Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LONG HOA THIÊN TẠNG QUYỂN 4

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

LONG

 

HOA

 

THIÊN

 

TẠNG

 

KINH

 

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. CAO ĐỨC TOÀN

 

QUYỂN 4

 

 

 

Chương 7

 

Phần 4

 

Thiên Giới

 

Nói về nhị thập ông bà Hắc Đế, Đế Mẫu, dẫn hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, rời bỏ trần gian bay về thiên giới, không bao lâu thời tới núi Tu Di bay thẳng lên giữa núi, rồi dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay giáp vòng xung quanh giữa núi Tu Di, con cái cháu chắt, chút chít, thấy đất đai xung quanh bốn bên giữa núi Tu Di rộng lớn vô cùng, chỉ cần một bên phía núi Tu Di cũng rộng lớn hơn quả địa cầu nhiều. Đất báu hào quang rực rỡ từ vàng bạc châu báu, kim cương, trân châu phát ra đủ màu đủ sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, khắp cùng mặt đất châu báu, hoa quả hiếm lạ, thú, cầm quý hiếm, hiền lành không như chốn nhân gian thời khen rằng bốn cõi châu báu xung quanh giữa núi quả là đất tiên, Phi Phi Phi lên tiếng kìa đào tiên, bầu tiên, táo tiên, thành rừng nhiều không kể xiết, Ông Bà tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt tuy khen bốn cõi đất đai châu báu bốn bên giữa núi Tu Di  nhưng không có ai muốn ở lại nơi đây để sanh sống liền nói rằng con cái, cháu chắt, chút chít, có biết không đây là tần trời thứ 1, tần trời nầy có bốn cõi, đông cõi, tây cõi, nam cõi, bắc cõi, ở xung quanh giữa núi Tu Di. Về sau về đời hậu thế tần trời thứ 1, bốn cõi trời nầy thiên chúng ở rất đông, có đến hàng tỷ tỷ tỷ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp Địa Tiên, hình thành lên bốn vua trời:

a- trời trì quốc, b- trời tăng trưởng, c- trời quảng mục, d- trời đa văn.

Bốn cõi trời nầy gần chốn nhân gian, về thời mạc pháp Văn Hóa Cội Nguồn ánh sáng mặt trời đại huệ mất đi không còn nữa, thay vào đó là ánh sáng trăng, rồi đến ánh sáng của vô lượng vì sao,  nhân loại phần đông chốn nhân gian, nhờ ánh sáng của trí huệ những vì sao, nên nhân loại tu luyện chỉ lên được ở cảnh giới năm non bảy núi  ít người lên tới tần trời số 1 bốn cõi nước trời xung quanh giữa núi Tu Di.

 

1     Nói xong ông bà Hắc Đế, Đế Mẫu Tiên Đế, tổ tổ tổ bay lên đỉnh núi Tu Di một khoảng rất xa cao lên 4 vạn 2 nghìn do tuần thời mới tới đỉnh núi, nhưng với sức thần thông quảng đại của con cái, cháu chắt, chút chít, bay không bao lâu thời tới đỉnh núi tu di, rồi bay về Phương Bắc con cái, cháu chắt, chút chít ở trên không nhìn xuống  lấy làm kinh dị vì Phương Bắc  đỉnh núi tu di rộng lớn vô biên, lớn hơn quả địa cầu gấp trăm gấp nghìn lần , đất đai châu báu sáng chóa, đào tiên, nhân sâm, ngô vàng, lúa ngọc mọc khắp nơi, không khí đỉnh núi tu di vô cùng mát mẻ, khoan khoái sức lực dồi dào, không những thế nhiều giống chim quý thấy người bay đến như phụng hoàng, khổng tước, hồng lạc, bạch hạt, cọng mạng, ca lăng, tần già, anh vũ, múa hát vui tai, phiền não tiêu tan an lạc tâm hồn.  Dưới đất muôn hoa đẹp vô cùng đua nở, trên bầu trời vô số đàn chim bay lượn hát ca, đào tiên khắp nơi, ngô vàng khắp chốn, hồ ao rộng khắp, sen quý lớp lớp tỏa rực hào quang, ôi trần gian nào sánh kịp, không bằng một phần trăm phần nghìn.

Thơ rằng:

Quê trời xinh đẹp biết bao

Hào quang sáng chóa ôi nào muôn hoa

Đất trời rộng lớn bao la

Lưu ly đất báu hà sa Táo , Đào

Kim cương vàng , ngọc báu châu

Khắp đầy mặt đất khắp nơi khắp cùng

Rừng tiên san sát  điệp trùng

Ao hồ đẹp lạ đẹp lùng làm sao

Gió trời mát mẻ  thơm tho

Chim ca , thú gọi , mây nghe suối đàn

Quê trời hơn hẳn trần gian

Nghìn lần hơn nữa nói sao cho cùng

Về trời về đến thiên đàng

Tâm hồn thỏa mái ngút ngàn trời mây

Tới đây thời ở nơi đây

Xây nền hạnh phúc tương lai vĩnh hằng.

 

Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại nơi đỉnh núi tu di hơn 10 triệu người. Ông bà tổ tổ tổ thấy thế liền thuyết giáo dạy rằng. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, từ bỏ chốn trần gian, từ bỏ chiếc nôi nhân loại phàm trần bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, ngôi nhà 28 tần trời, nơi đây là tần trời thứ 2, mỗi phương có 32 cõi địa,  mỗi cõi địa chia cho bốn  phương có 8 cõi địa, 4 phương thành 32 cõi, cõi trời trung ương một phương rộng lớn bằng 8 cõi, thành 33 cõi trời, một ngày đêm ở tần trời thứ 2 nầy, thời ở chốn trần gian là 1 năm, với quyền tự chủ, quyền tự do, quyền công bằng, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con các cháu có quyền lựu chọn cuộc sống của mình ở đâu cũng được TỔ TIÊN đã khai dựng tạo lập lên 28 tần trời là để cho con cháu Tổ Tiên ở, không một ai có quyền ngăn cản sự lựa chọn của các con các cháu.

 

2     Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự mình giác ngộ rời bỏ cõi trần gian, bay về trời thời sự giác ngộ các con, các cháu, cũng đã đến đỉnh cao, ngũ - căn tự tại, thiện căn đầy đủ, tấm lòng vàng rộng lớn, trí huệ phát chiếu, thấy rõ hiểu rõ chính nghĩa, nên các con các cháu mới đến được nơi đây.

 

3    Với tài khoa học, tài sáng tạo, tài công nghệ, tài khéo léo các con các cháu lấy châu báu vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, kiến tạo xây dựng lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, kỳ quan bảo tháp hiện đại trang nghiêm, lầu đài, cung điện, cổ kính, nguy nga tráng lệ, đường sá, ao hồ lộng lẫy, xã hội công bằng văn minh, đời sống chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp trọn vẹn,hơn trần gian gấp trăm lần, khi nào các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, thấy chán ở tần trời nầy thời tu luyện sanh lê các tần trời trên, hiện giờ đồng bào anh em con cháu Tiên Rồng của các con các cháu, cũng đã ở lại tần trời thứ 2 nầy khá đông. Nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ đồng bào anh em, con cái, cháu chắt, chút chít Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, ở phương nam, phương tây, và trung ương, những người ở lại Địa Cư tiên thấy có người cùng ở chung tần trời với mình thời càng thêm vui vẻ. Nhị thập Hắc Đế Tiên Đế thâu hào quang lại dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên, từ tần trời thứ  2 địa cư thiên lên tần trời thứ 3 không cư thiên rất ra, 16 vạn do tuần.

 

4    Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Hắc đế, giống dân Kim Ngọc  bay theo Ông Bà tổ tổ tổ không bao lâu thời tới tần trời thứ 3 không cư thiên, thời ai nấy vô cùng kinh ngạc, tần trời nầy không giống tần trời thứ 2, đất báu  hàng vạn vạn đám mây to lớn đã kết tụ thành mây đất báu,  một cõi mây đất báu, bằng một phương ở tần trời thứ 2,  rộng lớn vô biên. Định nghĩa ngũ căn: 1- tín căn, là lòng tin mạnh mẽ vững chắc đối với văn hóa cội nguồn, 2- tấn căn, là sự dũng mãnh tiến mãi trên con đường văn hóa cội nguồn,  3- niệm căn, là ghi nhớ lời dạy đức cha trời, do ông bà tổ tổ tổ truyền dạy lại, 4- là định căn, chuyên chú tập trung ý chí nghiền ngẩm, nghiên cứu lời dạy của ông bà tổ tổ tổ, 5- huệ căn, là trí huệ thâm nhập văn hóa cội nguồn, phát sanh ra trí huệ giác ngộ cao. Định nghĩa  ngũ lực: 1- tin lực, nhờ niềm tin mạnh mẽ vững chắc nên tạo ra sức mạnh vi diệu, 2- tín lực, nhờ nổ lực học tập tu luyện theo văn hóa cội nguồn không ngừng, nên tạo ra sức mạnh bất thối chuyển, 3- niệm lực, nhờ niệm căn tạo ra sức mạnh của sự ghi nhớ mãnh liệt, 4- định lực, là nhờ định căn tạo ra tạo nên ý chí bất thối chuyển, 5- huệ lực sức mạnh trí huệ vô biên do huệ căn tạo ra. Bất luận người nào, hể lấy văn hóa cội nguồn làm nền tảng, đi theo con đường chính nghĩa, thì người ấy thế nào cũng có đủ niềm tin có đủ sức mạnh, vượt đèo, vượt biển đi đến mục đích cuối cùng, trở thành toàn năng toàn giác, cứu thế độ nhân công đức vô tận. Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, thấy tần trời thứ 3 không giống như tần trời thứ 2, cõi trời mây đất báu nhiều không kể xiết, cõi trời nào, cõi trời nấy đất báu hào quang rực rỡ, cây báu mọc khắp nơi khắp chốn, hoa quả triểu cành hương thơm ngào ngạc, chỉ cần hít vào thời thần lực sung mãn,khỏe khắn khoan khoái lạ lùng, táo tiên, đào tiên, nhơn sâm, ngô vàng, lúa ngọc, sen báu tỏa hào quang lấp lánh đẹp lạ làm sao, kìa có cả cây thông vàng , lá thông bạc, quả thông bằng trân châu, hào quang rực rỡ chưa từng thấy bao giờ, còn biết bao nhiêu là vật lạ hiếm quý nội đất vàng, đất bạc, đất pha lê, đất kim cương, đất trân châu, đất xà cừ, đất hổ phách, cũng đủ làm choáng ngộp lòng người, huống chi là muôn nghìn giống cây báu đa dạng thực vật quý hiếm vô cùng, gió trời mát dịu làm cho tâm hồn nhẹ nhổm lân lân, ôi còn đi đâu nữa hơn 20 triệu người đều có ý nghĩ như thế,Thủy Tiên Tiên Nói, Chị Thủy Hàn Hàn tần trời nầy thứ gì cũng lạ mắt, mà còn rộng lớn vô tận vô biên, mỗi cõi trời cách nhau riêng biệt, thật là lý tưởng cho những ai muốn ở đây,  nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương bắc vượt qua không biết bao nhiêu là cõi đất báu  cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại một nơi  cảnh quang đẹp vô cùng, rừng táo tiên bạc ngàn  hào quang chóa loại  Ông Bà Tổ Tổ Tổ  nói.

 

5   Nơi đây là trung tâm của phương bắc tần trời thứ 3 không cư thiên, Cõi trời nầy hơn hẳn cõi trời dưới gấp bội. con cái, cháu, chắt, chút, chít nghe xong  tức thời có hơn 20 triệu người bay xuống mặt đất hò reo vui sướng chạy nhãy lung tung, nhị thập ông bà tổ tổ tổ thấy thế liền thuyết giáo dạy rằng.

 

6     Nơi đây là trung tâm phương bắc, tần trời thứ 3, không cư thiên, ở chốn nhân gian các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít,  thường tôn sùng văn hóa cội nguồn, coi Văn Hóa Cội Nguồn như kim chỉ nam cho mọi hành động, dùng trí huệ chọn pháp lành chính nghĩa để tu học, không coi thường lời dạy của Ông Cha, không biến trể luôn siêng năng tu học, không tự mãn, không cho là đủ, học nữa học mãi, sanh tâm hoan hỷ vui vẻ phấn chí tu hành, làm lớn tấm lòng vàng lòng nhân từ thương người. Tấm lòng đạo đức  còn hơn cả  ngọc ngà châu báu, trồng nhiều thiện căn trong tâm hồn của mình, nhờ thế tâm hồn các con các cháu thường an định yên vui, trí huệ giác ngộ nên mới theo ông bà lên tới tận nơi đây.

 

7    Nhưng các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải nhớ đừng vui chơi say đắm quá, phải tiếp tục hành thiện  thời khỏi sa đọa trở lại chốn trần gian, nhất là sa đọa trúng vào thời kỳ mạt pháp, thời không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lời ta dạy, ở tần trời thứ 3 nầy không phải chỉ có hơn 20 triệu người các con, các cháu, các chắt, các chút ở mà còn có cả con cái, cháu chắt, chút chít Xích Đế hơn 15 triệu người, Hoàng Đế hơn 120 triệu người, Bạch Đế hơn 20 triệu người, đồng bào con cháu Tiên Rồng  năm màu da anh em. Sống theo Thiên quyền chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG  bình đẳng.

 

Nói xong nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ đông, tây, nam, bắc, trung ương tần trời thứ 3, hiện rõ đồng bào anh đã đến đây để ở. Ông Bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên tần trời thứ tư, cao xa đến 32 vạn do tuần, rồi đến tần trời thứ 5 cao xa đến 64 vạn do tuần, rồi đến tần trời thứ 6 cao xa đến 128 vạn do tuần, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại các tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, 120 triệu người, từ tần trời thứ 6 trở xuống là 6 tần trời cõi DỤC, DỤC GIỚI, HẠ THIÊN VŨ TRỤ, từ tần trời thứ 6 trở lên tần trời thứ bảy tức là tần trời thứ 1 bước vào đại phận trung thiên giới, hay còn gọi là bước vào địa phận sắc giới, từ tần trời thứ 6 lên tới tần trời thứ 7, rất xa 256 vạn đo tuần. Ông Bà tổ tổ tổ đang bay với tốc độ kinh khủng nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo không lấy gì làm khó khăn, nếu là con cái, cháu chắt, chút chít, ở lai tần trời thứ 2 thời không cách gì bay theo kịp, con cái, cháu chắt, ở tần trời thứ 3 cố gắng lắm bay theo mới kịp, vậy mới biết con cái, cháu chắt, chút chít, đi theo Ông Bà tổ tổ tổ, trình độ giác ngộ tu luyện khác nhau, nên thần thông pháp thuật cũng cao thấp khác nhau, nên kẻ ở tần trời cao người ở tần trời thấp, với tốc bay nhanh khủng khiếp bay không bao lâu thời tới tần trời thứ 1 trung thiên giới từ nơi đất báu hào quang muôn màu muôn sắc trùng trùng điệp điệp, các tần trời dưới không thể nào sánh kịp, đặt chân chân đến trung thiên sắc giới thời thấy cái gì cũng mới lạ màu sắc rực rỡ, đất đai châu báu cũng khác hơn các tần trời dưới, cây báu mọc khắp nơi khắp chốn hoa quả sum sê thân cây kim cương, cành vàng, lá ngọc, quả trân châu, đủ màu đủ sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, mùi hương thơm từ hoa quả làm cho con người không những hết đói khác mà còn khỏe khắn khác thường sức lực, thần lực, công lực tăng lên, như hàng vạn vạn năm tu luyện thần thông phép tắc tăng lên một cách kỳ lạ, ai cũng tự nghĩ tần trời nầy là tần trời gì mà nhiệm mầu như thế, ở trên không trung nhìn xuống thấy ao sen cùng khắp, sen vàng, sen bạc, sen kim cương, sen ngọc sen ngà, sen trân châu, hào quang đủ màu đủ sắc đẹp lạ hương sen dìu dịu làm cho con người trí nhớ tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần, nước ao sen trong ngần rốc rách tuôn chảy phát ra âm thanh vi diệu làm cho tâm hồn định tỉnh an lạc yên vui, gió trời không những mát mẻ gây cảm giác thoát tục lạ thường mà còn làm cho cây báu rung động cành lá va chạm vào nhau  phát ra âm thanh kỳ diệu, làm cho  tâm hồn sâu thẳm những ý mật trong Văn Hóa Cội Nguồn làm cho thông suốt. Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, số đông  muốn ở lại tần trới thứ bảy liền  bay về phương bắc vượt qua hàng vạn cõi trời, cuối cùng Ông Bà tổ tổ tổ cũng dừng lại một nơi cảnh sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, phần đông con cái, cháu, chắt, chút, chít không muốn đi tiếp ở lại sanh sống, thấy thế Ông Bà Tổ Tổ Tổ truyền dạy rằng.

 

8    Nơi đây là trung tâm phương bắc của tần trời thứ 7, tính từ dưới lên trên, tần trời thứ 1 của trung thiên sắc giới, tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên có hang vạn vạn cõi trời, chỉ ở phương bắc tần trời đây cũng có trên hàng nghìn nghìn cõi trời, mỗi cõi trời đều rộng lớn vô biên, tần trời thứ 1, tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, không khác gì nhau mấy, những người ở trên 3 tần trời nầy đều trở thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ cả, vì sao như thế, vì ngay nơi chốn trần gian các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã lên ngôi ĐẾ, ngôi CHÚA, là những ông tổ trên 72  tần thế hệ, lại có công dìu dắt, con cái, cháu, chắt, chút, chít tu theo Văn Hóa Cội Nguồn  nên mới được lên đến tần trời nầy. Các vì Thiên Đế, Thiên chúa, Thượng Đế ở 3 tần trời nầy quyền lực vô biên, quyền năng trùm khắp vũ trụ, cai quảng hết thảy vạn vật, trên ba tần trời nầy thời không còn phân biệt giai cắp, tất cả đều bình đẳng, không ai có quyền cai trị ai, không có con người ngự trị con người. Chỉ có TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ngự trị con người mà thôi, hơn 50 triệu người nghe ông bà tổ tổ tổ nói trên ba tần trời nầy, thời con người không còn quyền lực thấp cao, thời số đông không muốn theo Ông Bà tổ tổ tổ nữa, liền ở lại ba tần trời nầy làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ oai phong lẩm liệt, ông bà tổ tổ tổ thấy như thế liền dạy bảo rằng.

 

9    Ở chốn trần gian các VƯƠNG các VUA các CHÚA, các ĐẾ, giáo dục cho con cái, cháu, chắt chút, chít thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA thời chính các Vương, Vua ,Chúa, Đế, đã thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA rồi, cho nên các Vương. Vua, Chúa Đế mới đến được nơi đây làm chúa tể thế giới vũ trụ vạn vật, lấy Văn Hóa Cội Nguồn làm trụ cột, lấy chân tâm chân tánh làm chỗ an trụ  giãi thoát, lấy sự cứu khổ thế giới sanh linh, làm sự an lạc, những THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ ở ba cõi trời nầy không chỉ các con các cháu, mới là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ mà có cả năm màu da ĐỒNG BÀO ANH EM, sống trên 3 tần trời nầy đều là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ cả, nói xong Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang làm hiện rõ những THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ,THƯỢNG ĐẾ con cái, cháu chắt, chút chít, của XÍCH ĐẾ hơn 30 triệu người, HOÀNG ĐẾ  hơn 100 triệu người, BẠCH ĐẾ hơn 70 triệu người, như vậy THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ, năm màu da anh em sau nầy lên đến hằng hà sa số, Ông Bà tổ tổ tổ nói xong thâu hào quang lại bay lên tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại ba tần trời trung thiên giới nầy hơn 50 triệu người.

 

Ông Bà tổ tổ tổ Hắc Long Đế, Hắc Tiên Đế lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, tần trời thứ 5, tần trời thứ 6, tần trời thứ 7, tần trời thứ 8, tần trời thứ 9, tần trời thứ 10, tiếp tục rơi rớt con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại các tần trời, từ tần trời thư 4, đến tần trời thứ 10, hơn 93 triệu người, chỉ còn lại hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ vớt tốc độ bay nhanh gấp trăm lần ở tần trời thứ 2 thứ 3 ở hạ thiên dục giới, nhìn tốc độ bay kinh khiếp thời cũng biết hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ quả là những bật chí tôn vô thượng, không còn rơi vào đường danh lợi, thần thông quảng đại vô biên không thể nghĩ bàn. Ông Bà tổ tổ tổ Hắc Long Đế, Hắc Tiên Đế đang bay với tốc độ kinh khủng nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo không lấy gì làm khó khăn, người nào người nấy thân tướng uy nghi, hào quang rực rỡ trí huệ thanh tịnh hội ngộ chân tâm chân tánh, chánh đẳng chánh giác, phiền não không còn  có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.

 

10   Nói về hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ không bao lâu thời tới tần trời thứ 11, tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên, cảnh giới vô cùng khác lạ, mây đất báu tần trời nầy toàn bằng pha lê trong suốt vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, xà chừ, hổ phách khắp cùng mặt đất, hào quang sáng chóa muôn màu vạn sắc, không có một tần trời nào sánh kịp, đa dạng chủng loại cây báu mọc cùng khắp như đa dạng sang hô ở dưới lòng đại dương. Sự hình thành lên sự sống của đa dạng thực vật là do tinh chất vàng, tinh chất bạc, tinh chất ngọc, tinh chất kim cương, tinh chất xà cừ, tinh chất hổ phách, quý hiếm vô cùng, chỉ cần ăn một quả cây báu cũng đã tăng lên hàng vạn vạn năm, xa gần ao hồ sen nở thơm ngát, chỉ cần hít vào không cần ăn uống hàng tháng, huống chi là uống nước cam lộ ao sen, thời không cần ăn uống cả năm, quả là một tần trời không dễ mấy ai tới được, nếu không lập được nhiều công đức trong Văn Hóa Cội Nguồn, chân tâm, chân tánh  thanh tịnh, An Trụ Tự Nhiên trước sao sau vậy không khỡi tâm phân biệt chấp trước trong sáng vô vi, lòng nhân, lòng hiếu, lòng trung, lòng từ bi bác ái, lòng yêu thương rộng lớn bao trùm mọi loài mọi vật, nếu không giàu những tấm lòng vàng, giàu lòng bố thí, giàu lòng vì người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng trung hiếu, thuận hiếu, giàu lòng giúp ích nhân loại, giàu lòng từ bi bác ai, sống ở đời luôn tạo phúc cho người, hửu ích cho đời, nhân loại hạnh phúc chính là mình hạnh phúc. Thời không cách gì lên được tần trời thứ 11 tần trời phước sanh, phước quả, tần trời sống theo thiên ý Tổ Tiên Cha Trời, Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tất cả đều muốn ở lại nơi tần trời tứ 11 nầy không muốn lên cao nữa. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương bắc vượt qua vô số vô biên cõi trời, đất báu và cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại một nơi cảnh quang vô cùng xinh đẹp. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ liền phất tay tức thời hàng vạn cõi nước trời ở phương bắc hiện ra, xa gần đều thấy rõ, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời kỳ quan, bảo tháp hiện ra mọc lên khắp các cõi  đất báu , bảo tháp kỳ quan đồ sộ to lớn cao vút, 108 tần, 72 tần, 36 tần 18 tần, hào quang muôn màu, muôn sắc trùng trùng điệp điệp vô cùng đẹp mắt, kiến trúc hiện đại , kỳ quan cổ kính, chất liệu xây cất, toàn bằng bảy báu, vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, bố trí châu báu đẹp mắt, chất liệu pha trộn, mài giũa kỳ công, hơn bảy triệu con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh dị chưa từng thấy trong đời, thần thông gì kinh khiếp thế chỉ trong vòng nháy mắt kỳ quan bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, nhà cửa, phố xá  đền đài cung điện trang nghiêm  mọc lên khắp cõi nước trời. Công Phu tỉ mỉ, điêu khắc chạm trổ vô cùng tinh xảo, tinh vi khéo léo.

 

Ai kiến tạo xây dựng xây mà nhanh đến thế, hàng vạn cõi trời cùng lúc mọc lên lầu đài cung điện, nguy nga tráng lệ đẹp chưa từng thấy bao giờ, chất liệu kiến trúc xây dựng kết hợp dung hòa cũng toàn bằng bảy chất báu, hào quang rực rỡ. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời đường sá ngan dọc hiện ra nối liền từ bảo tháp nầy sang qua bảo tháp khác, từ bảo tháp nọ tới bảo tháp kia, từ lầu đài cung điện nầy nối liền lầu đài cung điện khác, từ lầu đài cung điện nọ nối liền cung điện kia, đường sá rộng lớn tráng lát cũng toàn bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ, con cái, cháu chắt, chút chít, hết kinh ngạc nầy đến kinh ngạc khác, hết kinh ngạc nọ đến kinh ngạc kia, không thể nào tưởng tượng nổi  những điều kỳ dị đang xảy ra. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, điều kỳ lạ lại xuất hiện  như có một bàn tay vô hình nào đó xây dựng thần tốc  chỉ nháy mắt ao sen báu hiện ra, khắp nơi đáy lác vàng ròng, thành ao chín bật, bảy bật, lác vàng, lác bạc, lác kim cương, lác pha lê, lác xà cừ, lác hổ phách, vô cùng đẹp mắt nhìn mãi không thấy chán, Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa, tức thời nước ao cam lộ hiện ra, sen báu mọc lên hào quang rực rỡ, cộng sen bằng bạc, lá sen bằng vàng, hoa sen bằng kim cương, hào quang chóa loại đẹp lạ đẹp cùng, nước ao chảy xuyên qua  sen rốc rách vang lên nhạc trời êm tai lạ lùng, người nghe phiền não tiêu tan, tâm hồn định tỉnh yên vui an lạc, Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời lọng, tàng, châu báu mọc lên hai bên đường, cũng như mọc lên cùng khắp thành ao đủ màu đủ sắc thi nhau tỏa sáng, Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời gió trời từ giữa hồ sen thổi nhè nhẹ vào cây báu, cũng như lầu đài cung điện, kỳ quan, bảo tháp, tạo ra vô số âm thanh vi diệu, không những rất vui tai mà còn làm cho tâm hồn con người nhẹ nhổm an vui, phơi phới, Bắc Bắc Ma, Mi Mi Sa, Thủy Hàn Hàn, Phi Phi Phi, không cầm được lòng ngưỡng mộ sung sướng la lên, thiên đàng cực lạc đã hiện ra rồi kìa, đẹp quá không thể nào diễn tả cho hết, hàng vạn cõi trời đều như thế cả, những cõi trời kia để cho ai ở, bàn tay nào tạo lên mà nhanh đến thế, anh chị em chúng Ta hãy hỏi Ông Bà tổ tổ tổ xem, tức thời Phi Phi Ma, Hải Hải Đăng, Phi Đen Đen, Mi Mi Sa, Bắc Bắc Ma, U Địa Địa, Thủy Hàn Hàn, Thủy Tiên Tiên, Phi Phi Phi, cùng hơn 7 triệu con cái, cháu, chắt, chút, chít chấp tay quỳ lạy thưa thỉnh. Cuối lạy Ông Bà tổ tổ tổ chỉ dạy cho con cháu hiểu rõ vô lượng cõi trời thiên đàng cực lạc kia ai xây. Và ai là chủ nhân các cõi trời ấy. Chúng con xin muốn biết chúng con xin lắng nghe. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ nghe xong liền mĩm cười toàn thân nhị thập Ông Bà Tổ Tổ Tổ phát tỏa hào quang tức thời nghe đất trời rung chuyển bổng thấy Ông Bà tổ tổ tổ thân tướng vụt to lớn vô cùng cao lên hàng trăm dặm, ngồi lên tòa sen bá bảo, 8 muôn 4 nghìn cánh, bằng bảy chất báu to như quả núi kim sơn, người ngồi trên tòa kim cang chín bệ, cao tới chín tần mây, người ngồi trên tòa thái cực, gần bằng nửa quả địa cầu, người ngồi trên bệ rồng như quả núi kim sơn, người ngồi trên bệ phụng như quả núi kim sơn, con cái cháu chắt, chút chít, thấy Ông Bà tổ tổ tổ hiển hiện thần thông như thế thời kinh hãi hơn bảy triệu người con cháu, đồng loạt bay lên hư không thỉnh kệ rằng.

Chúng con là con cháu

Trí tuệ còn non kém

Chẳng hiểu đạo cao sâu

Chẳng hiểu tại làm sao

Tháp trời lại hiển hiện

Lầu đài nào cung điện

Tráng lệ kia ai xây

Đường sá khắp đó đây

Bàn tay ai tạo dựng

Chúng con còn khờ dại

Nào hiểu được huyền cơ

Ao sen khắp đó đây

Bàn tay ai tạo thế

Nhạc trời nghe vui quá

Nghe rồi lòng thanh thoát

Phiền não liền biến mất

Ôi nhiệm mầu làm sao

Cam lộ nước sen ao

Tỏa mùi hương dìu dịu

Tâm hồn liền thanh tịnh

Đói khác biến mất tiêu

Thiên đàng kia ai xây

Chủ nhân đó là ai

Xin Ông Bà chỉ rõ

Chúng con lắng lắng nghe.

 

Lời thỉnh cầu kệ kinh vừa dứt, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang rợp trời rợp đất.

 

11    Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, hỡi các con cái, cháu chắt, chút chít, tần trời nầy là tần trời thứ 11 trung tâm trung thiên giới, không phải cao, không phải thấp, thế mà thu nhiếp tất cả vạn vật tam thiên đại thiên thế giới, tần trời phước sanh phước quả, tần trời thiên vân luôn nghe lời Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo, tần trời phát đại nguyện rộng sâu tận độ muôn loài vạn vật nhân loại con người con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn hội ngộ chân tâm chân tánh, hội nhập cội nguồn, vào ngôi chánh đẳng chánh giác, hội nhập vào pháp thân bình đẳng.

 

12   Tần trời thứ 11 là tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ,  tần trời hóa sanh, không còn ở cảnh giới thai sanh nữa, tất cả đều theo tâm ý của mình biến hóa hiện ra.

 

13    Vì không còn ở cảnh giới thai sanh, nên không có phụ thân, phụ mẫu,  phụ thân phụ mẫu còn không có, làm gì có phụ ông phụ bà, nhân loại sống từ đây lên các tần trời trên, chỉ có một người cha duy nhất đó là CHA TRỜI, do TỔ TIÊN, hiện thân ra, vì tần trời nầy trở lên không còn nữ giới, muốn nam là nam, muốn nữ là nữ, tùy theo tâm ý biến hiện ra, cũng không còn VUA, CHÚA, ĐẾ, VƯƠNG, gì nữa, tất cả nhân loại đều bình đẳng, tất cả đều sống theo thiên ý CHA TRỜI, thiên luật vũ trụ, vì sao chúng ta lại tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, vì tổ tiên cha trời là đại linh hồn vũ trụ, còn linh hồn chúng ta là tiểu linh hồn vũ trụ, ví như nước là đại linh hồn, còn bọt nước là tiểu linh hồn, bọt nước do nước tạo ra, nước chỉ là một còn bọt nước thời vô lượng vô biên, bọt nước tôn thờ nước là điều hiển nhiên, vì nước là nguồn cội của bọt nước. TỔ TIÊN, CHA TRỜI, là đấng khai hóa tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tất cả, tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thất sơn châu báu, xa gần bao bọc núi tu di, bốn cõi nhân gian, thiên địa trời đất.

 

14    Thử nghĩ mà xem thần thông pháp thuật khai tạo lập lên vũ trụ như thế, phải nói là vô hạng không thể nghĩ bàn.

 

15     Những cảnh giới thiên đàng vừa mới hiện ra là do tâm nguyện của nhị thập tổ tổ tổ nương theo thần lực của đức CHA TRỜI biến hiện tạo ra, đó là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết nghe lời Trời dạy.

 

16  Tần trời phước sanh phước quả, tần trời hóa sanh, không còn ở cảnh giới thai sanh nữa, giai tuồng PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, phụ diển giai tuồng sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống coi như đã chấm dứt, những linh hồn sanh lên tần trời phước sanh, phước quả, đều bình đẳng ngan nhau. Quyền bình đẳng, quyền công bằng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội hộp, quyền tự do lập hội, quyền tự nguyện, quyền làm chủ vận mệnh, quyền làm chủ vũ trụ, nói chung là 36 quyền chính, 72 quyền phụ, tổng cọng là 108 quyền 8 muôn 4 nghìn điều luật, THIÊN QUYỀN của mỗi linh hồn con người. Nay nhị thập tổ tổ tổ, tiên bố giai tuồng cha mẹ phụ thân, phụ mẫu, phụ ông phụ bà không còn nữa, tất cả đều như nhau, đều bình đẳng, tất cả là phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, chỉ còn tồn tại TÔN THỜ trong mỗi linh hồn con người, là TỔ TIÊN, HIỆN THÂN RA ĐỨC CHA TRỜI mà thôi.

 

Tùy theo công đức tu luyện, cũng như sự giác ngộ  của mỗi vì PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, mà có danh tánh, nói xong ông bà tổ tổ tổ lần lượt tuyên thuyết danh tánh của mình, VÔ TƯỞNG CỨU CÁNH TỔ TỔ TỔ,  VÔ SANH VÔ DIỆT THÁNH THÁNH TỔ, VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT PHẬT TỔ, HƯ KHÔNG VÔ VI PHẬT PHẬT TỔ, VÔ NIỆM KHÔNG KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ TRÍ TỊNH KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ THỈ VÔ CHUNG PHẬT PHẬT TỔ, DIỆT TẬN ĐỊNH THÁNH THÁNH TỔ,  VÔ VÔ THỨC ĐẠI ĐỊNH TỔ TỔ TỔ, SẮC KHÔNG VÔ VI PHẬT PHẬT TỔ, VÔ CHỨNG VÔ ĐẮC PHẬT PHẬT TỔ, VIÊN GIÁC KHÔNG KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ, LẮNG YÊN THANH TỊNH TỔ TỔ TỔ, NHẤT NIỆM KHÔNG KHÔNG TỔ TỔ TỔ,  TỰ TÁNH THANH TỊNH THÁNH THÁNH TỔ, VÔ NGẠI ĐẠI TRÍ TIÊN TIÊN TỔ, KHÔNG VÔ BIÊN LÃO TỔ TỔ TỔ, VÔ LƯỢNG THỌ QUANG PHẬT PHẬT TỔ, TỈNH LẶNG BẤT ĐỘNG TỔ TỔ TỔ, GIÁC LINH ĐẠI GIÁC THÁNH THÁNH TỔ. Nhị Thập Ông Bà tổ tổ tổ tuyên thuyết danh tánh vừa xong, thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay khen thay Nhị Thập PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ,  các tổ tổ tổ nói quả không sai,  linh hồn các tổ tổ tổ từ đại linh hồn hư không vũ trụ khỡi sanh ra, từ chân tánh hư không vũ  trụ khỡi sanh ra thức tánh phân biệt lục trần, thành tiểu linh hồn, trãi qua vô lượng sanh tử luân hồi, hình thành lần lục căn, lục thức, nay linh hồn các tổ tổ tổ MINH TÂM KIẾN TÁNH, phản tỉnh trực giác chứng ngộ chân tâm chân tánh, làm chủ chân tâm chân tánh, hội nhập cội nguồn, tiểu linh hồn hội nhập đại linh hồn hư không vũ trụ. Nên giai tuồng phụ thân, phụ mẫu, cũng như ông bà, cũng chấm dứt, chân tâm chân tánh bình đẳng. Tiếng khen cũng như lời dạy bảo CHA TRỜI vừa dứt tức thời ba đạo hào quang chiếu xuống  vô số cõi nước trời liền chấn động, hơn 7 triệu người đều biến thành Thân tướng to lớn, ngồi trên tòa sen báu, tòa kim cang, tòa thái cực, như nhị thập ông bà tổ tổ tổ thành chánh đẳng chánh giác vào pháp thân Đại Đồng  Bình Đẳng  tối cao vũ trụ tất cả hơn bảy triệu con cái, cháu, chắt, chút, chít lên ngôi PHẬT TỔ, THÁNH TỒ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ, làm chủ các cõi trời , phát đại nguyện độ tận muôn loài vạn vật, con người, hội nhập cội nguồn thành chánh đẳng chánh giác, các tổ tổ danh tánh khế hiệp với NHƯ LAI TẠNG TÁNH VŨ TRỤ, ẩn tàng năm kho tàng toàn năng toàn giác tổ tiên như lai vũ trụ, như sau:

1- pháp tạng vũ trụ, 2- luật tạng vũ trụ, 3- thiên tạng vũ trụ, 4- mật tạng vũ trụ, 5- hiến tạng vũ trụ.

Những người đã hội nhập như lai tạng tánh vũ trụ, thời trí huệ vô tận không thể nghĩ bàn, phước đức vô tận không thể nghĩ bàn, thần thông pháp thuật không thể nghĩ bàn. Các bật giác ngộ hiểu rõ linh hồn của mình bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, trường tồn mãi mãi, theo nghiệp ác thiện, luân hồi mãi mãi, bỏ lại không biết bao nhiêu là thân xác, từ thân xác các loài thảo mộc, cho đến thân xác côn trùng, bò sát, cầm, thú, nay đã được làm người mà không lo tu học tiến hóa linh hồn thành PHẬT, THÁNH TIÊN, thời không phải uổng lắm sao, mất thân người muôn kiếp khó trở lại, uổng thay uổng thay.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh tối cao chủ nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chủ nghĩa thiên quyền chư thiên. Bộ kinh tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Năm nhánh, bảy nhánh cùng chung một cội. Con đường Đại Đồng là con đường rộng lớn xuyên suốt Địa Phủ, Thiên Đàng, Trần Gian. Tinh hoa Văn Hóa vũ trụ đều ẩn tàng nằm hết trong Long Hoa Thiên Tạng Kinh vì thế mỗi lời mỗi chữ đều linh thiên không thể nghĩ bàn. Chỉ cần đọc tụng một vài chữ, một vài câu thời số mạng liền thay đổi. Từ họa chuyển sang phúc. Từ nghèo chuyển sang giàu. Từ đại loạn chuyển sang bình yên. Huống chi là truyền bá cho đời thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay tại trần thế chỉ là thời gian, khi mạng chung liền siêu sanh lên các cõi trời hưởng phước. Trên con đường khai mở trí huệ, thấu hiểu Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con đường rộng lớn. Con đường giải thoát khốn khổ. Con đường làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ. Con đường trở về thiên giới cực lạc sống mãi trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại. Con đường gieo nhân tốt hưởng quả lành, gieo quả đại thừa hưởng quả đại thừa. Con đường thuận theo Y Trời, để rồi nhận lấy phước báo vô tận vô biên.

 

Hết phần 4 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 7

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 7

 

Phần 5

 

THIÊN GIỚI

 

1     Nói về Thanh Đế, Tiên Mẫu, dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, rời bỏ cõi trần gian bay về thiên giới hơn 500 triệu người bay không bao lâu thời tới núi Tu Di không hạ xuống núi Tu Di mà dẫn con cái cháu chắt, chút chít, bay lên 1 vạn do tuần thời dừng lại chỉ những vùng đất đai rộng lớn xa gần cao thấp xung quanh núi Tu Di nói rằng về sau những vùng đất đai gần chân núi Tu Di nầy, hình thành lên nhiều cung điện Thiên Thần, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa còn dưới chân núi Tu Di sau nầy hình thành lên nhiều cung động, cung điện  Địa Thần, Phật, Thánh, Tiên, Thần. Chúa, Ông Bà tổ tổ tổ  lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay cao thêm lên 1 vạn do tuần nữa, chỉ vào những vùng đất rộng lớn nhiều vô số cao thấp xung quanh lưng chừng núi Tu Di rồi nói những vùng đất rộng lớn nầy, về sau Thiên Thần Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở rất đông, lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay cao thêm lên, 1vạn do tuần nữa chỉ vào những vùng đất cao thấp rộng lớn giáp vòng xung quanh núi Tu Di nói, những vùng đất rộng lớn nầy về sau hình thành vô số cung điện, kỳ quan, bảo tháp, đền đình chùa chuyền  nguy nga tráng lệ Thiên Thần, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thiên Thần Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở ba tần núi thấp cao trên rất đông, nhất là về thời mạc pháp lạc cội lạc nguồn nhân loại tu hành sanh lên rất đông, ông bà tổ tổ tổ lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên 1 vạn dặm nữa thời đến phân nữa núi Nu Di, tại phân nữa núi Tu Di có bốn cõi đất báu rộng lớn vô cùng xung quang giữa núi tu di Ông Bà tổ tổ tổ dẫn con cái  cháu chắt, chút chít, bay giáp vòng đông, tây, nam, bắc giữa núi, nhìn cảnh quang đẹp lạ vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, trân châu, kim cương, khắp nơi khắp chốn, đào tiên thơm ngát, táo tiên bạc ngàn, ngô vàng lúa ngọc quý hiếm khắp nơi, hoa đua sắc thắm, chim đua nhãy múa ca hát vui tai, ai nấy trằm trồ ngợi khen không ngớt, Ông Bà tổ tổ tổ quan sát thấy con cái, cháu chắt, chút chít không có ai muốn ở lại nơi đây,  liền thuyết giáo dạy rằng,  đây là tần trời thứ 1, có bốn cõi trời đông, tây, nam, bắc, về sau hình thành lên bốn vua trời:

a) trời trì quốc, b) trời tăng trưởng, c) trời quảng mục, d) trời đa văn.

Tần trời thứ 1, bốn cõi trời nầy là bốn cõi trời tứ thiên vương gần chốn nhân gian, dân ở bốn cõi trời nầy cũng như các tần trời trên  gọi là thiên chúng.

 

Ông Bà tổ tổ tổ nói xong liền dẫn con cái, cháu chắt, chút chít bay thêm lên 4 vạn 2 ngàn do tuần, thời tới đỉnh núi tu di  thuộc phía Đông của đỉnh núi Tu Di  ai nấy thấy đất báu hào quang rực rỡ, đất đai rộng lớn vô biên, đào tiên, táo tiên, nho tiên, nhân sâm, bạc ngàn hào quang lấp lánh, hoa hương thơm ngào ngạc, làm cho tâm hồn thoát tục, khỏe khoắn dồi dào sức lực khoan khoái lạ thường, cảnh giới muôn màu muôn sắc, xuân mãi không tàn, ngô vàng, lúa ngọc, bầu tiên, thi nhau tỏa hào quang rực rỡ, nào rồng, nào phụng, nào kỳ lân, nào khổng tước, nào hồng lạc, nào hạt, nào anh võ, nào cạng mạng, nào ca lăng tần già, … loài nào loài nấy hào quang rực rỡ chúng rất hiền lành thấy người liền bay đến múa hát vui tai, dưới đất hoa đua sắc thắm, trên bầu trời chim luyện chim múa, chim hát, chim ca, quả tiên triểu cành, ao hồ cùng khắp sen nở lớp lớp đẹp lạ làm sao, vàng, bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu làm đất, tiếng người trằm trồ ca ngợi không ngớt, Ly Hương Hương nói chị Đà La La, tần trời nầy cảnh quang đẹp quá, bồng lai tiên cảnh khắp nơi, cảnh sắc mùa xuân không tàn, đúng là một tần trời lý tưởng để ở, Đà La La hỏi em muốn ở lại tần trời nầy sao, Ly Hương Hương lắc đầu. Trong khi ấy có số rất đông con cái, cháu, chắt, chút, chít muốn ở lại.

Thơ rằng:

Nhìn thấy cõi tiên đẹp tuyệt vời

Đất vàng đất ngọc  sáng ôi ôi

Chim ca Phụng múa ôi cùng khắp

Uốn lượn rừng tiên vẽ chân trời

Suối ngọc hoa ngàn xuân khắp lối

Gió đùa cây báu nhạc reo vui

Hơn hẳn trần gian nghìn muôn ức

Quê trời đẹp lắm anh em ơi.

 

Nhị thập ông bà tổ tổ tổ nhìn thấy hơn 50 triệu người muốn ở lại tần trời thứ 2, không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa, tức thời Ông Bà Thanh Đế, Tiên Mẫu  tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nơi đây là trung tâm phương đông tần trời thứ 2, tần trời thứ 2 vô cùng rộng lớn chỉ nội phương đông tần trời thứ 2 nầy gồm có 32 cung địa, cung địa trung ương nữa là 33 cung, mỗi phương có 8 cung trời, 4 phương 32 cung trời, cõi trung ương rộng lớn bằng một phương 8 cung trời.

 

2     Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, rời bỏ chiếc nôi nhân loại chốn trần gian, bước vào ngôi nhà chung vũ trụ 28 tần trời, TỔ TIÊN KHAI TẠO LẬP LÊN CHO CON CHÁU TIÊN RỒNG Ở, tần trời nào hể thấy hợp ý thời con cái, cháu chắt, chút chít ở, không ai có quyền ngăn cản, hoặc đuổi đi, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự nguyện, quyền muốn theo hay không theo quyền tự chủ do con cái, cháu chắt, chút chít quyết định, vì những quyền nói trên chính là Thiên Quyền thiên luật vũ trụ Thiên Y của ĐỨC CHA TRỜI,  những quyền bất khả xâm phạm.

 

3     Con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại tần trời nầy, cũng không lấy gì làm lo lắng lắm, vì con cái, cháu chắt, chút chít, không những thần thông pháp thuật vô biên, đạo pháp Văn Hóa Cội Nguồn vững chải, nền kiến thức khoa học hiện đại tiên tiến, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tôm gốp vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, pha lê xà cừ, hổ phách, kiến tạo xây dựng lên kỳ quan bảo tháp, xây dựng lên lầu đài cung điện, xây dựng lên đường sá ngan dọc, dọc ngan, nối liền từ nơi nầy đến nơi khác, nơi nọ đến nơi kia, làm cho thông thương khắp nơi khắp chốn, ao sen cùng khắp, vườn đào, vườn táo, vườn nho quy hoạch có chỗ có nơi, ngô vàng, lúa ngọc có lề có lối, xã hội chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp trọn vẹn, nếu con cái, cháu chắt, chút chít, ở thấy chán tần trời nầy thời tu luyện bay lên các tần trời trên, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không lạc Cội lạc Nguồn văn hóa chính nghĩa. Luôn gìn giữ, thời lục trần không xây chuyển làm hại, đọa lạc trở lại chốn trần gian. Lục căn thanh tịnh, lục thức tự tại an vui, qua lại hội hộp bàn đào với năm màu da anh em con cháu Tiên Rồng, ở khắp tần trời thứ 2 nầy nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ năm màu da anh em đang đi vào cuộc sống khắp tần trời thứ 2.

 

4     Ông Bà tổ tổ tổ thuyết giáo dặn dò con cái cháu chắt, chút chít, xong thâu hào quang trở lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 3, cao xa 16 vạn do tuần gần gấp đôi chiều cao của núi tu di, với tốc độ nhanh chóng bay không bao lâu thời tới tần trời thứ 3. Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo Ông Bà tổ tổ tổ lên đến tần trời thứ 3.

Phân giải mười tám giới.

SÁU CĂN, SÁU TRẦN, SÁU THỨC.

 

SÁU CĂN.

Sáu căn nói theo phật pháp,  còn nói sáu giác quan là nói theo ở đời,

1) NHÃN CĂN,   QUAN GIÁC,  hai con mắt

2) NHĨ  CĂN,       THÍNH GIÁC, hai lỗ tai

3) TỸ  CĂN,         KHỨU GIÁC,  hai lỗ mũi

4)  THIỆT CĂN,   VỊ GIÁC,          cái lưỡi

5)  THÂN CĂN,    XÚC GIÁC,     thân người

6)  Ý  CĂN,           Ý THỨC,         cái biết phân biệt, nhận thức, suy nghĩ thần thức linh hồn con ngưới.

 

SÁU TRẦN.

1)  SẮC TRẦN, MÀU SẮC VẬT CHẤT, ĐƯỜNG NÉT ĐA DẠNG HÌNH DÁNG, những gì mắt có thể thấy được.

2)  THANH TRẦN LÀ ÂM THANH những tiếng mà tai nghe được.

3)  HƯƠNG TRẦN LÀ MÙI BỐC LÊN TỎA RA, mũi ngửi được.

4)  VỊ TRẦN LÀ CHẤT VỊ, lưỡi nếm được.

5)  XÚC TRẦN LÀ NHỮNG VẬT CHẤT, thân tiếp xúc, cảm xúc được.

6)   PHÁP TRẦN LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH, MÀU SẮC, MÙI, VỊ, THAY ĐỔI BIẾN ĐỔI, CÒN MẤT, HỌP TAN, vân vân . . .

 

SÁU THỨC.

1) NHÃN THỨC LÀ THẦN THỨC của hai con mắt, chuyên tiếp xúc đa dạng  hình ảnh màu sắc, thu nhận cho ý căn ý thức.

2)   NHĨ THỨC LÀ THẦN THỨC của hai lỗ tai, chuyên tiếp xúc, thu nạp, đa dạng âm thanh, về cho ý căn ý thức.

3)  TỸ THỨC LÀ THẦN THỨC, của hai lổ mũi, chuyên tiếp xúc đa dạng mùi về cho ý căn ý thức.

4)  THIỆT THỨC LÀ THẦN THỨC CỦA LƯỠI, chuyên tiếp xúc đa dạng vị về cho ý căn ý thức.

5) THÂN THỨC LÀ THẦN THỨC CỦA XÁC THÂN, chuyên tiếp xúc đa dạng xúc giác về cho ý căn ý thức.

6)  Ý CĂN, Ý THỨC LÀ Ý THỨC NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT, ưa thích hay chán ghét, nhận biết phân biệt là THỤ ưa thích hay chán ghét là TƯỞNG, do ưa thích hay chán ghét sanh khỡi hành, khỡi hành theo hiểu biết của ý thức nhận thức, hành thức. THỤ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, là hành trình gieo nhân, kết quả, của ý thức, nhận thức, kết quả nghiệp thiện ác, từ chổ nầy. Vì thề năm căn tiếp xúc văn hóa cội nguồn, làm cho ý căn ý thức giác ngộ thanh tịnh, luôn luôn gieo khỡi nghiệp thiện kết quả lành, nên không có gì lo sợ sa đọa cả.

 

Nói về con cái, cháu, chắt, chút, chít bay theo Ông Bà tổ tổ tổ  lên đến  phía đông tần trời thứ ba Không Cư Thiên thời vô cùng kinh ngạc thấy hàng vạn cõi mây báu xa gần vô tận vô biên, mỗi cõi mây báu rộng lớn hàng nghìn nghìn dặm, đất báu hào quang rực rỡ, cây báu đa dạng thực vật mọc khắp nơi, hoa quả thắm tươi muôn màu muôn sắc như mùa xuân mãi mãi không có sự phai tàn, vì hoa quả cây báu tần trời thứ 3 nầy hơn vạn năm mới ra hoa, hơn vạn năm mới có trái, hơn vạn năm nữa trái mới già, hơn vạn năm nữa trái mới chín, trái chín hàng trăm năm thời rụng xuống đất báu tan biến mất, chỉ cần ăn một quả cây đào tiên, táo tiên, nhân sâm, ngô vàng, lúa ngọc, thời tuổi thọ, cũng như công lực tăng lên hàng nghìn nghìn năm rồi, nhìn hoa báu, trái báu, cây báu, muôn màu muôn sắc hào quang rực rỡ thời cũng đã làm say sưa lòng người rồi, huốn chi là gió trời mát dịu khỏe khoắn, hương thơm hoa quả ngào ngạc làm cho đói khác tự biến mất, yên vui an lạc lạ thường, ao hồ cùng khắp sen nở lớp lớp hào quang rực trời, con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ không ngớt.

Thơ rằng:

Bước chân về đến quê trời

Nước non, non nước đất trời mùa xuân

Đất vàng đất ngọc kim cương

Lưu ly trong suốt sáng trưng nhiệm mầu

Rừng tiên uốn lượn ao hồ

Trên trời chim hót, dưới rừng thú bay

Hương thơm nhè nhẹ say say

Tâm hồn thoát tục hết ưu hết phiền

Quê trời quê của người hiền

Cõi quê vĩnh viễn hết còn tử sanh

Đâu như ở chốn trần gian

Vô thường chuyển đổi tử sanh luân hồi

Quê trời đẹp lắm quê trời

Sống đời hạnh phúc cuộc đời Thần Tiên.

 

Ông Bà tổ tổ tổ quan sát thấy hơn 50 triệu người con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại tần trời nầy, liền thuyết giáo dạy rằng.

 

5    Nơi đây là trung tâm của phương đông tần trời thứ 3 không cư thiên, mỗi một phương có hàng nghìn nghìn cõi mây đất báu, mỗi cõi mây đất báu tức là một cõi trời, tha hồ mà ở mà kiến tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, những con cái, cháu chắt, chút chít, lên được nơi đây là nhờ ở chấn trần gian, thường có tấm lòng rộng rãi, không ganh ghét lẩn nhau, mà ngược lại thường giúp đở nhau, không những vật thực, mà còn giúp đở nhau về học tập, thường giảng giải cho nhau về Văn Hóa Cội Nguồn, tấm lòng vàng các con các cháu ngày càng kiên cố, trở thành giàu tấm lòng vàng, giàu lòng giúp đở, không tiếc của cải, không tiếc thân mạng, ra sức cứu vớt những anh em đồng bào khốn nguy, giàu chỉ dạy, luôn luôn đêm điều hay lẽ phải, lời Dạy ông bà tổ tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, tryền dạy cho người, cho nhau, giàu lòng kĩ cương, sự sùng kính TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cũng như không quên lời dạy ông bà, cha mẹ, nên con cái, cháu chắt, chút chít, ít vi phạm thiên luật,Thiên Ý Cha Trời, nên con cái, cháu chắt, chút chít, mới lên được tần trời  đây.

 

Sống theo HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, văn hóa CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, thời coi như đã khế hiệp thiên ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ. Những quyền cơ bản XÃ HỘI, những quyền cơ bản CON NGƯỜI, những quyền cơ bản BẢN SẮC DÂN TỘC. NÓI TỐM LẠI, tu tâm, kiểm soát hành vi bản thân, kiềm soát lời nói, kiềm soát ý nghĩ của mình. Sống ở đời luôn tạo phúc cho người , hửu ích cho đời, NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ MÌNH HẠNH PHÚC. Không những lên được tần trời thứ 3, mà lên 28 tần trời như không, con đường tiến thân lập đại nghiệp của nhân loại con người là như thế, không phải tranh danh, đoạt lợi, mưu mô xão quyệt mà thành đại nghiệp trường tồn vĩnh viển lâu dài được đâu, mà chỉ là dã tràng, khói mây, trò hề. Ông Bà  Thanh Đế, Tiên Mẫu  tổ tổ tổ  nói trong tất cả cơ nghiệp, sự nghiệp, dù ở cõi trời, hay ở chốn trần gian, cái bí quyết duy nhất để thành công, là sự nổ lực không ngừng, đạt đến mục đích cuối cùng, là làm chủ vận mệnh, làm chủ khoa học, làm chủ linh hồn, làm chủ vũ trụ, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ sanh tử, nếu chưa được như thế là phải tiến hóa tu luyện nổ lực không ngừng, khi nào hội nhập Cội Nguồn trở thành chánh đẳng chánh giác, với tài khoa học đỉnh cao các con, các cháu, không bao lâu các con các cháu sẽ kiến tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc như ý.

 

6    TỔ TIÊN đã tạo lập lên vũ trụ 28 tần trời là để cho nhân loại con người , con cháu Tiên Rồng những người biết nghe lời Trời dạy đến ở,  còn những người nghịch lại Thiên Ý Cha Trời thời sa đọa xuống 18 tần địa phủ để ở.

 

7     Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, lên đến được tần trời nầy, thời cũng đã chứng minh tâm ý các con, các cháu, không nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, nên Cha Trời mới đưa các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, lên đến nơi đây.

 

8    Không phải chỉ có  các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ở lại tần trời thứ 3 nầy, hơn 50 triệu người mà còn có cả năm màu da con cháu Tiên Rồng anh em, ở khắp ngũ phương. Đông - Tây - Nam - Bắc - Trung Ương. Ông Bà tổ tổ tổ nói xong liền phóng hào quang hiện rõ con cái, cháu chắt, chút chít, Xích Đế, hơn 15 triệu người, Hoàng Đế, hơn 30 triệu người, Bạch Đế, hơn 20 triệu người, chung sống hòa thuận đoàn kết không phân biệt màu da chủng tộc sống theo Thiên Ý Cha Trời THIÊN LUẬT VŨ TRỤ Chủ Nghĩa Thiên Quyền Đại Đồng tối cao vũ trụ. Lối sống công bằng, bình đẳng, độc lập, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, tất cả đều có cả quyền lẫn lợi, Ông Bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, rồi đến tần trời thứ 5, thứ 6, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại tần trời 4, 5, 6 lên đến con số hơn 140 triệu người, từ tần trời thứ 6 lên cao đến 256 vạn do tuần xa xôi như thế mới tới tần trời thứ 7, tức là tần trời thứ 1 trung thiên giới, với khoảng đường quá xa xôi như vậy nên ông bà tổ tổ tổ bay với vận tốc kinh khủng, những con cái , cháu chắt, chút chít, không rơi rớt ở lại 6 tần trời DỤC GIỚI,  bay theo ông bà tổ tổ tổ, là những bật ĐẠI THÁNH, ĐẠI PHẬT, ĐẠI TIÊN, ĐẠI THẦN, ĐẠI CHÚA đại hùng, đại bi, đại trí, đại dũng, đại đức, thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, mới bay theo kịp Ông Bà tổ tổ tổ như thế, bay không bao lâu thời tới Phương Đông  tần trời thứ 1 trung thiên giới, nhìn thấy hào quang rực rỡ từ đất báu phát tỏa lên thời cũng đủ biết tần trời nầy khác lạ trù phú đến mức độ nào, bay trên không trung nhìn xuống , thấy tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên, cõi trời mây đất báu đếm không xể, cây báu mọc lên khắp nơi khắp chốn, cành vàng lá ngọc, thân kim cương, hoa bảy báu, quả trân châu, muôn màu muôn sắc hào quang rực rỡ, cảnh quan đẹp mắt chưa từng thấy bao giờ, cõi trời các tần dưới cảnh quang đẹp một, còn cảnh quan nơi đây đẹp tới mười, ao sen khắp cùng hương thơm ngào ngạc đưa con người vào cảnh giới an lạc yên vui, đói khác mất tiêu, chỉ thấy sức lực tăng lên bằng hàng vạn năm tu luyện, ông bà tở tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ khen ngợi không ngớt liền quan sát thấy con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại tần trời nầy rất nhiều  liền thuyết giáo dạy rằng.

 

9     Nơi chúng ta đang ở  là trung tâm phương đông tần trời thứ 7, cũng là tần trời thứ 1 trung thiên giới, hai tần trời trên cũng thế, nói chung là 3 tần chúa tể cai quản thế giới vạn vật quyền năng vô tận quyền lực vô biên, những người ở ba tần trời nầy là những THIÊN ĐẾ, THIÊN CHÚA, THƯỢNG ĐẾ khi ở chốn trần gian nhờ tu theo Văn Hóa Cội Nguồn, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn lên ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao nên đã vượt qua 6 tần trời cõi dục lên đến tần trời thứ 7, thứ 8, thứ 9, tức là tần trời thứ 1, thứ 2, thứ 3, trung thiên giới, đều trở thành THIÊN ĐẾ, THIÊN CHÚA, THƯỢNG ĐẾ hết thảy, quyền năng vô biên cai quản hết thảy muôn sanh linh vạn vật, vũ trụ  ba tần trời chúa tể, quyền năng cao nhất không còn quyền năng nào hơn nữa.

 

10  Trên ba tần trời nầy thời không còn THIÊN ĐẾ, THIÊN CHÚA,THƯỢNG ĐẾ gì nữa, ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, không còn, tất cả đều bình đẳng, không có người cai trị, không có người bị trị, chỉ sống theo chân tâm chân tánh, rốt ráo sống theo thiên ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ.

 

11   Ông Bà Thanh Đế, Tiên Mẫu  tổ tổ tổ nói không phải chỉ có giống dân BÍCH NGỌC ta làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ  không thôi mà còn có cả năm màu da ĐỒNG BÀO anh em, giống dân HUYẾT NGỌC, làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ  hơn 30 triệu người, giống dân HỒNG NGỌC, làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ hơn 100 triệu người, giống dân BẠCH NGỌC, làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ,THƯỢNG ĐẾ hơn 70 triệu người, giống dân KIM NGỌC, làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ,THƯỢNG ĐẾ hơn 50 triệu người, như vậy thiên chúa, thiên đế, thượng đế năm màu da anh em hằng hà sa số, tất cả đều nhờ công sứ tu luyện  theo Văn Hóa Cội Nguồn không đi ngược lại Thiên Ý CHA TRỜI,  nói chung 28 tần trời đều thờ CHA TRỜI, sống theo Thiên Ý Cha Trời nói xong Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ năm màu da anh em trở thành thiên chúa, thiên đế, thượng đế. Làm chủ ở khắp ngũ phương. Ông Bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại ba tần trời trung thiên giới hơn 120 triệu người, đều trở thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐỀ, THƯỢNG ĐẾ cả.

 

12    Ông Bà tổ tổ tổ lại tiếp tục dẫn con cái cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, rồi đến tần trời thứ 5, tần trời thứ 6, tần trời thứ 7, tần trời thứ 8, tần trời thứ 9, tần trời thứ 10, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại từ tần trời thứ 4 đến tần trời thứ 10 hơn 130 triệu người, từ tần trời thứ 10, trung thiên giới đến tần trời Thứ 11 trung thiên giới một khoảng đường phải nói là quá xa, cao lên tới  262 nghìn 144 vạn do tuần.

 

Một khoảng cách đường xa, quá xa đến khủng khiếp như thế, nếu không phải thần thông các tổ tổ thời biết chừng nào bay cho tới, Ông Bà tổ tổ tổ đang bay phía trước với tốc độ khủng khiếp nhìn lại phía sau thấy còn hơn 10 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo người nào người nấy hào quang rực rỡ có đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp, thân tướng uy nghiêm ai nhìn cũng kính nể, bay không bao lâu thời tới tần trời thứ 11 bay trên không nhìn xuống thấy đất đai châu báu trong suốt như pha lê khác hẳn với các tần trời ở hạ thiên vũ trụ, tần trời thứ 11 vô cùng rộng lớn cõi trời mây đất báu không thể đếm xiết, hào quang trùng trùng điệp điệp muôn màu vạn sắc đẹp không thể tả, không những đất báu khác hạ thiên vũ trụ, mà cây báu cũng khác hạ thiên vũ trụ, chẳng khác gì một thế giới đa dạng san hô, đa dạng màu sắc dưới đáy biển, không những thế những cây báu tự nó biết di động, động thực vật, thể chất của đa dạng động thực vật, là vàng sống tinh vàng, bạc sống tinh bạc, pha lê sống tinh pha lê, kim cương sống tinh kim cương, xà cừ sống, tinh xà cừ, hổ phách sống tinh hổ phách, trân châu sống tinh trân châu, quý hiếm vô cùng, hào quang từ muôn vạn loài hoa, muôn vạn loài quả, hòa quang từ muôn loài động thực vật, hào quang từ đất báu tua tủa tỏa phát lên muôn nghìn màu sắc trùng trùng  điệp điệp đẹp chưa từng thấy bao giờ, ao hồ khắp nơi sen nở lớp lớp, cảnh quang đẹp lạ không thể nào diễn tả cho hết, không ai bảo ai hơn 10 triệu người bay theo Ông Bà  tổ tổ tổ đến Phương Đông tần trời thứ 11 nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ  hạ chân xuống cõi đất báu, cảnh quang đẹp lạ đẹp lùng chưa từng thấy bao giời. Không còn ai  muốn đi lên tần trời trên nữa, Ông Bà tổ tổ tổ cũng biết rõ tất cả đều là do Thiên Ý Cha Trời. Tần trời phước sanh, phước quả, tần trời thiên vân, sống và làm theo thiên ý của  ĐỨC CHA TRỜI, nhìn thấy con cái, cháu, chắt , chút  chít tất cả muốn ở lại nơi đây. Liền đồng loạt phất tay một cái tức thời hàng vạn cõi trời đa dạng kiểu kiến trúc kỳ quan bảo tháp hiện ra, to lớn hàng chục dặm có kỳ quang bảo tháp cao 108 tần, có kỳ quang bảo tháp cao 72 tần, có kỳ quang bảo tháp cao 32 tần có kỳ quang bảo tháp cao 18 tần, có kỳ quang bảo tháp cao 9 tần, kiến trúc vật liệu toàn bằng bảy báu vàng, bạc, trân châu, pha lê, kim cương, xà cừ, hổ phách pha trộn xây dựng cấu kết không những rất công phu, kỳ công vô cùng đẹp mắt, hào quang lớp lớp muôn màu vạn sắc đẹp chưa từng thấy bao giờ, hơn 10 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, sững sốt chuyện gì xảy ra thế, ai xây mà nhanh quá, cùng khắp hàng nghìn, hàng vạn cõi trời, Ông Bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười lại phất tay lần nữa, tức thời lầu đài cung điện mọc lên kiến trúc hiện đại, kỳ vĩ trang nghiêm lộng lẫy đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, chất liệu vật liệu cũng toàn bằng bảy báu, bố  trí đẹp mắt, chạm trổ kỳ công, vừa hiện đại vừa cổ kính không những lộng lẫy mà còn trang nghiêm huyền bí lạ lùng, Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa, những vật dụng trang trí trong kỳ quan bảo tháp, cũng như lầu đài cung điện , nhà cửa  toàn là bảo bối tối tân hiếm lạ vô cùng, chỉ có  nền văn minh thiên tiên mới chế tạo ra được, hết từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, hết ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia, ai mà có pháp thuật thần thông khủng khiếp đến thế, ngoài sức tưởng tượng của con cái, cháu, chắt. chút. Chít  PHẬT, THÁNH, TIÊN, Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ.

 

Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa tức thời đường sá rộng lớn ngan dọc hiện ra, tráng, lát, toàn bằng bảy chất báu, lác vàng, lát ngọc, lác bạc, lác kim cương, lác xà cừ, lác hổ phách, lát trân châu, vô cùng khéo léo bố trí vật liệu đẹp mắt vô cùng, đường sá ngan dọc nối liền từ lầu đài cung điện nọ đến lầu đài cung điện kia, từ kỳ quan nầy đến kỳ quan khác, Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa tức thời ao hồ mọc lên hai bên đường vô cùng rộng lớn,  nước trong ao trong ven vét, thấy đáy ao lát vàng, lát bạc, lát kim cương, Ông Bà tổ tổ tổ lại lại đồng loạt phất tay lần nữa tức thời sen báu mọc lên lớp lớp búp hoa rực rỡ to lớn dị thường  hương sen thơm ngát, làm cho con người tâm hồn định tỉnh an lạc yên vui dứt sạch phiền não chân tâm chân tánh thanh tịnh, công đức thập thiện, tứ thiền, bát định, viên mãn vào ngôi chánh đẳng chánh giác, La Kim Phụng, Ly Hương Hương, không kìm được tấm lòng ngưỡng mộ, không những ngưỡng mộ điều kỳ bí đã hiện ra, mà còn ngưỡng mộ cảnh giới quá lộng lẫy quá đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp càng nhìn càng ưa. Bằng lên tiếng khen ngợi rằng đây mới đúng là thiên đàng cảnh giới cực lạc, không có thiên đàng cực lạc nào sánh kịp.

 

Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt  phất tay, tức thời cảnh giới khác lại hiện ra, cây báu, lọng, tàng, mọc lên hai bên đường, cũng như thành hồ ao sen, cũng toàn bằng bảy báu hào quang đủ màu đủ sắc đẹp lạ vô cùng, hào quang rực trăm sắc nghìn màu thu hút tầm nhìn không biết chán. Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa gió trời từ giữa ao sen nổi lên chuyển động thổi vào cây báu, lầu đài cung điện, kỳ quan bảo tháp, vang ra âm thanh vi dịu làm cho tâm hồn con người phát đại bi tâm yêu thương hết thảy muôn loài vạn vật, phát tâm tận độ hết thảy sanh linh, vạn vật, nhân loại, cũng như chúng sinh. Tức thời con cái, cháu chắt, chút, chít thi nhau quỳ lạy thưa thỉnh Ông Bà tổ tổ tổ. Kính lạy Ông Bà tổ tổ tổ thiên đàng cực lạc hàng vạn cõi nước kia ai xây. Chủ nhân hàng vạn cõi nước trời là ai. Chúng con rất nuốn biết, chúng con xin lắng nghe. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ toàn thân bông phát ra muôn đạo hào quang tức thời  đất báu rung rinh, thoáng vụt một cái nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ bổng biến thành to lớn khủng khiếp như những ngọn núi kim sơn, Núi du kiện đà la, núi y sa đà la, núi kiệt địa lạc ca, núi tô đạt lê xá na, núi án thấp phược yết noa, núi tỳ na đát ca, núi ni dân đạt la, Ông Bà tổ tổ tổ vô cùng to lớn đầu chạm chín tần mây  người ngồi trên tòa sen châu báu to hơn quả núi 8 muôn 4 nghìn cánh hào quang rực rỡ, người ngồi trên tòa kim cang chín bệ, cao tận chín tần mây, người ngồi trên tòa thái cực, to lớn vô cùng, người ngôi trên bệ rồng , bệ phụng, to lớn hàng trăm dặm, uy nghi, uy nghiêm, uy phong làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, kinh sợ, không hiểu chuyện gì đã xãy ra. Tức thời.

 

13   Ấn Ta La, Ấn Phi Phi, Sa Sa Pha, Lộc Thanh Hằng, Tịnh Độ Độ, Tịnh Chân Nguyên, Tịnh Hạo Hạo, Tịnh Hầu An, Đà La La, Đà Linh Linh, Đà Mi Ly, La Kim Phụng, Ly Hương Hương, cùng hơn 10 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên không trung chấp tay thưa kệ rằng:

Chúng con là con cháu

Trí huệ còn non kém

Chẳng hiểu đạo cao sâu

Chẳng hiểu tại làm sao

Tháp trời lại hiển hiện

Lầu đài nào cung điện

Mọc lên khắp cõi trời

Chuyện lạ hiếm ở đời

Chúng con nào hiểu rõ

Xin ông bà dạy bảo

Đường sá kia ai xây

Ao sen khắp đó đây

Bàn tay ai tạo thế

Nhạc trời nghe vui quá

Trong lòng liền thanh thoát

Phiền não liền biến mất

Ôi nhiệm mầu làm sao

Cõi trời nhiều vô biên

Chủ nhân kia là ai

Chúng con xin được rõ

Xin Ông Bà tổ tổ tổ

Chỉ dạy cho chúng con

Cam lộ nước sen ao

Tỏa mùi hương dìu dịu

Tâm hồn bình yên lạ

đói khác biến mất tiêu

Không tin cũng phải tin

Không khiếp cũng phải khiếp

Cháu con muốn rõ biết

Thần thông gì lạ thế

Vi diệu không kể  hết

Tu hạnh gì có được

Xin Ông Bà mở lượng

Chỉ dạy lắng lắng nghe.

 

Lời thưa thỉnh kệ kinh vừa dứt, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, phóng ra hào quang rợp trời rợp đất, tuyên thuyết dạy rằng.

 

14    Không ai có quyền lực, thần thông hơn TỔ TIÊN, hiện thân là ĐỨC CHA TRỜI, đấng khai tạo lập lên vũ trụ, khai tạo lập lên 28 tần trời, châu báu, ngọc ngà, vàng, bạc, kim cương, 18 tần địa phủ, khai tạo tăm tối u minh, khai tạo, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, thất sơn châu báu, tu di to lớn, thiên địa trời đất, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, cầm, thú, khai tạo lập lên sự sống, muôn sanh linh, cùng vạn vật, trong đó có con người, ĐẤNG QUYỀN NĂNG VÔ HẠN, QUYỀN BIẾN VÔ BIÊN, KHÔNG THỨ GÌ, CHUYỆN GÌ, KHÓ KHĂN NÀO MÀ CHA TRỜI LÀM KHÔNG ĐƯỢC.

 

15    Vì thế nhị thập tổ tổ tổ, cầu nguyện  lên đức Cha Trời, nương theo thần lực của ĐỨC CHA TRỜI biến hiện tạo ra, cảnh giới thiên đàng cực lạc như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã thấy.

 

16   Tần trời nầy là tần trời dành riêng cho những ai biết nghe lời trời dạy, Vô lượng cõi nước Thiên đàng cực lạc kia ban thưởng cho ai tạo lập công đức dìu dắt nhân loại lớn, phi ân bất cầu báo, không có sự chấp trước, không kể công lao của mình, thân, khẩu, ý, luôn hành thiện, thời khi mạng chung bỏ xác phàm liền sanh lên tần trời nầy hưởng phước, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ở chốn nhân gian ra sức tận độ cứu vớt vô số thế hệ con cái, cháu, chắt, chút, chít  bỏ xác phàm vượt qua các tần trời lên đến tần trời phước sanh, phước quả. Thời coi như công đức tu hành viên mãn. Nhân lấy phước báo vô biên. Tần trời nầy là tần trời đón nhận những bật đại căn, đại ngộ, đại đức, đại nhân, đại hiếu, đại nghĩa, đại từ, đại bi, từ tâm phát đại nguyện lớn, tần trời rốt ráo sống theo thiên luật, hiệp theo thiên ý CHA TRỜI, tần trời HÓA SANH, không còn thai sanh, giai tuồng PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, không còn nữa, phụ thân, phụ mẫu không còn, thời phụ ông phụ bà cũng không còn, tần trời chấm dứt giai tuồng phụ nữ chỉ còn nam, tần trời thần thông pháp thuật như ý, muốn nam là nam, muốn nữ là nữ, tần trời không còn người cai trị người, tất cả đều bình đẳng, tần trời vượt lên trên mọi giai cấp, mọi quyền lực, trần trời sống theo thiên luật, làm theo thiên ý CHA TRỜI, ai cũng như ai Bình Đẳng.

 

17   Rốt ráo bình đẳng, rốt ráo công bằng, quyền tự do, quyền ngôn luận, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền lập hội, quyền hội hộp, quyền chuyển pháp luân, quyền tự do sáng tác phát minh, quyền chủ quyền thiên luật, quyền chủ quyền thiên ý cha trời, quyền sanh, quyền tử, quyền tự nguyện, quyền theo hoặc không theo, quyền khai lập quốc độ thiên đàng cực lạc, quyền thế thiên hành đạo. Nói tốm lại 36 quyền chính, 72 quyền phụ, 108 quyền cơ bản 8 muôn 4 nghìn điều khoảng thiên quyền của mỗi con người, những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, vì sống trên tần trời hóa sanh, không ai sanh ra ai, nên không có giai tuồng con cái, cháu chắt, chút chít, tới đây cũng kết thúc, tất cả đều đi vào pháp bình đẳng.

 

18   Tất cả đều là con cái TỔ TIÊN con cái nhà trời, ĐẤNG TỐI CAO, KHAI TẠO, LẬP LÊN VŨ TRỤ, khai tạo giống người, khai tạo linh hồn, ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, KHỞI SANH RA TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ, tức là Đại Linh Hồn Tổ Tiên. Khỡi sanh ra  tiểu linh hồn muôn sanh cùng vạn vật, trong đó có Linh Hồn con người Phật, Thánh, Tiên  chúng ta. Ví như bản thể nước khởi sanh ra bọt nước, vì thế tất cả tiểu linh hồn vũ trụ, đều bình đẳng, Không có linh hồn nào sanh ra linh hồn nào. Tất cả linh hồn đều Bình Đẳng.  Chấm dứt cảnh tiểu linh hồn ĐỘC QUYỀN độc trị cai trị tiểu linh hồn, mà chỉ sống theo thiên luật, thiên ý cha trời, làm chủ chân tâm chân tánh, sống bình đẳng. Chỉ có TỔ TIÊN, HIỆN THÂN RA ĐỨC CHA TRỜI, là cội nguồn của tất cả linh hồn sự sống, dù cho đó là PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ cũng chỉ là con cháu TỔ TIÊN, CON CÁI NHÀ TRỜI, thừa kế những gì TỔ TIÊN, CHA TRỜI đã khai tạo ra.

 

19   Sống trên tần trời thứ 11, tần trời HÓA SANH, giai tuồng ÔNG BÀ TỔ TỔ đối với con cái, cháu chắt, chút chít, sanh lên tận nơi đây, coi như cũng chầm dứt, tất cả linh hồn đều bình đẳng, tất cả đều hướng về cội nguồn đại linh hồn.

 

20    Đối với hạ thiên vũ trụ, cũng như cõi trần gian, vì còn nằm trong quy luật, thiên luật THAI SANH, thời giai tuồng ông bà cha mẹ, PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, PHỤ ÔNG, PHỤ BÀ, thời coi như là CHA TRỜI, MẸ TRỜI thứ hai, phải hết sức phụng dưỡng, hiếu trung, hiếu nghĩa, hiếu thuận, hiếu kính.

 

21   Còn ở trung thiên giới ở các tần trời HÓA SANH, không còn cảnh giới THAI SANH nữa, nên giai tuồng phụ thân, phụ mẫu, ông bà tổ tổ tổ cũng lần biến mất thay vào đó là tôn thờ TỔ TIÊN HIỆN THÂN CHA TRỜI, tùy theo nhân hạnh tu luyện giác ngộ, mà có danh tánh PHÁP TÁNH, khế hiệp theo như lai tạng tánh vũ trụ, ông bà tổ tổ tổ nói xong liền tuyên thuyết danh tánh của mình.

 

HẠNH HẢI PHỔ HIỀN TỔ TỔ, ĐỐN NGỘ PHẬT PHẬT TỔ, ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT TỔ TỔ, VIÊN GIÁC PHẬT ĐÀ TỔ TỔ TỔ, BỔN GIÁC THIÊN LINH THÁNH THÁNH TỔ, TRÍ MINH ĐẠI QUANG PHẬT PHẬT TỔ, DIỆT TẬN ĐỊNH KHÔNG KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ, PHÁP KHÔNG KHÔNG PHÁP THƯỜNG TRỤ TỔ TỔ TỔ, TÁNH KHÔNG KHÔNG TÁNH AN LẠC TỔ TỔ TỔ, TƯỚNG KHÔNG KHÔNG TƯỚNG VÔ BIÊN TIÊN TIÊN TỔ, TỊNH KHÔNG THÁNH THÁNH TỔ, VÔ TƯỚNG KHÔNG KHÔNG PHẬT PHẬT TỔ,  VÔ THỨC KHÔNG KHÔNG THÁNH THÁNH TỔ, NHƯ NHƯ ĐẠI ĐỊNH TỔ TỔ TỔ, KIM CANG ĐẠI NGUYỆN PHẬT PHẬT TỔ, BỔN GIÁC THẬT TƯỚNG TỔ TỔ TỔ,  ỨNG HÓA VÔ BIÊN TIÊN TIÊN TỔ, TRỰC GIÁC CHÂN NGUYÊN PHẬT PHẬT TỔ, VÔ CHẤP TRỰC HIỀN THÁNH THÁNH TỔ, THỈ GIÁC CHÂN NHƯ PHẬT PHẬT TỔ, TRI KIẾN GIÁC TRI TỔ TỔ TỔ.

 

Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ tuyên thuyết danh tánh pháp danh vừa xong thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay cho con cái của Ta. Những gì các con tuyên thuyết đều là sự thật, đúng theo thiên luật, đúng theo Thiên Ý của Ta, danh tánh của các con cũng chính là NHƯ LAI TẠNG TÁNH của Ta, TA VỚI CÁC CON CŨNG CHỈ LÀ MỘT MÀ THÔI, Đức Cha Trời nói xong thời ba đạo hào quang chiếu xuống tam thiên đại thiên thế giới rung chuyển hơn 10 triệu người bổng nhiên thân tướng to lớn như Ông Bà tổ tổ tổ đều ngồi tòa sen báu, cửu tần kim cang báu, tòa thái cực, tòa long phụng, chẳng khác gì Ông Bà tổ tổ tổ cả, đồng loạt thành PHẬT TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, TỔ TỔ TỔ, hào quang chóa sáng vô tận vô biên, các tổ tổ tổ khế hiệp với cõi thiên đàng cực lạc nào, thời về ngự cõi thiên đàng cực lạc nấy,  ra sức tận độ nhân loại con cháu sanh lên cõi trời, cũng như cõi nước của mình đang ở.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh tối cao thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Chỉ cần ngồi nghe người khác đọc, dù chỉ là một câu một chữ thời cũng đã vượt qua kiếp nạn. Họa lớn chuyển thành họa nhỏ. Khốn khổ chuyển lần thành an vui. Huống chi là thành kính lắng nghe tán thán ngợi ca. Thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường phóng quang hộ độ. Cha Trời Mẹ Trời che chở. Văn hóa cội nguồn là văn hóa mặt trời chính nghĩa, văn hóa thiên luật, cũng chính là văn hóa thiên ý cha trời, cũng chính là lương tâm của mỗi con người ẩn tàng trong linh hồn của mỗi con người. Và  ẩn tàng trong THIÊN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, HIẾN TẠNG, MẬT TẠNG, chỉ cần đọc qua một lần thời trí huệ tăng lên gấp trăm lần, chuyền phiền não thành bồ đề đạo quả, phiền não rất nhiều nói rộng thời 8 muôn 4 nghìn phiền não, nhưng đầu não của chúng gôm lại thời có mười phiền não chủ lực mà thôi, mười phiền não chủ lực nầy là do lầm đường lạc lối, lạc cội lạc nguồn tâm ý tạo tác sanh ra, chỉ cần chuyển hướng theo văn hóa chính nghĩa cội nguồn, thời mười tánh phiền não lớn nầy dần dần chuyển thành THÁNH TÁNH, PHẬT TÁNH, TIÊN TÁNH, trở thành chánh đẳng chánh giác.

1-     Tánh tham lam, khi hội nhập văn hóa cội nguồn thời dần dần biến mất, thay vào đó là tánh gúp người cứu người, vì người không vì mình, TÁNH PHẬT, TÁNH THÁNH, TÁNH TIÊN.

2-     Tánh hận thù, khi hội nhập văn hóa cội nguồn thời dần dần biến mất, thay vào đó là tánh từ bi hỉ xả, giàu lòng thương người, TÁNH PHẬT, TÁNH THÁNH, TÁNH TIÊN.

3-     Tánh ngu si, khi hội nhập văn hóa cội nguồn thời tánh ngu si dần dần biến mất, thay vào đó là tánh thông minh sáng suốt, hội ngộ chân tâm chân tánh, TRÍ PHẬT, TRÍ THÁNH, TRÍ TIÊN.

4-   Tánh ngạo mạn là cao ngạo cống cao xem ai cũng không ra gì,  khi hội nhập văn hóa cội nguồn, tánh cao ngạo dần dần biến mất, thay vào đó là tánh bình đẳng, dung hòa khiêm tốn, tôn trọng, lễ độ, ĐỨC ĐỘ NHÂN HẠNH PHẬT, NHÂN HẠNH THÁNH, NHÂN HẠNH TIÊN.

5-   Tánh đa nghi, khi hội nhập văn hóa cội nguồn, thời tánh đa nghi dần dần biến mất, thay vào đó là tánh khoa học chân thật tành tựu vô số vô biên đức tin, tiền tới làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, QUẢ PHẬT, QUẢ THÁNH, QUẢ TIÊN.

6-   Thân kiến, thấy biết sai lầm, là vì lạc cội lạc nguồn, nên không thấy được thật tướng vũ trụ, thật tướng vạn vật, thật tướng chân tâm chân tánh, nhận giã làm chân, hết sai lầm nầy đến sai lầm khác, khi hội nhập văn hóa cội nguồn, hào quang trí huệ sáng soi sự hiểu biết sai lầm dần dần biến mất, thay vào đó là thật trí của PHẬT, thật trí của THÁNH, thật trì của TIÊN,  chánh đẳng chánh giác.

7-     BIÊN KIẾN là chỉ  biết cái biết của mình, không cần hiểu biết đến cái hiểu biết của người khác, khư khư ôm giữ mãi, không chịu tiến hóa lột bỏ cái ta lạc hậu đi, khi hội nhập văn hóa cội nguồn, cũng như con gà con, chui ra từ trong vỏ trứng, mới hiểu thế nào là trời đất bao la, dần dần biên kiến biến mất thay vào đó, là sự hiểu biết cao giác ngộ cao tiến tới cảnh giới VÔ SƯ TRÍ, BÌNH ĐẲNG TRÍ, CHÂN NHƯ TRÍ.

8-    KIẾN THỦ, là bảo thủ chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình, ai nói gì cũng không nghe, không đủ sáng suốt nhận thấy sai lầm đó, phải nhờ đến kiến thiên vũ trụ, tức là văn hóa cội nguồn soi rọi mới nhận ra được sự sai lầm của mình, bộ mặt thật của mình, tiến tới minh tâm kiến tánh, thành CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ.

9-     GIỚI CẤM THỦ, tức là lời thề ĐIỀU LỆ đặc ra của tà ma, ác đạo, để kìm hảm linh hồn  Con người, làm cho linh hồn con người lún sâu vào con đường mê muội tội lỗi, phải nhờ đến văn hóa cội nguồn mặt trời vũ trụ,  mới đủ sức làm tan biến đi lời thề điều lệ oan nghiệt nầy, giãi thoát nô lệ kiến thức, nô lệ thần quyền, phá vỡ xiềng xích CẤM THỦ, ác đạo, đến nơi bờ giác, THÀNH PHẬT, THÀNH THÁNH, THÀNH TIÊN.

10-   TÀ KIẾN, là cái thấy biết tai hại, cái thấy biết không có cơ sở khoa học, do ảo tưởng bịa đặc ra, rồi tin cuồng, tin mù , tin quáng, cuồng tín không lợi ích chi cả mà còn tai hại vô cùng, nhờ nương theo văn hóa Cội Nguồn tà kiến biến mất TRỞ THÀNH CHÁNH KIẾN, cái thấy biết có căn có cội, có khoa học, có cơ sở lý luận vững chắt là kim chỉ nam cho mọi sự thành công.

NHƯ VẬY PHẬT, THÁNH, TIÊN, không từ đâu tới, nương theo văn hóa cội nguồn phản tỉnh giác ngộ mà thành PHẬT, THÁNH, TIÊN. Biến phiền não, thành bồ đề, biến phàm phu thành chánh đẳng chánh giác, văn hóa cội nguồn là báu vật linh quang vũ trụ không có báu vật nào hơn, có văn hóa cội nguồn là có gươm thiên tạo hóa, không sợ bất cứ phiền não nào, làm chũ tạo hóa, làm chủ sanh tử, tự tại vô ngại.

 

Hết phần 5 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 8

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 8

 

Phần 1

 

ĐẠI HỘI LONG VÂN

 

Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của Ngũ Đế Ông Bà tổ tổ tổ, từ khi về ở trên các tần trời, sống trong cảnh giới thiên đàng cực lạc, muốn gì được nấy, nhất là 6 tần cõi DỤC, sanh con đẻ cái mỗi ngày một đông, trải qua hàng vạn vạn năm, 28 tần trời đã có người ở, nhân loại ở các tần trời từ dưới lên vô cùng  đông đúc.

 

1   Sống trên thiên giới các tần trời, nhân loại hầu hết muốn gì được nấy, sống trong an vui cực lạc, nên ác tánh, cũng như phiền não ít sanh ra, những thứ quý nhất ở trên thiên giới, không phải ngọc ngà, vàng, bạc, châu báu kim cương, mà là Văn Hóa Cội Nguồn, trong mật tạng văn hóa cội nguồn, món ăn tinh thần, cao quý của chư thiên, chính là ĐẠO PHÁP, ĐẠO ĐỨC, THIỀN  và  ĐỊNH.

Thiền và định là gì.

Thiền là gì ?  là chuyên tâm tập trung thẩm sát thấu đáo các vấn đề chính nghĩa, phi nghĩa, ác đạo, thiện đạo, khổ - vui, mê - ngộ, siêu - đọa, chân - giã, nhân - quả, nhân - duyên, cao lên nữa là chuyên tâm thẩm sát thấu đáo về vấn đề thiên luật, cũng như thiên ý cha trời, tối cao lên nữa là chuyên tâm thẩm sát thấu đáo về vấn đề chân tâm chân tánh, thức tâm thức tánh, thẩm sát chiêm nghiệm tám giác quang cũng như thẩm sát thấu đáo về ngũ tạng vũ trụ, thiên tạng, pháp tạng, luật tạng, mật tạng, hiến tạng vũ trụ.

Tu thiền ở cấp thấp thời  sanh lên 6 tần trời hạ thiên vũ trụ, DỤC GIỚI.

Tu thiền ở bật trung, bật thượng, thời sanh lên 18 tần trời trung thiên giới, SẮC GIỚI.

Định là gì? 1-  là tập trung vào một đối tượng duy nhất, không để cho tâm ý tán loạn. 2- cao hơn nữ là vắng lặng, tâm- trí - thức,  yên nghĩ vào cảnh giới không không, 3- cao hơn nữa là NHƯ LAI ĐẠI ĐỊNH,  cái định tự nhiên không có sự chấp trước, không một niệm máy động, mật định, cái định tối cao chánh đẳng chánh giác, đi đứng, nằm, ngồi, đều mật định tự nhiên.

       Tu định, thường là sanh về 4 tần trời thượng giới tần trời tần trời 25, tần trời 26, tần trời 27, tần trời 28, bốn tần trời VÔ SẮC GIỚI.

Còn tu theo như lai đại định, là cái định tự nhiên vượt ra khỏi tam giới, vượt ra ngoài phạm vi cái định của tam giới.

       Cái định của vô sắc giới là cái định đỉnh cao của thiền, còn chấp trước về tu định của mình.

       Còn cái định của DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, không những cái định còn có sự chấp trước mà còn đi đôi với tu thiền luyện khí, còn nằm trong sự chứng đắc, chấp trước.

 

2   Trong thiền cũng có định, nhưng đó là cái định trong thiền, vì vậy hai chữ thiền định trong thiền là tập trung tư tưởng ý chí vào một đối tượng duy nhất để cho tâm ý được mạnh mẽ thẩm sát thấu đáo một vấn đề nào đó, như đoạn kinh thiền đã nói trên, nói tốm lại thiền thuộc về DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, còn định thuộc về VÔ SẮC GIỚI.

 

3    Nhân loại những người theo ông bà tổ tổ tổ về thiên gới dù ít hay nhiều cũng hiểu được về văn hóa cội nguồn nên đạt đến pháp thiền cao tột, thượng thượng thiền thành PHẬT, THÁNH, TIÊN.

1-       là tự tánh thanh tịnh thiền, thân khẩu ý thường thanh tịnh.

2-       là  nhất thiết thiền, tâm, tánh, trí huệ hợp nhất.

3-       là  nan thiền, tự tánh nhẩn nại, nhẩn nhịn, nhẩn nhục.

4-       là  an trụ thiền, tự tánh khế hiệp với thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời.

5-       là  thiện nhân thiền, tự tánh hiếu thuận với TỔ TIÊN, hiện thân CHA TRỜI.

6-       là  nhất hạnh nguyện thiền, tự tánh phát nguyện cứu khổ sanh linh vạn vật, cứu khổ nhân loại anh em.

7-       là  khai trí phổ độ thiền,  chuyển đại pháp luân, giãi trừ khổ nạn nhân loại anh em cũng như chúng sanh.

8-       là  an lạc hạnh thiền, tự tánh từ bi làm cho nhân loại an lạc tự tại, hiện tại cũng như ở tương lai.

9-      là  mật tạng bí mật thiền,  không độ mà độ, không cứu mà cứu, không dạy mà dạy, không chuyển mà chuyển, không nói mà nói, không đi mà đến khắp cùng khắp chỗ, thậm thâm vi diệu vô cùng.

Tốm lại, Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa là văn hóa tối cao đêm lại cho người, cho đời bao thành quả tốt đẹp, một văn hóa có công - năng,  diệu - dụng,  phi - thường nhờ sự công - năng, diệu - dụng, phi - thường ấy nhân loại chư thiên con cháu Tiên Rồng, làm chủ 28 tần trời lên xuống tự tại, ra vào tam giới như không, làm chủ sanh tử, làm chủ chân tâm chân tánh,  làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh của mình.

 

4    Nhân loại chư thiên con cháu Tiên Rồng, sống trong cảnh giới vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, kim cương,  thiên đàng cực lạc, sống hạnh phúc, sống yên vui, sống tự tại, muốn gì được nấy, trải qua hàng vạn năm, một hôm bổng thấy hư không sáng rực một cách lạ thường, 28 tần trời tự nhiên thông suốt thấy nhau, một chuyện lạ hi hữu hiếm thấy, để theo dõi chuyện lạ nầy, nhân loại chư thiên con cháu Tiên Rồng nhìn thấy trên không trung  tần trời thứ 11 xất hiện CHA TRỜI, tức thời hiểu rõ tất cả vì sao hư không sáng rực trong suốt như vậy, thì ra ĐỨC CHA TRỜI xuất hiện, chuyện hi hữu hiếm có như thế con cháu Tiên Rồng những bật thượng căn, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở khắp các tần trời đồng loạt nương theo hào quang của ĐỨC CHA TRỜI, bay lên tần trời thứ 17, tức là tần trời thứ 11 trung thiên giới, vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn.

 

5   Đây nói về 100 người con đầu tiên của Đức Cha Trời, tức là Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên của nhân loại con người thấy hư không sáng rực thông suốt 28 tần trời thời biết TỔ TIÊN, sắp hiện hiện thân CHA TRỜI, quả thật vậy CHA TRỜI đã hiện ra giữa không trung tần trời thứ 11 to lớn như núi TU DI, ngồi trên tòa sen kim cang 8 muôn 4 nghìn cánh to lớn hơn núi tu di, có thập long ngũ sắc to lớn và dài như bảy núi kim sơn bao bọc xung quanh núi tu di, uốn lượn xung quanh tòa sen chầu Đức Cha Trời, hào quang từ Đức Cha Trời, từ tòa sen báu, từ thập long ngũ sắc to lớn, tỏa hào quang đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, tức thời 100 Ông Bà tổ tổ tổ, dẫn đầu PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ , TỔ TỔ đến chầu Cha  đông vô số vô lượng vô biên, nghe lời dạy bảo của đức CHA TRỜI.

 

 6   Trung ương DA VÀNG, giống HÔNG NGỌC, do nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, tức là Vô Tánh Lão tổ tổ, Vô Tướng Tiên Tiên tổ, Vô Vô Biên tổ tổ tổ, Quang Âm Phổ Đà tổ tổ, Pháp Tạng Nguyện Lực Thánh Thánh tổ, Phổ Đức Đại Linh Thánh Thánh tổ, Phổ Minh Thanh Tịnh Phật Phật tổ, Phổ Quang Đại Hạnh Thánh Thánh Tổ, Chủng Trí Đại Huệ tổ tổ tổ, Kim Cang Đại Lực Phật Phật tổ, Linh Quang Phổ Hòa tổ tổ tổ, Như Như Đại Định Phật Phật tổ, Minh Tâm Diệu Giác Thánh Thánh tổ, Kiến Tánh Như Lai Phật Phật tổ, Vô Ngại Đại Bi Phật Phật tổ, Phá Tướng Không Không Thánh Thánh tổ, Phá Chấp Không Không Thánh Thánh tổ, Vô Vô Vi Phật Phật tổ, Viên Giác Thanh Tịnh Phật Phật tổ, Thiên Tạng Oai Linh Tiên Tiên tổ, Huyền Cơ Diệu Pháp Lão Lão tổ, cùng hơn 50 triệu phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, lão tổ, tổ tổ, đứng đầu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa vô lượng vô biên khắp 28 tần trời . bay lên hư không trùng trùng lớp lớp đến trước CHA TRỜI bay theo bên phải năm vòng  nói kệ rằng:

( 1 )vào thuở sơ khai, loài người chưa có, vạn chưa sanh, vũ trụ chưa thành, (2) lúc ấy chỉ có một mình, KHAI HÓA TỔ TIÊN, ( 3) như như bất động, (4) pháp thân bình đẳng, (5) chẳng có thấp cao, (6) độc lập tự do, (7) an nhiên tự tại, (8) tuyệt nhiên vắng lặng, (9) thân tướng như không, (10) thể tánh đại đồng, (11) không phân chia cắt, (12) pháp thân vô sắc, (13) lại chẳng nhiểm ô, (14) linh giác vô vi, (15) bao trùm hết thảy, ( 16) hư không toàn thể, (17) lúc ấy bấy giờ, (18) hư không vô tận, (19) đang thời chánh định, (20) từ nơi pháp thân, (21) của đức tổ tiên, (22) phát sanh thần lực, (23) vô vô vô cực, (24) chuyển hóa hình thành, (25) cứ thế khai sanh, vô cùng vô tận, không gian tràng ngập, thần lực vô cực, vô biên, (26) hể là có sanh, (27) thời phải chuyển đổi, (28) sanh già bệnh tử, (29) cứ thế luân phiên, (30) thành trụ hoại không, (31) tuần hoàn mãi mãi, (32) thay hình dạng đổi, (33) tiến hóa không ngừng, (34) thần lực ra đời, nào có khác chi, (35) có sanh có tử, (36) chuyển đổi không ngừng, (37) thứ lớp từng phần, (38) dù cho tuổi thọ, vô lượng vô biên, cũng không tránh khỏi, chuyển đổi vô thường, ( 39) thứ lớp từng phần, (40) trẻ, trung, già, cỗi, (41) lực già chuyển đổi, (42) chuyển hóa thành hơi, ( 43) chuyển theo thời gian, (44) chuyển lần ra khí, (45) cũng theo nguyên lý, (46) khí già thái sanh, (47) chuyển hóa lần lần, (48) thành ra khí nước, (49) cũng không khác trước, khí nước hóa sanh, (50) biến đổi lần lần, thành ra thể lõng, (51) có sanh - có tử, ( 52) có già có chuyển, thể lõng sanh ra, thể lõng phải già, (53) chuyển hóa lần lần, (54) chuyển sanh màu mỡ (55) phù sa vũ trụ, gọi là bụi bụi, (56) cũng theo quy luật, (57) non - già cứng nhắc, gọi là thể đặt, cũng theo định luật, lâu ngày dài tháng, sanh già bệnh tán, chuyển sang thành đất. Đến lúc bấy giờ (58) ngũ thể đầy ắp, cùng khắp hư không, (59) khi ấy pháp thân, linh giác TỔ TIÊN, (60) phản tỉnh tự nhiên, (61) tạo ra sóng thức, (62) thấy nghe hay biết, (63) động niệm khắp cùng, (64) làm cho hư không nổi lên gió lớn, (65) phong luân giào thét, càng ngày càng mạnh, (66) càng ngày càng lạnh, càng nóng càng kinh, (67) tạo ra ÂM- DƯƠNG nóng, lạnh, hai bên, (68) giao hóa tự nhiên, (69) tứ tượng khai sanh, (70) ngũ hành định vị, (71) thuận nghịch tự nhiên, (72) biến sanh thứ lớp, hình thành bát quái, (73) chuyển hóa luân phiên, (74) phân ngôi địa chi, (75) thuận ngịch giao nhau, (76) tương sanh, tương khắc, (77) làm cho ngũ chất, (78) ma sát liên miên, (79) tạo ra âm thanh, (80) kết thành mùi, vị, (81) sắc màu thành tựu, luân phiên giao hợp, hơi ấm hóa sanh, (82) lõng, đặt, kết tinh (83) hình thành châu báu, vàng , bạc, hổ phách, kim cương, trân châu, kẻm, chì, sắt, thép, nhôm, bạch, đồng, thau, (84) sóng thức chuyển luân, (85)giữ lấy không rời, (86) đất nước gió lửa,  thế lực phân ngôi, sáng tối tách rời, (87) trược, thanh, chìm nổi, sóng thức làm chủ, (88)chuyển luân tất cả, (89) lập thành ba cõi THIÊN ĐÀNG, ĐỊA PHỦ, TRẦN GIAN, (90) phong luân khủng khiếp, cuồn cuộn hư không, (91)phân ra từng vùng, (92) xoáy tròn mãi mãi, (93) lõng, đặt, theo đó, ép thành tinh cầu, (94) thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, cùng là tu di, (95) tần trời tần bật, địa phủ tần ngăn, trẩn gian giã tạm, cuộc sống khổ hằng, (96) tam thiên vũ trụ, đại thiên thế giới, như số vi trần, (97) địa cầu vũ trụ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, (98) đều theo nhịp thở, (99) phản tỉnh linh giác, sóng thứ TỔ TIÊN, (100) phản tỉnh liên miên, chuyển động đều đều, (101) tinh cầu chuyển theo, quay tròn mãi mãi, (102) khấy động thần lực, (103) khấy động vô cực, (104) tạo ra sóng lực, từ lực từ trường ÂM - DƯƠNG, (105) lưu chuyển cùng khắp, (106) kim luân dẫn nhập, (107) điện năng ma sát, (108) ánh sáng tỏa ra, chiếu cùng trời đất, (109) thiên - địa từ đây, sự sống thành lập, (110) phân ra thời khắc, (111) năm tháng ngày giờ, mỗi nơi mỗi chỗ, thế lực phân tranh, lõng, đặt có ranh, nước, lửa xuống lên, chuyển hóa giao nhau,(112) tạo thành mềm, cứng, (113) nước nhiều bể lớn, (114) đất đai kết dính, khô làm núi non, (115) nước lửa giao lưu, chuyển qua biến lại, (116) nên trong lục địa, thường có sông chảy, (117) ở ngoài biển cả thường có lửa phun, dầu khí bốc tuông, lửa cao vạn trượng, thể đặt nham thạch, kết tụ thành đá, (118) hiện thành đảo lớn, hiện thàh núi cao, (119) thế lửa vật thực, không sao hơn được, thế nước, (120) tinh đặt, ngũ hành bị rút, lên làm rong rêu cỏ cây, (121) vũ trụ từ đây, hình thành sự sống,  sanh sanh hóa hóa,(122) tùy theo nhân duyên, (123) hiện hình sai khác, (124) sanh ra lúc nhúc, khắp cả nơi nơi, dưới nước trên khô, cỏ, cây, sống mọc, côn trùng, thảo mộc, cứ thế hình thành, (125) tiến hóa dần dần, chuyển sanh bò sát, thú cầm, nào khác, tiến hóa từ đó mà ra, (126) chúng con là con, chúng con khen ngợi, chúng con ca, TỔ TIÊN, ÔNG CHA, thần thông bật nhất, quyền năng vô hạn, quyền phép vô biên, đấng chúa hư không, tạo lập giang sang,  vũ trụ cùng khắp,  giàu sang bật nhất chẳng có ai hơn, (127) mười phương PHẬT, mười phương THÁNH, mười phương TIÊN, mười phương THẦN, mười phương CHÚA, (128) được TỔ TIÊN, hiện thân CHA TRỜI, ban cho hồng phúc, làm chủ các cõi, (129) không lo nghèo khổ, hưởng mãi trong sự giàu sang, vàng, bạc, kim cương, châu báu, ngọc ngà, muốn gì có nấy, tưởng gì có nấy, an vui tự tại, ơn TỔ TIÊN, CHA TRỜI  không gì đền đáp được, dù cho muôn nghìn ức khiếp, cũng không đền đáp, dù chỉ là mảy lông công đức TỔ TIÊN, chúng con dù đốt thân xác cúng dường TỔ TIÊN, CHA TRỜI, thành tro bụi, cũng không đền đáp nổi, dù chỉ là hạt bụi mảy lông công đức TỔ TIÊN, CHA TRỜI,  lời tán thán ngợi khen công ơn sanh thành, khai tạo, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, lòng hiếu thuận, hiếu kính, hiếu lễ,  hiếu nghĩa, trung thành tuyệt đối, được TỔ TIÊN, CHA TRỜI, chuyền tải không những tam thiên, đại thiên, thế giới cõi ta bà, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, (130) mà con chuyển tải khắp hư không bảy vũ trụ, ai cũng được nghe thấy rõ ràng, (131) lời lẽ ca ngợi kinh kệ thậm thâm vi ấy, những người sa đọa xuống các tần địa phủ, sanh lên trần gian không thể nghĩ bàn, những người trần gian sanh lên thiên đàng không thể nghĩ bàn, những người ở thiên đàng hạ giới, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA không thể tính bàn luận cho hết được, (132) lúc bấy giờ trên hư không tần trời thứ 11, nhân loại chư thiên, khắp 28 tần trời kẻ thời bay lên, người thời bay xuống, đông đến nổi không thể nào tính đếm cho hết được, nghe lời kinh kệ đồng bào chư thiên Ông Bà tổ tổ tổ giống dân HỒNG NGỌC,  khen ngợi công lao TỔ TIÊN, CHA TRỜI, thành kính hiếu thuận TỔ TIÊN, CHA TRỜI, liền chứng quả trí huệ lậu tận thông, thấu suốt quá khứ vi lai vũ trụ, hội nhập Cội Nguồn đại đạo vũ trụ, lên ngôi PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, (133) ĐỨC CHA TRỜI mỉm cười tức thời khắp 7 hư không vũ trụ đều chuyển sang mùa xuân hết thảy, 7 vũ trụ đều thông thương thấy nhau, (134) những người chưa chứng ngộ làm chủ chân tâm chân tánh rốt ráo, thời kinh hồn bạc vía, những điều đang xãy ra không thể nào tưởng tượng được, (135) ai khai tạo ra sáu vũ trụ kia thế, chư thiên tự nghĩ rằng, còn ai có đủ quyền năng đó nữa, không ai ngoài TỔ TIÊN, CHA TRỜI, (136) ĐỨC CHA TRỜI khen rằng, con cái của Ta khá lắm, các con sẽ thay Ta làm chủ vũ trụ, (137) nếu về tận mai sau, có người nghe đoạn kinh kệ nầy, thời ác gì cũng được giãi thoát, họa gì cũng biến tan, nghèo gì cũng chuyển biến lần thành giàu, ngu gì cũng biến thành thông, mê gì cũng biến thành sáng, huống chi là đọc tụng, giảng giải, in ấn, biên chép, truyền lại cho đời sau, thời công đức không thể nghĩ bàn, phước đức không thể nghĩ bàn, chín họ siêu lên khắp các tần trời, con cái, cháu chắt, chút chít, đời đời chói lọi, vẻ vang, vinh hiển.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ Kinh tối cao vũ trụ. Bộ kinh linh thiên nhất vũ trụ. Chỉ cần thấy qua cũng đã chuyện dữ hóa lành. Huống chi là cúng dường, thành tâm lễ bái không  những Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời siêu thăng, thoát khỏi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Con cái, cháu chắt nhiều đời thông minh. Thành đạt công danh giàu sang hạnh phúc. Huống chi là bảo quảng gìn giữ kinh luân. Thời phước đức, công đức không thể nghĩ bàn, đi đứng nằm ngồi đều có Cha Trời Mẹ Trời hộ độ. Bản thân thường cầu chi được nấy. Văn hóa cội nguồn ra đời, vì một nhân duyên lớn, khai thị nhân loại hội nhập cội nguồn, đem lợi ích rộng lớn cho người, cho đời, giãi thoát khổ đau, chiến tranh loạn lạc, giãi thoát linh hồn sa đọa, địa ngục, hỏa ngục, đao ngục, thủy ngục, giãi thoát linh hồn sa đọa ngạ quỷ, sa đọa ác quỷ, sa đọa thần quỷ, sa đọa dạ xoa thần quỷ, cứu cánh nhân loại tiên rồng về trời hội nhập Cội Nguồn, tự tại vô ngại. VĂN HÓA CỘI NGUỒN, nói nhiều thời rộng khắp, nói gọn thời có năm  đường lối chính: 1) là văn hóa con đường ĐẠI ĐẠO, VŨ TRỤ, 2) là con đường ĐẠI ĐẠO, bổn phận làm người, 3) là con đường ĐẠI ĐẠO CHÍNH NGHĨA, 4) là con đường ĐẠI ĐẠO, tận diệt phiền não, 5) là con đường lìa mê khai ngộ, hội nhập cội nguồn lý tánh tuyệt đối chân tâm chân tánh bản thể. VĂN HÓA CỘI NGUỒN, là văn hóa ĐẠI ĐỒNG, văn hóa tối cao công bằng, bình đẳng, văn hóa NHÂN QUYÊN CHỐN NHÂN GIAN, VĂN HÓA THIÊN QUYỀN CHƯ THIÊN VŨ TRỤ. Nói tốm lại, văn hóa CỘI NGUỒN là văn hóa tối cao trên các văn hóa, VĂN HÓA MẶT TRỜI VŨ TRỤ. VÌ THẾ, chỉ cần đọc qua một lần hết bảy BỘ KINH, thời trí huệ tăng lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần, không một ai là không về trời. Chỉ có ba hạng người không những không được về trời, MÀ CÒN TIÊU TAN MẤT HUỆ MẠNG Ý CĂN LINH HỒN, LẦN LẦN TRỞ LẠI LINH HỒN LOÀI CÂY CỎ, BIẾN TAN THÀNH LINH HỒN CÔN TRÙNG THẢO, MỘC, UỔNG CÔNG HÀNG VẠN VẠN TỶ KIẾP TIẾN HÓA TU LUYỆN, ba loại người đó là:

1)     ĐỌC XEM VĂN HÓA CỘI NGUỒN MÀ HỦY BÁN, phạm đại trọng tội đối THIÊN LUẬT, THIÊN Ý CHA TRỜI, nếu không sớm ăn năng thời không còn cứu vãn.

2)     Những kẻ đi ngược lại thiên ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT vũ trụ.

3)     Những kẻ phá hoại KINH GIÁO VĂN HÓA CỘI NGUỒN.

Nếu không sớm ăn năng thời khó mà cứu vãn, vì pháp luân vũ trụ chuyển xây đại họa giáng xuống, liên miên bất tận, không còn cứu vãn được nữa.

 

Hết phần 1 chương 8

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 8

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 8

 

Phần 2

 

Đại Hội Long Vân

 

Nói về giống dân  Bạch Ngọc  nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ cùng hơn 70 triệu PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, thấy hào quang trong suốt khắp hư không vũ trụ, 28 tần trời thông suốt thấy rõ nhau, nghe rõ nhau, thời biết là CHA TRỜI xuất hiện vì không ai có được thần thông như thế, quả thật đúng vậy ĐỨC CHA TRỜI đã hiện ra giữa không trung trên bầu trời phước sanh, phước quả, thiên vân thứ 11 nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ với những danh tánh vang rền khắp cõi Viên Đốn Đại Ngộ Phật Phật tổ, Quang Minh Đại Quang Thánh Thánh tổ, Quả Đức Viên Dung Đại Hạnh Tiên Tiên tổ, Minh Tâm Đại Huệ Phật Phật tổ, Thường Trụ Chân Như Tiên Tiên tổ,  Tự Tại Đại Định Phật Phật tổ,  Trí Không Đại Trí Thánh Thánh tổ,  Giác Không Đại Giác Phật Phật tổ,  Đẳng Giác Kim Quang tổ tổ tổ, Viên Minh Giác Trí Tiên Tiên tổ, Cứu Cánh Đại Giác Thánh Thánh tổ, Diệu Pháp Phổ Văn Phật Phật tổ,  Diệu Chân Tịnh Độ Phật Phật tổ, Trí Ngộ Tịnh An Phật Phật tổ, Vô Lượng Đại Nghĩa đà la ni Phật Phật tổ, Hiển Tánh Đại Linh Quang Tiên Tiên tổ, Đại Lực Kim Cang Lão Lão Tổ, Cứu Cánh Quang Minh tổ tổ tổ,  Giác Không Chân Giác Thánh Thánh tổ, Vô Cấu Vô Nhiễm Phật Phật tổ, cùng hơn 70 triệu phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, lão lão tổ, đứng đầu hằng hà sa số Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa khắp 28 tần trời. Bay lên không trung đến chỗ ĐỨC CHA TRỜI bay vòng quanh bảy vòng ca ngợi nói kệ kinh rằng:

(1) linh hồn muôn loài, linh hồn muôn vật, (2) linh hồn nhân loại, (3) linh hồn chúng sanh, (4) linh hồn quỷ ma, (5) là do linh giác pháp thân, (6) khai hóa TỔ TIÊN, (7) phân hóa sanh ra, (8) trong lúc ngủ say, (9) vô minh thế thay, (10) cho nên vì thế, (11) linh hồn muôn loài, linh hồn vạn vật, linh hồn nhân loại, linh hồn chúng sanh, linh hồn quỷ ma, (12) vô minh che lấp, (13) quên mất cội nguồn, (14) nên không biết mình, (15) từ đâu sanh ra, (16) coi như mất gốc, (17) trôi lăng ức kiếp, (18) khổ mãi không ngừng, (19) ở lớp côn trùng, (20) đến loài cầm thú, (21) cứ theo sự sống, ăn nuốt lẩn nhau, (22) khốn khổ làm sao, linh hồn lạc cội, (23) mờ tối ngu si, (24) chết rồi lại sanh, sanh rồi lại tử, (25) tuần hoàn mãi mãi, cứ thế lanh quanh, hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, khổ ải trầm luân, muôn đời vạn kiếp, (26) khai hóa TỔ TIÊN, (27) pháp thân rộng lớn, pháp thân vô biên, (28) hư khôn vô tận, hư không vô biên, (29) linh giác TỔ TIÊN, như nước hư không, (30) giao động phát sanh, (31) tạo ra bọt nước, (32) linh hồn TỔ TIÊN , (33) khỡi sanh con cái, như đại linh hồn, sanh tiểu linh hồn, (34) từ thuở xa xưa, khai thiên lập đia, (35) linh hồn muôn loài, linh hồn vạn vật, linh hồn nhân loại, linh hồn chúng sanh, linh hồn quỷ ma, (36) chỉ là linh thức, (37) thấy, nghe, hay, biết, (38) phân biệt lục trần, (39) phân ra lục thức, (40) ái ưa nhớ tưởng, (41) lâu thành thói quen, (42) bảo thủ không quên, (43) hình thành nghiệp lực, (44) khỡi sanh ái dục, (45) ưa thích khác nhau, (46) khỡi sanh bốn loài, (47) như nhà thường ở, (48) luân hồi trả quả, (49) qua lại gặp nhau, (50) ở loài thai sanh, ở loài hóa sanh, ở loài thấp sanh, ở loài noãn sanh, (51) ở loài cấp thấy, ở lớp côn trùng, cùng là cầm thú, muôn đời vạn kiếp,(52) vô minh ngu si, (53) không đủ trí huệ, trở lại cội nguồn, làm kiếp thú cầm, tử sanh mãi mãi, ăn nuốt lẩn nhau, (54) ác nghiệp dân cao, (55) hết mong giãi thoát, (56) nơi chốn hư không, (57) TỔ TIÊN CỨU CON, (57) nghĩ ra giãi pháp, (58) tìm đường cứu vớt muôn vạn sanh linh, hết thảy cháu con, (59) trở lại bản nguyên, (60) chân tánh cội nguồn, lên ngôi PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, (60) TỔ TIÊN ngẩm nghĩ, ta phải hiện thân, cứu khổ linh hồn cháu con, (61) bằng dùng thần lực, chuyển theo ý niệm, (62) tốm thâu chơn dương, (63) tứ đại tiên thiên, (64) hiện ra giống người, (65) tiểu thiên vũ trụ,  thành ĐỨC CHA TRỜI, hào quang sáng ngời, (66) 32 tướng tốt, (67) 80 vẽ đẹp, huyền diệu xác thân, (68) cửu khiếu liên thông, (69) ứng dụng tự nhiên, (70) huyền linh ứng khắp, (71) vô tận vô biên, (72) Quyền năng vô hạn, chẳng có ai hơn, (73) TỔ TIÊN hiện thân, không những CHA TRỜI, (74) mà còn tốm thâu, chơn âm tứ đại tiên thiên, (75) hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp, đoan trang, đẹp lạ đẹp lùng, (76) thay thế TỔ TIÊN, (77) sanh con đẻ cái, (78) lưu truyền nòi giống con người, (79) CHA TRỜI, MẸ TRỜI, (80) chúa tể hư không, chủ quản càn khôn vũ trụ, (81) chủ quản linh hồn, muôn loài vạn vật, (82) thiên ý công minh, (83) nhân quả đành rành, (84) không lòng thiên vị, (85) gieo sao gặt vậy, (86) chẳng sót mảy lông, (87) từ thuở xa xưa, (88) CHA TRỜI, MẸ TRỜI, hạ phàm xuống trần, tại nơi trái đất, (89) nam thiện bộ châu, (90) dãy núi Long Hoa, (91) sanh con đẻ cái, lưu tuyền nòi giống, nhân loại Tiên Rồng, (92) hết vũ trụ nầy, (93) đến vũ trụ khác, (94) con cái cùng khắp, vô tận vô biên, nòi giống Rồng Tiên , lưu truyền mãi mãi, công ơn TỔ TIÊN, công ơn CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, (95) không những sanh con đẻ cái, (96) mà còn truyền dạy, Văn Hóa Cội Nguồn, dù cho muôn nghìn ức kiếp, cũng không thế nào, đền đáp công ơn ấy được, dù bằng mảy lông sợi tóc, (97) chúng con chỉ biết , (98) hiếu kính, thuận hiếu, (99) TỔ TIÊN, CHA TRỜI,  muôn nghìn ức kiếp, mãi mãi vô tận, tột mãi về sau, (100) nghe theo làm theo, (101) CHA TRỜI dạy bảo, ĐỨC CHA TRỜI, chuyền tải lời kinh kệ ấy khắp hư không vũ trụ, ai cũng nghe ai cũng thấy, làm cho bảy hư không vũ trụ, người chứng đạo quả vô tận vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, (102) CHA TRỜI mỉm cười, hương thơm tỏa ra ngào ngạc, làm cho hết thãy, nhân lại con người, khắp các tần trời, khắp các hư không vũ trụ, không còn đói khác, linh hồn sáng suốt, trí huệ mở khai, lên ngôi quả  PHẬT, quả THÁNH, quả TIÊN, quả THẦN, quả CHÚA vô tận vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Nếu như có người nào, nghe được kệ kinh nầy, thời tai họa gì, cũng tai qua nạn khỏi, nếu như giãng giải, cho người khác nghe, biên chép ấn in, lưu truyền hậu thế, thời chín họ siêu thoát, con cái, cháu chắt, chút chít, đời đời vinh hiển, bản thân làm vua, làm chúa, các cõi trời không sai.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh uy linh tối cao vũ trụ. Nơi nào có bộ kinh nầy, thời nơi đó có Cha Trời Mẹ Trời. Chỉ cần xem đọc một vài câu. Thời cũng đã siêu thoát vô lượng tội ác. Huống chi thắp hương đảnh lễ tôn thờ. Thời đến nơi nào cũng được bình yên. ọi chuyện đều thuận gió xuôi bờm. Huống chi truyền bá cho đời thời phước đức, phước báo vô cùng vô tận. Vô lượng  kiếp tới sanh ra nơi đâu cũng thường làm vua làm chúa , không những thế con cái  nhiều đời nhiều kiếp hiển đạt giàu sang phú quý. Văn hóa cội nguồn không của riêng ai, mà là của toàn nhân loại con cháu tiên rồng, người hèn hạ, người ác độc, người ngu si, mà hể phát tâm, đọc tụng văn hóa cội nguồn, thời cũng thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, được vậy, huống chi là người cao sang, giàu sang, thông minh, trí tuệ, vương quang, vua, chúa, mà phát tâm đọc tụng văn hóa cội nguồn, lại có công truyền bá văn hóa cội nguồn, in ấn biên chép lưu truyền, thời có thể nói là muốn gì được nấy, cầu chi được nấy, miển là không đi ngược lại thiên ý CHA TRỜI, họa gì cũng tiêu, tai nạn gì cũng khỏi. Mọi vạn vật trên đời, không có gì quý giá hơn văn hóa cội nguồn, kể cả thân xác chúng ta, văn hóa cội nguồn là văn hóa mặt trời vũ trụ, văn hóa thiên ý cha trời, văn hóa thiên luật vũ trụ, văn hóa giãi thoát tất cả mọi, thống khổ, đau khổ, khốn khổ, nổi khổ,  đeo bám lấy con người, tiến tới an lạc hạnh phúc, an vui tự tại.

 

Hết phần 2 chương 8

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 8

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 8

 

Phần 3

 

Đại Hội Long Vân

 

Nói về giống dân Bích Ngọc  ở tại tần trời thứ 11 hơn 100 trệu Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, thấy hư không sáng lên một cách kỳ lạ, 28 tần trời thông suốt, các chư thiên không những nhìn thấy tất cả, mà còn nghe rõ tất cả, khắp 28 tần trời, điều kỳ lạ nầy, hi hữu nầy, ngoài CHA TRỜI tạo ra, thời không ai có thể làm được, và quả thật vậy, ĐỨC CHA TRỜI đã hiện ra giữa hư không trên bầu trời thiên vân phước sanh, phước quả, tức thời nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, cùng các vị Tổ Tổ Tổ danh vang khắp cùng vũ trụ. Như Hạnh Hải Phổ Hiền tổ tổ tổ, Đốn Ngộ Phật Phật tổ, Đấu Chiến Thắng Phật tổ tổ, Viên Giác Phật Đà tổ tổ tổ, Bổn Giác Thiên Linh Thánh Thánh tổ, Trí Minh Đại Quang Phật Phật tổ, Diệt Tận Định Không Không Tiên Tiên tổ, Pháp Không Pháp Thường Trụ tổ tổ tổ, Tánh Không Tánh an Lạc tổ tổ tổ, Tướng Không Tướng Vô Biên Tiên Tiên tổ, Tịnh Không Thánh Thánh tổ, Vô Tướng Không Không Phật Phật tổ, Vô Thức Không Không Thánh Thánh tổ, Như Như Đại Định tổ tổ tổ,  Kim Cang Đại Nguyện Phật Phật tổ,  Bổn Giác Thật Tướng tổ tổ tổ,  Ứng Hóa Vô Biên Tiên Tiên tổ, Trực Giác Chân Nguyên Phật Phật tổ, Vô Chấp Trực Hiển Thánh Thánh tổ, Thỉ Giác Chân Như Phật Phật tổ, Tri Kiến Giác Tri tổ tổ tổ. Dẫn đầu hơn 100 triệu Phật tổ, Thánh tổ, Tiên Tiên tổ, đứng đầu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  khắp 28 tần trời bay lên không trung đến chỗ CHA TRỜI đang ngự, bay vòng quanh theo bên phải, xung quanh CHA TRỜI chín vòng rồi nói kinh kệ rằng:

(1) vào thuở xa xa xưa, (2) giữa tiểu kiếp thứ 5, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, xuống trần, (3) sanh con đẻ cái, (4) tại nơi trái đất, (5) nam thiện bộ châu, (6) ngũ hành tinh khí gồm thâu, (7) kết thai trăm trướng, (8) cùng một bọc bầu, (9) nhân loại đồng bào, (10) năm màu da anh em, (11) giòng giống Tiên Rồng, (12) xinh đẹp uy nghi, (13) CHA TRỜI MẸ TRỜI, chăm sóc con thơ, (14) bao công khó nhọc, vô bến vô bờ, (15) CHA TRỜI MẸ TRỜI, muốn cho con thành người, (16) trãi qua hàng nghìn nghìn năm, (17) truyền dạy văn hóa cội nguồn, (18) thất giáo ra đời, bảy nguồn biển lớn, (19) đó là PHẬT GIÁO, THÁNH GIÁO, TIÊN GIÁO, THIÊN GIÁO, ĐỊA GIÁO, NHƠN GIÁO, THẦY GIÁO, (20) nhân loại từ đó, nhờ vào văn hóa cội nguồn, (21) mới thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, cao lên chút nữa, (22) chứng quả cội nguồn, (23) hội ngộ chân tâm chân tánh, (24) thành chánh đẳng chánh giác, (25) rời bỏ chiếc nôi địa cầu, (26) bay về ngôi nhà chung vũ trụ, (27) ở khắp 28 tần trời, (29) lập thành quốc độ, (30) thiên đàng cực lạc, (31) vô lượng cõi nước, vô tận vô biên, (32) sống trong giàu sang, ngọc ngà châu, (33) sống trong hạnh phúc, tự tại an vui, (34) sống trong tự do, đại đồng bình đẳng, (35) thiên quyền đầy đủ, tôn trọng công minh, (36) sống lâu vô tận, vô lượng vô biên, (37) công ơn CHA TRỜI, MẸ TRỜI, kể sao cho hết, nói sao cho cùng, (38) TỔ TIÊN HIỆN THÂN CHA TRỜI, (39) giúp sức trợ lực, cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, (40) hiệp theo Cội Nguồn, linh giác Tổ Tiên, (41) vào pháp bình đẳng, (42) tự mình thấy khắp, hư không vũ trụ, (43) thiên đàng địa ngục, khổ vui khác nhau, (44) siêu đọa xuống lên, (45) hai đường hai nẻo, (46) một đường đọa lạc, luân hồi sanh tử, (47) một đường làm chủ, trường sanh bất tử, tự tại an vui, (48) nên Phật, Thánh, Tiên, (49) tự giác giác tha, cứu khổ cháu con, đắc thành chánh giác, (50) muốn được như thế, nên Phật, Thánh, Tiên, (51) lập ra phương tiện, (52) tùy bệnh cắt thuốc, (53) tùy căn ưa thích, (54) nói ra giáo pháp, tận độ cháu con, (55) theo lời Tổ Tiên, Cha Trời truyền dạy, (56) CHA TRỜI lại giúp, cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  đạt đến quyền năng, pháp thuật vô biên, vô ngại tự tại, có không nhiệm mầu, khỡi dụng phương tiện, giáo hóa cao sâu, (57) con cháu nghe theo, đắc thành chánh giác, (58) CHA TRỜI trợ giúp, cho Phật, Thánh Tiên, Thần, Chúa  (59) thấy rõ pháp thân, Khai Hóa Tổ Tiên, (60) khỡi dụng sanh ra, vô lượng vô biên, tất cả linh hồn. (61) tuy hai mà một, (62) tuy một mà hai, (62) nước sanh bọt nước, (63) bản thể giống nhau, (64) trong tâm có tổ, trong tổ có tâm, (65) chẳng tìm đâu xa, ngộ ra liền thấu, (66) linh giác, thức giác, đâu xa, chân tánh, thức tánh, ngộ ra cùng nguồn, (67) CHA TRỜI, giúp cho các Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thâm nhập huyền vi Cội Nguồn, thấy rõ ngũ tạng, năm phần linh giác, (68) Hiến Tạng, Mật Tạng, Thiên Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng,  vi diệu pháp thân, (69) nên Phật, Thánh, Tiên,  Thần, Chúa trí huệ linh thông, vô cùng vô tận, thậm thâm vi diệu, không thể luận bàn, (70) CHA TRỜI LONG HOA, TỔ TIÊN HIỆN RA, CỐT CÁCH TIÊN RỒNG, CHÚA TỂ HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, (71) Tổ Tiên Cha Trời, tuy hai mà một, tuy một mà hai, (72) ứng dụng lại qua, (73) tự nhiên tự tại, (74) vô vi hữu vi, (75) ẩn hiện lại qua, (76) có không đều là dụng ý, (77) trong vô lượng kiếp, ( 78) CHA TRỜI không đi, (79) CHA TRỜI không đến, (80) vì pháp thân Cha Trời, (81) cùng khắp hư không vũ trụ, (82) nên Cha Trời không đi, cũng không có đến, (83) tùy nhân duyên lớn, Cha Trời hiện ra, (84) pháp thân linh giác cha trời, cùng khắp hư không vũ trụ, (85) tam thiên đại thiên thế giới, thiên địa, trời đất,  địa cầu, vũ trụ, sanh linh vạn vật, thiên hạ cháu con, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, QUỶ, MA, THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC, (86) đều đang sanh sống, trong pháp thân linh giác cha trời, (87) ví như muôn nghìn loài cá, đang sống trong lòng đại dương, (88) nên mỗi loài cá, tưởng nghĩ muốn gì, (89) Cha Trời đều hay, Cha Trời đều biết, (90) thành tâm cầu trời, tức thời linh ứng, (91) Cha Trời là đấng, thấy nghe hay biết, khắp cùng hư không vũ trụ, vì thế nhân loại con cháu, (92) hiếu thuận CHA TRỜI, nhất kính hiếu, (93) muốn gì đặng nấy, chẳng thể nào sai, (94) ví như con cầu Cha, Cha nào không cứu, (95) trừ khi con bất hiếu, hủy bán Ông Cha, (96) TỔ TIÊN HIỆN THÂN CHA TRỜI, quyền năng vô hạn, pháp thuật vô biên, (97) lập lên vũ trụ, chẳng mấy khó khăn, (98) huống chi cứu giúp, hộ độ cháu con, (99) thành tâm tưởng niệm cha trời, (100) nghe lời trời dạy, cha trời cứu nạn, thoát khỏi tai họa, về nơi an lành, (101) chuyển kiếp nghèo hèn, sanh vào đại phú, sanh lên thiên giới thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, (102) công ơn Cha Trời, công ơn Mẹ Trời vô tận vô biên, dù cho ức kiếp hiếu tâm cũng không trả được mảy lông công trời, thành tâm hiếu kính Cha Trời, lo gì chẳng đặng rạng ngời công danh, thiên đàng ở mãi vô sanh, PHẬT, TIÊN, THÁNH, CHÚA, nở nhành giác thơm, lời kệ kinh giống dân Bích ngọc  được Cha Trời chuyền tải khắp hư không vũ trụ, làm cho muôn loài vạn vật tăng lên hàng muôn ức kiếp tu luyện, nhân loại con cháu Tiên Rồng, xưa nay lạc nguồn, lạc cội, nhất là thời mạc pháp, nhờ lời kinh kệ nầy, siêu thoát vô lượng tội ác, siêu sanh lên các tần trời vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, (103) Đức Cha Trời khen rằng, các con của Ta quả là hi hữu, (104) thần thông, trí tuệ, phương tiện, đức độ, không thể nghĩ bàn, nên mới chuyển đại kinh luân như thế, làm lợi ích cho nhân loại, con cháu Tiên Rồng tột thế mai sau, (105) nếu có người nghe được lời kinh kệ đây, thời coi như đã chuyển đổi vận mạng, (106) từ họa chuyển lần ra phúc, từ nghèo chuyển lần sang giàu, từ ngu si chuyển lần thành thông minh, từ phàm phu chuyển lên PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, từ phật, thánh, tiên, thần chúa, chuyển lên thành CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên Tiên tổ tổ tổ, (107) nếu như có người phát tâm đọc tụng kinh kệ nầy, một lòng ngưỡng mộ, quy kính TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, hai đấng Tiên Rồng, nhất định cứu thoát kiếp nạn, tai qua nạn khỏi, (108) huống chi kính tin , tu hành, diều dắt, nhân loại anh em, trở về Nguồn Cội hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thời phải nói là muốn chi đặng nấy, cầu chi đặng nấy, trí huệ thậm thâm vi diệu, tự mình vượt qua sanh tử, thay thế Cha Trời, Mẹ Trời, chuyển đại pháp luân, tận độ nhân loại anh em con cháu Tiên Rồng, vào ngôi chánh đẳng chánh giác.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh được coi như là bộ kinh báu vật vũ trụ. Ai làm chủ được bộ kinh Long Thiên Tạng nầy. Thời coi như làm chủ vũ trụ. Thay thế Cha Trời Mẹ Trời, chuyển đại pháp luận độ tận nhân loại anh em vào ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Hết phần 3 chương 8

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 8

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 8

 

Phần 4

 

Đại Hội Long Vân

 

Đây nói về giống dân Kim Ngọc, hơn 70 triệu PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, ở trên tần trời thứ 11 thấy hư không vũ trụ, bổng nhiên sáng rực lên một cách kỳ lạ, 28 tần trời thấy, nghe, rõ thông suốt với nhau, chuyện hi hữu hiếm thấy xảy ra, chỉ có thần thông vô hạn của ĐỨC CHA TRỜI mới thị hiện được như thế, mà quả đúng vậy, ĐỨC CHA TRỜI đã hiện ra giữa hư không trên bầu trời thiên vân, phước sanh, phước quả, tức thời nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, cùng các vị tổ tổ tổ danh tiếng lẫy lừng khắp tam thiên đại thiên thế giới  như. Vô Tưởng Cứu Cánh tổ tổ tổ, Vô Sanh Vô Diệt Thánh Thánh tổ,  Vô Lượng Quang Phật Phật tổ, Hư Không Vô Vi Phật Phật tổ, Vô Niệm Không Không Tiên Tiên tổ, Vô Trí Tịnh Không Tiên Tiên tổ, Vô Thỉ Vô Chung Như Như Phật Phật tổ, Diệt Tận Định Thánh Thánh tổ, Vô Vô Thức Đại Định tổ tổ tổ, Sắc Không Vô Vi Phật Phật Tổ, Vô Chứng Vô Đắc Phật Phật tổ, Viên Giác Không Không Tiên Tiên tổ,  Lắng Yên Thanh Tịnh tổ tổ tổ, Nhất Niệm Không Không tổ tổ tổ, Tự Tánh Thanh Tịnh Thánh Thánh tổ, Vô Ngại Đại Trí Tiên Tiên tổ, Ngộ Không Vô Biên tổ tổ tổ, Vô Lượng Thọ Phật Phật tổ, Tỉnh Lặng Bất Động tổ tổ tổ, Giác Linh Đại Giác Thánh Thánh tổ.

 

Cùng hơn 70 triệu PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ,  đứng đầu hằng hà sa số Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa 28 tần trời bay lên hư không đến nơi ĐỨC CHA TRỜI đang ngự, bay lượn xung quanh bảy vòng xung quanh cha trời rồi nói kệ kinh ca ngợi rằng:

(1) nơi chốn hư không, CHA TRỜI thấy rõ cháu con, (2) lạc cội lạc nguồn, (3) rơi vào ác đạo, (4) hiểm hung bao trùm, (4) tai họa không ngừng, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, (5) đọa lạc trầm luân , (6) sanh già bệnh chết, (7) mê si ngu dốt, (8) phó mặt cuộc đời, (9) định đoạt số phận, (10) hết mong giải thoát, (11) CHA TRỜI thương xót, (12) huyền cơ chuyển hóa, (13) phật, tiên, thánh, chúa, xuống trần, (14) mở ra con đường, tận độ nhơn sanh, (15) tùy theo nhân duyên, nói pháp sai khác, (16) tuy nhiều giáo phái, (17) rốt lại một nguồn, (18) cũng như trăm sông, chảy về biển cả, (19) TỔ TIÊN, KHÔNG TÊN, KHÔNG TUỔI, chúa tể hư không gọi là CHÚA TRỜI, (20) pháp thân trong sạch,không tướng, không màu, sắc không không sắc gọi là VÔ VI, (21) bản thể tự nhiên, không sanh không diệt, như như thường còn gọi là NHƯ LAI, (22) tuy danh sai khác, nhưng lại một cội một nguồn, (23) đó là CHÚA TỂ, VÔ VI, NHƯ LAI, KHAI HÓA TỔ TIÊN, (34) chí linh chí hiển, không thể nghĩ bàn, (35) hể cảm là ứng, khó nổi tỏ phân, (35) phật, thánh, tiên, thần, chúa, phát đại bi tâm, (36) nương theo quyền năng, của đức cha trời, (37) trí huệ thần thông nhiệm mầu, (38) truyền dạy đạo đời, (39) tâm là cội gốc, nhân quả nhân duyên, (40) chỉ cần phát tâm rộng lớn, (41) lập thành đại nguyện, (42) cứu khổ cứu nạn, đồng bào nhân loại anh em,(43) sớm mau tu hành, trở về Cội Nguồn, lìa bỏ hận thù, tham lam, tật đố, cống cao, ngạo mạn, ganh ghét, hại dân, hại nước, (44) tổn hại phước đức, tổn hại cháu con, (45) tôn thờ cha trời tổ tiên, (46) nhớ nghĩ công ơn, khai tạo giống người, sanh thành dưỡng dục, bao công khó nhọc, vô cùng vô tận, kể sao cho hết, nói sao cho cùng, (47) tấm lòng Cha Trời Mẹ Trời, (48) thương con vô bờ vô bến, (49) nếu ai là người, quên Cội quên Nguồn, (50) quên Cha Trời LONG HOA, quên Mẹ Trời ĐỊA MẪU, bất hiếu, bất nhân, bất trung, bất nghĩa, (51) linh hồn tối tăm, đọa lạc kinh khủng, luân hồi sanh tử, khổ mãi không ngừng, (52) nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, (53) trong các thứ tội, bất hiếu Cha Trời, Mẹ Trời, chánh Thân chánh Mẫu, (54) bất hiếu Cha Mẹ hiện tại sanh ra mình, phụ Thân phụ Mẫu, (55) là tội lớn nhất, đại nghịch ác đạo, khó mà dung tha, (56) thiên luật chuyển xây, (57) đọa ba đường dữ, (58) địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, (59) kẻ đại nghịch, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, (60) dù tài cao cho mấy khó mà thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, (61) giữ lấy chân tâm chân tánh, tu theo Văn Hóa Cội Nguồn, hiếu, trung, nhân, nghĩa, chăm bón không quên, lo cho nhân loại, lo cho Đồng Bào anh em, tu như thế mới là thượng sách, (62) TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã hóa thân thành Văn Hóa Cội Nguồn, vì thế chỗ nào có kinh, (63) thời có hiện thân, Cha Trời Mẹ Trời Địa Mẫu, (64) che chở bảo bọc, giáng phúc ban lộc, cho người luyện tu, (65) nơi nào có kệ kinh, thời có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dưới trên bảo hộ, (66) Văn Hóa Cội Nguồn, chũ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, có muôn vạn hào quang điển lực, (67) giúp cho người đọc, khai thông trí huệ gấp trăm gấp nghìn, (68) nơi nào có kinh Văn Hóa Cội Nguồn, phải nên cung kính, (69) Thiên Ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ đều nằm trong ấy, (70) ẩn tàng mật tạng Tổ Tiên ấn chỉ, huyền vi khai thông, điển thiên vô tận, chẳng thể nghĩ bàn, (71) nếu ai kính tin, liền được lợi ích, cầu chi đặng nấy không sai, (72) nếu ai thành tâm, biên chép, in ấn, truyền lại cho đời, (73) nhất định Cha Trời, Mẹ Trời che chở, ( 74) Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hộ trì, (75) muôn đời vạn kiếp mãi mãi giàu sang, muôn đời vạn kiếp mãi mãi hiển vinh, (76) công thành danh tọa, kẻ ăn người ở chẳng thiếu thứ chi, (77) những người gốp tiền, gốp của, gốp công, gốp sức, in ấn kinh luân truyền bá cho đời, (78) con cái, cháu chắt, chút chít, về sau giàu sang hết thảy, ông bà nhiều đời nhiều kiếp cũng được siêu thăng, lên các tần trời, sống trong hạnh phúc, (79) nếu mà ngược lại, đối với kinh giáo Cội Nguồn, nhạo bán, chê bai, giỡn đùa, chẳng có tôn nghiêm, ắt sanh đại họa, (80) nhẹ thì sa đọa, địa ngục khó ra, nếu được sanh lên làm người, đói khổ nghèo hèn, làm tôi, làm tớ, làm thê, làm mướn, muôn đời vạn kiếp, thân tướng xấu xa, lại thêm bịnh tật, ( 81) vậy nên nhân loại, con cháu Tiên Rồng, ghi nhớ lời nầy, (82) văn hóa cội nguồn chính là hiện thân TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, thậm thâm vi diệu, chuyển xây họa phúc, không thể nghĩ bàn, từ thuở lâu xa vô cùng vô tận, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, (83) ví như quả cầu, bao nhiêu hạt cát, cứ mỗi hạt cát, làm một địa cầu, như vậy địa cầu, số nhiều vô kể, số nhiều vô tận, số nhiều vô biên, dầu là muôn vạn ức kiếp, cũng không đếm hết số địa cầu trên, huống chi là số cát, của mỗi địa cầu, (84) cứ một hạt cát tính thành một năm, tính ra số năm, vô cùng vô tận, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, (85) vậy mà so ra, TỔ TIÊN, hiện thân hai đấng TIÊN RỒNG, Cha Trời, Mẹ Trời, (86) sanh ra nhân loại con người, còn lâu xa hơn thế nữa, (87) loài người hủy diệt, TỔ TIÊN, hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái giống người kế tiếp, vũ trụ nầy mất, vũ trụ khác lại ra đời, (88) chỉ có linh hồn, mới là trường tồn bất diệt, (89) văn hóa cội nguồn, thậm thâm vi diệu, kết thành huệ mạng linh hồn, (90) thọ lâu vô tận vô biên, (91) địa cầu nầy tan, địa cầu khác lập, vũ trụ nầy mất, vũ trụ kia thành, (92) cứ thế diệt sanh, sanh diệt mãi mãi, (93) linh hồn bất tử, (94) dạo chơi khắp cõi, (95) vượt qua thời gian, không sanh không tử, (96) hội nhập cội nguồn, về ngôi vị cũ, (97) bọt nước trở lại thành nước, (98) linh thức trở thành linh giác, (99) tiểu linh hồn trở thành đại linh hồn, (100) pháp thân rộng lớn, khắp cùng hư không, (101) tất cả thế gới vũ trụ, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thiên địa trời đất, thất sơn châu báu, bốn cõi nhân gian, (102) đều ở trong thân, (103) linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, nên không nhận biết tánh Thánh tánh Phật của mình, chạy theo sắc tướng hữu vi, càng cầu càng khổ càng đi sai lầm, (104) gieo nhân dữ hưởng sao được quả lành, lạc Nguồn lạc Cội khó mòng thoát siêu, (105) có thể ví dụ sau đây, cũng như loài cá chủng loại thiếu chi, (106) cùng đang bơi lội trong bể đại dương, bơi qua lội lại nhưng không hay biết, (107) nước cùng với cá không lúc nào rời, (108) nương nhờ vào nước, loài cá mới được rong chơi, (109) pháp thân khai hóa TỔ TIÊN, như là biển cả mênh mông, bao la vô tận vô biên, (110) muôn loài vạn vật, cũng như con người, (111) đều đang sanh sống trong lòng TỔ TIÊN, (112) cũng như người con, sống trong lòng mẹ, nhưng nào có hay, nhưng nào có biết, (113) cũng như cá kia, đang sống trong nước, nhưng nào có biết, nhưng nào có hay, (114) cứ chạy nhãy bay, mà quên Nguồn Cội, (115) Khai Hóa Tổ Tiên, đấng tối linh tối cao, đấng quyền năng vô biên, (116) một lòng tin yêu, một lòng hiếu thuận, (117) tai nạn liền qua, đại họa liền khỏi, (118) hướng về Cội Nguồn, dần dần hết khổ, sống trong hạnh phúc, liền được siêu thăng, (118) tận tâm cứu vớt nhân sanh, sẽ được làm vua làm chúa khắp các tần trời, (119) tin theo Văn Hóa Cội Nguồn, lời dạy CHA TRỜI, MẸ TRỜI, (120) sẽ được làm PHẬT, THÁNH , TIÊN, THẦN, CHÚA làm đấng tối cao khắp cùng vũ trụ, (121) muốn thấy CỘI NGUỒN, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, phải năng huân tập, thứ tánh thanh tịnh, (122) thấy, nghe, hay, biết, hướng về vô vi, vô niệm tự nhiên, (123) an định thật tướng, thật tánh, thật ý, thật trí, (124) tánh không, (125) tướng không, (126) ý không, (127) pháp không, (128) thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, (129) không khỡi ý chấp trước phân biệt, (130) phải năng huân tập lâu ngày, dài tháng như vậy, (131)  sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vô minh ngũ ấm tự nhiên tan biến, (132) mặt trời đại huệ, tự nhiên xuất hiên, (133) thấy rõ ba ngôi tối cao, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, (134) luôn luôn ở cạnh bên mình, chưa hề lúc nào rời xa, (135) nếu như chợt ngộ nhận ra, BỌT NƯỚC, CŨNG CHÍNH LÀ NƯỚC,  thời còn luận bàn được nữa sao. Lời kinh kệ vừa dứt ĐỨC CHA TRỜI khen rằng: Hi hữu thay, cho con cái của Ta, lời kinh kệ của các con, đã cứu khổ vô lượng vô biên, những con cháu lạc nguồn lạc cội, sa đọa xuống các tần địa phủ, ((136) bị vô minh che phủ, nghiệp chướng xoay vần, đọa lạc vô cùng khốn khổ, CHA TRỜI nói xong từ hai lòng bàn chân, phóng ra hai đạo hào quang trong suốt, (137) hiện rõ khắp 18 tần địa phủ bảy hư không vũ trụ, (138) mỗi tần địa phủ, có vô số vô biên địa ngục, mỗi mỗi địa ngục, nhân loại đông vô số vô biên, (139) tất cả chỉ vì lạc Cội lạc Nguồn mà ra, (140) tất cả những linh hồn khốn khổ sa đọa nơi các tần địa phủ, khắp cùng địa ngục, ở bảy hư không vũ trụ, (141) nhờ thần lực của Đức Cha Trời, nghe rõ lời kinh kệ Văn Hóa Cội Nguồn, liền thoát khỏi địa ngục, sanh lên nhân gian, sanh lên các tần trời,  vô số vô tận vô biên, ( 142) Cha Trời nói, chỗ nào có kinh thời có TỔ TIÊN, chỗ nào có kinh, thời có CHA TRỜI MẸ TRỜI, luôn luôn hộ trì, chỗ nào có kinh, thời có PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, dưới trên che chở, quỷ thần cung kính, giúp cho bản thân, gia đình, họ tộc, con cái, cháu chắt, chút chít, muôn điều may mắn bình an vạn sự, (143) công đức biên chép, in ấn, lưu truyền, Văn Hóa Cội Nguồn, khai trí, mở huệ, cứu khổ cứu nạn nhân loại, là công đức vô cùng to lớn, không còn có công đức nào hơn, ( 144) chỉ cần chép in một chữ, một câu, cũng đã làm thay đổi vận mệnh cuộc đời, huống chi là cống hiến, tiền tài, sức lực, in ấn, truyền bá, giảng dạy, làm cho thiên hạ anh em, nhân loại thoát khổ an vui, siêu sanh về thượng giới, sống trong cảnh hạnh phúc giàu sang tự tại muốn gì đặng nấy, thời còn tu hành làm lành nào hơn nữa,

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh tối cao Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ nghĩa Đại Đồng Thiên quyền bình đẳng, Thiên Luật vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời. Mỗi lời kinh là mỗi lời siêu thoát vô lượng tội lỗi. Mỗi lời kinh là mỗi lời phước đức phước báo vô biên. Không có đại họa nào mà Cha Trời Mẹ Trời  giải cứu không được dù cho đó là đại họa non sông Tổ Quốc.

HIẾU THUẬN BA NGÔI TỐI CAO VŨ TRỤ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

A)    1- KHAI HÓA TỔ TIÊN, 2- ĐỨC CHA TRỜI,  3- ĐỨC MẸ TRỜI.

B)     2- ĐỒNG THỂ CỘI NGUỒN, tức là nói tất cả tiểu linh hồn, muôn sanh linh vạn vật, cũng như linh hồn con người, cùng đại linh hồn TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cũng chỉ là một.

C)    3- THỂ TÁNH THANH TỊNH TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, CÙNG CHÂN TÁNH LINH HỒN CON NGƯỜI , không những bình đẳng, mà còn chung một chân tánh cội nguồn mà thôi.

D)   4- THẤU HIỂU CHÂN TÁNH CHÍNH MÌNH,  THỜI COI NHƯ THẤU HIỂU ĐƯỢC CHÂN TÁNH TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

E)    5- SỰ HIẾU KÍNH TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, QUY THUẬN CỘI NGUỒN, VÍ NHƯ BỌT NƯỚC TỰ QUY HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN LÀ NƯỚC, vậy nên hết sức hiếu thuận chí tâm, thành ý, nguyện mãi mãi tôn thờ  ba ngôi cội nguồn tối cao vũ trụ.

F)    6- TỰ TRỞ VỂ CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH  CHÍNH MÌNH, đây chính là tối cao của sự, ĐẠI HIẾU, không thể nghĩ bàn hay luận bàn.

G)   7- CHÂN TÁNH TIỂU LINH HỒN NHÂN LOẠI CON NGƯỜI, dù bị VÔ MINH che lấp sâu kín đến đâu, nó cũng vẩn thường còn trước sao sau vậy, chỉ cần chúng ta quy kính hiếu thuận TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đọc tụng, hội nhập văn hóa cội nguồn, thời mặt trời trí huệ chánh đẳng chánh giác lần lần xuất hiện.

H)   8-  Bảo toàn lý tưởng cao cả của mình, và giữ vững đức tin trên con đường trở vể cội nguồn, một cách mạnh mẽ và thành khẩn, thời đạo giãi thoát sanh tử, cũng như muôn vạn nghìn nổi khổ không còn xa.

I)   9-  Ở đời ai cũng hiểu rằng CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, lá rụng về cội, nước rơi về nguồn, đó là điểu hiển nhiên.

J)  10-  Trái lại chúng ta rời bỏ cội nguồn, CÂY MẤT GỐC, đại họa biết bao, khó mà nở cành xanh ngọn, linh hồn trôi lăng đọa lạc sanh tử khốn khổ, mãi mãi không biết khi nào mới chấm dứt.

 

Hết phần 4 chương 8

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 9

 

Phần 1

 

Long Vân Đại Hội

 

Nói về hơn 50 triệu người PHẬT TỔ, THÁNH TỔ TIÊN TIÊN TỔ, giống dân HUYẾT NGỌC, ở tần trời thứ 11 bổng thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, 28 tần trời nhìn thấy nghe thông suốt với nhau, chuyện hi hữu hiếm thấy xãy ra, và chỉ có THẦN THÔNG VÔ HẠN VÔ BIÊN của ĐỨC CHA TRỜI, mới thị hiện thần thông hi hữu như thế, và quả đúng như vậy, ĐỨC CHA TRỜI đã hiện ra giữa hư không trên bầu trời thiên vân, phước sanh, phước quả, ngồi trên tòa HOA SEN thân tướng cao to lớn hơn núi tu di, hào quang đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, tức thời nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, Đại Quang Lão tổ tổ tổ, Nhiên Đăng Phật Phật tổ, Trí Quang Tiên Tiên Tổ, Vô Vi Đạo Đạo tổ, Tịch Diệt Tiên Tiên tổ, Pháp Vân Phật Phật tổ, Vô Tưởng Thánh Thánh Tổ, Diệt Tận Định tổ tổ tổ, Năng Biến Sở Biến tổ tổ tổ, Duyên Diệt tổ tổ tổ, Vô Giới Tiên Tiên tổ, Hiển Linh Giáo Giáo tổ, Chân Nguyên Lão Lão tổ, Huệ Quang Thánh Thánh tổ, Trí Độ Tiên Tiên tổ, Viên Định Phật Phật tổ, Giác Quang Đại Ngộ Phật Phật tổ, Đốn Ngộ Thánh Thánh tổ, Chân Tánh Thánh Thánh tổ, Vô Ngại Đại Bi Phật Phật tổ, cùng hơn 50 triệu PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, đứng đầu vô lượng vô biên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  ở khắp 28 tần trời bay lên hư không đến chầu ĐỨC CHA TRỜI, bay vòng quanh theo bên phải bảy vòng xung quanh CHA TRỜI rồi nói kệ kinh ca ngợi rằng:

 

(1) không ai lo con cái, bằng TỔ TIÊN hiện thân CHA TRỜI, chỉ có con cái, lạc Cội lạc Nguồn, quên Tổ Tiên Cha Trời, ( 2) nhưng Cha Trời không bao giờ quên con cái, (3) lúc nào cũng tìm cách cứu khổ cứu nạn con cái, (4) dù cho trải qua hàng vạn ức tỷ năm, Cha Trời cũng thế, (5) nước mãi bảo bọc che chở cho cá, (6) nhưng cá nào có hay có biết, (7) biết bao linh hồn ngổ nghịch, bất hiếu với đức CHA TRỜI, (8) bị huyền cơ thiên luật xoay chuyển, nhân quả báo ứng theo tay, (9) gieo nhân ác nên gặt quả chẳng lành, sự khổ chồng lên nổi khổ, luân hồi sanh tử, đọa lạc trầm luân, (10) khổ đói khổ nghèo, khổ bệnh tật, khổ chiến tranh đâu kể, (11) cái khổ lạc cội mất nguồn, anh em tàn sát chém giết lẫn nhau, (12) hận thù chất cao hơn núi hơn non, (13) oan oan tương báo, nợ nợ đáo đầu, day qua trả lại biết ngày nào xong, (14) CHA TRỜI là đấng giàu sang, của đầy vũ trụ, cháu con tìm gì, (15) bạc, vàng, châu báu thiếu chi, tam thiên vũ trụ xiết ngọc ngà, (16) kìa vũ trụ kìa Ông Cha, đấng tạo lập lên tất cả, chỉ cần hiếu kính, thoát qua biển trần, thoát qua địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh  (17) quyền năng vô hạn Cha Ông làm gì cũng được hãy tin Cha Trời, (18) linh hồn lạc cội chơi vơi, vô minh che lấp hết đời thoát siêu, (19) hiếu trời hiếu thuận bao nhiêu, công danh lợi lộc muôn điều vận may, (20) của trời khắp cả hư không, dự phần con cháu hiếu trung tìm về, (21) CHA TRỜI là đấng thương con, chỉ cần hiếu thuận, hết lo vận nghèo, thiên phú do trời, vạn kiếp chẳng hề sai, (22) ở thời kiếp giảm, nhân loại tuổi thọ xuống thấp, lại thêm  lạc Cội mất Nguồn, (23) khí hóa thái chuyển, mau chóng đổi dời, (24) thể lực con người, theo đó giảm sút, (25) tinh thần vật chất, cứ thế gia tăng, (26) tham vọng phát sanh, (27) dẩn tới chiến tranh, binh đao máu lửa, (nhà tù địa ngục bày ra trước mắt, thiên đàng bít lối, địa phủ thênh thang, (28) uổng công tu luyện vạn ức tỷ năm, lạc Nguồn lạc Cội hiểm nguy, huệ mạng giảm thọ tổn đi phước phần, (29) đắm chìm bể khổ hồng trần, ác lai ác báo biết ngày nào ra, (30) nơi chốn hư không, CHA TRỜI thấy rõ, con cái khốn khổ, (31) lâm vào hung hiểm, hết mong chống trả, phó mặt cuộc đời, (32) để cho ác nghiệp định đoạt số phận, (33) CHA TRỜI thương con thương cái, (34) chuyển vận huyền cơ, khiến PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, xuống trần, mở ra thất giáo con đường tận độ anh em, (35) bỡi vì nhân loại anh em, tâm bệnh không ai giống ai, (36) nên PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, tùy bệnh mà cắt thuốc, (37) tuy thuốc có mùi vị khác, nhưng rốt lại cũng chửa cho tâm hồn lành bịnh, khỏi bệnh, phiền não làm hại mà thôi, (38) CHA TRỜI chuyển vận huyền cơ, làm cho PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nương theo thần lực cha trời, (39) hiệp vào pháp thân, bình đẳng pháp giới, tự mình thấy suốt, hư không vũ trụ, (40) thiên đàng địa ngục, khổ vui khác nhau, phước họa hai bên, siêu đọa gan tất, (41) giàu sang phú quý, cũng chỉ một niệm sanh ra, (42) Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì lòng từ bi, vì Cội vì Nguồn, vì lập công bồi đức, (43) bằng lập ra nhiều phương tiện, giáo hóa nhân loại anh em, (44) sớm mau giác ngộ tu hành, (45) không phân biệt màu da chủng tộc, dứt bỏ hận thù, tay bắt mặt mừng, đoàn kết anh em, theo lời dạy cha trời, mẹ trời, địa mẫu, (46) cha trời chuyển vận huyền cơ, làm cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, có đủ quyền năng, trí huệ, pháp thuật, nhiệm mầu, (47) chỉ rõ các pháp hữu vi, giã tướng, theo luật vô thường, biến đổi liên miên, (48) không nên chạy theo, mà xem chúng như là trò ão thuật vui của tạo hóa, (49) ngay cả xác thân phàm trần cũng tạm, (50) tứ đại nhốm hợp rồi tan, (51) chỉ có linh hồn là thường còn bất tử, sống mãi không bao giờ chết, (52) nhưng tạo ác thời khốn khổ vô cùng, (53) còn lạc Cội lạc Nguồn, thời bị vô minh chuyển xây, ác tánh sanh ra vô bờ vô bến, (54) ác lai ác báo họa họa trùng trùng, (55) sa đọa địa ngục biết ngày nào ra, (56) Cha Trời chuyển vận huyền cơ, làm cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thấy rõ TÂM TÁNH, là cội gốc tất cả nhân duyên, gieo nhân cũng như kết quả, (57)  thiện do tâm làm, ác do tâm tạo, họa phúc do mình hết thảy, siêu đọa cũng do mình quyết định, (58) vậy nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dạy cho nhân loại anh em, (59) cầu ai cho bằng tự cầu lấy mình, mình muốn có phúc, thời nghe theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, đi theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn, (60) thời từ bi, trung, hiếu, nhân , nghĩa, trong tâm mình tự nhiên nở hoa, giác ngộ thơm ngát muôn đời vạn ức kiếp cũng chưa phai, (61) nếu phát tâm rộng lớn lập thành đại nguyện, cứu khổ nhân loại anh em, (62) thời hạt giống mật tạng, đại trí huệ kim cang, ra đời trong tâm tánh của chính mình, chiếu sáng khắp hư không vũ trụ, (63) Cha Trời thường dạy, tham lam gian ác chẳng được gì, vì tất cả vật chất, là do Tổ Tiên khai tạo, không của riêng ai, mà cũng không ai có thể giành lấy được, mà theo thiên luật, có công, có tài, có trí, có đức, (64) đêm sự giàu có của Ông Cha, phân phát công bằng, theo thiên luật, làm cho nhân loại anh em ai cũng được giàu sang, ai cũng được hạnh phúc, có công vì nhân loại anh em như thế, thời còn lo chi chẳng công thành danh tọa, (65) bằng ngược lại, tốm thâu bầu vét, quyền lực độc quyền, độc tài  tốm thâu bầu vét của cải vật chất, nhất là của cải vật chất thuộc quyền sở hữu của người khác, thuộc về mình, thời coi như đã phạm vào thiên luật, thiên luật chuyển xây đại họa giáng xuống, luật công bằng bình đẳng nổi lên hủy diệt, (66) tạo hóa có luật của tạo hóa, không ai có thể chống lại, hay làm khác đi được, (67) càng phạm thiên luật, nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, đại họa càng to càng sa địa ngục, vô minh xây chuyển tối tăm mù mịt, thảm họa vô cùng, (68) không sao tránh khỏi tù ngục phanh thây, (69) dầu sôi lửa bỏng, (70) cưa xẻ moi gan móc ruột, kinh khiếp hãi hùng, không chỉ một ngày hai ngày mà muôn đời vạn kiếp như thế, (71) cái tội hại nhân loại anh em, phạm thiên luật, nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, (72) thời còn chi là linh hồn, ắt phải tiêu tan huệ mạng, (73) trở lại linh hồn của loài cây cỏ, côn trùng, rồi tiến hóa lên loài cầm thú, (74) biết bao giờ mới được đầu thai trở lại làm người, làm con cái nhà trời, uổng thay uổng thay, (75) Cha Trời chuyển hóa huyền cơ, trợ giúp cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thấy rõ ma chướng, ngăn bước đường tịnh tâm chân tu trở về Cội Nguồn, đối với những người chưa hội ngộ chân tâm chân tánh, vì còn chấp trước nhận giã làm chơn, (76) năm mươi món ma hiện ra lừa dối làm hại, (77) tưởng lầm là do mình tu luyện chứng đắc, (78) sa vào mê chấp lạc Cội mất Nguồn, (79) trong lúc ngồi thiền, tâm ý thanh tịnh, hội nhập chân tâm chân tánh Cội Nguồn, (80) nhiều cảnh giới sẽ hiện ra, (81) dù là điềm lành, hay là điềm dữ, cũng không vui mừng, hay là sợ hãi, (82) dù cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hiện ra khen ngợi, hoặc là Ma Quỉ hiện ra phá phách (83) cũng coi như không, vì lúc tịnh thiền phải là như thế, (84) thấy, nghe, hay, biết, không không tự nhiên, (85) không một niệm khỡi ý phân biệt, (86) vô tâm chánh đẳng chánh giác, (87) một niệm khỡi lên liền rơi vào vọng tưởng tà mê, ( 88) trong lúc tịnh tâm tu thiền, tu định,hướng về Cội Nguồn, (89) thấy như không thấy, (90) nghe như không nghe, (91) hay như không hay, (92) biết như không biết, (93) có được như vậy mới hội ngộ được THIÊN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, HIẾN TẠNG, vũ trụ, trở thành chánh đẳng chánh giác, bọt nước tan biến trở về là nước, (94) tiểu linh hồn trở lại đại linh hồn, (95) thức tánh không còn toàn là chân tánh, (96) đồng bản thể KHAI HÓA TỔ TIÊN, NHƯ LAI TẠNG TÁNH, (96) những người làm theo lời  dạy của Đức Cha Trời, nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời, ( 97) thời sẽ được Đức Cha Trời, luôn luôn che chở, luôn luôn hộ độ, luôn khai mở trí huệ, khế hiệp với trí huệ Cha Trời, lời nói chúng con xin đức cha trời chứng giám, lời kinh kệ vừa dứt, (98) thời đức cha trời khen rằng, hi hữu thay, hi hữu thay, con cái của Ta, (99) các con đã nói rõ thiên ý Của Ta, nói rõ tấm lòng thương con của Ta, nói rõ sự dạy bảo con cái trong huyền cơ của Ta, (100) phá vỡ MA CHƯỚNG, ngăn chặng con ta trở về Cội Nguồn, (101) công đức các con không thể nghĩ bàn, trí huệ các con không thể nghĩ bàn, phước đức các con không thể nghĩ bàn, (102) ai nghe được lời kinh kệ nầy, thời công đức cũng không thể nghĩ bàn, trí huệ cũng không thể nghĩ bàn, phước đức cũng không thể nghĩ bàn, ( 103) nếu tin theo, nghe theo, làm theo, (104) sẽ chuyển đổi ngay số mạng, (105) địa ngục biến tan, (106) đại họa gì cũng biến thành mây khói, (107) ĐẠI ÁC QUỶ, ĐẠI ÁC MA, cũng chuyển thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, ba ngôi chí tôn vũ trụ, (108) đức cha trời vừa nói xong, trên đỉnh đầu nhục kế của đức cha trời, phóng ra hào quang trong suốt làm sáng rỡ khắp hư không vũ trụ, những chổ tối tăm nhất cũng đồng sáng rực lên, (109) những đại ác ma, đại ác quỷ, xưa nay vùi lấp linh hồn vào cõi hư không vũ trụ tăm tối, (110) nhờ nghe được lời kinh kệ nầy, lại nương theo thần lực của Đức Cha Trời, tức thời địa ngục u minh liền tan biến, ác nghiệp tiêu trừ, như bàn tay úp ngữa, từ đại ác ma, đại ác quỷ, trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA nhiều vô số vô biên, đã từ lâu chôn vùi linh hồn trong cõi u linh khổ não tăm tối, (111) Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ đã kết thành Văn Hóa Cội Nguồn kinh tạng, không có kinh tạng nào cao hơn nữa, (112) chỗ nào có kinh, thời chỗ đó có TỔ TIÊN, CHA TRỜI ngự trị, (113) vì vậy thấy kinh như đã thấy Cha Trời, gần kinh coi như đã gần Cha Trời, (114) nơi nào có kinh, phải nên cung kính, vì trong kinh có điển thiên vô tận, chẳng thể nghĩ bàn, nếu thành tâm tôn thờ, (115) tin theo, làm theo, thời thường cầu chi đặng nấy, (116) không những con cái, cháu chắt, chút chít, đời đời vinh hiển, ông bà cha mẹ siêu thăng, cửu tộc siêu thoát, (117) mà ngay cả bản thân, không những đời đời kiếp kiếp, giàu sang bật nhất, công thành danh tọa,  trí huệ sáng soi vô tận, (118) chuyển họa hóa phúc, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không sai, (119) huống chi thay thế Cha Trời dìu dắt nhân loại anh em, (120) người nầy nhất định, được cha trời bảo bọc không lúc nào rời, (121) đạo hạnh viên mãn, vào pháp bình đẳng ngôi vị TỔ TIÊN, không thể nghĩ bàn.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh Đời - Đạo chỉ là một, trong đời có đạo, trong đạo có đời, tốt đời cũng chính là đẹp đạo. Tốt đạo cũng chính là đẹp đời. Sống công bằng, bình đẳng. Tôn trọng Nhân Quyền, Cao hơn nữa là Thiên Quyền. Sống chân thiện xa lìa cái ác. Sống đúng Lương Tâm cũng chính là sống đúng Thiên Ý Cha Trời. Người sống mất Lương Tâm, thời liền sa đọa vào địa phủ. Linh Hồn đã biến thành linh hồn ma linh hồn quỉ. Sống có Lương Tâm chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  không cần tìm cầu đâu xa, mà tự Tâm tự Tánh hành thiện thành vậy. Ở đời con cái tin cha mẹ, không những là sự tin khôn ngoan, mà còn thường được cha mẹ che chở, bảo bọc luôn luôn, nhân loại con người đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI cũng vậy, tin TỔ TIÊN, tin CHA TRỜI, không những lòng tin của sự chánh tín, sự tin khôn ngoan, mà còn thường được TỔ TIÊN, CHA TRỜI, che chở bảo bọc luôn luôn. Nhân loại anh em đều là con cái nhà trời, vì thế siêng năng ngăn ngừa, tàn hại anh em, đó là cái đức lớn, cái đạo làm con cái nhà trời, phải siêng năng học tập văn hóa cội nguồn, vì văn hóa cội nguồn chính là thiên luật, thiên ý của đức cha trời,  chuyển hướng vì mình sang vì đời, LO CHO NHÂN LOẠI ANH EM, CŨNG CHÍNH LÀ LO CHO MÌNH VẬY, phi ân bất cầu báo, giúp cho đời thời trời giúp cho mình vậy, GIÁO DỤC CHO NGƯỜI, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, thời chính mình thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, rồi vậy.

 

Hết phần 1 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 9

 

Phần 2

 

Long Vân Đại Hội

 

Đây nói về sáu hư không vũ trụ, mỗi hư không vũ trụ đều có tam thiên đại thiên thế giới có 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thất sơn châu báu, bảy vòng biển hương thủy, bảy vòng núi, ví như lũy hào, bao bọc xung quanh bảy núi kim luân bao bọc TU DI, thiên địa trời đất, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, hình thành lên vô lượng vô biên cõi nước trời, vô lượng vô biên cõi địa ngục, tam thiên đại thiên thế giới ba cõi tâm linh, Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.  Ba cõi vật chất, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. 

 

Sáu vũ trụ hư không cách xa hư không trung ương VŨ TRỤ TA BÀ, khó có ai đến đó được, chỉ trừ các PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, muốn đến sáu hư không vũ trụ xa xôi ấy, phải nương theo thần lực của ĐỨC CHA TRỜI, mới đến được, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở một phương hư không vũ trụ ấy còn đông hơn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở cõi trung ương hư không vũ trụ Ta Bà, gấp hàng  hàng tỉ tỉ lần, Phật, Thánh , Tiên, Thần, Chúa, ở sáu hư không vũ trụ ấy, bổng thấy hư không vũ trụ sáng lên một cách kỳ lạ, mà từ xưa đến nay trải qua hàng tỉ năm chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ nghe Ông Bà Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tiên tổ tổ tổ, Lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, nói  mà thôi, hư không vũ trụ sáng lên một cách kỳ lạ, liền theo sau đó chuyện kỳ lạ hi hữu đã xãy ra,  tất cả hư không vũ trụ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,  Bảy hư không vũ trụ nhìn thấy rõ nhau như trước mắt, như trong lòng bàn tay, mà từ xưa tới nay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không dám nghĩ, ngoài vũ trụ nầy còn có vũ trụ khác, ngoài nhân loại vũ trụ nầy ra còn có nhân loại vũ trụ kia, ai khai tạo ra thế, ai có đủ quyền năng thị hiện thần thông làm cho thông suốt bảy hư không vũ trụ nầy.

 

Lúc bấy giờ ở cõi hư không ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ VŨ TRỤ, 100 người con trời, đo CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh ra, đầu tiên ở cõi đông súc phệ đà vũ trụ, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, từ tần trời trung trung thiên giới, tần trời thứ 11, cũng tần trời thiên vân, phước sanh, phước quả, đồng phóng quang nói kinh kệ rằng:

(1) cha trời LONG HOA, (2) TỔ TIÊN HIỆN RA, (3) CỐT CÁCH TIÊN RỒNG, (4) CHÚA TỂ HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, (4) Tổ Tiên với Cha, tuy hai mà một, (5) tuy một mà hai, (6) ứng dụng lại qua, tự nhiên tự tại, (7) vô vi hữu vi, (8) ẩn hiện có không, đều là dụng ý, (9) thân Cha Trời rộng lớn, khắp tận cùng hư không, (10) chỗ nào cũng có, (11) bao trùm bảy hư không vũ trụ, (12)  pháp thân Cha Trời chỗ nào cũng có, (13) nên trong hư không, Cha Trời không có đi, Cha Trời không có đến, (14) tùy nhân duyên giáo hóa, Cha Trời hiện ra mà thôi, (15) Cha Trời thị hiện thân tướng chật cả hư không, (16) nhưng Cha Trời không làm thế, chỉ hiển hiện thân tướng bằng một mãy lông hư không vũ trụ, (17) để cho con cái Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khỏi phải khiếp sợ, ( quyền năng Cha Trời vô hạn, quyền phép Cha Trời vô biên, (18) Cha Trời thị hiện thần thông, làm cho bảy vũ trụ hư không, thấy rõ nhau như là trước mắt, thấy rõ tất cả như trong lòng bàn tay, (19) chỉ là pháp thuật, thần thông đầu lông nhỏ bé của Cha Trời tất cả sự sống bảy hư không vũ trụ, (20) ba cõi vật chất, THIÊN ĐÀNG, TRẦN GIAN, ĐỊA PHỦ, ba cõi tâm linh, DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hằng hà sa số, chúng, ma, quỉ thần, vô tận vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn (21) côn trùng, thảo mộc, sanh linh vạn vật, bò sát, cầm, thú, con người, (22) tất cả nghĩ gì muốn gì, Cha Trời đều thấy, nghe, hay, biết, rõ ràng, (23) không một linh hồn ý nghĩ nào bỏ sót, mà Cha Trời không thấy, không nghe, (24) hết thảy tiểu linh hồn, muôn sanh linh vạn vạt, cũng như linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, CHÚNG, MA, QUỈ, THẦN,  đang sống trong đại linh hồn hư không vũ trụ Cha Trời, (25) nay Cha Trời đã hiện thân, nơi trung ương hư không vũ trụ Ta Bà, Ta phải đến đó chầu đức Cha Trời nghe Cha Trời dạy bảo, thế là 100 Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên nhân loại con người ở cõi hư không vũ trụ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ, cùng vô số vô biên, phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, lão tổ, tổ tổ, bay đến cõi hư không trung ương vũ trụ Ta Bà chầu trời, (26) những lời kệ kinh do Ông Bà tổ tổ tổ cõi hư không vũ trụ phệ đà, nói ra chân tướng, chân tánh, thật tướng thật tánh, quyền năng vô hạn của đức cha trời, (27) được truyền đi khắp bảy hư không vũ trụ. Làm cho Linh Hồn Quỉ - Ma, nhân loại phàm phu khắp bảy hư không vũ trụ, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa vô lượng vô biên không thể tính đếm hay nghĩ bàn Pháp Thân Cha Trời rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, Thấy - Nghe - Hay - Biết khắp cùng chỉ cần một ý nghĩ của tiểu linh hồn, dù cho đó là linh hồn con kiến, côn trùng, (28) thời đức Cha Trời, cũng đã thấy, đã nghe, đã hay, đã biết, (29) một Đức Cha Trời, pháp thân hư không rộng lớn, cùng khắp chỗ nào cũng có khắp  hư không vũ trụ, quyền năng khai hóa, khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, sanh con đẻ cái, tạo lập nhân loại con người, (30) nhân loại nghĩ gì, Cha Trời đều hay đều rõ, (31) những linh hồn, xưa nay lạc Cội lạc Nguồn, (32) muôn đời vạn kiếp, trầm luân khốn khổ, (33) nhờ một nhân duyên lớn, Cha Trời xuất hiện, thị hiện thần thông lớn, (34) làm cho tất cả tiểu linh hồn, thấy rõ hư không vũ trụ, (35) thấy rõ thật tướng, thật tánh của Đức Cha Trời (36) người Cha quyên năng vô hạn, lại hết mực thương con, dìu dắc con, cứu khổ con, (37) nân niu nân đở, tiểu linh hồn con cái không lúc nào rời, (38) nương nhờ pháp thuật, thần thông của đức Cha Trời, (39) thấy rõ hiểu rõ Cha Trời, thời con cái nào, chẳng muốn gần Cha, (40) người Cha giàu có, nhất hư không vũ trụ, người Cha quyền năng nhất vũ trụ, người Cha thương yêu con cái nhất vũ trụ, lời kinh kệ vừa dứt, thời đức Cha Trời khen rằng, hi hữu thay, hi hữu thay con cái của Ta, (41) lòng hiếu thuận, lòng hiếu kính, lòng thương anh em, nhân loại, đồng bào, cũng như con cái cháu chắt, chút chít, của các con phải nói là vô cùng vô tận, (42) về sau nếu như người nào nghe được lời kinh kệ nầy, dù cho tội ác đến đâu cũng tiêu sạch, dù cho nghèo đói đến đâu, dần dần cũng chuyển thành giàu sang, ngu si đến đâu cũng chuyển thành thiện nhân trí thức, (43) từ phàm phu chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, (44) khi Cha Trời khen ngợi, nói lên lợi ích của đoạn kinh nầy, thời vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn,(45) linh hồn nhân loại, chúng ma, quỉ, thần, dạ xoa, linh hồn địa ngục, thoát khổ siêu sanh về các tần trời, hưởng cảnh giàu sang thiên đàng cực lạc hạnh phúc.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh tối cao vũ trụ. Chỉ cần xem qua một lượt liền chuyển đổi số mạng ngay. Từ ngu si chuyển thành trí huệ không thể nghĩ bàn. Từ khốn cùng chuyển thành thong thả.Từ phàm phu chuyển lên Thánh Hiền. Từ đại họa chuyển sang đại phúc. Nếu như đất nước nào đi vào hổn loạn, chỉ cần tuyên truyền ra tức thời đi vào thái bình an lạc, giàu sang hạnh phúc. Thuận Thiên thì an, nghịch Thiên thời loạn, Thuận Thiên thời giàu, nghịch Thiên thời khốn khổ, nghèo cùng lạc hậu. Lợi ích văn hóa cội nguồn vô tận vô biên, những người gặp cảnh khổ, như từ biệt sanh ly, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, đau khổ , khốn khổ, cùng cực của sự khổ, chỉ cần chí tâm nhớ tưởng đến CHA TRỜI, HIẾU KÍNH CHA TRỜI, TÔN THỜ CHA TRỜI, thời nổi khốn khổ sẽ dần dần tiêu tan. Hãy tin như thế, và làm như thế, vì chỉ có ĐỨC CHA TRỜI, mới có đủ quyền năng, biến họa thành phúc, dễ không và mau chóng hơn cả. Theo LONG HOA THIÊN TẠNG, trong hư không vũ trụ nầy không có gì đáng sợ, MÀ CHỈ SỢ LẠC CỘI MẤT NGUỒN. Không lạc cội lạc nguồn, thời THẤT TÌNH, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, kia, sẽ chuyền thành THẤT TINH TRÍ HUỆ, trí huệ của PHẬT, THÁNH, TIÊN. Không lạc cội lạc nguồn, thời LỤC DỤC, sẽ trờ thành sức mạnh vô địch đi đến chân trời mới, Không lạc cội lạc nguồn, thời BÁT PHONG, LỢI, SUY, HỦY, NHỤC, THÀNH, BẠI, KHỔ, LẠC, là điềm lợi lớn, cần nó để phát triển lớn lên, chỉ là phân xanh bón cây, chỉ làm cho cây tốt thêm mà thôi. Nói tóm lại, THẤT TÌNH, LỤC DỤC, BÁT PHONG, chỉ là binh pháp con dao hai lưỡi, có lợi cho người không lạc cội lạc nguồn, ngược lại có hại cho người lạc cội lạc nguồn, TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG CHINH PHỤC VŨ TRỤ, HÀNG PHỤC PHIỀN NÃO, LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH. Văn hóa cội nguồn, thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, vô cùng thậm thâm vi diệu, khó thể nghĩ bàn cho hết được, cho nên cần có đủ ba yếu tố, để hội nhập văn hóa cội nguồn, 1) là TÍN,  2) là NGUYỆN,  3) là HÀNH.

1) thế nào là TÍN, TÍN LÀ ĐỨC TIN VỮNG CHẮC, không gì lay chuyển được đức tin nầy, ĐỨC TIN ĐÃ CHUYỂN HÓA THÀNH THẦN LỰC ĐỨC TIN, tin đâu có đó, có cảm nghĩ liền có ừng hóa, đức tin là mẹ đẻ ra vô lượng công đức vô tận, tin cha trời liền được cha trời cứu giúp. TIN MÌNH, niềm tin bất diệt không thay đổi, tin mình có thể làm được tất cả, và chắc chắn mình sẽ làm được như thế.

2)  thế nào là NGUYỆN, nguyện là lời hứa hẹn, ước ao chí nguyện, mong muốn thực hiện, những điều chân chính, làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, độ tận anh em nhân loại sống theo thiên luật, thuận theo thiên ý cha trời, hội nhập cội nguồn, bình đẳng an vui tự tại.

3) thế nào là HÀNH, hành là thực hành, LÀM THEO, NGHE THEO, TIN THEO, lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, có công thời có quả, có đi thời có đến, có cảm thời có ứng, đó là thiên luật trước sao sau vậy, không hề sai, chúng ta đã biết qua tôn chỉ TÍN, NGUYỆN, và HÀNH, là ba cơ bản lớn giá trị lớn, đối với những người muốn đạt đến cảnh giới làm chủ vũ trụ, làm chũ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh của mình, thành chánh đẳng chánh giác, an vui tự tại. CÒN GÌ SUNG SƯỚNG HƠN, LÀ HÀNH THIỆN LÀM VIỆC CHO ĐỨC CHA TRỜI. CÒN GÌ SUNG SƯỚNG HƠN LÀ SỐNG VÌ NHÂN LOẠI ANH EM, NHÂN LOẠI VUI LÀ MÌNH VUI, NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC LÀ MÌNH HẠNH PHÚC. Giàu lòng giúp người, giàu lòng thương người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu lòng từ bi, giàu lòng trung hiếu, sống ở đời những thứ quý giá nhất, không phải là vàng bạc, ngọc ngà châu báu, thậm chí cả thân thể, rồi cũng có ngày phải bỏ, chỉ có văn hóa cội nguồn, là vô giá, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, trường tồn bất diệt, kết thành huệ mạng chánh đẳng chánh giác.

 

Hết phần 2 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 9

 

Phần 3

 

Long Vân Đại Hội

 

Đây nói về Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vũ trụ  Phương Tây hư không, Tây Đà vũ trụ, bổng thấy hư không sáng rực một cách kỳ lạ, trải qua hàng tỉ tỉ năm chưa thấy bao giờ, chuyện hi hữu chưa thấy nay đã thấy, tiếp theo sau đó bảy hư không vũ trụ, thông suốt thấy nhau, như ở ngay trước mắt, rõ tất cả như trong lòng bàn tay, những chuyện lạ chưa thấy nay đã thấy, ngoài hư không vũ trụ nầy, còn có vũ trụ hư không khác, không phải chỉ là một hai ba vũ trụ, mà tới bảy hư không vũ trụ như thế, cuộc sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như cuộc sống muôn sanh linh, cùng vạn vật, côn trùng thảo mộc, bò sát, chim muôn, vạn thú, chúng, Quỷ, Thần, Người, cõi trời  địa phủ, trần gian,  các hư không vũ trụ kia, cũng chẳng khác gì nhau.

 

Nói về 100 người con đầu tiên  Ông Bà tổ tổ tổ do CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra tại chốn hồng trần, ở cõi hư không phương tây Tây Đà vũ trụ, nhìn thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, bảy  hư không vũ trụ thông suốt với nhau, thời biết Cha trời sắp hiện thân vì một nhân duyên lớn, và quả đúng như vậy.

 

ĐỨC CHA TRỜI, hiện thân ở cõi hư không trung ương TA BÀ VŨ TRỤ, nơi hư không trung trung thiên gới tần trời thứ 11, tần trời thiên vân, phước sanh, phước quả. PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, cõi hư không phương tây, TÂY ĐÀ VŨ TRỤ, thấy hư không vũ trụ sáng lên một cách kỳ lạ, sau đó thời thông suốt bảy hư không vũ rụ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bảy hư không vũ trụ, nhìn thấy rõ nhau như trước mắt, nhìn thấy tất cả cảnh quang bảy hư không vũ trụ như trong lòng bàn tay, chuyện hi hữu chưa từng thấy nay đã thấy, bằng nghĩ rằng ai khai tạo ra bảy hư không vũ trụ, ai sanh đẻ ra nhân loại bảy hư không vũ trụ, thật ra có mấy ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

 

Nói về 100 Ông Bà tổ tổ tổ do CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh ra cõi hư không phương tây TÂY ĐÀ VŨ TRỤ, hiểu rõ tâm ý của tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, bằng nương theo thần thông của ĐỨC CHA TRỜI, phóng quang nói kinh kệ rằng:

(1) Khai Hóa Tổ Tiên, thân pháp hư không vô tận, vô biên (2) linh giác diệu dụng không thể nghĩ bàn,(3) pháp thân khai lập vô tận, (4) pháp thân ứng hóa như ý vô tận, (5) khắp cùng hư không, (6) biến hóa như ý, khắp cùng như không khai hóa như ý, (7)  pháp thân vô vi bình đẳng, độc lập, tự do, ( 8)  Pháp thân trong sạch không cấu nhiễn (9) pháp thân linh giác đại đồng,  Khai Hóa Tổ Tiên, (10) linh giác kim cang, không sanh không diệt, không cấu không nhiễn, trước sao sau vậy như như thường còn (11) linh thể vô vi, bao trùm hết thảy, (12) pháp thân thanh tịnh, (13) đầy đủ công đức, phước đức, uy đức, (14) ẩn tàn mật tạng, 8 muôn 4 nghìn, tạng tánh như lai, (15) không phải tu mà có, (16) không phải chứng mà thành, (17) tự nhiên tự tại, không thể nghĩ bàn, (18) pháp thân Khai Hóa Tổ Tiên, không có hình tướng, (19) tướng như hư không, (20) tuy không thuyết giáo, (21) nhưng lại chỉ bày khắp hư không vũ trụ, (22) nói mà không nói, (23) dạy mà không dạy, (24) chỉ ứng hóa, biến hóa, khai lập khắp cùng hư không vũ trụ, (25) nhờ thế Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, (26) hội nhập, PHÁP TẠNG, THIÊN TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, HIẾN TẠNG, kho tàng tri kiến vũ trụ Cha Ông, (27) thay thế Cha Ông, chuyển đại pháp luân, ( 28) chuyển xây lục đại, (29) lực đại, khí đại, nước đại, địa đại, phong đại, hỏa đại, ( 30) vũ trụ vạn hữu, chuyển theo thiên luật, (31) thành - trụ - hoại - không, ( 32) sanh - trụ - dị - diệt, (33) vạn vật vũ trụ hữu vi, không có cái gì, ra ngoài THỂ ĐẠI, TƯỚNG ĐẠI, DỤNG ĐẠI nầy, (34) linh giác Khai Hóa Tổ Tiên, ví như nước khắp cả hư không, (35) nước khỡi dụng sanh ra bọt nước, tức là linh hồn của tất cả muôn loài vạn vật, kể cả linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa (36) xem đi xét lại, Tiểu Linh Hồn, Đại Linh Hồn, nước cùng bọt nước, cũng chỉ là một, (37) cũng như linh giác tổ tiên, (38) khỡi dụng sanh ra, linh thức con cái, (39) xem đi xét lại, linh thức linh giác, cùng cội cùng nguồn, (40) chân tâm chân tánh, (41) thức tâm thức tánh, (42) nước cùng bọt nước, nào có khác chi, (43) TỔ TIÊN, CHA TRỜI, CON CÁI, đồng Nguồn cùng Cội, (44) đại linh hồn hư không vũ trụ chỉ là một, ví như nước, (45) còn tiểu linh hồn bọt nước thời vô tận vô biên, vì cứu khổ Tiểu Linh Hồn con cái, (46) nên Tổ Tiên hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, sanh ra nhân loại con người. Dạy cho con cái nhân loại con người, trở lại Cội Nguồn, bọt nước trở về với nước, Tiểu Linh Hồn trở về với Đại Linh Hồn, (47) tổ tiên KHAI HÓA pháp thân CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, đây là công lý, là chân lý, là con đường trở về cội về nguồn, ( 48) thể tánh công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, ĐỀU CÓ SẲN TRONG MỖI TIỂU LINH HỒN, trở thành Thiên Quyền bất khả xâm phạm ví như Nước có gì thời Bọt nước có nấy  nước bọt nước không khác nhau, (49) CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, là nòng cốt ý chính, Thiên Ý Cha Trời, cũng là nòng cốt Thiên Luật vũ trụ, (50) trở về với nguồn với cội, không còn con đường nào khác, (51) là đi theo con đường chũ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, thuận theo Thiên Ý Cha Trời, thuận theo thiên luật vũ trụ, (52) Khai Hóa Tổ Tiên, hiện thân Cha Trời, 53) chuyển đại pháp luân, cứu khổ con cái, (54) chuyển luân văn hóa, (55) hiện rõ thể tướng, thể tánh Cha Ông, (56) hiện rõ Thiên Ý, thiên luật Cội Nguồn, (57) con cháu khỏi phạm sai lầm, sai đường lạc lối, (58) vô minh xây chuyển, khốn khổ muôn đời vạn ức kiếp chẳng thể thoát ra, (59) chúng con là con cái của Cha, ( 60) hiếu thuận dân lên lòng thành kính, ( 61) công ơn sanh thành dưỡng dục Cha Trời, kể sao cho hết, nói sao cho cùng, con cái nương dựa Cha Trời mãi mãi bình yên, (62) 100 ông bà tổ tổ tổ, ở cõi hư không phương tây TÂY ĐÀ VŨ TRỤ, nói kinh kệ vừa xong, cùng vô lượng vô biên, PHẬT TỔ, THÁNH TỒ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ, TỔ TỔ, bay đến hư không vũ trụ trung ương TA BÀ, chầu Đức Cha Trời, (63) Cha Trời khen rằng, khen thay cho con cái của Ta, các con quả là hi hữu, (64) vì muốn cho tất cả tiểu linh hồn vũ trụ, không còn lạc Cội lạc Nguồn, sa vào con đường ác đạo, vô minh xây chuyển, khốn khổ vây quanh chẳng thể thoát ra, nên các con mới nói ra kinh kệ đại pháp như thế, làm cho vô lượng vô biên nhân loại khắp bảy hư không vũ trụ hội ngộ Thiên Luật vũ Trụ Thiên Ý Cha Trời, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn (65) công lao các con không thể nghĩ bàn, công hạnh các con không thể nghĩ bàn, công đức các con không thể nghĩ bàn, trí huệ thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, phương tiện chuyển hóa độ sanh không thể nghĩ bàn, hi hữu thay, hi hữu thay, (66) nếu như người nào nghe được lời kinh kệ nầy, những thóa hư tật xấu, những ác nghiệp, những mê muội ngu si, dần dần tan biến trở thành chánh đẳng chánh giác, tự tại an vui, khi Cha Trời nói lời khen nầy, thời vô lượng vô biên CHÚNG, MA, QUỈ, THẦN, DẠ XOA, chúng sanh địa ngục, họa dứt phước đến, siêu sanh lên các tần trời khắp cả bảy hư không vũ trụ để sanh sống, trong cõi giàu sang hạnh phúc thiên đàng cực lạc.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh vạn pháp quy tôn. Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất Bộ kinh tối linh bậc nhất vũ trụ. Chỉ cần hiểu trọn vẹn một câu trong kinh, thời coi như thành tựu công đức vô lượng. Huống chi phát tâm đọc trọn bộ kinh nầy. Tìm hiểu nghĩa lý sâu xa, thời coi như con đường về trời đã rộng mở. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là chuyện không còn xa vời. Mà hiện thực ngay trước mắt. Những người lạc cội lạc nguồn, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, của thức tâm thức tánh, bị vô minh che lấp, nên thức tâm thức tánh rơi vào VÔ MINH BINH PHÁP xây chuyển, CHÂN TÁNH, TÁNH VƯƠNG NGŨ MÊ, thời THỨC TÂM, THỨC TÁNH, TÁNH SỞ TÂM SỞ dục lạc xây chuyển tạo tác, đi ngược lại chân tánh, chân tâm, có thể nói như con phản cha, đi nghịch lại thiên ý CHÂN TÁNH, nghịch lại thiên luật CHÂN TÂM, 8 thức tâm thức tánh, quên cội quên nguồn, không nhận ra chính mình là ai, gọi đó là 8 TÂM SỞ TÁNH SỞ, theo ứng hóa  tự nhiên THẤY, NGHE, HAY, BIẾT, yêu ghét chấp trước tạo tác hình thành nghiệp ý, thức tâm thức tánh tạo tác sanh ra thức ý, có thể nói một thức tánh tạo ra vô lượng ý.

 

(A)  TÂM THỨC TÁNH THỨC biến hành ngoại có năm ý, 1)  XÚC Ý,  2)  TÁC Ý,  3) THỌ Ý, 4) TƯỞNG Ý,  5) TƯ DUY Ý.

 

(B)  TÂM THỨC TÁNH THỨC biến hành nội có năm ý, 1)  DỤC Ý,  2)  QUYẾT ĐỊNH Ý,  3)  NIỆM GHI NHỚ Ý, 4)  ĐỊNH  CHUYÊN CHÚ Ý,  5)  HUỆ SUY XÉT Ý.

 

(C)  TÂM THỨC, TÁNH THỨC SỞ THIỆN, có 11 ý, 1) TÍN Ý,  2)  TẤN Ý,  3)  Ý XẤU HỔ,  4)  Ý HỔ THẸN,  5) Ý KHÔNG THAM, 6) Ý KHÔNG SÂN HẬN, 7) Ý SÁNG TỎ KHÔNG THÍCH MỜ ÁM, 8) Ý KHOAN KHOÁI, NHẸ NHÀNG, THƠ THỚI, 9) Ý KHÔNG BUÔNG LUNG, CÓ KỶ CƯƠNG TRẬT TỰ, 10) Ý KHÔNG CHẤP TRƯỚC, THƯỜNG THANH TỊNH, 11) Ý KHÔNG LÀM TỔN HẠI, LÒNG TỪ BI.

 

(D)  Căn bản PHIỀN NÃO, VÔ MINH Ý, tâm thức tánh thức tạo tác sanh ra, có sáu món. 1) Ý THAM LAM , 2)  Ý GIẬN- GHÉT,  3)  Ý NGU SI MÊ- MUỘI gốc căn bản vô minh, 4) Ý NGẠO MẠN, 5) Ý NGHI NGỜ, 6) Ý ÁC KIẾN.

 

(Đ) ÁC KIẾN CÓ NĂM Ý, 1)  THÂN KIẾN, Ý CHỈ BIẾT MÌNH, 2)  BIÊN KIẾN, THEO CÁI GÌ CHO LÀ ĐÚNG CÁI NẤY, 3)  Ý TÀ KIẾN, MÊ TÍN DỊ ĐOAN, 4)  KIẾN THỦ, BẢO THỦ BIẾT SAI MÀ KHÔNG CHỊU SỬA, 5) GIỚI CẤM THỦ, LÀ Ý CHẤP CHẶT THEO DIỀU CẤM KỴ, PHI NGHĨA ÁC ĐẠO.

 

Những người chuyển tâm chuyển tánh theo văn hóa cội nguồn, hội nhập cội nguồn, thời 50 ý do thức tâm thức tánh tạo tác sanh ra, chuyển thành Ý HUỆ CHÍNH NGHĨA, RỐT SAU THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC HẾT THẢY, lạc cội lạc nguồn ý thức linh hồn hóa ra yêu, tinh, ma, quỉ, không lạc cội lạc nguồn, ý thức linh hồn hóa thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

 

Hết phần 3 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 9

 

Phần 4

 

Long Vân Đại Hội

 

Đây nói về hư không nam phương NAM ĐÀ VŨ TRỤ, 28 tần trời 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, thất sơn, bảy biển, bảy nuí châu báu, như lũy hào vòng ngoài bao bọc núi tu di,  bảy núi kim luân bao bọc vòng trong xung quanh núi tu di, thiên địa trời đất Nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, tam thiên đại thiên thế giới.

 

Khi ấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở khắp tam thiên, đại thiên thế giới, 28 tần trời, bổng thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, mà từ xưa đến nay chưa bao giờ được thấy, sau đó thời bảy hư không vũ trụ thông suốt thấy nhau, như ở trước mắt 28 tần trời hư không vũ trụ nầy, thấy rõ 28 tần trời hư không vũ trụ kia, như trong lòng bàn tay, nói chung là bảy hư không vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới thông suốt nhìn thấy nhau như trước mắt như trong lòng bàn tay, thời lấy làm hi hữu chuyện gì xãy ra thế, vì sao hư không vũ trụ lại như thế, không ai hiểu rõ tại vì sao.

 

Nói về 100 ông bà tổ tổ tổ, con cái đầu tiên của CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra tại cõi hồng trần, cõi hư không nam phương, NAM ĐÀ VŨ TRỤ, thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, thời biết ngay CHA TRỜI sắp hiện thân, và quả đúng như vậy đức CHA TRỜI, đã hiện thân ở cõi TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ, tại tần trời thứ 11, tần trời thiên vân, phước sanh, phước quả, và cũng hiểu rõ vì một nhân duyên lớn, Cha Trời mới xuất hiện, bằng dẫn đầu vô số vô biên, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, bay đến trung ương ta bà vũ trụ chầu Trời, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1)  muốn biết  pháp thân Cha Trời. Pháp thân lập  lên bảy hư không vũ trụ, thời phải theo lời Cha Trời chỉ dạy hội nhập Cội Nguồn, (2) quán chân như hư không (3) quán vô niệm ý không, (4) quán hư không vô tận, (5) quán chân tâm hư không, (6) quán chân tánh hư không, (7) quán vô niệm cũng là niệm, (8) quán tâm không là chân tâm, (9) quán tánh không là chân tánh, (10) quán tướng không là chân tướng, (11) quán pháp không là chân pháp, (12) quán chân tâm sanh khởi thức tâm, (13) quán thức tâm sanh khởi vô lượng ý, (14) quán chân tánh khởi thức tánh, (15) quán thức tánh khởi sanh vô lượng ý, (16) quán tất cả vô lượng ý không ngoài thức tâm, (17) quán tất cả thức tâm không ngoài chân tâm, (18) quán tất cả vô lượng ý không ngoài thức tánh, (19) quán tất cả thức tánh không ngoài chân tánh, (20) quán linh giác hư không vũ trụ, (21) đại linh hồn Khai Hóa Tổ Tiên, (22) quán linh thức hư không vũ trụ, (23) tiểu linh hồn vũ trụ con cái cháu chắt Tổ Tiên, (24) quán chân tâm chân tánh Khai Hóa Tổ Tiên đại linh hồn vũ trụ, cùng chân tâm chân tánh con cháu tiểu linh hồn vũ trụ không khác, đồng bản thể, (25) chân tánh đại linh hồn vũ trụ pháp thể  bình đẳng, thời chân tánh tiểu linh hồn vũ trụ cũng  bình đẳng, (26) chân tánh đại linh hồn vũ trụ độc lập tự do, thời tất cả tiểu linh hồn vũ trụ, đều mang thể tánh độc lập tự do, (27) mất công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, là mất đi con đường trở về hội nhập cội nguồn, (28) quán nước, và bọt nước, (29) quán cội nguồn của bọt nước chính là nước, (30) quán nước chỉ là một, còn bọt nước thời hằng hà sa số vô lượng vô biên, (31) quán tổ tiên nước chỉ có một, nhưng con cháu bọt nước thời nhiều vô lượng vô biên, (32) quán lý không, ly có, làm hiện rõ trung quán lý chân như, thông suốt thật tướng của các pháp, hội nhập cội nguồn hư không vũ trụ, (33) bọt nước hội nhập trở lại nước, tức là hội nhập trở về bản thể khai hóa tổ tiên, (34) pháp thân không sanh không diệt, (35) vô vi, bình đẳng, khắp cả hư không, không thêm không bớt, không cấu, không nhiểm, ( 36) như thể hoa sen trong sạch, gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, (37) quán chân tánh là thể tánh thanh tịnh trong sạch tự nhiên, (38) quán chân tâm là thể tâm trong sạch vô vi không cấu nhiễm, (39) quán chân tâm chân tánh, trùng trùng duyên khởi, (40) quán thức tâm thức tánh trùng trùng duyên khởi, (41) quán khai hóa tổ tiên, không sanh không diệt, (42) hồi nào cũng vậy, (43) không quá khứ, không vị lai, (44) không đi, cũng không đến, (45) vì pháp Thân khai Hóa Tổ Tiên chỗ nào cũng có khắp cả hư không, nên chẳng có đi đâu, đến đâu, (46) quán bảy hư không vũ trụ đều đang sanh sống trong lòng hư không vũ trị Tổ Tiên, (47) chân tánh đại Linh Hồn Tổ Tiên, chân tánh Tiểu Linh Hồn  con cháu không khác, (48) ngộ được chân tánh, gọi là viên giác, (49) thấy được pháp tánh, gọi là Thánh Tổ, thường trụ chân như gọi là Phật Tổ, (50) lìa xa văn tự, vượt qua lý sự làm chủ chân tâm chân tánh là Chánh Đẳng Chánh Giác  mật trí Khai Hóa Tổ Tiên, (51) từ linh giác chân tánh chân tâm, (52) khởi dụng duyên sanh hình thành tám thức, (53) ba thức làm gốc, (54) năm thức làm thân, làm cành, làm lá, (55) duyên khởi trùng trùng, vô lượng ý nở hoa, (56) viên giác tròn đầy, như lai tạng tánh Ông Cha, (57) chúng con là con cái, vì một nhân duyên lớn, chúng con mới được gặp Cha, ( 58) từ vô lượng kiếp lâu xa, chúng con được Cha che chở, được Cha nân đở, được Cha dạy dỗ, không lúc nào ngừng, (59) công ơn Cha Trời, kể sao cho hết, nói sao cho cùng, (60) dù cho số kiếp như hạt cát thế gian, cũng không nói hết công lao CHA TRỜI,  lời kinh kệ vừa dứt thời Cha Trời  khen rằng, hi hữu thay, hi hữu thay các con của Ta, các con không những là bật đệ nhất hiếu thuận, (61) mà còn là tấm lòng đại từ, đại bi vì nhân loại anh em, muốn cho tất cả tiểu linh hồn trở về với Cội với Nguồn, thành chánh đẳng chánh giác, trí huệ các con không thể nghĩ bàn, phượng tiện diệu mật trí huệ không thể nghĩ bàn, (62) những người nào nghe được lời kinh Kệ nầy, chỉ cần tin một lời thời cũng tiêu tan vô lượng tội ác, chuyển họa thành phúc, chuyển mê thành sáng, từ phàm chuyển lên thánh, không còn siêu đọa vào ba đường ác đạo nữa, huống chi là thọ trì, quán tưởng suy nghiệm, truyền bá, những người nầy là những chí tôn vô thượng, (63) chỉ cần cúng dường, tán thán, ca tụng người nầy, thời vận mạng của những người, cúng dường, ca tụng tán thán, chuyển đổi ngay, đại họa gì cũng qua khỏi, tai nạn gì cũng tiêu trừ, khi DỨC CHA TRỜI nói lời nầy, thời vô lượng vô biên, CHÚNG, MA, QUỈ, THẦN, DẠ XOA, LINH HỒN ĐỊA NGỤC, siêu sanh về các tần trời sống trên thế giới châu báu thiên đàng cực lạc, tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt, muốn gì được nấy.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh phúc lớn bao nhiêu, thời họa lớn cũng bấy nhiêu. Một câu ca ngợi phước như núi như non. Một câu hủy bán thời họa trùng trùng gián xuống, con đường về trời coi như bị khép kín, khó mong mà siêu sanh được nữa. tin lời Trời dạy phước vô tận vô biên. Hủy bán lời Trời dạy thời họa cũng vô tận vô biên Thần hồn hóa thành ác quỉ hết mong trở lại làm người. Thương thay cho kẻ ngu khờ. Nói về hội nhập lần lượt văn hóa cội nguồn, có 28 cấp, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

1)  Là tin hành, những bậc nầy,  TIN CÓ TỔ TIÊN, HIỆN THÂN THÀNH ĐỨC CHA TRỜI MẸ TRỜI, mình chính là con cái của trời, thời bước lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, rồi.  

2) Tùy tâm hành, những bực nầy,  làm theo ý nghĩ của mình, sự tôn thờ Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, nghe theo làm theo, được mức nào hay mức nấy, thời chính họ tự mình thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi. 

3)  Tùy duyên hành, những  bực nầy, không có khuôn khổ tự do tùy cơ duyên hành thiện, làm theo được mức nào hay mức nấy, thời chính họ tự mình thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi.

4) Trung hành, những  bực nầy, LÒNG TRUNG đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dù bằng sợi lông cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp thấp, huống chi là ở cấp TRUNG, cấp ĐẠI TRUNG.

5)  Hiếu hành, những bực nầy, LÒNG THUẬN HIẾU, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI MẸ TRỜI, dù bằng sợi lông cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa huống chi là cấp TRUNG HIẾU, ĐẠI HIẾU.

6) Nhân hành, những bực nầy, LÒNG KHÔNG QUÊN CỘI NGUỒN, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dù chỉ bằng mảy lông sợi tóc cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi huống chi là lòng yêu mếm TỔ TIÊN, CHA TRỜI MẸ TRỜI vô hạn. 

7) Nghĩa hành, những bực nầy, LÒNG LUÔN LUÔN NHỚ ƠN SANH THÀNH DƯỠNG DỤC đối với TỔ TIÊN CHA TRỜI MẸ TRỜI, dù chỉ bằng mảy lông sợi tóc, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi huống chi là đối đãi huốn chi là phụng sự, hương hoa, trà quả, nhang đèn, hiếu kính TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI. 

8) Lễ hành,  những bật nầy,  LÒNG LUÔN LUÔN TÔN KÍNH BA NGÔI TỐI CAO VŨ TRỤ, thành kính tôn nghiêm thời đã thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâu rồi huống chi duy trì LỄ NGHI, LỄ NGHĨA, LỄ GIÁO, LỄ VẬT, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI tôn nghiêm. 

9) An lạc huệ, những  bực nầy bước vào hội ngộ văn hóa cội nguồn, tâm hồn thấy nhẹ nhàng, an lạc vui tươi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâu rồi ở những tiền kiếp trước, vì một nhân duyên xuống trần thế lập công trong văn hóa cội nguồn mà thôi, vì nhân loại anh em, vì TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

10)  An lạc định,  những bật nầy, không những hội ngộ văn hóa cội nguồn mà còn là hội nhập văn hóa cội nguồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ lâu vô số kiếp về trước, vì một nhân duyên lớn đầu thai xuống trần phát huy văn hóa cội nguồn, lập công thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ.

11) Chuyền luân, những bật nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ lâu vô số kiếp về trước, vì một nhân duyên lớn đầu thai xuống chốn nhân gian chuyển xây tình thế, làm cho nhân loại giác ngộ trở về cội về nguồn, lập đại công thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ.

12) Lập pháp, những bật nầy, không những là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở cấp cao, vô số kiếp về trước, mà còn là những trụ cột trong văn hóa cội nguồn, gánh vát những trách nhiệm lớn trọng đại của, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lập đại công thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ.

13) Hành pháp, những bật nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao vô số kiếp về trước, mà còn là hành pháp tận diệt những tội ác đi ngược lại thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, giữ gìn trật tự vũ trụ.

14)  Hoằng pháp, những bật nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ vô số kiếp về trước  mà còn là những trụ cột trong văn hóa cội nguồn, duy trì pháp tạng, thiên tạng, luật tạng, mật tạng, hiến tạng, vũ trụ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống trần gian.

15)  Tổng trì những bật nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ, mà còn là tổng trì cấp cao trong văn hóa cội nguồn, thế thiên hành đạo, thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống trần gian.

16)  Phân lập những bật nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao trong văn hóa cội nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ thế thiên phân lập, PHÁP TẠNG, THIÊN TẠNG, LUẬT TẠNG, theo thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

17)  Phân bố định vị những bật nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, trong văn hóa cội nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ, thế thiên phân bố định vị, an định ngôi vị theo thiên luật vũ trụ thiên ý cha trời, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

18)  Sắc vị tôn lập,  những bật nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao trong văn hóa cội nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ thế thiên hành sự,  sắc vị tôn lập, tôn phong sắc pháp, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

19) Mật tạng bảo mật những bật nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao trong văn hóa cội nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ bảo mật huyền cơ vũ trụ, theo thiên luật vũ trụ thiên ý cha trời, những bảo mật ẩn chứa huyền cơ tối quan trọng, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

20)  CHÍ TÔN đại nguyện TẬN ĐỘ những bật nầy không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa Tổ cao cấp, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, THẦN TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ tổng trì như lai tạng tánh vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, phong tỏa con đường ác, lấp con đường tà, mở ra con đường đại đạo vũ trụ rộng lớn, cho toàn thể linh căn, hội nhập cội nguồn, THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, vì một nhân duyên lớn sanh xuống nhân gian.

21)   CHÍ TÔN đại nguyện, hộ giáo TẬN ĐỘ những bật nầy, không những là phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, cao cấp, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, hộ giáo TẬN ĐỘ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, làm cho tất cả linh căn an trụ hội nhập văn hóa cội nguồn, thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

22)   CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ, PHÁ TƯỚNG, PHÁ CHẤP những bật nầy không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ cao cấp, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, làm cho tất cả linh căn thấy rõ chân tâm chân tánh của mình, hội nhập cội nguồn thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống nhân gian

23)  CHÍ TÔN đại nguyện, TẬN ĐỘ diệu pháp nhân duyên, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bật nầy, không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ ở cấp cao, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ làm cho tất cả linh căn, hội nhập nhân duyên, văn hóa cội nguồn,  kết quả duyên giác, làm chủ chân tâm chân tánh, chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

24)  CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh vũ trụ chuyển đại pháp luân chuyển xây tình thế những bật nầy làm cho tất cả linh căn phản hồi linh giác nhận ra chân thật tướng, chân thật tánh, của mình, thấy rõ, chân tâm, chân tánh, thấy rõ thức tâm, thấy rõ thức tánh, (bổn lai diện mục, minh tâm kiến tánh), thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

25)   CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bật nầy, làm cho tất cả linh căn, nương về cội nguồn, nương về CHA TRỜI MẸ TRỜI, nhờ thần lực CHA TRỜI MẸ TRỜI, mau chóng thoát khổ, trở thành chánh đẳng chánh giác, đây là phương pháp tu tắc, siêu thoát nhanh nhất, độ nhanh nhất, không có một pháp môn nào bằng, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chồn nhân gian.

26)   CHÍ TÔN đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bật nầy, làm cho tất cả linh căn, BẤT THỐI CHUYỂN, trên con đường trở về cội nguồn, hội ngộ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

27)   CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bật nầy, không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Chúa tổ ở hàng cấp cao, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ làm cho tất cả linh căn, không những không thối lui trên con đường trở về cội nguồn, mà còn phát tâm rộng lớn, lập thành đại nguyện, tận độ tất cả linh căn, THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

28) CHÍ TÔN đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bật nầy, không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Chúa Tổ ở hàng cấp cao, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ làm cho tất cả linh căn, không chỉ phát tâm lập thành ĐẠI NGUYỆN, mà còn bất thối chuyển ĐẠI NGUYỆN,  cứu khổ linh căn, hoàn thành ĐẠI NGUYỆN, mới thôi, trên đây là 28 cấp PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, lâm phàm từ thấp lên cao, theo huyền cơ vũ trụ, thiên ý cha trời, tận độ cứu khổ linh căn, cho đến hết tiểu kiếp thứ 9.

 

Hết phần 4 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 9

 

Phần 5

 

Long Vân Đại Hội

 

Đây nói về hư không bắc phương BẮC ĐÀ VŨ TRỤ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở khắp 28 tần trời, vô lượng vô biên cõi nước thiên đàng cực lạc, tam thiên đại thiên thế giới, bổng thấy hư không sáng lên một cách kỳ lạ, sau đó thấy bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt thấy nhau, như ngay ở trước mắt, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giữa hư không vũ trụ nầy với hư không vũ trụ kia nghe thấy rõ nhau,  như trong lòng bàn tay, chuyện lạ hi hữu nầy, chưa một lần xuất hiện, chuyện lạ hi hữu nầy biết hỏi ai ?

 

Nói về 100 Ông Bà tổ tổ tổ con trời đang ở tần trời thứ 11 cõi thiên vân,  do CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra đầu tiên chốn nhân gian ở cõi hư không bắc phương, BẮC ĐÀ VŨ TRỤ, thấy hư không sáng rực lên sau đó thời thấy bảy hư không vũ trụ thông suốt thấy nhau, thời biết ĐỨC CHA TRỜI sắp xuất hiện, và quả đúng như vậy, đức Cha Trời đã xuất hiện, tại hư không trung ương vũ trụ Ta Bà, trên hư không tần  trời thứ11trung trung thiên gới, liền cùng vô số vô biên Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tiên tổ, Lão Tổ, tổ tổ tổ, bay đến hư không trung ương vũ trụ Ta Bà chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) Khai Hóa Tổ Tiên, ở thời chánh định, (2) khai lập lục đại, lực đại, thức đại, khí đại, nước đại, hỏa đại, địa đại, (3) khai lập lên bảy hư không vũ trụ, (4) khai lập lên 196  tần trời, (5) khai lập lên 126 tần địa phủ, (6) khai lập lên 49 núi kim sơn châu báu, (7) khai lập lên 49 biển hương thủy , (8) núi lũy, biển hào, bao giáp vòng ngoài bảy núi tu di, (9) 49 kim luân bao bọc vòng trong núi tu di, (10) khai lập lên 28 cõi trần gian, bốn biển nước mặn thênh thang giáp vòng, (11) khai lập bảy núi luân vi bảy núi thiết vi ở bảy hư không vũ trụ . khai tạo Phong luân, Thủy Luân, Địa Luân bao giáp vòng hạ Thiên Thế Giới của bảy hư không  vũ trụ khai tạo bảy mặt trời, bảy mặt trăng, ở bảy tiểu thiên, bảy hư không vũ trụ, (12) tinh tú ở bảy hư không vũ trụ vô lượng vô biên, (13) thiên hà, ngân hà dọc ngang bầu trời, (14) tam cõi vũ trụ lập rồi, (15) tần trời, trần gian, địa phủ, (16) tam thiên đại thiên thế giới, (17) thiên địa trời đất, ổn định theo luật tuần hoàn, (18) tiến hóa không ngừng, thành, trụ, hoại, không, (19) sanh trụ dị diệt, tạo tác liên miên, (20) bộ máy vũ trụ chuyển động chuyển xây, (21) bảy con quái vật hư không vũ trụ, máy móc chứa đầy huyền vi, huyền cơ, huyền ẩn, (22) Khai Hóa Tổ Tiên, đấng chúa hư không khai hóa tạo vật, tạo lên vũ trụ, (23) sức cùng lực kiệt, (24) đi vào giất ngủ quên, (25) Khai Hóa Tổ Tiên, có hai thiên tánh, (26) ngủ thời VÔ MINH, thức thời CHÁNH GIÁC, (27) đây là hai cảnh giới tự nhiên đối lập nhau, (28) hể thức thời  hết Ngủ có gì lạ đâu, hể Ngủ thời quên hết Vô Minh (29) mê là ão, giác là chân, VÔ MINH, hư ão, rõ thông ngại gì, (30) Khai Hóa Tổ Tiên, đi vào giất ngủ, pháp thân linh giác, trở thành VÔ MINH, (31) thấy, nghe, hay, biết, Thiên Tánh tự nhiên (32) tiếp xúc vật chất, (33) phản tỉnh liên miên, (34) khởi sanh linh thức, (35) cũng như thể nước khởi sanh bọt nước, (36) đại linh giác, sanh ra linh thức, lúc nhúc, trùng trùng linh căn, (37) đại linh hồn linh giác là đấng Cha Ông, (38) tiểu linh hồn trùng trùng lúc nhúc linh thức cháu con, (39) tiểu linh hồn lúc nhúc sanh ra, nhằm lúc Khai Hóa Tổ Tiên  đi vào giất ngủ, pháp thân linh giác chuyển thành linh giác VÔ MINH, (40) vì thế tiểu linh hồn linh thức sanh ra trở thành cháu con, (41) lạc cội mất nguồn, (42) trôi lăng sanh tử ức kiếp đời đời, (43) ý mạng, trí mạng vô thường, chuyển dời biến đổi, hết chủng loài nầy rồi đến chủng loài kia, (44) Khai Hóa Tổ Tiên, thức giất ngủ say, trở thành Chánh Giác  (45) vô minh biến mất, mới hay, mình khởi sanh tạo ra, linh căn lúc nhúc, linh thức con cái tiểu linh hồn, (46) nhưng chúng ngu si vô minh mê mờ, lạc Cội lạc Nguồn khởi sanh phiền não, (47) ý căn tội lỗi, (48) nhân quả xoay vần, (49) nghịch cảnh đối đầu, (50) lòng sanh hận thù phẩn giận, (51) tham lam, ngu si, kết bè kết tập, mỗi kiếp mỗi nhiều, (52) hận thù phẩn hận, tham lam,ngu si, chồng chất, khó mòng dứt đi, (53) Cứ thế linh căn muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo mộc, bò sát, chiêm muôn, vạn thú, (54) linh căn đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, (55) thê thảm biết bao, khốn khổ biết bao, (56) tổ tiên khai hóa thương linh căn lúc nhúc con cái, (57) với thân xác, bò sát, cầm, thú, thời linh căn không bao giờ tiến hóa ý thức nhận thức, trở về nguồn về cội được, ( 58) bằng tốm thâu tiên thiên chơn dương, (59) tốm thâu tiên thiên chơn âm, tinh hoa vũ trụ hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, (60) hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, CHA TRỜI LONG HOA CỬU HUYỀN, MẸ TRỜI ĐỊA MẪU ÂU CƠ ĐỨC MẸ, cốt cách uy linh, tiểu thiên vũ trụ, có đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp dòng giống TIÊN RỒNG, (61) CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng khắp bảy hư không vũ trụ, để cho tất cả linh căn đầu thai làm người, (62) CHA TRỜI, MẸ TRỜI, không những sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người, thân xác tiểu thiên vũ trụ, huyền linh tương thông vũ trụ, để cho hết thảy tiểu linh căn đầu thai làm người, tu luyện tiến hóa linh hồn, (63) mà còn bao công khó nhọc dạy cho con cái Văn Hóa Cội Nguồn, (64) khai mở trí huệ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hội nhập Thiên Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Mật Tạng, Hiến tạng, như lai tạng tánh Cội Nguồn, thành chánh đẳng chánh giác, chúng con là con cái, chúng con đã trở về Cội về Nguồn, trường sanh bất tử, an vui tự tại, đều nhờ công ơn CHA TRỜI, MẸ TRỜI,  kể sao cho hết nói sao cho cùng, dù cho một hạt bụi một làm một kiếp người, cũng không kể hết công ơn Cha Trời Mẹ Trời, (65) lời kinh kệ vừa dứt, thời Cha Trời khen rằng, hi hữu thay, hi hữu thay, con cái của Ta, về sau những người nghe được lời kinh kệ nầy, dù cho tội ác nặng đến đâu cũng chuyển họa thành phước, dù đói nghèo đến đâu cũng chuyển lần giàu sang, ngu si đến đâu cũng chuyển thành thông minh, chỗ nào có kinh thời nơi đó được bình yên, chỗ nào có kinh thời nơi đó có Cha Trời Mẹ Trời , hộ độ hộ trì, che chở, vô lượng vô biên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cứu khổ cứu nạn, (66) huống chi là biên chép in ấn, tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, đọc tụng, giảng giải cho người khác nghe, thời công phu, công lao, công quả, công hạnh, công đức, không thể nghĩ bàn, dù cho kể đến trăm nghìn kiếp cũng không thể nào hết,  nhất định con cái, cháu chắt, chút chít vinh quang,  cửu tộc, chín đời đều được siêu thoát, về thiên giới hưởng phước, rốt sau thành chánh đẳng chánh giác, (67) khi đức Cha Trời nói lời nầy, thời vô số vô lượng vô biên, những linh căn khốn khổ đầu thai trở lại lớp thú cần  liền được giải thoát, sanh trở lại làm người. Những người kiếp trước làm ác kiếp nầy sanh ra gặp nhiều đại họa, liền được giải thoát khốn khổ, nghèo khổ, đau khổ, bệnh khổ. Những người kiếp trước vì bê tha uống rượu lại làm nhiều điều ác sanh ra làm người ngu si đần độn nhờ được nghe kinh cũng như Thần Lực của Đức Cha Trời liền giải thoát ngu si đần độn. Giải thoát khờ khạo, (68) những linh hồn sa đọa nơi địa ngục sanh lên làm người trần gian hưởng giàu sang, còn những người ở trần gian siêu sanh lên các tần trời sanh sống, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hết thảy, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Sanh ra làm người đã khó. Nhưng khó hơn nữa là sanh ra làm người mà gặp được kinh. Huống chi là gặp được Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Đại kinh tối cao vũ trụ  hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện. Có khi cả mấy trăm triệu năm mới xuất hiện. Cơ duyên gặp được Long Hoa Thiên Tạng Kinh, thời coi như chuyển đổi số mạng siêu sanh về trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa. Vượt qua sanh tử lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Những người lạc cội lạc nguồn, ác tánh căn bản vô minh phiền não gây ra, dẩn dắt linh hồn con người sa đọa càng lớn, thiên đàng mất lối, địa ngục lao vào, khốn khổ mãi không bao giờ dứt.

 

Còn những người linh căn không lạc cội lạc nguồn, thời căn bản vô minh phiền não, chuyển thành minh quang chính nghĩa, con dao hai lưỡi, ác khép lại thiện nở hoa.

 

Sau đây là những căn bản của phiền não:

1)lòng  ham muốn, tham muốn, 2)  lòng nóng giận, 3)  lòng si mê,  4) lòng kêu mạn ngạo man, 5) lòng nghi

 

Mất cội mất nguồn thời những căn bản phiền não trên có hại cho mình, có hại cho người, cho đời.

 

Không mất cội mất nguồn, thời những căn bản phiền não trên không những không có hại mà còn chuyển hóa thành sức mạnh đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí tuệ, đại tinh tấn,  chuyển hóa sức mạnh phiền não thành sức mạnh chính nghĩa, tùy phiền não chuyền hóa tan biến chuyển thành đại trí huệ chánh đẳng chánh giac.

1-  lòng phẩn hận tan biến chẳng còn, 2-  lòng giận hờn chẳng còn,  3- lòng không còn che dấu tội lỗi nữa, 4- không còn buồn phiền nơi lòng nữa,  5- tật đố kỵ ganh ghét không còn nữa, 6-  gian tham , bỏn-xẻn, rít- rắm không còn nữa, 7-  dối gạt lừa phỉnh không còn nữa, 8-  siểm nịnh bợ đỡ nịnh hót không còn nữa, 9- lòng tồn hại sanh linh không còn, 10- lòng khinh dể lấn lướt người không còn, 11- không biết xấu, 12-  không biết hổ không còn, 13-  lòng như con khỉ, lúc nầy lúc nọ không còn an định tự tại, 14- hôn trầm ngu muội cuồng loạn không còn, 15- bất hiếu, bất tín, bất trung, bất nhân, bất nghĩa không còn, 16-  hời hợt giãi đãi coi thường không còn, 17- phóng dật, như con ngựa không cương không còn, 18- hay quên không nhớ không còn, 19- toán loạn, lăng xăng, rối rấm, không còn, 20-  biết đâu nói đó chẳng hiểu cội căn, ác thiện hổn độn lẩn lộn không còn.

 

Những người hội nhập văn hóa cội nguồn, thời phiền não chuyển thành chính nghĩa chánh đẳng chánh giác hết thảy, vì thề quay đầu trở về cội về nguồn  là đến bờ giác.

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh không thể nghĩ bàn, không thể luận bàn cho hết sự mầu nhiệm trong kinh. Phải nói là vô cùng vô tận vô biên, chỉ cần một niệm ngợi ca cũng đã giải thoát vô lượng tội ác. Huống chi biên chép ấn in truyền bá cho người. Thời nhiều đời con cái, cháu chắt giàu sang phú quý. Đại Phú do Thiên. Còn bản thân thời chuyển hóa hồn linh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh về các tần trời hưởng phước.

 

Hết phần 5 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 10

 

Phần 1

 

Long Hoa Đại Hội

 

Đây nói về hư không thượng phương THƯỢNG ĐÀ VŨ TRỤ, 28 tần trời,18 tần địa phủ, bảy núi kim sơn châu báu, bảy biển hương thủy, bao bọc núi lũy, biển hào, xung quanh vòng ngoài núi tu di, bảy núi kim luân bao bọc vòng trong núi tu di, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, bồn cõi nhân gian, trong biển nước mặn, núi thiết vi bao bọc giáp vòng, thiên địa trời đất, tam thiên, đại thiên thế giới cõi nước, ba cõi vật chất, thiên đàng, trần gian , địa phủ, ba cõi linh hồn dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

 

Khi ấy 28 tần trời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đang ở, bổng thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, sau đó thời bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt với nhau, thấy nghe như ở trước mắt, thấy rõ nhau như trong lòng bàn tay, chuyện hi hữu nầy hàng trăm triệu năm chưa thấy một lần, phần lớn Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa, còn chưa biết ngoài vũ trụ hư không nầy ra, còn có hư không vũ trụ khác, mà lại có bảy hư không vũ trụ như vậy, và tất cả bảy hư không vũ trụ giống hệt nhau, như một khuôn đúc ra, nhân loại cũng thế , cũng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chúng, Ma, Quỉ, Thần, Dạ Xoa, A Tu La, phi tiên, côn trùng, thảo mộc, bò sát, chim muôn, vạn thú, nhất nhất đều giống nhau, ai tạo ra mà khuôn  rập như thế, tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, đều muốn biết. Là đấng nào mà có quyền năng như vậy.

 

Nói về 100 ông bà tổ tổ tổ, do CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra đầu tiên ở chốn nhân gian, cõi phàm trần, hư không thượng phương THƯỢNG ĐÀ VŨ TRỤ, hiện an ngự tại tần trời thứ 11 trung trung thiên giới cõi thiên vân, thấy hư không sáng rực lên, thời hiểu rõ CHA TRỜI sắp hiện thân, và quả đúng như vậy.

 

ĐỨC CHA TRỜI, đã hiện thân trên không trung, cõi thiên vân tần trời thứ 11, trung trung thiên giới, tức thời 100 ông bà tổ tổ tổ, cùng vô số vô biên, Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tiên tổ, Lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, bay đến cõi hư không trung ương TA BÀ VŨ TRỤ, chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) chúng con là con cái, chúng con thành tâm, cung kính, mong Cha Trời chiếu cố thương dạy chúng con, (2) chúng con lúc nào, cũng sống trong lòng của Cha, (3) nhưng chúng con nào hay nào biết, (4) được Cha Trời nân niêu che chở, nhưng nào có biết có hay, (5) ôi công sanh, nào công dưỡng dục, (6) dạy mà không dạy, (7) không chỉ mà chỉ, (8) không bày mà bày, (9) không nuôi mà nuôi, (10) ban mà không ban, (11) không phát mà phát, (12) không cho mà cho, (13) không lấy mà lấy, (14) công sanh, công dạy, công dưỡng Cha Trời, thậm thâm vi diệu theo luật huyền cơ vận hóa, (15) không dạy riêng cho bất cứ một ai, (16) chủng loài nào cũng được thọ hưởng dạy bảo bình đẳng, (17) những con cái sanh tâm bất hiếu, (18) nghịch lại Cha Trời, nào là bất hiếu Cha Mẹ song thân hiện tiền, nào là bất nhân đối với nhân loại anh em, nào là bất trung đối với bề trên, đối với non sông tổ quốc, nào là bất nghĩa đối với ơn trên có công bày dạy  (19) cống cao, ngã mạn,  tự cao, tự đại, cho mình là trời, làm không biết bao nhiêu là tội ác, (20) tội lỗi biết bao, (21) một linh căn đầu lông  mà coi hư không còn nhỏ hơn mình, (22) một bọt nước sình, mà coi đại dương không bằng con kiến, (23) tội lỗi như thế, nghịch Thiên ý như thế, nếu không sám hối, tiêu tan huệ mạn chẳng  còn, (24) linh thức vô minh hoàn hồn trở lại, (25) linh thức linh căn biến mất, (26) làm lại từ đầu, (27) trải qua vô lượng vô biên số kiếp tiến hóa, căn tu, căn thân huệ mạng mới được hoàn nguyên Trở lại linh căn làm người. (28) uổng công ức kiếp  sanh tử gian khổ tu luyện biết bao, (29) chỉ vì vô minh tăm tối, lạc Cội mất Nguồn, (30) ý căn lạc lối nghịch lại Thiên Ý Cha Ông, họa họa trùng trùng gián xuống  (31) xin Cha Trời tha thứ  cho những kẻ lầm đường lạc lối  phạm vào Thiên Luật đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Chúng con, xin Cha Trời mở lượng bao dung cho những kẻ biết ăn năng sám hối, (32) mong cha trời chiếu cố, (33) hoàn nguyên Linh Căn  không còn dọa lạc vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Muôn vạn ức kiếp tu hành, được hiển bày công đức, (34) Cha Trời là đức hiếu sanh, thành tâm hiếu kính quả lành sai chi, (35) thuận trời thường được chúa vua, ghét trời khốn khổ biến ra nghèo cùng, (36) chúng con con cháu Tiên Rồng, (37) thờ Trời thờ Tổ một lòng sám hối ăn năng. Một lòng hiếu thuận bề trên, Cầu cho muôn loài vạn vật sớm thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về nơi Thiên Giới an vui tự tại. Rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Lời kệ kinh vừa dứt, Cha Trời khen rằng các con của Ta quả là hi hữu, quả là hi hữu, (38) các con không phải thành tâm sám hối cho mình, (39) mà vì những linh căn đã phạm vào đại nghịch TỔ TIÊN CỘI NGUỒN VŨ TRỤ, bị thiên luật vũ trụ xoay chuyển, không còn con đường cứu vãn được nữa, (40) từ linh hồn nhân loại, con cháu Tiên Rồng, (41) chuyển thành linh hồn Quỉ, Ma, (42) rồi từ linh hồn Quỉ Ma, chuyển thành linh hồn cây cỏ, (43) trở về  linh thức vô minh căn thân huệ mạng không còn. Phải làm lại từ đầu tu luyện trải qua vô số vô biên sanh tử,  tiến hóa linh căn hình thành huệ mạn linh hồn, vô số vô biên số kiếp, khốn khổ vô cùng  chỉ vì đi ngược lại thiên ý cha trời mà thành ra như vậy. Chỉ vì đi ngược lại thiên luật vũ trụ, mà tiêu tan huệ mạng linh căn, trở về bản nguyên linh thức vô minh, làm lại từ đầu, nay Ta làm cho tất cả Linh Căn sai lầm tội lỗi nghe rõ những lời kệ kinh nầy hồi phục trở lại linh căn con người, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hội nhập Cội Nguồn lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, (44) tất cả nhân loại, khắp bảy hư không vũ trụ PHÀM PHU, CHƯ THIÊN, cũng như chúng quỉ, thần, nghe được lời dạy của CHA TRỜI, thời kinh hồn khiếp vía, không ai nghĩ là có chuyện như thế, (45) Linh hồn của loài cây cỏ, loài vi trùng vi khuẩn trước kia là linh hồn loài người. Chỉ vì nghịch lại Thiên Ý Cha Trời  linh căn huệ mạng không còn sa đọa trở về linh thức của loài thảo mộc. Loài vi trùng vi khuẩn  số nhiều không thể tính đến không thể nghĩ bàn  lời Trời dạy xong tức thời hai lòng bàn chân của Đức Cha Trời phóng ra vô lượng hào quang rất kỳ lạ làm chấn động bảy hư không vũ trụ, (46) tức thời vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, cỏ cây, côn trùng, thảo, mộc bổng dưng biến thành Ma Quỉ, (47) Ma Quỉ biến thành nhân loại con người con cháu Tiên Rồng, nguyên căn hồi phục Thiện Căn phát triển ,sau đó thời hóa Thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, hằng hà sa số đông vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Bay đến chầu Cha Trời đồng nói kệ rằng.

Chúng con từ thuở xa xưa

Lâu xa vô tận vô biên chẳng cùng

Chúng con nghịch lại Cha Trời

Căn thân huệ mạng tan thời nát tan

Trở về linh thức vô minh

Sống mà như chết vô tri ngục hình

Linh thức cây cỏ khắp cùng

Linh Hồn Vi Khuẩn Vi Trùng khắp nơi

Vũ trụ nầy lập, vũ trụ kia tan

Thế  mà ở mãi cỏ cây côn trùng

Nếu không nhờ đến Tổ Tiên Ông Bà

Xin Trời  thứ tha, thứ tha

Ức muôn vạn kiếp khó mà thoát siêu

Ơn trên Tiên Tổ, Tổ Tiên

Ông Bà bảy cõi hư không con Trời

Phát tâm cứu vớt linh hồn

Phá tan ác nghiệp luân hồi tử sanh

Phục hồi huệ mạng linh căn

Trở về con cháu, cháu con Tiên Rồng

Thánh, Thần, Tiên, Phật đắc thành

Về trời hưởng phước đều nhờ ơn trên

Ơn nầy nhớ mãi không quên

nguyện ra báo đáp lập nên công trời

Sống đẹp đạo, sống đẹp đời,

Sống vì nhân loại, sống vì anh em

Sống theo Thiên Ý Trời Cha

Sống theo Thiên Luật sống là Lương Tâm

Nguyện Cầu hết thảy chúng sanh

Sớm lên chánh giác sớm thành Phật Tiên

Chúa, Thần, đức độ vô biên

Pháp luân chuyển pháp độ sanh vạn loài

Nam Mô A men.

 

Cha Trời nghe xong lời kinh kệ khen rằng, các con của Ta, vô số kiếp về sau các con sẽ trở thành các đấng chí tôn, chuyển đại pháp luân làm cho tất cả linh căn trở thành chánh đẳng chánh giác, Cha Trời lại nói, (48) về sau những ai nghe được kinh kệ nầy, chỉ cần thoáng qua lỗ tai, cũng đã siêu vô lượng vô biên tội ác, chuyển họa thành phúc, lần lần muốn gì được nấy, cầu chi được nấy, (49) huống chi là đọc tụng, in ấn biên chép, truyền lại cho đời, thời công đức của người nầy, không ai có thể kể cho hết, dù cho trăm nghìn kiếp cũng không kể hết một phần trăm, một phần nghìn công đức, con cái, cháu chắt, chút chít, vinh quang, ông bà cha mẹ cửu tộc, chín đời siêu thoát về trời, hưởng trong sự giàu sang thiên đàng cực lạc. 

 

Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Coi như là đã gặp đại nhân duyên lớn. Chỉ cần nhớ một câu một chữ, thời coi như không còn sa đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Nghìn muôn kiếp thường sanh nơi đâu cũng được giàu sang phú quý. Huống chi là đọc cả chương, hoặc nhiều chương. Thời không Những vô lượng tội ác tiêu tan. chuyển họa thành phúc. Mà còn trí huệ càng về sau càng phát sanh không thể nghĩ bàn . Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường che chở phù hộ. Làm gì cũng đực suôn sẻ trôi chảy thành đạt. Gia đình hạnh phúc con cái an vui.

 

NÓI ĐẾN VÔ MINH, là nói đến vô minh linh thức, do VÔ MINH CHÂN TÁNH KHAI HOÁI TỔ TIÊN lúc ngủ quên tạo ra, như vô minh nước tạo ra vô minh bọt nước, CHA VÔ MINH, THỜI SANH CON cũng VÔ MINH. Đó cũng chính là luật tự nhiên, không có gì là lạ cả, CHA KHI NGỦ MÊ, quên mình VÔ MINH,  lúc ấy mà sanh con, thời con cũng giống cha quên mình luôn VÔ MINH, LINH GIÁC ngủ mê VÔ MINH, không nhận thức được mình, khi ấy mà sanh ra LINH THỨC VÔ MINH, quên cội quên nguồn luôn. Với lối sống quên cội quên nguồn ấy, LINH THỨC VÔ MINH đã trôi lăng trong sanh tử hàng triệu vạn tỉ ức kiếp, tiến hóa vào con đường vạn vật luân hồi.

 

LINH THỨC VÔ MINH không những không nhận ra chính mình, mà còn không bao giờ nhận ra được nguồn cội của mình, nếu không nhờ khai hóa tổ tiên, KHAI TẠO XÁC THÂN CON NGƯỜI, XÁC THÂN TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, lưu truyền lại cho đời, để cho những linh căn linh thức vô minh tiến hóa  đầu thai làm người.

 

Cũng như bao công lao khó nhọc, dạy bảo, dạy dỗ CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời không cách gì những linh căn linh thức vô minh nhận ra chính mình, cũng như hội nhập trở về cội nguồn được.

 

Tuy LINH GIÁC  khai hóa tổ tiên lúc ngủ say VÔ MINH, nhưng  tánh tự nhiên không mất,THẤY tự nhiên, NGHE tự nhiên, HAY tự nhiên, BIẾT tự nhiên, không lúc nào gián đoạn, như dòng chảy liên tục. CHA SAO CON VẬY, linh thức VÔ MINH, cũng thế, thấy - nghe - hay - biết như dòng chảy liên tục không lúc nào dứt, khởi sanh ra 8 thức, rồi qua ý biết phân biệt của nó, hình thành lên CĂN THÂN, Ý THỨC HUỆ MẠNG, TRÍ MẠNG linh hồn.

 

Linh thức VÔ MINH, khởi sanh ra 8 thức, VÔ THỨC, thức nầy là thứ 8 chứa đựng tất cả chủng thức, kho chứa, bảo tồn, gìn giữ, các hạt giống chủng tử thiện ác, mê, giác  từ kho chứa nầy mọc lên hiện ra, Ý THỨC, thức nầy là thức thứ 6, thức NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT, thâu tốm lục trần, tiến lần đến NHẬN THỨC, hình thành cái nhân, nguyên nhân, ví như hoa hình thành lần ra quả, TÌM THỨC,  thức nầy là thức thứ 7 thức kết quả của NHẬN THỨC, lắng đọng nằm sâu trong vô thức, sống mãi trong đó, có cơ duyên là chúng mọc trở ra.

 

Còn 5 thức kia, NHÃN THỨC, NHĨ THỨC, TỸTHỨC, THIỆT THỨC, THÂN THỨC, nói chung 8 thức nầy là do LINH THỨC VÔ MINH khởi sanh ra, hình thành CĂN THÂN, Ý THỨC HUỆ MẠNG, TRÍ MẠNG linh hồn, nói đến linh thức VÔ MINH là nói đến những linh hồn lạc cội lạc Nguồn, còn những linh hồn đã hội nhập văn hóa cội nguồn,  trở về với cội với nguồn, thời đâu còn linh thức VÔ MINH,  bất giác, mà là linh giác CHÂN NHƯ, từ bất giác đã trở thành chánh giác.

 

Tất cả 9 giác quan BẤT GIÁC, đều chuyển thành 9 giác quan chánh đẳng chánh giác cả. Lạc Cội lạc Nguồn, trở thành BẤT GIÁC VÔ MINH. Không lạc cội lạc nguồn, thời trở thành chánh đẳng chánh giác, chân như, vì thế những bật chánh đẳng chánh giác, một niệm, hay nhích chân thời tạo ra phúc đức đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không như những linh căn lạc cội lạc nguồn, một niệm vừa khởi ra đã gieo họa khắp cùng trời cùng đất.

 

Nói tóm lại, việc HỌA - PHÚC, SIÊU - ĐỌA, là do lạc cội, lạc nguồn, mà ra, ngọn nghành gốc gác chính là từ chỗ nầy, nhân loại muốn trở về mùa ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG, xuân hạnh phúc, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường văn hóa cội nguồn, và cũng chỉ có con đường văn hóa cội nguồn, MẶT TRỜI CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC vũ trụ, mới đủ công năng diệu dụng, làm tan biến BẤT GIÁC VÔ MINH, chuyển linh căn vô minh, thành linh căn chánh đẳng chánh giác.

 

Văn hóa cội nguồn chính là hiện thân của CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, TỔNG THỂ , ĐẠI ĐỒNG, LINH GIÁC VŨ TRỤ, BẢN THỂ ĐỘC LẬP, TƯ DO, BÌNH ĐẲNG VŨ TRỤ, ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ, THỀ TÁNH ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, KHÔNG KHÁC GÌ NHAU, TÔN TRỌNG ĐẬP LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, AI CŨNG NHƯ AI, ĐÓ CHÍNH LÀ CÔNG LÝ, CHÂN LÝ, KHÔNG CÓ CHÂN LÝ NÀO CAO HƠN, SỨC MẠNH ĐỘC LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, KHÔNG CHỈ LÀ SỨC MẠNH CỦA TOÀN NHÂN LOẠI, MÀ CÒN LÀ SỨC MẠNH CỦA ÔNG CHA, SỨC MẠNH CÙA ĐẤNG KHAI HÓA TẠO LẬP LÊN HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, NHỮNG KẺ ĐI NGƯỢC LẠI THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, CHÍNH LÀ ĐI NGƯỢC LẠI, ĐỘC LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, VÌ THẾ CHỖ NÀO CÓ BẤT CÔNG, MẤT TỰ DO, MẤT BÌNH ĐẲNG, THỜI CHỖ ĐÓ CÓ SỰ PHẢN KHÁNG NỔI LÊN, CHỐNG TRẢ LẠI,  HÃY HÀNH SỰ THEO THIÊN Ý CHA TRỜI, THEO THIÊN LUẬT VŨ TRỤ.

 

Hết phần 1 chương 10

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 10

 

Phần 2

 

Long Vân Đại Hội

 

Đây nói về hư không hạ phương HẠ ĐÀ VŨ TRỤ, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, bảy núi kim sơn, bảy biển hương thủy, núi lũy, biển hào, bao bọc bảy lớp vòng ngoài xung quanh núi tu di, bảy kim luân châu báu bao bọc vòng trong xung quanh núi tu di, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà,  bốn cõi nhân gian, biển nước mặm, núi thiết vi, rộng lớn giáp vòng, thiên địa trời đất, ba cõi vật chất, các tần trời, trần gian, các tần địa phủ, ba cõi linh hồn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

 

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đang sanh sống trên 28 tần trời, bổng thấy hư không sáng rực lên sau đó thời bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt lẩn nhau, nghe thấy rõ nhau như ở ngay trước mắt, như trong lòng bàn tay, chuyện kỳ lạ hi hữu nầy hàng triệu triệu năm cũng chưa xãy ra, phật, thánh, tiên, thần, chúa, cũng không ngờ, ngoài vũ trụ hư không nầy, còn có vũ trụ hư không khác, ngoài nhân loại chư thiên nầy, lại còn có chư thiên nhân loại khác, không những thế, có tới bảy hư không vũ trụ, lại giống nhau khuôn rập  Ai đã  tạo ra  bảy hư không vũ trụ như vậy. Không lẽ là Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đồng nghĩ như vậy.

 

Nói về 100 ông bà tổ tổ tổ, do CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra đầu tiên, tại chốn trần gian, cõi hư không hạ phương HẠ ĐÀ VŨ TRỤ, hiện an ngự tại tần trời thứ 11 trung trung thiên giới, tần trời thiên vân, thấy hư không bổng sáng rực lên, sau đó thời bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt lẫn nhau, thời đã biết CHA TRỜI sắp xuất hiện.

 

Và quả đúng như vậy, ĐỨC CHA TRỜI, đã xuất hiện trên không trung tần trời thứ 11 tần trời thiên vân, tần trời phước sanh, phước quả, cõi hư không trung ương TA BÀ VŨ TRỤ thân tướng to lớn hơn núi tu di, hào quang rực rỡ, đẹp lạ trang nghiêm chưa từng thấy bao giờ, liền cùng vô số vô biên, Phật tổ, Thánh Tổ, Tiên Tiên tổ, Lão tổ tổ, tổ tổ tổ,  bay đến hư không trung ương Ta Bà vũ trụ chầu trời, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) Hàng triệu nhìn năm, Cha Trời Mẹ Trời hiện thân, Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái, (2) lưu truyền, nòi giống Tiên Rồng, (3) khắp bảy hư không vũ trụ, (4) Cha Trời hôm nay lại xuất hiện chỉ vì một nhân duyên lớn. Hiển rõ bao công khó nhọc, chỉ bày dạy dỗ con cái, (5) Cha Trời ra đi, Cha Trời trở lại, (6) lâu xa vô kể hàng trăm triệu triệu năm, (7) chúng con là con cái, thấy Cha Trời hiện thân trở lại, (8) xiết nổi vui mừng, nghe Cha Trời dạy bảo còn gì vui hơn, (9) thuở Cha Trời ra đi chúng con còn nhỏ dại, (10) thân mồ côi mồ cút, (11) năm màu da anh em nương cùng nhau chung sống, (12) thân hòa cùng ở, (13) lời hòa tôn trọng, lý hòa đồng giải (14) ý hòa cùng vui, tôn trọng ý nghĩ của nhau, (15) theo lời Cha Trời dạy không phân biệt màu da chủng tộc, đạo hòa cùng tu, cùng luyện, thiện hạnh cùng tu cùng tiến, (16) kiến hòa đồng giải, chỉ bày cho nhau, (17)  Tôn trọng Thiên Quyền . Sống công bằng bình đẳng, sống theo Thiên Ý Cha Trời. Sống theo Lương tâm. Tôn trọng những quyền Thiêng Liêng những quyền bất khả xâm phạm (18) dưỡng nuôi ý tốt đẹp đạo lẫn đời, (19) tương thân tương ái giúp đở cùng nhau cùng sống, (20) nói lời văn hóa cùng nhau cùng học, càng nói luôn vừa lòng nhau, (21) Nhân Luân Đại Đạo gương sáng gìn giữ cho bao thế hệ soi chung, (22) đồng chung chí hướng đoàn kết một lòng, đồng xây, đồng dựng, đồng tiến  tiến hóa, (23) không có sự vui mừng nào hơn, là năm màu da anh em, đồng hướng về Cội Nguồn  không hại nhau tàn sát lẫn nhau, (24) cũng chẳng có ân huệ nào hơn, là năm màu da anh em, sống trong công bằng, bình đẳng, tôn trong quyền con người Nhân Quyền - Thiên Quyền tự do độc lập hạnh phúc, (25) lời chân thật chính là vàng ngọc, xuân hòa bình xuân hạnh phúc yên vui, (26) năm màu da anh em  chúng con tuy khác màu da, những cùng một cội một nguồn, (27) cải thiện tự thân, đi theo văn hóa Cội Nguồn, gạt bỏ những ý tưởng phân biệt. Điều bất chính không làm, (28) nuôi lớn lòng từ bi, nuôi lớn lòng nhân nghĩa, (29) cải thiện hoàn cảnh, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Con cái cháu chắt, chút chít, đại đạo một đường đi, (30) năm màu da anh em sống vì nhau hơn vì mình, (31) một người khổ thời năm màu da anh em cùng khổ, (32) một người vui thời hết thảy cùng vui, lòng nhân ái yêu thương rộng lớn, tưới thấm nhuần cuộc sống yêu vui, (33) tuy năm màu da anh em xa cha xa mẹ, nhưng lòng hiếu nhân, hiếu nghĩa, hiếu lễ, hiếu thuận, không quên, ( 34) nhớ Cha Trời, nhớ Mẹ Trời mãi mãi luôn luôn, (35) bổn phận làm người, bổn phận làm con, bổn phận làm ông làm cha, bổn phận làm thầy, bổn phận làm chúa, làm đế, chúng con đều ghi nhớ, lời Cha Trời dạy bảo không quên, (36) dù trải qua hàng vạn triệu năm, những lời quý hơn châu ngọc chúng con giữ gìn, sớm hôm tinh tấn tu hành, (37)  nhớ lời Trời dạy ức đời không quên, (38) Cha Trời ra đi Cha Trời trở lại thăm con, dạy bày chỉ bảo công lao ai bằng, (39) chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần  Chúa, cúi đầu đảnh lễ ĐỨC TRỜI CHA, lắng nghe dạy bảo còn gì vui hơn, lời kinh kệ vừa dứt, Cha Trời liền khen rằng, các con của Ta, các con quả là hi hữu, (40) tuy các con hôm nay cùng Ta Đồng Pháp Thể, Đồng Pháp Tánh chẳng khác gì nhau, bọt nước không còn chỉ toàn là nước, (41) đồng một pháp thân linh giác hư không bình đẳng, (42) Ta cũng chính là các Con, các Con cũng chính là Ta, các Con nói là Ta nói vì lời các Con khế hiệp Thiên Ý của Ta  (43) thể tánh đồng nhất, (44) chân tánh đồng nhất, (45) linh giác đồng nhất, (46) nhất thiết chủng trí đồng nhất, (47) thể tướng dụng đồng nhất, không sanh không diệt bao trùm hết thảy hư không, (48) rốt ráo bình đẳng, (49) không có sai khác, thường trụ chân như, (50) các Con của Ta quả là hi hữu, nền tản cái gốc căn bản của Đạo làm người không mất, thời đó mới là đại chân tu, đại nguyện trí huệ vi diệu, (51) tùy phương tiện vi diệu khai hóa , độ hóa, độ sanh không thể nghĩ bàn,(52) không có sự khởi đầu đúng hướng, thời không có kết quả viên mãn được, hi hữu thay, hi hữu thay, về sau có người nào nghe được lời kinh kệ nầy, chỉ cần thoáng qua lỗ tai, cũng đủ tiêu tan vô lượng tội ác, chuyển đổi số mạng, họa chuyển thành phúc, nghèo chuyển thành giàu, hèn chuyển thành sang, (53) huống chi là đọc tụng, biên chép, ấn in, truyền giảng giải cho người khác nghe, (54) những người nầy nhất định sẽ thành chánh đẳng chánh giác, con cái cháu chắt, chút chít, đời đời vạn kiếp vinh quang, cửu tộc siêu thăng, chín đời siêu thoát, về các tần trời sống giàu sang hạnh phúc, thiên đàng cực lạc, muốn gì được nấy, (55)khi Cha Trời khen ngợi nói ra lời nầy, thời bảy hư không vũ trụ Phật, Thánh Tiên, Thần, Chúa, cùng chúng Quỉ, Thần  hiểu rõ đại đạo tam bảo pháp thân, Nhân Luân Đại Đạo (56) liền phát đại nguyện vì nhân loại, cũng như chúng Quỉ Thần mà nói Đại Đạo Nhân Luân. Hướng nhân loại trở về Cội Nguồn đối với Cha Ông, đối với sanh linh, (57) hoàn thành đại nguyện, mới thật là cái gốc trí huệ vi diệu thâm thâm, không thể nghĩ bàn luận bàn, (58) chúng, Ma, Quỉ, Thần, Dạ Xoa, linh hồn địa ngục, khắp bảy hư không vũ trụ,  nghe được lời kinh kệ do Ông Bà tổ tổ tổ ở cõi hạ phương HẠ ĐÀ VŨ TRỤ cũng như lời khen của Đức Cha Trời  liền tiêu tan hết thảy tội lỗi, (59) từ địa ngục sanh lên nhân gian, từ nhân gian sanh lên các tần trời vô số vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn.

 

Nói đến ĐẠO, là nói đến NGUỒN CỘI TAM BẢO BA PHẦN:

 

1) TỪ  CHÂN TÁNH TUYỆT ĐỐI, KHAI HÓA TỔ TIÊN KHAI TẠO LẬP LÊN TẤT CẢ, ĐẠI ĐẠO HƯ KHÔNG VŨ TRỤ.

 

2) ĐẠO là con đường đã khai ra, con đường ác, con đường thiện, con đường khổ, con đường vui, con đường siêu, con đường đọa, con đường họa, con đường phúc, con đường chính nghĩa, con đường phi nghĩa.

 

3) ĐẠO là là BỔN PHẬN, Văn hóa cội nguồn là con đường CHÍNH NGHĨA  ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, con đường chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, con đường NHÂN QUYỀN, THIÊN QUYỀN BÌNH ĐẲNG, con đường vô tận rộng lớn, uy linh tối cao của nhân loại con người, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, đều đi trên một con đường ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ rộng lớn nầy.

 

Còn nhơn đạo, phật đạo, thánhđạo, tiên đạo, thần đạo, chúa đạo, cái gốc cũng chỉ là ĐẠO BỔN PHẬN, đối với tổ tiên cha trời, đối với nhân loại anh em, đối với cuộc sống bình yên vũ trụ như CHA đối với CON, như con đối với cha, như tiều LINH HỒN đối với ĐẠI LINH HỒN, đại linh hồn đối với tiểu linh hồn, BỌT NƯỚC ĐỐI VỚI NƯỚC, NƯỚC ĐỐI VỚI BỘT NƯỚC, loại bỏ sự khổ duy trì sự vui, loại bỏ ão giã duy trì chánh chân, loại bỏ phi nghĩa, duy trì chính nghĩa, sự sống thống nhất, một cội một nguồn.

 

A)   LINH GIÁC, ĐẠI ĐẠO HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, CỘI NGUỒN KHAI TẠO RA TẤT CẢ, LÀ NÓI ĐẾN LÝ TÁNH LINH GIÁC TUYỆT ĐỐI, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH LINH GIÁC TUYỆT ĐỐI, KHÔNG SANH, KHÔNG DIỆT, KHÔNG CẤU, KHÔNG NHIỄM, KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐẾN, KHÔNG KHỨ, KHÔNG LAI, KHÔNG TÊN, KHÔNG TUỔI, NHƯ NHƯ THƯỜNG CÒN, đại đồng bình đẳng.

 

B)  ĐẠO LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ NÓI ĐẾN CON ĐƯỜNG KHAI LẬP LÊN VŨ TRỤ, KHAI LẬP LÊN TIỂU LINH HỒN, CON ĐƯỜNG KHỔ CON ĐƯỜNG VUI, CHÍNH NGHĨA, PHI NGHĨA …

 

C)   ĐẠO BỔN PHẬN THUỘC VỀ HỆ Ý THỨC, LINH THỨC, TÂM THỨC, TÁNH THỨC. ĐẠI ĐẠO CỦA BỌT NƯỚC KHÔNG PHẢI ĐẠI ĐẠO BẢN THỂ NƯỚC, NÓI ĐẾN ĐẠI ĐẠO LÀ NÓI ĐẾN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN, LÌA XA NGÔN LUẬN, LÌA XA VĂN TỰ, TỰ CHÂN TÁNH THẤU SUỐT MÀ THÔI.

 

Hết phần 2 chương 10

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 10

 

Phần 3

 

Long Vân Đại Hội

 

1     Lúc bấy giờ trên không trung bầu trời Thiên Vân Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đông vô lượng vô số vô biên, dù cho trăm nghìn kiếp cũng không thể tính đếm cho hết được.

 

2    Nhìn cảnh giới toàn cảnh Đại Hội Long Vân, ai cũng nhận thức được rằng, Văn Hóa Cội Nguồn chính là chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, chủ nghĩa của sự tự do công bằng bình đẳng. Thể hiện quyền con người một cách rối ráo. Tất cả đều Bình Đẳng trước Cha Trời. Trước Thiên Luật vũ trụ, Tùy tâm giác ngộ mà nhận lấy kết quả. Không ai ban cho ai. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  do là tâm tánh giác ngộ hành thiện mà thành. Không phải từ đâu đến, không phải cầu mà có, nếu hành ác không hành thiện.

 

3    Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa của sự đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc, chủ nghĩa của sự đoàn kết không phân giai cấp.

 

4     Chủ nghĩa hòa hảo quan hệ thân thiện tốt đẹp với nhau, hòa thuận cởi mở không có sự xích mích tôn trọng lẫn nhau.

 

5    Chủ  nghĩa ĐẠI ĐỐNG, là chủ nghĩa con một Cha  một Cội một Nguồn, một ngôi nhà chung vũ trụ, một giang sang chung vũ trụ.

 

6    Con đường của chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, chính là con đường Văn Hóa Cội Nguồn , ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ.

 

7    Con đường ĐẠI ĐẠO CHÍNH NGHĨA, hành sự theo Thiên Ý Cha Trời, theo thiên luật vũ trụ, lấy cái chung bảo vệ cái riêng, và toàn thể cái riêng bảo vệ cái chung.

 

8    Những cái gì, tánh gì, mà bản thân TỔ TIÊN, CHA TRỜI có, thời những thứ đó đã trở thành những quyền thừa kế, những quyền bất khả xâm phạm, của mỗi nhân loại con người, con cái nhà trời. Nhân Quyền, Thiên Quyền.

 

9     Cha Trời bản thể ĐỘC LẬP TỰ DO, thời con cái của trời có quyền ĐỘC LẬP TỰ DO.

 

10   Cha Trời bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, thời con cái của trời có quyền CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG.

 

11   Quyền thừa kế, những gì Ông Cha có, ví như quyền thừa kế bọt nước, từ bản thể của nước, chân tánh nước sao, quyền bọt nước vậy.

 

12   Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG không có sự ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, TOÀN TRỊ  mà chỉ tôn trọng cái chung ai cũng có, sống theo thiên tánh của Ông Cha, Tức là Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ Lương Tâm của mỗi con người. Trái lại Lương Tâm của chính mình, chính là trái lại Thiên Ý Cha Trời.

 

13   Nhìn đại hội Long Vân chúng Ta cũng đã thấy, tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, BÌNH ĐẲNG, tự do tự tại, tự do ngôn luận, tự do sáng kiến, tự do sáng tác, tự nguyện tự giác, tự chuyển xây tình thế trước ĐỨC CHA TRỜI, mà không hề vi phạm vi hiến, thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, vì lấy sự chung lợi ích cho toàn thể linh căn.

 

14    Không vì cá thể, hay một tập thể nào,  cho một màu da, chủng tộc nào, hay vì PHẬT,vì THÁNH, vì TIÊN, vì THẦN, vì CHÚA, mà chỉ vì toàn thể cái chung, cũng chính là toàn thể cái cái riêng của mỗi con người, của mỗi linh hồn, của một chũ nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng.

 

15   Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, là chủ nghĩa toàn năng toàn giác, chủ nghĩa của đa năng trí tuệ, chủ nghĩa thiên luật, chủ nghĩa thiên ý cha trời, Có nhiều cái Chung đồng nhất đồng cùng một  Cội Nguồn, đồng cùng chung Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Đồng cùng chung Nhân Quyền, Thiên Quyền. Đồng cùng Bào Bọc Âu Cơ ĐỒNG BÀO. Đồng chung chủng loại con người dòng giống Tiên Rồng. Đồng cùng chung giang sang Vũ Trụ. Một ngôi nhà chung vũ trụ.

 

16   Và cũng chỉ có một mặt trời Văn Hóa Cội Nguồn, đó là Thiên Ý Cha Trời thiên luật vũ trụ, soi sáng mãi trường tồn bất diệt.

 

17   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cùng chung một cội trổ ra năm loại hoa. Làm đẹp cho Cội Nguồn làm đẹp cho cuộc sống con người, cuộc sống chân thiện hoàn mĩ. Bảo vệ thiên luật, vũ trụ Thiên Ý Cha Trời, cũng chính là tự bảo vệ lấy mình, những quyền thừa kế từ Ông Cha, những quyền bất khả xâm phạm.

 

18   Những kẻ đi ngược lại thiên luật, ngược lại Thiên Ý Cha Trời, thời chính họ đã tự xử họ vùi chôn họ, đọa lạc họ, vì họ đã đánh mất cái quyền thừa kế của Ông Cha, đánh mất Lương Tâm trở thành Quỉ Ma sa đọa xuống các tần Địa Phủ.

 

19    Và chính họ mãi mãi đi tìm sự công bằng bình đẳng, tự tại, tự chủ , tự do, trải qua vô số ức kiếp, với cái giá phải trả mất đi và tìm lại phải vào sanh ra tử, đọa lạc linh căn vô lượng ức kiếp như chúng ta đã thấy những linh hồn sa đọa khắp bảy hư không vũ trụ, nếu không nhờ Ông Bà Tổ Tổ cũng như Cha Trời thời không thể hoàn nguyên linh trở lại làm người được nữa dù cho trải qua vô lượng ức kiếp.

 

20   Nếu không nhờ Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG xoay chuyển, thời những linh căn ấy không có ngày giải thoát.

 

21  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không những đồng chung thể tánh, đồng cùng chung cội nguồn, mà còn cùng chung trong một thể tướng, thể tánh Cha Ông, ví như Bọt Nước tồn tại trong bể Nước.

 

22   Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa vượt lên trên tất cả chủ nghĩa, vượt lên trên tất cả đạo, vượt lên tất cả ý văn và ngôn từ, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG chính là chủ nghĩa Cội Nguồn, chủ nghĩa tối cao ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Quyền Con người.

 

Hết phần 3 chương 10

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng.

---------------------------------------------------

 

Chương 10

 

Phần 4

 

Lúc bấy giờ toàn thân của ĐỨC CHA TRỜI, 8 muôn 4 nghìn hào quang đẹp lạ chưa từng thấy, tỏa sáng khắp hư không vũ trụ, sau đó thời hóa thành trong suốt, hiện rõ chân tướng ĐẠI ĐỒNG CHÂN TÁNH VŨ TRỤ, tất cả  bảy hư không  vũ trụ biến mất, trở về thực thể hư không vũ trụ.

 

1    (1) Lý tánh CHÂN NHƯ hư không vũ trụ  TỔ TIÊN tuyệt đối ĐỘC LẬP,  (2) thể tánh linh giác TỔ TIÊN ĐẠI ĐÔNG, BÌNH ĐẲNG, (3) pháp thân linh giác TỔ TIÊN liên kết chẳng có thấp cao, (4) thân tướngTỔ TIÊN hư không, không tướng, (5) thể tánh TỔ TIÊN hư không, không tánh, (6) linh giác TỔ TIÊN tự tại tự do, (7) lại chẳng nhiễm ô, (8) không sanh không diệt, (9) như như không khứ, không lai, thường còn thường trụ trước sao sau vậy, (10) pháp thân linh giác TỔ TIÊNvô vi KHẮP CẢ HƯ KHÔNG VŨ TRỤ.

 

2     Từ pháp thể hư không TỔ TIÊ khai lập lên lục đại, 1- lực đại, 2- khí đại, 3- nước đại, 4- phong đại, 5- hỏa đại, 6 - địa đại. Hình thành lên hư không thế giới vô sắc chất và sắc chất.

 

3     Sau đó thời thời từ linh giác chân tánh TỔ TIÊN khởi dụng đại thức, qua thấy, nghe, hay, biết, tức là khởi sanh tâm thức, tánh thức, ví như nước nổi sóng, lực chuyển thành diện, từ tâm thức tánh thức tác động vào lục đại, chuyển xây lục đại, chuyển hóa lục đại, phân hóa lục đại, kết tinh lục đại, khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, bảy tam thiên đại thiên thế giới vật chất, cõi nước quốc độ như số vi trần.

 

4     Trong lúc khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, thần lực TỔ TIÊN không những ít khai tạo sanh ra thần lực mà còn cạn kiệt thần lực lần đi, vì thế TỔ TIÊN khai tạo lập lên vũ trụ thế giới vật chất xong thời đã đi vào giất ngủ sanh quên mình, để cho thần lực phục hồi trở lại.

 

5     Cũng chính vì lúc ngủ say đó, pháp thân linh giác TỔ TIÊN không còn nhận biết mình nữa trở thành linh giác VÔ MINH.

 

6     Dù cho TỔ TIÊN ngủ hay thức, thời tánh, thấy nghe, hay, biết, TỔ TIÊN không hề thay đổi, và sự thấy, nghe, hay, biết, ấy như nước chãy liên miên không gián đoạn.

 

7     Cũng chính vì sự, thấy, nghe, hay, biết, liên miên bất tận nầy, đã làm cho linh giác TỒ TIÊN đang ngủ VÔ MINH trùng trùng duyên khởi qua, thấy, nghe, hay biết, tạo ra lúc nhúc trùng trùng LINH THỨC, bám lấy vật chất không rời, ưa ái vật chất không dứt, hình thành căn thân ý thức, do cái biết phân biệt lục trần, mới sanh lục nhập, cấu tạo thành lục căn ý thức sự sống, sự sống mạng căn linh thức ra đời khắp bảy hư không vũ trụ, sự sống đi đôi với tiến hóa mạng căn ý niệm linh thức, từ một niệm sanh ra nhiều niệm, từ một thức sanh ra nhiều thức, từ một ý sanh ra nhiều ý, mạng căn y thức, ý thức đa dạng lớn lần lên, dần dần trở thành nhậy bén khôn ngoan, lanh lợi, linh hồn bò sát, linh hồn, cầm thú,  tới đây  linh hồn không còn tiến hóa được nữa, dù trải qua vô lượng ức kiếp cũng thế mà thôi, linh căn vẩn ở mãi mãi trong lớp bò sát, trong lớp thú cầm, ăn nuốt lẩn nhau đầu thai qua lại, ác tánh sanh ra nhiệp họa càng lớn, không lối thoát không cách gì tiến hóa chuyển sang căn thân ý thức huệ mạng linh hồn, giác ngộ được phải chờ một nhân duyên Tổ Tiên khai tạo lập lên giống người tiểu thiên vũ trụ, thời các linh căn bò sát, cầm, thú, mới có cơ hội đầu thai làm người  tiến hóa, trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về Cội về Nguồn, lê ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

8    VÔ MINH LINH GIÁC, đã khởi sanh tạo ra VÔ MINH LINH THỨC, tức là linh căn tiểu linh hồn sự sống của muôn loài vạn vật trùng trùng lúc nhúc không thể nghĩ bàn, đây chính là sự sống sơ khai con cái TỔ TIÊN, được sự bảo bọc nuôi dưỡng của tổ tiên, qua thần lực, tinh lực, khí lực của Tổ Tiên, linh thức nhờ thế mà tiến hóa không ngừng, cho đến khi con người ra đời, TỔ TIÊN HIỆN THÂN ra Cha Trời, Mẹ Trời sanh con đẻ cái  lưu tryền nòi giống tiên rồng con người, thời các linh căn linh hồn bò sát, cầm, thú mới tiến hóa lên được cấp cao,  đi theo văn hóa cội nguồn phản tỉnh linh giác ý thức nhận thức qua cái biết lý và sự qua hiện thực, lý sự qua văn tự, từ một niệm khởi sanh vô tận vô biên niệm, từ một ý khởi sanh vô lượng ý, từ một nghĩa khởi sanh vô lượng nghĩa, vì thế phản tỉnh trực giác nhận thức lần ra, thiện ác, khổ vui, siêu đọa, mê sáng, họa phúc, chính nghĩa, phi nghĩa, và tiến tới nhận thức ra chính mình, tức là bổn lai diện mục, bộ mặt thật linh thức của chính mình, chính là vô tướng, vô tánh, vô  sắc vô trí, vô ý, vô thức,  cùng với chân tánh  Khai Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời không khác. Hiểu rõ minh tâm kiến tánh, bổn lai diện mục của mình trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

9     Vì thế hiểu rõ NƯỚC cùng BỌT NƯỚC không khác, đại linh hồn vũ trụ, tiểu linh hồn vũ trụ không khác, chân tánh vũ trụ, Thức tánh vũ trụ không khác gì nhau, linh giác vũ trụ, linh thức vũ trụ, cũng chỉ là một, ĐỒNG CỘI ĐỒNG NGUỒN, đồng chung cùng một tổng thể, pháp thể, chân tánh nước sao, thời chân tánh bọt nước cũng vật.

 

10    Chân tánh (nước) TỔ TIÊN bình ĐẲNG, thời chân tánh (bọt nước) cũng bình ĐẲNG, những linh hồn đi ngược lại sự bình đẳng, thời coi như đã phạm vào thiên luật, phạm vào cái chung của toàn thể linh căn vũ trụ, trong đó kể cả TỔ TIÊN.

 

11   Chân tánh TỔ TIÊN không cao thấp, thể tánh BÌNH BẰNG, công bằng, thời tất cả linh căn tiểu linh hồn vũ trụ, cũng mang thể tánh công bằng, vì thế những linh hồn đi ngược lại sự công bằng, thời coi như đã vi phạm vào thiên luật, phạm vào cái chung của toàn thể linh căn vũ trụ, trong đó kể cả TỔ TIÊN.

 

12   Chân tánh TỔ TIÊN tự do, tự tại, thời tất cả linh căn con cái tổ tiên, tiểu linh hồn vũ trụ, cũng mang thể tánh tự do, tự tại, vì thế những kẻ phá hoại chà đạp quyền tự do, quyền tự tại, những kẻ ấy đã phạm vào thiên luật, đi ngược lại toàn thể chân tánh linh căn vũ trụ.

 

13   Linh giác TỔ TIÊN bất diệt, như như thường còn, thời tất cả linh căn linh thức con cái tổ tiên, cũng bất diệt như như thường còn, dù trải qua vô lượng vô biên số kiếp, linh căn linh thức vẩn tồn tại không sanh tử, khi còn là linh căn cầm thú, tu luyện tiến hóa ý thức thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thời linh thức không có gì thay đổi, trước sao sau vậy, chỉ thay đổi căn thân ý thức huệ mạng linh hồn Mê - Ngộ, Thiện - Ác mà thôi, linh hồn ác trở thành linh hồn thiện, linh hồn ngu si, trở thành linh hồn sáng láng, BẤT GIÁC, và CHÁNH GIÁC, ví như bàn tay ngữa, bàn tay úp, cũng chỉ là bàn tay không có gì là thay đổi, bàn tay cũng chỉ là bàn tay, mặt trái mặt phải mà thôi.

 

14   Những linh hồn chưa phá vỡ vô minh lạc Cội lạc Nguồn, thời thường là đi ngược lại Thiên tánh chân tánh của chính mình, tự mình làm hại mình, đọa lạc linh hồn khốn khổ không bao giờ dứt.

 

15    Sống chia rẽ, sống mất đoàn kết, sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, sống mất độc lập, sống mất tự tại, sống mất tự do, chính là sống khổ, vì lối sống như thế chính là lối sống đi ngược lại chân tâm chân tánh  bổn lại diện mục của chính mình phản ngược lại cội nguồn, của chính mình.

 

16    Lối sống nô lệ, dù chỉ là nô lệ cho kiến thức, cũng đã là thấy khổ, huống chi là nô lệ cho thần quyền, nô lệ mê tín dị đoan, nộ lệ cho độc quyền độc tài toàn trị. Những linh căn linh hồn tự bảo vệ quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự chủ, quyền tự do, quyền tự tại, …  Nhân Quyền con người cao hơn nữa Thiên Quyền  Con Người. Phải tự xóa bỏ độc tài  độc trị, sống đúng làm đúng theo thiên tánh của chính mình, cũng chính là Thiên Ý Cha trời. Thời người đó chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao.

 

17    Những linh căn tiểu linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, nhất định lạc lối vào con đường ác đạo sa đọa tam đồ khổ  địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, lạc lối vào con đường quỉ, ma, đó là điều không sao tránh khỏi.

 

18    Cha Trời đã thị hiện thần thông, hiện rõ cảnh giới duy thức, trong mỗi linh căn tiểu linh hồn tuy nhiều, nhưng tốm lại chỉ có 100 duy thức chính, chia làm 5 loại.

 

19    Thức vương có tám, 1-  nhãn thức, cái biết của mắt, 2- nhĩ thức, cái biết của tai, 3- tỹ thức, cái biết của mũi, 4- thiệt thức, cái biết của lưỡi, 5- thân thức, cái biết của thân, 6- ý thức, cái biết của ý, 7- nhận thức, cái biết nhận thức đã kết thành căn ý quả nghiệp, 8- tìm thức, cái thức ổn định quả nghiệp chìm sâu trong vô thức VÔ MINH.

 

20   Vô thức vô minh là thức thứ 9, vừa là linh giác vừa là linh thức, vừa là căn thân ý thức huệ mạng linh hồn vì không nhận biết ra mình nên gọi là linh thức vô minh, linh thức vô minh là kho chứa hết thảy chũng tánh thiện ác, chính là căn thân ý thức huệ mạng linh hồn.

 

21   Thứ sở có 51 thức ý,  phân làm 6 loại,

 

1)          Biến hành ngoại ý có năm: xúc ý,  tác ý,  thọ ý, tưởng ý,  tư duy ý.

 

2)          Nội hành ý có năm: dục ý, thắng giải ý, niệm ý,  định ý, huệ ý.

 

3)     Thiện ý có mười một: tín ý, thuận ý, quí ý, ý không tham, ý không hận, ý sáng suốt, ý tự tại, ý thanh tịnh, ý hành xả, ý kiên định, ý tinh tấn.

 

4)     Căn bản phiền não có sáu ý: ý tham, ý hận, ý ngu si, ý kêu mạn, ý đa nghi, ý ác ý.

 

5)     Tiểu phiền não có 21 ý chia làm 3 loại:

a-       Tiểu phiền não có mười ý: ý phẩn, ý hận, ý che tội lỗi, ý khổ não, ý tật đố, ý lan chạ, ý cuồng loạn, ý diềm pha siễm nịnh, ý hảm hại, ý kêu ngạo.

b-       Trung phiền não có hai ý: ý không biết xấu, ý không biết hổ.

c-        Đại phiền não có tám ý: ý như con khỉ, ý hôn trầm mê muội, ý bất tin, ý giải-đãi hời hợt, ý phóng dật như con ngựa không cương, ý không nhớ hay quên, ý toán loạn, ý bất chính.

d-       Bất ổn định có bốn ý:  ý hối tiếc mãi, ý điên đão mãi, ý xao động chao động vẩn vơ mãi, ý trầm tư tự lự mãi.

 

 ĐỨC CHA TRỜI thị hiện thần thông hiện rõ cảnh giới chân tánh hư không chân như vũ trụ, chân tánh ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, và cũng hiện rõ cảnh giới linh thức linh căn của mỗi tiểu linh hồn, sự hình thành linh căn, cũng như sự tiến hóa ý thức nhận thức, qua 18 giới 6 căn, 6 trần, 6 thức.

6 căn là  NHÃN, NHĨ, TŨY, THIỆT, THÂN, Ý.

6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tũy thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.

6 trần là  sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, tiếp xúc nhau, và pháp trần, biến hóa vô tận.

Qua 18 giới nầy, linh thức đã hình lên linh căn sự sống căn thân ý thức huệ mạng linh hồn.

 

22   Căn thân huệ mạng linh hồn duy thức tánh, phàm phu hổn độn chống bán nhau, nghịch thuận nhau, chia bè chia nhốm, lúc thiện, lúc ác, nói chung là chưa làm chủ được mình, bất tương ưng hành thức, nghịch ý, có 28 nhốm thức ý, nhốm đắc ý, nhốm tăng thượng mạn, nhốm đồng phận, nhốm khởi sanh, nhốm phân biệt, nhốm năng động, nhốm bảo thủ, nhốm chấp pháp, nhốm trì chủng, nhốm vô thường, nhốm lưu chuyển, nhốm tự lập, nhốm nương nhờ, nhốm tiến hóa, nhốm hòa hiệp, nhốm bất hòa hiệp,  nhốm bạo động, nhốm bất động, nhốm phản nghịch, nhốm thuận hiếu, nhốm buôn thả, nhốm nhàn cư, nhốm tìm tòa, nhốm nhốm trì niếu, và nhốm ta không phải ta, nhốm xả bỏ, nhốm tự tại.

 

23    Những căn thân huệ mạng linh hồn theo Văn Hóa Cội Nguồn tuy sai biệt nhốm, nhưng lại thống nhất hòa hợp duy thức tánh, thành  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về Cội về Nguồn, rốt ráo viên mãn linh thức trở về linh giác, thức tánh trở về chân tánh, bọt nước tan biến thành nước, qua 6 nhốm ý thức nhận thức trực giác hội nhập chân tâm chân tánh như sau, hư không vô vi, linh giác vô vi, tánh giác vô vi,  vô trí vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chơn như vô vi.

 

ĐỨC CHA TRỜI vì muốn cho con cái của mình thấu hiểu về hình thành lên hư không vũ trụ, hình thành lên sự sống, hình thành lên linh căn huệ mạng linh hồn của mình, có lớp có lang, theo một quy luật vĩnh cữu không thay đổi , đi con đường đó phải đến chỗ đó, kim chỉ nam Thiên Ý Cha Trời.

 

Lúc bấy giờ bảy hư không vũ trụ đã hiện nguyên trở lại, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,cũng như tất cả linh căn đã trải qua một cơn khảo nghiệm tường tận chướng kiến, hiểu rõ sự ra đời về mình, hiểu rõ Cội Nguồn, an trụ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác vô lượng vô biên, không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được.

 

Nhờ Đức Cha Trời hiển hiện thần thông hiện rõ Cội Nguồn linh giác chân như hư không vũ trụ, linh giác vô minh hư không vũ trụ, cũng chỉ là một, ngủ và thức, bất giác và chánh giác, mà thôi, như những đoạn kinh đã nói trên.

 

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nương nhờ thần lực của Đức Cha Trời, tường tận chứng kiến sự ra đời của mỗi một linh căn, cũng như sự tiến hóa của mỗi linh căn, hình thành linh căn, hình thành căn thân huệ mạng linh hồn trải qua muôn vạn tỷ ức năm.

 

Từ linh giác VÔ MINH, bất giác, hư không vũ trụ, thiên tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên liên miên như nước chảy khởi sanh ra linh thức VÔ MINH, bất giác, có nghĩaCha trong lúc bất giác, thời sanh Con ra cũng bất giác, Cha trong lúc mê, thời sanh ra con cũng mê. Cha đi vào giất ngủ trở thành Vô Minh, thời sanh ra con cũng Vô Minh. Linh thức vô minh ra đời nhưng không nhận biết sự ra đời của mình, cũng như không hiểu rõ về mình, nói chi là biết về nguồn cội của chính mình.

 

Linh thức VÔ MINH  ra đời do thiên tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, của linh giác chân như, linh thức vô minh ra đời nhờ thiên tánh thấy - nghe - hay - biết tự nhiên khởi sanh ra 8 thức, không những khởi sanh tám thức, mà còn chứa tất cả nghiệp chủng thức, kho tàng nghiệp thức.

 

Linh thức VÔ MINH, ra đời hình thành lên căn thân huệ mạng sự sống của linh hồn, không chỉ dựa trên tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, mà chính cái thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên khỡi sanh phân biệt, hình thành lên căn thân huệ mạng sự sống của linh hồn, 3 yếu tố sau đây:

 

1)    Do tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên tương tục không gián đoạn, của linh thức vô minh sanh khởi ra 8 thức.

 

2)    Do tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên tương tục của 8 thức không gián đoạn, phản tỉnh phân biệt, nhận biết hình thành ý thức hệ, ý nghiệp, nhận thức nghiệp. Có nghĩa là cái nhân ý thức phân biệt, kết quả thành ý thức phân biệt (thức nghiệp).

 

3)     Do tánh, thấy, nghe, hay, biết, phân biệt của y thức,ý thức, nhận thức, tương tục không gián đoạn, hình thành lên căn thân huệ mạng linh hồn, tức là sự sống của linh hồn sự sống của vô lượng nhận thức, vì do lạc Cội lạc Nguồn nên linh thức vô minh đã trải qua vô lượng vô biên muôn ức tỷ kiếp, sanh tử khốn khổ tiến hóa Ý Thức Nhận Thức, nhưng không bao giờ trở lại được Cội Nguồn, nếu không không nhờ Cha Trời dạy dỗ cứu vớt.

 

Lúc bấy giờ toàn thân của ĐỨC CHA TRỜI, phóng ra trăm muôn nghìn ức hào quang đẹp lạ chưa từng có, sau đó thời hiện rõ quá khứ hư không vũ trụ, làm cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có bảy hư không vũ trụ, mà là hằng hà sa số hư không vũ trụ về quá khứ, bảy hư không vũ trụ nầy hủy diệt, thời bảy hư không vũ trụ khác lại ra đời, quả là vô cùng vô tận.

 

Điều đáng nói ở đây, dù cho hư không vũ trụ nầy sanh, hư không vũ trụ kia diệt, nhưnglinh thức VÔ MINH, những linh hồn  lạc Cội lạc Nguồn , nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, vẩn tồn tại và sống trong đọa lạc đau khổ, cho đến tận ngày nay, vì sao lại có chuyện như thế, vì linh giác hư không vũ trụ, khởi sanh ra linh thức hư không vũ trụ, cũng chỉ là một, nước, và bọt nước không khác nhau, nước trường sanh bất tử, thời bọt nước cũng trường sanh bất tử trong vũ trụ cái gì có sanh thời phải có diệt lâu hay mau mà thôi. Bảy hư không vũ trụ sanh ra tức nhiên phải bị  diệt, diệt rồi để trở lại sanh, sanh diệt, diệt sanh tuần hoàn mãi mãi.

 

Chỉ có Linh Giác, linh thức giác ngộ trường tồn mãi mãi không sanh không diệt,  như như thường còn sống mãi, còn vũ trụ thời có sanh có diệt.

 

Không những linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sống mãi trường tồn bất tử an vui tự tại.  Mà tất cả linh căn linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, trở thành linh hồn chúng, quỉ, ma, linh hồn địa ngục, hay linh hồn bò sát, cầm, thú, chúng sanh, cũng bất tử trường tồn sống mãi nhưng ở trong cảnh khổ triền miên mà thôi, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ sanh tử sống trong an lạc. Còn những linh hồn lạc Nguồn lạc Cội, sống đọa đày sống khổ, còn sự sống không lạc Nguồn lạc Cội là sự sống vui, nhất là cuộc sống trên các tần trời, cuộc sống thiên đàng cực lạc.

 

Sự chứng kiến thấy biết những linh căn đại nghịch lại Thiên Ý  Cha Trời, đọa đày khủng khiếp, hư không vũ trụ nầy mất, hư không vũ trụ khác sanh ra, trải qua vô số vô biên hư không vũ trụ, thế mà sự khốn khổ đọa đày vẩn chưa dứt, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở còn cấp thấp, thời không khỏi kinh hãi.

 

Lúc bây giờ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nơi pháp hội Thiên Vân số lượng lên tới vô tận vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn dù cho trăm nghìn kiếp cũng không thể nào đếm hết.

 

Bổng thấy về hư không quá khứ, xuất hiện vô số vô biên, Thiên Ấn kim cang hào quang chóa loại, hộ trì bảo hộ Thiên Ý Cha Trời, làm cho Thiên Ý Cha Trời sáng mãi không bao giờ dứt, những ai chỉ cần nghe được mật danh đại nguyện  của các Ngài, thời tâm ý liền được thanh tịnh, tội ác liền được tiêu trừ, ác ma, ác quỉ, không dám đến gần làm hại, ở khắp mười phương hư không quá khứ vũ trụ, hiện thân bay đến chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kệ rằng.

 

Chúng Con là những Thiên Ấn Pháp. Những Thiên Ấn Chú. Thiên Ấn Hành Pháp, quét sạch ác Ma, ác Quỉ, mê hoặc con Trời,  làm hại con cái nhà Trời, bảo hộ Thiên Ý Cha Trời, bảo hộ Thiên Luật vũ trụ, chỉ cần nghe qua pháp chú, nguyện chú, lực chú, của chúng Con, thời tâm ý liền được thanh tịnh, tội ác đại họa liền được tiêu trừ, không còn đọa lạc vào tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác, pháp chú, ấn chú, là mật ý cha trời, kẻ âm người dương đều phải tuân theo, chí tâm trì tụng, thời hàng phục các ma, ngăn chặng phiền não, thoát khỏi các đại họa như dịch bệnh, hỏa tai, phong tai, động đất, khí độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỉ quái, v.v...đều chẳng hại được, cầu con được con, cầu thọ được thọ, cầu thông minh sáng láng được thông minh sáng láng, nói chung là cầu chi đặng nấy, chúng Con là những Thiên Ấn Pháp, Thiên Ấn Chú, Thiên Ấn Hành Pháp, Ấn Chú, Ấn Pháp rằng:

 

ĐỆ NHẤT ẤN CHÚ

 

Nam - mô - tát - đát - tha - tô - gà - đa - da - a - la - ha - đế, tam - miệu, tam - bồ - đà - tỏa, tát - đát - tha, đà - cu - tri, sắc - ni - sam, nam - mô - tác - bà - bột - dà - bột địa, tác - đa - bệ - tệ, nam - mô - tác - đa - nẩm, tam - miệu - tam - bồ - đà, cu - tri - nẩm, ta - xá - ra - bà, ca - tăng - già - nẩm, nam - mô - lô - kê, thánh, thần, tiên, phật, chúa, nẩm, nam - mô - lô - tô - đa - ba - đa - nẩm, nam - mô - ta - yết - rị, dà - già - di - nẩm, nam - mô - phật, thánh, tiên, thần, chúa, lô - kê - tam - miệu - dà - đa - nẩm, tam - miệu - dà - ba - ra - để - ba ra - nẩm, nam - mô - đề - bà - ly - sắc - nỏa, nam - mô - tất - đà - da, tỳ - địa - da - dà - ra - ly - sắc - nỏa, xá - ba noa - yết - ra - ha, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ta - ra - ta - ha, tha - nẩm - ta – ha, nam - mô - bạc - ra - ha ma - ni, nam - mô - nhơn - đà - ra - da, thánh, thần, tiên, phật, a men, nam - mô - bà - dà - bà - đế, lô - dà ra - da, ô - ma - bát - đế, ta - hê - dạ - da, nam - mô - bà - già - bà - đế, bàn - giá - ma - ha, tam - mộ - dà - ra, nam - mô - tất - yết - rị - da - da, nam - mô - bà - già - bà đế,  ma - ha -ca - ra - da, địa - rị - bát - lặc - na - già - ra, tỳ - đà - ra - ba, noa - ca - ra - da, a - địa - mục - đế, thi - ma - xá - na, nê - bà - tất - nê, ma - đát - rị - già - noa, nam- mô- tất- yết- rị- đa- da, nam - mô - bà - dà - bà - đế, đa - tha- già - da - cu - ra - dạ, nam - mô bạc - đầu - cu - chi - ra - da, nam - mô - bạc - xà - cu - chi - ra - da, nam - mô - ma - ni - cu - ra - da, nam - mô già - xà - cu - ra - na, nam - mô - bà - già - bà - đế, đế - rị - trà - du - ra - tây - na, ba - ra - ha - ra - noa - ra - dà - ra, đa - tha - dà - đa - tha, nam - mô - bà - già - bà - đế, nam - mô - a - di - đa - bà - da, đa - tha - dà - đa - da, a - ha - ra - đế, tam - miệu - tam - bồ - đề - dà - da, nam - mô - bà - già - bà - đế, a - sô - bệ - đa, da - tha - dà - đa da, a - ha - ra - đế, tam - miệu - tam - bồ - đề - da, nam - mô - bà - già - bà - đế, bệ - sa - xà - da, cu - lô - phệ - trụ - rị - da, bác - ra - bà - ra - xà - da, đa - tha - dà - đa - da, nam - mô - bà - già - bà - đế, tam - bổ - sư - tỷ - đa, tát - lân - nại - ra - lặc - xà - da, đa - tha - già - đa - da, a - ha - ra - đế, tam - miệu - tam - bồ - đề - da, nam - mô - bà - già - bà - đế, xá - kê - dã - mẫu - na - duệ, đa - tha - già - đa - da, a - ra - ha - đế, tam - miệu - tam - bồ - đề - da, nam - mô - bà - già - bà - đế, lặc - đác - na - kê - đô - ra - xà - da, da - tha - dà - dà - da, a - ha - ra - đế, tam - miệu - tam - bồ - đề - da, nam - mô - tát yết - rị - đa, ế - đàm - bà - già - bà - da, tát - đát - tha, dà - đô - sắc - ni - sam, tác - đát - đa - bác - đác - lam, nam - mô - a - bà - ra - thị - đam, bác - ra - đế - dương kỳ - ra, tác - ra - bà - bột - đa - yết - ra - ha, ni - yết - ra ha, yết - ca - ra - ha, ni - bát - rị, đát - ra - da, nảnh - yết - rị , tác - ra - bà - bàn - đà, na - mục - xoa - ni, tát - ra - bà - đột - sắc - tra, đột - tất - phạt, bát - na - nể - phạt - ra - ni, giả - đô - ra - thất - đế - nẩm, yết - ra - ha ta - ha, tát - ra - nhả - xà, tỷ - đa - băng - ta, na - yết - rị, a - sắc - tra - băng - xá - đế- nẩm, na - xoa - sát - đát, ra - nhả - xà, ba - ra - tát - đà - na - yết - rị, a - sắc - tra - nẩm, ma - ra - yết - ra - nhả - xà, tỳ - đa - băng - tát - na - yết - rị, tát - bà - xá - đô - lô, nể - bà - ra - ni, tỷ- sa - xá - tất - đác - ra, a - kiết - ni - ô - dà - ca - ra - nhã - xà, a - bác - ra - thị - đa - cu - ra, ma - ha - bác - ra - chiến - trì, ma - ha - diệp - đa, ma - ha - đế - xà, ma - ha - thế - đa - ra - bà - ra, ma - ha - bạt - ra, bàn - đà - ra - bà, tất - nể, a - rị - da - dà - ra, tỳ - rị - cu - tri, thệ - bà - tỳ - xà - da, bạt - xà - ra - ma - lễ - để, tỳ - xá - lô - gia, bột - dằng - võng - ca, bạt - xà - ra - chế - hắt - na - a - giá, ma - ra - chế - bà - bác - ra - chất - đa, bạt - xà - ra - thiện - trì, tỳ - xá - ra - giá, phiến - đa - xá - bệ, đề - bà - bổ - thị - đa, tô - ma - lô - ha, ma - ha - thuế - đa, a - rị da - đa - ra, ma - ha - bà - ra - a - bác - ra, bạt - xà - ra - thương - yết - ra, chế - bà, bạc - xà - ra -cu - ma - rị, cu - lam - đà - rị, bạc - xà - ra - hắc - tát - đa - giá, tỳ - địa - gia - kiền - giá - na, ma - rị - ca, khuất - tô - mẫu - bà -yết - ra - đa - na, bệ - lô - giá - na - cu - rị - đa, dạ - ra - thố - sắc - ni - sam, tỳ - chiết - lam - bà, ma - ni - giá, bạt - xà - ra - ca - đốn - trỉ - giá, thuế - đa - giá, ca - ma - ra - sát - xa - thi - ba - ra - bà, ế -đế - di - đế - mẫu - dà - ra - yết - noa, ta - phệ - ra - sám, quật - phạm - dô, ấn - thố - na - mạ , mạ - tỏa.

 

Thiên ấn đệ nhất, ấn chú nói ra thời vô số vô biên những ai nghe được lời pháp chú nầy, liền hết điên loạn, nhàm cháng ham mê dục lạc tâm hồn yên tỉnh, giải thoát vô lượng vô biên tội ác, không còn sa đọa vào ba con đường khổ nữa, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, tu hành mau chóng thành chánh quả.

 

Trên bầu trời hư không vô số vô biên Thiên Ấn Kim Cang, hào quang rực rỡ uy lực vô biên, đệ nhất Ấn Chú, Ấn Pháp, vừa chấm dứt, thời vô số vô biên Thiên Ấn Kim Cang đệ nhị nói ra.

 

ĐỆ NHỊ ẤN CHÚ

 

Ô - hồng - rị - sắc - yết - noa, bác - lặc - xá - tất - đa, tát - đát - tha - già - đô - sắc - ni - sam, hổ - hồng - đô - lô - ung - chim - bà - na, hổ - hồng - đô - lô - ung - tất - đam bà - na, hổ - hồng - đô - lô - ung - ba - ra - sắc - địa - da, tam - bác - xóa - noa - yết - ra, hổ - hồng - đô - lô - ung - tát - bà - dược - xoa - hắc - ra - sát - ta, yết - ra - ha - nhã  - xà, tỳ - đằng - băng - tát - ra - yết - na, hổ - hồng - đô - lô - ung, giả - đô - ra - thi - để - nẩm - yết - ra - ha - ta - ha - tát - ra - nẩm, tỳ - đằng - băng - tát - ra - na, hổ - hồng - đô - lô - ung - ra - xoa, bà - già - phạm - tát - đát - tha, già - đô - sắc - ni - sam, ba - ra - điểm - xà - kiết - rị, ma - ha - ta - ha - tát - ra, bột - thọ - ta - ha - tát - ra, thất - rị - sa, cu - tri - ta - ha - tát - nê - đế - lệ - a - tệ - đề thị - bà - rị - da, tra - tra - anh - ca - ma - ha bạc - xà - lô dà - ra, đế - rị - bồ - đà - na, man - trà - ra, ô - hồng - ta, tất - đế, bạc - bà - đô - mạ - mạ, ấn - thố - na - mạ - mạ - tỏa.

 

Những tâm hồn cuồn loạn điên đảo, nghiệp chướng sâu dày, cuồn si hoang tưởng, ác mộng đảo điên, ngây ngây dại dại, trải qua vô lượng kiếp, nghe được Thiên Ấn mật chú, uy lực vô biên tức thời ma chướng ác nghiệp trong tâm, liền được tiêu trừ, thoát khỏi cảnh điên cuồng, cuồng tâm loạn trí hàng vạn ức kiếp, vì phạm phải đại nghịch Cha Trời, ngây cuồn đền tội, nhờ uy lực vô biên Thiên Ấn mật chú đã giải thoát vô lượng vô biên linh hồn, trải qua vô lượng vô biên số kiếp đang ngây cuồng đền tội, trở lại bình thường, thông minh lanh lợi, nghe đâu nhớ đó, thấy đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó, không còn đọa sa vào con đường ác nữa, mau chóng Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Lại nghe trong hư không có sự chuyển động rất kỳ lạ, vô số vô biên thiên ấn Kim Cang, Uy Lực Vô Biên, hào quang phóng ra rực rỡ, bay đến chầu Cha Trời, đồng loạt nói  đệ tam Ấn chú rằng.

 

ĐỆ TAM ẤN CHÚ

 

Ra - xà - bà - dạ, chủ - ra - bạc - dạ, a - kỳ - ni - bà - dạ, ô - dà - ca - bà - dạ, tỳ - xa - bà - dạ, xá - tất - đa - ra - bà dạ, bà - ra - chước - yết - ra - bà - dạ, đột - sắc - xoa - bà dạ, a - xá - nể - bà - dạ, a - ca - ra - mật - rị, trụ - bà - dạ, đa - ra - ni - bộ - di - kiến - ba - già - ba - đà - bà, dạ - na già - bà - dạ, tỳ - điều - đát - bà - dạ, tô - ba - ra - noa - bà - dạ, dược - xoa - yết - ra - ha, ra - xoa - tư - yết - ra ha, tất - rị - đa - yết - ra - ha, tỳ - xá - giá - yết - ra - ha, bộ - đa - yết - ra - ha, cưu - bàn - trà - yết - ra - ha, bổ - đơn - na - yết - ra - ha, ca - tra - bổ - đơn - na - yết - ra - ha, tất - kiền - độ - yết - ra - ha, a - bá - tất - ma, ra - yết ra - ha, ô - đàn - ma - đà - yết - ra - ha, xa - dạ - yết - ra ha, hê - rị - bà - đế - yết - ra - ha, xả - đa - ha - rị - nẩm, yết - bà - ha - rị - nẩm, lô - địa - ra ha - rị - nẩm, man - ta - ha - rị - nẩm, mê - dà - ha - rị- nẩm, ma - xà - ha - rị - nẩm, xà - đa - ha - rị - nữ, thị - tỷ - đa - ha - rị - nẩm, tỳ - đa - ha - rị - nẩm, bà - da - ha - rị - nẩm, a - du - giá - ha - rị - nữ, chất - da - ha - rị - nữ, đế - sam - tát - bệ - sam, tát - bà yết - ra - ha - nẩm, tỳ - dà - dạ - xà - sân - dà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, ba - rị - bạc - ra - giả - ca - hất - rị - đởm, tỳ - dà - dạ - xà - sân, đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, trà - diễn - ni - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân, đà - đạ - di, kê - ra - dạ - di, ma - ha - bát - du - bá c- đát - dạ, lô - dà - ra - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân, đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di - na - ra - dạ - noa - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ xà -sân, đà - dạ - di, kê – ra - dạ - di, đát - đỏa - già - lô - trà - tây, hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân, đà - dạ - di, kê - ra- dạ - di, ma - ha - ca - ra - ma - đát - rị - già noa - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân, đà - dạ - di - ca -  ba - rị - ca - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân, đà - dạ di, kê - ra - dạ - di, xà - dạ - yết - ra, ma - độ - yết - ra, tát - bà - ma - tha, ta - đạt - na - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân, đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, giả - đốt - ra - bà - kỳ - nễ - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân - đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, tỳ - rị - dương - hất - rị - tri, nan - đà - kê - sa - ra - dà - noa - bác - đế, sách - hê - dạ - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân - đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, na - yết - na - xá - ra - bà - noa - hất - rị -đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân - đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, thánh, thần, tiên, phật, hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ -xà - sân, đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di , tỳ - đa - ra - già - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân - đà - đạ - di, kê - ra - dạ - di - bạc - xà - ra - ba - nể, cu - hê - dạ - ca - địa - bát - đế - hất - rị - đởm, tỳ - đà - dạ - xà - sân - đà - dạ - di, kê - ra - dạ - di, ra - xoa - võng - bà - già - phạm, ấn - thố - na - mạ - tỏa.

 

Trong khắp bảy hư không vũ trụ những linh hồn điên đảo, ma chướng sâu dày thất tình lục dục làm hại, điên loạn thần hồn, mất trí khôn, điên đảo ngược, ngã, thất điên, bát đảo,điên dại, rồ dại, hóa dại, nhất là điên loạn về tình yêu, ái ố hỉ nộ, mê dại say đắm điên cuồng, điên khùng nổi điên, dẩn đến yêu đương ái, ố, hỉ, nộ, điên rồ, không còn làm chủ hay biết đến sự điên của mình nữa, điên tiết dẩn đến tự sát, ác điên ác loạn, khốn khổ mãi không dứt được, nay bổng nghe được đệ tam Ấn chú uy lực vô biên,  linh hồn liền hiết điên đảo, thất tình, lục dục, không làm hại được nữa, tinh thần ổn định, hồi phục trí nhớ, phân biệt trắng đen khổ vui, ái, ố, hỉ, nộ, chỉ là thường tình trong cuộc sống, thất tình lục dục, yêu , ghét, giận, hờn,  cũng chỉ là lẽ thường tình ở đời, không có gì là ghê gớm lắm, nhờ uy lực vô biên của ấn chú đã làm tan chảy thất tình lục dục, hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, giận, hờn, thương, buồn, si, đắm, quá mứt dẩn đến đóng băng, chúng bị ấn chú phá tan làm cho tâm hồn định tỉnh trở lại, phản hồi trực giác, nhận thức ra chân tánh giã tánh.

 

Tánh hỉ, tánh nộ, tánh ái, tánh ố, tánh yêu, tánh ghét, tánh giận, tánh hờn, tánh thương, tánh nhớ, tánh buồn, tánh mê, tánh si,  không phải thật tánh chân tánh của mình, mà chỉ là giã tánh do phân biệt mê vọng tạo ra mà thôi, nên tất cả linh hồn điên loạn khốn khổ ấy, nương nhờ thần lực cha trời nghe qua ấn chú, mật ấn cha trời, cọng với uy lực vô biên hằng hà sa số thiên ấn kim cang, làm tan chảy, phiền não, điên loạn đã đóng băng trãi qua vô số kiếp, điên cuồng khốn khổ, bổng chốc giãi thoát địa ngục tâm linh điên loạn điên cuồng, trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vô số vô biên,  rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Hằng hà sa số Thiên Ấn Kim Cang từ quá khứ hư không vũ trụ lần lược xuất hiện, đến chầu CHA TRỜI, nói kệ rằng:

Chúng con từ thuở lâu xa

Chúng con không đi không đến

Chúng con là Thiên Ấn

Chúng con là đầu lông của Cha

Ý Cha là ý chúng Con

Cha hiện thời chúng Con hiện

Cha không thời chúng Con không

Cha là đấng Cha Ông

Cha là đấng hư không

Cha muốn cứu cháu con

Cha thị hiện thần thông

Cha thị hiện đầu lông

Phá tan ngục phiền não,

Phá tan tánh hư ão

Phá tan tánh điên đảo

Phá tan chấp mê chấp

Thành chánh đẳng chánh giác,

Tự tại mãi an vui

Chúng con là đệ tứ, Ấn Chú uy lực vô biên

 

ĐỆ TỨ ẤN CHÚ

 

Bà - già - phạm, tát - đát - đa - tát - đát - ra, nam - mô - tý - đô - đế, a - tất - đa - na - ra - lặc - ca, ba - ra - bà - tất - phổ - tra, tỳ - ca - tát - đát - đa - bát - đế - rị,  phật, thánh, tiên, thần, chúa,  phật, thánh, tiên, đà - ra, phật, thánh, tiên , giác - tha, đà - ra - dà - ra, tần - đà - ra, tần - đà - ra, sân - đà - sân - đà, hổ - hồng - hổ - hồng, phấn - tra, phấn - tra, phấn - tra, phấn - tra - ta - ha, hê - hê - phấn - a - mâu - ca - da - phấn, a - ba - ra - đề - ha - da - phấn, ba - ra - ba - ra - dà - phấn, a - tố - ra - tỳ - đà - ra - ba - ca - phấn, tát - bà - đề - bệ - tệ - phấn, tát - bà - na - già - tệ - phấn, tát - bà - dược - xoa - tệ - phấn, tát - bà - kiền - thát - bà - tệ - phấn, tát - bà - bổ - đơn - na - tệ - phấn, ca - tra - bổ - đơn - na - tệ - phấn, tát - bà - đột - lang - chỉ - đế - tệ - phấn, tát - bà - đột - sáp - tỷ - lê - hất - sắc - đế - lệ - phấn - tát - bà - thập - bà - lê - tệ - phấn, tát - bà - xá - ra - bà - noa - tệ - phấn, tát - bà - địa - đế - kê - tệ - phấn, tát - bà - đát - ma - đà - kệ - tệ - phấn, tát - bà - tỳ - đà - da - ra - thệ -giá, lê - tệ - phấn, xà - dạ - yết - ra - ma - độ - yết - ra, tát - bà - dạ - tha - ta - đà - kê - tệ - phấn, tỳ - địa - dạ - giá - lê - tệ - phấn, giả - đô - ra - phược - kỳ - nể - tệ - phấn, bạt - xà - ra - cu - ma - rị, tỳ - đà - dạ - ra - thệ - tệ - phấn, ma - ha - ba - ra - dinh - dương - xoa - kỳ - rị - tệ - phấn, bạt - xà - ra - thương - yết - ra - dạ, ba - ra - trượng - kỳ - ra - dà - da - phấn, ma - ha - ca - ra -dạ, ma - ha - mạt - đát - rị - ca - noa, nam - mô - ta - yết - rị - đa - dạ - phấn, tỷ - sắc - noa - tỳ - duệ - phấn, bột - ra - ha - mâu - ni - duệ - phấn, a - kỳ - ni - duệ - phấn, ma - ha - yết - rị - duệ - phấn, yết - ra - đàm - tri - duệ - phấn, miệt - đát - rị - duệ - phấn, lao - đát - rị - duệ - phấn, giá - văn - trà - duệ - phấn, yết - la - ra - đát - rị - duệ - phấn, ca - bát - rị - duệ - phấn, a - địa - mục - chất - đa - ca - thi - ma - xá - na, bà - tư - nể - duệ - phấn, diễn - kết - chất, tát - đỏa - bà - tỏa - mạ - mạ - ấn - thố - na - mạ - mạ - tỏa.

 

Vô lượng vô biên linh căn linh hồn ,linh hồn chúng sanh, linh hồn Quỉ, linh hồn Ma, linh hồn Địa Ngục, linh Dạ Xoa, linh hồn thần vật, linh hồn quỷ vật, linh hồn A Tu La, khắp cả bảy hư không vũ trụ, nương theo thần lực của Đức Cha Trời, nghe đệ tứ Ấn Chú, do vô lượng vô biên Thiên Ấn Kim Cang nói ra, uy lực vô biên, làm tan chảy mộng tưởng đảo điên, mê chấp các tướng, các pháp, các tánh, các ý, không thực có, do mê chấp hư vọng tạo ra, tánh giả, pháp giả, thân giả, không thật có, do nhân duyên nhốm hợp sanh ra, như hoa đốm hư không, dối trá lừa dối lẩn nhau, tất cả sống trong cảnh giới mê không thật, cảnh già khú đế, lụ khụ gớm ghiếc, đờm đởm ớn nhợn, che đậy phấn da, sắc ma chất đa, làm sa đọa linh hồn, linh thức  chân như vốn vô vi trong sạch không cấu nhiểm, dù trải qua vô lượng vô biên kiếp như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhờ thần lực của đức cha trời, nhờ uy lực vô lượng vô biên thiên ấn kim cang, và sự huyền diệu  công phá của ấn chú, làm tan chảy sự mê chấp, nhàm chán sanh, lão, bệnh, tử, chán ngán  lầm lẩn giả cứ nghĩ là chân, chán chê không còn ưa thích nữa, chán chường không còn mê chấp luyến tiếc nữa, chán ngấy phát ớn, vì do mê lầm  sa đọa vô lượng ức kiếp, bổng chốc hóa tiêu tan, phản hồi trực giác, thanh tịnh trí, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ cả chân lẫn giả, thành Chánh Đẳng Chánh Giác, tự tại vô ngại.

 

Lại hằng hà sa số thiên ấn kim cang từ hư không quá khứ xuất hiện hào quang trùng trùng trăm ức vạn nghìn châu báu đồng loạt bay tới đảnh lễ chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kệ rằng:

Chúng con là Thiên Ấn

Số lượng hà hà sa

Cha Trời khởi sanh ra

Nói pháp ấn ấn chú

Diệt trừ ma tâm ma

Phá ta giặc phiền não

Trở về cội Ông Cha

Chúng con là đệ ngũ

Ấn Chú nói nói ra

 

ĐỆ NGŨ ẤN CHÚ

 

Đột - sắc - tra - chất - đa, a - mạt - đát - rị - chất - đa, ô - xà - ha - ra, già - bà - ha - ra, già - bà - ha - ra, lô - địa - ra - ha - ra, bà - ta - ha - ra, ma - xà - ha - ra, xà - đa - ha - ra, thi - tỷ - đa - ha - ra, bạc - lược - dạ - ha - ra, kiền - đà - ha - ra, bố - sử - ba - ha - ra, phả - ra - ha - ra, bà - tỏa - ha - ra, bác - ba - chất - đa, đột - sắc - tra - chất - đa, lao - đà - ra - chất - đa, dược - xoa - yết - ra - ha, ra - sắt - ta - yết - ra - ha, bế - lệ - đa - yết - ra - ha, tỳ - xá - giá - yết - ra - ha, bộ - đa - yết - ra - ha, cưu - bàn - trà - yết - ra - ha, tất - kiền - đà - yết - ra - ha, ô - đát - ma - đà - yết - ra - ha, xa - dạ - yết - ra - yết - ra - ha, a - bát - tát - ma - ra - yết - ra - ha, trạch - khê - cách - trà - kỳ - ni - yết - ra - ha, phật, thánh, tiên, thần, chúa, đế - yết - ra - ha, xà - di - ca - yết - ra - ha, xá - cu - ni - yết - ra - ha, mộ - đà - ra - nan - địa, ca - yết - ra - ha,  a - lam - bà - yết - ra - ha, kiền - độ - ma - ni - yết - ra - ha, mười - phương - chư - phật, thánh, tiên, thần, chúa, thập - yên - ca - hê - ca, trị - đế - dược - ca, đát - lệ - để - dược - ca, giả - bột - thát - ca - ni - để - thập - phạt - ra, tỷ - sam - ma - thập - phạt - ra, bạc - để - ca, tỷ - để - ca, thất - lệ - sắc - mật - ca, ta - nể - bác - để - ca, tát - bà - thập -  phạt - ra, thất - lô - kiết - đế, mạt - đà - bệ - đạt - lô - chế - kiếm, a - ỷ - lô - kiềm, mục - khê - lô - kiềm, yết - rị - đột - lô - kìm, yết - ra - ha - yết - lam, yết - noa - du - lam, đản - da - du - lam, hất - rị - dạ - du - lam, mạt - mạ - du - lam, bạt - rị - thất - bà - du - lam, tỷ - lật - sắc - tra - du - lam, ô - đà - ra - du - lam, yết - tri - du - lam, bạt - tất - đế - du - lam, ô - lô - du - lam, thường - già - du - lam, hắc - tất - đa - du - lam, bạt - đà - du - lam, ta - phòng - án - già - bác - ra - trượng - già - du - lam, bộ - đa - tỷ - đa - trà - trà - kỳ - ni - thập - bà - ra, đà - bột - lô - ca - kiến, đốt - lô - kiết - tri, bà - lộ - da - tỳ, tát - bát - lô - ha - lăng - già, du - sa - đát - ra, ta - na - yết - ra - tỳ - sa - dụ - ca, a - kỳ - ni - ô - đà - ca, mạt - ra - bệ - ca - kiến - đa - ra, a - ca - ra - mật - rị, đốt - đát - liểm - bộ - ca, địa - lật - lặc - ca, tỷ - rị - sắc - chất - ca, tát - bà - na - cu - ra, tứ - dẫn - già - tệ - yết - ra - rị - dược - xoa, đác - ra - sô, mạt - ra - thị - phệ, đế - sam - ta - bệ - sam, tất - đát - da - bác - đát - ra, ma - ha - bạc - xà - lô - sắc - ni - sam, ma - ha - bác - lặc - trượng - kỳ - lam, dạ - ba - đột - bà - xá - du - xà - na, biện - đát - lệ - noa, tỳ - đà - da - bàn, đàm - ca - lô - di ,đế - thù - bàn - đàm - ca - lô - di, bát - ra - tỳ - đà, bàn - đàm - ca - lô - di - đát - diệt - tha, án - a - na - lệ, tỳ - xá - đề - bệ - ra - bạc - xà - ra - đà - rị, bàn - đà - bàn - đà - nể, bạt - xà - ra - bàn - ni - phấn, hổ - hồng - đô - lô - ung - phấn , ta - bà - ha.

 

Nhờ thần lực Cha Trời, nhờ uy lực vô biên của Ấn Chú, nhờ sức mạnh tập thể vô lượng vô biên, Thiên Ấn  mật tạng kim cang, đã phá tan địa ngục tâm linh, làm tan biến vô minh, phiền não giải thoát vô lượng vô biên, phàm phu, chúng sanh, quỉ, thần, linh hồn địa ngục, linh hồn linh vật, linh hồn quỷ vật, nhàm chán cảnh luân hồi sanh tử, ư thích thiên đàng cực lạc, hội nhập Cội Nguồn, làm chủ chân tâm chân tánh, xa lìa mộng tưởng mê chấp đảo diên, VÔ MINH DIỆT, VÔ MINH TẬN tất cả linh căn điều hướng về Cội Nguồn, hội ngộ tánh không, chính là chân tánh, tánh toàn năng toàn giác, tánh viên mãn, thường tụ, thường chiếu khắp hư không, hội ngộ tâm không chính là chân tâm vô vi, không cấu nhiễm, dù trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử trong vật chất, như hoa sen gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, hội ngộ không pháp, chính là cội nguồn của tất cả pháp, biến sanh vô tướng pháp, có tướng pháp, sắc pháp, không sắc pháp, khắp pháp giới hư không nhưng không có sự ngăn ngại lẫn nhau, như ánh sáng chồng lên ánh sáng ngan dọc, trùng trùng lớp lớp  như sóng điện chồng chất, nhưng không có sự ngăn ngại lẫn nhau, hội ngộ linh giác, nhận biết linh thức, trở thành viên giác, an trụ chân tâm chân tánh, chân như, huân tập vô minh vì thế vô minh diệt, vô minh tận thấy rõ diệu dụng chân tâm chân tánh linh minh diệu giác không thể nghĩ bàn.

 

Từ hồi nào đến giờ linh giác CHÂN NHƯ, linh giác VÔ MINH cũng chỉ là một, chỉ ở hai cảnh giới thức và ngủ, Mê và Ngộ  chánh giác và bất giác, ở cảnh giới thức CHÁNH GIÁC, CHÂN NHƯ, thời Tổ Tiên Khai Hóa, khai lập hư không vũ trụ, ở cảnh giới ngủ BẤT GIÁC, VÔ MINH  thời khởi sanh ra linh thức vô minh, trùng trùng lúc nhúc  linh thức, rồi trở thành linh căn, tiến hóa lên cao hơn nữa trở thành linh hồn muôn loài vạn vật .

 

Từ hồi nào đến giờ linh thức linh hồn vô minh, vẩn bất tử sống mãi, chỉ vì lạc Cội lạc Nguồn mê chấp sanh ra đủ thứ phiền não, trôi lăng trong sanh tử muôn nghìn vạn ức kiếp, nay nhờ thần lực của Đức Cha Trời hiển hiện thần thông. Ấn Chú Kim Cang đánh tan phiền não. Làm cho tỉnh ngộ hiểu rõ vô minh, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình, nhàm chán cảnh khổ sanh tử, phiền não kết tập khó mong tiêu trừ, nhanh chóng hết được, nên vô lượng vô biên Thiên Ấn Kim Cang, xuất hiện nói ra Ấn Pháp làm tan hoại phiền não, chứng ngộ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác, rút ngắn thời gian trải qua vô lượng vô biên số kiếp vi trần tu luyện mau chóng hội ngộ chân tâm chân tánh, hội nhập Cội Nguồn.

 

Lúc bấy giờ toàn thể pháp hội Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đông đến nổi vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, dù trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào tính đếm cho hết được, bổng hư không có sự chuyển động, ĐỨC CHA TRỜI THÂN TƯỚNG HÓA THÀNH KIM CƯƠNG  TO CAO LỚN gấp chín lần núi TU DI ngồi trên tòa sen to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh cũng toàn chất kim cương, tòa sen cao 72 vạn do tuần, rộng 72 do tuần, Cha Trời tọa lạc ngồi cao 72 vạn do tuần, hào quang từ tòa sen, cũng như từ toàn thân Cha Trời phóng ra uy lực vô biên, làm chấn động hư không liên tục.

 

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, còn ở cấp thấp lấy làm kinh hãi, trước thần thông vô hạn của Đức Cha Trời, lúc bấy giờ 700 Ông Bà tổ tổ tổ ở bảy hư không vũ trụ, thân tướng bổng hóa thành kim cương như Đức Cha Trời, to lớn hơn núi Tu Di gấp năm lần ngồi trên tòa sen báu to lớn, 8 muôn 4 nghìn cánh toàn chất kim cương, không khác gì Đức Cha Trời, tòa sen kim cang cao 41 vạn do tuần, rộng 41 vạn do tuần, Ông Bà tổ tổ tổ tọa lạc ngồi cao 41 vạn do tuần, hào quang muôn ức nghìn báu lạ chưa từng thấy bao giờ (thật ra ngôn từ  700 ông bà tổ tổ tổ không còn, thay vào đó là danh từ danh tánh, của 700 PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, không có nữ, nam nữ tùy tâm biến hiện). Trước sự thần thông Ông Bà tổ tổ tổ, Ông Bà đầu tiên của nhân loại con người ở bảy hư không vũ trụ, cũng đủ làm cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp thấp, kinh hãi, huống chi là chúng sinh, Ma, Quỉ, Thần, thời phải nói là khiếp kinh sợ hãi.

 

700 phật tổ tổ tổ , thánh tổ tổ tổ, tiên tiên tổ tổ tổ, lão tổ tổ tổ , tổ tổ tổ, chuyển luân vòng quanh Cha Trời uy lực thần lực vô biên, không thể nghĩ bàn thuyết kệ kinh rằng:

Cha trời thương nhớ linh căn

Như mẹ thương nhớ con thơ

Nếu con xa lìa trốn tránh

Hoặc lòng tin mờ nhạc không có

Tuy mẹ nhớ nhưng không cứu được

Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con

Thì mẹ, con, đời đời không xa cách

Nếu linh căn linh hồn con cái

Thành tâm tưởng niệm nhớ Cha Trời

Niềm cảm ứng cha con luôn gắn bó

Chẳng cần tu hành nào khác

Thời tự nhiên tâm ngộ khai liên miên

Đường tu tắc không có pháp môn nào hơn

Hiếu thuận Cha Trời, ngộ vô sanh pháp nhẩn

Hiếu kính Cha Trời, ngộ chân tâm chân tánh nào sai.

 

Lòng thuận hiếu kính dân lên Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu, thời linh căn giác ngộ hiểu rõ cái mê, thời cái mê ấy tự hết, dụ như ánh sáng đến, thời cái tối liền biến tan, không có lớp lang tu hành tuần tự rồi mới ngộ chân tâm chân tánh, chánh giác.

Chân tánh là tánh ĐẠI ĐỒNG

Chân tánh là tánh không không

Chân tánh là tánh tự do

Công bằng bình đẳng dứt lo ưu phiền,

Chân tánh là tánh tự nhiên

Tịnh thanh vắng lặng não phiền còn chi

Chân tánh là tánh chân như

Không sanh không diệt, nhiễm ô được nào

Chân tánh có không buột ràng

Tự nhiên tự tại thường còn xưa nay

Trở về nguồn cội Ông Cha

Con đường bình đẳng bỏ qua khó thành

Con đường độc lập thêm xanh

Tự do tự tại nở nhành giác thơm

Công bằng bước tới sớm hôm

Thiên đàng trước mắt còn đâu xa vời

Nhích chân đi khắp tần trời

Cội nguồn một niệm ra vào như không

Đường tu tắc đường Cha Ông

Thương Cha nhớ Mẹ còn đâu lạc loài

Gương trời sáng mãi sáng soi

Xa Trời thời mãi lạc loài tử sanh

Trải qua số kiếp vô biên

Lạc nguồn lạc cội đảo điên ngục tù

Cha trời nào bỏ con đâu

Hiếu trung, trung hiếu, đỉnh cao tu hành

Hiếu thuận, thuận hiếu cho rành

Vào ngôi, Phật, Thánh, Tiên, Thần, khó chi.

 

700 phật tổ tổ tổ, thánh tổ tổ tổ, tiên tiên tổ tổ tổ, lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, chuyển luân thuyết giáo tu tắc Con thương Cha, Cha giúp Con, Con nhận Mẹ, Mẹ cứu Con, hiệu quả vô biên, thậm thâm vi diệu không thể luận bàn cho hết được, lời kinh kệ vừa dứt.

 

Cha Trời khen rằng, hi hữu thay hi hữu thay các Con của Ta, Ta cũng chính là các Con, các Con cũng chính là Ta, tuy  hai mà một, tuy một mà hai, Ta chỉ dạy cũng chính là các Con chỉ dạy, các Con chỉ dạy cũng chính là Ta chỉ dạy, lời của các Con cũng chính là lời của Ta.

 

Nầy các con của Ta, nếu có người giàu có, giàu đến nổi châu báu chất đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, người ấy đêm bố thí hết (tài thí) thời phước đức có nhiều không ? thưa Cha,  rất nhiều, nhiều lắm nhiều đến nổi không thể nào kể cho hết.

 

Cha trời dạy,  nếu có người thọ trì đọc, xem, tụng, hay khen một câu kinh trong Long Hoa Thiên Tạng  Kinh nầy, hoặc vì người khác giảng giải, hoặc một chương, hoặc một phần, thời công đức (pháp thí).

 

Của người nầy nhiều hơn công đức (tài thí) của người trước, gấp trăm vạn nghìn lần, vì tất cả lời kinh chính là Thiên Ý của Trời, khen kinh là khen Trời, giảng kinh là Trời giảng, những người nghe kinh đều được siêu thoát, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác, nên phước đứt, công đức người nầy không thể nghĩ bàn, hơn người trước gấp trăm vạn nghìn lần.

 

Vì sao Cha Trời lại nói như thế, tài thí công đức tuy lớn, nhưng so với pháp thí, thời không bằng. Nhất là pháp thí thượng thừa tối cao vũ trụ. 

 

Vì bố thí của cải tiền tài, dù cho có bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ giúp ích về phần vật chất, làm cho người ta giàu có sung sướng dưỡng nuôi thể xác tứ đại giả hợp mà thôi.

 

Chớ không giải thoát được sự mê muội cũng như giải thoát phiền não ác căn linh hồn siêu sanh cực lạc, linh hồn vẩn mãi chìm đắm trong khổ đau, sanh tử triền miên. Vật chất dưỡng nuôi thể xác giàu có chỉ là sung sướng nhất thời trong vật chất  giả tạm mà thôi.

 

Còn bố thí giáo pháp, đêm lời dạy của Đức Cha Trời, truyền trao cho người khác, nhân loại nhờ đó mà được siêu thoát, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lên các tần trời để ở, thoát ly sanh tử luân hồi an vui tự tại, minh tâm kiến tánh thành Chánh Đẳng Chánh Giác, nên công đức Pháp Thí lớn hơn công đức Tài Thí là như thế, làm việc phúc đức truyền kinh là đứng hàng đầu.

 

Lúc bấy giờ hư không bổng trở lại bình thường rồi sáng lên ba lần như thế, Cha Trời báo hiệu cho con cái Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa biết là Cha Trời sắp tan biến vào hư không vũ trụ.

 

Hãy nương theo thần lực Cha Trời ở đâu trở về chỗ nấy tức thời  700 Ông Bà tổ tổ tổ cùng vô lượng vô biên Phật tổ, Thánh Tổ, Tiên Tiên tổ, Lão Tổ, tổ tổ, từ biệt Cha Trời nháy mắt mất dạng, kế đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vô lượng vô biên không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được,  từ biệt nương vào thần lực của Đức Cha trời phút chốc biến mất, sau cùng là vô lượng vô biên Thiên Ấn Kim Cang từ biệt Cha Trời biến mất trong chốn hư không. Và không hiểu tự bao giờ Cha Trời cũng biến mất  bảy hư không vũ trụ cũng biến theo không còn thấy nhau nữa, thế là long vân đại hội đi vào kết thúc.

 

Những người thừa kế di chí Ông Cha, tâm không có chỗ trụ, nên không có chỗ chứng, vì không có chỗ chứng, nên không có sỡ đắc, vì không có sở đắc, nên quá khứ vị lai cũng chỉ là một, hội long vân tuy kết thúc đối với người vọng chấp, đối với người không vọng chấp thời hội long vân vẩn còn trước mắt mà thôi. Cha Trời không đến, cũng không đi, pháp thân bao trùm khắp hư không vũ trụ, tùy nhân duyên mà hiện, tất cả linh căn tiểu linh hồn, đều sống trong lòng Cha Trời, ví như bọt nước sống trong lòng nước, ví như muôn vạn loài cá sống trong lòng đại dương, cá nghĩ gì, muốn gì đại dương hiểu rõ, cá sanh tử muôn vạn ức lần, đại dương thấy biết chẳng sai,  mặt trời qua đi, mặt trời lại đến, nhưng hư không, không đến không đi, thời gian chỉ là con số hữu vi, sanh tâm vọng chấp đề thi luận bàn, luận cho rốt ráo đạo tràng, mười phương thế giới không ngoài pháp thân.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI.

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

NAM MÔ A MEN.

 

Nguyện đêm công đức nầy, hồi hướng tất cả pháp giới năm màu da ANH EM, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hồi hướng tất cả linh căn, chúng sanh, chúng Ma, Quỉ, Thần, linh hồn địa ngục, linh căn côn trùng thảo mộc, linh hồn bò sát, cầm thú, hội nhập Cội Nguồn thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

BỘ KINH LONG HOA THIÊN TẠNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét