Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 3

QUỐC BẢO CHÂN KINH

 

NHÂN

 

LUÂN

 

KINH

 

THIÊN ẤN         THIÊN BÚT

 

GÒ HỘI

 

ĐỨC PHỔ         QUẢNG NGÃI

 

2014

 

Dr. Cao Đức Toàn

 QUYỂN 3

 

 

 

PHẦN 23

 

Văn minh vật chất, mà không đi song đôi với văn minh tinh thần, thời không nói chúng ta cũng biết sự tai hại xuống cấp đạo đức, sẽ dẫn đến con người tiêu diệt lẩn nhau, vô cùng thảm khốc, nhất là thời đại vi tính công nghệ thông tin hiện đại, thời đại chất độc hóa học, thời đại nguyên tử, thời đại giết người hàng loạt, thời đại mà con người biết lạm dụng thiên  nhiên làm sức mạnh  để tiêu diệt lẫn nhau.

 

Văn minh vật chất càng cao, mà thiếu đi văn minh tinh thần Đạo Đức, đã làm cho con người lo sợ cho ngày mai, không biết ngày nào năm nào, sự tàn phá của nguyên tử, chất độc hóa học, vi trùng siệu cực, tiêu diệt con người cũng chỉ vì lòng tham tranh hùng tranh bá, và sự cùng đường của sự tham vọng, và lòng dạ độc ác của con người. Tàn sát lẫn nhau, thiên đàng không có người lên, đưa nhau xuống các tần địa phủ. Là một điều hết sức thương tâm, vì thế dân tộc Đại Việt con cháu Tiên Rồng, phải có bổn phận truyền bá Văn Hóa cội Nguồn, chủ nghĩa đại đồng. Nền Văn Hóa Quốc Đạo dân tộc. Khắp năm châu bốn bể, hầu cứu nhân loại anh em ra khỏi thảm họa diệt vong, trở về thiên đàng cực lạc.

 

Vận hóa cơ trời chưa đến chu kỳ hủy diệt muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người, vì còn hơn 3 nghìn năm nữa mới đến ở vào giai đoạn sau cùng hai nghìn năm cuối tiểu kiếp thứ 9. Tức là bốn năm nghìn năm nữa mới tới. Nếu ngay lúc bấy giời chúng ta không thức tỉnh giác ngộ bỏ Cội bỏ Nguồn thời nhân loại chúng ta tự hủy diệt lẫn nhau, là điều trái lẽ với quy luật tự nhiên, chỉ vì do tâm tánh ngu muội tạo ra tự tàn sát lẫn nhau. Nhân loại thi nhau xuống địa phủ hết thảy. Trong khi chúng ta vẩn còn lương tâm, vẩn còn lương tri là một việc làm ngu xuẩn khó mà tha thứ được. Sự ngu xuẩn giết người hàng loạt thời tự mình chuốc lấy hậu quả thảm khốc. Sự tàn bạo giết người hàng loạt đó xảy ra khi nhân loại con người không còn nhân tánh mất hết lương tri, tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi, yểu 1 tuổi, thọ 20 tuổi, đại thọ 30 tuổi, cuối tiểu kiếp thứ 9, chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.

 

Hiện nay nhân loại con người tuổi thọ đã hạ xuống trung bình chỉ còn 60 tuổi, yểu thọ 40 tuổi, thọ 80 tuổi  đại thọ 100 tuổi, như vậy còn hơn bốn nghìn năm nữa mới tới chu kỳ hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có con người, ở giai đoạn cuối tiểu kiếp thứ 9, những người còn sống sót sau hơn 1 nghìn năm bị thủy tai nước dân, động đất, mưa to gió lớn hủy diệt, chuyển qua tiểu kiếp thứ 10 trở thành những người thỉ tổ hồng hoang ở kiếp tăng.

 

Cứ 100 năm tăng lên một tuổi, và tăng mãi cho đến 8 muôn 4 nghìn tuổi thời tới đỉnh cao của nhân loại con người, rồi hạ xuống tức là chuyển sang kiếp hạ, cứ 100 năm thời hạ xuống 1 tuổi và hạ mãi cho đến trung bình tuổi thọ nhân loại con người chỉ còn 10 tuổi  yểu thọ 1 tuổi, thọ 20 tuổi, đại thọ 30 tuổi  là hết tiểu kiếp thứ 10, sang tiểu kiếp thứ 11, cứ như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn hết tiểu kiếp nầy tới tiểu kiếp khác, theo chu kỳ tự nhiên không có gì là huyền bí cả.

*       *       *

 

Thời kỳ chánh pháp mở khai ra

Tất cả thế nhân vốn một nhà

Chung hiệp truyển khai nền cội gốc

Bền lòng son sắc đến Trời Cha

Gốc đạo đức nghìn xưa giờ trở lại

Ở mai sau con cháu giữ vuông tròn.

*         *         *

 

Trời đã lặng

Kìa Trời bừng sáng

Người ra đi

Người lại trở về

Thăm con ở lại xứ quê cõi nầy

Lá rụng về Cội

Nước rơi về Nguồn

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Cửu Huyền Chúa Tể Cha Ông

Cha Trời nhân loại chờ trông con hiền

Tiên Cơ Địa Mẫu Chúa Tiên

Sanh ra nhân loại ngũ hành trăm con

Da vàng, da trắng, da đen

Da chàm, da đỏ nguyên căn một nhà

Từ trong Bọc trứng sanh ra

Đồng Bào là thế ruột rà anh em.

*          *          *

-----------------------------

 

 

 

PHẦN 24

 

NHÂN DUYÊN KINH

 

Từ cổ kim loài người sau trước

Đời văn minh có khác tùy thời

Kiếp con người có đổi có dời

Nhưng thiện ác khó thời sum hiệp

Tà với Chánh tranh nhau liên tiếp

Chống trả nhau kiếp kiếp đời đời

Ở con người cảnh đó phân đôi

Thiện cùng ác tách rời hai nẻo

Nguyên con người thơ sanh con nhỏ

Tùy nghiệp duyên kết ở nơi tâm

Lớn lên theo đó hiện sanh

Giàu, nghèo, vui khổ cội nhành duyên xưa

Vào cuộc sống lọc lừa hiện tại

Tùy cơ duyên xã hội tác sanh

Đời may rủi thiện ác khó phân

Lợi cùng danh chen nhau biến hiện

Nếu gặp lúc thế thời thuận tiện

Đạo sanh ra chuyển vận khắp cùng

Thời căn lành phát triển dễ dàng

Trí thông minh chứng quả đạo tràng

Muôn vạn kiếp danh vang thoát tục

Gặp thời thế, thế thời ly loạn

Cuộc đao binh nổi dậy khắp nơi

Làm sao tránh khỏi cuộc đời

Lao vào nghiệp ác khó thời siêu sanh

Gặp thời loạn khó mong làm thiện

Mãi lao vào giành giật lẫn nhau

Nghiệp ác cứ mãi dâng cao

Hết mong siêu thoát rơi vào âm cung

Nay gặp lúc long hoa hội tụ

Thời mau mau trở lại cội nguồn

Mau mau trở lại thiên đàng

Thoát vòng sanh tử thoát đời trầm luân

Chọn con đường tươi sáng đi lên

Chuyển tâm linh theo gót phật tiên

Vườn đạo đức siêu nhiên tỏa sáng

Tâm trí huệ thênh thang tỏ rạng

Chung bàn tay mở rộng Cuội Nguồn

Giúp thế nhân trở lại thiên đàng

Thoát nạn tai ngập tràn binh lửa

Đời với Đạo đồng cùng sanh nở

Đầy niềm tin rực rỡ âu ca

Tùy nhân duyên sau trước, trước sau

Đồng chứng quả chân tâm cực lạc

Vào con thuyền không phân sắc tộc

Thể Đồng Bào chung cội ông cha.

 

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Dù là đọc tụng chỉ là một câu

Họa tiêu phước đến biết bao

Gia đình hạnh phúc giàu sang, sang giàu

 

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Hay là giảng giải cho người khác nghe

Người nầy muôn kiếp về sau

Làm vua làm chúa đứng đầu nhiều ban

 

Cõi Trời sống mãi bình an

Thần thông tự tại vui chơi khắp cùng

Tin kinh thời cũng tin lòng

Một câu cũng đặng vạn ngàn niềm vui

 

NAM MÔ – A MEN

*       *       *

-------------------------------

 

 

 

PHẦN 25

 

LÂM PHÀM KINH

 

Người thượng thiên xuống chốn trần ai

Đều phải chịu đầu thai hết thảy

Thân phàm tục linh hồn cao cả

Lòng từ bi rộng mở cứu người

Truyền văn Cội Nguồn Nhơn Giáo

Chuyển pháp lành sáu pháp ba la

 

Cùng anh em vô số hà sa

Đồng chứng quả chân tâm chân tánh

Theo Ý Trời chuyển xây tình thế

Tùy  nhân duyên chuyển biến vận xoay

Có người chuyển pháp thiện căn

Đoạn trừ ác nghiệp vượt lên Thánh Thần

 

Có người chuyển pháp định tâm

Không trụ, không niệm, dứt lần nghiệp duyên

Có người truyền dạy chú linh

Làm cho tư tưởng vững yên cội lành

 

Có người truyền giáo học hành

Giúp cho nhân loại biết đường hồi quy

Có người truyền dạy kinh thi

Khai thông trí huệ dứt đi lỗi lầm

 

Có người truyền dạy cúng dường

Gieo nhân phúc đức mở đường vinh quang

Có người truyền dạy chép in

Làm cho chánh pháp càng thêm thịnh hành

 

Dạy cho bố thí làm đầu

Xác thân, tiền của ngỏ hầu tiếc chi

Theo lòng đức độ từ bi

Cứu người thoát khổ khốn nguy cùng đường

 

Sống đời cuộc sống an lành

Mới hay các bậc Nhơn Hiền công lao

Luận bàn nào có hết chi

Dù cho muôn kiếp kể hoài không xong

Các Ngài trí huệ vô biên

Thần thông biến hiện khắp miền càn khôn

 

Nhân luân, truyền dạy Nhân Luân

Nói sao cho hết kể  sao cho cùng

Dù cho hạnh nguyện không đồng

Nhưng cùng mục đích giải trừ nạn tai

Nhân luân phương tiện chuyển xây

Thậm thâm vi diệu cao sâu khó lường

 

Kinh đây nếu có người nào

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Dẫu rằng chỉ một câu thôi

Tiêu tai kiếp nạn qua thời khốn nguy

 

Huống chi đọc tụng thường đêm

Làm cho cuộc sống bình yên , yên bình

Nếu như có người cầu trời

Chỉ cần đọc tụng tất thời hiển linh

 

Cầu chi đặng nấy không sai

Cha trời vận hóa chuyển xây vận, tài

Huống chi truyền cho người

Ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng

 

Cháu con sáng suốt thông minh

Công thành danh tọa đăng trình giàu sang

Huống chi biên chép ấn in

Tai ương tan biến giàu lên từng ngày

 

Chỉ cần đọc tụng giảng bày

Cháu con hiển đạt rạng nầy công danh

Thiên đàng mở lối đi lên

Cũng nhờ giảng giải nhân luân cứu người

 

Nhơn luân Thiên Ý Cha Trời

Hiển linh vô tận khắp thời càn khôn

Cầu tài, cầu huệ, cầu danh

không gì hơn được Nhân Luân tu trì

Niềm tin vốn ở tại lòng

Nhất tâm nhất niệm chẳng tìm đâu xa.

*       *       *

-------------------------

 

 

 

PHẦN 26

 

Xưa có một gia đình giàu có, nhưng lại sanh người con cả lắm nhiều bệnh tật, ngu si đần độn lạ thường, nhưng được cái là ngay thẳng, được nhiều người mến thương, học hành lâu nhớ, không hiểu kiếp trước mình làm gì mà kiếp nầy nhận lấy quả báo  như thế.

 

Cũng may là không xa có một cư sĩ  tu thiền định lâu năm biết quá khứ vị lai, gia đình liền dẫn Độn đến nhà cư sĩ để nhờ chỉ giáo, đi năm lần bảy lượt mà không gặp, có lúc cũng hơi nản chí, nhưng vì thương con lại Độn là người con trai duy nhất của gia đình, cho đến lần thứ chín thời mới gặp được người cư sĩ.

 

Vị cư sĩ không những lễ phép, mà còn hết sức khiêm nhường, đón mời vợ chồng phú gia cũng như Độn hết sức tử tế, vợ chồng phú gia lấy làm vừa lòng, và cũng hết sức kinh ngạc. Không lẽ lời đồn sai, những người tu hành đắc trí, đắc huệ, thường là những người khó tánh, Ăn trên, ngồi trên, nói chung cái gì cũng trên,nhưng ở vị cư sĩ này không thấy cái trên đó, phải chăng cũng tầm thường vì không có gì là bề trên cả.

 

Vị cư sĩ thông thái hình như hiểu ý vợ chồng phú gia nầy, liền nói thưa Ông Bà, tạo hóa sanh ra con người thời ai ai cũng bình đẳng như nhau, dù đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, huống chi tôi cũng chỉ là Cư Sĩ cũng như bao nhiêu người khác. Có gì phải trên người, mà phải nên kính trọng mọi người, cũng có nghĩa là kính trọng mình vậy.

 

Vợ chồng phú gia như thấm thía lời nói ấy, không còn dám xem thường nữa, liền dâng lên lễ vật rồi thưa, gia đình chúng ta đến đây với tấm lòng thành, xin thầy soi căn vợ chồng tôi, cũng như cháu Độn kiếp trước làm những việc thất đức gì, mà kiếp nầy phải chịu quả báo như thế.  Vị cư sĩ nhận lễ rồi nhắm mắt nhập định khoảng độ nửa cây nhang, rồi xả định nói:

 

Muốn biết nhân đời trước

Xem sự hưởng đời nay

Muốn biết quả đời sau

Xem việc làm hiện tại.

 

Ông Bà phú gia nghe cư sĩ nói như thế thời không hiểu gì cả, xin cư sĩ giải thích cho. Vị cư sĩ thông thái nói rằng, kiếp trước ông bà là người lương thiện, không những biết lo cho chủ gia, mà còn hết lòng trung thành, đối đải với người xung quanh hết mực thương yêu, thường hay giúp đở cứu người. Nhất là thương yêu cậu Đần Ông Chủ. Nên sanh ra kiếp nầy giàu sang bề thế, bạn bè trung thành, ai cũng kính nể.

 

Nhưng ở đường con cái thời gặp trở ngại, vì đường con cái, một là con nợ mình, hai là mình nợ con, khiếp trước ông bà mang ơn Ông Chủ Bà Chủ Cha Mẹ của Đần quá nhiều. Khi Ông Chủ cha mẹ của Đần qua đời Đần suốt ngày say sưa, ăn thịt uống rượu, dẫn đến nghiện ngập sa đọa, tan nhà nát cửa, Ông Bà ra sức khuyên can cứu vớt nhưng không được, rồi tất cả những gì của trần trả lại cho trần, khi Đần chết đi chỉ hai bàn tay trắng tất cả là con số không, chỉ riêng cái tính nghiện ngập, dẫn tới đần độn mang đi, xuống cõi âm ti. Nhờ có nhân duyên lành nên được tái sanh làm người trở lại , oan gia gặp lại, nợ nợ đáo đầu, Đần con Ông Chủ kiếp trước trở thành con cái trong nhà trở thành Độn, với cái nghiệp đần độn ngu si ấy không phải sanh ra mới có mà đã có từ kiếp trước rồi.

 

Từ nay về sau cấm không cho Độn, uống rượu nữa, mà phải thường đọc kinh, nhất là kinh nhân luân, chỉ cần một thời gian thì tánh đần độn sẽ hết lần, học hành sáng suốt thông minh trở lại nếu biết hướng thiện có tấm lòng mến nước yêu dân, sau sẽ làm quan to, và đúng như những gì vị cư sĩ thông thái nói, sau Độn làm quan Tri Phủ chúa tể cả một châu.

*                  *                 *

------------------------------------

 

 

 

PHẦN 27

 

NHÂN LUÂN ĐẠI BI KINH

 

Thường đến lúc thế nhân hoạn nạn

Đời loạn ly cướp trộm dẫy đầy

Tham lam tàn bạo hận thù

Luân thường đạo lý chẳng còn kể chi

 

Nơi vũ trụ TỔ TIÊN KHAI HÓA

Khiến, Phật, Tiên, Thánh, Chúa, xuống trần

Mở lòng thương cứu khổ chúng dân

Theo nguyện lực hạ phàm xuống thế

 

Phật, Thánh, Tiên, khắp trong tam giới

Lòng đại bi đến chốn hồng trần

Chỉ vì thương mếm chúng dân

Truyền kinh thuyết giáo thoát dần họa tai

 

Phật, Thánh, Tiên, chuyển xây đại pháp

Đồng giảng kinh giáo hóa cõi trần

Tùy nhân duyên cao thấp định phân

Phật, Thánh, Tiên, lượt lần chuyển thế

 

Tùy linh căn ngu hiền tài trí

Lời dạy khuyên cao thấp tỳ thời

Phật, Thánh, Tiên, ở khắp trong đời

Lập công lành cứu vớt con người

 

Lập công lành đối với Cha Trời

Lưu danh tiếng sáng ngời mãi mãi

Phật, Thánh, Tiên, khắp cùng  mười cõi

Đồng phóng quang hóa giải nạn tai

 

Đồng phóng quang hộ lực người tu

Phật, Chúa, Tiên, trấn khắp càn khôn

Đồng giữ gìn cội gốc rồng tiên

Để cho dân chúng bình yên

Thái bình an lạc chăm lo tu hành

 

Tự do độc lập sang giàu

Thoát đời nô lệ thoát nghèo an vui

Phật, Thánh,Tiên, từ bi xuống thế

Làm người phàm giúp nước giúp dân

 

Đó là trí thức thiện nhân

Cũng người phàm tục cũng dân bình thường

Lớn lên cũng khổ cũng nghèo

Cũng tù, cũng họa, cũng nhiều nạn tai

 

Nhưng khác một điều ở đây

Hướng về nguồn cội đắp xây thiện lành

Vì dân vì nước vì nguồn

Lo cho dân tộc giữ gìn nước non

 

Giữ gìn truyền thống Cha Ông

Để cho dân chúng soi chung giữ mình

Giữ gìn văn hóa cội nguồn

Lưu truyền hậu thế mở đường thoát siêu

 

Giữ gìn đại đạo nhân luân

Để cho nhân loại hồi quy về trời

Giữ gìn đạo luật con người

Không cho rối loạn luân thường tông môn

 

Giữ gìn tổ quốc non sông

Xây nền giáo dục kỷ cương cho đời

Giữ gìn gương sáng con người

Để cho nhân loại đời đời soi chung

 

Giữ gìn truyền thống rồng tiên

Để cho nhân thế quy nguyên phản hồi

Bao nhiêu chuyện phải ở đời

Thiện nhân trí thức thực hành luôn luôn

 

Theo trời hành sự cứu dân

Kể gì hành hạ, khảo tra, ngục tù

Miễn sao dân chúng yên bình

Sống trong no ấm sống đời tự do

 

Mưu cầu hạnh phúc sớm trưa

Những quyền cơ bản không ai dập vùi

Mãi luôn ra sức anh hào

Mở đường xây cống, bắc cầu dân đi

 

Miễn sao dân được ấm no

Kể gì khó nhọc xát thân kể gì

Mở trường dạy đạo, đua, thi

Xây nền kiến thức xóa đi lỗi lầm

 

Lo cho dân chúng học hành

Nhà thương, bệnh viện  cùng là thuốc men

Lòng vàng trang trải khắp nơi

Giúp dân giúp nước thoát qua hiểm nghèo

 

Vậy mới biết Thánh, Thần, xuống thế

Làm người phàm tu chí độ dân

Trước là tu luyện bản thân

Sau là dìu dắc chúng dân tu trì

 

Ân Thánh, Chúa, kể sao cho hết

Ân phật, Tiên, biết kể sao cùng

Làm người phải lấy hiếu trung

Phải lo báo đáp công ơn dạy bày

 

Kinh đây nếu có người nào

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Giải trừ muôn ức họa tai

Đổi đời chuyển số đắp xây vận đời

 

Từ nghèo chuyển sang kiếp giàu

Từ mê chuyển giác rạng ngời công danh

Nếu như có người phát tâm

Thọ trì tu học cầu mong thành tài

 

Người nầy sẽ được Cha Trời

Thường hằng hộ độ vạn đời bình yên

Thông minh trí huệ vô biên

Biện tài vô ngại làm nên nghiệp trời

 

Chỉ cần khen tặng một lời

Cháu con cũng được rạng ngời nên danh

Huống chi biên chép ấn in

Cầu chi cũng đặng, cầu chi cũng thành

Thần lực kinh giáo vô cùng

Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì chẳng sai

 

Nếu ai hủy bán nhân luân giáo

Khó thoát tai ương lắm họa tai

Chết đi đọa lạc tam đồ khổ

Con cháu nhiều đời họa khổ sai.

*         *         *

 

Việt Nam mây điểm sắc lành

Khí thiêng ung đúc kết thành ngọc châu

Huyền linh hiển khắp năm châu

Đất thiêng trải rộng phụng chầu rồng bay.

*         *         *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi. Căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại. Không còn sa đọa, nơi tam đồ khổ, địa ngục ngạ quỉ súc sanh, đồng thành chánh đẳng chánh giác.

 

NAM MÔ - A MEN

 

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

 

NAM MÔ - A MEN

Lạy ba lạy, bái bốn bái.

*           *            *

-----------------------------

 

 

 

PHẦN 28

 

Xưa có người tu sĩ, họ Tự, tên Mê, hết lòng mộ đạo, thọ giáo không biết bao nhiêu thầy, đọc rất nhiều kinh giáo, lấy làm đắc ý cho đó là thông thái hơn người, ít ai bằng mình, nên sanh ra tự cao tự phụ, không coi ai ra gì, lại nói được nhiều người nghe, và cho đó là biện tài vô ngại.

 

Một hôm tu sĩ nghe danh đức Diệu Không tu hành đắc đạo, liền vượt núi trèo non tìm đến thọ giáo và được thầy Diệu Không cho theo học. Nhưng suốt ba năm, thầy Diệu Không, không truyền dạy gì cả, mà còn nói cái gì ông cũng học hết rồi nhưng còn một thứ ông chưa học được. Nói tới đó thời thầy Diệu Không bỏ đi, tu sĩ Tự Mê nghe thầy Diệu Không nói thế thời vô cùng bất mãn, tự nói với mình rằng nếu Tôi mà học được sự cao siêu đó, thời vượt núi trèo non đến đây để mà làm gì. Mấy lần Tự Mê định bỏ đi, nhưng lại nghĩ đã đến đây không lẽ về tay không, nếu có về thời phải một lần đối mặt tranh luận xem ra ai hơn ai, không còn gì để mà truyền nữa thời nói đại đi cho rồi.

 

Thế là tu sĩ TỰ MÊ không còn kèm lòng được nữa, liền đến thư phòng của thầy DIỆU KHÔNG hằng học thưa với thầy Diệu Không rằng.

 

Bạch thầy, đệ tử theo thầy học đạo suốt ba năm, nhưng thật ra có học được gì đâu, đệ tử nghe thầy giảng kinh cho hàng tăng chúng, hàng cư sĩ, những thứ đệ tử biết tất cả, không có gì là mới lạ cao siêu.

 

Đệ tử đến đây hỏi thẳng, thầy có gì mới lạ thời truyền dạy cho đệ tử. Thầy Diệu Không trả lời, không phải là Thầy không muốn dạy, nhưng cái tánh u mê của Ông, xin cơn Phật, cơn Chúa, để nuôi Ma, nên Thầy không dạy đó thôi.

 

Tu sĩ Tự Mê nghe thầy Diệu Không nói mình u mê, thời tức quá, huống chi chê mình xin cơn Phật, cơm Chúa, nuôi Ma thời kìm lòng không nổi nữa tức giận nổi lên Sân Si tự cao tự phụ nói lớn tiếng, tôi tưởng Thầy là bậc cao nhân đắc đạo nào hay đâu cũng chỉ là bậc tầm thường, chỉ là hửu danh vô thực, chẳng có gì.

 

Thầy diệu không nói Ma, Quỉ, đả hiện ra rồi đáng sợ quá xưa nay nó  ẩn núp trong linh hồn Ông giờ đã hiện ra rồi đó. Tôi nói có sai đâu Ông học cho nhiều là để nuôi cái tánh cao ngạo, tánh xem ai không ra gì, làm mờ đi cái tánh quí báu Bình Đẳng của chính mình, tánh khiêm nhường nhu hòa bình đẳng, chính là đỉnh cao của sự tu học. Từ nơi ấy sẽ đạt đến cảnh giới biện tài vô ngại, và cũng tự làm chủ được thức tâm thức tánh của mình, đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, người tu càng cao thời tánh Bình Đẳng càng lớn tánh ôn hòa càng cao. Tánh cao ngạo coi ai không ra gì biến trong sáng vô cùng. Đằng nầy tu học càng cao thời nuôi tánh Ma , tánh Quỉ càng lớn,  như vậy có phải xin cơm Phật, cơm Chúa cho nhiều nuôi Ma tánh Quỉ tánh càng lớn ở ngay trong tâm thức của ông tôi nói có sai đâu, nói xong thầy dịệu không bỏ đi.

 

Tu sĩ  TỰ MÊ nghe thầy diệu không nói thế liền giác ngộ giải thoát sanh tử ra khỏi tam giới, chứng quả Cội Nguồn chân tâm chân tánh, quỳ xuống lạy ba lạy theo hướng đi của thầy Diệu Không, nói Con đã biết lỗi Thầy quả là Phật Tổ Chúa Tổ Con có mắt như mù, xin Thầy tha thứ cho, từ đó TỰ MÊ đổi thành ĐẠI NGỘ  rồi ra đi để lại bài thư như sau:

 

Học đạo cho thông để trừ tà

Nào phải biết nhiều dưỡng yêu ma

Giác ngộ khai trừ cho tuyệt gốc

Tham cầu tự đắc vốn yêu tà

 

Nay khuyên tất cả người tu học

Diệu không vốn thật đạo sâu xa

Bình Đẳng gươm thiên trừ Yêu Thức

Huệ khai sáng tỏ tận quê nhà.

 

NAM MÔ – A MEN

*         *         *

------------------------------

 

 

 

PHẦN 29

 

HUYỀN LINH KINH

 

Đức Cha Trời Long Hoa vũ trụ

Thường phóng quang siêu độ cháu con

Ở hư không vận chuyển càn khôn

Ban Đạo Luật  khai thông tam giới

 

Lập thánh linh khắp trong trời đất

Quyền tối cao toàn giác Cha Ông

Đại oai linh trùm khắp hư không

Làm chỗ tựa cho toàn pháp giới

 

Thân Cha Trời vô biên cảm ứng

Như hư không mắt thường khó thấy

Thân Cha Trời khắp trong Trời Đất

Chuyển pháp luân vận hóa tam thiên

 

Phóng hào quang tận độ vô biên

Thuận với nghịch huyền linh ứng dụng

Bao cơ mầu chuyển xây huyền diệu

Khai Đạo Tràng truyền dạy chân kinh

 

Độ cháu con lìa khỏi ác căn

Đều chứng quả chơn tâm diệu giác

Khắp trời đất Phật, Tiên, Thánh, Chúa

Như vi trần đếm không kể xiết

 

Đồng cùng chung thể tánh đại đồng

Đồng cùng chung Nguồn Cội Cha Ông

Đồng bản thể Cha Trời không khác

Phật, Thánh, Tiên, trong vô lượng kiếp

 

Trồng căn lành thiện tánh sâu dày

Dứt luân hồi cảnh khổ đọa đày

Sống hạnh phúc thiên đàng cực lạc

Vì đại nguyện xuống nơi trần tục

 

Theo ý trời  hàng phục yêu ma

Phật, Thánh, Tiên, cùng khắp hà sa

Đồng chuyển xây hiệp lực cứu dân

Truyền kinh giáo mở đường siêu thoát

 

Đường nhơn luân thậm thâm cao vót

Đạo cội nền vững chắc đường tu

Chí kính tin bồi đắp công phu

Thoát cảnh khổ sanh già bệnh tử

 

Đã làm người phải nên suy nghĩ

Mất đạo người ra Quỉ ra Ma

Phạm luật trời ắt khó tai qua

Muôn vạn kiếp hồn sa địa phủ

 

Mãi luân hồi trong tam đồ khổ

Thời còn chi trở lại thiên ban

Thời còn chi kiếp sống bình yên

Thuyền Nguồn Cội Rồng Tiên tiếp rước

Khắp ta bà thế giới năm châu

Hội Rồng Tiên là Hội Long Hoa

Tức là truyền thống Việt Nam lạ gì

 

Cơ Trời chuyển vận sai chi

Ứng linh, linh ứng khắp thì hư không

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn kính tin

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cùng là Phật, Chúa, Thần Tiên Thánh Thần

 

Phóng quang độ mạng giữ gìn

Không cho tại họa  đến gần hại đi

Kinh nầy huyền diệu huyền vi

Không sao bàn luận nghĩ suy cho cùng

 

Có người tai họa trùng trùng

Chỉ cần đọc tụng một vài câu kinh

Chỉ cần cung phụng ngợi khen

Tai qua nạn khỏi làm ăn phát giàu

 

Huống chi đọc tụng thuộc làu

Đổi đời đổi số đói nghèo biến bay

Lòng thành biên chép ấn in

Cháu con vinh hiển bình yên đời đời

 

Huống chi giảng dạy cho người

Thông minh trí huệ đứng đầu chẳng sai

Kinh nầy phúc, họa, chuyển xây

Tùy tâm hủy bán, hay là kính tin

 

Phước họa luôn ở kề bên

Tự mình chọn lựa, hư nên do mình

Thiên luật là luật công bằng

Gieo sao gặt vậy, khó lầm khó sai

 

Theo trời, Trời rước dìu đi

Theo ác, ác rước mấy khi sai nhầm

Kính tin phước đặng lâu dài

Bình yên hạnh phúc sang giàu, giàu sang

 

Cháu con nhờ đức vinh quang

Giàu sang nhờ đức có công với đời

Ai ơi nhớ lấy lời nầy

Mất Nguồn mất Cội lá cành héo khô.

*          *           *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên gới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng, Chánh Giác.

NAM MÔ - A MEN

 

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế,  đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

NAM MÔ – A MEN ( lạy 3 lạy bái 4 bái )

*           *           *

--------------------------------------

 

 

 

PHẦN 30

 

Thường kỳ ở ba giai đoạn ngươn của một tiểu kiếp, thượng ngươn thượng kiếp trung ngươn trung kiếp, hạ ngươn hạ kiếp, của một chu kỳ một tiểu khiếp 16 triệu 800 nghìn năm.

 

Mỗi giai đoạn của một ngươn đều trải qua ba thời kỳ, thời kỳ thượng ngơn, thời kỳ trung ngơn, thời kỳ hạ ngơn.

 

Mỗi giai đoạn ngơn lại trải qua ba thời kỳ nữa, thời kỳ thượng đức, thời kỳ trung đức, thời kỳ vô đức của mỗi giai đoạn ngơn. Có nghĩa thượng ngơn thánh đức. Trung ngơn hiền đức. Và Hạ Ngơn mạc Pháp. Chín thời kỳ trên đều nằm trong một ngươn, của ba ngươn trong một tiểu kiếp. Thời kỳ thượng ngơn của Thượng Ngươn, Trung Ngươn. Hạ Ngươn là thời kỳ chánh khí, con người thấm nhuần đạo lý, tâm tánh ôn hòa, khí hậu mát mẻ, dương khí hưng thịnh ít nghịch lại chánh khí vũ trụ, thuận thiên, âm dương vận chuyển đều hòa, bốn mùa tám tiết ôn nhuận, không nghịch đảo, nên con người ít bệnh tật xảy ra, lại được ấm no, cây cỏ lại tốt ít sâu bệnh, kết hoa kết quả lại nhiều.

 

Thời kỳ trung ngơn, con người rời xa lần đạo lý chánh nghĩa, ngã theo tiền tài danh lợi vật chất. Có nghĩa là: con người vẩn duy trì đạo lý chính nghĩa, nhưng dục vọng đã làm mờ lần đạo lý chính nghĩa, thiện ác chen nhau lẩn lộn, âm khí ra đời dương khí suy giảm lần, khí hậu lúc thuận lúc nghịch, con người lúc khổ lúc vui quân bình, gặp thời ác thì ngã theo ác, gặp thời thiện thời ngã theo thiện, nhưng chỉ là tiểu thiện tiểu ác mà thôi, nên không xảy ra tai họa lớn lắm.

 

Thời kỳ hạ ngơn, nhất là thời kỳ của hạ hạ của hạ ngơn mạc kiếp, thời kỳ mạc khí, âm khí cực ác, cực thịnh, hầu hết con người hung tàn bạo ngược, tham lam vô độ, mất hết lương tri, mất hết luân thường đạo lý, dối trá hận thù, mưu mô xão quyệt, không việc ác nào mà không làm, chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi, dương khí không còn, bốn mùa tám tiết nghịch đảo luôn luôn, khí độc càng dày, con người theo đó, bệnh tật hầu hết, cây cỏ, cằn cổi, ngũ tai thường xuất hiện, Thủy tai - Hỏa tai - Phong tai - Động Đất tai - Dịch Bệnh tai.  Nhiều thứ giặc sanh ra,  cuối cùng dẵn đến tận diệt (xem Kinh Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).

*                 *                  *

--------------------------------------

 

 

 

PHẦN 31

 

Có người hỏi tôi rằng: Bồ tát đại hiếu MỤC KIÊN LIÊN vì Mẹ, mà làm tất cả mọi điều để cứu linh hồn của Mẹ, thể hiện đạo hiếu làm Con, gương hiếu sáng chóa để đời, để lại cho hậu thế soi chung, đi theo con đường hiếu đạo tinh thần, cứu Mẹ thoát khỏi Địa Ngục, siêu sanh Thiên Giới, xin Ngài nói rõ thêm về hiếu đức của đạo làm người, không chỉ dành riêng cho ông bà cha mẹ mà còn đối với các bậc bề trên.

 

ĐÁP : Như chúng ta đã biết, con người có hai phần, phần hồn và phần xác, vì thế trả hiếu cũng có hai cách:

1-   Là phụng dưỡng các bậc bề trên, Ông Bà Cha Mẹ, bằng con đường vật chất, như của cải, tiền tài, đồ ăn thức uống, hiếu nghĩa như vậy gọi là Tiểu Hiếu. Ra sức học tập thành đạt công danh, đêm lại tiếng thơm cho bề trên những người có công dạy bảo mình, nân đở mình, cũng như Ông Bà, Cha Mẹ, biết làm vừa lòng làm vui cho bề trên, làm vui cho Ông Bà Cha Mẹ , là Trung Hiếu.

2-  Là phụng dưỡng bề trên, cũng như Ông Bà Cha Mẹ bằng con đường tinh thần. Như khuyên bề trên, hướng thiện, đi theo con đường đại nghĩa trở về với Cội với Nguồn, cũng như khuyên Ông Bà Cha Mẹ lập nhiều công đức, truyền đạt kinh luân, làm nhiều việc phước thiện, cứu dân độ thế  để lại âm đức  cho con cháu, chứng quả trí huệ siêu thoát linh hồn về trời, Hiếu Nghĩa như thế là Đại Hiếu.

Còn nếu như bề trên tội ác sâu dày, cũng như Ông Bà, Cha Mẹ, thời con cái, cũng như các hàng đệ tử. Phải có bổn phận làm nhiều phước thiện cũng như nhờ sức mạnh của tập thể hộ niệm, niệm Đức Cha Trời, Mẹ Trời, cứu vớt linh hồn bề trên, cũng như Ông Bà Cha Mẹ đang sa đọa nơi Địa Phủ. Hoặc còn sống nơi chốn nhân gian giải thoát nghiệp chướng, tội ác sâu dày, siêu sanh thiên đàng cực lạc, những bậc hộ niệm tụng đọc Kinh Chú nếu được các bậc chân tu, hay các hàng thiện nhân trí thức, thời không còn gì tốt đẹp cho bằng, dù cho những người ấy tội các đến đâu cũng được siêu thoát. Hộ niệm siêu thoát linh hồn là pháp môn vô cùng mầu nhiệm, khó mà nói cho hết sự Mầu Nhiệm đó.

*           *          *

-----------------------------------

 

 

 

PHẦN 32

 

KINH HIẾU NGHĨA

 

Làm người ai cũng biết rằng

Công ơn Cha Mẹ sánh hằng trời cao

Nuôi con khó nhọc biết bao

Năm dài tháng rộng nói sao cho cùng

 

Thương con thương cái ngập tràng

Tình thương Cha Mẹ ai nào sánh hơn

Con đau Cha Mẹ lo âu

Con bệnh Cha Mẹ buồn rầu không yên

 

Con khóc Cha Mẹ nhói tim

Xót xa đau đớn lệ tuôn đầm đìa

Con cười Cha Mẹ cũng cười

Con vui Cha Mẹ không gì vui hơn

 

Thương con Cha Mẹ kể chi

Nhọc nhằn cực khổ cũng vì nuôi con

Hỡi ai còn chút lương tâm

Nghĩ suy cho thấu tấm lòng Mẹ Cha.

*         *         *

 

Hãy nhớ lại công ơn Cha Mẹ

Chử cù lao dưỡng dục quên mình

Kể gì gian khổ nhọc nhằn

Nuôi con tháng rộng năm dài biết bao

 

Thương con từ thuở nào trong bụng

Với hình hài vừa tượng nên thân

Thương con trong bọc mới mang

Tháng ngày yêu mến sớm hôm giữ gìn

 

Lòng thương con vô cùng vô tận

Kể sao cùng lòng Mẹ lòng Cha

Thương con Cha Mẹ thiết tha

Chăm lo từng phút, từng giây, từng giờ

 

Nhìn thân Mẹ đứng ngồi  lo lắng

Suốt thời gian chín tháng cưu mang

Mong con mong mãi bình an

Mong con toàn vẹn sớm nên hình hài

 

Lòng Cha Mẹ như trời như biển

Dành cho con tất cả huy sinh

Kể gì thân xác héo hon

Kể gì gian khổ, gian nan khốn cùng

 

Mẹ sanh con cả giờ đau đớn

Chịu đớn đau trông thấy mặt con

Dẫu rằng mẹ có chết đi

Miễn sao con trẻ bình yên cõi đời

 

Ôi người mẹ biển trời nhân đức

Lòng thương con trên hết vô biên

Thiêng liêng người mẹ thiêng liêng

Biển trời khó sánh tình thương biển trời

 

Kìa con trẻ chào đời bật khóc

Kìa người Cha sung sướng làm sao

Tràn đầy yêu mến thương yêu

Nhìn con cha mẹ xiết bao vui mừng

 

Lòng cha mẹ mấy tần yêu dấu

Lòng thương con rộng lớn vô biên

Đất trời chẳng thể rộng hơn

Thương con cha mẹ quên đi nhọc nhằn

 

Lần từng ngón tay bồng tay bế

Niềm thương yêu chăm sóc từng giây

Con đau cha mẹ quặn đau

Con rầu cha mẹ rầu theo từng hồi

 

Nghe con khóc hãi hùng lo sợ

Con biến ăn cha mẹ lắng lo

Tháng ngày khổ cực biết bao

Công lao trời biển nói sao cho cùng

 

Nhìn con lật con bò con nói

Nhìn con đi con lớn lòng vui

Ai ơi nầy hỡi ai ơi

Nghĩ suy cho thấu biển trời Mẹ Cha

 

Ôi chữ hiếu thâm sâu vô tận

Nghĩa đáp đền công Mẹ ơn Cha

Chỉ cần con ấm mình lên

Mẹ cha không ngủ suốt đêm sợ rầu

 

Nhìn con trẻ ấm mình dạ xót

Tiếng khóc con đau đớn lòng cha

Cầu Trời khẩn Phật suốt đêm

Phù trì hộ độ cho con của mình

 

Tim sắt đá cũng còn tan chảy

Với tình thương trời bể bao la

Tình thương dành hết cho con

Cả đời như thế công ơn tận cùng

 

Lòng Cha Mẹ ai nào sánh được

Sự huy sinh tột bực vì con

Kể gì non núi, núi non

Đất trời rộng lớn cũng không so bì

 

Thử ôn lại có gì không đúng

Công Mẹ Cha năm tháng nuôi con

Gian nan khổ cực gian nan

Vậy mà vui vẽ không than một lời

 

Ngồi ôn lại mới thời thấy rõ

Lòng thương con như bể như non

Con ốm Cha Mẹ hoang mang

Đút cơn múm sữa biết bao khổ nàn

 

Nhìn con lớn lòng mừng vô tả

Hơn được vàng hơn cả báu châu

Đưa con đi học sớm hôm

Thương con cha mẹ theo chân đến trường

 

Kìa gió bụi chân trời mưa nắng

Mẹ cùng cha tìm kiếm gạo cơm

Nuôi con vất vã sớm hôm

Miễn sao con được nên danh làm người

 

Bao năm tháng miệt mài lao khổ

Thân bọc da bao nổi truân chuyên

Kiếm tìm của cải nuôi con

Dạn dày gió bụi phong sương cuộc đời

 

Công ơn ấy có gì sánh được

Tình thương kia muôn vạn núi cao

Sanh thành dưỡng dục cù lao

Biển trời công đức kể sao cho cùng

 

Khi nghĩ đến lệ trào nước mắt

Công Mẹ Cha ân đức dường

Công lao trời đất công lao

Bao giờ trả được chút ơn sanh thành

 

Trong trời còn gì hơn hiếu

Mất hiếu rồi họa đến chẳng sai

Chết đi hồn đọa âm ti

Khó mong trở lại đầu thai làm người

 

Làm con phải nghĩ thế nào

Công ơn dưỡng dục cù lao biển trời

Nhất là Cha Mẹ về già

Mắt mờ bệnh tật không người tựa nương

 

Nếu còn chưa mất lương tâm

Phải nên chăm sóc sớm hôm phụng thờ

Bất hiếu tội lớn  vô cùng

Tránh sao quả báo nhãn tiền theo tay

 

Sống thời hết họa tới tai

Khó nên nghiệp lớn khó xây danh vàng

Bất hiếu phạm luật Thiên Đình

Tránh đâu cho khỏi luật trời chuyển xây

 

Chết đi hồn đọa âm ti

Chịu nhiều khốn khổ mấy khi yên lành

Bất Hiếu trời hại trời hành

Hồn linh vất vưỡng xoay vần họa tai

 

Quên đi nghĩa Mẹ ơn Cha

Tội nào hơn  nữa khó qua nạn trời

Người nào quên Cội quên Nguồn

Công ơn Cha Mẹ cùng là bề trên

 

Lương tâm đánh mất còn chi

Thánh Thần xa lánh tai bay họa cùng

Người nào nhớ đến Cội Nguồn

Công Cha nghĩa Mẹ biển trời công lao

 

Hiếu Nghĩa là Đạo  chí cao

Cha Trời, Địa Mẫu lúc nào cũng khen

Làm con Hiếu Nghĩa vi tiên

Chăm lo phụng dưỡng  mới nên con người

 

Kinh luân đã giải phân trần

Đâu là cội phúc, đâu là họa tai

Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

 

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Trần gian cõi tạm trường thi

Phạm vào bất hiếu hết mong về trời

 

Làm con hiếu đạo vẹn toàn

Lo gì chẳng được sang giàu hiển vinh

Cha trời lừa lọc Cháu Con

Lựa người có hiếu thưởng ban phúc lành

 

Ban cho chói rạng công danh

Vinh hoa phú quý giàu sang, sang giàu

Mãn thân hồn được về trời

Về nơi tiên cảnh vĩnh hằng tiêu diêu

 

Ngược lại bất Hiếu chẳng nghe

Sống thời khốn khổ chết đi ngục tù

Bất hiếu quả báo hãi hùng

Luân hồi đọa lạ vạn bề đớn đau

 

Dù vua, hay chúa, đều chung

Để tâm bất hiếu hết mong phước lành

Diêm vương thọ lịnh thiên hoàng

Luật trời phân xữ rõ ràng phân minh

 

Bất hiếu tội lớn khó dung

Ai mà phạm phải liệu lo sửa mình

Thành tâm cải hối tội tình

Chăm lo trả hiếu đáp đền công ơn

 

Công Cha nghĩa Mẹ vô biên

Phải nên phụng dưỡng sớm hôm tôn thờ

Lương tâm sáng tỏ được rồi

Bao nhiêu tội ác tan thời biến tan

 

Phước trời tự đến trời ban

Ấm no, no ấm giàu sang, sang giàu

Lớn lên đã lập gia đình

Cũng nên lui tới để gần Mẹ Cha

 

Thành Tiên, Thành Phật, đâu xa

Từ trong Hiếu Nghĩa mà ra chẳng nhầm

Cha già Mẹ yếu mắt mờ

Trông vào con cái biết nhờ cậy ai

 

Bất hiếu bỏ Mẹ bỏ Cha

Bơ vơ khốn khổ ngày già hẩm hiu

Dù cho danh lợi bao nhiêu

Để Tâm bất Hiếu còn chi Đạo Người

 

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, bao đời

Tôn thờ Hiếu Đạo đứng đầu xưa nay

Đạo hiếu đệ nhất cao thâm

Nếu mà bỏ mất còn mong được gì

 

Được là danh tiếng ngu si

Bất nhân bất nghĩa hồn sa địa Đàng

Tu đâu cho bằng tu nhà

Thờ cha kình mẹ cũng là chân tu

 

Làm con quý tại hiếu nhân

Phải nên thức tỉnh xét phân tỏ tường

Đạo hiếu vốn thật nhiệm mầu

Nhơn Đạo thành rồi tiên đạo là đây

 

Thánh Thần Chúa Phật xưa nay

Cũng nhờ Hiếu Nghĩa, phước xây vạn tòa

Thời nay nếu có người nào

Phát tâm truyền tụng hay là ấn in

 

Cầu cho cha mẹ song thân

Sống thêm tuổi thọ chết sanh thiên đàng

Cháu con vinh hiển nhiều đời

Tai qua nạn khỏi, sang giàu bình yên

 

Chỉ cần truyền tụng in kinh

Nhờ công đức ấy đăng trình vàng son

Huống chi giảng dạy thế gian

Cầu chi đặng nấy hết còn họa tai

Luân hồi chuyển kiếp làm vua

Dân giàu nước mạnh bình an thái bình

*           *          *

 

NAM MÔ - A MEN.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Độ Trì, Hộ Độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thượng giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN ( lạy 3 lạy bái bốn bái)

*           *          *

------------------------------

 

 

 

PHẦN 33

 

Cha Trời Địa Mẫu dạy:

Đạo Làm người là Đạo Nhân Luân Hiếu Nghĩa. Đạo làm con, trước tiên phải Hiếu Kính, Hiếu Thuận, Hiếu Thảo, Hiếu Nghĩa, Nhân Hiếu. Nhân hiếu - kính hiếu - thuận hiếu - thảo hiếu - nghĩa hiếu, ngoài năm hiếu trên còn phải ra sức làm nhiều việc phúc thiện, cầu cho Cha Mẹ sống lâu luôn được vui vẻ, chết thời siêu sanh thiên đàng cực lạc. Còn phải biết khuyên Cha Mẹ làm lành lánh dữ, hướng về cội nguồn, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thiên luật vũ trụ. Làm được như vậy thời coi như đã làm tròn bổn phận Đạo Hiếu của đạo làm con.

 

Như chúng ta đã biết, con người có hai phần, phần linh hồn và phần thể xác, phần xác thời giả tạm,  phần hồn sống mãi không bao giờ chết, nếu đặng làm lành hướng thiện, thời phần hồn tự tại an vui, siêu sanh lên các tần trời hưởng phước báo.

 

Bằng ngược lại phần hồn hành ác thời tâm hồn u tối ngay, gặt nhiều quả báo dữ, linh hồn sa đọa xuống các tần địa phủ, khốn khổ vô cùng, vì vậy bổn phận làm con cái khuyên Cha Mẹ hướng thiện sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời. Thời trả đặng công ơn sanh sành dưỡng dục của Cha Mẹ Đại Hiếu.

 

Đạo làm con mà chỉ biết lo cho mình, quên đi công ơn sanh thành dưỡng dục, thời cái tội đã lớn rồi, lại còn xúi dục Cha Mẹ hành ác, không nói cũng biết những người con nầy là những người con đại bất hiếu. Xúi dục Cha Mẹ hành ác, không những hại Cha Mẹ mà còn hại cả chính mình, ở đời thường nói đời Cha Mẹ ăn mặn, đời Con khác nước.

 

Bằng ngược lại Cha Mẹ dạy con hành ác, thời Cha Mẹ ấy đã hại con cái của mình, dẩn con cái đi vào con tăm tối, con đường gieo ác để rồi gặt ác, tai họa trùng trùng, tự giết chết con mình mà không hay biết gì cả.

*           *            *

-----------------------------------

 

 

 

PHẦN 34

 

KINH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

 

Nay đà mở pháp khai kinh

Cọi nguồn văn hóa hiển linh ra đời

Vũ trụ thiên ý Cha Trời

Con đường chính nghĩa rạng ngời tam thiên

 

Chủ nghĩa Đại Đồng thiêng liêng

Đồng Bào nhân loại anh em một nhà

Nòi giống Tiên Rồng nở hoa

Thiên đàng cửa mở cùng nhau về trời

 

Làm người phải rõ Cội Nguồn

Đồng bào chung bọc chung cùng Mẹ Cha

Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ

Tình chung Cội Góc, tình chung nghĩa tình

 

Nhớ khi đói khổ ở đời

Nhường cơm xẻ áo Đồng Bào anh em

Nhớ khi trong lúc khốn nguy

Tìm phương giúp đở cho nhau thoát cùng

 

Trần gian cõi tạm phàm trần

Vô thường biến đổi thăng trầm lắm khi

Anh em nòi giống rồng tiên

Nhớ câu nô lệ nhớ thuyền tự do

 

Nhớ đời cùng khổ cùng lo

Cùng chung cuộc sống cùng chia ngọt bùi

Dìu nhau qua bể cuộc đời

Nương nhau có bạn không hề ghét ghen

 

Giàu nghèo nân đở giúp nhau

Đừng nên tranh chấp câu mâu làm gì

Bình Đẳng dung hòa thường khi

Chung lưng đoàn kết khó gì cũng nên

 

Anh em như thể tay chân

Như chim liền cánh như cây liền cành

Phải nên chung hiệp một lòng

Cùng cam cọng khổ không rời bỏ nhau

 

Cõi trần khốn khổ xiết bao

Ốm đau bệnh tật nói sao cho cùng

Đã là nòi giống Tiên Rồng

Phải nên đoàn kết chung lòng chung vai

 

Dựng xây cuộc sống tương lai

Dân giàu nước mạnh đắp xây công bằng

Đã là con cháu nhà trời

Không nên chia rẽ hiềm thù hại nhau

 

Làm cho cuộc sống đớn đau

Chiến tranh loạn lạc lệ rơi đầm đìa

Tan nhà nát cửa đói nghèo

Phá tan Độc Lập rơi vào lệ nô

 

Nước non đầy dẫy chông gai

Bến bờ vực thẳm giặc xây khốn cùng

Lấp đường siêu thoát về trời

Con đường địa ngục vợi vời thênh thang

 

Cúi luồn kiếp sợ ngoại ban

Vùi chôn khí phách nát tan anh hùng

Vùi chôn sa đọa linh hồn

Cũng vì lạc Cội lạc Nguồn mà ra

 

Tiên Rồng dòng giống tinh hoa

Văn minh tột thế phải đâu thấp hèn

Bỡi gì lạc mất Cội Nguồn

Mới ra nông nổi lầm đường sa cơ

 

Việt Nam con cháu Rồng Tiên

Trở về Nguồn Cội lập trang sử vàng

Tự mình chọn lấy con đường

Là siêu hay đọa do mình tạo ra

 

Tự Do hạnh phúc đâu xa

Có Nguồn có Cội nở hoa sang giàu

Không còn tai họa khốn cùng

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đắc thành hà sa

 

Việt Nam kết quả sai hoa

Danh vang trần thế bài ca lẫy lừng

Việt Nam nổi tiếng thiện lành

Đại Đồng chủ nghĩa thoát đường binh đao

 

Trần gian là chốn trường thi

Tu hành tiến hóa trở về Thiên Ban

Xa lìa Ác Đạo Yêu Ma

Tu nhân tích đức siêu lên cõi trời

 

Cuộc đời ở chốn phàm trần

Sống đời giả tạm có gì bền lâu

Hiền lương chuyển kiếp quí nhân

Thiên đàng trở lại đặng gần Trời Cha

 

Cõi trần bể khổ thương đau

Về nguồn phủi sạch bể dâu khốn cùng

Giúp nhau giải thoát nghiệp trần

Giúp nhau kinh kệ giải lần nghiệp oan

 

Giúp nhau cơm áo bạc vàng

Thuốc men, tiền của cho người sa cơ

Đói nghèo khốn khổ bơ vơ

Vượt qua bể khổ sông mê phen nầy

 

Anh em chung một Cội Nguồn

Phải hòa, phải nhịn, phải nhường cho nhau

Đã là con cháu Rồng Tiên

Trọn tình, trọn nghĩa ,trọn nhân con đường

 

Bồi công, lập chí, học hành

Sáng, trưa, chiều, tối, chuyên cần luôn luôn

Luyện tu phải chịu gian nan

Vượt qua khổ nhục, muôn ngàn đắng cay

 

Chịu oan chịu ức chịu đày

Càng tôi càng luyện càng dày càng cao

Đó là tôi luyện hồn linh

Bao điều chướng ngại mới nên Đạo Trời

 

Nếu người vì Cội vì Nguồn

Dù cho gặp nạn chẳng sờn chẳng lui

Chí thành rén cứng kim cương

Sững sừng như núi mãi thường như non

 

Dù cho hoạn nạn tử sanh

Cũng không đổi tánh mà theo gian tà

Cội Nguồn trực thẳng Trời Cha

Tu hành gốp nhặt báu châu về trời

 

Đó là trí huệ sáng ngời

Cùng là thiện tánh chứa đầy trong tâm

Tu Tâm sữa tánh tu nhân

Cúng dường cầu nguyện sớm hôm cận kề

 

Làm người được vậy là lành

Không cầu cũng đặng về Trời siêu sinh

Thánh, Thần, Phật, Chúa, thiêng liêng

Thần thông tự tại vui chơi sang giàu

 

Hết sầu, hết khổ, hết rầu

Không còn đọa lạc luân hồi tử sanh

Trường sanh bất tử trường sanh

Mới hay về Cội phước lành biết bao

 

Phước thời để lại cháu con

Sang giàu hạnh phúc, vàng son đời đời

Công danh địa vị sáng ngời

Hiển vinh, vinh hiển, danh thời rạng danh

 

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Để tâm tu học phước đà vô biên

Huống chi biên chép ấn in

Giúp cho kinh pháp truyền đi khắp cùng

 

Người nầy tột kiếp tột cùng

Thông minh xinh đẹp ai nhìn cũng ưa

Làm Vương làm Chúa làm Vua

Quyền năng tột thế oai linh sáng ngời

 

Chỉ cần đọc tụng một lần

Thánh, Thần phù hộ, Cha Trời chở che

Chỉ cần giảng giải một câu

Kiếp sau chuyển kiếp đứng đầu chẳng sai

 

Chỉ cần nghe đặng một câu

Họa tiêu phước đến chẳng sao nói cùng

Niềm tin là chúa phúc lành

Có tin có ứng, có làm có ăn

 

Đó là thiên luật tự nhiên

Trước sau cũng vậy, cổ kim lạ nào

Đối nhân xử thế ra vào

Có nhân có Đức thời nào cũng yên.

*           *            *

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nguyện cầu Cha Trời, Địa Mẫu hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con. Nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm, chân tánh, siêu sanh thiên giới an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng, Chánh Giác.

 

NAM MÔ - A MEN.

 

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn tất cả pháp giới nhân loại anh em, thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa, địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa,  ứng hóa pháp giới, thân ly nạn,  nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

 

NAM MÔ - A MEN (lạy ba lạy bái bốn bái).

*           *           *

 

Việt Nam mây điểm sắc lành

Khí thiên bao phủ kết thành ngàn xưa

Huyền linh thay đổi nắng mưa

Việt Nam tỏ rạng cháu con Lạc Hồng

Tiên Rồng chuyển động chân trời

Năm châu bốn biển rạng ngời xuân thu

Đại Đồng nguồn cội anh em

Biển trời đoàn kết càng thêm nghĩa tình.

*            *            *

 

Vòng luân chuyển xuôi dòng giải thoát

Cội đại đồng hoằng bá mười phương

Cội Nguồn khai mở nguồn thương

Cha Trời tỏ rạng tầm dương trở về

Năm màu da chung cùng Bọc Trứng

Nghĩa đồng bào đằm thắm Anh Em

Cội Nguồn một mái náo nương

Ngôi nhà vũ trụ cùng chung vui vầy.

*           *           *

 

Chuông chánh giác Cội Nguồn vọng đến

Trời phương Nam tỏa ánh hào quang

Rồng bay phụng múa tràn lan

Xuân về vạn lối thiên đàng chân mây

Trời tỏa sáng hồng soi khắp chốn

Lý hư không vạn ức huyền vi

Chân tâm chân tánh chân như

Đỉnh cao trí tuệ siêu nhiên đất trời.

*           *           *

 

Con đường Việt Nam

Truyền thống Rồng Tiên

Văn Lang vang vọng truyền miên

Việt Nam tỏ rạng trời lên sáng bừng

Việt Nam con cháu Tiên Rồng

Trổ mùa xuân mới, đất trời Xuân Thu.

 

NAM MÔ - A MEN

*          *          *

-------------------------------------

 

 

 

PHẦN 35

 

Nhân loại ở thế kĩ 21 cho đến nhiều thế kĩ sau, muốn vào ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần tổ, Chúa Tổ, người đó phải phát đại nguyện rộng lớn, lập đại công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Tận độ nhân loại anh em, lập đại công truyền bá kinh luân, duy trì Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời chủ nghĩa đại đồng, hướng dẫn nhân loại đi theo con đường chính nghĩa, Đại Đạo văn hóa cội nguồn con đường Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Phát đại nguyện rộng lớn tận độ nhân loại Anh Em cũng có nghĩa là đã trở thành rường cột cho trời, rường cột cho nhân loại. Mở con đường sáng lấp con đường tối, hướng dẫn nhân loại hội nhập Cội Nguồn, và đạt đến cảnh giới hiểu rõ Nguồn Cội của chính mình, từ linh hồn cho đến thể xác (xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ biết rõ hơn). Hướng dẫn nhân loại biết rõ Nguồn Cội linh hồn của nhân loại từ đâu sanh ra. Chứng minh phân tích từ linh giác tối cao hư không vũ trụ, sanh ra linh thức vũ trụ. Đại Linh Hồn Vũ Trụ sanh ra Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Đại Linh Hồn Vũ Trụ có một, Nhưng Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ thời vô tận vô biên không thể tính đếm hay nghĩa bàn.

 

Hay nói một cách khác từ Chân Tánh tối cao hư không vũ trụ khởi sanh ra Thức Tánh vũ trụ. Chân Tánh Vũ Trụ chỉ có một vô tận hư không rộng lớn. Còn Thức Tánh Vũ Trụ có thể nói là vô tận vô biên , không thể tính đếm hay nghĩ bàn cho thấu được. Để dễ hiểu giữa Thức Tánh và Chân Tánh, linh Giác và Linh Thức, chúng ta lập trình ví dụ cụ thể như sau  NƯỚC và  BỌT NƯỚC, bản thể của nước chỉ là một. Nhưng bọt nước thời vô số vô biên. Bản thể nước ví như Chân Tánh Linh Giác có một. Còn Bọt nước Thức Tánh Linh Thức, thời hằng hà sa số vô tận vô biên.

 

Như vậy bản thể của nước, Chân Tánh, Linh Giác ví như Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Còn Thức Tánh Linh Giác ví như Bọt Nước hằng hà sa số vô tận vô biên. Bản thể Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên. Chính là bản thể Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Bản thể Chân Tánh Linh Giác tối cao vũ trụ. Nguồn Cội của tất cả Tiểu Linh Hồn vũ trụ.

 

Bản thể  Thức Tánh Linh Thức, Tiểu Linh Hồn vũ trụ, là do Đại Linh Hồn Vũ Trụ sanh ra. Vì thế Cội Nguồn của bọt nước chính là bản thể của nước, bản thể của nước chỉ là một, còn bản thể của bọt nước hằng hà sa số, có thể nói là vô tận vô biên.

 

Như vậy Tiểu Linh Hồn vũ trụ là chỉ cho ai ?

 

Đáp :

 

Là chỉ cho tất cả linh hồn muôn loài vạn vật trong đó có linh hồn con người. Những Thức Tánh, Linh Thức, Linh Hồn con người đến khi hội Ngộ Chân Tâm Chân Tánh. Hội nhập về Cội Nguồn. Có nghĩa là hội nhập về Chân Tâm Chân Tánh Linh Giác Tối cao vũ trụ. Thể Tánh Đại Đồng Bình Đẳng. Ví như  bọt nước hội nhập về bản thể của nước, đó là nói về phần nguồn cội linh hồn còn sau đây là nói về phần nguồn cội ra đời thể xác con người.

 

Từ đại linh hồn Khai Hóa Tổ Tiên, sau khi khai dựng tạo lập lên vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, núi tu di, thất sơn châu báu, bảy biển hương thủy, biển khí nước mặn, bốn cõi trần gian, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, ba cõi vũ trụ, thiên đàng, trần gian, địa phủ, rồi trải qua hơn một tiểu kiếp, khai lập lên muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo, mộc, rồi để cho chúng tiến hóa lên loài, bò sát, cầm, thú, thiên địa tuần hoàn đi vào ổn định, hình thành ba cõi tâm linh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

 

Tổ Tiên Khai Hóa thấy muôn loài vạn vật không thể tiến hóa lên làm chủ vũ trụ, mà chỉ lẫn quẩn trong loài cầm thú sát phạt ăn nuốt lẫn nhau. Bằng tốm thâu tiên thiên chơn dương tinh hoa  vũ trụ hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, tức là Đức Long Hoa Cửu Huyền, hay còn gọi là Lạc Long Quân, Thể xác nam nhơn con người Tiểu Thiên Vũ Trụ. Có đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp hào quang sáng chóa. Tổ Tiên Khai Hóa lại tiếp tục tốm thâu tiên thiên chơn âm tinh hoa vũ trụ hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, tức là TIÊN CƠ ĐỊA MẪU, hay còn gọi là Mẹ Âu Cơ.

 

CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bay xuống trái đất hạ chân xuống dãy núi long hoa hình Chữ S chốn trần gian  sanh con đẻ cái, sanh ra 100 ông bà Tổ đầu tiên của nhân loại con người, hai mươi người con Da trắng, hai mươi người con da đen, hai mươi người con da chàm, hai mươi người con da vàng, hai mươi người con da đỏ, cọng lại thành 100 người con 50 nam 50 nữ,  một trăm người con nầy khi chưa ra đời đều nằm chung trong bọc trứng Âu Cơ, GỌI LÀ ĐỒNG BÀO.

 

Vì thế tất cả nhân loại anh em từ xưa cho đến tới ngày nay, phát xuất từ một Cội Nguồn Cha Trời Mẹ Trời trong bọc trứng Âu Cơ tình anh em nghĩa Đồng Bào. Nói đến con người, dù cho đó là Phật  Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dù ở trên trời,  hay ở trần gian, người phàm tục cũng cùng chung Nguồn Cội Cha Trời Mẹ Trời. Dù ở thời nào, Cha Trời Mẹ Trời  cũng dạy bảo nhân loại con người  xóa bỏ hận thù, vì tất cả nhân loại đều là anh em. Cùng chung một Cội Nguồn Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao Vũ Trụ. Chỉ vì lạc mất Cội Nguồn nên kẻ nói nầy người nói kia không nhận ra nhau, tàn sát lẫn nhau.

 

Nay Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ  xuất hiện,  Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, con cái Nhà Trời  phải có bổn phận và trách nhiệm,  hướng dẫn nhân loại trở về Cội Nguồn, tiến tới thế giới Đại Đồng, siêu sanh Thiên Giới  trở  về cõi trời tránh tai kiếp hủy diệt tuần hoàn lặp lại cuối tiểu kiếp thứ chín ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn ).

*          *          *

----------------------------------

 

 

 

PHẦN 36

 

GIÁC MÊ KINH

 

Trần gian là chốn trường thi

Là nơi cõi tạm luyện tu linh hồn

Ngộ rồi siêu thoát về trời

Nào đâu phải chốn muôn đời bình yên

 

Sanh già  bệnh tử liên miên

Xoay vần tan hợp não phiền lắm thay

Cõi trần gian tai bay họa gởi

Nào chiến tranh binh lửa chẳng yên

 

Thiên tai tàn phá kinh thiên

Lắm điều cơ cực biết bao nhọc nhằn

 

Ở cõi trời đất vàng đất ngọc

Nào báu châu xinh đẹp lạ thường

 

Lầu đài cung điện kim cương

Pha lê, mã não, trân châu, xà cừ

Các tần trời sang giàu bậc nhất

Chốn trần gian chẳng sánh mảy lông

 

Thiên đàng hạnh phúc vô biên

Trần gian biển khổ đảo điên khốn nàn

Bồng lai cảnh giới thiên đàng

Sống lâu trẻ mãi não phiền đều không

 

Đâu như trần thế trần gian

Chia lìa khốn khổ  tử sanh luân hồi

Chốn trần gian muôn ngàn khốn khổ

Cõi thiên đàng sống mãi an vui

 

Trần gian bệnh tật ốm đau

Thiên đàng tự tại sống lâu an lành

Nay đã được làm người trần thế

Lại gặp thời Thiên Ý tái sanh

 

Muôn đời vạn kiếp gặp may

Chỉ cần tu học đổi thay cuộc đời

Thành Tiên, Thành Phật, sáng ngời

Thành Thần, Thành Chúa, còn gì vui hơn

 

Về trời sống mãi bình yên

Tự do tự tại, muốn chi cũng thành

Nay đã được phước lành như vậy

Không lo tu đạt đến Phật Tiên

 

Chỉ lo vui thú trần gian

Thiên đàng mất lối, hết mong về trời

Uổng công sanh kiếp làm người

Vì mê phải chịu cuộc đời trầm luân

 

Lạc đường vào chốn ác gian

Hồn Linh tăm tối đọa sa ngục hình

Kìa Văn Hóa Cội Nguồn xuống thế

Cửa Thiên Đàng rộng lối khắp cùng

 

Nhanh chân thức tỉnh bước vào

Trở về Nguồn Cội trổ nhành hương thơm

Mười điều thiện pháp làm duyên

Sáng, trưa, chiều, tối, phải siêng tu hành

 

Một là đối với con người

Không nên sát hại cứu đời khốn nguy

Hai là truyền bá kinh luân

Cho người hiểu rõ đường lên thiên đàng

 

Ba là ác bỏ thiện làm

Trở về Nguồn Cội thực hành từ bi

Bốn là không được dệt thêu

Hại người gieo ác biết bao tội tình

 

Năm là gieo oán hận thù

Đáo đầu trả quả biết ngày nào xong

Sáu là không được thọc đâm

Làm cho nghiệp ác lỗi lầm càng cao

 

Bảy là trộm cướp nên xa

Ác lai ác báo hết mong yên  bình

Tám là không được tham tàn

Hại dân khuấy chúng lầm than khốn cùng

 

Chín là phản hại Cội Nguồn

Hết mong trở lại kiếp người, trầm luân

Mười là không được vong ơn

Hiếu trung, nhân nghĩa, luôn luôn đáp đền

 

Mười điều tu luyện trọn đời

Không mong cũng được về trời an vui

Không cầu cũng được hiển linh

Không mong không muốn tự nhiên sang giàu

 

Nhân quả báo ứng đáo đầu

Gieo sao gặt vậy không gì là sai

Đường lành mãi đắp cùng xây

Trở thành Phật, Chúa, hồn bay về trời

 

Kinh luân là thầy con người

Khai tâm mở trí thoát đời trầm luân

Kinh luân là thuốc trường sanh

Uống vào bất tử sống ngang đất trời

 

Kinh luân là đạo, là đường

Là thuyền chuyên chở con người thoát mê

Đưa người qua khỏi U Minh

Bên kia bờ giác đăng trình tiêu diêu

 

Trường đời cõi tạm trần gian

Khổ nhiều vui ít sớm nên về trời

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, trên đời

chỉ cần Hành Thiện chẳng tìm đâu xa

 

Nếu  như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn kính tin

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí hệ vô biên tột cùng

 

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Phát tâm giảng giải cho người khác nghe

Người nầy muôn kiếp về sau

Đứng đầu đại chúng sang giàu kể chi

 

Lựa là biên chép ấn in

Cầu chi đặng nấy, siêu sanh cõi trời

Ông bà cha mẹ nhiều đời

Thoát vòng đọa lạc vãn hồi siêu sanh

 

Huống chi tu học ngày đêm

Thông minh trí tuệ ít ai sánh bằng

Thành Phật, thành Chúa dễ dàng

Danh thơm vạn cõi đăng đàng đỉnh cao.

*            *             *

 

NAM MÔ - A MEN

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ - A MEN.

*            *             *

-------------------------------

 

 

 

PHẦN 37

 

Đời mạc khí, phần đông con người lạc vào con đường ác đạo, lòng người dối trá, giả hình, không biết bao nhiêu là sự đóng tuồng thủ đoạn để lừa gạt, phần đông lòng người hiểm độc vô cùng, chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi, dẫn đến vô cảm nhiều người còn mất hết lương tri lương tâm, không nghĩ gì đến sự giải thoát, xem nhẹ đạo đức, nên gây ra không biết bao nhiêu là tội ác tội lỗi, con người là tiểu thiên vũ trụ, liên quan đến đại thiên vũ trụ, khi mà nhân loại con người chỉ biết hung ác, thời trời đất cũng bị tác động bởi ác tâm ác tánh của con người làm cho hung khí xông lên khắp trời đất, khiến cho trời đất khí hóa âm dương thời tiết không được ổn định bất thường, nên thường bị thiên tai rảy ra không lường trước được gây thảm họa cho con người, chính con người là tác giả dẫn đến hậu quả thiên tai đầy thảm họa.

 

Ở vào thời kỳ tâm tánh con người điên đảo như vậy khí hóa thời tiết không ổn định, quy luật tuần hoàn  bất thường, bốn mùa tám tiết khắc nghiệt khác thường. Độc khí lại thường sanh ra, bệnh tật theo đó tàn hại con người, giai đoạn bể khổ trầm luân, khổ về nghèo khổ về chiến tranh, khổ về đàn áp, bóc lột, áp bức, khổ về thiên tai, khổ về ôn dịch, khổ về bệnh tật, khổ về trộm cướp, khổ về sự lừa đảo, dối trá tàn độc, nhất là sự khổ về tham tàn bạo ác  độc tài độc trị, làm cho con người mất hết tự do chẳng khác gì sống trong lao tù, bắt bớ trù dập, không tội làm cho có tội, cây ngay bị chặt trước, người sống có lương tâm thời được coi như là cái gai trong mắt nhổ đi.

 

Cái khổ đau khổ hơn nữa là khổ nồi da nấu thịt, Đồng Bào tàn sát lẩn nhau,  khổ về  cha con , khổ về chồng vợ, khổ về anh em, bà con thân tộc tàn hại lẫn nhau, sự tàn hại ấy không biết hổ thẹn mà cho là vinh quang, thời kỳ Thiện triệt hạ Ác lên ngôi, xão trá lên vương thẳng ngay tù tội, thời phải nói trần gian bể khổ vô cùng, từ trộm cướp cá nhân tiến lên trộm cướp tập thể, cao hơn nữa là trộm cướp có chủ trương, thời đại mạc pháp mạc khí con người phải chịu nhiều sự thống khổ, oán chồng lên oán thù chồng lên thù, hại người, người hại cứ thế mà tàn sát lẫn nhau, thời kỳ như thế tu hành hướng thiện là vô cùng khó, luôn luôn bị cái Ác trù dập không chỉ có vài ngày mà suốt cả đời, hàng mấy mươi năm.

 

Ở vào thời buổi khó khăn nầy chỉ cần tu được một ít phước lành dù bằng hạt cát hạt bụi, cũng coi như là hiếm có rồi vậy, huống chi là thật tâm tu hành  thời những người đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở thượng giới xuống trần, tận độ nhân loại anh em, dù làm được hay không làm được cũng được gọi là Đại Bồ Tác Đại Nhân Đại Đức rồi.

 

Huống chi là những người làm rường cột cho Chánh Pháp, giữ gìn Văn Hóa Cội Nguồn Chính Nghĩa, truyền bá kinh luân, tận độ thiên hạ nhân loại anh em, nếu không phải Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, thời không thể làm nổi.

 

Nếu gặp được những bậc thiện nhân đại trí thức như thế, thời nên đảnh lễ ca ngợi tán thán, cúng dường, thời được phước báo, phước đức vô tận, dù chỉ bằng hạt cát hạt bụi cũng đặng lợi ích không thể nghĩ bàn. Những người cúng dường ca ngợi tán thán nầy muôn ức kiếp về sau phần lớn đều được siêu sanh về trời có đủ thần thông tự tại vui chơi, thân hình xinh đẹp lạ thường hào quang rực rỡ, tưởng ăn có ăn tưởng mặt có mặc, muốn gì có nấy tất cả đều theo ý muốn hiện ra. Nếu như có người Thiện Nam hay là Thiện Nữ ngay trong thời buổi ác trược nầy, mà tìm về với Cội với Nguồn đến với đấng Cha Ông đấng khai tạo lập lên vũ trụ, dù chỉ cần lễ lạy một lần, hoặc hai ba lần, thời tội ác tiêu tan hết thảy đặng phước báo vô tận, thường cầu chi đặng nấy. Vì sao lại có kết quả tối cao như vậy vì ba đấng tối cao vũ trụ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, không có việc gì mà ba đấng tối cao làm không được, linh hay không linh đều ở lòng tin của mỗi con người, niềm tin lòng tin đức tin là quyết định tất cả.

 

Trong thời đại cái Ác lên ngôi cái Thiện bị dập tắc, chỗ khó tu mà tu được mới thật là hi hữu hiếm có, ở vào thời đại cái ác hưng thịnh, chỉ cần hành thiện tu hành một ngày ở trần gian, hơn một năm hành thiện tu hành ở thiên đàng, chỗ khó tu mà tu được, chỗ khó hành thiện mà hành thiện được, nên mới gọi là hi hữu, chỉ cần làm một việc thiện cũng đặng phước báo vô tận vô biên, ở chỗ ác mà không hành ác không nhiễm ác đây mới là chuyện lạ , khác gì hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngay ở chỗ tranh danh đoạt lợi, mà lòng không nhiễm tranh danh đoạt lợi, đây không phải là chuyện lạ sao những người ấy quả thật trí đức vô tận vô biên không thể nghĩ bàn.

 

Ở ngay chỗ tham tàn bạo ác nhất là những người có quyền có chức có thế có lực mà vẩn giữ được lương tri lương tâm thương dân yêu nước, vì dân vì nước không vì mình miễn sao dân được an vui thái bình thịnh vượng no cơm ấm áo. Đây mới quả thật là hi hữu khó thấy ở trên đời, nếu không phải Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, thì không thể nào làm nổi có thể nói Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng.

 

Ở ngay chỗ dối trá, giả hình, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, đâm thọc, thiêu diệt, ác khẩu, sống chung cùng với người lăn lóc trong vũng bùn tanh hôi nhơ nhớp, sống trong cuộc sống xung quan toàn à độc ác, kiêu căng ngạo mạn, tham lam vô độ chai lì trong tội lỗi. Mà lòng không nhiễm theo, ngược lại còn có sức mạnh ý chí sức mạnh tinh thần vô biên vì đồng bào vì nhân loại, luôn đem đến những lợi ích chân thật. Tận Độ cứu vớt nhân loại anh em ra hỏi con đường tội lỗi.  Làm cho dân giàu nước mạnh, đem lại công bằng bình đẳng dân chủ văn minh. Hướng nhân loại đi theo con đường Chính Nghĩa, tôn trọng Nhân Quyền, tôn trọng công bằng bình đẳng, sống vì Nhân Loại không vì mình những người như vậy không phải Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, thời còn ai.

 

Những người ấy các Ngài đã có hoa sen báu trong tâm của họ, vì sao lại nói như vậy. Vì gần ác mà tâm không nhiễm ác, lại còn sanh ra muôn tánh thiện, cứ mỗi tánh thiện là mỗi hoa sen báu, vì có vô lượng  thiện  tành như thế  nên có vô lượng hoa sen báu nơi tâm ý của những bậc hi hữu nầy. Chính họ là những Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, vì một đại  nhân duyên sanh xuống chốn trần gian tận độ Nhân Loại về trời. Có thể nói các Ngài khi thị Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Luật vũ trụ Thiên Ý Cha Trời cho nhân loại hội nhập Cội Nguồn trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Nếu gặp được những người như thế phải nên cúng dường lễ bái ca ngợi tán thán công đức, dù chỉ một lời cũng đặng phước báo vô tận vô biên, khi mãn thân phàm trần hồn liền được siêu sanh lên thượng giới.

 

Huống chi tự cống hiến đời mình làm việc cho Trời Làm việc cho di chí của Ông Cha. Lại có công lấp đi con đường ác, mở con đường thiện tận độ nhân loại anh em đi theo con đường chính nghĩa trở về với Cội với Nguồn, thời nhất định sẽ trở thành  Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Những bậc ngay trong đời ác trược mà chuyển đại pháp luân nói ra vô lượng pháp môn làm cho nhân loại ai cũng được lợi ích, những bậc  tối cao như vậy không thể nào bàn luận cho được, có trí huệ oai linh vô biên vô tận, những bậc tối cao nầy không nên luận bàn là ai, mà chỉ nên tôn kính vì thấy những người đó như đã thấy trời, Thế Thiên Hành Đạo.

 

Nếu như có người thiện nam hay người thiện nữ nào, mà gặp được những người như vậy thời coi như mình đã tu luyện vô lượng ức kiếp nay mới có nhân duyên gặp đặng, nên ca ngợi tán thán công đức thành tâm lễ bái cúng dường, hoặc là lễ lạy quy y sẽ đặng phước báo vô tận không sao kể xiết, có thể nói chuyển họa thành phúc, chuyển phàm lên thánh ngay, rút ngắn thời gian trải qua hàng triệu hàng vạn đại kiếp tiến hóa tu hành, không bao lâu tiến hóa lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Những bậc tối cao như vậy một là hiện thân của Đức Cha Trời,  hai là hiện tối cao  Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, chỉ cần ca ngợi, tán thán công đức, cúng dường dù chỉ là một đồng tiền bát gạo thời con cái, cháu chắt, nhiều đời đều được thành đạt hiển vinh, sang giàu uy danh khắp cõi, cho đến trăm nghìn ức kiếp cũng không nói hết phước báo nầy.

 

Có người thiện nam hay người thiện nữ nào có lòng đọc tụng kinh nhân luân, hoặc ca ngợi kinh nhân luân, dù chỉ là một câu một chữ, thời cũng đặng phước đức vô cùng vô tận, huống chi là đọc tụng giảng giải cho người khác nghe, thời đặng vào quả Phật, quả Tiên, quả Thánh, quả Thần, quả Chúa, ông bà cha mẹ nhiều đời cũng đặng hưởng phước, thoát khỏi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sanh lại làm người, huống chi là biên chép ấn in không những được siêu sanh về cõi trời,  mà con cháu nhiều đời giàu sang vinh hoa phú quí, Cha Trời Mẹ Trời luôn luôn phù hộ, che chở tai qua nạn khỏi.

*           *           *

-----------------------------------

 

 

 

PHẦN 38

 

NHÂN LUÂN

 

Làm người ở chốn trần gian

Khổ nhiều vui ít sớm nên tu hành

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Thánh thần

Chỉ cần tu luyện chẳng tìm đâu xa

 

Nhân luân ở cõi người ta

Làm người ai cũng trải qua một lần

Nhỏ thời học đạo làm con

Giữ gìn lễ phép chu toàn nết na

 

Trên thời nghe mẹ nghe cha

Nghe anh nghe chị cùng là chú cô

Lớn lên giữ lấy đạo anh

Hay là đạo chị thuộc lòng đừng quên

 

Luôn là gương mẫu sớm hôm

Tiếp lời cha mẹ truyền sang em lành

Bản thân chăm chỉ học hành

Luyện tu đức tính nên người mai sau

 

Trưởng thành làm mẹ làm cha

Làm cô, làm chú, cùng là bề trên

Đạo người tất phải nghiêm minh

Trắng, đen, tỏ rõ hợp tình tổ tông

 

Làm cho gia đạo đặng an

Trên hòa dưới thuận họ hàng an vui

Trải qua năm tháng trần gian

Bóng câu cửa sổ, chuyển sang xế chiều

 

Tóc đầu đã bạc về già

Trở thành Nội Ngoại đều là bề trên

Đường trần sắp hết ra đi

Hành trang chửng bị mang theo về trời

 

Thiện lành gốp nhặt cho nhiều

Lòng vàng sáng chóa bao điều thiện tâm

Từ bi hỹ xả rộng dung

Quá khứ không nghĩ vị lại chẳng màng

 

Nhất tâm tỉnh tọa đạo tràng

Dứt đường địa ngục thoát vòng tử sanh

Tuổi già nào có bao lâu

Tuổi già như ngọn đèn dầu sắp khô

 

Bao nhiêu của cải trần gian

Chết rồi bỏ lại thiên đàng ra đi

Trắng tay rồi lại trắng tay

Mới hay vật chất mang theo được nào

 

Xác thân trả lại đất nầy

Thần hồn siêu đọa tự mình liệu lo

Phật, Tiên, Thánh, Chúa đâu xa

Chỉ cần hành thiện tự tâm đắc thành

 

Hành trang chuẩn bị lên đường

Không ngoài thiện tánh, bạc vàng nào hơn

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Làm cho trí huệ phước duyên tăng lần

 

Nhiệm mầu linh hiển vô cùng

Chỉ cần tụng niệm tội liền tiêu bay

Một năm tu luyện trở lên

Thiên đàng cực lạc có tên bản vàng

 

Cháu con phú quí giàu sang

Ông bà cha mẹ thoát siêu về trời

Huống chi tu luyện cả đời

Muôn đời ức kiếp Vua Trời đâu xa

 

Huống chi biên chép ấn in

Lưu truyền hậu thế biết bao phước lành

Người nầy thường mãi bậc thầy

Thần thông trí huệ ít người sánh hơn

Mãn thân hồn đặng sanh thiên

Nhờ tu phước thiện Phật, Tiên cõi trời.

*           *           *

 

NAM MÔ - A MEN.

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

Nam Mô Phật, Nam Mô Thánh, Nam Mô Tiên, Nam Mô Thần, Nam Mô Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn, địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, Thiên la địa la, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ - A MEN.

*            *            *

----------------------------------

 

 

 

PHẦN 39

 

Hành thiện được lợi gì ?

 

Đáp : Nói đến cái lợi thời không có gì lợi hơn hành thiện, không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được.

 

Đây chỉ tốm tắc vài ý chính:

 

Như chúng ta đã biết, con người có hai phần, phần hồn và phần xác, phần xác liên quan đến vật chất sự giàu sang, phần hồn liên quan đến văn hóa đạo đức. Những người tu thiện hành thiện có lợi cho cả hai mặt, thể xác và sự giàu sang, linh hồn và đạo quả. Như vậy hành thiện không những linh hồn siêu thoát về trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, sống mãi trên cõi vĩnh hằng, tự tại an vui hạnh phúc ( xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ nói rõ hơn ).

 

Những người làm lành hành thiện, thời được sống lâu, ít bệnh ít tật,  gia đình ấm êm hòa thuận, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường che chở phù hộ tai họa tránh xa phước lộc thường đem đến, được mọi người kính trọng. Con cháu hiển vinh thành đạt công danh, ông bà cha mẹ siêu thăng thiên giới, hoạnh tài làm ăn buôn bán kinh doanh đều được thuận lợi. Thông minh trí tuệ sáng suốt, lời nói được nhiều người nghe, người dữ kẻ ác độc khó hại được, muốn gì thường được như ý, gặp nhiều bạn tốt, không bị các tai ương, muôn vạn kiếp tới thường ở bậc tôn quí, thân tướng xinh đẹp, nếu hướng về Cội Nguồn thời thường làm vua làm chúa đứng đầu đại chúng.

 

Nói tóm lại hành thiện không có cái lợi nào hơn, có thể cái lợi không thể luận bàn cho hết được, chỉ một kiếp theo con đường Chính Nghĩa hành thiện, thời muôn vạn kiếp sau hưởng phước báo vô tận vô biên,  thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, an vui tự tại ở mãi trên trời, thời còn cái lợi nào hơn. Sau đây là nói lên một ít những điều cơ bản  kinh nhân luân quả báo ứng, khi con người chỉ biết chạy theo dục vọng tạo ra.

*           *           *

--------------------------------

 

 

 

PHẦN 40

 

NHÂN LUÂN BÁO ỨNG

 

Muốn biết ác gian có hại gì

Phải nên tìm hiểu ở kinh thi

Nhơn luân quả báo đều ghi rõ

Họa phúc thăng trầm có khó chi

 

Luật nhân quả trước sau, sau trước

Gieo giống gì gặt nấy có sai

Trồng lúa gặt lúa xưa nay

Gieo ác gặt ác ác vây khốn cùng

 

Nơi vũ trụ một nền thiên luật

Đạo huyền cơ chuyển vận chuyển xây

Ác thời đọa xuống âm ti

Thiện thời nhẹ bước siêu lên thiên đàng

 

Vì hiểu rõ luật trời như thế

Phật, Thánh, Tiên, chọn đức làm đầu

Ở trong vũ trụ một bầu

Chánh, Tà, hai nẻo vui, buồn, khổ vui

 

Thiện cùng Ác do người mê ngộ

Tạo nghiệp duyên chuyển vận thọ mang

Gieo nhân kết quả xưa nay

Nhân nào quả nấy có sai bao giờ

 

Tạo nghiệp ác gieo mầm thọ khổ

Đọa linh hồn địa phủ khó ra

Chịu nhiều quả báo gớm ghê

Gươm đâm, đao chém đứt lìa tan thây

 

Nơi ngục lửa nướng thui la ré

Ngục âm phong lạnh xé thịt da

Đớn đau khủng khiếp rên la

Chết đi sống lại biết bao hãi hùng

 

Nơi trần thế hung tàn bạo ác

Cậy thế quyền tàn sát lê dân

Thiên cơ vận hóa hồn linh

Chết đi sa đọa ngục hình địa lao

 

Hồn linh đói khác biết bao

Quỉ yêu xé xác đớn đau kinh hoàng

Nơi địa phủ muôn trùng  đày đọa

Đủ cự hình thảm họa triền miên

 

Chừng nào hết nghiệp ác gian

Mới mong thoát khỏi thảm thê ngục hình

Tiếng la khóc hãi hùng dậy khắp

Nổi kinh hoàng thịt khét lửa nung

 

Mới hay địa ngục khiếp kinh

Sa chân làm ác hết mong phản hồi

Nơi trần thế xem thường hành thiện

Cứ tham tàn bày biện  ác gian

 

Nào hay địa phủ kề bên

Mất thân hồn đọa âm ti mấy tần

Nơi trần thế dối lừa hại chúng

Xuống âm ti đủ thứ đớn đau

 

Quỉ ngục đâm chém xé xâu

Đủ điều hành hạ biết bao hành hình

Cũng vì bỡi gieo toàn hung ác

Lại xem thường quả báo chuyển xây

 

Địa ngục hành xử  liên miên

Chết đi sống lại biết bao nghìn lần

Nơi trần thế hại người lương thiện

Xuống âm ti muôn vạn cực hình

 

Giáo đâm gươm chém trùng trùng

Linh hồn nát vụn nát nhừ như tương

Nơi trần thế hại dân khuấy chúng

Miệng độc xà hại chết người ngay

 

Chết đi đọa xuống âm ti

Đọa đày khủng khiếp vô phương cứu nàn

Nơi ngục lạnh đọa đày đau đớn

Lưỡi cứng đờ phồng tét thịt da

 

Răm nứt xé nhỏ xé to

Đớn đau khủng khiếp thét la hãi hùng

Nơi trần thế giết người cướp của

Làm cho người khốn khổ thương đau

 

Chết đi hồn xuống âm ti

Quỉ thần hành hạ moi tim nấu nhừ

Vậy mới biết đất trời thiên luật

Hể hại người trời lại hại mình

 

Chuyển xây thiên luật công minh

Gieo ác gặt ác có gì hàm oan

Nơi trần thế mưu gian hại nước

Làm cho dân khốn đốn đói nghèo

 

Sống trong đao búa ngục tù

Sống trong áp bức khốn cùng đau thương

Gieo đại ác tội cao như núi

Luật trời kia chuyển hóa đọa đày

 

Lâm chung hồn xuống địa đàng

Thọ hình quả báo những gì gớm ghê

Lụi, đâm, quay, nướng, lột da

Moi gan, móc ruột, rút gân nấu dầu

 

Quết, giã, xay, xét, băm nhừ

Búa, rìu, dao, rựa, đồng thời bửa, đâm

Quen hồn cho rắn nuốt ăn

Rừng đao núi lửa cũng quăn liện vào

 

Nơi địa ngục âm tào địa phủ

Những hồn linh hung dữ vào ra

Nhất là những kẻ hại dân

Nhân luân quả báo xoay vần khốn nguy

 

Gian tà hại nước hại non

Ỷ quyền ỷ chức hại dân khốn cùng

Lâm chung hồn đọa mấy tần

Địa Lao chịu mãi cực hình dài lâu

 

Làm con hại mẹ hại cha

Đây là tội lớn phải sa ngục tù

Đọa vào hỏa ngục hành hình

Nghìn muôn ức kiếp biết đời nào ra

 

Làm người phản hại nước non

Hồn lìa khỏi xác chuyển xây ngục tù

Chìm trong bể ngục đen sì

Làm mồi cho rắn nuốt thời thịt xương

 

Làm người hủy bán kinh luân

Họa Tai, tai họa truyền miên đọa đày

Địa ngục thịt nát xương lìa

Đọa vào ngạ quỉ cùng là súc sanh

 

Muôn đời vạn kiếp chuyển luân

Hết mong trở lại đầu thai làm người

Thất kính đối với Cha Trời

Chết đi phải chịu hành hình gớm ghê

 

Đói khác nào có được ăn

Đớn đau tra tấn rút gân nấu dầu

Chết đi sống lại ức ngàn

Ăn đồng uống sắt cháy thời ruột gan

 

Lại thêm chim sắt mổ ăn

Đớn đau khủng khiếp nát tan linh hồn

Địa ngục khiếp vía kinh hoàng

Bỡi do thất kính Cha Trời mà ra

 

Ác tâm thời đọa âm ti

Thiện tâm thì được sanh lên thiên đàng

Trước gian sau lại thiện lành

Cũng thành chánh quả hết vào âm ti

 

Trước ác sau lại ăn năng

Không sa địa ngục siêu sanh về trời

Chỉ cần bỏ ác đi rồi

Tâm hồn nhẹ bổng cuộc đời thênh thang

 

Siêu đọa đều bởi do tâm

Gieo gì gặt nấy chẳng tầm đâu xa

Gieo ác địa ngục phải sa

Thiện lành thì được sanh lên thiên đàng

 

Thiện lành không chỉ một ngày

Phải luôn diệt ác đến giờ quy tiên

Kinh nầy mầu nhiệm vô biên

Chỉ cần đọc tụng tội tiêu ức ngàn

 

Nếu như đọc tụng thuộc lòng

Coi như thoát khỏi ngục hình từ đây

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn giảng ra

 

Cho người hiểu rõ suốt thông

Gieo thiện phước báo vô biên kể gì

Nhơn luân kinh giáo chủ trì

Muôn nghìn ức kiếp thường làm chúa vua

 

Nếu ai gặp được kinh đây

Phát tâm cúng thí hoặc nầy ấn in

Hồi hướng công đức về trên

Cầu cho cha mẹ, cháu con yên bình

 

Cầu cho gia đạo thuận hòa

Cầu cho đắc lợi đắc tài giàu sang

Cầu cho quốc thái dân an

Cầu cho bệnh tật tiêu tan chẳng còn

 

Cầu cho con cháu rạng danh

Cầu cho nhân loại đồng sanh thiên đàng

Nguyện cầu như vậy là lành

Hiển linh như ý có nào trật sai

Ứng linh ở tại lòng ta

Hể tin là có xưa nay vẩn thường.

*         *         *

 

Chúng con là những người ăn năng sám hối, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con,  nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục Ngạ Quỉ Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

NAM MÔ - A MEN.

 

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

 

NAM MÔ - A MEN.  (lạy 3 lạy bái bốn bái)

*            *             *

------------------------------

 

 

 

PHẦN 41

 

Những người muốn vào hàng Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, thời phải phát đại nguyện, tận độ nhân loại anh em, dìu dắt nhân loại anh em trở về Cội Nguồn, Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời, chủ nghĩa đại đồng, mở con đường sáng, lấp con đường tối, đưa nhân loại trở về thiên đàng cực lạc, thoát tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

 

Nhân loại con người là do Tổ Tiên hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra, lưu truyền nói giống con người mãi đến tận bây giờ, đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp.

 

Ở vào thời kỳ giữa tiểu kiếp, tức là ở cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi ấy nhân loại con người tuổi thọ trung bình lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi, tiên thiên chân khí đã hạ xuống làm thông suốt thiên đàng trần gian hạ giới, muôn sanh linh vạn vật tuổi thọ rất cao, nên người tiên thường xuống sanh sống với người trần, có khi còn lấy nhau sanh con đẻ cái, ở vào thời kỳ nầy người trần không khác gì người tiên, hầu hết người trần đều có thần thông, bay đi tự tại biến hóa như ý.

 

Cũng ở vào thời kỳ nầy, thời kỳ hưng thịnh thiên tiên chân khí, muôn loài cầm thú, bò sát, tuổi thọ rất cao, có số tu luyện thành người, cũng đặng thần thông tự tại, nhưng không được vào ngôi vị Chánh tiên, vì không phải là  con người, Nòi Giống Tiên Rồng, con Cái Cha Trời Mẹ Trời, mà chỉ nhờ tu luyện pháp thuật thần thông biến hóa thành con người.

 

Lại chưa hiểu gì đạo lý nhân luân, đạo làm người, phần đông thú, cầm, bò sát, cây, cỏ, tu luyện thành người thường trở thành yêu tinh quỉ dữ,  hung tàn bạo ác vô cùng. Nói về Yêu Tinh Quỉ dữ, thần thông pháp thuật không kém gì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng không bao giờ trở thành, phật thánh tiên thần chúa được, mà chỉ tự xưng giả danh mà thôi.

 

Như vậy muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không phải dựa vào  pháp thuật thần thông mà là giác ngộ hướng thiện, theo đạo luật nhân luân, hiếu nghĩa, sống theo thiên tánh tự nhiên lương tâm của mỗi con người. Yêu Tinh Quỉ dữ khó mà hiểu được Đạo Luật nhân luân, hiếu nghĩa, cũng như lương tâm của con người, nên chúng không bao giờ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được.

 

Khi tuổi trung bình nhân loại con người đã hạ xuống chỉ còn 30 nghìn tuổi, lúc bây giờ khí hóa thiên tiên đã biến mất, nên người phàm người tiên đã ngăn cách, cõi trần gian cõi thiên đàng ngăn cách nhau, nên người tiên không xuống cõi phàm trần nữa. Ở vào thời kỳ nầy, con người trần tục mất hết thần thông, muốn có thần thông phải tu thiền luyện khí, tu dưỡng tánh mầu mới có thần thông nhưng thần thông chỉ ở mức độ bình thường, ở vào cảnh giới của địa tiên, không phải ở cảnh giới thiên tiên.

 

Còn về muôn loài cầm, thú, bò sát, cây, cỏ, muốn tu luyện thành người thời rất khó khăn. Ở vào giai đoạn nầy. Vì có sự khác biệt sự sống giữa trần gian và cõi thiên đàng, nên người tiên không thể xuống sống nơi chốn trần tục được nữa, Ví như sự sống dưới nước, sự sống trên khô. Hai cảnh giới khác nhau khó mà qua lại sống với nhau được. Muốn xuống chốn trần gian phải đầu thai vào bụng mẹ, đủ ngày đủ tháng mới được sanh ra làm người phàm tục, sống trong cõi phàm tục,  phải chịu nhiều sự ốm đau bệnh tật, già nua sanh tử,  không còn nhớ rõ tiền thân kiếp trước của mình, chỉ khi nào tu thiền luyện khí đắc lục thông thời mới nhớ rõ lại tiền thân kiếp trước của chính mình.

 

Khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã hạ xuống chỉ còn 10 nghìn tuổi, khí địa tiên chuyển hóa già cổi, chuyển sang giai đoạn mạc kiếp, giai đoạn u tối nặng nề, ở vào thời kỳ nầy âm khí thịnh hành, trược khí sanh ra độc khí làm cho con người khốn khổ về bệnh tật, không những thế tâm tánh con người độc ác vô cùng, ( xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn ).

 

Ở vào thời kỳ nầy  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,  đầu thai xuống chốn trần gian rất khó trở lại thiên đàng. Vì sao lại nói như thế. Vì khi đầu thai xuống chốn trần gian vào bụng mẹ hấp thụ tinh cha huyết mẹ ô trược nên thần hồn u tối quên hết kiếp trước của mình. Khi mở mắt chào đời thời luôn sống trong nghịch cảnh, cái ác khắp cùng sống cùng với thời đại ác lâu ngày cũng phải nhiễm ác, nhân loại sống sao mình sống vậy, không thể sống ngược lại được.

 

Nên Phật,Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đầu thai xuống chốn trần gia vào giai đoạn nầy, khó mong trở lại thiên đàng cực lạc,  nếu không nhờ thần lực của Cha Trời, Mẹ Trời che chở hộ độ cho, e rằng sa đọa luôn xuống cõi âm phủ.

 

Ở vào giai đoạn nầy người phàm tục phần đông là muôn loài cầm, thú, bò sát. Hoặc những linh hồn ma, quỉ, đầu thai làm người, nên xảy ra chiến tranh tàn khốc, phần nhiều con người không có lương tâm lương tri tàn bạo vô cùng. Ở vào giai đoạn mạc pháp nầy con người tu luyện đạt đến lục thông vô cùng khó khăn có khi hết cả đời cũng không đạt được, cho nên không mấy ai hiểu rõ tiền thân kiếp trước của mình.

 

Khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã hạ xuống chỉ còn 100 tuổi, là thời kỳ đi lần đến giai đoạn cuối của thời hạ ngươn, hạ hạ ngơn mạc kiếp tiến lần đến  hết tiểu kiếp, tức là giai đoạn kết thúc tiểu kiếp chuyển sang tiểu kiếp mới. Nhân loại ở vào thời kỳ nầy tàn bạo vô cùng tàn sát nhau dữ dội. Ai tàn bạo hơn thời người đó chính là vua chúa. Ai giết người nhiều hơn chính là quan tướng cấp cao. Những cảnh tranh giành thuộc địa, chiếm hửu nô lệ, tranh giành nô lệ, thắng là vua thua là giặc, xem đi xét lại giặc với vua chẳng khác gì nhau,  lòng người vô cùng dối trá, giả hình, giả nhân giả nghĩa, giả đạo, giả đức, mưu mô xão quyệt, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, tham tàn bạo ác, giết người không gớm tay, lòng dạ ác độc, kiêu căng, ngạo mạn, không coi trời vào đâu, chỉ cần có chút quyền lực thời xưng thần, xưng thánh, thật ra thời lòng dạ độc ác mất hết nhân tính con người, mất hết lương tri lương tâm, trở thành con người vô cảm, chỉ biết thỏa mãn nhục dục, tham lam vô độ, chai lì trong tội lỗi, mà thần, thánh, phật, tiên, cái nổi gì, chỉ là lừa dối nhân loại lừa dối bản thân mình mà thôi.

 

Ở vào thời kỳ nầy không những muôn loài cầm, thú  bò sát, ma, quỉ, đầu thai làm người,  mà còn có cả ác cầm, ác thú, ác sát,  ác quỉ, yêu tinh đầu thai làm người, bóng u minh bao trùm lấy nhân gian.

 

Ở  vào giai đoạn nầy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không dám đầu thai xuống chốn trần gian. Nếu không có thần lực Cha Trời Mẹ Trời hộ độ che chở. Chỉ có Ma Quỉ đầu thai làm người  nhiều vô số vô biên. Nhân Loại vì thế mà chiến tranh loạn  lạc dữ dội ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ rõ ) Nhân loại ở vào thời điểm nầy làm lành rất ít. Nếu không nhờ có Kinh Luân ra đời, thời kiếp nạn tàn sát lẫn nhau không biết đâu mà lường. Khi tiểu kiếp kết thúc đại đa số linh hồn đều sa đọa xuống các tần địa phủ làm linh hồn Quỉ. Còn những linh hồn còn nhân tính không sa đọa xuống các tần địa phủ ở lại cõi trần gian làm Ma.

 

Thiên đàng là nơi đất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ,  chư thiên khai thác đất báu, xây dựng lên lầu đài cung điện, cung vàng điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, nhà của, phố xá, đền, chùa, đường sá, ao hồ, cây báu, giàu có vô cùng, lọng, tàn, bảo bối, vật dụng đồ dùng, trang trí nội thất, tất cả đều toàn bảy báu, ánh sáng từ châu báu tỏa ra sáng ngời muôn màu vạn sắc trông đẹp mắt vô cùng, đường sá rộng lớn thông thương từ nơi nầy đến nơi kia, cũng toàn bằng bảy chất báu, cứ mỗi khúc đường đều có ao sen báu, hoa sen báu, lọng tàn rất đẹp mắt, nước ao sen trong mát, hương sen thơm ngát không những làm cho con người không còn đói khác, mà còn làm tăng thêm tuổi thọ.

 

 Nói về vô lượng Ông Bà Tổ của nhân loại con người ở trên trời , đã thành Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ Tổ, thấy con cháu của mình ở chốn trần gian quá khổ, tai nạn truyền miên, về trời không được lại sa đọa xuống các tần địa phủ, Phóng hào quang tận độ con cháu, những người có thiện căn về trời. Hoặc dùng điển lực chỉ điểm dạy bảo nhân loại cháu con, hướng thiện làm lành trở về thiên đàng cực lạc,  hoặc hiện thân mách bảo, tu mau kẻo trể vì tiểu kiếp sắp hết, kiếp nạn hủy diệt sẽ ập tới, thiên địa tuần hoàn lập lại, không còn bao nhiêu người sống sót, chuyển qua tiểu kiếp mới, trở thành thủy tổ nguyên thủy thời Hồng Hoang, nếu linh hồn vẩn còn mê muội thời sẽ bị sa đọa hết xuống các tần địa phủ, khốn khổ vô cùng ( xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).

 

Chỉ có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp Tổ,  khi đầu thai xuống chốn nhân gian, ở thời mạc kiếp mới không bị ác cảnh, vật dục trần gian xoay chuyển, dù rằng quên hết kiếp trước của mình, nhưng linh căn nguyện lực đại nguyện vẩn còn. Căn thân tâm lực đại nguyện nương nhờ thần lực Cha Trời, Mẹ Trời,  nên dù ở chốn ô trược nhưng không nhiễm ô trược, như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dù ở trong danh lợi nhưng không nhiễm bởi danh lợi, dù ở ngay chốn ác nhưng không nhiễm ác, không xuôi theo dòng đời, mà đi ngược lại dòng đời, nên phải chịu nhiều khảo đảo của trần thế.

 

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trước. Phật Thánh Tiên Thần Chúa sau, cùng đi trên một con đường lành, lìa xa con đường ác, nhất là thời kỳ mạc kiếp thời kỳ âm khí thịnh hành, nhân loại phần nhiều sa vào con đường ác đạo, độc tài độc trị, độc tâm độc tánh  độc khí tràn ngập khắp nơi, bệnh tật hoành hành, tham tàn bạo ác, dối trá, giả hình, biết bao là mánh khóe thủ đoạn lừa gạt, lòng người hiểm độc vô cùng, ác lên ngôi lên vương, chân thiện bị dập tắt,  thời kỳ như thế con người rất khó tu hành. Nhưng tu hành được thời đắc đạo rất cao, có thể nói tu hành một ngày trần gian, bằng thiên đàng tu hành một năm.

 

Hôm nay tuổi thọ nhân loại con người trung bình đã giảm xuống chỉ còn 60 tuổi, yểu 40 tuổi, thọ 80 tuổi, đại thọ 100 tuổi. Chính là lúc Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống trần nhiều nhất, tận độ anh em nhân loại anh em về trời. Khi tuổi thọ trung bình con người chỉ còn 10 tuổi, yểu 1 tuổi, thọ 20 tuổi, thời thủy tai, động đất, mưa to gió lớn, sóng thần nổi lên, kéo dài hơn 1 nghìn năm, lần lần hủy diệt hết muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người, những người còn sống sót chuyển qua tiểu kiếp thứ 10, trở thành thỉ tổ nguyên thỉ hồng hoang, rồi cứ 100 năm tăng lên một tuổi, tăng mãi cho đến khi nhân loại con người trung bình tuổi thọ 8 muôn 4 nghìn tuổi, thời hết kiếp tăng, rồi chuyển sang kiếp giảm, cứ 100 năm giảm đi một tuổi, và giảm mãi cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi thời hết kiếp giảm, rồi chuyển sang kiếp tăng, cứ như thế tuần hoàn lặp đi  lặp lại mãi hết tiểu nầy tới tiểu kiếp khác, như hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, xuân hạ thu đông cứ lặp đi lặp lại hết năm nầy sang năm khác.

 

Như một định luật tiến hóa tuần hoàn không có gì là mới mẻ cả, vì thế Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, luôn biết trước, huyền cơ chuyển hóa vũ trụ như vậy, nên đầu thai xuống trần, cứu khổ nhân loại anh em về trời, tránh đi kiếp nạn tuần hoàn hủy diệt của vũ trụ, lặp đi lặp lại của mỗi tiểu kiếp. Hết tiểu kiếp nầy chuyển qua tiểu kiếp mới, hết tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.

 

Nói về kiếp giảm thuở mà nhân loại con người tuổi thọ đã hạ xuống trung bình chỉ còn 30 tuổi  thiên tai vô cùng khắc nghiệt, mưa to gió lớn, động đất dữ dội sóng thần hoành hành, hết năm nầy tới năm khác, khiến cho thời tiết đảo lộn, mất mùa liên miên, lúa thóc rau quả gì cũng bị hư hỏng, nhân loại con người bị đói suốt bảy năm khốn khổ vô cùng, sau đó thời tiết tạm lắng yên trở lại, ổn định tuần hoàn, cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình giảm xuống chỉ còn 20 tuổi  lúc bấy giờ khắp năm châu bốn biển đều nổi lên cơn dịch bệnh tật, kéo dài hơn cả năm, nguyên là do là bởi khí độc chuyển thành dịch bệnh, do các ác nghiệp khí độc  dồn đến, sau đó thời trở lại bình thường, cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình hạ xuống chỉ còn 10 tuổi, thời tai nạn đao binh xảy ra cùng khắp thế giới, giết hại lẩn nhau vô cùng tàn bạo khi ấy nhân loại con người hầu hết không còn lương tâm lương tri gì nữa, hể ai giết được nhiều người là lên lon lên chức, làm vương, làm quan, làm chúa. Cứ như thế mà tàn sát lẩn nhau,  thời cũng là lúc thiên cơ vận hóa tuần hoàn  hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có con người, thủy tai xuất hiện, động đất ra đời, mưa to gió lớn, sóng thần kinh khiếp, kéo dài suốt hơn 1 nghìn năm, địa cuộc thay đổi, núi non biến mất, nước dân tràn ngập hết thảy các lục địa, kết thúc tiểu kiếp thứ chín, chuyển qua tiểu kiếp thứ 10, nhân loại con người sống sót không còn được bao nhiêu, trở thành thủy tổ, thời nguyên thủy hồng hoang.

 

Thế kỉ 21 bắc đầu cho tiểu kiếp thứ 10, cũng là giai đoạn tiến lần về cuối tiểu kiếp thứ 9, những giai đoạn hết sức quan trọng cho sự giải thoát, siêu sanh về trời. Văn hóa cội nguồn ra đời, soi sáng mãi đến tiểu kiếp thứ 14, thứ 15, trải qua hơn 80 triệu năm. Văn Hóa Cội Nguồn kết thúc. 

 

Văn hóa Liên Hoa Hải Tạng ra đời, lần lượt có 94 tổng Giáo Chủ làm tổng bí thư cho tạo hóa, chuyển đại pháp luân theo Văn Hóa Liên Hoa Hải Tạng, ở tiểu kiếp thứ 15, 16, 17, 18, 19, và cho đến tiểu kiếp thứ 20 cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã lên đến cực điểm  8 muôn 4 nghìn tuổi, thời có vị tổng đà la ni bí thư của tạo hóa ra đời  số 100 là  ĐỨC LÂU CHÍ ra đời, khi ĐỨC LÂU CHÍ nhập diệt là hết kiếp trụ, đến kiếp hoại, ở kiếp hoại có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu khiếp là 16 triệu 8 trăm nghìn năm,  trải qua 3 trăm 36 triệu năm ở kiếp hoại không có tổng bí thư tổng đà la ni vũ trụ ra đời, vì ở kiếp hoại con người ngu si tà kiến quá lớn, nên không có tổng bí thư tổng đà la ni tạo hóa ra đời.

 

Có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn trải qua hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện, và kéo dài hơn tám mươi triệu năm, kéo dai năm tiểu kiếp. Nếu bỏ lở một dịp may hiếm có nầy, mất thân người thời khó mà gặp được, vì linh hồn mê muội ác nghiệp chuyển xây sa đọa, luân hồi khắp nẻo, trải qua vô số kiếp ở địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, còn đâu có dịp trở lại làm người, mà gặp được Văn Hóa Cội Nguồn.

 

Thật đáng thương thay cho những ai còn mê muội bỏ mất một cơ hội, để làm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc, làm chủ vận mệnh của chính mình, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, tiết thay, uổng thay, đáng thương thay, có Văn Hóa Cội Nguồn là có tất cả, không có Văn Hóa Cội Nguồn là mất tất cả, đọa lạc mãi trong luân hồi sanh tử.

 

Nếu như có người thiện nam, hay người thiện nữ nào mà gặp được kinh nầy, phát tâm hộ trì bảo hộ kinh luân, bảo vệ Văn Hóa Cội Nguồn, hoặc ra công biên chép ấn in, truyền bá cho người dù là một câu một chữ  thời cũng đặng công đức vô tận vô biên. Thiện nam tín nữ ấy, sẽ được Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp trong pháp giới hư không hộ trì hộ độ, tai qua nạn khỏi, cầu chi đặng nấy, con cái, cháu chắt, nhiều đời vinh hiển, ông bà nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu thăng về trời, hưởng phước,  chỉ có lòng tin, niềm tin, đức tin thời thấy rõ sự mầu nhiệm nầy, vì kinh giáo Văn Hóa Cội Nguồn chính là Thiên Ý của Đức Cha Trời, ứng linh không có gì linh thiên hơn nữa.

*           *           *

-------------------------------

 

 

 

PHẦN 42

 

KINH HIẾU NGHĨA

 

Vô lượng kiếp Cha Trời Địa Mẫu

Thường phóng quang cứu khổ hồn linh

Độ cháu con vô số vô biên

Đều chứng quả Phật, Tiên, Thánh, Chúa

 

Công Cha Trời khắp trong trời đất

Chẳng ai hơn đệ nhất công lao

Lớn vô cùng vô tận biết bao

Dựng cơ nghiệp tam thiên vũ trụ

 

Chủ nhân ông quyền năng định đoạt

Đấng chủ trì thiên luật thưởng ban

Cho những người bồi đức lập công

Vì đại nghĩa vì dân vì nước

 

Vì anh em Tiên Rồng nòi giống

Giúp cho người tỉnh giấc tu hành

Giúp cho người trở lại đường lành

Về thế giới thiên đàng cực lạc

 

Sống an vui cung vàng điện ngọc

Mãi vĩnh hằng tự tại tự do

Cõi nước trời vô số hà sa

Tùy công đức mà vui mà hưởng

 

Cõi trần gian huyền cơ biến chuyển

Đầy họa tai lắm cảnh truân chuyên

Ý Cha Trời chuyển vận huyền cơ

Khai Đại Đạo bến bờ tiếp rước

 

Nghĩa đồng bào Phật, Tiên, Thánh Chúa

Khắp ta bà thế giới năm châu

Ban pháp lành từ cổ chí kim

Bao lời lẽ từ bi bác ái

 

Phật, Thánh, Tiên, phò trì chánh giáo

Đồng ra kinh cứu vớt cõi trần

Độ nhân sanh về với Cội Nguồn

Lập công lành với đấng trời cha

 

Lưu danh tiếng khắp cõi hà sa

Đức Cha Trời quyền năng trên hết

Chuyển vần xoay tình thế thuận xuôi

Cùng Thánh, Thần, trấn khắp càn khôn

 

Đồng phóng quang hộ độ cháu con

Về thế giới an khương cực lạc

Nếu những ai trở về Nguồn Cội

Lạy Cha Trời rữa tội một lần

 

Theo văn hóa sám hối tội tình

Bao kiếp ác chẳng còn tiêu sạch

Hết họa tai an vui hưng thịnh

Mãi về sau ít bệnh ít đau

 

Đọc kinh đây thời hãy truyền mau

Phát tâm lành bồi công lập đức

Phật, Thánh, Tiên khắp trong trời đất

Đồng phóng quang cứu vớt từng giờ

Tạo nhân hiền dứt khổ an lành

Đạo hiếu nghĩa nay đà  thành tựu

Về tiên ban hội tụ điền viên

 

Trăm năm trong cõi người ta

Cũng như sương khói thoáng qua mất liền

Ra thân tu phước thờ trời

Kính tin Phật, Chúa, Thánh, Thần, chở che

 

Kinh đây vốn thật cao siêu

Chỉ cần đọc tụng mong chi cũng thành

Công đức không thể nghĩ bàn

Cầu chi đặng nấy chẳng lầm chẳng sai

 

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn giảng ra

Cho người cùng hiểu cùng nghe

Thấm nhuần chân lý Trời Cha dạy truyền

 

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cha Trời Địa Mẫu  phóng quang độ trì

Khai tâm khai trí khai thần

Muôn nghìn ức kiếp chuyển thành chúa vua

 

Cháu, con sáng láng thông minh

Hiển vinh, vinh hiển giàu sang, sang giàu

Cũng nhờ Hiếu Nghĩa làm đầu

Công thành danh tọa về trời an vui.

*           *          *

 

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn pháp giới cháu con, nhân loại anh em sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

NAM MÔ - A MEN

 

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ LONG HOA CỮU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

 

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

 

*              *            *

 

Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn

Đơm hoa kết trái đổi màu xuân xanh

Ánh mặt trời bừng lên tỏa sáng

Dạy hào hùng rợp bóng Rồng Tiên

 

Trời nam rực rỡ thiêng liêng

Gió xuân tràn ngập an vui thái bình

Nền văn hóa tràn đầy hạnh phúc

Lướt ngàn mây ung đúc ấm no

 

Việt nam khúc hát tự do

Con Hồng cháu Lạc đơm hoa chuyển mình

Bừng non nước tràn đầy hưng thịnh

Cảnh giàu sang tràn ngập văn minh

 

Việt Nam rạng rỡ năm châu

Việt nam hội tụ một bầu anh linh

Nền văn hóa chuyển mình tỏa sáng

Định pháp mầu Thiên Ý Trời Cha

 

Mưa xuân gió thịnh nở hoa

Trời xuân nở rộ Phụng bay Rồng chầu

Lời vàng ngọc vạn tần mây báu

Ý diệu huyền rõ thấu huyền cơ

 

Việt Nam muôn vạn bài thơ

Địa linh thánh địa bến bờ thoát siêu

Cửa Trời rộng mở nơi đây

Đón người trần tục siêu bay về Trời

Việt nam mãi mãi rạng ngời

Việt nam con Lạc cháu Hồng muôn năm.

*           *           *

NAM MÔ - A MEN

 

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa,  linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

 

NAM MÔ - A MEN.  (lạy 3 lạy bái bốn bái)

*           *          *

----------------------------------

 

HẾT QUYỂN 3.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét