Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

LONG HOA THI TẬP HỮU ÍCH

LONG HOA
THI TẬP

HỮU
ÍCH

 

Long Hoa Thi Tập Hữu Ích là bộ Kinh Thơ thứ ba trong Long Hoa Thi Tập:

– Một, Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên

– Hai, Long Hoa Thi Tập Thời Đại

– Ba, Long Hoa Thi Tập Hữu Ích

– Bốn, Long Hoa Thi Tập Phổ Độ

Những người biết lắng nghe lời dạy Thiên Ý Cha Trời thời nhất định vinh hoa trên mọi nẻo đường, gặt hái những thành công, đại thành công. Không gì quý hóa bằng kinh thơ Thiên Ý Cha Trời.

Long Hoa Thi Tập là người Thầy chỉ lối, là con đường, Đại Đạo là ánh sáng soi đường để cho chúng ta đi. Đi đến an vui tự tại vĩnh hằng.

Nay chúng ta gặp được nói lại hay truyền bá cho người cùng có lợi ích gọi đó là CÔNG-ĐỨC

Nói tóm lại: Ra sức truyền kinh thơ cũng như học tập gọi đó là CÔNG.

Khuyên người cùng tu học cũng như truyền Kinh Thơ gọi đó là ĐỨC.

Đã có công lại có đức thời nhất định gặt hái những thành công cũng như phước báo là không thể nghĩ bàn.

 

NỘI DUNG ĐANG CẬP NHẬT…

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét