Tìm kiếm chủ đề sức khỏe

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Iốt chống rối loạn tuyến giáp


I
t chng ri lon tuyến giáp  
Iodine được s dng để làm cho hormone tuyến giáp và bo v chng li thit hi tuyến giáp
It - Nhà nghiên cu Tiến sĩ Guy Abraham đã quan sát thy mt vài trường hp viêm tuyến giáp và cường giáp đã được sa cha bng cách thay thế đơn gin ca i-t . Trong hơn 100 năm, liu cao ca i-t đã được biết là có li cho c giáp (underactivity ca tuyến giáp) và cường giáp (tuyến giáp hot động quá mc).
sn xut hormone tuyến giáp - chế độ ăn ung it được hp thu nhanh qua đường tiêu hóa, ch yếu là iodide, và sau đó được vn chuyn bng đường máu đến tuyến giáp. Có iodide được oxy hóa thành i-t và kết hp vi các axit amin tyrosine để sn xut đơn và di-iodotyrosines (MIT và DIT). Kết qu chuyn đổi hơn na trong s hình thành ca các hormon tuyến giáp thyroxin (T4) và triiodothyronine (T3), din ra trong các tế bào biu mô tuyến giáp.
bo v chng li thit hi H2O2 - TSH cao to ra hydrogen peroxide (H 2 O 2 ), mà cùng vi it được s dng để hình thành hormon tuyến giáp (TH). Mt thiếu ca iodide có th to ra căng thng oxy hóa bng cách tăng mc độ ca H 2 O 2 (k t khi H 2 O 2 không được s dng để sn xut TH).  
It Tăng sn xut hormone tuyến giáp tr li bình thường trong tuyến giá
Iodine cho phép điu tr tuyến giáp chm chp tiếp tc sn xut bình thường ca hormone tuyến giáp - gii quyết vn đề.   
S dng it / iodide trong ưu đãi để b sung hormone tuyến giáp - Tht không may, điu tr y tế chính quy định đối vi tuyến giáp và bướu c là hormone T4, thay vì ch đơn gin là cung cp các thiếu i-t .
Hormone tuyến giáp tng hp b sung làm tăng đáng k nguy cơ ung thư
Các ni tiết t tuyến giáp thay thế
It có th cung cp gii pháp cho cường giáp   
đủ i-t ngăn nga thit hi cho TPO enzyme, mà nếu không s dn đến kích thích sn xut TH - Vi mt it thiếu ht, s không có đủ cht nn (tc là i-t ) cho tế bào tuyến giáp để sn xut cht béo iot hoá. Thiếu iot hoá cht béo, chng hn như ɗ -iodolactone, kết qu trong mt mt 'phanh' trong con đường để ôxi hóa it , có th dn đến sn xut tm thi ca quá nhiu hydrogen peroxide (H 2 O 2 ), có th làm hng TPO enzyme.
Tuyến giáp kích thích hormone (TSH) kích thích tế bào ty th năng lượng sn xut, trong đó sn xut H 2 O 2 là mt sn phm ca. Vi đủ it, H này 2 O 2 được s dng trong các organification ca iođua và i-t để làm cho TH qua enzym peroxidase tuyến giáp (TPO). Nếu không có các cht nn iodide, mc dư tha H 2 O 2 có th gây tn hi TPO, dn đến TPO kháng th kích thích các th th TSH và sinh sn chu k hiếu động. TPO b hư hng có th dn đến ri lon tuyến giáp
Mt nghiên cu 80 năm trước s dng 9 mg it hàng ngày để kim soát bnh bướu c các bé gái v thành niên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét