Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 1

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

NHÂN

 

LUÂN

 

KINH

 

THIÊN ẤN         THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ         QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. Cao Đức Toàn

 


QUYỂN 1

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

ĐỊA NGỤC     và     GIẢI THOÁT

 

HỎI:

 

Có người hỏi rằng thế nào là gia đình địa ngục ?

 

ĐÁP:

Nếu nói cho hết thời rất nhiều, nhưng tốm lại thời mấy điều cơ bản tạo ra địa ngục gia đình, dưới đây vợ chồng bất hòa, con cái lộn xộn, anh, chị, em, chồng, vợ, cha, con, mất hết nề nếp, chống bán nhau, cạnh tranh nhau, ganh ghét nhau, lừa gạt nhau, chỉ biết mình không cần biết đến ai, chỉ vì cái lợi riêng tư nhỏ nhen, mà không còn kể gì đến anh, em, chồng, vợ, cha, con, xem nhẹ danh giá gia đình, xem thường luân thường đạo lý.

 

HỎI:

 

Thế nào là xã hội địa ngục ?

 

ĐÁP:

 

Xã hội địa ngục là xã hội chủ nghĩa cá nhân, độc tài, độc trị, không có tự do, không có công bằng bình đẳng, không có dân chủ, nhân quyền, sống trong sự lo sợ, kìm kẹp, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc không có.

 

Tóm lại: Gia đình bất hòa, xã hội loạn ly, sống không cần đạo lý lẽ phải, chỉ biết quyền lực, mưu hại lẫn nhau, lối sống như thế chính là lối sống địa ngục gia đình, địa ngục xã hội, từ địa ngục trần gian, dẫn đến địa ngục âm phủ, gieo nhân chẳng lành, để rồi gặt hái quả dữ, quả dữ từ trong tâm thức của mỗi người, quả dữ gây ra từ gia đình, quả dữ gây ra từ xã hội, cửa địa ngục âm phủ đã rộng mở, đón nhận những tâm hồn đầy dẫy những tội lỗi như thế thảm thay.

 

*  Thuận vợ thuận chồng, con cái hòa hợp, gia đình trên dưới thương yêu lẫn nhau. Họ Tộc đoàn kết. Nội, ngoại, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, yên vui sum hiệp, chia bùi xẻ ngọt cho nhau, đó chính là cuộc sống thiên đàng gia đình, cuộc sống giải thoát khốn khổ, cuộc sống an vui an lạc.

 

*  Sống có tự do, tôn trọng nhân quyền, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, sống văn minh công bằng bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do mưu cầu hạnh phúc, nói chung là những quyền cơ bản con người, mà Tạo Hóa TỔ TIÊN đã ban tặng, những quyền không ai có quyền xâm phạm, sống chân thật, sống vì người, sống khoang dung và độ lượng, sống đoàn kết, sống không dối lừa hảm hại nhau, sống vì xã hội, sống vì non sông tổ quốc, sống có tình có nghĩa, sống vì người vì tình thương yêu rộng lớn, lối sống như nói trên chính là lối sống xã hội thiên đàng trần gian.

 

Hướng về cội nguồn, sống có văn hóa, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, nhân loại con người, đều được an vui hạnh phúc, cùng nhau gieo nhân lành, cùng nhau giúp đở những người không được may mắn, xóa bỏ hận thù, tha thứ cho nhau, sống như thế chính là mở rộng cánh cửa thiên đàng, cùng nhau đi vào thế giới an lạc, cùng nhau siêu thoát về trời, lối sống như thế là lối giác ngộ văn minh cao, lối sống tiến lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Để hiểu rõ thêm về lối sống con người, thời Kinh Nhân Luân chính là kim chỉ nam cho cuộc sống tốt đẹp của mỗi chúng ta. Lối sống gia đình là lối sống thiên mệnh, Mà Tổ Tiên Khai Hóa đã an bày như:

 

Đạo làm ông bà, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm con, đạo làm anh, đạo làm em, đạo làm chị. Làm ông bà phải ra ông bà, làm cha mẹ phải ra cha mẹ, làm chồng phải ra đạo làm chồng, làm vợ phải ra đạo làm vợ, làm con phải ra đạo làm con, làm anh phải ra đạo làm anh, làm chị phải ra đạo làm chị, làm em phải ra đạo làm em, vân vân và .. Sống theo thiên mệnh đạo luật gia đình luân chuyển tiến hóa, từ khi mới sanh ra đến lúc về già và mất đi, thời ai cũng phải trải qua, làm con, làm anh, làm chị, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, khi luân chuyển đến ngôi vị nào thời ta sống theo ngôi vị đó, làm tròn ngôi vị đó, sống theo thiên mệnh, đạo luật gia đình, cũng có nghĩa là sống theo đạo Luật luân chuyển tự nhiên đã an bày, sống có tôn ti trật tự, thứ lớp ngôi nào theo ngôi nấy, làm cho gia đình có nề nếp, ổn định cuộc sống, trên thuận, dưới hòa cả nhà yên vui.

 

*  Lối sống xã hội là lối sống xã hội nhân mệnh, Sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, xã hội công bằng bình đẳng, ai cũng như ai, theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, cho phép, có nghĩa, nam, nữ, già, trẻ, như nhau, có tài có đức thời có phẩm vị cao, được xã hội tín nhiện, cho nên mới có cảnh con hơn cha ở địa vị xã hội, vợ hơn chồng ở địa vị xã hội, phái nữ có thể làm quốc vương, làm tổng thống, làm thủ tướng, miễn là không sai hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, cho phép, sự tiến hóa cạnh tranh công bằng bình đẳng, không ai có quyền ngăn cản, có tài, có đức, có học vị cao, thời được xã hội trọng dụng.

 

Làm người có hai lối sống như vậy, lối sống gia đình, lối sống xã hội, thiên mệnh an bày, nhân mệnh ý thức, rõ ràng không nên nhầm lẫn, làm đảo lộn cuộc sống đổ vở hạnh phúc, đão lộn xã hội. Người biết rõ thiên mệnh đạo luật gia đình, nhân mệnh đạo luật xã hội, thời là phật, thánh, tiên, thần, chúa, sanh xuống chốn nhân gian không sai, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, đi vào ổn định trật tự, an vui hạnh phúc.

 

Để cho dễ nhớ những điều cơ bản theo lối sống văn minh, hiện đại, bảo tồn hạnh phúc lâu dài, chung cùng tu học xử sự, gìn giữ hạnh phúc, kim chỉ nam cho hạnh phúc đó là những lời kinh sau đây.

Trời có Âm có Dương

Người có Nam có Nữ

Trời có Đạo Âm Dương

Người có Đạo vợ chồng

*   *   *

Âm Dương tương hiệp

Vạn vật hóa sanh

Nam Nữ trao trinh

Sanh con cháu lưu truyền

*   *   *

Sống có Cội có Nguồn

Chính là sống an vui hiệp hòa

Cây có gốc nở cành xanh ngọn

Sống có Nguồn lành mạnh an vui

Từ xưa chí cổ chí kim

Sống mà mất gốc đão điên cơ đồ

Sống không Văn Hóa còn gì

Gia đình, Xã Hội, khó thời bình yên

Sau đây là những lời kinh

Lời châu tiếng ngọc giữ gìn sớm hôm.

*              *            *

---------------------------

 

 

 

PHẦN 1

 

ĐẠO VỢ CHỒNG

 

Muốn cho gia đạo thịnh vương

Trước thông đạo lý sau tường nghĩa nhân

Công minh xử sự tỏ phân

An ngôi thứ lớp dưới trên rõ ràng

 

Vợ chồng đạo nghĩa chu toàn

Chung cùng tu học luận bàn lẽ hay

Vợ  chồng trọng nghĩa xưa nay

Thủy chung giữ trọn sắc kia vô thường

 

Lúc nghèo cho đến lúc giàu

Nghĩa nhân không đổi lòng vàng chẳng thay

Thủy chung đạo nghĩa sâu xa

Một khi lạc đạo phải sa ngục hình

 

Ở đời nhân thế miệt khinh

Chết đi luân chuyển súc sanh đổi dời

Đạo chồng chung thủy trước rồi

Tấm lòng rộng lượng tánh thời khoang dung

 

Trăm năm ở cõi thế nhân

Là trường thử thách học hành luyện tu

Lọc lừa chọn những tinh hoa

Tài năng đạo đức chuyển qua thành hiền

 

Chứ không phải chốn ở yên

Trần gian cõi tạm phải siêng tỉnh lòng

Vợ chồng chung một con đường

Dắt dìu trên bước đường đời cùng nhau

 

Vượt qua biển khổ sông sâu

Phải nên yêu mến lẫn nhau trọn đời

Làm chồng giữ đạo làm chồng

Ăn ở một lòng trọn thủy trọn chung

 

Hiếu nghĩa đối với hai thân

Cũng đều cho trọn mười phân vẹn mười

Hiếu đạo thuận hiếu dung hòa

Bên chồng, bên vợ, đều là như nhau

 

Anh em cha mẹ hai bên

Thương yêu đùm bọc sớm hôm dắt dìu

Đạo đức tu luyện chuyên cần

Gia đình hạnh phúc xa gần tiếng thơm

 

Làm cho gia đạo ấm êm

Trên hòa dưới thuận đẹp trong lẫn ngoài

Nề nếp, từ trước xưa nay

văn minh cuộc sống hiển bày niềm vui

 

Làm vợ bốn đức nhớ luôn

Công - Dung - Ngôn - Hạnh, đạo thường xưa nay

CÔNG là công chuyện hằng ngày

Phải lo tính toán xếp bày cho yên

 

DUNG là chứa đựng điều hiền

Khiêm hòa trên dưới thuận lòng không tranh

Bà con hàng xốm lanh quanh

Dung hòa đối xử bất phân giàu nghèo

 

Chung cùng cuộc sống thương yêu

Bà con thân tộc ít nhiều gần xa

Cũng nên ăn ở thuận hòa

Là điều tốt đẹp nở hoa yên lành

 

Những điều phạm lỗi trong nhà

Khoang dung độ lượng thứ tha chẳng dìm

Khuyên răng dạy bảo lần lần

Con đường đạo đức thánh hiền đã đi

 

NGÔN là lời nói những gì

Nói lời đạo đức hiệp lời kinh luân

Nói cho có nghĩa có nhân

Không nên nói ác dệt thêu hại người

 

Lời nói đạo đức đẹp đời

Làm cho cuộc sống nở chồi mùa xuân

Lời nói tạo tác nghiệp duyên

Luân phiên quả báo nhãn tiền theo tay

 

Nói lời đạo đức phước xây

Nói lời ác đức họa bay chẳng lành

Nói lời thêu dệt tội nhiều

Nói lời đâm thọc diêm đình nào tha

 

Nói láo trời đất biết mà

Vậy nên ngôn ngữ chang hòa hiền lương

Phất mùi đạo đức rộng lan

Gia đình êm đẹp xốm làng yên vui

 

HẠNH là đức hạnh thiện lương

Phân minh, lễ phép, nhịn nhường, dạ thưa

Đành rành kẻ dưới bề trên

Nằm ngồi đi đứng không quên thuận hòa

 

Khi nhỏ sống với gia đình

Thuận theo gia đạo giữ gìn gia phong

Giúp cha phụ mẹ sớm hôm

Trông nôm công việc cho nên cửa nhà

 

Lớn lên nhớ chử tùng quyền

Theo chồng trọn đạo giữ gìn trắng trong

Chồng chết ở vậy nuôi con

Tiết trung giữ vẹn thánh ban chỉ truyền

 

Phong cho liệt nữ trung kiên

Làm gương lưu thế sang soi muôn đời

Nhơn luân đạo hạnh sáng ngời

Vợ chồng tu luyện ắt thời rạng danh

 

Trước là gia đạo bình an

Sau là đất nước xốm làng yên vui

Kinh nầy đọc tụng thường đêm

Làm cho trí huệ phước duyên tăng lần

 

Một năm tội ác tiêu tan

Hai năm phước đến Thánh, Tiên, hộ trì

Ba năm tu luyện thường khi

Cháu con hiển đạt vinh quy rạng ngời

 

Ông bà cha mẹ về trời

An vui tự tại muôn đời giàu sang

Cháu con hạnh phúc bình an

Nhờ tu thiện đạo tai qua phước đầy.

*           *          *

 

Chúng con Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cúi lạy Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ba ngôi tối cao vũ trụ phù hộ che chở, chứng tri công đức.

 

Cúi lạy CHA TRỜI , MẸ TRỜI

Nguyện tâm phổ độ

Kinh giáo lưu truyền

Hầu cứu khổ nhân loại anh em

Đồng sanh thiên giới

 

Với chút công lao hồi hướng về cội nguồn

Nguyện cầu nhân loại anh em

Đồng lên ngôi chánh đẳng chánh giác.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

KINH CHÚ

 

Nam mô khai hóa tổ tiên

Hiện thân hai đấng cửu huyền tối cao

Sanh ra nhân loại con người

Ông bà, cha mẹ, đến thời chúng con

TỔ TIÊN  NAM MÔ A MEN

*              *              *

 

KINH CẦU NGUYỆN

 

Dân hương lễ lạy cửu huyền

Hiển linh gia hộ khắp miền cháu con

Huệ khai phước lộc đầy tràn

Gia đình hòa thuận, cháu con sum vầy

*              *              *

 

CHÚ NGUYỆN

 

Nguyện cho tất cả thế nhân

Sớm lên tiên giới sớm gần mẹ cha

Sớm gần cội gốc long hoa

Về nơi giải thoát vào nhà rồng tiên

*              *              *

---------------------------------

 

Bình luận:

 

Nam cũng như nữ, nếu không may chồng hay vợ chết sớm không bắt buộc ở vậy nuôi con, tùy hoàng cảnh mà mưu cầu hạnh phúc, tái giá, hay cưới vợ, không vi phạm gì đạo luật hôn nhân. Nhưng nếu làm được như kinh dạy quả là quí hiếm, đáng được tôn vinh, một sự hi sinh quên mình vì lý tưởng cao đẹp.

 

Văn hóa cội nguồn, đạo đức là lẽ sống, đêm lại cho nhân loại con người, một mùa xuân đầy hoa thơm quả ngọt, việt nam nói riêng, thế giới nói chung.

 

Những thế kĩ sắp đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ra đời đánh dấu thêm một bước tiến của xã hội, làm cho nhân loại con người nhận thức về chân hạnh phúc, tiến đến xã hộ chân thiện hoàn mĩ. Thế giới đại đồng, long hoa đại hội, lịch sử con rồng cháu tiên ra đời, bước vào ngôi nhà chung vũ trụ.

 

Khai hóa Tổ Tiên, hay còn gọi là CHÚA TRỜI, hay còn gọi là NHƯ LAI,  tuy có nhiều danh từ để gọi nhưng rốt lại chỉ là khai hóa Tổ Tiên mà thôi, hay còn gọi là đấng tạo hóa.

 

Khai hóa tối thượng Tổ Tiên, khai tạo lập  lên vũ trụ, tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, núi tu di, thất sơn châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, núi thiết vi, địa luân, phong luân, thủy luân, ba cõi vũ trụ, thiên đàng, trần gian, địa phủ, ba giới tâm linh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

 

Chuyển vận vũ trụ, tạo ra ngày giờ, năm, tháng,  lập lên thế giới vạn vật,  côn trùng thảo, mộc, muôn loài cầm thú, bò sát ( xem Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn ).

 

Khai hóa Tổ Tiên, khai tạo lập lên tất cả xong, rồi hiện thân ra CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, tiên rồng, cho đến ngày nay.

 

Để xứng đáng là con cháu Tiên Rồng, chúng ta phải trở về với Cội với Nguồn, sống theo thiên luật, thiên ý cha Trời, sống hòa thuận, sống theo lẽ phải, không thể sống độc tài, độc trị, đi ngược lại thiên luật, thiên ý cha trời, thủy chung là đặc tính, của chân tâm thể tánh linh giác vô vi, dù trôi lăng trong vật chất muôn vạn ức kiếp, nhưng thể tánh linh giác vô vi vẩn trong sạch không thay đổi,  thủy chung trước sao sau vậy, người có tánh thủy chung đó là tánh cao quí của tánh đạo.

*                  *                  *

 

Nói đến đạo vợ chồng, ngoài thủy chung, còn phải hiểu nam thuộc dương, nữ thuộc âm, cái lý ÂM - DƯƠNG, cần phải nắm vững, có nghĩa là hiểu nhau, tôn trọng nhau, hòa hợp nhau để tiến hóa. Đạo âm dương của trời, không khác gì đạo âm dương của chồng vợ, ÂM - DƯƠNG, tượng hợp thời vạn vật hóa sanh, có nghĩa là âm dương giao hòa thời vạn vật mới hóa sanh mạnh được, nếu âm quá, hay dương quá, thời khó mà dung hòa.

 

Nếu gặp phải ông chồng nóng tánh quá, thời người vợ phải càng nhu mì mềm dẽo, nếu người vợ nóng tánh như ông chồng thời khó bảo toàn hạnh phúc.

 

Cái đạo của âm dương nó tự biết kìm chế lẩn nhau, để đi đến sự hòa hợp, tạo lên mùa xuân hạnh phúc gia đình, ÂM biết vị trí của âm, DƯƠNG biết vị trí của dương, để mà sống cho phải đạo luật tự nhiên, theo đạo luật vũ trụ.

 

Theo đạo luật vũ trụ, dương lớn, thời âm cũng phải lớn mới dung hòa sống chung với nhau được, có nghĩa là dương càng cương, thời âm phải càng nhu, vợ có tánh đạo của vợ, chồng có tánh đạo của chồng, dương cương - âm nhu, dương sáng - âm tối, dương bộc phát - âm cô rút, dương trước âm sau, dương hùng bá, âm trấn thủ, sáng của dương tính chính là tinh thần, sáng của âm tính chính là vật chất.

 

Giàu sự nghiệp do chồng đêm lại, giàu tồn tại do vợ biết giữ gìn, đạo ÂM - DƯƠNG không nói đến vợ lớn hay chồng lớn, mà là biết dung hòa để tồn tại, theo lý từ tối ra sáng thời thuận, từ sáng vào tối thời nghịch, từ nặng biến thành nhẹ thời thuận, từ nhẹ biến thành nặng thời nghịch.

 

Vì thế tối phải theo sáng, nặng phải theo nhẹ, ÂM phải nương theo dương, nên xưa nay vợ phải theo chồng, dù cho đó là mẫu hệ, phụ hệ, trai về nhà gái, hay gái về nhà chồng, vợ phải nương theo chồng để tồn sanh, đâm chồi nẩy lộc, bảo tồn sự sống, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người mãi mãi.

*                    *                     *

 

Nói đến nhân quả, không phải chỉ nói riêng cho mỗi con người,  mà nhân quả tập thể của nhiều người, thậm chí cho đến cả một đất nước.

 

Cá nhân hành thiện, gia đình hành thiện, cả nước hành thiện, thời non sông đất nước ấy nhất định kết hoa mùa xuân, kết quả giàu mạnh.

 

Cá nhân gieo nhân thiện, thời phước báo còn không thể nghĩ bàn, huống chi cả gia đình hành thiện, cả nước hành thiện, thời phước báo càng không thể nghĩ bàn, xã hội đất nước ấy là xã hội thiên đàng cực lạc quốc trần gian rồi.

 

Luật nhân quả là luật hiện thực, hể có nhân là có quả, hể gieo nhân thời gặt quả, gieo lúa gặt lúa, trồng cà hái cà. Gieo lúa thời không bao giờ trổ ra ngô, gieo ác thời không bao giờ gặt thiện.

 

Người gieo ác mà gặt thiện, đó là họ gặt nhân thiện ở kiếp trước, hoặc nhân thiện ông bà cha mẹ để lại cho họ, họ gặt hết nhân thiện ở kiếp trước, cũng như nhân thiện ông bà cha mẹ để lại cho họ, thời họ phải gặt đến quả ác của họ đã gieo ra, không thể chạy đâu cho thoát, đã gieo ra thời phải gặt lấy, không ai gặt thế cho mình được.

 

Chỉ còn một cách là gieo phước thiện trừ bớt hậu họa mà thôi,  hoặc nhờ quyền năng vô hạng, tổ tiên, cha trời, mẹ trời, chuyển họa thành phúc cứu khổ cứu nạn.

 

Một đất nước dân chúng cứ mãi sa đọa, vào con đường tội lỗi, cũng như vua quan, cứ độc tài độc trị mãi, thời đất nước đó khó mà tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh được, gieo nhân như thế thời làm sao gặt quả phồn vinh thịnh vượng cho được.

 

Phải đổi mới tư duy, đổi mới hướng đi, loại bỏ văn hóa độc hại, thời mới chuyển đổi được số mạng của một dân tộc, cũng như bản thân, gia đình.

*              *              *

---------------------------------

 

 

 

PHẦN 2

 

NHƠN LUÂN ÂM KINH

 

Sau đây là phần kinh âm dương, để mà tùy thuận vào cuộc sống, đêm lại hạnh phúc cho gia đình.

 

ÂM KINH

 

Trong giới nam hay là giới nữ

Hiểu cho tường sự khởi  âm dương

Chơn âm là thể nữ nhơn

Chơn âm nhu yếu vợ nên phải mềm

 

Nếu ngược lại nữ nhơn khô cứng

Thời coi như xung khắc chơn dương

Làm cho xung đột chẳng yên

Gia đình đổ vở khó nên thuận hòa

 

Đạo chơn âm yếu mềm thuận hiếu

Đó là điềm lợi thế giữ mình

Nước kia ở thấp thường tình

Nhưng nào lửa dữ hơn gì được đâu

 

Nước tuy mềm nhưng nào phải thế

Đá phải mòn từng thấy xưa nay

Đá mòn nước chảy mây bay

Thấp  cao tùy lúc chuyển xây  thế tình

 

Nếu ngược lại hung sùng nóng tánh

Thời coi như xung khắc chồng con

Sống thời trái lẽ tự nhiên

Con đường gia đạo khó nên thuận hòa

 

Cũng vì vậy vợ hiền phái yếu

Phải hiểu mình thời mới thơm danh

Chơn âm cô rút  vững thân

Hiền hòa nhỏ nhẹ chuyển xây  sự đời

 

Nếu ngược lại vợ càng nóng tánh

Thời coi như trái lý chơn âm

Vợ chồng khó đặng ấm êm

Nát tan đổ vở khó nên cửa nhà

 

Phải hiểu rõ tánh âm cô rút

Nên nữ nhân thủ tiết thờ chồng

Ứng theo tứ đức tam tùng

Đó là lẽ sống của người thành tiên

 

Nếu ngược lại nữ nhơn bạo phát

Tánh hung sùng ác sát chẳng kiên

Làm nên những chuyện đảo điên

Lấn chồng áp đảo rối ben trong ngoài

 

Nếu âm dương thường hay đảo lộn

Thời gia đình họ tộc sao an

Đó là thời loạn gia môn

Làm sao tránh khỏi tiếng đồn bay xa

 

Nên hiểu rõ âm dương  triết lý

Nên nữ nhân đức tánh thâm trầm

Nhu mì hiền thục dịu dàng

Làm cho cuộc sống gia đình yên vui

 

Nếu ngược lại vợ luôn quá quắt

Làm cho chồng bực tức nổi hung

Đó là xung khắc chơn dương

Làm sao tránh khỏi lị phiền bản thân

 

Cũng nên biết chơn âm cô đọng

Thời nữ nhơn phải trọng thân mình

Chăm lo gìn giữ hạnh lành

Giữ gìn giá ngọc thường hằng sáng trong

 

Nếu ngược nữ nhơn buông thả

Không giữ mình dục dã đâu đâu

Làm sao tránh khỏi thảm thê

Sống thời phải chịu họa hề nhuốt nhơ

 

Cũng phải hiểu Dương trên Âm dưới

Vợ giúp chồng phò tá sớm hôm

Thay chồng quán xuyến trông coi

Gia tài sự nghiệp vững yên trường tồn

 

Nếu ngược lại vợ  đè  chồng dưới

Vợ lấn chồng buộc trói chơn đương

Làm cho gia đạo rối ren

Gia đình lụn bại khó nên  danh hiền

 

Cũng nên biết âm hòa dương thịnh

Thời lo gì chẳng được ấm no

Chơn âm hướng nội bên trong

Chơn dương hướng ngoại dựng xây cơ đồ

 

Nên chơn âm vung bồi nội thể

Thường lo toan hết thảy trong nhà

Nên hư của một gia đình

Không ngoài người vợ giữ gìn ấm êm

 

Nếu ngược lại vợ trên chồng dưới

Vợ chuyên quyền chồng đứng đàng sau

Âm càn không kể thiệt hơn

Gia đình họ tộc đảo điên phen nầy

 

Đó là lúc gia đình địa ngục

Nếp gia phong lụn bại còn chi

Hết còn trên dưới tôn ti

Còn đâu hạnh phúc còn chi thuận hòa

 

Âm lấn Dương độc tài quyền bá

Mãi chuyên quyền  gò bó chồng con

làm cho Dương lụn bại suy

Gia Đình tăm tối mấy khi thịnh hành

 

Lại hiểu rõ dương trong âm đục

Vợ theo chồng chuyển vận sáng soi

Mặt trăng phản chiếu dương quang

Làm cho gia đạo huy hoàng  đẹp xinh

 

Nếu ngược lại chơn Âm không rõ

Tự tác tung chẳng bỏ hung hăng

Chuyên quyền lấn áp chơn Dương

Đó là nghịch lý thiên công an bày

 

Nếu ngược lại chẳng màng đạo lý

Cứ làm bừa họa đến tai bay

Luật trời sau trước xưa nay

Nào ai cải được thế thay đạo trời

 

Làm con người thức thời Thiên Ý

Hiểu cho tường nguyên lý âm dương

Chơn âm chìm xuống náo nương

Chơn dương nhẹ nổi thênh thang bao trùm

 

Âm theo dương lẫy lừng hùng bá

Dựng nghiệp trời nào khó xưa nay

Chồng sao Vợ vậy mới hay

Thuận chồng thuận vợ đồng bay đồng thành

 

Trong trời đất dương truyền âm giữ

Âm nhờ dương rực rỡ bay cao

Mây kia không phải nước sao

Nhờ Dương mây mãi bay vào không gian

 

Âm mất dương tối tăm mờ mịt

Càng lạnh tanh lụn bại khó nên

Cho nên âm phải theo dương

Nẩy chồi nở lộc  mùa xuân đất trời

 

Cần phải hiểu rõ thời chân lý

Âm tối đen Dương sáng tỏa ra

Cho nên gái phải theo trai

Là điều thuận lý xưa nay sống còn

 

Cũng vì thế chơn âm định tỉnh

Ứng dụng ra thể tính khéo khôn

Làm cho dương phải chuyển luân

Giữ gìn âm mãi tung bay khắp cùng

 

Nên suy xét tận tường nguyên lý

Đạo luật trời hai lối, kiết, hung,

Hai bên cảnh giới phân minh

Thiên đàng địa phủ, mấy khi sai nào

 

Cõi thiên đàng sáng bừng châu báu

Cõi âm ti đầy lối yêu ma

Xưa nay trong cõi người ta

Dương là sự sống có sai bao giờ

 

Trong hoàn vũ đất trời phân định

Thành hai bên ác thiện hai nơi

Dương quang thành lập cõi trời

Trân châu, vàng ngọc sáng ngời lung linh

 

Bên âm phủ tối tăm muôn thuở

Sắt cùng chì thiết kẻm dẫy đầy

Địa phủ khốn khổ lắm thay

Hành hình đói khát suốt ngày khảo tra

 

Âm với Dương hai bên đã rõ

Đạo luật Trời ai cải được đâu

Thuận Thiên thời đặng phước cao

Lo gì chẳng đặng siêu sanh Thiên Đàng

 

Vợ cùng Chồng ôn hòa chánh thiện

Thời gia đình hưng thịnh biết bao

Gia đình êm ấm, ấm êm

Cháu con hưng thịnh bình yên đời đời

 

Âm kinh đây ai mà gặp đặng

Thời phát tâm tụng niệm chép in

Lưu truyền cho cả thế gian

Chung cùng tu học luận bàn lẽ hay

 

Công đức ấy đắp xây hạnh phúc

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hộ trì

Ông bà cha mẹ nhiều đời

Về nơi cực lạc thiên đàng an vui

 

Nếu như vua, chúa, quan, dân

Truyền kinh dạy bảo gốp phần công lao

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí huệ vô biên phước lành

 

Cháu con vinh hiển đời đời

Công thành danh tọa sang giàu bền lâu

Lời kinh vi diệu cao sâu

Thành tâm chuyển số nguyện cầu hiển linh.

*          *          *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thành tâm kính lạy Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu,  ban phúc lành cho toàn nhân loại anh em, cầu nguyện cho toàn nhân loại anh em, sớm hội ngộ cội nguồn, thấu hiểu Đạo Lý Âm Dương, làm chủ chân tâm, chân tánh, lên ngôi tối cao chánh đẳng, chánh giác, giải thoát sanh tử, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

*              *              *

 

Bình Luận:

 

Nói đến sự lý âm - dương là như thế, nên biết trước, mà tránh đi điều không tốt xảy ra, bảo vệ hạnh phúc gia đình, cái đạo Âm Dương là cái đạo tự nhiên, phải biết dung hòa lẫn nhau, để phát triển tồn tại sự sống, nếu chồng quá dương thời vợ phải biết làm gì,  đạo  Âm - Dương cần phài  dung hòa để mà tồn tại,  nếu Dương quá thời âm diệt không phát triển được, nếu Âm quá thời dương diệt không phát triển được, nên ông cha ta thường dạy, thuận vợ thuận chồng, biển đông tác cạn.

 

Ở thời Phong Kiến Thần Giáo sự sai lầm là coi trọng Dương đạo quá lớn, trở thành khắc khe của đạo làm chồng, làm cho Âm đạo không phát triển được, người vợ trở thành nô lệ cho chồng con, không phát huy được tài năng của người phụ nữ, kìm hảm trong khuôn phép Phong Kiến Thần Giáo lạc hậu sai lầm.

 

Sự giàu sang của gia đình, cũng như xây dựng xã hội, non sông, tổ quốc, thời người phụ nữ đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

 

 Ở thời cực đại của mạc pháp, con người rơi vào ác đạo đề cao âm đạo, (đề cao âm đạo khác với coi trọng âm đạo) dẫn tới một số đông tan vỡ hạnh phúc, mâu thuẩn xung đột luôn xảy ra, nếu không tan vỡ gia đình, thời hạnh phúc vợ chồng chỉ là con số không, nếu Chơn Dương đã bị Chơn Âm che lấp thời  ông chồng khó mà làm nên nghiệp lớn.

 

Vì thế văn hóa cội nguồn ra đời chỉ rỏ nguồn cội của Âm Đạo, Dương Đạo, phải biết dung hòa đên lại sự cân bằng, hòa thuận âm dương, thương yêu nhau, bảo bọc nhau, cùng nhau tiến hóa đâm chồi nẩy lộc sanh sôi nẩy nở, tạo lên sự giàu có, tạo lên mùa xuân của hạnh phúc, một gia đình văn minh, là gia đình luôn sống hòa thuận, tôn trọng lẩn nhau, vợ tôn trọng chồng, chồng tôn trọng vợ, không phân biệt giai cấp, hòa thuận yêu thương nhau để mà sống, âm nhờ dương hướng ngoại để sanh tài sanh lộc, Dương nhờ Âm trụ vững  làm nên nghiệp lớn.

 

Nói tóm lại Dương nhờ âm quán xuyến nội gia củng cố nội lực để mà thành danh thành nghiệp, Âm nhờ Dương để mà sanh tài sanh lộc làm nên sự ấm cúng giàu sang của gia đình. Người chồng có làm nên nghiệp bá, mười phần hết chín, là nhờ có người vợ đảm đang, người vợ mà trở nên hửu ích cho xã hội là có người chồng biết dung hòa cuộc sống của Đạo vợ chồng biết làm cho vợ được tỏa sáng.

 

Nam giới mà làm nên lịch sử, thời nhờ có phụ nữ biết lo liệu đảm đang, mọi bề gia đình, xã hội. Người chồng cố gắng làm nên sự nghiệp, là vì gia đình, vì vợ vì con, cao hơn nữa là vì dân vì nước. Người vợ cố gắng bảo vệ sự giàu sang, là vì gia đình, vì chồng vì con, cao hơn nữa là vì dân vì nước.

 

Như vậy chí hướng của vợ, của chồng, chung cùng mục đích, không ngoài đêm lại hạnh phúc cho gia đình, con cái, cao hơn nữa là tương lai về sau.

 

Sự tranh hơn, tranh thua, dẫn đến tự ái bất hòa, đó là một việc làm ngu xuẩn, trước mắt là một hố thẳm tan vỡ, hạnh phúc.

 

Nổi lo sợ của người phụ nữ, là sợ chồng bỏ rơi mình, vì tính khí của bậc anh hùng, thường bị chinh phục bỡi sắc đẹp và sự khôn khéo mềm yếu của người phụ nữ.

 

Vì thế thường sanh ra cay cú, chính vì sự cay cú ấy đã đánh mất cái đạo tối cao âm tính của người phụ nữ, đó là sắc đẹp, và sự khôn khéo nhu mì yếu mềm của người phụ nữ, đã từng cột chân ông chồng của mình từ khi mới gặp nhau.

 

Thật ra mà nói lửa không hơn được nước, cứng khó hơn được mềm, nhu thắng cương, nhược thắng cường. Xưa nay vẩn còn giá trị, lịch sử cũng đã cho ta thấy, không biết bao nhiêu phụ nữ, làm điên đảo những bậc Anh hùng, không phải cái tài hùng bá làm nên nghiệp lớn của người phụ nữ, mà chính là đạt đến trình độ của ÂM ĐẠO, làm cho dương đạo mê hoặc, và bị khuất phục, bỡi những đức tánh diệu kỳ, của sự khôn khéo biết núp bóng sau dương, cột trói dương bằng nhu mì mềm yếu khôn ngoan của người phụ nữ.

 

Nói đến sắc đẹp không thời chưa đủ,  làm mê hoặc bậc đại anh hùng,  mà chính là đạt đến trình độ của âm đạo, lẫn sự khôn khéo của người phụ nữ, mới giữ được cột trói người đàng ông đại tài kia.

 

Như vậy âm kinh là kinh pháp không thể đọc qua mà hiểu, mà cần phải có sự nghiêng cứu, mới đạt đến kết quả cao,  âm kinh chính là báu vật của người phụ nữ, dùng nó để giữ gìn hạnh phúc.

*                 *                  *

 

Sự thay đổi xã hội, chính là sự thay đổi của nền văn hóa, dân tộc nào không có văn hóa, hoặc có văn hóa, nhưng đó là văn hóa đồi trị độc hại.

 

Thời không nói cũng biết, thời dân tộc đó không còn tự chủ được nữa, luôn luôn bị kẻ thù chi phối sai khiến, làm cho nước mất nhà tan, tương tàn nồi da nấu thịt.

 

Vì  thế muốn cứu đất nước thoát khỏi sự chi phối sai khiến của kẻ thù, giữ gìn độc lập, dân tộc đoàn kết, dựng xây cơ đồ bá nghiệp hùng mạnh.

 

Nền tản của sự cứu nguy đó, không có gì hơn được văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa dựng nước, và giữ nước.

 

Người người có văn hóa, nhà nhà có văn hóa, chính là nền tản kiên cố của nền độc lập, nền tản kiên cố của sự phát triển, nền tản kiên cố của sự giàu sang và hùng mạnh.

 

Người người có hạnh phúc, nhà nhà có hạnh phúc, thời không nói cũng biết là non sông tổ quốc đó, rực thắm mùa xuân.

 

Nam có tánh khiêu hùng của nam

Nữ có tánh hiền thục của nữ

 

Âm - Dương, hiệp nhau để tiến hóa, nam mạnh như rồng, nữ đẹp như tiên thời còn gì hay cho bằng.

*          *           *

 

MUỐN BIẾT NHÂN LOẠI CON NGƯỜI NĂM MÀU DA ANH EM RA ĐỜI Ở ĐÂU ? CÁCH ĐÂY BAO LÂU. UY DANH CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, UY DANH MẸ TRỜI ÂU CƠ. THỜI PHẢI TRUY TÌM LONG HOA THIÊN TẠNG. VĂN HÓA CỘI NGUỒN TỐT CAO CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI.

*              *              *

---------------------------------

 

 

 

PHẦN 3

 

NHƠN LUÂN DƯƠNG KINH

 

Trong phái nam hay là phái nữ

Hiểu cho tường thấu rõ âm dương

Nam nhơn là thể an ban

Chương dương lý cứng nam nhơn phải hùng

 

Nếu ngược lại yếu mềm nhu nhược

Thời coi như khó đạt nên danh

Sống thời trái nghịch tự nhiên

Chết đi không khỏi luân phiên đổi dời

 

Tánh nam nhơn phải thời cứng rén

Vì chơn dương hùng bá chuyển luân

Làm trai chí ở bốn phương

Quên mình vì nước giúp dân sang giàu

 

Nếu ngược lại chồng sau vợ trước

Thời rõ ràng nghịch lý âm dương

Sống thời khó đặng nên danh

Tiêu tan  nề nếp gia phong chẳng còn

 

Nên hiểu rõ cho tường tính lý

Vì chơn dương có chí an ban

Cho nên mạnh dạng đảm đương

Giúp dân giúp nước hiên ngang ở đời

 

Nếu ngược lại yếu hèn co rút

Chí nhược nhu luồn cúi tựa nương

Đó là trái lẽ chơn dương

Sống thời khó đặng danh thơm  đất trời

 

Nên phải hiểu nam hùng chí lớn

Thân làm trai xốc vác nhẹn nhanh

Tung hoành ngang dọc dưới trên

Trong ngoài thống nhất vững bền quản gia

 

Nếu ngược lại nam nhơn chìm lỉm

Tánh rề rà chẳng hiển tài năng

Làm cho nghịch lý dương quang

Sống thời phải chịu mọi đàng đắng cay

 

Cũng nên hiểu âm sau dương trước

Thời nam nhơn gánh vác sáng soi

Đảm đương mọi việc trước sau

Đối đầu hết thảy khó khăn trong ngoài

 

Nếu ngược lại vợ bay chồng trói

Thân đàng ông núp bóng vợ con

Còn đâu ánh sáng dương quang

Tối tăm mờ mịt nát tan cơ đồ

 

Nếu âm dương thường hay đảo lộn

Thời gia đình họ tộc sao an

Đó là điềm dở rối ben

Làm sao tránh khỏi đảo điên khốn nàn

 

Cũng nên hiểu đất trời phân định

Nên âm dương theo luật tự nhiên

Làm vợ ứng dụng bên trong

Làm chồng bộc phát vươn xa bên ngoài

 

Nên nam nhân phải thầy, phải thợ

Thường đối đầu tháo gở khó khăn

Đó là hợp lẽ chơn dương

Âm - Dương, tương hiệp tự nương xay thành

 

Lại hiểu rõ ngọn ngành đạo lý

Đạo làm chồng phải thấy hư nên

Dù là công việc nhỏ nhen

Hay là xã hội, nước non, trong ngài

 

Nếu ngược lại cúi luồn để sống

Để quân thù gặm nhấm quê hương

Phu quân núp bóng hiền thê

Còn chi dương lý lộn bề hóa công

 

Dương nào phải chơn âm co rút

Mãi cuộn mình khó thoát tai bay

Chơn dương chìm xuống ra chi

Phải nên nhẹ nổi thênh thang bao trùm

 

Lý chơn dương không hùng thì bá

Bay lên cao tỏa sáng khắp nơi

Làm cho sự sống ở đời

Thái bình an lạc biển trời đầy xuân

 

Nếu ngược lại chơn dương không sáng

Thân đàng ông hèn yếu co ro

Đó là lụn bại chơn dương

Sống thời phải chịu nhiều đường thiệt thân

 

Trong trời đất dương lên, âm xuống

Âm lạnh tanh, dương nóng rõ ràng

Cho nên đạo lý làm chồng

Dắt dìu âm lý bay vào trời mây

 

Cần phải hiểu rõ thông chân lý

Âm tối đen dương sáng đâu sai

Cho nên dương phải sáng soi

Chiếu cùng khắp cả trong ngoài càn khôn

 

Nếu ngược lại chơn dương mờ tối

Thời coi như vùi lấp cuộc đời

Lý dương sai trái lộn đường

Chịu nhiều khốn khổ họa vươn lấy sầu

 

Cũng vì thế phải nào rõ lý

Phải anh hùng chí lớn uy nghi

Vững chèo lèo lái hướng đi

Công thành danh tọa làm nên nghiệp trời

 

Âm dương lý dung hòa hùng khởi

Trải vàng son đầy rẫy báu châu

Âm dương chung hiệp một bầu

Lo gì chẳng được sang giàu, giàu sang

 

Dương, kinh đây có ai gặp đặng

Thời cũng nên truyền tụng để đời

Lưu truyền cho cả nhân loài

Chung cùng lợi ích cho người cùng tu

 

Được như vậy Tổ Tiên ấn chứng

Ban phước lành muôn kiếp về sau

Trăm nghìn ức kiếp làm vua

Cháu con vinh hiển giàu sang vạn đời

 

Chỉ cần truyền được một lời

Tai qua nạn khỏi cuộc đời an vui

Còn như biên chép ấn in

Chuyển họa thành phúc cầu chi cũng thành

Ông bà, cha mẹ nhiều đời

Siêu sanh cực lạc nhờ lời truyền kinh

*         *         *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,  nguyện cầu lên Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân. Địa Mẫu, Âu Cơ ban phúc lành cho toàn nhân loại cháu con, kẻ chết siêu thăng, người sống an vui, chung cùng hạnh phúc, thoát đời nghèo khổ, an hưởng giàu sang, phiền não tiêu tan, hội ngộ chân tâm, chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác, không còn sanh tử tự tại an vui.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

*              *              *

---------------------------------

 

 

 

PHẦN 4

 

NHẨN, NHỊN, NHỤC KINH

 

Cội nguồn của ÂM - DƯƠNG, không có sự chia cắt phân biệt, mà là cội hòa hợp, thống nhất, gốc của NHẨN, NHỊN, NHỤC.

 

Trai gái, lớn lên có chồng có vợ, thường trao nhẫn, đính hôn là có dụng ý như sau:

 

Gói gắm trao con chiếc nhẫn nhà

Rằng đây quà tặng của mẹ cha

Báu vật nói lên trong dụng ý

Trưởng thành con, cháu, lên xe hoa

 

Đeo nhẫn thường tình vật điểm trang

Với  ba chữ nhẫn quí hơn vàng

Tiếp xúc xã giao thường đeo nhẫn

Nhẫn là nhường nhịn nghĩa tào khang

 

Nhẫn nhịn mẹ cha chẳng phải hèn

Gặp phải sự đời quá khó khăn

Tam nhẫn trải trang luôn hòa hiếu

Vượt qua giông tố đến đất bằng

 

Tam nhẫn hành trang nhớ công phu

Đạo đời đeo nhẫn rạng đường tu

Công thành danh tọa nhờ đức nhẫn

Tích đức tu tâm xóa hận thù

 

Khôn để dạ nhớ câu thơ dặn

Đạo vợ chồng hòa thuận cùng nhau

Thủy chung một dạ trước sau

Việc nhà mình liệu chớ so việc người

 

Thơ giáo huấn sang giàu đức nhẫn

Việc sanh tồn kính cẩn vào ra

Mấy lời đưa tiển mẹ cha

Theo chồng con nhớ thuận hòa đừng quên

 

Chữ lợi danh khi nên cũng tốt

Bỉ hà thời hạt muối cắn hai

Với ba chữ nhẫn hơn tài

Vượt qua bể khổ bão bùng sông sâu

 

Ngày kết tóc xe duyên con cái

Trao cho con nhẫn báu đức nhu

Ở đời chọn lấy đường tu

Mai sau con cháu võng dù nghênh ngang

 

Rạng danh nghiệp âm vang luân lý

Xứng dâu hiền đẹp ý tông đường

Vợ chồng trọn nghĩa tào khương

Công thành danh tọa làm gương để đời

 

Cuộc dâu bể vô thường chuyển đổi

Vẹn nghĩa tình chung thủy an khang

Giàu, nghèo, trí, đức, trời ban

Chồng xướng, vợ  họa, ấm êm trong ngoài

 

Còn nghĩ đến Ông Bà Cha Mẹ

Nhớ tìm về Nguồn Cội tựa nương

Cha trời địa mẫu chánh thân

Hiếu trung, trung hiếu, trọn phần cháu con

Tiên Rồng dòng giống Lạc Long

Hiền nhu, nhẫn nhịn hồn linh về trời.

 

----------------------------------

 

Bình luận: 

 

Cội nguồn của đạo âm dương, là sự hòa thuận, hòa hiệp hướng về hòa thuận hòa hiệp, là tìm thấy hạnh phúc của đạo vợ chồng, thương yêu nhau, tôn trọng lẩn nhau, chung trên một con đường đời chồng sao vợ vậy, chồng cứng thời vợ phải mềm, chồng càng hung bạo thời vợ càng hiền thục, chồng bạo động thời vợ phải trầm tỉnh, lối sống của người phụ nữ như thế, không phải là lối sống thấp hèn, mà là lối sống vô cùng cao sang, vô hiệu hóa, làm tiêu tan cái tánh nóng nảy bạo ngược của ông chồng, vì lửa thường không hơn được nước, đá tuy cứng cũng bị nước bào mòn, cứng thời dễ gãy, mềm nên khó dứt,  chồng nóng nảy hung bạo mà vợ cũng có cái tánh nóng nảy hung bạo ấy, không chịu thua nhau thời sự đổ vỡ hạnh phúc chỉ là thời gian.

 

Thứ vũ khí lợi hại của mỹ nhân không chỉ có ở sắc đẹp và nước mắt, mà còn là một thứ quyền năng, chính là sự mềm yếu, khôn khéo đạt đến đỉnh cao của âm đạo, như tây thi, chẳng hạn.

 

Quyền năng tối cao của người phụ nữ, không phải là sự hơn thua, đối đầu, mà chính là đỉnh cao sự khôn khéo của âm đạo, cột trói các bật hung bạo, sai khiến các bậc anh hùng, như Tây Thi, Đắc Kĩ, vân vân . . . Bảo vệ hạnh phúc, cũng như sự ngiệp gia đình, ngoài sự hòa thuận tôn trọng lẩn nhau, đồng cùng chí hướng, mà còn phải biết phát huy tài năng, bẩm sinh của vợ lẩn cả chồng, ngoài xã hội vợ chồng sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp công bằng bình đẳng xã hội,trong gia đình vợ chồng sống theo thiên mệnh, sống theo cái đạo làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ, Âm Dương tương hiệp, hòa thuận thương yêu nhau cuộc sống con người, có hai lối sống như vậy, lối sống xã hội lối sống gia đình, không có sự lẫn lộn ở đây.

 

Thủy chung dù một túp lều tranh

Xuân, hạ, thu, đông vẩn ngọt lành

Sung sướng nào hơn niềm hòa thuận

Yêu thương luôn trổ búp chồi xanh.

*              *             *

----------------------------------------

 

 

 

PHẦN 5

 

ĂN Ở CHO CÓ ĐỨC KINH

 

Mấy lời ăn ở dạy con

Dầu mà gặp lúc nước non xoay vần

Ở cho có nghĩa có nhân

Mới mong có phước được ăn lộc trời

 

Thương người khốn khổ ngược xuôi

Thương người hoạn nạn ốm đau cơ hàn

Thương người khốn khổ lầm thang

Thương người sớm tối lạc đàng bơ vơ

 

Thương người nghèo khổ xác xơ

Tha phương cầu thực bến bờ thẳm thăm

Thương người bồng ẳm ăn xin

Thương người tuổi tác già nua khốn cùng

 

Thương người cô phụ cùng đường

Thương người yêu nước ngục tù khảo tra

Thương người hoạn nạn hàm oan

Vướng vòng lao lý nát tan cửa nhà

 

Biết bao thảm cảnh trên đời

Họa tai, tai họa con người mãi nang

Thấy ai khốn khổ thời thương

Nguyện cầu cho họ thoát đường khốn nguy

 

Đồng tiền bác gạo giúp nhau

Chia bùi xẻ ngọt đớn đau cuộc đời

Cầu cho non nước yên bình

Chúng dân thoát khổ đăng trình ấm no

 

Thương người vì nước vì dân

Vào tù ra tội muôn lần gian lao

Miếng khi đói gói khi no

Của tuy nhỏ bé nghĩa so nghìn trùng

 

Của là vạn sự của chung

Sống còn chết mất tay không được gì

Giúp người tích đức tiếc chi

Thơm danh vã lại bia ghi để đời

 

Cháu con nhờ đức rạng ngời

Bình an hai chữ sang giàu rạng danh

Sống cho có nghĩa có nhân

Lo gì chẳng được thêm phần tốt tươi

Sống lâu hưởng phước trời ban

Luật thiên nhân quả vững vàng niềm tin.

*          *          *

----------------------------------

 

Bình luận:

 

Muốn có một xã hội tốt đẹp, non sông tổ quốc giàu mạnh, thời không thể không gieo hạt giống phúc lành, những hạt giống cho nhiều kết quả tốt, loại bỏ những hạt giống mầm họa, hạt giống thái hóa, tốn nhiều công sức mà gặt hái thời chẳng được bao nhiêu, keo kiệt chỉ biết mình không nghĩ đến người.

 

Chủ nghĩa cá nhân không đêm lại kết quả tốt. Không những không tốt cho đời mà còn làm hại đến bản thân.

 

Sự độc tài độc trị,  không đem lại kết quả cao, vì nó đã quá lỗi thời, không còn phù hợp với thời đại, không theo kịp sự tiến hóa, tiến bộ, dân trí của nhân loại con người.

 

Phải đặc quyền lợi cá nhân theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp công bằng bình đẳng, dân chủ văn minh, làm kim chỉ nam cho cuộc sống, và cũng chỉ có HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, mới thật sự đêm lại sự độc lập tự do, đêm lại cuộc sống bình yên ấm no cho toàn dân tộc.

 

HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẰNG. HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC, CHÍNH LÀ PHÁP VƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, VÀ CŨNG CHỈ CÓ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN THẬT SỰ MỚI ĐÊM LẠI SỰ CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG CHO MỖI CON NGƯỜI, QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, MỚI THẬT SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG, CON NGƯỜI SANH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG NHƯ NHAU, TRONG NGÔI NHÀ CHUNG VŨ TRỤ.

*           *           *

--------------------------------------

 

 

 

PHẦN 6

 

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN MÀ TỪ TÂM CON NGƯỜI

 

Những người có công, truyền bá chân kinh dìu dắt nhân loại con người, đi đến con đường giải thoát tội lỗi, tiến đến hạnh phúc, thời những đó chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở tại thế gian ngay trong cuộc sống đời thường ở tương lai họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở thiên đàng.

 

Chúng ta nên biết những người có công dìu dắt nhân loại con người đi đến con đường chính nghĩa độc lập, tự do, dân chủ, đêm lại quyền sống, quyền tự chủ, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền cơ bản mà TỔ TIÊN KHAI HÓA, đã ban tặng cho mỗi con người, những người có công lao như thế, thời phải nói là một sự hi sinh to lớn, việc làm vô cùng cao cả, công đức ấy không thể nào ca ngợi cho cùng được, và lẽ đương nhiên họ sẽ được nhân loại táng tụng suy tôn.

 

Để được xứng đáng với công lao to lớn ấy, ngoài những địa vị xã hội, họ còn suy tôn lên Phật,Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

 

Nói chính nghĩa chân chính  thời không có độc tài độc trị, không có thể chế độc tài độc trị, mà chỉ có nền Hiến Pháp chân chính, nền Luật Pháp chân chính, nền Đạo Pháp chân chính, công bằng bình đẳng, pháp trị, không phải độc tài độc trị.

 

Con đường xây dựng lên nhà nước pháp trị, không phải bằng con đường đấu tranh giai cấp, bằng bạo lực mạnh được yếu thua, thắng là vua thua là giặc.

 

Mà là bằng con đường đấu tranh Văn Hóa Chính Nghĩa không bằng bạo lực, mà bằng con đường bất bạo động, thắng nhau trên lẽ phải, đó là THÁNH CHIẾN, mà từ xưa đến nay chưa từng có, hoặc có trên những nước cực đại văn minh.

 

Những người đấu tranh bằng Văn Hóa Chính Nghĩa, là những bậc giác ngộ cao, trí thức lớn, thắng nhau trên lẽ phải, và được sự ủng hộ của đại đa số, tiến tới xây dựng lên nhà nước pháp quyền, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP trên hết,  nhà nước thật sự của dân do dân và vì dân.

 

Thánh chiến là cuộc chiến ít đổ máu nhất, nhưng đạt kết quả rất cao, kết quả dân giàu nước mạnh độc lập lâu dài.

 

Đứng về phương diện Thánh chiến mà nói, đương nhiên người có công, người vì chính nghĩa mà huy sinh, hoặc vì nhân loại mà cống hiến cả đời mình, những người như thế tất cả đều được phong thánh.

 

Thánh chiến là cuộc đấu tranh sức mạnh của trí tuệ vũ khí của trí huệ chính là văn hóa cội nguồn, một loại vũ khí tối tân hiện đại nhất của nhân loại con người  không có vũ khí tối tân hiện đại nào hơn, ánh trí huệ sáng soi khắp cả hư không vũ trụ, bóng đêm u minh phải lùi không còn tồn tại.

 

Thánh chiến là giai cấp trí thức, giai cấp, phật, thánh, tiên, thần, chúa, hành sự theo trời.

 

Có thể nói rằng, dù ở thời đại nào, cổ hay kim,  giai đoạn xã hội nào đi nữa, cũng có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, từ trong nhân loại con người hiện ra, nhất là giai đoạn chiến tranh giết người hàng loạt.

 

Có thể nói Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng từ trong đủ thành phần giai cấp nhân loại con người mà ra, họ là những bậc đại trí tuệ, các ngài nhận thức ra đâu là Chính Nghĩa, đâu là Phi Nghĩa, mở ra hướng đi mới khai sáng linh hồn làm cho nhân loại nhận thức đâu là sự giã dối, cái bóng của cái hình, tuy giống nhau nhưng lại khác nhau, hình và bóng, họ chỉ cần làm sáng truyền thống yêu nước lên, tức thời cái bóng của sự yêu nước giã dối phải tự tan biến. 

 

Truyền thống dựng nước, giữ nước đã sáng, thời cái bóng, của truyền thống dựng nước, giữ nước giã dối cũng biến tiêu, Thánh chiến là cuộc chiến đấu trí, mà kẻ thua không phải là người chiến bại, mà tự chuyển đổi ý tưởng trở về với Chính Nghĩa  mà thôi, mà chỉ có Thánh chiến mới xây chuyển những thiệt hại đổ máu. 

 

Giai cấp trí tức chân thiện là giai cấp giác ngộ, giai cấp loại bỏ những cái ác, loại bỏ những cái lỗi thời, những cái già cỗi đã xơ cứng, không đêm lại hiệu quả, ngược lại còn tai hại cho cuộc sống.

 

Sự nổ lực đấu tranh vì chân thiện, sự hoàn mĩ, của sự sống xã hội văn minh hiện đại, dẫn dắt anh em nhân loại trở về Cội Nguồn, đi đến công bằng bình đẳng, độc lập tự do hạnh phúc thật sự.

 

Những người có công như vậy, họ chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không từ đâu đến mà từ tâm họ mà ra.

 

Những tư tưởng còn mê thường chạy theo chủ nghĩa cá nhân, độc tài độc trị, bị địa vị quyền lợi mê hoặc, không còn sáng suốt, tự mình dấn thân vào con đường địa ngục, mang tiến ác để đời, trăm năm bia đá vẩn mòn nghìn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ có thể nói rằng đấu tranh bằng con đường bạo lực, thắng làm vua thua là giặc, xem đi xét lại giặc với vua cũng chẳng khác gì, đấu tranh bạo lực là đấu tranh đã lỗi thời lạc hậu, không đêm lại kết quả cao dẫn đến thiệt hại quá lớn, xương máu đổ xuống quá nhiều,  làm tiêu tan sức lực xây dựng hàng trăm năm của nhân loại con người.

 

Nếu để cho các tư tưởng còn mê, chỉ biết mình bảo thủ cũng cố sự độc tài độc trị, thời chỉ làm cho đời sống con người đi vào ngõ cụt, có thể nói là đi vào địa ngục.

 

Con đường đấu tranh loại bỏ cái Ác, hướng đến cái Thiện đi trên con đường chính nghĩa thánh thiện, tất cả cho hòa bình, cho cuộc sống công bằng bình đẳng, theo thiên ý CHA TRỜI  mỗi một người sanh ra đều có quyền bình đẳng.

 

Hay nói một cách khác Thánh chiến là cuộc chiến theo mệnh trời, bảo vệ cái quyền mà trời đã ban cho mỗi con người, ổn định lại cuộc sống đi vào nề nếp trật tự vũ trụ.

 

Như vậy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không từ đâu tới, mà từ con người đủ các tần lớp. Giác ngộ hiện ra, cứu dân tộc thoát cơn nguy biến, tiến tới dân giàu nước mạnh, mở cửa thiên đàng lấp đường địa ngục đưa nhân loại anh em về trời.

*                 *                 *

 

Thưa các bạn:

 

Chúng ta đã đọc qua Kinh Nhân Luân, không ít thời nhiều chúng ta cũng đã hiểu được phần nào, nội dung cơ bản của ĐẠO và ĐỨC, đạo ÂM - DƯƠNG sự hòa hiệp của VỢ và CHỒNG, sự đấu tranh loại bỏ cái ác, loại bỏ cái lỗi thời, loại bỏ sự già cỗi xơ cứng, loại bỏ sự độc tài dộc trị, tiến tới nền văn minh dân chủ, độc lập tự do công bằng bình đẳng, bảo vệ quyền con người những quyền mà không ai có quyền xâm phạm.

 

Có nghĩa là chúng ta truyền bá ánh sáng chính nghĩa văn hóa, ĐẠO ĐỨC để cho mỗi con người được tỏa sáng,  làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ non sông tổ quốc, làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, trên con đường đấu tranh bất bạo động, đấu tranh ôn hòa, sự thành công nào cũng đầy gian khổ. Chịu sự tu đày, tra tấn hành hạ, bởi cuộc thành công nào cũng có cái giá phải trả.

 

Như Gia Tô, GIÊ SU phải chịu sự bắt bớ, giam cầm, tù đày, chịu sự hành hạ đóng đinh, chuộc tội thay cho nhân loại tội ác, vì đã phạm vào thiên luật thiên ý cha trời, đáng lý ra phải sa đọa xuống các tần địa phủ, đằng nầy được cứu rỗi, tha thứ mà trở về cõi trên, phải nói chúa GIÊ SU, đã  trả cái giá quá đắc rất xứng đáng để cho nhân loại tôn thờ.

 

Như THÍCH CA từ bỏ quyền lực ngôi vị thái tử, tương ai sẽ là vua, hi sinh tất cả, hạnh phúc và cả sự giàu sang, đi vào khổ hạnh tìm con đường cứu vớt linh hồn nhân loại, sự hi sinh ấy phải nói là vô cùng lớn lao, cái giá phải trả cũng quá đắc, đáng được nhân loại  kính trọng và thờ phụng.

 

Các ngài thật sự là những người con gương mẫu của ĐẤNG TẠO HÓA, mà Đấng Tạo Hóa chúng ta Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, gọi là ĐỨC CHA TRỜI, hay  TỔ TIÊN NHƯ LAI.

 

Thưa các bạn:

 

Nhơn luân kinh mở màng cho những quyển kế tiếp sau, chúng ta cũng đã hiểu được phần nào cơ bản, của lẽ chân thật hạnh phúc, cũng như sự hi sinh, và cái giá mà chúng ta phải trả, hành sự theo thiên luật vũ trụ, thiên ý của Đức Cha Trời, thời không có gì để mà bàn cải, mà chỉ phụng sự hết lòng, vì nhân loại anh em, vì hạnh phúc dân tộc, vì non sông tổ quốc, vì phụng sự CHA TRỜI, vì TỔ TIÊN, vì  CHÚA.

*                *                *

-----------------------------------------

 

 

 

PHẦN 7

 

PHẦN CÂU HỎI

 

1- Thánh chiến, phàm chiến, khác nhau ở chỗ nào ?

Hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể, biện minh cho điều đó, có tính thuyết phục cao, cơ sở khoa học.

 

2- Chiến tranh bất bạo động, chiến tranh bạo động khác nhau ở chỗ nào ?

Hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể, biện minh cho điều đó.

 

3- Thiên đàng và địa ngục ở đâu ? trong gia đình có địa ngục thiên đàng không ? hãy dẩn chứng vài ví dụ, thuyết phục nhất.

 

4- Muốn có một xã hội, thật sự độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, dân chủ văn minh, thời chúng ta phải làm sao? văn hóa cội nguồn có phải là con đường kim chỉ nam, cho chúng ta không ? hãy biện minh cụ thể con đường ấy, và sự hiệu quả của con đường ấy.

 

5- Xã hội chân thiện, hoàn mĩ, là xã hội như thế nào ?

Tối cao của xã hội chân thiện là gì, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, hay là thể chế Độc Tài Độc Trị  ?  phân tích rõ cái lợi cái hại cả hai.

 

6- Vì sao dân tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên, cần phải hướng về Cội Nguồn ? có hại hay có lợi ?  nếu là có lợi thời chúng ta phải làm sao ? duy trì, củng cố, phát huy, truyền bá đủ chưa, hay cần phải thêm những gì hãy viết bài luận văn có tính thuyết phục nhất biện chứng thật sự lợi ích của văn hóa Cội Nguồn, đối với dân tộc Việt Nam.

*           *           *

--------------------------------------

 

 

 

PHẦN 8

 

GỐC và NGỌN

 

Hỏi: trong các tôn giáo, đạo giáo, NHO, LÃO, THÍCH, CHÚA, tôn giáo, đạo giáo nào là gốc ?

 

Đáp: NHƠN ĐẠO, ĐẠO CON NGƯỜI và ĐẠO LÀM NGƯỜI mới thật là cái gốc. Vì sao lại nói thế, vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng từ người mà ra. Vì thế Đạo Con Người và Đạo Làm người là cái gốc của tất cả Đạo.

Hơn nữa con người là tiểu thiên vũ trụ.

Có nghĩa là:  Con người chính là vũ trụ được thu nhỏ, bao hàm cả VÔ VI, HỬU VI.

HỬU VI phần thể xác, VÔ VI phần linh hồn.

HỬU VI phần thể xác, gồm có tứ đại bốn thể, ĐẤT, NƯỚC, GIÓ LỬA, thể hơi - thể lỏng - thể chân hỏa - thể đặc.

VÔ VI phần linh hồn, gồm có ba LINH GIÁC, LINH THỨC và THẦN LỰC.

Linh Giác tự nhiên chính là linh giác NHƯ LAI, tánh như không, tướng không, thân không, ý không.

LINH THỨC như lai, cái biết PHÂN BIỆT giác ngộ, mê muội đã thành lập.

THẦN LỰC như lai, được sanh ra là do sự ĐẠI ĐỊNH, bất động tự nhiên của LINH GIÁC như lai.

Và chính thần lực nầy, là Nguồn Cội tạo lên thế giới Vật Chất. Nuôi dưỡng LINH THỨC, linh thức do linh giác NHƯ LAI khởi sanh ra, linh thức như lai Tổ Tiên cùng thần lực như lai Tổ Tiên khai lập tạo lên vũ trụ, rồi tốm thâu tinh hoa vũ trụ  khai lập lên con người, TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, tiểu thiên vũ trụ chính là Con Người.

 

Hiểu cho hết con người không những hiểu rõ VÔ VI, HỬU VI, tiểu thiên vũ trụ  con người, mà còn hiểu rõ Đạo Con Người và Đạo Làm Người thời coi như hiểu rõ tất cả Tôn Giáo Đạo Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có nghĩa là hiểu rõ phần thể xác lẫn linh hồn con người. Tức là hiểu rõ Nguồn Cội linh hồn con người. Nguồn Cội thể xác con người. Nguồn Cội Lương Tâm con người. Cũng như hiểu rõ ngũ đại thể xác con người lực đại, khí đại, nước đại, hỏa đại, địa đại. Hiểu rõ chân tâm chân tánh, linh giác, linh thức con người, hiểu rõ lương tâm của con người,  thời coi như hiểu rõ tiểu thiên vũ trụ tiến tới  làm chủ vũ trụ, làm chủ sanh tử.

 

Có thể nói: Chưa biết mình là ai, mà làm chủ thiên hạ đó là chuyện xa vời, chưa biết mình từ đâu đến, mà đòi dẫn dắt thiên hạ đi là chuyện không nên làm.

 

NHƠN ĐẠO là cái đạo tối cao, không thể luận bàn cho hết được, dù cho cả trăm năm cũng luận bàn không hết, huống chi là một ngày hai ngày. Con người là tiểu thiên vũ trụ, là tổng hợp tinh hoa của TẠO HÓA. Muốn đạt đến cái gốc cũa vũ trụ, mà bỏ mất cái gốc của con người, cái đạo của con người, là đều không thể thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

 

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ con người mà ra, con người giác ngộ hướng thiện mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con người hiểu rõ Cội Nguồn của mình, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình làm chủ lương Tâm, sống theo lương Tâm. Sống vì nhân loại anh em, tận độ nhân loại anh em thời gọi là PHẬT TỔ, THÁNH TỔ TIÊN TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Con người hiểu rõ đạo luật chân tâm chân tánh làm chủ đạo luật lương tâm thời gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác  Con người hiểu rõ nguồn cội của chính mình  không rời xa nguồn cội  thời gọi đó là Viên Mãn, bảo vệ thiên luật vũ trụ, thiên ý CHA TRỜI, cũng chính là duy trì Đạo Luật lương tâm của mỗi con người. Có lòng thương người cứu vớt nhân loại anh em trở về với cội với nguồn thời gọi là những bậc GIÁO CHỦ.

Như vậy các Tôn Giáo, Đạo Giáo cũng từ NHƠN ĐẠO, đạo con người, đạo làm người mà ra. Chỉ tại con người chạy theo danh từ, phân biệt danh từ, lệ thộc danh từ, mà cho đạo nầy hơn đạo kia, tôn giáo nầy hơn tôn giáo nọ. Thật ra PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ nhơn đạo con người mà ra. Nhơn Đạo ví như tòa nhà có nền móng, không có nền móng thời tòa nhà sụp đổ, nền móng vững chắc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là Nhơn Đạo, Đạo Con Người và Đạo Làm Người.

 

Như chúng ta cũng biết, linh hồn con người phần vô vi có ba phần. Linh giác, linh thức, thuộc trí, thần lực, tinh lực, khí lực, nhị thể thân.

 

Phần linh giác, linh thức, không tự nhận thức ra chính mình, thời gọi còn mê, linh giác, linh thức VÔ MINH. Nhận thức hiểu rõ về mình gọi là giác ngộ, bổn lai diện mục (minh tâm kiến tánh ) gọi là  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ linh giác linh thức minh tâm kiến tánh của chính mình phát Tâm độ tận nhân loại anh em gọi là Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Những người còn mê, không tự giác ngộ hiểu biết về mình, không làm chủ được vận mệnh, không làm chủ được chân Tâm chân Tánh của chính mình, không tự biết mình từ đâu đến, và phải trở về đâu, lạc cội lạc nguồn sa vào con đường ác Đạo, gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, luân hồi mãi mãi, những người như thế không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được.

 

Đấng tối cao vũ trụ, khai hóa tối thượng TỔ TIÊN từ bản thể tối cao LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN, an trụ thật tướng, thật tánh, của chính mình, khai tạo ra thần lực vũ trụ, và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN nầy, khởi động tạo ra vô lượng vô biên linh thức chuyển hóa thành thức tánh, làm cho ngũ thể chuyển theo tạo hình tạo vật, khai lập lên vũ trụ, và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN nầy, khởi dụng tạo ra vô lượng vô biên linh thức, tốm thâu tinh hoa khí hóa chơn dương, chơn âm vũ trụ hiện thân ra CHA TRỜI, hiện thân ra ĐỊA MẪU. Tức là Tổ Tiên Khai Hóa hiện thân ra con người, một nam, một nữ, NAM CỐT CÁCH RỒNG, NỮ CỐT CÁCH TIÊN. Hay nói một cách khác TỔ TIÊN NHƯ LAI hiện thân là con người tức là CHA TRỜI, Cha của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những con chiên những người đi theo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gọi Cha Trời là Chúa Trời. Cha Trời, Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giốngcon người cho tới ngày nay ( xem kinh Long Hoa Mật Tạng, Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn). Con người là tiểu thiên tinh hoa vũ trụ,  vì thế làm chủ được con người làm chủ Chân Tâm Chân Tánh con người thời coi như làm chủ  của sự vạn năng, làm chủ vũ trụ.

 

Đạo con người, và Đạo làm người, là cái Đạo vô cùng vô tận, tương ứng với cái Đạo của tạo hóa, ứng dụng cùng khắp trời đất. Đạo con người, là cái Đạo đi vào sự sống. Sự sống bản thân, gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, tề gia, trị quốc, luận bình thiên hạ.

 

Ở gia đình con người hiện ra cái đạo tề gia, ở xã hội con người hiện ra cái đạo trị quốc, ở giác ngộ con người hiện ra cái đạo cứu khổ, ban vui, luận bình thiên hạ.

 

Đối với vợ thời người nam thể hiện ra cái đạo làm chồng, đối với chồng thời người nữ thể hiện ra cái đạo làm vợ.

 

Đối với con cái thời người chồng, người vợ thể hiện ra cái đạo làm cha làm mẹ.

 

Đối với cháu, chắt, chút, chít, thể hiện ra cái đạo làm ông làm bà.

 

Đối với em thể hiện ra cái đạo làm anh làm chị.

 

Đối với anh chị, thể hiện ra cái đạo làm em.

 

Đối với thầy, thời thể hiện ra cái đạo làm trò.

 

Đối với non sông tổ quốc, thời thể hiện cái đạo làm dân, thể hiện cái đạo làm chủ.

 

Đối với chủ, thời thể hiện cái đạo làm tôi làm tớ.

 

Nói tốm lại:

 

Cái đạo làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, làm QUAN,  thời phải hết lòng vì xã hội, hết lòng vì dân, hết lòng vì non sông tổ quốc.

 

Đạo làm PHẬT làm THÁNH, làm TIÊN, làm THẦN, làm CHÚA, thời phải hết lòng vì TRỜI, vì THIÊN LUẬT, vì nhân loại con người, đêm lại sự công bằng bình đẳng,  bảo vệ quyền thiêng liêng mà TẠO HÓA đã ban tặng cho mỗi con người,  những quyền cơ bản, những quyền bất khả xâm phạm. Như Quyền con người, quyền sống, quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền hội hộp, quyền theo hoặc không theo, quyền tự nguyện, quyền lập hội, quyền tự chủ, nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ nhân quyền con người.

 

Hay ngược lại: Làm DẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, làm QUAN, mà coi dân như nô lệ, coi dân như giai cấp phụng sự cho mình,  độc tài, độc trị,  tham lam tàn bạo, cửa quyền, sách nhiễu, vơ vét của công, đặt mình lên trên truyền thống Ông Cha, lên trên non sông tổ quốc, thời phạm phải đại kỵ của sự tổn đức. Đáng lý làm ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, QUAN, rất nhiều đời, đằng nầy mới một đời mà đã lụn bại. Như vậy: Cái Đạo con người, cái Đạo làm người, chính là tu thân, xử thế, sống Công Bằng Bình Đẳng, tôn trọng lẫn nhau sống đúng lương tâm của mỗi con người. Thật là vô tận, vì thế có nhơn đạo là PHẬT ĐẠO, THÁNH ĐẠO, TIÊN ĐẠO, THẦN ĐẠO, CHÚA ĐẠO tự thành.  ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA tự có. 

 

SAU ĐÂY LÀ PHẦN KINH TU THÂN XỬ THẾ ỔN ĐỊNH GIA ĐÌNH

 

*                 *                   *

 

GIA ĐẠO KINH

 

Trong cuộc sống không gì bằng đạo

Mất đạo rồi nhân loại ngữa nghiêng

Làm người phải rõ nhơn luân

Anh em chồng vợ cha con thực hành

Nhơn luân chánh giáo chơn truyền

Gắng công tu học đặng thành Thánh tâm

*                 *                   *

 

Đạo làm cha phải nghiêm minh

Giới luật, khuôn phép, luôn luôn làm đầu

Ăn ở mực thước mọi điều

Làm gương soi sáng dắt dìu cháu con

 

Sống theo đạo đức lương tâm

Sáng bừng chân lý, sáng lòng Đức cha

Tôn nghiêm trật tự sáng soi

Thái sơn sừng sững, trước sau trọn lành

 

Sống theo đạo luật đất trời

Giữ thân trong sạch lìa đường tà gian

Truyền kinh dạy đạo cháu con

Khuyên răn, uốn nắn, nghĩa nhân ở đời

*                 *                   *

 

Cha có đạo con thời bắt chước

Tập hiếu trung yêu nước yêu dân

Làm cha vô đạo không xong

Dễ bề sanh loạn ở trong gia đình

*                 *                   *

 

Làm mẹ trong sáng hiền lành

Sanh con đẻ cái giữ gìn tông môn

Sanh con không dạy là sai

Lưu truyền nòi giống đi đôi đạo mầu

Truyền cho con cháu mai sau

Những lời dạy bảo đạo mầu tổ tiên

Vợ chồng làm được như trên

Cha trời, địa mẫu, ứng linh hộ trì

Công lao sánh tựa biển trời

Vào ngôi Phật, Chúa, Thánh, Thần, chẳng sai

*                 *                   *

 

Làm con biết nghĩ, biết lo

Theo lời dạy bảo mẹ cha dạy truyền

Làm con hiếu hạnh trước tiên

Thờ cha, kính mẹ, thuận, hiền, trước sau

 

Ăn ở có nghĩa có nhân

Chăm lo học tập mai sau nên người

Trước tiên học lễ ở đời

Sau là văn, võ, đức tài, hiếu, trung

 

Chánh chân độ lượng rộng dung

Kính trên nhường dưới sớm hôm khiêm hòa

Xa nơi cờ bạc, rượu chè

Gái trai lãng mạng đua đòi phí phung

 

Tham lam, trộm cướp dứt đi

Cống cao ngạo mạn khó thì nên danh

Tự cao, tự phụ, ác gian

Mong gì thành đạt vẻ vang cuộc đời

 

Khoan thai độ lượng khiêm nhường

Đuổi xua cho hết tánh tình sân si

Rung đùi hách dịch tật hư

Tà dâm rối loạn, tông môn còn gì

*                 *                   *

 

Bội ơn bạc nghĩa ở đời

Làm sao lập đặng danh thời thơm danh

Làm con hiếu đạo nhớ luôn

Đáp đền sanh, dạy, mẹ cha biển trời

 

Muôn đạo lấy hiếu làm đầu

Hạnh cao như núi đức nào mà hơn

Làm con đạo đức như trên

Làm cho cha mẹ sớm hôm vừa lòng

 

Cha mẹ đẹp dạ vui mừng

Xứng dòng dõi đạo con Rồng cháu Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu trên cao

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, khắp nào càn khôn

 

Hộ trì hiếu nghĩa nhân luân

Làm cho sáng dạ thông minh đức tài

Đạo con như vậy là thành

Danh thơm khắp chốn tiếng lành đồn xa

*                 *                   *

 

Muốn cho gia đạo bình an

Không gì hơn được nhân luân ở đời

Chỉ có đạo nghĩa cao vời

Làm cho hạnh phúc gia đình ấm êm

*                 *                   *

 

Làm chồng đạo nghĩa nhớ ghi

Yêu thương đùm bọc chở che vợ hiền

Thủy chung giữ trọn đời mình

Một chồng một vợ trọn lành yên vui

 

Đường đời chồng vợ cùng đi

Vượt qua gian khổ đồng chia ngọt bùi

Vượt qua biển khổ cảnh trần

Vượt qua nghèo đói nghĩa tình biết bao

 

Vượt qua bao cảnh gian lao

Nghĩa chồng tình vợ biết bao đậm đà

Bể trần gian khổ đường đời

Đồng hành chồng vợ nương thời cùng nhau

 

Vượt qua bể cả sông sâu

Đường dài thiên lý có nhau đồng hành

Thân nữ vốn đã yếu mềm

Sanh con khó nhọc thân hình kém suy

 

Bệnh tật đau ốm thường khi

Cuộc đời khổ sở  xiết chi khốn cùng

Vậy nên trong đạo vợ chồng

Thương yêu hết mực trọn phần thủy chung

 

Sống theo nhân nghĩa sớm hôm

Đẹp nhân đẹp nghĩa còn hơn đẹp người

Làm chồng như vậy là lành

Thánh, Thần, là đó chẳng lầm chẳng sai

Chúa, Tiên, cũng vậy xưa nay

Làm tròn bổn phận, làm cha, làm chồng

*                 *                   *

 

Làm vợ tiết hạnh trọn đời

Kính chồng, chăm sóc, thuận lời đừng sai

Thuận chồng thuận vợ lâu dài

Trọn đời hạnh phúc có sai bao giờ

 

Yêu chồng vợ khéo tôn thờ

Cho chồng tỏa sáng cậy nhờ sớm hôm

Làm vợ như vậy mới khôn

Làm cho hạnh phúc càng thêm đậm đà

 

Yêu chồng nào có thiệt thòi

Trọn đời dân hiến đức là hiền nhu

Làm vợ như vậy mới cao

Trăm năm hạnh phúc biết bao nghĩa tình

 

Tiếng thơm lan tỏa xa gần

Vợ chồng đạo nghĩa đạt thành đề thi

Về trời sống mãi an vui

Cháu con vinh hiển, hiển vinh rạng ngời

*                 *                   *

 

Vợ cùng chồng thuận hòa như vậy

Làm tấm gương để lại về sau

Cháu con lấy đó soi chung

Hành trang đạo đức, vàng son cuộc đời

*                 *                   *

 

Vợ cùng chồng soi đường như vậy

Thời gia đình họ tộc yên vui

Làm chồng như ánh thái dương

Sáng bừng chân lý gia môn rạng ngời

 

Làm vợ như ánh trăng rằm

Hiệp nhau soi sáng ở trong gia đình

Để cho con cháu theo lần

Con đường đạo đức Cha Trời truyền ban

Nhơn luân đạo nghĩa cao thâm

Tu hành phúc đến giàu sang vững bền

*                 *                   *

 

Làm anh nhớ chữ công bằng

Nhớ cùng một cội một dòng máu ra

Chung cùng một mẹ một cha

Đã cùng một cội phải hòa nhịn nhau

 

Làm anh phải nghĩ trước sau

Sống theo lẽ phải siêng trau đức lành

Ruột rà chung một gia đình

Thương yêu đùm bọc thắm tình anh em

 

Làm anh giới đức tinh nghiêm

Ở ăn mực thước nói năng dạy bày

Gương mẫu đạo đức gia đình

Soi đường chỉ lối dắt dìu các em

 

Một là không được tham lam

Của ai xong nấy đừng mong làm gì

Hai là không được sân si

Hận thù ganh ghét được gì khổ thân

 

Ba là không được dệt thêu

Chuyện không nói có lắm điều diềm pha

Bốn là nạnh hẹ cạnh tranh

Phân bì nầy nọ lựa phần thiệt hơn

 

Anh em như thể tay chân

Tựa nương giúp đở xa gần xẻ chia

Năm là không được hơn thua

Làm cho huynh đệ sớm trưa tương tàn

 

Sáu là không được làm càn

Việc gì cũng phải rõ ràng phân minh

Làm anh như vậy mới cao

Sáng bừng đạo đức biết bao đẹp lành

Trời ban hồng phúc nên người

Mai sau ắt có võng dù, giàu sang

*                 *                   *

 

Làm em có nghĩa có nhân

Kính anh nhường chị dạ vân lựa lời

Thuận anh thuận chị đạo trời

Làm càn ngang bướng cuộc đời ra chi

 

Làm em nhường nhịn tôn ti

Thuận hòa trên dưới có gì không vui

Nhiều khi anh chị lỗi sai

Không nên đối đáp trả treo làm gì

 

Một nhịn là chín sự lành

Mai sau gặt hái vạn nhành hoa thơm

Giàu sang nhờ biết luyện tu

Kính trên nhường dưới mới nên danh vàng

*                 *                   *

 

Đạo làm em nhất thời hiện tại

Khi lớn lên trở lại làm anh

Làm thầy dạy đạo cứu dân

Làm cha, làm mẹ, làm ông làm bà

 

Nhơn luân chuyển hóa không ngừng

Trải qua thứ tự từng phần thứ ngôi

Làm người ai cũng như ai

Lượt lần ngôi vị trải qua lượt lần

*                 *                   *

 

Kinh nầy từ trẻ đến già

Thành tâm đọc tụng chỉ là một câu

Họa tai liền bị biến tan

Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang hộ trì

 

Huống chi tụng đọc thuộc lòng

Huệ khai trí sáng học hành thông minh

Thành tâm biên chép ấn in

Cháu con đều đặng nên danh rạng ngời

 

Giàu sang muôn kiếp vạn đời

Biện tài vô ngại cõi trời tổ sư

Phật, Tiên, Thánh, Chúa lạ chi

Nhân Luân tu học tức thì hiện ra

*                 *                   *

 

Chúng con: là Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, nguyện cầu ơn trên CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, từ bi gia hộ cho toàn pháp giới cháu con , sớm dứt nghiệp ác, căn lành tăng trưởng, trở về Nguồn Cội, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

CHÚ GIẢI TRỪ TAI HỌA:

 

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô ứng hóa Cửu Huyền, Cha Trời , Địa Mẫu, linh linh ứng ứng chuyển họa thành phúc, giải trừ oán nghiệp. Hai tay bắt ấn tý ngọ, miệng lâm râm đọc Nam Mô A Men, họa tai ác nghiệp biến.

 

BÌNH LUẬN:

 

Dù cho ở thiên đàng, mà mất cái đạo con người và cái đạo làm người, thời cũng bị sa đọa như thường. Làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, mà không dạy con cái, cháu chắt, sống theo đạo đức, thời cũng có tội.

 

Trời tuy gián phúc nhưng cũng gián họa, thưởng cái công lưu truyền nòi giống, nhưng phạt cái tội không lưu truyền đạo đức cho con, cho cháu. Xã hội cũng vậy, phát triển vật chất mà không đi đôi với văn minh tinh thần, thời đại họa sanh ra không sao tránh khỏi. Xem thường cái đạo con người, và cái đạo làm người tu nhân xử thế, thời kể như xã hội đó xây nhà không có nền móng, càng xây lên cao thời càng sụp đổ.

 

Một khi con người nhận thức về đạo đức còn kém, trình độ dân trí còn thấp, mà bỏ mất văn hóa nhơn đạo thời xã hội đó không nói cũng biết, không khác gì xã hội rác rưỡi, không đạo đức dối trá, mầm họa của sự tai họa, Sống theo cái đạo con người, và cái đạo làm người , thời đã có cái gốc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tất cả Đạo Giáo, Tôn Giáo, Chính Nghĩa, không ngoài cái Đạo con người và cái Đạo làm người, tu nhân xử thế.

 

Làm cha làm mẹ trong gia đình cần phải hiểu rõ nhơn đạo, có hiểu rõ nhơn đạo, mới làm sáng cái đức, của đạo làm cha làm mẹ, tỏa sáng như mặt trời, mặt trăng, thời trong gia đình mới xóa ta đi sự u ám, sống có nề nếp, trật tự, trên dưới hòa thuận,

 

Làm chồng là trụ cột trong gia đình, trên một nền tản vững chải của người vợ, để cho con cái bám trụ, vượt lên, những tầm cao trong xã hội sau nầy.

 

Làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, mà nắm vững cái Đạo làm người, trị quốc dạy dân,  làm cho xã hội non sông tổ quốc thái bình thịnh vượng, dân chúng yên vui. Thời công đức của những , ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, ấy phải nói là không thể nghĩ bàn, muôn kiếp thường hiện thân làm vua Chuyển Luân, trên tất cả Đế, Vương, Vua, Chúa, ngự trên châu báu, cõi Trời, cõi Người.

 

PHẦN THƯA HỎI:

 

HỎI:

Vì sao Đức Long Hoa CHA TRỜI, còn gọi là Cửu Huyền THẤT TỔ ?

 

ĐÁP:

Chữ Cửu là chín, TỔ TIÊN hiện thân ra con người CHA TRỜI, MẸ TRỜI, có chín khiếu: Hai mắt,  hai tai,  hai mũi, miệng,  lỗ tiểu,  lỗ tiện. Chín khiếu thông thương khắp vũ trụ.

 

Còn chữ HUYỀN, là nói đến thân người là tinh hoa vũ trụ thu nhỏ, tiểu thiên vũ trụ, không khác gì đại thiên vũ trụ, con người là động vật tối linh của trời đất. HUYỀN LINH không động vật nào linh bằng. Như vậy hai chữ Cửu Huyền là có ý nghĩa như trên.

 

THẤT TỔ là nói đến CHA TRỜI CỬU HUYỀN khai ra THẤT GIÁO:

1) PHẬT GIÁO, 2) THÁNH GIÁO, 3) TIÊN GIÁO, 4) CHÚA GIÁO, 5) THẦN GIÁO, 6) NHƠN GIÁO, 7)  THẦY GIÁO.

 

Bảy đại giáo nầy, CỬU HUYỀN CHA TRỜI sáng lập truyền xuống nên gọi là Cửu Huyền THẤT TỔ.

 

TỔ TIÊN KHAI HÓA, HIỆN THÂN RA CHA TRỜI, CỬU HUYỀN THẤT TỔ, hay còn gọi là chúa Trời ĐẤNG CHA LÀNH  ĐỘC TÔN VÔ NHỊ, TỐI CAO VŨ TRỤ.

Ở PHẬT GIÁO có vô lượng PHẬT TỔ,

Ở THÁNH GIÁO có vô lượng THÁNH TỔ,

Ở TIÊN GIÁO có vô lượng TIÊN TỔ,

Ở THẦN GIÁO có vô lượng THẦN TỔ,

Ở THIÊN GIÁO có vô lượng CHÚA TỔ,

Ở ĐỊA GIÁO có vô lượng  ĐỊA TỔ,

Ở NHƠN GIÁO có vô lượng THẦY TỔ,

 

Tuy bảy giáo nhưng thật ra chỉ có một ông tổ Tối Cao đó là Đức CHA TRỜI, bảy nhánh chung cùng một Cội.

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý:

 

Sự chuyển luân trong vũ trụ, đến một thời điểm nào đó có đấng tối cao xuất hiện, thay thế cho Cha Trời, đấng tổng đà la ni của tạo hóa, tổng  mật tạng vũ trụ, nói ra pháp đại đồng vũ trụ, đấng tối cao ngài là đức Hư Không, không ở trong bảy giáo, nhưng không xa rời bảy giáo, tùy thuận dân trí nhân loại mà chuyển pháp luân theo Thiên Ý Cha Trời.

 

Đức Long Hoa Cửu Huyền Cha Trời sáng lập ra bảy giáo, Cha Trời ngự trong trong tâm thức của mỗi con người, và dìu dắt con người đi đến chân thiện, trở thành vô lượng PHẬT TỔ, vô lượng THÁNH TỔ, vô lượng TIÊN TỔ, vô lượng THẦN TỔ, vô lượng CHÚA TỔ, vô lượng ĐỊA TỔ, vô lượng THẦY TỔ. Khi tất cả giáo trở về là một, hiệp vào chân tánh vũ trụ, Chân Tánh Đại Đồng, thời tổng trì ĐÀ LA NI, theo Thiên Ý Cha Trời, chuyển đại pháp luân, tận độ khắp ta bà thế giới, tam thiên đại thiên như số vi trần.

*                  *                   *

--------------------------------------

 

HẾT QUYỂN 1.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét