Web có hơn 1,100 bài viết, hàng trăm chủ đề sức khỏe. Nhiều bài không hiển thị trên tìm kiếm hơi bất tiện. Xem mục DANH SÁCH BÀI VIẾT.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

7 bộ kinh chuyển đổi số mạng bản thân, gia đình, đất nước

7 thanh gươm trí huệ trấn quốc chuyển đổi căn cơ số mạng từ nghèo sang giàu, từ bệnh nặng sang nhẹ, … phước báu vô cùng.

1 – Long Hoa Mật Tạng Kinh - Cội Nguồn Dân Tộc Việt Nam, Hồn Thiêng Dân Tộc, Khí Thiêng Sông Núi

2 – Long Hoa Thiên Tạng Kinh - Bộ Kinh Thuyết Giảng Rõ Về Nguồn Cội Vũ Trụ, Nhân Loại, Sự Chinh Phục 33 Tầng Trời

3 – Long Hoa Pháp Tạng Kinh - Bộ Kinh Tiếp Theo Long Hoa Thiên Tạng, Bộ Kinh Nói Rõ Hạ Thiên Vũ Trụ

4 – Long Hoa Luật Tạng Kinh - Bộ Kinh Nói Rõ Về Thiên Quyền, Nhân Quyền, Căn Bản 36 Quyền Chính 72 Quyền Phụ

5 – Sau Thời Hậu Đế Kinh - Ông Bà Hậu Đế Dẫn Con Cháu Về Non Tiên Cực Lạc, Cõi Trời    

6 – Nhân Luân Hiếu Nghĩa Đạo Làm Người - Lên Cõi Trời Hưởng Phước, Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

7 – Long Hoa Triết học Đại Cương – Bộ kinh triết lý tối cao của Quốc Tổ Hùng Vương

Thơ ca yêu nước

8 – Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên

9 – Long Hoa Thi Tập Thời Đại

10 – Long Hoa Thi Tập Hữu Ích

11 – Long Hoa Thi Tập Phổ Độ

Lịch sử oai hùng chống ngoại xâm

12 – Văn Lang Chiến Sự I

13 – Văn Lang Chiến Sự II

14 – Văn Lang Chiến Sự III

15 – Long Phụng Hiệp Nghĩa

16 – Câu Chuyện Hồng Trần

Kinh điển khác

17 – Long Hoa Giới Đức

18 – Long Hoa Lược Truyện

19 – Quốc Bảo Khai Kinh

20 – Văn Học Nghị Luận (văn học cá chép hóa rồng)

Sách

https://www.mediafire.com/file/yzzv6paw7xx3xm3/VAN_HOA_COI_NGUON.zip/file

Video

https://youtu.be/WbNoSTgto54?si=E8oVunTOnupg_i_d

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA MẬT TẠNG - BỘ KINH TỐI CAO CỦA DÂN TỘC VIỆT

Tôi là người Việt nên rất yêu mến Cội Nguồn người Việt.

Tôi thường nghe thầy tôi là Đức Hư Không Tạng Diệu Không kể lại rất nhiều lịch sử, nhưng đáng chú ý nhất đó là lịch sử Tiên Rồng.

Thầy tôi kể, lịch sử Tiên Rồng là một lịch sử có thật, lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đã trải qua nghìn năm Văn Hiến do các Vua Hùng tôn thờ truyền lại. Thầy tôi nói, Quốc Tổ Hùng Vương là Đấng Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm, đã để lại cho con cháu Việt Nam. Hai di sản quí hiếm.

1 – Là di sản Non Sông Tổ Quốc

2 – Là di sản Văn Hóa Cội Nguồn

Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Tinh Hoa vũ trụ, là tiền đồ ung đúc bao thế hệ tinh thần Dân Tộc, trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Rừng vàng biển bạc Non Sông đất nước là tiền đồ ung đúc lên sự giàu sang ấm no hạnh phúc.

Tôi lại hỏi. Thưa thầy: Nền Quốc Đạo Tiên Rồng tốt đẹp như vậy, sao không phát triển truyền bá rộng rãi cho thế hệ con cháu gìn giữ?

Thầy nói: Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Nền Thiên Luật vũ trụ, Hiến Pháp Đại Đồng Tạo Hóa, Đạo Trời, Thiên Đạo. Chỉ dành riêng cho Vua thờ, không phải Đạo của dân thờ. Hơn nữa trình độ dân trí thời ấy quá lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan quá lớn. Hơn nữa Nền Quốc Đạo Tiên Rồng lời lẽ thâm sâu khó hiểu nên không thể truyền rộng rãi xuống dân được. Chỉ vào ngày hội lớn mới được nghe. Nhưng đó chỉ là lời truyền dạy khuyến thiện mà thôi, còn Tinh Hoa của Nền Quốc Đạo thì dân khó mà được nghe.

Nền Quốc Đạo Dân Tộc là Nền Hiến Pháp, Luật Pháp trị Quốc an dân, Nền Quốc Học Văn Minh thời đại. Nhất là lọt vào Tà Ma Ngoại Đạo thì nguy hiểm cho đất nước, họ lợi dụng chánh giáo mê hoặc dân chúng, y giáo một đường giảng một nẻo. Bóp méo Luật Thiên chuyện không nói có chuyện có nói không. Nhất là kẻ thù có dã tâm xâm lược. Thì tai họa không biết đâu mà lường.

Thầy nói: Giữ Tổ Quốc Non Sông đã khó. Giữ gìn Nền Quốc Đạo lại càng khó hơn, vì thế Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là báu vật vô giá, được giữ gìn nghiêm ngặt. Hơn nữa Thiên Cơ chưa đến thời cơ chưa phù hợp. Thời xa xưa ấy Dân Tộc Văn Lang nói riêng, nhân loại thế giới nói chung. Khoa học thế giới vật chất trên đà đang hình thành tượng búp, chưa thành búp nói gì đến nở hoa khoa học Văn Minh vật chất. Nên chưa chế tạo ra giấy bút tinh vi. Chỉ dùng da Thú thay cho giấy. Còn dùng thanh tre thay cho giấy là sau này mới có. Không những nền Văn Minh vật chất chưa thành búp mà ngay cả chữ viết cũng còn thô sơ lạc hậu không kém. Khó mà diễn tả ý của Văn Kinh. Lấy việc khắc tượng, vẽ hình họa cảnh lên đất, lên đá, lên cây để truyền dạy cho thế hệ sau. Sự truyền dạy ấy không mấy đem lại kết quả. Quốc Tổ Vua Hùng cũng thấy rõ được điều này.

Nên nói rằng ta sẽ trở lại trần gian ở kỳ 3. Là thời kỳ trình độ dân trí lên cao. Khoa học vật chất đã nở hoa rực rỡ. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời không có điều kiện để lại Kinh Luân. Mọi chuyện truyền giáo chỉ truyền khẩu cho nhau, thông qua khẩu tự ngôn từ Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ thế kéo dài mấy nghìn năm thì chuyện gì xảy ra. Đó là tam sao thất bổn. Làm sai lệch chính văn là đều không tránh khỏi vì thế Nền Tinh Hoa Quốc Đạo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những chuyện sai lệch.

Có thể nói buổi ban đầu truyền giáo, Quốc Tổ Vua Hùng thuyết kể về Con Rồng Cháu Tiên thật. Về sau qua nhiều thế hệ truyền giáo thuyết kể Con Rồng Cháu Tiên, qua những lý luận mơ hồ, kể lần ra loài Rắn nước không còn chút uy lực nào cả. Rồi bị ngoại xâm biến thành con giun dưới chân của chúng, Dân Tộc Tiên Rồng trở thành dân tộc nô lệ. Thế hệ con cháu Vua Hùng càng về sau càng đánh mất Tinh Hoa Văn Hóa Cội Nguồn. Từ một lịch sử anh linh cao đẹp, rồi trở thành một tập quán truyền thuyết chân lý mơ hồ. Từ đây con cháu Tiên Rồng sa vào cảnh tối tăm. Nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Nhất là những nhận thức vô cùng độc hại dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẫn nhau. Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dẫn đến chiến tranh triền miên khó mà kết thúc. Đói nghèo lạc hậu đeo bám cuộc đời. Thương thay. Thương thay.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA THIÊN TẠNG - BỘ KINH THUYẾT GIẢNG RÕ VỀ NGUỒN CỘI NHÂN LOẠI NĂM MÀU DA ANH EM

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng, mỗi lời kinh đều thậm thâm vi diệu. Chỉ cần đọc tụng thì tâm linh liền mọc lên trí huệ mặt trời, Trí huệ chánh đẳng chánh giác, vượt qua sanh tử tiến tới làm chủ vũ trụ. Chỉ cần nghe qua năm chữ Long Hoa Thiên Tạng Kinh, thì cũng đã gặp nhiều sự may mắn rồi. Huống chi là xem coi, đọc tụng, nghiền ngẫm chân lý thì vô lượng tội ác liền tiêu tan. Khi mạng chung thì liền siêu sanh lên thiên giới, sống trong cõi vĩnh hằng an vui tự tại. Nếu phát Tâm truyền bá cho đời thời cha mẹ nhiều đời siêu thăng hết thảy, con cái, cháu, chắt nhiều đời hiển vinh đỗ đạt. Còn chính bản thân các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thường làm vua làm chúa ở các cõi trời.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA PHÁP TẠNG - BỘ KINH TIẾP THEO LONG HOA THIÊN TẠNG, BỘ KINH NÓI RÕ HẠ THIÊN VŨ TRỤ

Long Hoa Pháp Tạng là Đại Kinh tối thượng thừa vũ trụ đứng sau Long Hoa Thiên Tạng. Chỉ cần đọc một câu một chữ thì cũng đã tai qua nạn khỏi. Huống chi là đọc hết bộ Long Hoa Pháp Tạng. Thì phải nói những người nầy không bao lâu sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Huống chi là biên chép ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe. Thì những người nầy con cháu đời đời vinh hiển. Gia đình ấm êm hạnh phúc Ông Bà Nội Ngoại siêu sanh thiên giới. Cầu chi đặng nấy muôn đời vạn kiếp thường làm vua chúa uy danh lừng lẫy. Đất nước VIỆT NAM là đất nước ĐỊA LINH, đã là đất nước ĐỊA LINH thì phải sản sanh ra hàng loạt NHÂN KIỆT, vì vậy đất nước VIỆT NAM không những là đất nước anh hùng, con cháu VUA HÙNG, mà còn lắm bậc kỳ tài, giác ngộ, thấu rõ Nguồn Cội ông cha, mở của đón anh em khấp năm châu, bốn biển, cùng tiến lên thế giới ĐẠI ĐỒNG, LONG HOA ĐẠI HỘI, LỊCH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN RA ĐỜI. Văn hóa CỘI NGUỒN là văn hóa chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, không có người làm chúa tể ĐỘC QUYỀN, tổ chức ĐỘC QUYỀN, mà chỉ sống theo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VĂN MINH, Sống đúng, làm đúng, những gì, xã hội đồng tình, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG LÝ, LÀ TRÊN HẾT, TỔ QUỐC CỦA DÂN, ĐẤT NƯỚC CỦA DÂN, NÊN NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN. MỘT NHÀ NƯỚC THAY TRỜI HÀNH ĐẠO, tẩy trừ gian ác, một nhà nước chính nghĩa, bảo vệ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI, giữ vững độc lập tự chủ, giữ vững sự thừa kế của ông cha, sống hòa bình độc lập tự do, có làm được như vậy mới xứng đáng là CON HỒNG CHÁU LẠC, CON RỒNG CHÁU TIÊN, CON CÁI CỦA NHÀ TRỜI, theo lời dạy QUỐC TỔ.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA ĐẠI THỪA TRIẾT HỌC - BỘ KINH TRIẾT LÝ TỐI CAO CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

LONG HOA ĐẠI THỪA TRIẾT HỌC, BỘ KINH MANG TRIẾT LÝ TỐI CAO CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG. Đó là lời dạy của Quốc Tổ cho các hàng vương, quan, thống tướng, các hàng giao chủ, cơ giáo, hòa giáo nhân sự cấp cao của thượng viện Quốc Đạo và hạ viện Quốc Hội về đạo Trị Quốc An Dân, làm chủ chân tâm chân tánh của bản thân từ đó làm chủ gia đình, xã hội, non sông tổ quốc.

Kênh Đây xin trích một đoạn trong Long Hoa Đại Cương - Đại Thừa Triết Học để mọi người suy nghiệm từ câu từng chữ trong lời dạy của Quốc Tổ

* * *

1 Kinh sử Tiên Rồng là lịch sử Cội Nguồn của dân tộc Việt Nam đã trải qua gần năm nghìn năm do Quốc Tổ Vua Hùng truyền lại.

2 Nhưng thời xa xưa ấy nhân loại con người chưa chế tạo ra được giấy bút khoa học vẫn còn nằm trong trứng nước chưa được ra đời nên việc lưu truyền kinh sử quả thật khó khăn phải nói không lấy đâu ra giấy bút để lưu truyền kinh sử.

3 Mọi việc mọi chuyện chỉ truyền khẩu cho nhau qua khẩu tự ngôn từ học thuộc lòng rồi truyền sang cho con cái.

4 Cứ thế kéo dài hàng mấy nghìn năm, không nói cũng hiểu là tam sao thất bổn thất truyền đến mức độ nào.

5 Đến khi khoa học vật chất phát triển chế tạo ra được giấy mực tinh vi truyền sang qua Việt Nam, nhân cơ hội có giấy mực đó, người Việt mới có dịp lưu chép kinh sử ở vào thời HAI BÀ TRƯNG. Thời sơ khai kinh sử và kế tục cho đến các thời kì sau.

6 Càng về sau giấy bút mực mỗi thời kì một tinh vi hơn, cho đến năm 542 sau công nguyên mới có giấy bút tạm đầy đủ hơn nhưng chưa tinh vi lắm.

7 Từ thời HAI BÀ TRƯNG - BÀ TRIỆU - LÝ NAM ĐẾ - MAI HẮC ĐẾ cho đến ĐINH - LÊ - LÝ - TRẦN - HẬU LÊ và đến thế kỷ 15 kéo dài gần 1500 năm. Các học giả của các triều đại đó, mỗi khi tìm hiểu về Tổ Tiên Cội Nguồn phải dựa vào những nơi thờ cúng, truyền thuyết qua lời kể qua thơ ca hò vè, đúc kết rút tỉa sao chép cho hợp lý, đem chép thành sách sử lưu chép cho hậu thế.

8 Do sự truyền khẩu kéo dài 2622 năm ở thời các Vua Hùng, dẫn đến mất đầu mất đuôi, sai lệch quá nhiều.

9 Có thể nói lịch sử Rồng Tiên đã hóa rắn, lịch sử Phụng đã hóa Gà, lại còn nhiều chỗ thêm bớt gây cho các học giả từ đời Hai Bà Trưng trở xuống khi tìm hiểu về Cội Nguồn liền gặp phải sự khó khăn, dù cho các học giả cố gắng hết mức cũng khó mà giải quyết cho hợp lý được.

10 Nhưng không lẽ vì khó khăn như thế, các học giả đành bó tay nên các học giả cũng kết thành sử liệu dù cho đó là sự đúng sai: NHƯ LĨNH NAM CHÍCH QUÁI - VIỆT ĐIỆN U LINH - VIỆT SỬ LƯỢC - ĐẠI VIỆT SỬ TOÀN THƯ. Và còn các sử sách khác vân vân. Và.. Tuy sử liệu để lại nhiều như vậy, cũng không làm thỏa mãn được người đọc vì có nhiều chỗ mơ hồ nhiều sử ghi sai lệch khác nhau.

11 Từ thời HAI BÀ TRƯNG cho đến thời Hậu Lê kéo dài gần 1500 năm ở các thời kỳ. BÀ TRIỆU - LÝ NAM ĐẾ - cho đến nhà ĐINH, nhà Lê thì việc lưu chép sử liệu còn rất sơ sài, cho đến thời kỳ NHÀ LÝ - NHÀ TRẦN - NHÀ LÊ thì sử liệu nói về Cội Nguồn mới phong phú hơn nhưng cũng không đem lại sự tháo gở những gút mắc trong lịch sử.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA PHÁP TẠNG - SAU THỜI HẬU ĐẾ

Long Hoa Pháp Tạng - Sau Thời Hậu Đế là Bộ Kinh Tối Cao Đại Thừa Huyền Cơ nói rõ Huyền cơ Thiên Ý Hóa Công, Thiên Luật Vũ Trụ của Bộ máy Càn Khôn Vũ Trụ. Lợi ích khi truyền tụng, lắng nghe, thấu hiểu của bộ kinh không thể nghĩ bàn. Đây là bộ kinh nằm trong 7 bộ kinh Tối cao của Vũ Trụ giúp con người khai mở trí huệ, nhanh chóng trở Thành Phật, Thánh, Tiền, Thần, Chúa.

* * *

Giữa tiểu kiếp thứ 5 thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm kéo dài một triệu năm. Có Nghĩa là 500 nghìn năm cuối kiếp tăng, 500 nghìn năm đầu kiếp giảm là thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp. Tổ Tiên, hiện thân Cha Trời, Địa Mẫu Sanh con đẻ cái, sanh ra Ông Bà tổ tổ tổ Nhân Loại con người. (Thời Tam Hoàn)

Tiếp đến là thời Tiên Đế Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em lên ngôi NGŨ ĐẾ, Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàn đế. (Thời Ngũ Đế)

Tiếp đến nữa là thời HẬU ĐẾ. Tiếp đến nữa là sau thời HẬU ĐẾ.

(xem Long Hoa Thiên Tạng thời Tam Hoàn, thời Tiên Đế) (xem Long Hoa Pháp Tạng thời Hậu Đế)

(xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn)

* * *

Giữa tiểu kiếp Thứ 5 Thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời, BA NGÔI TỐI CAO vũ trụ CŨNG CHỈ LÀ MỘT. Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời rồi hoàn nguyên trở về bản thể. Tổ Tiên. Thời Tam Hoàn.

Cha Trời Mẹ Trời sanh ra Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ đầu tiên nhân loại con người. Tiếp đến là thời Hậu Đế, tiếp đến nữa là sau thời Hậu Đế. Cho đến hết tiểu kiếp thứ 5.

Giữa tiểu kiếp thứ 5, là tiểu kiếp hình thành lên Nguồn Cội, Ông Bà Tiên Tổ nhân loại con người, hình thành lên Đế Vương, Vua, Chúa. Cao hơn nữa là Phật - Thánh - Tiên - Thần - Chúa. Hình thành lên thế giới Thiên Đàng Cực Lạc. Cũng như thế giới MA và QUỶ, nhất là sau những kiếp nạn tam tai THỦY TAI - HỎA TAI - PHONG TAI. Hủy diệt nhân loại con người. Phần đông Linh Hồn nhân loại ở thời Thượng Kiếp, 7 phần đều sanh về trời. 2 phần ở lại trần gian sống nơi âm cảnh. 1 phần linh hồn lạc Nguồn lạc Cội sa đạo xuống các tầng Địa Phủ cũng như trở thành Linh Hồn Quỷ, Linh Hồn Ma. Lạc vào Ác Đạo căn cơ hành thiện rất ít, hành ác quá nhiều.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA LUẬT TẠNG - BỘ KINH NÓI RÕ VỀ THIÊN QUYỀN, NHÂN QUYỀN

Thiên Ý luật tạng nhân quyền Thành nền văn minh Hiến Pháp Văn Lang, Hiến Pháp Thiên Ý Vũ Trụ. Luật Tạng Vũ Trụ là Một Trong Năm Phần Pháp Thân Đạo Luật Giác Tánh Thiên Ý Cha Trời. Trở Thành Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền Cơ Bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quyền Cơ Bản Con Người. Trong Năm Phần Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Có Đến 8 nghìn 400 Quyền. Khi Quyền Được Mở Rộng Lên Đến 8 Muôn 4 Nghìn Quyền.

Trong 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Những Quyền Căn Bản Gốc Chỉ Có 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Cũng Như Nhiều phần Quyền Phụ Khác. Từ Những phần Quyền Chính Nầy Mở Rộng Kết Hợp Sanh Ra 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Quyền Sống Cơ Bản Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Cũng Như Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người.

* * *

Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thì coi như không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: Nhân Luân Hiếu Nghĩa Đạo Làm Người

Gia đình bất hòa, xã hội loạn ly, sống không cần đạo lý lẽ phải, chỉ biết quyền lực, mưu hại lẫn nhau, lối sống như thế chính là lối sống địa ngục gia đình, địa ngục xã hội, từ địa ngục trần gian, dẫn đến địa ngục âm phủ, gieo nhân chẳng lành để rồi gặt hái quả dữ. Quả dữ từ trong tâm thức của mỗi người, quả dữ gây ra từ gia đình, quả dữ gây ra từ xã hội. Cửa địa ngục âm phủ đã rộng mở, đón nhận những tâm hồn đầy rẫy những tội lỗi như thế thảm thay.

* Thuận vợ thuận chồng, con cái hòa hợp, gia đình trên dưới thương yêu lẫn nhau. Họ Tộc đoàn kết, Nội ngoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, yên vui sum hiệp, chia bùi sẻ ngọt cho nhau đó chính là cuộc sống thiên đàng gia đình, cuộc sống giải thoát khốn khổ, cuộc sống an vui an lạc.

* Sống có tự do, tôn trọng nhân quyền, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, sống văn minh công bằng bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do mưu cầu hạnh phúc, nói chung là những quyền cơ bản con người, mà Tạo Hóa TỔ TIÊN đã ban tặng, những quyền không ai có quyền xâm phạm, sống chân thật, sống vì người, sống khoan dung và độ lượng, sống đoàn kết, sống không dối lừa hãm hại nhau, sống vì xã hội, sống vì non sông tổ quốc, sống có tình có nghĩa, sống vì người vì tình thương yêu rộng lớn, lối sống như nói trên chính là lối sống xã hội thiên đàng trần gian.

Hướng về cội nguồn, sống có văn hóa, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, nhân loại con người, đều được an vui hạnh phúc, cùng nhau gieo nhân lành, cùng nhau giúp đỡ những người không được may mắn, xóa bỏ hận thù, tha thứ cho nhau. Sống như thế chính là mở rộng cánh cửa thiên đàng cùng nhau đi vào thế giới an lạc, cùng nhau siêu thoát về trời. Lối sống như thế là lối giác ngộ văn minh cao, lối sống tiến lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

QUỐC BẢO CHÂN KINH: LONG HOA GIỚI ĐỨC – QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN ĐẠI PHÁP THỜI DỰNG NƯỚC

Long Hoa Giới Đức là kim chỉ Nam. Cho những ai muốn thoát khổ. Giải trừ kiếp nạn tai họa. Gặt hái nhiều Phước Báo. Cũng như mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh về Trời sống mãi trong thế giới Châu Báu. Thế giới của sự giàu có, thế giới của sự Vàng, Bạc, Ngọc Ngà, Trân Châu, Kim Cương, Pha Lê, Lưu Ly, San Hô, Xà Cừ, Hổ Phách. Nhiều không kể xiết. Cung Vàng Điện Ngọc, kỳ quan bảo tháp san sát cùng khắp cõi nước trời. Thế giới sang giàu hơn vạn lần Vua, Chúa nhân gian. Muốn gì cũng có. Tưởng ăn có Ăn. Tưởng mặc có mặc. Nói chung là muốn gì được nấy. Đi tới đâu thời Cung Vàng Điện Ngọc hiện theo tới đó. Hơn hẳn kiếp sống Vua Chúa Trần Gian gấp trăm nghìn lần.

Ở đời không gì hơn được Long Hoa Giới Đức. Sống theo Long Hoa Giới Đức. Là đang chuyển kiếp đổi đời từ Nghèo chuyển sang Giàu. Từ Họa chuyển sang Phúc. Từ người Ngu chuyển thành người Trí. Từ người Phàm chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ cuộc sống Trần Gian, siêu sanh lên sống trên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Vì thế Long Hoa Giới Đức không phải là Báu Vật vô giá thì còn gì nữa. Có Long Hoa Giới Đức trong tay, lại biết tu theo thì chính những người nầy là vua, là chúa ở các tầng trời sắp đến. Không gì phải bàn luận nữa.

Sống không phạm Giới có nghĩa làm đúng lời Trời dạy. Trở thành người có Đức. Có Đức thời không sức mà Ăn, không sức mà Hưởng. Sống trên đời ai cũng biết đại phú do Thiên. Thuận Thiên Ý thì nhất định trở thành đại phú quý. Thế gian trọng tiền, nhưng Thánh Hiền trọng đức, nên mới gọi là Đức Phật. Đức Chúa. Đức Thánh. Đức Cha. Có thể nói phước năng thắng số. Có Đức có Phước, làm thay đổi cả vận mệnh. Từ phàm trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ nghèo chuyển sang giàu. Từ không có quyền lực trở thành có quyền lực. Vì thế Long Hoa Giới Đức quý đến cỡ nào.

Long Hoa Giới Đức, chính là căn bản Giới, Định, Tuệ. Chánh Đẳng Chánh Giác. Thông Hiểu Long Hoa Giới Đức. Hành theo Long Hoa Giới Đức thì có tất cả. Quyền Lực, Danh Lợi. Đạt đến cảnh giới như ý sự sống.

Cuộc sống cứ mãi đi ngược lại Thiên Ý. Vi phạm Thiên Luật. Gieo Nhân Ác, Gặt Quả chẳng lành. Ác Lai Ác Báo. Tránh sao cho khỏi luân hồi sanh tử kiếp họa triền miên. Tai ương chồng chất. Muốn dứt kiếp họa, tai ương. Không còn cách nào hơn là sống theo làm theo Long Hoa Giới Đức, thuận theo Thiên Ý Cha Trời.

Những Ai am hiểu Long Hoa Giới Đức Thì hữu ích cho chính bản thân mình. Cho cuộc sống mình. Tự thân gặt hái những lợi ích phước đức vô tận. Nhờ những công lao Hành Thiện mà trong Long Hoa Giới Đức đã chỉ đường.

Những ai kém may mắn. Không gặp được Long Hoa Giới Đức lời dạy của Trời. Thì đáng tiếc biết bao, bỏ lỡ cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Bỏ lỡ cơ hội đổi đời, chuyển phàm lên Thánh, làm vua làm chúa trên các cõi trời uổng thay tiếc thay. Người không gặp được Long Hoa Giới Đức, khác nào lạc vào chốn u minh. Lạc vào Ác Đạo Quỉ Đạo. Gieo ra bao cái Ác. Để rồi gặt lấy bao kiếp nạn tai ương khó mong đầu thai trở lại làm người, nói gì đến cảnh trở lại thiên đàng cực lạc.

VĂN HỌC NGHỊ LUẬN

Văn Học Nghị Luận gồm 108 chuyên đề được coi như là kim chỉ nam trong Văn hóa Cội Nguồn. Là báu vật khai mở kho tàng tri thức, đưa học giả đến đỉnh cao trí tuệ. Lời lẽ thâm sâu không dễ gì đọc qua là hiểu liền sự thậm thâm vi diệu của Thiên Ý văn kinh.

Văn Học Nghị Luận là văn học cá chép hóa rồng.

Từ không hiểu biết gì nhờ đọc văn học nghị luận hóa thành thiện nhân trí thức. Từ Phàm hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Chỉ có một người duy nhất thần thông trí huệ vô biên nói ra Thiên Ý Nghị Luận này. Chính là Quốc Tổ con cả của Trời đương kim vũ trụ.

Văn học Thiên Ý là văn học khai trí biến hóa huyền diệu không sao luận bàn được.

Chỉ cần một đề văn nghị luận mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau phát huệ khác nhau theo sự ngộ nhận của chính mình gặt hái những kết quả trong văn học nghị luận. Trở thành thiện nhân trí thức, trở thành Tôn Sư, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn học cá chép hóa rồng.

LONG HOA LƯỢC TRUYỆN

Long Hoa Lược Truyện là bộ truyện nhân văn đỉnh cao khai mở trí huệ toàn diện, trên nhiều lãnh vực kinh tế chính trị, quân sự, thương nghiệp, ngoại giao, không thể nghĩ bàn.

Long Hoa Lược Truyện là món ăn bổ ích cho tâm hồn dù bất cứ hoàn cảnh nào Long Hoa Lược Truyện cũng đem lại cho cuộc sống bao tốt đẹp, nhất là về nhân cách, phẩm hạnh đạo đức, trí huệ anh hùng, loại bỏ cái ác vươn tới cái thiện, tạo ra cuộc sống mùa xuân của muôn nghìn sắc hoa sôi động rực rỡ hạnh phúc.

Long Hoa Lược Truyện là tấm gương phản ảnh hiện thực cuộc sống ca ngợi Đạo Đức, phê phán gian ác, loại bỏ phi nghĩa, tôn vinh chính nghĩa.

Đọc qua Long Hoa Lược Truyện chúng ta phân biệt được cái xấu và cái tốt rung động trước mối tình chung thủy cao đẹp nhất của tình yêu.

Ở đâu có Long Hoa Lược Truyện, thời ở đó luôn mở màn cho cuộc sống mới, cuộc sống được chọn lọc tinh tế. Từ xa xưa chưa có chữ viết. Ông Cha ta cũng đã sáng tạo ra dòng văn chương ngôn ngữ truyền miệng lưu truyền mãi cho đến ngày nay, nhờ có chữ viết đa dạng trên toàn thế giới dù cho đó là chữ viết gì, thời dòng văn chương ngôn ngữ truyền miệng được lưu chép phổ rộng tỏa sáng lên.

Có chữ viết giúp con người tiến gần với nhau hơn biết nhau hơn sống hòa hợp vui vẻ trong cuộc sống, mỗi một cốt truyện Cội Nguồn lịch sử, mẫu truyện tình yêu chung thủy, mẩu truyện anh dũng là để cho chúng ta tham quan hoặc tắm mình trong dòng thơ truyện, lau sạch những lớp bụi bám vào làm mờ kiến tánh trí huệ chúng ta, làm cho trí huệ chúng ta tỏa sáng. Nhận thấy chân trời hạnh phúc chân trời của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên quê hương thiên đàng cực lạc. Quê hương không có sự chết sự chia ly và đau khổ quê hương an vui vĩnh hằng quê hương của những con người có tấm lòng yêu thương rộng lớn, cũng như tôn vinh Nguồn Cội tôn vinh Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ba ngôi tối cao vũ trụ. Hãy yêu Long Hoa Lược Truyện chúng ta sẽ thấy vui vẻ quên đi tất cả cực nhọc, cũng như bao sự ngang trái trong đời sống chúng ta. Nhất là chửng bị cho chúng ta những hành trang văn hóa, khi mãn kiếp trần thế chúng ta mang theo về trời làm sự giàu có cho chúng ta.

 

·                             LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 1

·                             LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 2

·                             LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 3

·                             LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 4

·                             LONG HOA THIÊN TẠNG QUYỂN 1

·                             LONG HOA THIÊN TẠNG QUYỂN 2

·                             LONG HOA THIÊN TẠNG QUYỂN 3

·                             LONG HOA THIÊN TẠNG QUYỂN 4

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG QUYỂN 1

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG QUYỂN 2

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG QUYỂN 3

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG QUYỂN 4

·                             LONG HOA LUẬT TẠNG QUYỂN 1

·                             LONG HOA LUẬT TẠNG QUYỂN 2

·                             LONG HOA LUẬT TẠNG QUYỂN 3

·                             LONG HOA LUẬT TẠNG QUYỂN 4

·                             LONG HOA TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG QUYỂN 1

·                             LONG HOA TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG QUYỂN 2

·                             LONG HOA TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG QUYỂN 3

·                             LONG HOA TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG QUYỂN 4

·                             NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 1

·                             NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 2

·                             NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 3

·                             NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA QUYỂN 4

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG Sau Thời Hậu Đế 1

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG Sau Thời Hậu Đế 2

·                             LONG HOA PHÁP TẠNG Sau Thời Hậu Đế 3

·                             LONG HOA GIỚI ĐỨC

·                             QUỐC BẢO KHAI KINH

·                             LONG HOA THI TẬP LỬA THIÊN

·                             LONG HOA THI TẬP THỜI ĐẠI

·                             LONG HOA THI TẬP HỮU ÍCH

·                             LONG HOA THI TẬP PHỔ ĐỘ