Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA PHÁP TẠNG QUYỂN 2

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

PHÁP

 

TẠNG

 

KINH

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. CAO ĐỨC TOÀN

 


QUYỂN 2

 

 

 

Chương 4

 

Phần 2

 

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ

 

1    Đây nói về giống dân bạch ngọc, anh em da vàng thấy rõ sự hiểm họa con người đã đến do yêu tinh quỷ dư gây ra, liền dốc toàn lực lượng quyết một còn một mất với yêu tinh quỷ dữ, khí thế hào hùng chưa từng có.

Tử vì đạo tử vì non sông tổ quốc

Cứu nhân loại không bao giờ dừng bước

Mãi tiến lên theo tiếng gọi lương tâm

Mãi tiến lên theo khí phách cha ông.

 

Đây nói về Hổn Chiến Quỷ Vương mặt cáo, dẫn theo trùng trùng Yêu Tinh Quỷ dữ từ hướng tây kéo tới Bạch Long Linh Cung mù trời mịt đất, cuồn phong nổi dậy ầm ầm tàn phá đền đài cung điện sụp đổ ầm ầm kinh khiếp bổng Hổn Chiến Quỷ Vương mặt cáo, gặp phải một đội Thần Quân vô cùng hùng mạnh, xông lên chống trả quyết liệt thế là trận chiến long trời lở đất.

Thơ rằng :

Một bên con cháu Tiên Rồng

Một bên Quỷ dữ hung tàn ác hung

Mưa đao bão kiếm vùng lên

Ầm âm trận địa rung rinh ầm ầm

Yêu Tinh lớp lớp  ngã nhào

Yêu Tinh lớp lớp tan nào tan thây

Kìa Phụng đánh, kìa Rồng vây

Yêu Tinh ngã gục tan thây tàn đời

Kìa sấm nổ vang trời chuyển đất

Kìa yêu tinh lớp lớp mạng vong

Chiến trường thây chất như non

Yêu Tinh Quỷ dữ hết nát tan cuộc đời

Nhìn trận chiến kinh hồn bạc vía

Giống Rồng Tiên tứ phía bủa vây

Yêu Tinh ngã gục phơi thây

Linh Hồn khiếp đảm đọa ngay ngục hình.

 

Trước sức mạnh võ nghệ cao cường thần thông phép tắc Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, con cháu Tiên Rồng. Thây xác Yêu Tinh Quỷ dữ chúng hiện lại nguyên hình chất như núi như non, toàn là côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú,  linh hồn Yêu Tinh Quỷ dữ theo ánh sáng màu đen tan biến vào hư không, một số sa xuống các tần địa phủ, đọa đày khổn khổ  khủng khiếp hàng triệu triệu năm.

 

Hổn Chiến Quỷ Vương mặt cáo, thấy yêu tinh quỷ dữ lớp lớp ngã gục đánh không lại con cháu Tiên Rồng tức thời gào thét rung chuyển trời đất, hóa phép liên miên cuồng phong quét tới ầm ầm yêu khí phóng ra đầy trời mịt đất, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chống trả không lại chết vô số kể, những người tử nạn linh hồnThần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, vừa rời khỏi thể xác phàm trần liền thấy ánh sáng màu vàng sáng chóa xuất hiện, tức thời ẩn thân vào đó, linh hồn liền  bay lên các tần trời,dục giới đầu thai tái sanh làm người trở lại trở thành Thiên Tiên, đó là nói những người chưa tu luyện được nhị xác thân, còn những người tu luyện được nhị xác thân khi tử nạn bỏ xác phàm liền nương theo ánh sáng châu báu bay thẳng về trời sanh sống.

 

Nói về Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Kiển Tướng, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, thấy Hổn Chiến Quỷ Vương thần thông pháp thuật vô biên, liền đồng loạt quát lên long trời lở đất, múa binh phù đánh tới Hổn Chiến Quỷ Vương kình phong phát ra ầm ầm đồng loạt đánh xuống đầu Hổn Chiến Quỷ Vương. Hổn Chiến Quỷ Vương thấy thế liền hét lớn rung xinh đất trời. Loài người các ngươi đã đến ngày tận số, Quỷ Yêu Tinh làm chủ địa cầu, tức thời Hổn Chiến Quỷ Vương thổi ra một đạo yêu phong chống trả ầm ầm kinh thiên động địa, Thần Chủ Khiển Tướng không bỏ lở cơ hội bay lên không trung múa ấn phù phát tỏa ra hàng nghìn tia sáng đánh xuống hợp lực với các Thần Chủ khác. Hổn Chiến Quỷ Vương tức giận la hét ầm ỉ, phất tay yêu khí rít lên kinh khiếp dậy trời dậy đất đánh lên chống đở hàng nghìn tia sáng, chống đở hàng loạt chưởng phong kình phong tấn công tới tấp của các Chủ Thần, tức thời hàng nghìn tiếng nổ long trời lở đất kinh thiên động địa. Thần Chủ tài năng đâu dễ gì đứng ngoài mà nhìn, liền trổ thần oai hóa ra lưới phép chụp xuống đầu Hổn Chiến Quỷ Vương. Quỷ Vương liền hóa phép đánh tan lưới phép thế là trận chiến càng trở nên khốc liệt, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận dậy trời dậy đất. Hổn Chiến Quỷ Vương nào phải tay vừa thấy hàng loạt bảo bối tấn công, lưới thần từ trên không chụp xuống liền tàng hình biến mất, bay lên không trung hò hét yêu tinh quỷ dữ xông lên tiêu diệt con người, thế là yêu tinh quỷ dữ lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên cuồn cuộn như thác đổ tấn công con người như vũ bão mưa sa bão táp, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, nào chịu kém yêu tinh quỷ dữ, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên trùng trùng lao tới, tử chiến.

Thế là đao kiếm như mưa

Chưởng phong ập tới nào thua thát gầm

Đất trời rung chuyển ầm ầm

Cát bay đá chạy cuộn cuồng giáo đao

Núi non nghiêng ngửa đảo chao

Rền trời sấm sét chưởng phong đùng đùng

Hãi hùng kinh khiếp hãi hùng

Yêu tinh tan xác nát hồn tan thây

Xác phơi như núi như non

Tàn đời yêu quỷ khiếp kinh yêu tà

Hổn Chiến Quỷ Vương thét gào

Liên Miên hóa phép mịt mù trời mây

Thần Dân, Thần Tướng, bao vây

Ầm ầm đại phá yêu tinh dậy trời

Yêu tinh ngã gục tơi bời

uy phong lẩm liệt rạng ngời Rồng Tiên

Vì tự do vì anh linh

Vì quyền thừa kế đánh tiêu gian tà

Đánh cho yêu quỷ tiêu  ma

Tàn đời ăn cướp lết la tàn đời

Hết còn làm hại con người

Non sông Tổ Quốc đất trời bình yên.

 

Thần Chủ Núi, ra lịnh hỡi các Thần Núi, trấn khắp nơi mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ, tức thời hàng trăm ngọn núi, núi lớn núi nhỏ, núi cao, núi thấp hiện ra đánh xuống, Thần Chủ Rừng, ra lệnh hỡi các Thần Rừng trấn khắp nơi, mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ thế là cây cối như muôn nghìn đám mây từ trên không đánh xuống, Thần Chủ Sông ra lịnh hỡi các Thần Sông trấn lĩnh khắp nơi mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ, thế là hàng trăm con sông sông lớn sông nhỏ, con sông ngắn, con sông dài hiện ra từ trên không cuồn cuộn đánh xuống, Thần Chủ Biển ra lịnh hỡi các Thần Biển, biển nước mặn, biển nước ngọt, biển hồ, biển cạn, biển sâu, mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ, thế là trên không trung hiện ra vô lượng vô biên sóng thần đánh xuống nhấn chìm yêu tinh quỷ dữ.

Nhìn trận chiến kinh thiên động địa

Khắp trận tiền phép lạ dậy non

Tiên Rồng đại chiến Yêu Tinh

Làm cho trời đất đão điên ầm ầm

Con cháu Tiên Rồng chí dân cao

Sang bằng yêu quỷ dậy anh hào

Thần thông phép tắc nghiêng trời đất

Lưới phép trùng trùng  bủa vây, bao

Trên không đánh xuống như mưa trút

Bốn phương tám hướng kiếm giáo đao

tinh thần quyết tử cao cao ngút

yêu tinh khiếp vía sợ biết bao.

 

Đây nói về Hổn Chiến Quỷ Vương, càng đánh càng lếp vế trước sức mạnh đoàn kết quyết tử  của con cháu Tiên Rồng, lại thêm thần thông phép tắc vô biên, Hổn Chiến Quỷ Vương ra sức chống trả nhưng trức sức mạnh thần thông pháp thuật hàng nghìn hàng vạn các vị Chủ Thần, cũng như các Thần những ngọn núi từ trên không đáng xuống, những con sóng, những dòng sông khổng lồ từ trên không đánh xuống, lại thêm cây cối từ trên không lao xuống  như mưa, dưới đất thời bão kiếm, bão đao, bão thương, ầm ầm ập tới, trước tinh thần quyết tử mạnh không gì cản nổi, Hổn Chiến Quỷ Vương khiếp đảm thế là tàn đời, định bỏ chạy tẩu thoát nhưng nào có được.

 

Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, cùng hàng nghìn hàng vạn Thần  bao vây Hổn Chiến Quỷ Vương hóa phép tấn công tới tấp.

Thơ rằng:

Thiên la đại võng trùng trùng

Bao vây Hổn Chiến khắp cùng khắp nơi

Binh phù càng quét tả tơi

Ấn phù chơm chớp khó thời thoát thân

Tài năng Thần Chủ vô biên

Lưới thần bủa khắp Quỷ Vương hết đời

Binh thần đánh xuống nát nhừ

Xong đời yêu quỷ hết đời hung hăng

Tà thắng chánh được chăng

Trước sau vẩn thế chớ nên bạo tàn

Nhân quả thiện ác rõ ràng

Nhân nào quả nấy luật trời nào sai

Gieo ác gặt ác xưa nay

Thiện gieo thiện hưởng có sai bao giờ

Cán cân công lý luật trời

Cải tà quy chánh để rồi an vui

Hung hăng gian ác mà chi

Kìa kìa một lũ yêu tinh chẳng còn

Quỷ vương hồn xác tan tành

Uổng công tu luyện vạn nghìn ức năm

Chống trời họa khắp giăng giăng

Đọa đày khủng khiếp con chi linh hồn

Kìa xem con cháu tiên rồng

Linh hồn tỏa sáng cõi trời bay lên

Thành Phật, thành Thánh, thành Tiên

Thành Thần, thành Chúa, ngự trên thiên đàng

Sử kinh ghi chép rõ ràng

Thuận trời thời được bảo toàn tâm linh

Kia kìa yêu quỷ hồn tan

Trí căn diệt mất theo làn khói mây

Linh hồn trở lại cỏ cây

Linh hồn sa đọa chuyển xây ngục hình

Triệu muôn ức kiếp khốn cùng

Bỡi do nghịch lại Ý Trời mà ra.

 

2    Đây nói về Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, Chủ Thần Sấm, Chủ Thần Sét, Chủ Thần Lửa, và còn vô số các chủ thần nữa, trấn thủ ở phía bắc Bạch Long Linh Cung, nhìn thấy mây đen từ hướng bắc kéo tới mịt mù dông bão nổi lên ầm ầm đền đài thi nhau sụp đổ, yêu tinh quỷ dữ hiện ra đầy trời mịt đất, chúng tới đâu là sang bằng nhà cửa đến đó, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía trước sức mạnh của yêu tinh quỷ dữ, phải nói là như trời đất sụp đổ đến nơi.

Yêu tinh quỷ dữ đến rồi

Chúng vơ chúng vét hết thời báu châu

Moi gan hút máu chúng ăn

Đền đài chúng phá sang bằng còn chi

Ôi thôi một lũ yêu tinh

Hung tàn bạo ác khiếp kinh hung tàn

Đồng Bào đại nạn kinh hoàng

Kêu trời khóc đất khốn nàn bi ai

Yêu tinh đánh tới Bạch Cung

Tiên Rồng, Yêu Quỷ tử sanh mất còn.

 

Nhìn thấy yêu tinh quỷ dữ tàn phá khủng khiếp tiến tới Bạch Long Linh Cung, tức thờiThần Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, Chủ Thần Sấm, Chủ Thần Sét, Chủ Thần Lửa, đồng ra lịnh, hỡi các Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Lửa, Thần Sấm, Thần  Sét, những vị Thần nào chưa bị Yêu Tinh khống chế thời xông lên quyết tử với chúng, những tử sĩ Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác thấy ánh sáng màu vàng hồng sáng chóa thời ẩn hết vào đó siêu sanh về trời theo lời Hậu Đế Ông Bà tối cao tổ tổ chỉ dạy. Được lịnh hàng vạn vạn binh thần, tướng thần, xông lên như vũ bão quyết tử với yêu tinh quỷ dữ.

Thơ rằng:

Cuồn cuộn xông lên chuyển đất trời

Mịt mù đao kiến dậy khắp nơi

Bình sanh dốc hết vào trận địa

Quyết tử lao vào xác lớp phơi

Một bên con cháu Tiên Rồng

Một bên Yêu Quỷ hung hăng kể gì

Chánh tà quyết tử kể chi

Bình sanh dốc hết tan thây nát hồn

Kiếm đao dồn dập dập dồn

Thây tan xác nát kinh hồn khiếp kinh

Yêu tinh hồn vía phất phơ

Lạc vào bóng tối ngẩn ngơ tan tành

Hồn linh con cháu Tiên Rồng

Ẩn vào ánh vàng hồng bay lên

Bản vàng trời đã ghi tên

Cửa trời mở rộng vào nơi Thiên Đàng

Sống chết thời có sợ gì

Con đường Chánh Nghĩa rạng ngời trời xanh

Linh hồn hiển thánh anh linh

Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng

Tiên Rồng càng đánh càng hăng

Yêu Tinh Quỷ dữ khiếp kinh hãi hùng.

 

Nói về Đại Sát Quỷ Vương mặt cá sấu thấy yêu tinh quỷ dữ bị đánh tơi bời lớp lớp tan thây nát thịt, xác phơi như núi như non thời tức giận gào thét đinh tai nhứt óc liền hóa phép biến ra yêu đao, khí đao, hiện ra trùng trùng càn quét chém  rối rả vào Binh Thần Tướng Thần, Binh Thần Tướng Thần, Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Sấm, Thần Sét, chống trả không lại trước pháp thuật thần thông quảng đại của đại Sát Quỷ Vương, chết vô số kể Thần Hồn Thần Binh , Thần Tướng, Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió liền ẩn mình vào ánh sánh vàng hồng sáng chóa siêu sanh hết thảy lên các tần trời, cũng có một số linh hồn vội vả quên mất lời dạy của Hậu Đế Ông Bà tối cao tổ tổ, linh hồn ẩn vào màu xanh, tức là đầu thai trở lại làm người trần tục, đây là điều đáng tiếc Linh Hồn chưa được siêu sanh về trời. Ở vào thời đại nầy không có linh hồn con cháu tiên rồng  nào lạc vào Ác Đạo ẩn hồn vào ánh sáng màu xám, ánh sáng màu đen, nên không có ai sa đọa xuống Địa Ngục hoặc  trở lại chúng sanh cầm, thú, bò sát, hay thành Quỉ Ma sa đọa xuống các tần địa phủ, hay vất vơ vất vưỡng ở chốn nhân gian. Mà chỉ có một số ít linh hồn tái sanh trở lại làm người phàm tục, còn hầu hết linh hồn tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa theo Thiên Ý Cha Trời bảo vệ nòi giống Tiên Rồng con người đều được siêu sanh lên các tần trời hưởng phước làm thiên chúng chư thiên, sống mãi an vui trên các cõi trời, nói về các Chủ Thần thấy Đại Sát Quỷ Vương mặt cá sấu quá lợi hại như vậy, liền đồng loạt bay lên không trung mỗi người dùng một tuyệt kỷ công phu đồng loạt tấn công vào Đại Sát Quỷ Vương, Thần Chủ Mây quát lên một tiếng, xem nầy tức thời biến ra thành mây kiếm mây đao chém xuống Quỷ Vương như mưa, Thần Chủ Mưa quát lên một tiếng xem đây tức thời hóa ra một trận mưa tên lao xuống quyết tâm hạ gục Quỷ Vương, Thần Chủ Gió quát lên một tiếng xem đây tức thời biến ra cuồng thương, bão đao  lao tới ầm ầm hầu bằm nát Quỷ Vương ra tương, Thần Chủ Sấm quát lên một tiếng chết nầy tức thời hiện ra thiên lôi địa lôi sấm nổ ầm ầm đáng xuống đầu Đại Sát Quỷ Vương long trời lở đấtThần Chủ Sét quát lên một tiếng chạy đâu cho thoát tức thời hiện ra hàng vạn tia lửa điện đánh xuống như thiên la địa võng. Thần Chủ Lửa quát lên một tiếng chết nầy tức thời lửa dậy ầm ầm bao phủ thiêu đốt yêu tinh quỷ dữ. Đại Sát Quỷ Vương mặt cá sấu, kinh hãi ra sức chống trả hóa phép liên miên nhưng không cách gì chống trả lại nổi đành tan thây nát thịt, thần hồn tản mát khiếp hoảng lao vào hào quang bóng tối ẩn mình, phải mất hàng triệu năm mới hoàn hồn trở lại được, thắng thế con cháu Tiên Rồng những người đang hăng say chiến đấu Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng xông lên quét sạch Yêu Tinh Quỷ dữ không còn một mống. Thế là cánh Tây của Yêu Tinh Quỷ dữ tấn công vào Bạch Long Linh Cung, đã bị con cái cháu chắt chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ.

 

3     Đây nói về Chủ Thần Trí Huệ, Chủ Thần Ánh Sáng, Chủ Thần Quang Minh, Chủ Thần Khoa Học, Chủ Thần Dược Vương, cùng hàng trăm Chủ Thần khác nữa,trấn giữ phía NAM Bạch Long Linh Cung, nhìn thấy hướng NAM xuất hiện mây đen cuồn cuộn, thời biết yêu tinh quỷ dữ đã kéo đến, liền ra lịnh cho Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng chửng bị tử chiến, tiếng cuồng phong vũ bão tiếng ầm ầm đùng đùng vang dội đền đài sụp đổ Yêu Tinh Quỷ dữ tàn phá đền đài nhà cửa khắp nơi ra sức tiêu diệt con người làm chủ trái đất.

Yêu Tinh Quỷ dữ  hiện khắp nơi

Tham lam hung bạo nghịch lại trời

Trùng trùng điệp điệp tràn kéo đến

Đền đài sụp đổ nát tả tơi

Bầu trời u ám mây đen khắp

Beo gầm sói hụ rắn trăn xơi

Con cháu tiên rồng tại nạn đến

Yêu tinh tàn phá khổ ôi ôi.

 

Nói về Yêu Tinh Quỷ dữ  khí thế hung hăng, tàn phá khủng khiếp ào ào tràng tới Bạch Long Linh Cung, thời bị con cháu Tiên Rồng xông ra quyết tử thế là trận đánh rung trời chuyển đất, gươm, đao, giáo, mác, dậy núi dậy non lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên trận chiến vang rền đinh tai nhứt óc, những anh hùng tử sĩ ẩn mình vào ánh sáng vàng hồng sáng chóa bay về thiên giới, còn những linh hồn yêu tinh quỷ dữ khiếp kinh hồn vía ẩn núp vào ánh sáng màu xám tro, ánh sáng màu đen liền bị chuyển xây sa đọa xuống các tần Địa Phủ, phải mất hàng triệu năm mới hoàn hồn trở lại  Tàn Tát Quỷ Vương mặt rắn, nhìn thấy vô số vô biên Yêu Tinh Quỷ dữ, trăn, rắn, bò cạp, rít, sói, beo, heo, khỉ, dều hâu, bọ hung, sâu, bọ, mấm, hến, chết đầy đất chật bãi khó mà chống cự lại sự đoàn kết anh dũng của con người lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên càn quét Yêu Tinh Quỷ dữ như thát đổ, Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn, vô cùng tức giận gầm thét rung trời chuyển đất, liền hóa phép độc khí hiện ra đen trời mịt đất, ai trúng phải thời mù mắt, ai hít phải thời chết ngay, Thần Chủ Dược Vương liền bay lên hư không hóa phép tức thời hàng loạt vị Thần ngũ cốc thảo mộc xuất hiện tạo ra một trận mưa dược giãi độc phá phép tàn sát Quỷ Vương mặt rắn, Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn vô cùng tức giận hóa phép đánh tan trận mưa dược liệu hiện nguyên hình trở thành con Rắn khổng lồ chín đầu chín đuôi thổi ra yêu khí trùng trùng biến hiện ra hàng vạn vạn lưỡi đao tiêu diệt Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, Thần Chủ Dược Vương, cùng hàng trăm Thần Chủ khác đồng hô biến tức dốc toàn lực vận dụng kim cang thần công chống trả ầm ầm liên miên bất tận, còn Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, chống trả không lại tử trận chết thôi vô số vô biên Linh Hồn nương theo ánh sáng vàng hồng châu báu siêu sanh về các tần trời. Thần Chủ Khoa Học thấy Tàn Sát Quỷ Vương vô cùng lợi hại, liền ra lịnh cho hàng nghìn nhà khoa học mở máy vi tính điều khiển hàng trăm con Nhện, hàng nghìn con khủng Long máy móc bay lên không trung tấn công vào Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn đã hiện nguyên hình là con Rắn chín đầu chín đuôi khổng lồ đang phù phép tàn sát con người. Bầy nhện máy bay lên không trung con thì khạc ra lửa, con thì phóng ra tia lửa điện khủng khiếp con thì lao tới xé xác quỷ vương mặt Rắn. Hàng nghìn con khủng long máy móc bay lên không phóng ra những tia điện quang sấm sét nổi lên ầm ầm. Hàng trăm Thần chủ khoa học liền bay lên không trung quăng bảo bối lên không điều  khiển hàng nghìn lưỡi đao bảo bối máy móc lao tới với tốc độ kinh hồn lại phát ra những tia lửa điện xuyên thủng sắt, đá, vàng, Tàn Sát Quỷ Vương mắt rắn, kinh hoàng khiếp vía hóa phép trời đất tối đen, ẩn mình biến mất, Thần Chủ Ánh Sáng, thấy thế liền hóa hô biến tức thời hàng vạn thần minh châu xuất hiện trên không trung tỏa sáng, nhưng chưa đủ sức thấy được Tàn Sát Quỷ Vương ẩn núp nơi đâu, Thần Chủ Quang Minh, liền hô biến tức thời hàng nghìn mặt trời hiện ra bóng tối tiêu tan, thấy rõ Tàn Sát Quỷ Vương ẩn núp trong đống xác chết của Yêu Tinh Quỷ dữ, Thần Chủ Trí Huệ  nói chúng Ta hãy đồng loạt tấn công, không cho Tàn Sát Quỷ Vương, hay một yêu tinh quỷ dữ nào trốn thoát. Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn biết không thể trốn thoát được nữa, liền dở hết thần thông pháp thuật ra chống trả nhưng chống làm sao lại trước sự khôn ngoan liên kết quyết tử của các Thần Chủ, Tàn Tát Quỷ Vương mặt rắn, cùng đám yêu tinh phải đành tan thây nát thịt, trước sách mạnh tập thể muôn người như một của con người. Trước sức mạnh trí tuệ khôn ngoan của con người. Thế là cánh Nam của Yêu Tinh Quỷ dữ tấn công vào Bạch Long Linh Cung do Tàn Sát Quỷ Vương mặt Rắn thống lĩnh chỉ huy, đã bị con cái cháu chắt chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ.

Có thơ khen rằng:

Ở trên đời phải sống cho ra sống

Sống anh linh luôn sống theo truyền thống

Sống vì nhân loại sống vì anh em

Sống vì chính nghĩa sống anh linh

Theo bước Cha Ông ta cỡi mây cỡi gió

Kìa lũ quỷ chúng ngông cuồng gian ác

Thử hỏi chúng là ai, là cỏ hay là cây

Loài cặn bả, hay loài điên dại ngu si

Chúng là Chồn, là Cáo, hay loài ếch Nhái

Là hạt bụi cũng đòi làm nên nghiệp lớn

Nực cười thay trò hề

Loài ẩn mình trong bóng tối

Luôn đóng tuồng hát xướng

chẳng ai xem, cũng chẳng đáng đồng xu.

 

Đây nói về phía Đông  Bạch Long Linh Cung Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Đại Bàng, Chim Ưng, Thần Chủ Sư Tử, còn hàng trăm Thần Chủ khác nữa, trấn thủ ở chánh ĐÔNG bổng thấy mây đen từ hướng ĐÔNG kéo tới mịt mù, cuồng phong ầm ầm đền đài nhà cửa sụp đổ tan tành, ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, thấy Yêu Tinh Quỷ dữ tràng tới như nước lũ, dẫn đầu lũ yêu tinh là Đại Nghịch Quỷ Vương mặt khỉ, ra lệnh hò hét Yêu Tinh quỷ dữ tàn phá ầm ầm xông vào cửa chính Đông  Bạch Long Linh Cung. Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, tức tời lớp lớp xông lên chận đánh Yêu Tinh Quỷ dữ  với khí thế dời non lấp biển.

Thế là:

Ầm ầm đá chạy các bay

Đùng đùng gươm giáo, bủa vây mịt mù

Ầm ầm trận địa ầm ầm

Yêu tinh ngã gục, Tiên Rồng khác chi

Kẻ tám lạng người nửa cân

Tử sanh một trận quyết không thụt lùi

Hào quang tiếp dẩn linh hồn

Người siêu, Yêu đọa, hai đường khổ vui

Trận chiến càng lúc càng sôi

Yêu tinh yếu thế thây phơi khắp cùng

Quỷ Vương tức giận đùng đùng

Hô phong , hoán vũ ra liền mấy chiêu

Ầm ầm núi đổ đồi nghiêng

Cuồng phong gào thét khiếp kinh hãi hùng

Đánh vào con cháu Tiên Rồng

Không còn một mống chẳng còn một tên

Từ đây Quỷ dữ Yêu Tinh

Chủ nhân trái đất xóa đi loài người.

 

Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Đại Bàng cùng các Thần Chủ khác  thấy  Đại Nghịch Quỷ Vương mặt khỉ lợi hại như vậy liền hiệp sức cùng nhau hóa phép chống trả Thần Chủ Hổ, Thần Đại Bàng.

Thi nhau hóa phép mất còn một phen

Hóa ra hàng vạn hổ tinh

Hóa ra trùng điệp điểu linh đại bàng

Lao vào nhai nuốt ầm ầm

Chiến trường mù mịt hổ gầm chuyển rung

Thần Chủ Voi, Thần Ngựa Trâu

Thi nhau hóa phép liên miên chẳng cùng

Hóa ra voi, ngựa, điệp trùng

Lao vào dẩm đạp hút càn Yêu Tinh

Thần Chủ Sư Tử hét lên

Tả xông hữu đột liên miên ra đòn

Quỷ Vương mặt khỉ kinh hồn

khó mong chống đở hết đường thối lui

Bổng đâu trời đất chuyển rung

Chúa Tinh xuất hiện khiếp kinh hãi hùng

Nhích chân chuyển động ầm ầm

Con người bị đánh tan tành tả tơi

Nguy cơ trùng điệp bủa vây

Đất trời chao đảo khó ai mạng còn

Các Thần khiếp vía kinh hồn

Khó mong chống trả chỉ chờ nát thây.

 

Trong lúc nguy cơ con cháu Tiên Rồng thời Hậu Đế sắp bị hủy diệt đến nơi. Bổng trên không xuất hiện ba mươi người hào quang sáng chóa, chúa tể Yêu Tin nhìn lên không trung thấy ba mươi người thời cười lên rung chuyển trời đất có vẻ xem thường, ngạo mạn nói rằng tưởng là ai té ra cũng chỉ là mấy thằng nhóc con Hậu Đế, nhân loại con người các ngươi đã đến lúc phải bị hủy diệt. Yêu Tinh Quỷ dữ ta làm chủ địa cầu, tiến tới làm chủ vũ trụ, nói xong Chúa Tể Yêu Tinh phóng ra một đạo yêu quang hiện rõ trận chiến bốn phương bốn cửa chính ra vào của Bạch Long Linh Cung, thấy rõ yêu tinh quỹ dữ xông lên như nước lũ tiêu diệt thần binh, thần dân, thần tướng, chết la chết liệt, vì lúc ấy trận chiến mới mở màn khí thế Yêu Tinh vô cùng hùng mạnh. Chúa tể Yêu Tinh Quỷ dữ vô cùng đắc ý cười lên làm chấn động địa cầu, xem nhân loại con người trước mắt chẳng ra gì tin rằng chút nữa đây sẽ không còn một mống, kể cả ba mươi vị Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ tối cao đã xuất hiện.

 

4    Phi Li Ông quát, loài Yêu Tinh hổn láo ngươi qua mắt ai chứ qua mắt anh em Hậu Đế ta sao được, hiện nguyên hình đi, từ bỏ dã tâm trở về động không đáy, tu tâm sửa tánh quy thuận Cha Trời Mẹ Trời may ra thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bằng nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, tàn sát nhân loại con người, con cháu Tiên Rồng, thời sẻ bị tiêu diệt Linh Hồn tức tốc bị giam nơi Địa Phủ, Chúa Tể  Yêu Tinh Quỷ dữ trợn mắt nói thì ra  mấy thằng nhóc con thời Hậu Đế các ngươi đã biết ta là ai, tức thời Chúa Tể Yêu Tinh hiện lại nguyên hình tó lớn khổng lồ, đầu chó, mình sấu, đuôi rồng, thì ra con chúa quỷ yêu tinh, thần thông quảng đại vô biên chính là Ngư Tinh, một trong ba con Chúa Tể Yêu Tinh Quỷ dữ, chuyên làm hại nhân loại con người, đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, Ngư Tinh cười rung chuyển trời đất nói, các ngươi chỉ là cháu chắt hàng mấy trăm đời của thời Tiên Đế, Thời Tiên Đế các ngươi thấy Ta còn phải bái lạy, các ngươi nào xứng đáng nói chuyện với Ta, các ngươi lên trời kêu Tiên Đế tổ tổ tổ các ngươi xuống đây may ra còn đở nổi chúa tể Ngư Tinh Ta mấy chiêu, Phi Ý Ma quát loài yêu tinh ngươi cuồng ngông đến thế là cùng, chẳng hiểu trời đất là gì, dám cuồng ngôn vọng ngữ, tội đáng phanh thây, hồn đày xuống mười tám tần địa phủ. Ngư Tinh nổi nóng quát ngươi biết gì mà giảng đạo lý với Ta, khi Ta ra đời các ngươi chỉ là loài cầm thú ngu si lạy dạ Ta, cũng may là các loài Cầm Thú các ngươi đã đầu thai làm người. Nay thấy Ta còn không bái lạy còn dám hổn láo, tội đáng phanh thây, ba mươi anh em Ông Bà tối cao thời hậu đế thấy Ngư Tinh quá hổn láo, không khỏi nổi cơn tức giận, Thi Đắc Nga quát lên một tiếng loài yêu tinh ngươi dám mạt thị đến Ông Bà Tiên Đế tối cao, hổn láo với con cháu Tiên Rồng  quả là ngươi đã tới số, tức thời phất tay đánh xuống một đạo kim quang với hàng mấy trăm năm công lực, Ngư Tinh xem thường phất tay một cái tức thời đạo kim quang biến mất, Thi Đắc Nga vô cùng kinh hãi, Ngư Tinh nói các nhóc con Hậu Đế ngươi hãy tự sát đi, hoặc cuối đầu làm nô lệ cho Ta, thời còn bảo toàn mạng sống. Con cái cháu chắt, chút, chít các ngươi, vô số Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, đã bị Ta khống chế hết rồi, mạng sống của chúng chỉ phụ vào các ngươi lễ lạy Ta mà thôi, nói xong Ngư Tinh phất tay một cái tức thời hàng nghìn nghìn Thần Mây, Thần Gió, Thần Mưa, hiện ra run lập cập, Hà Linh Lan thấy con cái, cháu chắt, chút chít các Thần bị Ngư Tinh khống chế như thế liền vận âm thiên đại pháp, thuyết giáo kêu gọi, hỡi các linh thần con cái, cháu chắt, chút chít, thời hậu đế của ta, linh hồn không bao giờ chết, dù cho thần lực kim thân bị phá hủy cũng không bao giờ chết, nếu các linh thần biết niệm Cha Trời Mẹ Trời, thời các Thần sẽ thoát nạn, khi nào thấy ánh sáng màu vàng sáng chóa các linh thần sẽ ẩn mình vào đó, sẽ được tiếp đón về trời, đoàn tụ với Cha Ông, hãy tấn công liều mạng với ngư tinh, tận trung báo hiếu tận lực vì đại nghĩa, hàng nghìn nghìn Linh Thần tỉnh ngộ liền đồng loạt tấn công Ngư Tinh, Ngư Tinh bất ngờ trúng hàng loạt chỉ chưởng ê ẩm cả mình, vô cùng tức giận Ngư Tinh bay lên quạt hai đôi cánh đao yêu kiếm yêu tuôn ra giết sạch hết thảy các Linh Thần, Linh Thần vừa tử nạn liền thấy ánh sáng vàng hồng sáng chóa xuất hiện liền ẩn hồn vào đó hết thảy tất cả đều được siêu sanh về trời.

 

5    Nhìn thấy Ngư Tinh hủy diệt hết thảy các Thần Linh, Phi Li Ông, Phi Ý Ma, Phi Tất Đa, Thi Đắc Nga, Thi Lan Ca, Thi Hoàng Ma, Hà Linh Lan, Hà Âu Châu, Hà Tây Nha, Cù Lưu Gia, Cù Hôn Ri, Cù Rô Ni, Mát Cốt Phi, Mát Bát Ca, Mát Sát Đế Lị, Hi Ma Ly, Hi Bạt Đô, Hi Lạp Tân, Nô Bô Gia, Nô Cam Lô, Nô Vi Sa, Pha Đa Ra, Pha Đế La, Pha Hắc Ta, Đồ Rô Ta, Đồ Phi La, Đồ Ma Ri, Cô Ly A, Cô Lôm Pha, Cô Ri Pha, tức tốc bao vây Ngư Tinh, mỗi người phóng ra một tuyệt kỷ Kim quang, Hồng quang, Xích quang, Bạch quang, Ô quang, Bích quang, mang theo cả sấm sét ầm ầm đánh vào Ngư Tinh rối xả, Ngư Tinh vô cùng tức giận quyết tiêu diệt hết thảy các Ông Bà tổ tổ tổ tối cao thời Hậu Đế. Ngư Tinh  hóa phép yêu đao yêu khí đầy trời, chín đuôi rồng yêu tinh quật ầm ầm cuồng phong tuôn ra rung trời chuyển đất, hai cánh quạt lia quạt lịa kình lực chỉ yêu  tuôn ra xé gió đinh tai nhức óc, chống trả lại Kim quang, Hồng quang, Bạch quang, Ô quang, Xích quang, Bích quang. Những tiếng nổ làm chấn động địa cầu tưởng chừng như trời đất sắp sụp đến nơi. Ba mươi Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ liên kết cùng nhau vận kim quang thần công bao bọc toàn thân chống trả đao yêu, khí yêu, chỉ yêu, chưởng yêu, hào quang chơm chớp, sấm nổ vang trời, sét đánh ầm ầm, cuồng phong gào thét, đao yêu, kiếm yêu, chỉ yêu mù mịt, bảo bối thi nhau liện lên đáng xuống quả là trận đánh kinh hồn bạc vía chưa từng thấy trong đời, càng lúc  trận chiến càng dữ dội bảo tố kim quang đao kiếm  đầy trời, cuồng phong yêu khí  càn quét dữ dội tới hàng trăm dặm đền đài thi nhau sụp đổ, trận chiến kéo dài hơn nữa ngày vẩn chưa phân thắng bại.

 

6    Đây nói về các Thần, các Chủ Thần cánh bắc, cánh nam, cánh tây , đại chiến với yêu tinh quỷ dữ đã đến hồi kết thúc Yêu Tinh Quỷ dữ bị tiêu diệt hoàn toàn, con cháu Tiên Rồng cũng tổn thất lớn huy sinh vì đại nghĩa hơn một nửa, tất cả Linh Hồn được siêu sanh về trời, chỉ còn một số tái sanh trở lại chờ ngày đầu thai làm người trần gian trở lại, hàng vạn các Chủ Thần, Thần Binh, Thần Linh, Thần Tướng bay tới trận chiến phía Đông  Bạch Long Linh Cung tiếp ứng, khi tới nơi chỉ đứng xa mà nhìn vì trận chiến giữa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ cùng Ngư Tinh vô cùng khủng khiếp, không biết thắng bại thuộc về ai.

 

7     Bổng nghe Phi Li Ông quát ngày tận số của ngươi đã đến tức thời lấy THIÊN ẤN, THIÊN BÚT ra niệm chú quăng lên không trung hô biến, tức thời thiên la địa võng sấm sét bao vây nổ lên long trời lở đất, ngũ long xuất hiện, ngũ phụng ra đời, hóa ra ánh sáng Hiến Pháp, ánh sáng Luật Pháp, ánh sáng Đạo Pháp, tam quang Thiên Luật xuất hiện, mặt trời hiện ra vô số đánh xuống Ngư Tinh Ngư Tinh chống trả không lại bi tam quang đánh tiêu tan thể xác, Linh Hồn  Ngư Tinh vô cùng khiếp đảm cũng may có một đạo hào quang màu xám hiện đến cứu vớt linh hồn Ngư Tinh. Linh Hồn Ngư Tinh mới tránh khỏi tan hồn nát phách, nếu bị Tam Quang đánh tan Hồn nát Phách  thời khó hoàn hồn trở lại, Linh Hồn Ngư tinh phải trải qua hàng triệu năm mới hoàn hồn hoàn nguyên nhị yêu thân trở lại, ngũ long, ngũ phụng, cũng như hàng vạn mặt trời diệt xong Ngư Tinh tự tan biến mất vào hư không vũ trụ, từ đó không còn Thiên Ấn Thiên Bút Thiên Ý Cha Trời xuất hiện nữa. Trải qua cuộc đại nạn nhân loại con người, Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ tổ như đã hiểu ra một điều, trần gian không những cõi tạm, mà còn là cõi vô thường không có sự bình yên lâu dài, trần gian biển khổ, thảo nào Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, bỏ trần gian về trời không một chút luyến tiếc, thì ra là vậy và có ý sau khi ổn định lại cuộc sống con cái, cháu chắt, chút chít, thời theo chân các Tiên Đế bay về trời, sống cuộc sống bình yên vĩnh hằng an vui tự tại.

 

Long Hoa Pháp Tạng Kinh là bộ kinh tối cao thời Hậu Đế. Chỉ cần đọc tụng một câu một phần, một chương thời Ma Quỉ hung ác khiếp kinh không dám tới gần. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thường gia hộ, phù hộ. Nơi nào có bộ kinh Long Hoa Pháp Tạng. Thời nơi đó thường được bình yên. Nếu có lòng phát tâm, in ấn, biên chép, truyền bá cho đời, thời phước đức không thể nghĩ bàn. Con cái, cháu chắt thường đặng làm quan, thường đặng giàu sang. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời đều được siêu sanh về thượng giới, cõi trần gian là trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, không phải là nơi để hưởng lạc, để rồi say đắm vào con đường dục lạc, dẫn đến sa đọa lặn hụp trong biển trần đau khổ, tạo ra bao nghiệp ác tội lỗi, linh hồn trôi lăn mãi trong con đừng sanh tử, thật đáng thương cho thân phận con người chúng ta, một khi đã sa ngả, vào con đường tội lỗi thời coi như khốn khổ muôn đời vạn khiếp, vậy chúng ta ai là người muốn cầu mong sự giải thoát đau khổ thời quy hướng về cội nguồn, thành tâm lễ lạy, đức cha trời mẹ trời, đi theo con đường cha ông đã đi, tu tập các hạnh lành, xa lìa con đường tội lỗi, nhất là tàn sát giết hại con người, hảm hại con người, biến con người trở thành nô lệ, dưới sự cai trị độc quyền tàn khốc hung bạo của chính mình, đi ngược lại thiên ý của đức cha trời, phạm vào thiên luật, khi chết đi linh hồn khó mong đầu thai trở lại làm người được nữa, hãy tôn trọng sự công bằng, sự bình đẳng, sự tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền con người mà thiêng liêng tổ tiên đã ban tặng sự sống tàn nhẩn độc ác tàn sát lẩn nhau, tham lam xâm lấn, xâm lăng, xâm lược là sự sống đầy tội lỗi, làm cho nhân loại anh em đổ máu, bao thảm khốc của chiến tranh, nếu tất cả nhân loại anh em trên thế giới nầy đều hướng về cội nguồn, xóa bỏ hận thù, đêm tình yêu thương đến với nhau, gúp đở lẩn nhau, thời chiến tranh sẽ không còn, ai ai cũng được siêu thoát về trời như thời ông bà tiền sử của chúng ta, khi còn tại thế chúng ta luôn luôn hướng về cội nguồn theo kinh luân mà tu tập hạnh lành, khi chết bỏ xác phàm trần linh hồn chúng ta nương theo ánh sáng vàng rực hồng đỏ về trời, những kẻ làm ác khi chết thời khó mà thấy được ánh sáng vàng ánh nầy, nếu có thấy thời vô cùng sợ hãi, những người mà lúc còn sống làm nhiều việc ác hung bạo, tàn nhẩn, xấu xa đê tiện, lừa đảo. gian xảo, thời khi chết linh hồn tìm nơi mờ mịt để ẩn thân, ánh sáng mờ đục tối đó chính là ánh sáng dẩn linh hồn người ác xuống các tần địa phủ, con đường địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,  hãy cầu nguyện cho tâm thức của mình được trong sáng, hội nhập cội nguồn, làm các hạnh lành theo bước ông cha về trời.

 

Hết phần 2 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 4

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 3

 

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ

 

1    Đây nói về Thanh Long Linh Cung anh em Da Chàm giống dân Bích Ngọc, quyết một còn một mất với yêu tinh quỷ dữ, giành lấy sự sống tồn tại của con người.

Thơ rằng :

Yêu tinh hung khí đầy trời

Dã tâm diệt hết con Rồng cháu Tiên

Yêu tinh quỷ dữ vô biên

Giáo gươm ngun ngút loáng loang rợn người

Đất trời dông bão ầm ầm

Lớp sau lớp trước cuộn cuồn ào lên

Cậy mình pháp thuật thần thông

Hung tàng, càn quét  nát tan đền đài

Sẳn sàng một mất một còn

Tiên Rồng bất khuất một lòng tiến lên.

 

Nói về Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, còn hàng trăm Chủ Thần khác nữa, trấn giữ cánh NAM Thanh Long Linh Cung, nhìn thấy yêu khí đầy trời mây đen cuồn cuộn, phong ba bão tố ầm ầm kéo tới, tàn phá nhà cửa, đền đài sụp đổ ầm ầm dẫn đầu Yêu Tinh Quỷ dữ là Hổn Độn Yêu Tinh Quỷ Vương, mặt Quỷ mắt lồi xanh, nanh vuốt dài, đầu hói trọc, tráng nhô lên, mũi gãy tặc. Trông thấy mà phát khiếp, Hổn Độn Yêu Tinh Quỷ Vương đốc thúc Yêu Tinh Quỷ dữ tàn phá sự sống của con người, chúng đi đến đâu là gây tan tóc đến đó, chúng ào ào tiến vào địa phận phía nam THANH LONG LINH CUNG, thời bị con Rồng Cháu TiênThần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chận đánh quyết liệt phải nói là một còn một mất, gươm đao giáo mác dậy trời, chưởng chỉ, kình phong dậy đất, yêu tinh quỷ dữ, con Rồng Cháu Tiên Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, thi nhau ngã gục, Linh Hồn nương theo hào quang ánh sáng châu báu siêu sanh về trời. Lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên, khí thế hào hùng dậy trời dậy đất.

Thơ rằng:

Đã là con cháu Rồng Tiên

Sá gì một lũ Yêu Tinh hại người

Chân đạp đất đầu đội trời

Hiên ngang khí phách rạng ngời non sông

Xông lên tiêu diệt Yêu Tinh

Thay quyền tạo hóa làm nên nghiệp trời

Yêu tinh quỷ dữ tàn đời

Hung hăng cuồn ngạo để rồi diệt vong

Yêu Tà thắng Chính được sao

Thây phơi chật đất hồn sa địa đàng.

 

Hổn Độn Quỷ Vương nhìn thấy con cháu Tiên Rồng hùng khí xông lên ngun ngút tiêu diệt Yêu Tinh Quỷ dữ như đàn hổ dữ xông lên xé xác đàn sói, xác phơi như núi như non đầy đất chật bãi, thời tức giận la hét đinh tai nhứt óc, Hổn Độn Quỷ Vương liền hóa phép đao yêu, kiếm quỷ, trùng trùng hiện ra càn quét đâm chém Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chống trả không lại đành phải bỏ mạng vì đại nghĩa linh hồn theo ánh sáng vàng hồng đỏ siêu sanh hết thảy về trời sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại. Còn linh hồn ác Tinh ác Quỷ thời tan biến trốn vào ánh sáng xám đen, vất vơ vất vưởng, tất cả liền sa đọa xuống các tần Địa Phủ.

 

Chủ Thần Đất, thấy Hổn Độn Quỷ Vương vô cùng lợi hai liền bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn Thổ Địa hiện ra từ trên không đánh xuống, mỗi người mỗi loại vũ khí đánh xuống Hổn Độn Quỷ Vương như mưa, Hổn Độn Quỷ Vương thổi ra một đạo yêu quang chống trả, các Linh Thần Thổ Địa bị yêu quang đánh trúng đành phải bỏ mạng Linh Hồn liền ẩn vào ánh sáng vàng hồng sáng chóa siêu sanh về trời, Thần Chủ Rừng, thấy Hổn Độn Quỷ Vương thần thông pháp thuật vô biên lợi hại như thế. Liền bay lên không trung niệm chú tức thời hàng trăm Linh Thần, Thần Cây, Thần Giây, hiện ra mỗi Linh Thần mỗi loại vũ khí lao tới tấn công Hổn Độn Quỷ Vương như sấm sét, Hổn Độn Quỷ Vương phóng ra yêu lực chống trả, một số Linh Thần thảo mộc trúng phải yêu lực bỏ mạng Linh Hồn liền ẩn vào ánh sáng vàng hồng sáng chóa siêu sanh lên các tần trời, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, đồng loạt bay lên không trung  niệm chú tức thời vô số Linh Thần hiện ra kẻ tấn công trên không, người tấn công dưới đất, trận chiến vì thế mà trở nên kinh thiên động địa Chủ Thần Đất ra đòn chí mạng quyết tử  lao tới đánh ra một đạo quang ầm ầm quyết tiêu diệt Hổn Độn Quỷ Vương, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, cũng thế đồng loạt ra tay lao tới quyết tử những tuyệt học được đêm ra xử dụng đạo quang, chỉ phong, chưởng phong, ầm ầm ập tới Hổn Độn Quỷ Vương chống đở không nổi đành thịt nát xương tan, thế là tàn đời yêu tinh ác quỷ, con cháu Tiên Rồng thừa thắng xông lên, kẻ bay trên không người bay trên đất quét sạch yêu tinh quỷ dữ không còn một tên, coi như cánh Nam Yêu Tinh Quỷ dữ do Hổn Độn Quỷ Vương chỉ huy hoàn toàn thất bại. Cùng lúc ấy trận chiến xãy ra đông, tây, bắc, bốn cửa chính Thanh Long Linh Cung cũng đi lần đến kết thúc.

 

2     Nói về Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, cùng hàng trăm Chủ Thần khác nữa trấn thủ ở cánh bắc Thanh Long Cung, nhìn thấy hướng Bắc mây đen cuồn cuộn, kéo đến dông bão nổi lên ầm ầm cuồng phong đến đâu thời đền đài nhà cửa sụp đổ đến đó, yêu tinh quỷ dữ tàn phá dữ dội, đến khi chúng ào ào tràn vô địa phận phía bắc Thanh Long Linh Cung, thời chúng nghe hàng vạn vạn tiếng quát, long trời lở đất loài yêu tinh quỷ dữ đã tới ngày tận số, con cháu Tiên Rồng tiến lên quét sạch chúng đi trừ hại cho con người, thế là Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp bay trên không, lớp bay dưới đất, lớp tàn hình, lớp độn thổ, đồng loạt xông tới càn quét tử chiến xáp lá cà tiêu diệt Yêu Tinh Quỷ dữ.

 

Nói về Man Trá Quỷ Vương mặt cáo đang đắc ý với ngón nghề tàn phá của mình, nhìn nhà cửa đền đài sụp đổ càng thích thú cười vang, Man Trá Quỷ Vương chỉ  tay về hướng nam nói  kia kìa  đền đài cung điện châu báu Thanh Long Linh Cung kia kìa, tiến vào cướp phá sạch đi, Yêu Tinh Quỷ dữ  được lệnh kéo mây kéo gió ào ào bay đến tiến vào Thanh Long Linh Cung liền bị chận đánh dữ dội, hai bên xáp chiến long trời lở đất.

Thơ rằng :

Vì Nguồn vì Cội vì Cha Ông

Vì Cháu vì Con quyết một lòng

Vì nói giống vì Đồng Bào

Ta còn hơi thở quyết nào xông lên

Quét cho hết sạch Yêu Tinh

Để cho nhân loại yên bình tự do.

 

Tiếng quân reo dậy trời dậy đất, tiếng binh đao dậy núi dạy non Yêu Tinh Quỷ dữ kinh khiếp trước sức mạnh quyết tử của con cháu Tiên Rồng, chúng chết la chết liệt chất chồng lên nhau, Hồn chúng sa đọa xuống các tần Địa Phủ.

Ào ào đao kiếm tung bay

Ầm ầm sấm nổ chuyển lay đất trời

Yêu, Tinh ngã rạp tơi bời

Thây phơi chật đất hết đời hung hăng.

 

Nói về Man Trá Quỷ Vương mặt cáo,tỏ ra thích thú trước ngón nghề tàn phá của Yêu Tinh Quỷ dữ, đền đài , nhà cửa thi nhau sụp đổ Ma Trá Quỷ Vương tự đắc huênh hoang chừng nhìn thấy con cháu Tiên Rồng phản công như thác đổ yêu tinh quỷ dữ lớp lớp ngã gục trước sức mạng của Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, ra đòn càn quét Yêu Tinh Quỷ dữ tan tành . Man Trá Quỷ Vương tức tối la hét ầm ĩ múa binh khí bay tới xông vào đánh Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, như chúa cọp xông vào đàn dê, mặt sức ra tay tàn sát, Thần Chủ Mây, thấy Man Trá Quỷ Vương lợi hại như vậy liền bay lên không trung, niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Mây hiện ra, mỗi Thần mỗi loại vũ khí đánh xuống Man Trá Quỷ Vương như mưa, cùng lúc ấy Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, đồng bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Mưa, Thần Gió hiện ra mỗi Thần mỗi loại vũ khí tạo ra mưa đao bão kiếm ầm ầm xối xả lao xuống đầu Man Trá Quỷ Vương, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, nào chịu kém các Chủ Thần khác liền bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Sấm, Thần Sét hiện ra thi nhau tạo ra sấm sét đánh xuống đầu Man Trá Quỷ Vương ầm ầm, Man Trá Quỷ Vương ra sức chống đở yêu khí cuồng phong tuôn ra mù trời mịt đất, trận chiến vô cùng khốc liệt, càng đánh Man Trá Quỷ Vương càng lếp vế trúng liền đao kiếm sấm sét, nát nhừ cháy thành tro bụi. Yêu Tinh Quỷ dữ như rắn mất đầu vô số vô biên các Thần con cái, cháu chắt, chút chít Thanh Long thời Hậu Đế  ào ào xông lên quét sạch yêu Tinh Quỷ dữ không còn một mống. Thế là cánh Bắc Yêu Tinh Quỷ dữ tấn công vào Thanh Long Linh Cung đã bị con cháu Tiên Rồng giống dân Bích Ngọc đánh bại xóa sổ.

 

3    Nói về những linh hồn tử sĩ các Thần, khi còn sống đã làm nhiều điều phước thiện khi mạng chung liền thấy ánh sáng vàng hồng rực rỡ, không còn chần chờ gì nữa liền ẩn mình hết vào đó siêu sanh lên các tần trời hưởng phước sống mãi trong thế giới vĩnh hằng an vui  cực lạc. Chính vì sự nhận thức hiểu biết về sanh tử, hành thiện chính là hành trang để siêu sanh về thiên giới, nên Ông Bà Tiên Tổ thường nhắc nhở con cháu rằng, hãy xa lìa điều ác, làm nhiều điều phúc thiện, khi mạng chung thời, linh hồn siêu sanh về trời sống mãi trong các cõi vĩnh hằng cực lạc, phúc đức hành thiện để lại cho con cháu tiếp tục hưởng phước ở trần gian. Những Linh Thần, cũng như Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Chủ Thần tử nạn, do căn lành tu theo thiện nghiệp, lại hy sinh vì chính nghĩa, nên thấy ánh sáng sắc vàng châu báu tỏa ra rực rỡ như cầu vồng, nguồn ánh sáng nầy tiếp dẫn hết thảy Linh Hồn tử sĩ vì đại nghĩa chiến đấu với Yêu Tinh Quỷ dữ , bảo vệ nòi giống Tiên Rồng con người thành tựu  thiện căn siêu sanh về thiên giới, sống trong cõi vĩnh hằng tự do giàu sang an vui mãi mãi.

 

4     Phần lớn những Yêu Tinh Quỷ dữ lạc Nguồn, lạc Cội, nhất là những Yêu Tinh Quỷ dữ đại ác trước khi chết, tâm hồn hoảng loạn, hoang mang lo sợ, đau buồn, xót xa, cảm thấy bơ vơ lạc lõng, không biết phải đi về đâu, sa đọa thế nào, địa ngục, ngạ quỉ, hay súc sanh, nhưng dù có lo sợ cũng không tránh khỏi vì tùy theo nghiệp ác nặng nhẹ mà bị chuyển xây quả báo nặng nhẹ khốn khổ.

 

5    Những người thật sự yêu nước thương dân, bảo vệ chính nghĩa, yêu Cội yêu Nguồn, tôn kính lời dạy Cha Trời, thuận theo Thiên Ý Cha Trời khi chết đi trong chốc lát Linh Hồn siêu sanh lên các tần trời ngay.

 

6    Còn nói về những người trần thế ở đời mạc pháp sau thời Hậu Đế, làm ác sau khi chết trong vòng 49 ngày thần hồn mê mờ tối tăm, sau đó thời sa đọa theo con đường ác, nhận lấy quả báo. Còn những Linh Hồn lạc Cội lạc Nguồn Ác Thiện không rõ thường không có đạo hạnh gì cả, cũng không có ác nghiệp lớn, thường lang thang vô định, gọi đó là hồn ma. Linh Hồn Yêu Tinh Quỷ dữ, thường là  mất hết lương tâm lương tri vì lòng hung tàn bạo ác tham lam quá lớn, hành vi vô cùng ác độc. Sẽ bị Thiên Ý, Thiên Luật chuyển xây xóa sổ. Phải trải qua hàng triệu năm nữa gặp thời mạc pháp mới hồi phục lại được, thế là cánh Bắc, cánh Nam, Yêu Tinh Quỷ dữ đã bị con cháu Tiên Rồng tiêu diệt sạch chung cuộc tàn đời.

 

7    Cùng lúc ấy ở cánh Tây cũng đi vào giai đoạn trận chiến đi đến lần kết thúc, nói về phía tây Thanh Long Linh Cung, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Trí Huệ, cùng hàng trăm Thần Chủ khác nữa, trấn thủ ở cánh tây Thanh Long Linh Cung, nhìn thấy mây đen cuồn cuộn kéo đến, dông bão nổi lên ầm ầm nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, thét lên quân ăn cướp Yêu, Tinh, Quỷ dữ  kéo đến rồi chửng bị tử chiến với chúng, xông lên tử chiến với chúng.

Thơ rằng :

Quỷ yêu tàn hại con người

Thi nhau tàn phá cho đời khốn nguy

Cửa nhà tan nát còn chi

Đền đài sụp đổ biết bao khổ nàn

Tiến lên con cháu Tiên Rồng

Tung hoành ngang dọc diệt trừ Yêu Tinh

Đầu giặc rụng xuống như sung

Quỷ Yêu hoảng vía khiếp kinh hãi hùng.

 

Nói về Tranh Bá Quỷ Vương mặt sói,  nhìn yêu tinh quỷ dữ tàn phá nhà cửa đền đài cung điện sụp đổ ầm ầm, ngạo nghễ khoái trá nghĩ đến Thanh Long Linh Cung ngọc ngà châu báu, của ngon vật lạ chẳng thiếu chi, thời càng khoái chí thúc giục yêu tinh quỷ dữ tràng về Thanh Long Linh Cung, nhưng  chúng đã gặp phải một sức mạnh tường đồng vách sắt, xông lên chống trả quyết liệt, đó là sức mạnh quyết tử con cháu Tiên Rồng.

Thơ rằng :     

Tiến lên cứu nước cứu non

Cứu con cứu cháu giang sang giống nòi

Cứu đồng loại cứu Đồng Bào

Để cho con cháu Tiên Rồng bình yên

Đánh cho yêu quỷ khiếp kinh

Đánh cho Yêu Quỷ tan thây nát hồn

Con người nhân loại trường tồn

Gươm thiên trung hiếu rạng nền Ông Cha

Tiến lên quyết tử một phen

Đánh cho Yêu Quỷ tiêu tan chẳng còn.

 

Nhìn cuộc chiến rền trời rền đất cát bay đá chạy. Lớp thời đại chiến trên không, lớp thời thư hùng dưới đất, gươm giáo choảng nhau đinh tai nhứt óc, cuồng phong càn quét kinh khiếp, sấm chớp đầy trời, trận chiến càng lúc càng quyết liệt yêu tinh ngã gục lớp lớp, con cháu Tiên Rồng cũng bỏ mạng khắp nơi. Tranh Bá Quỷ Vương tức tối hét lên chuyển trời rung đất, bay lên không trung hóa phép tức thời yêu đao yêu kiếm, yêu khí hiện ra trùng trùng điệp điệp lao tới chém xối chém xả vào Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng chống trả không lại thi nhau ngã gục, trước yêu thuật thần thông quảng đại của Tranh Bá Quỷ Vương, Thần Hồn anh Linh tử sĩ nương theo ánh sáng châu báu siêu sanh về trời, sống yên vui trong cõi vĩnh hằng hưởng phước mãi mãi. Nói về Thần Chủ Điều Binh thấy Tranh Bá Quỷ Vương thần thông quảng đại vô biên, bằng bay lên không trung múa binh phù đánh tới hào quang tua tủa bay ra chống trả lại yêu đao. Khí đao, khí yêu ầm ầm đùng đùng kinh khiếp, cùng lúc ấy Thần Chủ Khiển Tướng,  bay lên không trung múa ấn phù kim quang tua tủa bay ra hợp lực với Binh Phù chống trả lại yêu kiếm yêu đao pháp thuật của quỷ vương, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận. Các Thần Chủ Khoa Học, đồng loạt mở máy vi tính hiện đại, điều khiển hàng trăm Đĩa Bay, bay lên không trung phát ra những tia lửa điện khủng khiếp đáng xuống Tranh Bá Quỷ Vương, Thần Chủ Tài Năng, sợ Tranh Bá Quỷ Vương trốn thoát liền ném lên không trung một bảo bối Chiếu Yêu, Tranh Bá Quỷ Vương tàn hình trốn ẩn chỗ nào cũng thấy, các Thần Chủ vì thế tấn công vô cùng chính xác nhất là các nhà Thần Chủ khoa học điều khiển đĩa bay phát ra tia lửa điện hàng nghìn độ đánh tới tấp vào Tranh Bá Quỷ Vương mặt sói cháy ra tro, Hồn Tranh Bá Quỷ Vương liền sa ngay xuống Địa Phủ. Con rồng cháu Tiên, Rồng thừa thắng xông lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ không còn một tên, thế cánh Tây Yêu Tinh Quỷ dữ do Tranh Bá Quỷ Vương mặt sói chỉ huy tấn công vào cửa Bắc Thanh Long Linh Cung. Đã bị con cháu Tiên Rồng con cái, cháu chắt, chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ.

 

8    Chết không phải là hết, những linh hồn tử sĩ vì chính nghĩa, vì đại nghĩa, được cha trời, mẹ trời, chuyển hóa hào quang châu báu đến chiến trường siêu độ linh hồn tử sĩ ẩn vào hào quang vàng hồng sáng chóa siêu lên các tần trời, sanh sống, trong thế giới vĩnh hằng, an vui hạnh phúc. Vì thế chết chẳng qua là bỏ lớp áo da xác người phàm tục, siêu sanh về trời mặc vào lớp áo da mới trở thành con người Thiên Tiên mà thôi, bỏ đi thể xác phàm tục để rồi có thể xác thiên tiên, bỏ cõi trần gian lên cõi trời để ở sự chết chính là cái phúc giải thoát khốn khổ nơi hồng trần, đối với những người hướng thiện, hướng về Cội Nguồn, biết quy hướng tôn thờ CHA TRỜI, MẸ TRỜI. Nhưng ngược lại đối với người hành ác, chết không phải là giải thoát, mà là sa đọa, chịu nhiều sự thống khổ, khổ ác nghiệp luân chuyển hết đại họa nầy, đến đại họa khác không biết ngày nào chấm dứt. Chiến thắng Yêu Tinh Quỷ dữ, người chết lưu danh hậu thế linh hồn siêu sanh về trời, người sống thời vinh quang hạnh phúc, Tà không thể nào diệt được Chánh, từ xưa tới nay không gì thay đổi, Thuận Thiên Luật thời trường tồn, nghịch Thiên Luật thời trăm họa giáng xuống, đó là ĐỊNH LUẬT CÔNG ĐẠO VŨ TRỤ, luật tự nhiên không ai thoát được, trước sau như một không gì thay đổi. Yêu Tinh Quỷ dữ lòng gian tà mưu mô cướp đoạt công lao của nhân loại con người, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời đành phải bỏ mạng phơi thây khắp chiến trường, vùi chôn tham tàn bạo ác, vùi chôn Linh Hồn nơi các tần Địa Phủ. Sống mãi trong tăm tối đói khác hành hình khủng khiếp.

 

9     Khi ấy trận chiến cánh Đông Thanh Long Linh  Cung vẩn còn rền trời rền đất. Nói về cánh Đông Thanh Long Linh Cung, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Lửa,Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Chim Điêu, Đại Bàng,trấn thủ cánh Đông Thanh Long Linh Cung, nhìn thấy hướng Đông mây đen cuồn cuộn, dông bão ầm ầm tàn phá nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ vàng bạc châu báu bị yêu tinh quỷ dữ vơ vét hết, lòng tham lam không đáy vơ vét biết bao nhiêu cho vừa, đứng đầu lũ yêu tinh ăn cướp đó chính là Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn, miệng luôn gào thét  thúc giục Yêu Tinh Quỷ dữ tàn phá dữ dội.

Thơ rằng :

Ôi thôi nhà cửa còn gì

Yêu, Tinh, Quỷ dữ phá đi tan tành

Đầy mình móng vuốt cùng nanh

Báu châu chúng cướp sạch sành còn chi

Tham tàn bạo ác hung hăng

giết người cướp của ôi thôi hung tàn

Thương thay  nhân loại con người

Bổng dưng đại họa đùng đùng đến nơi.

 

Hàng vạn các vị Thần con cháu Tiên Rồng chờ cho lũ yêu, tinh, quỷ dữ kéo tới liền hò hét dậy trời dậy đất ào ào xông lên quyết tử.

Thơ rằng :

Một bên con cháu Tiên Rồng

Một bên Yêu, Quỷ cuồng ngông kể gì

Gươm qua giáo lại  ầm ầm

Xông lên quyết tử ôi thời kể chi

Hai bên giao chiến khiếp kinh

giáo gươm cuồn cuộn bay lên mịt mù

ầm ầm trận địa kinh hoàng

Thây phơi chật đất xác chồng như non

đánh cho yêu quỷ nát tan

đánh cho Yêu Quỷ khiếp kinh hãi hùng.

 

Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn, thấy khí thế con Rồng Cháu Tiên mạnh như vũ bão, Yêu Tinh Quỷ dữ thi nhau ngã gục, trước sức mạnh hùng thiên Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng. Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn, vô cùng tức giận bay lên không hóa phép, hóa ra hàng vạn vạn loài rắn bay tới phun nọc độc tàn sát Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Hiện thân con Rắn khổng lồ chín đầu chín đuôi đầu thời phun nọc độc, đầu phun ra đao khí, đầu phun ra cuồng phong, đầu phun ra lửa dữ, đầu khí yêu ầm ầm khủng khiếp. Thần dân, Thần Binh, Thần Tướng chống trả không lại thi nhau ngã gục. Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác theo ánh sáng châu báu vàng hồng chóa loại siêu sanh lên các cõi trời. Nói về  Chủ Thần Chim Điêu, Chủ Thần Đại Bàng, thấy con Rắn khổng lồ vô cùng lợi hại, liền bay lên không niệm chú tức thời hàng vạnThần Điêu, Thần Đại Bàng hiện ra nuốt sạch hàng vạn loài rắn đang phun độc sát hai con cháu Tiên Rồng. Độc  Ác Quỷ Vương thấy pháp thuật hóa ra trùng trùng loài Rắn đã bị Đại Bàng, Chim Điêu nốt sạch. Tức  thời gầm lên đinh tai nhức óc, chín cái đầu niệm chú hóa phép trời đất tối đen mưa bão ầm ầm càn quét Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, đao khí, yêu khí phủ tới quét sạch đại bàng, chim điêu. Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Ánh Sáng thấy thế liền bay lên không trung  niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Lửa hiện ra, hàng nghìn Thần Ánh Sáng hiện ra, chống trả lại yêu thuật, đao thuật, trận chiến trở nên đen trời mịt đất mưa to gió lớn, càn quét ầm ầm, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng,hùng khí ngun ngút lao lên chém giết xối xả vào Yêu, Tinh, Quỷ dữ. Nói về Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn thấy pháp thuật thần thông của mình bị Thần Ánh Sáng, Thần Lửa phá càng tức giận thêm lên, liền hóa phép Cáo, Sói mặt sắt hiện ra trùng trùng xông tới cắn xé con cháu Tiên Rồng, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Hổ thấy thế liền niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Voi, hàng nghìn Thần Hổ, xông lên xơi sạch, dẩm, đạp quật chết Cáo, Sói,  Độc Ác Quỷ Vương con Rắn khổng lồ chín đầu chín đuôi, chín cái đầu ra sức phun độc, phun đao khí, kiếm khí, phun yêu khí đen trời mịt đất tấn công vào các Chủ Thần. Chín cái đuôi quật lên dông bão ầm ầm hầu tiêu diệt hết thảy các Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, các Chủ Thần, Thần Chủ Dược Vương thấy Độc Ác Quỷ Vương vô cùng lợi hại liền bay lên trung mở bầu hồ lô thần dược ra hóa thành mây giải độc khí của yêu tinh, trận chiến mỗi lúc một thêm kinh hoàng, trận chiến càng lúc  Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn càng yếu thế sắp bại trận đến nơi. Bổng nghe một tiếng quát long trời lở đất, lũ con người kia các ngươi đã tới số, tức thời đất trời như muốn đảo lộn, như có một thế lực nào đó đánh cho các linh thần chết sạch, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng chết la chết liệt, các Chủ Thần như muốn nghẹt thở thất kinh hồn vía, các Chủ Thần chưa biết phải làm sao thời trên hư không phát ra tiếng nói các con cháu hãy lùi lại  tất cả, Các Chủ Thần nghe tiếng nói thời biết đó là  Ông Bà tối cao Hậu Đế  tổ tổ, liền bay lùi trở lại thoát ra khỏi yêu lực vô biên. Nói về Chúa Tể của các loài Yêu, Tinh, Quỷ dữ  trăm tay nghìn mắt  khắp cả châu thân ở xa trận chiến hàng nghìn dặm, nhìn thấy Độc Ác Quỷ Vương sắp mất mạng đến nơi liền xuất hiện đến nơi  ra tay giải cứu, đồng thời tiêu diệt đối phương xóa sổ nhân loại con người. Bổng trên không trung xuất hiện ba mươi người hào quang rực rỡ, chúa tể yêu tinh cười lên đinh tai nhức óc, thì ra mấy nhóc con Hậu Đế,  ngày tận số nhân loại các ngươi đã đến, vũ trụ nầy là của Ta, địa cầu nầy là của Ta.

 

Ta là chúa tể của muôn loài vạn vật, nhân loại con người chỉ là nô lệ cho Ta, và Ta sẽ lần lần ăn thịt con người các ngươi. Chúa Tể Yêu Tinh Quỷ dữ vô cùng đắc ý cười lên rung chuyển trời đất. Đạt Đạt La quát lên một tiếng chẳng khác gì sấm nổ, loài Mộc Tinh kia ngươi đi ngược lại Thiên Ý Đức Cha Trời, phạm vào Thiên Luật vũ trụ, gieo rét đại họa khắp nơi, thời Mộc Tinh ngươi đã đến ngày tận số, Mộc Tinh cao ngạo nói trời là Ta, ta là trời, Ta muốn gì thời không ai chống lại được Ta, Đạt Đạt Maquát loài Yêu, Tinh, Quỷ dữ  gian trá, xảo quyệt, quỉ quyệt kia, không lo tu hành cải tà quy chánh, để thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cao ngạo hổn láo, thời ngày tận số của ngươi đã đến, Tu Đa La quát loài Mộc Tinh Kia, đường ngay lẽ phải không đi điên cuồng lao theo con đường ác, để rồi tan thây nát thịt uổng công tu luyện hàng triệu năm, Hi Ma Tất La quát, loài Một Tinh kia, dù cho ngươi có hàng nghìn linh hồn cũng không thoát khỏi lưới trời đâu  mau cuối đầu thọ tội may ra còn con đường sống, Mộc Tinh tức quá quát lên như sấm, mấy nhóc con Hậu Đế chán sống, thấy Chúa Tể các loài yêu tinh Ta không lạy còn hổn láo Ta sẽ ăn thịt các ngươi biến linh hồn các ngươi thành linh hồn nô lệ mãi mãi, dưới sự sai khiến của Ta, A Mật Ca nói hơi nào nói chuyện với yêu tinh quỷ dữ, chúng đã tiêu diệt nhân loại con người con cháu tiên rồng thời chúng phải đền tội, nói xong A Mật Ca phất tay ba đạo kim quang đánh xuống đầu Mộc Tinh, A Thanh Hoa ném lên không trung một hoa sen tỏa ra muôn đạo hào quang đánh xuống, Lạp Thi Ca phất tay phóng ra ba đọa chỉ phong xé gió ầm ầm đánh xuống đầu Mộc Tinh, Tăng Hắc Sa hóa phép thiên đao, vạn kiếm trùng trùng đánh xuống, như một trận mưa. Thế là mỗi người mỗi sở trường mỗi kiểu đánh khác nhau đồng loạt tấn công vào Mộc Tinh, Mộc Tinh trăm tay nghìn mắt, vô cùng tức giận, tức thời yêu lực từ trăm tay nghìn mắt phát ra chống trả lại pháp thuật, bảo bối, đao, kiếm, đạo quang, chỉ phong, đánh xuống ầm ầm của Tam Thập Hậu Đế, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận long trời chuyển đất. Mộc Tinh thần thông pháp thuật vô biên, không dễ gì Tam Thập Hậu Đế hạ gục dễ dàng, trận chiến mỗi lúc một khủng khiếp, thần lực, pháp thuật, bảo bối, kim quang, chỉ quang, đao, kiếm, mù mịt trời đất.

 

Đây nói về cánh Nam, cánh Bắc, cánh Tây, trận chiến đã kết thúc, yêu tinh quỷ dữ bị tiêu diệt sạch, các Chủ Thần ở ba cánh liền kéo thần binh thần tướng đến yểm trợ cho cánh Đông, vừa tới nơi thấy trên không Ông Bà tổ tổ tổ tối cao Hậu Đế đánh với Mộc Tinh trăm tay nghìn mắt, ở dưới đất Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn, đang bị bao vây lớp lớp các Chủ Thần đánh tới tấp, làm cho Độc Ác Quỷ Vương mặt rắn chống đở muốn hụt hơi, sắp mất mạng đến nơi rồi. Lại nói về Yêu Tinh Quỷ dữ, ra sức chống lại Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng,  con cháu Tiên Rồng, Yêu Tinh Quỷ dữ bổng nghe tiếng reo hò tứ phía trên không dưới đất thời thất kinh hồn vía, toan trốn chạy nhưng nào có kịp Bị Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, kéo tới tiêu diệt sạch,Độc Ác Quỷ Vương trúng phải nhiều đạo kim quang rú lên thê thảm, nghe tiếng rú thê thảm ấy thời ai cũng biết Độc Ác Quỷ Vương bỏ mạng rồi.

Thơ rằng :

Tưởng đâu nhân loại dễ xơi

Nào hay bỏ mạng tàn đời thảm thê

Ác gieo ác gặt xưa nay

Gieo mầm hung ác mấy ai trường tồn

Nghịch trời đại họa vùi chôn

Tan thây nát thịt Linh hồn đọa sa

Yêu, Tinh, Quỷ dữ khiếp kinh

Khắp nơi bỏ mạng còn chi cuộc đời

Rồng Tiên nhân loại con người

Trừ gian diệt bạo diệt loài ác gian.

 

Nói về Mộc Tinh thần thông pháp thuật vô biên, một mình chiến đấu với 30 người, cuộc chiến kéo dài hơn nửa ngày không những không thua mà còn lần lần lấn thế nữa là khác mà còn làm cho Tu Đề Bà, Ca Tất Đế, Hi Ma Bát La, tí nữa thời mất mạng, Tam Thập Hậu Đế,  biết kéo dài trận chiến càng bất lợi cho mình, liền hô lớn Anh Đạt Đạt La, Đạt Ma, mau dùng bảo bối tối cao diệt  Mộc Tinh đi, Đạt Đạt La, Đạt Ma, nghĩ nếu không dùng đến Thiên Ấn, Thiên Bút, thời khó mà diệt được Mộc Tinh, Đạt La quát lên một tiếng xem đây tức thời ném lên không trung một vật Hình Quả Tim, chính giữa có Thập Tự Giá, Hình người, Dương chỉ Thiên Âm chỉ Địa, có năm hạt kim cang bảo châu  THIÊN ẤN vừa ném lên trời. Tức thời muôn đạo hào quang tỏa ra Thần Lực Thiên Ấn chuyển động ầm ầm rồi hiện ra vô số Mặt Trời những tia hào quang chiếu ra rợp trời rợp đất. Sấm chớp tức thời nổi lên, ngũ Long xuất hiện toàn thân ngũ Long phát ra những tia sấm chớp kinh hồn. Mộc Tinh kinh hoảng chưa thấy bảo bối nào kỳ lạ như vậy hào quang mỗi lúc mạnh sấm chớp mỗi lúc một khủng khiếp sau đó thời năm tiếng nổ long trời lở đất năm con rồng kim cang khổng lồ hiện ra trấn giữ ngũ phương phun ra muông đạo kim quang bao vây Mộc Tinh, Mộc Tinh lúc nầy mới hãi hùng, không còn trốn thoát được nữa, ra sức chống trả, cùng lúc ấy trên không xuất hiện Thiên Bút hào quang trùng trùng điệp điệp năm tiếng nổ nữa lại nổi lên, tức thời xuất hiện kim cang Ngũ Phụng, bay lộn trên không trung phun ra muôn đạo kim quang đánh xuống, Mộc Tinh tan xác sắp hủy diệt căn thân Linh Hồn, Ý thức tan biến không còn nữa  bổng đâu xuất hiện một đạo ánh sáng màu xám đen cứu thoát linh hồn mộc tinh biến mất.

 

Ai nấy lấy làm kinh ngạc không lẽ đây là Ý Trời, nói về Mộc Tinh đáng lý ra phải tiêu tan Hồn Phách, trải qua hàng vạn triệu năm mới hoàn hồn trở lại. Nhưng linh hồn Mộc Tinh  đã được một ai đó cứu thoát, căn thân trí mạng không bị tan hoại, sau hàng triệu năm nữa mộc tinh sẽ hồi phục trở lại yêu Thân pháp thuật thần thông. Có lẽ trần gian giai tuồng khảo đảo  chưa đến hồi kết thúc, giai chính gây ra tan tốc vẩn còn tồn tại, tiếp tục gieo đại họa cho nhân loại con người, đây là điều bí ẩn của tạo hóa không ai hiểu được. Thiên Ấn, Thiên Bút, diệt xong Mộc Tinh liền biến mất trong hư không vũ trụ từ đó không xuất hiện nữa. Tam thập Hậu Đế tối cao Ông Bà tổ tổ trải qua cơn đại chiến với Mộc Tinh, như tỉnh ngộ ra một điều kỳ diệu, thế gian không phải là nơi xây dựng hạnh phúc trường tồn lâu dài được, mà chỉ là trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật chính quê, trần gian vô thường chuyển đổi, hết thịnh rồi suy, hết suy rồi thịnh, khổ vui, chia ly, họa, phúc, cứ thế mà xoay vần, và cái ác cứ tiếp nối ra đời luôn là giai chính đóng tuồng chiến tranh bể khổ trầm luân trên cõi đời nầy. Giác ngộ không bao giờ là muộn, mà chính giác ngộ mới tìm thấy chân trời hạnh phúc, Tam Thập tối cao Ông Bà Hậu Đế đi đến một quyết định, khi  ổn định lại đời sống con cái, cháu chắt, chút chít, thời cũng chính là lúc rời bỏ trần gian mà bay về trời, theo chân Ông Bà Tiên Đế, Sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại.

 

Long Hoa Pháp Tạng Kinh. Là bộ kinh vạn pháp quy tôn, sau bộ kinh Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Chỉ cần đọc tụng khen ngợi một vài câu. Thời mọi việc khó khăn trong cuộc sống liền được suôn sẻ trôi chảy. Huống chi tu theo làm theo những lời truyền dạy trong kinh, thời không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu phát tâm truyền dạy cho người dìu dắt nhân loại anh em trở về Cội Nguồn, sống theo Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời. Thời nhất định trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Không những Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời siêu sanh về các tần trời hưởng phước, mà con cái, cháu chắt cũng được vinh hiển vô cùng thông minh khác lạ. Tội lỗi hay phước thiện, là do tâm tánh của mỗi người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được, kẻ gieo xấu thời ăn trái dở, người trồng giống quý thời hưởng quả ngon, đó là luật vậy. Vì không hiểu luật, nên mãi gieo ra mãi tội lỗi, hết đời nầy sang đời khác, hết kiếp nọ đến kiếp kia, truyền miên không biết bao giờ chấm dứt, để rồi gặt hái những kết quả không mấy tốt đẹp. Như trên đã nói thiện hay ác là do mình, họa hay phúc cũng là do mình, siêu hay đọa cũng do nơi mình, thời còn cầu ai ban cho nữa, chính mình ban hạnh phúc cho mình, nào ai cấm mình lên trời, không ai có quyền cấm cả, muốn lên trời thời hành thiện, muốn xuống âm phủ phải hành ác, không làm ác thời khó mà xuống âm phủ được, như vậy muốn lên trời thời phải trau dồi đức tánh, diệt trừ tánh xấu, tôn thờ CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sống theo lương tâm của chính mình, phàm những bậc có công ơn lớn với nhân loại con người, đều được tôn thờ, sự tôn thờ ấy chính là tri ân đền ơn đáp nghĩa, những bậc có công, nhất là có công dìu dắt nhân loại đến con đường hạnh phúc, thoát khổ, tự do tự tại, an lạc yên vui. Vậy ai là người muốn làm chủ lấy mình, làm chủ vận mệnh của mình, yêu chuộng công lý và hòa bình, yêu chuộng lẽ phải, thời hãy nối gót cha ông làm cho đời bớt khổ thêm vui.

 

Hết phần 3 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 4

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 4

 

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ

 

1    Đây nói về giống dân Kim Ngọc anh em Da Đen tập trung lực lượng về  Ô Long Linh Cung, chửng bị cho cuộc chiến quyết tử chống trả lại yêu tinh quỷ dữ. Hàng trăm hàng nghìn Chủ Thần trấn giữ cánh bắc Ô Long Linh Cung, nhìn thấy mây đen cuồn cuộn từ xa kéo tới dông bão ầm ầm, nhà cửa đền đài sụp đổ tan hoang cỏ cây xơ xác tiêu điều, Yêu Tinh Quỷ dữ kéo tới tràng vào cánh Bắc Ô Long Linh Cung thời nghe hàng loạt tiếng quát long trời lở đất xông lên tiêu diệt  lũ Yêu, Tinh, Quỷ dữ. Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, cùng Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, ào ào xông tới, kẻ bay trên không, người phi dưới đất chận đánh, Yêu Tinh Quỷ dữ với khí thế dời non lấp biển.

Thơ rằng :

Yêu, Tinh mà gặp Tiên Rồng

Như trứng chọi đá hết mong ngày về

Chết thôi chết thảm chết thê

Rồng xơi Tiên nuốt ê hề còn chi

Ác lớn thời họa buốt tê

Ác gieo ác gặt nảo nề xưa nay

Nghịch trời họa khắp tai bay

Tan xương nát thịt ôi thôi kinh hoàng

Yêu, Tinh khiếp nhược nát tan

Đầu rơi máu đổ núi non xác đầy

Đánh cho một trận tơi bời

Yêu, Tinh, quỷ dữ tàn đời hung hăng.

 

Nói về  Ác Bá Yêu Vương  thống lĩnh quân Yêu, Tinh, Quỷ dữ vừa chạm chân đến địa phận Phía Bắc Ô Long Linh Cung, liền nghe hàng vạn tiếng thét nổi lên tức thời quân reo đậy đất, giáo reo dậy trời, con cháu Tiên Rồng ào ào lao tới như sóng gầm thát đổ, đánh cho Yêu Tinh Quỷ dữ khiếp vía kinh hồn,  lớp lớp vùi chôn, lớp lớp tan hồn nát phách.

 

2   Bổng nghe tiếng quát long trời lở đất Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo bay lên không trung vừa quạt đôi cánh,vừa thổi ra yêu đao khí đao, tức thời một đạo cuồng phong nổi lên cuốn hút tất cả, yêu đao khí đao chém tới ôi thôi kinh kiếp Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, bay lông lốc lớp chết lớp bị thương nhiều không kể xiết, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, chống trả không lại trước sức mạnh cuồng phong kỳ lạ đó, tất cả đều xây xẩm cả mặt mày, Yêu Tinh Quỷ dữ thắng thế ào ào xông lên tấn công tới tấp, trước tình thế nguy cấp, con cháu Tiên Rồng sắp bại trận đến nơi, bổng trên không trung xuất hiện 30 người hào quang sáng rực phóng ra muôn đạo kim quang  tức thời cuồng phong của yêu tinh tan biến ngay. Ác Bá Yêu Vương thấy pháp thuật của mình bị phá tan biến đâu hết, tức giận quát tháo các ngươi là ai?

 

Đại Thiên Thiên quát loài Yêu Tinh hổn láo, không lo tu luyện tiến hóa linh hồn, giải thoát nghiệp chướng lên thiên đàng để ở, mà cứ lao vào con đường tàn ác trở thành Yêu Tinh mãi mãi. Mau cải tà quy chánh may ra còn kịp, Ác Bá Yêu Vương quát các ngươi ngu đần không biết Ta là ai mới hổn láo như vậy. Rán vểnh tai nghe Ta nói đây, Ta chính là Ác Bá Yêu Vương chúa tể của sự tàn bạo chuyên ăn thịt uống máu những kẻ không chịu tùng phục Ta, Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, còn phải kính trọng Ta, huống hồ chi là lũ con người các ngươi, cũng chỉ là món ăn khoái khẩu của Ta. Linh Thảo Thảo thấy Ác Bá Quỷ Vương hổn láo quát lớn chết tới nơi mà con hổn láo, Ác Bá Yêu Vương quát, con nhải ranh kia nghe Ta nói đây, Ta không phải ở quả địa cầu nầy, Ta là loài Yêu Tinh ở Tây Ngưu Hóa Châu được Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, mời đến dự tiệc thịt người, nghe đâu ăn thịt mấy nhải ranh Hậu Đếthời trường sanh bất tử, các ngươi có phải mấy nhải ranh Hậu Đế không?

 

Di Tiểu Tiểu nghe Ác Bá Yêu Vương nói thế tức sôi gan, quát loài Yêu Tinh hổn láo đã gặp Hậu Đế Ta không cúi đầu xin tha mạng thời Yêu Tinh ngươi tới số rồi, Ác Bá Yêu Vương không nói không rằng nhìn 30 người Hậu Đế tỏ vẻ thèm thuồng nói thịt các ngươi thơm lắm nghe đâu Hậu Đế các ngươi tu luyện hơn bốn trăm nghìn năm, quý hiếm lắm đây, Ngân Mộc Mộc, quát lớn nói hơi nào đấu khẩu với loài yêu tinh tiêu diệt chúng đi tức thời 30 người đồng loạt ra tay, chia ra thập phương bao vây Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo, vào giữa. Đại Thiên Thiên, Đại Địa Địa, Đại Trung Trung, bay lên không trung từ trên phóng kim quang đánh xuống.  Phúc Lợi Lợi, Phúc An An, Phúc Hạnh Hạnh, bay xuống phía dưới từ dưới phóng hồng quang đánh thốc lên. Linh Thảo Thảo, Linh Mộc Mộc, Linh Hoa Hoa, trấn thủ phía Đông phóng chỉ quang đánh vào Ác Bá Yêu Vương như sấm sét. Trường Đại Nhân, Trường Đại Nghĩa, Trường Hiếu Hiếu trấn thủ phía Nam phóng hỏa lôi ầm ầm đánh tới. Di Đại Đại, Di Quang Quang, Di Tiểu Tiểu, trấn thủ phía Bắc phóng đao khí kiếm khí ầm ầm lao tới. Thịnh Vượng Vượng, Thịnh Phát Phát, Thịnh Đức Đức, trấn thủ ở phía Tây phóng bạch quang phóng ra chuyển trời rung đất đánh tới. Lượng Chung Chung, Lượng Hiệp Hiệp, Lượng Hòa Hòa trấn thủ ở phía Đông Bắc phóng chỉ quang đánh tới. Hà Hào Hào, Hà Hùng Hùng, Hà Dũng Dũng, trấn thủ ở phía Tây Nam phóng ra hàng loạt chưởng phong sức mạnh di sơn đão hải đánh tới. Kim Thuận Thuận, Kim Vân Vân, Kim Đen Đen, trấn thủ ở phía Đông Nam đánh ra hàng loạt chỉ phong xé gió ầm ầm đùng đùng lao tới. Ngân Châu Châu, Ngân Tài Tài, Ngân Trí Trí,  trấn thủ phía Tây Bắc phóng kim quang sấm nổ ầm ầm đánh tới. Thế là Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo, bị bao vây trong trận thập la đại pháp biến hóa vô cùng chỉ thấy chỉ phong đao kiếm mịt mù, Ác Bá Yêu Vương  không còn phân biệt đâu là, đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, nữa, chống đở bên nầy thời chưởng phong kim quang bên kia đánh tới, Ác Bá Yêu Vương phá trận không được càng đánh càng yếu thế bị thập la đại pháp đánh toi mạng.

Thơ rằng :

Tiêu diệt con người dễ lắm sao

Tan nát xác thân đọa Âm Tào

Uổng công tu luyện muôn ức kiếp

Biến thành tro bụi xác còn đâu

Thuận trời lìa bỏ đường gian ác

Mới mong giải thoát họa dài lâu

Con đường chính nghĩa luôn phía trước

Cải tà quy chánh phúc biết bao

Lời thơ để lại luôn soi sáng

Ác lai ác báo Địa Ngục lao.

 

Cùng lúc xãy ra trận chiến giữa Ông Bà tổ tổ tổ cùng Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo chuyển trời rung đất. Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng lấy lại khí thế ào ào xông tới quét sạch yêu tinh quỷ dữ, Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột, nhìn thấy Yêu Tinh Quỷ dữ chết la chết liệt, liền tức giận bay lên hóa phép tức thời yêu khí, yêu kiếm, yêu đao, hiện ra trùng trùng ầm ầm lao tới tàn sát Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng. Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chống đở không nổi yêu đao, yêu khí chết la chết liệt, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, thấy Khủng Bố Quỷ Vương thần thông pháp thuật cao cường Thần Dân, Thần Quân, Thần Tướng khó mà đánh lại liền bay lên không trung niệm chú hóa phép tức thời hàng nghìn linh thần. Thần  Mây xuất hiện, hàng nghìn linh thần, Thần Mưa xuất hiện, hàng nghìn linh thần, Thần  Gió xuất hiện, chống trả lại Khủng Bố Quỷ Vương, Khủng Bố Quỷ Vương pháp thuật cao cường một mình đánh với cả vạn linh thần vẩn không thua kém, còn đánh chết hàng trăm linh thần, Thần Chủ Mây thấy thế hóa phép ra một đám mây khổng lồ từ trên không những tia kim quang đánh xuống đầu Khủng Bố Quỷ Vương, cùng lúc ấy Thần Chủ Mưa, hóa phép hóa ra một trận mưa trút xuống bất thình lình hóa ra một trận mưa đao mưa kiếm ào ào xối xả lao xuống tiêu diệt Khủng Bố Quỷ Vương, cũng cùng lúc ấy Thần Chủ Gió, hóa ra một trận cuồng phong tối trời mịt đất bổng thình lình hóa ra đầy trời bão kiếm cuồn cuộn ập tới tấn công Khủng Bố Quỷ Vương. Khủng Bố quỷ Vương ra sức chống đở muốn hụt hơi.

 

Nói về Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo, nhìn thấy Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột đang bị bao vây trong bão kiếm mưa đao, tên giáo ầm ầm khó mà chống trả, bằng thét lên một tiếng rung trời chuyển đất lao vào trận chiến hóa phép, trợ chiến cho Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột nhưng đả bị ba tiếng quát đinh tai nhức óc Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, bay ra chận đánh Cao Ngạo Quỷ Vương  chưa kịp ra tay thời Thần Chủ Sấm tay trái đánh ra một luồng kình lực dữ dội tay phải đánh ra ba đạo chỉ phong xé gió ầm ầm quyết tiêu diệt Cao Ngạo Quỷ Vương, cùng lúc ấy Thần Chủ Sét bay tới tay trái đánh ra một đạo kim quang những tia lữa chớp khủng khiếp tay phải đánh ra ba đạo chỉ phong lao tới ầm ầm, Thần Chủ Lửa Nào chịu kém tay trái đánh ra hỏa lôi thần chưởng, tay phải đánh ra kim cang thần công quyết tiêu diệt cao ngạo quỷ vương, Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo vô cùng kinh khiếp, nhưng cũng vô cùng tức giận quát lên rung trời chuyển đất vận yêu đạo thần công tuôn ra chống đở ầm ầm đùng đùng long trời lở đất trận chiến mỗi lúc mỗi khiếp vía kinh hồn, cát bay đá chạy mù trời, nói về Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên tấn công tới tấp vào Yêu, Tinh, Quỷ dữ. Yêu Tinh quỷ dữ chống trả không lại thi nhau ngã gục.

Thơ rằng:

Ôi thôi yêu quỷ còn gì

Mưa đao, bão kiếm, còn chi cuộc đời

Rồng Tiên càn quét tơi bời

Tan thây nát thịt ôi thời tan thây

Cuộc đời xâm lược thê lương

Bỏ thây trận địa hồn tan mịt mờ

Cuồng ngông chống lại đạo trời

Uổng công tu luyện để rồi nát tiêu

Cuộc đời loài quỷ loài yêu

Vùi chôn thân xác nát tiêu linh hồn.

 

Nói về Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột, ra sức chống đở trước mưa đao bão kiếm, kim quang, đạo quang, chưởng, chỉ ầm ầm, cuối cùng cũng tan thây nát thịt.

Uổng công tu luyện triệu năm

Tan thay nát thịt hết mong sống còn

Hồn linh tan biến  vật vờ

Khó mong trở lại cuộc đời yêu tinh.

 

Đây nói về Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo, ra sức chống đở trước pháp thuật thần thông của ba vị thần chủ, võ công pháp thuật Cao Ngạo Quỷ Vương vô cùng lợi hại,Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, thấy không dễ gì tiêu diệt được Cao Ngạo Quỷ Vương nếu không dốc toàn bộ sức lực Thần Shủ Sấm bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn thần sấm hiện ra, sấm lôi nổ ầm ầm cùng lúc ấyThần Chủ Sét niệm chú tức thời hàng nghìn thần sét hiện ra những tia chớp nổi lên cùng khắp, hàng nghìn thần sấm thần sét, kết hợp sức mạnh cùng nhau đánh xuống đầu Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo, sấm sét rền trời kinh khiếp. Cao Ngạo Quỷ Vương chống đở muốn hụt hơi Thần Chủ Lửa nào chịu bỏ qua cơ hội bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn thần lửa hiện ra, những quả cầu lửa đánh xuống như mưa, Cao Ngạo Quỷ Vương mặt cáo chống đở không nổi đành phải toi mạng, tiêu tan ra tro bụi, con cháu Tiên Rồng thắng thế ào lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ, không còn một tên. Thế là trần chiến cánh Bắc kết thúc, Yêu, Tinh, quỷ dữ bị con cháu Tiên Rồng tiêu diệt hoàn toàn.

 

3    Nói về linh hồn các anh linh tử sĩ vì chính nghĩa bỏ mạng, thấy mình như bị cuốn hút vào ánh sáng vàng hồng rực rỡ bay lên các tần trời, sống trong thế giới cực lạc vĩnh hằng an vui tự tại. Như vậy chết không phải là hết mà chỉ bỏ lại cái xác thân phàm trần linh hồn siêu sanh về các cõi trời thiên đàng cực lạc. Chết không phải là mất hẳn, mà chỉ là chuyển đổi kiếp sống, từ giả kiếp sống trần gian, lên sống kiếp sống thiên đàng, mà hành trang mang theo về trời, chính là thiện nghiệp chính nghĩa, và sự giác ngộ. Muốn có một kết quả tốt đẹp về trời, hãy trở về với nguồn với Cội, làm nhiều việc phúc thiện, cứu vớt, gúp đở anh em đồng bào nhân loại con người, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, tạo phúc lớn cho chính mình mà cũng cho toàn nhân loại, muốn biết các tần trời, cõi trời, hãy xem LONG HOA THIÊN TẠNG, sẽ nói rõ hơn.

 

4     Đây nói về cửa chánh Nam của Ô Long Linh  Cung, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Tài Năng, cùng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, trấn giữ nhìn thấy hướng nam mây đen xuất hiện cuồn cuộn, mỗi lúc một đen trời mịt đất, dông bão nổi lên ầm ầm nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, Yêu Tinh Quỷ dữ trùng trùng lớp lớp ào ào xông tới tiến thẳng vào địa phận cánh Nam của Ô Long Linh Cung tức thời hàng vạn tiếng quát tiến lên tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ thế là con cháu Tiên rồng  ào ào xông tới đánh tới tấp làm cho yêu tinh quỷ dữ kinh hồn bạc vía thi nhau ngã gục, con cháu Tiên Rồng Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp bay trên không lớp phi dưới đất, gươm, đao, giáo, mác, rền trời rền đất cuồn cuộn chém tới xối xả vào Yêu Tinh Quỷ dữ, chết thôi là chết.

Thơ rằng:

Thế là trận chiến kinh thiên

Đao gầm kiếm thét liên miên ầm ầm

Binh thần lao tới rầm rầm

Cuộn cuồn lớp lớp dẩm càn lên nhau

Kim quang chỉ chưởng như mưa

Yêu tinh ngã rạp nào thua hạ rừng

Kinh thay con cháu tiên rồng

Tung hoành ngang dọc hào hùng biết bao

Hùng tâm khí phách dân cao

Liều mình quyết tử xiết bao lẫy lừng

Chiến trường yêu quỷ khiếp hồn

Rền vang chính nghĩa điệp trùng quân reo.

 

Yêu Tinh Quỷ dữ chết la chết liệt Truyền Nhiễm Độc Vương mặt muỗi quơ quơ cái vòi hút máu vô cùng tức giận bay lên không trung niệm chú hóa phép phun ra độc yêu mù trời mịt đất tàn sát con cháu Tiên Rồng, ai trúng phải thời chết liền ai hít phải thời tiêu ra nước, Thần Binh,  Thần Dân, Thần Tướng chết la chết liệt Thần Chủ Dược Vương tức tốc bay lên không trung niệm chú hàng nghìn linh thần Dược Vương xuất hiện, mỗi người trút bầu hồ lô, linh dược tuôn ra hóa giải yêu độc khí độc cứu Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, Truyền Nhiễm Độc Vương mặt muỗi tức quá hóa phép cái vòi hút máu tuôn ra yêu kiếm yêu đao trùng trùng hiện càn quét con cháu Tiên Rồng, tiêu diệt Linh Thần, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Tài Năng, bay lên không trung bao vây quyết một còn một mất với Truyền Nhiễm Độc Vương, Thần Chủ Trí Huệ dùng kim cang thần công đánh tới, Thần Chủ Ánh Sáng, ném lên không trung một vòng kim cang tảo ra muôn đạo hào quang hút sạch yêu đao, yêu khí, rồi từ trên không lao thẳng đánh xuống đầu Truyền Nhiễm Độc Vương, Truyền Nhiễm Độc Vương khiếp vía kinh hồn  tàn hình né tránh. Cùng lúc ấy Thần Chủ Minh Quang nén một thần đao lên không trung hô biến, tức thời thần đao nổ lên ầm ầm trở thành thần đao khổng lồ tỏa ra muôn đạo hào quang chém xuống, với một tốc độ kinh hồn, Thần Chủ Tài Năng thấy Truyền Nhiễm Độc Vương có vẻ yếu thế ra sức hóa phép chống trả lại Thần Đao, chống trả lại vòng kim quang ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận bằng ném lên không trung Thần Kiếm niệm chú hô biến tức thời Thần Kiếm biến hóa ra thành năm Thần Kiếm tỏa ra muôn đạo hào quang lao xuống nhanh như tia chớp đâm chết Truyền Nhiễm Độc Vương mặt muỗi.

Thế là bỏ mạng lìa đời

hung sùng ác sát hết rồi hại dân

Ác lai ác báo xưa nay

Luật trời há dễ có sai bao giờ

Thịt nát hồn đọa muôn đời

Bơ vơ vất vưỡng mãi thời âm ti

Thiện lành lại chẳng muốn đi

Hung tàn bạo ác  sa chân lao vào

Hồn linh sa đọa Âm Tào

Muôn đời vạn kiếp biết ngày nào ra.

 

Nói về con cháu Tiên Rồng Anh em Da Đen giống dân Kim Ngọc thắng thế như nước vỡ bờ ào ào bay tới quét sạch Yêu Tinh Quỷ dữ thế là cánh Nam toàn thắng con cháu Tiên Rồng hò reo vang dậy.

 

Nói về Ô Long Linh Cung, cánh Bắc, cánh Nam, trận chiến xãy ra mỗi lúc một dữ dội, những tử sĩ vì chính nghĩa, được CHA TRỜI MẸ TRỜI tiếp dẫn linh hồn siêu sanh lên các tần trời hưởng phước, sống mãi trong cảnh giàu sang thiên đàng cực lạc an vui hạnh phúc, những người còn sống thời reo hò chiến thắng, cánh Nam, cánh Bắc quân yêu tinh quỷ dữ đã bị thất bại dưới sức mạnh muôn người như một, hoàn toàn chết sạch không còn một tên.

 

5    Đây nói về cánh Tây Ô Long Linh Cung, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, hàng trăm Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Tuyết, cùng hàng trăm Thần Chủ Khác, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, trấn giữ cánh Tây, thấy hướng Tây mây đen xuất hiện cuồn cuộn mỗi lúc một đen trời mịt đất, dông bão nổi lên ầm ầm kéo tới mỗi lúc một gần tàn phá dữ dội nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, yêu tinh quỷ dữ vừa kéo đến địa phận phía tây Ô Long Linh Cung thời hàng vạn tiến quát nổi lên tiêu diệt Yêu Tinh Quỷ dữ  tiến lên tiến lên thế là con cháu Tiên Rồng anh em da đen ào ào xông tới đánh tới tấp tiêu diệt yêu tinh quỷ dữ như vũ bão.

Thơ rằng :

Cuộc đời xâm lược kiếp chung quy

Bỏ xác phơi thây chẳng được gì

Linh hồn sa đọa ôi muôn kiếp

Hung tàn bạo ác có ra chi.

 

Trận chiến mỗi lúc một dữ dội Yêu Tinh Quỷ dữ đánh không lại chết la chết liệt, thây chất thành đống xác phơi thành gò, Tàn Độc Ác Vương mặt sói, thấy con cháu Tiên Rồng mạnh như thát lũ cuồn cuộn như muôn nghìn sóng dữ phủ tới ầm ầm tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ liền bay lên không trung, thổi ra biển lửa thiêu đốt Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lửa Yêu nhanh chóng phủ ra khắp cả hư không đỏ rực cả bầu trời, phủ xuống thiêu đốt Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, Thần Chủ Điều Binh  liền bay lên hư không phất binh phù hóa ra một trận mưa, chống trả lại lửa yêu tinh, nhưng không dập tắt được Thần Chủ Tuyết thấy mưa không dập tắt được lửa yêu tinh liền bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Tuyết hiện ra, thổi ra bão tuyết cuốn sạch lửa yêu tinh, Thần Chủ Khiển Tướng, không bỏ lở cơ hội liền phất ấn phù hóa ra sấm chớp đánh xuống ầm ầm làm cho Tàn Độc Quỷ Vương Mặt Sói chống trả mệt nhừ, hàng nghìnThần Chủ Khoa Học điều khiển hàng nghìn con rô bốt bảo bối bay lên không trung đồng loạt phóng ra tia lửa diện xuyên thủng sắt đồng tiêu diệt Tàn Độc Quỷ Vương mặt sói, Tàn Độc Quỷ Vương khiếp hãi kinh hoàng tàn hình trốn chạy, nhưng đã muộn bị hàng nghìn tia lửa điện từ hàng trăm bảo bối rô bốt phóng ra thiêu hủy thành tro bụi, tướng lĩnh yêu tinh đã chết con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng  anh em da đen  thừa thắng xông lên như vũ bão  ào ào cuộn tới quét sạch yêu tinh quỷ dữ không còn một mống, chẳng sống một tên. Thế là trận chiến cánh tây  Yêu, Tinh, Quỷ dữ do do Tàn Độc Quỷ Vương mặt sói chỉ huy tấn công vào Ô Long Linh Cung đã bị anh em da đen con cái, cháu chắt, chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ. Không có gì sung sướng hơn là chết vì nhân loại anh em, chết cho chính nghĩa, cái chết không những không đáng sợ mà là cái chết vô cùng hạnh phúc cái chết siêu thoát về trời. Ngược lại những linh hồn ác quỷ, chết là bơ vơ, chết là đọa lạc, chết là đau khổ vì nghiệp ác của mình, những người chỉ biết sống cho dục vọng tham tàn bạo ác của mình, mà quên đi nhân quả xoay vần, gieo ác để rồi gặt ác, sự chết quả thật là rất quan trọng, chết vì sai đường lạc Cội, chết cho gian tà, chết cho phi nghĩa, là cái chết xấu xa và đầy đau khổ. Xem yêu tinh quỷ dữ kia, chết mà linh hồn bơ vơ đọa lạc khốn khổ vô cùng, đó chính là cái chết sai lầm ghê gớm, không mong gì trở lại loài cầm thú, nói gì đến đầu thai làm người, những người đại gian đại ác cũng thế, khi chết đi không mong gì trở lại làm người được nữa, bỏ mất cơ hội về trời, cơ hội thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Họ nào có biết khi chết linh hồn không đem theo được bất cứ cái gì, thậm chí thể xác cũng phải bỏ lại, nói gì đến giang sang sự nghiệp, tiền tài danh lợi, chết chỉ mang theo cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà thôi, thiện thời siêu sanh về trời, ác thời đọa xuống các tần địa phủ, đơn giản thế thôi, con cháu Tiên Rồng hy sinh vì đại nghĩa, bảo vệ sự tồn vong của nhân loại con người, nên nương theo hào quang châu báu siêu sanh hết thảy về trời, sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại.

 

6    Những người còn sống tiếp tục ở lại chốn trần gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, tu luyện tiến hóa linh hồn, thành sống theo Thiên Ý Cha trời thành  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, yêu tinh quỷ dữ chuyên tâm làm hại con người, thậm chí hút máu ăn thịt con người, yêu tinh quỷ dữ sống thời con người phải khốn, phải khổ, chúng ra tay tàn hại nhân loại con người, buột lòng nhân loại con người con cháu Tiên Rồng tử chiến với chúng đêm lại sự bình yên cho nhân loại con người.

 

7     Đây nói về cánh đông Ô Long Linh Cung, Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, hàng trăm Chủ Thần khác, cùng hàng vạn vạn Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, trấn thủ ở cánh đông Ô Long Linh Cung, nhìn thấy phía đông mây đen xuất hiện càng lúc càng nhiều tối trời mịt đất kéo tới mỗi lúc một gần dông bão ầm ầm kinh hồn bạc vía, cây cối nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, tiếng gào thét yêu tinh quỷ dữ đinh tai nhứt óc, chúng ào ào xông vào địa phận phía đông của Ô Long Linh Cung, thời hàng vạn tiếng quát nổi lên tất cả xông lên tiêu diệt chúng đi, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp bay trên không lớp phi trên mặt đất trùng trùng lớp lớp như nước vỡ bờ ầm ầm lao tới xáp lá cà tử chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, pháp thuật thần thông võ nghệ cao cường, yêu tinh quỷ dữ bị đánh tơi bời, phơi thây bỏ mạng lớp lớp, yêu tinh quỷ dữ coi bề yếu thế đánh không lại con cháu Tiên Rồng, kinh hồn khiếp vía, bổng nghe tiếng quát dữ dội Tàn Khốc Quỷ Vương mặt chuột xuất hiện bay lên không trung xông thẳng vào Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, hóa ra yêu khí đánh tới ầm ầm càn quét con cháu Tiên Rồng, tung hoành ngang dọc như vào chổ không người, con cháu Tiên Rồng ngã rạp như rạ sức mạnh pháp thuật của Tàn Khốc Quỷ Vươngkhông ai địch nổi, kiếm đao chém không chết đâm không thủng, quả là một Quỷ Vương lợi hại vô cùng, Thần Chủ Hổ múa binh khí đánh tới thần lực tuôn ra ầm ầm chận đánh Tàn Khốc Quỷ Vương, Tàn Khốc Quỷ Vương xem thường đưa yêu khí lên chống đở, ầm một tiếng kinh thiên động địa, Tàn Khốc Quỷ Vương không hề hấn gì, còn Thần Chủ Hổ thời liểng xiểng muốn ngã, Tàn Khốc Quỷ Vương lao tới kết thúc tiêu diệt Thần Chủ Hổ, thấy Thần Chủ Hổ lâm nguy Thần Chủ Voi, Thần Chủ Đại Bàng, Thần Chủ Sư Tử, kẻ kiếm người đao, kẻ chưởng, người chỉ, như tia chớp đánh tới, Tàn Khốc Quỷ Vương, phát chưởng chống trả, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận, Thần Chủ Hổ hồi phục công lực xông vào múa binh khí vù vù tấn công trở lại, Tàn Khốc Quỷ Vương một mình chống trả với bốn thần chủ không dễ gì đánh bại cho được, trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa cát bay đá chạy ầm ầm. Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lấy lại khí thế ào ào xông lên tiêu diệt Yêu. Tinh, Quỷ dữ  như chẻ tre. Lại một tiếng quát long trời lở đất, xuất hiện Tàn Bạo Yêu Vương mặt nhện, phất tay một cái tức thời Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, hàng vạn người bay đi lông lốc, ai nấy đều kinh hồn bạc vía, Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, đồng loạt hóa phép ra tay tấn công, Thần Chủ Đất  bay lên không trung niệm chú tức thời hàng  nghìn linh thần Thổ Địa hiện ra, mỗi Linh Thần mỗi loại vũ khí tấn công vào Tàn Bạo Yêu Vương, Tàn Bạo Yêu Vương thổi ra một đạo yêu khí quét sạch linh thần Thổ Địa, Thần Hồn linh thần Thổ Địa liền ẩn mình vào hào quang châu báu sắc vàng rực rỡ siêu sanh lên các tần trời. Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, thấy Tàn Bạo Yêu Vương quá lợi hại, kẻ múa kiếm, người múa đao, kẻ múa chưởng, người múa chỉ từ bốn hướng tám hướng tấn công vào Tàn Bạo Yêu Vương. Tàn Bạo Yêu Vương xem thường vận công thần lực tuông ra chống trả ầm ầm đùng đùng, Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, Thần Chủ Núi, bị thần lực của Yêu Vương đánh cho liểng xiểng, Tàn Bạo Yêu Vương quát lên một tiếng, Ta đưa các ngươi về bên kia thế giới, tức thời yêu vương phất tay trời đất dường như đảo lộn, một luồn yêu lực tuôn ra kết liễu đời năm Thần Chủ, bổng trên không tiếng quát nổi lên, Yêu Tinh chớ hổn láo, tức thời muôn đạo hào quang đánh xuống, thần lực yêu tinh tan biến tức khắc, Tàn Bạo Yêu Tinh mặt nhện,  kinh hồn nhìn lên thấy ba mươi vị mới xuất hiện hào quang sáng chóa, bằng quát lên các ngươi là ai, Đại Thiên Thiênquát lũ Yêu Tinh các ngươi hung bạo tàn ác nghịch lại Ý Trời thời khó mà bảo toàn tánh mạng, Đại Địa Địa nói xử chúng đi tức thời mỗi người đánh ra một đạo kim quang sấm sét nổi lên ầm ầm như thiên la địa võng bao vây đánh xuống đầu Tàn Bạo Yêu Vương mặt nhện, Tàn Bạo Yêu Vương chống đở không nổi trước sức mạnh liên hợp tấn công Hậu Đế Ông Bà tối cao tổ tổ tổ đành phải tan thây nát thịt, bỏ mạng nơi sa trường.

Thơ rằng :

Tàn Bạo Yêu Vương được cái gì

Tàn đời bỏ mạng được cái chi

Nghịch lại thiên công hồn sa đọa

Muôn kiếp nghìn đời họa liền khi

Tham Tàn bạo ác  gieo chết chóc

Vinh quang không thấy, thấy  âm ti

Hồn linh vùi dập  nơi bão tố

Địa ngục giam cầm cảnh khốn nguy.

 

Nói về Tàn Khốc Quỷ Vương mặt chuột, một mình chống trả với bốn Thần Chủ, trúng chưởng, trúng kiếm, trúng đao, trúng chỉ, cuối cùng đành phải to mạng chết thê chết chết thảm, con cháu Tiên Rồng thừa thắng xông lên quét sạch Yêu Tinh Quỷ dữ không còn một mống, không sống một tên.  Thế là cánh Đông của Yêu, Tinh, Quỷ dữ do hai con Yêu Tinh chúa Tàn Bạo Yên Vương, Tàn Khốc Quỷ Vương dẫn đầu tấn công vào Ô Long Linh Cung đã bị anh em da đem con cháu Tiên Rồng, giống dân Kim Ngọc thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ không còn một tên.

 

8     Nói về Ông Bà tổ tổ tổ hậu đế, sau cuộc đại chiến với yêu tinh quỷ dữ, thời bổng giác ngộ ra một điều, trần gian không phải là nơi bình yên, mà chỉ là trần gian cõi tạm, đầy dẫy vô thường phước họa chen lấn cuộc sống, thiện ác chung đụng cùng nhau, phiền não vì thế mà phát sanh, dễ đi vào con đường sa đọa,  sống ở đời con người lo đủ thứ , hết chuyện nầy đến chuyện nọ, hết chuyện nọ đến chuyện kia, lo cho lúc sống, không mấy ai lo cho lúc chết, và khi chết linh hồn mang theo những gì, vạn vật có sanh là có tử, không ai là không chết dù cho thọ tới đâu cũng phải chết, khi chết linh hồn ra đi đơn độc, dù cho đó là vua , chúa, nếu không chửng bị trước linh hồn sẽ bơ vơ ngơ ngác, không biết mình về đâu, và sẽ tới đâu. Vì giác ngộ như thế nên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quyết định rời bỏ trần gian về trời, theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ tổ khi ổn định lại cuộc sống cho con cái, cháu chắt, chút chít.

 

Long Hoa Pháp Tạng Kinh. Bộ kinh nhân loại con người tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ tiến về làm chủ vũ trụ. Hạ Thiên Thế Giới.

 

Hết phần 4 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 4

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 4

 

Phần 5

 

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ

 

1    Đây nói về giống dân Huyết Ngọc anh em Da Đỏ dồn hết lực lượng về Xích Long Linh Cung, quyết tử chiến với Yêu Tinh Quỷ dữ một trận, nơi cửa Bắc Xích Long Linh Cung Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, cùng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ nơi đây, chờ đợi yêu tinh quỷ dữ đến là quyết chiến, từ xa xa nơi biển sa mạc mây đen kéo tới một lúc một gần bão cát mịt mù quả là khủng khiếp mây đen ập vào đất liền bão tố ầm ầm nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, chúng tràn tới địa phận cánh bắc của Xích Long Linh Cung, tức thời hàng vạn tiếng quát chấn động không gian, tiến lên tiêu diệt bọn chúng, thế là anh em Da Đỏ khí thế dời non lấp biển con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, ào ào bay tới lớp trên không lớp dưới đất, cung, kiếm, tên,  đao, giáo, mác, chém, đâm, bắn, đánh, xối xả xào Yêu Tinh Quỷ dữ, ra sức quét sạch những tên xâm lược thôn tính con người, trận chiến ầm ầm cát bay đá chạy, đen trời đen đất  lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, con cháu Tiên Rồng tinh thần quyết tử, lớp nầy ngã gục, lớp khác xông lên đánh cho Yêu Tinh Quỷ dữ khiếp vía kinh hồn, Độc Ác Tinh mặt bò cạp, thấy yêu tinh quỷ dữ đánh không lại con người chết la chết liệt, bằng hét lên như sấm nổ bay lên không hóa phép hóa ra lửa dữ  đỏ rực cả bầu trời thiêu đốt Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, anh em da đỏ hợp tác hóa biến  thành trận mưa đập tắc lửa dữ yêu tinh, Độc Ác Tinh mặt bò cạp thấy phép mình bị phá, tức giận vô cùng hóa phép thổi ra yêu  ầm ầm tiêu diệt con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét bay lên không trung hóa sấm sét đánh xuống, làm tan biến hết thảy yêu khí, Độc Ác Tinh  phùng mang trợn mắt hóa ra hàng nghìn Độc Ác Tinh thổi ra yêu kiếm, yêu đao, tràn ngập chiến trường lao tới tàn sát con cháu Tiên Rồng, vô cùng lợi hại, anh em da đỏ chết thôi vô số. Thần Chủ Mây, ném lên hư không thiên quang đao, phát tỏa ra muôn đạo hào quang chống trả yêu khí yêu đao, Thần Chủ Mây, ném lên không trung địa quang đao tỏa ra muôn đạo hào quang chống trả lại yêu đao yêu khí của yêu tinh, Thần Chủ Gió thổi ra Đao Khí, Kiếm Khí chống trả lại đao khí yêu khí của yêu tinh, Thần Chủ Sấm, Sét thời hóa ra sấm sét đánh xuống, trận chiến đấu phép càng lúc càng kịch liệt kinh hồn bạc vía, Độc Ác Tinh mặt bò cạp, càng đánh càng yếu thế trúng liền một tia sấm sét bị trọng thương, định hóa phép chuồng mất, nhưng không kịp bị đao khí kiếm khí băm nát như tương, thế là rồi đời một ác tinh tàn bạo. Con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ  thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, ào ào bay tới bao vây đánh cho Yêu Tinh Quỷ dữ không còn manh giáp những tên còn sống sót tan biến vào hư không trốn biệt vào hang động thâm sâu hàng trăm nghìn năm không dám xuất hiện không dám lo đầu ra nữa, thế là anh em da đỏ cánh Bắc trấn giữ  cửa Bắc Xích Long Linh Cung chiến thắng yêu tinh quỷ dữ ho reo vang dậy.

 

2     Những linh hồn tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa vì nhân loại con người, được CHA TRỜI , MẸ TRỜI, cứu vớt linh hồn về trời hết thảy, văn hóa cội nguồn vô cùng quang trọng, văn hóa tối cao, văn hóa cần thiết cho tất cả mọi người, văn hóa lịch sử ông cha, văn hóa làm sáng tỏ sống chết, sinh tử, siêu đọa của mỗi con người, đời đạo viên dung. Tuy đang sống, nhưng cũng đã lo cho khi chết, có nghĩa là hướng thiện, làm bao nhiêu việc phúc lành, đó là lối sống chân thiện hoàn mĩ, có người cho rằng chết là hết, không còn gì nữa, đây là ý nghĩ sai lầm, vô cùng tai hại, vì có ý nghĩ như thế nên họ không ngại làm bao nhiêu là điều ác, để rồi gánh hậu quả, tai họa muôn kiếp vạn đời, thảm thương thay. Nói về cánh Nam Xích Long Linh Cung, Thần Chủ Đất  Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, cùng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, hàng vạn vạn người, trấn thủ ở nơi đây chờ yêu tinh quỷ dữ đến là tử chiến. Con người muốn sống yên cũng không được con người luôn luôn khốn khổ với chúng, chúng luôn luôn tìm con người để hảm hai để ăn thịt, không những chúng ăn thịt con người, mà còn tàn phá sự sống của con người, chúng tìm trăm phương nghìn kế hại con, càng tàn độc đối với con người chúng càng vui sướng, vì thế con Cháu Tiên Rồng chỉ còn quyết tử với chúng, để bảo vệ sự bình yên cho nhân loại đồng bào, anh em năm màu da khắp cùng mặt đất.

 

3    Giống dân Dân Huyết  Ngọc, anh em da đỏ, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, trấn thủ ở cánh nam Xích Long Linh Cung, nhìn thấy xa xa hướng Nam mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều, rồi phủ kín vùng trời phía nam mây đen cuồn cuộn tới đâu bão tố ầm ầm đến đó, mây đen phủ tới đâu là cây cối nhà cửa, đền đài sụp đổ tan tành, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, Yêu Tinh Quỷ dữ ào ào tràng vào địa phận cánh nam Xích Long Linh Cung, tức thời hàng vạn tiếng quát nổi lên vang dội trời đất, tiến lên tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ thế là con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ giống dân Huyết Ngọc như nước vỡ bờ lớp bay trên không lớp bay dưới đất gươm, đao, giáo, mác, chém tới ầm ầm tấn công Yêu, Tinh, Quỷ dữ như thát đổ.

Thơ rằng:

Rồng Tiên ung đúc khí Ông Cha

Dũng khí anh linh cội một tòa

Hiên ngang chống trả Yêu , Tinh Ác

Đồng lòng quyết tử diệt Tinh Ma

Đồng loạt tiến lên rền trời đất

Tung hoành ngang dọc đánh xông pha

Kể chi sanh mạng còn hay mất

Quyết chiến đến cùng quyết chẳng tha.

 

Trước sức mạnh quyết tử anh em da đỏ, Yêu, Tinh, Quỷ dữ chống trả không lại bị Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, đánh tả tơi.

Thơ rằng:

Kìa chiến trận rền vang không dứt

Tiếng xung phong gầm thét trời nam

Đánh cho yêu quỷ khiếp kinh

Đánh cho lũ quỷ yêu tinh tàn đời

Kìa lũ giặc chôn vùi lớp lớp

Thây chất chồng như núi như non

Khiếp kinh lũ giặc khiếp kinh

Hãi hùng khiếp sợ  nát thây tan hồn.

 

Nói về  Hung Tinh Mặt Quạ, nhìn thấy Yêu Tinh Quỷ dữ thây phơi lớp lớp trước sức mạnh của con người, bằng bay lên không trung hóa phép nước phép hiện ra cuồn cuộn phủ tới ầm ầm ngập nhà ngập cửa, ngập đền, ngập đài, nhấn chìm Quân Binh, Thần Tướng. Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, bay lên không trung thổi ra một đạo hào quang, tức thời nước phép yêu tinh biến mất, Hung Tinh Mặt Quạ, thấy phép của mình bị phá tức quá gầm lên một tiếng quạt lia quạt lịa đôi cánh, tức thời dông tố nổi lên ầm ầm càn quét khủng khiếp, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, chống trả không lại  bay như giấy, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Đất, thấy pháp thuật Hung Tinh Mặt Quạ quá lợi hại, liền bay lên không trung hóa phép tức muôn đạo hào quang hiện ra đánh xuống luồn yêu phong kỳ lạ của Hung Tinh, tức thời luồn yêu phong tan biến đâu mất, Hung Tinh Mặt Quạ, thấy phép mình bị phá liền thổi ra năm luồn yêu đao lao tới tiêu diệt năm vị Thần Chủ, năm vị Thần Chủ nào chịu kém, mỗi người đánh ra một đạo kim quang chống trả, ầm ầm đùng đùng đinh tai nhức óc, cuộc chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa, Hung Tinh Mặt Quạ càng đánh càng bị lếp vế định trốn chạy nhưng không còn kịp Thần Chủ Đất, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, mỗi người ném ra một  bảo bối tỏa ra muôn đạo hào quang năm viên minh châu đánh xuống sấm sét ầm ầm đánh Hung Tinh Mặt Quạ tiêu tan thành tro bụi, con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, thừa thắng xông lên quét sạch Yêu, Tinh, Quỷ dữ, những tên yêu tinh quỷ dữ chạy trốn thoát chết kinh hồn bạc vía, khiếp đảm trốn ẩn nơi thâm sâu cùng cốc không dám ló đầu ra nữa. Thế là cánh Nam của Yêu Tinh Quỷ dữ do Hung Tinh mặt Quạ chỉ huy tấn công vào cửa nam Xích Long Linh Cung đã bị anh em da đỏ giống dân huyết ngọc, con cái, cháu, chắt, chút, chít, thời Hậu Đế đánh bại tiêu diệt xóa sổ. Những linh hồn tử sĩ Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, vì chính nghĩa, có công diệt yêu tinh quỷ dữ bảo tồn nòi giống con người, được CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tiếp dẫn linh hồn về thượng giới, sống hạnh phúc yên vui trên các cõi thiên đàng cực lạc, bảo vệ chính nghĩa. Có nghĩa là bảo vệ sự sống bình yên cho nhân loại con người, người chết thời về trời người sống thời hò reo vui mừng, chiến thắng, ác tà bảo vệ chân thiện là việc làm cao cả, tà không bao giờ thắng chánh, đó là quy luật xưa nay.

Thơ rằng :

Ác tà thắng chính được đâu

Huyền cơ xây chuyển ác xâu một lùm

Gian tà nghịch ý cha chung

Tránh sao cho khỏi diệt thân tàn đời

Lòng thành nhân loại cầu trời

Nhờ ơn Cha, Mẹ cứu thời nạn tai

Trần gian bể khổ xưa nay

Yêu, Tinh, Quỷ dữ ác gian hại người

Gieo tan tóc gieo hận thù

Thảm thương nhân loại cuộc đời thảm thương

Chiến tranh tàn bạo thê lương

Binh đao máu lửa còn chi cuộc đời

Cầu trời nhân loại cầu trời

Cầu cho nhân loại hết thời binh đao

Nhà nhà no ấm ấm no

Hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành

Biết đời sanh diệt, diệt sanh

Có không, không có, xoay vần đổi thay

Khác nào sương khói gió mây

Mau mau thức tỉnh thẳng bay về nguồn

Theo đường chính nghĩa sớm hôm

Thành Tiên , thành Phật, vượt lên đỉnh trời

Thành Thần, thành Thánh, vui chơi

Thiên Tiên cuộc sống thảnh thơi an nhàn

Thờ Trời thời nở hoa vàng

Thờ Tiên thờ Tổ hết còn trầm luân

Ngôi nhà Nguồn Cội rộng thênh

Bước vào liền được bình yên đời đời.

 

Đây nói về cánh tây Xích Long Linh Cung, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Lửa, cùng hàng trăm thần chủ khác nữa, chỉ huy binh hùng tướng lực Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, hàng vạn vạn người, người nào người nấy lòng sôi sục tức giận cho Yêu, Tinh Quỷ dữ tàn phá sự sống con người ăn thịt con người, chờ cho chúng đến là quyết tử sống còn với chúng. Kìa chúng đã xuất hiện xa xa nơi hướng tây, mây đen mỗi lúc một nhiều trong chốc lác bầu trời mây đen phủ kín dông bão nổi lên ầm ầm tàn phá cây cối nhà cửa đền đài tan hoang xơ xác, mây đen phủ khắp cuồn cuộn phủ tới dông bão ầm ầm kéo tới ập vào địa phận cửa tây Xích Long Linh Cung, tức thời hàng hàng vạn vạn tiếng quát  nổi lên, lũ yêu tinh ngày tận số đã đến tiến lên tiến lên tử chiến tử chiến, cứu nhân loại anh em cứu đồng bào ruột thịt, tiến lên tiến lên. Thế là anh em da đỏ con cháu Tiên Rồng ào ào lao tới tấn công xối xả vào Yêu, Tinh, Quỷ dữ.

Thơ rằng :

Ầm ầm xung trận tiến lên

đánh cho Yêu cút đánh cho Quỷ nhào

Tiến lên chiến sĩ đồng bào

Tiến lên tử chiến cứu nào muôn dân

Kìa lũ giặc hung tàn bạo ác

Kìa yêu tinh tàn phá non sông

Tiến lên tử chiến liệt hoanh

Tiến lên tử chiến trổ nhành hiếu trung.

 

Anh em da đỏ con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, lớp bay trên không, lớp phi dưới đất, gươm đao giáo mác chém tới ầm ầm như nước vở bờ đạp nhầu quân địch Yêu, Tinh, Quỷ dữ, khiếp kinh hồn vía, chống trả không lại bỏ mạng phơi thây lớp lớp, nói về Sát Ác Tinh mặt cáo, thấy yêu tinh quỷ dữ chết thôi là chết, đánh không lại trước sức mạnh con người con cháu Tiên Rồng, bằng bay lên không trung hóa phép tức thời yêu khí tuôn ra ầm ầm tiêu diệt Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, trước pháp thuật cao cường của Sát Ác Tinh mặt cáo, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chống trả không lại bỏ mạng lớp lớp, Sát Ác Tinh cười lên tự đắc tài cán con người cũng chỉ có thế thôi, Sát Ác Tinh hóa phép liên miên, yêu khí tuôn ra lở núi sụp đồi tàn sát anh em da đỏ, bổng nghe nhiều tiếng quát nổi lên xem đây, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, bay lên không trung phất binh phù, phất ấn phù  hào quang tỏa ra đánh vào yêu khí, tức thời yêu khí tiêu tan hết thảy, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, lại tiếp tục phất binh phù, ấn phù với tất cả thần công lực đánh xuống  Sát Ác Tinh mặt cáo, khiếp vía tàng hình trốn chạy, Thần Chủ Tài Năng, thấy Sát Ác Tinh tàng hình trốn chạy liền ném lên không trung kính chiếu yêu làm cho Sát Ác Tinh ẩn mình nơi đâu các Chủ Thần cũng thấy rõ, Sát Ác Tinh tàn hình ẩn trong mây chạy trốn như nào có kịp, các Thần Chủ Khoa Học, điều khiển máy vi tính bảo bối  hiện đại điều khiển hàng loạt thần đao bay lên không trung cùng lúc lao tới phát ra những tia lửa điện khủng khiếp chiếu tới tiêu diệt Sát Ác Tinh, các nhà Thần Chủ Khoa Học tiếp tục điều khiển hàng loạt thần đao bay xuống tiêu diệt Yêu Tinh Quỷ dữ, yêu tinh quỷ dữ khiếp quá trốn chạy nhưng nào có được, binh phù, ấn phù, đánh tới không còn một mạng, Thần Chủ Lửa, hóa phép lửa dậy ầm ầm đốt Yêu, Tinh, Quỷ dữ thành tro bụi, phàm yêu tinh quỷ dữ là do côn trùng thảo mộc bò sát, cầm thú tu luyện thành Yêu, Tinh, Quỷ dữ, ác tánh  mưu mô xão quyệt, hùng tàn bạo ác, tàn độc dã man không có lương tri lương tâm, cao ngạo xưng bá xưng hùng, hại người phá đời, chuyên môn làm điều ác tàn bạo không có lương tri thiện tánh Tà Đạo, trái ngược lại thiên tánh con người, tức là Thiên Ý của Trời. Với bản tính không có lương tri chúng tàn hại con người, hầu làm bá chủ độc chiếm vũ trụ. Nhưng chúng nào ngờ sức mạnh con người chính là trí khôn, lại luôn được Cha Trời Mẹ Trời che chở phù hộ. Yêu Tinh Quỷ dữ tấn công vào cửa Tây Xích Long Linh Cung đã bị con người con cháu Tiên Rồng đánh bại xóa sổ.

 

4     Tổ Tiên, Ông Cha thường dạy phàm làm người phải có đạo làm người, khác với Yêu, Tinh, Quỷ dữ. Trước học lễ, sau học văn, chuyên tâm giúp đời, làm nhiều việc thiện, vượt lên phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Lòng nhân ái rộng mênh mông

Đức cao nghĩa lớn hiếu trung rạng ngời

Chính nghĩa Thiên Ý Đạo Trời

Cuộc đời bất diệt sáng ngời muôn thu

Cứu đời giúp đạo ai ơi

Thang mây công đức đỉnh trời vượt lên.

 

Con người sanh ra trong trần thế, chẳng khác gì gọt sương trong đêm, cái bóng mặt trời thoáng qua khe cửa, đường sanh tử là cái lối đi ra đi vào của vạn vật, sự đi lại ấy thật nhẹ nhàng, dễ dàng, ai ai cũng thế chứ không ai khác ai, hội đủ nhân duyên thời sanh, tan rã nhân duyên thời tử, có sanh có tử là sự tiến hóa của vạn vật, cũng vì sự tiến hóa ấy mà sanh, cũng vì sự tiến hóa ấy mà tử,  thì việc gì mà lo sợ, lo buồn, chẳng qua lo sợ là sợ những gì mình chưa hiểu chưa biết, nhưng khi biết rồi sự sanh tử thay đổi vận mệnh của linh hồn, là điều may mắm cho những người cầu tiến, nhất là linh hồn muốn tiến hóa lên cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, những linh hồn vì đại nghĩa, khi bỏ xác phàm, liền siêu sanh về thượng giới, theo bước Cha Ông, thời Hậu Đế, con đường về trời thật dễ dàng, trong phút chốc hy sinh vì đại nghĩa về trời hết thảy sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại. Hiện nay chúng ta đang sống trong cuộc sống trình độ dân trí cao, nền khoa học vật chất văn minh hiện đại, mãi đua chen danh lợi, lo cho địa vị xã hội, lo cho gia đình, lo cho con cái chúng ta, nhưng cái lo đó vẩn còn thiếu sót rất nhiều, đôi khi còn chệch hướng. Thật vậy nói đến cuộc sống là nói đến phần hồn lẩn phần xác, nếu chỉ lo cho phần xác, ăn ngon mặt đẹp, cơ nghiệp, tài chánh, ruộng vường nhà cửa, nhà lầu xe hơi, mà quên đi lo cho phần hồn, để cho linh hồn sa ngả vào con đường tội lỗi, tạo ra bao nghiệp ác để rồi nhận lấy bao hậu quả, kéo theo gia đình, con cái chúng ta. Như thế không phải là tai hại lắm sao, ông cha ta thường dạy vật chất nuôi thể xác, văn hóa chính nghĩa nuôi linh hồn, văn hóa chính nghĩa là tiếng nói lương tâm của toàn nhân loại. Nói đến  thể xác, và linh hồn, thể xác là tạm, giả tam, linh hồn mới thật là chính bất diệt trường tồn, trải qua vô lượng kiếp có nghĩa là linh hồn đã trải qua vô lượng xác, mỗi lần linh hồn đổi xác thời phải nhận lấy sự quả báo, thiện ác do chính mình gây ra. Để khỏi sai đường lạc hướng chúng ta phải tạo cho cuộc sống chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta, vừa có cơm ăn áo mặt, vừa có văn hóa chính nghĩa, chính là văn hóa cội nguồn, mà ông cha ta lớp lớp đã đi theo, đã về trời thành phật, thánh, tiên, thần, chúa. Trở về với cội nguồn là trở về cuộc sống  thiên đàng cực lạc, dù là còn ở tại thế trần gian, nhân lành đã gieo thời quả lành sẽ gặt, gieo giống nào trổ ra giống nấy, đó là định luật, chung quy không ai thoát khỏi được.

 

Nói về cuộc chiến giữa con cháu Tiên Rồng, với Yêu Tinh Quỷ dữ kẻ xâm lược người tự vệ,  kẻ xâm lược chính là Ác Tà, phi nghĩa. Còn người liều chết bỏ vệ sự sống, bảo vệ cơ nghiệp Ông Cha, bảo vệ quyền Độc Lập Tự Do, bảo vệ quyền quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Chính là việc làm chính nghĩa. Bảo vệ Chính Nghĩa đương nhiên chống trả lại quân xâm lược. Đã chiến tranh thời phải có sự chết chóc, nhưng hai lối chết khác nhau, kẻ sa đạo xuống Địa Phủ, người siêu thăng lên Thiên Đàng, kẻ vinh quang, người nhục nhã, trong chiến tranh không phải cái chết ai cũng như ai, cái chết của kẻ xâm lược, là cái chết đầy tội lỗi, phạm vào Thiên Luật, ngược lại cái chết bảo vệ quyền độc lập, quyền tự do, quyền công bằng, bình đẳng, quyền sống, quyền tư do mưu cầu hạnh phúc. Tức là cái chét thuận theo  Thiên Ý của Đức Cha Trời.

 

5     Những người tử chiến vì chính nghĩa vì lẽ phải, có hai cấp, một là tự vệ, hai là cứu người, còn nói đến đại chính nghĩa, là nói đến thế thiên hành đạo, diệt gian trừ bạo, bảo vệ cuộc sống bình yên toàn nhân loại, nhất là những bất công xãy ra toàn thế giới.

 

6     Những kẻ đội lớp giả nhân giả nghĩa, nói một đường làm một nẻo, có hai loại 1 là núp bóng chính nghĩa, 2 là giả nhân giả nghĩa, luôn sống theo chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết mình luôn làm hại đến người khác. Độc tài, độc trị, Chà đạp đàn áp nhân quyền con người khó mà siêu thoát về trời. Ở thời Tiên Đế tổ tổ tổ, Hậu Đế tổ tổ tổ, không có hai loại giả nhân giả nghĩa nầy, về sau hàng triệu triệu năm, nhất là thời mạc pháp, linh hồn Yêu, Tinh, Quỷ, dữ đầu thai làm người. Mới có cảnh xuất hiện chủ nghĩa cá nhân, thể chế độc tài độc trị đàn áp nhân quyền con người. Nhất là ở thời Phong Kiến Thần Giáo. Có một số người độc tài độc trị nặng đến mất hết nhân tánh. Nên nói con người nhưng lòng Yêu, Tinh, Quỷ dữ. Không những sự giả nhân giả nghĩa của cá nhân, mà cả tập thể giả nhân giả nghĩa, cao hơn nữa là đóng tuồng giả nhân giả nghĩa, giả chính nghĩa,  hết sức tinh vi, giả yêu nước thương dân, giả vì Nguồn vì Cội, dùng danh từ để đánh bóng gạt gẩm nhân loại con người, làm cho tà chánh lẩn lộn, chính nghĩa, phi nghĩa khó phân, và cũng chính thời đại nầy có chánh đẳng chánh giác vĩ nhân xuất thế, như vần thái dương tỏa sáng, đêm lại sự bình yên cho toàn nhân loại, Văn Hóa Cội Nguồn ra đời soi sáng trả lại những quyền cơ bản con người mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người, đã bị vùi chôn, hàng nghìn nghìn năm dưới sự bạo tàn của độc tài độc trị, hưng thịnh của chủ nghĩa cá nhân.

 

7     Trở lại nơi Xích Long Linh Cung cánh Nam, cánh Bắc, cánh Tây, Yêu ,Tinh, Quỷ dữ thất bại hoàn toàn, chỉ còn cánh Đông chiến trận còn đang xãy ra dữ dội.  Nói về cánh đông Thần Chủ Đại Bàng, Chim Ưng, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Ngựa, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Sư Tử, cùng hàng trăm Thần Chủ khác nữa, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, hàng hàng vạn vạn người, trấn thủ nơi cánh đông, nhìn thấy hướng đông mây đen xuất hiện cuồn cuộn kéo tới mỗi lúc một gần dông bão ầm ầm đền đài sụp đổ nhà cửa tiêu tan, cây cối tiêu điều ngã lăn xơ xác ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, Yêu, Tinh, Quỷ, dữ đi đến đâu tàn phá đến đó ào ào kéo tới tràn vào địa phận cửa đông Xích Long Linh Cung như nước lũ, tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiêu diệt chúng đi, tiêu diệt chúng đi tiến lên tiến lên thế là con cháu tiên rồng anh em da đỏ lớp bay trên không, lớp phi trên mặt đất, ào ào xông tới tử chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ.

Thơ rằng :

Gươm, Giáo, Đao rền vang không dứt

Tiếng xung phong gầm thét cửa Đông

Rồng Tiên con cháu Rồng Tiên

Quyết cùng yêu quỷ một phen mất còn

Ôi trận chiến hãi hùng kinh khiếp

Tiếng gươm đao gầm thét dậy non

Xả thân vì nước vì dân

Vì nòi vì giống anh em đồng bào

kìa chiến trận chuyển trời rung đất

Kiếm Giáo, Đao  vùi xác yêu tinh

Vì con vì cháu huy sinh

Vì non vì nước anh linh vạn đời

Lòng hiếu trung sáng ngời tỏa sáng

Mãi rền vang hào khí Rồng Tiên

Sáng ngời muôn vạn ức năm

Anh linh hùng dũng danh thơm vạn đời.

 

Trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa Yêu, Tinh, Quỷ dữ càng đánh càng kinh hồn bạc vía, trước sức mạnh quyết tử vì chính nghĩa, vì đại nghĩa, con cháu Tiên Rồng anh em do đỏ bất kể sống chết đánh tới tấp vào quân thù, Quân Xâm Lược. Nói về Cuồng Ngạo Yêu Tinh nhìn thấy Yêu, Tinh, Quỷ dữ càng đánh càng lếp vế liền bay lên không trung hóa phép tức thời yêu kiếm yêu đao bay ra trùng trùng điệp điệp, càn quét chém đâm xối xả vào quân binh Thần Tướng, Thần Dân, Thần Binh, yêu đao, yêu kiếm, vô cùng lợi hại, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, chống trả không lại chết thôi là chết, Linh Hồn liền nương theo ánh sáng châu báu siêu sanh về trời. Thần Chủ Đại Bàng  Chim Ưng thấy pháp thuật Cuồng Ngạo Yêu Tinh vô cùng lợi hại liền bay lên không trung hóa phép hiện ra đôi cánh rộng lớn quạt lia quạt lịa cuồn phong ầm ầm tuôn ra chống trả lại yêu đao yêu khí Cuồng Ngạo Tinh. Kẻ năm lạng người nửa cân, không hơn không kém, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Ngựa, quyết tiêu diệt Cuồng Ngạo Yêu Tinh liền đồng loạt bay lên không trung hóa ra hàng nghìn con hổ dữ, hàng nghìn con sư tử dữ, hàng nghìn con ngựa thần phun lửa, con thời phun lửa, con thời phun kiếm, phun đao. Hàng nghìn con Hổ thổi ra cuồng phong phủ tới Cuồng Ngạo Tinh, hàng nghìn con voi phun kình lực ào ào xông tới tiêu diệt Cuồng Ngạo yêu Tinh. Phá Hoại Ác Tinh mặt chuột thấy các Thần Chủ bao vây tấn công Cuồng Ngạo Yêu Tinh mặt cá sấu liền bay lên không quát như sấm nổ có ta đây con người đừng hổn láo, tức thời Phá Hoại Ác Tinh mặt chuột thổi ra một luồng yêu lực tuôn ra đánh cho hổ thần, ngựa thần, sư tử thần, voi thần, lớp chết lớp bị thương kinh khiếp, các Thần Chủ vô cùng kinh hãi Phá Hoại Ác Tinh quả là thần thông pháp thuật vô biên. Cuồng Ngạo yêu Tinh mặt cá sấu, thấy cá Chủ Thần bị Phá Hoại Ác Tinh đánh thê thảm, không bỏ lở cơ hội hóa phép tấn công, các Chủ Thần càng đánh càng bị lếp vế và sắp mất mạng đến nơi, tình hình hết sức nguy cập, Cuồng Ngạo Yêu Tinh quát lũ con người các ngươi chết đến nơi rồi nói xong Cuồng Ngạo Yêu Tinh mặt cá sấu, hiện thân to lớn bàn tay che cả bầu trời cuồng phong ầm ầm đánh xuống các Thần Chủ  âm dương đão lộn trời đất quây cuồng, Phá Hoại Ác Tinh nào bỏ lở cơ hội tiêu diệt con người liền cùng Cuồng Ngạo Yêu Tinh hóa phép Yêu Khí, Yêu Đao Đầy Trời đánh xuống Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ trấn thủ cửa Đông Xích Long Linh cung khó mà bảo toàn tánh mạng nguy cập đến nơi. Hàng trăm  Chủ Thần quyết  chống trả đến cùng trước pháp thuật cao cường của Yêu Tinh đến hơi thở cuối cùng. Bổng nghe trên không hàng loạt tiếng quát nổi lên, Yêu Tinh chớ hổn láo, xem đây tức thời muôn đạo hào quang đánh tới sấm sét ầm ầm Mộc Đức Thịnh, Mộc Thanh Hương, Mộc Thanh Hoa, từ trên không trung kim quang đánh xuống, Thiên Đại Tôn, Thiên Đại Vương, Thiên Thiên Hương, từ phía tây bạch quang đánh tới, Trì Hộ Quốc, Trì Đại Địa, Trì Thị Nương, bích quang từ phía bắc đánh tới, Ngọc Hạ Hạ, Ngọc Linh Linh, Ngọc Quân Quân, từ phía nam Xích quang đánh tới, Thiết Chính Nhân, Thiết Chính Nghĩa, Thiết Chính Minh, từ hướng đông hồng quang đánh tới, sấm sét ầm ầm long trời lở đất, thì ra hàng loạt tiếng quát ấy chính là Hậu Đế Ông Bà Tổ Tổ.

 

8    Nói về Ông Bà Hậu Đế Xích Long, Xích Tiên, ông bà tổ tổ tổ, theo dõi trận chiến toàn cục đông, tây, nam, bắc, bốn cửa Xích Long Linh Cung, thấy Yêu Tinh Quỷ dữ cánh đông vô cùng lợi hại, con cái, cháu chắt, chút chít khó mà đánh bại được Yêu, Tinh, Quỷ dữ  sắp bị tiêu diệt thất bại đến nơi, bằng xuất hiện giải nguy bao vây tiêu diệt Yêu Tinh ác quỷ, kim quang, bạch quang, hồng quang, xích quang, bích quang, đánh ra tới tấp sấm sét ầm ầm, đánh tiêu tan thần lực Cuồng Ngạo Yêu Tinh, Phá Hoại Ác Tinh. Cuồng Ngạo Yêu Tinh, Phá Hoại Ác Tinh thấy những người mới xuất hiện vô cùng lợi hại, pháp thuật thần thông vô biên, liền quát to các ngươi là ai, Mộc Đức Thịnh quát loài yêu tinh mà cũng dám hỏi đến danh hiệu  chúa tể chủ nhân của muôn loài vạn vật sao, Thiên Đại Tôn nói thôi cho chúng biết trước khi chúng chết, Ngọc Hạ Hạ quát loài yêu tinh quỷ dữ nghe đây, Hậu Đế tổ tổ tổ ta đây  là con cái nhà trời, thay thế Ông Cha chủ nhân của Hậu Thiên Vũ Trụ, loài yêu, tinh,quỷ dữ các ngươi thấy Ta không cúi đầu còn hổn láo, Cuồng Ngạo Yêu Tinh nói ta không phải ở nơi quả địa cầu nầy, yêu tinh Ta ở quả địa cầu khác bái lạy con người các ngươi để mà làm gì, hai Ta được Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, mời đến địa cầu nầy tiêu diệt con người các ngươi, Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ không lấy gì làm kinh ngạc vì đã nhận ra Cuồng Ngạo Yêu Tinh, Phá Hoại Ác Tinh từ quả địa cầu khác tới đây, Thiết Chính Nhân nói ngươi đã gieo quá nhiều tội ác thời khó mà tránh khỏi hậu quả tan thây nát thịt, Cuồng Ngạo Yêu Tinh, cũng như Phá Hoại Ác Tinh nghe thiết chính nhân nói thế tức tối gầm lên phóng yêu đao yêu khí với tất cả bình sanh hầu hạ gục Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, thế là trận chiến vô cùng khốc liệt lại xảy ra, lần nầy có cả Vương Công Hầu, Vương Tế Hiền, Vương Cao Đệ, Bạch Hạt Linh, Bạch Phụng Phụng, Bạch Văn Nhân, Tây Cung Hản, Tây Hạo Duyên, Tây Tây Thiên, Phong Đại Luân, Cửu Thiên Hóa, Địa Châu Lục, từ bốn phương tám hướng đồng loạt tấn công, chưởng quang, kiếm quang, chỉ quang, đao quang, kim quang, bạch quang, hồng quang, xích quang, bích quang, như thiên la địa võng, bao vây đánh tới ầm ầm. Cuồng Ngạo Yêu Tinh, Phá Hoại Ác Tinh đánh không lại khiếp vía  tàn hình trốn chạy.

 

9   Nói về Kim Châu Hồng, Kim Tôn Thánh, Kim Sa Vương theo dõi cuộc chiến giữa Yêu, Tinh, Quỷ dữ với Thần Dân , Thần Binh, Thần Tướng, thấy Yêu, Tinh, Quỷ dữ yếu thế nên chỉ đứng nhìn không ra tay. Chừng thấy Phá Hoại Ác Tinh, Cuồng Ngạo Yêu Tinh tàn hình trốn chạy liền phóng ba đạo kim quang giết chết thân xát tiêu tan thành tro bụi. Anh Em da đỏ giống dân Huyết Ngọc con Rồng cháu Tiên Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, thừa thắng xông lên quét sạch Yêu, Tinh, Quỷ dữ, những tên khiếp hồn bạc vía trốn chạy còn sống sót trốn chui trốn nhủi nơi thâm sâu cùng cốc không dám xuất đầu lộ diện nữa.

 

10   Trong trận chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ những người bỏ mạng  những linh hồn tử sĩ vì chính nghĩa, vì bảo vệ nòi giống con người, vì bảo vệ sự bình yên cho nhân loại, linh hồn tử sĩ ẩn hết thảy vào hào quang châu báu vàng ánh rực rỡ do CHA TRỜI, thị hiện cứu với hết thảy linh hồn tử sĩ vì đại nghĩa về trời, những người còn sống thời hò reo chiến thắng, tiếp tục hành trình thiên chức tạo hóa sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống con người, tu luyện tiến hóa linh hồn theo bước cha ông.

 

11    Sau lần tử chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ như chợt ngộ ra một điều mà xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới, đó là thiên mệnh sự an bày của bộ máy huyền cơ, trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật chính quê, không ai có thể đão ngược được, sự an bày của tạo hóa, thiên đàng là thiên đàng, trần gian là trần gian, địa phủ là địa phủ, không ai có thể biến cải 18 tần địa phủ, thành 18 tần trời được, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, đã sắp xếp trật tự vũ trụ như vậy, bổn phận làm con cháu phải nghe theo tuân theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, đó chính là thuận hiếu, Ông Bà  Hậu Đế tổ tổ tổ đã đi đến một quyết định khi ổn định lại cuộc sống con cái, cháu chắt, chút chít  thời đồng loạt bay về trời, theo bước chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ.

Thơ rằng :

Đức CHA TRỜI LONG HOA Chúa Tể

Thương cháu con trong bể hồng trần

Vô thường khốn khổ xác thân

Luân hồi vạn nẻo linh căn dập vùi

CHA TRỜI vốn là cha nhân loại

Xót thương con khổ cực lạc đường

Lạc Nguồn lạc Cội thảm thương

Lạc vào ác đạo hết mong trở về

Cơ vận hóa tối rồi lại sáng

Đêm lùi dần hạn hán chuyển mưa

Xuân đời, xuân đạo, xuân hoa

Xuân non xuân nước xuân nhà yên vui

Cha Trời vốn là Cha tất cả

Cha Phật, Tiên, Chúa, Quỷ, Thánh Thần

Chỉ vì Lạc Cội lạc Nguồn

Hóa thành Ác Quỷ linh hồn đọa sa

Trở về Cội thăng hoa phúc đức

Trở về Nguồn dứt hết khốn nguy

Cõi Trời thẳng một đường đi

An vui tự tại không gì cao hơn

Đấng Cha trời quyền năng vô tận

Đấng tối cao truyền dạy chân kinh

Dạy cho con cái của mình

Xa lìa ác đạo trở thành Thánh Tiên

Đường chính nghĩa rộng thênh Văn Hiến

Thiên luật trời Thiên Ý chung soi

Thuận theo Thiên Đức Trời Cha

Ấy là phước đức tam tòa tự nhiên

Đã giác Ngộ lên thuyền Nguồn Cội

Vượt sông mê dứt sạch không không

Quê người chính cõi thượng thiên

Tìm về nguồn cội vượt lên đỉnh trời

Lời kinh lời kệ vân lời

Lo gì chẳng đặng  rạng ngời muôn thu.

 

Ông Bà Tổ Tiên thường dạy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không ở đâu xa, chính ngay ở trong tâm của mình. Để thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cốt yếu  là chính mình, tự mình, đi đúng con đường mà CHA TRỜI, MẸ TRỜI đã chỉ dạy, thời ai ai cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cả, Văn Hóa Cội Nguồn chính là kho tàng tri kiến vũ trụ, không dành riêng cho một ai mà cho toàn nhân loại, muốn cho nhân loại yên vui, nhân loại thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thời Văn Hóa Cội Nguồn chính là con đường Đại Đạo vũ trụ đưa nhân loại đến con đường tột đỉnh của sự làm chủ. Làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh, làm chủ Linh Hồn, Làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm chủ xã hội thành công đại thành công.

 

Long Hoa Pháp Tạng Kinh, thời Hậu Đế. Chỉ cần có duyên nghe người khác đọc, thời cũng đặng phúc đức vô biên. Huống chi là chính mình đọc, tụng. Hay truyền bá cho người khác nghe thời thường cầu chi đặng nấy linh ứng vô cùng.

 

Hết phần 5 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 5

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 5

 

Phần 1

 

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ

 

Đây nói về anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc, toàn lực lượng sức mạnh tập trung về Hoàng Linh Cung, trấn thủ ở bốn hướng cửa  Đông, Tây, Nam, Bắc, quyết tử chiến với Yêu Tinh Quỷ dữ .

 

1    Yêu, Tinh, Quỷ dữ có ra là do động vật, thực vật, côn trùng, thảo mộc, bò sát, muôn loài cầm, thú. Ở vào giai đoạn  thời điểm tuổi thọ rất cao như loài Bò Sát, Cầm, Thú tuổi thọ lên đến 20 nghìn năm, nhờ sự sống lâu như vậy  tu thiền luyện khí kết tụ Nhị Xác Thân nuôi lớn ác tánh mà ra, nhất là loài không phải bò sát, không phải cầm, không phải thú, tu thiền luyện khí thành yêu tinh quỷ dữ, hung tợn, tàn bạo, mưu mô xão quyệt, gian manh vô cùng, đi ngược lại Thiên Luật Thiên Ý của Đức Cha Trời, chuyên tâm hảm hại con người, tạo lên cảnh giới chiến tranh, chuyển Linh Hồn thành Ngạ Quỉ loài quỉ bị đọa,  hoặc phản hồi trở lại Súc Sanh. Khác với nhân loại con người ra đời như Ông Bà tổ tổ tổ tối cao thời tiền sử. Do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra tu thiền luyện khí kết tụ Kim Thân nuôi lớn thiện tánh, khế hiệp với Thiên Ý Cha Trời, trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thay thế Cha Trời Mẹ Trời trở thành chủ nhân Vũ Trụ làm chủ Vũ Trụ. Sáng tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, quê hương vĩnh hằng của con người. Loài Yêu Tinh. Quỷ dữ khi chúng đủ sức mạnh, việc đầu tiên là chúng tàn hại con người, phá hoại cơ nghiệp con người, làm cho con người khốn khổ, tan tốc đau thương, con người không tìm tới chúng, mà chúng cứ tìm con người để tàn hại, vì thế nhân loại con người muốn sống cuộc sống bình yên cũng không được. Không còn con đường nào khác hơn, là tận diệt Quỷ dữ Yêu Tinh, cuộc tử chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, là cuộc tử chiến tranh giành sự sống con người phải bảo vệ sự sống con người, bảo vệ quyền sống, quyền tự do con người. Quyền thừa kế Vũ Trụ do Cha Trời Mẹ Trời ban cho, cuộc chiến đấu vì chính nghĩa, bảo tồn nòi giống của con người con cháu Tiên Rồng, vì thế những người hy sinh, vì chính nghĩa, linh hồn liền được siêu thoát về trời. Quê hương vĩnh hằng của con người, thế giới cực lạc an vui tự tại.

 

2    Nói về cánh Bắc của Hoàng Linh Cung,Giống Dân Hồng Ngọc con cháu Tiên Rồng.Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét,cùng hàng trăm Chủ Thần khác, hàng vạn vạn Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, trấn thủ cánh cửa Bắc  của Hoàng Linh Cung, nhìn thấy xa xa hướng Bắc mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều thời biết đó là Yêu Tinh Quỷ dữ đã xuất hiện, chúng từ lâu đã có kế hoạch tấn công con người toàn cầu, tiêu diệt năm màu da anh em đồng bào toàn nhân loại, đánh thẳng vào trung tâm đầu não văn minh nhất của nhân loại con người, nếu tiêu diệt con người Yêu, Tinh Quỷ dữ sẽ trở thành bá chủ hoàn cầu. Nên lần tấn công nầy chúng nắm chắc phần thắng, không có phần thua, cuộc phát động chiến tranh giành giật, cướp đoạt, quyền làm chủ Địa Cầu phải nói là vô cùng tàn bạo khốc liệt dã man vô cùng, tàn phá hủy diệt con người. Sự phát động chiến tranh tiêu diệt con người là do ba con Yêu, Tinh, Quỷ dữ Chúa Tể của các loài yêu tinh quỷ dữ, ba con Yêu Tinh Chúa đó là Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, chúng không những thống lĩnh yêu, tinh, quỷ dữ khắp toàn cầu  mà còn mời những yêu tinh hung dữ ở hành tinh khác đến, tham gia cuộc chiến quyết tâm tiêu diệt con người cho bằng được.

Thơ rằng :

Thái bình thịnh vượng âu ca

Bổng đâu yêu quỷ hiện ra khắp cùng

Cuồng phong bão đùng đùng

Yêu, Tinh tàn phá xốm làng xác xơ

Con trời nào thể làm ngơ

Triệu người như một đứng lên diệt thù

Dẫu cho thân xác chẳng còn

Cũng vào trận đánh thư hùng một phen.

 

Nói về Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc nhìn thấy hướng bắc mây đen xuất hiện nhanh chóng lan rộng che phủ cả một vùng trời, sau đó thời trời đất tối đen tối mịt, con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, người nào người nấy đã dày công tu luyện hàng vạn vạn năm, nên nhìn trong đêm tối vẩn thấy như ban ngày, mây đen cuồn cuộn kéo tới dông bão ầm ầm đền đài nhà cửa cây cối thi nhau ngã đổ, nhìn thấy cảnh ấy không khỏi kinh hồn khiếp vía. Yêu, Tinh, Quỷ dữ ào ào ập đến địa phận cửa  Bắc Hoàng Linh Cung, thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên vang dội trời đất  tiến lên tiến lên tử chiến tử chiến, thế anh em da vàng  con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, lớp bay trên không, lớp phi dưới đất, như cơn lốc xoáy, như nước vỡ bờ ào ào lao tới kẻ kiếm, người đao, kẻ thương, người giáo, kẻ chưởng người chỉ, phan ngang, bửa dọc đánh vào lũ Yêu, Tinh, Quỷ dữ  ầm ầm rung trời chuyển đất bão lốc cuồng phong khủng khiếp cát bay đá chạy, mịt mù.

Thơ rằng :

Chiến trận rền vang chuyển đất trời

Ầm Ầm trận địa khiếp kinh người

Quân reo giáo dậy rền sông núi

Xác phơi đầy lối khắp nơi nơi

Một người ngã xuống muôn người đứng

Tử chiến cứu dân chết vinh quang

Hồn về thiên giới chầu Tiên Tổ

Hiếu, Trung, Chính Nghĩa  tất lòng son

Đánh cho yêu quỷ khiếp kinh

Đánh cho lũ quỷ yêu tinh nát nhừ

Đánh cho lũ giặc tàn đời

Đánh cho gian ác bạo tàn ra tro.

 

Kìa con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, khí phách hùng anh, như đàng sư tử xông vào đàn heo mặc sức mà nhai mà nuốt. Nói về Ngạo Báng Ác Tinh mặt cáo, thấy Yêu, Tinh, Quỷ dữ bị con cháu Tiên Rồng, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, đánh tơi bời, Yêu Tinh Quỷ dữ phơi thây lớp lớp, Ngạo Báng Ác Tinh thấy sức mạnh tinh thần quyết tử của con người như cuồng phong vũ bão, Ngạo Báng Ác Tinh mặt cáo, tức quá bay lên không trung hóa phép tức thời yêu đao, yêu kiếm hiện ra trùng trùng điệp điệp lao tới càn quét Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân.  Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, ra sức hóa phép chống trả quyết liệt, nhưng pháp thuật Ngạo Báng Ác Tinh quá cao cường, đao yêu kiếm yêu vô cùng lợi hại, nên con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng  bỏ mạng lớp lớp, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, thấy Ngạo Báng Ác Tinh vô cùng lợi hại liền đồng loạt bay lên không trung hiệp lực hóa phép biến ra một trận mưa đao, mưa kiếm, bão đao, bão kiếm tuôn ra ầm ầm chống trả lại yêu đao yêu khí của Ngạo Báng Ác Tinh vũ trụ như cuồng quây kẻ năm lạng, người nửa cân, không ai hơn ai không phân thắng bại, Ngạo Báng Ác Tinh muốn chiếm lĩnh ưu thế liền thổi thêm ra một luồng yêu phong đen trời mịt đất, ai trúng phải thời mù cả đôi mắt, vô cùng lợi hại, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, thấy Ngạo Báng Ác Tinh tiếp tục ra đòn liền  bay lên không trung hiệp lực cùng nhau hóa phép tức thời sấm sét hiện ra đầy trời, đánh xuống luồng yêu phong đang hoành hành dữ dội, tức thời luồng yêu phong hung dữ tan biến mất, sấm sét lại tiếp tục đánh xuống, yêu đao, yêu kiếm, tức thời yêu đao yêu kiếm tan biến đâu hết, Ngạo Báng Ác Tinh mặt cáo, thấy pháp thuật của mình bị phá tức quá gầm lên bay tới đánh Thần Chủ Sấm,  Thần Chủ Sét, yêu chưởng yêu chỉ phóng tới ầm ầm, Chủ Thần Sấm, Chủ Thần Sét, phất chưởng ra chống đở, ầm ầm đùng đùng long trời lở đất kinh thiên động địa, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét xây xẩm cả mặt mày.  Ngạo Báng Ác Tinh thấy mình lấn thế liền lao tới nhanh như chớp đánh liền mấy yêu chưởng yêu chỉ nữa hầu tiêu diệt Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét. Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, tàn hình né tránh, cùng lúc ấy Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, đồng loạt lao tới kim quang, chưởng, chỉ, đánh ra tới tấp, tấn công vào ba bộ phận, đầu, mình, và tứ chi, Ngạo Báng Ác Tinh.  Ngạo Báng Ác Tinh ra sức chống đở, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, không bỏ lở cơ hội nhập cuộc nhanh như chớp thiên lôi chưởng đánh ra từ trên không đánh xuống đầu Ngạo Báng Ác Tinh, Ngạo Báng Ác Tinh một mình chống trả với năm vị Thần Chủ liền rơi vào cảnh yếu thế, chống đở khó khăn, cùng lúc ấy Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lấy lại khí thế cuồn cuộn xông lên như sóng dữ, đánh tới tấp làm cho lũ yêu tinh quỷ dữ. Yêu Tinh, Quỷ dữ thi nhau ngã gục khiếp vía tơi bời chúng bỏ chạy toán loạn, đạp lên nhau chạy thoát chết.

Thơ rằng :

Yêu Tinh khiếp vía kinh hồn

Tìm đường tháo chạy rả rời tay chân

Nào hay con cháu Rồng Tiên

Thiên la địa võng khắp miền bủa vây

Binh thần từ đất chui lên

Binh dân khắp chốn núi sông ập vào

Binh tướng lưới bủa lưới cào

Yêu tinh hết chạy cuộc đời tiêu ma.

 

Cùng lúc ấy trận chiến giữa Ngạo Báng Ác Tinh cùng các Thần Chủ, cũng đến hồi kết thúc Ngạo Báng Ác Tinh trúng liền mấy chiêu thiên lôi chưởng, chưa kịp hồi phục thời bị mưa kiếm mưa đạo chém xuống phân thây xẻ thịt làm muôn mảnh, thế là Ngạo Báng Ác Tinh đi đời trận chiến kết thúc con cháu tiên rồng anh em da vàng toàn thắng, Yêu, Tinh, Quỷ dữ diệt vong, tiếng reo hò dậy trời dậy đất. Thế là cánh bắc Yêu, Tinh, Quỷ dữ do Ngạo Báng Ác Tinh thống lĩnh chỉ huy tấn công vào cửa Bắc Hoàng Linh Cung đã bị con cháu Tiên Rồng anh em da vàng xóa sổ.

 

3    Những linh hồn tử sĩ bỏ mạng vì chính nghĩa theo lời dạy của Cha Ông linh hồn ẩn hết thảy vào ánh sáng châu báu vàng hồng rực rỡ liền được siêu sanh hết thảy về trời, sống trong thế giới vĩnh hằng an vui cực lạc. Những linh hồn tử sĩ vì quên lời dạy của Ông Bà tổ tổ tổ ẩn linh hồn vào mây vàng không có chóa sáng rực rở tức là sanh lộn lại ở cõi người trần gian tiếp tục làm người trần thế, ở vào bật thượng giàu sang hưởng phước, còn những linh hồn tử sĩ khi sống thích ham mê của cải vật chất, ít tu tâm sửa tánh, chỉ biết chạy theo những dục lạc ăn chơi, khi chết quên mất lời dạy Ông Bà tổ tổ tổ linh hồn liền ẩn mình vào hào quang màu xanh dịu mát, sanh lại làm người trần tục, ở bật thường bị khốn khổ, thường sống trong nghịch cảnh, rất khó khăn trong sự tu luyện giải thoát. Ở vào giai đoạn  Hậu Đế Chính Sử Nầy, những anh hùng tử sĩ Linh Hồn không có ai sanh xuống các tần địa phủ, nếu không được sanh lên các tần trời, thời tái sanh trở lại làm người trần gian, phải chịu sự xoay vần hết thịnh tới suy, hết suy tới thịnh, hết họa tới phước, hết phúc tới họa, lặng hụp khổ vui trong biển trần, rất khó tu hành giải thoát, nhất là gặp thời mạc pháp, khi gặp  thời Văn Hóa Cội Nguồn không còn, nhân loại con người như đi vào cảnh đêm, không còn nhìn ra phương hướng nữa, lạc vào tà đạo mà cứ tưởng là chánh đạo, lạc vào phi nghĩa mà cứ tưởng là chính nghĩa. Ở vào thời đại nầy không mấy ai trở về thiên đàng được nữa, mà đại đa số linh hồn sa đọa xuống các tần địa ngục, hoặc làm MA ở chốn trần giang  chịu  sự khốn khổ vô thường của trần thế ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).

 

4    Thời Hậu Đế chính sử, nhân loại phần lớn không rời xa Cội Nguồn, nên luôn được CHA TRỜI, MẸ TRỜI, hộ độ, lúc sống cũng như lúc qua đời, những linh hồn tử sĩ vì chính nghĩa, phần lớn siêu sanh hết về các tần trời, hưởng phước, chỉ có một phần ít sanh trở lại chốn trần gian mà thôi. Yêu, Tinh, Quỷ dữ tấn công nhân loại con người, nhưng chúng đã thất bại, vì chúng không hiểu sức mạnh vô địch  con người ở đâu, đó là một điều bí ẩn mà Yêu, Tinh Quỷ dữ không bao giờ khám phá ra nổi, và chúng mãi mãi bị con người đánh bại và ngự trị chúng.

 

5    Đây nói về cánh Nam Hoàng Linh  Cung Thần Chủ Đất Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, cùng hàng trăm Chủ Thần khác Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ cánh nam Hoàng Linh Cung, nhìn thấy hướng Nam mây đen xuất hiện ngùn ngụt loáng cái là tối trời mịt đất dông bão nổi lên ầm ầm cây cối ngã đổ, đền đài nhà cửa tan hoang, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, binh hùng tướng lực lũ yêu, tinh, quỷ dữ ầm ầm kéo tới ập vào địa phận cánh nam Hoàng Linh Cung, tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên, tiến lên, tử chiến tử chiến, thế là con cháu Tiên Rồng anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc lớp bay trên không, lớp phi trên mặt đất ào ào xông tới như nước vỡ bờ gươm, đao, giáo, mác, rền trời rền đất chém tới Yêu, Tinh, Quỷ dữ xối xả như mưa, trận chiến xảy ra kinh thiên động địa.

Thơ rằng:

Mỗi hòn sỏi đá hạt cát bay

Đều có yêu tinh bủa khắp vây

Con cháu Tiên Rồng nào có kém

Thiên La Địa Võng quyết ra tay

Trận chiến ầm ầm đao kiếm chớp

Chuyển trời rung đất vạn tần mây

Tử chiến kể chi còn hay mất

Tung hoành ngang dọc quyết ra tay.

 

Trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên, con cháu Tiên Rồng càng đánh càng mạnh, đánh xối xả vào Yêu, Tinh, Quỷ dữ như vũ bão yêu, tinh, quỷ dữ kinh hồn bạc vía.

 

6     Nói về Diệt Phá Tinh mặt ốc sên nhìn thấy Yêu, Tinh Quỷ dữ sắp bị đánh bại đến nơi .Bằng bay lên không trung hóa phép, phun ra một luồng khói đen tuôn ra che phủ cả bầu trời, cuốn hút tất cả Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân,  Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, hóa phép chống trả, cùng lúc ấy Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, bay lên không niệm chú hóa phép Thần Chủ Đất  tức thời niệm chú hàng trăm linh thần thổ địa hiện ra, mỗi linh thần mỗi loại vũ khí đánh xuống Diệt Phá Tinh như mưa, Diệt Phá Tinh hóa phép chống trả, cùng lúc ấy Thần Chủ Rừng hóa phép tức thời hàng trăm mộc linh thần hiện ra, mỗi linh thần mỗi loại vũ khí lao tới tấn công Diệt Phá Tinh, Diệt Phá Tinh không nao núng hóa phép yêu lực tuôn ra chống trả, Thần Chủ Núi,  nào chịu thua kém các Thần Chủ khác tức thời bay lên không trung niệm chú  hàng trăm Thần Núi, Thần Đồi, Thần Gò, xuất hiện, mỗi người mỗi loại vũ khí, ào ào lao vào tấn công Diệt Phá Tinh mặt ốc sên, Diệt Phá Tinh ra sức chống trả, bất ngờ Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, bay lên không trung mỗi người ném ra một vật, Thần Chủ Sông ném lên không trung một chiếc gương Thần, tỏa ra muôn đạo hào quang chiếu xuống, làm cho Diệt Phá Tinh đau nhứt vô cùng, Thần Chủ Biển ném lên không trung một thần đao, thần đao tỏa ra muôn đạo hào quang rồi lao thẳng xuống như tia chớp đâm chết Diệt Phá Tinh.  Diệt Phá Tinh toi mạng Yêu, Tinh, Quỷ dữ như rắn không đầu. Con rồng Cháu Tiên thắng thế, Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng  xông lên đánh tới tấp yêu tinh quỷ dữ. Yêu, Tinh, Quỷ dữ khiếp đảm kinh hồn bỏ chạy toán loạn.

Thơ rằng :

Xâm lược nào ai nghĩ cảnh nầy

Bỏ mạng tan xương thảm thê thay

Yêu, Tinh Quỷ dữ kinh hồn vía

Chạy đâu cho thoát lớp vòng vây

Giất mộng xâm lăng vào cõi chết

Theo làn gươm giáo nát tan thây

Có ai nghĩ đến tham là thế

Bỏ mạng sa trường khói sương bay.

 

Yêu, Tinh, Quỷ dữ chết sạch cuộc chiến kết thúc tiếng reo hò vang trời dậy đất. Thế là cánh bắc Yêu, Tinh, Quỷ dữ tấn công vào cửa Bắc Hoàng Linh Cung do Diệt Phá Tinh chỉ huy đã bị anh em da vàng con cháu Tiên Rồng thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ.

Tiên Rồng chuyển động chân trời

Yêu Tinh Quỷ dữ tàn đời còn chi.

 

Trong cuộc chiến bảo vệ Chính Nghĩa lẽ phải,  thời kẻ chết người còn sống là chuyện thường  đều không sao tránh khỏi đổ máu bỏ mạng. Chỉ có Thánh Chiến là ít đổ máu nhất, vì vũ khí của Thánh Chiến, không phải là gươm, đao, giáo, mác. Gươm, đao, giáo, mác, chỉ là vũ khí tự vệ, vũ khí Thánh Chiến ,chính là Công Lý Chính Nghĩa, chính là chân lý lẽ phải, vũ khí hiện đại của Thánh Chiến chính là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, tiếng nói lương tâm của nhân loại con người, tiếng nói lương tri của thời đại, chiến mà không chiến (Bất Chiến Tự Nhiên Thành) còn cuộc chiến đang xãy ra giữa nhân loại con người với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, ở vào giai đoạn Thần Chiến, Chính Nghĩa.  Không phải ở vào giai đoạn Thánh Chiến Chính Nghĩa, những anh linh tử sĩ vì Chính Nghĩa, chiến đấu bảo vệ hòa bình độc lập tự do, công bằng, bình đẳng, vì sự bình yên của nhân loại, linh hồn nương theo ánh sáng vàng hồng chóa sáng rực rỡ, siêu sanh hết về trời, sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại.

Phàm chính nghĩa trừ gian diệt ác

Phải vì dân ra sức giúp đời

Vì cuộc sống bình yên con người

Phò Trời, giúp Đạo rạng ngời công danh.

 

Cuộc sống Chính Nghĩa là cuộc sống loại bỏ cái ác, duy trì cái thiện, loại bỏ sự độc quyền, độc tài, độc trị. Duy trì sự công bằng bình đẳng, loại bỏ Chủ Nghĩa Cá Nhân, tôn thờ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, những người sống vì Chính Nghĩa, bảo vệ Chính Nghĩa, là bật Thánh chốn nhân gian, những người nầy là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trên các tần trời vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn trần gian, hộ trì bảo hộ Thiên Ý Cha Trời , phát huy, truyền bá kinh luân Văn Hóa Cội Nguồn, lập đại công trong vũ trụ. Hạnh phúc được ư ? an vui được ư ? sống trong chế độ tham tàn bạo ác, độc tài, độc trị, coi mạng con người như cỏ rác thua loài súc vật, quyền con người không còn cướp bóc triền miên không tìm cầu một ánh đuốc soi đường sao ? Hãy nhìn lại cuộc sống đầy bất công, đầy tham tàn bạo ác, kẻ cai trị, người bị trị, những kẻ tham tàn bạo ác chẳng khác nào một bầy ác quỷ chuyên ăn thịt hút máu những người nô lệ, chúng cười nhạo trên bệnh tật, đói nghèo, tù đày đau đớn, ngày đêm không ngớt những tiếng than, tiếng ai oán, tiếng oan ức, thấu tận trời xanh, dẫu rằng chân lê bước khắp nơi, khẩn cầu kêu cứu, lưng đã còng thịt đã nhão, trước mắt chỉ là màng đêm u tối. Mỏng manh thay cho cuộc sống, trước cường quyền bạo ác, Quỷ không tha, Ma không bỏ, sách nhiễu xâm chiếm làm ổ, vơ vét cày xới, đống xương trắng kia, những xác chết bị đói, có ai thấy chăng, làm sao vui được, ai là người đã thấy, nếu đã thấy thời hãy trở về với Cội với Nguồn, lên núi Giác mài gươm Trí Huệ, lấy truyền thống Ông Cha làm cốt lõi, mặt áo Văn Hóa Cội Nguồn, vũ khí chính là Công Lý Chính Nghĩa, tìm lại sự công bằng, bình đẳng, tự do, những quyền cơ bản của con người mà tạo hóa đã ban cho. Dài thay những đêm dài không ánh sáng, thao thức mãi trong cuộc đời khốn khổ, thảm thương thay những người không còn niềm tin, để tìm đến ánh sáng. Nầy con người đàng nào ngươi cũng chết, không chết đói, chết đau, chết bịnh, thời ngươi cũng phải chết già, cái chết đến với ngươi là không tránh khỏi, sao ngươi không tìm cái chết cho Chính Nghĩa, ra sức cứu nhân loại có phải cái chết của ngươi là cái chết vàng chết ngọc hay sao, xác mất rồi nhưng hồn Hiển Thánh, theo bước Cha Ông về trời. Hãy nghĩ lại mà xem. Sự nghiệp cướp bóc, tham tàn bạo ác, phút chốc tiêu ma, những cảnh ấy, gương lịch sử vạn năm có gì thay đổi, ác gieo ác gặt, ác lai ác báo, đã để lại không biết bao nhiêu là sự nguyền rủa, hết thế hệ nầy sang thế hệ khác, có gì hay đâu khi ôm lấy sự nguyền rủa như thế. Đứng dậy đi, thức tỉnh đi, những con hổ câm, những con sói bệnh hoạn, khi hàng loạt mủi tên độc bắn xối xả vào ngươi. Làm cho ngươi mãi mãi khốn khổ. Hãy trở về Cội về Nguồn, như kẻ đắm thuyền tỵ nạn, trên một hòn đảo lớn an toàn, hãy lấy lại tinh thần đã mất bất khuất kiên cường, hào khí Cha Ông, loại bỏ mọi cặn bả cuộc sống, cặn bả xã hội. đời sống anh đã bay lên cao, con đường bất tử đã đến ngoài ngõ, anh không thể dừng bước vì trước mắt anh là bầu trời mùa xuân. Tù đày và chết chóc, chỉ làm sợ hãi cho những ai còn trong tăm tối, đối với người giác ngộ, sự chết chỉ là linh hồn thay đổi thân xác, như thay đổi lớp áo da mà thôi, không phải sao, Linh Hồn chúng ta đã trải qua vô số kiếp, có nghĩa là chúng ta đã trải qua vô số thay đổi thể xác rồi, đâu phải đây là lần đầu tiên thay đổi thể xác đâu, mà chúng ta phải lo sợ cho sự chết chóc. Những kẻ sợ hãi cái chết kia, là những kẽ tham tàn bạo ác Linh Hồn sẻ sa đọa, trong thế giới ác nghiệp do chính mình gieo ra, rồi chính mình gặt lấy. Còn chúng ta là những người đã trở về Nguồn Cội, mặc trên mình lớp áo Văn Hóa Cội Nguồn, theo gót Cha Ông trên con đường Chính Nghĩa, hành trang thiện căn chúng ta đã chửng bị đầy đủ, khi bỏ xác phàm là siêu sanh về trời, sống mãi trên thiên đàng cực lạc an vui tự tại. Văn hóa cội nguồn là văn hóa sâu thẳm, khó nhận, cao thượng, thậm thâm vi diệu, văn hóa đại hạnh phúc, vượt lên trên tất cả văn hóa, văn hóa an lạc nhiệm mầu,  chỉ có hàng đại trí mới khám phá ra điều kỳ diệu nầy, chạy đông chạy tây chen chúc trong đám bụi hồng, những nào có mấy ai thỏa mản, vì cái khổ nầy chưa hết thời cái khổ khác lại ló ra, thật khó khăn cho nhân loại, khi nhân quả báo ứng liền nhau. Những ai lòng còn chứa đầy tham tàn bạo ác, chỉ biết về mình độc tài, độc quyền, độc trị,  làm khổ đồng bào làm khổ nhân loại anh em, thời đừng mong thấy được chân lý, đừng mong có được hạnh phúc lâu dài, lòng dạ còn gian ác đen tối bao phủ, đừng mong làm chủ vận mệnh, làm chủ thiên đàng cực lạc, cửa cội nguồn từ đây rộng mở, ai có tâm hãy lắng mà nghe, lập công gốp sức kết bè, cha trời hộ độ chở che đắc thành.

 

Đây nói về  cửa Tây của Hoàng Linh Cung anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc con Rồng cháu Tiên trùng trùng lớp lớp Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Dược Vương, cùng hàng trăm Thần Chủ khác Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ cửa Tây. Nhìn thấy xa xa hướng Tây mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều, không bao lâu thời đen trời mịt đất dông bão nổi lên ầm ầm chúng kéo tới đâu thời cây cối ngã đổ trốc gốc nhà cửa đền đài sụp đổ tan hoang đến đó, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, khí thế Yêu, Tinh, Quỷ dữ ầm ầm tràn tới xông vào địa phận cửa Tây Hoàng Linh Cung tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên tiến lên quét sạch chúng đi, thế là con cháu Tiên Rồng trùng trùng điệp điệp lớp phi dưới đất lớp bay trên không, lao vào tử chiến với quân xâm lược Yêu, Tinh, Quỷ dữ.

Cờ phất phới ba quân hò hét

Đồng tiến  lên tử chiến tấn công

Người kiếm đao cuồn cuộn chém đâm

Ôi trận chiến kinh hồn bạc vía

Rồng Tiên, đã đến hồi phản kích

Thời đất trời gào thét chuyển  xung

Đả phản công thời đá vàng cũng nát

Lũ yêu tinh đành bỏ xác chất như non.

 

Con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, phản công quyết liệt tung hoành ngang dọc chém tới ầm ầm Yêu, Tinh, Quỷ dữ chống trả không lại, bỏ mạng lớp lớp thây chất thành núi máu chảy thành sông, Huyết Huyết Tinh mặt đĩa, thấy Yêu, Tinh, Quỷ dữ chết thôi là chết trước sức tấn công như vũ bão của con ngườiHuyết Huyết Tinh mặt đĩa. Liền bay lên không trung hóa phép thổi ra một luồng yêu khí mù trời mịt đất tàn sát Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân ra sức hóa phép chống trả nhưng pháp thuật yêu tinh quá cao cường đành bỏ mạng lớp lớpThần Chủ Điều Binh thấy yêu khí quá lợi càn quét dữ dội liền bay lên không trung múa binh phù hóa phép chống trả. Binh Phù vừa phất lên thời cuồng phong nổi dậy ầm ầm chống trả lại yêu khí đất trời như muốn đảo lộn, Thần Chủ Khiển Tướng, bay lên không trung phất ấn phù hiệp lực với binh phù kình lực từ ấn phù tuông ra ầm ầm đánh tan yêu khí, Huyết Huyết Tinh mặt đĩa kinh hoãng chưa biết phải chống trả làm sao thời cuồng phong, thần lực binh phù ấn phù đánh tới. Thấy Huyết Huyết Tinh lâm nguy, Trăn Quỷ, Rắn Quỷ, Bò Cạp Quỷ, liền bay lên không trung hóa phép giải vây, phóng ra  độc yêu độc tinh tuôn ra mù trời mịt đất, Thần Chủ Dược Vương thấy yêu độc khí độc tuôn ra mù trời mịt đất liền bay lên không trung mở bầu hồ lô thần dược tuôn ra hóa giải, Thần Chủ Quang Minh bay lên không trung múa gươm thần chém tới Trăn Quỷ, trăng quỷ múa binh khí chống trả, thế là hai bên xáp chiến đánh với nhau ầm ầm, Rắn Quỷ định xông tới trợ chiến với Trăn Quỷ, tức thời một tiếng quát nổi lên mi chạy đi đâu, tức thời Đao Thần chém tới ầm ầm thì ra người quát đó chính là Thần Chủ Ánh Sáng, nói về Thần Chủ Ánh Sáng đứng ngoài quang sát thấy Rắn Quỷ định xông tới trợ giúp cho Trăn Quỷ, liền lao tới chận đánh Rắn Quỷ, Rắn Quỷ thấy có người tấn công mình liền múa binh khí lên chống trả, ầm ầm, đùng đùng, liên miên bất tận, Bò Cạp Quỷ  đang ra sức phù phép tấn công các Chủ Thần liền thấy có người lao tới chém mình nhanh như tia chớp, Bò Cạp Quỷ kinh khiếp múa binh khí chống trả, ầm một tiếng kinh thiên động địa, thì ra người tấn công Bò Cạp Quỷ không ai khác hơn là Thần Chủ Khoa Học, hai bên ăn miếng trả miếng kẻ tám lạng người nửa cân đánh nhau chí tử bất phân thắng bại, trận chiến giữa người và Yêu, Tinh, Quỷ dữ xảy ra một lúc một dữ dội.

Thơ rằng:

Rồng Tiên khí phách anh hùng

Đã vào trận địa đất rung trời sầu

Quỷ yêu tơi tả rụng đầu

Thây phơi lớp lớp còn đâu xác hồn

Đã là con cháu Tiên Rồng

Triệu người như một quyết lòng diệt gian

Gái trai quyết tử thi gan

Đánh cho một lũ bạo tàn vùi chôn

Cho đời cho đạo bình yên

Cho non cho nước vượt lên sang giàu.

 

Đây nói về Thần Chủ Dược Vương thâu thần dược lại múa roi thần bay tới đánhHuyết Huyết Tinh, Huyết Huyết Tinh múa binh khí chống trả, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, thấy có Thần Chủ Dược Vương tham chiến, liền rút gươm thần, kiếm thần, bay tới ra chiêu thần tốc chém vào Huyết Huyết Tinh như tia chớp, Huyết Huyết Tinh múa binh khí ra sức chống đở.

Thơ rằng:

Thế là trận chiến tử sanh

Gươm qua giáo lại chớp nhanh lạ thường

Ầm ầm chưởng chỉ đùng đùng

Sấm rền sét nổ cuộn cuồn gươm đao

Tám mươi hiệp đã có dư

Bất phân thắng bại khó mong cuộc tàn

Bất ngờ Thần Chủ xa chiêu

Gươm thần tỏa sáng chém bay đầu thù

Huyết Tinh bỏ mạng sa trường

Đáng đời xâm lược nát hồn tan thây.

 

Nói về Thần Chủ Khoa Học đang dốc sứ chiến đấu với Bò Cạp Quỷ, bất ngờ Bò Cạp Quỷ hóa phép hàng trăm mũi tên độc lao nhanh tới tiêu diệt Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Khoa Học kinh hãi tàn hình biến tránh đòn, bay lên không trung ném ra một vật đĩa thần bảo bối, tức thời hào quang tỏa ra muôn đạo, những tia lửa điện từ Đĩa Thần bắn ra sức nóng lên tới hàng nghìn nghìn độ, bắn chết thiêu hủy Bò Cạp Quỷ. Cùng lúc đó Thần Chủ Quang Minh, ném bảo bối gươm thần lên không niệm chú tức thời gươm thần tỏa ra muôn đạo hào quang bay lượn trên không trung bất ngờ lao xuống như tia chớp chém chết Trăn Quỷ.

Uổng tu luyện vạn năm

Gian tham bỏ mạng còn chi cuộc đời

Hung tàn  ngược lại Ý Trời

Khó mong tránh khỏi cuộc đời tan thây.

 

Cùng lúc ấy nghe tiếng gào thét khiếp vía kinh hoàng sợ hãi của Rắn Quỷ thì ra Rắn Quỷ đã  bị gươm thần chém đứt làm ba khúc, nói về Thần Chủ Ánh Sáng, thấy đánh mãi không thắng được Rắn Quỷ, bằng giả đò thua chạy, Rắn Quỷ rượt theo Thần Chủ Ánh Sáng, ném lên không một vật gươm thần tỏa ra muôn đọa hào quang bay lượn trên không bất ngờ lao xuống chém Rắn Quỷ làm ba khúc.

Thơ rằng:

Bạo ác tránh được họa sao

Đó là công lý trời cao vẩn dùng

Ở hung thời gặt quả hung

Gieo Ác gặt ác cáo chung chẳng còn

Luật trời thiên luật nhà trời

Mảy lông không lọt ấy thời chạy đâu.

 

Con cháu Tiên Rồng thời Hậu Đế anh em da vàng Thần dân, Thần Binh, Thần Tướng thừa thắng xông lên tiêu diệt Yêu, Tinh Quỷ dữ, yêu, tinh, quỷ dữ kinh hồn bạc vía chạy trốn toán loạn nhưng chạy đâu cho thoát.

Lưới trời còn chạy đi đâu

Ác gieo ác gặt tan thây nát hồn

Linh hồn mãi mãi vùi chôn

Vào nơi đen tối kinh hồn khiếp kinh.

 

Trận chiến kết thúc yêu tinh quỷ dữ bị tiêu diệt, những yêu tinh quỷ dữ may mắn sống sót ẩn trốn trong thâm sâu cùng cốc, thấy bóng dáng con người là sợ khiếp, trải qua hàng triệu năm mới hồi phục trở lại tinh thần, khiếp nhược của chúng. Thế là cánh Tây của Yêu, Tinh, Quỷ dữ do Huyết Huyết Tinh, Rắn quỷ, Bò Cạp Quỷ, Trăn Quỷ thống lĩnh chỉ huy tấn công vào cửa Tây của Hoàng Linh Cung đã bị con cháu Tiên Rồng thời Hậu Đế đáng bại xóa sổ .

 

7    Nói về những anh linh tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa, vì đồng bào dân tộc, vì nòi giống con người, được CHA TRỜI MẸ TRỜI phóng hào quang vàng hồng sáng chóa, tiếp dẫn linh hồn siêu sanh về các tần trời, sống mãi không chết giàu sang sung sướng an vui cực lạc, còn những người sống thời ca hát nhãy múa thắng trận quét sạch yêu tinh quỷ dữ, cánh Tây, cánh Nam, cánh Bắc, Yêu, Tinh, Quỷ dữ coi như bị quét sạch, con cháu tiên rồng hoàn toàn chiến thắng, chỉ còn cánh Đông chiến trận vẩn còn vang rền.

 

8    Đã là con người thời ai ai cũng sợ chết, nhưng cái chết không sao tránh khỏi, không chết trẻ thời cũng chết già, không chết chiến tranh, thời cũng chết bịnh tật, hỏi thử có ai không chết nào, chỉ chết trước chết sau mà thôi, nhân loại con người trần gian không ai là không đi trên con đường nầy, thời việc gì mà ta phải sợ.

 

9    Trốn cái chết ư, trốn trong quyền lực, trốn trong giàu sang, trên non, hố sâu, rừng thẳm, nhưng đó đâu phải là nơi an toàn trốn tránh cái chết, giải thoát nổi sợ hãi.

 

10   Mà giải thoát nổi sợ hãi, là ta hãy làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ linh hồn của mình, làm chủ chân tâm chân tánh của mình, làm chủ thiên luật, làm chủ văn hóa cội nguồn, làm chủ quy luật sanh tử, gốc rễ của sự sợ hãi.

 

11   Hãy tránh xa con đường ác, trở về với cội với nguồn trong cuộc đời hiện tại, hãy thương yêu đồng loại, thương yêu con người, tạo cho mình một lối sống chính nghĩa, vì nhân loại, quả báo tốt đẹp, khi phước và đức đã được vun đắp sâu dày, cứu người là cứu mình, giúp đở người là giúp đở mình, lo cho thiên hạ cũng chính là lo cho mình, hãy vui sau cái vui thiên hạ, hãy giàu sau cái giàu thiên hạ, gieo cái nhân như thế thời cái quả tốt đẹp, không thể luận bàn, chỉ có người đại trí mới thấu hiểu được, thậm thâm vi diệu lời chỉ dạy trên, những người có trên tay văn hóa cội nguồn, thời coi như có bật thầy trùm vũ trụ, cũng như chìa khóa vạn năng, gươm thiên trấn giữ linh hồn, tiến tới làm chủ tất cả, làm chủ sanh tử, làm chủ vận mệnh chính mình.

Con người ta sống trên dương thế

Thật nhanh như sương biến tan mau

Từ trẻ thơ đến bạc đầu

Chóng như giất mộng có lâu dài gì

Theo chính nghĩa bỏ đi gian ác

Về cội nguồn theo bước cha ông

Lập công cứu khổ giúp dân

Phước điền vô tận mang theo về trời

Để đến lúc lìa trần nhắm mắt

Thời mới lo gieo phúc kịp đâu

Hồn mang tội lỗi ngập đầu

Thác đi hồn mãi đọa đày âm ti.

 

Đây nói về cánh đông Hoàng Linh Cung Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Châu Báu, Thần Chủ Công Lý, Thần Chủ Tự Do, cùng hàng trăm Thần Chủ khác nữa Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn giữ cánh Đông Hoàng Linh Cung. Nhìn thấy mây đen cuồn cuộn từ hướng đông kéo tới  đen trời mịt đất kèm theo hàng nghìn cơn gió lốc khủng khiếp cuốn hút cây cối nhà cửa đền đài bay lên không trung, ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng khiếp vía, Yêu Tinh, Quỷ dữ tới đâu thời tàn phá đến đó những trận cuồng phong ầm ầm kéo đến càn quét tiến sâu vào lãnh địa phía Đông Hoàng Linh Cung. Tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên, tiến lên tiêu diệt quét sạch chúng đi tiến lên tiến lên. Thế là con cháu Tiên Rồng anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lớp bay trên không, lớp phi dưới đất, gươm, đao, giáo, mác, chém tới ầm ầm, ngựa người thi nhau tung hoành ngang dọc, trận chiến vô cùng khốc liệt, chuyển đất rung trời.

Thơ rằng:

Nghĩ rằng nhân loại dễ xơi

Nào hay quỷ dữ tàn đời khiếp kinh

Khiếp thay con cháu Rồng Tiên

Triệu người như một tiến lên diệt thù

Dù có chết, chết vì dân cũng đáng

Đời hy sinh, cho truyền thống Rồng Tiên

Vì chính nghĩa, vì non sông tổ quốc

Vì đồng bào vì nhân loại anh em

Vào trận chiến, đầy oai phong càn quét

Diệt Yêu, Tinh nào cứu lấy cháu con

Nào quyết tử, nào xông lên tử chiến

Đạp quân thù, như bùn đất rác rơm

Gươm, kiếm, giáo, tung hoành gào gào thét

Diệt quân thù không bỏ sót một tên

Tiến lên cả nước, tiến lên đồng bào

Đánh cho yêu quỷ ngã nhào

Đánh cho yêu quỷ hết còn từ đây

Kìa trận chiến giáo gươm cuồn cuộn

Kìa yêu tinh gục ngã khắp nơi

Khắp cùng chật đất thây phơi

Tàn đời  bỏ mạng Yêu, Tinh tàn đời.

 

Con Rồng Cháu Tiên, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân Hùng tâm quyết tử cao ngút trời mây, ầm ầm xông tới chuyển lay đất trời, Yêu, Tinh, Quỷ dữ càng đánh càng khiếp vía, trước mạnh triệu người như một của nhân loại con người, yêu, tinh, quỷ dữ chống đở không nổi, bỏ mạng phơi thây lớp lớp, nói về Diệt Sát Yêu Tinh mặt gấu, thấy Yêu, Tinh, Quỷ dữ bị đánh tơi bời, chết la chết liệt, khó mà chống trả lại sức mạnh đoàn kết quyết tử của con người, liền bay lên không trung làm phép tức thời đao yêu kiếm quỷ trùng trùng hiện ra đen trời mịt đất lao tới càn quét Thần Binh, Thần Tướng, Thần dân, thần dân, thần binh, thần tướng, ra sức chống trả, nhưng pháp thuật Diệt Sát Yêu Tinh quá cao cường, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, chống trả không nổi đành bỏ mạng lớp lớp, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Châu Báu, Thần Chủ Công Lý, Thần Chủ Tự Do, thấy pháp thuật thần thông của Diệt Sát Tinh quá lợi hại liền đồng loạt bay lên không trung hóa phép chống trả,Thần Chủ Tài Năng liền hóa ra một trận cuồng phong chống trả lại yêu kiếm, yêu đao của Diệt Sát Tinh, nhưng nào có dễ  Diệt SÁt Tinh  thấy Thần Chủ Tài Năng hóa phép chống trả liền thổi ra một luồng cuồng phong chống trả lại cuồng phong của Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Trí Huệ hóa ra muôn đạo hào quang chống trả lại yêu kiếm yêu đao của Diệt Sát Tinh, nhưng yêu đao, yêu kiếm khó mà đánh tan được Thần Chủ Châu Báu, liền hóa phép hóa ra ngũ châu hiện ra trên không trung tỏa ra muôn đạo hào quang đánh xuống ầm ầm làm cho Diệt Sát Tinh mặt gấu, chống đở muốn hụt hơi, Thần Chủ Công Lý, ném quả cầu Thần lên không tức thời muôn đọa hào quang tỏa ra chiếu xuống, làm cho làm cho Diệt Sát Tinh mặt gấu, tối tăm mặt mày, Thần Chủ Tự Do, nào bỏ lở cơ hội quăng lên không một tấm lưới Thần tỏa ra muôn đạo hào quang chụp xuống thế là Diệt Sát Tinh sắp đi đời. Cùng lúc ấy một tiếng quát long trời lở đất, lũ nhóc con xem đây tức thời một luồng thần lực vô hình khủng khiếp tuôn ra, phá hủy cầu Thần, lưới Thần, đánh tan Ngũ Châu, triệt tiêu cuồng phong của Thần Chủ Tài Năng, phá tan muôn đạo hào quang của Thần Chủ Trí Tuệ cứu thoát Diệt Sát Tinh, các Thần Chủ kinh hồn khiếp vía, không hiểu nhân vật nào khủng khiếp đến thế, các Thần Chủ bổng nghe tiếng cười ngạo nghễ nổi lên làm rung chuyển địa cầu đền đài như muốn sụp đổ. Lũ con người các ngươi đã gặp Hồ Tinh Ta thời coi như đã đến ngày tận số Hồ Tinh liền phất chín cái đuôi lên, tức thời trời đất đảo lộn chín luồng kình lực quái dị tuôn ra quét đến tiêu diệt hàng trăm Thần Chủ, Hai đôi cánh Hồ Tinh quạt lên tức thời cuồng phong nổi dậy càn quét Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng tức thời Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng ngã rạp. Các thần chủ biết mình không thể nào chống đở nổi nhưng cũng quyết một còn một mất với Hồ Tinh có cánh chín đuôi, trong lúc các Thần Chủ thân mạng như nghìn cân treo sợi tóc,  thời nghe trên không trung hàng loạt tiếng quát nổi lên Hồ Tinh xem đây tức thời muôn đạo hào quang sáng rực rở, chống trả lại kình lực của Hồ Tinh, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận  long trời lở đất, Hồ Tinh có cánh chín đuôi, thấy có người chống đở nổi kình lực của mình, liền quát các ngươi là ai ? Thì ra những người mới xuất hiện phóng ra Hồng Quang, Kim Quang, Bạch Quang, Bích Quang, Huyết quang chống trả lại cuồng phong, yêu lực của Hồ Tinh  không ai khác hơn chính là Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ.

 

Nói về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ ngồi tại nơi chánh điện Hoàng Linh Cung, theo dõi trận chiến Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn địa phận chính  bốn cửa  ra vào Hoàng Linh Cung thấy cánh Bắc, cánh Nam, cánh Tây, Yêu, Tinh, Quỷ dữ đã thất bại, chỉ còn cánh Đông là trận chiến vẩn còn vang dội, đến khi nhìn thấy Hồ Tinh có cánh chín đuôi xuất hiện thời biết cánh Đông đại họa đến nơi liền xuất hiện chống trả lại Yêu Lực của Hồ Tinh. Nói về Hồ Tinh  thấy có người chống trả lại cuồng phong yêu lực của mình liền quát các ngươi là ai coi ra cũng khá đấy, chắc là mấy thằng nhãi Hậu Đế, thế thì cũng hay ta khỏi tìm các ngươi, ta đưa linh hồn các ngươi về chầu địa phủ hết, nói xong Hồ Tinh cười ngạo nghễ không coi Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ  ra gì cả. Chân Thiên Bổn quát loài Hồ Tinh chín đuôi hổn láo, Yêu Tinh ngươi không biết loài người chính là con trời sao, Chân Minh Hạnh quát con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, kể cả loài yêu tinh quỷ dữ các ngươi, Yêu Tinh ngươi thấy con người không lạy còn hổn láo tội đáng chết. Hồ Tinh trợn mắt quát lũ Hậu Đế các ngươi biết gì. Ta Là Chúa Tể của tất cả loài Yêu, Tinh, Quỷ dữ .Tiên Đế Ông Bà tổ tổ tổ của các ngươi thấy Ta còn phải khiếp sợ, lũ nhãi con Hậu Đế các ngươi chết đến nơi mà còn ra bộ hổn láo, Văn Đức Thịnhquát loài Hồ Tinh hổn láo kia ngươi chỉ là loài Yêu Tinh mà dám ngạo mạn Tiên Đế Ông Bà tối cao con người quả là tới số Hồ Tinh ngươi tưởng cướp ngôi chúa tể con người được sao, Thiên Trúc Linh quát chỉ có con người mới có cái quyền làm chủ vũ trụ , quyền thừa kế ngôi trời làm chủ muôn loài vạn vật, vì tất cả giang sang vũ trụ là do Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời tạo lập lên, Thái Đức Minh quát loài yêu tinh các ngươi nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, thời khó mà thoát khỏi cái chết nát hồn tan thây, Hồ Tinh càng nghe càng tức giận quát không ai là chúa tể vũ trụ cả, mạnh là vua thua là giặc, giặc với vua cũng cùng một thứ, Yêu Tinh Ta với con người các ngươi, đều do tạo hóa tự nhiên sanh ra cả, Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời con người cũng từ Tạo Hóa sanh ra. Yêu, Tinh, Quỷ dữ mạnh thời yêu, tinh, quỷ dữ làm chúa tể, con người các ngươi sẽ trở thành nô lệ, trở thành món ăn béo bở của Yêu, Tinh, Quỷ dữ ta.

 

Hồng Vương Công quát loài Yêu, Tinh, Quỷ dữ ngu dốt kia, chết đến nơi mà còn hổn láo, ngươi có biết Đấng Tạo Hóa là ai không?  Hồ Tinh ngạo mạn nói Đấng Tạo Hóa là Đấng Tạo Hóa ai mà không biết. Hồng Vương Công quát Đấng Tạo Hóa chính là Tổ Tiên Khai Hóa, Tổ Tiên Khai Hóa Hiện Thân ra  Đức Cha Trời Mẹ Trời. Yêu, Tinh, Quỷ dữ các ngươi xúc phạm Đến Cha Trời Mẹ Trời là xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa. Vì thế Yêu, Tinh, Quỷ dữ các ngươi không còn chỗ để mà sống. Đại Cơ Giác quát loài Yêu, Tinh, Quỷ dữ không cần nói nhiều với chúng đưa chúng về với hư vô cát bụi. Ngộ Đạt Nghĩa thét lớn Thiên La thập trận bao vây đừng để Hồ Tinh chạy thoát. Thế là Chân Thiên Bổn, Chân Minh Hạnh, Chân Văn Khánh, bay lên hư không trấn thủ thượng phương, chỉ quang đánh xuống tiêu diệt Hồ Tinh. Vạn Phước An, Vạn Phước Siêu, Vạn Hạnh Hạnh, trấn thủ hạ phương dưới đất, hồng quang đánh thốc lên tiêu diệt Hồ Tinh. Văn Đức Thịnh, Văn Đức An, Văn Ngọc Liên, trấn thủ bắc phương kim quang đánh vào tiêu diệt Hồ Tinh. Thượng Thượng Tiên, Thượng Trung Tiên, Thượng Hạ Tiên, trấn thủ phương nam xích quang huyết quang đánh ra tiêu diệt Hồ Tinh. Thiên Cung Giáo, Thiên Trúc Linh, Thiên Nại Am, trấn thủ phương tây bạch quang đánh tới tiêu diệt Hồ Tinh. Tôn Thạch Nguyên, Tôn Quân Quân, Tôn Văn Văn, trấn thủ phương đông, bích quang, Thanh quang đánh tới tiêu diệt Hồ Tinh. Thái Đức Minh, Thái Thượng Quang, Thái Thiên Nữ, trấn thủ tây bắc lôi quang sấm quang đánh tới tiêu diệt Hồ Tinh. Ngộ Đạt Nghĩa, Ngộ Chính Hưng, Ngộ Chân Thiện trấn thủ đông nam địa quang, thiên quang đánh tới tiêu diệt Hồ Tinh. Hồng Vương Công, Hồng Chính An, Hồng Thị Nương, trấn thủ tây nam thiên quang, Ô quang, bạch quang đánh tới tiêu diệt Hồ Tinh. Đại Cơ Giác, Đại Cơ Trí, Đại Đại huệ, trấn thủ đông bắc phóng Kim quang đánh tới tiêu diệt Hồ Tinh, thế là sấm nổ ầm ầm hào quang chớm chớp. Cuồng phong gào thét, chỉ quang như mưa sa bão táp đồng loạt tấn công vào Hồ Tinh Nói về Hồ Tinh có cánh  chín đuôi, tuy bị bao vây vào thập phương Thiên La  trận pháp tối tăm mù mịt, chưởng chỉ đầy trời, kim quang khắp chốn, Hồ Tinh ra đòn chống trả hóa phép liên miên hai cánh, chín đuôi quạt lên ầm ầm mồn thì thổi ra Yêu Dao, Yêu Khí, Yêu Độc đánh trả lại Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, Hai bên đánh nhau tưởng như đất trời sụp đổ đến nơi, Hồ Tinh có cánh chín đuôi thần thông quảng đại vô biên, không dễ gì tiêu diệt ngay được trận chiến càng lúc càng dữ dội Hồ Tinh đã luyện được Yêu  thân bất hoại, không cách gì hạ gục được, trận chiến vì thế mà mỗi lúc một khủng khiếp.

 

12    Đây nói về con cháu Tiên Rồng, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lấy lại khí thế chiến đấu anh dũng la hét dậy trời tiến lên, tiến lên tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ, không cho chúng chạy thoát, tiến lên, tiến lên.

Thơ rằng:

Sôi sùng sục chỉ yêu tinh  thét lớn

Nào tiến lên càn quét  lũ hung tàn

Nào tiến lên tràn tới đạp đạp càn

Nào quyết tử, quyết thư hùng tử chiến

Hãy xông lên một niềm tin quyết thắng

Vùi yêu tinh xuống tận chốn âm ti

Hãy tiến lên càn quét sạch chúng đi

Ào Ào bão kiếm mưa đao

Ầm Ầm chưởng chỉ thét gào trời mây

Cuộn cuồn phủ tới ra tay

Yêu, Tinh, Quỷ dữ khiếp kinh bạc hồn.

 

Nói về Yêu, tinh, quỷ dữ thấy con người cuồn cuộn ào ào lao tới chém đâm xối xả khiếp hồn bạc vía bỏ chạy toán loạn, con cháu Tiên Rồng anh em da vàng như cơn bão cuồn cuộn bao vây.

Thơ rằng:

Sấm Đao bão Kiếm  dậy đùng đùng

Ầm ầm cuồn cuộn đất trời rung

Yêu, Tinh, Quỷ dữ ôi khiếp vía

Người, Ngựa bao vây phủ mịt mùng

Đất trời trùng điệp đao loang loáng

Heo hút đường mây lửa chớp nung

Yêu tinh chết khiếp hồn tan nát

Tàn đời tan xác mạng cáo chung.

 

Cùng lúc ấy trận chiến giữa các Thần Chủ với  Diệt Sát Tinh mặt gấu, Diệt Sát Tinh bị bao vây trong thế trận ngũ hành, không cách gì phá trận nổi bị trúng chỉ chưởng lia lịa tan thây nát thịt.

Thơ rằng:

Rồng Tiên nào phải dễ xơi

Yêu, Tinh, Quỷ dữ đầu rơi chiến trường

Nghĩ đời bạo ác đáng thương

Gian tham cho lắm thịt xương chẳng còn

Uổng công tu luyện nghìn đời

Tan theo mây khói hết rồi còn chi

Sử kinh chép lại đề thi

Luật trời há dễ để cho lộng hành.

 

Nói về Hồ Tinh có cánh chín đuôi, pháp thuật thần thông vô biên các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ khó mà tiêu diệt được đôi khi còn mất mạng dưới pháp thật vô cùng lợi hại cao cường của Hồ Tinh. Nếu để Hồ Tinh chạy thoát thời tai hại cho con người về sau không biết bao nhiêu mà kể, chi bằng tiêu diệt quách đi cho rồi, Thiên Trúc Linh thấy Hồ Tinh vô cùng lợi hại, không khéo thời Hồ Tinh chuồn mất bằng lên tiến anh Chân Thiên Bổn, Chị Minh Hạnh, hãy dùng Thiên Ấn, Thiên Bút, tiêu diệt Hồ Tinh đi. Nói về Hồ Tinh dốc hết sức bình sanh đánh mãi không thắng các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ có ý muốn chuồn trốn chạy tìm kế khác tiêu diệt con người. Bằng đánh ra những chiêu chí tử, hầu tìm đường trốn thoát, Hồ Tinh có cánh chín đuôi nhận thấy cánhVạn Phước An, Vạn Phước Siêu, Vạn Hạnh Hạnh, có vẻ yếu kém hơn, liền hóa ra bàn tay to lớn dài hàng trăm trượng nhanh như tia chớp chụp tới ba người yêu phong tuôn ra đão lộn trời đất, Vạn Phước An, Vạn Phước Siêu, Vạn Hạnh vô cùng kinh khiếp, nhưng quyết không để cho Hồ Tinh phá vỡ vòng vây chạy thoát, bằng vận kim quang với hết sức bình sanh  hào quang trùng trùng tỏa ra chống trả. Nói về Chân Thiên Bổn thấy Hồ Tinh đánh ra những chiêu chí tử thời sanh nghi Hồ Tinh muốn tẩu thoát, bằng lấy Thiên Ấn ném lên không trung niệm chú, tức thời hàng nghìn mặt trời hiện ra muôn đạo hào quang tỏa ra khủng khiếp sấm sét ầm ầm đánh xuống Hồ Tinh, Hồ Tinh khiếp kinh thâu bàn tay yêu tinh lại phóng yêu lực chống trả, lúc ấy trên không Ngũ Long Ngũ Phụng xuất hiện Thiên Bút hiệp với Thiên Ấn  muôn đạo hào quang tỏa ra rực rở hiệp với thiên ấn nổ lên ầm ầm , thiên ấn thiên bút nổ lên ầm ầm ngũ long, ngũ phụng  thân toàn kim cang vô cùng to lớn, hào quang sấm nổ ầm ầm bay lượng bao vây Hồ Tinh, Hồ Tinh khiếp vía kinh hồn hàng nghìn mặt trời chiếu sáng làm cho Hồ Tinh đau nhứt vô cùng có sức chống trả Yêu Lực tức thời tiêu tan không còn cách gì chạy trốn được nữa, ngũ long, ngũ phụng, phóng ra kim cang đạo quang, chỉ quang tiêu diệt Hồ Tinh, Hồ Tinh tức thời bị đánh tan xác, linh hồn Hồ Tinh kinh khiếp muốn trốn cũng không được hồn phách chửng bị kim cang, chỉ cang, đánh tiêu tan hồn phách, các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ lấy làm kinh khiếp trước sự lợi hại của Thiên Ấn, Thiên Bút. Nói về Linh Căn Hồ Tinh sắp bị Thiên ấn Thiên Bút đánh tiêu tan Hồn Phách, linh tức trở về linh căn của loài thảo mộc cây cỏ, uổng công hàng tỷ kiếp tu luyện. Bổng xuất hiện một tia sáng màu đen cứu vớt Linh Hồn Hồ Tinh biến mất, ngũ long, ngũ phụng, không thấy Linh Hồn Hồ Tinh đâu nữa cũng biến mất theo, trở về hư không vũ trụ không còn ở trần gian nữa.

 

13    Các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn thấy cảnh kỳ lạ xảy ra trước mắt Linh Hồn Hồ Tinh sắp  tan hồn nát phách thời tia sáng màu đen hiện ra cứu thoát, có phải đây cũng là Ý Trời cái ác mãi tồn tại để khảo đảo con người. Vì trần gian chỉ là cõi tạm trường thi luyện tu tiến hóa linh hồn. Liền tỉnh ngộ vì sao Ông Bà tối cao Tiên Đế  dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít đồng loạt bay về trời, thì ra trần gian chỉ là cõi tạm trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn mà thôi. Thiên Đàng mới thật là Quê Hương vĩnh cửu của con người. Trần gian khó mà chấm dứt đại ác ra đời, đại họa con người cứ mãi tiếp diễn, chỉ sau một thời gian vắng bóng, trần gian chỉ là trần gian nào phải thiên đàng cực lạc, trần gian chỉ là cõi trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, không có yêu tinh quỷ dữ khảo đão chiến tranh hận thù chia ly chết chóc, đàn áp tàn bạo thời khó mà làm cho con người giác ngộ đến cảnh giới chân thiện Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, chán ngán hận thù chiến tranh, bạo ác, thương đau. Thành Phật,Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Linh Hồn siêu sanh về trời sống an vui cực lạc.

 

14    Trần gian chỉ là trường đời giả tạm, vô thường chuyển xây luôn, hết mưa tới nắng, hết phúc tới họa, hết họa tới phúc, hết vui tới khổ, hết khổ tới vui, sanh tử, chia ly, khốn khổ truyền miên  chỉ có trên các cõi trời mới thật sự hạnh phúc bình yên vĩnh cửu .

 

15    Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn thấy những linh hồn tử sĩ, được siêu sanh về trời hết thảy liền lấy làm vui mừng, sanh tử cũng chỉ là đổi thể xác, cỡi bỏ xác phàm về trời có thân xác Thiên Tiên. Giả từ  cuộc sống trần gian lên sống trên các tần trời an vui hạnh phúc hơn trần gian gấp trăm nghìn lần. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ đưa đến một quyết định, khi ổn định lại cuộc sống, con cái, cháu chắt, chút chít, thời Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ bay về trời theo Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ.

 

16    Cuộc đại chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, cũng dần dần đi vào quá khứ, những người còn sống sót tiếp tục sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, chăm lo tu học phát triển đời sống an lạc yên vui, trải qua hơn trăm năm, sau cuộc đại chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt ,chút chít, bay về trời, không bỏ lại xác trần, như thời Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ. Vì sao lại có chuyện khác lạ như vậy, những đoạn kinh văn sau sẽ nói rõ những điều nầy.

 

Long Hoa Pháp Tạng Kinh Văn Hóa Cội Nguồn thời Hậu đế. Năm màu da anh em trên con đường làm chủ Vũ Trụ. Long Hoa Pháp Tạng, thời Hậu Đế. Chỉ cần ca ngợi một câu một chữ cũng đặng phước đức không thể nghĩ bàn. Huống chi là truyền bá, biên chép ấn in, làm cho nhân loại được lợi ích lớn, khai mở trí huệ siêu sanh về trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thái bình an lạc, thời công đức nào hơn nữa. Nhờ công đức truyền kinh, biên chép, ấn in, nên cầu chi đặng nấy. Con cháu nhiều đời thường làm quan, giàu sang phú quý. Ông Bà, Cha Mẹ nhiều đời siêu sanh về cõi trên hưởng phước báo hạnh phúc.

 

Hết phần 1 chương 5

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 5

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 5

 

Phần 2

 

VỀ TRỜI LÀM CHỦ THIÊN ĐỊA VŨ TRỤ

 

1     Đây nói về năm màu da anh em Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ  sống ở trần gian hơn bốn trăm nghìn năm, sở dĩ Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ  sống lâu như vậy là nhờ thuật tu tiên luyện khí kéo dài tuổi thọ đến cả bảy tám trăm nghìn năm hoặc hơn nữa. Trải qua bao cuộc bể dâu vô thường biến đổi, hết mưa tới nắng, hết họa tới phúc, hết phúc tới họa, nhất là cuộc chiến tranh giữa con người với Yêu, Tinh, Quỷ dữ  đã giác ngộ ra nhiều điều. Trần gian chỉ là cõi tạm, Thiên Đàng mới thật chánh quê, sống trên Thiên Đàng cực lạc mới là cuộc sống an vui vĩnh cửu. Và cũng hiểu rõ vì sao Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ không ở lại chốn trần gian, mà đồng loạt bay về trời.

 

2     Hơn nữa các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, con số đông lên hàng mấy trăm triệu, tuy chưa thành phật, thánh, tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao nhưng cũng đã thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp thấp đông vô số vô biên, lên hàng mấy trăm triệu có thể nói là về trời được rồi. Lại nữa đời sống nhân thế con cái, cháu chắt, chút chít cũng đi vào ổn định, cơ nghiệp đền đài nhà cửa  cũng đã xây dựng lại hơn trăm năm từ khi đại chiến với yêu, tinh, quỷ dữ, cuộc sống trần gian trở lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc, các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ cũng đi đến quyết định, theo bước Cha Ông Tiên Đế về trời, liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời ai muốn theo về trời thời đi, ai muốn ở lại trần gian thì ở, không có sự bắt buộc nào cả tùy theo sự giác ngộ tự tâm của chính mình, có nghĩa là ở lại trần gian hay về trời là tùy tâm giác ngộ của chính mình không ai bắt buộc cả và rồi ngày đó cũng đến.

 

3    Đây nói về anh em Da Trắng, giống dân Bạch Ngọc, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, thông báo triệu tập hết thảy con cái , cháu chắt, chút chít, hơn mấy trăm đời đến nơiLong Hội  Bến Giác mà  trước đây hơn bốn trăm nghìn năm về trước Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 300 triệu người bay về trời (xem kinh long hoa thiên tạng sẽ rõ) trên khán đài Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ Bạch Long Bạch Tiên, với chiếc áo long bào, phụng bào sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra, làm tăng thêm vẻ uy quyền, cũng như tiên phong đạo cốt, dòng giống Rồng Tiên. Nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp, có hơn mấy trăm tần thế hệ, lớp ở trên không, lớp ở dưới đất, lên đến hàng mấy trăm triệu người, gần cả tỉ, chưa kể đến hàng triệu triệu Linh Thần con cái, cháu chắt, chút chít, khi bỏ xác phàm hóa thân trở thành Thần Núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Chớp, Thần Sấm, Thần Mây, Thần Gió, Thần Mưa, Thần Lửa, còn vô số Linh Thần khác nữa. Được sự thống nhất các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ Phi Li Ông bước ra trước khán đài thuyết giáo dạy rằng.

 

4    Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, dẫn theo hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời đến nay đã hơn bốn trăm nghìn năm, không thấy ông bà tiên đế trở lại trần gian. Vì sao lại như thế vì trần gian chỉ là cõi tạm, còn Thiên Đàng là chính quê  có lẽ Ông Bà Tiên Đế cùng con cái, cháu chắt, chút chít, bận lo xây dựng thiên đàng cực lạc, để cho con cái, cháu chắt, chút chít, thời Hậu Đế chúng ta lên ở.

 

5     Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, chúng Ta không về trời vào ngôi nhà chung vũ trụ thời chúng Ta còn đi đâu nữa, con trời phải về nhà trời đó cũng lẽ thường tình. Đường Ông Cha đã đi, thời chúng Ta thừa kế, nối gót đi theo đó chính là đạo trung hiếu con cháu.

 

6    Chúng Ta là con cái nhà trời chúng Ta phải tiến lên làm chủ vũ trụ, những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu , khai hóa tạo lập ra, chúng Ta phải có trách nhiệm đối với giang sang gấm vóc vũ trụ làm chủ vũ trụ, mà Cha Trời đã di giáo truyền dạy con người chúng ta phải bảo quảng làm chủ. Mỗi một con người có một thiên chức bổn phận phải chu toàn, tự trách nhiệm cuộc đời mình, trách nhiệm đối với Cha Ông, trách nhiệm đối với vũ trụ, trách nhiệm đối với nhân loại anh em.

 

7    Ông Bà Tiên Đế thường dạy muôn vạn vật là Thầy, muôn vạn kinh giáo là Bạn, chí tâm ngày đêm khảo cứu thấu hiểu Vô thường, biến hóa, dạy cho ta biết thế nào là chân giả, sanh tử, trường cửu, để ta làm chủ lấy, con người khác hơn muôn loài vật đó là lập trường, ý chí, và cương quyết.

 

8    Thể xác con người sanh ra trong trời đất nầy, chỉ là thể xác giả tạm, chỉ có Linh Hồn là sống mãi bất tử, sự thay đổi thể xác là con đường tiến hóa của vạn vật, sanh tử là cái lối đi ra đi vào của Linh Hồn, sự đi lại ấy thật nhẹ nhàng, nếu chúng Ta không rời bỏ Cội Nguồn, không rời xa Cha Trời Mẹ Trời, vậy thì việc gì chúng Ta sợ  chết bỏ thể xác phàm tục  để linh hồn được tự do tự tại, bay về trời, như những Linh Hồn tử sĩ vì chính nghĩa, đã được siêu sanh hết thảy về trời sống trên cõi vĩnh hằng an vui tự tại.

 

9    Chính muôn thảm kịch ở đời, đánh thức tỉnh Linh Hồn con người, bỏ chỗ ác tối tìm đến con đường thiện sáng, tiến tới làm chủ vũ trụ, khi xưa Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổthường dạy Văn Hóa Cội Nguồn thật là thâm sâu, khó hiểu, cao tột, vượt lên trên mọi lý luận kiến thức, mọi tư tưởng suy nghĩ của thế gian, Đại Đạo chánh đẳng chánh giác, an lạc tâm hồn là Đạo Pháp thậm thâm vi diệu, lại rất nhiệm mầu linh thiên thuộc hàng bật nhất, chỉ có hàng đại trí giác ngộ mới hiểu được mà thôi. Sự chạy đông chạy tây, trong công danh lợi lộc tìm hạnh phúc tìm chân lý, càng tìm càng xa, càng cầu càng mất. Những bậc đại giác ngộ không tìm cầu hạnh phúc nơi nào cả, mà chỉ làm chủ lấy tâm mình hướng thiện làm theo lời dạy của Đức Cha Trời thời hạnh phúc không cầu mà vẩn tự có. Nào ai thấu lẽ nhân quả liền nhau, day trả niú kéo luân chuyển, càng khó hơn nữa cho những ai hiểu rõ chân tâm chân tánh lương tâm chính mình, thế nào là tình thương yêu đồng loại, giúp đở nhau và biết tha thứ cho nhau.

 

10  Ai lòng chứa đầy thù hận tham lam tàn bạo, thì đừng mong thâm nhập được Văn Hóa Cội Nguồn, ác lai ác báo không dứt, lừa gạt người  cũng chính là lừa gạt mình, thời còn mong gì rời khỏi trần gian bước vào ngôi nhà chung vũ trụ. Làm chủ vũ trụ.

 

11   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng Ta đi theo con đường Ông Bà Tiên Đế về trời làm chủ vũ trụ, nhưng chúng Ta không bỏ lại xác phàm như thời Ông Bà Tiên Đế Chúng Ta. Vì Chúng Ta về trời còn trở lại trần gian thăm con cháu Chúng Ta, dìu dắc con cái, cháu chắt, chút chít Chúng Ta về trời.

 

12   Chúng Ta về trời lần nầy cũng như Chúng Ta đi đến một vùng đất mới, khai phá tạo lập lên thiên đàng cực lạc, giàu sang xinh đẹp hơn chốn trần gian, cuộc sống vĩnh hằng bình yên hơn chốn trần gian. Cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới, thế giới mới, đó chính là con đường tiến hóa đi lên làm chủ vũ trụ của nhân loại con người con cháu Tiên Rồng Chúng Ta.

 

13   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời là con đường tự nguyện tự giác, không có sự ràng buộc hay bắt ép phải nghe theo, đi theo, làm theo, mà phải là tự giác, thành tâm cầu giải thoát, cắt đức mọi nhân duyên luyến ái chốn nhân gian, không còn bị vật dục lôi kéo. Lòng còn đầy sự ham muốn dục lạc chốn nhân gian, đắm mê vật chất thế gian thời khó mà mà về trời được. Phải ở lại trần gian tu luyện tiến hóa Linh Hồn cho đến khi giác ngộ trần gian cõi tạm Thiên Đàng chính quê lìa xa tội lỗi thời mới được siêu sanh về trời. Trong lúc thuyết giáo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ dùng huệ nhãn quan sát thấy rõ hơn bảy phần mười con cái, cháu chắt, chút chít đều thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tâm ý không còn luyến tiếc chốn nhân gian theo Ông Bà  bay về trời.  Vì giác ngộ xa lìa trần cấu trên đầu liền tỏa hào quang giác ngộ, ánh sáng trí huệ tỏa ra rực rỡ. Còn lại gần ba phần trên đầu không có hào quang, tâm trí còn tối tăm, mê đắm cõi trần, ham thích dục lạc đắm say trong vật chất, tiếp tục ở lại chốn trần gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, trở thành những ông bà tổ tổ tổ sau thời Hậu Đế ở thời mạc pháp sau nầy (xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn ).

 

14   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cũng vào giờ nầy ngày nầy hơn bốn trăm nghìn năm về trước, Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ dẫn theo hơn 300 triện con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời sống trên Thiên Đàng Cực Lạc. Giờ đến thời Hậu Đế Ta về trời, thời giờ cũng đã đến hãy rời bỏ chốn trần gian bay về trời theo bước Ông Cha. Thuyết giáo xong Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ đồng loạt phất tay từ biệt cõi trần gian bay lên không trung, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ số đông vô lượng lên đến hơn 6 trăm 20 triệu người, hơn bảy phần mười con cái, cháu chắt, chút chít  bay theo, chỉ còn gần ba phần ở lại chốn trần gian, nhìn theo Ông Bà tổ tổ tổ dẫn theo trùng trùng điệp điệp con cháu bay theo, như không có chuyện gì xảy ra, tưởng như Ông Bà Cha Mẹ đi xa làm ăn khai tạo cơ nghiệp rồi trở lại. Nhưng có ngờ đâu đây là cuộc chia ly vĩnh viễn đã về trời chính quê con người thời khó mà trở lại cõi tạm trần gian. Với cái tánh ham mê dục lạc đắm chìm trần gian, thời làm sao tránh khỏi họa phúc xây chuyển, vô thường làm hại phiền não sanh ra, những cảnh khổ cứ nối nhau xuất hiện, dễ lạc vào ác đạo  ác tánh lớn dần mở màng cho thời đen tối xuất hiện, độc quyền, độc tài, độc trị, cũng dần dần ra đời, đánh mất quyền bình đẳng, quyền công bằng, quyền tự do, quyền ngôn luận, quyền mưu cầu hạnh phúc, dẫn đến xung đột cạnh tranh quyền lực, bè phái, đạo phái, hình thành lên thế giới, quỷ, thế giới ma, thế lực quỷ, ma, đánh nhau, mở màng ra cảnh binh đao máu lửa, được xưng là vua, thua cho là giặc, xét đi xem lại giặc với vua nào có khác gì nhau, cũng cùng một đường khổ. Chủ Nghĩa Cá  Nhân xuất hiện  độc quyền, độc tài, độc trị tàn sát thôn tính lẫn nhau, cái khổ sanh ra chồng lên cái khổ, áp bức chồng lên áp bức, tàn bạo chồng lên tàn bạo, hận thù chồng lên hận thù, và cũng từ đây Văn Hóa Cội Nguồn không còn nữa Thiên Ấn Thiên Bút dần theo thời gian rồi mất hẳn, thế gian đã chuyển đến giai đoạn mạc pháp, giai đoạn của ma, quỷ, thịnh hành, giai đoạn ma quỷ làm chủ và ngự trị con người, giai đoạn nhân loại con phần nhiều đã đánh mất lương tâm, lương tri sa đọa xuống các tần Địa Phủ, hình thành lên xã hội địa ngục, xã hội đau khổ nhất của nhân loại linh hồn con người. Ở vào giai đoạn mạt pháp nầy nhân loại ít người được về trời.

 

Đây nói về anh em Da Đen giống dân Kim Ngọc, sau khi chiến thắng Yêu, Tinh, Quỷ dữ, xây dựng lại cuộc sống mới hơn trăm năm, giàu sang phồn thịnh hơn cả thời Tiên Đế, Hắc Long Hắc Tiên Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ suy gẩm lại cuộc sống chốn nhân gian, cũng như  những lời dạy bảo của Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ đã truyền dạy, và đã thấu hiểu nhiều huyền cơ mật tạng của Tạo Hóa cõi trần gian chỉ là cõi tạm. Thiên Đàng mới thật chính quê con người sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại đi đến quyết định rời khỏi chốn nhân gian về trời để sanh sống, liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày rời bỏ trần gian theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời.

 

15   Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của giống dân Kim Ngọc anh em Da Đen thời Hậu Đế nhận được lời thông báo Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ tổ triệu tập hết thảy con cái, cháu chắt, chút chít, tập trung hết thảy về nơi khu Long Hội Chánh Giác khu tưởng niệm Tiên Đế tổ tổ tổ để được nghe lời giáo huấn cuối cùng trước khi Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ về trời, thế là con cái, cháu chắt, chút chít, từ khắp các châu lục, khắp miền, khắp nơi khắp chốn, xe ngựa nối đuôi, mây chen lớp lớp, người bay trên không người đi dưới đất, lũ lượt kéo về khu Long Hội Biến Giác tưởng niệm Tiên Đế Ông Bà tổ tổ tổ mỗi lúc mỗi đông, trùng trùng điệp điệp.

 

16   Trên khán đài các Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ,  người nào người nấy hào quang tỏa ra rực rỡ, với chiếc áo long bào, phụng bào nhiều màu sắc, sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra làm tăng thêm vẻ uy nghi, cao sang, tiên phong đạo cốt thoát tục. Các Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp  lớp ở trên không, lớp ở dưới đất, hơn mấy trăm tần thế hệ , đông vô số vô biên có hơn  năm trăm bảy mươi lăm triệu người, thời lấy làm vui vẻ lắm.

 

17   Được sự thống nhất của các Ông Bà Hậu Đế. Đại Thiên Thiên, bước ra trước khán đài nơi có bệ cao để thuyết giáo, với giọng trầm hùng vang xa hơn 20 dặm Đại Thiên Thiên thuyết giáo dạy rằng. Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời đến nây cũng đã hơn bốn trăm nghìn năm, từ đó đến nay Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, cùng con cái, cháu chắt, chút chít  Ông Bà cấp cao bay theo Ông Bà Tiên Đế  tổ tổ tổ từ đó đến nay không thấy trở lại trần gian nữa. Vì sao lại có chuyện như thế vì trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật là chính quê hương con người quê hương vĩnh hằng sống mãi không bao giờ chết an vui tự tại. Có lẽ Ông Cha Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, bận lo xây dựng quê hương, thành lập quốc độ xã hội Thiên Đàng cực lạc cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta lên ở nên không có thời gian mà trở lại trần gian cõi tạm.

 

18    Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ thường dạy trần gian chỉ là cõi tạm, cõi tu luyện tiến hóa linh hồn, còn thiên đàng cực lạc mới thật là chính quê, ngôi nhà chung vũ trụ. Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, Chúng Ta không theo trời về trời thì còn theo ai nữa, lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời vô cùng cao quý, không có một thứ cao quý nào hơn, kể cả kim cương, châu báu, ngọc ngà, đã là con cái nhà trời Chúng Ta phải đi trên con đường Chính Nghĩa, công bằng, bình đẳng, tự do. Bảo vệ lẽ chung trong đó có cái riêng của chính mình, đó chính là Nhân Quyền con người, cũng chính là Thiên Quyền của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

19   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Về Trời hay ở lại Trần Gian hể đi ngược lại lời dạy bảo của CHA TRỜI, MẸ TRỜI thời hậu quả không biết đâu mà lường đại họa sẽ giáng xuống đầu Chúng Ta dù ở Thiên Đàng hay ở Trần Gian. Đức tin, tin lời dạy của Đức Cha Trời  chính là nền tản cho mọi sự thành công, niềm tin là tường thành kiên cố vượt qua bao nổi khó khăn, tự tin là dũng sĩ trên mọi nẻo đường chiến thắng, đây là ba báu vật vô giá mà CHA TRỜI MẸ TRỜI  đã ban tặng cho nhân loại con người Chúng Ta, lòng kiên nhẩn, lòng nhẩn nại, lòng nhẩn nhục, chính là sức mạnh vô tận của con người, phải sống cho ra sống, sống có cội có nguồn là lối sống nở cành xanh ngọn, luôn đem lại mùa xuân rực rỡ, lối sống tốt đẹp là lối sống luôn đi theo truyền thống Cha Ông, lắng trong gạn đục, chiết lọc những tinh hoa, nuôi dưỡng mầm non Tinh Thần cho bao những thế hệ kế tiếp. Chúng ta không chịu tu luyện phẩm hạnh, học tập theo gương tốt của Ông Cha, buôn thả cuộc đời, chạy theo ảo tưởng dục vọng, lao theo tranh đấu đi ngược lại những gì Cha Trời Mẹ Trời đã truyền dạy, thời làm sao Chúng Ta thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao được. Đi theo Thiên Mệnh có nghĩa Chúng Ta hành theo Thiên Luật Thiên Ý của Đức Cha Trời. Luôn sống theo lương tâm lương tri của chính mình, nếu Chúng Ta làm được như vậy sống đúng như vậy, thời còn lo chi không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao, về trời sanh sống.

 

20   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cuộc sống xả hội con người không bao giờ trở lại cuộc sống quá khứ, mà tất cả những gì được tạo ra đều phải tiến hóa đi lên, những gì xơ cứng già cỗi phải bị loại bỏ, thay thế vào đó là cái mới non trẻ hơn, con đường tạo hóa chỉ tiến về phía trước, chẳng khi nào kéo trở lại đằng sau. Rời bỏ trần gian về trời sanh sống đó là lối đi đúng. Con đường về trời hành trang mang theo chỉ là lòng chân thiện và sự giác ngộ.

 

21   Bảo thủ bám chặc lấy sự sống dục lạc chốn nhân gian, không chịu tiến hóa đi lên, thời Chúng Ta tự mình chọn lấy con đường khốn khổ, sự bảo thủ không đáng có, dẫn dắt con cái, cháu chắt, chút chít Lạc Nguồn Lạc Cội đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời là con đường sai lầm tự mình dẫn con cái, cháu chắt , chút chít trên con đường khổ nhọc trên con đường đại họa diệt thân.

 

22   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít về trời hay ở lại trần gian. Thay gì noi theo con đường Ông Cha là đơn giản hóa tâm hồn không bày vẻ khó khăn đặt tình thương lên trên toàn hoàn vũ, sống vì vạn vật, sống vì nhân loại anh em, theo bước Cha Ông làm chủ Linh Hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình. Con đường trường cửu bất tử, không mở rộng cho những người đang ngủ say trong trần gian giả tạm, cõi siêu việt không dành cho những người Lạc Cội Lạc Nguồn chìm đắm trong dục lạc thấp hèn bùn nhơ, rời xa con đường chính nghĩa, có nghĩa rời xa Thiên Ý Cha Trời, rời ra Lương Tâm của chính mình. Thời khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khó mà bước vào ngôi nhà chung Vũ Trụ.

 

23   Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời ở thời Hậu Đế Chúng Ta không cần đi vào cõi tử lột bỏ xác trần như thời Tiên Đế, mà bay về trời bằng xác thân phàm trần, tiếp tục sanh con đẻ cái trên đó. Cuộc sống trên cõi trời không khác gì cuộc sống trần gian. Chúng Ta sống theo Thiên quyền. Quyền bình đẳng, Quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc còn cao hơn ở chốn nhân gian, cuộc theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời có sự đổi mới, hợp với trình độ thời Hậu Đế Chúng Ta. Hơn bốn trăm nghìn năm về trước cũng tại nơi đây Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ cùng Ông Bà cấp cao  đồng loạt bỏ lại xác trần bay về trời, với tốc độ nhanh chưa từng thấy, chớp mắt đã vượt qua hàng vạn vạn dặm, thời đại Hậu Đế Ta không thể nào bay nhanh như thế được.

 

24   Sự trưởng thành của con người phải rời bỏ chiếc nôi địa cầu trần gian cõi tạm về trời, đến những nơi rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn, trường cửu hơn, an lạc hơn, để sanh sống đó cũng chính là hợp tình hợp lý, sanh, tử, chia ly, là cuộc sống giả tạm chốn nhân gian còn thiên đàng thời ngược lại, đoàn tụ  mãi mãi.

 

25   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời không có sự bắt buộc phải làm theo, phải nghe theo, mà là một sự giác ngộ tự giác, không ai bắt buộc ai, ở lại trần gian cũng tốt, mà về trời cũng tốt, nếu biết hướng thiện không rời bỏ Cội Nguồn thời con đường về trời lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Thiên Đàng Trần Gian chỉ cách nhau cánh cửa Cội Nguồn mà thôi. Trở về Cội Nguồn là đến Thiên Đàng Cực Lạc. Các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy  trên đầu tỏa hào quang giác ngộ chỉ hơn bảy phần mười, còn ba phần đầu óc tâm trí vẩn còn tối tăm, không muốn rời bỏ chốn trần gian, vì cho rằng trần gian mới là nơi sung sướng hạnh phúc nhất, muốn gì được nấy, không muốn đi theo Ông Bà  Hậu Đế tổ tổ tổ ,Đại Thiên Thiên thấy  thời giờ về trời đã đến liền tiên bố lời từ biệt.

 

26   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, giờ về trời đã đến ai theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ  về trời thời hãy theo Ta, tức thời các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ  đồng loạt bay lên không trung  nhắm hướng năm non bảy núi bay đi con cái cháu chắt, chút chít bay theo trùng trùng điệp điệp bay theo có hơn 5 trăm 75 triệu người, những người ở lại nhìn theo cứ tưởng như là một cuộc chia tay làm ăn nơi xa, không bao lâu sẽ trở lại, nhưng những người ở lại nào có biết, những người ra đi không bao giờ trở lại nữa, cuộc chia ly vĩnh viễn từ đây, và ở chốn nhân gian cũng sẽ chuyển đến một giai đoạn mới, giai đoạn lần lần  Lạc Cội Lạc Nguồn kéo dài hàng triệu năm, lạc vào con đường ác đạo  rồi hình thành lên chủ nghĩa Cá Nhân  của sự độc quyền, độc tài, độc trị,  trải qua kéo dài hàng triệu năm, hình thành lên thế giới Ma, Quỷ, con người cũng từ đó phần nhiều là sa đọa xuống các tần địa phủ, hình thành lên xã hội địa ngục, xã hội đau khổ nhất của nhân loại con người, ở vào giai đoạn nầy khó có người siêu sanh lên các tần trời, vì ác nghiệp, phiền não xây chuyển không dừng, quả báo cứ nối đuôi nhau, oan oan tương báo không có sự chấm dứt.

 

Đây nói về anh em Da Chàm giống dân bích ngọc Ông Bà Thanh Long Thanh Tiên tối cao thời Hậu Đế, trải qua hơn bốn trăm nghìn năm kể từ khi Ông Bà Tiên Đế về trời sanh con đẻ cái lên đến mấy trăm tần thế hệ con cái, cháu chắt, chút chít . Sau lần đại chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, đánh thức Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ đã hội ngộ ra những điều mà xưa nay chưa bao giờ từng nghĩ tới, đó là huyền cơ tự nhiên của tạo hóa, sắp đặc an bày vũ trụ, không ai có quyền thay đổi được, thuận theo tự nhiên Thiên Ý tạo hóa thì trường tồn hạnh phúc, còn nghịch lại Thiên Ý tự nhiên tạo hóa thời khó mong đạt được kết quả tốt đẹp, Thiên Ý sắp xếp tạo ra trần gian là cõi tạm, vô thường biến đổi chuyển xây, hết phúc tới họa, hết họa tới phúc, sanh tử chia ly, đói nghèo khốn khổ, đau ốm, bịnh tật, chiến tranh thôn tính lẫn nhau cứ mãi xảy ra, không muốn nó vẩn cứ đến, khảo đảo cuộc sống con người. Không phải là nơi ở yên trường tồn vĩnh cửu. Những người giác ngộ về Cội Nguồn hiểu rõ sanh tử, thấu rõ thiện ác thời chán ngán cõi trần gian về trời. Vì hiểu rõ trần gian cõi tạm thiên đàng mới thật là chánh quê, là nơi sanh sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, gọi chung là Chư Thiên ở trên các tần trời. Nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, lên đến hơn 7 trăm 80 triệu người trên đầu đều tỏa hào quang giác ngộ, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không muốn ở lại chiếc nôi trần gian địa cầu nhỏ bé nầy nữa, mà phải về trời bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, Thanh Long Thanh Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ đi đến quyết định ngày về trời, đã hơn trăm năm xây dựng lại cuộc sống sau khi bị Yêu, Tinh, Quỷ dữ tàn phá, sự xây dựng lại cuộc sống có phần phồn thịnh hơn thời Tiên Đế tổ tổ tổ rất nhiều, không còn gì lo lắng cho cuộc sống con cái, cháu chắt, chút chít nữa, những người không về trời muốn ở lại chốn nhân gian cũng tận hưởng giàu sang hạnh phúc. Thế là Thanh Long Thanh Tiên  Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ tổ thông báo cho toàn thể con cái, cháu chắt, chút chít, khắp lục địa, khắp nơi khắp chốn, hội tụ về khu di tích Long Hội Biến Giác nơi mà Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời. Và ngày đó cũng đến ngựa xe nối đuôi nhau, mây chen lớp lớp trên không dưới đất, kẻ bay người  chạy, thi nhau phi hành, tới khu tưởng niệm Long Hội Bến Giác nơi Tiên Đế Ông Bà tổ tổ tổ về trời.

 

27   Nhìn lên khán đài con cái, cháu chắt, chút chít thấy Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ không bận rộn như mấy khi, hết sức điềm đạm uy nghi khác thường, khắp người tỏa hào quang rực rỡ, các Ông Bà Hậu Đế  tổ tổ tổ   với chiếc áo long bào, phụng bào hào quang lấp lánh do châu báu ngọc ngà người phát ra, làm tăng thêm vẻ uy nghi tiên phong đạo cốt thoát tục. Thanh Long Thanh Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, lớp ở trên không, lớp ở dưới đất, trùng trùng điệp điệp tề tựu về đầy đủ lấy làm vui vẻ.

 

28   Được sự thống nhất tất cả Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ  Đạt Đạt La bước ra trước khán đài với giọng trầm hùng vang xa hơn hai mươi dặm. Đạt Đạt La thuyết giáo dạy rằng.

 

29   Hỡi con cái cháu chắt chút chít, từ khi ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời đến nay đã hơn bốn trăm nghìn năm, nhưng chưa thấy Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ trở lại lần nào, có lẽ Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, cùng Ông Bà cao cao tổ tổ  còn mắt bận lo xây dựng lên thế giới thiên đàng cực lạc, nên chưa có dịp trở lại trần gian, nhưng chúng ta không vì thế mà chờ đợi Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ trở lại chốn trần gian dìu dắc Chúng Ta đi, mà chúng ta tự nối gót đi theo Tiên Đế Ông Bà tổ tổ tổ, Ông Bà nhiều đời cao cao tổ .

 

30   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, thời chúng ta không đi theo trời thời còn đi theo ai nữa. Cây có cội nước có nguồn, Nguồn Cội con người chúng ta từ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Nhân loại con người có ngôi nhà chung vũ trụ, Tổ Tiên, đã khai dựng tạo lập ra, là để cho chúng ta con cháu làm chủ, để cho chúng ta đến ở. Sự từ chối ấy không những thất kính đối với Tổ Tiên, CHA TRỜI MẸ TRỜI, lại còn thêm tội bất hiếu đối với Ông Cha, về trời là con đường phải đi đó là lời dạy của Cha Trời, Mẹ Trời. Cũng như tu luyện tiến hóa Linh Hồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, là điều Cha Trời Mẹ Trời luôn cầu chúc cho nhân loại con người con cháu Chúng Ta. Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ thường dạy, muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không thể cầu mà có, mà chính mỗi linh hồn Chúng Ta phải tự hướng về Cội Nguồn, do tâm tánh của mỗi linh hồn Chúng Ta tạo ra phước thiện , lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, muôn loài vạn vật, cũng như nhân loại anh em, đó là Phật Tánh.  Sống theo lương tâm lương tri của chính mình, sống công bằng, sống bình đẳng, tôn trọng họ cũng chính là tôn trọng mình, vì nhân loại cũng chính là vì mình, minh bạch trong lối sống đó là Thánh Tánh. Lòng vô tư trong sáng vắng lặng yên vui, không tranh chấp, tranh bá, những thứ không thuộc về mình thời không nên tranh giành chiếm đoạt, luôn lấy lễ đối đãi với nhau, lấy văn hóa làm đầu trong mọi hành động, khoang dung và độ lượng, truyền bá khoa học kỷ thuật đó chính là Tiên Tánh. Phò giúp Chính Nghĩa, triệt phá ác gian bảo vệ công lý, đêm lại sự bình yên cho nhân loại, chính là Thần Tánh.  Ban phát niềm vui cho thiên hạ, chia xẻ khốn khổ cùng thiên hạ, chính là Chúa Tánh.

 

31   Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, những đức tánh cao đẹp nói trên nào phải tìm kiếm đâu xa mà ngay trong tâm tánh của chính mình, hãy tự cầu lấy chính mình, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều trong tâm Chúng Ta cả. Sống với chơn tâm, tức là sống với lương tri của chính mình, sống với lương tâm của chính mình thời tất cả chân thiện đều hiển hiện trổ ra gieo nhân lành khắp cùng trời đất. Tất cả vọng tưởng mong cầu nơi bên ngoài mà không lo tu tâm sửa tánh đều không có tác dụng. Lắng sạch vọng tưởng không  mong cầu bên ngoài tâm thường hành thiện thanh tịnh  đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phát tâm rộng lớn truyền dạy kinh luân cho nhân loại anh em. Tức là Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, còn tìm ở nơi đâu. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Con đường về trời phải đi trên con đường công bằng bình đẳng, tôn trọng độc lập tự do, tôn trọng tự nguyện tự giác, tôn trọng quyền mưu cầu hạnh phúc, tôn trọng nhân quyền, thiên quyền, những quyền bất khả xâm phạm, đó chính là lẽ sống chân thiện Chính Nghĩa (xem kinh long hoa thiên tạng sẽ nói rõ hơn).

 

32   Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, trên con đường tiến hóa đi lên về trời theo bước Cha Ông, đó là hợp lẽ trời chỉ là một con đường duy nhất, không còn con đường nào khác, con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo Vũ Trụ  trước sau cũng chỉ là một con đường về trời. Đi hay không là tự Chúng Ta quyết định lấy, không ai bắt buộc cả.

Đường về trời Cha Ông rộng mở

Ai về trời thời phải lắng nghe

Dứt lìa trần tục u mê

Thiên đàng ở mãi tựa kề Cha Ông.

 

Ông bà Hoàng Long Hoàng Tiên Hậu Đế tổ tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, hơn bảy phần mười trên đầu tỏa hào quang giác ngộ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, còn ba phần thời đầu óc mê nuội tối tăm, ưa thích vật dục chốn trần gian, lôi cuốn bởi vật chất, tự để mình chạy theo vật dục, chạy theo sự ham muốn. Làm lu mờ tâm trí, bao căn bệnh phiền não từ đó sanh ra, căn bệnh của sự nghiện ngập đắm chìm dục lạc trần gian, căn bệnh của bao thói hư tật xấu, nên không có nhân duyên giác ngộ để về trời, tâm ý tối tăm, không phân biệt đâu là họa đâu là phúc, đâu là siêu đâu là đọa, dù cho ông bà hậu đế tổ tổ có những lời lẽ dễ hiểu nhất, đơn giản nhất, ngắn gọn thực tế nhất, thế mà ba phần con cái, cháu chắt, chút chít, nghe rồi cũng như không nghe rồi quên rồi. Đạt Đạt La truyền dạy:

 

Thời Hậu Đế ta về trời có sợ đổi mới, là không bỏ lại xác trần như thời Tiên Đế, chỉ rời bỏ trần gian giả tạm, lên sống trên thiên đàng, sống trần gian sao sống trên thiên cũng vậy, không có gì thay đổi. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít cũng tại nơi Long Hội nầy, tại nơi đây hơn bốn trăm nghìn năm về trước Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ từ bỏ chốn trần gian bay về trời dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít đông vô số kể, và hôm nay đến thời Hậu Đế Chúng Ta theo gót Cha Ông về trời, thời giờ về trời cũng đã đến Chúng Ta hãy rời bỏ chốn trần gian, nào xuất phát thế là Hoàng Long Hoàng Tiên Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ đồng loạt bay lên không trung nhắm hướng trung tâm hạ thiên vũ trụ năm non bảy núi bay đi,  con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo trùng trùng điệp điệp rợp cả bầu trời, số đông lên đến 7 trăm 80 triệu người nhắm hướng bắc hư không vũ trụ bay đi.

 

33  Những con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại chốn trần gian, nhìn theo ông bà hậu đế tổ tổ, cùng mấy trăm triệu người bay theo thời nghĩ rằng, Ông Bà Cha Mẹ chỉ đi xa một chuyến rồi nhớ trần gian sẽ trở lại ngay, nên không có gì phải buồn, tất cả những người ở lại đều vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng những người ở lại nào có biết những người ra đi về trời thời không bao giờ trở lại trần gian nữa, cuộc ra đi vĩnh viễn. Rời bỏ trần gian cõi tạm đi đến Thiên Đàng quê hương vĩnh hằng con người  sống mãi không có sự chia ly sanh tử  an vui tự tại. 

 

34    Cõi trần gian dần dần chuyển đổi qua giai đoạn mới, giai đoạn của thời mạt pháp, Văn Hóa Cội Nguồn dần dần biến mất, cánh cửa về trời dần dần khép lại, cánh cửa địa phủ lại mở rộng ra, dần dần hình thành lên xã hội địa ngục, âm phủ xã hội đau khổ nhất của nhân loại Linh Hồn con người, không biết bao giờ trở lại trần gian , nói gì siêu sanh lên Thiên Đàng Cực Lạc. Trong tâm của mỗi con người, đều có phật tánh, thánh tánh, tiên tánh, thần tánh, chúa tánh, không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần trở về Cội Nguồn sống theo lời dạy của đức Cha Trời. Trong mỗi Linh Hồn con người đều có đủ Phật Tánh, Thánh Tánh, Tiên Tánh, Thần Tánh, Chúa Tánh phát huy phật tánh thời thành Phật Tổ, phát huy Thánh Tánh thời thành Thánh Tổ, phát huy Tiên Tánh thời thành Tiên Tổ, phát huy Thần Tánh thời thành Thần Tổ, phát huy Chúa Tánh thời thành Chúa Tổ. Nếu biết phát huy tất cả Phật, Tánh, Thánh Tánh, Tiên Tánh, Thần Tánh, Chúa Tánh, thời trở thành đấng tối cao Chí Tôn vũ trụ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  tất cả cũng chỉ là một tâm diệu dụng mà thôi.

 

35   Đây nói về anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc Xích Long Xích Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ sau cuộc đại chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ đã hội ngộ ra những điều bí mật huyền cơ của Tạo Hóa, nhất là sự sống nơi cõi trần gian, vô thường cứ mãi chuyển xây làm cho con người lo đủ mọi thứ, lo cho hiện tại, lo cho tương lai, công danh sự nghiệp, nghèo đói bệnh tật, hết nổi lo nầy đến nổi lo khác, nhất là lo cho sự sống thể xác mà quên đi lo cho sự sống của linh hồn, lo cho lúc sống mà quên đi lo cho lúc chết, lo nuôi dưỡng thể xác , không lo chăm sóc linh hồn, đến lúc nhắm mắt lìa đời linh hồn không biết lấy gì để mang theo, chỉ là hai bàn tay trắng.

 

36    Huệ mạng linh hồn kết tụ đến đỉnh cao  là do văn hóa đạo lý chính nghĩa, không phải do vật chất, Vật chất, ẩm thực nuôi thể xác. Văn Hóa Đạo Lý Chính Nghĩa dưỡng nuôi Linh Hồn. Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn đối với Linh Hồn vô cùng cần thiết, kết tụ căn thân huệ mạng Linh Hồn rực rỡ, CHA TRỜI MẸ TRỜI truyền dạy vật chất nuôi thể xác, nuôi thể xác ở cấp thường ăn uống vật thực, nuôi thể xác ở cấp cao là tu thiền luyện khí. CHA TRỜI MẸ TRỜI truyền dạy Văn Hóa Đạo Pháp Chính Nghĩa nuôi dưỡng Linh Căn Huệ Mạng Linh Hồn, nuôi dưỡng Huệ Mạng Linh Hồn ở cấp thấp là học tập Văn Hóa  rèn luyện đức tánh tốt. Nuôi dưỡng Huệ Mạng Linh Hồn ở cấp cao, là hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn phát đại nguyện cứu khổ nhân loại anh em.  Để hiểu rõ hơn về lợi ích của Văn Hóa Cội Nguồn. Xem Đọc kỷ những đoạn kinh sau:

-        Văn Hóa Cội Nguồn như dòng nước rửa sạch tất cả tội lỗi.

-       Văn Hóa Cội Nguồn như ngọn lửa đốt cháy hết thảy mọi sai lầm, mọi hí luận, bất chính.

-        Văn Hóa Cội Nguồn như mặt trời thường soi sáng hết thảy nhân gian, soi sáng linh hồn, soi sáng con đường về trời.

-         Văn Hóa Cội Nguồn như mặt trăng soi sáng làm mát dịu lòng người, mát dịu linh hồn an vui thường lạc.

-        Văn Hóa Cội Nguồn như con mắt sáng của linh hồn thấy rõ con đường Tà - Chánh.

-       Văn Hóa Cội Nguồn như con đường lớn dẫn đến thiên đàng cực lạc.

-        Văn Hóa Cội Nguồn như con thuyền lớn chở hết thảy nhân loại anh em ,thiện nhân trí thức.

-        Văn Hóa Cội Nguồn là chìa khóa vạn năng mở tung bí mật vũ trụ.

-         Văn Hóa Cội Nguồn là ngôi nhà lớn trú ngụ hết thảy thiện nhân trí thức.

-        Văn Hóa Cội Nguồn là Cha lành , Mẹ lành, dưỡng dục hết thảy con cái, làm cho con cái an vui yên lành hạnh phúc.

-          Văn Hóa Cội Nguồn là Quốc Vương Văn Hóa , vượt lên trên tất cả Văn Hóa.

-        Văn Hóa Cội Nguồn là kho báu vô tận đầy đủ hết thảy sự quý hiếm nhất trên đời, không có sự quý hiếm nào bằng.

-        Văn Hóa Cội Nguồn là dược liệu cam lộ chửa hết thảy phiền não khốn khổ của thế gian.

-         Văn Hóa Cội Nguồn là kim cương bất hoại xuyên thủng tất cả mọi chướng ngại.

-        Văn Hóa Cội Nguồn là hương thơm lan tỏa khắp pháp giới.

-          Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa diệt khổ đêm lại sự bình yên cho tâm hồn, giải thoát sanh - lão - bệnh - tử , an vui tự tại.

-          Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa Đại Đạo, con đường rộng lớn vô tận để cho tất cả nhân loại đi.

-          Văn Hóa Cội Nguồn như dòng suối bất tận mãi tuôn trào nguồn trí huệ không bao giờ khô cạn.

-          Văn Hóa Cội Nguồn như gương sáng soi khắp cùng vũ trụ quá khứ vị lai hiện rõ, sự giả chân, sự họa phúc, chính nghĩa, phi nghĩa.

-       Văn Hóa Cội Nguồn là cơn bão lốc cuốn sạch mọi chướng ngại cản trở, phá tan u minh tăm tối .

-         Văn Hóa Cội Nguồn, chính là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ, Văn Hóa của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Chủ Nghĩa Đại Đồng.

-        Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa đồng nhất, Văn Hóa Lương tâm Lương Tri con người .Văn Hóa của sự Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do, Thiên quyền, Nhân Quyền con người.

-         Thấy Văn Hóa Cội Nguồn như thấy CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cầu chi đặng nấy.

 

Sự Giác Ngộ lợi ích Văn Hóa Cội Nguồn  Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quý Văn Hóa Cội Nguồn hơn sanh mạng của mình, luôn đêm Văn Hóa Cội Nguồn truyền dạy cho con cái, cháu chắt, chút chít. Sau lần đại chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ đã ngộ ra một điều, hãy sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, hãy làm theo di mệnh của Đức Cha Trời Mẹ Trời, dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, về trời làm chủ giang sang vũ trụ, xây dựng lên thế giới Thiên Đàng cực lạc. Xích Long  Xích Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời, và ngày đó cũng đã đến. Trên không con cái, cháu chắt, chút chít đằng vân mây lớp lớp, dưới đất ngựa xe nối đuôi nhau, con cái, cháu chắt, chút chít, khắp châu lục, khắp nơi khắp chốn, hội tụ về khu Long Hội Biến Giác, nơi mà trước đây Ông Bà Tiên Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời.

 

37  Trên khán đài các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ hào quang rực rỡ với chiếc áo long bào, phụng bào, lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra, làm tăng thêm vẻ uy nghi tiên phong đạo cốt thoát tục Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, lớp ở trên mây lớp ở dưới đất trùng trùng điệp điệp, có hơn 4 trăm 50 triệu người, đông vô số vô biên.

 

38  Được sự thống nhất của tất cả Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ Mộc Đức Thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài hướng mặt về con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang xa hơn hai mươi dặm.

 

39  Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời đến nay đã hơn bốn trăm nghìn năm, một thời gian lâu xa như vậy, như không thấy Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ cũng như Ông Bà cao cao tổ trở lại trần gian thăm con cháu, vì sao lại có chuyện như thế ? Vì Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ cùng con cái, cháu chắt, chút chít, Ông Bà cao bận quá nhiều công việc, lo xây dựng thiên đàng cực lạc, để cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta lên sau để ở, Vì trần gian cõi tạm Thiên Đàng mới thật sự là quê hương con người, quê hương vĩnh hằng sống mãi không chết an vui tự tại. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Con đường về trời thật dễ dàng như đi dạo chơi xa một chuyến đi xa lập cơ nghiệp ở đó, khi nào nhớ  trần gian thời trở lại  thăm con cháu, con đường về trời cũng vậy khi nào chúng ta muốn trở lại trần gian thời chúng ta trở lại trần gian.

 

40    Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, thời Chúng Ta phải theo trời, trở về trời, nghe lời trời dạy, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao. những con cháu nhà trời không đi theo trời thời còn đi theo ai nữa, CHA TRỜI dạy bảo con người Chúng Ta hãy tiến lên làm chủ vũ trụ, làm chủ bộ máy tuần hoàn vũ trụ, làm chủ con quái vật vũ trụ. Làm chủ thiên nhiên. Trên con đường về trời Chúng Ta phải đi trên con đường công bằng, bình đẳng, tự nguyện tự giác, tôn trọng lẫn nhau, bạo vệ cái chung, trong đó có cái riêng của chính mình, đó là quyền con người quyền thiêng liêng của mỗi con người mà Tổ Tiên Cha Trời đã ban tặng, những quyền bất khả xâm phạm, ở trời gọi là thiên quyền, còn ở trần gian gọi là nhân quyền, Vì ở các cõi trời con người gọi là Chư Thiên. Nên gọi là Thiên Quyền. Còn ở trần con người gọi là nhân loại nên gọi là Nhân Quyền, quyền cơ bản của con người Những quyền bất khả xâm phạm.

 

41   Sống theo Nhân Quyền, Thiên Quyền là sống theo thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, sống đúng lương tâm con người. Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền Tự Tại, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền Bình Đẳng, Quyền Công Bằng, Quyền Tự Do Ngôn Luận, Quyền Tự Nguyện, Quyền Tự Giác, giác tha, nói chung 36 quyền chính, 72 quyền phụ,  108 quyền những quyền cơ bản của mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm.

 

42    Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tôn thờ chính nghĩa có nghĩa là tôn thờ Thiên Luật, tôn thờ Thiên Ý Cha Trời bảo vệ  Thiên Quyền, Nhân Quyền, giữ vững cán cân công lý, đêm lại sự bình yên cho toàn thể nhân loại, sống cuộc sống Chân Thiện Hoàn Mĩ. Đã là con người thời phải biết Cội biết Nguồn dù ở trần gian hay thiên đàng. Tôn thờ Cội Nguồn là việc làm thường xuyên như ăn cơm bửa không thể quên được, đã là con cái nhà trời thời lìa bỏ sự độc quyền, độc tài, độc trị, sống theo Thiên Luật, Đạo Luật, Thiên Ý Cha Trời. Công Bằng, Bình Đẳng văn minh.

 

43   Những con cái, cháu chắt, chút chít, dù ở trần gian, hay ở thiên đàng  mà còn có tư tưởng Chủ Nghĩa cá nhân, độc tài, độc trị, dẫn đến tàn bạo, mất công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền, Nhân Quyền, bị trù dập không còn tôn trọng, thời con đường về trời còn xa lắm, không những thế mà còn lạc đường vào con đường Quỷ Đạo, Ma Đạo, Ác Đạo khó mong thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao. Dù cho tu thiền luyện khí thần thông pháp thuật đến đâu cũng không thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mà  chỉ thành Yêu, Tinh, Quỷ dữ mà thôi.

 

44   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, trần gian cuộc đời là trần gian cõi tạm, trần gian chỉ là cõi trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, không phải là quê hương vĩnh hằng của con người, mà quê hương vĩnh cửu con người chính là Thiên Đàng cực lạc. Trần gian là cõi vô thường biến đổi luôn luôn, khó mà tìm được sự vui trường cửu, sự khốn khổ cứ đeo bám mãi con người, chỉ có về trời thời mới tìm thấy con đường hạnh phúc vĩnh cửu an vui tự tại.

 

45   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, có khi nào các con tự hỏi, tại sao ? Cha Trời Mẹ Trời lại sanh nhân loại con người  trên địa cầu nhỏ bé nầy, thế giới vũ trụ nầy khởi đầu như thế nào ? tất cả chúng con có cảm nhận được Thiên Ý của Đức Cha Trời không ? Đức Cha Trời có quan tâm đến Chúng Con không ?

 

46   Các con, Các Cháu không ai là không biết Khai Hóa Tổ Tiên khai dựng lên vũ trụ, khai dựng lên tam thiên, đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, quyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, khai tạo lập lên sự sống của muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo, mộc, chim muôn vạn thú vân và …Nếu đã biết thời chúng ta đã hiểu Tổ Tiên Khai Hóa tạo lập lên vũ trụ là để cho con người con cháu Chúng Ta cai quản làm chủ . Làm chủ vũ trụ đó là trách nhiệm con người Chúng Ta. Làm theo Ý Trời người Cha Chung toàn thể nhân loại con người. Là việc làm có trung, có nhân, có hiếu. Những gì có ra trong vũ trụ không phải tự nhiên mà có, mà do một bàn tay tạo hóa sắp đặc an bày, theo một định luật tự nhiên tiến hóa theo thứ lớp huyền vi của tạo hóa. Ngôi nhà chung vũ trụ không thể tự nó xây lên, mà phải theo lịch trình tiến hóa của bàn tay Tạo Hóa, đó là bàn tay KHAI HÓA TỔ TIÊN, đấng hiện thân ra Đức Cha Trời, bàn tay TỔ TIÊN  KHAI HÓA thể tướng vô vi, còn hiện thân Cha Trời Mẹ Trời là sự hiện thân của sự hửu vi, có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Cốt Rồng Cốt Tiên. Chúng Ta không thể nhìn thấy Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên là vì Chúng Ta chưa đạt tới cảnh giới thanh tịnh Huệ Nhãn, hay thanh tịnh Pháp Nhãn, nên Chúng Ta không thấy được pháp thân vô vi rộng lớn như hư không của đức Khai Hóa Tổ Tiên. Còn những người có Huệ nhãn, hay Pháp nhãn thanh tịnh đều nhìn thấy Khai Hóa Tổ tTên rất rõ ràng, ( xem kinh long hoa thiên tạng sẽ hiểu rõ hơn về pháp thân khai hóa tổ tiên ).

 

47   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đã hiểu TỔ TIÊN chúng ta, khai hóa tạo lập lên vũ trụ, là để cho nhân loại con cháu chúng ta làm chủ, CHA TRỜI đã từng dạy như vậy, con đường về trời không nhất thiết phải bỏ xác thân phàm tục, vì sao ? vì giai đoạn hiện nay là giai đoạn liên thông tiên thiên chân khí, con người có thể lên trời, xuống địa phủ, ở đâu cũng được, vì thế thời Hậu Đế chúng ta về trời không bỏ lại xác thân phàm tục sống trần gian sao về trời cũng y vậy, để tiện bề lên trời xuống thế thăm con cái, cháu chắt, chút chít, Chúng Ta những con cháu còn ở lại chốn trần gian. Khi ấy các Ông Bà Xích Long Xích Tiên Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy ba phần mười không muốn rời bỏ chốn trần gian, những hạt giống tâm linh còn mê chưa phát huệ thời ở lại trần gian vậy.

 

48  Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, thời khắc về trời đã đến Chúng Ta theo bước Cha Ông về trời, nói xong tam thập Xích Long Xích Tiên Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ, đồng loạt bay lên không trung, con cái,cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo trùng trùng điệp điệp đông vô lượng vô biên, 4 trăm 50 triệu người từ bỏ cõi trần bay về trời, ba phần con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại chốn nhân gian nhìn theo, không lấy gì làm buồn cả vì nghĩ rằng Ông Bà, Cha Mẹ về trời cũng như đi xa một chuyến, rồi quây trở về trần gian, nhưng họ có hiểu được đâu trần gian chỉ là cõi tạm chiếc nôi của nhân loại, còn vũ trụ tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tần trời là ngôi nhà chung của nhân loại, có mấy ai rời khỏi chiếc nôi nhỏ bé, sống trong ngôi nhà lớn vũ trụ, mà trở lại chiếc nôi nhỏ bé nữa để mà làm gì, có thể nói sự ra đi về trời là sự ra đi vĩnh viễn.

 

49   Còn những người ở lại chốn nhân gian cũng chuyển lần sang một giai đoạn khác giai đoạn của sự Lạc Cội Lạc Nguồn, lạc vào Ma Đạo, Quỷ Đạo, và vì thế cánh cửa về trời cũng khép lần lại, cánh cửa địa phủ mở rộng lần ra, hình thành lên xã hội địa phủ, xã hội địa ngục khốn khổ.

 

50  Có thể nói lạc vào Ma Đạo, Quỷ Đạo đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn là đánh mất tất cả, đi vào cảnh tối tăm, xoay vần trong nghiệp lực sanh tử  day trả không ngừng, luân hồi khắp nẻo, cái khổ chồng lên nhau không biết bao giờ chấm dứt.

 

Đây nói về anh em Da Vàng giống dân Hồng Ngọc. Hoàng Long Hoàng Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, trải qua cuộc chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, mới hiểu như thế nào là trần gian vô thường bể khổ, trần gian không phải là nơi xây dựng hạnh phúc lâu dài. Mà phải về trời xây dựng hạnh phúc, hạnh phúc trường cửu vĩnh hằng an vui tự tại. Những gì CHA TRỜI dạy ghi trong Văn Hóa Cội Nguồn là đúng sự thật, trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật là quê hương của con người. Pháp thân Đức Cha Trời khắp mọi nơi chỗ nào cũng có, thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng Pháp Thân Cha Trời cùng khắp hư không vũ trụ, nhân loại nghĩ gì, làm gì Cha Trời đều thấy, rõ, nghe rõ, hay rõ.biết rõ, toàn thể nhân loại nghĩ đến Cha Trời, Cha Trời đều chứng biết tất cả không bỏ sót một người nào, một ý nghĩ nào. Nhưng Cha Trời vẩn im lặng, sự im lặng nhưng không bỏ sót dù là một ý niệm, một ý nghĩ, hay một mảy lông hành động của mỗi con người. Những tấm lòng nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời, lời nói đi đôi với hành động hay nói mà không làm Cha Trời Mẹ Trời đều biết rõ. Nghĩ đến Trời mà không tin lời Trời dạy, khi lâm đại nạn thời kêu Trời. Trời cứu khỏi tai nạn thời quên mất. Bệnh tật khốn cùng thời kêu Trời, hết bệnh tật khốn cùng thời quên mất, hết rên quên thầy. Nhưng Cha Trời là đấng đại từ đại bi, không bao giờ phiền giận mà lúc nào cũng thương yêu nhân loại con người cứu khổ cứu nạn.

 

51   Hoàng Long Hoàng Tiên  Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ cũng đã thấu hiểu cái cảnh vô thường chốn trần gian, hết phúc tới họa, hết họa tới phúc, hết thịnh tới suy, hết suy tới thịnh, lợi, hại, khổ, vui, hòa bình, chiến tranh, loạn lạc, xoay vần truyền miên, những cảnh khổ chồng chất nối tiếp nhau, trần gian đúng là bể khổ, đã giác ngộ hiểu rõ trần gian biển khổ thời không còn muốn ở chốn trần gian nữa, mà phải nghe theo lời dạy của Cha Trời về trời, nên Hoàng Long Hoàng Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ đi đến quyết định, là phải rời bỏ chốn nhân gian theo bước Cha Ông Tiên Đế tổ tổ tổ bay về trời, liền thông báo cho con cái, cháu hắt, chút chít, khắp nơi khắp chốn ở khắp châu lục, hội tụ về khu Long Hội Long Vân để nghe Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ giáo huấn thuyết giáo lần cuối cùng trước khi Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ về trời, và ngày đó cũng đã đến, ngựa xe nối đuôi nhau ngày đêm chạy về Hoàng Linh Cung khu Long Hội Long Văn nơi mà Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ dẫn theo vô số Ông Bà cao cao tổ bay về trời. Con cái, cháu Chắt, Chút Chít  hơn mấy trăm tần thế hệ không ngớt tuôn về Long Hội, kẻ bay trên mây, người phi dưới đất lớp lớp người đông vô số vô biên đằng vân giá vũ bay về Hoàng Linh Cung mỗi lúc một đông. Trên khán đài tam thập Hoàng Long Hoàng Tiên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ người nào người nấy hào quang tỏa sáng rực rỡ, Ông mặc long bào, Bà mặc Phụng bào, sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra làm tăng thêm vẻ uy nghi vừa cao sang, tiên phong đạo cốt thoát tục. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, lớp lớp trên không, lớp lớp dưới đất trùng trùng điệp điệp, vô số vô biên, có hơn 700 triệu người, thời lấy làm vui vẻ. Được sự thống nhất của các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ Chân Thiên Bổn, bước ra trước khán đài hướng mặt về phía con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang xa hơn hai mươi dặm. Chân Thiên Bổn tổ tổ tổ  thuyết giáo truyền dạy rằng.

 

52   Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ cùng vô số vô biên Ông Bà cao cao chi tổ về trời đến nay có hơn bốn trăm nghìn năm, một thời gian hết sức lâu xa, nhưng Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ cùng vô số vô biên Ông Bà cao cao chi tổ chưa một lần trở lại trần gian. Vì sao lại có chuyện như thế ? Vì trần gian địa cầu chỉ là cõi tạm, còn Thiên Đàng mới thật là chánh quê con người. Quê hương vĩnh hằng sống mãi an vui tự tại.  Có lẽ Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, cũng như Ông Bà cao cao chi tổ còn mắc bận quá nhiều công việc lo xây dựng thiên đàng cực lạc, để cho nhân loại trần gian con cái, cháu chắt, chút chít Chúng Ta lên ở.

 

53   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, thời Thúng Ta phải theo trời về trời, đó cũng là hợp lẽ tự nhiên  theo Cội theo Nguồn thời nhân loại con người Chúng Ta tươi cành tốt ngọn hưởng mãi phước lành không bao giờ hết. Về vối Cội Nguồn chính là Trung chính là Hiếu, đánh mất cội nguồn rời xa cội nguồn, thời chúng ta sẽ bơ vơ lạc lõng chơi vơi, luân hồi đọa lạc không ngừng, con đường về trời là con đường tiến đến an lạc hạnh phúc, sống vĩnh hằng đoàn tụ không có sự chia ly, muốn gì có nấy, tưởng gì có nấy, sống trên sự giàu sang châu báu ngọc ngà, không như chốn trần gian. Vô thường khổ ải, Phải trải qua những cuộc chiến sanh tử, ngoài ý muốn của Chúng Ta, Yêu, Tinh, Quỷ dữ khi chúng đủ sức mạnh thời chúng trở lại chiến chinh với con người chúng sẽ gây ra không biết bao nhiêu sóng gió đại họa cho nhân loại con người.

 

54   Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chỉ cần đi chệch hướng rời xa Cội Nguồn thời coi như đi vào cảnh tối tăm. Lòng cuồng mê ham muốn sa vào con đường dục lạc Tà Giáo, thời khó mà về thiên đàng được nữa, tâm trí còn ác độc hiểm sâu làm hại con người thời khó mong siêu thoát linh hồn về trời, lòng dạ còn hẹp hòi tham lam tàn bạo tạo ra bao ác nghiệp bao phủ, thời đừng mong trở lại làm người, nói chi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm chủ vũ trụ thấy được Cha Trời Mẹ Trời.

Đường về trời thênh thang rộng mở

Ai muốn lên hãy lắng mà nghe

Dứt lìa trần thế muội mê

Theo chân Tiên Đế tựa kề Trời Cha

Mất Nguồn Cội Hồn sa biển khổ

Lạc Cội Nguồn vào bể U Minh

Thiên Đàng mất lối đi lên

Luân hồi sanh tử ức muôn vạn đời

Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít.

 

Hạnh phúc được ư, an lạc được ư, trần gian giả tạm vô thường chuyển đổi không lúc nào yên. Trần gian bể khổ, dục vọng nung đốt triền miên, sống trong vô thường, bao cái lo vây kín linh hồn, không về trời chẳng lẽ để linh hồn sa đọa xuống địa phủ. Hãy nhìn lại cuộc chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, lòng tham lam tàn bạo của chúng, luôn có dã tâm làm hại nhân loại con người, gây cho trần thế bao cơn sóng gió, lo âu phiền muộn, dầu rằng con người không muốn sự khổ vẩn cứ xảy ra, làm lành lánh dữ trong chốn trần ai cũng không sao tránh khỏi mang họa. Chốn trần gian là thế ấy, bao nghịch cảnh cứ bám lấy đời sống con người. Hãy rời bỏ trần gian mà về trời, theo bước tiên đế Cha Ông. CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra nhân loại con người, để con người thay thế cha trời mẹ trời, làm chủ vũ trụ, tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, cảnh giới không còn sự khốn khổ, không có Yêu, Tinh, Quỷ dữ lộng hành, không còn cảnh sợ hãi sanh già bệnh chết, và mọi sự khốn khổ khác, an vui tự tại. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Mong manh thay cho hạnh phúc giả tạm chốn trần gian, vô thường không tha, chiến tranh làm khổ, bạo tàn đàn áp. Khi Văn Hóa Cội Nguồn không còn  sống mất bình đẳng, sống mất tự do, sống  độc quyền, độc tài, độc trị, cướp mất quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng , quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ, quyền tự nguyện và  những quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người. Những ai tôn trọng yêu mến quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, sống tự do, sống tự tại, sống an vui hạnh phúc thời hãy theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. khốn khổ thay khi Chúng Ta đã lạc cội lạc nguồn, lạc bước Ông Cha, sống mãi trong U Minh đêm dài vô thường, chiến tranh chém giết, đau ốm, bệnh tật, tranh giành cấu xé đời sống con người. Nầy hỡi cháu con, con đường nào nhiều nhất dẫn đến khốn khổ, chính là con đường lạc Nguồn lạc Cội, lạc vào ác đạo, quỷ đạo hãy tỉnh tâm theo bước Tiên Đế về trời. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của trần mượng rồi phải trả cho trần, khi chết có ai mang theo gì được đâu, cũng chỉ là hai bàn tay trắng, thậm chí cái thân xác Chúng Ta cũng chỉ là do Tinh Cha Huyết Mẹ tạo ra, linh hồn khi đầu thai đến, đâu có mang gì theo, khi linh hồn ra đi cũng phải bỏ lại tất cả, như thời Ông Bà Tiên Đế Chúng Ta khi về trời những gì của trần đều trả lại cho trần, chỉ mang theo trí tuệ và sự giác ngộ. Và con cháu Chúng Ta cũng thế những gì của trần đều phải trả lại cho trần. Hãy về trời, chỉ có về trời chúng ta mới thật sự tìm thấy hạnh phúc, hãy thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh mới không bị mọi cám dỗ tấn công, những phiền não đeo bám không còn, linh hồn nhẹ nhổm mà bay về trời. Hãy theo bước Cha Ông, bước lên những đỉnh cao của hạnh phúc, đỉnh cao của sự làm chủ, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên luật, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ thiên đàng cực lạc. Đời sống phải tiến hóa đi lên, đó là chân lý, hãy loại bỏ những gì lạc hậu, không thể ở mãi trong cảnh khốn khổ, hãy vượt lên cảnh giới phàm tục, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, từ cấp thấp tiến lần đến cấp cao. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Sanh tử chia ly là điều ai cũng lo sợ, nhưng có sợ cũng không sao tránh khỏi, vì sống trong trần gian bể khổ vô thường. Muốn thoát khỏi những cảnh lo sợ ấy, thời chỉ có một con đường duy nhất là về trời, và chỉ sống trên các cõi trời mới có sự an vui tự tại, dứt bỏ mọi gốc rễ tội lỗi. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Khi Trong Tâm người không tự dò xét hạnh kiểm lòng ham muốn quá mức dẫn đến tham lam tàn bạo, làm hại nhân loại anh em, cũng chính là làm hại chính bản thân mình, con người như thế còn mong gì về trời được nữa, con đường địa phủ đã hiện ra trước mắt, không muốn đi cũng không được, đó là lẽ đương nhiên không còn gì để bàn cải. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Khi lạc mất Cội Nguồn cũng chính là lúc buôn thả để mình chạy theo dục vọng đắm say, trở thành nghiện ngập, lê bước trên đường sa đọa, con đường dẫn đến địa ngục, để rồi nhận lấy sự khốn khổ hàng nghìn năm, hàng vạn năm có khi đến hàng triệu năm. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Dù ở trần gian, hay các cõi thiên đàng mà rời xa Cội Nguồn thời nhất định sẽ lạc vào con đường tội lỗi. Hãy tỉnh ngộ không rời xa Cội Nguồn lìa bỏ tội ác, lìa bỏ dục lạc sa đọa nghiện ngập, con đường về trời, với những ai dục lạc sa đọa đã được loại bỏ, con đường thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở cấp cao, với ai như lá sen, nước đổ trôi luôn, giác ngộ là những ai đã quét sạch phiền não, làm chủ chân tâm chân tánh của mình, sống theo Thiên Ý của Đức Cha Trời. Dù ở trên trời hay ở trần gian. Bảo vệ chính nghĩa, loại bỏ cái ác là việc thường xuyên nên làm, sống vì nhân loại, sống vì đồng bào, đó là lối sống cao cả lối sống của đấng đại giác đại ngộ. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Dù ở trần gian, hay ở thiên đàng đừng làm những gì mà lương tâm mình không muốn, làm trái với lương tâm, chính là đang hủy diệt con đường tiến lên hạnh phúc của chính mình. Hãy sống vì nhân loại anh em, hãy theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, hãy làm theo những gì CHA TRỜI MẸ TRỜI đã dạy, không được hại người lương thiện, hoặc biểu người khác hại. Tất cả mọi hành động đều không tránh khỏi luật nhân quả, hành thiện gặt thiện, hành ác gặt ác, không ai có thể cải lại Thiên Ý Cha Trời, vì thiên ý cha trời chính là Thiên Luật tự nhiên Vũ Trụ. Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, cõi hạnh phúc trường cửu không rộng mở cho những người còn đang ngủ say trong mê đắm vô thường giả tạm, cõi siêu việt PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở cấp cao không dành cho những kẻ còn đắm say trong dục lạc bùn nhơ. Tư cách hạnh phúc an vui tuyệt đối, chỉ khi nào diệt trừ tội lỗi, phá vở vô minh đen tối giác ngộ Chân Thiện.  Con đường về trời là một lối đi khôn ngoan tiến hóa đi lên hạnh phúc tới cao nhân loại, chỉ có những con người đầy tối tăm mê muội mới tìm về nơi địa phủ, để rồi nhận lấy bao hậu quả khủng khiếp. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Dù sống trong giai cấp nào Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hay phàm phu tục tử, giàu hay nghèo, vương, quan, hay là dân thường. Hãy sống vì nhân loại, sống có Cội có Nguồn không rời xa Cha Trời Mẹ Trời, dùng trí huệ làm ngọn đuốc soi đường, chỉ đường cho nhân loại anh em đi theo, cùng hạnh phúc cùng giải thoát, cùng lên thiên đàng, không có gì là không làm được, đối với những người có đức tin, giàu nghị lực, từ tâm nhẩn nại, cố tiến tới từng bước một, tuy chậm chạp, nhưng sớm muộn gì cũng tới đích. Nầy hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cõi thiên đàng cực lạc không có những con người gian ác tàn bạo, tham lam ích kỷ, vì có những con người đó thời không gọi là xã hội thiên đàng cực lạc, mà gọi là xã hội trần gian, biển khổ hoặc là xã hội âm phủ. Thiên đàng, hay địa phủ, như thế nào đi nữa, thời quá trình đó làm thiện hay làm ác, phải theo nhân quả mà trải qua, vì con người không thể thôi hoạt động, chính vì hành động đó, dẫn đến hành vi thiện ác, vì hành vi thiện ác nên có kẻ siêu người đọa, xã hội Thiên Đàng cực lạc hay xã hội địa ngục Âm Phủ, chiến tranh hay thái bình, cũng từ hành vi Thiện Ác mà ra. Không ai có thể sống mãi được, nơi cõi trần gian nầy, dù cho đó là giàu có nhất trần gian, quyền lực nhất trần gian, cũng phải mang lấy thảm họa cái chết phải đến, và cuối cùng linh hồn cũng phải bỏ tất cả ra đi với hai bàn tay trắng. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Sự hành động của con người, quyết định yếu tố quan trọng, lành - dữ khác nhau, siêu - đọa cũng khác nhau, họa phúc khác nhau, sự hành động nói ra thời rất nhiều, nhưng thật ra chỉ có ba cửa, làm nên tội ác hay phúc thiện, ba cửa đó là THÂN, KHẨU, Ý. Sự hành động của THÂN, KHẨU, Ý, quyết định vận mệnh tương lai, họa phúc của con người. Chốn trần gian thiện, ác, lẫn lộn với nhau, nhưng kết cuộc Thiện thời về Trời, còn ác thời phải xuống Địa Phủ, và cũng chính vì thế các bật giác ngộ không bao giờ hành ác, mà chỉ đi theo con đường hướng thiện mà thôi, cái nhân thiện thời kết quả cũng thiện, về trời là điều hiển nhiên, không thể bàn cải được. Chỉ có khẩu thiện, ý thiện, thân hành thiện, thời người đó nhất định, trở thành, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, dù là còn ở trần thế. Quá trình hành thiện, là Chúng Ta đang xây đắp cho chúng ta, một xã hội văn minh, một cuộc sống thiên đàng, một lối sống hạnh phúc. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, kết quả mà Chúng Ta đạt tới không phải là ở chổ, nói hay mà không làm. Ngăn ngừa các điều xấu xa tội lỗi, như tắm gội dơ bẩn hằng ngày, phá tan tư tưởng ngông cuồng lầm lẩn như cơm ăn thường bửa không lúc nào quên, hủy diệt thành kiến bảo thủ mê muội như hủy bỏ chiếc áo đầy xú bẩn. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, Ông Bà Tiên Đế thường dạy thiện năng sanh đức, đức càng cao thời con đường về trời thật dễ dàng, thiện giải trừ tất cả nghiệp dữ, giải trừ tất cả tại họa, thiện đưa con người đến nơi miền cực lạc, Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ thường dạy trong muôn ngàn pháp môn tu, pháp môn hành thiện là thậm thâm vi diệu mau thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nhất, đêm lại cuộc sống an vui nhất, một khi hành thiện cao thời GIỚI, ĐỊNH, TUỆ, kiên cố lương tâm liền được tỏa sáng. Quý hóa không gì sánh bằng hành thiện, chỉ có hành thiện mới đưa nhân loại con người tới chỗ an vui, hạnh phúc. Ra sức hành thiện đó là công, khuyên người cùng học cùng tu đó là đức. Tâm hành thiện cứu khổ nhân loại anh em không rời xa Cội Nguồn  đó là ĐẠI CÔNG, chỉ rõ Chân Tánh đại đồng bình đẳng cho người đó là ĐẠI ĐỨC. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời đến nay hơn bốn trăm nghìn năm. Thời Hậu Đế Chúng Ta luôn luôn ghi nhớ lời Ông Bà Tiên Đế dạy, pháp môn mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không ngoài THÂN, KHẨU, Ý,  hành thiện, là pháp môn chính yếu trong các pháp môn mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhất. Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, dù cho tu thiền luyện khí đạt tới đâu, thần thông quảng đại đến đâu, mà tâm ý không hành thiện, thời chỉ thành hung thần ác quỷ mà thôi. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, thời phải nghe theo lời dạy bảo của trời,  luôn luôn theo bước Cha Ông hành thiện về trời là con đường duy nhất Chúng Ta phải đi. Rời bỏ cõi trần gian về trời sống trong ngôi nhà chung vũ trụ là việc làm khôn ngoan của sự giác ngộ. Rời bỏ trần gian giả tạm, đến cõi vĩnh hằng sống mãi an vui trên các cõi trời không phải là sự khôn ngoan lắm sao? Rời bỏ sự nghèo khổ nhỏ bé chốn nhân gian, về cõi trời sống trên châu báu cực lạc không phải là bực trí tuệ giác ngộ là gì. Rời bỏ cõi vô thường biển khổ trần gian  đến nơi thường lạc an vui Thiên Đàng không phải là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời còn ai vào đó nữa. Trên con đường về trời tức là đi trên con đường công bằng bình đẳng, độc lập, tự tại, tự do, bảo vệ cái chung trong đó có cái riêng của chính mình, đó chính là quyền thiêng liêng của mỗi con người, trần gian gọi là NHÂN QUYỀN, ở trời gọi là THIÊN QUYỀN. Quyền sống, quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự tại, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự giác, quyền tự giác, quyền tự nguyện, quyền tự do phản biện, quyền lên án, quyền tố giác, quyền  theo hoặc không theo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do khai lập, quyền tự do hội họp, nói tóm lại 36 quyền cơ bản, 72 quyền phụ những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm nếu vi phạm thời khó mà về trời, nếu ở trời mà vi phạm Thiên Quyền thời sẽ bị sa đọa trở lại nhân gian, còn người trần gian mà biết tôn trọng Nhân Quyền, sống theo Hiến Pháp, Luật pháp , Đạo Pháp thời siêu sanh về Trời. Con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy. Khi ấy TAM THẬP HOÀNG LONG HOÀNG TIÊN Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, trên không dưới đất hơn chín phần mười trên đầu đều tỏa hào quang giác ngộ, còn lại chỉ một phần đầu óc tăm tối, mê đắm dục lạc trần gian, không muốn rời bỏ chốn nhân gian theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ về trời. Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, về trời lần nầy có khác hơn thời Tiên Đế tổ tổ tổ, không cần phải xả bỏ tân xác phàm tục, sống trần gian sao thời về trời sống như vậy, vì chúng Ta những người về trời còn trở lại trần gian thăm con cái, sống với con cái, cháu chắt, chút chít, có thể nói Chúng Ta về trời lập cơ nghiệp giàu sang vĩnh cửu. Ai muốn về trời thời đi, ai muốn ở trần gian thời ở. Giờ về trời cũng đã đến, nào Chúng Ta cùng bay về trời, thế là các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ đồng loạt bay lên không trung nhắm hướng bắc trung tâm hạ Thiên Vũ Trụ bay đi, con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo đông vô số vô biên trùng trùng điệp điệp, hơn 700 triệu người bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, mất hút trong không trung. Nói về con cái,cháu chắt, chút chít, Hoàng Long Hoàng Tiên thời Hậu Đế  hơn một phần ở lại chốn nhân gian, nhìn theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời, phất tay đưa tiển tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, vì nghĩ rằng Ông Bà tổ tổ tổ, Ông Bà Cao, Cha Mẹ, về trời ít lâu sẽ trở lại chốn trần gian, thăm con cái  dẫn con cái ,cháu chắt, chút chít về trời lên sau. Nhưng những người ở lại có biết đâu, về trời có nghĩa là ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại trần gian nữa. Vì trên trời chính là quê hương con người sống trong ngôi nhà chung vũ trụ. Những người ở lại trần gian, cũng dần dần chuyển qua một giai đoạn mới, giai đoạn lạc Cội lạc Nguồn, cánh cửa về trời dần dần khép lại, cánh cửa địa phủ dần dần hé mở rộng ra, giai đoạn đi lần về mạc pháp. Chủ Nghĩa cá nhân ra đời thịnh hành dẫn tới độc quyền, độc tài, độc trị, nhân loại liền bị trói buộc trong các thể chế độc tài độc trị chiến tranh loạn lạc xảy ra, cái khổ chồng lên cái khổ, họa chồng lên họa, u minh bao trùm lấy nhân gian.

 

Hết phần 2 chương 5

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 5

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------

 

HẾT QUYỂN 2.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét