Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024

1110 - ÁNH HỪNG ĐÔNG

Tổ Tiên bừng dậy, ánh hừng đông

Rồng Tiên tỏa sáng, khắp non sông

Tỏa rạng hồn thiêng, anh linh khắp

Chuyển mình sông núi, dậy địa long

Đào nguyên một lạch, niềm xuân mới

Xuân đời xuân đạo, xuân hoa bông

Thiên đàng trần thế, đà khởi sắc

Việt Nam trổi dậy, ánh hừng đông

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

1111 - TU MÙ

Tu mà mất Gốc, hỡi tu mù

Ông Cha chối bỏ, khôn hay ngu

Tìm kiếm mà chi, tâm là Phật

Chạy theo bè phái, cảnh đánh đu

Đu qua xích lại, không hồi kết

Lương Tâm bỏ mất, tu rối bu

Chạy theo đạo nầy, theo đạo nọ

Bỏ Nguồn bỏ Cội, lạc đường tu

Chân Tâm Chân Tánh, không nhớ đến

Ức kiếp vạn đời, lở công phu

Tu mù tu hú, là như thế

Tu mà mất Gốc, tu mù u

U mê u dại, tu mất Gốc

Kết quả luân hồi họa thảm thê

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

1112 - CỘI VẪN CÒN

Đã mấy nghìn năm, Cội vẫn còn

Cớ sao lại bỏ, chẳng bảo tồn

Hỏi lòng tự hỏi, còn trung hiếu

Đâu rồi bổn phận, của cháu con

Hay chỉ vì ngu, mà mất Gốc

Nước mất nhà tan, cảnh lệ nô

Nghìn năm nô lệ, còn vang mãi

Đói nghèo lạc hậu, khổ mãi ru

Còn Nguồn còn Cội, còn tất cả

Rồng Tiên tỏ rạng, mãi muôn thu

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

1113 - ĐỎ CÙNG ĐEN

Ghé mắt trông qua, thấy mấy thằng

Tu hành chấp đỏ, với cùng đen

Hỏi đạo, đạo im còn xa lắm

Tìm đạo ngoài tâm, còn xa xăm

Lương Tâm bỏ mất, không tỏa sáng

Cội Nguồn đánh mất, mãi tối tăm

Tu đỏ tu đen, tu ngã chấp

Phước cạn đức mòn, lấy gì ăn

Dù cho tu mãi, vô lượng kiếp

Tu hoài tu mãi, khó siêu thăng

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

1114 - KHÉO VẺ KHÉO VỜI
ĐẮC VỚI CHỨNG

Khéo vẻ khéo vời, tu với chứng

Bày trò chứng đắc, cảnh xảo ngôn

Nước non, non nước không nghĩ tới

Cha Ông ra sức, lấp vùi chôn

Tu mà như thế, tu mất Gốc

Thành quỷ thành ma, tu tự tôn

Cho mình hiểu biết, tu chứng đắc

Phật nào mà cứu, Dân Tộc Việt Nam

Chúa nào mà cứu, non sông Đại Việt

Bằng chứng nghìn năm nô lệ

Bằng chứng lệ thuộc trăm năm

Bằng chứng

Ba mươi năm, nồi da nấu thịt tang thương

Chỉ có người Việt Nam

Theo di chí

Quốc Tổ Hùng Vương

Trở về Nguồn

Đoàn kết Dân Tộc chống ngoại xâm

Thấu rõ Lương Tâm

Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh

Chấm dứt luân hồi

Ra khỏi sanh tử

Giữ vững đất nước non sông

Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Trở lại thiên giới quê hương

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn

--------------------------------------------------

1115 - THIẾU HIỂU BIẾT

Phật nào dựng nước dựng non

Chúa nào dựng non dựng nước

Kém hiểu biết

Mới quên đi Quốc Tổ

Phật nào ngồi trên đầu Quốc Tổ

Mà chỉ có Quốc Tổ

Cho phép mới sanh sống

Trên đất nước Việt Nam

Chỉ có con cháu Rồng Tiên

Mới làm chủ giang san

Quyền cai quản

Các tôn Giáo đến ở đổ

Phá hoại Cội Nguồn

Thời loại bỏ

Không cho phép hoạt động

Nơi đất nước Việt Nam

Chống pháp Tổ Tiên

Đều đêm ra hành xử

Đó là luật trời

Không ai cải lại được đâu

Thức tỉnh đi

Với lối tu hành mất Gốc

Sự thiếu hiểu biết

Tự mình làm hại chính mình

Tỉnh đi kẻ tu lạc đường

Người tu lạc lối

Nếu không ăn năng sám hối

Thời nhất định tai họa không xa

Không Phật nào cứu

Không Chúa nào cứu, nên tỉnh ra

*     *     *

Văn Hóa Cội Nguồn