh Quỷ ngươi dám tự xưng là Trời thời tội ngươi đã đáng chết, huống chi ngươi lại tàn sát cháu con nhà Trời. Nên Trời đã sai ta xuống tiêu diệt ngươi, bắt hồn ngươi. Nói xong Đại Thánh vung xích Long Thánh Đao, những tia sấm chớp lại nổi lên chém xuống như trận mưa rào hết mong né tránh. Ngư Tinh đến bây giờ mới hiểu lời nói của Hồ Tinh. Phật Thánh Tiên vô cùng lợi hại. Khi biết ra thời đã quá muộn. Ngư Tinh biết là mình không thể nào đánh lại. Huống chi đang lúc bị thương, liền hóa ra ngọn gió trốn thoát. Nhưng nào có được, gặp phải bức tường thép vô hình ngăn chặn. Một con Rồng Trắng khổng lồ đã hiện ra nói, lưới Trời lồng lộng ngươi chạy đâu cho thoát.

 

   Ngư Tinh khiếp vía kinh hồn. Liền hóa ra luồng yêu khí bay về hướng đông. Nhưng đã bị Lục Long Đại Thánh hiện ra con Rồng xanh khổng lồ chận đánh. Ngư Tinh lại càng khiếp vía. Tàn hình độn Thổ trốn thoát. Nhưng không còn kịp nữa. Ngũ Long Đại Thánh mỗi người phóng ra một Đạo kim quang chiếu xuống loài Yêu Tinh. Tức thời một tiếng nổ chấn động trời đất. Ngư Tinh tan xác thành tro bụi. Linh Hồn Ngư Tinh còn trong cơn khiếp hoãng. Thời 1 Đạo hào quang chiếu xuống bắt hồn Yêu Tinh. Đó là chiếc túi càn khôn. Đức Chí Tôn trao cho Thổ Long Đại Thánh. Tức là Hoàng Long Đại Thánh Quân. Hoàng Long Đại Thánh Quân nói đây mới là chiếc túi Hậu Thiên Càn Khôn mà còn lợi hại vô cùng. Huống chi là chiến túi càn khôn vũ trụ thời lợi hại biết chừng nào. Đức Chí Tôn có cả hai chiếc túi. Càn khôn vũ trụ, Hậu Thiên Càn Khôn vũ trụ.

 

   Nói về Mộc Tinh cách đó hàng nghìn dặm đang hòa mình vào giấc ngủ. Bổng nghe tiếng sấm sét Kinh Thiên Động Địa làm cho giật mình. Liền hỏi Hồ Tinh chuyện gì xảy ra thế. Hồ Tinh nói, hay là Phật Thánh Tiên đến giết chúng ta. Mộc Tinh hỏi Phật Thánh Tiên là ai mà lợi hại như vậy, sao ta chưa từng nghe thấy. Hồ Tinh run sợ nói đó là Ông Bà Tổ Tổ Tổ của Nhân Loại trần gian, khi xưa chúng ta từng đấu với chúng, lúc đó con người chưa thành Phật Thánh Tiên. Chúng ta đánh không lại đâu, hãy trốn cho mau kẻo không kịp. Nhưng đã muộn trên không trung bốn phương tám hướng đều có Thiên Binh Thiên Tướng trấn giữ. Mộc Tinh vô cùng kinh hãi. Nhưng cũng tin tưởng nơi tài phép của mình, hù dọa Thiên Binh Thiên Tướng. Các ngươi từ đâu đến, nên chưa nghe ta đã từng ăn thịt không biết bao nhiêu là con người các ngươi cút đi thời ta tha cho mạng sống. Nam Thiên Vương quát to rằng. Yêu Tinh quỷ dữ mạng ngươi đường cùng rồi mà còn khoác lác. Xem đây Nam Thiên Vương quăn búa Thần ra niệm chú. Tức thời một Đạo hào quang chiếu xuống Yêu Tinh. Búa Thần bổng to lớn như trái núi chém xuống Mộc Tinh. Đây là loại Bảo Bối khắc tinh với Mộc Tinh. Mộc Tinh bị hào quang búa Thần chiếu xuống đau nhức vô cùng. Hóa 1 Đạo hào quang trốn thoát nhưng không được vì Thiên Binh Thiên Tướng trấn giữ bủa lưới kín mít. Mộc Tinh không thể nào trốn được. Bằng hiện ra cây Mộc Quỷ muôn tay nghìn mắt. Yêu lực tuôn ra từ muôn tay, yêu khí tuôn ra từ nghìn mắt, cuồn cuộn tấn công vào binh Trời. Dược Vương Đại Tiên thấy yêu độc tuôn lên mù mịt, liền mở nút bầu hồ lô ra niệm chú tức thời Dược Linh Thần Dược tuôn ra giãi trừ Độc Khí. Búa Thần trên không trung chém xuống bị yêu lực từ muôn tay tuôn ra chống trả. Búa Thần lơ lửng trên không, không thể nào chém xuống Mộc Hương quỷ được. Thế là trận chiến càng lúc càng khốc liệt.

 

   Nói về Ngũ Long Đại Thánh sau khi tiêu diệt Ngư Tinh. Bằng tức tốc đằng vân bay tới giúp sức cho binh tướng nhà Trời. Đang lúc Hồ Tinh thoát mình ra khỏi gốc Mộc Hương quỷ ẩn mình trốn thoát. Hoàng Long Đại Thánh phát hiện ra Linh Hồn Hồ Tinh chín đuôi. Liền phất cái túi hậu Thiên càn khôn. Tức thời một Đạo Thiên quang phóng ra hút hồn Hồ Tinh vào túi hậu Thiên Bát Quái Càn Khôn. Nhìn pháp thuật Thần Thông của Mộc Tinh quỷ cao cường như vậy khó mà kết thúc trận chiến. Nói về Mộc tinh quỷ đánh chống trả lại sự tấn công của binh tướng nhà Trời. Bằng muôn tay nghìn mắt, phóng ra yêu lực yêu khí Thần Thông hàng mấy mươi triệu năm, cát bay đá chạy mù trời mịt đất. Cả làng Mộc Hương Tinh giúp sức. Nên Mộc Hương Tinh quỷ mới đủ sức chống trả binh trời như vậy. Ngũ Long Đại Thánh thấy Mộc Tinh Pháp Thuật cao cường binh trời khó mà đánh bại. Tức thời mỗi người đồng loạt phóng nhất chỉ kim quang nghe ầm ầm sấm rền trời đất. Cây Mộc Hương quỷ khổng lồ bị ngũ kim quang đánh thành tro bụi. Hồn Mộc Tinh bốc lên vất vơ vất vưởng sắp tan biến vào hư không, tức thời một Đạo Thiên quang cuốn hút Linh Hồn Mộc Tinh vào túi hậu Thiên bát quái càn khôn. Thiên binh tràng xuống, chặt phá tiêu diệt đốt sạch. Loài Mộc Hương Tinh nguy hiểm nầy. Từ đó về sau thế gian yên bình cho đến hết tiểu kiếp thứ 7.

 

   Nói về Ngũ Long Đại Thánh đem hồn ba con quỷ bay thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu là một trong 4 quả Địa Cầu trần gian. Ở vào thời đó quả Địa Cầu Đông Thắng Thần Châu đã có người đến ở do các vị Thần Tiên sanh ra. Từ Nam Thiện Bộ Châu bay sang giữa các tiểu kiếp trước 6 - 7. Chim muôn vạn thú ở Đông Thắng Thần Châu không kém gì ở Nam Thiện Bộ Châu. Các vị thần từ Nam Thiện Bộ Châu di cư đến đây ở rất đông, vì bị quỷ dữ làm hại, Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Ba con Chúa quỷ nầy làm Chúa Tể Địa Cầu Nam Thiện Bộ Châu. Ở Nam Thiện Bộ Châu thường là loài Cọp Beo, Sư Tử là loài chúa tể Sơn Lâm. Còn ở Đông Thắng Thần Châu thời loài khỉ mới là loài Chúa Tể, chúng sống từng đàn lại rất khôn ngoan. Biết sử dụng cây gậy, đất đá làm vũ khí. Nên loài Cọp, loài Beo, loài Sư Tử thường hay bị thiệt vì chúng. Ngũ Long Đại Thánh bay đến Đông Thắng Thần Châu. Ở trên không nhìn xuống non cao biển rộng. Thấy có dãy núi cao lớn dài xa thăm thẳm, đó là dãy núi hoa quả sơn. Dãy núi của muôn vạn nghìn đàn khỉ sanh sống, giống như hàng nghìn Bộ Lạc sinh sống của con người. Ở dãy núi Hoa Quả Sơn. Có dãy núi Đá cao vót, giáp liền với biển Nam Hải ở đây có rất nhiều Động. Nhưng Động u minh kỳ bí vô cùng, âm phong lạnh lẽo. Thiên Long Ngũ Thánh hạ xuống trước cửa Động, lấy chiếc túi hậu Thiên Càn Khôn ra rồi gỏ gỏ vào chiếc túi nói rằng. Đáng lý ra phải hủy diệt luôn Linh căn huệ mạng Linh Hồn của các ngươi để cho Linh Hồn Các ngươi trở về Linh Căn loài thảo mộc cây cỏ. nhưng vì thấy các người tu luyện dày công nên không hủy diệt Linh Hồn mà chỉ giam các người vào đây. Để các ngươi ăn năng sám hối, may ra sẽ được đầu thai làm người. Nói xong Hoàng Long Đại Thánh thả hồn 3 con quỷ vào động giam giữ. Ngũ Long Đại Thánh hóa phép lấp kín cửa động vẽ năm Đạo bùa lên đó, rồi đằng vân bay về trời

 

PHẦN THƯA HỎI :

 

Hỏi: Vì sao trong kinh lại nói, Văn Lang giai đoạn đầu. Là giai đoạn văn minh Chính Nghĩa. Đi trước sự tiến hóa văn minh Chính Nghĩa Nhân Loại xã hội tiến bộ toàn cầu 5000 năm.

 

Đáp 1: Đức Chí Tôn Giáo Tổ sanh xuống Nước Xích Quỷ. Truyền bá văn hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ, mở ra đất nước Văn Lang. Lấy Quyền Con Người làm nền tản Nhân Quyền.  Lấy Dân làm gốc Dân Chủ  Lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Bằng Bình Đẳng làm Vua. Lấy Nhân Quyền, Dân Chủ  làm cơ bản cho Luật. Kim chỉ Nam cho Công Bằng Bình Đẳng. Quyền  mưu cầu hạnh phúc, được nhà nước Văn Lang bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Lấy Công Lý công bằng xã hội làm trọng tài. Cho mọi sự cạnh tranh tiến hóa phát triển xã hội, đưa đời sống đi lên tiến tới Dân giàu Nước mạnh, giãi thoát nổi sợ hãi, giải thoát đói nghèo, giải thoát ngu si và lạc hậu. Cho đến giải thoát, hạn chế bệnh tử. Không phải đi trước Nhân Loại ngày nay  năm nghìn năm là gì.

Đáp 2: Kinh Long Hoa Mật Tạng không có gì mới mẻ. Mà chỉ ghi chép lại những gì ở thời đầu Văn Lang. Đã bị thất truyền, vì thời ấy không có lưu chép Kinh Luân, vì chưa có giấy bút ra đời. Thời Thiên Ấn chỉ truyền miệng cho nhau dẫn đến tam sao thất bổn. Đừng nói chi năm nghìn năm mà sáu nghìn năm cũng khó mà theo kịp. Long Vân Văn Lang thời dựng nước.

*********

 

Hết phần 4 chương 17 mời xem tiếp phần 5 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 17

 

PHẦN 5

 

TAM QUỶ VƯỢT NGỤC

TRỞ LẠI NAM THIỆN BỘ CHÂU

 

   Nói về 3 con Chúa quỷ. Mộc Tinh Quỷ, Ngư Tinh Quỷ, Hồ Tinh Quỷ. Bị giam cầm nơi Động u minh, cửa ngỏ xuống Địa phủ. Địa Cầu Đông Thắng Thần Châu, ở gần cuối tiểu kiếp thứ 7, nơi Địa phủ, chỉ là một thế giới u minh đen tối, chưa có Địa Ngục. Cõi Địa Phủ giờ đây đã có 1 số Linh Hồn con người sa đọa xuống Địa phủ sống chung với Linh Hồn Cầm Thú. Trong cuộc sống đói khát. Nên cấu xé ăn thịt lẫn nhau, hết sức dã man và vô cùng rùng rợn.

 

   Ba con Chúa Quỷ là ba con Chúa Quỷ tinh khôn. Chúng không muốn tiến sâu vào cõi Địa phủ. Đầy dẫy những Linh Hồn đói khác và chúng sẽ bị những Linh Hồn đói khác tấn công. Ba con Quỷ sống trong sự đói khác, lạnh lẽo tối tăm, ăn sắt uống chì trải qua 16 triệu 800 nghìn năm. Trong thời gian giam cầm chúng luôn luôn nghĩ tới con người. Phật Thánh Tiên quả là lợi hại. Chúng mơ tưởng đầu thai làm người để trở thành Phật Thánh Tiên, thống trị nhân loại, làm Chúa Tể loài người.

 

   Cho đến một hôm loài khỉ vượn đến được cửa Động U Minh. Chúng thấy có năm Đạo bùa vẽ lên cửa Động. Liền tinh nghịch xúm nhau đập phá, không bao lâu thời 5 Đạo bùa khắc lên cửa Động đã bị xóa sạch. Tức thời phép tắc bùa chú hết hiệu nghiệm. Ba con Chúa Quỷ nào bỏ lở cơ hội, xuyên mình qua vách đá thoát ra ngoài, vái lạy loài khỉ vượn là sanh đẻ ra chúng. Tuy đã trải qua 16 triệu 800 nghìn năm bị giam cầm nơi Động u minh, nơi Địa Cầu Đông Thắng Thần Châu. Nhưng 3 con Quỷ vẩn không quên Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng từ Đông Thắng Thần Châu đến Nam Thiện Bộ Châu rất xa, phải vượt qua không gian biến khí nước mặn, theo hướng Nam, mới đến được Nam Thiện Bộ Châu. Với 1 khoảng cách biển khí nước mặn rất xa, trong khi Linh Hồn của Ngư Tinh, Hồ Tinh rất sợ ánh sáng mặt Trời. Mộc Tinh nói với Ngư Tinh, Hồ Tinh rằng. Hai ngươi đừng sợ ta là Mộc Hương sáng tối Âm Dương đều phù hợp. Linh Hồn hai ngươi ẩn dưới Linh Hồn của ta, ánh sáng mặt Trời sẽ không làm hại hai ngươi. Tức thời Hồn Ngư Tinh, Hồn Hồ Tinh ẩn Hồn vào Mộc Hương Tinh, và cứ thế vượt biển không gian khí nước mặn, hàng năm trời mới đến được Nam Thiện Bộ Châu.

 

   Lúc bấy giờ ở Nam Thiện Bộ Châu là thời kỳ giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ 8 tuổi thọ Nhân Loại con người trung bình là 80 tuổi, thọ 100 tuổi, yểu 80 tuổi. Đại thọ 110 tuổi. Nhân Loại con người lúc ấy cũng đã chuyển sang giai đoạn khởi đầu văn minh vật chất. Dãy núi Long Hoa sau nhiều lần Động Đất chuyển hóa Lục Địa, sụp lở trở thành những dãy núi huyền bí. Nhân Loại thi nhau khám phá những dãy núi đầy huyền bí nầy. Linh Hồn ba con Chúa Quỷ sau một thời gian ẩn náu nơi hang Động chốn rừng sâu, chờ cơ hội để đầu thai làm người và ba con quỷ đã được tọa nguyện.

 

   Chúng được sanh ra làm người trong gia đình tham quan quyền lực. Vì ác tánh sâu dày nên chúng đã gieo ra bao cuộc thảm sát kinh thiên động địa. Chúng đã gieo ác thời gặt ác. Cái chết của chúng vô cùng thê thảm bị phanh thây xẻ thịt. Linh Hồn chúng bị thế gian nguyền rủa. Làm cho Linh Hồn khốn khổ đầu thai làm người không được cho đến hết tiểu kiếp thứ 8.

 

   Thiên Địa tuần hoàn lặp lại. Thời Hồng Hoang lại mở màn ra đời. Đầu tiểu kiếp thứ 9. Loài người sống sót ở cuối tiểu kiếp thứ 8 chuyển qua đầu tiểu kiếp thứ 9 trở thành người nguyên thủy thời hồng hoang. Hết giai đoạn Hồng Hoang chuyển sang giai đoạn Hồng Nguyên, rồi chuyển sang giai đoạn Hồng Bàng.

 

   Cho đến gần giữa tiểu kiếp thứ 9. Cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm  Lúc nầy tuổi thọ nhân loại con người rất cao. Chim muôn vạn Thú, Bò Sát cũng thế . Khí Tiên Thiên dày đặc hể có tu thiền luyện khí liền kết tụ nhị xác kim thân, pháp thuật Thần Thông tự tại. Dãy núi Long Hoa là dãy núi Địa Linh nên loài nào tu luyện ở dãy núi nầy đều có Ngọc. Nơi đầu Địa Long có nhiều ngọn núi hình thành quái dị, sông núi uốn lượn chạy quanh. Hình Thành lên nhiều sơn động. Có một sơn động to lớn nhiều ngóc ngách lắt léo . có một con Hồ Cáo Cái Chúa tu luyện sống lâu hơn tiểu kiếp, hấp thụ linh khí trời đất nơi Địa Long mắt rồng vũ trụ . Hồ Cáo Cái Chúa sanh ra một con Hồ Tinh có cánh chín đuôi. Chính là Chúa Thể Hồ Tinh đầu thai. Hồ Tinh có cánh chín đuôi sanh ra lớn nhanh như thổi. Mới có mấy ngày mà đã bằng mẹ nó nhờ vào tu thiền luyện khí không ai bì kịp. Không bao lâu Hồ Tinh Chín Đuôi pháp thuật thần thông quảng đại vô biên. Làm khiếp đảm Thần Sông Thần Núi, Thần Thổ Địa. Thống soái một vùng đất đai rộng lớn, số yêu tinh quỉ dữ theo về đông vô số vô biên.

 

   Hết giai đoạn Hồng Bàng, chuyển sang giai đoạn Hồng Đế. Hồng Chúa  Hết giai đoạn Hồng Đế Hồng Chúa chuyển sang giai đoạn Viêm Đế Thần Nông. Hết giai đoạn Viêm Đế Thần Nông chuyển sang giai đoạn Kinh Dương Vương. Kéo dài hơn mười mấy triệu năm. Tuy đã trải qua một giai đoạn gần một tiểu kiếp mười mấy triệu năm. Nhưng Linh Hồn 3 con quỷ, chẳng tiến hóa lên tánh người mà còn làm tăng thêm tánh ác quỷ. Linh Hồn chúng không quên nòi giống của chúng. Nên chúng đầu thai trở lại nòi giống của chúng.

 

   Nói về Thuồng Luồng Tinh hay còn gọi là Ngư Tinh. Đầu Chó, mình Sấu, đuôi Rồng, đầu thai vào con Cá Sấu cái to lớn. Cá Sấu cái to lớn mang thai kéo dài đến cả hàng nghìn năm bụng cá mẹ cứ theo thời gian lớn mãi. Cho đến một hôm phát ra một tiếng nổ yêu khí tỏa ra bao phủ cả một vùng rộng lớn. Làm khiếp đảm các loài thủy tộc Ngư Tinh ra đời, bên cạnh xác chết Mẹ Sấu. Không bao lâu Ngư Tinh thống soái hết thảy các loài Yêu Tinh Thủy Tộc, làm Chúa Tể khắp ao hồ, sông lớn khắp năm Châu Địa Cầu.

 

   Nói về rừng núi điệp trùng nơi đầu Địa Long, có một vùng đất âm u suốt hàng triệu triệu năm. Độc khí tỏa lên bao phủ cả một vùng rộng lớn. Loài cây Mộc Hương lại mọc ra đời rất nhiều. Nhưng chưa có cây nào thành Tinh. Mộc Hương Tinh phát hiện một cây Mộc Hương, mọc đúng chổ Long mạch Địa Long. Linh Khí từ nơi đây tỏa lên ngùn ngụt, không bao lâu chừng vài triệu năm nữa cây Mộc Hương tiến hóa Linh giác. Chuyển sang Linh thức, chuyển sang nhận thức. Trở thành cây Mộc Hương khôn ngoan. Biến thành Mộc Hương Quỷ. Đây là cơ hội hiếm có. Linh Hồn Mộc Hương Tinh Quỷ nhập hồn vào Cây Mộc Hương ấy thu hút Linh khí Địa Long, không bao lâu cây Mộc Hương ấy to lớn khổng lồ tàn lá bao phủ cả một vùng Trời rộng lớn. Từ đó yêu khí bốc lên ngùn ngụt. Chim muôn vạn thú khiếp hoảng.

 

Thái Tử kể rõ lại lịch ba con Quỷ đến đây rồi nói:

   Nơi Đất Lãnh Nam chính là Địa Long vũ trụ.  Hiện nay là nơi chỗ ở của ba con Chúa Quỷ hơn mười triệu năm, phạm vi hoạt động của ba con Chúa Quỷ khắp Địa Cầu. Yêu Khí ba con Quỷ đã xông lên tới tận Thiên Đình. Báo hiệu Nhân gian sắp đi vào kiếp nạn. Ta vân lịnh Đức Cha Trời Lạc Long Quân đầu thai xuống thế với ba nhiệm vụ.

1: Là diệt trừ loài Tinh Quỷ giãi trừ kiếp nạn cho nhân loại con người.

2: Là mở cửa Cội Nguồn xây dựng tương lai. Giai đoạn Thiên Ấn, rồi tới giai đoạn Thiên Bút.

3: Mở rộng nước Xích Quỷ về đất Lãnh Nam, làm chủ Địa Long vũ trụ, làm nơi hội tụ tinh hoa toàn Nhân Loại, làm nhà Rồng Tiên. Mở ra Nhà Nước Văn Lang cõi đời. Chuyển sang Nhà Nước Tâm Linh cõi đạo, thống trị Hồn Thiên Dân Tộc toàn cầu. Khắp năm châu bốn biển. Cho đến hết tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 10.

 

Nghe Chí Tôn Thái Tử. Truyền đạt sứ mệnh của Đức Cha Trời. Tất cả chúng hội quân dân Âu - Lạc đồng nói:

   Chúng dân hôm nay là con cháu của Đức Nhà Trời. Con dân của Đức Chí Tôn, nguyện đi theo Chí Tôn diệt trừ loài Yêu Tinh Quỷ dữ trừ hậu họa cho nhân loại. Dựng lên một đất nước văn minh tự do rộng lớn. Một Thiên Đàng trần gian Cực Lạc.

 

Suốt ba năm truyền đạt văn hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Thái Tử còn truyền đạt cả pháp thuật thần thông tối cao để tiêu diệt Yêu Tinh Quỷ cũng như bảo vệ giữ vững nước Văn Lang sau nầy. Phải nói Thái Tử đã xây lên một thế lực hùng mạnh, văn võ song toàn lập lên đất nước Bách Việt Văn Lang Thần Thánh. Có một không hai trong nhân loại xã hội đương thời. Lập lên nhà nước pháp Quyền. Công Bằng, Bình đẳng. Tự Do Nhân Quyền Dân Chủ Văn Minh tột bực. Đi trước văn minh nhân loại năm nghìn năm, Một Đất Nước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Công Lý, Công Bằng xã hội mới thật sự là Vua. Quốc Đạo ra đời.

*********

 

Hết phần 5 chương 17 mời xem tiếp phần 1 chương 18 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Nhân loại những nước văn minh ngày nay chỉ mới tiến tới Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ tự do. Còn phải tiến lên xa hơn nữa mới đến Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ, Tự Do Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ. Chủ Nghĩa của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chủ nghĩa đỉnh cao của sự Chân Thiện Hoàn Mĩ. Sống theo Thiên Ý hành theo Thiên Luật Vũ Trụ. Thời đầu của Nước Bách Việt Văn Lang.

 

 

 

CHƯƠNG 18

 

PHẦN 1

 

QUÂN DÂN ÂU LẠC MẤY MƯƠI DÂN TỘC ANH EM TIẾN VỀ ĐẤT LĨNH NAM KHAI CƠ DỰNG NƯỚC

 

Thái Tử Hùng Lan biết Thiên Cơ đã đến bằng xin phép vua Cha thống lãnh Bách Việt  Dân Tộc anh em tiến về Đất Lãnh Nam làm chủ hình chữ S Địa Long vũ trụ làm Nhà Rồng Tiên.

Thơ rằng:

Theo ý Cha Trời xuống nhân gian

Làm chủ Địa Long cửa Thiên Đàng

Văn Hóa Cội Nguồn khai nền móng

Năm nghìn năm tới nở Mai - Lan

Con Cháu Tiên Rồng vang tiếng sấm

Dậy Trời dậy Đất dậy nước non

Nhân Loại chung nhau cùng một hướng

Đại Đồng Đại Đạo Đại vàng son

Văn Lang Hiến Pháp ngời tỏa sáng

Đời Đạo chung nhau một cung đàn.

 

Lúc bấy giờ nơi đất Lãnh Nam Địa Long Trái Đất, còn hoang vu, không một nơi nào yên ổn, vì Yêu Tinh Quỷ dữ lộng hành. Người Kinh lẫn người Thượng ở cách hàng nghìn dặm luôn luôn gặp tai họa bị Yêu Tinh bắt ăn thit, vì vậy mà hàng triệu năm qua Đất Lãnh Nam cũng chỉ là vùng đất hoang vu đầy huyền bí.

 

Thái Tử Hùng Lan cùng quân ÂU LẠC tiến về phương Nam như thác lũ, vượt sông vượt suốt vượt núi vượt đèo, băng rừng lội dốc. Đi đến đâu thời dân chúng xin gia nhập đến đó. Người Kinh cũng như người Thượng tự đem lúa gạo ngô khoai gốp phần công lao diệt Quỷ. Càng tiến gần về đất Lãnh Nam càng gặp nhiều chướng ngại. Nào là mưa to gió lớn. Nào là bão tuyết, nào là mưa đá càng lúc càng mạnh. Nhưng quân Âu Lạc không bao giờ chùn bước. Tuy cũng có nhiều người bỏ mạng, nhưng tất cả vượt qua bao khó khăn gian nan sống chết. Cuối cùng cũng đã đến được đất Lãnh Nam. Mảnh đất chưa bao giờ con người bước đến. Chỉ cần qua con sông lớn là bước vào đất Lĩnh Nam, Lãnh thổ yêu tinh đầy huyền bí.

 

Nói về Ngư Tinh là con quái vật khổng lồ đã sống hơn mười triệu năm. Mình to hơn voi dài hàng trăm thước, đầu Chó, mình Sấu, đuôi Rồng. Thần Thông pháp thuật vô biên. Cai quảng khắp Sông Hồ toàn cầu. Chỗ ở chính Ngư Tinh chính là Địa Long hình chữ S, ở ngay trên đầu Địa Long. Khi quân Âu Lạc cách xa hàng nghìn dặm thời Ngư Tinh đã hay rồi làm phép mưa to bão lớn tiêu diệt quân Âu Lạc. Ngư Tinh Bằng triệu tập các loài Yêu Tinh đến và giao cho một số Yêu Tinh có pháp thuật cao cường, cản bước tiến của quân Âu Lạc. Nhưng quân Âu Lạc là tinh hoa tài năng phần đông là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhân Loại nhân tài hội tụ khắp nơi, chúng hội Long Vân hơn một nữa. Còn ít hơn một nữa là quân binh anh hùng Xích Quỷ. Cùng một số đông quân binh mới gia nhập. Tất cả đều có tinh thần quyết tử rất cao. Tinh thần diệt Quỷ, trừ Yêu từ hại cho con người, mở màn cho cuộc dựng nước Văn Lang.

 

Nói về 3 con Yêu Tinh. Theo lệnh của Ngư Tinh, tiêu diệt quân Âu Lạc chận đứng bước tiến không cho quân Âu Lạc tiến về đất Lãnh Nam. Con Yêu Tinh Thuồng Luồng thấy quân Âu Lạc đông như kiến, chia làm hai Đạo Quân. Quân Âu thuộc các Dân Tộc Thượng. Quân Lạc thuộc các Dân Tộc Kinh. Hai Đạo Quân như 2 con Rồng khổng lồ dài hàng 30 dặm cuồn cuộn lao về đất Lãnh Nam. Quân Âu cỡi Voi, cỡi Hổ, cỡi Sư Tử, cỡi Tê Giác ai nhìn thấy cũng phải khiếp hồn. Quân Lạc cỡi Ngựa, cỡi đại Bàng gươm Đao, giáo mác sáng ngời. Con Yêu Tinh Thuồng Luồng cũng phải kinh hãi. Tức thời hóa ra một trận mưa, kèm theo gió lớn, mưa càng lúc càng dữ, gió càng lúc càng to. Quân Âu Lạc vẩn không hề nao núng, sờn Lòng người nầy ngã xuống người khác vẩn tiến lên.

 

Con Yêu Tinh thứ hai, là một con cá Sấu thành Yêu Tinh. Thấy mưa bão không hạ gục, ngăn chặn, bước tiến quân Âu - Lạc, Yêu Tinh liền hóa phép mưa đá, mưa tuyết đánh xuống quân Âu - Lạc. Mưa đá càng lúc càng lớn, mưa tuyết càng lúc càng dày hơi lạnh thấu xương. Nước ao hồ như muốn đông cứng hầu tiêu diệt quân Âu - Lạc. Nhưng Quân Âu - Lạc vẩn bất chấp gian nguy, tiến nhanh tiến mạnh về đất Lãnh Nam.

 

Con Yêu Tinh thứ 3 là con Rắn thành Tinh. Thấy 2 con Yêu Tinh đã ra tay nhưng không làm gì được Quân Âu - Lạc. Liền phù phép hóa ra hàng triệu đủ loại Rắn. Rắn có cánh bay trên không. Rắn không cánh bò dưới đất, chúng đồng loạt ùa nhau tấn công Quân Âu - Lạc. Rắn có cánh nhìn thấy trên đầu quân Âu quân Lạc có hào quan chúng hại không được, chỉ hại những người không có hào quang nhưng người không có hào quang lẩn lộn với người có hào quang. Rắn có cánh Yêu Tinh bay mãi trên bầu Trời không xuống hại người được. Còn loài Rắn bò dưới đất bị quân Âu Lạc tiêu diệt nhanh chóng. Ba con Yêu Tinh vô cùng khiếp đảm trước hai Đạo Quân Thần Thánh nầy. Chúng bằng trở về tâu với Chúa Quỷ Ngư Tinh rằng. Bẩm Chúa Tinh. Quân Âu Lạc không phải là quân binh Vua Chúa. Mà là quân binh nhà Trời, không sợ chết. Đại đa số trên đầu có hào quang mà xưa nay không hề có, chúng tôi không làm gì được.

 

Ngư Tinh nghe 3 con Yêu Tinh nói thế, liền bay lên không mở con mắt Quỷ nhìn về phương Bắc. Thấy hào quang rợp Trời cờ xí rợp đất tiến về Lãnh Nam như thác lũ cuồn cuộn như 2 con sông lớn chảy về đất Lãnh Nam. Như 2 con Rồng khổng lồ dài mấy mươi dặm, há mồn lao thẳng như nuốt chửng đất Lãnh Nam. Ngư Tinh vô cùng tức giận. Liền hội tụ hết thảy các loài Yêu Tinh, các loài Thủy tộc, các loài Bò Sát. Niệm chú hóa phép cho các loài Thủy tộc ở dưới nước. Các loài Bò Sát ở trên khô, đều biến thành Yêu Tinh cả. Trùng trùng lớp lớp. Trên khô dưới nước chờ sẳn. Khi quân Âu Lạc qua sông. Thời Yêu Tinh dưới sông trên bờ ào tới tấn công quân Âu Lạc.

Thi rằng:

Khai Cơ lập nước khổ dường bao

Máu xương đổ xuống mọc anh hào

Vó ngựa vang rền nơi trận chiến

Xăm mình vào biển, kiếm, thương, đao

Lớp đầu ngã xuống, lớp sau tiến

Giật giành tất đất, núi công lao

Yêu Tinh Quỷ dữ loài hung ác

Giá cả máu xương, nhuộm chiến hào.

 

Cơ Trời đã chuyển. Thái Tử dẩn hai Đạo Quân, tiến về Nam làm chủ Địa Long theo ý Đức Cha Trời. Biết rằng đất Lãnh Nam là nơi đất chết có đi không về, hàng triệu triệu năm chưa con người đến. Nếu có đến cũng không còn sống để mà trở về, dù cho đó là các Đạo sĩ có pháp thuật cao cường. Thế mà hai Đạo Quân Âu Lạc người người hăng hái tiến vào đất Lãnh Nam cuồn cuộn như thác lũ.

Lãnh Nam Yêu Quỷ dậy trời

Chờ Quân Âu Lạc đến thời ra tay

Nào hay cơ vận chuyển xây

Địa Linh Trời đã trao tay con người

Rồng Tiên phất phới kia rồi

Con Trời rầm rập tiến thời vào Nam

Khai cơ Dựng Nước Văn Lang

Xây nền Quốc Đạo, tiếng vang vạn đời.

 

Nói về Quân Âu Lạc không kể hiểm nguy sống chết ngày đêm tiến về đất Lãnh Nam, trước bao móng vuốt nanh vuốt của loài Yêu Tinh và cuối cùng đã chạm đến đặc chân lên đất Lãnh Nam và đang tiến sâu vào đất Lãnh Nam. Trước mặt là một con sông to lớn, nước chảy xiết. Quân Âu Lạc nhìn thấy yêu khí cuồn cuộn bốc lên từ dưới sông, cũng như bên kia bờ sông. Các vì tướng Lĩnh Quân Âu Lạc mở con mắt Thần Thánh, mắt Phật, mắt Tiên. Nhìn thấy Yêu Quỷ dưới nước, Yêu Quỷ trên khô trùng trùng lớp lớp. Thời hiểu rõ trận chiến ác liệt xảy ra khó mà tránh khỏi. Quân Âu Lạc là Quân Thần Thánh Phật Tiên, vượt qua sông như đi trên đất bằng. Yêu Tinh dưới sông tràng lên như thác lũ tấn công vào Quân Âu Lạc xối xả. Lớp trên không đánh xuống, lớp từ nước đánh lên, lớp trên khô ào ào xông tới, chúng gào thét dậy núi dậy non.

Thế là trận đánh Kinh Thiên

Kiếm Đao chơm chớp, hào quang rợp Trời

Con Trời theo ý Cha Trời

Diệt loài Yêu Quỷ cho người bình yên

Sấm rền sét đánh nổ vang

Quỷ yêu gục ngã, ác gian tàn đời

Thánh Tiên trí huệ tuyệt vời

Quỷ yêu đành phải hết đời mạng vong.

 

Loài Yêu Tinh Quỷ quái làm sao chống trả lại hai Đạo Quân Âu Lạc. Là những tinh hoa nhân tài hội tụ khắp nơi khắp chốn. Đại Đa số hội ngộ Chân Tâm, Chân Tánh. Thành Phật Thánh Tiên, Thần, Chúa. Thần Thông pháp thuật vô biên. Trí huệ đầy mình hào quang tỏa sáng. Vì thế Yêu Tinh càng giao tranh càng thất bại. Trước mưu trí, trước võ thuật pháp thuật Thần Thông. Đành phải tiêu vong bỏ mạng không chống lại nổi Quân Âu Lạc.

 

Ngư Tinh ở trên không thấy vậy tức tối hóa phép. Thổi ra một trận cuồng phong nổi dậy ầm ầm cát bay đá chạy. Cuốn quân Âu Lạc lên không. Lại hóa phép làm cho nước dâng lên cuồn cuộn. Gió nước thi nhau tàn sát quân Âu Lạc. Biết rằng Quân Âu Lạc hóa phép chống trả. Nhưng làm sao lại Ngư Tinh có hơn 10 triệu năm tu luyện công lực pháp thuật.

 

Thái Tử hiểu rõ kiếp nạn Quân dân Âu Lạc, những người mới gia nhập tu luyện còn kém cõi, lớp chết, lớp bị thương, lớp bị cá sấu cá mập cá xà nuốt. Những linh hồn tử sĩ nầy thiện căn đã lớn thời tiếp dẫn Đạo sư ở trên không tiếp dẫn Linh Hồn tử sĩ Quân Âu Lạc về Trời. Những Linh Hồn thiện căn Chính Nghĩa vừa khai mở. Thời Thiên Thần tiếp dẫn đến một nơi. Chờ đầu thai làm người làm các vị Vương Quan  giàu có Nước Văn Lang. Nhìn thấy các tướng Lĩnh Quan văn tướng võ bao vây trên không đấu phép với Ngư Tinh. Nhưng Ngư Tinh Chúa Quỷ Thần Thông pháp thuật quá cao cường, không dễ gì hại được mà càng lúc càng yếu thế. Thái Tử liền bay lên không trung ra lịnh cho các Quan tướng lui ra sau. Thái Tử liền phất tay một cái thời sấm chớp ầm ầm nổi lên đánh xuống cuồng phong bão táp nước dâng pháp thuật của Ngư Tinh. Tức thời gió tan nước biến.

 

Ngư Tinh tức quá la hét hỏi:

   Thái Tử ngươi là ai mà dám xâm nhập đến lãnh thổ của ta.

 

Thái Tử quát loài Quỷ yêu hổn láo:

   Không lo tu luyện cải tà quy chánh đầu thai làm người. Nào hay đâu tánh nào tật nấy. Tiếp tục đi sâu vào con đường tội ác. Đất đai nào của Yêu Quỷ các ngươi. Mà do Trời tạo ra. Chỉ có con người con cháu nhà Trời mới có quyền thừa hưởng làm chủ. Loài yêu Tinh các người đã tàn sát con người con cháu nhà Trời. Thời ngươi không còn đường để mà sống. Hết mong làm Yêu Quỷ nữa.

*********

 

Hết phần 1 chương 18 mời xem tiếp phần 2 chương 18 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Quốc Tổ Vua Hùng hàng phục Bách Tộc không cần dùng đến gươm đao giáo mác. Mà chỉ dùng Văn Hóa Cội NguồnThiên Ý Cha Thiên Luật Vũ Trụ. Khai Mở tâm trí  hàng phục bách tộc. Trở thành quân dân Âu Lạc. Cùng Quốc Tổ khai dựng nước Văn Lang Văn Minh  rộng lớn có một không hai trong thời đại đó. Đây là niềm tự hào dân tộc Việt Nam ngày nay. Một dân tộc có nền Văn Hóa Chính Nghĩa. Trở thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nền Quốc Đạo dân tộc đầu tiên trên toàn cầu.

 

 

 

CHƯƠNG 18

 

PHẦN 2

 

DIỆT TAM TINH

NGƯ TINH, HỒ TINH, MỘC TINH

 

Ngư Tinh nghe nói nổi giận đùng đùng quyết diệt chết Thái Tử. Bằng hiện nguyên hình là một con Yêu Tinh Chúa Quỷ. Mình to hơn con voi lớn, dài hàng trăm mét. Mỗi lần chuyển động cái đuôi là cuồng phong nổi dậy ầm ầm. Chỉ cần chuyển động thân mình là Nước dâng cuồn cuộn. Chỉ cần lúc lắc cái Đầu là Đao Khí, Kiếm Khí tuôn ra từ miệng, từ mắt, từ mũi lao tới tiêu diệt kẻ thù. Ngư Tinh Chúa Quỷ thét lên một tiếng tưởng chừng như Đất Trời muốn sụp đổ. Ngư Tinh liền hóa phép, biến hóa ra hàng nghìn hàng vạn Ngư Tinh Chúa Quỷ. Bay lượng đen trời mịt đất. Quân Âu Lạc những người mới gia nhập căn cơ còn quá thấp hơn năm vạn người. Thấy pháp thuật Thần Thông Chúa Quỷ Ngư Tinh cao cường như vậy thời khiếp hoảng. Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông thấy một số đông Quân Âu Lạc khiếp hoãng như vậy. Liền phát ra tiếng sư tử hống, tiếng nói như sấm, trấn an Quân Âu Lạc. Chí Tôn Thái Tử là Đấng con cả Cha Trời. Ngư Tinh không làm được gì Thái Tử đâu. Quân Âu Lạc những người căn cơ còn thấp liền trấn tỉnh tinh thần trở lại, vô cùng hồi hộp không biết thắng thua thế nào. Thái Tử không để cho hàng vạn Ngư Tinh tấn công trước, sẽ gây ra thảm họa cho quân Âu Lạc. Quân Âu Lạc bổng nhìn thấy trên đỉnh đầu Thái Tử, phát lên ba Đạo hào quang sáng chóa. Hiện ra hàng nghìn mặt trời. Đó là ba Đạo hào quang mặt trời gươm thiên trí huệ. Có công năng diệt Quỷ trừ Tà.

 

Ngư Tinh nhìn thấy hàng nghìn Mặt Trời xuất hiện. Liền ra tay đồng loạt tấn công ngay, tức thời Đất Trời như muốn sụp đổ đến nơi. Nhưng Ngư Tinh đã chậm hơn 1 bước. Hàng nghìn Mặt Trời đã tỏa sáng. Kim Quang ánh sáng Chính Nghĩa từ hàng nghìn Mặt Trời trí huệ chiếu xuống làm cho hàng vạn Ngư Tinh đau đớn. Tà Lực, tà khí tiêu tan. Ngư Tinh thua phép đành phải hiện lại nguyên hình là con quái vật tàn hình chạy trốn. Nào hay đâu từ ánh sáng Chính Nghĩa chuyển sang ánh sáng Luật Tạng vũ trụ, ánh sáng Chính Nghĩa Luật Pháp, chiếu khắp tạo ra lưới Trời mảy lông cũng không lọt, ánh sáng Luật Tạng chiếu khắp, làm cho Ngư Tinh ẩn mình trốn thoát không được. Mà còn bị ánh sáng phát luật Tạng bao vây trói chặt. Ngư Tinh chỉ còn chờ chết. Ngư Tinh tội ác đã quá lớn. Ánh sáng pháp luật Tạng từ hàng nghìn mặt trời chiếu xuống, chuyển sang ánh sáng hủy diệt. Những tia sáng hủy diệt chiếu xuống đáng lý hủy diệt Ngư Tinh Chúa cả Linh Hồn lẫn thể xác thành tro bụi. Nhưng ánh sáng pháp Luật biến ra Kiếm Thiên chém Ngư Tinh Chúa Quỷ làm ba khúc. Thái Tử thâu gươm Thiên trí huệ lại, tức thời hàng nghìn mặt Trời trí huệ biến mất.

 

Quân Âu Lạc hò reo mừng rở Chiêng trống dậy trời. Ca ngợi Chí Tôn Thái Tử không ngớt. Để an ủi những Linh Hồn tử sĩ, cũng như người thân các tử sĩ. Thái Tử quăng đầu, Chó Ngư Tinh lên một ngọn núi cao. Nay ngọn núi ấy gọi là Cẩu Đầu Sơn. Thái Tử lại quăng khúc đuôi của Ngư Tinh ra hòn đão. Nay hòn đão đó có tên là Bạch Long Vĩ. Còn khúc giữa của Ngư Tinh mình Sấu, Thái Tử quăng xuống sông. Nay gọi khúc sông đó là Sấu Đầu Thủy.

 

Trừ xong Ngư Tinh Chúa Quỷ cùng lũ Yêu Tinh đồng bọn của chúng. Quân dân Âu - Lạc thắng lợi ăn mừng. Trước sự tài cao của Thái Tử, đem lại cho Quân Âu - Lạc, niềm tin cũng như niềm vui, quên cả gian nan hiểm nguy, chết chóc, ồ ạc vượt sông, vượt suối, vượt núi, vượt rừng. Tiến sâu vào đất Lãnh Nam, chiếm lĩnh Đầu Địa Long. Miệng Địa Long vùng đất Linh Thiên. Ngư Tinh Chúa Quỷ đã chiếm giữ hơn mười triệu năm nay đã về tay Quân Âu Lạc. Nhưng làm chủ Đầu Địa Long đâu có dễ, còn bao gian nan hiểm nguy chờ phía trước, và thật vậy. Con Cáo già Hồ Tinh Chúa Quỷ chín đuôi. Làm chủ vùng đất Linh Thiêng con mắt của Địa Long Trái Đất. Nên sự thấy biết của Hồ Tinh chín đuôi không biết đâu mà lường. Lại thêm trí khôn gian manh xảo hoạt rất khó đối phó. Nhất là nọc độc của Hồ Tinh. Con Cáo già khổng lồ chín đuôi. Dày công tu luyện hơn mười triệu năm.

*********

 

Hết Phần 2 chương 18 mời xem tiếp phần 3 chương 18 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Truyền thống mở nước dựng nước thời Ông Cha Ta thật hào hùng. Trước Tam Tinh thần thông pháp thuật vô biên. Nhưng Quốc Tổ là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai, lại có gươm thiên trí huệ, nên Yêu Tinh Quỷ dữ khó mà chống trả lại dù cho có thần thông pháp thuật đến cở nào. Đã là con cháu Việt Nam xem qua Long Hoa Mật Tạng Kinh, thời coi như Quốc đã trao tay gươm thiên trí cho con cháu Việt Nam. Hãy nhận lấy thành tâm cảm ơn Quốc Tổ.

 

 

 

CHƯƠNG 18

 

PHẦN 3

 

DIỆT TAM TINH

NGƯ TINH, HỒ TINH, MỘC TINH

 

Hồ Tinh Chúa Quỷ ngự ở khu vực vùng Đất Linh Thiêng. Khu vực con mắt của Địa Long. Nên sự thấy biết của Hồ Tinh Chúa Quỷ càng thêm lợi hại. Ở khu vực con mắt của Địa Long có một ngọn núi đá ở giữa hồ, xung quanh bao bọc bởi một khu rừng rộng lớn sông lạch chằng chịt, phong cảnh kỳ bí âm u. Ngọn Núi Đá tuy không cao lớn nhưng vô cùng huyền bí. Dây leo chằng chịt, lá xanh phủ kín, như che lấp vô số hang động. Trong vô số hang Động ấy có một cái hang Động to lớn, nhiều ngóc ngách ăn sâu thông ra khắp núi Đá, vô cùng bí hiểm. Hồ Cáo Tinh Chúa Quỷ chín đuôi thường ở trong hang động nầy.

 

Hồ Tinh thường bắt con gái đẹp đem về đây hảm hiếp cho đến chết. Rồi quen xác cho các loài Yêu Tinh Chồn Cáo ăn thịt. Hồ Tinh Độc quyền chiếm lĩnh Hồ Cái sinh ra con cái cả đàng. Đông đến cả hàng vạn con. Hồ Tinh con gian manh quỉ quyệt không khác gì Hồ Tinh Chúa. Chúng thường bắt gia cầm, gia súc của con người nuôi cách xa hàng nghìn nghìn dặm. Không những thế chúng còn sát hại cả con người, ăn mất bộ lòng. Tim, gan, phổi, tỳ, thận. Nhất là trẻ thơ sanh chúng gặp thời không tha và Nhân Loại cho đó là giặc Hồ. Thứ giặc mà ai nghe đến cũng khiếp sợ.

 

Nhân Loại con người nơm nớp lo sợ ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào cũng vái Trời, vái Đất tiêu diệt giặc Hồ ấy. Giặc Hồ mỗi khi xuất hiện là con người đi vào đại họa. Bị giặc Hồ Tinh cướp sạch sanh mạng, của cải, gia cầm, gia súc. Đàn bà con gái trẻ con bị chúng cướp đi sạch. Ở thời Kinh Dương Vương đời thứ 7. Đem Đại Binh Tinh Nhuệ chống trả với giặc Hồ. Cuộc giao tranh khốc liệt, cuối cùng đã bị Quân Hồ đánh bại, bởi có cuồng phong gió Độc tàn sát. Tất cả đều bỏ mạng nơi sa trường. Tại Nam Hoa Châu, phía Tây Nam Nước Xích Quỷ và cứ thế năm mười năm thời có giặc Hồ tấn công. Một thứ giặc nghe đến là nổi da gà sửng tóc gáy.

 

Hồ Tinh nghe cuộc giao chiến rung chuyển Trời Đất, giữa người và Quỷ, giữa Quân Âu Lạc với Ngư Tinh. Cuối cùng Ngư Tinh Chúa Quỷ đã bị giết, Yêu Tinh chết đầy đất chật bãi. Hồ Tinh chứng kiến cảnh Ngư Tinh bị chém làm ba khúc, thời khiếp đảm kinh hoàng. Không rõ vị Thánh Tiên nào xuống chốn nhân gian mà lợi hại như vậy. Hay là Phật Thánh Tiên xuống thế, nếu đúng thế thời nguy mất. Nhưng Hồ Tinh vẩn tin tưởng nơi tài năng của mình. Hồ Tinh lại bay lên không trung, quan sát tình hình. Tàn hình tới gần Quân Âu Lạc.

 

Nhìn thấy Quân Âu Lạc chỉ toàn là người phàm tục nhưng có điều khác lạ là Quân Âu Lạc hơn một nữa là trên đầu có hào quang mà Hồ Tinh xưa nay chưa từng thấy. Ngay cả các vị Thần Linh cũng không có. Thấy Quân Âu Lạc càng lúc càng tiến sâu vào đất Lãnh Nam bắt đầu chuyển hướng lên phía Tây Nam thẳng đến địa phận Mắt Địa Long vùng đất Linh Thiêng bí hiểm vùng đất Hồ Tinh chiếm giữ hơn mười triệu năm.

 

Quân Âu Lạc tiến quân như thác lũ. Đi đến đâu thời khí Thiêng sông núi nổi lên tỏa Linh Khí che chở bảo bọc đến đó. Hồ Tinh nghĩ không lẽ quân Âu Lạc là chủ nhân của Địa Long. Càng nghĩ Hồ Tinh càng tức. Ta phải diệt sạch Quân Âu Lạc. Không thời Địa Long sẽ thuộc về tay chúng. Hồ Tinh tức thời thổi ra một luồng âm phong khí độc tàn sát Quân Âu Lạc hai Đạo Quân đang cuồn cuộn như hai con Rồng uốn khúc dài hàng mấy mười dặm lao nhanh về vùng đất mắt Địa Long.

 

Quân Âu Lạc thấy khí Độc tỏa ra mù mịt. Nếu hít nhằm hoặc chạm phải thời bỏ mạng không thuốc than gì chữa được. Quân Âu Lạc thất kinh vì có người ngã lăn ra chết. Đó là những người mới gia nhập. Còn chúng hội Long Vân cũng như Đại Quân Xích Quỷ đã có thuốc chống lại Nọc Độc Hồ Tinh, cũng may nhờ Linh Khí, Khí Thiên bảo bọc che chở nên vẫn bình an vô sự thiệt hại chẳng có gì đáng kể.

 

Hồ Tinh thấy Khí Độc không hạ được Quân Âu Lạc, thời vô cùng tức giận. Bằng bay trở về ngọn núi Đá, tụ tập hàng nghìn hàng vạn Yêu Tinh. Tìm kế tiêu diệt Quân Âu Lạc.

 

Nói về Linh Hồn Ngư Tinh Chúa Quỷ cùng hàng vạn Linh Hồn Yêu Tinh, vất vơ vất vưởng trốn chui trốn nhủi vào hóc đá gốc cây sợ ánh sáng mặt Trời. Hồ Tinh thấy thế chờ đêm về triệu tập hết những Linh Hồn Yêu Tinh đến. Các ngươi đã bị quân Âu Lạc sát hại làm cho khổ sở đến mức nầy, sống không ra sống, chết không ra chết. Linh Hồn các ngươi đã mất hết Tinh Lực Khí Lực. Không thể sát hại con người được nữa. Chỉ hiện hồn dọa chúng mà thôi. Làm cho Quân Âu Lạc rối loạn. Ta thừa cơ hội đó tấn công tiêu diệt chúng trả thù cho các ngươi.

 

Ngư Tinh nói hiện giờ chúng tôi là những Linh Hồn yếu ớt, khó mà hiện hồn cho chúng thấy được, nói chi đến làm cho quân Âu Lạc rối loạn. Hồ Tinh nói ta sẽ truyền một ít Tinh Lực Khí Lực cho các ngươi. Hồ Tinh nói xong liền thổi ra một lớp sương mù. Linh Hồn Ngư Tinh cùng hàng vạn Linh Hồn Yêu Tinh hớp lấy Tinh Lực Khí Lực của Hồ Tinh. Tức thời vô số Linh Hồn từ mờ nhạc hiện rõ lần Linh Hồn ra, với con mắt thường cũng nhìn thấy được. Biết đã đạt được mục đích Hồ Tinh liền thu Tinh Lực Khí Lực lại. Hồ Tinh lại tiếp tục triệu tập các loài Yêu Tinh. Cùng tất cả họ nhà Chồn Cáo đến, hà hơi hóa Chồn Cáo trở thành Yêu Tinh hết thảy. Hồ Tinh lấy xương người mà chúng đã ăn thịt, hóa thành những thứ vũ khí kỳ dị, phân phát cho loài Yêu Tinh. Rồi phát hiệu lịnh lên đường tiến về Đông Bắc phục kích bao vây quân Âu Lạc. Chờ quân Âu Lạc rối loạn thời xông vô chém giết ăn thịt chúng. Phân bổ lực lượng xong, Hồ Tinh bay lên mây quan sát chờ đến giờ là thổi ngọn yêu phong gió độc ra hiệu lịnh tấn công.

Thi rằng:

Hồ Tinh ra sức diệt con Trời

Quỉ Kế đa mưu bủa khắp nơi

Nanh vuốt giăng ra nghìn muôn bẫy

Thành, Bại, còn xem vận cơ thời.

 

Nói về các Đạo sĩ, Tu sĩ, Giáo sĩ, cũng như  Quan,  Quân Âu Lạc, phát hiện nghe mùi Chồn Cáo, mùi tanh của loài Cá. Càng lúc càng nồng nặc thời mở con mắt Thần, con mắt Thánh, quan sát thời không khỏi giật mình. Lúc nầy là lúc gần nữa đêm. Quân Âu Lạc đã dừng nghỉ. Các quan tướng lĩnh đến gặp Chí Tôn Thái Tử nói rõ điều đó. Thì ra Chí Tôn Thái Tử cũng biết rõ điều nầy, ngồi chờ các quan tướng đến.

 

Thái Tử nói con đường dựng nước Văn Lang không phải dễ, phải vượt qua bao nổi khó khăn, cái giá phải trả đó là bằng xương máu, bằng mồ hôi và nước mắt, hảy ra lịnh cho quân Âu Lạc chửng bị vào trận chiến một còn một mất với Hồ Tinh. Vũ Dũng tướng quân hai Đạo Quân chúng ta đang ở trong rừng già âm u. Rất lợi thế cho Yêu Tinh Ma Quỷ. Nếu quân ta hổn loạn thời chúng ẩn núp cây cối bụi rậm hạ sát chúng ta. Ra lịnh cho quân binh đốt đuốc lên, xua đuổi Linh Hồn Ngư Tinh, cùng đồng bọn yêu quỷ của chúng. Tuân lịnh. Thái Sư tướng quân tức tốc cho người vẽ Ngũ Long lên các ngọn cờ, làm khiếp đảm Linh Hồn Yêu Tinh. Tuân lịnh. Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông ba lão tướng. Thống lĩnh những tướng lĩnh có tài năng bay lên không đánh với Hồ Tinh Chúa Quỷ. Đinh Chúa tướng quân cỡi Đại Bàng, chim Điểu, thấy Yêu Tinh bay lên thời ra lịnh cho các tướng lĩnh cỡi Đại Bàng, cỡi Chim Điểu tấn công. Tuân lịnh. Sơn Chúa tướng quân, ra lịnh cho các tướng quân ra lịnh cho Cọp, Voi, Sư Tử, Tê Giác, gầm rú cho lũ Yêu Tinh khiếp đảm. Điền Chúa tướng quân ra lịnh cho quân Âu Lạc đánh Chiêng đánh Trống dồn dập huy hiếp tinh thần Yêu Quỷ. Tuân lịnh.

 

Nói về Hồ Tinh Chúa Quỷ đứng trên một cụm mây đen. Chờ cho đến lúc nữa đêm thời ra tay và thời khắc đã đến. Hồ Tinh liền hóa phép làm cho Trời Đất âm u trăng sao biến mất, bỡi một luồn hắt yêu đen nghịt.

Thi rằng:

Nữa đêm gió độc nổi lên

Yêu Tinh gào thét tấn công dậy Trời

Quân Âu tình thế rối bời

Quân Lạc cũng thời chẳng chỗ nào yên

Quỷ Yêu gào thét liên miên

Bốn phương tám hướng tấn công mịt mù

Lệnh truyền đuốc cháy sáng ngời

Cờ bay phất phới hiện thời Ngũ Long

Hồn yêu khiếp vía hồn kinh

Tan theo mây gió hết mong hại người

Quân Hồ xông tới ào ào

Trên không dưới đất ôi nào dậy non

Nào hay Chim Điểu thét vang

Đại Bàng mổ nuốt Yêu Tinh tàn đời

Quỷ Yêu mà gặp con Trời

Thế cùng mạng tận hết rồi ác gian

Hồ Tinh tức đứt ruột gan

Chửi Trời mắng Đất thở than ông Trời.

 

Hồ Tinh ở trên không nhìn xuống thấy Chồn, Cáo Yêu Tinh Quân Hồ chết la chết liệt. Nổi giân đùng đùng chửi Trời mắng Đất. Bổng Hồ Tinh nghe tiếng sấm nổi lên. Thời thấy cả trăm người bay lên bao vây Hồ Tinh. Hồ Tinh thét lên tất cả các ngươi không còn con đường sống để trở về. Liền hóa ra ngọn cuồng phong khủng khiếp những ngọn đuốc trong tay Quân Âu Lạc dưới đất. Biến khu rừng già thành biển lửa. Dưới đất Quân Âu Lạc toán loạn kinh khiếp. Trên không  Hồ Tinh Hóa phép mây đen mịt trời Hồ Tinh đắc ý tăng thêm thần lực gió lửa thi nhau thiêu đốt Quân Âu Lạc, trên không mây đen cuồn cuộn.

 

Nói về Cao Tằng, Cao Tông, Cao Tổ cùng hơn trăm vị tướng quân Thấy Hồ Tinh thông minh, biết dùng gậy ông đập lưng ông, dùng lửa Quân Âu Lạc đốt Quân Âu Lạc, tức thời đồng loạt tấn công Hồ Tinh ngay. Cao Tằng, Cao Tông, Cao Tổ hiện người đến như Ma Quỷ, vung gươm như tia chớp chém xuống Hồ Tinh. Đang đắc ý điều khiển lửa thiêu đốt quân Âu Lạc, bất ngờ trúng phải một Kiếm rụng đầu. Nhưng không ngờ Hồ Tinh lại mọc ra đầu khác. Cao Tằng, Cao Tổ,Cao Tông thất kinh, không để cho Hồ Tinh kịp trở tay. Đồng loạt cả trăm vị tướng quân, kẻ Kiếm người Đao, kẻ chưởng người chỉ. Hồ Tinh bị trúng đòn dồn dập nhưng Hồ Tinh không hề hấn gì. Mất đầu này mọc ra đầu khác, mất tay này mọc ra tay khác. Hồ Tinh đã đạt đến cảnh giới Thần Thông pháp thuật vô biên. Nếu không diệt được Hồ Tinh thời kiếp nạn con người không biết đâu mà lường. Bàn tay dài ngắn tùy theo ý muốn, với móng vuốt cong queo dài hơn hai ba thước. Nhanh như tia chớp tấn công chụp bắt đối thủ. Các vị tướng có người trúng đoàn bỏ mạng.

Thật là:

Một bên là chúa yêu tinh

Một bên Thần Thánh cháu con Tiên Rồng

Hồ tinh Pháp thuật tinh thông

Thư hùng còn mất bão giông mịt trời

Hồ Tinh nhờ móng vuốt dài

Thánh Thần nhờ có đông người chung tay

Ầm ầm thiên địa lung lay

Thiên u địa ám cuồng quây đất trời.

 

Hồ Tinh nào có thua gì, hóa ra mình Đồng da Sắt. Với hai bàn tay quỷ lúc dài lúc ngắn lúc có lúc không. Biến hóa không biết đâu mà lường. Nhanh như tia chớp. Móng vuốt bén nhọn dài hàng mét. Nếu để Hồ Tinh đánh trúng thời tan xương nát thịt.

Đánh đến nổi mây sầu gió khóc

Thương với đao đầy ắp không gian

Cuồng phong chưởng chỉ réo vang

Đất trời nghiêng ngữa nát tan mây trời

Hồ Tinh hóa phép liên hồi

Biến ra hàng vạn muôn thời Hồ Tinh

Tiên Rồng nào kém uy phong

Thánh Thần đồng loạt tấn công mịt mù

Mưa sa bão táp ù ù

Sấm rền sét nổ đánh vào Hồ Tinh

Hồ Tinh đánh mãi không hơn

Lắc mình một cái biến ra Khổng Lồ

Cáo Tinh to lớn dị thường

Lại thêm đôi cánh cùng là chín đuôi

Cáo Tinh gào thét hung hăng

Mồm phun lửa dữ, đuôi hằng phóng lao

Cuồn cuộn cánh quạt gươm đao

Ầm ầm lao tới khiếp kinh ầm ầm.

 

Cuộc giao tranh trên không càng lúc càng khốc liệt. Hồ Tinh đánh mãi không thắng bằng nghĩ ra kế đánh khác tiêu diệt quân Âu - Lạc. Hồ Tinh đang chiến đấu liền biến đi đâu mất.

 

Nói về quân Âu - Lạc đang trong lúc thắng thế. Làm cho Linh Hồn Yêu Qủy bỏ chạy. Giặc Yêu Hồ bị đánh chết tả tơi. Bổng đâu có một trận cuồn phong khủng khiếp cuốn hút tất cả ngọn đuốc lao nhanh vào rừng. Thế là biển lửa bốc lên nhanh chóng. Gió lửa thi nhau thiêu đốt quân Âu - Lạc. Trong lúc nguy cơ ấy cuồng phong gió dữ tan mất. Chỉ còn ngọn lửa cháy rừng dữ dội. Nhìn thấy biển lửa mà kinh hoàng. Bổng trên không mây đen kéo đến  Sấm sét nổi lên mưa xuống như trút dập tắc ngọn lửa rừng đang cháy. Quân Âu - Lạc nhờ thế mà thoát chết.

 

Nói về Chí Tôn Thái Tử thản nhiên trước sự việc xảy ra. Bổng trước mặt Thái Tử bổng có vị Thần xuất hiện chấp tay thưa rằng. Thưa Đức Chí Tôn chúng Thần đến chậm trẻ, đã làm cho quân Âu - Lạc một phen kinh hoãng. Thái Tử nói. Các Thần đã tới sớm hơn một tí. Quân Âu - Lạc thoát khỏi cơn hỏa nạn, thời chuyển qua nạn khác sẽ bị Hồ Tinh Sát hại. Các vị Thần nghe Chí Tôn Thái Tử nói thế, liền nhìn nhau rồi biến mất. Đó Là bốn vị Thần do Ngọc Đế sai xuống cứu quân Âu - Lạc. Thần Mây - Thần Gió - Thần Sấm Sét - Thần Mưa.

 

Nói về các Tường lĩnh đang đánh với Chúa Quỷ. Không hiểu Hồ Tinh biến mất chạy về hướng nào. Liền trở về với Quân dân Âu - Lạc. Các Tướng nói. Chúa Tinh Hồ Quỷ đã trốn. Nhưng chúng ta hãy đề phòng, cảnh giác cao lúc an nghỉ.

 

Đến nữa đêm hôm sau, nghe Quân dân Âu - Lạc la hét hãi hùng. Vì thấy anh em chết thê thảm banh da xẻ thịt rải rác khắp nơi mấy chục mạng người. Quân dân Âu - Lạc thất kinh vì biết Hồ Tinh Chúa Quỷ đã ẩn mình trong Quân dân Âu - Lạc. Nhưng vì Thần Thông Pháp thuật Chúa Quỷ Hồ Tinh quá cao cường, khó mà phát hiện ra được. Hồ Tinh hết hóa giả ra người nầy, tới hóa giả ra người kia. Lúc thời hóa ra cây, lúc thời hóa ra đá. Chẳng biết đâu mà đề phòng. Sự chết chóc ngày lại ngày qua làm tăng thêm sự khiếp đảm của quân dân Âu - Lạc. Nhưng thủ phạm vẩn không ai phát hiện ra được.

 

Mỗi lúc một thêm rối loạn trong quân binh, không biết ai thiệt ai giả. Các Tướng Lĩnh vô phương cứu chữa lo lắng chẳng yên. Hồ Tinh nghĩ thắng giặc phải diệt tên đầu sỏ. Hồ Tinh theo dõi cử động, nhất cử nhất động của Thái Tử. Lúc nào cũng thấy Thái Tử điềm tỉnh trước sự chết chóc rối loạn của Quân Âu - Lạc. Nhìn thấy Thái Tử lúc nầy chỉ có một mình. Hồ Tinh nghĩ đây là cơ hội nghìn năm để diệt trừ Thái Tử. Diệt được Thái Tử coi như Rắn đã mất đầu, thế là Quân Âu - Lạc đi vào tan rã. Ta sẽ lần lược tiêu diệt không còn một mạng. Hồ Tinh càng nghĩ càng đắc ý.

 

Không bỏ lở cơ hội nhanh như tia chớp, Hồ Tinh tàn hình bay từ sau lưng đến chém xuống đầu Thái Tử. Hồ Tinh chắc mẩm thế là rồi đời một con người lợi hại. Không còn ai là đối thủ của ta. Nhưng thật bất ngờ nơi đỉnh đầu Thái Tử bổng tỏa lên ba Đạo hào quang chống đở. Vũ khí sắc bén của Hồ Tinh chạm phải ba đạo hào quang. Luật Tạng, Pháp Tạng, Thiên Tạng Vũ Trụ, Liền nổ lên một tiếng tiêu tan ngay. Hồ Tinh khiếp đảm chạy trốn.

 

Thái Tử quát. Hồ Tinh mau hiện nguyên hình chịu chết. Hồ Tinh càng thêm khiếp vía. Nói về Chí Tôn Thái Tử lúc nào cũng thản nhiên. Dù cho xãy ra chuyện gì đi nữa. Nhìn thấy kiếp nạn Quân dân Âu - Lạc đã hết, thời mạng Hồ Tinh Chúa Quỷ cũng đến ngày tàn. Hồ Tinh Là con cáo già thông minh. Nhưng Thái Tử không tiêu diệt Cáo già Hồ Tinh sớm vì kiếp nạn của Quân dân Âu - Lạc chưa hết. Huống nữa con đường dựng nước càng gian nan thời càng có giá trị.

Thơ rằng:

Con đường dựng nước lắm gian nan

Mỗi bước chân đi khổ vạn ngàn

Chông gai đầy lối muôn khốn khó

Máu xương đổ xuống thấm nước non

Yêu Tinh Quỷ dữ nghìn nanh vuốt

Reo hò gào thét dậy đất Nam

Dũng cảm xông lên còn được mất

Chung lòng chung sức dựng Văn Lang.

 

Nói về Quân dân Âu - Lạc lúc nào cũng nơm nớp lo âu, không hiểu Hồ Tinh sát hại lúc nào. Bổng thấy ba Đạo hào quang chiếu lên vang ra tiếng sấm nổ, lại nghe tiếng Chí Tôn Thái Tử quát. Hồ Tinh chạy đâu cho thoát. Tức thời Quân dân Âu - Lạc phụ họa hò reo vang dậy núi rừng. Hồ Tinh chạy đâu cho thoát, mau ra chịu chết. Ba Đạo hào quang chiếu lên hư không tạo ra sấn sét liên hồi đánh xuống Hồ Tinh không dứt. Hồ Tinh ẩn trốn nơi đâu thời sấm sét đánh xuống ầm ầm chỗ đó. Hồ Tinh chống đở sấm sét Pháp Tạng, Luật Tạng, Thiên Tạng không nổi.

 

Hồ Tinh khiếp đảm hiện nguyên hình là con Cáo già chín đuôi chạy trốn. Hào quang liền biến ra ba bảo kiếm bay theo Hồ Tinh, sấm sét từ ba bảo kiếm đánh xuống Hồ Tinh liên miên bất tận làm Hồ Tinh kiệt sức, ráng sức chạy về hang để trốn. Thái Tử đuổi theo tới nơi. Niệm chú lấy nước sông lớn cuồn cuôn chảy về xoáy trôi ngọn núi. Cáo già hết đường trốn thoát. Thái Tử vung gươm báu kết liểu đời Hồ Tinh Chúa Quỷ.

 

Người sau gọi Hồ đó là Hồ xác Cáo. Thái Tử dẹp xong Hồ Tinh. Quân dân Âu - Lạc một số trụ lại, vì thấy nơi đây đất đai bằng phẳng trù phú, phần nhiều là các dân tộc Lạc. Quân dân Âu - Lạc lại tiếp tục mở rộng tiến sâu vào đất Lãnh Nam, khắp vùng Long Biên, trải dài đến Tản Viên đất đai trù phú, sông núi hửu tình. Quân dân Âu - Lạc đi đến đâu thời có người xin ở lại khai phá, trồng trọt chăng nuôi, trồng dâu nuôi tằm, tỉa ngô cấy lúa. Có thể nói đả hơn phân nữa. Quân dân Âu - Lạc ở lại.

*********

 

Hết phần 3 chương 18 mời xem tiếp phần 4 chương 18 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Đức Chí Tôn luôn hành động theo Thiên Ý Cha Trời tức là làm  theo huyền cơ của Tạo Hóa. Cũng vì thế Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước làm theo Thiên Ý Cha Trời. Nên Nhà Nước Văn Lang không bao giờ mất. Từ Nhà Nước Cõi Đời Rồi chuyển sang Nhà Nước tâm Linh Văn Lang thống lĩnh Hồn Thiên Dân Tộc. Không những Hồn Thiêng Dân Tộc Văn Lang mà cả Hồn Thiêng Dân Tộc toàn Cầu.

 

 

 

CHƯƠNG 18

 

PHẦN 4

 

DIỆT TAM TINH

NGƯ TINH, HỒ TINH, MỘC TINH

 

Muốn làm chủ Địa Long. Thời phải chiếm lĩnh Đầu Địa Long. Sau đó thống nhất phần mình. Rồi đến phần đuôi. Nhưng bình định phần Đầu Địa Long nào có dễ, vì còn có Yêu Tinh Mộc Hương vô cùng lợi hại. Nơi vùng núi trùng trùng điệp điệp. Đầu Địa Long. Nơi vùng Cao Sơn có một cây Mộc Hương khổng lồ cao to chọc trời. Cành lá sum sê che phủ cả một vùng rộng lớn. Mộc Hương Tinh Chúa Quỷ. Thần thông Pháp thuật cao cường. Chủ nhân của hai dãy núi, Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn. Mộc Tinh Chúa Quỷ cao ngạo dị thường, coi trời bằng nắp vung. Coi mạng người như cỏ rác. Ganh ghét kẻ hơn mình ngụy biện trở thành ông Tổ của tiếu lâm. Ngạo Trời ngạo đất, ngạo bán Phật - Thánh - Tiên. Chỗ ở của Mộc Hương Tinh Chúa Quỷ không nhất định. Lúc thời ở chỗ nầy, lúc thời ở chỗ kia. Đổi chỗ liên miên khó mà tìm được. Lúc thời ở Hoàng Liên Sơn, lúc thời ở Trường Sơn, lúc ở Nam, lúc ở Bắc, lúc thời Hùng Liên Sơn, ở khắp năm châu bốn bể. Luôn luôn thay hình đổi dạng ẩn hiện khắp nơi. Mộc Tinh bắt người ăn thịt cách xa hàng nghìn dặm. Dân chúng khắp năm châu thường bị Mộc Tinh ăn thịt. Nhất là các dân tộc thiểu số ở rải rác các nơi hẻo lánh.

 

Thái Tử tiếp tục dẫn Quân Âu - Lạc tiến về vùng đất Phong Châu. Nơi đây sông núi kỳ bí. Thuận lợi cho việc xây dựng nền Quốc phòng vùng đất Trung tâm đầu não của Địa Long. Liền cho Quân dân Âu - Lạc dừng chân hạ trại khai phá đất đai để mà ở. Dân tộc Âu vốn thích ở núi rừng liền tiếp tục theo Thái Tử tiêu diệt Mộc Hương Tinh. Nơi vùng đỉnh đầu Địa Long núi rừng trùng điệp. Các dân tộc Âu lần lượt chiếm lĩnh núi rừng để ở, hình thành lên nhiều dân tộc sau nầy, trong đó có dân tộc Lào.

 

Nói về Thái Tử hiểu rỏ Mộc Tinh Chúa Quỷ chưa đến số chết. Nếu giết sớm Mộc Tinh thời kiếp nạn Quân dân Âu - Lạc vẩn còn. Khí số diệt Tam Tinh phải mất ba năm. Đành phải chờ đợi không làm gì hơn được. Thái Tử cùng Quân dân Âu - Lạc khai hoang mở mang đất đai bờ cõi gầy dựng cơ nghiệp nước Văn Lang. Thời gian thấm thoắt đi qua một cách nhanh chóng, mới đó đã ba năm. Khí số Tam Tinh đã hết, Thái Tử bằng lên đường cỡi mây tìm Mộc Tinh.

 

Ở trên không nhìn xuống. nghe tiếng khóc thảm thiết. Thái Tử liền đến nơi ấy thấy hàng vạn Linh Hồn, nổi đói khổ. Bị giam cầm trong pháp thuật của Yêu Tinh. Thái Tử lấy làm thương xót hỏi. Linh Hồn các ngươi bị giam cầm nơi đây đã bao lâu.

 

Các Linh Hồn ấy khóc kể thưa rằng. Chúng tôi là những dân tộc thiểu số ở khắp Địa Cầu bị Yêu Tinh bắt về đây để ăn thịt. Còn Linh Hồn thời bị Yêu Tinh giam giữ nơi đây. Có Linh Hồn đã giam hàng triệu năm. Có Linh Hồn đã hơn trăm nghìn năm. Mười nghìn năm. Có những Linh Hồn mới bị nhốt vào đây năm năm, mười năm. Yêu Tinh nói. Có lần con người nhốt Linh Hồn ta hàng mấy mươi triệu năm. Ta ăn thịt các ngươi, nhốt Linh Hồn các ngươi để trả mối hận thù đó. Linh Hồn của các ngươi sẽ mãi mãi đói khác giam giữ nơi đây không có ngày ra.

 

Thái Tử nói. Ta đến đây giãi thoát cho các ngươi. Đầu thai làm người trở lại theo Văn Hóa Cội Nguồn. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn mãn kiếp người trần Linh Hồn siêu sanh về các cõi trời hưởng phước. Nói xong Thái Tử phóng ra một Đạo hào quang từ hai lòng bàn tay phá hủy mạng lưới Pháp Thuật của Mộc Tinh. Giải thoát hàng vạn Linh Hồn. Hàng vạn Linh Hồn lạy tạ ơn cứu mạng, rồi tan biến vào hư không.

 

Đây nói về Mộc Tinh Chúa Quỷ nhìn thấy Quân Âu - Lạc tiến về đất Lãnh nam như thác lũ. Thời nghĩ loài người ngu ngốc tự dẫn xác đến làm mồi cho Ngư Tinh, cho Hồ Tinh và cho cả ta nữa. Mộc Tinh luôn theo dõi Quân Âu - Lạc. Chừng thấy trận chiến xảy ra giữa Quân Âu - Lạc và Ngư Tinh Chúa Quỷ, Mộc Tinh giật mình kinh sợ. Sợ hơn nữa là thấy Ngư Tinh bị chém làm ba khúc. Rồi đến Hồ Tinh bị chém bỏ mạng.

 

Mộc Tinh khiếp quá trốn qua Phương Tây lánh nạn. Sau ba năm, Mộc Tinh nghĩ Quân Âu - Lạc chỉ ở Đầu Địa Long, còn mình Địa Long thời ta ở. Ta sẽ ăn lần thịt chúng. Những tên thủ Lĩnh của Quân Âu - Lạc sẽ chết dần. Vì tuổi thọ của nhân loại con người đả xuống thấp. Trung bình 110 tuổi. Thọ 150 tuổi. Đại thọ 180 tuổi. Ta sẽ ăn thịt thế hệ cháu chắc của chúng.

 

Thế là Mộc Tinh bay về vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn bây giờ. Thái Tử một mình cỡi mây lội gió đi tìm Mộc Tinh, trừ hại cho con người. Mộc Tinh Chúa Quỷ pháp thuật cao cường đa mưu lắm kế, tàn hình, độn thổ, biến hóa ra núi, rừng cây cõ chim muôn vạn thú. Động chỗ nầy đi chỗ khác. Thái Tử phải khôn khéo mất nhiều ngày mới tìm được Mộc Tinh.

 

Mộc Tinh biết mình trốn mãi cũng không được. Lại thấy Thái Tử chỉ có một mình tức giận hiện ra nạt nộ. Ngươi là ai mà dám theo dõi ta. Ta sẽ ăn thịt ngươi đồng đảng của ngươi ở xa không cứu được ngươi đâu.

 

Thái Tử nạt ngươi là loài Yêu Quỷ. Trời sanh ra Đất Đai sông núi cỏ cây giao cho con người làm chủ. Ngươi là loài Yêu Quỷ. Đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời. Chuyên làm hại con người. Thời ngươi không còn mạng để mà sống.

 

Mộc Tinh tức quá hóa phép biến thành rừng Mộc Hương. Mộc Hương trận bao vây Thái Tử. Rồi bay lên không trung điều khiển trận pháp. Hầu tiêu diệt Thái Tử trong trận nầy. Ở trên mây Mộc Tinh Chúa Quỷ niệm chú. Tức thời rừng Mộc Hương chuyển động, phun khí độc mù mịt. Từ trong rừng Mộc Hương xông ra trùng trùng rắn rít, bò cạp lao vào cắn xé Thái Tử. Mộc Tinh đứng trên mây quan sát Hương Tinh Chúa Quỷ. Còn thổi Mê hồn độc hương xuống khu rừng trận, hầu tiêu diệt ngay Thái Tử.

 

Nói về Thái Tử thấy Mộc Tinh Thần Thông quảng đại như vậy thời cũng e dè tỉnh tâm sáng suốt phá trận yêu. Mộc Tinh thấy Thái Tử không chống trả nổi trước pháp thuật cao cường của mình bó tay ngồi chờ chết. Thời vui mừng vô kể, thế ra ngươi cũng chỉ là tầm thường. Để kết thúc mạng Thái Tử. Mộc Tinh thổi ra một luồng kiếm khí mang theo cả sức mạnh từ trên cao đánh xuống. Thế là chấm dứt cuộc đời kẻ chống lại ta. Mộc Tinh vô cùng đắc ý.

Thật là:

Ôi kinh khiếp cho loài Yêu Quỷ

Phép Thần Thông khiếp đảm kinh hồn

Rừng yêu bao phủ dập dồn

Vuốt nanh cùng khắp nguy càng khốn nguy

Khí yêu Độc cuộn lên xông tỏa

Nếu hít nhằm thịt rã xương tan

Bò Cạp Rắn Rít hung hăng

Rừng yêu biến hóa tối tăm mịt mù

Dưới chân Rắn Rít rập rình

Trên đầu Đao Kiếm ầm ầm chém đâm

Bốn phương tám hướng tấn công

Lâm nguy hết cách thoát thân cùng đường.

 

Đang lúc thập phần nguy cơ. Thời toàn thân Thái Tử phát ra muôn đạo hào quang.

Thi rằng:

Liền tức tốc vận hành tư tưởng

ẤN Địa Thiên vận chuyển Càn Khôn

Vận hành Tiên Khí tỏa tuôn

Hào quang tỏa sáng phá tan Yêu Tà

Huệ quang Thái Tử phóng ra

Ầm ầm sấm nổ trời vang đất rền

Huệ quang biến hóa chuyển mình

Hiện ra vô số Mặt Trời hiện ra

Rừng yêu tức tốc cháy tan

Chỉ trong nháy mắt chẳng còn thứ chi

Mộc Tinh kinh hãi trốn nhanh

Ẩn mình vào chốn hư không mịt mờ.

 

Nói về Mộc Tinh khiếp sợ thần thông pháp thuật Chí Tôn Thái Tử trốn chui trốn nhủi thấy không còn động tỉnh truy lùng của Thái Tử. Nghĩ Thái Tử đã bỏ cuộc trở về với quân dân Âu - Lạc. Mộc Tinh vì cuộc chiến mất khá nhiều sức lực, lại thêm đói khác. Mộc Tinh bay vào tận cùng vùng Tây Nguyên. Mộc Tinh mãi lo trốn chui trốn nhủi, sợ Thái Tử tìm được sẽ sát hại, giờ đây nghe bụng rất đói lại thèm thịt người.

 

Mộc Tinh nghe tiếng Động xa xa liền bay đến chỗ đó. Thấy vị tiều phu đang đốn củi. Không còn suy tính gì nữa sà mình xuống bắt. Bác tiều phu lôm khôm đốn củi bổng đâu một trận gió cuốn tới, mang theo mùi hương của Mộc Tinh. Bác tiều phu đã hàng giờ chờ đợi hiểu rõ Mộc Tinh đang đến bắt. Tức thời đầu bác phóng lên 3 Đạo hào quang chiếu sáng rợp cả bầu trời, hóa thành lưỡi phép bao vây lấy Mộc Tinh. Mộc Tinh Chúa Quỷ thất kinh, biết là mắc mưu Thái Tử. Mộc Tinh cố sức chống trả. Tàn hình độn thổ đều không được. Mộc Tinh bằng liều mạng xáp chiến. Nhưng Thần Lực của Mộc Tinh đã bị 3 Đạo hào quang phá hủy. Mộc Tinh chịu không nổi trước sự công phá của 3 Đạo hào quang đành phải hiện nguyên hình là cây Mộc Hương to lớn khổng lồ. Tức thời 3 Đạo hào quang biến thành sấm sét đánh xuống hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất nổi lên. Cây Cổ Thụ khổng lồ Mộc Hương bị sét đánh tan xác.

 

Từ đó về sau Địa Long chỉ mọc lên cây Mộc Hương thường không còn Độc hay ăn thịt Động Vật nữa. Thái Tử diệt xong Mộc Tinh liền trở lại Đất Phong Châu. Cùng quân dân Âu - Lạc tiếp tục khai hoang vỡ hóa khai khẩn đất đai mở rộng nước Xích Quỷ. Lập thêm một Quốc Đô Văn Lang. Hay tin Thái Tử đã diệt được 3 con Chúa Quỷ, làm chủ Địa Long, nước Xích Quỷ mở rộng thêm gấp 3 lần. Bách tộc xa gần khắp nơi thi nhau kéo về tùng phục, vì thế dân Xích Quỷ càng lúc càng đông, dân số càng lúc càng tăng.

*********

 

Hết phần 4 chương 18 mời xem tiếp phần 5 chương 18 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 18

 

PHẦN 5

 

TRUYỀN NGÔI KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 10 CŨNG CHÍNH LÀ HÙNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 1

 

Vì mãi lo mở rộng nước Xích Quỷ xây dựng Kinh Đô Văn Lang, suốt ba năm chưa về thăm Cha cùng Mẫu Hậu. Kinh Dương Vương một hôm bổng sức khỏe yếu đi, làm cho cả Triều Thần lo lắng. Kinh Dương Vương cho gọi Thái Tử về. Nhưng Thái Tử cách xa hàng nghìn dặm. Không còn cách nào báo tin cho kịp. Vì Kinh Dương Vương sắp băng hà. Các Vương Quan công thần chưa biết phải làm sao. Thời Quốc Sư Thục Lục nói. Thái Tử là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai. Linh cảm hơn người. Lại có con Ngựa Xích Long Câu đi mây về gió. Thưa Hoàng Phi Nương Nương cho người lập bàn hương án khấn vái báo tin, thời Thái Tử sẽ về ngay. Bằng cho người lập bàn hương án. Hoàng Phi Nương Nương liền khấn vái, báo tin Vua Cha sắp băng hà.

 

Nói về nơi đất mới Lãnh Nam Quốc Đô Văn Lang cũng xây đắp  vừa xong. Thái Tử đang hộp bàn cùng các quan tướng bổng có một luồng gió lạ nổi lên. Thái Tử cảm thấy bồn chồn trong dạ. Liền co tay bấm quẻ nhập thiền thời hiểu tất cả.

 

Thái Tử nói:

   Cha ta sắp băng hà. Ta phải về Kinh Đô Xích Quỷ kẻo không kịp. Ta cũng sắp lên Ngôi kế vị. Ta muốn đăng quan ngôi Quốc Vương tại Kinh Đô Văn Lang khi an táng Cha xong. Các tướng Lĩnh hãy hoàn thành nốt những gì còn lại.

 

Thái Tử dặn dò xong chọn lấy vài tướng Lĩnh tức tốc lên đường về Nam Kinh Kinh Đô Xích Quỹ. Lời khấn vái của Hoàng Phi Nương Nương chưa được nữa cây nhang. Thời trên bầu trời đã xuất hiện cụm mây bay đến. Thái Tử và một số tướng Lĩnh đã về tới. Ai nấy cũng điều kinh sợ cho sự Linh Thiêng nầy.

 

Đức Vua KINH DƯƠNG VƯƠNG thấy Thái Tử về kịp hết sức mừng. Liền trao ẤN truyền Ngôi Quốc Vương cho Thái Tử. Kinh Dương Vương nói:

   Con là Đấng Chí Tôn đầu thai xuống thế. Thời không còn ai hơn con được nữa. Cha sắp ra đi Cha muốn nhìn con lần cuối cho thỏa lòng thương nhớ.

 

Thái Tử cảm động cầm tay Cha nói:

   Cha là bật Quốc Vương Thiên Tử Thánh Hiền. Cha sẽ sanh lên Thiên giới làm Vua cõi Trời Đâu Suất Đà. Cõi nước Châu Báu rộng lớn trang nghiêm. Chư Thiên đông vô số vô biên sống lâu vô kể một ngày ở trên đó bằng chốn nhân gian ba năm.

 

Đức Kinh Dương Vương hết sức vui mừng rồi nhắm mắt băng hà. Trên không trung có tiếng nhạc Trời đến tiếp rước. Kinh Dương Vương tu luyện đã có nhị xác Thân liền xuất hồn ra khỏi thể xác già nua bay thẳng lên không trung về Trời. Sau đó ít ngày thời Hoàng Phi Nương Nương cũng băng hà theo Kinh Dương Vương về Trời. An Táng xong Cha Mẹ. Thái Tử chọn ngày lành tháng tốt Đăng quang ngôi vị Quốc Vương tại Kinh Đô Văn Lang.

 

BÀI DIỄN VĂN:

 

Trước Bách Tộc dân chúng, trước khi Thái Tử lên ngôi Quốc Vương.

 

CHUYỂN ĐỔI NIÊN HIỆU KINH DƯƠNG VƯƠNG SANG GIAI ĐOẠN NIÊN HIỆU HÙNG VƯƠNG. CHUYỂN ĐỔI NƯỚC XÍCH QUỶ THÀNH NƯỚC VĂN LANG. CHUYỂN ĐỔI QUÂN DÂN ÂU LẠC THÀNH QUÂN DÂN ÂU VIỆT LẠC VIỆT. NHẰM NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM QUÍ DẬU. 2959 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN. NHÀ NƯỚC VĂN LANG CHÍNH THỨC RA ĐỜI. QUỐC ĐẠO XUẤT HIỆN.

 

Trên đền cao Hùng Vương tức là vì Quốc Tổ có công khai dựng nước Văn Lang. Mở màng lịch sử xây nền móng cho sự tiến hóa đỉnh cao của Nhân Loại con người. Vua Hùng uy nghi trong chiếc áo Long Bào tăng thêm vẽ uy nghi cao sang quyền quí.

 

VUA HÙNG QUỐC TỔ tay cầm Kiếm báu chỉ về phương Nam. Lời tuyên ngôn phát ra trầm hùng vang dội núi rừng, sông hồ, biển cả:

   Hỡi Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt. Cơ Trời đã đến, ngày 1 tháng 5 năm Mậu Thìn. Chúng ta khởi đại binh tiến về Đất Lãnh Nam, vượt qua bao nổi khó khăn, gian nan, nguy hiểm mở rộng đất đai về Nam và cũng có nhiều vị anh hùng đã ngã xuống vì Đại Nghĩa cho nước non nầy. Hôm nay chúng ta đã diệt được ba con Quỷ. Làm chủ Địa Long Vũ Trụ địa linh lãnh Nam nầy.

 

   Tổ Tiên. Cha Trời, tạo lập lên vũ trụ là để giao cho con cái nhà Trời cai quản làm chủ. Mà chỉ có con người mới có quyền đó, vì con người là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Ba con Quỷ đã nghịch lại Đức Cha Trời. Ba Con Quỷ cho rằng. Đức Cha Trời có là do sự tiến hóa tu luyện của thế giới Cầm, Thú, Bò Sát mà thành. Con người có gì là cao cả, chẳng qua là con cháu của các loài Bò Sát, Cầm, Thú. Nên chúng ngang nhiên tàn sát ăn thịt.

 

   Ba con Chúa Quỷ chúng thường khoe khoang, khoác lác với đồng bọn chúng rằng, biến hóa ra con người có chi là khó. Không bao lâu nữa ta sẽ làm chủ vũ trụ và con người sẽ là nô lệ phục vụ cho ta, nói xong chúng cười hềnh hệch thích thú lắm, sự gian trá láo toét ba hoa khoác lác của ba con Chúa Quỷ động đến Phật Thánh Tiên. Nào phải như ba con Quỷ láo toét nói. Chúng dựa vào pháp thuật Thần Thông biến hiện ra con người. Nhưng khi chúng giảm sút Thần Lực hoặc bị đánh chết thời chúng hiện lại nguyên hình. Loài nào trở lại loài nấy Cốt Cáo, Cốt Khỉ, Cốt Chồn không thể là Cốt người được. Những luận thuyết của ba con Chúa Quỷ chúng chỉ gạt gẫm những đồng bọn của chúng.

 

   Chúng ta là con người chúng ta phải hiểu Cây có Cội, Nước có Nguồn, Chim có Tổ, Người có Tông và chúng ta là dòng giống Tiên Rồng, Con Cháu Nhà Trời. Trời là Đấng lập lên tất cả. Lập lên thế giới vũ trụ, lập lên sự sống, thế giới vật chất, sanh ra Nhân Loại con người Tạo ra muôn loài vạn vật.

 

   Ba con Chúa Quỷ đã sống trên sự sống của Đức Cha Trời ban bố cho. Như Nước chúng uống, như khí chúng thở, như Đất, Núi chúng ở, như hang động chúng sanh con đẻ cái. Chúng không cảm ơn Cha Trời mà còn láo toét ngạo bán Trời. Chúng là Loài Yêu Quỷ sống trong lòng Trời Đất, lại láo xược vô lễ coi Trời bằng nắp vung. Ba con Quỷ tu luyện biến hóa Thành người, đội lớp Người nhưng chúng không bao giờ có tánh người. Mà toàn là tánh Quỷ, ác Quỷ. Chúng uống máu con người, ăn thịt con người, đại gian đại ác, chúng sống là Nhân Loại không có ngày bình yên với chúng.

 

   Đã là con cháu nhà Trời chúng ta phải có bổn phận bảo toàn sự sống cho toàn Nhân Loại anh em. Tuy chúng ta đã tiêu diệt được 3 con Quỷ làm chủ Địa Long Vũ Trụ, mở rộng bờ cõi nước Xích Quỷ thành nước Văn Lang rộng lớn gấp 3 lần nước Xích Quỷ.

 

   Với sự nổ lực, không thể khó khăn, gian nan nguy hiểm, lớp người trước ngã xuống lớp sau tiến lên. Chiến đấu với 3 con Quỷ giành lấy thắng lợi về mình. Với công lao ấy không những mở mang bờ cõi, khai phá đất đai thành ruộng, thành nương, thành vườn, thành làng, thành xã. Xây dựng lên nước Văn Lang với bao sức khó nhọc cái giá phải trả bằng xương máu, bằng mồ hôi và nước mắt.

 

   Vì vậy chúng ta phải có một cuộc sống hòa bình Độc Lập, tự do hạnh phúc. Không có cảnh người đàn áp người. Người bóc lột người mà phải theo lòng tự nguyện, Quyền tự giác. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước của Dân, do Dân lập lên là để bảo vệ Dân, không phải để cai trị đàn áp Dân. Quyền lợi của Dân được Nhà Nước bảo vệ và gìn giữ. Đây là điều mới mẽ khác hẳn với những gì hiện nay, ở thời đại phong kiến Vua, Chúa.

 

   Thời đại của Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài Độc trị, Dân chỉ là giai cấp nô lệ, Quyền Sống, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền tự do ngôn luận. Đã bị Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Nhà Nước phong kiến Vua Chúa, tước đoạt biến người Dân trở thành người Dân nô lệ.

 

   Nhà Nước Văn Lang. Tổ Quốc Văn Lang không của riêng ai mà là của toàn Dân. Toàn Dân kháng chiến, toàn Dân khai phá mở rộng đất đai. Toàn Dân xây dựng lập lên Nước Văn Lang, xây dựng lên một nhà nước pháp quyền, nhà nước của toàn Dân. Quyền tối cao của Nhà Nước Văn Lang là Pháp Vương. Chính là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng xã hội. Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Chủ Đại Đồng Bình Đẳng tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Luật pháp Nhân Quyền bảo vệ Nhân Quyền. Bảo vệ Chính Nghĩa, công bằng xã hội.

 

   Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước trọng tài. Cầm Cân nẩy mực giữ vai trò Công Bằng. Cho mọi sự cạnh tranh phát triển. Nhà Nước Văn Lang là nhà nước Pháp Quyền. Nhà Nước của Hiến Pháp Nhân Quyền. Nhà Nước của Dân do Dân và vì Dân. Quyền sống, Quyền bình đẳng, Quyền tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền ngôn luận, Quyền tự chủ, Quyền tự nguyện. Nói chung là những Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa Đã Ban Cho.

(Xem Kinh Luật Tạng sẽ nói rõ hơn).

 

   Những Quyền Thiêng Liêng bất khả xâm phạm. Nhà Nước Văn Lang không có sự Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Vì dân tộc Văn Lang là dân tộc Bách Việt Đa Nguyên Dân Tộc Đa Sắc Tộc Đa Nguyên. Đã là Dân Tộc Đa Nguyên thời Nhà Nước Văn Lang không thể là Nhà Nước Độc Tài Độc Trị được. MÀ PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC HIỆP CHỦNG TỘC.

 

   Để phù hợp với Dân Tộc Đa Nguyên hợp chủng tộc. Nhà Nước Văn Lang phải là Nhà Nước Đa Nguyên. Nhà Nước Pháp Quyền. Được xây dựng trên nền tản Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ. Nhưng trước khi tiến tới Nhà Nước Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ. Thời Nhà Nước Văn Lang phải có sự khởi đầu. Thành lập Nhà Nước Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Vì Nền Tản của Nhà Nước Pháp Quyền là bảo vệ Quyền Con Người những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho NHÂN QUYỀN, nhà nước lấy Dân làm Gốc, DÂN CHỦ thời Nhà Nước đó mới được gọi là Nhà Nước của Dân do Dân và vì Dân. Những cơ bản cốt lõi thiết lập Nhà Nước Văn Lang Trên. Là cốt lõi của Nền Văn Hiến Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo Vũ Trụ mà ra không ai có quyền tự đặc mà hợp theo Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.

 

   Nên tất cả người dân Văn Lang Vua, Vương, Quan, Dân, nhất nhất tuân thủ theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Công Lý công bằng xã hội. Quốc Vương chỉ là Đấng Tối Trung, Tối Cao Đại Diện cho Dân cho Nước. Bảo vệ Hiến pháp, Luật pháp, giữ vững cán công Công Lý, công bằng xã hội. Đất nước Văn Lang, hôm nay là đất nước Văn Lang Văn Minh. Nhà Nước Văn Lang, hôm nay là Nhà Nước Văn Lang của Dân do Dân và vì Dân. Chúng Ta đã chuyển sang giai đoạn đổi mới tiến bộ. Có thể nói đi trước sự tiến hóa phát triển theo trào lưu xã hội Nhân Loại năm nghìn năm.

 

   Sau năm nghìn năm Quốc Đô Văn Lang lại xuất hiện ở thời Thiên Bút. Nhân Loại con người, Con Cháu Tiên Rồng. Nhờ vào kinh giáo tiến hóa Linh Hồn hàng vạn vạn kiếp. Chỉ trong vòng một kiếp mà thôi đều thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đó là nói về tương lai. Còn hiện tại tuy chúng ta đã diệt được ba con Chúa Quỷ, làm chủ Địa Long đất Lãnh Nam. Nhưng chúng ta mới ở phần Đầu, phần Cổ của Địa Long. Còn thân Địa Long, Đuôi Địa Long, về sau Dân Tộc Văn Lang chuyển sang giai đoạn Việt Nam mới làm chủ hết được. Con Cháu Âu Việt, Lạc Việt phải ra sức nổ lực. VIỆT - VƯỢT tiến lần về Nam làm chủ Địa Long hình chữ S.

 

   Chúng ta có được giây phút hạnh phúc hôm nay là nhờ sự nổ lực toàn Quân, toàn Dân. Đồng một lý tưởng, chí hướng vượt sông, vượt suối, vượt núi, vượt rừng. Chiến đấu với Yêu Tinh Quỷ Dữ. Cũng đã nói lên Tinh Thần Siêu Việt vượt khó vương lên. Đổi mới cuộc đời. Cuộc chiến đấu vì Đại Nghĩa loại trừ Yêu Tinh Quỉ dữ nào mà không bị tổn thất. Tổn thất ít hay tổn thất nhiều mà thôi. Để tưởng nhớ những người đã ngã xuống hi sinh vì Đại Nghĩa. Chúng ta dành riêng phút mặc niệm, tưởng nhớ đến công ơn hy sinh cao cả cho non Nước nở hoa và cầu nguyện cho những Linh Hồn vì Đại Nghĩa siêu sanh về Trời. Hoặc ở lại trần thế chờ hình thành Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang sau một thời gian nữa Nhà Nước thống lĩnh Hồn Thiêng Dân Tộc. Những người vì đại nghĩa hi sinh đời đời ca ngợi, tôn vinh thành kính. Là tấm gương sáng cho bao thế hệ noi theo, sống vì Đại Nghĩa chết vì Đại Nghĩa.

 

   Hỡi Quân Dân ÂU VIỆT và LẠC VIỆT. Tất cả chúng ta đều là Con Cháu của hai Đấng Tiên Rồng. Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Cha Trời. Địa Mẫu đã xuất hiện cách đây rất lâu xa. Như số lá trong rừng. Khi ấy nơi Trái Đất chưa có con người. Chỉ có Chim muôn vạn Thú cùng các Loài bò sát. Thời kỳ cực thịnh của Tiên Thiên Chân Khí nên Chim muôn vạn Thú, các loài Bò Sát phần nhiều đều có pháp thuật thần thông. Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu đã xuất hiện. Đáp mình xuống dãy núi Long Hoa. Ngọn Thiên ẤN lẫn Thiên BÚT, sanh con đẻ cái. Chính là Địa Long Trái Đất. Hôm nay chúng ta đến đây để ở, làm chủ Địa Long.

 

   Ở vào thời xa xưa đó. Đức Địa Mẫu Âu Cơ sanh ra một trăm người con. 50 Nam 50 Nữ và chính ta là một trong 100 người con của Tiên Mẫu Âu Cơ. Những anh em của ta thời đó hiện nay là các vì Phật Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Phật Phật Mẫu Tổ Tổ Tổ, Thánh Thánh Mẫu Tổ Tổ Tổ, Tiên Tiên Mẫu Tổ Tổ Tổ, đều ở ngôi Tam Bảo Chí Tôn, Phật Thánh Tiên. Thay thế Cha Trời, Địa Mẫu cai quản giang sang vũ trụ. Duy trì Công Đạo vũ trụ. Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Đều sống chung trong thế giới vũ trụ. Đại Đồng, Bình Đẳng, Độc Lập tự do, không ai là Đấng tối cao. Chỉ có ba ngôi tối cao. Đó là Tổ Tiên, hiện thân ra Đức Cha Trời và Đức Địa Mẫu. Tam Bảo tối cao vô thượng.

 

   Tiểu kiếp thứ 9 cũng đi lần về giai đoạn kết thúc. Cũng là giai đoạn Yêu Quỷ lộng hành. Ngăn cản con đường tu luyện tiến hóa Linh Hồn của Nhân Loại con người. Giai đoạn càng về cuối tiểu kiếp. Nhân Loại con người khó tránh khỏi tai kiếp do Thủy, Hỏa, Phong và Động đất gây ra, giai đoạn kết thúc tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Nếu chúng ta không xây dựng nền móng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ ngay từ lúc nầy. Đánh dấu giai đoạn Lịch Sử, móc son của Chủ Nghĩa Chính Nghĩa. Thời năm nghìn năm tới Thiên Bút sẽ không ra đời. Nhân Loại con người Con Cháu Tiên Rồng sẽ rơi vào cảnh tối tăm chiến tranh, thôn tính lẫn nhau, ganh ghét sát phạt và hận thù, lẩn quẩn trong bể khổ trầm luân.

 

   Ở vào giai đoạn gần hai nghìn năm tới cho đến gần năm nghìn năm. Ba Con Chúa Quỷ đã đầu thai vào loài Người nhiều lần. Quỷ người chúng gây ra bao cuộc chiến tranh tàn khốc và luôn luôn cản đường người tu. Che lấp con đường Đạo Đức Chính Nghĩa, không cho Linh Hồn con người trở về Thiên giới. Chuyển Linh Hồn Nhân Loại vào cảnh tối tăm sa đọa xuống cõi âm phủ. Nhất là giai đoạn gần năm nghìn năm giai đoạn chuyển sang văn minh máy móc, văn minh khoa học kỹ thuật, giai đoạn quá độ của Chủ Nghĩa Độc Quyền, phong kiến Vua Chúa Độc Trị. Lúc nầy 3 Con Quỷ đã trải qua nhiều kiếp đấu tranh, trở nên khôn khéo quỉ quyệt xảo trá đến nổi Thần Thánh cũng bị chúng lừa, Thần Tiên cũng bị chúng qua mặt. Thần Thông của chúng lúc nầy là Thần Thông trí huệ, vũ khí của chúng là tâm lý chiến, sức mạnh của chúng là dựa trên lòng ham muốn dục vọng của con người, sự thành công của chúng là chúng khoác lên mình một lớp áo bóng Chính Nghĩa. Sự giả dối của chúng là giả dương, độ cho giống Chính Nghĩa những không phải Chính Nghĩa thế mà vẩn lừa được nhân loại trí thức dẫn đến anh hùng lạc đạo. Nhưng thật ra bao cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lược với nhau Thắng xưng Vua, thua cho là giặc, xem đi xét lại giặc với Vua cũng cùng một thứ. Chẳng khác gì nhau. Nhân Loại con người đang lặng hụp chìm đắm trong bể khổ trầm luân. Thời làm sao nhìn được nanh vuốt của loài Quỷ Dữ. Cũng vì như thế Chúng Ta xuống trần không những lập lên Nhà Nước Văn Lang cõi đời mà còn có cả Nhà Nước Văn lang Tâm Linh. Để thống lĩnh Hồn Thiêng Dân Tộc bảo vệ Chính Nghĩa  cho đến hết tiểu kiếp thứ 9.

 

   Vì bản tính Độc ác nguy hiểm của ba con Quỷ. Chúng thường làm hại con Cháu nhà Trời Nhân Loại con người. Theo ý Cha Trời. Nên Ta cùng một số Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống trần, giãi trừ kiếp nạn cho Nhân Loại con người khai lập lên Nhà Nước văn Lang.

 

   Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Đức Cha Trời đã chọn chúng ta. Diệt Quỷ trừ tà. Làm chủ Địa Long, làm chủ nhà Rồng Tiên, xây nền móng Chính Nghĩa, Lấp cửa Địa Ngục, mở cửa Thiên Đàng. Cỡi bỏ bao trói buộc nanh vuốt Độc Tài, Độc trị giải thoát nô lệ, áp bức đã trói buộc con người hàng vạn hàng nghìn năm. Thoát khỏi Địa Ngục Độc Trị, tiến tới Thiên Đàng tự do. Sống theo Thiên Quyền, Nhân Quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho mỗi con người những Quyền bất khả xâm phạm.

 

   Ta nhớ lại cách đây lâu xa, đã trải qua nhiều năm như lá trong rừng. Khi đó ta còn là một Thiên Thần trí huệ, được nghe Đức Cha Trời dạy bảo. Đức Cha Trời dạy rằng. Hỡi các con của ta. Đã là Người thời các Con phải có Đạo làm người. Đó là hiếu kính Cha Mẹ. Nghe lời Cha Mẹ dạy bảo. Thương yêu anh em đùm bọc cho nhau. Nâng đỡ cho nhau. Cha Mẹ là Đấng sanh tạo ra mình. Không có tình thương yêu nào bằng tình thương Cha Mẹ thương con. Tình thương yêu ấy vô bờ vô bến. Những người con có hiếu là những người con biết nghe lời Cha Mẹ. Lời dạy của Cha Mẹ là lời dạy thương yêu muốn cho con nên người. Cải lại lời Cha Mẹ dạy. Không những Đại nghịch Vô Đạo bất hiếu mà còn là Đại tội lỗi. Bất hiếu là ác Đạo. Các con biết nghe lời Cha Mẹ. Thời Cha Mẹ sẽ bảo bọc cho các con luôn luôn.

 

   Cha Trời dạy. Ta là Cha của các con và cũng là thầy của các con. Các con có Cha là Thầy, thời các con không còn lo chi nữa. Để đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục. Các con phải sống thật chân chính. Không làm trái ngược lại lương tâm. Trái ngược lại lòng mình. Luôn luôn sống hòa thuận sống trong Đạo Đức, sống vì non vì Nước vì Nhân Loại anh em, vì con vì Cháu vì bao thế hệ mai sau. Văn Hóa Cội Nguồn, Đạo Đức Chính Nghĩa là Châu Ngọc. Món ăn tinh thần. Làm tăng tuổi thọ, làm tăng phước Đức. Các con sẽ sống yên vui an lạc hạnh phúc. Các con muốn có sự ủng hộ. Cũng như sự che chở vững vàng thời các con phải có chỗ dựa. Đó là sự tôn thờ. Các con tôn thờ Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời, thời đời sống, cũng như ở tương lai các con sẽ gặt hái bao điều may mắn. Có thể nói các con muốn gì được nấy.

 

   Nếu các con mê muội nghe theo lời cám dỗ Quyến rũ của Ma Quỷ. Tôn Thờ chúng các con sẽ trở thành nô lệ. Chúng sẽ dẫn các con vào con đường tội lỗi. Con đường dẫn đến Địa Ngục âm phủ. Đời đời kiếp kiếp sống trong đau khổ. Chúng dẫn các con đến con đường tàn ác. Con đường mê muội tối mờ tâm trí. Đánh mất lương tâm, sinh ra là biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Làm hại bản thân, làm hại xã hội, làm hại Non Sông Tổ Quốc. Với cái cảnh, nồi da nấu thịt, giặc đâu? Ai là giặc thời chưa phân biệt rõ ràng. Mà chỉ thấy anh em, tàn sát lẫn nhau. Hổ diệt Hổ. Sói diệt Sói, xem đi xét lại cũng là Hổ. Cũng là Sói, thời tà Chánh, Giặc - Vua cũng như nhau mà thôi. Nanh vuốt chính là sự ngụy biện. Đấu tranh vì hòa bình mà cứ tàn sát lẫn nhau, hòa bình đâu không thấy. Mà chỉ thấy hận thù chất như non như núi. Tự do đâu không thấy. Mà chỉ thấy sự đàn áp, cai trị lẫn nhau. Nhất là sự cai trị Độc Tài, Độc Trị. Sự tôn thờ nhầm theo con đường Ma Quỷ các con sẽ mãi mãi đọa lạc vào con đường, ăn nuốt lẫn nhau. Linh Hồn các con sẽ biến thành Linh Hồn Ác Quỷ. Các con sẽ mãi mãi trầm luân trong thế giới đau khổ.

 

   Sự sống của các con là sự sống của hai phần. Đó là phần hồn và phần xác. Vì vậy: vật chất chỉ nuôi được thể xác không nuôi được phần Linh Hồn, vì Linh Hồn là linh giác thấy nghe hay biết phân biệt. Vì vậy: Đạo lý Chính Nghĩa là những hạt Ngọc dưỡng nuôi Linh Hồn. Làm cho Linh Hồn tỏa sáng giác ngộ, mặt Trời Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

   Đức Cha Trời dạy. Hỡi các con của ta. Các con hãy nhìn xem, vũ trụ thật rộng lớn. Cõi nước Trời vô số vô biên. Ngọc ngà Châu Báu đầy dãy khắp cùng. Nếu Linh Hồn các con có Đạo Đức Chính Nghĩa và sự giác ngộ hiểu biết về Tổ Tiên Cội Nguồn. Thời chính các con là Chủ Nhân làm chủ giang sang vũ trụ mà Tổ Tiên Ông Cha đã tạo dựng lập lên cho các con.

 

   Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Chúng ta đã đổ bao công sức và còn tiếp tục đổ bao công sức, dựng xây nước Văn Lang, mỗi ngày phồn thịnh. Lời nói đi đôi với việc làm. Đức tánh vì xã hội, vì non, vì Nước, vì Cội, vì Nguồn. Nhất định chúng ta sẽ gặt hái bao kết quả tốt đẹp. Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, hạnh phúc non sông Tổ Quốc.

 

   Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Thần Dân của Nước Văn Lang. Hãy ghi nhớ lời ta nói. Đó là lời dạy của Đức Cha Trời. Khi ta còn là vị Thiên Thần trí huệ lời ta nói cũng chính là lời Cha Trời nói. Quân Dân nghe theo và làm theo. Nhất định sẽ gặt hái bao kết quả tốt đẹp. Chắc chắn Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ sẽ ban phước lành cho Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt chúng ta. Con Cháu Tiên Rồng mãi mãi nở hoa hạnh phúc, mãi mãi kết quả Độc Lập Tự Do.

 

   Hôm nay ta Đăng Quang lên Ngôi vị Quốc Vương đời thứ 10 thời Đại KINH DƯƠNG VƯƠNG. Để phù hợp tình hình giai đoạn chuyển biến tiến hóa của giai đoạn lịch sử giai đoạn đổi mới, giai đoạn mở màn cho nền văn minh rực rỡ. Cha già sinh con trẻ. Con hơn Cha là nhà có phúc. Thế hệ sau cao to hơn thế hệ trước. Đó là quy luật phát triển của sự tồn vong. Với ngôi vị Quốc Vương đời thứ 10. Nay ta tuyên bố. Chuyển đổi giai đoạn lịch sử. Kể từ giờ phút nầy.

 

   Thời Đại Niên Hiệu Kinh Dương Vương chuyển sang giai đoạn, Niên Hiệu Thời Đại HÙNG VƯƠNG.

 

   Chuyển đổi nước Xích Quỷ thành nước VĂN LANG.

 

   Chuyển đổi Quân Dân ÂU - LẠC thành Quân Dân ÂU VIỆT - LẠC VIỆT.

 

   Chuyển đổi Dân Tộc Bàng Cổ sơ khai Hồng Hoang thành Dân Tộc LẠC HỒNG CON RỒNG CHÁU TIÊN. Hay còn gọi là Nhân Loại Rồng Tiên.

 

   Từ Nay: Nhà Nước VĂN LANG LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN. Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Nền Quốc Đạo Dân Tộc.

 

   Nhà nước Văn Lang do THƯƠNG VIỆN QUỐC ĐẠO, HẠ VIỆN QUỐC HỘI CHỦ TRÌ ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC.

 

Bài diễn văn khai sanh ra Nước Văn Lang. Cũng như Nền Quốc Đạo Dân Tộc đến đây là kết thúc. Quốc Tổ Hùng Vương vừa dứt lời. Thời hàng vạn vạn tiếng hô vang của Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc vang dậy non sông đất nước. Hùng Vương vạn tuế muôn năm. Quốc Đạo Tiên Rồng vạn tuế muôn năm. Văn Lang bất diệt, Văn Lang bất diệt. Còn mãi còn mãi đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp.

 

PHẦN THƯA HỎI :

 

Hỏi. Thế nào là họa phúc của một Dân Tộc?

 

Đáp: Nếu chúng ta biết hướng thiện, tôn trọng Quyền Con Người Nhân Quyền, biết lấy Dân làm Gốc Dân Chủ, kết tụ duyên lành. Tôn vinh Cội Nguồn, trung hiếu gìn giữ. Thời tương lai xã hội chúng ta. Non sông Đất Nước chúng ta, sẽ có kết quả tốt đẹp, dân giàu nước mạnh thái bình an Lạc Âu ca. Không những an lạc hạnh phúc, trong đời sống hiện tại mà ngay cả trong tương lai nữa. Cả lúc sống, lẫn lúc chết. Linh Hồn siêu thoát về Trời. Nếu chúng ta tán tận lương tâm chỉ biết cho riêng mình, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân Độc Tài Độc Trị kìm hảm sự phát triển trí huệ con người, nhất là sự phát triển thiện căn tiến hóa Linh Hồn thời coi như tội ác rất lớn. Không những làm hại xã hội, làm hại Non Sông Tổ Quốc. Những kẻ xem thường Truyền Thống Ông Cha. Hủy hoại nhân phẩm đạo đức của đời mình. Đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Hiến pháp Chính Nghĩa, Luật pháp Chính Nghĩa, Công Lý Chính Nghĩa. Những kẻ đưa xã hội Nước Nhà đến bờ vực thẩm tối đen. Tự đưa nhau vào con đường hiểm họa. Hiểm họa bị ngoại ban xâm lược, thi nhau mà nhận lấy hậu quả, nhà tan Nước mất dưới quyền thống trị của chúng. Đã sống chẳng yên mà chết cũng chẳng yên. Linh Hồn sa đọa vào Địa Ngục vì những tội ác đi ngược lại Thiên Ý, cũng chính là đi ngược lại Lương tâm của chính mình mà ta đã gây ra.

 

Hỏi. Chết có phải là hết không?

 

Đáp: Chết chẳng qua là thể xác tan hoại. Không chết trẻ thì cũng chết già, không chết trẻ chết già thì cũng chết đau chết bịnh. Còn Linh Hồn thời sống mãi từ kiếp này sang kiếp khác. Linh Hồn làm thiện thời sanh lên thiên đàng. Thân tướng xinh đẹp sống trong thế giới châu báu an vui hạnh phúc. Còn Linh Hồn làm ác, đi ngược lại Chính Nghĩa, phản bội lại Văn Hóa Cội Nguồn, phản bội lại truyền thống Ông Cha, phản bội lại lời dạy của Đức Cha Trời. Thời Linh Hồn của những kẻ làm ác ấy nhất định sa đọa vào thế giới âm phủ, thế giới Địa Ngục.

 

Hỏi. Vì sao Tổ Quốc Hùng Vương thiết lập Nền Quốc Đạo. Là cơ quan tối cao của Nhà Nước Văn Lang?

 

Đáp: Cái gốc của Nhà Nước Văn Lang chính là Nền Quốc Đạo, sự sống của xã hội Văn Lang là sự sống tinh thần lẫn vật chất mà Tinh Thần là yếu tố cơ bản cho đời sống xã hội, xã hội Địa Ngục hay xã hội Thiên Đàng là do tinh thần Ác - Thiện. Chính Nghĩa. Phi Chính Nghĩa tạo ra mà thôi. Ánh sáng Chính Nghĩa chính là Nền Quốc Đạo của Nước Văn Lang. Vì thế chỉ riêng nước Văn lang có mặt trời. Luôn soi đường dẫn lối cho con cháu Tiên Rồng đi. Quốc Tổ luôn luôn lấy Dân làm gốc. Thời Quốc Tổ luôn luôn lấy Đạo Đức. Hiến Pháp Chính Nghĩa. Luật Pháp Chính Nghĩa. Công Lý Chính Nghĩa để mà chăn Dân, dạy Dân, dìu dắc Dân. Nền Quốc Đạo Văn Lang sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước tôn thờ Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng Xã Hội. Quốc Vương chỉ là Đại Diện cho cả nước. Đại Trung. Đại Hiếu, tôn thờ Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp  Công Lý nền Quốc Đạo mà thôi. Đời sống của người Dân Văn Lang, Con Cháu Tiên Rồng. Luôn luôn lấy Trung Hiếu hướng về Chính Nghĩa hướng về Cội Nguồn làm đầu. Mất Trung - Hiếu. Mất Chính - Nghĩa, mất Cội - Nguồn là mất tất cả.

 

Hỏi. Quốc Tổ vì sao lại coi trọng đến đường lối chính sách giáo dục?

 

Đáp: Giáo Dục Đạo Đức, giáo dục Chính Nghĩa. Giáo Dục truyền thống Cha Ông, là việc làm hết sức cần thiết. Có thể nói Giáo Dục là đội quân tiên phong mở đường cho tất cả mọi hoạt động xã hội. Là Kim Chỉ Nam cho mọi sự thành công. Giai cấp truyền bá Đạo Đức. Chính Nghĩa truyền thống Cha ông. Là những vị Phật, vị Thánh, vị Tiên ở tại thế. Được sự cúng dường ca ngợi tán thán Công Ơn. Bằng ngược lại, những kẻ truyền bá đi ngược lại Đạo Đức. Đi ngược lại Chính Nghĩa. Đi ngược lại truyền thống Cha Ông thời không phải là Phật Thánh Tiên mà là Tà Ma, Ác Quỉ chúng làm hại đến Dân Tộc ta, Non Sông Tổ Quốc ta. Con Cháu Việt Nam luôn luôn đề phòng những phần tử xấu nầy. Có thể nói, Linh Hồn của mỗi người Dân, như mảnh ruộng, mảnh vườn. Chúng ta gieo vào mảnh ruộng mảnh vườn. Những hạt giống chiến tranh, thù hận, tranh bá. Đi ngược lại con đường Đạo Đức. Thời chúng ta tự đưa chúng ta đến con đường khốn khổ. Con đường Chính Nghĩa. Con đường truyền thống Cha Ông. Chúng ta gieo giống gì thời chúng ta gặt giống nấy.

Gieo Ớt lấy đâu có được Cà

Ác làm cầu phúc có đâu ra

Nhân quả geo gì gặt giống nấy

Thiện gieo thiện gặt phước hà sa

*********

 

Hết phần 5 chương 18 mời xem tiếp phần 1 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những bí mật không những về Nguồn Cội Cha Ông khai dựng nước Văn Lang, mà còn là vô số bí mật Tạo Hóa cũng nằm trong Kinh Văn Long Hoa Mật Tạng. Những người được nghe Kinh Mật Tạng vô lượng kiếp tới thường là những vị Quốc Vương dân giàu nước mạnh. Huống chi là biên chép, Ấn In truyền bá cho đời. Nhất là đóng phim thời công đức dù cho cả trăm năm kể cũng không hết.

 

 

 

CHƯƠNG 19

 

PHẦN  1

 

BÀI DIỂN VĂN KỲ HỘP ĐẦU TIÊN LẦN THỨ I CỦA THƯỢNG VIỆN QUỐC ĐẠO VÀO NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM GIÁP TUẤT.

 

Quốc Tổ Vua Hùng nhìn hai Bức Họa Cha Trời Lạc Long Quân và  Địa Mẫu Âu Cơ. Xuống chốn Nhân gian sinh con đẻ cái do mình mới họa ra. Nhìn những người con còn ấu thơ chơi đùa xung quanh mẹ Âu Cơ. Cũng như những người con đã trưởng thành vây quanh Đức Cha Trời. Quốc Tổ Vua Hùng như nhớ lại. Tuy cách đây 75 triệu 600 ngàn năm. Nhưng Quốc Tổ Vua Hùng nhớ lại không sót một chi tiết nhỏ nào. Một trăm anh em chung sống với nhau, giờ đây mỗi người làm chủ mỗi phương cõi nước Trời. Giáo hóa thập phương, Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Quốc Tổ Vua Hùng chợt nổi lên cảm xúc. Tình anh em chung sống với nhau. Thứ tình mà Cha Trời truyền sang con cái. Tình thiêng liêng cùng một Cội. Tình đồng loại từ bào bọc Mẹ Âu Cơ sanh ra.

 

Quốc Tổ Vua Hùng lên ngôi Quốc Vương lúc nào cũng bề bộn công  chuyện. Nào là phê chuẩn tấu chương, nào là chỉ đạo điều hành đất nước. Nhất là công việc thành lập Thượng Viện Quốc Đạo. Hạ Viện Quốc Hội. Giao quyền cho Thượng Viện Quốc Đạo. Hạ Viện Quốc Hội. Điều hành đất nước. Một công việc mà chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng mới đủ quyền quyết định lựa chọn thành lập mà thôi.

 

Nơi hội trường rộng lớn. Quốc Tổ Vua Hùng nhìn 72 vị đã được mình sàng lọc tuyển chọn. Là những nhân tài kiệt xuất, hiển Thánh trong hội Long Vân. Có công lớn trong công cuộc xây dựng nước Văn Lang. Các Ngài là những Vị Thánh, hội Ngộ Chân Tánh, làm Chủ Tâm mình. Nhờ Minh Tâm Kiến Tánh. Nên các Ngài có đủ Hùng - Bi - Trí - Đức. Nhẩn Nhục - Nhẩn Nhịn - Nhẩn Nại. Khôn kéo, lèo lái con thuyền, vận mệnh Tổ Quốc đi đến vinh quang. Ngôi vị Chí Tôn tối cao của thượng viện Quốc Đạo. Chính là Quốc Tổ Vua Hùng. Nhìn 72 vị Thánh, vị nào vị nấy cốt cách phi phàm thoát tục. Đầu tỏa hào quang. Nói lên sự thông thái vô bờ bến. Quốc Tổ Vua Hùng lấy làm hài lòng cho sự lựa chọn của mình.

 

Mở đầu cho bài diễn văn. Quốc Tổ Vua Hùng tuyên giáo rằng:

   Thưa Đại Hội: Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan Độc Lập, Đạo pháp tối cao của Đạo. Thế Thiên Hành Đạo. Đem lại sự sống yên vui cho Nhân Loại con người. Ban bố hiến pháp vũ trụ, luật pháp vũ trụ. Pháp Tạng, Luật Tạng, Thiên Tạng vũ trụ. Bản thể tối cao của Đức Cha Trời. Truyền đạt lời dạy của Đức Cha Trời. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan tối cao trong sạch. Lãnh Đạo chỉ Đạo, mọi lãnh vực trọng đại của Đạo, sự sống còn tồn vong của Nhân Loại con người. Cơ quan tối cao trung trực. Nói lên sự công bằng xã hội, phê phán và chỉ trích những hành vi làm hại con người. Dẫn dắc con người đến con đường tội lỗi tàn sát lẫn nhau, đàn áp lẫn nhau. Chỉ vì  lợi ích riêng tư bè phái, của một nhốm người hay Bộ Tộc, Bộ Lạc, làm đảo lộn cuộc sống yên bình xã hội Nhân Loại, phủ bóng đen lên Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu cầu hạnh phúc, Quyền Sống Nhân Quyền con người. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan tối cao của sự công bằng. Không thiên vị. Bách Tộc Bình Đẳng. Sống chung trong mái nhà Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng Xã Hội. Mọi Quyền lợi như nhau. Vua, Quan, Dân Chúng. Đều bình đẳng trong Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng xã hội.

 

   Thưa Đại Hội. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan Đạo pháp tối cao. Đóng vai trò quan trọng, cố vấn tham mưu cho Quốc Hội. Trợ lực cho Quốc Hội hoàng thành những trọng trách của Đất Nước. Thượng viện Quốc Đạo là Cơ Quan Mật Tạng của Đạo. Cho mọi sự Lãnh Đạo điều hành Đạo pháp. Đưa Nhân Loại đến con đường tươi sáng, chân thiện hoàn mĩ. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan hành Đạo vì lợi ích chung. Vì Dân, vì Nước, vì Nhân Loại con người. Làm cho con người sống tốt đời đẹp Đạo. Thượng viện Quốc Đạo là hiện thân tối cao của Chính Nghĩa. Chủ Nghĩa của sự giác ngộ. Chủ Nghĩa của sự siêu thoát Linh Hồn. Là cơ quan tối cao giải thoát tất cả sự đau khổ. Khổ đau áp bức, khổ đau nô lệ, khổ đau sanh, lão, bệnh, tử, khổ đau mất tự do trong cuộc sống.

 

   Thưa Đại Hội. Nhà Nước Văn Lang được sanh ra từ Đạo. Từ Văn Hóa Cội Nguồn Chính Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Nhà Nước xóa bỏ sự Độc Quyền, xóa bỏ Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị, kéo dài hàng vạn năm. Chuyển sang giai đoạn Đa Nguyên. Nhà Nước của Bách Tộc Văn Lang. Nhà Nước cả 100 dân tộc anh em. Nhà Nước Pháp Quyền. Nhân Quyền văn minh tiến bộ nhất thời đại. Tối cao Nhà Nước không phải là Vua mà là Đạo pháp, Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý Công Bằng xã hội mới thật sự là Vua (Pháp Vương Tử). Chỉ có Pháp Vương Chính Nghĩa. Không những đem lại sự Bình Đẳng Công Bằng cho toàn xã hội. Cho toàn Nhân Loại trước sau như một không hề thay đổi. Pháp Vương Chính Nghĩa ngự trị và tồn tại mãi mãi theo thời gian hết thế hệ con Cháu nầy sang thế hệ Con Cháu khác. Nghìn năm này sang nghìn năm khác. Không có 1 tổ chức tham vọng nào, thế lực thù địch nào. Dù cho đó là 1 thế lực mạnh nhất thế giới, Cũng không thể nào lật đổ nổi pháp vương Chính Nghĩa. Vì Pháp Vương Chính Nghĩa là Pháp Tạng, Luật Tạng, Thiên Tạng vũ trụ, Thiên ý của Đức Cha Trời. Là Vua tâm hồn ở trong tâm hồn mỗi người Dân Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa Chính Nghĩa. Văn Hóa Hiến Pháp, Đạo pháp, Luật pháp, Công Lý Công Bằng xã hội. Văn Hóa đỉnh cao của Thời Đại. Đỉnh cao của trí tuệ giác ngộ. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ  là Chủ Nghĩa rót ráo Bình Đẳng. Chủ Nghĩa không phân biệt màu da chủng tộc. Không có Dân Tộc nào cao hay Dân Tộc thấp. Dân Tộc nào cũng do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Tất cả đều bình đẳng, sanh ra từ Bào Bọc Âu Cơ. Đồng Bào chung nhau chiếc nôi Địa Cầu, chung ngôi nhà chung vũ trụ. Thiên Đạo vũ trụ là Đạo Luật vũ trụ. Thuận thời sanh. Nghịch thời diệt. Thuận theo bản thể Linh giác Chân Tánh vũ trụ. Tức là pháp thân tối cao cùng khắp của Đức Cha Trời. Thời mãi mãi tồn tại, sanh sôi nảy nở. Bằng ngược lại. Nghịch lại Chân Tánh, Đại Đạo vũ trụ. Đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời. Thời dù to lớn đến đâu cũng bị hủy diệt.

 

   Thưa Đại Hội: Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan Đạo Luật tối cao. Cầm Cân nẩy mực không thiên vị. Chính là Kim chỉ Nam cho sự tồn vong, uy Quyền tối cao của Thượng viện Quốc Đạo. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan phán xét tối cao cuối cùng. Kết luận tội án, giao cho tòa án tối cao Nhà Nước Văn Lang phán xử theo điều luật của Nhà Nước. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan lãnh Đạo Tối Cao nhưng lại là Cơ Quan thiết thực trong đời sống xã hội, đời sống con người. Gắn liền với Non Sông Tổ Quốc, gắn liền với Nhân Loại con người toàn cầu Năm Châu bốn biển. Một Cơ Quan thân thiện, thiết thực như vậy. Tuy rất cao thâm nhưng cũng rất đời thường, không xa rời dân chúng.

 *- Đất Nước có Nền Quốc Đạo là Đất Nước có cái gốc của sự bình yên.

 *- Tổ Quốc có Nền Quốc Đạo là Tổ Quốc có cái gốc của sự đoàn kết Dân Tộc.

 *- Xã Hội có Đạo là Xã Hội có cái gốc duy trì trật tự.

 *- Gia Đình có Đạo là có cái gốc trên thuận dưới hòa.

 

   Thưa Đại Hội: Quốc Đạo là Cốt Lõi, là rường Cột của Nhà Nước Văn Lang. Vì Nhà Nước Văn Lang từ Đại Đạo khởi sanh ra. Đại Đạo thành lập vào ngày mùng 2 tháng 3 năm Ất Sửu. Đến ngày mùng 1 tháng 5 năm Mậu Thìn thời Quân Dân ÂU - LẠC tiến về Đất Lãnh Nam, mở man bờ cõi Nước Xích Quỷ, sau bốn năm khai khẩn đất hoang. Thành làng, thành phố, thành xã, thành Quận, thành Huyện, thành Châu, thành Bộ. Mở màn mở đầu cho cuộc Dựng Nước Văn Lang. Cho đến ngày mùng 2 tháng 9 năm Quí Dậu. Thời Nhà Nước Văn Lang. Quốc Đạo Văn Lang công bố tuyên ngôn ra đời đến nay đã hơn nữa năm. Để cho nền Quốc Đạo làm việc có hiệu quả. Nay tôi tuyên bố thành lập thượng viện Quốc Đạo. Ngày 2 tháng 3 năm Giáp Tuất. Cơ quan tối cao của Nền Quốc Đạo Văn Lang. Lãnh Đạo Quốc Đạo và làm cố vấn cho Nhà Nước Văn Lang. Hoàn thành trọng trách. Mà lịch sử Nhân Dân giao phó. Mặt Trời Quốc Đạo ra đời. Đem ánh sáng Công Bằng. Bình Đẳng Tự Do. Nhân Quyền đi vào cuộc sống. Cũng như sự tồn vong. Dân Tộc Văn Lang, Nhà Nước Văn Lang. Tổ Quốc Văn Lang. Kính chúc Thượng Viện Quốc Đạo dồi dào sức khỏe đem lại thành công lớn cho nước nhà.

 

Bài diễn văn tuyên bố thành lập thượng viện Quốc Đạo đến đây là kết thúc. 72 vị Thánh như nhận thấy bao trách nhiệm trọng đại của Nền Quốc Đạo cũng như Tổ Quốc Văn Lang. Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã tin tưởng giao Quyền Lực. Những sự kiện trọng đại cho thượng viện Quốc Đạo. Để hoạt động đúng có hiệu quả. Thượng viện Quốc Đạo đã soạn thảo ra Cương Lĩnh phấn đấu hoạt động của Đạo. Của những thành viên cá nhân, cũng như tập thể. Dâng lên Vua Hùng xem xét.

 

Quốc Tổ Vua Hùng xem xét xong Cương Lĩnh Quyết tâm, phấn đấu của Thượng viện Quốc Đạo, gật đầu khen ngợi vì đã nói lên được Cốt yếu, Cốt lõi sống còn của Đạo. Trong cả trăm điều cơ yếu Cốt lõi quan trọng. Có mười điều được nên lên hàng đầu.

1 Là: Sống đúng làm đúng theo lời dạy của Đức Chí Tôn Quốc Vương. Tức là lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân.

2 Là: Giải thoát mọi đau khổ, thống khổ, khổ áp bức, khổ nô lệ, khổ mất tự do, khổ mất bình đẳng công bằng xã hội, khổ nghèo đói lạc hậu, khổ sinh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ đọa lạc, sa đọa Linh Hồn, còn bao nhiêu sự khốn khổ khác v.v…

3 Là: Cầm Cân nẩy mực, phán xét công minh, không thiên vị, công bằng xã hội.

4 Là: Không cậy quyền thế, lạm dụng quyền lực, bốp méo sự thật, làm sai lệt vấn đề, làm giảm uy tín của Đạo.

5 Là: Đem ánh sáng Chính Nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn. Đến mọi tần lớp xã hội, đến mọi tần lớp Nhân Dân Đồng Bào.

6 Là: Tôn trọng Nhân Quyền. Bảo vệ Nhân Quyền. Những Quyền thiêng liêng của con người mà Đức Cha Trời san sẻ ban tặng cho mỗi con người.

7 Là: Chuyên Chính không vì tư riêng. Chỉ vì Quốc Đạo. Hết lòng phục vụ cho Đạo. Cho Dân cho Nước.

8 Là: Chấp hành nghiêm chỉnh những điều Luật. Do thượng viện Quốc Đạo đề ra.

9 Là: Phấn đấu lập nhiều công lao thành tích dâng lên Tổ Tiên Cha Trời - Địa Mẫu vào những ngày Đại Lễ.

10 Là: Nếu phạm vào Cương Lĩnh. Quy Chế. Những điều quy định, làm sai nguyên tắc mẫu mực. Do thượng viện Quốc Đạo đề ra. Thời bị khai trừ ra khỏi thượng viện Quốc Đạo. Giao cho Cơ Quan pháp Luật Nhà Nước xét xử. Tùy theo hành vi phạm tội lớn hay nhỏ. Mà nhận lãnh hình phạt cơ quan Pháp Luật tối cao của Nhà Nước.

*********

 

Hết phần 1 chương 19 mời xem tiếp phần 2 chương 19 Long Hoa Mật Tạng.

Con đường rộng lớn đã mở ra

Một Cội Cha Ông, Cội một nhà

Văn Lang đại đạo thời dựng nước

Hiển linh trổi dạy nở xuân hoa

Việt Nam con cháu Tiên Rồng khắp

Đôi cánh Cội Nguồn sãi bay xa

Truyền thống anh linh giờ kết trái

Thái Bình an lạc mãi âu ca.

 

 

 

CHƯƠNG 19

 

PHẦN 2

 

BÀI DIỄN VĂN KỲ HỘP ĐẦU TIÊN LẦN THỨ NHẤT CỦA HẠ VIỆN QUỐC HỘI VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM GIÁP TUẤT

 

Từ ngày Thượng viện Quốc Đạo ra đời đã giải quyết một khối lượng lớn công việc lớn của Đất Nước. Quốc Tổ Vua Hùng vì thế mà giảm bớt gánh nặng, bề bộn chú tâm xem xét theo dõi suốt một thời gian. Chọn lựa những tinh hoa ưu tú. Có Tài có Đức điều hành lãnh đạo Đất Nước. Mặt Trời vừa ló dạng. Thời các quan chức cao cấp, của các Bộ Ngành trọng đại của Đất Nước 24 vị. Quốc Tổ Vua Hùng trong chiếc áo Long Bào chủ tọa cuộc hộp khai lập Bộ Máy Công Quyền thành viên Chính phủ. Để mở đầu cho bài diễn văn. Quốc Tổ Vua Hùng tuyên cáo. Công Bố nói rõ mục đích. Thành lập Hạ viện Quốc Hội. Bộ Máy Công Quyền thành viên Chính phủ. Quyền lực tối cao của Nhà Nước Văn Lang:

   Thưa Đại Hội. Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan Công Quyền tối cao. Điều hành Nhà Nước Văn Lang. Cơ Quan hành pháp, lập pháp của Nhà Nước Văn Lang. Cơ Quan vì Nước, vì Dân. Làm theo nguyện vọng của Dân. Cơ Quan làm cho Dân giàu Nước mạnh, Dân Chủ Công Bằng văn minh. Hạ viện Quốc Hội là cơ quan soạn thảo. Quyết định mọi hoạt động xã hội cũng như mọi sự phát triển của Đất Nước, Kinh Tế, Quốc Phòng, An Ninh. Cơ Quan tối cao đối nội đối ngoại. Lèo lái con thuyền vận mệnh Đất Nước, vượt qua sóng gió đi lên. Một cơ quan tối cao. Đặc Quyền lợi Tổ Quốc trên Quyền lợi cá nhân. Bộ Máy Công Quyền trong sạch. Cơ Quan rường Cột của Nhà Nước Văn Lang. Hạ Viện Quốc Hội là Cơ Quan đóng vai trò cho mọi sự thành bại của Đất Nước. Dẫn dắc Dân Tộc Văn Lang trên con đường Độc Lập Dân Tộc, phát triển xã hội, giữ vững chủ quyền. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cải tổ đổi mới trong lao động sản xuất. Đổi mới trong khoa học kỷ thuật. Đổi mới trong đường hướng kinh tế. Khôn khéo, đàm phán, ngoại giao bảo vệ quyền lợi của Quốc Gia mình. Những vấn đề lợi ích chung của đôi bên. Tuy ta là 1 Đất Nước lớn. Không sợ gì Đất Nước nhỏ. Nhưng cũng phải đề phòng ngoại giao mềm dẽo. Biết người biết ta mới chinh phục được họ. Liên kết Đồng Minh mở rộng thị trường kinh tế, làm trung gian giao thương giữa Nước nầy với Nước khác. Một Đất Nước văn minh là một Đất Nước không những có bề dày lịch sử truyền thống lâu đời mà còn có chỗ đứng trên lãnh vực quốc tế. Mà còn có cả văn hóa nghệ thuật. Thể Dục, Thể Thao. Quản bá hình ảnh Đất Nước. Văn Hóa Chân Thiện mến khách với bạn bè Năm Châu khắp thế giới.

 

   Hạ Viện Quốc Hội là cơ quan Công Quyền. Đại Diện cho Dân, cho Nhà Nước. Giải quyết những vấn đề khó khăn cho Dân. Bảo vệ Dân, hướng dẫn Dân vươn lên, phát triển mọi mặt. Nở hoa tài năng, cũng như sự phồn vinh của Đất Nước. Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan vừa là Cha vừa là Mẹ vừa là Thầy vừa là trụ cột sống còn của Tổ Quốc. Trụ Cột của sự phát triển xã hội. Làm Cha làm Mẹ làm Thầy mà hư hỏng thời con Dân cũng hư theo.

 

   Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan Chính Phủ. Chỗ dựa vững chắc cho Quốc Hội, cũng như tiếp thu ý kiến của Quốc Hội Tổ Quốc Văn Lang có vững vàng đi lên hay không. Nền móng nhân sự Tài Đức. Trong sạch kiên cố, thời mới xây dựng lên những tần cao được. Muốn giữ vững bộ máy Công Quyền bền vững lâu thái hóa. Thời mỗi thành viên tự làm trong sạch mình. Nghiêm Chỉnh chấp hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Điều Luật chung cho toàn xã hội. Dân phạm Luật đã gây thiệt hại cho đời sống xã hội. Quan phạm Luật thời gây tai hại cho Non Sông Tổ Quốc. Chính sách nghiêm minh, không thiên vị, không bao che là sự sống còn Nhà Nước Văn Lang. Tội lỗi của các bật Vua, Quan, thường đưa đất nước đến chỗ suy vong. Ở Thiên giới. Chư Thiên sống trong thế giới tự do hạnh phúc. Là vì Chư Thiên ít phạm Luật. Mà Luật Thiên cũng không thiên vị một ai. Hể phạm tội liền bị xét xử. Tùy theo tội nặng nhẹ mà bị đày xuống chốn nhân gian. Dù cho đó là ai đi nữa. Là Phật Thánh Tiên. Là Thượng Đế cũng bị Thiên Luật xoay chuyển đọa lạc như thường.

 

   Càng ở cương vị tối cao. Nếu không kiểm soát tư tưởng. Thời dể bị sa ngã vào tội lỗi. Của mọi sự dục vọng nội tâm, cám dỗ quyến rũ lôi kéo bên ngoài, dẫn đến sa chân vào lưới pháp Luật. Cảnh giác đề phòng luôn luôn làm trong sạch nội tâm, giữ vững Đức Độ Chân Chính của mình. Chánh Tâm là đã an trụ ngôi vị Phật Thánh Tiên. Chí Tâm lo cho Dân cho Nước. Ở cương vị tối cao càng phải làm chủ lấy mình. Làm chủ tâm mình như gương sáng Chí Thánh Chí Linh. Đem cái Tài cái Đức phục vụ cho Dân cho Nước. Có thể nói mỗi thành viên Chính Phủ là mỗi vị Phật vị Thánh vị Tiên.

 

   Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan tối cao. Cơ Quan của sự cứu khổ cứu nạn. Cơ Quan tạo ra vô lượng Công Đức. Đem đến bao sự lành cho Dân cho Nước. Làm cho Dân giàu Nước mạnh, xã hội công bằng, Dân Chủ Nhân Quyền văn minh. Không có sự làm lành cứu Nhân độ thế nào cao hơn nữa. Ở Thiên giới Đời Đạo là một. Cuộc sống Chư Thiên là cuộc sống gắn liền đời là Đạo, Đạo là đời. Phật Thánh Tiên Thần Chúa làm Vua làm Chúa khắp các cõi Nước Trời. Giáo hóa Thiên Chúng sống theo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ  Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Tôn trọng Thiên Quyền, giữ vững Công Bằng xã hội. Từ Khai Thiên Lập Địa tới bây giờ ở các tần trời, các cõi trời Chư Thiên vẩn sống y như thế.

 

   Ở Thiên giới gọi là Thiên Quyền. Còn ở Nhân gian gọi là Nhân Quyền. Làm Quan mà hết lòng lo cho Dân cho Nước. Thời tấm lòng Bồ Tát đã phát huy đến chổ Chí Thiện. Ánh sáng Chính Nghĩa soi sáng khắp nhân gian. Thời các vị Quan ấy không phải Phật Thánh Tiên Thần Chúa gián thế cứu Dân thời còn ai vào đó nữa. Bằng ngược lại. Làm Quan, làm Vua chỉ lo cho quyền lực túi riêng của mình. Không phải lo cho Dân cho Nước. Mà lo cho túi tham. Cũng cố bè phái, cũng cố quyền lực Độc Tài Độc Trị  Đàn áp Dân, bóc lột Dân thậm tệ, sách nhiễu Dân, cậy quyền ỷ chức sát phạt Dân, vơ vét của Dân. Làm cho Dân khổ, Dân oán, Dân than. Ngắn cổ kêu không thấu Trời. Đói nghèo lạc hậu truyền miên. Thời đó không phải là Phật Thánh Tiên Thần Chúa mà là Tà Ma Ác Quỷ đầu thai làm người.

 

   Những kẻ hại Dân hại Nước. Mở ra con đường ác. Lấp con đường Thiện. Lấp của Thiên Đàng mở cửa Địa Ngục. Làm cho Linh Hồn Nhân Loại đọa lạc khốn khổ. Không phải tà Ma, ác Quỷ đầu thai thời còn ai vào đó nữa. Nếu chúng ta thiếu cảnh giác thiếu sáng suốt. Chọn nhầm ác Quỷ để chúng leo lên tận đỉnh cao. Chúng nắm Quyền sanh sát trong tay. Thời nguy hại cho Dân cho Nước biết bao. Ác lên Ngôi, còn Thiện thời sống trong nhà tù Địa Ngục. Thời còn gì là Công Bằng tự do nữa.

 

   Thưa Đại Hội: Hạ viện Quốc hội lập ra là để lo cho Dân lo cho Nước. Không phải lập ra để cai trị Dân mà để hướng dẫn diều dắc Dân đi theo con đường Chính Nghĩa.

1: Đem ánh sáng truyền thống anh linh Ông Cha, ánh sáng Công Bằng Bình Đẳng, Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do. Đến với các Dân Tộc anh em, mọi tần lớp xã hội, mọi tần lớp người Dân.

2: Đem ánh sáng Thiên Luật Đại Đồng, ánh sáng Thiên Luật Bình Đẳng Công Bằng Nhân Quyền tự do, làm cho Dân hiểu, Dân tin, Dân làm theo.

3: Đem ánh sáng khoa học, ánh sáng trí tuệ làm chủ khoa học ánh sáng Công Lý cạnh tranh Công Bằng, Bình Đẳng khoa học ánh sáng Đạo Đức xã hội phát triển nâng cao trình độ Dân trí.

 

   Chủ Nghĩa Ma Quỷ, tà Ma ác Đạo không bao giờ có những ánh sáng Chính Nghĩa nầy. Mà chỉ ngụy tạo ẩn mình núp bóng Chính Nghĩa mà thôi. Trình độ dân trí còn quá thấp. Khó mà phân biệt được Chính Nghĩa, Phi Nghĩa. Hình bóng. Bóng của hình. Tuy Giống Nhau, nhưng một thật một giả, nên dễ bị đánh lừa. Đó là nói đến trình độ Dân Trí còn quá thấp không nhận ra được. Chính Nghĩa và phi Chính Nghĩa. Còn như chúng ta là những người làm chủ Chân Tâm làm chủ Chân Tánh. Mặt Trời trí tuệ đã xuất hiện. Thời tà Ma ác Quỷ đã sợ ánh sáng trí huệ của chúng ta. Chúng xuất hiện là ta nhận biết ngay. Dù chúng ẩn núp trong Linh Hồn chúng ta. Chúng ta cũng phát hiện ra chúng. Tâm Linh của mỗi con người đều có ba con mắt tối cao. Đó là con mắt Phật, con mắt Thánh, con mắt Tiên. Đã bị ngu si tội lỗi che khuất quá dày. Nên không tỏa sáng phát huy được. Nhờ nổ lực đi theo Chính Nghĩa, sống theo lương tâm. Tội lỗi ngu si dần dần tan biến thời ba con Mắt Đại Huệ Phật Thánh Tiên xuất hiện tỏa sáng lần lần. Làm chủ bản thân, làm chủ Linh Hồn, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Thời ác Ma, Quỷ dữ cũng khó mà lộng hành làm hại Dân hại Nước. Ở vào thời mạc pháp ác Ma và Quỷ dữ chúng đầu thai vào loài người. Nhờ vào xảo trá che đậy ngụy biện, chúng đã lừa được dân mắc vào kế bẫy của chúng. Nhờ vào sự gian manh xảo trá quỉ quyệt lắm mưu nhiều kế. Tinh ranh đầy thủ đoạn, không từ thủ đoạn độc ác nào mà không làm. Chúng cướp Chính Quyền mau chóng, vì chúng lợi dụng Chính Nghĩa để cướp lấy Chính Quyền. Chúng không có cái gốc nền tản của Chính Nghĩa. Nên không thể giữ Độc Lập lâu dài được. Như loài cỏ lan nhanh nhưng tuổi thọ ngắn. Tự nó hủy diệt lấy nó.

 

   Thưa Đại Hội. Hạ viện Quốc Hội ra đời để Lãnh Đạo đất nước. Mở rộng giáo dục, phát huy cái thiện đẩy lùi cái ác. Rèn luyện con người để cho con người vươn lên. Tôm hóa Rồng, Gà hóa Phụng, Phàm hóa Thánh, hóa Tiên, hóa Phật. Chính sách ngu Dân, không những kiềm hảm sự phát triển của Đất Nước mà còn là tội ác đối với Nhân Loại, làm cho Nhân Loại chìm mãi trong bóng đêm của sự thống khổ. Xã Hội văn minh là xã hội xóa bỏ Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Tiến tới Chủ Nghĩa Đa Nguyên phù hợp Đa Dân Tộc, Đa sắc Tộc. Bách Việt Văn Lang xóa bỏ Nhà Nước Độc Tài  tiến tới Nhà Nước pháp Quyền. Nhà Nước thật sự của Dân do Dân và vì Dân. Chỉ có nhà nước lấy Hiến pháp, Luật pháp Đạo Pháp là trên hết. Thời Nhà Nước đó mới thật sự đem lại sự công bằng bình đẳng xã hội. Đất nước của sự Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do. Đất nước tiến bộ văn minh Nhân Loại. Sự tiếp nối của các thế hệ sau. Không phải dựa trên sự bao che. Mà phải dựa trên nguyên tắc Tài và Đức, theo điều luật của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Bằng Bình Đẳng cạnh tranh. Thi Công, Thi Đức, Thi Tài do xã hội lựa chọn.

 

   Thưa Đại Hội. Chúng ta không thể không quan tâm đến Chính Quyền địa phương vì Chính Quyền Địa Phương là Chính Quyền sát với Dân, hết sức quan trọng. Một cơ quan tuy bé nhỏ nhưng đem lại sự sống còn của non sông Tổ Quốc. Cơ quan cấp thôn cấp xã cấp Quận, Huyện. Là Cơ Quan sâu sát với Dân, gần gủi Dân, sống trong Dân. Mà Dân là cái gốc sinh ra Nhà Nước Văn Lang. Có Dân thời có Nhà Nước, cũng như có con người, thời có xã hội. Không có con người là không có xã hội. Bảo vệ con người. Làm trong sạch bộ máy Công Quyền. Nhất là bộ máy Công Quyền của Địa Phương hết sức là quan trọng. Vì vậy cơ sở Địa Phương phải được Đào Tạo nền Quốc Đạo, nơi cơ quan thượng viện Quốc Đạo. Các Cơ Quan Công Quyền Địa phương phải được đào tạo thật kĩ. Những kiến thức cơ bản về Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Đức, Công Lý mà còn có cả khoa học kĩ thuật. Nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Đánh bắt khai thác tìm năng sẳn có nơi Địa phương. Làm giàu cho bản thân gia Đình, làm giàu cho xã hội, cho non sông Tổ Quốc. Tiến lên một Xã Hội văn minh Dân giàu nước mạnh. Thời cơ sở Địa phương bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng. Chính quyền Địa phương có Tài có Đức bao nhiêu. Thời đời sống Nhân Dân nơi đó sẽ nâng cao lên bấy nhiêu. Nhà Nước chỉ quan tâm đến dân, ít quan tâm đến các cấp cơ sở là điều thiếu sót sai lầm nghiêm trọng và ngược lại. Chủ trương nhà nước dù có thông thoáng đến đâu. Nhưng các cấp cơ sở Địa phương, không thông thoáng vì trình độ có hạn. Thời là mối hại lớn cho sự phát triển đất nước. Cụ thể như nước Văn Lang ta đây. Nơi Quận, Huyện, Thôn, Xã nào có tần lớp Chính Quyền Địa Phương thông thái. Thời Địa phương đó phát triển nhanh chóng mọi mặt. Đưa các Địa phương đó nhanh chóng giàu có no cơm ấm áo dư ăn dư để. Còn những Địa phương nào cán bộ cơ sở Địa phương yếu kém. Thời những Địa phương đó chậm phát triển, thậm chí dẩn tới sự đói nghèo. Còn sinh ra bao tệ hại khác nữa, dẩn đến khiếu kiện kêu oan nhiều. Ở vào giai đoạn hiện nay Kinh Luân giấy bút chưa ra đời, vì vậy sự truyền khẩu hết sức quang trọng. Tiếp nối giữa người với người. Hạn chế truyền khẩu sai lệt. Tam sao thất bổn, sai lệch thất lạc trong truyền khẩu. Nhất là những ý chính trong văn kiện Đại Hội. Đại Hội đến đây là kết thúc. Để phù hợp với chủ trương đường lối của đại hội thời phải cũng cố Văn Kiện Đại Hội. Cũng cố cái  gốc những vấn đề chính và xây dựng cái gốc của Dân lớn mạnh. Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời Đại Đạo vũ trụ chính là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chúc Hạ viện Quốc Hội Lãnh Đạo Đất Nước thành công.

*********

 

Hết phần 2 chương 19 mời xem tiếp phần 3 chương 19 Long Hoa Mật Tạnh Kinh. Một dân tộc mất Gốc thời coi như Dân Tộc đó không có chỗ đứng trên đời, nói gì đến đứng vững trên nền tản Quốc Tế. Những ai chối bỏ Nguồn Cội của chính mình. Thời lấy gì để nở cành xanh ngọn. Một truyền thống anh linh tốt đẹp như thế lại không tôn thờ chỉ biết cúi đầu trước Văn Hóa Ngoại lai. Thời làm sao tránh khỏi nô lệ ngoại ban được. Hãy tìm lại những gì đã mất. Và đứng lên bằng sức mạnh Việt Nam.

 

 

 

CHƯƠNG 19

 

PHẦN 3

 

BÀI DIỄN VĂN KỲ HỘP ĐẦU TIÊN HỘP LẦN THỨ NHẤT KHÓA 1 QUỐC HỘI VÀO NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM GIÁP TUẤT

 

Từ ngày Hạ viện Quốc Hội ra đời. Lãnh đạo Đất Nước đi vào nề nếp. Công việc trôi chảy, Thái Bình thịnh vượng giàu có lên từng ngày. Một Đất Nước Văn Lang Thần Thánh có một không hai trong thời Đại phong Kiến Thần giáo. Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị không còn tồn tại trong Nhà Nước Văn Lang.  Có thể nói Nhà Nước Văn Lang tiến hóa vượt lên. Đi trước thời Đại phong kiến Thần giáo Chủ Nghĩa Cá Nhân Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị, năm nghìn năm.

 

Và sau năm nghìn năm nữa thời sự tiến hóa trào lưu nhân loại mới tiến hóa theo kịp nền Văn Minh Văn Hóa Tinh Thần Văn Lang. Tiến lên Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Chủ Nghĩa pháp Quyền. Lấy Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Đức Công Lý Công Bằng xã hội là trên hết. Thay thế cho Chế Độ Thể Chế Độc Tài, Độc Trị.

 

Nhà Nước Văn Lang. Dân Tộc Văn Lang đã xây nền móng của Chủ Nghĩa Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ, Chủ Nghĩa Đồng Bào. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa của sự Công Bằng, Dân Chủ, Nhân Quyền văn minh, sau năm nghìn năm. trào lưu nhân loại mới theo kịp.

 

Do sự truyền khẩu nên dần dần đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn những thế hệ con Cháu Văn Lang về sau phải chịu nhiều sự thống khổ cay đắng vì đã đánh mất truyền thống quí báu của Dân Tộc mà Quốc Tổ Vua Hùng đã dày công xây dựng lên truyền thống Dựng Nước, giữ Nước Văn Lang.

 

Có lẽ Quốc Tổ đã cảm thông bao nổi thống khổ của bao thế hệ con Cháu. Nên Thiên Bút xuất hiện ra đời. Nói lại Nguồn gốc truyền thống uy linh Vĩ Đại. Có một không hai trong Nhân Loại lịch sử xã hội con Người. Chủ Nghĩa Văn Lang, Nhà Nước Văn Lang, Xã Hội Văn Lang sẽ được tái hiện trở lại cả ẤN lẫn BÚT sau mấy nghìn năm thất truyền vắng bóng.

 

Trở lại vấn đề Chính. Từ khi Thượng viện Quốc Đạo, Hạ viện Quốc Hội ra đời lãnh đạo đất nước Văn Lang, công việc trôi chảy Thái Bình thịnh vượng, thay da đổi thịt, giàu có lên từng ngày. Một Đất Nước Văn Lang Thần Thánh. Đất Nước của sự đổi mới toàn diện, khác xa những gì của Chủ Nghĩa Độc Quyền. Giáo Chế Độc Tài Độc Trị của thời Đại Phong Kiến Thần Giáo Vua Chúa thời đó. Quốc Tổ Vua Hùng luôn luôn theo dõi tình hình đất nước, kịp thời chỉ Đạo cho Thượng viện Quốc Đạo. Cũng như Hạ viện Quốc Hội chấn chỉnh kịp thời, lèo lái con thuyền vận mệnh vượt qua sóng gió, vươn thẳng tới chân trời hạnh phúc. Bộ Máy Quốc Đạo cũng như Bộ Máy Chính Quyền Nhà Nước, luôn luôn ăn khớp với nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tất cả chỉ vì Dân vì Nước. Mới đó ngày hộp Quốc Hội đã đến.

 

Quốc Đô Văn Lang mấy ngày nay. Tấp nập những Quan Tướng cao cấp, của các cấp các ban ngành, các Châu, các Bộ, các Đại Diện của các Đân Tộc anh em Bách Việt toàn nước Văn Lang về dự Quốc Hội khóa 1. Mặt Trời vừa ló dạng, thời nơi hội trường đã chật kín. Những Đại Biểu, Đại Diện cho các Ban Ngành. Đại Diện các Dân Tộc. Đại Diện của Dân. Đem tiếng nói của Dân. Tiếng nói của các Dân Tộc. Tiếng nói của các thành phần xã hội. Lên diễn đàn Quốc Hội. Những khó khăn, thuận lợi. Những gút mắt cần được tháo gỡ. Để cho Đất Nước vươn lên giàu mạnh.

 

Quốc Tổ Vua Hùng, trong chiếc áo Long Bào. Nói lên Quyền uy tối thượng. Quốc Vương Nước Văn Lang. Người sáng lập lên Nhà Nước Văn Lang. Sau lưng Quốc Tổ Vua Hùng trên bệ cao, chân dung hình tượng Quốc Tổ Vương KINH DƯƠNG VƯƠNG, vì Vua anh minh uy dũng Quốc Vương Nước Xích Quỷ. Nay là nước Văn Lang. Nhìn Chân Dung hình tượng sắc sảo đường nét chạm trổ Phụng công phu sống động như người thật. Làm cho Đại Hội, Quốc Hội những người có mặt. Nhớ về quá khứ, Chủ Quyền Độc Lập tự bao đời. Hàng nghìn nghìn năm. Qua các thời kỳ, qua các Niên Đại, của một Dân Tộc thuộc Diện Đàn anh trải qua hàng triệu triệu năm.

 

Để mở đầu cho bài diễn văn. Quốc Tổ Vua Hùng tuyên bố khai mạc Đại hội bằng bài diễn văn. Nói rõ mục đích kỳ hộp. Quốc Hội khóa 1, cũng như Chủ Quyền Độc Lập tự bao đời. Nay là Nước Văn Lang:

   Thưa Đại Hội Quốc Hội. Đại Hội Quốc Hội là tiếng nói của Dân. Tiếng nói của các thành phần xã hội. Tiếng nói của các Dân Tộc anh em. Tiếng nói chung cho toàn nước Văn Lang. Được đưa lên diễn đàn Quốc Hội. Những khó khăn, thuận lợi, những gút mắt cần được tháo gỡ. Để cho Đất Nước Văn Lang vươn lên Dân giàu Nước mạnh. Diễn Đàn Quốc Hội là Diễn Đàn vừa Dân Chủ vừa công khai. Đầy trách nhiệm đối với Dân, đối với Nước.

 

   Thưa Quốc Hội, Nhà Nước Văn Lang chúng ta là Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước cải tiến đổi mới. Bỏ lại sau lưng những gì cổ hủ lạc hậu. Tiến tới một Nhà Nước pháp Quyền Dân Chủ, Bình Đẳng, Nhân Quyền văn minh. Tiếng nói Công Lý đầy Chính Nghĩa. Không có một cá nhân nào xây dựng lên Đất Nước Văn Lang mà toàn Dân. Không có một ai, hay một nhốm người nào giữ vững nổi Chủ Quyền Độc Lập Đất Nước Văn Lang mà toàn Dân Tộc Văn Lang. Không có một cá nhân nào. Hay một nhốm người nào, xóa bỏ được lạc hậu nghèo đói, hay vươn lên làm giàu phát triển Đất Nước Văn Lang mà là toàn Dân Tộc Văn Lang tự nổ lực vươn lên. Không có một ai Quyết định được vận mệnh của Nước Văn Lang. Mà là toàn Dân Tộc Văn Lang. Tự đứng lên Quyết định vận mệnh Non Sông Tổ Quốc Văn Lang. Không có một ai Quyết định được. Những lúc khó khăn, lâm nguy của Nước Văn Lang. Mà là toàn Dân Tộc Văn Lang Đoàn Kết vượt qua khó khăn, cứu vãn tình hình nguy khốn ấy. Vì vậy gươm Thiên trí huệ, Khoa học kỷ thuật. Khoa học văn hóa Cội Nguồn truyền thống Quốc anh linh Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Đến tận tay của mỗi người Dân. Để người dân hiểu người dân làm Toàn Dân xây dựng Đất Nước. Toàn Dân bảo vệ Tổ Quốc. Toàn Dân chống ngoại xâm.

 

   Thưa Quốc Hội. Dân Tộc Văn Lang có hai chữ Đồng Bào vì chúng ta là Con Cháu của 2 Đấng Tiên Rồng. Không phải đến bây giờ chúng ta mới là anh em. Mà là anh em từ bao đời. Không nói chi đến chuyện quá xa xôi, chỉ nói gần. Tiểu kiếp thứ 8 kết thúc. Những Dân Tộc còn sống sót. Chuyển qua tiểu kiếp thứ 9. Trở thành Dân Tộc Hồng Hoang. Cuộc sống ở hang ở Động hoang sơ và cứ thế những anh em Dân Tộc Hồng Hoang sống chung cùng nhau trải qua hàng triệu năm. Thời chuyển sang niên Đại Dân Tộc Hồng Nguyên, rồi đến Hồng Bàng. Niên Đại Hồng Bàng là Niên Đại lâu nhất trải qua hơn tám triệu năm. Niên Đại đỉnh cao của Hồng Bàng là cuối tiểu kiếp tăng đầu kiếp giảm. Dân Tộc Niên Đại Hồng Bàng ở kiếp giảm trải qua năm triệu năm. Thời chuyển sang Niên Đại Hồng Đế, Hồng Chúa. Các Hồng Đế, Hồng Chúa nối ngôi nhau hàng triệu năm. Theo dòng lịch sử tiến hóa của xã hội Nhân Loại loài người. Niên Đại Hồng Đế chuyển sang giai đoạn Niên Đại VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG. Rồi trải qua hàng nghìn năm. Chuyển sang giai đoạn Niên Đại KINH DƯƠNG VƯƠNG. Trải qua hơn hai nghìn năm. Giờ đây Lại một lần nữa Lịch Sử lại chuyển sang giai đoạn mới. Chuyển sang Niên Đại Hùng Vương. Nói chung tiểu kiếp thứ 8 kết thúc. Tiểu kiếp thứ 9 ra đời. Các dân tộc anh em trở thành Dân Tộc Hồng Hoang. Từ các dãy núi cao xuống lần Đồng Bằng sống rãi rác khắp cùng thế giới. Không ngoài sự phát triển của những giai đoạn Niên Đại trên. Từ thời Hồng Hoang tới bây giờ. Có thể nói Dân Tộc Văn Lang là Dân Tộc liên tục có sự nối ngôi từ thuở Hồng Hoang cho đến bây giờ. Một Dân Tộc có truyền thống lâu đời, xuyên suốt qua hàng vạn vạn thế hệ. Có thể nói là một Dân Tộc có bề dày chiều sâu truyền thống lâu đời thuộc hàng anh cả của các Dân Tộc anh em thế giới. Ở giai đoạn Hồng Đế, Hồng Chúa. Dân Tộc Hồng Đế, Hồng Chúa những chi phái trưởng các dân tộc có lúc lên đến hơn mười triệu Dân. Nhưng các chi phái lớn dần dần tản mác ra khắp Châu Á. Đến khi chuyển sang giai đoạn Niên Đại Viêm Đế Thần Nông. Thời những Dân Tộc anh em còn trụ gốc chưa đầy một triệu. Những Dân Tộc anh em trụ gốc, thời Viêm Đế Thần Nông chung sống cùng nhau, cho đến cuối giai đoạn Viêm Đế Thần Nông có lúc lên đến hơn 2 triệu người. Nhưng sau đó lần lần tản mác ra khắp nơi sinh sống biệt lập, biệt li xa cách nhau, hình thành lên Dân Tộc mới. Khi giai đoạn Niên Đại KINH DƯƠNG VƯƠNG ra đời thời chỉ còn khoảng chưa đầy chín trăm nghìn người. Những Dân Tộc anh cả trụ bám lại. Cho đến đời KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 dân số tăng lên.

 

   Nước Xích Quỷ lúc nầy chỉ có 7 Bộ, 42 Châu, 252 Quận Huyện, 1.512 Xã, 9.072 Thôn, 153.178 Hộ, 1.028.461 Người.

1: Bộ Giao Chỉ  72.223 Hộ,  577.784 Người.

2: Bộ Cửu Chân  10.392 Hộ,  51.960 Người.

3: Bộ Nhật Nam  11.361 Hộ,  56.805 Người.

4: Bộ Hợp Phố  13.298 Hộ,  66.490 Người.

5: Bộ Nam Hải  14.213 Hộ,  85.278 Người.

6: Bộ Uất Lâm  9.416 Hộ,  56.494 Người.

7: Bộ Thương Ngô  22.275 Hộ,  133.650 Người.

 

   Cho đến khi ta ra đời cách đây 31 Năm. Thời Đất Nước Xích Quỷ tăng thêm hai Bộ nữa là Ninh Hải và Vũ Ninh, thành 9 Bộ, 53 Châu, 318 Quận Huyện, 1908 Xã, 242.816 Hộ, 1.594.160 Người.

1: Bộ Giao Chỉ  92.440 Hộ,  746.237 Người.

2: Cửu Chân  15.398 Hộ,  78.980 Người.

3: Nhật Nam  15.460 Hộ,  69.458 Người.

4: Hợp Phố  16.398 Hộ,  78.980 Người.

5: Nam Hải  19.613 Hộ,  94.253 Người.

6: Uất Lâm  12.415 Hộ,  71.162 Người.

7: Thương Ngô  24.375 Hộ,  146.160 Người.

8: Ninh Hải  25.437 Hộ,  172.263 Người.

9: Vũ Ninh  21.280 Hộ,  136.667 Người.

 

   Kể từ khi ta khai hội đến nay chuyển đổi Niên Hiệu. Từ Niên Hiệu Kinh Dương Vương. Chuyển sang Niên Hiệu Hùng Vương Khai lập Nước Văn Lang đến giờ nầy. Lên tới 15 Bộ, 90 Châu, 630 Quận Huyện, 4.410 Xã, 22.050 Thôn, 496.553 Hộ, 3.475.911 Người.

1: Bộ Giao Chỉ  90918 Hộ,  636.427 Người.

2: Bộ Nhật Nam  16.076 Hộ,  112.532 Người.

3: Bộ Cửu Chân  18.090 Hộ,  126.636 Người.

4: Bộ Hợp Phố  23.778 Hộ,  166.452 Người.

5: Bộ Nam Hải  26.747 Hộ,  187.233 Người.

6: Bộ Uất Lâm  15.617 Hộ,  109.325 Người.

7: Bộ Thương Ngô  28.463 Hộ,  199.246 Người.

8: Bộ Ninh Hải  23.968 Hộ,  167.776 Người.

9: Bộ Vũ Ninh  28.041 Hộ,  196.289 Người.

10: Bộ Việt Thường  17.418 Hộ,  121.927 Người.

11: Bộ Lục Hải  25.549 Hộ,  178.849 Người.

12: Bộ Tân Hưng  10.997 Hộ,  76.980 Người.

13: Bộ Cửu Đức  17.179 Hộ,  120.253 Người.

14: Bộ Bình Văn  14.207 Hộ,  99.449 Người.

15: Bộ Văn Lang  139.505 Hộ,  976.537 Người.

 

Và đang phát sinh những hộ mới ở các Bộ, các Châu, cá Quận, Huyện, cũng như Xã, Thôn khắp nước Văn Lang.  Nước Văn Lang ta rộng lớn gấp ba lần nước Xích Quỷ. Đất rộng người thưa, cho dù Dân số phát triển đến hai nghìn năm nữa cũng ở không hết Đất Nước Văn Lang chúng ta. Chưa kể đến Địa Long chúng ta mới ở phần Đầu, còn phần Mình, phần Đuôi kéo dài hàng nghìn nghìn dặm về Nam.

 

   Thưa Quốc Hội. Không có sự nổ lực nào mà vô ích, hết lòng vì Nước, hết lòng vì Dân, hết lòng vì Con Cháu bao thế hệ mai sau. Cứu Dân Độ thế, lo cho Dân, lo cho Nước. Tức là tu luyện theo hạnh Đại Thừa. Đại Đạo vũ trụ. Lo cho Dân cũng có Nghĩa là chúng ta làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Lo cho Dân cũng có nghĩa là lập công với Đức Cha Trời. Bảo vệ con người, lo cho con người là hợp Lòng Trời. Đó là Nhân hạnh cao nhất. Thánh Thiện cao nhất. Không có sự Thánh Thiện nào hơn. Với tấm lòng Thánh Thiện lo cho Dân, lo cho Nước. Chúng ta sẽ lần lượt về Trời làm Phật, làm Thánh, làm Tiên, làm chủ các Cõi Trời khắp cùng vũ trụ. Tổ Tiên tạo lập ra cõi Nhân gian, chỉ là cõi tạm, cõi trường thi tu luyện tiến hóa Linh Hồn, để về Trời làm chủ vũ trụ. Khi chúng ta Đầu Thai xuống chốn nhân gian chúng ta không mang gì theo. Khi Linh Hồn chúng ta trở về Trời. Thời những gì mượn của thế gian, đều phải trả lại hết cho thế gian. Kể cả thân xác của mình, lớn lên từ Đất Nước Cát Bụi, trả về cho Đất Nước Cát Bụi. Để chửng bị cho hành trang về Trời, chúng ta phải phát huy tấm lòng Bồ Tát Thánh Thiện, hết lòng lo cho Dân, lo cho Nước, gốp nhặt những hạnh lành, từng ngày từng tháng trước khi chúng ta từ giã cõi trần. Sự gốp nhặt của chúng ta, không phải khởi lòng tham lam. Tốm thâu Quyền lực, tốm thâu Vàng Bạc Châu Báu. Mà ai gốp nhặt Công Đức, gốp nhặt sự giác Ngộ, cũng như gốp nhặt sự Thánh Thiện. Chúng ta hết lòng vì Dân, vì Nước là chúng ta đã giàu có về Công Đức, giàu có về Giác Ngộ cũng như giàu có về Thánh Thiện.

 

   Thưa Quốc Hội. Một Đất Nước mà Vua Quan càng giàu về Đạo Đức, trí tuệ. Thời Đất Nước đó nhất định sẽ là Đất Nước Hùng Cường phồn thịnh, dân giàu nước mạnh, không thể chối cãi hay phủ nhận sự thật được. Một Đất Nước mà Vua - Quan hết lòng lo cho Dân lo cho Nước. Thời sự thật là Vua - Quan giàu ở Đức, ở Tài. Còn Dân chúng thời giàu có phồn thịnh về của cải vật chất. Dẫn đến Dân giàu Nước mạnh. Bằng ngược lại Vua - Quan. Nghèo về Đức kém về Tài. Chỉ lo vơ vét tốm thâu của cải. Chỉ biết đem lại quyền lợi riêng cho mình. Quyền lợi riêng cho bè nhốm mình. Thời Đất Nước đó nhất định sẽ dẫn đến Dân nghèo phải nói là khốn khổ Đất Nước suy yếu. Đây là cơ hội thời cơ cho các thế lực ngoại ban xâm lược. Chúng sẽ mua chuộc Vua - Quan, mua chuộc Dân Chúng, làm nội ứng xâm lược của chúng. Hoặc chúng làm cho Đất Nước đó luôn xảy ra nội chiến. Nồi da nấu thịt. Chúng đưa dân di cư lấn qua biên giới. Dân chúng tới đâu, thời đất chúng tới đó. Một lần nội chiến xảy ra. Là một lần mất Đất. Một Đất Nước dù to lớn đến đâu cũng dần dần bị thu hẹp nhỏ lại. Bài diễn văn khai mạc Quốc Hội khóa 1 đến đây là kết thúc. Chúc Quốc Hội Đại Hội thành công.

 

Đến giờ nầy Đại Hội Quốc Hội mới thấu hiểu Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước của Trời. Đức Chí Tôn Giáo Tổ theo Ý Trời mà lập ra. Nhà nước trường tồn mãi mãi. Nhà nước Văn Lang cõi đời biến mất sau mấy nghìn năm. Nhưng Nhà Nước Văn Lang Tâm Linh trên đà hưng thịnh thống lĩnh Hồn Thiêng Dân Tộc toàn cầu. Chờ ngày Thiên Bút ra thời ứng linh phò trì.  Các Vương Quan từ đó ai nấy cũng phấn đấu lập công bồi đức giúp dân giúp nước. Những Vương Quan khi mãn kiếp trần chưa về trời thời chuyển sang làm Quan ở Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang. Nhà Nước Của Trời theo Trời Hành Sự.

*********

 

Hết phần 3 chương 19 mời xem tiếp phần 4 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những ai có duyên xem Kinh Long Hoa Mật Tạng đến đây, thời không gì sung sướng hơn nữa, sung sướng nhất là mình đã có báu vật trong tay. Báu vật vô giá vũ trụ. Con đường rộng mở trước mắt là vô tận. Không gì tối cao mà trong Mật Tạng không có. Tùy trí huệ mà nhận được những báu vật trong kinh. Chúc Thành Công.

 

 

 

CHƯƠNG 19

 

PHẦN 4

 

ÂM MƯU XÂM LƯỢC CÁC THẾ LỰC NGOẠI BANG TAN RÃ. NHỜ VÀO CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO KHÉO LÉO CỦA QUỐC TỔ VUA HÙNG

 

Quốc Tổ Hùng Vương là vị Quốc Vương uy Dũng tuổi trẻ tài cao, văn hay võ giỏi. Đạo Đức trùm Thiên Hạ. Mở màng một giai thoại Lịch sử. Sáng lập khai sinh ra Nền Quốc Đạo. Sáng lập khai sinh ra Nước Văn Lang. Sáng lập lên. Thượng viện Quốc Đạo. Hạ viện Quốc Hội. Quốc Hội sáng lập lên. Nền văn minh ÂU VIỆT, LẠC VIỆT mở ra thời Đại mới, thời Đại Hùng Vương.

 

Cải tổ đổi mới đường lối chính sách xóa bỏ lối củ lạc hậu. Đổi mới cải tổ Chính trị Quân sự. Đổi mới khoa học, kỷ thuật. Thể Dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, phong tục tín ngưỡng, vận hành Hiến pháp, Luật pháp, Công lý, Đạo Đức đi vào đời sống Nhân Dân. Nước Văn Lang rộng hơn Nước Xích Quỷ gấp 3 lần, phần lớn về phía Nam. Nước Văn Lang Đông giáp Biển, Tây giáp Ba Thục, Bắc giáp Hồ Động Đình, Nam giáp Hồ Tôn, Bao hàm hầu hết. Miền Giang Nam của Lãnh Nam Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quí Châu, Công Minh, Trùng Khánh, Hàng Châu, Phúc Châu v.v… và còn nhiều Châu Tỉnh khác nữa và Bắc phần Nước Việt Nam. Từ Nghệ An giáp Hà Tỉnh trở ra. Nước Văn Lang vô cùng rộng lớn. Được chia ra làm 15 Bộ Quân Khu. Quân Khu 1 đến Quân Khu 15. Tính từ Bắc vào Nam Nước Văn Lang. Mỗi Quân Khu có nhiều Châu. Mỗi Châu có nhiều Quận, Huyện. Mỗi Quận, Huyện có nhiều xã nhiều thôn, vì nước Văn Lang rộng quá nên Thôn, xã, Quận, Huyện rất lớn. Dân cư thưa thớt làng, xã cách xa nhau.

- Đứng đầu các Bộ Quân Khu là Lạc Vương, Hầu Vương.

-  Đứng đầu các Châu là Lạc Tướng, Hầu Tướng.

-  Đứng đầu Quận, Huyện là Bố Chánh Trưởng Ti.

-  Đứng đầu xã là Lạc Dân, Lạc Điền.

 

Nói về ở bên kia sông Trường Giang có nhiều Vương Quốc Đế Vương hùng mạnh. Trong nhiều Đế Vương hùng mạnh, phải kể đến 3 anh em nhà Đế Lai, Đế Nghi, Đế Minh là hùng mạnh nhất. Con Cháu 12 đời của Hiên Viên Phục Hi. Đế Lai là vị Đế Vương hùng mạnh nhất, bá chủ nhiều trấn chư hầu bên kia sông Trường Giang, dân đông tướng tài. Ba anh em nhà Đế Lai là mối lo trước đây của Nước Xích Quỷ, không biết chiến tranh xảy ra lúc nào. Đế Lai vốn đã mạnh, lại thêm có nàng Công Chúa xinh đẹp, pháp thuật Thần Thông Quảng Đại, không có ai là đối thủ, làm cho các thế lực Đế Vương khác phải e dè nể sợ.

 

(Đây nói về sự ra đời của nàng Công Chúa Phụng Cơ:

Nói về vợ của Đế Lai là Hoàng Đại Nương nhơn từ Đức Độ. Một hôm Hoàng Đại Nương, trong giấc ngủ thấy Mặt Trăng bổng dưng tỏa sáng một cách kỳ lạ. Tỏa sáng hơn gấp 10 lần Mặt Trăng lúc thường, ánh Trăng dịu mát làm cho Hoàng Đại Nương cảm thấy khỏe hẳn lên. Bổng nhiên Hoàng Đại Nương nghe tiếng nhạc du dương từ hư không vọng xuống. Hàng trăm Phụng Hoàng hiện ra ca múa. Hoàng Đại Nương liền thấy 1 người trung niên Tiên Nữ xuất hiện. Đẹp đến nổi mê mẩn vừa sùng kính bởi dung mạo, xinh đẹp và sự cao sang quí phái của Tiên Nữ. Tiên Nữ tay cầm vải lụa ngũ sắc phất qua phất lại rồi nói rằng. Ta vân lệnh Mẹ ta là Địa Mẫu Âu Cơ xuống thế. Tiên Nữ nói xong thời biến mất. Hoàng Đại Nương giật mình tỉnh giấc coi lại thời mới đầu canh ba, sau đó thời Hoàng Đại Nương mang thai. Hoàng Đại Nương đem chuyện lạ ấy nói cho Quốc Vương Đế Lai nghe. Không bao lâu Hoàng Đại Nương lâm bồn thời Chim Phụng Hoàng lại bay đến múa hát. Mùi hương thơm ngào ngạc từ bé gái chào đời tỏa ra. Vì sự ra đời của Công Chúa có nhiều sự trùng hợp trong giấc mộng của Đại Nương nên Đế Lai đặc tên cho con gái mình là Phụng Cơ Công Chúa. Con của Địa Mẫu Âu Cơ xuống trần. Phụng Cơ Công Chúa càng lớn càng xinh đẹp, càng quí phái, sắc nước hương Trời, hoa Dung lộng lẫy ít ai sánh được. Có vị Đạo Sĩ Thần giáo Tiên đoán số mệnh Phụng Cơ Công Chúa, sau nầy sẽ trở thành Mẫu Hoàng của một Đất Nước rộng lớn giàu có hùng mạnh bậc nhất, không có một Đất Nước nào sánh kịp. Đế Lai nghe Đạo Sĩ Thần giáo Tiên đoán tương lai Phụng Cơ rực rở như thế thời lấy làm mừng lắm. Công Chúa càng lớn càng thông minh một cách thần kỳ, văn hay võ giỏi học một biết mười biết trăm. Binh thơ sách lược, pháp thuật Thần Thông đều hơn hẳn mọi người, phần lớn dụng binh kỳ ảo kế sách như Thần. Đế Lai nhờ có Phụng Cơ nổi danh như sấm. Công Chúa Phụng Cơ được Đế Lai coi như là báu vật Quí nhất trên đời. Các Thái Tử con Vua của các Nước láng giềng. Các trấn chư hầu lân cận. Trong số Thái Tử, con Vua, con của các trấn chư hầu như Thái Tử Tào, Thái Tử Tống, Thái Tử Triệu, Thái Tử Mông, Thái Tử Minh, Thái Tử Nguyên, Thái Tử Thanh, Chúa Tử Tần, Chúa Tử Sở v.v… và còn nhiều Chúa Tử, Thái Tử khác nữa. Nhưng chẳn có ai vừa mắt xanh của Công Chúa. Sự kén chọn mãi của Công Chúa làm cho Đế Lai lo ngại khi Công Chúa càng ngày càng lớn tuổi. Có một điều lo ngại nữa là Nước Văn Lang đang lớn mạnh. Ba anh em nhà Đế Lai luôn luôn có dã tâm lớn. Có cơ hội là xâm lấn nước Xích Quỷ nhưng chưa thuận lợi thời cơ. Nay nghe Nước Xích Quỷ biến thành Nước Văn Lang Đại Nam rộng lớn, dân số tăng lên gấp đôi gấp ba thời kinh sợ. Tuy biết Vua Hùng ở Kinh Đô Văn Lang xa xôi. Không ở Nam Kinh Xích Quỷ nhưng chưa dám tấn công xâm lấn Đất Đai Đại Nam).

 

Nói về Quốc Tổ Hùng Vương là Chí Tôn giáo Tổ Đầu thai xuống trần để cứu nhân độ thế theo Thiên Ý Cha Trời, không phải xuống trần để tranh bá tranh hùng. Quốc Tổ Vua Hùng rất coi trọng mạng sống con người. Tôn trọng Quyền Bình Đẳng. Tôn trọng Quyền tự do Nhân Quyền con người. Hùng Vương đánh giặc bằng binh pháp trí tuệ. Bất chiến tự nhiên thành, ít dùng đến bạo lực, gươm đao giáo mác. Sức mạnh Hùng Vương chính là sức mạnh toàn Dân. Nên không có một sức mạnh nào chống lại sức mạnh của Hùng Vương.

 

Ba anh em Đế Lai cho người qua nước Đại Nam Văn Lang theo dõi. Thấy Dân chúng đoàn kết muôn người như một. Một lòng một dạ tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng, ai nấy cũng hết lòng vì Non vì Nước vì Quê Hương của mình. Ba anh em nhà Đế Lai có vẽ khiếp sợ trước sự Lãnh Đạo Đất Nước Tài Đức của Vua Hùng. Ba anh em nhà Đế Lai càng nghĩ càng lo sợ tương lai Vua Hùng sẽ tiến công về Đất Bắc. Những kế sách tiếp theo của Vua Hùng, ba anh em nhà Đế Lai không thể nào đoán trước được.

 

Đế Lai là anh cả nhìn Trời rồi than. Đất Nước Phương Nam là Đất Nước gì, sao lúc nào cũng sanh ra các bật Đại anh hùng kỳ tài như thế. Hùng Vương mà còn sống trên đời. Đừng nói chi tới chuyện thôn tính Nước Đại Nam. Ngay cả Đất Bắc còn khó giữ vững cho được. Vua Hùng là Đấng kỳ tài, kỳ trí, kỳ Đức. Với Nền Quốc Phòng toàn Dân bảo vệ Đất Nước. Toàn Dân xây dựng Đất Nước. Toàn Dân khởi nghĩa chống ngoại xâm. Toàn Dân cảnh giác quân thù. Với chính sách lấy Dân làm gốc. Tạo lên sức mạnh vô địch, phát huy cái gốc của Dân chính là Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc, sức mạnh Tinh Thần đoàn kết, sức mạnh dời non lấp biển, sức mạnh Thần Thánh. Với Ba Cơ Quan Lãnh Đạo Đất Nước. Thượng Viện Quốc Đạo Lãnh Đạo tinh thần Dân Tộc. Hạ Viện Quốc Hội Lãnh Đạo phát triển Đất Nước. Quốc Hội thi thành mọi chủ trương của Đạo, của Nhà Nước đi vào đời sống nhân dân, phải nói Vua Hùng Tài Đức biết bao. Một nhân vật không dễ đối phó. Càng suy nghĩ ba anh em nhà Đế Lai càng ngao ngán. Miếng thịt béo bở coi vậy mà khó nuốt.

 

Ba anh em nhà Đế Lai chưa tìm ra kế sách gì. Để nuốt dần nuốt dần nước Văn Lang Đại Nam. Thời có Quan vào báo:

   Có sứ giã của Nước Đại Nam Văn Lang đến.

 

Ba anh em nhà Đế Lai, có tật giật mình. Nhưng rồi cũng cho sứ giã Đại Nam Văn Lang vào diện kiến. Ba anh em nhà Đế Lai lại thêm một phen kinh ngạc giật mình lần nữa. Sứ giã của Nước Đại Nam Văn Lang, không phải là vị quan mà là một Đạo Sĩ Thần giáo. Nổi tiếng Tổ Sư của giáo phái Vô Ga. YOGA. Luyện Đan pháp thuật Thần Thông trùm Thiên Hạ.

 

Đế Lai đã biết qua con người nầy. Nên liền đứng dậy chấp tay thi lễ nói:

   Không ngờ sứ giã của Nước Văn Lang là Đạo Sư. Thì ra vị Đạo Sĩ sứ giã nước Văn Lang không ai khác hơn chính là Cao Tông em của Cao Tổ.

 

Cao Tông đáp lễ nói:

   Bần Đạo là sứ giã của Nước Văn Lang, xin ra mắt ba vị Quốc Vương.

 

Ba anh em nhà Đế Lai đáp lễ:

   Mời Cao Tông ngồi.

 

Đế Lai tò mò hỏi:

   Đạo Sư làm chức vụ gì ở Nước Văn Lang?

 

Cao Tông đáp:

   Thưa Quốc Vương Bần Đạo làm chức Lạc Vương, phó viện trưởng viện Quốc Đạo.

 

Ba anh em nhà Đế Lai lại một phen nữa giật mình nhìn nhau. Không hiểu Vua Hùng có ý gì mà phái một Vương Quan cao cấp nhất nhì Nước Văn Lang đến đây. Nhìn nét mặt căng thẳng của ba vị Quốc Vương. Cao Tông đã hiểu ra phần nào sự lo lắng của ba vị Quốc Vương.

 

Cao Tông không muốn sự căng thẳng lâu liền lên tiếng:

   Thưa ba vị Quốc Vương. Tôi được Vua Hùng giao phó đến đây gặp Quí Quốc. Là để nói lên sự giao hảo làm bạn với Quí Quốc.

 

Cao Tông nói xong liền dân lên bảy bức thông điệp đàm phán do Hùng Vương vẽ họa ra. Đế Lai tiếp nhận bảy bức họa tiết mở ra cho ba anh em cùng xem. Với họa tiết hình ảnh nhân vật, quang cảnh sống động, họa tiết đường nét sắc sảo như thật, đẹp mắt vô cùng. Nhìn vào hình ảnh, quang cảnh sống động, cọng thêm dấu hiệu ÂM SẮC PHỤ ÂM.

                       

 

 

Cùng những dấu hiệu, ký hiệu

 


                                                                 ký hiệu.

 

Dấu hiệu đơn, ký hiệu khác nữa v.v…

 

Nhìn vào hình ảnh quang cảnh sống động và những Âm Sắc, những dấu hiệu biểu thị ý văn. Thời có thể nhận biết những gì mà người gỡi muốn nói. Đàm phán trong bảy bức thông điệp họa tiết. Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi say sưa ngắm nhìn bảy bức họa tiết thông điệp đàm phán nầy. Quên cả sứ giã của Đại Nam Văn Lang, còn đang ngồi ở đó.

 

Công Chúa Phụng Cơ thấy Cha cùng hai chú say sưa với bảy bức họa tiết thông điệp đàn phán, luôn khen ngợi và quên đi tất cả liền sanh tánh tò mò. Không biết bảy bức thông điệp kia nói gì trong đó. Công Chúa đến xem bức họa tiết thông điệp đàm phán thứ nhất thời sửng sốt, với những nét vẽ thần kỳ sống động như thật. Rồi xem ý văn muốn nói trong bức thông điệp. Công Chúa quá bất ngờ thâm ý đàm phán của ý văn. Liền ngây người ra suy nghĩ. Hùng Vương là người thế nào mà tài hoa như vậy. Bức thông điệp họa tiết đàm phám thứ nhất nội dung họa tiết như sau.

Phần 1: Hùng Vương vẽ hai Dân Tộc bắt tay nhau. Hết sức thân thiện nét mặt rạng rỡ, ý nói hai Dân Tộc Nam Bắc là hai anh em cùng một nhà, là bạn bè tốt, láng giềng tốt, quan hệ tốt giao hảo tốt.

Phần 2: Hùng Vương vẽ hai Dân Tộc Nam Bắc kết bạn không kết thù.

Phần 3: Hùng Vương vẽ hai bên thương lượng hợp tác với nhau.

Phần 4: Hùng Vương vẽ hai Dân Tộc. Hai Nhà Nước, hợp tác toàn diện đôi bên cùng có lợi. Công Chúa Phụng Cơ nghĩ với bức thông điệp đàm phán thứ nhất, qua bốn phần nội dung. Đã nói lên hàng chục ý đàm phán thương lượng, ý nào cũng thâm sâu ẩn ý tốt.

 

Trong đó có nhiều ý tưởng Công Chúa quan tâm nhất. Đó là ý tưởng, hai bên muốn đạt được mục đích, không cần chiến tranh. Mà chỉ thông qua đàm phán, hợp tác toàn diện hai bên cùng có lợi. Sống trong giao hảo, đầy tình hửu nghị giao hòa Nam Bắc. Giàu lòng mến khách. Tôn trọng lẫn nhau. Đại Đồng Bình Đẳng. Độc Lập tự chủ, hai bên cùng hưởng lợi hai bên cùng tiến.

 

Công Chúa lại xem bức thông điệp họa tiết đàm phàm thứ hai, lấy làm kinh dị về ý nghĩa bố cục họa tiết như sau.

Phần 1: Hùng Vương vẽ hai nước xúc tiến giao thương đường biển, đường bộ, qua các cảng, cửa, xóa bỏ rào cản, thuế ngạch, để cho hàng hóa thông thương, làm giàu cho Nam Bắc hai Dân Tộc hai Đất Nước.

Phần 2: Hùng Vương họa tiết, các Bộ Ngành của hai Nước như Công, Nông, Ngư, Thương, Khoa Học, Văn Hóa, Nghệ Thuật ký kết giao dịch trao đổi với nhau. Cung, cầu tùy theo nhu cầu của mỗi nước.

 

Công Chúa xem qua hai nội dung bức thông điệp đàm phán thứ hai. Tưởng như mình đang lạc vào thế giới mới. Thế giới có nền văn minh hiện đại. Trình độ dân trí cao, xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

 

Công Chúa nói với Đế Lai:

   Hùng Vương là Đấng Dị Nhân trên đời. Không những không sợ sự xâm lược của các thế lực dòm ngó hay thù địch. Mà còn mở ra con đường ngoại giao thật mới mẻ. Mỗi bức thông điệp đàm phán đều nói lên những xúc tiến hai bên cùng có lợi. Thúc đẩy hai Dân Tộc vững bước phát triển đi lên. Mạnh về giao thông, mạnh về kinh tế, mạnh về khoa học, kỷ thuật. Tiến tới cảnh Dân giàu nước mạnh không cần đưa đến một sự xung đột nào. Mà chỉ thông qua sự đàm phán. Hai bên hợp tác với nhau giữa các bộ ngành thông qua thương ngạch hai chiều. Trao đổi những gì mà hai bên cần, xuất nhập, cung cầu, cạnh tranh bình đẳng. Trên một sân chơi công bằng bình đẳng. Nguồn tài nguyên của hai nước dung hòa thành một. Làm tăng thêm sự phát triển giàu có cho hai Đất Nước. Nâng cao trình độ Dân Trí, nâng cao đời sống xã hội của hai Quốc gia lên một tầm cao mới. Mà vẩn bảo đảm về Chủ Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Tự Chủ của mỗi đất nước.

 

Đế Lai nói:

   Đây là điều quá mới mẻ đối với đất nước chúng ta. Có thể nói là những điều quá mới lạ. Nhưng xét đi xét lại thời có lợi cho Đất Nước chúng ta, hơn là có hại.

 

Đế Minh, Đế Nghi cũng nói:

   Với những gì trong thông điệp đàm phán, thời không có hại gì cho ta cả. Không những còn có lợi nữa là khác. Vì Nước Văn Lang giàu có tài nguyên khoáng sản. Cũng như giàu về Biển Đảo Núi Rừng. Nhất là nền văn minh Đồng Thau Vàng Bạc. Lúa nước hơn ta gấp nhiều lần.

 

Công Chúa lại xem bức thông điệp họa tiết đàm phán thứ ba.

Phần 1: Hùng Vương vẽ họa tiết sống động như người thật. Hình ảnh hai vị Quốc Sư Đại Diện cho hai đất nước, bắt tay nhau theo kiểu phương Tây rồi ôm lấy nhau. Chỉ có tình thương không có hận thù. Trong chiếc nôi chung Trái Đất. Trong ngôi nhà chung vũ trụ, thắm thiết tình hữu nghị anh em.

 

Xem bức thông điệp đàm phán thứ ba nầy. Công Chúa đã cảm nhận lời lẽ đàm phán ẩn chứa sâu xa. Lời lẽ của Đức Chí Tôn lâm phàm. Con tim Công Chúa liền rung động, một sự rung động mà ngay Công Chúa cũng không giải thích nổi. Không lẽ ta đã yêu. Một con người mà ta chưa từng thấy mặt. Công Chúa không dám nghĩ nữa. Phải nói Tư Tưởng Quốc Tổ Hùng Vương là nhà Tư Tưởng đoàn kết Dân Tộc, đoàn kết Nhân Loại, hướng tới thế giới Đại Đồng. Nhân Quyền Bình Đẳng Dân Chủ văn minh. Tất cả vì sự sống con người. Tất cả vì Nguồn vì Cội. Vì Nhân Loại anh em, vì hai chữ Thiêng Liêng Đồng Bào. Chỉ có tình thương không có hận thù. Chỉ có đoàn kết không chia rẽ. Không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da chủng tộc. Tất cả đều Bình Đẳng. Tất cả đều có Quyền đi lên, Quyền mưu cầu hạnh phúc, sự tiến lên giàu mạnh của mỗi Đất Nước không cần thiết dùng đến vũ lực mà thông qua con đường ngoại giao, xúc tiến hợp tác kinh tế, giúp đở cho nhau cùng tiến bộ cùng vượt lên.

 

Với chủ thuyết nầy Quốc Tổ Vua Hùng được ba anh em Nhà Đế Lai chấp nhận. Có thể nói bất chiến tự nhiên thành. Nhờ vào ngoại giao, cùng đường hướng hai bên cùng có lợi. Được các Vương Quốc xa gần kính phục. Ba anh em nhà Đế Lai phải thừa nhận Quốc Tổ Hùng Vương là nhà Chính trị, Quân sự, Ngoại giao, Đạo Đức đã đạt đến cảnh giới, không còn ai hơn được nữa. Trăng Sao khó mà sánh với Mặt Trời. Ánh sáng Đại Đồng Chính Nghĩa đã tỏa sáng thời những án mây đen Phi Nghĩa không còn chổ đứng để tồn tại.

 

Công Chúa Phụng Cơ càng xem những bức thông điệp đàm phán của Vua Hùng càng thấy Vua Hùng sanh ra ở đời không phải để tranh giành Quyền lực, cũng không phải sanh ra để cai trị Dân. Mà sanh ra để cứu Dân, cứu Nhân Loại thoát khỏi chiến tranh đẩm máu, hận thù chồng chất. Đã chiến tranh thời gây bất lợi cho cả đôi bên.

 

Công Chúa càng xem những ý tứ họa tiết đàm phán thứ tư, thời thở dài lắc đầu.

Phần 1: Vua Hùng vẽ. Các Bộ Ngành Nước Đại Nam Văn Lang, gởi thông điệp mời các Bộ Ngành Đất Bắc, sang thăm Đại Nam Văn Lang, với họa tiết tiếp đón long trọng, bảo đảm an ninh cho đến khi trở về nước, và ngược lại Đất Bắc cũng làm như thế. Để cho hai Dân Tộc, hai nhà nước càng thân thiện, càng hiểu nhau.

Phần 2: Hùng Vương vẽ những họa tiết giao lưu Văn Hóa, giao lưu nghệ thuật, giao lưu thể dục thể thao. Để cho hai Nước xích lại gần nhau hơn. Cùng nhau nâng cao trình độ Dân trí, cùng nhau nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Mạnh về thể chất, tráng kiện về tinh thần.

 

Công Chúa càng xem những bức thông điệp đàm phán tiếp theo. Không hiểu Vua Hùng dựa vào đâu mà không sợ. Những đối phương có mưu đồ xấu, gây bất lợi cho mình. Vì Nước Đại Nam Văn Lang là một Đất Nước màu mỡ béo phì. Ai cũng muốn thèm thuồng muốn chiếm đoạt cho được nhưng chưa biết làm sao để tấn công lấn chiếm. Nay Vua Hùng lại mở ra chính sách ngoại giao hợp tác toàn diện. Qua lại xúc tiến giao thương làm ăn, kẻ ngay người gian thì làm sao. Trong sự đàm phán không thấy có sự đề phòng cấm đoán rào cản nào cả. Và Công Chúa cố gắng đặc ra nhiều giả thiết gây bất lợi cho Nhà Nước Văn Lang. Nhưng Công Chúa tìm mãi không ra chổ sơ hở nào của Nhà Nước Văn Lang để mà gây thiệt hại được. Mà chỉ thấy những điều có lợi cho Nhà Nước Văn Lang. Như con Rồng thấy Đầu mà chẳng thấy Đuôi. Thấy Đuôi mà chẳng thấy Đầu. Chính sách ngoại giao hợp tác toàn diện của Vua Hùng hết sức bí ẩn, ẩn tàng bao nghệ thuật phương pháp phát triển đất nước. Làm cho nước Văn Lang mạnh về kinh tế, vững vàng về Quốc phòng. Nhất về mặt an ninh phòng bị, trên dưới một lòng đâu vào đó. Đời trong Đạo, Đạo trong Đời. Làm cho các nước lân ban khiếp sợ. Khiếp sợ về Văn Hóa Tiên Rồng, khiếp sợ về sự hùng mạnh của Nước Văn Lang, khiếp sợ về tinh thần cao độ chống ngoại xâm. Nước Văn Lang như cái bẫy lớn giăng ra khi cần là kéo mẻ lưới tốm gọn. Chủ động tất cả mọi tình thế. Động binh Đao là thế. Còn tịnh thời như loài Rồng, loài Hổ khoe nanh, khoe vuốt cho đối thủ xem. Nếu là loài Hổ cũng không dám manh tâm hành động. Huống chi là Loài Chồn Cáo. Nhìn thấy nanh vuốt của Loài Hổ, Loài Rồng sợ lưng mật còn tinh thần đâu mà dòm ngó tới Đất Nước Văn Lang. Công Chúa nghỉ tuy ở thời đại bây giờ mạnh là Vua, thua là nô lệ. Dã tâm của các vì Quốc Vương rất lớn. Luôn luôn dòm ngó tới Đất Nước Văn Lang. Nhưng đối với Hùng Vương chỉ là những con mãnh Hổ sống đơn lẽ không có gì đáng sợ đã nằm gọn trong mẻ lưới ngoại giao của Hùng Vương. Nhìn qua nét vẽ họa tiết, cũng như ý tứ trong những bức thông điệp đàm phán, tuy mềm dẽo khiêm nhường. Nhưng cũng rất cương quyết sẵn sàng đối mặt với những kẻ đối đầu dòm ngó tới Đất Nước Văn Lang. Công Chúa bằng nói với Đế Lai rằng. Thưa Cha. Hùng Vương có ý đàm phán với ta. Biến lạ thành quen, biến thù thành bạn, theo con nghĩ hai bên giao hảo, hai bên cùng có lợi, đó là một kế sách hay.

 

Đế Lai nói:

   Hùng Vương không phải là người thường. Những việc Hùng Vương làm không ai làm nổi. Hùng Vương hàng phục hàng nghìn Đạo sĩ, Giáo sĩ, Tu sĩ. Hàng vạn người hùng nhân tài thuộc nhất đương thời. Hàng mấy mươi Bộ Lạc mà không mất một mũi tên, không đổ một giọt máu nào, chỉ dùng Chính Nghĩa hàng phục Thiên Hạ. Được Thiên Hạ mà không có kẻ oán người thù, không ai làm được.

 

Cũng may là Cao Tông không có mặt ở đây đã được mời vào Đại Sảnh tiếp đãi rồi. Nên không nghe dược những lời Cha vừa nói. Ca ngợi đối phương khác nào tùng phục đối phương. Thật ra mà nói Cha chưa tiến quân đánh Nước Xích Quỷ là vì nghe tin Hùng Vương ra đời có nhiều chuyện lạ. Hoa Lan, Hoa Mai chờ Hùng Vương chào đời mới chịu nở. Từ khi Hùng Vương ra đời tới bây giờ lúc nào cũng tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ giết loài ác Quỷ, không có cậy quyền ỷ thế, sách nhiễu con người. Nên rất được lòng dân chúng. Dân Nước Xích Quỷ nay là Nước Văn Lang. Sùng kính Hùng Vương như sùng kính Đấng Cha Trời. Ba Con Chúa Quỷ Thần Thông quảng đại vô biên. Thần Thánh cũng bị chúng giết, chúng đi mây về gió. Độn Thổ tàn hình, mình Đồng da Sắt. Thế mà vẩn bị Hùng Vương tiêu diệt như thường.

 

   Hôm nay Cha đã tận mắt chứng kiến, Hùng Vương dụng chiến thuật ngoại giao, diệu dụng như Thần như Thánh. Đã làm cho Cha cùng hai chú bái phục. Hùng Vương quả là Đấng con Trời xuống thế, giải quyết xung đột bằng con đường đàm phán. Con đường ngoại giao tháo gỡ mắt gút. Nói lên tất cả những gì mà hai bên cần bàn, dù hai Quốc Vương ở cách xa nhau hàng vạn dặm.

 

   Cha đã suy nghĩ. Cần giao hòa học hỏi hơn là giao chiến, vì giao chiến có hại hơn là có lợi, vì thế lực Văn Lang Đại Nam đang hùng mạnh.

 

Phụng Cơ Công Chúa nói:

   Thưa Cha con đường phát triển đất nước. Đâu cần đến chiến tranh thôn tính lẫn nhau. Mà chúng ta phát triển theo con đường ngoại giao vậy. Chúng ta cũng đạt được mục đích tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh.

 

Đế Lai nói:

   Hùng Vương đã mở ra con đường ngoại giao, lợi ích của hai Dân Tộc bằng con đường đàm phán, hai bên cùng có lợi, đó là một dịp may cho chúng ta. Đại Nam Văn Lang là một đất nước giàu có hùng mạnh về mọi mặt. Được hợp tác xúc tiến làm ăn với một Đất Nước vừa hùng mạnh về tinh thần, vừa giàu có về vật chất. Lại một đất nước giàu lòng mến khách. Không có mưu mô chiếm đoạt các thuộc địa mà chỉ thông qua con đường ngoại giao đối tác xúc tiến làm ăn hai bên cùng có lợi. Tôn trọng Độc Lập Chủ Quyền của nhau. Đất Đai Bắc Á tuy rộng lớn. Nhưng là những Đất Nước nghèo. Chỉ ở trung nguyên ta là hơi khắm khá mà thôi. Những các Bộ Lạc lớn ở Bắc Á, xưng Vương, xưng Đế, ta vẩn chưa chinh phục được họ. Họ như những con thú hoang khó trị. Các thế lực Phương Bắc Á lúc nào cũng dồm ngó đến Trung Á ta. Cũng như Trung Á ta lúc nào cũng dồm ngó đến Nam Á Đại Nam Văn Lang. Nếu tiến đến hai cõi Trung - Nam giao hòa. Thế lực Trung Á càng thêm hùng mạnh. Có thể nói gồm thâu các thế lực Bắc Á dễ như lấy đồ trong túi. Đất Trung Á ta ra đời đời cường thịnh.

 

Để hiểu biết hết bảy bức thông điệp đàm phán Công Chúa liền xem bức họa tiết thông điệp thứ 5.

Phần 1: Hùng Vương vẽ. Hai Quốc Vương, ở hai bên bờ sông, đông đảo dân chúng, cùng các quan bộ lại, chứng kiến hai Quốc Vương đồng chỉ tay xuống giữa dòng sông, phân ranh giới giữa hai Nước TÂY DƯƠNG và VĂN LANG sông Trường Giang.

Phần 2: Hùng Vương vẽ Vua - Quan - Dân chúng của 2 Nước. Chăm chỉ trên phần đất của mình, chăn nuôi, đánh bắt, trồng trọt cấy lúa. Không dồm ngó đến nước bạn hay xâm phạm qua đất bạn.

 

Công Chúa lại tiếp tục xem qua bức thông điệp đàm phán thứ 6.

Phần 1: Hùng Vương vẽ hai Đất Nước Núi liền Núi, Sông liền Sông. Hai nước như 2 anh em cùng chung dòng giống Tiên Rồng. Cùng chung láng giềng lân cận hàng xốm Châu Á, anh em tốt, láng giềng tốt, quan hệ tốt.

Phần 2: Hùng Vương vẽ những hàng Quốc cấm hoặc buôn bán hàng lậu. Nếu bị phát hiện liền bị tịch thu. Còn phải ở tù theo luật pháp của Nước đó.

 

Công Chúa lại xem bức thông điệp đàm phán cuối cùng, bức thông điệp đàm phán thứ 7.

Phần 1: Hùng Vương vẽ Công Dân của hai Nước. Muốn nhập cư sang nước bạn ở lâu dài. Thời phải được nhà nước đó chấp thuận. Trước khi phỏng vấn xét hỏi cho phép định cư hay không cho phép.

Phần 2: Hùng Vương vẽ những người dân di cư bất hợp pháp. Liền bị bắt giữ bị xử phạt ở tù, rồi sau đó trục xuất đuổi về nước.

Phần 3: Hùng Vương vẽ Công Dân của hai nước. Thông qua ngoại giao của hai Nước. Thành Tài xong ở lại định cư lâu dài. Hay trở về Cố Quốc là tùy theo nguyện vọng của đương sự. Nếu ở lại định cư lâu dài. Thời phải được Nhà Nước sở tại chấp nhận. Trước khi phỏng vấn xét hỏi, cho phép Định Cư lâu dài hay không cho phép.

Phần 4: Hùng Vương vẽ nếu thống nhất hoặc chưa thống nhất ở điều khoảng nào thời thông qua ngoại giao để tiếp tục đàm phán.

 

Công Chúa xem xong bảy bức họa tiết thông điệp đàm phán liền thở dài. Cao Nhân còn có Cao Nhân trị. Mình tài giỏi còn có người tài giỏi hơn mình. Núi nầy cao nhưng còn núi khác cao hơn nữa. Tài Cao vô giới hạn không biết đâu là cùng. Bảy bức thông điệp đàm phán của Hùng Vương với sự tài hoa họa tiết ý tứ sâu sắc, chinh phục Thiên Hạ không phải bằng gươm Đao giáo mác. Mà bằng trí huệ, hùng trí, bi trí, tài trí, Đức trí. Phải nói Vua Hùng ngoài Thần Thông pháp thuật vô biên còn có cả Thần Thông trí huệ vô biên, vì thế những việc Vua Hùng làm khó có ai mà thông đạt hiểu nổi. Nếu có hiểu đi nữa thời không biết chỗ nào là cùng.

 

Công Chúa nói:

   Thưa Cha với trình độ Dân trí hiện nay. Thời còn đậm nét thời Nguyên Thủy sao lại sanh ra một con người lỗi lạc như thế. Họa chăng chỉ có Đức Chí Tôn xuống trần Chuyển Luân Thánh Vương. Với bảy bức họa tiết, đường nét hình ảnh sống động như thật, đó là thần kỳ rồi. Bố cục nội dung, văn ý lưu loát. Nói lên không biết bao điều. Mà thời nay chưa có ai nghĩ tới.

 

   Thưa phụ vương chúng ta tiếp đãi sứ giã Nước Văn Lang Đại Nam với tấm lòng thiện chí, mở màng cho sự giao hảo hai bên cùng có lợi nầy.

 

Thế là ba anh em nhà Đế Lai, chấp thuận những điều khoảng trong bảy bức thông điệp đàm phán. Từ đó Nam Bắc giao hòa hơn một nghìn năm thời mới xảy ra cố sự. Khi ấy đời hậu thế con cháu nhà Đế Lai trải qua nhiều thế hệ kéo dài hơn nghìn năm suy yếu. Trung Á các nước ra đời nổi lên chia rẻ quyền lực. Ngô, Sở, Tần, Tấn, Vệ, Tống, Hạ v.v… và còn nhiều nước đang lớn mạnh nữa. Nhất là Thượng, Nhà Hạ đang nuốt lần các nước. Biến các Nước thành các Trấn Chư Hầu. Vua Đế Hạ nghe theo lời xúi nịnh của các trấn chư hầu, khởi binh xâm lược nước Đại Nam Văn Lang. Do Hồ Thiên cầm đầu, kếp hợp với Quân Hung Di giặc Mũ Đỏ. Nhưng bị Quân Văn Lang đánh bại thê thảm tơi bời. Tất cả đều bỏ mạng vùi thây chốn sa trường. Quân giặc khiếp kinh trước Bảo Kiếm trấn Quốc do Vua Hùng truyền lại.

Thơ truyền lại rằng.

Đất Văn Lang Rồng Chầu Hổ phục

Kiếm Vua Hùng truyền lại Cháu Con

Giặc xâm lấn biên cương Tổ Quốc

Long Hổ gầm chuyển núi dậy non

Gươm trấn Quốc vung lên chơm chớp

Giặc vùi chôn lớp lớp nát tan

Vạn nghìn năm giặc vẩn còn kinh khiếp

Đất Trời Nam tiếng sấm mãi rền vang.

*********

 

Hết phần 4 chương 19 mời xem tiếp phần 5 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Nơi nào có Kinh Long Hoa Mật Tạng thời nơi đó có Hồn Thiêng Dân Tộc phò trì. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chiếu cố. Cha Trời che chở, Quốc Tổ bảo bọc.  Bộ Kinh được coi như là bùa hộ mạng bảo hộ cho mình.

 

 

 

CHƯƠNG 19

 

PHẦN 5

 

DUYÊN TIỀN ĐỊNH

 

Trời kia còn có ÂM DƯƠNG

Cha Trời còn phải nhớ thương Mẹ Trời

ÂM DƯƠNG có bạn có đôi

Đất Trời tỏa sáng, Đạo Đời Nở Hoa

Người ta truyền giống người ta

Lưu truyền nòi giống để mà tồn vong

Duyên Trời đã định ai thông

Huyền Cơ Tạo Hóa vợ chồng nên đôi.

 

Nói về con gái của Đế Lai. Phụng Cơ Công Chúa, sắc nước hương Trời, kén chọn mãi. Tuổi đã 27 mà không có ai vừa mắt Phụng Cơ Công Chúa, không những có sắc đẹp hoa nhường Nguyệt thẹn, cá lặng, nhạn sa. Mà Cầm Kỳ, Thi Họa xuất chúng, văn võ song toàn. Tài - Đức hiếm thấy. Lại thêm có nghề thủ công khéo léo. Chăn tằm dệt cửi, may vá thêu thùa có một không hai trên đời. Từ khi Công Chúa xem bảy bức thông điệp họa tiết đàm phán, do Vua Hùng vẽ ra. Họa Tiết sống động như thật, văn hoa xuất chúng, ý nghĩa sâu xa, hàm ý rộng lớn. Đàm phán nội dung mềm yếu như Nước. Nhưng cũng cứng rén hơn sắt thép kim cang. Chiến cũng đó mà hòa cũng đó. Cái lợi đem đến cho người. Có cái lợi về mình trùm bá mà không mấy ai thấy nổi.

 

Tuy hai Nước giao hòa. Nhưng kỷ cương phép Nước như tường Đồng vách Sắt. Khó mà xâm phạm mưu đồ bất chính. Bắt tay hợp tác xúc tiến làm ăn. Nhưng vẩn thể hiện chủ quyền Độc Lập Nam Bắc. Hòa hợp nhưng không hòa tan. Bản sắc Cội Nguồn không mất. Hai Dân Tộc Nam Bắc như hai Vườn Hoa đầy màu sắc, để rồi hướng về tô thắm sắc xuân.

 

Công Chúa nghĩ thế gian có người như thế mà ta không nghĩ đến. Càng nghĩ tâm hồn Công Chúa càng xao xuyến nghĩ vẩn nghĩ vơ biến ăn biến ngủ. Công Chúa mỗi ngày mỗi tiều tụy đi thấy rõ.

 

Đế Lai thấy Công Chúa mỗi sa sút, nói:

   Có điều gì mà làm cho con không được vui.

 

Công Chúa nói:

   Thưa Cha con không có bệnh tình gì cả, mấy tháng nay con hơi mất ngủ thế thôi. Thưa Cha con muốn vân du dạo chơi một chuyến. Để cho tinh thần thoải mái trừ đi căn bệnh mất ngủ.

 

Đế Lai cho phép. Công Chúa liền chọn 2 Hầu Nữ xinh đẹp võ nghệ cao cường vân du ngoạn cảnh. Đến những nơi đẹp nhất của ba Nước Tây - An - Dương của ba anh em nhà Đế Lai. Nhưng Công Chúa vẩn cứ buồn rười rượi. Một hôm Công Chúa tới sông Trường Giang nhìn về Phương Nam đến xuất thần, nghĩ thầm, ta vẩn thường nghe nói Nước Xích Quỷ giàu lắm, nay là Nước Văn Lang lại càng giàu hơn nữa. Ta muốn qua đó dạo chơi cho biết. Bằng nói với hai Hầu Nữ rằng nơi đây Dân Cư cũng khá đông đúc, hai ngươi ở đây chờ ta. Nói xong Công Chúa giục Thần Mã bay qua sông, bay sâu vào đất liền nghe trống hội liền hạ chân xuống.

Tiết xuân vầy cuộc nở Hoa Xuân

Tăm tắp đồng quê cánh cò dừng

Rộn ràng trống hội nơi quê xốm

Xuân tình xuân nghĩa, nước non xuân.

 

Công Chúa thấy mình vui hẳn lên, vó Ngựa chầm chậm vượt qua bao Làng xốm, cảnh làng quê đẹp như tranh vẽ. Đường lượng uốn quanh uốn khúc như Rồng bay Phụng múa. Nối đuôi bay mãi dài rộng theo đất nước.

Giao thông cầu nối khắp nơi

Liền Châu liền Huyện liền thời xốm thôn

Đường về biển đường lên non

Đường đi Nam Bắc, đường đi về Nguồn

Khắp nơi hội Xốm hội Làng

Tiếng chày giã gạo, tiếng Nàng hát ru

Lụa là quần áo đua chen

Văn Lang cuộc sống Rồng thăng Phụng chầu

Thiên đàng cuộc sống thiên đàng

Ấm no hạnh phúc, đâu còn nghèo xơ

Sống đời sung sướng tự do

Văn Lang cuộc sống lên đò sang tiên.

 

Phụng Cơ Công Chúa nhìn cảnh giàu sang của Nước Văn Lang. Thái bình an Lạc hội Châu hội Huyện khắp nơi khắp chốn. Công Chúa cảm thấy lòng mình sung sướng. Công Chúa cũng không giải thích nổi tại sao lòng mình lại như thế. Công Chúa thả hồn theo Non Nước Văn Lang. Mặc cho Thần Mã đi đâu thời đi đến khi Công Chúa giật mình thời đã lạc vào thế giới Bồng Lai Tiên Cảnh. Nơi Động Lăng Xương. Nơi đây cảnh vật đẹp như tranh vẽ, hoa soi suối nước, mây soi vóc mình. Đá im tỉnh lặng, suối nước Lung Linh. Gió đi tìm bạn. Cây nghe nhạc rừng.

Động Thiên thác nước phủ màn

Thát reo chim hót gió đàn rừng ca

Hương Hoa thoang thoảng tỏa ra

Ngẩn ngơ chú Bướm cùng là chú Ong

Động thiêng mây lượn giăng giăng

Núi ôm mây khói, mây hằng đèo mây

Cành chen sắc lá hoa lay

Cảnh chen ánh nắng chim bay ngắm nhìn

Cảnh vui người lại hửu tình

Người vui người lại ngắm nhìn cảnh vui.

 

Công Chúa đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật, vô tình đụng cây sáo thần mà sư phụ đã ban cho. Lúc nào cảm thấy vui thời thổi lên. Bài Mai - Lan - Sen - Cúc. Bốn mùa rực cánh hoa. Bài hội ngộ Duyên tình lai láng tràn đầy chan chứa khắp nơi. Công Chúa liền lấy sáo Thần ra thổi bài Mai - Lan - Sen - Cúc. Tức thời Tiên Nữ xuất hiện múa hát theo tiếng sáo Thần của Công Chúa. Thế là cảnh Bồng Lai Tiên giới thực thụ xuất hiện ra.

 

Nói về Quốc Tổ Hùng Vương mãi mê lo xây dựng non sông Tổ Quốc Văn Lang. Đã 35 tuổi mà chưa có vợ. Vua Hùng Quốc Tổ ra Bắc về Kinh Đô Xích Quỷ chỉ đạo điều hành đất nước. Trên đường đi, bổng nghe tiếng sáo làm cho Vua Hùng quên đi cả mệt mỏi. Tâm Hồn nhẹ bổng. Quốc Tổ Vua Hùng bị thu hút bởi tiếng sáo thần kỳ ấy. Liền cho ngựa vượt lên tìm người thổi sáo. Tưởng là tiếng sáo thổi ra ở gần, nào hay đâu ngựa phi nước đại cả nữa giờ mà vẩn chưa tới. Cho đến khi nhìn thấy trước mặt là núi non trùng điệp. Mây phủ giăng giăng, đèo mây lớp lớp, đường lên cõi Trời. Bổng dưng tiếng sáo im bặc. Vua Hùng nghĩ hỏng mất biết đâu mà tìm. Có lẽ ta không gặp được người nầy. Vua Hùng định thôi không tìm nữa nhưng sau đó sáo lại nổi lên. Vua Hùng đã định hướng nhận ra nơi phát ra tiếng sao cách đó không xa chừng hơn 2 dặm. Quốc Tổ Vua Hùng quay lại nói với các quan. Các Khanh chờ ta ở đây. Nói xong Quốc Tổ phi ngựa Thần biến mất đến nơi chổ tiếng sáo phát ra.

 

Nói về Phụng Cơ Công Chúa, còn thổi sáo thời còn Tiên Nữ bay lượng múa hát. Tiếng sáo dứt thời Tiên Nữ cũng biến mất. Công Chúa nghĩ ta làm sao giữ lại các Tiên Nữ hỏi xem Tiên Nữ từ đâu đến. Thế là Công Chúa lại tiếp tục thổi sáo. Tiên Nữ lại hiện ra bay lượng múa hát. Có lẽ Công Chúa đang chú tâm thổi sáo, không phát hiện ra có người đã đến gần. Thế ra người đến gần người thổi sáo đó chính là Vua Hùng. Quốc Tổ phi ngựa Thần lướt trên rừng cây hạ xuống nhẹ nhàng không tiếng động. Quốc Tổ Vua Hùng xuống ngựa đi đến gần người thổi sáo. Tuy là không thấy mặt người thổi sáo, Vua Hùng cũng cảm nhân ra người thổi sáo là một người con gái còn rất trẻ xinh đẹp tuyệt trần, vì tôn trọng người thổi sáo. Vua Hùng thưởng thức yên lặng lắng nghe. Nhìn Tiên Nữ bay lượng múa hát nghĩ là mình đang ở cõi Trời, trên Cung Vương Mẫu.

 

Nói về Công Chúa đang thổi khúc Mai - Lan - Sen - Cúc bốn mùa rực thắm cánh hoa. Bổng cao hứng Công Chúa thổi luôn khúc Duyên Tình hội ngộ. Tiếng sáo du dương lai láng Tình Duyên, tràng đầy cảm xúc.

 

Vua Hùng không cầm được lòng mình lên tiếng khen:

   Thổi hay quá.

 

Công Chua nghe tiếng khen giật cả mình quay lại nhìn người khen mình. Thời không khỏi giật mình e thẹn, vì người đối diện oai vệ uy nghi, khôi ngô tuấn tú như Thiên Tiên ở cõi Trời.

 

Công Chúa chưa kịp nói gì. Thời các Tiên Nữ đến chào Công Chúa nói:

   Chúng em là Tiên Nữ Cung Vương Mẫu ra mắt Công Chúa.

 

Các Tiên Nữ lại cung kính bái lạy Quốc Tổ Vua Hùng nói:

   Thiên Vương Cung Tiên Nữ xin ra mắt Chí Tôn Quốc Vương.

 

Quốc Tổ Vua Hùng phất tay nói:

   Miễn lễ.

 

Phụng Cơ Công Chúa nghe các Tiên Nữ gọi người trước mặt là Chí Tôn Quốc Vương. Công Chúa nghĩ ngay đến người trước mặt chính là Hùng Vương. Quả tim Công Chúa đập loạn xạ vì người trong mơ đã xuất hiện ra trước mắt. Quốc Tổ Vua Hùng nghe Tiên Nữ gọi người thổi sáo là Công Chúa. Thời Vua Hùng đã nhận ra người con gái thổi sáo là Công Chúa lân Ban. Còn đón ra tên của Công Chúa là Phụng Cơ.

 

Vua Hùng thi lễ Công Chúa rồi hỏi:

   Quí Quốc mạnh khỏe không? Công Chúa biết nơi nầy lâu chưa. Công Chúa đi chơi xa đến thế.

 

Công Chúa đáp lễ nói:

   Quốc Vương hỏi Quí Quốc nào, nhân lúc vân du đi lạc đến đây.

 

Vua Hùng đáp:

   Tôi hỏi thăm Quí Quốc Đế Vương gia Cha của Phụng Cơ.

 

Phụng Cơ nghe nói thế liền biến sắc mặt, mở hai con mắt thật to nhìn Hùng Vương hỏi:

   Người là Chí Tôn Hùng Vương thật sao?

 

Hùng Vương gật đầu.

 

Phụng Cơ thi lễ nói:

   Người ta đồn rằng, không có cái gì, bí mật gì mà Hùng Vương không biết.

 

Nói tới đó Công Chúa bổng đỏ mặt. Như sợ Hùng Vương thấy rõ lòng mình. Nhìn Phụng Cơ đáng yêu như vậy, Vua Hùng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Thật ra Vua Hùng đã cảm mến ngay lúc vừa mới đến nhìn thấy Phụng Cơ. Hai người càng lúc càng tâm đầu ý hợp. Thế là như đôi chim liền cánh, như cây liền cành. Cảnh gió đưa Mây, Mây đưa gió. Ngày thời dạo cảnh Bồng Lai, đêm về Động hàn huyên tâm sự. Thác nước, Động Thiên ru giấc ngủ hai người.

*********

 

Hết phần 5 chương 19 mời xem tiếp phần 1 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 20

 

PHẦN 1

 

ĐỨC CỦA BẬC LÀM VƯƠNG

 

Quả là 1 cuộc sống Thần Tiên, ngoài trần tục. Sống chung với Hùng Vương bảy ngày thật vui vẽ. Phụng Cơ như trẻ lại tăng thêm vẽ xuân xanh.

 

Nhân lúc Vua Hùng vui vẽ. Phụng Cơ nói:

   Người ta đồn Vua Hùng là Chí Tôn con Trời xuống thế, ai nấy cũng sợ, lại là vì vua hết sức nghiêm minh. Nhưng thật ra thiếp thấy Vua Hùng không những dễ mến, mà còn rất chân thật. Hiền hòa, giản dị, ai cũng thích gần gũi. Thiếp đây cũng chẳng muốn rời xa người.

 

Quốc Tổ Vua Hùng nói:

   Thần Thánh cũng là con người. Các Thiên Đế trên Trời cũng có vợ có con. Huống chi ta chỉ là Vua của người phàm tục. Mà Vua cũng chỉ là con người, chẳng khác gì Thiên Hạ muôn dân. Ta nhờ Hồng Đức của Ông Bà Cha Mẹ, lại được Trời ban cho phước lớn. Nên mới được ngày hôm nay. ÂN Trời Đất. ÂN Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên. ÂN Bá Tánh muôn Dân Đồng Bào. Ân Tổ Quốc những người vì Dân vì Nước. Ta trả nợ bốn ơn ấy quá lớn. Lo báo đáp còn chưa xong. Có đâu cậy quyền ỷ thế làm hại ân nhân mình. Họ vì lời kêu gọi của ta. Họ đã ngã xuống đưa ta lên tận đỉnh vinh quang. Làm Vua chẳng qua là Đại Diện cho Dân ở cương vị tối cao trụ cột. Đi đầu kỉ cương phép Nước, luật chung. Nếu Vua vì tư riêng mà làm hại cho Dân cho Nước, thời cũng sẽ bị Luật Công phép Nước xử như thường. Nghe những lời lẽ đầy Chân Chính. Đức Độ trùm Thiên Hạ. Là vị Quốc Vương gương mẫu, mẫu mực, đứng đầu Hiến pháp, Luật pháp, Công lý, Đạo Đức. Để cho Quan, Quân, Dân noi theo làm theo.

 

Công Chúa như đã thấy Thái Sơn ngay trước mắt. Liền quỳ xuống nói:

   Thiếp có mắt cũng như mù. Thái sơn ngay trước mắt mà không hay không biết. Chí Tôn Quốc Vương không chỉ là Vua của Nước Văn Lang mà còn là Đấng Cứu Thế. Thiếp thật đáng tội chết vì đã lỡ yêu người.

 

Quốc Tổ Vua Hùng đở Phụng Cơ dậy nói:

   Ta cũng yêu Nàng. Cha Trời, Mẹ Trời còn chung sống với nhau sanh con đẻ cái. Huống chi ta cũng chỉ là con của Trời. Vua cũng cần có Vợ, có con nối dòng dõi duy trì nòi giống con người mà Tổ Tiên có công tạo lập ra. Tình yêu không có tội tình yêu là lẽ sống của con người.

 

Quốc Tổ Vua Hùng nhìn Công Chúa với cái nhìn đầy nghiêm túc, mặt đối mặt lòng đối lòng rồi hỏi:

   Công Chúa có ưng thuận làm Hoàng Hậu Nương Nương của Nước Văn Lang Đại Nam chăng?

 

Lời cầu hôn của Quốc Tổ Hùng Vương làm Công Chúa xúc động, xúc động đến mức ngã ngay vào lòng của Vua Hùng như muốn giữ mãi lời cầu hôn đó sợ nó bay đi đâu mất. Hùng Vương thấy Công Chúa tình sâu nghĩa nặng như vậy, tuy gần gũi nhau chưa được bao lâu. Nhưng lúc nào Công Chúa cũng dân hết tình yêu cho Hùng Vương. Vì thế Hùng Vương rất yêu thương Công Chúa.

 

Quốc Tổ Hùng Vương có biết đâu. Công Chúa yêu Hùng Vương từ mấy năm về trước, hàng đêm mất ngủ, hoa dung tàn tạ đã làm giảm đi vóc dáng yêu kiều của Nàng, làm cho Đế Lai phải lo lắng. Lời cầu hôn của Hùng Vương như cam lộ chảy vào lòng Công Chúa. Trong phút chốc Công Chúa như người khác. Hoa dung đầy đặng tươi thắm rực rỡ. Làm cho cảnh quang bừng lên ánh rực hồng theo rực rỡ của Nàng Công Chúa vốn đã xinh đẹp giờ đây càng thêm xinh đẹp.

 

Quốc Tổ Vua Hùng kinh ngạc nhưng chợt hiểu ra. Tình yêu là thế, chỉ có tình yêu mới làm cho con người thay đổi mau chóng, ánh mắt Công Chúa như trổi dậy vạn mùa xuân, chang chứa lênh láng tình yêu, dâng tặng hết cho người mình yêu.

 

Công Chúa gật đầu ưng thuận chấp nhận lời cầu hôn của Vua Hùng. Nghe Công Chúa chấp nhận lời cầu hôn của mình. Quốc Tổ nghe lòng mình ấm áp nói. Có lẽ đây là nhân duyên tiền định. Cha Trời Mẹ Trời tác hợp đôi ta. Nàng lạc bước đến đây, còn ta thời tìm người thổi sáo, đưa đường dẩn lối cho hai ta gặp nhau. Công Chúa mỉm cười gật đầu. Nhưng sau đó Công Chúa linh cảm là sắp chia tay với người mình yêu. Một nổi buồn lăn lõi vào tâm hồn. Quốc Tổ cũng có cảm giác như thế. Các Tiên Nữ theo hầu Quốc Tổ cũng như Công Chúa, nhìn ánh nắng vàng ngã màu, nắng ốm vì sắp lặng về Tây. Các Tiên Nữ vái lạy hai người rồi nói. Đã gần sắp hết 7 ngày. Chúng em phải về Trời, nói xong các Tiên Nữ đồng biến mất.

Chiều tà vàng ốm bệnh vì đâu

Bệnh sắp lặng non nhớ Hoàn Cầu

Phụng Rồng hội hiệp tình say đắm

Bổng nghe rồm rộp tiếng vó câu

Quan Quân Tướng sĩ kìa đã đến

Đón rước Vua Hùng trễ nải lâu

Phụng Cơ lưu luyến tình nồng ấm

Gió lặng Mây tan nở vạn sầu.

 

Nói về Quốc Tổ Vua Hùng thấy Quan Quân kéo đến chưa kịp hỏi. Thời các Quan văn võ quỳ lạy tung hô:

   Quốc Vương vạn tuế. Chúng Thần hộ giá đến trễ xin Quốc Vương tha tội.

 

Vua Hùng phất tay nói:

   Miễn lễ, miễn lễ.

 

Quốc Tổ Vua Hùng hỏi:

   Ai chỉ đường cho các khanh đến đây tìm ra chỗ nầy.

 

Các Quan thưa:

   Quốc Vương đi lâu quá vắng bóng 7 ngày 7 đêm, chúng Thần lo sợ không biết lành dữ thế nào. Thời có một vị Thiên Thần xuất hiện mách bảo chỉ đường hướng dẫn đến đây.

 

Công Chúa nhìn thấy các quan tướng Văn Lang, người nào người nấy oai phong lẩm liệt. Đầu tỏa hào quang. Thời nghĩ các người mới đến là các vị Thánh, ở thượng giới xuống. Chừng thấy các Quang Tướng quỳ lạy tung hô vạn tuế. Thời mới tin rằng đó là các Quan Tướng Văn Lang. Công Chúa Phụng Cơ nghĩ, cũng đúng các Quan Tướng Văn Lang phần lớn ở hội Long Vân ra. Các Ngài đã hội ngộ Chân Tâm, Chân Tánh, Minh Tâm kiến tánh hội ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác. Các Ngài là Phật - Thánh - Tiên. Thần, Chúa cả rồi. Mảng kiếp trần các Ngài sẽ làm Vua làm Chúa khắp các cõi Trời giáo hóa Thiên Chúng. Theo Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Các Quan Tướng Văn Lang là các vị Đại Thánh. Đều hiểu rõ Chí Tôn Quốc Vương. Không ai có thể làm hại được. Các Quan Tướng theo lời dặn của Quốc Tổ ở lại chờ đợi. Đã gần hết 7 ngày, các Quan nhìn về dãy núi trước mặt. Thấy mây lành nơi đó biến mất. Thời biết Vua Hùng Quốc Tổ sắp trở lại. Cũng vừa lúc ấy có một Thiên Thần xuất hiện mách bảo chỉ đường cho Quan Quân đến gặp Vua Hùng. Nên Quốc Tổ Vua Hùng mới hỏi ai chỉ đường cho quan quân tới đây.

 

Nói về các Quan Tướng khi thấy bên cạnh Quốc Tổ Vua Hùng, có một người con gái cao sang quí phái, sắc nước hương Trời, Hoa Dung lộng lẫy, thời lấy làm mừng lắm. Điều lo lắng nhất của các Quan Tướng là sợ Quốc Vương Chí Tôn không lấy vợ, vì thấy Chí Tôn Quốc Vương tuổi đã lớn mà không nghe Quốc Vương đá động gì đến chuyện lập Quốc Hậu, chỉ lo mãi mê xây dựng đất nước Văn Lang. Thấy các Quan Tướng chăm chú nhìn Phụng Cơ.

 

Quốc Tổ Vua Hùng nói:

   Các Quan Tướng ra mắt Quốc Hậu đi.

 

Như một lời xác nhận các Quan Tướng hết sức vui mừng đồng loạt tiến đến trước mặt Công Chúa hành lễ:

   Chúng Thần xin ra mắt Quốc Hậu Nương Nương.

 

Công Chúa phất tay nói:

Các Quan các Tướng miễn lễ.

 

Nhìn ánh tà Dương sắp lặng Quốc Tổ Hùng Vương nắm tay Công Chúa nói:

   Cuộc vui nào cũng đến hồi chấm dứt, sum họp rồi chia ly, chia ly rồi sum họp. Còn duyên nợ thời không ai ngăn cản được chúng ta đến với nhau. Hết duyên hết nợ dù có ở bên nhau cũng cách xa hàng vạn dặm. Chúng ta chia tay nhau tại đây, Nàng về Quí Quốc, còn ta về Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ, xong công việc ta cho người đem lễ vật sang Thành Đế An đón rước Nàng về Kinh Đô Văn Lang.

 

Công Chúa bịn rịn không muốn chia tay. Bổng nghe tiếng Bạch Long Mã Hí, Công Chúa liền huýt sáo tức thời một con Ngựa Thần xuất hiện. Công Chúa nhìn Vua Hùng chia tay lần cuối, rồi phóng mình lên con Thần Mã. Thần Mã bay lên không, nhắm hướng Bắc bay đi. Quốc Tổ Vua Hùng nhìn theo cho đến khi người ngựa mất dạng. Các Quan các Tướng cùng Quốc Tổ lên đường nhắm hướng Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ xuất phát.

 

Nói về hai Hầu Nữ của Công Chúa nhìn con sông Trường Giang rộng lớn nước chảy cuồn cuộn, bồ xa bồ xít miệng thời cứ lẩm bẩm. Không hiểu Công Chúa có chuyện gì không, sao mà đi lâu thế gần hết 7 ngày rồi còn gì. Mặt Trời đã bắt đầu khuất núi. Màn đêm buôn lần che khuất tầm nhìn, hai Hầu Nữ chợt nghe tiếng Ngựa hí, trên không tiếng Ngựa hí quen thuộc thì ra Công Chúa đã trở lại, hai Hầu Nữ thở phào nhẹ nhỏm.

 

Nhìn hai Hầu Nữ mừng rơi nước mắt, Công Chúa cảm động nói:

   Hai người chờ lâu quá sanh ra đâm lo cho ta phải không?

 

Hai Hầu Nữ lặng thinh gật đầu. Dưới ánh Trăng sáng tỏ ba chủ tớ, vó Ngựa rồm rộp trở lại Thành Đế An. Đêm đã khuya nhưng Thành Đế An vẩn còn sôi động, khác mọi khi, chuyện gì thế, Công Chúa tự hỏi.

 

Nói về Mẹ của Công Chúa bồn chồn lo âu, sao Công Chúa lại đi chơi lâu như vậy. Nghe tin Công Chúa trở về vội đến hỏi thăm, vừa gặp Công Chúa.

 

Đế Nương liền hỏi:

   Con đi chơi gì mà đến hơn cả tháng, làm cho Cha Mẹ lo lắng. Con nói con chỉ đi chơi vài ngày nhưng lần nầy sao con đi chơi lâu quá. Dù cho con đến Thành Tây Đế - Đông Đế cũng không lâu đến thế. Tây An Dương là ba nước của ba anh em nhà Đế Lai.

 

Công Chúa nghe mẹ quở mắng nhưng vẩn mỉm cười, hỏi:

   Mẹ sao Thành Đế An ta vui nhộn thế. Đêm đã khuya mà phố xá vẩn còn đông khách, là chuyện gì thế hở Mẹ.

 

Mẹ Công Chúa trả lời:

   Chuyện của con chớ còn chuyện gì nữa.

 

Công Chúa nghe Mẹ nói thế ngơ ngác không hiểu gì cả. Đế Hậu Nương nói:

   Cha con đã ra cáo thị thông báo, là tuyển chọn Phò Mã đã hơn nữa tháng nay rồi. Các Nhân Tài khắp đất trung nguyên, có cả các nước ở Bắc Á. Họ đã đem lễ vật đến cầu hôn. Có hơn mấy mươi Công Tử, Thái Tử người nào người nấy gia thế uy phong, tài năng xuất chúng. Cha con đã nhận hết lễ vật của họ rồi. Nhìn vào lễ vật cầu hôn cũng đánh giá được họ toàn là những gia thế giàu có.

 

Công Chúa nghe xong mặt liền biến sắc, kinh hoàng. Công Chúa nói sao:

   Cha Mẹ không đợi con về, để hỏi con có bằng lòng lấy chồng chưa đã chứ.

 

Đế Hậu Nương Nương nói:

   Còn hỏi gì nữa, con quên rồi sao, hôm con mười tám tuổi. Cha con gã con có Chồng chọn phò mã. Con nói để con lựa chọn. Cha con nói con lựa chọn đến chừng nào. Con nói đến 26 tuổi. Cha con đã nổi giận đùng đùng không chấp nhận lời đề nghị của con. Vì con gái đến tuổi ấy thời còn gì là tuổi thanh xuân nữa. Mẹ khuyên can mãi, Cha con mới chấp nhận lời yêu cầu của con. Nay con đã 27 tuổi rồi còn gì. Vì thế mà Cha con quyết định, định đoạt hôn sự cho con. Ngày mai con phải lên đường theo Chồng.

 

Công Chúa hốt hoảng la lên: Gấp đến thế sao. Đầu óc Công Chúa rối loạn ta biết phải làm sao đây.

 

Đế Hậu Nương Nương nói:

   Lúc Mẹ có Chồng mới 16 tuổi, nay con 27 tuổi, thời đã quá muộn màng. Lần nầy con không có lý do gì để mà từ chối nữa đâu. Sau khi Cha con tuyển chọn nhân tài xong chọn ra mười người và con sẽ chọn một trong mười người đó lấy làm Chồng phò mã.

 

Và đêm ấy Công Chúa trằn trọc mãi, ta phải làm sao đây. Trốn ư, nhưng bằng cách nào. Ta là Công Chúa mà làm thế sao được. Rồi danh dự của Cha ta thì sao. Danh dự của một Đế Vương uy lực nhất Trung Á. Công Chúa càng nghĩ càng rối bời.

 

Ông Mặt Trời đã dậy, đánh thức quê hương chuyển mình một ngày mới. Tiếng chim ríu rít ca hát nhảy múa líu lo. Nhưng Công Chúa lòng đầy nặng triểu. Tiếng Trống Công Chúa lại hốt hoảng, tiếng trống mở hội tuyển chọn nhân tài. Người từ các ngã đường lũ lược kéo về Thành Đế An càng lúc càng đông. Tiễn đưa Công Chúa xuất giá theo Chồng. Chỉ trong vòng một đêm Công Chúa gầy đi rõ. Mặt Trời đã lên cao mà Công Chúa vẩn nằm ỳ không muốn dậy mà có dậy cũng không nổi, ráng gắng gượng lắm Công Chúa mới ngồi lên. Tiếng trống tuyển chọn nhân tài đã kết thúc. Đế Lai đã chọn ra được mười người.

 

Công Chúa thét lên thế là hết. Bổng Công Chúa nhớ lại lời nói của Quốc Tổ Vua Hùng. Còn duyên còn nợ thời không ai ngăn cản được chúng ta đến với nhau. Công Chúa đang u sầu bổng tươi tắn hẳn lên, Công Chúa đã đi đến một quyết định. Công Chúa nói với hai con Hầu Nữ, nội trong ngày nay ta phải xuất giá theo Chồng. Mà Cha ta đã giao quyền cho ta quyết định lựa chọn, một sự lựa chọn cuối cùng cho dù người đó là ai.

Công Chúa liền ngâm bài thơ:

Nhớ buổi kề nhau cặp Phụng Rồng

Thắm tình thắm nghĩa thắm non sông

Nở nụ tầm xuân đời xanh biếc

Rực thắm tình yêu rực sắc hồng

Đôi tim hòa nhịp cùng chung lối

Thỏ dậy nhớ Tà bóng đêm đông

Đôi quả tim chung giờ chia cách

Bắc Nam vời vợi Phụng nhớ Rồng.

 

Tiểu Xuân nghe bài thơ Công Chúa ngâm hai con mắt sáng rực lên nói:

   Công Chúa, Công Chúa có người yêu rồi sao?

 

Công Chúa gật đầu, hai Hầu Nữ Tiểu Xuân, Tiểu Hạ kinh ngạc hỏi:

   Người ấy là ai thế?

 

Công Chúa thở dài nói:

   Người ấy là Hùng Vương Vua Hùng nước Văn Lang.

 

Tiểu Hạ, Tiểu Xuân như không tin ở lỗ tai mình. Nhưng đây là sự thật, do miệng Công Chúa nói ra. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ nhìn Công Chúa xuất thần, như đang ôn lại những giây phút quí giá mà Công Chúa không thể nào quên được.

 

Tiểu Hạ nói với Tiểu Xuân:

   Thời gian quá gấp biết làm sao đây.

 

Tiểu Xuân nói:

   Ở vào tình thế nầy. Tự mình xuất giá theo chồng về với Hùng Vương. Nước Văn Lang là Đất Nước giàu có hùng mạnh. Không có một Đất Nước nào sánh kịp. Công Chúa làm Quốc Hậu Nương Nương Văn Lang. Thời không uổng phí tài sắc Công Chúa. Không Nước nào dám động đến Nước Văn Lang đâu. Một sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nào hơn được.

 

Công Chúa nhìn Tiểu Xuân kinh ngạc:

   Ngươi hiểu ý ta.

 

Tiểu Xuân sợ hãi đáp:

   Công Chúa tha cho Tiểu Nữ, Tiểu Nữ chỉ suy lòng Tiểu Nữ mà thôi.

 

Công Chúa nói:

   Ngươi thông minh như vậy, ta dẫn ngươi theo.

 

Tiểu Hạ lên tiếng:

   Còn Tiểu Hạ thì sao?

 

Công Chúa nói:

   Cả ngươi nữa.

 

Hai Hầu Nữ mừng quá liền tạ ơn Công Chúa. Công Chúa nói:

   Tiểu Xuân, dạ có Hầu Nữ. Ngươi tìm cách tới chuồng Ngựa chửng bị sẳn, hết sức cẩn thận đừng làm lộ chuyện.

 

Công Chúa Phụng Cơ tìm gặp mẹ nói lên sự yêu cầu. Là đến lúc chiều tà gần đến lúc hoàn hôn thời con mới chọn phò mã. Đế Lai chấp nhận lời yêu cầu con gái.

 

Nói về Quốc Tổ Hùng Vương vừa đến Kinh Thành Xích Quỷ, thời đã nghe các Quan các Tướng ở đây xầm xì về Công Chúa con của Đế Lai. Ba Nước Tây  An  Dương ba anh em nhà Đế Lai chửng bị cho ngày vui Công Chúa Đế Lai chọn Phò Mã. Quốc Tổ Vua Hùng nghe tin ấy không lấy làm chi lạ. Đến khi nghe Công Chúa, ngày nay chính là ngày xuất giá thời Quốc Tổ giật mình, hỏi lại về câu chuyện của Công Chúa.

 

Các Quan kể:

   Nghe nói Đế Lai có cô con gái tài sắc nổi tiếng, danh vang khắp Nam, Trung, Bắc. Nhưng phải nổi Công Chúa Phụng Cơ rất kén chọn, nay Công Chúa đã 27 tuổi mà vẩn chưa chọn được người vừa ý. Vì sự lựa chọn của Công Chúa quá khắc khe, đã làm cho Đế Lai bực bội. Có lẽ Đế Lai thấy con càng ngày càng lớn tuổi, xuân bất tái lai, xuân người tuổi thanh xuân đi qua, không bao giờ trở lại. Nên Đế Lai tự quyết định cuộc hôn nhân nầy. Ngày nay là ngày Công Chúa phải chọn lấy phò Mã, ngày quyết định theo chồng.

 

Quốc Tổ nghe xong không nói gì, chỉ lo phê phán tấu chương do các Châu các Bộ gởi về. Quốc Tổ cho người chuẩn bị một số lễ vật để sẳn. Quốc Tổ phê tấu chương, điều hành chỉ Đạo mau chóng, chưa đầy một ngày là xong tất cả. Nhìn Mặt Trời đã ngã về Tây. Quốc Tổ gọi Quốc Sư Thục Lục đến. Quốc Sư tuy hơn trăm tuổi. Nhưng vẩn còn đầy sự sống, sắc thái minh mẩn.

 

Quốc Sư tham kiến hành lễ rồi nói:

   Quốc Vương cho mời Thần đến có điều chi dạy bảo.

 

Quốc Tổ Hùng Vương nói:

   Nước Xích Quỷ tuy chuyển thành Nước Văn Lang. Nhưng Nước Xích Quỷ vẩn còn tồn tại mãi trong tâm hồn của người Dân Âu Việt, Lạc Việt không bao giờ phai. Quốc Sư của Nước Xích Quỷ, mãi mãi là Quốc Sư của Nước Xích Quỷ. Quốc Sư thay mặt ta điều hành đất nước. Kinh Đô Xích Quỷ Nam Kinh là Kinh Đô Quốc Phòng. Kinh Đô bảo vệ Lãnh Thổ Nước Văn Lang. Còn Kinh Đô Văn Lang là Kinh Đô Kinh tế.

 

Nói xong Quốc Tổ Hùng Vương trao gươm lịnh cho vị Quốc Sư tài năng Thục Lục. Quốc Sư Thục Lục nhận gươm lịnh mà rơi nước mắt. Quốc Tổ Vua Hùng luôn luôn sống theo Đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây.

 

Quốc Tổ Vua Hùng trao gươm lịnh xong nói:

   Quốc Sư thay ta điều hành Đất Nước Xích Quỷ theo giai đoạn mới. Nếu không có việc gì nghiêm trọng khó giải quyết. Thời Quốc Sư có quyền quyết định tất cả.

 

Quốc Sư Thục Lục nói:

   Được làm con Dân của Quốc Vương là may mắn phước lớn lắm rồi. Huống chi là Quốc Vương không chê tuổi già còn giữ chức Quốc Sư thay quyền Quốc Vương lo cho Dân cho Nước. Thời còn biết nói gì hơn. Thần chỉ biết hết lòng lo cho Dân cho Nước, phó thác của Quốc Vương.

 

Nhìn Mặt Trời sắp lặng về Tây. Quốc Tổ nhớ đến Công Chúa Phụng Cơ. Quốc Tổ liền chọn số Quan Tướng. Thời trên không trung xuất hiện một đám mây.

 

Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông từ trên đám mây bay xuống trước mặt Vua Hùng hành lễ xong rồi nói:

   Chúng Thần đến trể xin Chí Tôn Quốc Vương tha thứ, sánh lễ Cầu Hôn cũng như kiệu rước Quốc Hậu Nương Nương đã có đủ. Có các Tiên Nữ từ Cung Vương Mẫu xuống đón rước Phụng Thiên Vương Mẫu về Kinh Đô Văn Lang.

 

Các Quan Tướng theo hộ giá Quốc Tổ giờ đây mới hiểu. Người con gái gặp ở động Lăng Xương chính là Phụng Thiên Vương Mẫu đầu thai thành Phụng Cơ Công Chúa. Quốc Tổ biết thời giờ đã đến liền phất tay một cái tức thời lễ vật cùng những người đã lựa chọn bay lên Mây.

 

Nói về Công Chúa đã quyết định tự mình xuất giá. Cỡi Thần Mã bay về Nam đến với Vua Hùng rồi tính sau. Mặt Trời sắp lặng. Trên Đn cao Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi, ngồi cách xa giám sát Công Chúa lựa chọn phò mã. Tiếng nhạc nổi lên như báo hiệu Công Chúa xuất hiện. Thế là Cánh Hoa rực rỡ từ từ bước ra. Làm cho cả cảnh quan rực rỡ theo. Sự trằm trồ không ngớt, có người cho rằng còn đẹp hơn cả Tiên Nữ Hằng Nga. Theo hầu Công Chúa là hai hầu nữ cũng xinh đẹp tuyệt trần. Điều khác lạ là hai Hầu Nữ không yểu điệu chút nào. Mà là hai Nữ Tướng, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Điều nầy làm tăng thêm vẽ quí phái của Công Chúa. Mười Chàng Thái Tử vừa nhìn thấy Công Chúa, thời quả tim như muốn ngừng đập.

 

Tiếng trống hồi thứ nhất. Mười Thái Tử đứng cách xa nhau. Để cho Công Chúa lựa chọn. Người ta thấy Công Chúa không để ý gì đến mười chàng Thái Tử kia. Mà đang chấp tay cầu nguyện. Công Chúa vái. Hùng Vương cái gì cũng biết trước mau đến rước em về Nam. Lời thầm vái vừa xong Thời nghe trên không, tiếng nhạc quen thuộc trổi lên. Phụng Cơ biết đó là tiếng nhạc của các Tiên Nữ. Công Chúa nhìn lên đám Mây, thời thấy Quốc Tổ Hùng Vương xuất hiện. Công Chúa mừng quá sít chút nữa thời hét lên nhưng kèm hãm lại được.

 

Hai Hầu Nữ nhìn thấy người đàn ông mặt áo Long Bào uy nghi tuấn tú đứng trên mây từ từ hạ xuống, lại nhìn thấy Công Chúa mừng rơi nước mắt. Thời đoán biết người mặt áo Long Bào kia chính là Vua Hùng Quốc Vương Đại Nam Nước Văn Lang đã xuất hiện. Cuộc diện thay đổi hẳn khi Quốc Tổ Vua Hùng xuất hiện. Sánh lễ dâng lên chật cả sân, hào quang Châu Báu ngọc ngà lấp lánh. Còn nhiều hơn số Châu Báu những người đến cầu hôn. Nhìn thấy số Châu Báu Ngọc Ngà. Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi lóa cả mắt.

 

Quốc Tổ Vua Hùng bước tới người ngồi chính giữa thưa:

   Tuy con đến trễ nhưng cũng đúng lúc, đúng lễ nghi mà nhạc phụ, Quốc Vương đã đề ra. Con xin đón rước Công Chúa về Nước Văn Lang.

 

Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi nghe ba tiếng Nước Văn Lang thời giật cả mình. Hết bất ngờ nầy sang bất ngờ khác, chưa biết xử trí ra làm sao.

 

Nói về Công Chúa chỉ chờ có thế liền chạy đến nắm lấy tay Quốc Tổ Vua Hùng. Quốc Tổ đưa Công Chúa lên kiệu, kiệu Phụng bay lên Mây. Công Chúa liền huýt sáo. Con Ngựa Thần từ trong chuồng phóng ra bay lên mây theo Công Chúa. Chừng đến khi nghe mười chàng Thái Tử, hốt hoảng la lên cướp cướp, thời đám mây đã mờ dần trong ốm nắng của hoàng hôn.

 

Đế Lai nói:

   Ý Trời, tất cả là ý Trời.

 

Đế Hậu nói:

   Ý trời cái gì. Hai đứa nó đã yêu nhau từ lâu rồi.

 

Đế Lai ngơ ngác nhưng rồi cũng làm thinh. Đế Lai tự nói một mình, nếu thế thời càng hay chớ sao.

 

Đế Hậu Nương Nương nói:

   Còn mười Chàng Thái Tử kia thời giải quyết sao đây?

 

Đế Lai nói:

   Còn giải quyết gì nữa. Cả mười người mà không giữ nổi Công Chúa, thua một người, để cho người ta cướp mất, còn thưa kiện gì nữa.

*********

 

Hết phần 1 chương 20 mời xem tiếp phần 2 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

Xem kinh giáo mà tâm hồn trẻ hóa

Đầy ly kỳ trong cuộc sống thần tiên

Ôi cuộc sống tình duyên đầy phong phú

Đẹp làm sao ôi cái đẹp vô biên.

 

 

 

CHƯƠNG 20

 

PHẦN 2

 

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI

 

Từ ngày Công Chúa về Đất Đại Nam Nước Văn Lang, trở thành Vương Mẫu Quốc Hậu. Thấy Đất Văn Lang quả nhiên trù phú, thảo nào ai cũng muốn chiếm cho bằng được. Nhất là Đất Lãnh Nam, sông núi kỳ bí ngọa Hổ tàng Long. Hổ nằm Rồng ẩn, khí Thiên sông núi tỏa lên như bảo bọc cho con dân Âu Việt, Lạc Việt. Quốc Hậu Nương Nương lấy làm mừng và biết rằng Con Rồng Cháu Tiên sẽ làm chủ Địa Long nầy. Tuy là thân Quốc Hậu Chí Tôn Thiên Hạ nhưng lại coi Dân thương Dân như con ruột của mình. Nhân từ độ lượng ít ai hơn.

 

Quốc Hậu Nương Nương giúp Chồng mở mang bờ cõi, xây dựng Đất Nước. Dạy cho hàng nữ lưu, nâng cao tay nghề chăn Tằm dệt Cửi, sáng tạo ra nhiều mẫu mã gấm vóc lụa là, màu sắc rực rỡ. Quốc Hậu Nương Nương là phụ nữ hiện đại, giúp Chồng từ việc nhà cho đến cả việc Nước, có một không hai ở thời đại phong kiến Thần giáo, thời Chủ Nghĩa Độc Quyền Vua Chúa. Đất Nước Văn Lang là Đất Nước đổi mới văn minh, ở lãnh vực xã hội, những gì Nam giới làm. Thời phụ nữ cũng được phép làm. Đó là Hiến pháp, Luật pháp Văn Lang cho phép. Đó là lĩnh vực xã hội. Còn lĩnh vực gia đình thời lại một chuyện khác. Thuộc về Đạo Luật Thiên Chức mà Đức Cha Trời đã ban. Đạo làm Chồng, làm Vợ. Đạo làm Cha, Đạo làm Con. Đạo làm Anh làm Chị. Đạo làm em.

(Xem Bộ Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa Sẽ Rõ).

 

Thời đại mà phụ nữ làm được tất cả thời cuộc sống gia đình, xã hội, Tổ Quốc, mới tiến bước trên con đường văn minh dân giàu nước mạnh. Tất cả mọi sự hoạt động, mọi sự phát triển tiến lên xây dựng quê hương đất nước thời phải có bàn tay của Nữ giới đóng gốp công lao. Một Đất Nước giàu mạnh là một Đất Nước có nhiều tần lớp phụ nữ tài đức, vừa đảm đang được việc nhà, vừa đảm đang việc Nước. Đảm đang nhiều trọng trách. Những phần ngành quan trọng của Đất Nước. Trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Có cả những địa vị đỉnh cao của xã hội. Nhưng phải ở lĩnh vực nhân quyền dân chủ, được Công Chúng tín nhiệm bầu xét mới hợp lệ. Theo Hiến pháp, Luật pháp cho phép của Nước Văn Lang. Cạnh tranh Bình Đẳng hợp pháp giữa Nam giới và Nữ giới. Còn tiến thân theo kiểu mưu mô thủ đoạn. Cậy thế ỷ quyền thời là mối họa tai hại cho đất nước mà thôi.

 

Một Dân Tộc văn minh, không chỉ có Nam giới là tất cả. Mà có cả giới Nữ cọng tác. Nam - Nữ. Nam Giới, Nữ Giới song hành, phát triển Đất Nước, xây dựng Tổ Quốc, bảo vệ Đất Nước, chống giặc ngoại xâm. Đó là tính ưu việt của Hiến pháp, Luật pháp Văn Lang. Mà các nước khác ở vào thời đại ấy không bao giờ có. Không phải sự ngẩu nhiên có được sự Độc Lập kéo dài ở Niên Đại Hùng Vương 2.622 năm ở thời giữ nước. Cọng thêm 79 năm ở thời dựng Nước là 2.701 năm. Trên toàn thế giới không có Niên Đại nào ở vào thời kỳ ấy, giai đoạn ấy, kéo dài Độc Lập Niên Đại lâu đến thế. Sự Độc Lập kéo dài Niên Đại Hùng Vương đều có nền tản cơ sở của nó. Nếu không vì có sự thất truyền nền Văn Hiến Quốc Đạo Văn Lang thời Dân Tộc Việt Nam đâu phải chịu cảnh nô lệ hơn nghìn năm.

 

Hiến Pháp Văn Lang là Hiến Pháp bình đẳng. Bình Đẳng Nam giới, Nữ giới. Không có sự trọng Nam khinh Nữ hay trọng Nữ khinh Nam. Một xã hội mà trọng Nam hơn trọng Nữ. Hay trọng Nữ hơn trọng Nam. Thời xã hội đó chưa phải là xã hội văn minh. Xã hội Văn Lang là xã hội Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý mới thật sự là Vua. Một Pháp Vương Hiến pháp không thay đổi trước sau như một. Mãi mãi trường tồn theo thời gian, song song với Luật pháp và Công Lý. Con đường hôn nhân giữa Nam và Nữ ở lĩnh vực tự do, tự nguyện. Nam, Nữ có quyền được lựa chọn người mình yêu và sự chung thủy vẩn được tôn vinh ca ngợi hàng đầu, báu vật vô giá của tình yêu và Quốc Hậu là mẩu mực cho sự tình yêu chung thủy, thủy chung ấy.

*********

 

Hết phần 2 chương 20 mời xem tiếp phần 3 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 20

 

PHẦN 3

 

LỜI DI CHÚC TRƯỚC KHI TỪ BIỆT CÕI TRẦN CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

 

Cuộc đời vì Nước, mãi vì Non

Trăm tuổi có dư chưa an nhàn

Kia Kìa Dân Chúng ôi còn khổ

Vẩn còn hộ đói khổ lầm than.

 

Quốc Tổ Vua Hùng lúc nào cũng lo cho Dân cho Nước bận rộn cả đời, không có thời gian an nhàn. Dân vui là Quốc Tổ vui. Dân khổ là Quốc Tổ khổ, sự sống của Dân là sự sống của Quốc Tổ. Nhìn Dân Chúng no cơm ấm áo thời lòng ta vui sướng biết bao. Dân Chúng khổ lẽ nào ta sướng thời còn chi Đức tánh thương Dân. Suốt 79 năm ở ngôi Quốc Vương. Quốc Tổ Vua Hùng không những lo cho dân giàu về vật chất mà còn lo cho Dân giàu về Đạo Đức Chính Nghĩa tinh thần. Vì Quốc Tổ hiểu rõ sự sống của con người là sự sống của Linh Hồn, lẩn sự sống của thể xác, vật chất nuôi thể xác, đạo lý nuôi Linh Hồn. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước Đạo Đời là một Đạo trong Đời, Đời trong Đạo. Tốt Đời thời đẹp Đạo. Tốt Đạo thời đẹp Đời. Tinh Thần vật chất song đôi tiến tới Văn Minh, xã hội Chân Thiện mỹ, xã hội Tiên Thánh, xã hội Dân giàu Nước mạnh, Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh.

Kìa Non Nước thay da đổi thịt

Giàu từng ngày rừng rực ấm no

Đời nở hoa, ôi mùa xuân Tổ Quốc

Xuân tâm hồn, xuân truyền thống Ông Cha.

 

Cuộc sống xã hội Văn Lang, không những ấm no, mà còn tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do đua tài đua sắc, làm giàu đẹp cho xã hội, làm giàu đẹp cho Nước cho Non. Cho bản thân, gia đình rạng danh dòng họ.

Đàn Chim tung cánh tự do

Bay trong hạnh phúc ấm no thái bình

Xuân Non xuân Nước xuân Tình

Xuân Trời xuân Đất xuân mình xuân ta.

 

Nước Văn Lang ngày càng mở rộng. Dân chúng khắp nơi xin đến định cư, làm ăn sinh sống càng về sau càng đông.

Đất lành Chim đậu có sai chi

Văn Lang cuộc sống thật diệu kỳ

Thiên Đàng Cực Lạc nơi trần thế

Rực rỡ Trời Nam, rực sử thi.

 

Do tài năng Đức Độ. Tận tâm tận lực lãnh Đạo đất nước. Đưa Đất Nước Văn Lang càng ngày càng ấm no phồn thịnh khí thế bừng lên sức sống mảnh liệt mạnh mẽ, sáng tạo ra nhiều gấm vóc lụa là màu sắc rực rỡ. Nhất là nghề rèn đúc tinh xão, hoa văn sống động, phải kể đến nền Văn Minh lúa nước, trồng trọt, chăn nuôi có một không hai, không có một đất nước nào sánh kịp.

 

Quốc Hậu ở với Quốc Tổ 5 năm thời sanh con, sanh ra con đàn cháu đống. Con trai lớn Lâm Lang, Hùng Quí Lân, sau nầy lên ngôi Quốc Vương thay cha trị vì Thiên Hạ. Mùa xuân sắp qua, mùa hạ sắp đến gần. Quốc Tổ Hùng Vương triệu tập hết thảy quần Thần Dân Tướng. Vào ngày 10 tháng 3 năm ẤT MÙI. Ngày mà Quốc Tổ từ biệt cõi trần.Trả lại xác trần về Trời. Ngày ấy cảnh vật buồn hiu. Hoa đang khoe sắc đi vào héo rụng. Chim chẳng muốn bay, thú chẳn muốn ăn. Như linh cảm Mặt Trời Trí Huệ, Chánh giác sắp lặng. Đấng đại từ đại bi. Lập Quốc, trị Quốc bằng con đường Chánh giáo. Đạo Pháp Quốc Đạo Chính Nghĩa Dân Tộc. Trên bực cao Quốc Tổ vẩn uy nghi như ngày nào. Chiếc áo Rồng lung linh sống động như muốn nghe từng lời Quốc Tổ. Quân Thần Dân chúng tuy không tiếng khóc nhưng nước mắt cứ rơi rơi mãi ước nhầm cổ áo.

 

Lời Quốc Tổ trầm hùng van dội khắp Núi Sông đều nghe thấy từng lời:

   Hỡi Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt. Từ khi Quân Dân theo ta dựng nước đến nay 84 lần xuân đến 84 lần xuân đi. Với năm tháng dài như thế, tình Quân Dân như Cá với Nước biết bao nhiêu là tình nghĩa đậm đà thắm thiết, không thể nói vài lời cho hết được. Giờ đến lúc ta phải chia tay với Quân Dân mà về Trời. Vì Đức Cha Trời đã gọi, ta không thể ở lại chốn nhân gian lâu hơn nữa, với lý do là vì ta Chí Tôn Thiên Đế chủ quản các tần Trời. Ngôi Chí Tôn Thiên Đế, không thể trống mãi được. Trước khi ta về Trời ta có đôi lời tâm huyết truyền dạy căn dặn Quân Dân.

 

   Khi ta về Trời, thời Quân Dân phải hết lòng thờ phụng Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ. Hai Đấng tối cao Linh Thiên vũ trụ. Đấng Cha Trời là Đấng Chủ Quản thế giới, Linh Hồn vũ trụ. Đấng Công Bằng vũ trụ cũng là Đấng giáng họa, ban phước cho mỗi Dân Tộc, cho mỗi Đất Nước. Đấng tối Đại Linh Thiên, không có Đấng nào Linh Thiên hơn nữa. Bách Tộc Văn Lang Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt phải đặc hết niềm tin vào Đức Cha Trời, sẽ được Đức Cha Trời đùm bọc che chở, khai mở trí huệ, giữ vững chủ quyền, Độc Lập hàng nghìn năm.

 

   Nếu Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt xao lãng niềm tin tôn kính Đức Cha Trời nghe theo tà Ma ngoại Đạo. Thời Đất Nước sẽ đi vào Đại Loạn. Nền Quốc Đạo mất. Thời Dân Tộc Văn Lang trở thành Dân Tộc nô lệ, ngoại xâm sẽ từng bước từng bước nuốt lần nuốt lần nước Văn Lang. Nhất là những phần đất đai phía Bắc Nước Văn Lang. Không những mất lần đất đai mà còn mất lần Dân Tộc Văn Lang, ở những vùng đất mà giặc ngoại xâm đã nuốt lần nuốt lần đất Văn Lang. Mỗi lần con cháu Văn Lang tạo ra cảnh nồi da nấu thịt, là mỗi lần ngoại xâm, xâm lấn biên cương hàng chục dặm đất đai.

 

   Địa Mẫu Âu Cơ, Mẹ Trời là Chúa Tể cai quản thế giới vật chất vũ trụ. Sự giàu của mỗi Bộ Lạc, Bộ Tộc, đều nhờ vào Quyền lực của Mẹ Trời ÂU CƠ. Đức Mẹ Âu Cơ là Đức Mẹ tối Linh Thiên vũ trụ, chỉ cần cảm nghỉ đến Mẹ, là Đức Mẹ chiếu cố phù hộ ngay. Những phát minh sáng kiến trong khoa học, phần lớn là do Đức Cha Trời hộ lực khai thông. Thành tựu khoa học vật chất. Cũng thành tựu trong sự tu luyện ngộ Đạo, Đắc Đạo, Thành Đạo. Đều có bàn tay nân đở của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ.

 

   Ta sanh xuống chốn nhân gian, là để nói rõ nguồn gốc vũ trụ. Nguồn gốc Linh Hồn, nguồn gốc Nhân Loại, nguồn gốc Cha Trời, Mẹ Trời và Quyền năng tối cao của Đức Cha Trời Mẹ Trời. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng chỉ là con Cháu của Đức Cha Trời Mẹ Trời mà thôi. Ta đem lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân, lời dạy của Địa Mẫu Âu Cơ truyền xuống chốn nhân gian. Để cho Nhân Loại trở về với Cội với Nguồn, đến với Đấng ông Cha. Đấng tạo lập lên vũ trụ sanh ra Nhân Loại con người. Ta làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, lập lên Đất Nước Văn Lang, để sau nầy con Cháu Văn Lang làm chủ Địa Long hình chữ S. Thánh Địa Lảnh Nam Linh Thiên siêu việt nầy, là chỗ khai lập Đại Đạo Đại Đồng sau 5 nghìn năm nữa. Cũng là Thánh Địa Linh Thiêng bảo bọc Nhân Loại con người sống sót ở cuối tiểu kiếp thứ 9 sang qua tiểu kiếp thứ 10.

 

   Nay ta giao Địa Long Thánh Địa nầy cho Quân Dân Bách Việt gìn giữ. Trong tương lai dù cho gặp hoàn cảnh khó khăn nào. Dù cho thịt nát xương tan, cũng phải giữ gìn không để mất, sau năm nghìn năm ta sẽ trở lại chuyển pháp luân lần hai Thiên Ấn trở lại Thiên Bút ra đời. Những Linh Hồn thật sự vì Non vì Nước Hồn Trung Kiên. Hồn Tiết Liệt, Nam Nữ. Ta sẽ cho Chư Thiên tiếp rước Linh Hồn về Trời, sống trên các cõi Châu Báu Thiên Đàng Cực Lạc. Chỉ trừ những kẻ đấu tranh cho bè Đảng, bè Phái. Không phải vì Non Sông Tổ Quốc, không phải vì Đồng Bào Dân Tộc. Mà chỉ vì quyền lực của bè Đảng, vì tư lợi riêng làm hại Đồng Bào Dân Tộc.

 

   Những kẻ tôn thờ ngoại xâm. Tôn thờ ác Đạo, vùi lấp truyền thống Dân Tộc. Bỏ Cội bỏ Nguồn. Dù trung hiếu cho cách mấy. Tiết Liệt cho cách mấy. Cũng chỉ là trung với bè Đảng mà thôi. Và những kẻ ấy là những anh hùng lạc Đạo sa đọa ngập chìm trong con đường ác. Mất Thân người khó mà đầu thai trở lại làm người, sự trung thành ấy chỉ đưa nhau xuống Địa Ngục. Theo Luật nhân quả mà thọ lảnh quả báo.

 

   Sau năm nghìn năm nữa. Từ Chủ Nghĩa Độc Quyền sẽ chuyển sang Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Chủ Nghĩa Đa Nguyên chuyển hóa lên Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thời Đại của Chủ Nghĩa Đa Nguyên là thời đại Dân Chủ nhân quyền Đa Đảng sống theo Hiến pháp, Luật pháp, khác với Chủ Nghĩa Độc Quyền sống theo Hiến pháp ngụy tạo Vua Chúa. Tuy là thời kỳ Đa Đảng. Nhưng Đảng nào hết lòng vì Dân vì Nước sẽ được Nhân Dân ủng hộ, không đánh mất truyền thống Dân Tộc, phát huy truyền thống Dân Tộc. Thời Đảng đó gọi là Chánh Đảng, sẽ được Cha Trời Mẹ Trời gia hộ. Hồn Thiêng Dân Tộc, Khí Thiêng sông núi ủng hộ che chở.

 

   Ý Trời đã thế, thời xã hội Nhân Loại sẽ chuyển theo Huyền Cơ theo Thiên Ý Cha Trời. Đó là ta nói năm nghìn năm nữa mới tới. Còn hiện tại bây giờ. Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt phải tiến lần về Nam, đường Núi, đường Sông, đường Đồng Bằng, đường Biển. Cho đến khi hoàn toàn làm chủ Địa Long mới thôi. Hôm nay hình thể bụng Địa Long đã lộ dần. Do lượng phù sa hàng năm, do Nước mang đi bồi đắp lần ra biển. Trời sanh khí. Đất sanh Linh. Khí - Nước - Đất giao hóa khởi hình, anh hùng Hào Kiệt mọc lên như nấm. Con Cháu mai sau Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt, mấy mươi Dân Tộc anh em trổ hoa trí tuệ. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng như vần Thái Dương tỏa sáng khắp trời Đất, khắp Năm Châu Bốn Biển.

 

   Hôm nay Nhân Loại toàn thế giới tuổi thọ trung bình là 110 tuổi, thọ là 130 tuổi yểu là 90 tuổi. Đó là nói người thường không tu tiên, tham thiền luyện khí nhập định. Còn những bật tu thiền luyện khí nhập định. Thời tuổi thọ kéo dài đến vài trăm năm. Sau năm nghìn năm ta trở lại chốn Nhân Gian. Lúc ấy Nhân Loại tuổi thọ trung bình là 60 tuổi, thọ 80 tuổi, yểu 40 tuổi. Và chỉ còn năm nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ 9. Chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 10. Càng về cuối tiểu kiếp. Động Đất khắp nơi. Nước dân khắp chốn. Mưa to bão lớn kinh hoàng. Nhiệt độ tăng cao thiêu đốt. Nhiệt độ hạ thấp sự sống khó mà tồn vong, số phận của Nhân Loại khó mà tồn tại được nhiều. Những Linh Hồn tiến hóa đến chỗ thông Linh hướng Thiện. Theo con đường Đạo Đức Chính Nghĩa, sẽ được tiếp rước siêu sanh về Trời. Thiện Ác siêu đọa rẽ đôi. Những Linh Hồn còn nhiều ác tính, đều đọa lạc về cõi âm phủ, sống trong thế giới tối tăm đói khổ. Chờ đợi hàng triệu năm, Nhân Loại ở tiểu kiếp thứ 10 sanh con đẻ cháu đông. Thời mới có dịp đầu thai trở lại dương gian để làm người, tiếp tục cuộc hành trình tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

 

   Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Bách Tộc Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Nền Hiến pháp Văn Lang là thuyền lớn, cầu lớn. Bắc qua sông mê, đến bờ giác, ai cũng có thể đi được. Qua sông mê không mấy khó khăn phải nói là rất dễ dàng. Đời trong Đạo, Đạo trong Đời, theo bước Cha ông trở về vũ trụ.

 

   Hỡi Quân Dân Bách Tộc Văn Lang. Chúng ta là dòng giống Tiên Rồng. Con Cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Bổn phận con Cháu Tiên Rồng là đẩy lùi cái ác duy trì cái thiện, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Cha Trời đã dạy chúng ta tiến về Nam làm chủ Địa Long. Cha Trời đã kêu ai thời người ấy dạ. Cha Trời đã cho ai thời người ấy hưởng, vì giang sang vũ trụ nầy là do Tổ Tiên, Cha Trời tạo lập. Ba Con Chúa Quỷ chúng đã chiếm giữ Địa Long hàng triệu triệu năm. Chúng gieo tan tóc chết chóc cho con người, hết triệu năm nầy sang triệu năm khác. Tội ác của chúng không thể nào kể xiết. Nhưng không ai diệt nổi chúng, vì chúng đã đạt đến cảnh giới pháp thuật Thần Thông ghê gớm. Mưu mô Quỉ quyệt vô cùng, biến giã thành chân che mắt cả Thần Thánh. Huống chi chỉ là người thường tục, thời chúng lừa gạt còn dễ hơn nữa. Ba Con Chúa Quỷ pháp thuật Thần Thông ghê gớm ấy. Chúng chỉ thua gươm Thiên trí huệ Chánh Đẳng Chánh giác của Linh Hồn con người. Ánh sáng của Chánh Đẳng Chánh giác.

Một là: Pháp Tạng Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Hiến pháp, pháp Tạng vũ trụ.

Hai là: Luật Tạng vũ trụ. Nhân quyền Bình Đẳng. Những quyền Thiêng Liêng mà Cha Trời đã ấn chứng di truyền cho mỗi con người, không có quyền tước đoạt hoặc ngăn cấm những quyền thiêng liêng ấy. Bất khả xâm phạm.

Ba là: Ánh sáng Chính Nghĩa, ánh sáng Đạo Đức Chân Thiện. Phật Thánh Tiên, Thiên Tạng vũ trụ, ánh sáng Chủ Nghĩa Đại Đồng, Công Bằng xã hội.

 

   Ba ánh sáng Chí Tôn Tam Bảo Chính là ba ánh sáng của Chánh Đẳng, Chánh Giác, ánh sang cứu thế. Ba con Chúa Quỷ chúng rất sợ ba ánh sáng Chánh Đẳng, Chánh Giác nầy. Về thời mạc pháp Tà Ma ác quỷ chúng giã tạo ra ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác che mắt Thần Thánh, lừa gạt Thiên Hạ, dẫn dắt Thiên Hạ vào con đường tội lỗi. Gươm Thiên Đại Huệ Chánh Đẳng Chánh giác xuất hiện. Khi xuất hiện liền tỏa ra ba Đạo hào quang, hiện ra vô số Mặt Trời. Mặt Trời Hiến Pháp Chính Nghĩa. Mặt Trời Luật Pháp Chính Nghĩa. Mặt Trời Đạo Đức Công Lý Chính Nghĩa. Thi nhau tỏa sáng thiêu rụi Tà Ma ác quỷ. Làm cho chúng tiêu tan sức lực. Không còn đủ sức thị hiện Thần Thông, buôn Thần bán Thánh. Làm hại Nhân Loại con người.

 

   Tuy chúng ta đã tiêu diệt ba con Chúa Quỷ và bè đảng Yêu Tinh của chúng. Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng yêu quái đã chết mà không làm hại con cháu chúng ta. Cái chết của chúng chỉ là thể xác. Còn Linh Hồn của chúng. Một số ẩn núp hang sâu, dưới tán cây Cổ Thụ lớn. Còn số đã bay dạt về Phương Tây. Không bao lâu chúng nó sẽ hoàn Hồn thông linh trở lại. Hồn chúng nó lưu vong qua nhiều thuộc địa. Tiếp tục kết bè kết đảng với nhiều yêu Tinh khác. Và chúng không bao giờ quên mối thù Con Cháu nhà Trời tiêu diệt chúng. Chúng sẽ đầu thai Đất Bắc tạo lập lên quyền thế, chờ cơ hội thuận lời là tiêu diệt Nước Văn Lang. Tiêu diệt con cháu chúng ta. Chúng chờ con cháu chúng ta quên đi Nguồn Cội là chúng đầu thai vào làm con cháu, Của con cháu chúng ta, gây ra cảnh nồi da nấu thịt. Đồng Bào anh em tàn sát lẩn nhau. Hồn ba con Chúa Quỷ chúng thấy Quân Dân Văn Lang. Hết lòng thờ phụng Tôn Thờ Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Tôn thờ Địa Mẫu Âu Cơ. Ba Hồn con Quỷ đã bỏ trốn xa Nước Văn Lang. Hồn Mộc Tinh, Ngư Tinh đã trốn chạy về Phương Tây. Hồ Tinh lòng tham vọng dã tâm rất lớn, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt Địa Long hình chữ S. Nên không chạy trốn về Phương Tây mà chỉ ẩn mình trốn ở Đất Bắc. Ba con Chúa Quỷ Hồn chúng không đầu thai trở lại Căn Cội của chúng mà chúng sẽ đầu thai làm người, ăn gan uống máu con người. Chúng hành hạ con người, chúng biến con người làm nô lệ cho chúng. Hồn Cáo Hồ Tinh Chín đuôi có cánh, luôn luôn chờ cho Dân Tộc Văn Lang. Quên đi nòi giống Tiên Rồng. Quên đi Nguồn Cội. Đánh mất truyền thống dân tộc, xu thế ngoại ban. Đây là cơ hội cho Hồ Tinh đầu thai khởi động bộ máy chiến tranh. Dẩn con Cháu Văn Lang vào cảnh nô lệ, vào cảnh nồi da nấu thịt. Văn Hóa Cội Nguồn mất. Thiên Ấn tan biến chẳng còn thời con cháu Văn Lang khốn khổ hàng năm.

 

   Hởi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc Văn Lang. Dù ba con Chúa Quỷ chúng tài đến đâu. Thần Thông đến đâu. Cũng không thoát khỏi tai mắt của Trời. Vì Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu là hai Đấng tối cao Chúa Tể vũ trụ. Quyền năng vô hạn sự hiện thân của Đức Tổ Tiên. Nếu chúng ta không rời bỏ Cội Nguồn. Con Cháu của chúng ta không rời bỏ Cội Nguồn. Thờ phụng Tổ Tiên. Cha Trời Lạc Long Quân. Địa Mẫu Âu Cơ, theo Văn Hóa Cội Nguồn mà hành trì. Thời Tà Ma ác Quỷ cũng khó mà làm gì được.

 

   Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc Văn Lang phải tuyệt đối nhớ lời ta dặn. Dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng không được bỏ Cội bỏ Nguồn. Đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn, Nòi giống Rồng Tiên, đánh mất truyền thống dựng Non dựng Nước.Thời coi như mất tất cả. Cảnh lệ thuộc ngoại ban, cảnh nô lệ ngoại ban, cảnh nồi da nấu thịt, nội chiến triền miên không sao tránh khỏi. Đã đến giờ ta từ biệt cõi Trần, từ biệt Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc Văn Lang yêu mến.

 

Quốc Tổ phất tay từ biệt. Nhị xác thần Quốc Tổ thoát ra khỏi thể xác phàm trần, hào quang rực rỡ. Nơi chốn nhân gian, Chư Thiên trổi nhạc nghe văng vẳng. Thuyền Rồng đã đến, Quốc Tổ bay lên không trung hạ chân xuống Chân Mây vẫy tay thay cho lời vĩnh biệt Quân Dân cả Nước.

*********

 

Hết phần 3 chương 20 mời xem tiếp phần 1 chương 21 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 21

 

PHẦN CUỐI  PHẦN 1

 

THỊNH - SUY

 

Từ ngày Quốc Tổ về Trời. Thái Thượng Quốc Mẫu, còn ở lại chốn nhân gian, tiếp tục lãnh đạo Đất Nước. Khi ấy Hùng Quí Lân con cả Quốc Tổ lên ngôi vương được ba năm. Hùng Vương đời thứ 2. Trị Quốc không bao lâu, thời Đàn voi có sự đột biến. Nguyên đàn voi trăm con, có một con không nghe lịnh Hùng Vương. Có ý phản lại Bách Tộc Văn Lang. Vua Hùng Vương đời thứ hai tức giận ra lịnh đem chém trước Bách Tộc Văn Lang trị cái tội bất trung, máu loang đỏ thắm như nhắc nhở cho những kẻ ăn ở hai lòng.

 

Niên Đại Hùng Vương tiếp nối nhau trị vì Thiên Hạ được 41 đời. 23 đời Thượng Hùng Vương. 18 đời Hạ Hùng Vương. Kéo dài được 2.701 năm. Thời Dựng Nước 79 năm Thời Quốc Tổ. Thời Giữ Nước 2.622 năm thời con cháu.

 

Ở thời kỳ Thượng Hùng Vương. Đời Hùng Vương thứ 13 sang đời Hùng Vương thứ 14. Có giặc Thượng Tây Hạ. Giặc Hồ Xương kéo đến xâm lược Tây Bắc Văn Lang. Nhưng bị Quân Văn Lang Con Rồng Cháu Tiên đánh bại, vùi lấp quét sạch nơi trận địa, ngoại xâm khiếp vía kinh hồn.

 

Nước Văn Lang là một Đất Nước hưng thịnh, vô cùng béo bở làm cho các thế lực ngoại ban, thèm muốn không từ một thủ đoạn âm mưu nào, miển sao chiếm Đất lấn Đất nuốt lần Nước Văn Lang. Cả miền Bắc nước Văn Lang Tây Bắc và Đông Bắc, các thế lực ngoại xâm, xâm lược càng về sau càng quy mô lớn. Chúng nuôi mộng xâm lược luôn luôn chờ cơ hội. Nước Văn Lang là một Đất Nước có nhiều nền Văn Minh lớn.

1: Nền Văn Minh Hội Họa, Giao Tiếp.

2: Nền Văn Minh Khai Thác, Tài Nguyên.

3: Nền Văn Minh Rèn Đúc, Dụng Cụ.

4: Nền Văn Minh Lúa Nước.

5: Nền Văn Minh Quốc Đạo Chính Nghĩa.

 

Với lòng tham vọng của các thế lực ngoại ban. Ngoài Non Sông Đất Đai trù phú, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên ưu đãi, còn năm nền văn minh trên, cọng thêm nền văn minh gốm, sứ. Vì chiến tranh thường xảy ra. Các thế lực ngoại xâm, xâm lược, càng về sau càng quy mô lớn. Làm cho nền Văn Minh Văn Lang chậm Nguồn phát truyển. Nước Văn Lang càng lúc càng thu hẹp càng lúc càng lâm nguy. Khi ấy Nước Xích Quỷ đã rơi vào tay giặc phương Bắc, coi như Nước Văn Lang đã mất đi một phần ba, mà còn mất thêm nữa.

 

Khi ấy Tây Văn Lang. Thục phán là cháu 20 đời của Thục Lao. Bà Cố của Thục phán, là Công Chúa Hùng Vương đời thứ 15 Hùng Triều Vương, Cảnh Chiêu Lang. Thục Phán thấy Hùng Duệ Vương không có con trai, lại bỏ bê chính sự, nịnh Thần lộng hành, không sớm thì chầy cũng bị ngoại xâm nuốt chửng. Nghe Vua Hùng chuẩn bị nhường ngôi cho con rễ. Tức là Tản Viên Sơn Thánh (Nguyển Tuấn). Thục Phán tức giận, huy động Chín Chúa khắp Tây Văn Lang. Chín Chúa Tây Văn Lang là cháu trên 20 đời của Tây Thục Vương, huy động 30 vạn quân kéo về thành Văn Lang ép Vua Hùng nhường ngôi.

 

Hùng Duệ Vương có trao binh quyền cho Tản Viên Sơn Thánh chống trả lại Thục Phán. Tản Viên Sơn Thánh nghe tin Thục Phán vô tình gặp Rùa Thần. Rùa Thần dẩn Thục Phán đến hang động bí mật. Nơi Quốc Tổ Vua Hùng luyện Bảo Kiếm. May thay nơi đây còn sót lại bí quyết luyện thép của Quốc Tổ Vua Hùng và Thục Phán đã luyện được thép thành công. Thục Phán cho người rèn đúc ra kiếm, ra tên vô cùng lợi hại. Tản Viên Sơn Thánh, NguyễnTuấn biết chống trả cũng không lại, lại gây ra cảnh tương tàn nồi da nấu thịt, sò hến đánh nhau ngư ông đắc lợi. Ngoại xâm chính là ngư ông. Chờ thời cơ là hốt sạch, xóa sổ nước Văn Lang, Nguyển Tuấn thấy rõ nguy cơ mất nước xảy ra. Khi anh em tương tàn nồi da nấu thịt. Chi bằng khuyên Vua Hùng nhường ngôi Quốc Vương cho Thục Phán.

*********

 

Hết phần 1 chương 21 mời xem tiếp phần 2 chương 21 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 21

 

PHẦN CUỐI  PHẦN 2

 

THỜI MẠT PHÁP - MẠT VẬN

 

Thục Phán lên ngôi Quốc Vương. Niên Đại Hùng Vương kết thúc. Chuyển sang niên hiệu An Dương Vương. Thời Đại Văn Lang kết thúc. Chuyển sang thời đại Âu Lạc. Cũng chính là lúc con cháu Tiên Rồng rơi vào thời mạt pháp mạt vận. Mặt Trời Chính Nghĩa không còn, màn đêm bao phủ Con Cháu Tiên Rồng.

 

AN DƯƠNG VƯƠNG trị vì Thiên Hạ 79 năm. Thời bị TRIỆU ĐÀ từ lâu chiếm lĩnh Địa phận Nước Xích Quỷ. Tiến quân tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG. Thành Cổ Loa rơi vào tay giặc.

 

Khi Thục Phán lên ngôi Quốc Vương, lúc ấy Bắc Văn Lang Nước Xích Quỷ đã rơi vào tay giặc từ lâu. Trở thành mảnh đất chiến tranh, tranh giành của nhiều thế lực. Như Thục - Tần - Ngô - Sở - Triệu - Hán - Ngụy - Tấn. Đất Bắc nhà Chu đi vào giai đoạn kết thúc. Chiến tranh, tranh giành thuộc địa càng lúc càng dữ dội.

 

Khi Thục Phán lên ngôi Quốc Vương lập nước ÂU LẠC. Bắc Văn Lang, Nước Xích Quỷ đã rơi vào tay quân giặc Tấn. Quân giặc Sở cắt đôi Giao Chỉ thành thế Đông Tây, Cữu Chân, Nam Hải, Đông Hải, Hợp phố. Cọng thêm nữa phần đất Giao Chỉ phía Đông, do quân giặc Sở đô hộ chiếm đóng. Uất Lâm - Thương Ngô - Nhật Tây - Nhật Nam. Cọng thêm nữa phần đất Giao Chỉ phía Tây. Do quân giặc Tấn đô hộ chiếm giữ. Dưới ách thống trị của giặc ngoại xâm. Bách Tộc Văn Lang Âu Việt - Lạc Việt - Mân Việt - Dương Việt -  Điền Việt - Hải Việt - Sơn Việt - Trung Việt - Hoa Việt - Đông Việt - Tây Việt v.v… gọi chung là Bách Việt Văn Lang, ở vào giai đoạn Hạ Hùng Vương từ đời Hùng Vương thứ 11 đến thứ 18.

 

Dưới ách thống trị Quân Tấn, Quân Sở, Bách Việt Văn Lang vô cùng khốn khổ. Chúng ra sức vơ vét của cải phục vụ cho chiến tranh. Đất nước Xích Quỷ Bắc phần Văn Lang, vô cùng trù phú là miếng mồi béo bở tranh giành của nhiều thế lực. Vì thế giặc Tấn, bị quân Triệu, quân Hán, quân Ngụy, kéo đến tấn công. Quân Tấn bị tiêu diệt. Giặc Hán, giặc Triệu, giặc Ngụy chia nhau chiếm giữ. Bách Việt Văn Lang lại rơi vào cảnh khốn khổ khác. Hổ chết thời sói vào Ma tiêu thời Quỉ đến. Chúng không những vơ vét về của cải vật chất mà còn vơ vét con người phục vụ cho chiến tranh, còn nổi khổ nào hơn nữa.

 

Tần Thủy Hoàng gồm thâu Thiên Hạ giành lấy giang sang của kẻ khác. Nhất là miếng mồi béo bở như nước Xích Quỷ, liền đem quân tấn công, Quân Ngụy, Quân Triệu, Quân Hán.

 

Đất Bắc Nhà Chu đi vào giai đoạn kết thúc. Nhà Tần lên thay thế 257 trước công nguyên. Nhà Tần gồm thâu Thiên Hạ, tranh giành đất đai. Quân Hán - Quân Ngụy đầu hàng. Quân Triệu vì ỷ có 40 vạn quân nên không chịu đầu hàng. Thế là cuộc chiến xảy ra trên đất Tây Giao Chỉ vô cùng khốc liệt. Gia Triệu tử nạn 20 vạn quân chôn vùi tại trận. Con của Gia Triệu là Gia Lại. Dẩn 20 vạn quân còn lại, chạy trốn sâu vào Đất Văn Lang, xưng là Đại Vương. Quân Tần tiếp tục truy sát. Gia Lại Đại Vương dẩn 20 vạn quân vượt qua sông Tây Giang. Quân Tần không truy đuổi nữa về sau Gia Lại xưng hiệu là Triệu Việt Vương.

 

Quân Triệu giặc Triệu vượt qua sông Tây giang chiếm lĩnh nhiều Châu nhiều Quận nhiều Huyện của trung phần đất Văn Lang như: Hồng Châu, Hồng Thượng Châu, Đông Châu, Thái Châu, Bộc Châu, Cưu Châu, Tiên Châu, Lô Châu, Du Châu, Thạch Châu, Môn Châu, Điền Châu. Tình hình Bách Việt Văn Lang lúc bây giờ rối loạn, rối ren liên tiếp xảy ra sự lộn rộn, không có trật tự nào cả. Bắc Văn Lang thời đã rơi vào tay giặc. Còn Trung Văn Lang tình hình như đã nói trên trộm cướp khắp nơi. Tình hình vô cùng thuận lợi cho giặc Triệu chiếm lĩnh đất đai hàng phục dân chúng một cách dễ dàng. Không bao lâu thế lực của giặc Triệu lên tới 40 vạn. Tiếp tục chiếm lĩnh các Châu, Quận, Huyện về hướng đông trung Văn Lang như: Lũng Trung Châu, Diên Giao Châu, Hồng Định Châu, Hà Hạ Châu, Thượng Lô Châu, Lô Lô Châu.

 

Tần Thủy Hoàng gồm thâu Thiên Hạ chia Thiên Hạ ra làm 36 Quận. Quận lớn hơn Huyện. Quận ở Tần bằng Châu Văn Lang. Đời Tần thịnh về thuyết Ngũ Hành. Nên chia Thiên Hạ cũng theo năm phương vị Ngũ Hành. Đại Nam - Đại Bắc - Đại Đông - Đại Tây. Nhưng chỉ có Đại Nam là quan trọng hơn cả. Chiếm được Đại Nam là coi như chiếm được Thiên Hạ. Nên Tần Thủy Hoàng quét sạch Quân Hán - Quân Triệu - Quân Ngụy - Quân Sở. Chiếm lĩnh Đại Nam trước, Đại Nam chính là Nước Xích Quỷ Bắc Văn Lang.Trước sự cai trị độc ác hà khắc ác nghiệt của Chế Độ Chính sách nhà Tần. Dân chúng Bách Việt Văn Lang Xích Quỷ, bỏ trốn di cư vào Nam, vượt qua sông Tây Giang, làm cho thế lực Triệu Đại Vương càng ngày càng mạnh.

 

Lúc nầy nền Quốc Đạo truyền thống Văn Hóa Cội Nguồn, phai mờ từ lâu. Bách Việt rơi vào cảnh tối tăm. Đất Bắc sáng sủa hơn vì có thuyết Lão giáo. Khổng giáo. Ngoại xâm, xâm lược Nước Văn Lang không những chỉ có Quân Sự, Chính trị mà còn có cả Văn Hóa. Xâm lược Văn Hóa còn độc hại hơn xâm lược Quân Sự, Chính trị. Bách Việt Trung phần, Bắc phần Văn Lang đã bị Văn Hóa ngoại xâm thống trị ngự trị ăn sâu vào tâm hồn. Đồng hóa Dân Tộc Văn Lang thành Dân Tộc Đất Bắc.

 

Cho đến 184 trước công nguyên. Triệu Đại Vương đem quân đánh An Dương Vương. Nhưng đánh không lại tiêu 20 vạn quân và mấy lần liên tiếp thất bại. Triệu Đại Vương tức là Triệu Đà khiếp vía. Biết không thể nào thắng nổi An Dương Vương. Triệu Đà bằng nghỉ ra một kế sách âm mưu lớn. Đà quỉ quyệt xin giảng hòa với An Dương Vương. Rồi sai con trai là Trọng Thủy vờ sang cầu hôn với Nàng Mỵ Châu. Chủ ý là dò xét cách dàn quân bày trận. Liên hoàn cung và vũ khí luyện thép bí mật của ÂU LẠC. Mũi tên thép, bắn thủng áo giáp, độ trúng chính xác rất cao, làm khiếp sợ quân xâm lược. Với mưu chước quỉ quyệt cầu hôn giảng hòa giã tạo nầy. Triệu Đà đã đạt được mục đích. Trọng Thủy học được bí quyết luyện thép. Nhờ sự giúp đở của Mỵ Châu. Triệu Đà liền chế tạo ra tên thép. Kiếm thép. Áo giáp thép, liền tiến quân đánh thành Cổ Loa. AN DƯƠNG VƯƠNG ỷ y bất ngờ bị Triệu Đà tiêu diệt.

 

Thế là Nước Âu Lạc không còn vào năm 179 trước công nguyên. Tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG xong Triệu Đại Vương, xưng là Triệu Việt Vương. Con Cháu Tiên Rồng rơi vào cảnh Đô hộ ngoại ban. Dưới sự cai trị của Quân Triệu Con Cháu Tiên Rồng không tùng phục. Mà còn nổi lên chống trả khắp nơi. Triệu Việt Vương tên xâm lược, ra sức dẹp loạn. Nhưng dẹp chổ nầy là chổ khác lại mọc lên. Y lấy làm lạ đâu cũng là Nước Văn Lang. Nhưng Dân Nam Văn Lang vô cùng khác lạ. Không giống Trung Văn Lang và Bắc Văn Lang, y ra sức dụ dỗ cách nào Dân cũng không nghe, y thuyết giảng Khổng, Lão. Dân cũng không màng và y đã nghi ngờ Đất Đai Nam Văn Lang có vấn đề.

 

Nói về Triệu Đại Vương. Triệu Đà có đủ sức mạnh đánh chiếm Nước Âu Lạc. Có bốn nguyên do thuận lợi tạo lên thắng lợi đó.

1: Là do sự cai trị Độc ác của chế độ nhà Tần. Dân chúng Bách Việt Văn Lang Nước Xích Quỷ Bắc Văn Lang. Bỏ trốn di cư vào Nam, vượt qua sông Tây Giang làm cho thế lực Triệu Đại Vương càng ngày càng thêm Mạnh. Nhờ vào chính sách, lừa bịp giỏi.

2: Là 209 trước công nguyên. Công Tử Hồ Hợi. Lên kế vị Tần Thủy Hoàng. Nhị thế Hoàng Đế. Thời Triệu Cao lên chức như dều gặp gió. Từ lang trung lệnh không bao lâu lên nắm quyền Thừa Tướng. Quyền lực thế lực rất mạnh, khôi phục lại thế lực Nước Triệu ở bên kia Hoàng Hà. Thế là Triệu Đại Vương Triệu Đà. Thoát khỏi áp lực truy sát Quân Tần. Lại được Nước Triệu, bên kia sông Hoàng Hà hậu thuẩn ủng hộ giúp sức. Triệu Đại Vương trên đà hùng mạnh, tiến quân đánh An Dương Vương nhưng Triệu Đà vẩn đánh không lại, vì AN DƯƠNG VƯƠNG có liên hoàn cung. Mũi tên thép, bắn thủng áo giáp, nón mũ giáp, độ trúng chính xác rất cao. Mấy lần thất bại làm cho Triệu Đà khiếp sợ.

3: Triệu Đà lập ra một âm mưu lớn. Triệu Đà quỷ quyệt xin giảng hòa với AN DƯƠNG VƯƠNG. Rồi sai con Trai là Trọng Thủy vờ sang cầu hôn với Nàng Mỵ Châu. Chủ ý là dò xét cách dàn quân bày trận Liên Hoàn Cung và cách luyện thép bí mật. Chế tạo lên thép, Kiếm thép, Đao thép, mũi lao thép của ÂU LẠC. Với mưu chước quỉ quyệt nầy. Triệu Đà đã đạt được 2 mục đích.

- Chia rẽ nội bộ làm cho mâu thuẩn với nhau, mất đoàn kết, mất sức mạnh thống nhất.

- Khám phá ra bí mật cách dàn quân bày trận Liên Hoàn Cung, cách luyện thép, cách chế tạo ra tên thép, Kiếm thép, Đao thép, Lao thép, chúng còn chế tạo ra cả áo giáp thép.

4: Chúng thấy thời cơ đã chín mùi, liền tiến quân đánh chiếm thành Cổ Loa, tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG 179 trước công nguyên.

 

Diệt xong An Dương Vương, y tưởng rằng hàng phục Dân Âu Lạc một cách dễ dàng, nào hay đâu y không hàng phục được. Mà Dân Âu Lạc càng ngày càng nổi lên chống trả y càng dữ dội, y liền cho người về Nước Triệu, thỉnh cầu cao kiến. Lúc ấy Nước Triệu Trương Nhĩ đã lên làm thừa tướng. Trương Nhĩ có quen với một người Nước Tần là Tấn Hầu Gia chán ngán cuộc thế ở ẩn. Rất giỏi về Thiên Văn Địa Lý, dịch số, toán số. Nhưng vì nể Trương Nhĩ là bật Nhân hiền. Nên vào Nam giúp cho Triệu Việt Vương tức là Triệu Đà, xem qua địa cuộc Nam Văn lang.

 

Tấn Hầu Gia vừa đến đất ÂU LẠC Nam Văn Lang, thời cảm thấy bất an ớn lạnh, Triệu Việt Vương dẩn Tấn Công Hầu xem qua địa cuộc Nam Văn Lang, Công Hầu thấy Đất Đai Núi sông kỳ bí khí thiên sông núi tỏa lên kỳ lạ. Địa cuộc Hổ phục, Rồng Chầu, Hổ ngồi Rồng ẩn thời thốt lên quả là Địa Linh Đất Thánh. Không phải Dân Nam thời xưng vương ở đất nầy nhất định sanh đại họa. Công Hầu nói Đất Nam kỳ bí nầy chỉ có người Nam cai trị người Nam. Việt Vương không nên đóng đô ở đây. Đóng đô trên đất Giao Chỉ để xưng Vương. Còn nơi đây đặc sứ tài giỏi để cai trị, bóc lột vơ vét không cho dân chúng có đủ sức lực để chống trả. Triệu Việt Vương làm theo, phong cho Triệu Lữ Gia làm thừa tướng. Biến Nước ÂU LẠC thành Nam Quận. Triệu Lữ Gia là con cáo già thâm độc. Dùng kế sách Người Nam Việt cai trị Người Nam Việt. Làm cho cảnh nồi da nấu thịt vô cùng thê thảm.

 

Cho đến 111 trước công nguyên. Nhà Hán tiêu diệt Nhà Triệu. Cướp Nước Nam Việt lần nữa. Thừa Tướng Triệu Lữ gia bỏ Âu Lạc chạy sang phiên Ngung cấu kết với các Bộ Tộc thổ hào Văn Lang chống lại nhà Hán và cuộc giao tranh giữa nhà Hán với Thổ Hào Văn Lang tại Long động Hùng Sơn. Triệu Lữ Gia tử nạn. ÂU LẠC Nam Văn Lang lại rơi vào tình cảnh bi đát hết sức đau khổ. Con Cháu Tiên Rồng thật đáng thương. Nhìn cảnh vơ vét bọc lột dã man của Quân Hán. Nhìn cảnh Trâu cày Ngựa cỡi tù đày tra tấn, đói rét, bệnh tật, sống chết nằm trong tay giặc. Thi sách nhìn quân thù hai con mắt đổ lửa.

Từ thuở dựng Non thuở Ông Cha

Văn Lang rực rỡ, cảnh Sơn Hà

Con Cháu Tiên Rồng uy linh khắp

Ngoại xâm khiếp vía chẳng dám qua.

 

Nhìn cảnh Con Cháu Tiên Rồng bị quân Hán cai trị vô cùng tàn bạo. Nhìn Con Cháu Tiên Rồng thân Trâu cày Ngựa cỡi. Thi Sách xót lòng xót dạ.

Nhìn cảnh kéo cày rơi nước mắt

Đòn roi vun vút tét thịt da

Tô Định hỡi thằng hung bạo ác

Sách đây sùng sục máu Ông Cha.

 

Thi Sách là Cháu Quan hầu tướng về quê ở ẩn. Không theo phò An Dương Vương. Sách nhìn cảnh tàn ác của quân xâm lược nung nấu ý chí. Ngày đêm gốp nhặc viết sử Ông Cha, kêu gọi Con Cháu Tiên Rồng khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược.

Nước Non, Non Nước cảnh đông về

Bão giặc lan tràng khắp xốm quê

Gái trai già trẻ đời nô lệ

Giặc vơ giặc vét thảm nảo nề.

 

Giặc Hán không những vơ vét sức người của cải, tài nguyên đất nước mà còn ra sức ếm yểm hầu tiêu diệt Linh Địa khắp nơi.

Gươm của chúng đã đâm vào huyệt mẹ

Thời còn chi người Mẹ Nước Nước Non

Hỡi Dân Nam, người Dân Đại Việt

Hãy vùng lên quét sạch ngoại ban.

 

Thi Sách ngày đêm gốp nhặc những gì còn sót lại. Truyền thống quí báu của Ông Cha. Để cho Con Cháu Tiên Rồng có hướng đi theo bước Cha Ông. Tô Định được mật báo liền bày kế giết chết Thi Sách. Đốt sạch những gì Thi Sách để lại.

 

Mùa xuân năm 40 sau công nguyên. Chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị dựng cờ khởi nghĩa, trả thù chồng, thù Nước. Thái Thú Tô Định bị hai bà Trưng đánh tơi bời.

Nghe tiếng sấm đất Trời rung chuyển

Tiếng Voi rền dậy núi dậy non

Tô Định hoảng vía hồn kinh

Trống - Chiêng Đao Kiếm rung rinh Đất Trời

Nhìn quân Hán ngã nhào tan xác

Tiếng hò reo cùng khắp bao vây

Tô Định cạo tóc cạo râu

Tìm đường chốn chạy xiết bao hãi hùng

Cờ Đại Nghĩa phực phừng phất phới

Giống Rồng Tiên cỡi gió tung bay

Tô Định rời rã chân tay

Kể gì vinh nhục miển sao thoát cùng

Đất Trời Nam bừng bừng tỏa sáng

Phá xích xiền đời sống tự do

Con đường no ấm, ấm no

Chủ Quyền Độc Lập giữ cho vững bền

Gương bà Trưng anh hùng liệt Nữ

Trang sử vàng, sáng mãi muôn năm

Hỡi muôn Dân hỡi Cháu Con

Chủ Quyền Độc Lập vàng son nước nhà.

*********

 

Hết phần 2 chương 21 mời xem tiếp phần 3 chương 21 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

 

 

 

CHƯƠNG 21

 

PHẦN CUỐI PHẦN 3

 

NIÊN ĐẠI HÙNG VƯƠNG

 

THỜI THƯỢNG HÙNG VƯƠNG:

 

1. ĐỜI THỨ NHẤT. HÙNG VƯƠNG QUỐC TỔ.

Sinh ngày 20 tháng 02 năm Giáp Thìn. 2989 trước công nguyên. Theo niên lịch Kinh Nam.

Khi còn là Thái Tử.

16 tuổi Quốc Tổ đi tìm chân lý cứu nhân độ thế.

22 tuổi Quốc Tổ chuyển đại pháp luân khai hội Long Vân tại vườn Cấm Nước Xích Quỷ vào ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu.

25 tuổi Quốc Tổ dẩn quân Âu Lạc tiến về đất Lãnh Nam vào năm Mậu Thìn. Khai dựng lên nước Văn Lang, cũng như Bách Việt Văn Lang.

30 tuổi Quốc Tổ lên ngôi Quốc Vương vào ngày 2 tháng 9 năm Quí Dậu. Cũng như công bố nền Quốc Đạo văn Hóa Tiên Rồng ra đời.

Năm 41 tuổi Quốc Mẫu Phụng Cơ sanh Hùng Quí Lân.

109 tuổi Quốc Tổ truyền ngôi cho con cả là Hùng Quí Lân 2880 năm Nhâm Thìn trước công nguyên.

79  năm Quốc Tổ ở ngôi dựng nước.

3  năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Giáo Tổ Quốc Đạo.

112 tuổi Quốc Tổ về trời vào ngày mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi

2959 trước công nguyên. Nhà Nước Văn Lang chính thức ra đời.

 

2. ĐỜI THỨ NHÌ. LÂN LANG.

HÙNG QUÍ LÂN: Lên ngôi Quốc Vương trị vì Thiên Hạ, thay Cha là. Hùng Lang Quốc Tổ đời thứ 2.

2.880 đến 2.796 trước công nguyên.

68 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

84 năm ở ngôi Quốc Vương. Thọ 162 tuổi.

10 năm ở ngôi Thái Thượng Quốc Đạo. 152 tuổi nhường ngôi lập cháu có Đức có Tài lên thay thế đời thứ 3.

 

3. ĐỜI THỨ BA. THÁI LANG.

HÙNG THÁI LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội là Hùng Quí Lân. HÙNG VƯƠNG đời thứ 3.

2796 đến 2726 trước công nguyên.

63 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

20 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 153 tuổi.

 

4. ĐỜI THỨ TƯ. THUẬN LANG.

HÙNG THUẬN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông nội, Hùng Thái Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 4.

2.726 đến 2.644.

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

82 năm ở ngôi Quốc Vương.

12 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 154 tuổi.

 

5. ĐỜI THỨ NĂM. MẬT LANG.

HÙNG MẬT LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội Hùng Thuận Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 5.

2644 đến 2572 trước công nguyên.

62 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

72 năm ở ngôi Quốc Vương.

12 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 146 tuổi.

 

6. ĐỜI THỨ SÁU. CAO LANG.

HÙNG CAO LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Mật Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 6.

2572 đến 2498 trước công nguyên.

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

74 năm ở ngôi Quốc Vương.

10 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 144 tuổi.

 

7. ĐỜI THỨ BẢY. QUYỀN LANG.

HÙNG QUYỀN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Cao Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 7.

2498 đến 2417 trước công nguyên.

61 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

81 năm ở ngôi Quốc Vương.

9 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 151 tuổi.

 

8. ĐỜI THỨ TÁM. LỘC LANG.

HÙNG LỘC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Quyền Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 8.

2417 đến 2339 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

78 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 143 tuổi.

 

9. ĐỜI THỨ CHÍN. THỊNH LANG.

HÙNG THỊNH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Lộc Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 9.

2339 đến 2265 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

74 năm ở ngôi Quốc Vương.

9 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo.Thọ 141 tuổi.

 

10. ĐỜI THỨ MƯỜI. THANH LANG.

HÙNG THANH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Thịnh Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 10.

2265 đến 2188 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

77 năm ở ngôi Quốc Vương.

9 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 144 tuổi.

 

11. ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT. TÂM LANG.

HÙNG TÂM LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Thanh Lang.

2188 đến 2113 trước công nguyên.

63 tuổi ở ngôi Quốc Vương.

75 tuổi ở ngôi Quốc Vương.

7 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 145 tuổi.

 

12. ĐỜI THỨ MƯỜI HAI. QUẾ LANG.

HÙNG QUẾ LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Tâm Lang.

2113 đến 2043 trước công nguyên.

61 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 137 tuổi.

 

13. ĐỜI THỨ MƯỜI BA. ÁC LANG.

HÙNG ÁC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Quế Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 13.

2043 đến 2001 trước công nguyên.

62 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

42 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 106 tuổi.

 

14. ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN. LINH LANG (Con Út).

HÙNG LINH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay Cha là Hùng Ác Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 14.

2001 đến 1927 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

74 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 138 tuổi.

 

15. ĐỜI THỨ MƯỜI LĂM. CHÂU LANG.

HÙNG CHÂU LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Linh Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 15.

1927 đến 1857 trước công nguyên.

63 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

7 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 140 tuổi.

 

16. ĐỜI THỨ MƯỜI SÁU. XÍCH LANG.

HÙNG XÍCH LANG: lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Châu Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 16.

1857 đến 1778 trước công nguyên.

56 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

79 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 141 tuổi.

 

17. ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY. QUÂN LANG.

HÙNG QUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Xích Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 17.

1778 đến 1705 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

73 năm ở ngôi Quốc Vương.

8 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 140 tuổi.

 

18. ĐỜI THỨ MƯỜI TÁM. THỤC LANG.

HÙNG THỤC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Quân Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 18.

1705 đến 1634 trước công nguyên.

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

71 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 136 tuổi.

 

19. ĐỜI THỨ MƯỜI CHÍN. YÊN LANG.

HÙNG YÊN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Thục Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 19.

1634 đến 1562 trước công nguyên. 

55 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

72 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

 

20. ĐỜI THỨ HAI MƯƠI. VĨ LANG.

HÙNG VĨ LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Yên Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 20.

1562 đến 1486 trước công nguyên.

52 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

76 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

 

21. ĐỜI THỨ HAI MỐT. TÂN LANG.

HÙNG TÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Vĩ Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 21.

1486 dến 1417 trước công nguyên.

29 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

69 năm ở ngôi Quốc Vương.

8 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 136 tuổi.

 

22. ĐỜI THỨ HAI HAI. CHIẾN LANG.

HÙNG CHIẾN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Tân Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 22.

1417 đến 1342 trước công nguyên.

52 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

75 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

 

23. ĐỜI THỨ HAI BA. DỊCH LANG.

HÙNG DỊCH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Chiến Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 23.

1342 đến 1276 trước công nguyên. 

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

66 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 128 tuổi. 

 

Niên Đại Thượng Hùng Vương đến đây là kết thúc. Chuyển sang Niên Đại Hạ Hùng Vương. Hùng Dịch Lang không có con trai, nên không có cháu trai. Để lập Quốc Vương kế vị. Hùng Cừ Lang là em của Hùng Dịch Lang. Cháu thứ 3 của Hùng Cừ là Vân Lang. Cha của Vân Lang là Chấp Lang. Hùng Dịch Lang, Hùng Vương đời thứ 23 lập Vân Lang. Cháu của em mình là Hùng Cừ lên kế vị ngôi Quốc Vương. Đời thứ 24, cũng là đời thứ nhất Hạ Hùng Vương.

 

THỜI HẠ HÙNG VƯƠNG:

 

1. ĐỜI THỨ NHẤT. VÂN LANG.

HÙNG VÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Bác Nội. Hùng Dịch Lang. HÙNG QUỐC VƯƠNG thứ 1.

1276 đến 1211 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

65 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 126 tuổi.

 

2. ĐỜI THỨ HAI. HUÂN LANG.

HUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Vân Lang, pháp hiệu HÙNG YÊN VƯƠNG đời thứ 2.

1211 đến 1141 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

 

3. ĐỜI THỨ BA. ĐIỂN LANG.

ĐIỂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Yên Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Tiên Vương. HÙNG TIÊN VƯƠNG đời thứ 3. 1141 đến 1077 trước công nguyên.

56 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

64 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 125 tuổi.

 

4. ĐỜI THỨ BỐN. BẢO LANG.

BẢO LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Tiên Vương. Lấy pháp hiệu HÙNG DIỆP VƯƠNG đời thứ 4.

1077 đến 1020 trước công nguyên.

62 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

57 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 123 tuổi.

 

5. ĐỜI THỨ NĂM. VIÊN LANG.

VIÊN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Diệp Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Hy Vương. HÙNG HY VƯƠNG đời thứ 5. 1020 đến 961 trước công nguyên.

54 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

59 năm ở ngôi Quốc Vương.

7 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 120 tuổi.

 

6. ĐỜI THỨ SÁU. PHÁP HẢI LANG.

PHÁP HẢI LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Hy Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Huy Vương. HÙNG HUY VƯƠNG đời thứ 6. 961 đến 893 trước công nguyên.

50 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

68 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 123 tuổi.

 

7. ĐỜI THỨ BẢY. LANG LIÊU LANG.

LANG LIÊU LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Huy Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Chiêu Vương. HÙNG CHIÊU VƯƠNG đời thứ 7.

893 đến 832 trước công nguyên.

48 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

61 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 114 tuổi.

 

8. ĐỜI THỨ TÁM. THỪA VÂN LANG.

THỪA VÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là, Hùng Chiêu Vương. Lấy pháp hiệu, Hùng Vi Vương. HÙNG VI VƯƠNG đời thứ 8.

832 đến 771 trước công nguyên.

51 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

61 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 116 tuổi.

 

9. ĐỜI THỨ CHÍN. QUÂN LANG.

QUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Vi Vương. Lấy pháp hiệu, Hùng Đinh Vương. HÙNG ĐINH VƯƠNG đời thứ 9.

771 đến 726 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

45 năm ở ngôi Quốc Vương.

1 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 105 tuổi.

 

Nền Quốc Đạo duy trì đến đây là chấm dứt. Văn Hóa Cội Nguồn còn sót lại chút ít cũng biến mất từ đây. Đời sống xã hội Văn Lang từ đây chạy theo trào lưu, phong kiến Chủ Nghĩa Độc Quyền. Không khác gì Triều Đại Đất Bắc. Kéo dài 425 năm từ đời Hùng Vương 11 đến đời Hùng Vương 18.

 

10. ĐỜI THỨ MƯỜI. HÙNG HẢI LANG.

HÙNG HẢI LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Định Vương. Lấy pháp hiệu, Hùng Úy Vương. HÙNG ÚY VƯƠNG đời thứ 10. 

726 đến 683 trước công nguyên.

67 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

43 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 113 tuổi.

 

11. ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT. HƯNG ĐỨC LANG.

HƯNG ĐỨC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Úy Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Chinh Vương. HÙNG CHINH VƯƠNG đời thứ 11.

683 đến 641 trước công nguyên.

65 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

42 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 109 tuổi.

 

12. ĐỜI THỨ MƯỜI HAI. ĐỨC HIỀN LANG.

ĐỨC HIỀN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Chinh Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Vũ Vương. HÙNG VŨ VƯƠNG đời thứ  12. 

641 đến 569 trước công nguyên.

45 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

72 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 119 tuổi.

 

13. ĐỜI THỨ MƯỜI BA. TUÂN LANG.

TUÂN LANG: Là con thứ 7 lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Vũ Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Việt Vương. HÙNG VIỆT VƯƠNG đời thứ 13. 

569 đến 506 trước công nguyên.

50 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

63 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 118 tuổi.

 

14. ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN. CHÂN NHÂN LANG.

CHÂN NHÂN LANG: Là con thứ 6 lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Việt Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Ánh Vương. HÙNG ÁNH VƯƠNG đời thứ 14.

506 đến 456 trước công nguyên.

55 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

50 năm ở ngôi Quốc Vương.