Tìm kiếm chủ đề sức khỏe

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Enzyme tụy: Cách chống ung thư hiệu quả?


Các bác sĩ s đề xut mt quá trình hóa tr và x tr, điu này s tàn phá thêm h thng min dch ca h và khiến h có cht lượng cuc sng kém.
Khong 4 trong 5 người s chết vì mt trong hai bnh ung thư hoc các “phương pháp điu tr.”
Nhưng nếu tôi nói vi bn rng có mt cách khác để chng ung thư tuyến ty thì sao? Mt giao thc không có tác dng ph và hoàn toàn da vào t nhiên và h thng min dch t nhiên ca cơ th để chng li bnh tt? Tôi đang nói v các enzyme tuyến ty, đã được s dng trong nhiu năm như là mt phn ca chế độ ăn ung phù hp để chng ung thư.
Tuyến ty là mt tuyến sn xut các enzyme tiêu hóa và insulin. Đây là mt cơ quan thiết yếu để duy trì tiêu hóa khe mnh và điu chnh lượng đường trong máu. Nhng người b ung thư tuyến ty bt đầu mt kh năng sn xut các enzyme này, điu này khiến cho vic tiêu hóa các cht béo và protein quan trng hoc hp th cht dinh dưỡng gn như không th.
Điu này được gi là suy ty ngoi tiết (PEI), và có th gây ra mt lot các vn đề. Điu ti t hơn là các phương pháp điu tr thông thường như hóa tr và phu thut xâm ln ch phc v để làm trm trng thêm các vn đề. Điu này có th dn đến suy dinh dưỡng nghiêm trng, gim cân không lành mnh, tiêu chy và đau bng.
Nhiu người chng li các triu chng này bng cách ung enzyme ty.
Trong nhiu năm, liu pháp thay thế enzyme tuyến ty, hay PERT, đã được s dng để điu tr PEI. PERT ch yếu s dng các enzyme b sung để giúp h tr tiêu hóa. Chúng có dng viên nang và có ngun gc t tuyến ty ca ln. Các cht b sung có cha lipase, đó là enzyme tuyến ty liên quan đến vic phân hy cht béo thành axit béo.
Có mt lch s lâu dài đằng sau vic s dng các enzyme tuyến ty, vì vy đây là mt bn tóm tt nhanh chóng:
1958 - Bác sĩ Max Gerson xut bn Mt liu pháp điu tr ung thư: Kết qu ca 50 trường hp, trong đó ông mô t mt giao thc mi mà ngày nay được gi là Liu pháp Gerson. Liu pháp này vn được s dng cho đến ngày nay và s dng chế độ ăn ung chuyên bit được thiết kế để loi b độc t khi cơ th và gim viêm. Nó cũng tp trung vào s thiếu ht enzyme tuyến ty là nguyên nhân gc r ca s phát trin khi u.
Vào nhng năm 1960, mt bác sĩ chnh nha tên là Tiến sĩ William Kelley đã phát trin mt liu pháp trao đổi cht da trên cùng mt ý tưởng rng tt c các bnh ung thư là do thiếu ht enzyme c th. Ông đã s dng mt chế độ ăn kiêng nghiêm ngt, thụt cà phê và các enzyme tuyến ty để điu tr bnh nhân ung thư. Kelley đã dùng liu pháp ca mình sau khi được chn đoán mc bnh ung thư tuyến ty. Căn bnh ung thư cui cùng đã được loi b khi cơ th anh.
1987 - Nicholas Gonzalez, mt bác sĩ và nhà báo y khoa, tiếp tc xây dng da trên công vic ca người c vn ca mình, Tiến sĩ Kelley. Vi nim tin rng ung thư là kết qu ca chế độ ăn ung kém và độc t môi trường, ông tiếp tc phát trin Giao thc Gonzalez. Giao thc này ph thuc rt nhiu vào các enzyme tuyến ty, mà Tiến sĩ Gonzalez tin là s bo v chính ca cơ th chng li ung thư.
Trong hành trình gn đây ca tôi qua châu Á, tôi đã nói chuyn vi bác sĩ Jaime Dy-Liacco, người đã s dng các enzyme và dinh dưỡng tuyến ty để cha lành bnh nhân ca mình. Anh chia s cách bác sĩ Kelley giúp anh cha khi bnh ung thư tuyến tin lit bng liu pháp tr liu t nhiên.
Ông gii thích rng các tế bào ung thư có lp ph protein động vt khiến chúng vô hình vi h thng min dch. Bng cách tăng mc độ các enzyme giúp phá v các protein này, ông gii thích, chúng ta có th cho phép h thng min dch nhm mc tiêu và phá hy các tế bào này.
Nhưng Tiến sĩ Dy-Liacco hành ngh Philippines, mt quc gia nghèo khó. Giao thc ca Tiến sĩ Kelley yêu cu hơn 100 viên mi ngày để tăng enzyme và lượng cht dinh dưỡng khác, mt mc giá mà hu hết người dân Philippines không th mua được. Để làm cho mi người có th tiếp cn tr liu, bác sĩ Dy-Liacco kê đơn 2 mung canh tht ln sng nhiu ln trong ngày. Các enzyme này cung cp giúp phá v lp ph ca các tế bào ung thư và đã giúp nhiu bnh nhân ca ông cha lành bnh ung thư.
Cơ th là mt sáng to tuyt vi có kh năng x lý hu hết mi bnh tt hoc bnh tt. Đó thường là chế độ ăn ung và li sng nghèo nàn ca chúng ta, kết hp vi độc t môi trường, dn đến c chế h thng min dch. Enzyme ty đã được chng minh là giúp gii quyết mt lot các vn đề sc khe.
Hu hết các bác sĩ ung thư khuyên dùng các phương pháp hóa tr, phu thut và x tr tiêu chun ging nhau để điu tr ung thư, nhưng nhiu bác sĩ tin rng có mt cách tt hơn, t nhiên hơn. Enzyme ty có th giúp cơ th tr li trng thái khe mnh và đã cho thy nhiu ha hn là mt cách hiu qu để chng li ung thư. Luôn chc chn tham kho ý kiến ​​vi mt chuyên gia dinh dưỡng toàn din trước khi thc hin nhng thay đổi ln cho chế độ ăn ung ca bn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét